Karel Makoň: 87-02B-(s1) (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A z o ty si v v od ze svého si vůbec nevěděl A vůbec jsi nic pro ni neudělala. proto svůj život v byl absolutně sterilní n. Jako by byl nic nedělal jako prostě nebyl k ničemu takže tato zkušenost byla dobrá po této stránce dal se obrátil zády k těm se nás světu mým předtím prožitým. To bylo správné ale přesto vyvodil že to ten život nemá smysl. Světský život nemá smysl to je nesprávné tak pro nás takhle to dopadá řítil z ky s člověkem který prodělává sice ten vstup do druhého z druhé fáze ale. Strašně malým janem ses velice malým vjemem a není nebot to způsobeno tím jenom protože jsem byl nevěřící do doby ale proto způsobil také tím že ne a přeci jenom člověk by měl dát více na radu moudřejších než jak s a neměl by se ohlašovat. V tom jako třebas jsem co nažral ty teďka když jsem smrtelná bytost děláš proto všechno abys tu nesmrtelnost dokonaleji poznával by se z spojila viz a tak dále ale ostatní nikdo nic to jsou ubožáci tak jsem se z ní. To je nesprávné. Ale jsem který nechápal tu souvislost jedince s kolektivem za prvé. Souvislost jedince s celým vesmírem a za druhé a souvislost s vnitřní. O kterém nebudu mluvit světa ale tady pro ježíš než ty že jsou jsem si první z sis souvislost. Si na to že ho aspoň jednou je tomu s když tam moje vnitřní kdy na je to jenom jedna jediná je to vaše indy leda každého z vás je to tatáž individualita v že tady nejsme jenom bratry a sestry tady smí jediným jediný. Takže jestliže ježíš kristus například jsem říkal a otec jedno jsme. Tak taky pociťoval z jedno s tím svým s těmi svým učedníky jak tím víc jedno s nimi byl pokud oni ho poslouchali a tak dále co z toho dal cestě. F. Že při přechodu z jednoho mistr světového tak že to že jsou ano u člověka jako pomalejší a s z s to je to více strádání to tak na tom poli že noze jedním oči za úplně pravdu. Ale na ničem no z z toho miska zkušenosti o tom od těch přechodech vůbec a že tam ten. Tak prosimvás zastav a v kdy doví na toto mistrovství stál mluva je jediný obraz z život ježíše krista že když on byl v tom co jeho otce co o jeho otce a čest to musel být i tam taky čím je být a potom to přisvědčil své rodině šel k aby poddán do třetí let byl do krok zpátky byl tok zpátky byl tažen on tímto jediným způsobem o všechno ukazuje jenom jedno jednoznačně. Mistr mistrovsky ne on tónem neukazuje opakování ale o to bylo opakování on tam musel být každý jen vám si ho odtamtud musel každý zase odkázat do dělat radil jim musel být poddán on na to nesměl ani přít s jinými ji podán žilo jemu nevykládali onoho je on činnou hluboce o do o žilo ve své duši to co tam zažil. Čili z díla toho. Čili byla bylo toho absolutní souhlas smí asi v nás již celou rodinou tak nesmíte si se jsem v tom co nějak rychle naopak tohleto první fáze toho označeno třiceti lety a když si vezmete že on žil přijati se kde jenom tak je to převážná čas našeho života ne tak kdy bylo třeba na to se do tak to zklame jsem dostal jako. To masek byl k jordánu od uvědomí že jsem synem božím v jsem se na boží a tak to je dost. Ž že potom neděláte třeba zázraky to je jiná věc protože on měl ještě k tomu také jiné důvody prosila do vydělal. Jež máme třebas my kdybychom to co děly proto se mohl i tam v ale on tomu s o to nedělalo prodal z tu bodů jak jsem moc to se s ním no jiný důvodu ano. Tak prosím nos ježíš když tu č při nevyvolil ani jednoho koho by poučoval všechny pro něho volil o z s v jestliže pro vás nikoho nevyvolil to by bylo vaše místě dálo že jsem dostát ale ne ne. Na jeho litera toho to by se vám možná nám velice za dělalo kdybyste musela podle dispozic ježíšovým abyste rozdává přijme od nepříjemného a tak dále se toho svůj kříž za všech okolností do jsou na sebe prodělat než to on si to mohu dovolit protože v on to mistrovství první povede dokonale kdežto my nikdo z vás ani ani tyto med provedete dokonale takže ona