Karel Makoň: 87-02A-(s2) (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Pali že kusy spali jsem spal to nebylo podstatné podstatné bylo že jsme osobě věděli nějakém stavu který bych nazval u ty světlem. A kde je se o sobě tímto způsobem v tom stavu asi tak pěti letech si prvního z li mat du že to proto o to možná bylo ještě dřív ale tak tu by je před toto tu sto o pěti do sedmi pořád se opakovalo s těmi husami na to tak patu do jsem v tom stavu s těmi husami byl netělesně. Tak jsem se po sobě díval a nevěděl jsem se díval za sebou svá neděl jsem že tam jsou ale neviděl jsem ji. Ti že toto je pravý stav ráje tak je tam člověk i ty ty zvířata jsou netělesná takže může lev vedle beránka žijí protože nemají tělesnost tak co by se požíral. Nemají potřeby tělesné takže to je velice reálně že dělají tom poli dává panně ta že je to bájeslovným způsobem vysvětleno v šesti dnů a tak dále matka si to zkrátil dala ale ne od začátku když tak z prostředka na nebyl měsíců beztak je to ale ku ale řekněte nějaké matce si to dokáže. Von se to z míst děly hle ale o na neví jak toho jsem tou dní je ona kdyby to nám lékařská nám ne prozradila byto vámi tak nevíme že ten se v tom mateřským těle prochází celým vývojem stvoření od buňky pod člověka čili to přestane tak tři miliardy ale a ona si to prodělá za devět visí z tam matka neví a neumí toho. No to měla tu na to k je že toho budu tvoření boží a dále co tam věk ještě důležitého při tom že ne ne co matka ne ale když to líčí dejme tomu nějaký mojžíš v genezi zašel z takže je to sice ježíš z katany za ne tisíců tu ti pak ti ale že je to ještě strašně. Touha a zkrátka a než. Jak se pravé stvoření děje to jsem si že svou viz ne stálé teď probírat proces teď probíhající v každým z vás. A nemá toho řek bych jenom časový časoprostorový let než matou vnitřním bezčasovou. Záleží protože to vnitřní suso na záležitost do které nemůžeme proniknout jinak než tím že sebe sebe se vzdáváme když jsem dvacátého prvního listopadu sice jeden z koncentráku sebe zdál. Ta ut podivu jsem prodělal o stvoření světa všechno do konce světa. Ale ano. Miliardy let jsem prošel dneska se starat trvala ani zlomek vteřiny to tam si říct že na to vůbec čas ne. Z abych to tak pomalu všechno až. Takže tam jsem si uvěřil od i dobyto vím že ten mojžíš těla a když to sv zkrátil naše zní asi jsem počin ku to všechno probíhá totiž soustavně i na sebe odpočinku probíhá v člověku jsou sto tedy proběhlo v tom mém vědomí to že to nevíme na tom vůbec na věci nic to nemění o to pořád pro k i a. Tím tomu nově narozenému člověku. Když ten nově narozen člověk na tomto světě z toho ráje spadne ten ten pád z ráje a to by se na mat lidské naše bych máma jako tu volil protože po to že se musí o sebe starat to nepříjemné poprvně se musí dát krmit nebo musí se nakonec sám krmit musí sám dýchala tam vůbec nedýchal protože jich tam matka všechno za něho stávala matka a to byl praví dělá ne. Prosimvás vizte všichni spadli za tak jak tady jste. Takže jestliže ježíš kristus řekl že si oči nikom amen pravím vám jsou mezi vámi lidi kteří zažijí konec světa marně křesťanská církev. Čeká na konec světa kritický to není ono jestliže ježíš kristus nám a aby tam víte vztek konec že to zažili tak tam byly tak jako jsem ten konec do taky zažil a žádá si že konec se tam zažil ale pro konec ceta za mnou jo. To věnovat a ten listopadu třicet devět. Takže vím že nelhal o ty doby vím že mluvil pravdu na že tam mezi nimi že li postu tak ti lidé aspoň ti učedníci vzít že on se taky zažili. Při se od konce světa a to jednadvacátého listopadu sice vede v tom koncentráku jsem se vzdal svýho života znovu začal. Znova nově život a ten život nebyl takový jaký byl před koncem světa to byl život o konci svět. Čili opačným po konci že se jsem znova zažít k tomu ježíš říká znovuzrození přát a co to je z vzor zase z vody a z ducha co to je voda a tu to je začat jako z toho procesu naznačený začátku do konce toho procesu v s tou na to znamená a co jsem to zažíval. Že jsem v tom