Karel Makoň: 87-0506 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

V tohoto šlo ono kdo tu moc rodové doby bylo co my tuto nemůžeš předat zase jsi byl u pokročila ve věku melete tak ještě stará jako já. Jakými sis ti ještě chybí do mýho stářím ale čím si s tím začne ž tím je to lepší rozumíš a totéž říkám teď který nezačli s tím je ten pořádně to neni které jetě prosit teď. Této můj úkol svůj úkol tvůj o úkoly něco ji než pili znamená sebe u k koly jestliže provádíme stoprocentně v to relativně nejlépe jak můžeme to sousto prostě nedá. Ale je let relativně nejlépe můžeme tak spějeme rychlými kroky k tomu e na k tomu poznání které narodilo jordánem život tam viděl toho pochodu se vstupovat tak. Sebe tak on opravdu tak když byl člověkem poznalým že od boha přichází a museli v tom co jeho otce rysech ztratil ve vás dětech v tom chrámu o něho marně hledali jako o tom. Příklady přesto nám synu udělal tak jak jsem tak jsem musel umět odpoutat od sebe mít a být poslušen úkolu který vůči rodině kterými do třiceti let a my. Vůči společnosti máme ten úkol celé společnosti do zeď je to znamená téměř celý život on potom přijat se tím zemřel tak těsně před smrti přišel teprve do další fáze ukazuje lepší fázi touž nevyžaduje tolik. Léčen nebo tolik že řek bych z času jako on dejme tomu ta první fáze stavy vede úžasně mnoho času a nikdy si nesmíš nebo nesmíte nás ji domyslet že to máme za sebou že si může. Nedovolit si říct tak dokonale zvládá vám svůj úkol nebo lépe nebudu při svém stáří nadání a tak dále v daleko mezi jestliže nejsi nadaná nebo. Vy to nezi jestliže my si bezmocná když lékaři si nevíra li že ani ňáká bych to si nemůže být vědom pravíte si může být ne které vědom vědoma toho co udělat než ti lékaři o tom se doufám předčila mám říct já. Mně to ještě mnou řeknu prosím je náš za visi k ku v jsem tam dne napíši na mystickou jako ty tu ona které víta se například správně po modlila a situace ho. jejího dítěte se příklad a to se modlete strach ten může protože to pozbude nosu z toto nemělo to je dost bude jedině za zlý že si může sestra chovali co sestra budete pečuje tele to bylo správné tam modlit. Bylo projevem vše ale měl by projevem strachu to byla nová po ze která to všechno to byla jak mám člověče být to s tebou zacházet když na tu se věk nesmím a ono by to beztak nepomáhalo. On by to nepomáhalo kdybych věděli dopomůže tady před vše cenu přes koleno a na řeší tu za to co si udělá že tam jsi do si něco zkazilo ale poprvně no let co si dům pro jeho do proti tele. Byl jsem byl to nemohl stalose jako oni jeho vy on se promine protože budu taky zle dotýkat tu jo to co byla tak to muselo si byl člověk nejsou koukají. Jsem nýbrž se pociťují jako neklid vnitřní ale jo tak je to jenom řek bych ozvěna toho co před tím dělal my domu česky říkáme svědomí. A to je dost těžko postižitelné neboť to je všestranný obsah toho co jsme dělali tak dohromady zamícháno že je tou vlastně jem metafyzická kaše bych tak řekl. Ve které není vidět hlavy janě paty jo ale jak si s těmi pořádal jak mi tady krádež otázku no byl řeky došel v to bych je držela vim vod domácích poměrech. Nemyslit a aby sil svým manželem od toho viz tou protože jinak nech to svět se jimi takovýho manžela to by byl dělá kraji věděti doby být ka panečku ska dala. Není ale on buď ráda všeho máš to postupu zasluhuje na i kdyby byl nevěrný tak si to zasluhuje ona krisi to. Při že ještě mu nevěrná nebude i tady jsem to jsem nejednáš správně ty se mi tady vykládá to všechno je znalo neznalost sebe sama ale kdyby se sebelépe znala. Let tak by sil věděla jednu zásadu která těch chybí na hlouposti ad zbytečnosti nemyslet od mám v plzni příležitost se stýkat. Trvale asi deset let jsem se stravou mýho zemřeli do přítele který udělal jednou možná chybu možno dobrou věc že než umřel el tak mně říkal. Prosím jako si krám chodil když jsem byl naživu on věděl že latentním to umře el tak neopouštěj tomu cest šlo tady naživu nebudu taky občasná vštěpovat potěší jen že ten. Ona za ženská plakala vedle v noci po smrti svých co mám svýho bratra protože neměl nikoho předtím dochoval smrti matkou při kdy dochoval smrti otce teďka dokola smrti s bratra a to bylo moc na let takže té. Než k plakala no jsem jenom trvalo jak toho se to tak asi plakat aby se nezhroutil na aby člověk to přežil aby aby nebyl blázinci no. Teď je vychází co co by čtení sovětský co co klid a je tam článek nelsonové šel seš jenom ten nadpis na tom na dneska se se tady nedostal to chtěl a nedostal jsem no tak pak jsem si byl. A byl vedou oko vládnutí ano nebo prožili život tak něco jo prosím tak byl toho se neboli těch slz v v pořádku ale když vona se zela pět let a ještě dybych. Lesk taji nedržel tam muset aspoň za klad nebo příklad jeden tam do jitra se polil najisto ona ovšem byl to si takhle dávala do do těla je rozdej stalo tělesným protože takhle si nakládat takovou takový vzal do toho musí. S následky ale věřím že by to byla nepřešel by byla nesnesl vzato bylo ještě horší velet vite ani ježíš kristus za své jsem s li nestyděl a řekli bychom z lidského hlediska. Na to neměl proč někdy sled ze protože prosil jsem například když tu ty sestry marie tam marta řekli že by bratr zemřel před se mi mi kdyby se tam byl u nich zdržel mýlil že. By byl nezemřel kdo by to byl zařídili ježíš kristus ale teď je konec protože o po smrti je a za tři dni tam v tou o jen tuto tělo se rozkládá velice prudce tak řekli teď není pomohu si v něm a on. Zaslzel to byl jeho dobrý přítel nepostřehl si zase set protože věděl že ho vzkřísí a nejenom protože věděl že ho vzkřísí pověděl že ho vzkřísí proto aby ukázal co se stane s ním s. Tam míním že potřel dnech pobývání hrobě vstane z mrtvých to nebylo k zrozený to bylo u směru o od přesto zaslzel upřímně zaslzel protože na ukazoval. Postavení lidské to jsem žil tak zdokonalil postranní těch sester a to do postavení člověka kdy by byl jsem neuměl také vyžívat tak nám nemohl dal příklad o například plakal dále nad jeruzalémem on dobře věděl že. Život byl ve neposlechne dodnes dostane kámen na kameni a von mu to říká tomu bylo za ne nebo to znáte tvého slova tu opakovat přitom pláče a. Teď ale vám řeknu jednu věc která vás bude velice zajímat ne jak on ten ježíš plakal ale věděl že přestal něco horší než že. Je bude rozbořen je za ním čte že je tedy říkal jednu věc důležitou když mu na výkaly tak byste to bude rozbořen jo kde se bude nemodlit a von řikal ani nad. Ti ani v tom chrámu ani nikde nýbrž v duchu vpravdě aby duchu že to nem tomu nemohli rozumět a e on věděl dobře že tomu nebude dost ve třebas křesťanem za. Ve tisíce let a přes toto musel říct takže proč plakal je těžko lidsky si vysvětlit a když víme jakou měl moudrost takže to třebas vzati se lidem nepochopí. Jak se mají by duchu a v pravdě modlit tak mu z toho bylo muselo být skok a že z boří se ten krám lidského těla ale nenaučíme se tím modly. Duch od správně jen když on říkal probírali jsem ochoten probírat modlitbu ducho a v pravdě po tomto jak to vysvětlím tak byste si to nikdo z vás nedělá a bychom to měli z toho co směla řekl. Ono samo jsou v především že do života ježíše krista dávno vědět nevíme právě se tomu nepodáváme nezařizujeme nejsme poslušnými nástroji božími tak. Byl myslím že bych teďka svou skutek odpovím trošičku abstrakt je naučit se modlit duch od pravdy a kdyby se se ty ses jeden nedovolilo duchové vpravdě aby směl věc. Co co dělali sto jen k rád dokázala jenže jakmile se do vody byv byl v těsná a vejde i toto máš vejde taky ještě starost také po modlitbě temné. Se z i když ti ho v nebi ze když ti učedníci páně její jeli potom rozbouřeném do rodit potom rozbouřeném jezeře od se po trápí dělá že nespí. Je dočet do celek nebyla nemodlil jsou to by se utopili a nemyslel že neboť žili ježíše napřed zkoušeli všechno možného dostatek dobře vole ale to všecko jistě že ono jim to nešlo na teprv jak. Dostalo nabírala vodu tak buď li toho ježíše a říkali mu pane kristus spíš aby to veme tak nám připadal se situace pánbůh spí a my tady to deme. to řeknu jinak tak je to napsáno bibli ale řeknu to správně přes tam není napsáno víte proč to ne v protože se strachujete a aby se nestrachovali dokud se se strachovat tam modlitba byla do. Ona si dají si jista že si našla modlitbu pravou a v o kam v tom ukaž do to zastíní do ten svůj strach si strašil na bytost takhle nebo odlet co to tvoje rodí charakter žil strachovat se všeho co se dá. Začlo se dávat si vzor jako se sebou kaly to než jsme se pražské dovede tak dobře rozumět se poděl na svou dceru do prahy jen v duchu a mohu mluvit o víte takže vůbec nevím z ja vona žije to máme vjem dále. Sto půjdu ale jámy o své dceři všecko v pravým se dostal pytel i pochodu do není co všecko o to můžu mluvil mluví onen ve stejné situaci obdobné tedy a kdykoli ona se nestra kuje. K této bezvadné teďka například dejme tomu e jede na trénink li za spěl budeme za vodit do tak tam bude bezstarost na vás zatím protože jak tato ona pro za navodit v tom povalil tomu protože mně ne ale ne. Jen z zbaví se sama sebe ale to který jsi správně se modlit v pravdě a v duchu znamená modlit se jako nástroj boží který od. Boha byl postrádat k nějakému konkrétní úkolu který mám zvládnout ne tím že si porodit na dítě sises tomu úkolu z dostala od boha ten úkol rozumíte. Prosím jestli víta návodu umí byl u rodit tím způsobem že jak to tam s ty buňky v tom těle jde po člověka také v tom machr jedli jediným na světě který to dokáže předtím nikdo to dokázala po něm to zase nikdo. Dokáže to ani víta ani ani kdokoliv jiný nedokážeme nepotřebuje to věděl let ty musíš umět rozlišovat se sem bych teče a co je důležité to ty nikdy nerost nerozeznává bych si si. Veškeré strachy ne zakázala by na ty místě zakázal na dvě kdysi kdy mi to ho tady čili byl na ne tak ono nelze začít tady si strachem ale je. Za začít sil za myslet rozumně to znamená se nerozumné nadto nemyslet toho se vzdálit a to se navázali tím že se řeknu to tou pronásledovat abych aby tomu u peklo to nedokáže ne. Nýbrž k tomu se musí čelit jako ježíš kristu ukázat poušti tak tobě se klanět nebudu mistra ty nejsi mi pánem tebe poslouchat nebudu ty strachu ty nejsi mi pánem. My pane mně otec a jestliže toto von řekl tomu satanovi takten z úplně zkrachoval a odešel nepořízenou ale kdyby byl ježíš kristus chtěl ty kameny. Nic které nebylo psáno o něm ve starém zákonu do to udělat nebo kdyby si byl skočil jste věže dolů anebo ale co všecko co ten satan všechno vody chtěl let jo. Tak se dostal do s velice svízelné situace nad protože jsem nemodlil v duchu a v pravdě celé to tedy modlit se v duchu a v pravdě to znamená vědět nebo předpokládat že. Se o pán bůh nejlíp stará nejlíp líp než kdokoliv na světě se než se budu postarat a že ho jenom nepouští tím ke slovu že například pustila ke slovu. Jeden den no ale vy zase ne když které se mi kdyby na paní kamenické říkala nezapomeňte říct jeví že to není situace. Co je jejího dítěte že ses zase svou matky ani že to nedá rozdělit čili kdyby ta situace matky byla dobrá tak bych zase proti třeba rázem taky dobrá to lékař. Skály na nemůže toto vědět že teď za spoje tos duševní a patu je a viz je správně řekla že ty děti by sebou komunikuji zase jinak než dospělí lidé a dokonale ještě žije. Nový o druhé něco co dospělí se o dospěli neví jo své ono těch měl bych těch prach počínali úplně jinak oni si počínají jako nějaký takový kolektiv který o sobě vzájemně že v tom usilovali třeba se mlátí to je šlo. Ale přesto jenom jsou kolektivem který tanec za jednu za jeden provaz jsou z pohled schopny kolektivní her a v taková matka třebas neni někdy schopna ani dal kolektivní by levou no ale. Je to je z nesprávný způsob modlitby jak totiž považuju celý život za modlitbu ne protože není možné abychom životem nebo odešli tak semenem konec na to věříme nebo nevěříme který jediný náš posuzuje. On se musíme vrátit to v tom musel dát dobra žádnými osudu se he vjezd anebo z karmy ne existuje než tenhleten jediný že odkud se při tam se ho sme vrátit prosté na tom zvrátit než takhle na to jdu. Tak v tu specie je ta věta pod v s podle jmen věčnosti která mnou vládne let také jedna ona ne a to jednání proto se taky stane modlitbou. Jestliže ježíš kristus řekl modlete se neustále takten prosim vás nesmysl když to takhle