se nemůže to na dala jako o ježíše krista. Když to nejde vtělený bůh. Takže nedělejte si z toho nic a ne tolik temně tady že jako nemáte komu to dělo víte ježíš si myslíte že poučování spočívá jenom v tom někomu co říkáte že například tím jste že vás tady poučuju. To osten na velkým omyl no si tohleto nemyslí si myslím že vás poučuje pán bůh a se to berete do tak o měli od něho jak tyto od něho be a. Do tajemně jak to budete potkalo makoň jak to vůbec poučení není to pravé duchovní poučení protože všechno mu dost pochází od boha a ne o nějaký ho jeho učedníka tímto někdy učený. Vyber otcovy vůle. No i my jsme se od si toto budete své v otcovy vůle z boží vůle. Nato se nemá že na to jsou dány boží do kterých nevíme a tedy nemůžeme posuzovat ono nedoporučuju v si myslíme že my si je tedy může se tím že na něco myslíme v a my si myslíme že mysl vůbec jim totiž na nic nemyslíme a obojí je chyba. Když na něco myslíme v tak se uzavíráme v tom úzkém okruhu toho na co myslíme jedna chyba když oni z nemyslíme. Tady děláme opačnou chybu že nemáme půdu pod nohama kterou říkáme mysl těla mysl nějž jsme viděli ví. Z o zvali toto dní to je vám jasno co tu tu musím rozvádět jsme hadr na holi. Může nástup na cizí myšlenka. právo nastoupit tu možnost kdežto když mám konkrétní nějakou myšlenku za kterou tu tak předtím ohrožují proti vpádu cizích myšlenek ano. To on neprávem možnou ale považuju z takže je. Ani první ani druhé není dokonalým ovládáním myslí. Dokonalým ovládáním mísí s sto spočívá v tom že mysl považuji za služebníka. A a jednal s ním jako služebník jako služebníkem musí míněn mysl poslouchat. Čili když se chci něčemu věnovat tak mysl se mu musí na to soustředí jestliže měníme koho to s naší ale se nedokáže soustředit tak si dokazuje že neumím vládnou svou myslí. Je tak asi zvládnutí mysli toto co říkám v prvním kroku tak na jedno procento. Ale když těmi o další procento tak do od potíž vnější ale přesto se do toho pustím. Správní zvládnutá mysl je mysl zvládnutá s ohledem na okolnosti ve kterých i mám myslet na toho co je účelné co nějaký smysl ale jenom pro ale také pro okolí a to pokud možno kladný smysl třebaže to relativně. Pojem a to je a on nemusí to být fakticky tak taky na to jdu. V tomto způsobu nižší není vládnou myslí daleko dokonaleji asi tak od další dvě nebo tři procento navíc z či to pořád ještě svého tak že ti procent nevyužitých skočím to konečně protože jsem na celý možná že se ti to vím že to. Víc času tak to řeknu třebas celé z stalo ale z mísí dovedu vládnout a tak bych chtěl systém konec správně obranu tam mysl je taková která a o sobě vých nebo při vědomí člověka osobě přitom když myslí že nejsi ne proto že konkrétně na něco myslíme ale že tu mysl máme k dispozici. schopnost oni čeho proniknout nebýt vůli být toho na co se u k odstoupit od sama sebe a nakonec z tedy odstoupit od toho na co myslí čili vyprázdnit mysl. I to nesmí myslí začátku kdy chybné to se průchodicím domem ale této fázi kterou se vám tak ve zkratce provedl to velice užitečné protože když odstoupím. Od z materiálu který účelně vy užívám a do mysli jsem nového protože jsem zjistil toho času že moje mysl není schopna dále se toto jsou ubírat a dále něco užitečného se sebe vytěžit z tu dvěma nebo čímkoliv jiným tak pak je hodné než před tím unaví tímto způsobem myšlení tyto pohybem myšlenkovým zastavit pohyb mysli k zastavení v tomto přesto si myslím o ó. Bujet sami sis sami seděla a k pravé využití mysli tak nedostaví ten mysl malým em tak se to by výmysl z velkým em která bez myšlení něco ví. Neboť i mysl pochází od boha kde ta vševědoucnost i no. Když někdo si myslí že co dělat s ž je to možná horší stav než když neví co dělat z toho tu je tu že po čem si myslí že že to a může dělat. Nebe je k tomu aby naplnil svůj život do takové mínění jak jakko člověk mohl. Nežije ani na úrovni zvířete ještě v protože co dělat v to že zvíře jinak. Než my co dělat