Karel Makoň: 87-04 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

To tam nebylo něco co nebylo žilo tady v tom chrámu tak ještě pána el tak je tady zase. bylo něco navíc co v tom chrámu jak se ho viděli ještě nebylo žel tam ještě nebylo to dobré postavení. Tak jsem jsem mol bo byl nepochopil že je to neska stojí že to musí dát symbolicky. A že přesto je to vidění skutečnosti jsem poznal po do toho potom jsem viděl tentýž. Tak že to musím brát symbolicky a takle musel byla taky ježíše krista s celým jeho životem. A když jsem z domu jsem jednou konečně přišel před o ten chrám porta celý tam v tom tišnově jí. No nucení jsem tam přišel tak jsem zjistil že všechno se shoduje cit u při v to je od ty a to byl ježíš dost tady ukazuje od ó ano tam se mnou byli on v tom snu do od do od od rozum kdy u toho přeci u koho tak si něco po neměla neprotekčně protože ten průvodce. Nepovede byste byl zažil nýbrž že to pro tebe úkol. Že pro tebe není úkolem vcházet jako král nýbrž jako prostý člověk do děkovat tím všem nebo obřad. A to znamená že my máme být korunování nebo máme být přítomni tekou o bacily jako prostí tak čím jsme prosti vším jde tím ne ne. No to se musím ano. Do noste korunovat se v člověku v on viděl ten komu váš obřad protože jsi poslechl ten opusť který se týkal korunovat se ano. Protože ten dalo. Ten opusť z pro dílo bude dní složil ten zaručen takové korunovat se byl buď přítomném anebo sví jasně přesto oné byto přimělo nebo padá jo obojí je správné. A ten nese chopila vlivem od by ta představa která byla silnější než sama hudba apod sil z jevilo to všechno co on si víte to je ta síla ideje silnější než že v než za skutečnost ano. Tam moje ta idea která se chopila kdykoliv jakákoliv byla silnější než. Než cokoliv jiného zkrátka třebas dejme tomu jsem ix let o dobrých pět za dvacet let neměl ruce výtky svatýho františka a ten den co jsem nemohl o chodit tak jsem nejenom seděl u ty k němu někteří mi to nešlo chodit. Tak jsem jenom tak nemohl vztáhnout ruku nebo tam ne stanout ruku rad a ani se ho udělat krok. Sem byl zraněn na tu nohu. E tak jsem taky stáhl do ho jeho mi jsem nesčetněkrát hledal pro stálému kvítky svatýho. jsem našel a jsem tam jenom sáhl jsem nenašel. On na podával žádal jsem sahal někam jinam v ona se jsem patra ale kterou jsem potřeba se o něco jiného. Takhle né. Oprostit i denní je úžasná síla obsažena která člověka vede. To vedení boží ne velice blízka tomu tvůrčímu aktu k božímu od počátku bylo slovo to je dělat jo tak v velice blízké atd tak je to velice řečené a jakmile člověk e. Od baví že svůj pohyb jako jsem jsem mu bát aspoň částečně. Tak se dostává do nepohybové část je dost ztratíte kdy kristu statický statické a vidí třebas něco mu ku s otcem ku vším začít jo. Si za dějem v a on mluvila dobrou o to taky ho po si že je to moc za rad se žene váhu svého těla panečku kdysi ve si drobný živočichy dohromady aby to bylo vám ale o těla se držel není neváží moc v tak je to hodně to je to jsou stovky na zem. A kdyby to nedělal by neměl z že jeho věd jsem se by neměla smysl pro nová od tří do li tam vytváří přírodní může měla protože takhle jsem na a tolik toho mi co se šel ano. Takže ten lidský život tak je takovým řadou ten. Který jim po z řídí všecko co neslouží nikomu něčemu dalšímu k a. Tak se to všechno ztrácí a nestal se to ve formě. Že jsem zahyne nýbrž že formě že ta idea která se tam vytvořila přežije. Takže věděla přežije ale jedinec nepřežije či můžeme nakonec říct nic cenné strastí. Jenom že se učí smysly s tím že se ztratí všecko co je uvědoměle oddělené jistě toto otázku ako u člověk z pocitu oděno z my se musíš se nic na ti tak jak se ptáš to je případ ztrátou ne bych řekl že dotaz ky v tomto oboru mohou být i o učím toho kdybych mluvil podle wattse nebo evolučního charakter v a to rozlišenou o takže když mluvíš i v už. V karate otázku lež i božím tak taky brzdím protože toto nevede řešení. E ale stane že tak je to cesta to je za by plování se představa a který máš o těch věcech a to je věc stvořená věc nová věc z ne věčná od od časná takže čím dřív to zahyne tím neví dne. Ano i kdyby si jako se do toho nebe dostal během toho vtělení. ti bych je jak jsem byl v tom nebi tam v tom ho koncentráku když tam byl býval zabil tak jsem pane kdy zůstala. Jelikož jsem z toho nebe odešel říkám spal vás ano pata. Odešel jsem do stavu bdělého vědomí el tak v tom stavu po ho dělo vědomi bych spasen nebyl by věčně svobodným rozumíš protože jsem před tím na kou do nebe. A. A příkladem v tom extatik kterým zaživa úžasně kráso extazi že nedaly by do nebe on tam ne jsem z toho spadne není to cestování za nebe ale odtamtud zase odchází do běžného stavu jedno z toho strašně nešťasten ale není spasen kdybyste extazi byl jakou odveden k tomu bohu tak by byl trvale spojen. Že váže atom co v okamžiku smrti prožívá při od k do smrti spojeny s tou věčností tak tam zůstávat nejsi spojen a tak tam sta vás zásadně všechno co své rodí to taky smrtí končí ano všechno co vzniká zaniká. Takže ten zákon o by tomu se dále nic dělat jo v takže vím že vám to jako on nedělal dobře že k tak se se měla dělat tak musel byly hezkou individualit toho o to všechno musí pryč a vůbec bez potom ještě jsme nikdo se na vás vzpomene po vaší smrti do nějaký krátký čas třebas jejich otcem nebo vně. Jaký příbuzný nebo nějak i s námi v ale tím to končí nejlepším pořádku protože je to úžasně milosrdné. Kdyby to nekončilo tak by to bylo nemilosrdné například vím že v tom jak si vzpomínal na tak zvaný minulý život bylo značná míra milosrdenství dostavila nemilosrdnost ti. Protože mně to poutalo tomu ne on žil tam přivedlo od vám si o tom o pout toho od toho. Nebylo hezké ale ty zkušenosti za stroze skal viz těle jsem nebyl schopen opakovat chyby toho dotud z něho spisovatele. Nejvyšší jeho že by nevěděl celý neví ano. Proto vás převtělovat nemá vůbec žádný znám vůbec žádný protože nevíte nic musem svatý vtělení je li jaký balíky zase stavět že není způsobem. Jestliže jste si bý. A ten člověk se narodil v tomto světě tak se teprve z nesmrtelné duše u u je si u tvoří ta smrtelná individualita. A ta je tady utvořena proto aby napřed rozvinula lidský život aby jim přese lidský život rozvinutý vytvořila vstup možno vstupu do smrtelného života ještě to nevytvoří tak musí od odejít si hned při smrti nebo bot no to já. Jak na ty otázky je vždycky byl ošemetná ale protože. Tam je volali tak přičichl a čím složitější je pak s. Takové mu že taková smrt na kříži je strašně vznešeného složitý je. Dej řadu příčin než jednu tat tak že je těžko od po je jednou větou. Než toho některé věci jsou tak jen duch že se dají jednou toho volil tadyhle od smrti kdybych chtěl pojednat odchází od ano fázi. Tak by řekl tolik. U to ježíše krista odešlo z lidské povrchní dočasné kdo věty při smrti na kříži tolik. Že mu to nepřekáželo ten zbytek on převádět toho by mohl duch svatý působí ano. Ta se musí ale tento sebevzdání sebezápor podobně ale nešlo z ti jenom účelově znamená on se vzdává neprospěch něco vyššího a. Oni přináší na op jako on na oltář v oběť ano a v co je práva na on na tom co je moc. Ho volá one to bavit mluvil no na své to znamená nebudu mluvit tak aby tomu rozuměli to je pochopitelné to nebude zrozuje protože jsem byl tam nese mluvit nemá co pravím které se dají vyslovit. Pochopitelně není možné aby co se tady dělo co by nemělo smysl. Není možné. Čili ani život který nevede do toho spojení vědomého sbohem není nesmyslný nýbrž smysl je to smysl prostředníka. Dyť celý ten moli vesmíru po člověka tady na této planetě smysl kdyby nepřecházel tomu