koncentráku podobu by že když se na potom ještě do od řídí život tvých chvíle se nepotřeboval se o nic starat jako v tom mateřském těle. jsem neb neměla hlad jako všichni ho tam měly neměl jsem žízeň nebyl jsem tím ohrožován neměl jsem strach pochopitelně sto jsem neměl a to o tobě mistru takže v tom nemohl být omyl že by to o minutu tak tomu bych o měla to proto protože ježíš tu tak mohu zodpovědně říci že jsem byl v době v nebi. Jo to době jsem byl ve stavu nebe. Někde na nebesích nýbrž v v lidském nitru a mělo to ten následek že jsem nic nedělal a všichni okolo viděli co jsem toho na dělal dobrého ten svým zdálo že jsem byl schopen dělat něco co normálně tam nikdo nebyl schopen udělat například i před strojní puškou na něho namířenou aby nese jela. Tomu děláme je nejméně stokrát. To voni viděli viděli jen za za druhým to co osobou ty co byli toho svědky a že ti co by v něm nejblíž tak sví. Dodneška to nemohu zapomenout. třetí z těch pěti co co vy tady miskou zemřel nedávno to nevadí zemřeme všichni ale jisto je že tím byly tedy chyceni těmi zázraky mět zajímavý jsem tedy taky pochopil proč ježíš dělal zázraky protože jinak by byli ti židi kteří mate lidsky mysleli sami my jsme všichni mate li si z ti nebyli při z ví. Tomu přidali právo na existenci v toho nebo neuznali pravdu ježíšovu. No a uznali protože viděli známe tak ti to již z vyčítat co se znamení nebudete mít na tak dále. Tak jak. Se vám bez k rad se velice rychle vylíčil jak to s tím lidským procesem existuje nehledejte stvoření nějaký šesti dnech jestliže tohle toho. Je pravda ale vnitřní. Tak pak nezažil si tu zkratku kdo provedl za šest dní a sedmý do že to učiní ku nebo jako bezčasově je anebo jako matka do zde pět měsíců a neví o tom to je nerozhodující ano protože ten proces prostě tu jak je to na matce vidíme to na všech kteří tento proces který v tom procesem prošli čili stvoření funguje pořád se tvoří by se po děláme na vesmír je tak to není jenom proces jednostranný. Proces tvoření do že na by pro co zbourání odtvořování přes toho mávání v přírodě je to tak zařízeno že probíhala zároveň ví. Z toho toho a zároveň bourá v. Co nepotřebné sebou rád a co je nové potřebné to se staví na že s celým vesmíru ji nestav a to jest tam k a to my prosto o člověku a pro s v tomto vesmíru je to jedno a totéž a pořád se to děje. No tak jsem to jsem daleko úvodem dnešním přednášce říci abyste nebyli rozporu z vědou. E s tím že je to jenom nepochopení tedy cesty. Které se dávno ztratilo. Ale takže my můžeme stavět mater z mus proti víře ale to nesmyslná hádka to v to že nikdo z nich nemá úplnou pravdu všichni v tom viděnou obrazně pravdu může ze jenom ten kdo jsi ty ty koncem světa prošel a tím proč ježíš kristus na kříži. Při on je příkrém ne li kdokoliv ale on dokonale tím prošel. Za tři zbudoval znovu chrám který předtím zbořit zbořte ten chrám nebo s ho postavím. Tak to taky udělal. V tom to v tom a v chvíli její jednadvacátého jedenáctý třicet devět jsem do stavu nebe nikoliv právě. Nestalo pralesem byl matčině těle v tak tam se nemáme vracet k ta se každý byli na to mám za sebou andělský stav máme za sebou stav ráje máme za sebou máme za sebou stav nebe. A tak když se vzdáme sama sebe ona se stalo za svýho života se musel ocitnout jedině ve stavu nebe ani ve stavu ráje stav nebe znamená stav absolutní svobody prosimvás na těch nejtěžších v podmínkách. Které tam byli v tom koncentráku se pro věřilo že jsem tam absolutně svobodný jsem letos spějí v o vánocích byl úplně sám osobně světlem dokázal. A aby byl sám protože všichni se mi chtěli mohu sama můj syn odejel do prahy. Je a jsem to při nedokázal jsem byl sám vědní aby jsem sám vědní pro toho. Že jsem před tím posledního vánoce nejlepší nejkrásnější ale nejdeš činnější zažil v koncentračním táboře. Neboť to bylo po jedovatá ten jedenáctý třicet devět kdy jsem byl ve stavu nebe ještě pořád a nic nechybělo. Ani ten domov zdejší který není zemi domovem nic nechybělo prostě jsem byl ve stavu nebe. Absolutně svobodný a nemohl prožit