Karel Makoň: 87-04 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

On tam to bylo něco mu bůh co nebylo bylo tady tom krámu tak v ještě pána let tak tady zase. bylo hrozný něco navíc co v tom krámu jak jsem ho viděli ještě nebylo chtěl tu mu tam ještě nebylo to nebude postaven ten tak jsem jsem to poprvé pochopil že je konec za stojí že to musí. Brát symbolicky a že přes tento vidění skutečnosti jsem poznal po dotoho potom jsem viděl tentýž mu také že to musím brát symbolicky a takhle musel byla taky ježíše krista se mi ho životem. Když jsem z donucení jednou konečně přišel před co ten chrám porod vraceli tam v tom tišnově jo první mnoho cení sem tam přišel tak jsem listě že všechno se shoduje s ní. Všechno smyslově jako ty to budete ježíš krista tady uvedenou ono založenou by byli a v tom snu do od do tvá od rozumím nebo ono mu přeci úkol mu takže on se něco po nemělo ale neprotekčně to se. Ten průvodce nepovede byste byl byl zažil nýbrž že to pro tebe úkol jo že pro tebe není úkolem pocházet jako král nýbrž jako prostý člověk do. někoho při všem nebo co budu obřadům ne a mu to znamená že my máme být korunování nebo máme být přítomní kolovat si jako prostí taky se prost tiší lidé tím ne ne. No to se musím no to roste konaného se v člověku bychom viděl ten obnova vším obřad ten protože si poslechl el ten ten vopu s který se týkal. Ono wattsem e protože ten bylo mu ten opusť s to nikdo bude s ním složil ten zaručeně takové korunovat jsem byl buď přítomen anebo si jasně představované byto při mělo nedopadá. Jo obojí je správné a ne no ten nese chopila vlivem od by ta představa která byla silnější než sama hudba no a. Protože si zjevilo to všechno co v tom jsi viděl v ta síla ty ideje silnější než byl než ta skutečnost mám e ta moje ta idea která se chopila kdykoliv jakákoliv. silnější než ten jo než cokoliv jiného dneska stal třebas dejme tomu jsem jo i sled no dobrých že jo pětadvacet let ne. Měl v ruce být ky svatýho františka to a ten den co jsem nemohl chodit tak jsem nejenom seděl u knihovny protože mi to nešlo chodit tak jsem jenom takle mou. O stáhnout ruku nebo tam nestanou tu konal a ani cenu udělat krok jsem byl zraněn na tu nohu ne tak jsem taky sahl bylo knihovny našem nesčetněkrát hledal pro stálému. Smí kvítky svatýho ale říká jsem našel no a jsem tam jenom za hlasem nenašel o že na to dávno žádal jsem sahl někam jinam vona šel jsem katraj jo kterou jsem potřeba se o něco jiného. Je v tom takle ale ne v oblasti idejí je úžasná síla obsaženo která člověka vede jo že to vedení boží ne velice blízka v tom. Mu tvůrčímu a tu božímu od počátku bylo slovo nevěděla jo takže ten velice blízké had tak je to velice než žene a jakmile člověk vel odbaví je svůj pohyb jako jsem se nemohl býval. Ad aspoň částečně tak se dostává do nepohybové část jedno z z z taky těch idejí který jsou staticky vy mu statické a vidí třebas něco mu dokud otcem k umožní obřad a podobně stačí to. A si za den a on ovládal oboru od roku taky ovoci že to moc se ranec se sežere váhu svého těla v panečku myslíme si doby. Živočichy dohromady aby to bylo vás ale o těla se držel není neváží moc není tak je to hodně toleto jsou stovky za den ale kdyby to nedělal by neměl svět jeho nejsem se mi neměla smysl pro rovnou při do. Vy tam vytváří přírodní může mělo protože takhle žravý a tolik to mi tu sežere ano takže on ten lidský život také takové můžou ten který je pozřít všecko. To hl co ho neslouží nikomu něčemu dalšímu a tak se to všechno ztrácí a nic tak se tomu ve formě jen tím že se zahyne nýbrž ve formě že ta idea. A která se tam vytvořila přežije takže věděla přežije ale jediné z nepřežije čili můžeme nakonec říct nic se neztratí vám jenomže se musí smířit s tím že se ztratí všecko. To je uvědoměle oddělené když tělo to otázka ho budu člověkem z pocitu oděno sise musíš celý ztratit takhle se váš to je případ ztrátou vy no ale bych řekl že. Otázky v tomto oboru mohou být involuční kdo kdybych mluvil podle wattse nebo evolučního charakteru to rozlišuju on takže když mluvíš involuční charakterem otázku vraždy může králem taky brzdím proto. Se toto nevede řešení e ale stane řešení tak je to cesta byl zabit nová oni se přestává který máš o těch věcech a to je věc tvořena věc nová byl jsme věčná. Mám věc jeho časná no takže čím ježíš to zahyne tím nevím ne k a ano i kdyby si jako se do toho nebe dostal během toho vtělení dělat žije bych je jak jsem byl v tom nebi tam v tom toho koncentráku. Kdybych tam byl býval zabil tak jsem to nebyl zůstala jelikož jsem z toho nad neodešel říkám spal vás nespadla odešel jsem do stavu bdělého vědomí el tak na v tom stavu von ho dělo vědomí už. Ich spasen nebyl by věčně svobodný nebyl rozumíš protože jsem předtím jakou do nebe jo no a příkladem je tomu extatik kterým zažívá úžasně kráso extazi že nedali nikdo nebyl on tam malým ne. jsem z toho spadne není to cesta orání do nebe ale vodtamtud zase na odchází do běžného s tou jednou mít sto co ještě nešťasten ale není spasen kdybyste extazi byl jakou odveden tomu bohu tak by byl. N trvale spojen protože záleží na tom co v okamžiku smrti prožívá naší při o kam jdu mezi spojeny s tou věčností tak tam zůstává že nejsi spojen tak ta tak tam zůstal až. Vás v v zásadně všechno co se rodí to taky smrtí končí ano všechno co z vzniká zaniká dal takže ten zákon aby to musel na nic dělat. Jo takže vím že vám to on nedělal dobře že no tak jsem se měla dělat takou jste byli hezkou individualitou ono o to všechno musí li však vůbec bez potom ještě jsme nikdo jsem navázal vzpomenu. Po vaší smrti do nějaký krátký čas tu ste byl třebas jejich otcem nebo nějak jakým příbuzný nebo nějakým zná mýma ale tím dokončím to je v nejlepším pořádku protože je to úžasně milosrdné. Kdyby to nekončilo tak by to bylo nemilosrdné například vím že v tom jak se zpovídal takzvanými ony život bylo značná míra milosrdenství dostavila nemilosrdnost ti protože do poutalo k tomu. Ne on žil tam přivedlo do francii ono to bylo pout toho vám to nebylo hezké ale ty zkušenosti se zasto stavu misky ale jsem nebyl. Schopen opakovat chyby toho do vnitřního spisovatele nejvyšší číhal jsem byl nevěděl celý neví si dal proto vás převtělovat nemá vůbec žádný znám vůbec žádný protože nevíte nikdo jsem zkázy vtělení těmi jaký. Balíky jsem se snažil řečeno jiný způsob jo smysl jezte svý jo stav el ten se rysem dali na tomto světě tak se teprve les které smrtelné duše u kuje si utvořili. A smrtelná individualita ano a ta je tady utvořena proto aby napřed rozvinula lidský život aby on přesto lidský život rozvinuty vytvořila vstup možnost tuku to smrtelného života ještě to nevytvoří. Tak musí život odejít kdesi nebude při smrti nebo pomoc tomu ono mu ten rod byla ty otázky je vždycky byl ovšem nebe protože mu tam je povalit za příčinu a čím slovy. Tiší je málo muss m takové mu že byl taková smrt na kříži je strašně z než ten složitý je mu který řadu příčin než jednu nad tak že je těžko odpojení jednou větou jo kdežto. Ou některé věci jsou tak jednoduché že se dají jednoho toho volil tadyhle jo od smrti kdybych chtěl pojednat co od vás měl co neodchází tak by řekl tolik u to ježíše krista odešlo z lidské. Je povrchní dočasně bylo elity při smrti na kříži tolik že mu to nepřekáželo ten zbytek o nepřeváděli toho by mohl duch svatý působit jo tak mu to se musí ale od této se do. Vámi sebezápor podobně ale nešlo si jenom účelově to znamená on se vzdává ve prospěch něco vyššího a voni při dalším na op jako on na oltář oběť nějak jo tak své práva napravo na tom. Člověk jo vom ho volá vole se bavit mluvil nové to znamená ho budou mluvit tak aby tomu rozuměli to je pochopitelné to nebude droze protože jsem mluvil tam nese mluvit nemá co pravým které jsem dají vyslovit. Pochopitelně není možné aby mně co se tady dělo co by nemělo smysl není možné čili ani život