vstupu člověka dom naší jeli. El také jak by vůbec ta která lidská nebyla možná nemožná jenom pro k dokonalé přípravy ještě že na tu nejen na tomto světě žádnou přípravě o vesmíru ještě daleko více než přímou jo. Jen tak jedině potom toto smysl ani jestli stalo. Tisíci případech končí tím že to nějakou drobnou úlohu na sebe vezme nějaký dějový vzkaz v v v v to v sobě a potom to odejde bezezbytku tak se to jenom přes vtělilo tímto vzkazem ve co jiného k tomu říkám balíky a tak dále a tak to smysl k takže si například třebas ten pan lysý jak se o něm přesto pojednávat tedy měl k byl na pochodu. Jinak udělal ne. El tak jsem starého myslet na jsem se mělas smysl o měl létat tvrdil asi tři roky že to nemám za že o hotovým dvojí jen tak nenazýval dělám nabylo od ale v ale tam byl chorobinci mezi četnými pacienty který by byli potřeba jeho pomoci protože ta pomoc lékařská byla kabala nebo se to tam bylo málo o nemohl ani óm byl rád ne že existuje. No ano tak neměl pravdu že jenom mojí kde ho ve mně že u tvarem nabyl aby nemohl né. Nýbrž kdyby byl mluvil správně jsem mu tři roky do musel se stal že opak pravdy pravdou že i to není levnější. Co existuje al co prožívá nesmírný význam. jsem říkal kdyby nebylo třeba toho školení k tomu svému osvobození tak by stane prodělával kdyby to sobec školení o to ale ve školení nejde ty musíš do toho nějakým způsobem tomu úst. A to co tady vidíš oko ose byla to chápeš jako udělá někdo je nám k ničemu jinému co to nehodí tak to není dělání no ne to je prostředek výchovy od dělání ano. Že prodělání bude dále pochyby o tom co musel přiznal že za z toho řek odpozoroval moc sled ne. Ale nakonec o přemohl jak víte z toho že tónem dělání nové ale jak se mi to podařilo přesvědčit že to výchova pak stačilo tam se dovědět z jeho strany kam pravých choval došla no ale když se to dověděl ano. Tak dal říkal notak. Když tedy v tom byla výchova tak čemu jsem byl vychován na to se od pojedl tím způsobem se řeka liství budeš chodit. Nebo budete chodit. Abyste moh těm bych jim pomáhá protože naše touha byla ne si to tady od žít ale pomáhat bližnímu o tom že to oprava boha tak budete vyslyšen. A on chodil od od toho ovšem nějakým pak po pod se budou do se museli provést. Svého od k účasti samé a tak je. Prosim jeho sat jasno že nic není zbytečného jeden panny si tři roky do pořádnou ještě možná řeší dobude co v tom že ti nebyl tak úplně zbytečný život prosím. A jestliže jednou se stalo že učedníci páně nemohli někoho vyléčit ne to voni duch se nechtěl který vstoupil do toho člověka ne tak on řekl no to se vám nedivím protože to se udělat jenom modlitbou a šel a modlil své nad tím posedlým tím zlým duchem a ten du z něho vyšel protože jsem moc. Byl jakým způsobem jsem modlil myslíte že on se modlil tím něco přeříkával svatostí ani na padnout protože on se modlil duchu. Když totiž šel mu tam říkali když se ten jeruzalém bude zbourá jak si říká za v ale kámen na kameni desce budeme modlit a on říkal ani tady ani tam ani v tomto tam mělo vás je to nebude. Ale dokud se budete modlit čili. Modlení boží ho v tobě nejsi svědkem že on se modlí v duchu a jinak nemůže on se nemůže od stát duchem. On se musí modlitbu ku a nemusí nic říkat oni s tebou neříká a to říkáš ty ale on sebou nic neříká a on se přitom o tobě modlí o svou modlitbou souhlasí oni dává sílu neboť jestliže v tom duch jakože je ale ty či totiž to přeješ aby se to stalo. Neděle děláš to mechanický že ano tak on o pro ze sebou modly ale v duchu a jak na to prostě přítěží ku z jak můžeš mi tak jak mám vysvětlit této modlení se tedy nedělal. Se pořád tím ty si vzorem toho jak jsem moc on jak se duch podle modlit jak to on o mat jak to ne pán bůh nemusí byl věděl jak to formu ho ani to nějak nepomohli. Jak to řeknu konkrétně nás vých zkušenost jestliže třebas jsem se někdy vzdal své vlastní vůle ale dokonala protože jsem svou smím dál nemohu nic do k vás. Nebyl jsem vyčerpal všechnu svoji sílu vůle ve odvozené vůle od vůle boží to znamená vůle vše musí homme vůle jsem vyčerpal a zase se toho tak jsem najednou po ňáký kde se tu se ve své mockrát dělali věděl se správné ne. Ale věděl jsem to z rozumu. jsem z toho ducha který do všeho se vlévá a tedy se nemůže do mých činů tehdy když o do toho mluvím. Ž o tom mluví svou vůlí. Svoji řečí atakdále takže jsem se od čela a tím pán bůh promluvil mocí kterou mně nadal abych to vykonal. Tam moc boží která domě vstup ne který si jsem si vědom to je ta modlitba boží on jak tam modlil svou mocí. A oni tu moc neměli vše a proto modlitba je neučím koho on se modlit taky o tom nešlo o z ale u prosím by a ježíš kristus. Od třicátých roku když most od od ano od vel pouště a tak dále vůbec nejednal sám ze sebe. Vůbec ne. Jednal jenom jako op před tím tak i tak jednal to bylo to jsou ba jednal jako ukazatel cesty. Z vůle boží z vůle otcovy otec si přát aby cestu ukázat proto ho poslal na svět jo říkat. A takže když teďka tam se modlí vody ode nejen to ale tak to také mu bůh mu ukázal co se modlit aby poznal člověk v tom zoufalství když bude oh z tam bude o jeho existenci že jsem takle bude modlit a jaké to bude mít účinky. Se mu masem příkladu. jsem si devět let modlil jak s tam často říkám opaku tytéž věci o lásku boží jsem si že nemiluju boha. A že se teď provinilo nata se s těmito proto nejde že jako neměnnou boha nese nemodlil o nic výhodné chléb náležitost do sobec dovolil ale od lesem se dnes jdou buď o to modlit ale nemodlil jsem se jak se modlí jenom abych miloval boha nadevše. A on konečně dostal do koncentráku jemně no ukázat jak nevede vše miluje že někdo řekl počkej z jak to byl tak mám od tebe za by potom na tom člověku v jenom malinko sto denní škod od říkal toto dobiju na tak zabiju taky tak jsem čekal odevzdaně je za věd. O kupodivu se lekla utekl ne. Prosím a jsem to zažíval stvoření světa všechno před stvoření světa po něho po konci světa vás o znovuzrození jistě i z zel z vody i z ducha a všechno to pro pro. Toto prošlo a nebyla to třeba vůbec žádného časů proč toto v mém men vědomí. Bylo to prosím největší požehnání které jsem zažil tím že jsem se vzdal přetváří toho se mocného esesmana jo. A je tedy tady odpověď tu sám na svou otázku jakým způsobem měl právo se modlit ten ježíš kristus takhle v zahradě protože my jsme. Při tu nad si často v to jsi kde jsme takové zahrady getsemanské před s nějakou starou a něco v nás umíráme nevíme jak je to co o že to umí prostou míra a vyd ne neznáme pozadí toho procesu vývojového takže my vidíme jenom následky a nevidíme příčiny opozicí činné nevidíme a protože nespí tam ti učedníci to znamená ty lidské schopnosti lidskýma schopnost na tom nedokážeme poznat čím to máme poznat jakmile spí naše z lidské. Schopnosti tak sestrám do stavu kdy se upřímně modlíme aby ten kalich nám byl odňat jo toho musel ukázat že bychom nepoznali stal na svém životě kde jsme a domy tam potřebujeme poznávat. I tam on tam byl všechno označen tak podrobně ve svém životě že při trošičku neříkám fantazie je ale lepší znalosti ducha ježíšova života poznáváme kde jsme a můžeme se začly na další krok a může do něho v k oči daleko snáze než bychom měli to příklad tak to jenom příklad dal jsem vám nesprávná odpověď jo neříkal se tam o byla špatně ale správnější křik. Svůj dal jsem vám ta nám dal příklad že jak se zastaví lidské schopnosti jak o brané schopnosti lidské se zastaví tak je tady zoufalství nastoupí zoufalství které takle modlí již tam krví potil o to bylo pěkný tou masy krví se postit nám k oné milování ha ale je to proto že všechny lidské vlastnosti které se chtěl opřít byly pryč. Svatá