ani ta obrovská moc myslelo a která tam nad všemi vládla a tak jsem si říkal bych si to mně ještě před koncem života a jednou z opakovat měl jsem k tomu u jiné důvody než jsem to chtěl udělat. Měl jsem tomu jiné důvody let od těch nebudu mluvit jist doma protože onen do toho. na protože zase ale chci mám říci něco jiného chtěl jsem to opakoval proto. Abych zjistil že si to po takových padesáti letech nebo str se při v sedmi letech nebo tak že anebo dokud se na tom spočítat jsem učil mat typu co života na to dnes počtu do roku osmdesát čest k o děl pole v tom prosim vás někdo z ten na větší výši než jsem si to skočil te v ale to do jsem si říkal se dostali než aby si to ještě mnoho ve přešel ještě aby si měl neprověřovali jak se daleko od toho stavu svobody a opravdu ten. Ji člověk daleko nikdo z vás je daleko prosto osvobodit od toho co vás tří nesvobodnými z starostlivým li prostě kani rozpolcení li se si myla o na více židlích ale to na ni je něco tak nepřekonatelného že by se to nedalo zvládnout. Velice snadno tím že od toho odstoupit a tak dále jsem to říkal řeč těch čtyřech bodech který ježíš kristus navrhoval no a. Zase tyto vánoce který jsem zažil byli vede tam těch vánoc co stejně dobré jako tam ty a kdybyste měli k dispozici aby to jenom o ten dispozici ten komentář který jsem přitom psala. Ona chtě za pět ti nech a kdy jsem komentoval matce v jeho skvělé filozofii. Tak jsem najednou v těch pěti dnech obrátil stránku a komentoval jsem o velice kritických ji protože on zapomněl. S ze své zkušenosti kterou měl zapomněl i třebas slovíčko říci o sobě. On to měl dokumentovat jsem to zažil on to zažil to vim ale protože byl vědec stal subjektivní zkušenosti nevědění jsem znamenaly tak je prostě oni pomlce. No ale jsem věděl tedy že nesmím po mečem kávou wattsovy nemohu nic říkat že jsem ho neznal co tady zažíval ale nemohu pomlčet o svých tu jsem tak ona je svých zkušeností jsem na mnoha věcech vyvrátil matce. Protože jsem mu to do za vinu že to nedokázal na aplikované svém příkladu. Ukázat jak se to dělo. A on dobře věděl že je to člověk umí nebo neumí ty tím se dokáže ale kdyby to dělal tady ten sice tak by vůbec to nešlo tři on muss nějakou metodou prodělat a to je to ale v ježíši kristu atomu pán rozuměl to jsou vyčetl nerozuměl tomu vnitřnímu poučováni vše krise to nebylo pro společnost jak my si myslíme. Nýbrž že to bylo pro vnitřní pochopení a vnitřní postoj člověka víte jak jsem se odnaučil asi tak než že se k letech věřit na pána boha pro mýtem li věřící jak se odnaučili tím že nebo vyčkat říkala co se ta babičko proč ty chodit do kostela a babička řekla aby se dostal nebe. Ze říkal co v tom nebi budeš vám to moc tam říkal proto vám to musím říkat znovu protože tyto se toho o co ti a ne o babičce. A nemluvil on by se a na co co co co co to již na obrázcích. Všechny obrázky o nebi vypadají takhle pánbůh uprostřed as svatí andělem oko a uctívají ho a. No tak to pro byla hrůza as kázat toto dělat na věčnosti klanět se někde třebas ů velice vznešené bytosti to je nemožné to jsem nechtělo to byl z to byla strašná nuda jsem do nudy nechtěl vstoupit takže jsem abys ženo proč se to ne dalo ale vůbec jsem tou přestal měst. Ale nevedl jsem tomu do sedmnácti let v kdy a pak přepadla tam věčnost do mého vědomí se villa jsem tomu nepotřeboval věřit takže deska dělám dojem absolutně věřícího. A jsem následně věřící jsem od sedmá světech poznávající. A proto jsou vlasy s každým do věří vim že to smysl tak ti proti víře v neví že říkám. Ale sám jsem s tou cestou našel moje cesta je cesta poznání jak ti ukazovat ježíš kristus když on kdyby byl býval nebyl poznávající on byl on čáku svýho života poznávajíc tak nemohu vyučovat věřící. Jestli to jsem jenom tento poznáváš tomu tak je mu mu krok za krokem na svém životě doka jak jsem to postupně poznává že tomu tak je jak tu víra přednáší přeměn to se na si s nějakými. Mám drobnými omyly protože si toho přetvářela pro svého rozumu jsem to chodilo o to aby rozum na to stačit. Komu o tom nezavadil