který nevede do toho spojení vědomého bohem není nesmyslem nýbrž smysl. Tos smysl prostředníka dyť celý ten vývoj vesmíru po člověka tady na této planetě smysl kdyby nepřecházel tomu vstupu člověka do on naší jeli. Ale také tak by vůbec stát dělal lidská nebyla možná o možná jenom pro dokonale přípravy ještě že zapomněl na tomto světě žádnou přípravě a vesmíru ještě daleko více než svýmu jo mým tak jedině potom. toto smysl a jestli to hlav visí si případech končí tím že to nějakou to rovnou úlohu na sebe vezme nějaký dějový vzkaz to v sobě a potom to. Odejde bezezbytku tak se to jenom přes vtělilo tím dostal jsem byl něco jiného mu k tomu říkám balíky a tak dále že a tak to smysl na takže jen si například třebas ten panny si jak se mu. Jen často pojednávat tedy měl byl znal pochodu jinak udělal ale dal tak ten ta jeho mizet na jsem se měla smysl on měl leta tvrdě asi tři roky že to nemá ze že o hotovými dvojníkem tak ten nazýval dělám pravil ono je. Ale tam byl horovi si mezi teče s nimi pacienty který by byli potřeba jeho pomoci protože ta pomoc to je zastavila dával nebo že jsem se tam bylo málo von nemohl ani on byl rád že že existuje nová ano tak neměl pravdu. O že jenom mojí že ho ve mně bylo měřil u tvarem nově aby oni nedovede nýbrž kdyby byl mluvil správně ono se mu silo jo musel než dal že opak pravdy pravdou že i to není den. Již co existuje a co prožívá nesmírný význam jsem říkal kdyby nebylo třeba tohoto školení k tomuto jemu osvobození tak by stane prodělával žít kdyby to šlo ve škole. O to ale ve školní nejde ty musíš do toho nějakým způsobem tomu must a to co tady vidíš nebo ose byla co chápeš jako udělá někdo jednání k ničemu nemusel to nehodí tak to není dělání hnoje prostředek výchovou. Vy to vydělávání no jo neprodělali je dále po byl o to co musel jsi znal nitě za osobním ano řek odpozoroval moc let ne ale nakonec svou přemohl jak víte z toho že to není dělání moje ale jak jsem. Je to podařilo přesvědčit že tou výchova no tak u stačil on se dovědět z jeho strany tam praví choval došlo ale když se to dověděl ano tak dal říkal no tak když tedy. To byla výchova tak čemu jsem byl vychován na to jsem odpověděl tím způsobem neřek tak nejsi budeš chodit nebo budete chodit abyste moh jen těm bližním pomáhá protože. Vaše toho byla tyto tady od žít dále pomohl vyššímu o to že to opravdová touha tak budete vyslyšel novou chodil od potom ovšem nějakým tam po od se budou to se museli provést svého další účasti známe. Na také byli v prosím jenom snad jasno že nic není zbytečného byl ten panny si tři roky do považoval o ještě možná boží dobude co přitom řekni nebyl to úplně zbytečný život prosím a. Jestliže jednou se stalo že učedníci páně nemohli někoho vyléčit ne nebo duch se nechtěl který vstoupil do toho člověka ne tak on řekl no to se vám nedivím protože to se udělat jenom modlitbou. A šel a modlil své ne nad tím e posedlým tím svým duchem a ten du z něho vyšel protože se modlil jakým mus. Dovedl se modlil myslíte že on se modlil tím něco přeříkávalo třebas svý ani napadnout protože on hle se modlil duchu když totiž šel. Tak mu tam říkali když se ten jeruzalém bude pomalá jaksi říká namane kámen na kameni kde jsem budeme modlit a von říkal ani tady ani tam ani tomto tam mělo vás je tam nebude. Ale v duchu se budete modlit čili modlení boží ho v tobě nejsi svědkem protože on se modlí v duchu a jinak nemůže on se nemůže od stát duchem o jsem. Musí modlitby pomohu a nemusí nic říká oni s tebou neříká to říkáš ty ale on nebo nic neříká a on se přitom tobě modlí o svou modlitbou souhlasí oni dává sílu neboť jestliže v tom. Bůh jakože je ty si totiž to přeješ aby se to stalo neděle děláš to mechanicky že ano tak on opravdu se sebou modlí ale v duchu a jak jsem to prostě přítěží vůbe jak můžeš mi jak jak těm. On vysvětlit se tomu není se vůli jsteli nedělalo se pořád tím ty jsi vzorem toho jak se moc on jak jsem duch podle modlit jak to podvolovat jak tomu pánbůh nemusí si byl věděl jak to formuloval ani to. nepromluvil jak to řeknu konkrétně nás svých zkušenostech jestliže třebas e jsem se někdy vzdal své vlastní vůle ale dokonale jo protože jsem. Svou z může dal nemohli dokázal nebyl jsem vyčerpal všechnu spoj mysím vůle odvozené vůle od vůle boží to znamená vůle že musíme vůle jsem vyčerpal a zase se toho tak jsem najednou voda. Tam dvě se tu který vestoje mockrát dělali věděl se správné ne ale věděl jsem to z rozumu je jsem z toho ducha vám který do všeho se levá a který se nemůže mít do mých činů tehdy když. mu do toho mluvím když proto mluvím svou vůlí ě tu svoji řečí atakdále takže jsem se o čela a tím pán bůh promluvil mocí kterou nadal abych to vykonal tam. Moc boží která domě vstup nějaké který jsi jsem si vědom to je ta modlitba boží on jaká model svou mocí a oni tu moc neměli učedníci a proto modlitba je neučím koho on se modlit taky on to ne. Svou nad že roste ale u mu prosím to byli je tak duch ježíš kristus od tři svatýho roku když přímo toho satana ho mám to pouštěl tak dále vůbec ne. sám ze sebe vůbec ne jednali jenom jako on o předtím taky tak jednal to bylo to jsou dva jednali jako ukazatel cesty z vůle boží z vůle otcovy. Otec si přát aby cestu ukázal proto ho poslal na svět jo říkat a takže když teďka tam se modlí odejme men toto je tak to také mu bůh ukázal co se volit aby poznal člověk v tom zoufalství když. Bude o chřtán pude o jeho existenci že se takhle bude modlit a jaké to budem účinky se mu to jsem příkladu tak jsem se jde větle modlil jak vám často říkám opakuju ty. Ten věcí o lásku boží jsem si že nemiluju boha a že se tady provinilo leta se s těmito proto nejde že jako nemiluju boha nese nemodlil oni svým oné chléb záležitostem se vůbec dovolil ale modlil jsem se. To jsou buď se měli o to modlit ale nemodlil jsem jsem se modlil jenom abych miloval boha nadevše a on mně konečně dostal do koncentráku kde mně o ukázat jak nebyl vše miluje že někdo mně řekl počkej to byl ten pes mám od tebe za. po tomhletom člověku mně jenom malinko to kterým škod od říkal toto dobiju snad tak zabiju taky tak jsem překonal odevzdaně je za dvě po kupodivu se lekla utekl ne prosím a jsem to zažíval stvoření světa. Řeknu přes tvoření světa po něho po konci svět vás o znovuzrození jistě i s byl z vody bych z ducha a všechno co to pro toto prošlo a nebylo to třeba vůbec žádného času proč toto mém mém vědomí. Nebylo to mít prosím největší požehnání které jsem zažil tím že jsem se vzdával přetváří toho se mocného esesman že ano a. Je tedy tady odpověď jdu k vám na tu otázku jakým způsobem měl právo se modlit ten ježíš kristus takhle v zahradě e protože my jsme. E v situaci často situaci kde jsme takové zahrady getsemanské před nějakou upravovat něco vás umírá my nevíme jak je to co modlil to umíralo proč to umírá vyd ne neznáme pozadí toho procesu vývojového takže my vidíme. Následky a nevidíme příčiny o protože přines nevidíme a protože ten spí tamty učedníci to znamená vy lidské schopnosti lidskýma schopnost na tom nedokážeme poznat čím to máme poznat jakmile spí naše. Z lidské schopnosti tak se dostanu do stavu kdy se upřímně modlíme aby ten kalich nám byl odňat jo do on musel ukázat že bychom nepoznali tam na svém životě li kde jsme a domy tam potřebujeme poznávat. My tam on tam vůbec všechno označil tak podrobně ve svém životě že při trošičku neříkám fantazie ale lepší ji znalosti ducha ježíšova života. Poznáváme kde jsme a můžeme se zařídit v na další krok a můžeme do něho k oči daleko snáze kdybychom někdo příklad tak to jenom příklad dal jsem vám správná odpověď jo neříkal jsem tam odpovídal špatně. Ale správnější je příklad svůj dal jsem vám ta nám dal přikáže jak se zastaví lidské schopnosti jak opraven schopnosti lidské se zastaví tak je tady jsou malostí nastoupí zoufalství které takhle modlí ježíš se tam krví potil o to bylo