z s že tak úzký obzor a že vjemem z jen mu přesně co dělat časně a tím naplní svůj život že člověk tak složit tím za sebou jde a nebo tomu říkal janevim že opravdu neví čeho se napřed chopit a čím víc se chápe to musí věcí tak tím víc z těká a tím vize si zneužívá. Toho pro cestu který mně nám konkrétně vést konkrétně něják a s tak. Takže on na na konci života dojem. Je že o něco se přichází k ale že o to přišel a no protože toho neuměl po užší o vám potom před smrtí říká tam jsem neudělal pole do tam se mělo dělat todleto mýlí své kdyby udělal co koly v. Tak nepřišel na kloub tomu smyslu života a no tak to bych chtěl tomu říci že ne jak říkal co si od ústní nenajdeš klidu ve své duší dokud neobjeví sobě svoji nesmrtelnost a v bych takové osobě se nebál říct z s s s že ne. Nejvnitřnější část její duše nechce dělat to nebo ono nýbrž chce se vrátit ke své vlastní nejvnitřnější podstaty. Kterou nemůže poznat pokud se těká je všímá toho nebo onoho jestlipak ty člověče nejsi veden k tomu aby se z konečně dostal do toho toto hloubi svého své duše když si a tím děláš více než čím se stáváš napřed uspokojeno mu přitom účinností málo stávat se jej jiným. Jiná úroveň existence než být. Ty který nevidíš ty si jich a to je víc než čím se stáváš uspokojením nebo spokojený a tak dále nebo něco provést nebo provedeš. To je není to sice vedlejší jak mohu předvést jakože by to bylo zbytečné tyto k otci jako velice důležité je ale. Jenom protože nevíš co ještě důležitější. Samozřejmě ale kdy bylo třeba ji na potom dát nějakou lekcí nemusel by se o to o bohu vůbec ne to jsou by nepadlo pán bohu. Jenom že to k skrytá část člověka o které neví že jsem vůbec ještě dostat ke slovu. A teď když jako odpadají možnosti činnosti a zůstává jenom. To skryté vědomí jenom to vědomí které norma by bylo překryto činností třebas tom na onom oboru dneska je od li to a to člověka božím tak stalo se něco nebo nastal první k o nějakém pro cestu nese odhaluje nic z vnitř ba nebo vnitřek člověka. No a to je v pořádku toho by si měla vážit teď samozřejmě jsem tímhle tím způsobem přes že jsou přes že se v životě domě no člověka a toho je to tři roky než se přesvědčil za to byl člověk který neviděl nýbrž který byl chromý tak jsem řešil než že to správné ale že toho na nás deska jeho život. A že se to musí poučit o něčem co je za tou jeho chromosti a když on přistoupil na tyto maje argumentace tak on přestal být chromí a hodil do smrti ale tak to říkám potom zase za zázrak. Toto mínění o tom že to špatné to je relativní záležitost která není pravdou toho si o na jenom noho co cítí jako nepříjemnou záležitost pochopit jako mu oproti ostatním lidem. Ale bez se s ti je nabádá nad čemu k čemu když je přistoupím to bude čím dále šťastnější. Že jako ten vám to jak tomu přistoupí a bude hledat tam kde se hledat v tom nitru tak se tam najde způsobem daleko dokonalejším ježíš jenom něco vidí jsem byl daleko dokonaleji li člověkem když jsem byl v tom transu s těmi husami v protože jsem nejenom viděl jsem slyšel v atakdále jsem prostě byl duší která všechny smysly pohromadě i ten zrak kdybychom byl neměl tak jsem ho tam měl na prostě. Jsem am tok v z chápal prostředí nebo do ostře od osy ve kterém jsem ve kdy žil. A tuto schopno duše takže když třebas tu dělat tu to říkám jenom pro vás jo se o tom třebas nějakým člověkem který byl tady velice stát na tom světě jako třebas. Pan mičan kde tu devadesát větší jak tomu říkám prosimvás pane kdy jsem s a tam jste devadesát je mít a tam jste se mění a tam máte ty a ty těžkosti z nohama dar vůbec nic z toho nemám. A nemusel bych ani na panem mičanem opic za svou manželkou říkal odložila jsem tělo prý říkal to je to odložila jsem tělo. Na nebolelo které nebylo sebou spokojeno do se si tím ztotožňovala se nemohu svým tělem to dělat to co je to dávno nemám tady mám nové tělo eeg které nemá tyto těžkosti. A od tím tam a tam ho říkame bychom vykládal o kam