se rozum na to stačí nebo stačí o to si pořád tak na svatýho o musí na který mu se zjevil ježíšek malý na břehu moč. A přelívala v tom malinké many kdekoliv u tomu své anežka a co ty husy ty k němu přichází a říkala chlapče je co pak to děláš not se dívám do moře do tohle toho rybníčku. A on říkal. To neudělá se přitom oni rodu se to nevejde a tak ty ty ty opustí svým rozumem nemůžeš pochopil co je ta obrovská co to obrovská moudrost boží zanech toho. Jsem ne a do ne abu men tu jenom rozumem. Buď celá že věříš a tou vírou argumentuje tak jsem na stanovisku to z od dokud s tím na co s tím plně shoduje mu a vím že vám to rozumem nepřenesl tak nabytou mohli věřit stráví aby se mohli rozumem naše odpojil to je možný ale. Pro vnitřně na všechno odpovězeno na všechno nejde sis své tajemství svoření nebo co to do vůbec neexis. Pro toho takovou starat krámu jako así vás tady vidím okolo sebe tak tyto věci poznávám dále kolem dokonalé stokrát dokonale jisto přeženu malinkým počtem daleko le. A tak je to důležité aby člověk poznávající tyto věci si nechávám pro sebe nýbrž za víra vás sa. Si nemohu dovolit dokonce že toto se nebo dvojec od toho odstoupit a nehlásal typ třebaže mají k němu počtu se ty věci tak musím vás. Protože poznávající tuto povinnost. A tak jsem se znovu byl těchto vánoc dovedou o to své povinnosti a obrátil jsem kartu a kritizovat jsem najednou o celek který si to nějak nezasluhuje protože rozumně intelektuálně úžasně nad výši daleko na větší výše než jsem a co to platný když tím se strašně málo z musí. Které v něm ano. jsem si byl tady vedle něho ale vlivem toho poznání zmohu daleko více jane ale tam moudrost která ve mně žije a mělo by v něm žal tak jenomže on se jako byl si netroufal kompromitovat se je tím poukazem na subjektivní svůj zkušenost tak se ne kompromitoval ale je tomu velice u bral na vás jsem mu kompromitovat to stromem vydávám tak mu klidně se a před tam krok za krokem se ukazuje. Jak člověk dorůst tam do toho co vám to co listu svým životem. Prosimvás co vám teď řeknu to je postaveno na základě vědění jak který není věděním na které vůbec známe běžně. Jiným které známe je něco naučeného o začátku tohoto života se něčemu učíte. této napozorováno máte to rozumově zpracováno a nic z toho není to co vám teď budu přednáší nebot to co smyslu slepé řečeno aby šel základu věcí v neboť on se to ne na učil na tomto světě. On si na v to v tom v si v tomto si jenom vzpomínal. Jako na poznání které od otce neboť když on vědomě od konce přicházel tak s tím. Tak s tím svým tělem nepřišel onom tělesně nýbrž také s poznáním odpad. Také z jeho láskou prostě z se vším co u toho boha existuje. A tam existuje láska s mrtvým ono poznání velkém atakdále to jsem dokonale poznání dokonalá vás to dokonalá existence začátku ho ve skoncovat as tím on přišel na svět s vědomím o tohleto a toto vědomí o tom v tom nekonečném o nekonečné pravdě o nekonečné v lásce atakdále to vyzařuje z jeho učení. To jeho učení je prostě. Poznávání které nám prozrazuje toho ježíše krista o tom věčném životě a ne ono v nějakém způsobu ó jak se to dělat jenom to je málo. Protože to musem může naučit ale se tomu nejlépe naučíte takto ani zdaleka nebude tím co je potřebné při tom. Copak si mysíte že v tom sedumnáctém roce se musím pro o na svou zkušenost se nějak tím poznáváni na to přišel že jsem věčnou bytostí jakkoliv najednou nejde jsi mu člověku z nebylo v toho vědomí že je nesmrtelnou bytostí. Jak jsem k tomu přišel to jsem tedy vůbec nevěděl najednou jsem věděl že jsem vnitřně nesmrtelný ale že musím citu nesmrtelnost. Z neustále uvědomovat že to moje povinnost to uvést do vědomí. A to jednou bude stromy vědomí jsou správné. si jednou budu u věnovat tu svoji věčnou podstatu v běžném dění časoprostorové. A pak je ten čas a prostor jsem se nestal s nebo sebe na či nebo z sebe zdravější nebo sebe zdravější nebude vadit. A bude. Bude den měřítka svoboda budu prostě spaseným člověkem ale nikdo do země na mně nepozná jsem spasený. Protože to byl vnitřní