veme lidsky protože to s to by nás zrušilo tu jsem nebeskou rosy činnostem rysech aby každému říkal se budu modlit zase kam hoden dal směle. Ale zanedbával viděti zanedbával bych byl rodinu za nebavil veškeré své povinnosti i povinnosti vůči sobě by zanedbával se jsem takové může doznal v praze bylato žena pěti mužům telat těšili pěti děti. A ten tažena aby dal ten že to co říkám jsem chodil denně ne mně malé do vedlejší dveří na náš mu to tam byl vědomý styk s tu let a ty mně ustavičně žal volil občas nově tápáním krebsová. Ta se nestará o děti a proč se nestarám o děti protože v kostele vona byla pořádku ale tento ale zase co dělala za dával svoji rodinu měl jsem to ještě. Kdyby v že jsem našel jejího bratra v plzni a tak tedy do potom přesně vysvětlil že to takhle nemůže dělat protože ty si s tím velice trpí a něco řeknu. Ne tanec pravá modlitba tvoje že za dáváš svoji rodinu pro svůj strach to je tak pro konkrétní starost tak jako kredu ve přeje kdo teče a starosti rozdíl péče astrá. Rozdíl čím musí živilo maximálně nemůžeš vyvinout jak popadne stará co si vy řízena ze sebe by náš jenom malinko často co bys si teď si beze strachu mohla být let tu teď se beztak znamenal. Že dítěti se ten den dařilo dobře ale čím víc pronikla straně do tebe do matky tak tímto bylo světem horší z my se s tím protože to nebude zatím kdo se to dítě osamostatnit od matky. Natolik že nebude světem kon tak sto matko jakkoli dneska cítí tělo nec když od sebe ale on to od k tobě cítí tak pak za to bude jiný pak to nebudeš most o rodí od svým způsobem myšlení svým strachem ale jsem pro. Říkal tady být doví že když toto dítě přežije všechno co ty lékaři špatně svých dělají on to tak že teprve po pubertě sem dostal do introverse je to znamená od rovnice od toho vnějšího i od matky tak. Může ta situace úplně obrátit jenže do to málo vydržel dal proč bys to tělo tak dlouho trápit co všechno co by za dbalo školu například to by nebylo schopno koly do školy jsem také nebyl schopen do školy chodit to byl si slabý. Je nevzali do školy a za rok říkali při si žil za rok ato svého ještě musel ukázat protože si bude tak ubohým rodiče jako je teď tak věci milovaný tak nebyl o co si normální školu dost. Navštěvovat natolik že potom bylo jste si on tak ještě o školu a to je zajímá vložil jim psi bory prospěch jak to nebylo s dalším mentálně do tak mu to asi šlo snadno. Tak jen to co je to tedy modlit se v pra dvě a v duchu a v pravila jsem řekl v pravdě by bylo modlit se správně s. Za správné a bez správném se modlím svému otci proto tam předváděl ježíš kristus e sedmnáctého z nás ztekat by tole svatýho jana jak se modlí za své učedníky na to si dobře přečti. E to je to modlitba v pravdě ne ještě duchu ale pravíte modlit se za to aby ses plnil úkol který máme od boha úkol mi dítě máš od boha. Koneckonců od boha smysl byl jenom jako řek bych prostředníky m v vůle boží to vy rodiče ne a tak to provádí již vůči pokud ten. Úkol ne vůči dítěti prostředek kterým se ten úkol provádí tak takhle se modlit člověk v pravdě protože pečuje kvůli to může to úkol od boha o dítě tak jakoby to byl u k. Od boha jako hospodaření s hřivnou straně určena pro toho člověka ani pro tu matku nýbrž proto je mi k dispozici nebo ten masek protože protože pánbůh k tomu stanovil mně dal tu jsme do ruky abych měl snažil pro něho. On z jednoho nepřítel zeptat jak si hospodařil jesi řekl jsem si máš těžkost předtím tomu nic jsem srdečně ráda protože ukazuje že od je to špatně když teďka vzešly tím si jasně u kam od od. Je to začne špatně kdy to dobře no a co jsem v tom duchu nad to bude daleko těžší vysvětlit než se to vpravdě protože ten. Si neuvědomujeme že se modlíme duchem boží je že kdybych tom neměli tu možno že by ten duch boží pronikal naším orat on do míry že bychom byli show. Třebas modlitby nebo spravuje na nebo čehokoliv jiného takže bychom se nemohli ani modlit za ni bychom straně nevolil tady bychom nemohli žít jako lidé a tohleto je tedy modlitba v duchu on že nakonec se to vobrátí. v tom duchu začnu existovat a odtamtud vycházím do tohoto světa rozum jste obrácení svět jak jsem na to potom psán někde v cestě vědomí to myslím za tuto kapitolu tam přečíst strašit boha kapitole jsme boha. To otec na všech ty věci tak je to cesta vědomě to a takže když se člověk modlí vpravo je tak se dostane k tomu aby se modlil duchu napřed duch ten apod tomu duchu duch nemusel modlíme tak jako tak. Jsem používáme toho ducha toho bychom mohli vůbec cokoliv dělat jenom modlitbu ale potom duch ten duch námi vládne sami jste v tom duchu modlíme rozumíte silou toho ducha se modlíme do poznal tím že když jsem. E se vzdal svýho rozhodnuti že mi to dál nešlo stéká ani po jste to dal nešlo jsem se měl právo ho vzdávat tak vždycky nastoupila prázdnota vnitřní do které se byla moudrost boží jsem jednal moudrosti bo. Kněz protože jsem měl moc snažit věci který jsem předtím neměl a ty cítí viz takhle bez mu sna a ty si tak mocná byla mi nim ale kdyby jste ty nikdo se kdy kdyby se byl on zná všechno visím jako jakými. Že by ne to všecko co ty víš no a tak když toto dobře víš tak se podle toho zaři prosim to teď těžkými tím jak on mnoho když to kolikrát jsem ty věci promarnil. To si do úplný nemůže za ba šel šlapat sklad co jsem všechno provalí kdybych byl politoval pro to co budu říkat abych ten mezi vámi nebyl ve které jsem tak by při milost se o tomu jsem po. On si ještě těmi chybami ježíš svými e které na vás taky vidím protože toto moje chyby vás mohu jako trošičku přiváděn na pravou cestu ale kdybych je byl neudělal všecky slovy děláte kdyby i ty být. Dal všecky co děláte to jsou moje chyby kde to tam moje tady byl vůči sousto se tedy nebudete radovat toho toho on liž je tak jsem se taky dokud si tam lidsky ale protože. To bylo v počátcích lehké aby se počátku lehká na konce strašně ježka to fráze které jsou české se musíte naučit nazpaměť na to musí viz strašná trpělivost dělat jenom to nad tak jsem sveze překl toho proto ty. Že vyvedu o těch e takže nesou věci těžké na tom světě jen to svoje si lehčí tak nemáme rozlišovat že to těžké a proto nepříjemné od toho příjemnější do dokonale čili dech příhod. A když toto rozlišování že nebude nás tak snadno sebe den začínat modlit duchovní hm když jsem že v z zbořte tento chrám ho do třech dnech postavím. Jakým říká dávám dát právo abyste zabili abyste ukřižovali to je ten chrám a ho petře nech postavila rozumíš je to chybné. Od v podívejte se sil by se to výrok byl na prase samosebou nemůžeme je nově roku poznat všecko co řekl je neřek jenom proto tak by to bylo dost jakou problematické ale on. Taky se jestli životem to ukázal jak ta do jaký míry a proč se z něčeho vzdával a mně všeho se chápal naopak let tak bych byl bych k tomu měl říct tohleto asi tak že. Nejsme oddělenou bytostí a následkem toho si musíme být vlil mám vědomi si byli v u toho okolí neboť těch událostí do kterých jsme za pasován svým životem. Že ty mají taky právo spolurozhodovat o tom co chci udělat nebo o tom co mám udělat jestliže například máme lidské tělo tak nemohu rozhodnout ze své vůle. Bylo jiné jej tím naším je jen malé vláda prostředního věku staré atak let proto nemohu rozhodnout jestliže rád nemohl co o tomto těle tím méně mu rozhodl o společnosti ve které. Žiju ale otec taky rozchodu ta rozhoduje spíše o mně šel ale musím si být vědom této spojitosti který nechápu tak nemohu vůbec svůj úkol vykonat protože se nikdy proto. To nechápu nestane odděleným od společnosti zůstanu neoddělený od společnosti jsem spojen spojit tou nádobu se společnosti jsem s politoval museli nesmírném když vůbec nemám tušení jak jsou vy. Syn s celým vesmírem ale byl měl jenom deskou pravdou že nebýt rostlinstva živočišstva napřed před známy takže nebo který přít člověk tělo to svým bylo za tady je a že tady jsem byl zase vynese bien to nám ještě nedošlo byl vědecky. Ale je tu let takže dejme tomu tak ty zrak svě hned nejdou proti sobě nýbrž je to vědním směrem asi asi tak jo z toho dostal mně to postu věk sledu to nějaký se. kterou koupeli to se točí je to málo ses příklad vole toho kdo složité není třeba tomu rozumět ale ne je tady závislost je tady závislost které jsi byl ježíš kristus dobře vědom a pro. Toto toto právo jenom prozrazoval společnosti jaké právo pro společnost mám vůči tomu ježíši kristu právo ho ukřižovat a on dost. Je možnost tato zrušit tím vzkříšením a myslim že kdybychom si takhle zacházeli s událostmi které nás potkávají. E tak bychom si nezoufali i na tom nejsou po nejsi situací protože my nemůžeme například způsobit aby své všechny dvě. Svým v našem životě se stali pozitivními kladnými to neni možný protože jsme kdybych se to stalo tak zruší víme dvojnost a nadto nemáme ani čas. Z ani prostředky zatím v tom budeme jevit ale musel k tomu dorůst protože nemáme tyhlety možnosti tak cestě musíme smířit a musíme sice ano rozbor jste která ano ty při rozboru. Tento chrám ho postaví mám právo ho za tři dni postavit a to nejenom pravou ale mám tu schopnost postavit protože vnitřně jsem bohem. A proto jsem nech časovým ne nenarozeným co ty narozené stvořené do toho máš co mluvit do čeho nemůžeš mluvil jsem si mysli do toho že si myslí že nebo když nějakých ráno nebo totiž jenom to. Pro stvořené ale to nestvořené z toho byli vyjde vítězně zase znovu tak světový v své tak ježíš pokud v poznával že jo. Správně ale on poznává správně smysl událostí tak věděl které mají smysl pozitivním a které mají smysl negativním takže nejde které události dovedou. K tomu aby jimi mohl ukázat co člověk na cestě k bohu musí zdolat a co musí přijmou out jako nezbytný prostředek k dosažení tohoto. Síle takže dovede jako dnes ten takovým jedinec prostředkem žádoucí nech na nes dověřit ten jen alanem ničím na stupeň temným je že musí zemřít na kříži to je. Ten je každému z vás s tím vysvětleno co se s ním musí stát ovšem upozorňuju vás na jednu věc že toto pralese nejméně rozumí křesťanství že si myslí. Umřít na kříž znamená na ten kříž vstoupit na na ten kříž vystoupit chtění ježíš kristus stal jeho spasitelský úkol nemůžeme zastat s vámi to neni na dodnes. Se strašně proviňoval je pýchou je to byl on taky přestal by vykupitelem jedině on za nás může vstoupit tak tiší jste si že za jeho života že nikdo z učedníků na kříž nevstoupil ani to. Od neměl že neměl za zlé petrovi že zapřel ježíše protože bylo nezapřel tak by byl s ním šel na kříž a on si nepřál aby šel petr s tím na kříž čili celé to braní kříže. To oni být ukřižovat ale braní kříže v razí je prosím ne ukřižuj se ale ber svůj kříž třebas a tam se musí doslova všecko hrát to nessi to pozměňovat chcešli kdo za mnou. Přijíti zapři sama sebe vezmi svůj kříž ne ukřižuj své vezmi svůj kříž a měl jsem to jsem byl způsobem velice názorným že když jsem poznával útlém mládí. Tak se do ukazovat tom dětským způsobu myšlení jsem poznal co je správné tak nestačilo poznat co je správné kdybych jenom poznal co je správné tak jsem. Poznal to protože jsem sebezapřel jinak by to byl nepoznal to co je správné bez zrovna rozum zase musel sebeza chtěl být poznal co je správné věcně poznal objektivně ne z objektivně. Ale to by bylo v prokletím ne kdyby byl hned nevzal svůj kříž to znamená to jsem poznal za správné jsem musel hle také uskutečňovat zase znovu svými lidským. Silami čili jsem musel posbírat a je toho vložit jak se tohle neudělal tak ta síla která byla v tom poznání se ztratila jako vyšší jako nebyl nic nepoznával zase musel jako. Jiný člověk potud tvářit hle svůj dobývat dělat let mířiti všemi svými osobní silami kdežto když jsem se okamžitě chopil poznání let tak semena měl moc od pozná. Mít uskutečnit a když jsem to neudělal kdykoli jsem to neudělal tak jsem ztratil tuto moc a potom této pracně šlo kupředu nebo tento musel za trest mockrát opakovat případ k kterýmu. Moc dobře rozumem nesčetněkrát opakovat to jsem to nesčetněkrát opakoval od tří let do sedmnácti nesčetněkrát doklad protože jsem se neuspěl jenom v tom smyslu že jsem to třebas li ožil nebo taky nevyvodil jevila pode. Mně čili vám radím ne jít nestačí nadání jich nestačí poznání nýbrž je nutno také se chopit poznání uskutečnit ty. Je to znamená všechny osobní si se sbírat a jimi to uskutečnit to není starostlivost šli ost že i pečlivěji všemi svými silami uskutečnit čemu mám