terezie z lyzyjé je říká el v od své v posledních dnech svýho života e byla duše to zapsáno ne jsem se modlila otci k matce. Ale k otci bohu synu duchu svatému ke všem možným svatý. Ale nebyla se nikým potěšena nikým jsem nebyla podpořena jedině panna mary vám u ustavičně stávat a nikdy neopustila. Protože nepřejde znamenal tuš že kdyby přestal být živa tak to je u neděle protože byla živa ale ještě to zažívala těle jak ten transformátor dispozici tak zažívala pomoc panny marii zem. Tak jen mějte na vědomí že tak je to viz člověkem a. Že tady jenom pomoc naší nesčetné duše která vás na nějakou trávu dostala cela dovezl do konce. A ta která je rozhodující v momentu bych všechny lidské prosti skal oni spí. příklad ježíš dost je třeba pro sebe je nejtěžší modlitbou mi to s čím se to by nezačíná ale o bičem to nedovede každého z před jsou li prost dělat pak lituje se to stane a nebo vám tří to nevím prost hlasem mým voze pro o do ne mysl ne li si slyšel ale je to protože modlitba prosebná strašně těžká pro si umí jenom ten doznává tu vůli boží a ježíš kristus znal vůli. Boží. Takže moh správně prosit je li to tvoje vůle odejmi ode mne tento kalich volí ale tu vůli znal. Nic zná a proto jsem tak nemohl modlit takle se ale modlí o mu dal příklad tak jsem mysli který nezná. Ona nám dával příklad kdyby nám ven nedával příklad tak v moc věcí nedělal on musel vycházet z naší pozice on se musel stát člověkem trpícím jako my. A no tak ode přes poslušnost v tito řekové nad povím případu v ale na případu který se zdá aby nenapravitelný manželství dvou manželů tedy co vámi dáti svým manželem byla říkal tažena v no když on se nechce napravit. A to s tím čím dál ho vší ale je to dokonce nebezpečné vedle něho žít mám se s ním dát rozvést. Sem říkal to nemohu radit vám radím něco jiného a odevzdejte ho sice dokážete do vůle boží no a ono ho jo. Ano o li se do vůle boží ale kdysi sebe nemějte ode za do vůle boží lidé tak že taky nehoden někoho jiného a tam jsem se sám se mi odevzdal do vůle boží pak k kohokoliv mohu odevzdal pokud je to ve vůli boží pochopitelně. Takže nic nemůžu ona ho tak ho nějakým no prosím či že to nedávej na protože se musím musím škrtnout několika byto ten říká škrtám abych se dostal k podstatě věci bych než že jsem při slova ale otázka zněla asi takhle v čem ses pletl ten. Lišila. Kdysi přál dvojnásobného ducha svýho učitele a dostal od něm o jenom pláž. K který způsobil že o měl dělat zázrak v ky prohrát to nebo s pokrokem to nebo zkazil toť tím že si přál dvojnásobného ducha toho který a co to bylo ten dvojnásobný duch toho co z ducha božího ten který vykřesat. Čili to co ježíš kristus na kříži nazvat svým duchem odevzdávám se ve jeho ducha. On si vzali jenom toho od toho je toho ducha toho ducha toho eliáše. Je ten který jsem je to byla oni tím než potom duch u toho eliáše ne o duch u toho tady tady pro z od dál nebudu u toho boha který v něm působit čili on to vzala který se jenom proto sis vzal nějaký kousek vzal za vrátek stopa ta obal o cestě oboru místo podstaty byla tak chyba ano. To nedá vysvětlit s nechápeme v těchto vysoký věcech závislý daleko věž ještě víc. Když ty za kód než chodníku tak nemusím zakope mnou co nestojí ale zakotven veliká zakotven se lidstvo když zakotvit od ježíše krista tak za koupit dva tisíce let. Třídit letí jasný že jo no el tak že toho relaxace fakticky duševně relaxace a že není chybou že tu rad z assisi dovolit mu nesmí jako to by sama ale zase ne. A taková služ nám míra je míra rovnováhy kterou nezachovává a jistě bude se z rovnováhy celým. Takže ve špatné že čteš jenom z toho toho kdy ano protože nám ten duch který k tomu aby se byl nově na pro o vám na to od toho tak temně někdy než konkretní z tohoto ti ten je za kdy tady jde o druhém mistrovství se o tom mluvil o. Mistrovství poměru k bližnímu. Ty se máš naučit konkrétně jak miloval bližního. Pomocí sto o na to říkám sice jako ona by na při to nevadí na takže se učíme pomocí toho co dokážeme nemůžeme být bližnímu k ničemu dobrý vší pokud nedokážeme a v tom oboru něco ano že čím víc dokážeš v oboru z tohoto věk tím zbude bližnímu prospěšnější čili to je pořádku proto stal s. Ale i kdybys jenom chtěl být prospěšným k tomu vyššího přes to toho kdy tady s to se stejné chyby jako kdyby byl ježíš kristus po cety tři roky jenom pomáhal bližnímu. Von nemohl dělat. On musel protože byl vtělený bůh také dělat něco jiného než pomáhat bližní. A tak si všimněte že chodil se radovat celkový cíti chodil plakat s plačící na to musel ztratit ještě čas a vinu byl nestačil a tak to dělá špatně. Ten život nesmí být nikdy okleštěna o to co do toho života vnáší nějaké vyšší svět a tam tím že duchovní třeba vnáší vyšší světlo pak klid a všechno takové příznivé potem růst toho co věk ka neboť nejde li ruku prudce vnitřní vývoj svým vnějším to znamená studiu s tím poznáním vnitřním tak to jako je chyba žít. Letu chyb a na. že by něco skal o ale jistě se dostat do oblast kdy jde o o k č a to od ó jak se dostával tou vnitřní pravosti a tou víru li ještě vydrží šel po tom dal to jako před tím od výtečnou svět ztrát za to dělat pod se u toho jako by měl. Jistí kde od jista protože nutnost aby se ono ano no ale ty se opotřebovává v tím že jenom ve ku jež ty musíš duchovní před u provádět tak je tam taky vidět kuje při to kopyt než na svůj život tak dále jo. Jsem spokojen sto od vody na tu modlitbu boží jestliže nás učil ježíš kristus nebo se učedníky učil ode se otčenáš tak to jsem to myslel špatně nebo se nevyjádřil dobře nebo k něčemu vyššímu vjem pobízel nikoliv. Ale opakuju to říkat jenom věta dvacetkrát víckrát ne to se potom co začnu do víra atd. Zatím ale a jsem říkal to co řekli ježíš kristus co to je rady by jenom komentářem k jeho životu o bytostí. V jedné přitom nežil on dokazoval svým životem příklad co mají oni dělat. Tak ani nerozuměli otčenáši vůbec ani se nemohli jimi řídit. Aby se mohli jakoukoliv noho kou slovního povýšen mohu řídit k tomu potřeboval svěří především jeho životem bohužel to neděláme třemi jsem troufáme si pomyslel že tak i my od boha přicházíme když o tom dejme tomu tak je to nevadí myslíme že ho máme se po z tady namísto ježíše který od boha přišel misse tak od wattsův. My nemáme nový stydět lidské taky od boha věčné kdy jistí které přejímáme do svýho života a jako takoví jsme povinni se řídit příkladem ježíšovým pod jeho vtělení na tento svět do smrti a vzkříšení a. O ven ze tí. To tedy když neděláme tak nám nic nepomůže řídit svého slovem použil světě se řídí jenom jeho slovem a to je chyba pro si netroufá pomyslet vůbec za toto visi považovat za hříšné vymluvit dělat to co ježíš kristus ho li ježíš že nejvýš ctnostné co se v tom třebas nic ctnostného neni celé ctnostného protože on šel kdo první zázrak rod panny jest na tom vůbec se sat do byste ctnostného ne po si o do odělo ježíš kristus vi. Te a jak co to bylo vlastnost že v víceméně odsoudil ano marii el vlastně martu která se starala o to aby měli co jist všichni učednictví ježíš na tom mate hostině co tam bylo ctnostný ho. Co bylo co již nadto jsem to jenom poslouchal práce hotova oni byli u boha vadu. Nemůže také posuzovat jak to dělá dostat že že nebo vůbec křesťanská tradice protože to se z vrhla nade jinam než jak to pro něž kristus. Nikdy neradil ji do kláštera narodili bližnímu bez toho na sebe nedejte na tělo říkali jimiž je posílal světa to vám mohou těle duši ne tane. Vychází od boha bohu se vrací ne tak prosimvás z jednoho ještě pak potom v od či ho jo ježíš se modlil především svým život a svým životem se nás neustálé moci a kdyby se svým životem