záležitost takhle. Toto poznání které se mi dostalo sedmnácti otcem tak je mluveno o něm vypadalo. Ne svou mocí z viklat jenom tu stránku moci tohoto poznání je to co se naučí te to nemá v sobě moc. Dejme tomu když se naučíte že nevim č o vás vykonává každý v tom moc jenomže co si kuje za boha s kuje te ale tady to co jsem neučí kte co na vás vstupuje po ze se tomu otevřeli svoje vědomí te tak obrovská mu že před přemáhá a rozumové chopili v věci je z ne vysoko nad tím postavena takže rozumět tomu podřízen takže by potom nepotřebujete se dále u. Čili. Když jsem potřebuje jenom odevzdávat této moudrosti situace se obrací proto na vás svítí zhora bez vašeho přičinění a jsem to nazval obrácením světel tam nebo v cestě vědou a dnes to dobře poprvně psáno no takže z tohoto vědění které není na učené vám budu teď přednášet. Čili není to pro vás závazné pokud to bude jenom naučené tím že stop poslechne tím nese to poslechnete se tomu třebas naučíte přijme této jako. Pravdu možná neváže na tom si to při metr ona se na tom záleží po za že přímé tvé a bude se moci od toho tou jste byli zařídit ale jenom do určité míry protože nebudete mít k tomu moc aby se trvale si říci. Protože vám bude scházet to pravé poznání které není na učené jako teďka jsem povahu přítelem které je že víte co znamená a od boha dané ale to způsobeno tím že se se sami se vyprázdní. To znamená při to si tom procesu který navrhuje celníci životem ježíš kristus jak ten proces teďka budu probírat znovu. A ho budu pro běd na lidském životě ne na životě vše krista protože to je nám do vzdálené ale je to tam všechno vysvětleno a není to semeno v našem životě ani slovo z o našem životě není vysvětleno a kam by se to naopak všechno takže se musím odvolat na oboje na průběh našeho života v vás záležitost a nadto poznání které není naše upozorňoval že kdyby toto poznání které vám teďka tu před na jsem považoval za své. Tak je po něm ve tak nebudu ani další z toho moci z byl by schopen viz viz. No jsem schopen to viklat jenom protože to není moje poznání. Za to z tady řikám to není moje poznání nepoznají kde jsem jako slepý k musím sedmnácti letech a pak se to dále prohlubovalo. Přesto světech svatá pro byl oponovat toto pořád dál takže jak pustím se do toho sise na tento svět opustili jste ráje a tou jsem vysvětlil to vám za sebou to u k k. Takže jste to co cestám zažívali co se zažívali na tom co je nejevil jako nýbrž co chvíli toho přerostlo přes ten stav ráje v tom jsem se tam byly ale jenom jednou mohou ale co chvíli vizte třebas hlad nebo nedostatek čehokoliv jiného pohybů a tak dále se najednou začali křičet tak to je řek z čeho ano. Pád pak to jako s ko jak se říká. No a proč protože nebylo v tom ráje nebo na to zvyklé se o sebe nestarat. Bylo by se se to pro na co o sebe. E že o něho postaráno a to se teďka nedělo atomu velice vadilo. A tak bych chtěl říct na přece v tom dítěti o si byl jeden první smysl. A to byl smysl hmatu li tak po malinkou ustalo tohoto života čili to přesně odpovídá tomu kdy cení v ráji genezi. Že ty lidi když padli z ráje aby se v okamžiku narození na tento tele pád z ráje najednou jsem se z toho si stydět. Ti se nestyděli. Při krise nějakým kristem v třebas fíkovníku a tak dále aby jako se nestyděli. A čili mně ta potože prvně se u nich objevil smysl hmatu oni prostě viděli to co se o a tak a to je těla z vás. A to předtím tímto způsobem neviděli oni nebyli tak tělesným jako při tom pádu. Námi tak on věděl si že se sebe styděli na jeho se viděly nás k se nikdy nazí neviděli protože neměli tu tělesnost na si my taky v tom těle masti nemáme ještě prosí tělesnost kde byl v okamžiku narození jsme plně tělesní samostatně i těles by byl samo ze tělesní a proto museli padnou z ráje z toho stavu vývoje tělesnosti tedy ráje jak jej jsem je mezi jak je líčen narozením člověka na tento svět je zrození tělesnosti. A ta tělesná se nezrozuje celá kompletní hned jak jsem se dostal na tento svět nýbrž začne to smyslovou činností a ta smyslová jsem se rozvíjí zase