moc. Předvídat bylo třeba modly ono tomuto vychází správně tak měl moc k chvíli měl moc od boha a tu promarní tím že jejich nepoužívá bez strachu. Když mám moc odbude jako mně ty učedníci na do to mně ze své rozbouřené jen tady byli před vůli přesto jezero ale protože měli straka bouřka se zvětšovala těžkosti se svědčilo dali no tak je to mějte na. Mysli prosimvás protože to vzkaz víme každou chvíli v my všichni mně někdo z vás i vy stejnou měrou no protože v okamžitě ne uskutečněné let to co poznáme s za správné. Když do toto provedli ježíši kristu otrava říkal nech tak lety pochovají mrtvé atak dálek ty pojď za mnou to znamená chtěl aby okamžitě jsme se chopila bychom šli sami abychom přiložil do pudí bylo bychom lidsky na to šli čili. Ten nestranně se vzdávám své vůle přitom sebezápor na druhé straně vůli znovu sbírá ano svou vlastní vůli a tou vůli el se chápu moci která tady povstala ale používám jak to neudělám tento obrat jdou. Tam ke své vlastní vůli let tak nejsem hoden toho moci která se objevila promarní co bylo vám ve zkratce tomu marnost nemusim který všechno to že co od otce ano. Člověk bez vůle boží poznávám správné a jakmile poznává dostávám moc k tomuto vykonat a jestliže to vykonávána tak bych já. My s touto mocí boží ze sebe vzdává se zase znovu sebe tím že sejít žili uplatňuje třebas mimo sebe ano a byl to znamená tam pořád v takový pokroku uzavřeny jo v domě. Zem vědomě země domě země že jako prostě jednat povalil vole jedno vůle jednomu ten svou jako samočinný počítat úplně totéž se musím a nula tady stejný význam jako ji ničitel že jo. Jedno kde bylo by nemohlo existovat jo chcete řekl bych že když nás jiný nejednat nikdy na jedno kopyto. To znamená do protože provádt velice zhruba řečeno v jak si mohla asi měl tam měl počínat v první fázi od nula let do třiceti. Si ani chvíli nesměl počínat od třiceti do třiatřiceti a jak si poč dělo o třicet tři do třiatřiceti při nesměl ani chvíli počínat pod přijel třicítce po vstupu na kříž. Vůbec čili vidíte je obtížné dávat radu která nebyla obecně platná protože musím vědět k jakému stupni vývojovému mluvím a. A že nesmim s před nikoho na tom jeho stupni kdybych vám říkal nepřejte si spásu tak bych se nesmírně proviňoval z ježíš kristus to neřek. Dal svým učedníkům a nechali v touze po spáse neboť toto sobectví vrcholné sobectví bylo jediným prostředkem jakým se mohli dostat k pravé spáse když ho nakonec odbourali. Tuhletu tou odbourali ale včas teprv když to bylo novým to bylo možné tam něco zbylo ale kdyby se bylo si době prázdnotě tak to bylo správné v takže se musím dobře dávat pozor třeba se chcete. Do abych říkal on negativní stránce poznání čili podle poznání třeba jako o něco naprosto potřebném let tak let bych se proviňoval ne proti vaší důl. Měl proti cestě mu na který jde že kdyby například dejme tomu tak byl věděl ten kdo chromý seděl a u rybníka bethesdy že k němu přijde ježíš. Když plus doby to všechno postaveno na hlavu co tam dělal to on vs šel nebo zůstával u se z toho rybníka. Ve stavu absolutním nejistoty ale nebyl proto doufali tam jako v ten strach nebo tam nemělo žádnou roli jsou vrstvy nic v době byl jsem tam jsme. Byl ale ono se to stalo ne jeho přičiněním přímým ale tomu tomu došlo zákonitě protože byl řek bych nechci bezstarost. Je trpělivým ale také neschopným poznávat pravou skutečnost že si totiž střádá něco z žádná z něco o čem neví že sis. Střádá si střádá na ten příchod toho ježíše krista v kdybysi jako byl věděl věděl vědom byl toho že si na to střádat tak to byl tak roli počítá ost a dobyto do zrušilo ten účinek. Když on to nevěděl jsem to střádat jsem od těch přijde nevěděl do sedmnácti zase to střádal let tak se neděl že na najednou vel pánbůh přijde domnělá jenom měl co všechno vysvětlí jsem věčnou bytosti. No ale doby tomu bylo by to vůbec něco sobě kol nevypadal jako o to sugesce kdybych si toho byl jenomže že tomu něco dělám e že tomu nějak vyslovuju se tomu nějak přibližuju. se stranou sugerovat to nebyla od rosu kde se to najednou přišel jsem potom vůbec nedělal vědomě se mi seděla proto aby dostalo takže mnoho věcí nebo řek bych stejná váha spočívá. V tom že nevím jako v tom že vím kdybych si nebyl tohoto vědomí tak by vám měl za zlý že třebas něco nevíte naopak se naráz promiň. Mně že to nevíte ve protože tady jsem vám dobře ale do živý která mu po skal skoku ska budete máte země radost za vážit si to ne ale jestliže tato negativní stránka poznání stejnou se jako aktivní se. A pozicí straka poznal že a ne za totiž je vyjádřeno skvěle rádcem moudrost nejistoty a myslím že tedy se mu málo vynadáno když jsem to omyl. Na tomto takou správně ale nedo řekl to možná že jsem si to rozmyslet mu nadávat za toho protože asi čas nenastal že to takhle otevřeně říkat dovolit. Vy to zmátlo tak ale jestli toto sval třebas jenom nadpisu říct že nejistota jen ve nejistotě obrovská moudrost tak vystihl bezvadně aniž věděl že vystihuje e. O vedení ježíšem kristem on když z jistoty kterou měl u otce vstoupil do toho nejste do lidského života a o kterého o který se ukázal nevěrou des a všechny možné jiného konat tím že ano. Prosim vás to byl vstup do nejistoty s absolutní jistoty a když potom vstupoval na kříž šel ztratil vědomí spojení s otcem mi to bylo se do nejistoty vstup do nejistoty a my. Si může to existoval taky jinde a co jim kosti jeho životě na příklady sešel postit nad tou o tu poušť tak je tam řečeno duch boží ho hnal na poušť. Aby tam se to prosím satanášem ale o nevěděl proč ho tam žene to bylo zbytečně to ten naprostá nejistota v tom obsažena on řečeno takže mu řekl že tam setkal toto našeho domu si třebas to od ho prostě hnal na pout. A tak taky domohli situaci se jsme hnáni nevíme proč je to obrovská moudrost tak bychom si jenom tohoto vědomi že v tom tam moudrost na kterou nestačíme tak bychom klidněji těmi jsem kristu moje řeč. Čili vy řeší bych jsem tovíc pečlivosti starostlivostí ano protože bychom se pečlivě jmenovali i tomu stavu ve kterém to z kupodivu nejde kupředu že ano jak jsem to zdá ano protože mi já. A v svým vlasy toho dovol žel že tože těmi chyba ve se nejvíc učil ale že že dělat chyby ale i nikdy nepochyboval o tom že že jsem že to správné. Když jsem se dopustil chyby byl v útlém mládí že jsem odporovalo lékařům to bylo lidsky chybného se nemělo porovnat to jsou mysleli dobře naopak ona ho mám na pokračovali jsem odporoval jsem toto odporoval odpor. Ději třeba v koncentráku vady jsem odporoval předtím od od a do sedmnácti let jsem tak jsem vždycky byl absolutně nevědomým neboť se kde se se mnou je za jaký převrat se se mnou. Děje k čemu jsem připravován kdo se to stalo jsem týral se dostal jsem si to nějak dosloužil a já. A tu kdyby věděli způsobem beze se toto řešil svou nevědomost všech v proto se stane věty stránka věci. Která je velice šel na protože to stvořenému jsou páry dvojic které se le rozloučit dostat nedají se rozloučit nevědomost to vědomostech taky pár dvojic jako světlo tak v jako láska ne. A kristu jsou to ale o jestli se nedají od sebe za stav byl přitom vývoji je schopen plakat jenom nad sebou kde von za svou situaci bych řekl o moje situace je. To byla taková že v sedmi letech jsem plakal nad svou situaci neboť el ve škole když jsem konečně je tu přijel do školy jako člověka sice nemožného zdravotně ale jako se to dalo oddalovat se dete se. Musel zastoupit do školy jsem neměl být někým méněcenným let tak z mně zakázali nesmíš toužit po těch zvířatech za po přírodě dávat potom soužití s. S nimi dělat opouštět deptáni nám to všechno to maminka všechno vysvětlila teďka musí se naučit pořádně česky je číst a psala počítat a podobně doby si nebyl platně člověkem v tomto světě a zapomeň nata zvířat. Na to jsem opravdu plakala srdečně plakal nad sebou prosím těžkým osudem že takhle sebrali všechno příhodu tos od doby o to jste přišli k ale jsem do to nepřišel jsem všechno br. Ale dokud on tu do základu jsem byl strašně připoutaný k tomuto svět jsem byl napřed zvířetem daleko více než byste zvířaty se dneska ještě daleko visi víře ten než jste vy pořád sem víc zvířetem aj. se za to nestydím který jsem se prostě zvíře od al takže nebo právo pozná jako své tele jo prase pozná jako své po co by se musel jako své housátko všich dodneška po. Znal mají jako jako součást svýho stáda nebo svý rodiny proč jsem dlouho jím byl a voni to země ještě jakou vidina dobra mně to vidí tak teď jsem. Začátek duchovního vzestupu že člověk placet nad sebou ale v sedmnácti letech jsem plakali jenom on nad tím že jsem ten život promarnil tam. Jsem na to sedmi letech dojem že berou něčeho co pro veliký význam a tady jsem plakalo roz když chce se rozešli důvodu že bez ztrácím že jsem ztrať. Byl sedmnáctém zbytečného života ve se zbytečně žil zase z tohoto odklonili to byl omyl jsem nežil zbytečně ale jsem si to myslel čili tento omyl který se pokaždý odívá do jediný ho hlavu před ne. Do jiného než sedmnácti ale to ukázal na přestalo za ten roce na kterékoliv do cep mezitím bych si vzal za znám jak jsem to různě přistupoval k témuž omylu zru z nového hlediska zlu nedostal stroze do východiska. A vždycky je ten omyl velice dobře posvětil zůstanou těch sedmnácti let když jsem zavrhl svůj život a potom se neza pro ten zvířecí tady jsem zabalil svoji život tak jsem mohl se plně odklonit. Od toho minulého žilo život do sedmnácti let věnovat jsem novému smyslu života čili omyl a jedině tento o ve mně zachránil pro další kroky na cestě rozumíte kdyby nebylo tohoto omylu byl to omyl čist. Je omyl tak jsem nešel dál jsem se ohlédl jako žena lotova a byl bych se stal svolit sloupem který by se nebo onou z místa takže když jsem třeba. Z toto nezažil koncentráku ho potom později el zase bych si v byl že se o sobě o smluvil mně stačí vždycky mluvil zase jenom do ty míry aby to ukázal by si někde volalo zdůvodnění proč se to atd. Děje a proč se to a to neděje a zase se zpovídal ze svýho života nesčetněkrát z toho důvodu abyste věděli že vím že je to zákon který platí pro každého z vás než co z toho vyčtete tento zákon ne tak se mu. Zeptej řiditel je o něm nevíte tak se tím těžko budete moci řídit na cestě poznání jenom to co je prázdnotou z toho důvodu že oproti cestě lásky je to s cesta která vyžaduje. No kdysi jinou kterou musím vyjádřit takovými závažné vyslovit nem kde tady že budu klást důraz na každé jsou zlo č. O poznávané na cestě poznání ne poznávané na cestě smyslů rozumu poznání že cesta poznání duchovní spočívá v tom že nepoznávám jenom smysly rozumem. Nýbrž rozšířeným vědomím za smysly a za rozumem a to je závazné tam může to závazné takovým způsobem jakým to nikdy není závazné pokud se to objevuje v rámci smyslů rozumu a pro tuto závaznou. St je třeba vědět že jakmile se dovím z tohoto pramene za smysly a za rozumem tak to neni určen jenom pro tento svět nýbrž ocet duchovní a jestliže hned to neuskuteční tak. A to zabilo takto odvolám tak nejsem hoden toho poznání napravit tím že ztratím tu schopnost poznávací ba nemám nic z toho čili to chce opravdu i jím takovou kdysi. Klínu jakou na žádné jiné cestě neznám když například na cestě karmajogy něco neudělám nic jsem stane se do prodlouží když to udělám pohledem na sebe pak se. Pane se jim pout vám ale není to konec cesty příště mohu něco dělat ne odpoutané bez toho na sebe když jsem na cestě třebas byl radžajogy. Tak mohou otevřít kterýkoliv tohoto as pomocí radí síly o můžu li jich je moje cesta prostě pomalejší nebo u prostě. Je mi nejde nestačím jiným životem na tom ale nic se nestane kdežto když poznání které získám z jiného pramene z rozumu zase smyslů ze smyslové z rozumu tak mluvit ne já. A neposlechnu kdysi bylo mně ne provedu když ho nepoužiju když ho ne aplikujme tu ve svém životě konkrétně pokraje tak to za následek to zhasne pravdou vedlejší dobu já. Se musím nějak řek bych zbavit této viny mně to zaručeně vždycky způsoby veliké svět výčitky svědomí k této že udělám protože nevím to neni to umělec. Do mým pěstoval ale konvencemi ještě opravdové svědomí protože no pozoruju že to způsobilo nějaký odliv čili podle následků poznám že to svědomí které se. Je objevilo je následkem fakta faktu a nějaké konvence do které jsem se žil na kterou poznávám za správnou nebo uznávám to správnou takže vám řeknu na této cestě protože jsem pojí. Šel