pěkný. Tou fási když jsem po tím že ano ho ne milování na ale je to proto že všechny lidské vlastnosti do které se chtěl opřít byly pryč e svatá terezie si žil říká e v. Od své posledních dnech svýho života em byla duše to zapsáno ne jsem se modlila otci k matce k otci bohu o synu k duchu svatému ke všemožným. Svatým a nebyla se nikým potěšena nikým se nebyla podpořena jedině pannu marii těla umět ustavičně stávala a nikdy mi neopustila. Protože tvoje než vedena duše kdyby přestala být živá tak ten je udine měl protože byla žili živá ještě to zažívala těle spjat ten transformátor k dispozici tam zažívala pomoc panny marie nem. Také mějte na vědomí že jo tak je to když člověkem a že tady jenom pomoc naší nesmrtelné duše která vás na nějakou trávu dostala zcela dovést dokonce za a která. Je rozhodující k těm momentu bych všechny lidské schopnosti ska mnou voni spí jo tak ten příklad ježíši prosím protože by vám pro sebe na je nejtěžší modlitbou mystos čím člověk do bych nezačíná ale obyčeje to. Dovede takže on si šel něco li prost dělat tak lituje se dostane anebo vám tři do nevim proz dělat zase jen dní ho z nepravou honem vysloven nevim sil slyšel tak ale je to protože modlitba prosebná str. My těžká prostě umí jenom ten doznává tu vůli boží a ježíš kristus znal vůli boží takže moh správně prosit jeli to tvoje vůle odejmi ode tento kalich on ji ale tu vůli. Znal o zná a proto jsem takhle mohl modlit takhle se ale modlí bohu dal příklad tak něco mysli který nezná ona nám dával příklad kdyby nám byl nedával. Říkat tak moc věcmi dělal po museli na ze z naší pozice on se musel stát člověkem trpícím jako my no a on ho moc toho onomu tak odepře z poslušnost. A v si to řek tole na tvůj případu jo ale na případu který se zdá aby nenapravitelný na jsem manželství o manželů tedy jen to co vám dělat jest. I manželem byla řikal tažena v tom když von se nechce napravit a mně to s ním čím dál horší ale to dokonce nebezpečné vedle něho žít mám ses jim dát rozvést. Říkal to on mu odradit vám radím něco jiného no no odevzdejte ho esi to dokážete do vůle boží ono ho budu ano. Ano ano o velice do vůle boží ale jesi sebe nemějte odevzdal do vůle boží lide tak taky nehoden pro někoho jiného tomu jsem se sám se mi odevzdal do vůle boží pak kohokoliv mohu odevzdal pokud je to. Ve vůli boží pochopitelně no takže nic k nemůžu poradit ho tak mává jo vjem no prosím při že to nedávej do protože se musím musím škrt. O několika byto říká škrt tam abych se dostal podstatě věci abych nechte co při dlouho ale jak se otázka změnám asi takhle. M v čem ses pletl ten nevíš žena když si přál dvojnásobného ducha svýho učitele a dostal od něho jenom plášť který způsobil že uměli dělat zázraky. E pro hrál to nebo z pokrok tento nebo zkazil toť tím že si přál dvojnásobného ducha na toho eliáše a co to bylo ten bude. jsem duch to co z ducha božího ten eliáš vyk jsem sál čili to co ježíš kristus na kříži nazval svým duchem odevzdávám sebe jeho ducha on si vzali do. Od toho to je pro ducha toho ducha toho eliáše se ten je nejsem nesloužila oni svým než potom tuto eliáše ne po dokud toho co tady tady roz od dál nebudu u toho boha který něm působil. Čili on to vzala který který on rozrostl z ale nějaký kousek za lazara řek za plášť za od volal on se ještě oboru místo podstaty to byla ta chyba ono se to nedá vysvětlit musím nechal. Ne než těchto vysoký vědce zaleze daleko větší ještě nízkých když ty jako než po chodníku tak nemusím zákon proud co nikde nestojí ale za to je veliká jako klece lidstvo když. Jako by o ježíše krista tak takovým dva tisíce let židi to je jasný že jo no šel tak že je to relaxace fakticky duše měl. Jak sladce a že není chybou že praxe si si dovolit mu nesmí jako to být sama ale zase ne ale taková služ nám míra je míra rovnováhy kterou nezachovává. Vystihuje se z rovnováhy celým takže to je špatné že jste jenom z tohoto kdy ano protože vám hl ten duch který k tomu. Aby jsem byl nově napodoboval on na to od toho tak byl ten někdy než konkrétní z tohoto ji ten je za vy. Tady jde o druhé bystrosti v za o tom mluvil o mistrovství nem ano poměru k bližnímu ty se máš naučit se konkrétně jak miloval bližního. Pomocí sto ho na to říkám sice jako na vitálně na připravit ne vadí měl takže se učíme pomocí toho co dokážeme nemůžeme být bližnímu k ničemu dobrý čím pokud ne doka. Začneme v tom oboru něco ano že čím bych z dokážeš oboru doma koloběh tím bych bude bližnímu prospěšnější čili to je pořádku proto stránce ale i kdybysi jenom chtěl být. Prospěšným e tomu víru přesto to vy tady se do o šel stejné chyby jako kdyby byl ježíš kristus po celé ty tři roky jenom pomáhal bližnímu to nemohl dělat. On musel by byl vtělený bůh a také dělat něco jiného než pomáhat bližnímu a tak si všimněte že chodil se radou pozorující chodil zákaz plačícími na to musel jsem si. Ještě čas a vinu byl nestačil a tak to dělá špatně ten život nesmí být nikdy okleštěna o to co do toho života vnáší nějaké vyšší světlo a tam kde duchovní třeba další vyšší světlo a klid. Všechno mám takové příznivé proto růst toho co by teďka neboť nejde li ruku v ruce vnitřní vývoj s tím vnějším to znamená studium s tím poznáním vnitřním tak to jako je chyba že. Tuhletu chybu nikdy chápu diskutovati nový že by něco získal kokrétního ale jistě se dostane do oblasti. Lék kde po bohu přeješ a to potřebuje nebo jak se dostáváš do vnitřní li pravosti a určitou míru kdy ještě vydržíš ale potom přes to jít dál ne tak dosti. Jako předtím baru ne e vydechnutím ztráta měl to dělat potřebu toho jako by měl ty svý ne kde to neni stal ta oni nutnost aby se ho. Ona řeknou ty se opotřebovává s tím že jenom ve dokud než ty musíš v duchovní třebu provádět takže tam taky vydechuje v přít že to ab li než na svůj život a tak dále a podobně jo. Jsem spokojen z toho pojmy ho na tu modlitbu boží jestliže nás učil ježíš kristus nebo své učedníky učil vode se otčenáš jsem tak sem to. Od s s s jsou mysl špatně nebo cenné v protože dobře nebo k něčemu vyššímu vjem po být zel nikoliv ale opakuju to říkat jenom pětadvacet krát víckrát ne tak to jsem potom se začnu do vydělat. Zatím ne a jsem říkal to co řekli ježíš kristus co to je rady by jenom komentářem k jeho životu boha vy ze svý a kdy byl přitom nežil neukazoval svými životem příklad. Co mají oni dělat tak ani nerozuměli otčenáši vůbec ne a ani se nemohli jimi řídit aby se mohli jakoukoliv naukou slovu jinou kou ježíšovou řídit tou potřeboval svěří přeje. Čím jeho životem bohužel to neděláme třemi se netroufáme jsi pomyslet že taky my od boha přicházíme když o tom nevíme že tomu tak je to nevadí myslím to máme se postavit na místo ježíše který od boha přišel mysle taky od boha přišli jej. Máme jenom jistý genetické taky od boha věčné dědictví které přejímáme do svýho života a jako takový jsme povinni se řídit příkladem ježíšovým pod jeho vtělení na tento svět do smrti pallas kříšení a. A tu z od nebe světí to tedy když neděláme tak nám nic nepomůže řídit jeho slovem použil silně svěří jenom jeho slovem a to je chyba protože si netroufá po mysl. Vůbec na toto mysím považovat za hříšné vymluvit dělat to co ježíš kristus on ježíš je nejvýš noste co se v tom třebas nic noste ho neni co je z no jsme o tom že on šel udělal první zázrak totální dělit na tom vůbec seslat dojmy z něco. Svého neni po si mohl dovolit jenom ježíš kristus viďte a jak co to bylo vlastnost že víceméně posoudil to mary ve vlastně martu která se starala o to by měli svoji se všichni učedníci i ježíš. Na tom mate hostině co tam bylo ctnostný ho byl v co bylo totiž to deptá jenom poslouchal stalose o to oni byli mohla du no ale nemůžu takhle posuzovat jak to dělá dostat církev nebo vůbec. Křesťanská tradice protože se z vrhla to jde jinam než jak ukazoval že kristus nikdy neradil ji do kláštera narodili bližnímu bez novou na sebe nedbejte