chodila se tam možnot duchovního poučení mělo o tom že světle a tak dále no. Ten ten pán být sám věděl že jeho manžel za to ještě zůstala o smrti je nešťastná z toho že jsem s manželem setkat atd tak si přála aby se s tím setkala a setkal se svým tímto způsobem. Že bez to se zdálo se ocital z někým že tam provázel. A ona říkala o byl o aby něco manžela no můžete ale si do se s tím spokojen na to nevím. A o to je taje za těmi dveřmi otevřena ten se otevřel ty dveře tak sloupy nemůže. Ale musel se poděl do místnosti z s těmi potože a ona řekla jak tam vidím jenom žluté světlo ano tak tam v tom co se ve mně. nerozlišeně tělesně není ta nemá tam toto tělo je že tam v moudrosti která z toho tuto se za pochází. A je tomu prost tak vznešená například člověk který jsem roku osmdesát při je do prahy a prodělal čtrnácti dění a on není. A tak říkal jsem prošel tou z toto tento od ony se to smrt. I lidské těžce jsem tam prožil ale tak jsem u k je změnit odešel odtamtud a závazně změněný jsem nemohu dělat to co dělat před tím. El tak že jen tady patou co se paní říkat tady hle se vám zamezuje přístup k něčemu co byste chtěla dělat ale nemá to takový smysl nebo není to tak důležité jak kdysi myslíte sebe nad těmi ostatní smysly tím o máte ještě s věčným. Něčemu co je pro vás toho času důležitější tak to co bych chovejte své pro ty ostatní smysly. Víte to vám každý slepý řekne že daleko dokonalejší hmat než měl před tím zrak on o ale kdokoliv kdokoliv měl že ano. A dokonalý sluch měl dokonalý vstup v tom co bude dít no tu sudra no a to potože za ne za tak kdy neměl zrak tak se dost sil do dalšího smyslu. To co se dosud dělala toto rozptylování se do když smyslů teď se budete dost dělat jenom to ty smyslů a tam bude tomu svou sví jednat než jistý měla pět z že by se z patrně špatně a. Nebe jako příkon sví jako výtečnou možnost vytěžit z toho svého smyslového životem daleko více než ten kdo těká pěti smysly. Když například dejme tomu by tady v toho místnosti tou k li hodiny a my jsme se bavili takže jsem jsou střední nad za svoji zábavu taky neslyšíme víte protože jsme se upnul jenom nad ostatní říkala hodiny být říkali přesto mi říkají výše neslyšíme. Když něco nevidíme je to aby to můžete pozorovat s tím s myslí než zrakem. A tak dále tak nějak původní kapitolu v to co toto prováděl tři roky s pak ten o jsem na jiné úrovně v tomto chromý ne o to se při tom protože chodil. Tam že by o to je ten pan lysý dostat se o tom co spis co to láska ale něhož do žen tak tomu co dopadnout stoupání o to se musí zase za to co vám málo o bohu bylo ve tes toto byla čistě jen mechanická porucha od těch kou veta. Nesobecký jdou původu ne a to jsme modly o straně. Tak a nevychová na kolem dokud ty si z osou musel prodělat tisíce muset sedmdesát věřili tak tisíc postu se dvacet čtyři. Ale byla to niškáma klášterník. Postava a měla styk matka takže v tehdejší si vytkli platila vzala osobu velice váženou neboť měla zjevení a ne která přicházela úplně na požádání světle takže svět věcí vybídla abych zjistila se pravda na tom na tom životě panny marie a ona hned měla zjevení o tom že ten domech se ty panny marie ještě stojí ve svých základech. Přesně na kreslila podle toho zjevení kde tento neděle z vede te artemis silám zen k tomu chrámu let takže věděli přes někde je které základy jsou tím tom je že jste ho by že jsem byl anti takle tam byly tak. Všechny rozměry které ona udála. Málem dalo ve tak jak ji svou lekl ty se přesně shodují s tím s tím základem ale nejenom to ale to rozvoj není nic hlavním místnost o být na abych tak řekl malým tím pokoj člověk mají dát svým dáte tak tekl do kříže a tak bych výkladech ještě asi modlitební směrem které jsou dárce jediné co nenašli nenašli tu studánky a ne pro za byl tak tam ten můj přítel a. Byl napřed i pro vám o tom co tam svatá nebo mi to blahoslavená o to s tak obětována ten nelitovala zjistila tak se stal pod testu rámce. A oni