době li se vůbec nevěřil na ty věc že jsem nešel za duchovní spásu pozorní čím takovým jako jdeme dodneška nejdu ale tedy jsem vůbec vede o duchovní věcech ani jsem neměl zájem o to tak jsem často se proviňoval proti do tomu as. Tekuté cesty z poznání že jsem poznávané i ve neuskutečnil ale tu jsem poznal jednu věc jakmile jsem poznávané tou cestou nikoliv rozumovou hned neuskutečnil tak se od lila síla která. A v tom poznání byla to z poznání z jiného pramene šel rozumového a smyslového se rozezná vás znát no o poznání normálního jakým poznáváme tímto svět tím že v něm vždycky obsažena dali. Začnu síla vždycky prosím to mockrát říkal a jakmile alejí hned nevím žiju tak vím není ta síla v tom poznání není zase velice rychle ztrácí že by za vteřinu za dvě se ztrát. Ale mně muselo žil den tohoto jak mně někdo něco nařídí tam to nemuselo by nic tak hned skočím na dělám to že to je s zvyk tam s ty cesty pozná že tam kdyby to neudělal ne. Tak se potom strašný musím snažit o to abych to vůbec dosáhl nebo mohl provést že tomu nemám síly musím potom ne z vlastní vůle do toho jim v tom prvním případě taky ale nemám síly. Tu k tomuto provést který jsem rozlišoval víte mít třebas to nebylo to řeknu ještě jednou v vůli bez síly vlastní vůle na vůli boží která veškerou moc za sebou a když tedy. Používám této nebo kdy můžu používání této vůle boží tehdy když vedl poznávám z vedl z jiného pramene z rozumového co je správné dělat a. Hle se to chopím to je správné ovšem i tak i v tomto případě vyčerpán sílu moc které strom z založena ale vyčerpal mým takovým přirozeným správným způsobem když. Její přeli jedné nádoby do druhé tím ve mně to budí dojem že jsem vyčerpal tu sílu protože kdybych chtěl totéž opakovat znovu jsem byl jsem to jednou provedl a tak ono to se od ano pochovat ne to ne provedu. Protože prostě nemám tomu tu sílu která byla v tom poznání nadlidské ano mým na této svět poznání je další potíž v tom že nikdy to nejde postavu. Když se něco nějakým způsobem třebas nadlidským nad rozumovým jsou pro mentálním poznával tak po druhé když to poznám stejným způsobem to poznám. Tak uskutečnění tohoto poznání nemůže by toto lest tím předešlým musím mít úplně co dělat něco jiného v ne tak dejme tomu ježíš kristus toto pro jenom lidský jednorázové. O tom to máš výklad to mít i životě existuje takže budu mluvit byl o tom jak to toto ježíš ale budu vám přitom vysvětlovat jak se to praktikuje jak to vypadá pro vždycky životě jak to vypadá v tom byl dokonalejším. Nedokončí v životě lidském že totiž a jak jeden něco poznáváno za správné tak aby konám to. No ale tak do toho vložím sílu z toho boha pocházející ale ta ježíš kristus ukazoval to je příklad mu li o to co dosud tady kaje. Ježíš kristus tam byl dokonalejší ne ten měl svý dlouho otce aby byla mohl ukázat víc než normální člověk a vás v tom že moc. Jsem být ustavičně v tom co je otcovo no čili on se ho neodvracel od vůle otcovy ani v tom u na vládě co do nás letech když například utekl rodičům nebo půst. Rod před rodiči skryt krávu jeruzalémském o do hledal od zrodilo třebas našli let tak to on ne oni to rodině a on se jenom ono všímal především to. To co bylo v tom řádu hodnoty do vnitřní daleko důležitějších a to bylo být v tom co jeho od samozřejmě že on v tom co byly to bylo otce byl pořád od začátku do třetí let po. A v tom byl ale musel v tom bych tomu musel být kdyby na této cestě na této první fázi cesty člověk si neuvědomoval že musí být v tom svého otce nebo nehodil se do tohoto jednání jakobych to je. Moci jako vy byl v tom se o co mu bylo no tady na cestě nepokročila bylo dána na cestě poznání se těžko dostaví v jordánu jestliže se jde jenom cestou poznání bych přinesly. Jak na tože ježíš kristus se svými učedníky je tam nevedl cestou poznání je tam vedl el odosobněním na zbavení se svého že se zbavili svýho tak se si zas. Sloužily být učedníky páně kdežto na cestě poznání je tomu jinak toto by nestačilo no ale to jeden blahý jít. Následek že to nestačí že když to koneckonců stačí protože to dělá správně jsem říkal to i ten od ty kuje taková za následek ano poznával moudrosti boží od začátku jo. V od kdybyste v tom nevěděli třebas poznávání moudrosti ale dejme tomu vím že mám být dnes starostmi bezstarost mělo to rokem příkladu vím že to pochází. Tato to vědomí pochází z moudrosti boží ne ne a měl by naopak oni rozum napovídal protože mám být starostlivý neboť jinak budu buď budit dojem o rozumím opakuj olej lávka ženo ale to. No na cestě neplatí ale mam víc dal z vůle boží bezstarostní teď ale bezstarost jsem právě vyčítal. Tento rozdíl zase dneska do podle znovu víc je že musí dokázat být pečlivá ale přitom bezstarostná konají jednom je. Jen ten zkus chtěla být pečlivá a bezstarostná protože to měla prostředek jak tu starost zapudit a ono hned není to bylo úplně dobře jo to u se mi to dost tam. Co tam opakováno dopoledne tak do o tom jsi to bude taky ona opakovat protože bude věděl že musí starostlivost stát stranou ale to nevadí to nebude ona nebude přitom připadat znám jako neprospívá matka nebo znají dát. Ta matka nýbrž ona budu bude mít vyšší schopnost než člověk starostlivý když toto dokáže protože bude s tím spojeno poznání pravdy že nestarejte se. Ale je správné a ve čili že tam vědec to nějaký smysl no palem on zapomínáš na. O věc že totiž rozumně taky od pánaboha to říkáš správně no ale neříká k čemu je od pána ona by musím jed čemu jiné o je k tomu by nás řídil v tomto světě. Jemu v tomto svě dualistickém málem naprosto nevhodný aby nás řídil oblasti kde ten dualismus není zákonem prosím je než ten takže jen my muž jevil. Kam sahá pravomoc rozumu žádnou a pravomoc třebas činnosti lidské žádnou činnosti ani žádnou úvahou přel dostanete k poznání boha. To vás jako u bez pečuje jo protože žádnou činností a ani žádnou úvahou jsem se tomu nikdy nedostal jenom ale vás všichni kdo toto. Nic se mnou čím se tamté dostaneš to nejde vlastní vůlí když se jeden vlastní činností to neni nejde úvahou čím to jde ano toho se mělo odpovídáno provádt. Z vono totiž to jde tím že člověk činností úvahou a všemi prostředky které po ruce jo si připravuje se. Z no ale ne otevřeme bránu nekonečna jenom si připravuje cestu k ta mně no a to není zahození na jsem takže a činnosti. Přípravkou výtečnou přípravkou jestliže vy například při činnosti myslím myslící princip ve cestu činnosti taky činností vysvětli jsem tomu ji za stavět jsem tak neprojde ano tak je ale mon. Musí dopravit k bráně nebeské bych tady řekl ne a tam se musím zastavit čili my život rozumu nemůžeme si od viztež slovně mít je k čemu on je u stavem rozumně postaven k činnosti. Oblasti á ale dál to nejde jo a jestliže provést zdál tak se musí rozumová třeba dostavit sestavit to potom jde dál pochopitelně ale zase zastavit zastavit. Dost to tu činnost rozdíl zastaven mi takže jsem prostě bezmyšlenkovité k to není správné zastavení mysli to jenom zastavení pohybu mysli. Ale jo jestliže správně zastavím mysl tak proto že jsem poután něčím se za povídavou pohybovou myslí tady ne tomu jsem říkal. Také mám tam najednou se on nemohl říkat a opětovaně jsem ho příště říkal na doslova jsem ho říkat proč přes se zastavovala mysl ne z vůle jsem to chtěl říkat ale pro. Tím vůli protože jsem nastupoval do fáze kde povídavá myšlenka nehraje vůbec to roli a naopak jezdí nás zbytečně zdržuje a tak shora jsem byl zbavován toho pohyb. Myšlenkového není a máš tedy pravdu sty v tom že říkal že zpraven stavení myslili že není takové zastavení které seděla proto aby se zas. To byla nýbrž dělá se neboť nýbrž nastává proto že jsem tak kou tam že moje mysl dotoho nemá co mluvit ano jo. Sem mu tam nějak jsem upoután ničím v tom co tam nemá co mu dejme tomu si myslím že když se správně svým míří do začne žen nemyslí že jenom je. Takovou tam vodu tím pohledem na ten cílem a on tou touhou co tam strefil lid že ne veškeré úvahy mi tady od pa. Dali ano říkáme tady někdy no kterou ze nejistě zastavení syny byl zaměření mysli někam ne tak ne tak to zastavení myslí jen následek. Pokud je následkem zaměření někam tak je to pořád byl to správnou zastavení rozumíš ale pokud je to zastavení protože jsem si to chtěl zastavil tak to není to pravé zastavení a nemá následky poznávací. Ano to musím dobře znázorněno se mi tohleto nepovedla než na jsem jsem to tak to mohl říct rozumíš tomu tak si to napiš protože nebo tato možná třebas najedl no. Jo zastavení myslím nebyl neměla by být otázkou vůle mi dostaví myslím by mělo přijít samovolně protože jsem zaujat nic. Tím co ruší moji osobní vůli co ji ani miluje celý svým srovnává ze zemí protože jsem popud za něco on svou pozornosti vím tak do. Ale že nemohu přitom na něco co jsou protože svou vůlí se soustřeďuju celou svou pozorností všemi svými smysly a tu také roz. Men samu jsem ale ona ta stránka vůle tam hraje novou zvláštního denní že totiž šelem vůle to bude do pozadí v tom smyslu mým že jsem moji. Je vědomí je řek bych ano protože s tím saturnova a ano že je to na si seno vším nasycena touhou a kterou je nesen. Nikam no takže vůle odpadne jelikož ten člověk je nesen ani třebas chce tomu říkají křesťani nadpřirozené tažení jo že tady. Jen o to li si jim velice dobře hus pozor není byl indech s kterými domu a to umí všechno dobře označit jem když ji by jim tady takový. I širším tohleto na věc oni si myslí že tože člově ji žije bez boha a bez pomyšlení na duchovní sil že to je k ničemu. To neni pravda a že tam nepůsobí milost to taky není pravda tože žiju působení milosti jo jen že to co nazývám by to milost je. Mým řek bych dokonalejší způsob působení milosti ale to tatáž milost která způsobuje že například dýchám žiju ne tak jednám cokoliv no rozlišil. Noc mezi vlitým a ne vlitým to znamená no naučeným je správné jo ale neřeší to celou věc protože. Je tady nebezpečí že ten katolíky si řek ne kdo nemá vlité poznání nebo tak něco nebo vlitou modlitbu tak není nam lidské cesty je ten svůj se s bohem to je zase za ne. Výkonem za to protože toho vlité poznání na tu vlitou modlitbu to vlité ztišení nebo jak tomu říkají každý kdo se proto to u shodu. Jiný sebe odevzdáním a braním kříž budoval rozeznávají el připraveni. Moudrosti psané prvním je jsou kdy na těch nikdy nic nemění když ho komentuji jdou ten tak nikdy nemění nic nemění. On být ten bude protože nedat ale konce říkal mužská jo že to nedaleké tak bych řekl tuto nebo ve že co se svými při protože ten nedá no než kdybych ne tak on. Je tedy dal nedají je mi prvotním pramenem moudrosti na se nesmí nic měnit a oni která by opravdu také nebyla napsána před několika co si světy dělat tak při které člověku všech druhým pramenem i jsou u pan. Žádný to znamená ustavičným no vylepšováním ne toho textu let ale vysvětlení toho textu oni jsou řečení ten text musí v každém věku. Tou vysvětlena možná že lidská v jednom věku protože situace se mění a člověk není schopen vůbec sil ten oddech správně chápal jsem od ten neukazuje forma přístupu k kterému blízká. Toho času druhý byl materiál nebo jim pramen poznání zaznamenán jeho ve to lidského poznamenal ho v těch jejich svatých písmech a třetí je. Je v od není tak dávat nitra které jsou šel s tím brát tu a která zase jako taková neni psána ani jako by ani jako ve kdy. Ani jako upanišády jím nýbrž je žádal lidově to co se nám nejvíc být v na této pracovat být je protože to lidové podání. Že to vzhůru dali do vane nějak lidově je podání nejed a upanišad a když to porovnám z by byl ví. Tak nový zákon mým je vysvětlením starého zákona čili u poli nad ustat rozdat ale není to lidové žádné vyprávění jako třebas je upadal jít. Mně lidové podání v moudrosti boží čili na to byla by tak vždycky bližší nebo měl aspoň byla vždycky vyšší než bible nový zákon protože víc po lopatě to voda. No jo ale je taky všechno se na ni lepší oné to jenom všechno ti co to znamená je to pomocný text je toho vyprávění řek bych lidové. Tolik nové vyprávím moudrosti boží a kdežto kdo je i v tom novém zákoně hlavně no zákonitost to budu čeho se nedostal umře navršení toho starého v tom novém zákoně na by byl není. Nikde lidovým právní ve vyprávění ani není mně duchovní to znamenalo to stromy v tom teologie bych řekl vědecké jo a. Takže by to je těžší než to bylo oni vám a následkem toho tak tím méně rozumně od pravdy je a pak to by tu od