zrak s třebas s to za týden nebo čtrnáct s ním pocit době pro dítě z své tele a to platí o svých řeckých dělat dech ale jisto všeho kdyby tak to ještě není u konce jsi byl v troufám říci že když tak teprve v okamžiku. Dvě plno lety člověk je ten vývoji genetický u konce to znamená a narodil se na tento svět za to tak v plnoletosti plně plně se do ty doby se teprve prost v je to se bylo u to doklady dosti lidské a povahu olej za si dokázal že některé třeba schopnosti které jsou v tom dítěti třebas růst dovím moment potom. Když to dítě nepotřebuje nárůst najednou zaniká na. A no ale nahrazována jiným momentem své který si vůbec neexistuje na před pohlavním a tak dále. To přeci neexistovalo takže nebylo tolik že úplné bylo úplné měl jsem to co způsobilo jenom přechodný stav takže přece nás si nebo takovým nějakým letem jej těžko dosáhnout tohoto poznání které jsem tedy dosáhl to bylo takový první krajní mez kde se to dosahovat. No ale jsem radil do mysli kristem se musím musel vrátit sobě protože by nám to chtěl dokázal že se to děje s člověkem cele to stvoření a že to probíhá konkrétně aktuálně v tomto životě našem. Že ten ježíš že se narodil betlémě kde neměl vlastní vyd z t tam přišli na to sčítání lidu neměl ani vlastní ko kam by ho bili položili neměli nic vlastního. Tak jsem tady velice radikálně poukazuje že tady nejsme domovem že v tom betlémě v tom v stáleji stáj rovná se lidské tělo. Nejsme domovem jsou tam dvě zvířata která nás za jih stávají to je ida a pingala a. No ano atakdále svá přesto převést na zkušenosti metafyzické nebudu to všechno tady předvádět ale je tam všechno obsaženo do posledního z takže o nás od prvního momentu učí s za na při prvním mistrovství správně žít v tomto světě tak se musíte odnaučit vlastnit a místo toho se musím naučit nahradím mu zpráv co váhání s. A co z berete svůj život podle mého podobenství o hřivnách když se narodíte dostanete jednu dvě nebo pět hřiven ne každý stejný počet ale ty jsi mně nedostanete proto aby se s ním hospodařit pro sebe. Nýbrž abyste si my hospodařit proto hospodáře který vám mně propůjčil do hospodaření me tento život propůjčeným hospodaření takle nám se větu do tróje ale to není třeba od je to n to je ještě na dostat toho člověka ale museli že to propůjčeno hospodařit s si musíte hospodařit jako se to není naše že by si to malinko jenom přivlastňoval tak se naučit tomu prvnímu mistrovství které nás učí ježíš kristus těch třiceti letech nás. Učí odnaučuje vlastnit. Ano učí nás spravovat st a kdyby bylo křesťanství aspoň toto pochopila tak těch o to ve s u mnohých si mohl odpustit. Protože ono lesk dodneška nepochopilo že již z s především učil nevlastnit s že to podobenství od těch kdy a v kdy ten hospodář přichází to vás těmi služebník který jim dal prosto jsi mi že ne že by dopadalo pro křesťana špatně. Že by jako to to ani s tím hospodářem dopadlo asi takhle. Ty tady rozdává nějakou hřivnu se kterou se hospodařil ale tys nás tříd tuto pro sebe. Oni se násilná co jsem žena celou hřivnu. Co on si ho jsem si dal co na pak jsem si při tím vydělal další se na dvě hřivny ale tak původní taje chybu ta si za něco pro sebe. vizi ze jsem pro vás přímo strašidelné si pomysli že byste pro sebe ten život ve měli žít. nejšťastnějším cesty způsob života jsem si ve tím učí li ty svou manželku dokud krista svýho pád výhod v tu bylo potom listopadu třicet devět jsem říkal. A neško sice nebe se v dostávám touto chvíli do z zprávy a ona mně říkala prosím to bude tím ne manželství mám z toho strach kdy oni se normálně jim dalo v jsem říkal ty si nemůže vzít jak se jež ale vám to nemám právo si žebra. mám právo považovat za od boha viděnou do zpráv co. St ty spravovali budu s to a když to nebude nám vlastnictví bude to sprá co si tak víme že budeme jednomu jedinému sloužit a tak se nebo rozcházet s v těch způsobech zpráv co vám ty budeš třebas provádt tím způsobem než a nebudeme se proto hádat ale kdyby to byla mo je tak se o vám pod ale ona to tak od nedá se. Protože si nemůže být všech