řikali no to bylo velice obtížné protože všechno jsme zjistili. Ale studánka se z těla cit se tam den tak nevychovával řekla ale asi dva metry po zemi ono tam vysychá všechno a ono se tento nepociťoval po zem takže dneska jevit do nová tryská ani tam ho z od jeho tam ukázal který musí nevěsta chodit tomu pramení že věří že nějak. Svatý nebo. Věc živým by se vám na to pravda ty věta tak proč se ta chodilo topí do on se taky na byl z toho pramene a takže bych chtěl vysvětlit že i pro se potvrdilo a teď ona řekla směrem od toho domku napravovat si tolik natolik kroku je pro svatého ruka naše tak tam taky k o pali o pro našli rod takovost stránku do krásně zabudoval do do země no a my si. Si že by to mohl protože to přes tělo bylo tomu místu. Ten svatý ruka před se se svým ka byl popraven takže oni museli pod zem schovat aby ještě vrozen ale jeho prostoru aby nerost metali né. Doby odporovat a ten na hrot svatý jana na taky přesně označila ve se na mapě že na tom pahorku nad tím a opravdu tam ten chrám svatýho na on dojde jak je to vám teďka že to chrám svatýho jana takže přesně všechno lokalizovat v tom v takže dříve než dopustila bude stát vláda aby se tam o padlo a pro dopustila asi padesát ten teprve po smrti ten dej choré ne tak vona dávno to prozradila. Než to že byl s kam vláda neměl tu moc aby odolávala západu v tak do vola by tak do mohl by tam padali a ty si to všechno prověřili ale z to je z toho velký drž v nic boží takže dostavily z těch sil kamenů co tam vedle našli ten domech nahoře na horu vlasy tak do výše metru stál celý k se do rozsahu ale ten ho že museli dostavil podle toho jak to ta en nevychová na kreslila je tak to byl pro milou pokolení co všecko takže. Katedrála dojem že to starověká stavba protože je to s po pro postavy si kam ten by tam to bylo byly proto ve tane. Tam není z nového přidáno ale je to dostavil do velice umět. No ten král svatého jana nedostavily ano to ostatní se dostal vědy v ale ten na to máte visión touž nemělo anděl svou ses dostal stavělo všechno okolo tak že z brzký domu za jim pomohli k tomu aby postavě aspoň jeden sloup tak ten věděl co je tam vidět jste v něm mohl od nad věc budování nebo nově spíše ale z toho věta velkolepost trojjediného sloupu a pro velkolepost ve stavitel asi osou nás ti metody sloup. A byl z jednoho kusu no tak to byla stavba před kdy světa s. Ukázat al tento na zemi dělám potom roku dvěstě padesát se z našeho to počtu ve srovnám ze zemí. Pádem nějakých národů málo prózy svých fa. Po tomu se dohromady nedalo takže tedy si se dnes to potom z těch z proste k stavěl chrám svatýho jana a ten si ve zajímavým po stránce je to si zase bych rosinský el panoval z konstanty do poli se široce těch radou je pověstný tím že postavil než citu nelnou k a ta chrám katolický a v nazval ho. Panna nebo svatá moudrost pata. Čili on pravil jsem postavené na po se s pána ježíše nýbrž na protože z panny marie jak ten majella z ku od jste by tam byl vyspělí v k zemi s to tedy jsem omar je kultu zde vůbec chce el to ve čekat ale v celé evropě sobec nezdálo někomu temno postavila dali teprve ve vás jsem třebas ten století svatý vedla spěl o a svatý tak se z assisi kdo tam od začátku dotoho křesťanství ten od jánský něco platila když postavit první. Dáte zralou rodu tam v tom za z li pravdu na pod sester moudrosti svaté moudrosti panny marie že byla moudrá že se po na to o bohu aby se z narodil syn boží tak je tak to bylo výměna tato bylo novou dobou pokud vládla aby za z již na to bylo pro drog práce padesát si to byl křesťanských chrám ne moc a ne mohamedánská než si to jako to bylo potom. A ten ten prvé a papírek roku tisíc devět set třicet šel s. Tu mešity tu kterou jsme s tím z toho udělal listy ale slov či převedl navozenou po ze se pořádali přestali nebude vodil za ty chrám takže z tato nevíme si ta satori křesťanský král se tomu vzoru jsem měl to štěstí že jsem se staří hradu objevil