na tělo říkali vyšel. Ost mělo světa toho mohou být těle duši ne stane ve fázi od boha k bohu se vrací ne jo tak prosím vás z jednoho ještě od tu potom slovo ještě dlouho jo ježíš se modlil př. Vy vším svým životem a svým životem se v nás neustále modlí a kdybyste svým životem nás nemodlil tak malá ale naše modlitba jo berte na vědomí. No to dělat patu ji do těmi jsem s neodvažoval dobrou seno nimi bylo symbolem z v ani on oni nám a přišli život tak aby to si si jakož se nejenom bavil. Na ten že tak na něho proč si zaniknou tak když není použito k tomu co je věčné naše individualita časná sloužit k přechodu všeho časného do věčnosti pomocí transformátoru lidského. Že to neudělá náš dobře na tebe že zmizí i beze stopy výborné to jež se nestal na balastem musí od vidět že to je pojď tohle je od boha to odvozený. Od ty individuality od jíst v tělesný individuality od vod být tělesnosti že jsou začala těm co tady končí všechno co co z potom pochází je také časné a když se to nepoužije na transformaci nazpátek na o. Ono na věčné tak to nemá smyslu ještě jednou tento dělat ten smysl že okamžiku život ve narození na tento syn berou bez nebo odívám se do transformátoru kterému říkáme lidský. Tělo a v tom živém lidském těle jsou transformační schopnosti kterými všechny se v v v z v v kterými můžeme všech dočasné předat na věčné čili v jak se totiž z věčnosti a před dělali to na často. Je pomocí tohoto transformátoru ta taky můžeme zpětně to předělat na věčné vono je to neuděláme čemu je to když k tomu je to tady ten transformátor k ničemu vyššímu neni než tomuto a to uděláme taky přeci. Správné je to zmizí beze stopy no opravdu ze stopy bohužel nemůže vznik rozumím protože oni mezi nějakým denně jsou balík který potom někoho po se dají jo to se nedá tak úplně zmizel. On šel pro tělo myslí tak tělesnost ten pocit indy voliti nepravý zmizí ale nemůžeš za tože idea je silnější aby je život vyšší než hrubé tělo vůbec josé rozpadne byl zlo ale i. Zase ten hl spadne tam může po sednout lety se z někoho a tato vedle sebe obstojí posteli vedle sebe že celý život nemám mít za postoj od se taky za protože co je že rozhodující okamžiku smrti to je rozhodující. Kterou do věcí dvojím způsobem pro o život těch idejí a pro to život ve věčnosti jo on protože to rozhodují si proč do věčnosti vědět tu spoj protože. Tu dostat jasné nebo protože člověk se momentálně v tom okamžiku smrti to trval třebas do věčnosti tak je a nemá čas odtamtud spadnout protože umřel mezitím. A tak je to v pořádku noste ty se toho ta protože ta budu ten moment smrti rozhodl si to se modlíme od náhle smrti osvoboď nás pane nebo ba vlastní možnosti náhle umřít protože nemůžeme klidně přejít. Že na druhý že mu ko rozum rozvážně způsobem žilo tak dále nevěrec v tom podporuje ale ten to co zažila v okamžiku smrti jím jen následek celého svého počít. Ani jsem v životě který předtím předcházet v tom běžném životě který kterým končil tou smrtí nemysli že v okamžiku smrti odchází jenom takže nastane snad protože jsme tělem rekapituluje nenese tvůj život. A to se na něm nejsi nejistotě vynese když tam okamžiku smrti nejsi tak vysoko mohu tak e nej jasněji je za tane na mysli das po mým na ten krásný okamžik třebas jedné extaze a z toho. Nedostaneš dál rozumíš jo žena jedeme tomu jsem byl toho života byl pět měl směl jsou nevyjdeme v tom no takže neska přede o to tak je to katastrof ale protože nic z toho nemůžu skuteční. Velice zajímavý že jsem to jenom vás kdybych ale musel mrtvicí jen tak to jiná smrt v tomto smyslu třetí koncem na relativním stěhovat milošem vám kolem ho jenom v tom svou větším. Sporu vnitřní skutečnosti a tak například dejme tomu v v vnitřně nepotřebuju teď jím být od porobě abych tady byl země tady musím být to se nedá nic dělat tomto. Tože kdybych tady země nebyl tak země vůbec nic nemáme nemáte ale ujišťuji vás že kdybych tady byl jenom když tady jsem tělesně tak by bylo strašně málo. To je přepych když tady tělesně nejsem ve tak jsem tady možná někdy nevím říkám ježíš tady tělesně jsem čili mohu o sobě říkat jsem tu když jsem. Tady teďka třebas méně než když tady tělesně nejsem ale jsem ruku s vámi tak odpolední prosím je tak v no to nedostane z vyšší pokud a že ta láska se neobrací jenom sobě nýbrž taky tomu dít. I tím pak s tuhletu lásku m dal budeš vyslyšena ovšem musíš musíš se nechať dotáhnout jo mám onu jak tak tam to jesi schopno ji při škrt. Věc bych že on mu jenom v on to trvalo pádným a proč co se za úst za musím kolo pout cestovala zdali o jo mu on o nějak to vjem nechali zavání modlitby ale kdyby. Jim záleželo na vůli člověka v jak jsem modlit a jaká jdou kam modlitby tak by se nemohlo i svatým stát toho jednou jim došlo po druhým to nešlo on dostalo i s. Od vím či mně z toho že z jiné pozice na tu modlitbu nebo u modlitby šli a jaké pozice když přišla jen do modlitby když se to s tím. Není kemp lepší jo v z pozice nikoliv jen vděčnosti no ale z pozice jo na to na čem řeknu na to budu muset opsal při. Štít by příštího dne protože to kdybych to řekl najednou no tak když ho proto bylo horší než byl bych ničil nedám na ty jsi změnila stanovisko protože vono se to zlepší. Na to řeknu jemně no ho a ty si by měla stanovisko atomu z věnost rozkaz si odjinud do modlitby vstupovala nová jo jo jak v bez měla pozice ne ale ano. O ono ho tam naplnily jsme ho zase krát seno povím když se pravili ty učedníci páně s s s s s tím ježíšem proto zažil sebou temném a on se. Al vel tak se novorozenec synu když byl se mají zachránit jestli se majetek zatím rozum udělal ježíš tu moc o když si bohu že jim nakonec rozmyslem jeho o tu viděli ho ty dostali. Co děláte copak nevíte že do bouřka tu doplnilo je způsobena vámi abyste věděli že aby si uvědomil že pán bůh je ustavičně s vámi čeho jsem dvojí té. I těžší hřích jaký člověk může dělat jsem bojí čili neklid to je říkají každý jakoukoliv modlitbu mají účinnost teprve samosebou bohu mu o do doprovázena neklidem že je absolutně jemu činna atd. Ta první která byla doprovázela nadějí ta byla absolutně vůči nám čili tady nám bůh ukazuje a něco hlubokého účinnosti modlitby a ten slovy tito toho v hlavě a. Můžeme jsem se potom pro moje dal pro velice nepomůže protože mám dojem že tomu rozumí jenom protože nedokážeš chceme proviňovat tímto způsobem ta k v no ano a tedy dojem že je. Nějaký člověk na světě který by dovedl m být poraženectví vyššími svět který žádného neznám kdybyste byla tak poražen skále jako on. Ta naše manžely se najednou dostalo mysl spolu po smrti ale protože byste poražen ska taky trávy ním ale kam se na ni hrabete jenomže on tu ě tu vlastnost že svojí chybu. Na vás není nepoznává bude protože jedno vám ale zenové jsem oku neví a ne z třísku z pokazí jou lidovým dává nemenoval do klidu byli mu klidně mu bral až. Ale on hlasitě vás kdy jsem si pro vědec on bude od o vás ale o věcí žil protože jeho způsob jsem vás napravil nýbrž tím způsobem a kdy těmi ani ano ani ne to vím jo. Začnu ano jeví dovede a a a a a tak bylo to musím z toho co se s ním tak ten mámeli to porozuměl a tak je. Když tomu životu v a jím se řídit jak jsem musíme si uvědomit v první řadě v přes jaké pozice v tak on žil a vykládal že to. Když když dovedu jako člověka byl to člověk poznávající že od boha přichází je tak bohu se vrací což není náš případ a protože on věděl o každém člověku že. Nosním stejně tak jakost to bylo svěží všem tak také toho člověka kterého poučoval nepoučoval jako v někoho to je někým jiným než je on v. Nýbrž on každého člověka považoval za nás stroji budu kou boží za nástroj již sem se o to vůbec nevěděl a že byli chvíle je paty pro tam znázorněny v když slovy. A událostmi ježíše vy životě že jo to jich závoje si bylo tak degenerované že oni si mysleli jako stezka člověk myslí že tu víru v rukou osudu nebo v. Les nebo dále do po karmy