v nás nemodlil tak málo ale naše modlitba ho berte na jo no. A tu. Vy do ty mi jsem se odvážila dobrou seno nikdy o přítelem s v ani antonína a přišli ti to tak aby to si či jako škod se mne jak aby na tam na témže tak z něho pro svých zaniknout atd. Když není použito k tomu co je věčné. Naše individualita časná sloužit k přechodu všeho časného do věčnosti pomocí transformátoru lidské a že to neudělá náš dobře na tebe že zmizí beze stopy výborné to jež se nestát na balastem musí od víte. To je dovolit. To je od boha a to odvozený od individuality od s tělesný individuality od boty tělesnosti něco začala něco tady končí či. Co co z mít potom pochází je také časné a když se to nepoužije na transformaci nazpátek na boha na věčné tak to nemá. Smysl tedy ještě jednou. Tento dělat máte smysl že okamžiku život narození na tento svět beru nebo odívám se do transformátoru kterému říkáme lidský. Tělo no a v tom živém lidském těle jsou transformační schopnosti kterými všechny. Kterými můžeme všechno časné předělat na věčné. Čili z jak se říši z věčnosti a předali to na časné pomocí tohoto transformátoru tak taky můžeme zpětně to předělat na věčné ano je to neuděláme čemu je to když tomu bude to tady ale ten na co má. Ničemu vyššímu není než k tomu to pak to uděláme taky přeci správné je to zmizí beze stopy. No. Opravdu na stopy bohužel nemůže mít z ve z dveří nějaký denně jsou balík který potom někoho po se dají jo to jsem nedát tak úplně zmizet bohužel pro tělo zmizí tak tělesnost ten pocit indy dali ti nepraví zmizí ale nemůžeš za protože idea je silnější aby je život vyšší než hrubé tělo obec do se rozpadne brzo ale i se tady dostat tam že po sednout let výtečně ho. K. Tato vedle sebe obstojí posteli vedle sebe že celý život nemám mít za ostrý od se taky nad na že co je že rozhodli jsi v okamžiku smrti nerozhodující. rozhodující tvoji způsobem pro život těch i její a proto život ve věčnosti. Protože to rozhodující proč do věčnosti vědět tu spoj protože tam tu plesat jasné protože člověk se momentálně v tom okamžiku smrti do z toho třebas i do věčnosti. Tak se to nemá čas odtamtud spadnout potože umřel mezitím a tak je to v pořádku. No ono se ty se toho tak pro teta ten moment smrti to co by si to se modlíme od náhle smrti osvoboď nás pane nebo ba vlastní možnosti náhle umřít protože nemůžeme klidně přejít na druhý břeh. Pól rozum rozvádět způsobem žilo a tak dále janem si v tom odporuje ale ne v k v. Je to co zažíval v okamžiku smrti jím jen následek celého tvého počínání s ten životě který před tím předcházet. Tom věčném životě který který končil tou smrtí nemyslí že v okamžiku smrti odchází jenom takže nastane snad protože jsme tělem rekapituluje dnes se svůj život a to se na něm nejsvětlejší toť vynese když tam v okamžiku smrti nejsi tak vysoko ho. Tak nejjasněji za tane na mysli ta vzpomínka na ten krásný okamžik třebas jedné extaze. A z toho se dostaneš dál rozumíš v že na při vedeme tomu jsem měl toho života byl pět měl z měl svou nebýt víme že z kapse jde o to tak je to katastrof a protože nic z toho nemůžu uskuteční velice zajímavý žen. Nad to je na vás kdybych ale musel mrtvicí tím tak to jiná vás v tomto smyslu třetího. Tak relativně s život jehož dva konám ó ano v tom svou květina sporu vnitřní skutečnosti. A tak například dejme tomu jsem vnitřně nepotřebuju teď i být od porobě abych tady byl. Zevně tady musím být to se nedá nic dělat protože kdybyste ze nebyl tak země vůbec nic nemáme nemáte ale u když si vás že kdybych tady byl jenom když tady jsem tělesně tak by bylo strašně málo. To je přepych. Když tady tělesně nejsem el tak jsem tady možná někdy nevím říkám ježíš tady tělesně jsem. Čili mo o osobě říkat jsem tu když jsem tady teďka třebas mémě než když tady tělesně nejsem ale jsem ruku s vámi. Tak od bolení prosím je tak toto mně dostane čistý a že otázka se neobrací jenom sobě nýbrž taky tomu dítěti a kristu letu lásku budeš vyslyšena ovšem musíš musíš se nechat dotáhnout a no tak tam to jde jsi schopna ji při škodit u něho to onom pádným a proto se za půst. Za musím k od pout cestoval skal li ho a o. Nějak do vjem nechali zavání modlitby ale kdyby záleželo na vůli člověka jak jsem mám modlit a jaká aby do hloubka modlitby. Tak by se nemohlo i svatým stala toho jednou jim došlo pod o mi to nešlo o dostalo svatým či z toho že z jiné pozice na tu modlitbu nebo ten modlit vyšli a jaké pozice když přišla jen do modlitby když se to s tím mít jen ne všechno z pozice ale nikoliv jen věčnosti ale. Z pozice ano na to na čem řeknu tato budu musel opsat příští by příštího ne protože to kdyby to řekl najednou tak v v ž ho o to bylo horší než byl bych ničil jo ty jsi změnila stanovisko protože ono se to zlepšila to řeknu jemně. A ty si měla stanovisko takto musím dostal jsem si odjinud do modlitby vstupovala. A to bez měla pocit a ono ho to podívej se zase krátce no povím. Když se plavili ty učedníci ta a v s s s s s tím ježíšem a proto ze že rozbouřeném a on spal. Ne tak se novorozenci s rozmyslem se mají zachránit by sis meze zatím roz udělal ježíš to moc tiší použili nakonec do rozmyslem je ho o tu viděli ho při dostali. F. Co to dělat co panny víte se na bouřka to doplňuju je způsobena vámi. Abyste věděli že aby si uvědomil že pán bůh je ustavičně s vámi čeho jsem bují te nejtěžší hřích jaký člověk může dělat že se bojí. Čili neklid co je v říkej kazí jakoukoliv modlitbu její účinnost teprve samosebou bohu mu modlete doprovázena neklidem je absolutně neúčinná atd za první která byla doprovázena nadějí ta byla absolutně účinná. Čili tady nám bůh ukazuje něco hlubokého činnosti modlitby a jsou li tyto do hlavě a budeme se muset potom provedla pro mince nepomůže protože mám dojem že tomu rozumíš jenomže nedokážeš chceme proviňovat s tím dosud. Ono tedy to je že je nějaký člověk na světě který by dovedl být poraženectví činy svět ten žádného neznám kdybyste byla tak poražen z jako on tak naše manžel více nejenom pro spalo mistr o po smrti. Ale protože byste poražen stát taky trávy ním ale kam jsem ani hlad let ne něho protože on tu tu vlastnost. Že svojí chybu na vás vidím ne se poznává. Protože on ale jsem do ve jsem oku nevidí a ne z třísku z pokazí doby doby dává nemnoho do citu bli klid jemu bral z tele o ale hlásky vás nic jsem si pro ale teď let ono bude pro vás ale o věc cítil že v o způsob třebas na kazil nýbrž tím způsobem. Temně ani nadáni ne to vím z něho se začnu no víte on je a a a a a a a a tak. Bylo i v z s z s to mámeli porozuměl ježíšovu životu a jim se řídit. Ale musíme si uvědomit v první řadě se z jaké pozice tak on žil. A vykládal že totiž když do veme jako člověka. Byl to člověk poznávající že od boha přichází a k bohu se vrací což není náš případ a protože ona věděla o každém člověku že je to s ním s tej tak jako s to bylo svěží všem. Tak také toho člověka kterého poučoval. Nepoučoval jako někoho kdo je někým jiným než je on. Nýbrž on každého člověka považoval za nástroj v rukou boží za nástroji jsem se o tom vůbec nevěděl a že byly chvíle paty o tam znázorněny v i slovy a událostmi. V ježíše vy životě že to jich závoje si bylo tak degenerované že oni si mysleli jako stezka člověk myslí že vím rukou osudu. Nebo vylézt nebo dále do po karmy nebo příkazy vtělení to všechno si mysleli. Ale ježíš je musel z toho vyvádět protože my nejsme ruka takhle z rukou božích ovšem my se zk protože z toto se podle toho nechováme v. Let takle vypadá to s námi špatně vězte si s všimli ze život se vše krista kdykoliv po tam při čaje dob pod ruku do věřil napřed kázeň vtělení nebo na osud takovou oživovat za člověka