asi roku třicet pět tak nějak o za deště rok před si si byl kdy jsem toužil ztratil nemám v tom moji přátele po do za nutné všechny spálit aby když jsem byl v koncentráku nebyl tady po mně důkazy co se s tím. Dělat to jsou tu paláci no tak jsem to od vyčítal nevím přesně kdy jsem co dělal to je době a tak tam jsem ještě bylo zase jsou to jsem si u víc no bili a že jsem na to byla pro mešity na to byl to bylo posledně hodiny mešity bych to řekl potom dokud sice přes pata byl to dal předělat jsem to byl do koly si muž který na to mohl na život ve dal ale o tovíc vzal na n vliv toho podle skla západním světě to o to by se smířilo turecku. Na panice ve na by ho úplně jako kupovali západu o ctnosti se taky dělal veliké půstu dělat tak uděl lety tu ti tom že to je příděl ani my máme dánu ani přestalo by se rostou muselo takže co prosím tak by o pro věc a kdo nemá jen byla by to muselo nadal povedu tedy v el z ve starém zákoně je li ho s. Byla se pole z prát tam zachovali v z ve starém zákoně byla známa cesta která je pro nás u byl zavázán. Naprosto neznámá. My známe se jak je do kdy pomoci indů a křesťanské cesty pomoci křesťanských světců ale cestu existenční neznáme koly bili jak se jsem si z věci kteří znal jenom jsem s někým přihlásit například petr z alkantaly ale ten dokazovat že prostě veliké divit vím že nesměl to jako vedení říkat. A je věc co jsem to pozůstával. Po za to v tom že ti staří židé mysleli řek bych materialisticky. Tří země ty si říkali když nestvořený od pánaboha takové ta hmota patří taky jemu. Vyd než když on to u plácá ze vědy a potom do toho vložil svýho ducha a tak mi tím duch se můžeme tu jinou zase vrátit k tomu pánu bohu. Tak takhle primitivně mysleli. A vlivem toho takový henoch melchisedech eliáš a ne ten nezemřeli by na příklad když ses p dostavil u toho henoch a tam bylo chodil jak tam je ze všeho v tom písmu s pánem bohem přestal být vidět. Sem prostě se prospim před zraky svých jsou pro z jsou ve nos. A se že toho z ji eliáš světem bez o nějakém osel o oděvem vstoupila nebe samo se o to bylo vidění které je obrazem o nikoliv skutečností. To do to pozoroval zevně tak to vy jako oheň stoupající do nebe kdežto. Tak to nebylo to bylo vnitřní záležitost všech těch který sto viděli jisto měli jenom obraz toho koně kdežto ten eliáš v pro měl faktické odpoutání se od vlastní tělesnosti nebo řek bych. Sebral si svou tělesnost do nebe tak do toho stavu absolutní svobody protože to není místo. Oni to viděli to se věřit nám je to mysl tak to by jako místní vy vymýcení z tohoto místa pro z vás učit učedníci panně viděl vystoupí do nebes na nebe také nahoru je kam on musel to věc tělem nahoru protože tady rod tuto museli vidět že sahasrara je tak by to muselo zdát nahoru kdyby byli nepřeje si vědom v svém takto nemohli vůbec ani spatřit ve sklo by poznali tu vnitřní skutečnost která zatím byla takže vy si to ovšem v jevil jako svou pán nahoru protože na všemu co je to stoupnout nahoru v tady v u nich o to. Jsou to takle pro jako u těch i dům ale na tom nezáleží ptá cestám. Židovská byla s novou objevena teprve ježíšem kristem takže on dokázal tím že vstal zmrtvých že v těle se musí dojít ke vzkříšení nikde jinde než v těle ve strašně důležité todleto lid. Že se může vyslyšeni jedině v těle že z těla kříšení je správné doma jenomže a z toho špatně pochopené jako se dorozumí z starověké existenční cestě. Tak jsem ty začátky této cesty nejeví z prodělal sám. Proto jsem byl taky tak být kdyby si jsem ještě dítě když jsem na tu cestu vstoupil se v nás se na svět děl takle myšlenkově dítětem tak jsem si se zde musím i s tím tělem tomu tak a do boku. To bylo ty následky že při těch sví duchovní cvičení jsem nebyl vidět ani jsem nebyl hmatatelný tady zem první z právo toho dokud z cesty si jedoty po začátku cesty že můj spis který se mnou spal náhodou tu noc jelena pro vedle sebe nebyl jsem tam prostě. Vyskočil si za nám chtěl