nebo příkazy vtělení to všechno si mysleli ale ježíš je musel z toho vyvádět protože my nejsme ruka než budu kou božích ovšem my se. Protože se protože se podle toho nechováme let tak se vypadá. S námi špatně to vězte si jsm všimli ze život ježíše krista kdykoliv o tam čaje do pod ruku na do věřil napřed král zející vtělení nebo ona posunout takovou oživovat za člověka. Jen špatné cestě na tak mu tam přivedli toho slepého od narození ne a tady se ho jestlipak to to řeknu česky temné jak je tam napsáno z k ve zkratce si tato sami. Je ona si přecházejí svými vtěleními anebo i je to karma těch rodičů může mají takového slepého syna řekla ani toho ani to nýbrž aby se ukázala sláva boží a. Uzdravil ho to jeden případ tohleto není případ jediný on tam například dejme tomu ten se stýká s lidmi kteří ji byli bohatí nebo kteří si za. Žádali jen na své učenosti tak ti byli v moc si v těchto svých předsudku nebo řek bych s ním i ten domýšlivosti dělat nebo tak to jste nazvat tak tím nebyli přístupni toho. On hlasu božího čili bych to řek jednoduše nejvýš měl za zlé lidem že sestra takový co by se strach chovali nebo otcovy jako se starali když jsou rukou boží. Oni musí pečlivě se chovat jako nástroje boží znamená pečlivosti přitom nutná když nejsou pečlivý jako nástroji boží šel tak jsou tady chci. A nejsou to hodným a poslušným nástrojem čili on učil člověka aby byl po služ její nástrojem v rukou božích prosim vás pane po z si nástrojem osudu ka. My převtělováním mu nějaké milosti do rodičů vůbec nic takového ono chtěl toho člověka velice rychle osvobodit je to měl dělat tak musel říkat to prosíte co se staráš. Když přijde že z tak s když to být to tady na pak let na kterou se lepší oděv než měl šalomoun největší slávě své to znamená všechno vychází z boha a všechno je v jeho rukou bych i to k kon. Na z ztrá ani je tak opatřenou s tím pánem bohem a copak ty se stará ten můžeš ke své poslal přidat přemýšlením že nějaký jsem dejme ten tomto neříkal velice jde za tělem. Dala nějakou byl o to nejde přeci tak zkrátka nám jde z této pozice on mluvil z pozice poznalého který se mluví nepoznalému. A především mu vytýká že ten nepoznali zásadně neví že v rukou božích let to vám na věci jde mění ten člověkem rukou boží tak jako tak jenomže to všelijak tím moli. Ty kuje česky řečeno pozměňuje tu vládu boží jsou vůlí neboť anebo svým myšlením protože na to právo a ty možnosti to je obrovská moc zrada na člověku a von chtěl. Evě tam regulovat tak aby moc která je dána člověku od boha e byla správně vedena říkal například když el byste měli takový jako do to malinké zrníčko to tady vidíte. Je tam ode přenášet hory takhle této ale tomu stromu návod se třemi z těla a protože tu to o této síle toho malinkého zen říká nevíte tak se tak taky jste schopni toto. Dělat a my s jestli se moci nějakého osudu ale kdopak by tušil kdyby nebyl znali přírody že žár byl doma v obyčejném za vodu vod se s padlého který. Spadli z dobude celý du to nikdo když ukážu svýmu rozloučení ti toto je žalud a je v tom celý budoucí dub ten se tam vejít je když jsem těmi kázal tu pohádku vůbec se tam měla všechny celý. Ty malinké o výšku k tobě úžasná moudrost všechno odění člověka to za jeho tělesnost pochází z nepatrný co základu tak je z toho věčného základu který je člověk. Takže on se toto musíte předpokládat když vám být chcili dověřit správně nebo snadno co ježíš od nás chce ten takže musíme se žijí do jeho. Postavení že on věděl že od boha přichází a jenom jako takovým mohl nás poučovat o tom co nevíme ale jak se musíme chovat i když to nevíme tak jako poslušné nástroje o nás učil být ti poz. jimi nástroj v rukou božích a to věděl dobře že jo to nepude tak rychle atak napřed nás učil a takže. On si jim to byl vědom toho že to je proces který musí někde začít a jo aby někam dospěl v zákonitě kam dospět protože kdybych začal nějak z prost se. Ska ve tak by ten člověk jenom plaval pod dechu dán nerozuměl by mu jako třebas ti učedníci panně řekli těžká je tvoje řeč probrat protože zajímá rozumět ovšem oni jsem dost dobře nedívali na ten život ježíše krista kdyby sebe. Je přitom zároveň tedy tu chybu udělali dívali na život ježíše krista ten tak se nemohlo stát že by tohleto řekli protože z toho života vyplýval ten komentář z jeho řeči jo takže. Je onen třeba protože si byl vědom křehkosti lidské mysli lidského počínání let tak že je učil napřed zvládnout sám sebe aby se zase vzal sám se. Let potom aby se ovládal tak že by miloval aby jako sebe nem této druhá fáze jem jiné mistrovství a teprve pak aby byl schopen přijmout ducha a to je schopen teprv. Ale zvládne tahle tady mistrovství el poznání sebe sama služba bližnímu a potom ukřižování toho všeho na každém tom předělu pořád opaku jsem večer řekl. Ten na každém tom předělu on mi těmi stupni které on ovšem samosebou jedno li ukazuje let tak znakem vtěluje nějaká vám budiž li v nízká nebo o propast myslím časová. A ten takže dejme tomu se taky u něho když se díváme na jeho život jsem byla nějaká taková propast naznačena abychom věděli že to není tak zlé že tam. Propasti ale ne tak dejme tomu když se narodil tak narodil se v betlémě bez ta tady let on protože dívali ho vězí. Je krátká a co to znamená e ta stará jejich naše lidské tělo e ta zvířata jsou ty síly životní které máme k dispozici které nás zařídil mají. A tak dále pata byl nic tam není ježíšova on se narodil ve svém by ve svém domov ono od začátku tady neměl domov v čili první. Co nás učí je tady nejsi domovem na ty jsi domovem u boha a tam náš příbytek od věčnosti připraven s velikou slávou na tebe tam čekající a. Ten tak se chovej jakože si tady na návštěvě a proč to je ta protože se pokud mysíš sám na sebe tak to nepochopili bez ale protože je to tak že si ve spojeni s celým vesmírem. S celým časoprostorem tam máš vykonávat vliv taky na něj protože postavení ze kterého se to vykonávat na celý vesmír vykonavateli v kdežto jsou jiný užší tvorové kteří nemohou na celý. Bez míry vykonávat vliv ale ty který v sobě obsahuje při prvním tvorem toho jdou který v sobě obsahuje celý vesmíru málem jesi mikrokosmem ty máš právo taky celý mez. Míra obsáhnout a s ním se vrátit nazpátek k bohu protože tam nikdy nevrátíš sám pro tebe není spása když tam nebudeš s celým stvořeným chceli ve. Z mírném ty musíš zase mezi sílu veškerenstva abys tam mohl nahoru přijít a proto on učil pomalinku to od své učedníky napřed brát tíhu bližního a aby potom až. Čili duch svatý na sestoupí brali tíhu celého lidstva a celého vesmíru i do krásně znázorněno že když se k tomu znovu laciným promiňte mně tím podobenstvím pozvat vím krištof tu jak. By byl vysloužil jim důstojníkem malé a vy a přes nějakou řeku nevedou přes řeknu ty žil jenom pak která tam dodneška teče ten přenášel mi sto popudu převozníka lidi a jedoty on přichází má. Ježíš těle a prosili ho poto aby je přenese nad do tou stranu řeky protože byla velká voda a on říkal děťátko to let tebe převest do snadno si malé dítě a. Čím dal stoupal do volit tímto dítě do těžší takže říkal čím je toho že si tak těžké ty dítě a to si stojíte řeklo trošku na než všímá ale řeknu je to za druhé straně protože. To máme českou byla by se bylo druhé straně a nese řekl to lesy nesl byli ježíše krista který nese hřích je celýho světa na svých bedrech a ten strašná tíha a co co do ty hříchy se do světa atomu křesťané do než. Kam nerozumí voni si žil do konkrétní kdyby to bylo strašně málo že je do jedle tamto vedl tam byl to vklad to bylo to byl by se to do silo nádherně ale tvé toho daleko víc tím tím břemenem hříšnými je. Že žijeme v časoprostoru tvořené je časoprostorové že pokud není na úrovni člověk nemůže vůbec se vrátit do to. Do bezčasového to znamená jak tomu říkáme na bože dycky nebo v teprve šel jsem tam může vrátit tam za ty protože ve spojení s tím ostatním stvořeným za