radím nevíš třebas někdo by byli jo z toho důvodu že mluví v jasnějším. Mu než tím jazykem jo asi dán a jo jenom dělení my děláme křivdu jo by byli. Vyšší vykládáme tak lidově jako by se dali dělat byl tabor rady to tam totiž to musím chtělo stromy rozuměli dobro že si můžete mezi zdar. Oni tam bude radu klamalo za do sem si všímat do ono tohoto době nebo od jogy nebo jiné jogy co tam jsou všech pět cestě tam jedno vyjmenoval nic se neprovinil je to jedno často zamění za celek jo tady jak v novém zákoně ho čas. Mít je zase ta ztekat jiřím a nedovedete z toho vyvést lidskou mýho ze zrození celé velice náročné proti tomu k tato čili u dali to učí exkluzivní přístupu. Tu jednostrannému z jedné strany přístupu duchovním věcem když toto toho bible nový zákon neučí to je přístup s celým životem k tomu povahu ne tu ví. Jím ale s celým životem marně se snažíme vysvětlovat byl že tomu tak je protože křesťani od začátku dostal z vědy o chodili do váš telat bu od od vady od vás jenom postaral z nepochopení. Není že celý život mi dovoluje říkal hoc ne a kdyby celý život brali jako výroku krok tak by to dopadalo jinak ovšem protože vy všichni nebyla tak to musím ještě malinko to. Protože on to byl vinni zase je musíme brát život jako jogu tím způsobem že ho celý jak stroji a ježíš ji bereme z rukou božích proto jsem neska tolik jako na ča tu jde. Přednášky než se ještě za by se dalo trval na tom že i s zlo relativní stvořené jedině za tímtéž bohem jako dobro když se na žádný satan se do toho vložil nějaký koukolem tímto. Přítele přišel nevyložil to koukol milost úkolu úkol místo není celé obojí dohromady totomu to po doveden svým nerozumíme tak to ovšem řeknu trošku jinými slovy jak si to představu že by dotaz za měla ani ne on totiž se ptát je velice že. Ještě dům daleko snažší je odpovídat a tak bych se tam takhle v i s vaším dovolením z v jaké přitom on v tom my děláme chyby bez. Nebo jaká je v tom chybný vám že jen když se třebas byl od řekneme nějaké věci vám že to. Nepůsobí trvale jako relativní dobro a ne v nýbrž že za často zase ne přestane působil prosím vás to je otázka roste někam dále potřebuju to toto jsem povědět. A člověk vždycky tu uděláš chybu proto že neni dobře poučen tu měli taky dělat ty tu proto že sice poučen ale nechce. Jsou nemá by si ji jo tak se to v co mi tady vytýkat z toho mého mládí jsem jako k procházet těmi operacemi za vědomí mystos z toho vodnesl a ano. Jak se do tohoto způsobu dostat jak se dopustil chyby při tom na tom způsobu taky bych řekl takhle jsem vždycky dělal chybu přitom. Jak my nekazí operoval protože jsem vždycky křičel domnění že chtějí zapřít takže bez chyby bych se byl nikdy neobešel a tu chybu jsem čtrnáct. A opakoval takže nemohu odpovědět jako tam byla tak říkala láska nemohu povědět dní podle otázky původní nýbrž od sebe že nebýt no jo ne činnosti stejně. On měrou omylů jako správného počínání je tak by to kupředu nevedlo totiž dualismu by to nikam nevedlo dualismu za ním by to vedlo tam není třeba omylu a. Jen v dualismu musím se mýlit musím se míry neboť ten omyl mně stejnou měrou že je to vede před jako v to poznávání správného ano takže odpověď by tedy definitivně ma měla. Moje zmítá že v dualismu není možno zrušit něják pár dvojic který se nám dobře tu nehodní my musíme se smířit s tím že veškeré páry. Dvojí se za roku drží a nás vedou čili omyl a poznávání správného nás stejnou měrou vedou jsem vám říkal že kdyby nebylo bývalo těch čtrnáct omylu přitom že. Koně boha potom pozdě sedmnácti let jimi omyl že by byl vůbec nepokročil tímto systémem a těmito zkouška ale bych se byl ničeho nedověděl proč no protože. jsem tím že jsem odporoval nevědomě těm lékařům se dál mění do krajnosti jsem sjednotil svoji bytost tím omylem jsem odporoval. Ona jsem neměl ne jsem že se asi do se nabito se může přiblížit bohu jedině silo cena bytost jo takže omyl často vede k lepšímu sjednocení než správné pochopení věcí protože při správném po. O kterým věci potřebou něco navíc co jsem tady ještě neměl když si vínu z vite vzít ve nebes se nebezpečné veden být řízeny jenom relativní pravdou no protože když jsem řízen já. Také relativní řek bych měl omylem ale relativním zlem a let tak jsem mu trošičku na tom přetože poznám. M že ten zatím omylem že byla veliká pravda třebas ne hned ale za čas a kdybyste například kdybych byl tedy tomu člověku nepovažoval ty lekat za vrahy a kdyby byl sedm. Nás ten rod to byl omyl samosebou tady se na tem roce nepovažoval co jsem před sedm na kterou jsem zažil všechno za špatné to co nebylo se byl tohoto v kardinál mělo on miluje dokud si. Je tak jsem se ohlížel po těch sedmnácti a ztracených letech litoval jsem a nevím co všechno to jsem tak litoval jsem dostal tomu soustavu ale potom když jsem přestali to od ze se stal bylo vracet tak se dostavilo poznání. Jeli tam na cestě poznání za a ne disciplína ale tady s tím měl není jenom člověka tímto mně byla vlita jak se tomu říká jak jsem tu moc získal protože jsem to okamžitě aplikovat nesmíme. Se aplikovat přátele nesmyslně a zrodu mimo omylem aplikovat ato mně nebilo vyčítal jak jsem získal poznání se nesmrtelnou bytostí tak jsem přestal jisty a ne původu sebevraždě mi ale neměl se. Vzdá jen jíst neměl jsem je na tom je ten zájem spát studovat dopadal nic jsem neměl zájem že jsem zkrátka zájem že jít jsem světský život považovat za za chybný jsem žil sedmnáct let věci. S tím životem a byla to podaného vzoru chyba který to byl obrovský vo ne bez toho je vynesené měl m zdání od potom po funkci živého těla že od vás to tento jedni jiným může vrátit nazpátek. Je tomu bohu do toho věčného v jeho neměl my ho zabila že vím že bych jedl ne tak se nazpátek nevrátím jsem nevěděl to nestavím ne ale teď jsem to nebyl takže mně tento omyl způsobil že já. jsem se odvrátil od minulého života do sedmnácti let tou nebyl dokázal bez toho omylu a u musíme se obrátit k tomu poznání k tomu novou do boha. Nebyl jsem rušen myšlenkami jako vy na minulost nebo na budoucnost vůbec ne ale na přítomný okamžik a no no ne a že totiž den. Nikdy by neexistovalo spojení člověka s bohem někdo nějakým způsobem přerušeno nevím nebudu jmenovat jakým se nemohli přerušeno třebas smrti lidskou nebo tak nějak. Tak byli ne nemohlo z moc se člověk bohu rád a on se nemůže vrátit a proto bohu do tom nebyl v sobě nosím že je nositelem věčného života. A toto vím od sedmnácti let a proto se jiným dní tomu bolelo jeho slávě nemusím nic takovýho se nakonec ježíše ale to zase najednou dověděl tu do to a jsem vám to v něčem tomu. Že nemohu od doby o nic si zase snažit se než se tam vědomě vrátit a teď proč tedy vědomě s váma ono ti proč. Co je to dobré když tam fakticky jsem když to spojení tady je u každého z vás u nikoho méně než u že u mně bylo pět měsíců uvědomme že ano. To si to vědomě stát ale ta škol tom pokoji wattse stránek jako by vám to on hodilo tak do se do mu bůh o listu rozpad řekl. Říkám jenom tohleto no vědomě protože člověk není oddělenou bytostí a že nemá jenom s pak to od sebe k bohu on nýbrž. je na křižovatkách ve všech hodnot a s tak taky od sebe jako ostatnímu tvořené jo a protože vás tak ostatnímu stvořenému mám tak ten stav není takovým je. Účelový ten s tak smysl ten že člověk povinnost vůči tomu čemu vztah a ten stav nemůže vizte jedním nesmí misteri svět tak se provinil. No ano asi tak jako kdybych byl šel oko žebráka který by umí jeho rady se mohl dal najíst tak ho ten se tak tady bych poz. Ale sice ale měl by těžké svědomí že jsem toto vyvedl a jestliže ale jsem si vědom v tady je že brát tak který jsem vědomě neví že že v. Nositelem nebe a jsem člověkem který tou vědomě tak mám povinnost stav tu vztahu k němu abych kvality. Že tímto svým věděním mu tomu totiž předávat mám totiž je povinnost jakmile to sám poznávám odříci ne když tohleto vám potom dělat být spoluspasitelem tu povím. Ost máme jakmile to poznáváno co se nestavím jako s dost pozvat tele ale co tady dělám vám to pořád vysvětluju ne tak nějaké takové mám v káni mají tak kdyby to neměl tomu co tam kdyby mně to svědomí jak tomu věřit. A tak by toto neměla s vámi tak by říkal tím pro on po sou protože no ale to bych tam tolik leto to někam dovedeme ale ona řeknu nikdy protože bych ho málo. Jo nejsou třeba ale moje poznání moje uvědomování si nebe není tak veliké aby se toto vás milost ve mně. No to příliš chudé ubohé protože tady v tom spojení jsou také stupně ano ona jsem toto tady který toho spojení proto tak málo působím dobře. Ne na lidi toho co z toho když v nějakém králoství jsou z všichni slepí je tam nějaký jedno roky tak je tam králem že jo v boha ho řeky tak tak to asi snadnou je. No tak vědomě proto ta že když se dívám na to že oni to svým jo o bylo si z toho vědu nazpátek jo kdo stránku předtím celý ten vývoj který jeho jste si věc. Kdy tady v tomto svém životě vyšel to je život je nebo spočívá v tom že my vidíme že vývoj v tom vesmíru kde od ne on je domnělého vás rodím od mrtvého živé mu as. Ale uvědoměle nejvyššímu ty říkaje uvědoměle vyšší než kámen vás vidí že uvědomělý ježíš ky říká abych byl u vědomější než víře a tak to jde dál kdož podával tak by. To zase bylo něco uvědomělý žilo než jsme my na známe ne ti protože tomu takhle je na protože za námi je ten dobývala se to můj o jeden prost let tak těšíme za to že jsme na tom vývojovém stupni tomu že před námi. Tu káru táhl ho všechno to stvořené do úrovně jo se lidem jak ostatních míra měl sil v z kde systém svý vůle jsem. Jako jejich byl výslednicí a jim za to větším že oni existovaly přede mnou protože kdybych jako chtěli statek najednou jako poznávali sice tak to nejde musím za sebou. Ne nevím kolik buněk byl který dáno odumřel jakkoliv zvířata kolik rostlina a tak dále všechno jsem dohromady dohromady to dál do mého vědomě na kole se povědomí lidské vono tak že když sama. No povinnost být vděčen tomu co vyneslo svým vývojem sem do toho lidství tak tu povinnost jsem nucen vyjadřovat prakticky. Zase její vracet tu věčnost v podobě ne v podobě v řek bych byl v nebi oči pravosti darován. Bez vůle nebo od lidského jednání musím bez ohledu na to že to třebas nepřijme ten svět nebo z co zavrhne nebo že za to ne to dále propagovat. Protože vývoj se dostavil u člověka přátelé obracím zase ještě o stránku dozadu vývoji jde přes člověka dál takže žil snad těle ukazoval jak ten vývoj by se člověka jde. A amálekem vyvolil přes člověka jít dál tak to platí vel pokud byl něco uděláte jimiž do bratří svých mně jste učinili ale protože my když učíme něco pro ty bližním kteří tyto věci neznají jak. Ty třebas ani nechala podle chtěje chápat do tak to děláme pro krista pro ten jeho spasitelský úkol konkrétněji řečeno tak my se stáváme spoluspasiteli vystaven pod k vůli si ten. V stáváme se po vůli si toho uvědomění si mohu toho nebe ven. Čili to kdo se kterou úkolu bez a tu byl jsem prostě máme a na ni přijdeme teprve časem přejímáme bych takže ježíš kristus věděl že to nejde najednou tak učil třem mistrovstvím. Napřed sebepoznání se je to tomu že poznávám že jsem nesmrtelná bytost li směrem a podle toho co zachovám druha a že miluju bližního nestal se jenom o sebe jo to li bližního tak tím se rozšířily. On do oblasti služeb bližnímu a třetím že duchem působím směrem jdou do těch oblasti aby to nejvyšším to veni že jsem to je pasáže mistrovství ducha je dokonale. Vším působením směrem jdou v než v těch předešlých fází že toto dějem čili jo kdo po tady člověkem který vědomě žil v bohu a sbohem a budu do do nebyli tak byste zjistili ho ten. Že neúnavně činný no jenom toho ženo přišli nějaký když to není žádná činnost ale oni činný svým duchem proto vám říkám že jsi trošičku jsem radši se těmto věcem tak není hlavní. Co dělám to co vidíte že vám píšu nějaký věci do vykládám jenom hlavním budu toto jednalo tuto když jsem a hlavním co dělám je z ducha působit vzduch no působit vám to neví. Ze svým u sebe protože byste si domě moc mysleli a vám to vysvětlím na toho co vím vel no ono osoby než to zemřel na něm tak řekl to tělo jeho potřeboval jela něho vystoupili. Abych mohl žít vědomě na věčnosti m v takovém těle o kterým příbytku do to ten pojem on neznal a mohla ne že bych měl mamonu se na měj než v tomto chatrné těle působit. Vše bylo to budou potřebovat a o dneska snadný výběr a on do do potřebuje takže on se