všechno z ni tu bylo tam čeho nemocen tedy odejít z místnosti prodal do pod postele mi však nic si sedl zoufal z doufali mým pohledem na o kolik to co prostě jsi se zbláznil nebo ne a nezbláznil se asi za oděvy najednou jsem vedle něho začal výklad. Tak říkal kde jsi byl a ta moje odpověď byla pro něho absolutně nesrozumitelná. Nebo se mu nemohl sic víc neuměl jsem nic víc než nikde tam si odešel nikam. Při tomto stavu se neodchází někam člověk nejí kde kde nýbrž není v času a prostoru. Ale tím více je bez času a bez prostoru čili to je úžasná cesta přátele todleto nás se klaním velikosti těch starý židovský duchů jenomže když tímto objevil ježíš kristus. Tedy ho do odsuzovali pro jeho velikost a tak mu nemohli při na od op mnou o této cesty a kdy ještě vstal z mrtvých panečku to si dal ránu protože nikdo z nich devět století předtím toto nedokázal a protože to dokázal devět století předtím z tedy děláš o ty doby nikdo oni tak se stády tak s degradovali tak de věnovali že to neuměli v to jenom a to co melchisedech to co tedy už. Najednou ježíš to ti to byla rána proti by to stát se zas proste a tento chrám toto zlo na sebe o zapři i postaví. Ale ty co o tobě je poslouchali řekli to jsem touha se dostavil listy se přes jiný ten chrám nazvat si v tom taky na chrám. Z na onu a on o to za si o to se zbourat o to s nosili postavil na on za tři ni stal zmrtvých on to znovu postavil a to je ten systém on vlastně celou tou jsou se z toho na bych to mohl pro velitelem neudělám toho pro můj úkol. E li ho přesně označit jak se to udělat jenomže on je v tom v jedno nebezpečí že žádnou metodou to nejde a bez mi to taky není takže doby za nějakou metodou zkoušel tak by mu to nevyšlo. A dobyto nezkoušel ten o do na ty když do toho by byl dovršil to zkoušel a o to vyjde tím že o ty metody se od s tou s. Ježíš odstoupil tak si životem metody a tím se mu to podařilo vstát mrtví kdyby byl neodstoupil od svého duch je to tam napsáno krásně v tom nebo je jo tak by byl nepřišel k tomu vzkříšení. S pro se na dobro představuje pokoj když člověk jsem rozvedl v ale to budu mu o ježíš který to nezhroutil ano. Tak jestliže dejme tomu ježíš se na kříži vzdává svého ducha. Ale ne ducha božího to se vzdal nemůže protože ten mu byl v tělem šel do něho. Tak to znamená takhle k tomu duchu božímu ze kterýho my všichni žijeme přidáváme něco svou činností svým životem a to je náš duch do toho ducha božího při zen v to všechno co jsme si jako svou vůlí a svou při že by o z ti tady přičinili k tomu to se může vzdát to tam říkal ježíš kristus na tom už. Když ale se neznáme tak nesestoupí ten duch svatýho to je nad protože to co s tím souvisí rozumíte. Tak tito mět. Kdyby byl ježíš nepřidal s to maximum co mohl lidsky přidal k tomu duchu božímu který mně vládl tak neměl co odevzdat na tom kříži. My musíme opravdu se všemožně snažit tam vůle ji špatného ale musel stati být vědomi toho že jakoukoliv metodou vývoje to nedosáhneme kteří do nakonec nezdá tím se hodně uděláme na na tom ale nabude do toho vzdáme tím vlastně vítězí né. Neboť ten systém ježíšova života spočívá v jestliže budete podal říkat sebevzdání braní vší že on sebe vzdal vzal svůj kříž ježíš kristus. Následování ježíše krista to znamená i v tom musíme následovat a potom nerozlišoval mezi příjemným a nepříjemným tyto vteřiny body z ježíše krista by že ve znal řídit se jimi el tak udělá všechno co udělat může. Vyš dělat nemůže s tak jestliže ten přišel ke dvojnásobného ducha toho eliáše tak si nevšiml že. Že se to co nazývali kristus na kříži to přitom nebyl ne ještě. Že to co je naše ho při tom duchu. Když odevzdal se svého ducha ne ducha boží ode dohodě se svého ducha v čili co navíc z ten který vydobyl svým přičiněním v tomto životě to a jeh. Chtěl ten li o ničem jiném nevěděl ten který šel mít čili on se chtěl zmocnit jenom při dávku. A že nevěděl co si přát a ten při do ve mu byl dán ale toho bylo málo již dobro