všechny ty nižší stvořené všechno vzejít to. Je to jsou ty hříchy že nemohou ani nechtějí člověk potom může a nechce to jsou další si chyb to není konkrétně to a to co dělal špatně ale nechtěl ty si života se někam jinam. Než za tímletím cílem věčným a to je to hrozné semeno které se na cestě ocitnete v druhé fázi se v tom druhé mistrovství ten tak a nebo v tom předtím tamté. Prve tak budete se musel vypořádat byste tím semenem celýho vesmíru jsem nepoznal jsem větší s tím ji než tíhu vesmíru kterou musíte na svým vede také ne est aby byl vůbec ste se. Se dostali za čas a prostor do teprv poznáte jako každý kosmonaut se to při kteří musem ska ten to kdyby tento ona nebyl rády ale kdyby nelže nesprávné poloze takže by se mu. Ono to byl třebas mozek přitom el při tak zcela chci ohromné jsem bych plování nad tak byli zemřel nebo by se překl do se moc že by to hlavu měl špatně to se musí přesně protože ve poloze ne. Ráje e kol poloze vzestup u rakety ne aby se to vložila jak po celé v těle aby nastalo překrvení nějaké tkáni aby to prost. Nepřežil a jevil o něco starší tak dobře že tak jako tak a taky to člověkem on když že se odpoutává od hmoty od stvořeného tak že ta tak se rad se daleko větší leta. Tíha která jeho v spadá je daleko větší než v jako zažila kosmonaut ten co zažívá fyzicky ale ten ten zažívá duševně přátelé není většinou utrpení je duševního ježíš kristus právě ukázal. Svým životem že to duše není utrpení které měl předtím při že na kříži do tak těžké že sám pod ním klesal pod tím křížem to bylo duševní utrpení a ne tělesné tem zahradě. Něco evans a tak dále a na krví se potil no to tedy vím byla tíž se obrovská on to všechno muselo protože jsem si myslel že to nějaké takové. Přemlouvání sama sebe jestli zatím panem bude nebo nebo nebudu tu začátku stačí ale na prostředku to nestačí tam musíte konkrétně vzít sílu od tohoto celého vesmíru na sebe a z zdolat ví. Odstartovat a jestliže tento stát není nebo na nedáte se nebo se bojíte jsem se čtrnáckrát z vzdal na této přitom to tažení vesmíru a to. Vždycky jsem se vzdal tak jsem toho z nesmírně to jsem viděl tadyhle si dělal velikou chybu je zajímavý že pánbůh se na mně nerozhněval protože jsem to vzdálil se utekl jako zbabělec jsem u té. Ale protože on se prostě že člověk není toho schopen teprve nikdo ani ani vy teprve ježto za něho z druhý strany vezmou ho tam od právo abych tak řekl. Let tak se to podaří jak se to podaří jsem dávej tak technicky nebudu vykládat umim do technicky vyložit věřit budu do dlouhý života budu mít příležitost teďka hlavně přitom ghosovy tak jak to technicky vyloženým. Jak je to možné protože ho ten neni nezanedbatelné že když to člověk taky technicky zvládne když za technika sama nestačí se ti nestačí ale je strašně zdlouhavá indové říkají od pak když se dostaneš na tuhletu cestu přijmou ožili. Víš že když tomu bohužel když ke své spáse pro trvá jako bych minimálně padesát vtělení no a když jsem se ocitl před těmi jindy tváří tvář v těch svých sedm. Nás ti letech nad a takž říkali ten to co had jak jen například zdola na své cestě za dvacet let ty př. Ty tamto jsem rozpoložení duševním musí zdolat za dva měsíce tak to je rozdíl mezi technikou a mezi zaujetím proto ježíš kristus radil nikoliv techniku nýbrž zaujetí. Jenom velikou zaujetí způsobuje že ta cesta bez vykonat to je byl narážka techniky si bych tak směl říct ale byla by si spíše technika náhražka v tohoto zaujetí let ti je. Indové nemohou toto zaujetí u těch svých žáku vypěstovat jinak než že ten mistr veme vůli toho žáka na sebe a svou vůlí působí v tom žáku. Jsem se jenom jednou se setkal s mystiky protože lidskými miska by tam nechtěli ne prostě mně nemohli potřebovat sem tam přišel a oni se modlili koncentroval ji rozebírali svoje zážitky všechno moc lesk. Že a nakonec se zeptali ty cítí vodní mužové a co tomu říkáš říkali ti a my se to vůbec nelíbilo a proč protože v tom není láska měl jsem říct. Zaujetí i to děláte jako společenskou záležitost jako jsem prostě něco co je lepší než to ostatní ale láska to neni přejí na dvou židlích. Bych jedině pani ve co vás je to znamenalo že dodneška ten dopis takže stavy říkat nesměl jsem to dalo pani velice ale opsat na napsal se mi to na papírek ona si to dodneška. Zachovává ten papírek a věděla co člověku chybí člověku nechybí láska k tomuto světu k tomu než být zaujatost v ale pochopitelně musí chybět láska bohu protože o nezná by jak může byla někoho. O nevidí když jen je ani by mělo který ho vidí ten se musí naučit milovat sebe víc co jsem potom se musí naučit milovat bližního a v fáze si může myslet že spása je pro něho sk. Toho bližního tak si to mezi o poč tohleto ty tři roky učedníci páně a teprve pak z toho může být na další stupeň pro se vás dokud si ti žáci ježíšovi mysleli že dělajíli ty dobré skutky pro vy. Mělo zázračné žil vepři jsili třebas ránem uzdravovali že to dělají vůli se nově aby se dostali ke spáse hned jesi tím vyslouží spásu že to šest žábu dělat toto tak toto budu spasen. O tu tak fakticky bylo možná toho jana ale to tak jim to ježíš trpěl naopak on věděl že dyby to netrpěl tak nemohli tuto fázi šťastně projít on musel ještě nechat být sobci. Takže nic si z toho nedělejte že se máte rádi a to je první bezvadná zaujatost na ježíš stavěl dále a když ten člověk jsem pozn. Ani si z víš čil a věděl že nejí v hodnější ale nejde výhodnější pro člověka je když získá osobní spásu tady dělal všecko možné i na sebe zapomínal aby. Bližním třebas pomáhali ježíš ukázal dokud nebudeš bylo vy jako sebe nevejdeš no tak vím on miloval bližního aby našel jenom kvůli sobě je uvědom bližnímu rozumíte proto misku myla jenom zázraky na nic víc nebi. My poznávat to co kristus říkal nemůže terezka poznat dokud nesestoupí duch na vás no tato se budete muset počkat protože musí se mi mezitím opustit úplně ste za zradit nebo za zapřít s tím počít. No ale vám to napřed oni sis to dělejte taky z toho nebude o za žádné špatné důsledky maličko se nedoví jinam než co jsem se uvidím na pak to všechno ukáže co je v tom správného že musí ten na každém tom. to oni nemohli pochopit ho opustit sebe tak jak se znáte když například tom prvním stupni opustil ježíš rodinou a své bratry do tohoto rodila ten kdo si dvěstě padl radit že na kříži záleží příbuzní patřit. Rodiny to když je bratři rozumíte měl fůru bratři pudu sester když byl ochoten je všechny opustit který se do rodiny hlásily řecka rodina měla třicet tisíc lidí se s. A tak tahleta vím kdo jiná bylo po mně malá ta to byla taky ještě padesát tři sta členu měla izraelská rodina on byl ochoten všechny opustit a teprve když byl ochoten neopustil ho projde opustil bez ohlížení. Mít vůbec řekl kdo je matka do svoje bratři tak to bylo bez ohlížení let takhle mohl vstoupit do jordánu a a to ještě nestačilo protože ten kterýmu pomohl jako nástroj pro j. Tím prvním stupněm tím mistrovstvím sebepoznání s těmi světě ty prvními to ježíše krista let tenhle byl naživu se toho bylo třeba z toho postavení kdy měl právo člověka chce. Jest po pohánět kupředu srazit z dolu takže se vyprázdnil ježíš kristus půstem a za ste si cení e. Ho ten satan pokoušel a toho musel přemoci prosim vás kdykoliv se čte ve starém zákoně v po který seděl které jak dovolit po pouště jsem se z ale o to. Dokud čtyřicet let budu chodit po poušti žil kdežto dost doprovod do metru z toho egypta a oni tolik dovedl čtyřicet let jak tady ještě se do ostré přední nebo čtyřicet hodil nebo tak to tam tak budeš krisi k ty jsou pořád. Tak čtyřicet je symbolem jeden řek bych se byste řekli nerušeném jsem to si kladu ale dvě hodiny to je symbol on neměl se mého času pod. Jsem mého času k něčemu jakéhokoliv potřebného času kdy se řekneš který si dala tak je to k tomu je třeba určitý čas od ten jsem dělal by čistém vtělit se tolik konkrétních čtyřicet syna z nebo