je na špatné cestě. Na tak mu tam přivedli toho slepého od narození ne a. Tady se od ze si pak to to řeknu česky temné jak je tam napsáno zk ve zkratce si tak to zavinil ona si přetavit svými vtěleními ale nebo i je to karma těch rodičů nemají takového slepého syna. Řekla ani toho ani toho nýbrž aby se ukázala sláva boží a uzdravil ho to jeden případ tohleto je případ jediný on tam například dejme tomu ti ten se stýká s lidmi v kteří byli bohatí nebo o kteří si zakládali na své učenosti tak ti by byli z moci těchto svých předsudků nebo řek bych. Domýšlivosti dělat to z nazvat tak tím nebyli přístupni toho hlasu božího čili bych to řekl jednoduše nejvíc měl za zlé lidem že se strachují co by sestra chovali nebo co by jako se starali když jsou rukou boží oni musí pečlivě se chovat jako nástroje boží. Znamená pečlivosti přitom nutná. Když je jsou pečlivý jako nástroji boží let tak jsou tady chci a nejsou to hodný na a poslušným nástrojem čili on učil člověka aby byl po služ dále o jenom v rukou božích prosimvás pane po služ si nás to jenom v osudu karmy převtělování od nějaké minulosti do rodičů vůbec nic takového. Ono chtěl toho člověka velice rychle osvobodit. si to měl dělat tak musel říkat prosíte co se staráš žitě. Z to i to k být o tady na tak na kterou se lepší vodě než jak šalamoun největší slávě své to znamená všechno vychází z boha a všechno je z jeho rukou i to k být konat te s. Ztrá ani je tak opatřen no. Tím pánem bohem a co pak ty se staráš můžeš ke své postavě přidat přemýšlením nějaký jsem dejme tele to protože tedy jsem měl řeknem to bylo za nějakou byl k o to nejde přeci. Tak zkrátka z této pozice on mluvil z pozice poznalého který. Mluví nepoznalému a především mu vytýká že ten nepoznali zásadně neví že v rukou božích ale to vám na věci nic nemění ten člověk je v rukou božích tak jako tak jenomže to všelijak modlit si kuje česky řečeno pozměňuje tu vládu boží jsou vůlí neboť anebo svým myšlením protože nadto právo a ty možnosti to je obrovská moc z ale dává člověku. A on chtěl člověka regulovat tak aby moc která je dána člověku od boha. Byla správně vedena říkal například. Když je byste měli takovou víru jako tento malinké zrníčko co tady vidíte tak ode přenášet hory je teple tomu stromu a on se třemi s tělem a protože tu to od této si jedle toho malinkého zem když kam nevíte. Tak se tak taky se schopni toto dělat a myslí si se moci nějakého osudu ale kdopak by tušil kdyby nebyl znalý v přírody že žár vodou a obyčejném národu od z s padlého který spadli z vystupuje celý. Nikdo žáka svýmu vnoučeti toto je žalud. A v je v tom celý budoucí tu v takže tam tady mně když jsem vykládali tu pohádku o vůbec se tam měla všechny celý časy malinké o výšku to je úžasná moudrost všechno odění člověka próze jeho tělesnost pochází z nepatrný o základu. Je z toho vešel základu který je v člověku takže jem. Toto musíte předpokládat když vám být si vytkl vyložit správně nebo snadno. Co ježíš od nás chce te takže musíme se vžít do jeho postavení že on věděl že od boha přichází. A jenom jako takovým mohl nás poučovat o tom co nevíme ale jak se musíme chovat i když to nevíme a jako poslušné nástroje o nás učil býti poslušnými nástroji v rukou božích a věděl dobře že to neb bude tak rychle. Tak tak na před nás učil v takže on si nic. Byl vědom toho že to je proces který musí někde začít a aby někam dospěl zákonitě kam pět protože kdyby začal nějak zprostředka tep tak aby ten člověk jenom napadl po dechu na nerozuměl by mu jako třebas ti učedníci panně řekli těžká je tvoje řeč prodá tvořen zajímá rozumět. Ovšem oni jsem dost dobře nedívali na ten život ježíše krista kdyby se byli přitom zároveň tedy tuším udělali dívali na život ježíše krista tak se nemohlo stát že že by tohleto řekli. Protože z toho života vyplýval ten komentář jeho řeči takže ona třeba protože si byl vědom křehkosti lidské myslila lidského. Počínání el tak že je učil napřed zvládnout sám sebe aby čech na převzal sám sebe potom aby se ovládal tak že by miloval když jako sebe teta druhá fáze jen jiné mistrovství. A teprve pak aby byl schopen přijmout ducha a to je schopen teprve zvládne tahle tady mistrovství el poznání sebe sama služba bližnímu a potom. Ukřižování toho všeho na každém tom předělu pro opaku jsem večera řekl ten nakažen tom před jenom mi těmi stupni které on. Všem samosebou v jedno li ukazuje el tak znakem sil je nějaká buď si nízká nebo oka propást kdysi časová a takže dejme tomu on se taky o jeho když se díváme na jeho život. Jsem byla nějaká taková propast naznačená abychom věděli že to není tak zlé když tam za propast je. Ne tak dejme tomu když se narodil tak narodil své betlémě bez stáleji od vzývali ho dvě zvířátku ka a co to znamená kasta a jejich naše lidské tělo. Ta zvířat látka jsou ty síly životní které máme k dispozici které nás na slívají a tak dále katané nic tam není ježíšovou a on se narodil z bez svém bytě ve svém do mon on od začátku tady neměl domov. Čili první co nás učí je tady není si domu ty jsi domovem u boha tam máš příbytek od věčnosti připraven s velikou slávou na tebe tam čekající a ted tak se chovej jako že si tady na návštěvě a proč to je nad protože. Pokud myslíš sám na sebe tak to nepochopil bez ale protože je to tak žes si ve spojení s celým vesmírem s celým časoprostorem tam máš vykonávat vliv taky na ji protože postavení ze kterého se to vykonávat. Na celý vesmír vykonávat v kdežto jsou jiný nižší tvorové kteří nemohou na celý vesmír je vykonávat vliv ale ty který v sobě obsahuje při prvním tvorem toho jdou který v sobě obsahuje celý vesmír v malém je si mikrokosmem. Ty máš právo tak i celý vesmír obsáhnout a s ním se vrátit nazpátek k bohu protože tam nikdy nevrátíš sám pro tebe není spása když tam nepudeš s celým stvořeným celým vesmírem ty musíš zase kde vzít tíhu veškerenstva abys tam mohl nahoru přijít a proto on učil pomalinku toho od své učedníky napřed brát tíhu bližního a. Aby potom duch svatý na sestoupí brali tíhu celého lidstva a z celého vesmíru. I do krásně znázorněno. Když se k tomu znou nad tím promiňte mně ne tím podobenstvím o svatým kryštof wu tedy byl vysloužil jim důstojníkem malé házejí a přes nějakou řeku nevedou přes řeku věřil jen mák která tam do dneška teče el přenášel místo pokud převozníka lidi ale do k němu přicházím ale dítě a prosí ho od toho aby je přenese nad do tou stranou řeky protože byla velká a o tak a on říká. El dík dát a ten ten vepře bez snadno si malé dítě. A čím dál stoupal do volit tímto dítě do těžší takže říkal čím je toho krisi tak těžké ty dítě. A s to jít že řekl o trošku ve než čím ale řeknu že to na druhé straně protože nadto nemáme českou by se dobré straně a nese řekl to lesy nesl li ježíše krista který nese hříchy celý do světa na svých bedrech a ten strašná tíha. Co jsou to ty hříchy celého světa tomu přestane dodneška nerozumí oni si že do konkrétních žité do strašně málo ho protože je vedle tam do ve do tam ve to do to bylo to do by se to nosil no a nebe na ale tvé toho daleko víc tím tím břemenem hříšnými je že žijeme v časoprostoru. F. Tvořené je časoprostorové je pokud není na úrovni člověk nemůže vůbec se vrátit do toho bezčasové a to znamená jak tomu říkáme nábožensky k bohu. Teprve šel jsem tam může vrátit a to za ty protože nespojení s tím ostatním stvořeným za všechny ty nižší stvořené všechno vzít todle to jsou ty hříchy že nemohou ani nechtějí člověk potom může ale nechce. To jsou další hřích ti to není konkrétně to a to co vydal špatně ale nechtěl sví kdysi života se někam jinam. Než za ti ne tím cílem věčný. A to je to hrozné břemeno které