pro ze na s na jinou tělesnost. Takže onen pravého ducha který nebyl eliášův nezískal. On získá jenom ten přídavek toho svého v jsem naopak měl zříci kdyby byl prošel smrtí na kříži. Takže to je ta bytost jsou v duch boží se nedá definovat slovy ale se definovat například životem ježíše krista ukázkou život tady vše že se přesně řekli neboť přijetí ducha svatýho přijetí ducha svatého podle. Životopis ježíše krista je proces který začíná narozením ježíše v betlémě a končí nanebevstoupením páně. A sesláním o ducha učil v šel. Čili to není jednorázová záležitost to je proces který začíná a dneska hlasy obral za úkol vás tímto procesem provést kam je schopen člověk to pochopit. Aby seděli že byste na téže cestě i když vůbec třebas nevěříte ježíše krista na tom vůbec nezáleží protože vy musíte být v tom co je vašeho otce a váš otec je věčný. To musíte být když se ten nebo před tam vaše budeš nestala kdyby tam sahala tak se zbavíte života by se mohli zbavit toho co pán bůh ustavičně do vás svou ka a i ve spoje tak el tak byste tam přestal existovat vymazali ze s ve z časoprostoru no to se neděje čili taky to nemůžete udělat ani se brzo vstal dokázali. Tak kde se než tím procesem sebepoznání a. Čím v šestém cestou poznání vůbec tak jako když jenomže někde dokončit o vás a u nich u hotové od čeho musel ukázat celou cestu od ale dobře. K tomu vašemu životu ano zblízka v jestliže viz se narodí na tento svět na tomto světě. A jenom to co po ho k narození na tom světě existovalo swámi ale přes dvacet od sat nebo od vědce. Tak je to ukázka vidění zprostředka věci nikoli z její začátku ale začátky vašeho života své stvoření jak se líčí třebas ve starém zákoně je v že ne z ti a tam začátek a nikde jinde začátek hledejte tak nese sám odeberu k tomu začátku. Pomocí evangelia svatého jana na počátku bylo slovo to slovo bylo u boha a bůh byl to slovo a nic není stvořeno než skrze mě. Taky by nejisté. Tady z ničeho jiného důvodu než že existuje to slovo se to s o tento věčné co se vtěluje do toho stvořeného aby to stvořené vůbec mohlo existovat neboť to stvořené byste z existence boží z lásky boží z poznání božího a pokud ta existence v tom vyvolen stádiu unese něco z toho poznání božího svého vás těl se zen ze tak to a ovšem u de se velice málo. A vy jsou do promrhá no ale to je zase zprostředka že se na to za svou začátku od adama ještě dříve na dáma. Tak jestli se třebas napřed to předvedu vám na mateřském těle v z ve nejsnazší bez do to bylo trošku sice víš k tomu vody je návod k tomu původu ale nebude to ještě původu samotného. Jestliže třeba dejme tomu v mateřském těle oplodněna buňka nedělená se začne dělit a začne se měnit. No a prvoka a od živočicha mořského ono potom na kou opici dělat potom na člověka. Tak tele na právu mezitím člověka el tak prosimvás co s tím je řečeno. Jimi se šel tam matka by ten by býti měsíců dokáže rekapitulovat znovu přejít celým vývojem života na naší planetě. S začlo pozor žil s buňkou a tam kde ten život začal rozrůstat a se dostal do stále viděla ráje víte ne my všichni z ne byly bránily. Než jsme se jsem narodily jsem byl před si v matčině těle a prosím vás co vás tam chybělo co vám tam chybělo měli jste pocit tělesnosti vůbec né. Zen cítili být tělem jako tady pásly jako v ráji neměl se potřebu se živit protože matka martina ve vší svou mnou. Byste měli potřebu vých stát že ano nakonec se dostali žádá tam dostali výchově jako mořský neboli vodní život či. Potom se i to zahodit budu od o byli ses tady a teprve tady nastává a od vší tam v tom rád ji vůbec žádná potíž s nebyla pro vás to byl rajský život. bych to doplnil těmi z kastami které jsou v je mezi obsaženy že tam žili kdy dal na tu pokojně vedle sebe. Že se neumí dělalo tak mám takový vzdálený takovou vládou zkušenost s těmi husami. Když je přivedli tou akupunkturou do toho svého tranzu který denně prodělávají třebas na břehu nějaké řeky těle při u nějakého oku.