koupit. čtyřicet let strýce ni nebo ta jste e abstrakt abstrahovat ano čas potřebný ano a protože neuměli takhle konkrétní ve abstraktně mise tak to byla když krycí skok voni na všechno měli symboly čí se. Ale ne v výborné takže do se symbolice vyzná tak přesně být tak toto je přesně neurčených třebas jenom je určen potřebnost jata potřeba se věčné z těch události která ve které tam mluvil vyplývají z toho č. Jsou myslet který si tím stráví no tak ten ježíši nýbrž že se na pouště tak znamená po zase mít čas k tomu aby zlačněl to je vysvětlení a bez které se nic zlačněl a teprve je začli. Na tom mu to trvalo než zlačněl děláno to nemusel bych tedy přední přátele tomu li my třebas jsi mi toho dost abyste si jako je sedět tak stycích nějakým takovým zatím si taky si formu bude pád se také. Teprve ten satan měl možnost se mu projevit e to znamená myslet také na cestě musíte tolik fází a kdy to vaše jsem budete cítit ohroženo provedl. Ve své mučit pozici zatím ohroženo neni protože se máte rád ti protože ste především e máte radit taky své a tím co je vaše je vám vyšším to je správné tim než. To co vaše neni všechno správné ale na vědomí na které jste na vyšší byly to nesmí být proto on se ježíš musel překonat toho který jde vs. Sobě to jáčko n ten e ty v toho svého který ho bezpečně vedl ne o pomáhal projít e tou o první fázi mistrovstvím sebepoznání. A ne do tedy do třiceti letech ale pak kdyby mu byl mele dál tak se nemohlo dostavit to co ježíš potřeboval a ukazuje že to potřebuje jimi. Další fázi že bychom byli poslušni nikoliv sebe samá třeba že jsme dobře informováni čili toho satana nýbrž že jsme poslušni otce boha. A takže ježíš kristus by byl ztratil kom tak nebyl myslicí spojen sbohem kdyby byl poslouchal zároveň satanáše to které jsem předtím mohlo klidně sloužit a nebylo satanem bylo. Sluhou ale teď si ten z toho osudu vyplyne let vyk obal někdo kdo mu začal poroučet z oné tou teďka nesměl on o řikal skla jsem mně nebo se skočit. Tady nebo promění ty kameny chleby a tak dále tomu nakažen ne k tohleto odpověděl e boha jest třeba poslouchat ne sebe ne odvozeného poslouchat. Kdybyste odvozeného nebyli zpočátku poslušni tak se rozejde se s tím se ten předčasně od past zbytečně e v rozporu s nim jsem protože musel se napřed naučit poslušnosti z toho co vidíte. A teprve potom poslušnosti toho co není se předtím neviděli ale co začínáte věd protože jste poslušni let v toho nového toho synovství nebo dcerství božího všech no ale tak jsem vás. To jako tak v zasel provedl tím co jsem říkal čela možná říkal jinými slovy zase let chtělo byste viděli že to je strašně široká náplní zkušenosti které se dají obsáhnout jednou řeči je kdybych to říkal pětkrát. A tak je to vždycky za jiný kole za to zase tam nové prvky které jsem předtím třeba zapomněl říct nebo se neřek krista nehodil toho kontextu let tak jenom bych vám chtěl říci ptal ještě by. Vám chtěl jako klas zase ce nemějte si za zlý že jsem byl jsem máte rádi nejvíc se měli rádi učedníci páně to byly jsou si dne na druhou ale na na konečno. To byly z vrcholně z a chci z dost tak s poč sly že když se vzdá své rodiny tak najednou život věčný toho co bylo to bylo sobecké jevit poč to bylo co dneska jako. Citovost kterou by ani nemůže ten být protože nemáte působil ježíše krista který by vám řekl když budete milovat bližní jako sebe to je to království nebeského a takžé jak na druhé straně jaké dobře že my. Toto ježíše u sebe nemáme bychom se zvrhl jako ten jidáš k znal nejsem jidáš vůle jak vás tady vidim i sebe jak kdyby sami jidášově proč protože oni by se vším s celým vedeni ni. Nikdy nemohli souhlasit jak se známe je něco by nám šlo proti srsti a něco by se považovali za nemožné co se nám radí e tak například jidáš se stal zrádcem jenom protože něco co ten ježíš dělá. Jak se mu zdálo být nemožné na přijede to si který vydal první zázrak v kani je skvěle rozvedl přeměnil bude vinu protože neměli vás nebylo dejme to se nezdálo vynášeli za správné když příště začal vůbec a. Na každou vzali si šli to jsou mu také zdálo když nějaká žena byla m drahou mast která nastala by se zlato na hlavu ježíšovu to také let v na jeho počest tam tomuto přímo. Vyčtete co si to necháš na sobě dělat kdy přeci kdyby se to pro dalo víš školy by to bylo peněz pro chudé když byste tomu rozdat prosim vás že ten jidáš je vždycky pravdu tak se. To miska rozuměli vždycky pravdu ani takže oni se neměla být ani tam na hlavě to ježíše neměla být jenomže on nechápal vnitřní stránku věci na ježíš nás poučuje. Nikoliv zvnějšku jak to zvnějšku my vidíme v tom nemáme možnost taky vidět nedokonale samozdřejmě a v nás může zvnitřku z nesmírném moudrosti která to vidí úplně z opačného hlediska než zevní člověk. Čili celé poučování ježíšovo je poučováni toho člověka který od boha pochází no ale toho člověka který se tady narodil tedy toho neber toho tu který tam jako nenarození byl vtělen. Kterými narozen okamžikem narození na tomto světě nýbrž se tam vtělil tak se taky vtělení bozi potom mohl říct povést ve byste byl nemohl dovolit todleto a on nemluvil nepravdu. Let takže mít mějte na vědomí prosim vás tak že jestliže se vůbec se podle ježíše krista řídit tak musíte věk někomu on mluví že mluvím tu vaší u tu začlo vane zatím vnitřní podstatě. Která je pod popelem vašich zevní vůle tam k živoří ale vím nedovolí te se uplatnit protože máte svou vlastní vůli netekou nejde zatím zatím zatím cože do určité doby u. Úplném pořádku protože by se naučili v malém se uplatňoval správně nelnou on nenaučíte se ani nedaleké či kdybyste nesprávně dělali jakoukoliv činnost jestli dovedli věnovat tak se v nebi učíte. Zaujatosti a tu jsem musíte naučte jsem se naučit neboť to je základ lásky zaujatost se protože to je láska a jenomže napřed jsem zaujat nezaujmeme. Čím co není věčné pochopitelné na tebe potom tím věčným na e takže když třebas jsem ses těsta člově jsem tak se tím byl dokonale zaujat to. Jen nás bylo zvoliti pro věčnost vůbec ne ale byl tak skvělý které my že si nepříteli nedovedu představit ani tomu taky nic jiného radit nebudu než aby tím co dělá se vždycky správně zaujal pokud možno celý. Bezezbytku jestli se například dneska svůj počal třebas výčtu když jsem třebas víta matka rodiny a matka odvětí let tak se mus. Em plně zaujmou před tím dítětem které potřebuje mojí teď a tím ji ten které mají péči potřebuje je toto moje lidské které je ve měl v tom dítěti vše zadní kom. A tato protože si konkrétně který oné že matka se na konkrétní zaujatosti dítěti učí zaujatosti pro boha to je kdy se v tom neosvědčili tak nikdy se s bohem nesetká matka daleko na vůb. Bez daleko větší přeje tos než muž protože právo a možnost konkrétněji žít než že muž e jest ve starověku se sku říkali neznali prvky. Vzal jenom živly že i oni s tím bezvadně stačili a oni s těmi čtyřmi živly všechno správně označili o nejste tolik cestě vždycky je všechna moudrost jako není dělo co sto jestli mi nic není všechno. Je to to nejlepší ty těmi živi oni označili všechno daleko snáze ale jednodušeji než my třebas tohoto soustavou prvků oni řekli muž je povahy ohnivé a povahy vzdušné. Ale žena je povahy zen není a o to bezvadně určit poslání může a poslání ženy tělo kdybysi žena že dejme tomu perel tak vám do vana. Jako si je schopen vám dolovat jo doby to s těmi dětmi že dopadlo tam musí i při zemi a kdyby vona nebyla taky zároveň vodou. Tak to dítě které jiný je a které bylo pod bede tisíců v podoben vodě a které v oděje pořádal protože máme bez napravení krví v celém těle do není mi i nejmenší. Chce v ky ne tak bychom přestali být živi že pořád moři u nás je moře v nás bylo v matce ad jsme my jsme to moře zdědili po mat se protože ona je povahy odmění je a my jsme tak. Je v ty mně jsem v tím tělesným nit sklem taky povalit vodní no takže se žena vůbec těmto věcem daleko snažší