se na cestě ocitnete v druhé fázi v tom druhém mistrovství. Let tak a nebo v tom předtím tam teprve tak drze se musel vypořádat ist se svým břemenem celý do vesmíru. Nepoznal jsem větší tím ji než tíhu vesmíru kterou musíte na svých bedrech také ne est. Aby vůbec stezce do se dostali za čas a prostor v to teprv poznáte jako každý kosmonaut co je to při daří proto jsem ska se to kdyby tento z ona nebyl mladý ale kdyby dale že nesprávné poloze takže by se mu od krmil třebas mozek přitom při tak zcela chci ohromné činnostech plování. Tak by zemřel nebo by se překl do jsem voze bytu hlavu měl špatně to se musí přesně určité poloze která je kol k poloze je vzestup u rakety ne. Ne aby se rozváže tak jak po celé v těle aby nastalo překrvení nějaké v káni aby to prostě přežil a jeden o něco starší tak dobře že tak jako tak. A tak je to s člověkem. On když že se odpoutává od hmoty od stvořeného tak že ta tak chce rádce daleko větší a tak tří se na něho spadá je daleko větší než jakou zažívá kosmonaut ten zažívá fyzicky ale tento zažívat duševně přátele není většího utrpení je duševního. Ježíš kristus právě ukázal svým životem že trp duševní utrpení které měl před tím při že mrak kříži do tak těžké že sám pod ním klesal pod tím kříže. To byl duševní utrpení a ne tělesné jsem v zahradě něco evans a tak dále a tak krví se potil not to tedy byla tíseň obrovská. On to všechno muselo ka protože jsem si myslel že to nějaké své takové přemlouvání sama sebe jestli zatím panem bude o nebo nebudu to začátku stačí k ale na prostředku ustane stačí tam užitek konkrétně vzít tíhu od tohoto celého vesmíru na sebe a s zdolat ví. Odstartovat. A jestliže tato stát není nebo na hrát ve se nebo se bojíte jsem se čtrnáctkrát v s. Stal a v této při tomto tažení vesmíru a vždycky jsem se vzdal tak jsem toho z nesmírně to jsem viděl tadyhle si dělal velikou chybu. Je zajímavý že pán bůh se na nerost měla protože jsem to vzdal jsem utekl. Jako zbabělec jsem utekl protože jem prostě že člověk není toho schopen. Teprve nikdo ani ani věk tebe ježto za něho z druhý strany nezmohl tam odprava bych tak řekl let tak se to podaří jak se to podaří. E nabude tak technické nebudu vykládat umyj do technicky vyložit. Jestli budu nikdo dlouhý života pro mým při to z teďka hlavně přitom ghosovi tak jak to technicky vyložím jak je to možné protože o ten není nezanedbatelné že když teče taky technicky zvládne když za technika sama nestačí bezpečně nestačí ale je strašil toho indové říkají od pak když se dostaneš na tuhletu cestu přijmou víš že kdežto obou když ke své spáse potrvá takových minimálně padesát vtělení a. A když jsem se ocitl před těmi indy tváří v tvář těch svých sedmnácti letech v a tak říkali z toho co hathajogin například zdola a na své cestě za dvacet let ty při tamto jsem pro z položení duševně musí zdolat za dva měsíce tak rozdíl mezi technikou. A mezi zaujetí proto ježíš kristus radil nikoliv techniku nýbrž zaujetí jenom velikou zaujetí způsobuje že ta cesta bez vykonat to je na nad tak techniky si bych tak s měl říct v ale bych si spí že technika náhražka tohoto zaujetí ten ti je. Indové nemohou toto zaujetí u těch svých žáků vypěstovat jinak než že ten mistr veme vůli toho žáka na sebe a svou vůlí způsobí v tom žáku zase jenom jednou se setkal s mystiky plzeň lidskými miska by tam nechtěli prostě mně nemohli potřebovat jsem tam přišel a oni se modlit koncem dovolil rozebírali svoje zážitky všechno mocenské a nakonec se zeptali. Ty cti hodní mužové. A co tomu říkáš říkal že to vůbec nelíbilo a proč protože v tom není láska nese při zaujetí. I to děláte jako společenskou záležitost jako prostě něco co je lepší než to ostatní ale láska to není. Přeji nad použitých jedině panně ve co vás je to znamenalo že dodneška ten dopis takže stavy stal nesměl jsem to dal paní byl cele opsat. Na napsal se mi to na papírek anna se to do dneška zachovává ten papírek ale věděla co člověku chybí. Člověku nechybí láska k tomuto světu tam mu nechybí zaujatost. Ale pochopitelnou musíš chybět láska bohu protože o nezná jak může kdo někoho koho nevidí když nebude ani by do kterýho vidí ten se musí naučit milovat sebe. Být co jsem potom se musí naučit milovat bližního a v fázi si může myslet že spása je pro něho z pro toho bližního tak si to nese li o po stole po ty tři roky učedníci páně a tvé pak z toho může být na další stupeň pro z vás dokud si ti žáci ježíšovi mysleli. Že dělají ty dobré skutky pro by mělo zázračné žil ve příslib třebas janem uzdravovali že to dělají vůli sobě aby se dostali ke spáse ne kdysi tím vyslouží spásu že to šest žábu dělat toto tak toto budu spasen potud. Vždycky bylo možná na toho jana ale. Tak jim to ježíš trpěl naopak on věděl že kdyby to netrpěl tak nemohli tuto fázi šťastně projít. On musel nechat být sobci takže nic jisto nedělejte že se máte rád ti to je první bezvadná zaujatost na ježíš stavěl dál a když ten člověk. Poznání si zvýšil a neděli že ne hodnější ale nejvýhodnější pro člověka je když získá osobní spásu tady dělal všecko možné i na sebe zapomíná aby bližním třebas pomáhali vší ježíš kristu ukázal dokud nebudeš bylo by jako sebe nevejdeš no tak v po miloval bližního aby vešel ale na vůli sobě ale uvědom bližnímu rozumíte. Proto by skupina jenom zázraky ani z víc nebi schopny poznávat to co kristus řikal nebo stezka poznat dokud nesestoupí duch na vás. No o to se budete muset počkat protože musí zemi mezitím opustit plně jste za za radit nebo za za přít s tím počítám. Ale vám tam napřed nic jisto dělit taky z toho nebude pozor žádné špatné důsledky maličko se neuvidíme než to co se uvidím na pak to všechno ukáže cesta správného že musí se na každém tupí tato oni nemohli pochopit opustit sebe tak jak se znáte. Když například tom prvním stupni opustil ježíš rodinou as své bratry zrod rodina ten kdo si dvěstě par radí člena při žid záleží příbuzným patřili zrodit to liž je bratři rozumíte měl v u dobra při v budu sestra když byl ochoten je všechny opustit. Který se do rodiny hlásili řecka rodina měla třicet tisíc li z vás a tak tadleta. N rodina zapomněl malá ta tam byla taky dvěstě padesát tři sta členu měla myslel skal rodina on byl ochoten všechny opustit a teprve když byl ochoten popud se o pro je opustil bez ohlížení byl řekl kde matka do svoje bratři takto bylo bez o li žení ale tak ale mohl vstoupit do jordánu a a to ještě nestačilo protože. Ten který mu pomohl jako nástroj projít tím prvním stupněm tím mistrovstvím sebepoznání těmi světě lety prvními to ježíše krista let tenhle byl naživu. E z toho bylo třeba z toho postavení kdy měl právo člověka bez st po pohánět kupředu v z s a hrázi z dolu takže se vyprázdnil ježíš kristus půstem a za strýc přední hotel satan pokoušel o to o musel přemoci prosimvás kdykoliv se čte ve starém zákoně. O který seděl zrak jak půstu volit potem pouště se zen v zralé a to byl ku ještě licet do budu chodit po poušti že to bylo sto pro dal do metru z toho egypta. A oni tolika než který se let jak tam lid dešti se do ostrý přední nebo čtyřicet hodin nebo tak to tam takový čtyřicítky jsou pořád tak čtyřicet svět symbolem ven. Řek bych tak byste řekli nerušeném to jsi dal do ve dvě hodiny to je symbol neměl cenného času pak sedmého čas stupně čemu jakéhokoliv potřebného času se řekneš který ti k ta tak je to k tomu je třeba oči chtít čas. A ten se v si číslem čtyřicet tolik konkrétních čtyřicet z vás nebo konkrétních čtyřicet let s že se v abstrakt abstrahováno čas potřebný ano. A protožes neuměli tak jako je nebe abstraktně misse takto byla již který tříd v ko oni na všechno měli symboly číselné