ta jak je vždycky když se to vlastnictví a kdyby to bylo zpráv co si tak by to nebyl vše v tak by nebylo spravování jedné a jednoho a téhož ku společného jedno v no a manželka teprve zašel z na s potom co jako jsme tak za si společně vzít poznala že ten moji názor je správný a za šest let s z od prosila z to si. Se nechá pata. Ale to musela být z na krku z viděti který měla takle že ano. Vybraném viděla v ve tři děti měla. Tak tomu nedospěla jej přítel by dovedou pořádně trápit ne. Prostě když ona jestliže měl další děti tak se toho řeklo ještě další dětí li na teďka budu si podle dobra po jenom ten život spravovat z mus pro o ty by si od doby opravdu se v tom mám že si něco stalo s o ho. Bych dal jednom z se do této věty vložil bych že ona také dostala vedení které před tím neměla a pole kterou jsem mohla z vycítit při od roku padesát je na roku osmdesát jednat třicet let se řídila neti způsobem a nemohu si stěžovat že by to jejích zpracování bylo horší než to vlastnění které před tím prováděla. To vlastnění které svým prováděla bylo plné strachu a těžkostí a bolesti. Takže jsem říkal jsem např těl viděl uteče mnou a budu před z ani si toho byl vlas nová a na tak si to nestalo. Ale když jsem přišel domu a viděl jsem že tam řádí cely s mým jsi nám a manželka předními utekla a mu o by přitom musela být protože nestala nikdy na děl ruku na ze říkal do muškou zádech se ráno o pohledem jsem ji naložil za beg. No a potom jsem tam moje dcera naučila vést ty ostatní jsou rovnocenné k tomu by řády nýbrž aby spravovali ten majetek domácí tak jako jako tyto z bdělí. No protože to není jejich nýbrž to musí spravovat tak jsem u se správcovství tak museli přiložit ruku dílu k se říká a to se nebojíte kdy ji dal běda rány která chybí z podají nechyběla ale nadaná měl dlouho dobu za zlé že dycky dostal nařezáno jednou ona nikdo jiný protože ona byla its to ona se s jsem si počínala v tom být tě. Jako za své. si v tomto životě nikdy si nepočínal jako ve svém po doby při ženo svatým z odporu třicet věd. A tak jsem pro to taky vydržel si to životem a dokonce při vědomí při ovládání sama sebe a to znamená všímat si sebe do mínili. Abych ten dokázal sobě rozumět abych sebe poznal do míry že bych viděl. Jak se sebou zacházet podívejte se strojní když neví že se strojem zacházet tak to jeho nové než z tří. Tak pro ten sto nebylo by samá byla by tam může tak i toho dělníka nebo toho o slova tele zabít žádat. No to ji vidíme se o toho plevy by nebyl nerozuměl tomu jak se ta se o to řídit tak. A my si mu životu nerozumíme jak ho máme řídit a tak to potom dopadá. Takže to kdybyste si bude sebepoznání jak se bude řídit. Nemusím se proto bát že to nebude nikdy dokonale ni je to dokoná nebude žádný říci te nejdokonalejší mám neřekne že správně řídíme bože dokonalý řidič. visi du z třeba s tak dokonalým když na po tady jsi po pravici tak o na trati plzeň nýbrž ho klidně najdou sedum dopravní přestupku který jsem rybiček. Kor by tam našel třebas nějaký jak se tou ani nebudu počít a on řídí poctivě ale dobře a tak taky to ze si životem nikdy nebude dopadat než že s takovým chybujícím řídit čem. Takže si nedělejte hlavu s tím že to mistr si kterém bude pro již kristus které bylo dokonale my můžeme reprodukovat jenom nedokonale ti. Ale musíme ho poctivě k k k. Tady za za to abychom si ne ubohou návaly zase abychom viděli že jsme jednou na cestě kde se máme naučit spravovat zpráv co mat. A napřed sebepoznání v druhém mistrovství. Službou tím co jsem na sobě poznávat službou bližnímu i při další roky po třiceti se vyznačoval v ježíše krista službou bližnímu nic že se to ku jinak nazvat a když potom se z dělal v tomhletom ani se děla v tom prvním teď jsi na konci periody si teď let potom přijete a to dalo takže sto musel dokonale vzdát on se za své matky své své rodiny ale teprve pod set let tak ne ne ne. S. Takže pak je teple tomu oprávnění. A vzdal se neboť kdyby se byl nevzal tak nemohl vstoupilo druhé fáze a kdyby se byl nevzdal druhé fázi na kříži tak neodstoupí