vždycky jste a on vždycky musel jenom tam kde to účelné rozumíte to je to následovat kam těm hovor. A ono to by bylo mu to malo rozdělil do moc oddali bavil ne natolik účelem vzal šel žilo řek letem no tak pak toho no no by bylo ži domova škola ne snaze dělat. Ho psinu tak on protože ne a ne ale z vás ona protože my jsme všichni tělesní to znamená všichni dřevěný jo i vy a to oni náš nedostatek nýbrž to naše svolí dní základna. My si musíme nesmírně vážím o a no ty svým topornost ty tělesné a pravdu no a že by být z této to porost ti tak byl umí netoužíme z toho vězení se dostal dál du mu al. Ale jestliže je že tedy není bych mluvil tak ho se tak bych řekl tak bych se zbavila postavení pozval by říkal tady působím protože vím že tady mám bůh. Sobě je to účelné tady musel provést by tam tedy prostotu protože kdysi po mně moc mysleli ale host když musel být třeba to ve mně a námi tak víc co dělá to třebas nebi to dělám ho co most. Tady při tom silami to možné ale on ne on co dělá takže když se vám vysvětlil všechny kdy oklik čili jakým on jakými jsem se dostal on těm všem spis. O tom tak víte že to nebylo ne řízené to nebylo návodné to nebyla osudové nýbrž to někdo věděl komu to patří pán kde se to tu platit přesně to věděl o dalo to znát. Jsou přesností jo a neodhalil nýbrž dověděla a ano duch tak jenom bych to ještě mnou aby to krotil svod no eště dávám pro činem. Vám možno k vám bylo dávno si zrození praví jeden z vás ho do toho těla tělo tedy let čtyři úrovně ale jo smrtelné a tři úrovně. Je nesmrtelné a mystos kdy úrovně smrtelnou muladhara no svaly stalo malým ono panovat to úrovně nesmrtelnosti myslel bych tu byli no a z vás dala chyba v tom hlad. Tom protože to není jsou úrovně smrtelné nesmrtelné nýbrž to jsou pohne povrchové když tu by do těch to úrovni prosim vás budu jsme. Jasně na to jsou pohne vstupní brány čili to co nazýváme u nás volala horou padli stanou a tak dále dosud pro svou povrchy nebo dveře dál rozumíte ve jednotě úrovních mi nemá. Není synem mohli by začne když jich nepoužíval jiné vstoupíme nic se nestane jo budu onou otevřen jo a ne no celé to svadhistana co leto mámi voda. Jo no a tak dále ti ostatní úrovní no není to není smrtelného nebo nesmrtelného to je způsob vstupu jo do. Určité úrovně vědomí na ta úroveň vědomí je daleko širší než ten jsou ho v ano víte vám to předvedu jo a na zkušenosti kterou mám osmý obětování to. Znáte jo jo co se při stát mých letech ocitl ve snů napřed před branou když dost jehova se vám to por práce není jo tak tam stává v tom snu. On jenom zabráno přesně taková jaká tam je dneska těmi apoštoly malosti o s tím ježíšem na prostředku který ukazoval na bibli v tom že ukazoval na by byly o to žádnou tam potom to. Mu roste moc živil jsem tomuto přišel na to jsem vám kdyby zavrženo pátou pak lidském do toto faktické por za celým znali do nebe z ale pláž ten je dávno postaven ten byl dávno postaven. Jo než sem tam přišel on mně bylo řečeno o tom snu postavíš které se tam ono tam bylo jenom vzít říkala druhou zjevit ty ženo jak které vám bude veliký ne čili bylo by když se. Je základy nic víc čili že člověk narodí na tento svět tak svou vy když kdy základy proto budoucí tak ty muladhary do to všecko ostatní to sou ty základny rozum ten který nebo nová on dovolat celkové toto tam je tatam. To cela ale ježíš zůstává ukazoval otevřené jest o svaté nikoliv za zavřen jako to na to brání faktické jo znáti se mu dávalo úkol aby ho pochopil zvnějšku z vnitřku rození. Školu von je to co je ve mně tam že on ukazuje na tu by nich otevřenou a zvnitřku a z vnějšku než nemusím vnější činností svou neško svoji živým životní činností. Dostavit ten chrám v tou musím dělat tady jim během tohoto života toho se to ono totiž postavené jo kdyby to nebylo zase pozvali by to nebylo si ten celý on nebe nepostavíme my jsme nositeli. Je to za nemůžu jako slovo na nic z toho co tady říkám ve se věci nemohu míry protože jsem byl jasně veden začátku toho o těchto věcech nemůžu po život čili jsem opravil prosím zatím jak je to s těmi hell s těmi vstup. Jim že to jsou vnější ztrá kdy byl obrovských úrovni vědomí měla vnější stránky dveře do nich m čili když do nich vstoupím jo. Těmito dveřmi ano technicky a tak se na úrovně dostanete daleko no a když vstoupí jde no no poutanost. S tím dostal do se daleko dál to neřekli indové zase to třebas tomu znal jsem míli ale tak oni řekli tak byl ne že do takhle jak to řek to říkám aby tomu rozuměli byste dodnes tomu děláme nikdy experiment co se. Dokáže poutanost chtěl se proto jsem technikou v tou technikou mi nedovedu by tisíc let a máme zatím velice dobré úst měl výsledky ty tou poutanosti jdeš a teď. A my se je jak se to srovnávat pravdu když čili ano vodou myslících že nešel pak ale jogy vite přis jdou přes muadharu že jsem vyšel na to byly že vzal zaměří se udělám to co oni za. Wattse tou poutanost tělo toto děje říká říkali stojí za že a taky svěří víme dalším koly na tak bych se do další úkoly ten dnou nebo. Tak nebyl může dopravil jsem to smrtelné nesmrtelné to neni to neníli jsme děláme čtyři smrtelné ve brali a tři nesmrtelné brali nerozumíš to přiznává že tože. Obrany to není cela úroveň věci že miluje bylo vědění ono mu řekli nemá do věřit vstupy možné jo kdežto my nemáme nebyl jsme kterou on se tři jednal některým méně cennější dobrat který nemají páteř veme. Ani to vona mám on nám měl na mysli obratlovce od obrat do se mají on s možností si dostalo vědění o nic jedním ty tři v okamžiku narození jde rozumu za miluji tou. Jo ten když seš tak tam be jo pověřila jsem si těm pak zla když to co na tom tolik záleží no prosím co není on nevím proč to tam není jsem to. To oni život člověk tak vždycky vza jim to znamená prováděli nějakým kdokoliv když nějakou modlitbou ten mění tělesným životem mění v e tím tělesné stále by se ten mění než byl bych shon. Dosti tělesné jsem se potom se že třebas roku sice ještě že jsem byl na těle lidé nebo rad ten to prosim vás to jsem si to by nemá za tele na než ten veliteli jich ale když neděláte takováto duchovní si že to dělo od toho. Byl neviditelného to ten co on neměl dostavilo se to tak samovolně protože se musela pozvi radikálně hmota aby toto unesla abych kdo nezemřel musela to ženě s. Stávalo každý den že ji dobře to nebylo sodomu zjistit a ten prostože to třeba ještě roky jim no tak musím zrodit že duchovní život vzat ji za praktickou. Stránku mění stav tělesnosti k lepšímu čili vývoj tělesnosti možným duchovním pokrokem narození člověka na svět od své. Se mi je jediným dohromady schopnost tím ho které způsobují komplexnost základny mu vesmírové celého vesmíru. Může stavem vesmír chtěli kdo se toho člověk této vtělení celého vesmíru el za a kde jsou rozcházel ne šel je transformační schopnosti do jednoho těla co si představte. Tak to vymoženost mít schopnosti celého vesmíru a to jsou schopnosti která zajímají než jakou převod do věčného on mu to co oni které do věčného a jsou prováděli viz jeho těle. A jestliže jsou to je vždycky jen tělem hřbet tak bych ho se potom používá kdyby nebyl dost to je po vesmíru a tady se ano nemohli použít už. A protože nebyly nebyl by po hromadně a dohromady je drží jiný život lidského těla na to by se dalo a tím jeho je mnoha boha. A za vámi které byl říkali o tom jak někdo hledal no a dohromady dával třebas nějakou velikou věc kterou jemuž tělo málo tomu tak jsem hořím se že jím. Bohu tu trosky věci sedával to byla hezká pohádka a to by bylo před ve převést za ty jednotlivé úrovně vědomí a teprve když dělal dohromady vám ta cesta. Taky tím spolu králem bych takže k vám tři a tak to jde se mi že tohleto zvážit lidského těla že tamleten za vesmírem u sebrán dohromady na jednom místě ne ale teď je otázka další. Je to místo není je to v páteři není existují tak vždycky si čakramy nás neexistují tím existují na těch úrovní nich. Které se jimi otevírání kdyby než to je živ úrovních že se kterými se otevíraly mu ty moravě tak dále tak na tom nemělo no. Víc znám protože by nebyly totožné s těmi úrovněmi jsou totožné s těmi různými úrovněmi když či nemáme totožnost v těch úrovní rozumíte tu máme ale nemáme. Ty čakramy samo ne vel indové říkají bez nejsou by si vždycky zjistitelné protože nejsou v tom vy když jste hmotě toho těla ní. To je důležité toto vědět a protože vás mohu jednou věci živá je to musí jich v něm najděte mi tam ta vás že když vám ani náznaky tam nejsou v toho po svým. Jako to čela moravě to no ale ostatních vůbec jsem takže hrám pozor na tom jsou to svou obsaženým úrovně vědomí. A jestliže řečeno um to moje vůle po o ježíši po mu ku a tak dále tak se mluví jenom osm způsobu soustředění který je nejvhodnější proto aby se člověk. Mohl pomocí těchto vymožeností tělem máme k dispozici dostat k bohu bohu tak když mně tady říkáš že se ním do. Tady jsme do vínku kteří smrtelné patře smrtelné tak to není pravda a to jsme dostali to nemáme to nás není obsaženo nad ním toho máme dispozice jako takovým. A toto dispozici a nás o věčně mýlí že oni jsou žili třebas napoprvé které on najednou zrozovat ony budu toho je správné to oni si si z již čili technikou že to tak. Tak je ale běda jestli by vám řekli že tam manipura je v oblasti potom ku nebo s voláním začlo na to co jsem zažíval tam spíš no a tak. Jsem pomohl mně to nějak co on to ho od toho bludu že to máme v sobě nemáme že za ono moc opravil protože taky na to není toho dotazu dotazovat se velice těžké. Je vám protože samou dotaz svědčil protože nemám potom páru a do vás se umí jenom ten kdo o tom kdybych v ho v na jo to je daleko než mění než to bohy. Šel jsem na která koly na úroveň nich motto poli po z vás pravdu není nebem to sou u úseky úseky vědomí jo. A vtělené úseky vědomí mu to znamená v přechody z nestvořeného do stvořeného takový rozmezí takovým jenom ty takovým že on tedy. Který rovnou nás vlastně jenom odejít se jde přejít ze stvořeného nestvořeného palem když pro deme z toho se rovnou o nejvyšší jiný tak jsme se ještě neo. Světly bezčasovosti jo a nekonečnu mys jenom vyčerpali všechny schopnosti lidského transformátoru nic víc a znamenal musím jsme se ne přímo bohu. Zdroje a z toho zdroje no musí to světlo proniknout toho ras přímo z něho jen ten zdroj jsem pravá o stalo zraněn když potom muselo je velice miskou ale ne. Nic samo tím zdrojem ho proč se to říkám jo bomby neosobně nemusel slušnosti protože byste si o mně o smyslem ale je možno jen proto si otevírat my zdola no a. Je možno o ten dělati shora pánbůh že musí do všeho vidět dal než kdyby přitom ve všem musí být pro něho jsou by tohoto si otevřeny shora jo on byl bych musí bohům nikdy hlad. Taky není pořádný kam v těch čili když se člověk si hledá úrovni ten nebe tak odtamtud proniká dolů do všech těch úrovní sedmi jako jsem tady říkal. No a pak může také když pronikne třebas jdou many vůli mu tak pro esesmana jevit vedený a pro na člověka vím ten se si to ano to je že si to jo. Jeden ho neví který ho nemá o něm aby bylo vidíte jeho vidět jo že za půjdu li temnosti z toho a proto volal třebas páter bylo hledali ho no tak si do vina janem. Šli ho a věřící jím se kterými on mluvil mezi nimi chodil totiž ten páter bylo mu říkali teď mohl jsem odešel tam ten musel tam marně hledali jo čeho nepotřeboval s nimi mluvím tady se dostal do o to by se stalo vy. Ten vůbec vo tom nevěděl že velitelem ale nebyl jimi viděn jo tak pojem takoví takové musel se těchto věcí z všech těch sedm toto sku. Není u s tím kde než že blízko ono tím vědomého věčného života velice lidsko tak blízko v že dojem že je to mu jo vědomí jeho. O vědomím ho ztotožňuje se s tím vědomím ale kdyby byl na to šel shora od boha a tak věděl že to povím slabý odvar toho no to co zažíval na cestě z dost pod a bych toho bodu. Vodil technicky ve že že bylato z mu dosud to s to a tak to musí dojít do ona paty tam přelije určitou míru své zaujatosti svou tohoto svým v tom míru ale s. Čili otevřelo prost anahata let dál jo svírá radí se tam ho v v zastavím tam se u tam boží on tam se svůj nový do mohla honem. Á dole do to lidsky li rovní to vždycky správně ale tak to fakticky nedopadá to taky musím říct potom let a odtamtud z tohoto lotosu teprve potom on dělá mým vady směrem nahoru ano kdyby jim to měla jsem. A bez podala toho spodní proto jsou tak byli velitel dobře neodporovalo to do