v výborné takže do se k symbolice vyzná tak přesně tak toto je přesně nebo čelí čas jenom je určen potřebnost jata potřeba se bič se z těch události která ve které tam byl vyplývají z toho času viz který si s tím strávím. No tak ten ježíš když byl ještě sedí na pouště tato na potřebný část k tomu aby zlačněl. To je vysvětlení a ještě sedni zlačněl. A teprve jak zlačněl tom mu to trvalo než zlačněl děláno to nemusel bych z který přední přátele. To modliby třebas tři dni toho aby se si jak jsem se že tak stycích se nějak i tak není zaklínací jen v tak si pod mu bude stát na tak se teprve ten zato měl možnost se mu projevit. To znamená let také na cestě musíte tolik fází kdy to vaše já. Se bude cítit ohroženo ve své vůči pozici zatím ohroženo není protože se máte na ti. Protože to je především máte radit taky své co je vaše je vám vyšší ten správné vím ji než to co vašem není všechno správné ale na rovni na které jste na vyšší byly to nesmí být proto pán ježíš musel překonat. Toho který je v sobě to jáčko ten ty z toho svého který ho bezpečně vedl po pomáhal projít tou první fází mistrovství sebepoznání a do tedy do se ti letech ale pak kdyby mu byl velel dál. Tak se nemohlo dostavit to co ježíš potřeboval a to bude že to potřebuje jimi další fázi že bychom byli poslušni nikoliv sebe samá třeba že jsme dobře informováni či toho satana. Nýbrž že jsme poslušni otce boha a takže ježíš kristus by byl ztratil kontakt. Nebyl myslicí spojen sbohem kdyby byl poslouchal zároveň satanáš v to které se před tím mohlo klidně sloužit. A nebylo satanem bylo sluhou ale teď s ten z z z z toho osudu vyplyne vy obal někdo kdo začal poroučet oné tou z teďka nesměl. On mu říkal skla jsem mně nebo se skočit tady nebo promění ty kameny v chleby a tak dále óm na každé. Tohleto odpověděl. Pokud ale z třeba poslouchat ne tebe ne odvozeného poslouchat kdybyste odvozeného nebyli zpočátku poslušni tak se rozejde se s tím co jsem předčasně. As zbytečně pro spolu s ním protože musel se napřed naučit poslušnosti toho co vidíte a tebe potom poslušnosti toho co jsem se předtím neviděli ale co začínáte vět protože jste poslušni let toho nového toho synovství nebo čerstvý božího v. No ale tak jsem vás do jako tak zase provedl tím co jsem říkal čela možná říkal jimi slovy zase do byste viděli že to je strašně široká náplní zkušenosti které se dají obsáhnout vědom řeči jemně bych to říkal pětkrát tak je to vždycky za jiný konec vzato za zase tam nové prvky které jsem předtím třeba zapomněl říct nebo se neřekl z tam hodil to kontext. Ten. Tak chtě mám bych vám chtěl říci ale ještě bych vám chtěl jako. Klást na srdce nemějte si za zlý že jste v že se máte hadi nejvíce měli rád ti učedníci páně to byli sobci jedné na druhovou anada konečno a to by z vrcholy ani sat chci. Tes dost tak s počt li že když se vzdal své rodiny tak najednou život věčný toho co bylo to bylo sobecké li to bylo co dneska počítám ost to by ani nemůže ten mít protože nemáte osoby vše krista a který by vám řekl když budete miloval když jako sebe to je to království nebeského. A takžé na nestranně dobře že byto o ježíše u sebe nemáme bychom se z vrhli jako ten jidáš. Zda byli sami jidáš jak vás tady vidím i sebe. A kdyby sami jidášově proč protože oni by se vším s celým vedením nikdy nemohli souhlasit. Jak se známe je něco by nám šlo proti srsti a něco bys nepovažovali za nemožné co se nám na tak na příklady na přestal práce nemám protože něco co ten ježíš dělal se mu zdá být nemožné na při jedeme to rosy který dělat první zázrak v kani vědecké rozbil přeměnil bude vinou protože neměli z vás nebo ho dejme to se nezdálo v jidáš li za správné když s tím začal vůbec a na každou za nic vyšli jsou mu tak. Je zdálo když nějaká žena byla drahou mast která stal by se zlato na hlavu ježíšovu v tak el v z na jeho počest tak tomuto přímo bič v co si to necháš na sobě dělat. Když přeci kdyby se to pro dalo víš koly byto bylo peněz pro kde již by se to mohlo rozdat prosimvás. Ten jidáš je vždycky pravdu stanoviska rozuměl vždycky pravdu ani ten kraji se neměla být ani ta mast na na hlavě to již neměla být v jenomže. On nechápal vnitřní stránku věci. Ježíš nás poučuje nikoliv zvnějšku jak to zvnějšku my vidíme to nemáme možnost taky vidět nedokonale samu hře. Nás poučil zvnitřku z nesmírném moudrosti která do vidí úplně z opačného hlediska než zevní člověk v čili celé poučování ježíšovo je poučováni toho člověka který od boha pochází a ne toho člověka který se tady narodil tedy toho neb let toho který tam jako nenarození byl v tělem který není narozen okamžikem narození na tomto světě nýbrž z tam v vtělil. Taky vtělení bozi proto mohl říci bohové jste ve byste byl nemohl dovolit to let a on nemluvil nepravdu let takže jen mějte na vědomí prosimvás tak že jestliže se vůbec se podle ježíše krista řídit tak musíte věk ke komu on mluví že mluví k vaší u tlačen vane zatím vnitřní podstatě. Která je pod popelem vaší zevní vůle tam živoří ale vím nedovolíte se uplatnit v po že máte svou vlastní vůli netekou tedy zatím zatím zatím přešel do určité doby úplném pořádku si by se naučili v malém se uplatňovat správně ne na on nenaučí kde se ani ve na či kdybyste nestranný dělali jakoukoliv činnost kdysi dovedli věnovat tak se v nebi učíte. Zaujatosti. A tu jsem musíte naučte jsem se naučit neboť v základ lásky zaujatost se to je láska a jenomže napřed jsem zaujat zaujmeme něčím co není věčné v pochopitelné na tebe potom tím věčný. Na. Takže když třebas jsem se z těsta přel věcem tak jsem tím byl dokonale zaujat. Prosimvás byl z vůli ti pro věčnost vůbec ne. Ale byl to tak skvělý mi že si nepříteli nedovedu představit ani tomu taky nic z něho rodit nebudu v než aby tím co dělá se vždycky správně zaujal pokud možno celý beze zbytku. Že se například skrz vůli k čas třebas výtku. Když jsem třebas víta matka rodiny matka o dětí. Let tak se musím plně zaujmout tím dítětem které potřebuje mojí péčí. A tím žitém které mají péči potřebuje je toto moje lidské které je ve měl v tom dítěti vše ta toho matka protože si konkrétně výborné že matka se na konkrétní zaujatosti dítěti učí zaujatosti pro boha. To je když se v tom neosvědčí tak nikdy se s bohem nesetká. Matka daleko na vůbec daleko větší při to z než muž protože právo a možnost konkrétněji žít než že muž. Z ve starověku se z ku říkali v neznali prvky v z na jenom živili i a oni si s tím bezvadně stačily a oni s těmi čtyřmi živly všechno správně označili o nejisté stroj cestě vždycky je že všechna moudrost jako men dělo co z toho nic mi nic z není všechno není to to nejlepší. Ty těmi živi oni to za čili všechno daleko snáze je ale te a jednodušeji než my třebas tohoto soustavou prvků oni řekli že je povahy ohnivé a povahy vzdušné. Takže na je povahy zen není a vodní to bezvadně učit poslání muže a poslání ženy. No a kdyby si žena je dejme tomu el tak vám do mám. Jako si je schopen vám do watts ne jo dobyto s těmi dětmi dopadlo tam musí být při zemi a kdyby o na nebyla taky zároveň vodou. Tak to dítě které v je a které bylo pod devět tisíců v pro do ve vodě a které v oděje pořádal protože máme v zaplavit i krví v celém těle do není mi je nejmenší chce v ky ne tak bychom přestali být živi jste pořád v moři nás těm moře nás bylo v matce a že my jsme to moře zdědili po mat ce protože o na je povahy vodních a my jsme také v tím ni. Jsem v tím tělesným nit sklem taky povahy od no tak takže ten ženám vůbec k těmto věcem daleko snažší přístup k než z mu v upozorňuju vás. Jenomže jem kdy ale nějak v těch prvních v nás žít. V těch ve fázích kdy kde od toho aby zvládla zem aby zvládla