ve ve třetí fázi vlády toho ducha nebyli by moh toho ducha a těm apoštolům seslat on říkal dokud nebudu křižován. Nemůžou mám seslat ducha svatých a na tom převádím do svodu by na nižších s a on to řekl symbolicky ale taky tak k a tady by vlastně v tom životě křižuje této nejlepší dycky co jste jakoby nabyli protože z to ne nevím na jisto jenom spravovat a s to z mat z fakticky nabývali tak to bylo na tom chybné a pro. Je tam třeba od toho odstoupit tak to byl ku od je tomu rozumět že to rozrůst něčem doteky soustavné křižování nebo odstupování od toho co před ti kdo žila jo jo stačí do tak jsem vám řekl že ježíš kristus se v učil třem mistrovství v ježíš kristus že jsem mistrovství mistrovství sebepoznání. Mistrovství poznání rovnat se dosti bližního se sebou pud velel symbolizováno slovy kdybys jako sama sebe. Toho potom ukázal o sic do světic sví a mistrovství ducha a a to ukázal tom ví. Ukřižováni z těla s tiše měla nanebevstoupení dělat seslání ducha svatého a ne li čili těmto před mistrovstvím učí a ne aby to trvalo dali kolik vtělení v nýbrž aby se to z moc bylo za jedno vtělení vás hned na počátku této jak jsem ze. Musím po zen nad o věc že to není časoprostorová záležitost v znamená na to nepotřebuje se ix sled z že kdo máte. Jazyk na bez tělech nebo smrt na jazyku o by se to nazvali z na tom stejně dobře ne jako ten dosti začalo útlýho mlád stejně dobře není to žádný kdy a ježíš se stal neopomenul komentovat ten svůj život na příklad podobenství nad a ostatní ponese nebo říkat že si být co jsem ti ho za dopoledne. E komentoval toto podobenství byl s pozváni na vinni chci ví. Pán vinice pozval na vinici dělníky a slíbil jim každému denár za tu práci na vinici jeden tam přišel ráno tu vých pole na cestě z odpoledne. A ve se dostali všichni jeden jediný o že za tele to je tady je ten smysl toho co vám tady říkám. Že nezáleží na tom byl kdy s ze s tím zase to co vám říkám záleží na tom jak to budete dělat. Že od chvíle kdy to poznal jako správné budete opravdu jenom na vinni si jako její o pro nás se nebo správcem nebo jako dělník a ne jako maje k výk a od do doby si mohli se svým životem hrát jako se svým majetkem prosimvás to kdybyste toto pochopili a chtěli aplikovat na svůj život tak s tím musíte přestat. Musí to nebyl najednou vim mně to šlo jenom proto s tím přestat sedmnácti letech and protože jsem k tomu nabyl moc s která nebyla země bych to nedokázal zrakový to skal dostat nikdo z vás sobota s protože nemá k tomu tu moc a tu moc nemáte z milosrdenství božího protože kdyby se tu mocná byli taky okamžitě promrhá te. si mít tisíckrát promrhával o síle kdo se v nás ti měl jsem být vždycky na okamžik. Udělal jsem krok kupředu pomocí k moci promrhal a a to jsem se zase nazpátek ale se nikdy neskočil na to místo předešlé. Jsem pro či do jiném vody nebo jsme v toku života a ten to je život v její překlad tekoucí to řeka života a když se vrátíte odkud jste vyšli tak v vstoupíte do jiné vody. jsem vždycky se do nové ano ne z vody a. nakonec třebas v tom sedmnáctém roku do toho poznání v ní. To jsem dotoho poznání ty obrovské moci která se ti tam moc byla tak velká. Je že když nebylo nebezpečí že u tuku nou v tak je úplně zbavila touhy žít v tomto světě to bylo zase chyba. Víte i chybami se člověk učí to dal by větší život do se by udělal jsem nestál o tento život v chyba protože to budete spravovat tak to nemá být ten život pro vás me cení. Ten by pro vás cennější to je tady pracujete pro věčnost a ne pro nějaká dočasné úkoly které beztak to děláte sebe li budou končily jednou budou po za této je rázem jsem napakoval ono to takle skončilo o a on čím jako každý jiný smrtí kdežto to o to co jsem dělal z moci boží jako správné a jako vlastní to nekončí tam moc přicházela atd tam moc zase do boha vlívat. si s sis nic nepřivlastnil. Tak vás upozorňuju. Ale nebyl by si můj život považuje za strašně nešťastný ale bych vám radil aby stroze takovým nepovažovali protože on by jim strašně nešťastní oni strašně šťastný a jenom protože zprávu.