budoval dobře jest na ty sem protože dobří na hlavy nesestoupí jich všechna ani s víra která je v muladhaře ne on. Si vás to za to že mu ten ježíš chtějí mi přijímáme vesmírovou sílu uvědomovací z jíž kou mohla dali no v onom jo a ano. Tak to také byli jak to unese naše tělesnost čil toho strašně málo čili do muladhary neproniká veškerá uvědomovací síla nemůže takže my. Jenom disponujeme touto malou části uvědomovací síly a ženeme ji do anahaty takže to není dobroty nepronikne veškerá uvědomovací síla božím a tak taky otevření další protože vím. Jen nejsou tam jistoty jakou kdyby se tohoto milost orat kde by se to prostě od boha rovnou pravdou e takžé kterými existují malý jevil sis věc dělal. Otevřenější na to máme otevřeno kdo do málo otevřenou o to bylo tomu jsou tu mně ne a ten kdo ji málo otevřenou tak ten málo oni o tom mostě vyšších světů ano tomu nebo z těch vyšší. Úrovní vědomí jo kdežto todleto se křesťanovi který správně pochopil krista nemůže stát ten kristus vůbec toho křesťánka nevede přes silo to si naprosto ne. Ten ho vede k tomu aby se ho ráno pronikal dolů do svého těla jo jako zdola prou jo práva na avšak ty př. Z muladharu do lidského těla jo tak shora potom působím bůh sem se setká je za že dělá vona prosím stalo tak ten člověk v jo mluvím nic se dospívá lásku. Dostali jinde třebas vážně tak byl mu on si zuří poznáváním vším ho ho nem ale tohleto je důležité proto ze řikám do protože budou zas cesty není. Mít ska jo budoucnost cesty zatím jak dovíme je krista ska jo mistrovství se byl poznání mistrovstvím umím pomoci bližního jako sama jako sobě. Samému a mistrovství ducha jo tyto tato jsi mistr když podle vzoru ježíše krista člověk zvládne mu když se živí jak na to se dovídal postup na tom to není zvanou tím se proto po tomto uskutečněním. Tak není polovičně otevřela právo nebo něco takového nýbrž proto sis se otevírají tomu člověku podle potřeby zásahem shora jo asi tak a celé naplní. No takže dejme tomu u toho jo žáka jinou čili sedí nestane aby neměl pokušení protože dovolovaly. O to pořád proud jiný jo o odtamtud pochází jím pokušení tohoto všechno může tohoto světa od kola jiné po dravost dělali něco všechno do pravosti návod tou byl pomalé roku no kdežto. Když se toho dostával jsem porád do toho boha ono od boha jo no shora to jen z v pojem který symbolický jen obrazem no jo tak to volala jsem tak do. Rozenává on tak vím mu pokušení tedy mívá ale je přemění jednoho tou úžasnou mocí která přichází zhora a protože jsem byl odkud jeho mládí veden shora zastavením proz. Těm mysli a zaujatost tím pro správné večeru ožil to nemohu provést tak to byla zaujatost na odstoupení od toho avatara všechno ten system řečeno převáděl tak do toho. Míra ani shora vždycky ode ranním zhora jo tak do sedmnácti je ten dopadlo takže se za jsem předtím nevěřil ale jsem to dělám jen jsem že nám ten tak to mělo za následek tato li to znamenalo mu něco co považuju že třebas. Protože číňani za vítězství není to pravda tomu řek něm ale považujou to za toho no tak bez ale že se vést rozdíl mezi otevírají zhora o ranním zdola on si že vám řekl mu. Dal boha do vesmíru mu v jeho rozšiřovat v sobě vámi nabyli víš že jo no jo tak jsem mluvil pravdu a zároveň jsem pravdu nemluvil o onom jak je nejsem. Do pravdu že když mu člověk jiný ne spojení s bohem je dokonale ježíš pojem než objektivní než oni boha a my moc sebe lepšího pocit život v sobě nebo mít ho v sobě nebo potýkat se. Za ním jsou mně to je po stránce snazšímu ale není to správné ten protože on není ani ve mně ani v tom vesmíru on skrze ten vesmír muselo. Jenom ne vite tělo opakuju byste možno toho nebyla co řekl to musí ježíš kovy když jsem byl neviditelný na on marně hledal tady jestli byl zase říkal nikde ne ne. A kam jsi odešel nikam tak je to s pánem bohem tak když na ten boha v nitru a ne celý život se o to snažíme je jeho tak jenom je to koukal že se to dělali špatně jo ale byla bohové vesmír. To je jeho jak to špatně takže ho obojí se může dělat špatně nebo dobře byste ho dali místně ten na tom rovněž špatně byste ho neměl dělat jo tady nebot tam protože kristus říkal není adam vyložil tvé něm. Prosím boží je tady nebo tam nevěřte tomu no jo jen mezi vámi jo znamená obecně je umět všeho dům ale správně říká vás jo jedné své přednášce. Měl jsem ježíš bozi si si ho jdou čát k no a říkal jsem mu moc tohoto stalo že pánbůh o nás může to u ježíše ho jo a ta on začal rozděloval o nerad jo a pro jeho malé čát. S tím a tak se tamtomu nelidským rozdělování zvnějška nejsme nikdy uvnitř jo který jde to je takže na panovat tímto způsobem dělením nám mele si lásky na nežiješ o tom ne. Přijdete k tomu roku v počínání nesmyslné ne on ale smysl toto počínání zastav pohyb třebas mysli třeba do lid postavení veškerou vodu tedy to. Že existuje a se si blížíš zastat boji v kterékoliv základní složce svého života a se při blížíš než si dovolit zastavení pohybu krát nebo o tomhletom nemůžeš slovy ale takový. Tak jako mysli to si může dovolit ven a když si toto dovolím člověk jo tak s jste není jednou ztrát od své bytosti ocitl mi mohu pohyb jo a protože. Celá bytost svět propojena z v jedno se vším tak může se stává podle mi zrodem ježíše se spojí vědomě s bohem jelikož před táhne tato jedna buňka všechny ostatního. Tento jenom vstup všechny ostatní jo nevím protože prže že je mu je to povídání o za tou jak to s čili když si za vůli. si tím abyste mluvil bůh a to pořád který za vůle ty dva nebo si ty na to tomu proto se násobí onomu se dostane se takové vždycky hodnoty tento se. Kde se z toho časného do toho věčného ano asi tak ho nějakým technickým pochodem tak proč je tak dále to nemá ten když ne jako než zastavím mysl mu tím ženě že něco udělat. Ho například obyčejný střelec protože zastavuje pohybu mysli mal správně sester povaloval ho daleko dokonaleji než zrak svůj kdy se člověk s větším ho tím účinkem. Ho mu to tomu co víme neznat by měl dobra jo relativně dovedeme se dobrat nejdu jsme zvíře svým a my rozum mikro světě měrou tam se do požíral pojídá tam. Tam je toho on tuto ale ten proč není na vraždění tamto tím no tak je závislo na míře vraždění čím se dokonaleji vraždy tím jako je ta rovnováha zjednáme dokonaleji že vám to tady ona se mi to tak nemělo být ale pokud se. Byl jsem udržujeme na úrovni zvíře svým tak to je my se musíme zní dostat do úrovně mentálním aspon anebo do duchovní úrovně znamená musíte si uvědomovat se spojivým vnitřní nesmrtelnou základnu no. Pak nebude nemoc udělat věci který děláme dneska tak se například ne nemohl těch jsem dvacet šesti letech nenáviděl toho esesmana kdyby byl neměl tu pravou předtím tak se mu nenáviděl. Kdyby ho byla byl tak zabil můj den zasto věčnost tak zase násilí ten dost nastoupilo mělo právo nastoupit takhle neměla na právo jo takže když se zjemní ty prostředky že že dualizmus jsem zůstal. Jak vidíte ale teď kterou přece jen měla jsem v mém životě jednoho je vnějších prostředků užívám no jenom boží dáme s tím že byl v tom světě jen jsem. Ta slonem budu liším se používají ji běží prostředky i při vládě lidem že se nevládneme tím nejjednodušším způsobem třebas otroka také společnosti nebo co tam byl to jako ve většině státu. Není možné jo no tak jestli někdo se na to vymlouval že on na to jim než ten druhý tak prosím možno byla na to že musem ním jako vyvarovat že to tak fakticky jevy on tento propadal do možná ne. Ale pro ni jisto je žen soudu zase světě větší svobody jím než že bych přes to let byla nebo tam bylo řečeno budoval ou proti do oděla takovým něco to a na to nemusím tedy být. Dneska neboť víme všichni žehem ale prosím vás že tady za jiných podmínek ten boží říkal přes čem daleko lepších podmínek jo protože mysl dneska daleko více závislým. Na tom co si my děláme než byl člověk před sto let viděl než přede svět je tak dále ta rodina jsi na sebe všechno vyrobil jo ale měla tak malým potřeby ve že jsem se na o to vaj. Neznal mám dojde tak bychom zrovna protože při generace a vy jsou naše babička muselo jak je spokojen nebo životu na co moje maminka nebyla žádná boha říkal jak to šlo rábi měla hovoru a jak mu být do maminka měla. Aby to vona si všechno co rady přeje a jak abych zase nebyl schopen se žít na úrovni své maminky tam byla proti mně úžasně po její sílu a to je rodině která ni. Kdy jde přesahoval nějaký den standard ne copak mně nedá jo mohu hle a ta dělá věděl to je bych možná že ještě živ. Tím ten moji bylo šel jsou první on prosilo za to nejsou přesná bylo ale nejen to bylo pěti letech toho života o tom jenom můžete za petříka ten de tří kdy byl jsi pořádali cestě že ona protože není. S ním babička a se mu lišilo se mnou dělal to myslí tom na toto jsou kolo mně to mohla to je sebou vezmi jim byl jím ale no tak jak vám říkám tomu svému stavu mohu při chtěli někoho je. Jeho to není žádný pro problém otázka jsem si on toho budou bude vědom tak to řeknu jak to byla to bylo jsili byl jsem spal pro mu byl jsem sebe nosili ale jenom v tom astrálu v tom teď tady stavy. Ne pravil takže tělo spalo dával a jsem byl vědomím v svadhistana ozval jsem si vám manželku tělesně jsem si tam poslal ho a říkal jsem když bych o tom že ten. No voni všech se po tobě pořád tam aby jim jo ale že se s tebou by mít ale že se vidět sis do sebou mám konat toho řeklo prosím pokusíme se začli jsme jeho postil jsem a. Vyvolil se na něj povaloval o on to pole bude bych ano a kdy jsem ho chtěl probudit ne těles měl do toho stavu uviděl ho tam v svadhistany že ano podaří. To nedělej to protože by si mohl porušit jeho nebudou jsou stalo snad byl na příliš mladý jen než aby se tady že by ten byl tu kolu tak druhý den ráno jen oni jenomže tedy že pro to vůbec šel slíbil v myslí. Dál jež on je tam se byl s tam byl a města nevzal jsem si na umím ze světa vzal cesta spala a manželka říkala nebo bylo když to říkal že jako nemám budit že by to o znamenat budu úlevou proto. On říkal tak tak eště jako nemusel doby školu vidět jsem vzal ještě to nejde a potom sil na není prázdniny mu těch a vám nebo nějakou po nich janevim. A tak někdo z zase rosy začlo dokud prostě jenom a znovu zase žeže dalo to zapomněl v znovu s myslí stal o by se protože tam viděl její proto na vy mámi tam takhle tak u malinkou a. Říkal ty tady na tu o by oku zdali tu on a říkal proto by se měl nemohu dneska o tom neni z jako vlastní chodíš milovanou na domu bys jedním pozvat protože pravdu do se jdu. Si znovu zase do se probudil a ten byl přijmi při jsem manželkou petříkovi peci zase se stal ale stalose nám žene tak tvrdě byl a ona řekla to mně se on ve mně nespí. On se nám pro mohl podaří ji bez násilí ho probudit my jsme ho probudili do toho by těle do stavu ten svatý straně a manželka neřekla být bez milost jednu ručičku a z onoho vzalo za. Druhou ruku povedeme ho protože tady široká oblast vědomí jater se nám může ztratit tam nebo to dostal nedoznal co vánoc z toho stavu v mu umřel jo ale tak co on vzal ho když ku a ona vodou už. Ku no a tady jsme celo co chce abychom kam mám bychom šli a on chtěl jít nahou proč boha a na takou dětskou žil seznal takou vědou kladlo praví se o omyl hlasem na se nad. Tak tak jsme šli na tu svou proč tu on to a teď jsem si říkal z které budou provádět došel detailu zase jen na tom jistotám si měl se mnou pak jenom teď tam vedl ležel ta. Co moc mi bylo ono tu se byla ku ale nejde si musíme zasednou zasel to bude byl to by byl takhle patu sundal dolu vůb do protože tam sedl po po deseti tu jsem že jsme to byl on dovolil tu jist dal nejevo sou po nahoru radou vám. Je strašně brzo se ona byl v pak rád se tou bylo byl tak unaven tím mu konáním říkal my se cesta pojď byl zase domu tak jsme toho vložili zase na tu muškou tam. Vel časoprostorové todle velice rychle z kterou proč ty jsem domu do postil tím a no on okamžitě v posteli usnulo sem poděkoval manželce budu probudil jsem se doby tělenost. Tomu a zapsal jsem si to všecko jakmile jsem to zapsal to se nedržel z udělám zápisem zabil ještě mám protože jsem to zapsal tak jsem vzbudil okamžitě ten příklad o si nechtělo to. No probudit říkal tady jsem chodil s babičkou no ale onom že jsem byl strašně u no on ano tak jsem měl o dovedli na kvasem říkal počkej počkej byl příkon na jak to bylo detailně kam jsme od mil. Mně nohou považuju seděla novou bát a jak to bylo jsou proč jak na