tedy bodu bychom řekli bych mu li živili těch starý řeku ale to nejde dost dobře když zvládnout princip duch ku ale když zvládnout princip o mně a především nejde ten princip vzduchu ten o mně ještě být tak šel jak v tak už. Ale ten princip duchovou el to jsou pro ni pro ženu většinou vzdušné zámku ti že se jimi filozoficky praví. Nebyli velcí filozofové mezi ženami nikdy ne tohle protože jen do jinou cestou z jiného východiska. Ale víte není to velká předložil jsou mužové tak vel svými za velkými filosofy protože oni sil do toho prostě pro povoláni a dobýt láska moudrosti filosof co přijali moudrost při do svět láska láska moudrost proto vás jako prostě není to zas tak vlastním názoru s ním do rozumu čili to je ve vší sil do svět to starověká bylo u pil zvrhlá a v je věčně svých projevech takže že ženy nejsou sobě po této stránce dobře jít tak snadno jako mužové. Nato jim budiž ke z ti. Protože by se mohli tak zvrhnout jako mužové nevím při dostat brali ale jsem viděla že tu tato li se tak nezažil ale této protože na tak by deska. To stojí věk toto právě muž není dostatečně ženo aby mohla zvládnout zem aby mohl zvládnout vodu. No to mluvil tak jsem se měl místo měl li soustavy abych to měl snadný jako ty řekové ten pohled na věci el takle všimněte si jestliže ježíš svým životem ukáže že přišel na tento svět jako my. Že měli dědictví po od zdejší v předcích a evangelista ruka si na tom potrpěl ukazuje se všech jeho před těla pod abraháma nebo z oddal vydat tak po ho v ježíš že se taky žen měl tyto před i pozemské ne tak je taky jediného před kam boha velet který ghosem poslal jako svůj nástroji. Do tohoto. se je ještě jen o po vážím as služku padesát ne že by se ty totéž na začátku a konci podobenství o marnotratném jsem neměl za milost ten si to vede za nového totiž jestliže jsme byli v tom příbytku u boha. E před stvořeným na začátku se tak se mi přestaneme ty kteří odešli z toho příbytku a tady byli marnotratnými neboť když milujeme sebe prvé marnotratnost on si všechno nad tím člověk všechno prodělá všechno promarní. Ale za se potom máme možnost vrátit obyčejně byl prázdný od sebe nemáme co ho. Co probendim s česky řečeno. Tak ale tenhleten za si jen tak ani marnotratní který odchází od toho otce a zanechává tam viz toto ocet toho druhého který není marnotratným. Ten ten člověk se proviňuje. A my je na těch hříchů dostoupí tak vysoko že on si najednou vzpomíná na ten otcovský dům. Opravil se setkáte s tou nejzazším mírou svých hříchů tak se setkáte s celým stvořením nadto z tohoto podobenství není vidět. Ale to je z jiných podobenství viz stali či konec že tohoto byl před že to nebudu tolik bych tady byl s vámi měsíc byt na s to říkal v jiných spisech tak to nebudu opakovat. Ale styk se člověk s celým stvořením jestliže jsem toto zažil v prosimvás v tom koncentráku dal rád do listopadu třicet devět tak mám právo toho by je nad o tom takle nemluvil kam do tohoto jsem se o tom se co chcete na tom mně nezáleží ale vám říkám že jsem zažil tohleto že jsem zažil. Stvoření a do dnešní doby pomalu všecko bez nároku na čas a konec světa žen a to o konci světa jsem zažil něco ho. Co ježíš kristu ukázal svým životem. Ježíš končil ten svět pro něj pro osobně tím v tou chvíli když opustil svou rodinu. A vstoupil do jordánu začal svět boží v něm žít nastolil se namísto lidského a potom přemožení toho satana. Let tak to byl ten stav který jsem tam zažil v tom koncentráku takže jsem se začal znovu zrozovat v z vody z ducha čili o konci světa a přichází znovuzrození nikdo se nemůže znovuzrodit do neskončí s tím to svým životem čili musí začít smrt než za žijete nový. Život to je velice obtížné by se řeklo. Jenomže o na to na je od již nepo to člověk dělá z tam by to na svaté terezie to bylo jevy řízena z zdravotně tím že to sama chtěla dělat ale je to velice lehké když si uvědomíme že to za nás dělá neudělal takle jistotě zemi že brát ježíš kristus na vší žil za nás on dělá a na kříži nedělal dělá soustavně za každého z následnou křižován abychom mohli přes ten si vůbec přejí. Toto ukázal svaté terezy že to není jejím úkolem aby se dala ukřižovat sama a protože to je nesmysl to bytí nic nedokázala on se dal za nás přišel on se za nás dává přiznat terezko říkali znovu s tou víš se mnou ve si moji z výše a vstup se mnou na při již a uvidíš že jsem do který za tebe dnes a obě tu a. Provedl toho o na po chvíle všechno dělá velice snadno. Doma o sobě prohlásit jejíma rukama pracuje kristus a jejíma nohama budí kristus takže potom najednou těžce těžké choroby kterou měla dokázala věci které před tím nebyla jen sama ze sebe nedokázal. Tak je to s námi taky. Tak jestli poněkud se nám zdá být podobný terezy jsem jenom vzdáleně podobno ale před jenom trošku je víc jsem protože jestliže měli pleteme že duch v takovém po časně kam říkám lidskými tam jsem neměl. Že jsem se ztotožnilo rád s tím s ním s tím který není v pohybu v když víte toto je v oni u toto se při dělo ale jsem se přitom to pravé jsem nepohyboval to bylo v absolutním klidu a kdyby nebylo tak mám tady se řekne jeho nic nevyplyne nemohu donutit pána dva pohybu to by ho to bych se kdybych měl tu moc tak by zrušil existencí času prostoru celý vesmír by se z hrou. Sil toho pána boha nechtějte obec s tak ni neuděláte čili bůh že není v pohybu to je stálý zdroj ze kterého všechno vychází jak co z něho vychází tak se dostává do pohybu. A. Třebas jak tomu jenom po stránce člověka jestliže jsme se ocitli mimo matku na tomto světě jen tak prvním znakem toho našeho života byl on ji. To dítě se po by bujet postupně jenom fyzicky a pak ii psychicky ale pořád jen do pouhých přes to pro spoutáni pohybu se musí dostat zastavení pohybu. Tuto zkušenost jsem měl v tom předškolním věku u těch lékařů v čili jsem si to postupně na opakovaná nějaké vyšší úrovni v jaká to byla zkušenost. Tak jsem se pro zlobil chtě lékaře lidsky čtrnáctkrát za sebou rozmezí dvou let na dobyto nevydržel. Ale že prostě byl jsem se jste ka a protože to strašně bolelo. A jsem přešel přes hranici jste ku to ale nos zná a pro člověka tak jsem přestal cítit tu bolest. Či jsem se dostal z pohybu. Kdo nepohybuje se dostal bohu ovšem takové malé dítě nemůže vidět boha nebo mysl nemůže stýkat nemá ještě celý ten organismus celý ten o pro mat že ten transformátor o to vždycky dispozici ještě není hotovým člověkem. Takže jsem se nemohl spojí vědomě sbohem ale něco z toho maličko jsem si odtamtud odnesl a pak jsem z toho byl dál no. No a v visi tomu kdo opatřit daleko jemnějším mírnějším způsobem když budete nás trvat ježíše krista v prvního fázi před ti let jeho života a ne v těch třech letech v dalších že si budete se snažit jednat správně. A bude láska námět bez ohledu na sebe a to je tedy ten nejlepší sebeza. Jistě se se do velice správného se nesprávné je se za dobrem jednejte tak abys zase činnost aby se nemusil z oči nos. Z stydět. Abych třebas se u jen tele do na kou pod rody nemuseli kdo byl do bilo že jsou do pozval byl v on by s který pověz tam nenechali intenzívně jen ten z ji vně zapomeň že máš matku se máš dělat jak se mne do ten člověk se od někoho nemá a nemůže přít ani rameno matky ani my se nevěl nikoho ani šelem o nemá ty máš and lidsky. Po mat li si to. Tak nemá vypadat život lidský když takle vypadá tak jsem velice li se snažili ve lid jak k tomu že najednou ve stát tváří tvář před před bohem. A nemusí oni vůbec stát nemusíš vůbec věřit jeho se pořádně jenom pod za něco dělat. Tohle se nikdy nešlo pod svou si najít to řeknu jíž. V jenom to ne pořádně uděl vám to tak my tomu všech a říkáme slovem který nezná.