přístup než muž upozorňuju vás. Jenomže jen kdy ale nějak v těch prvních fázích v těch ve fázích kdy jde o to aby zvládla zem aby zvládla tedy bodu bychom řekli. Bych vůli živili těch starý řeku v ale užší to nejde dost dobře když zvládnout princip z duchovou a když zvládnout princip ohně na především nejde ten princip. Vzduchu ten ohně ještě být tak všelijak tak ale e ten princip z duchovou ale to jsou pro ani pro ženou většinou vzdušné záminky že se mluví v filozoficky pro nebyly velicí filozofové. Mezi ženami nikdy ne jsem to ale protože ten jdou jinou cestou z jiného východiska ale vite není to velká předložil jsou mužové tak velcí jimi litovat velkými filozofie protože oni fil do toho prosilo povolání. A dobýt láska moudrosti filozofů z opíraje moudrost silo svě láska láska moudrost proto vás jako prospěly dotaz jak vlastním názoru k vlastnímu rozumu a čili se nešli jsem si do světu starověká bylo úplně zvrhlá. Je věčně svých projevech takže že ženy nejsou v tobě po této stránce dobře jít tak snadno jako mužové na to jim budiž jesti protože by se mohli tak zvrhnout jako mužové janevim si krista zvrhl let se viděla se tu tato. Jsem tak nezavrhla že ale této protože na taky dneska el to e stojí je toto právě muž není dostatečně ženou aby mohl zvládnout zem aby mohl zvládnout vodu no. Mluvil tak jsem se měl místo neměl li soustavně abych to měl snadný jako ti řekové ten pohled na věci se takhle že všimněte si jestliže ježíš svým životem ukáže. Že přišel na tento svět jako my že měli liství kol zdejší předcích a evangelista lukáši na tom po trpěl ukazuje se všechny ho před těla vod abraháma nebo oddal vydat tak. po ho ježíše let tak jestliže měl tyto před ty pozemské ale tak je taky jediného představa boha velet který ho sem poslal jako svůj nástroj. Do tohoto máme se je ještě jen o povážíme na služkou padesát ze vysvětlit totéž na začátku a konci podobenství o marnotratném jsem neměl vede zabilo se vždycky proveden za nové. Že když jestliže e jsme byli v tom příbytku u boha let před stvořením na začátku let tak se mi přestaneme ty kteří odešli z toho příbytku. A tady byli marnotratnými neboť když milujeme sebe protože marnotratnost tak on si všechno si člověk všechno prodělal na všechno promarní ale zase potom máme možnost vrátit obyčejně až. Před prázdný od sebe nemáme co co provedl jed česky řečeno chce také ale tenhleten jo jsi jen tak oni marnotratní tedy odchází do toho otce. A zanechává tam viz toto od se toho druhého tady není marnotratný ten ten člověk se proviňuje a míra těch hříchů dostoupí tak vysoko že on si najednou vzpomínám. Na ten otcovský dům k k opravě setkáte s tou to nejdražší míru svých hříchů tak se setkáte s celým stvořením tato. Tohoto podobenství není vidět ale to je z jiných podobenství když dali při kolem že tohoto byl řek pravému tolik co bych tady byl s vámi jsem měl sis bystrost to říkal jiných spisech tak to nebudu opakovat ale styk se. Člověk s celým ne stvořením jestliže byl jsem toto zažil prosim vás v tom koncentráku dal ztráty listopadu třicetdevět tak mám právo domluvit jinak o tom takhle nemluvil tam mám právo tomu může se toto se co chcete na tom. Je nezáleží ale vám říkám protože jsem zažil tohleto že jsem zažil e stvoření a do dnešní doby pomalu všecko bez nároku na čas. A konec světa žen a to o konci světa jsem zažil něco co ježíš kristus ukázal svým životem že když končil ten svět pro něj pro něj osobně tím tou k v. I když opustil svou rodinu a vstoupil do jordánu začal svět boží v něm žít nastolil se namísto lidského potom přemožení toho satana let tak to byl ten stav který. Jsem tam zažil v tom koncentráku takže jsem se začal znovuzrozovat z vody z ducha a čili to o konci světa. Ale na přichází znovuzrození nikdo se nemůže znovuzrodit do neskončí s tímto svým životem čili musí zažít smrt než zažijete nový život to je velice obtížné byste řek. Jo jenomže vono to na jeho jižně pokud to člověk dělá s námi to na svaté terezii je nebylo byl vyřízen nad zdravotně tím že to sama chtěla dělat ale je to velice lehké když si uvědomíme že to za nás. Dělá ne udělal takhle historickém se vy že brát ježíš kristus na kříži za nás on dělá a na kříži nedělal tak dělá soustavně za každého z následnou ukřižován abychom mohli přes ten hřích vůbec přejít do tou. Kázal svaté terezy že to není jejím úkolem aby se dala ukřižovat samá protože to je nesmysl to by tím nic nedokázala on se dal za nás ukřižovat a on se za nás dává ukřižovat. Terezko říkali znovu vstoupíš se novém si moji při již a vstup se mnou na kříž a uvidíš že jsem do který za tebe dnes a obětuj ho provedl to ona od chvíle všechno dělal. Licet snadno protože vono o sobě prohlásit jejíma rukama pracuje kristus a jejíma nohama budí kristus takže potom najednou v těžce těžké choroby kterou měla e dokázala věci které předtím kdo ani sama ze sebe nedokázal. Tak je to s námi taky se taky si poněkud se nám zdá být podobný terezii jsem jenom vzdáleně podobna ale přeci nám trošku je víc jsem protože jestliže měli budete protože duch v takovém po čas. Někam nucen říkám dycky nikam sem nejel protože jsem se ztotožňuju rád s tím své vnitřním který není v pohybu všechny živíte toto je v pohybu toto se při dělo ale já. Jsem se přitom to pravé se nepohyboval to bylo v absolutním klidu a kdyby nebylo tak vám tady jsme řekne v něho oni jsme vyplyne nemohu donutit pánaboha pohybu to by ho to bych kdybych měl tu moc. Tady jsem žil existencí času prostoru celý vesmír by se zhroutil toho pánaboha nechtějte obec tak ji neuděláte čili bůh je není v pohybu stal ji zdroj ze kterého všechno vychází je to. Ho vychází bych tak se dostává do pohybu a celosti dělat domu jenom po stránce člověka jestliže jsme se ocitli mimo matku na tomto světě jen tak prvním. Znakem toho našeho života byl pohyb to dítě se pohybuje postupně jenom fyzicky a pak ti psych vždycky ale pořád jen dopovědět přes. To rozpoutání pohybu se musí dostat zastavení pohybu tuto zkušenost jsem měl v tom předškolním věku k u těch lékařů čili jsem si to postup jenom opak. Ona nějaké vyšší úrovni jaká to byla zkušenost tak jsem se roz zlobil chci lékaře lidsky čtrnáctkrát za sebou rozmezí dvou let dobyto nevydržel ale že prostě byl jsem. Se u se vztekal a protože to strašně bolelo a jsem přešel přes hranici vzteku tole u nos zná pro člověka tak jsem přestal cítit tu bolest. Čili jsem se dostal z pohybu do nepohybuje se dostal k bohu ovšem takové malé dítě nemůže vidět boha nebo myslím nemůže stýkat nemáš že celý ten organismus který ten touto mat. Protože ten transformátor touto vždycky k dispozici ještě není hotovým člověkem takže jsem se nemohl spojit vědomě s bohem ale něco z toho maličko jsem si odtamtud odnesl a pak jsem z toho žil dál no. Nová visi tomu kdo opatřit daleko jemnějším mírnějším způsobem když budete následovat ježíše krista v prvního fázi světě let jeho života ne těch třech letech další jich že totiž budete. Se snažit jednat správně a bude ala správně bez ohledu na sebe a to je tedy ten nejlepší sebezápor jistě jste se do velice správného se nesprávné dětem za dobrem jednejte tak abys zase. Činnost aby se nemusel součinnost stydět abych třebas se u o něm tele velkou pozoruji nemuseli kdo byl dost bylo že to do pozval byl v on by. Jeli povědět támle nechovali mu intenzivně i jen ten si zapomeň že matku že máš dělali jak jsem nebyl ten člověk bylo někoho nemá nemůžu svý za. Rameno matky ani my se nevěl niko ani heleny bude ty máš angličtinu pamatuj si to takle vypadat život lidský když takhle vypadá tak se velice rychle se snažili nebyli jak k tomu. Najednou byl stát tváří z vás před tu před bohem a nemusí oni vůbec stát nemusí vůbec věřit tělo se pořádně jenom to na něco dělat na tohle se nikdy nešlo potu si najít tu řeknu víš v jenom to ne pořádně udělat vám to tak my tomu všech a říkáme slovem který neznáte.