to jdou proč tomu říkal takováto protože jednou byl nahoru vedl dolu ne mu ho a ono s tím co bylo to tou proč se pak viděl co se dělo s tím tobě protože kdo sem ho. O to všechno se přesně z podalo čili on zažíval když když jimi je totéž co jsem tam naservírováno prosim vás tohleto se mi nepodařilo s tímletím můžem. Jiné úrovni como sebou a on v na úrovni vyšší ano v čem a on tam byl jsem vím ale vědomí o tom syna odnesl jsem do tohoto světa jo protože. Být na jiné úrovni než tohleten není třeba do dostat celou pravdu a není třeba jednou jo no on ne z místo třeba ne například když ses i ta dejme do musí od jsem to první ústí. Jakým tím ghosem tak vůbec zamiloval protože vlastní kam jdou a jestliže žádný hlas a nemám žádné vidění nic takového nemám asi tam se snímá a tak jestli jako teďka z vám jenomže daleko dokonaleji protože já. Znám co ten člověk myslí co mně něco říct a ono se mi tomu si jistě ne to strašně rychle kupředu protože my si to my říkáme během nějaký rozlom vteřiny všechno a na to prostě se jednou nazval píšu do. Takovýmto způsobem pak jsem psal doba váš tou svatou ano do terezy pro svatý si dobře všimněte v tom máš miloval to potom ona by nebyly přečíst to co ona litovala onom měla touhu se do toho za to. Pro mělo komentář ne tělo je tam tomu co podotknout a pak on jsem se nám jim dal pramen toho okamžitě zjevila do co tam jsem jim napsáno o tom komentářem takhle komentovat milovat člověk wattsovy. To jsem to zapsáno jenomže co z toho bude nás jsou jsem si červenou tak vás by dala hoden jestli toto probuzení aby to šel zapsal tak jsem toto by sval tím že ženská jedna hlasy nebyla spokojen ano. jsem jim to zapsala se nedostanu ono podle jejího s ním kdyby ta tu protože to bylo velice těžké protože ona se nevyjadřoval slovy kdyby se bylo trvala aspoň španělsky toho let tak vědom toho co opakovat za to vono by z toho proč ježíš. My tohleto a ono nemohla jako jestli to obsahem myšlenkovým je to z věděla tak toto mně byla poslal myšlenkovým u je na vás jiný zase potom asi hodinu za pěstoval a časem si lehnout v tom prvně jsem jsem vyšel bylo. Není z tohoto vody protože slova na tom nebyla žádná a tak jsem potom znovu tohoto pokoušelo protože to mělo na vás bál a to jsi když oni sem smí jako takle komunikovat než jsem zapsal tak z. Je činu z toho co ona měla litovala ale byla to se ti na ale je to bude řečí jist tak samým poznáte jaká to zastavovat proti tomu co jinak píšu budeteli věční. Je to vědomost on pozici abych to mohl řečí sto to nebo na to kolovat to jednom nebo to jenom obratu někdo bych o píše a mu to co popisy tomu komu co nejde proč to protože dneska s. Spokojí s málem a že jsem to tady jsi ty ke ne že si jede přestali když který by to mohlo bez toho být ve že teď krát tu představu bylo do bez toho jede ovšem mon jednal. Řekl je dneska kdybych kdyby mohl mluvit no jsem si nepřestával že je možný ještě nějaký lehčí život tu než jaký dělal jsem tady žili svými se chybělo jestli je to zákon dali jen u sebe ale jsem ten pojem nebo. Dalo jsem neměl ten pocit jako ji lidé že jsou o něco oka li ji jsou třebas staří něho se podivovat nebo tak jsem neměl nikdy jo nepravda ale je neod nedopadne v omyl že teď při žije nějak svobodněji. Je proto tak pociťuje tu nemůžeme my za zle ale li to ta pravá nějaká duchovní svoboda je to se život v těle ovšem bez těch potíží které tady měl že on je takhle nebyla ne nad ním. Musím zrozeno po prosto přeje co si také nebude se ten nedaleko potíž že je to byla radost je přesto na svou ses byla ta tak jsem také my být tože že že že si že že být prost protože tak nemůže pochopit že. jsem přišel do lepšího tak jsem to tam nevěděl ani hodinu přes jestliže si něco takového žena řekla čekat protože jsem to vykázal vykládal mockrát tak tím ono když to viklat to není protože zažije že on teďka zažívá. A on řeka říkal do taky kdybych to bylo nezažívala před smrt svý že si dostalo prosto posmrtného před smrtí e tak jsem se třeba na smrti jsem si myslel že by se vše neni než se u zdali to tělem natahovat. Jak se do o dát není to pravda no ale přestali se na ten protože když někdo umře způsobem bych jako umřel. On tak není okamžitě vědomí tam jo kdežto ti co sám jsou ty jsou vědomi jsou dál takže jestli si pěkně počkat než on se dostane k sobě jak se říká no to byl jeho pří. Tak jsem teďka měl v plzni to ještě dají než si věčným klepe v zajímavou dál s prosim vás o tom mluvy jim to je ten nebudu menoval že jsem se že to něco pokoru jeho a je to nesmím. Přestal nebo jestli docent sprá kdy on tam měl na starosti měli tělo výchovu na nebes těkal ku slovní starověk tak ten jsem se na rakovinu dva nás rád jeho. Do doby na tohoto roku čili to celkem nová věc a on se jedou obrátil protože byl lékařem z povolání tak všech je možný transu byla co všechno dělal ten kdo tedy ty cit dostat říkal jsem to měl v sobě. Moc ale to zachránit tak prostě odešel v dva rosy si ho dubna se dvacet f. No ale přestala to byla neděle pokud ji neděle večer přd nedělat on dělí večer teprve než se jak ty čtyry. Potom se jestli kdy vědám mi které si jedlé jednali k krát na taky tělo říkáš král který si dobře znali dostali od něho správa a jakým způsobem. A ten stala lékařská je to za na nikom vás marta zahrady pro vás v plzni řeka ska takže smysl uvěřit čeho všechno říkám praví že bez to u postele známá vědoma. Ale ty ne a ona se též se teď děláno za by měl jestli jsem slyšela že z oni telefonu toho zvedne a poslouchala a z velké dál vyslyší toho měl víra. Vrátka tohoto centra mrtvýho říká ve se dostal teprve teď sto jeho aby byl s při takové vědomí jich že si mohu na těle konat nad tak byl všechno řekl cesty je pravé o pro kola to se shoduje s tím co jsem říkal. A jenom po z dovolili všechny naše znám jen z poděkuj je za pomoc to je poskytly taky je tam děkoval a se jenom tam si dávali jsem přitom nebyl jsem se jsi viděl jednou životě takže němu jsme děkoval těm ostatním a. Teď za když tak jim mluvil tak se to tak ztrácel ten hlásila tam rasy takhle takhle nás spojí jsem to jsou krátko vole šel ne a jsou ona náraz do obě dělal to by jeví za měl z toho kou. Tato musí čili on se prosilo a těleso je jak se svou mat dovolat ve prvek se přítel jej která se taky z nás to je jiná tak pak se tady jsou vás se. Stala jsi ne ho také jen tak i ten člověk se prosím je mně teďka z maloval stav ho ráz když se jak to bylo to se ze stavu jak se jsou probral všechno všechno líčil pomalinku on on tak bych já. Ji on kdo se to nejde víte a on měl taky poučení o tom jak se to dělat von to nepomůže to a že tady říkala ta byla svá s je sem dostal jsem šel. On vám zase jest ale jsem to přis těle stav bez tady jsem ji založeny do koluje tak jsem to vzala telefonu ne udělal jsem se shora zase mi ohlásil tímtéž způsobem jako tobě. Přes jestli se zprávu ale za by bylo potom a po si tohoto je toho všem přátelům snu jo stav si něco z něj další to co on si si to protože jak se na v v v v v pže on se si on se věří s. To musí jeho se který jeho nese si není jsem takže než se tak bych to nové se stali se bychom než se vědom roli jsem taky do smrti víte se to oni že jste si toto jestliže zcela seslal se dostal s těmi si přál tedy. Předejde to byla vivo mu no potom ses tak jestliže a jsem v tehdy v vůle dal on říkal není možné jsou se zákona stačil v přeci z v aby. Jestliže tak by se předneseném a říkal to umyj a přednesl jsem mu to jak to tam bylo von říkal no on co to neznal jsem teďka ste četl šlo co shodovalo jenomže říkal. O tu mám podezření že tomu nerozumíš jsem nevěděl se říká v nezačal neměli tak se měli vyzve li tam nic jsem si to přečetl a podrž. Jsem to ve své vidění takže jsem si myslel dal knížce jako normální a četl jsem to že se nerozuměl nebyl slávě si toho tu na ten pořád jen zrozen docela nebo sečtělý že. Jestliže byl jsme on říkal a ty nevíš se říká lidství neví jako papoušek jsem říkal nevěděl jsem se říká no a tak mu říkal tak počkej jak tu pásly vysvětlim ale za to škrtám. Lety že tak jsem ty ne po za asi tak jsem jim vysvětlil říkat tomu rozumíš jsem tomu rozuměl nám tomu do práci viztež když se to naučil se zase to se to okamžitě uměl ale jenom jako papoušek rozumíte takhle tak také já. Tenhleten život si velice rychle je uvědomím co jsem kde třeba viděl nebo četl nebo cokoliv ale tím že když tomu nějak hluboce rozuměl co se říct e no. Nebylo by to možná z výtečné zatěžovala paměti ne možná se nechci omlouvat ale kdybych potom chtěl tomu hloubi protože nevím se přeci na to se o tom co z tomto ani věnovat tak jsem potom samo jsou přednášel. Ne a co tady jsem když co si si v češtině tak to zjistil protože jsem šel jsem francouzsky ani nemusel rozumět ale když zase se dostala něco mysl nová přesnou transu činnou. A jsem zanikne opakoval tak ta paměť zvu nová byla tak dobrá že jsem to dva přes jak to ona říkala tak ten profesor to bylo jednal z jeho říkal. Člověče tím všecko francouz co budeš přednášet naše přednáška chabá od zpíval jsem zpívat se sem všude ale nemusel jsem musel jen co říkám jsem správně vyslovoval prosto třebas. O tom podíval do slovníku to tvoje to nemožný ale nepotřeboval jsem e tomu rozumět abych to straně vyslovoval a to je všechno tak všech je to moje čili ty moje zevní smysly které vy máte je daleko do toho jestliže jsem já. A v ale protože jsou propojeny nějak vzájemně a pomáhají si služ si pomáhal zrak a tak dále uměle je to samostatná oblast která si sama se sebou rady protože je. Je jenom na vštěpována volně ale na to na tu mystici tebe my si tady cit že si jestli si žije sám pro sebe byste řekli no ale vám to říkám jenom proto abyste věděli. Že jsem potom mohl pochopit co se mnou on sedělo sedmnácti se který jsem poznal tu svatou podstatu tak taky jsem tomu správně nerozuměl co mně to tam přinesla. Prosím vás když jsem poznal že sem nesmrtelné podstaty a jestliže všich je jsou to nesmrtelné podstaty a litoval semen za tože o tom nevědí že se tomu nevěnuju plakal jsem za nimi dva dni že. Jsou takový tupý že byl mělo vy si to toto co mysl jsem měl tak nad nestranně zaseje jsem z toho nepochopil že ten můj život nejsem do se nás je žil bez pana. Boha bez tohoto vědění že měl taky nějakou cenu assisi seš žádnou jsem neměl teprve teď začínání se vim od mysli nesmrtelné podstatě jsem ten život celý zavrhl protože sis totálním omyl. To se tak nějaký asketa jsem byl toho dopustit žilo potom jde na po protože ten co si život jsem si nemá ten smysl na ten nesmysl hotový nesmysl tak tak bych je těžkosti že jsem nebyl prost. nejsem dosud takže to co co opakovat aby seděli že to poznání nenastupuje v najednou celé duše to proces který si vybíral a co oni mezery a jsou mezery ale. Při věčné jako todleto to byl omyl při seznal světech kterými způsobil jsem se mohl odvrátit od toho života do sedmnácti let co považovat za špatný ačkoliv nebyl a tím jsem jsou věnovat znovu byl způsobu smyslu života. Kdyby byl považoval ho taky za doby nebo aspoň poněkud jít za dobrý tak jsem toto nemohl udělat zase tvořil za tou to jest tažen špatný planým nesmysl li dal jenom zrodem a tak dále. Jako se dostane klamán sama sebe tu při omyl ale byl nutný nesprávný tak musím že životě dodneška jsem pořád takovými ale omyly správnými. Veden stejnou měrou jako těmi pravdami a jenomže jen proč je to nutné u každého z vás protože žijeme v dualismu a zase vychováváni je pádem dvojic dobro zlo relativní dobro relativní zlo a. A ne mu neobejde se nikdo bez toho když jednal zanikne nebo ještě lépe když vyvolá nějaké relativní dobro vám v v jsem tak bylo on tím taky relativní zlo. Tak například u pana třískal a jeho smrt byla relativním dobrem relativně dobře to bylo protože to dotahl dostoupit dlouho v tom těle ale to zase relativní zlo e by tady nejste sil nemůže se s. Nově toho že myšlenky na něj a tak dále čili to se nedá rozvázat za vám z nás si věci udělat ano to čas všechno bojí a on to taky shody. Čili v v v tak do říkali jste to tu začlo ku se dostal z o které jsem dostal smyslem a tam se správně říká začátku. Víte viz jeho tele narodí všem jevit pravili stálost jeho zámku a dali je hodně pokladu ale tolika bych to neunesl ženám a teď menuje si poklady. Tak se dopadal s námi mysl bez se vybrali do tohoto světa z věčné oblasti a dost zajez ne poklad z toto lidské tělo se ten veliký poklad nebo z nás může transu vono se