Karel Makoň: 87-0506 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Sny. Toto šlo o to ku do tu motor do ve doby bylo co si to je zase jsi byl v u pokročila ve věku ale ještě stará. Jako a jak. Si ještě ještě chybí do se dostat na sví ale čím zjistím zač než tím je to lepší rozumí. A totéž říkám dejte dítě začni s tím je ten pořádně to neni tvé dítě to chci teď svůj úkol v z ji úkol tudy ku u bude něco ji než ty znamená sebe u k kolik el že provádíme sto procent je od relativně nejlépe jak můžeme to co co pod ve dál mile relativně milé jak můžeme tak spějeme bych svými kroky k tomu. K tomu poznání které narodilo jordánem že on tam do toho pochodu od za z od opravdu. Když byl člověkem poznalým že od boha přichází a musel být v tom co jeho otce li se ztratil ve vás dětech v tom chrámu. A oni ho marně hledali jako o to tady přesto na synu udělal tak jak s tak se musel umět od pout tat od sebe a být poslušen úkolu který vůči rodin který byl do třiceti let a my vůči společnosti máme ten úkol sice z po z s ti. do třetí let to znamená téměř celý život on potom přel se ti zemřel tak těsně před smrti přišel teple do další fáze ukazuje ve vší pády touž nevyžaduje tolik péče nebot tolik řek bych z času jako dejme tomu ta první fáze stavy že že úžasně mnoho čas ale nikdy si nesmíš nebo nesmíte nás i to myslet že to máme za sebou že si můžeme dovolit si říct tak dokonale zvládá vám. úkol nebo lépe nebudou při svém stáří nadání a tak dále. Ale no mezi jestliže nejsi nadaná. Nebo když to ne ty věci že vy při bezmocná vyšlete říci nevíra kdy že ani nějaká být to si nemůže být věd. A vy si může být ne pera v jeden vědoma toho co udělat ještě při tom se do tam se či nám říct kdo ještě mnou řeknu to se nedá za vizi ku jsem tam nena píši na vizi k ku od ty tu ona vítat se například správně po modlila a situace ho. jejího dítěte se při na a pak se podle sestra jsem přes toto pozbude hostu s toto neměla to z nevědí měl za zlý že si může sestra chovali co sestra budete tu víte to bylo správné tam modlitba byla pro den vše. Neměl by projevem strachu to byla nová apod se která to všechno zrušila jak mám člověče vítat s tebou zacházet. Když na tu předek nesmím a ono by to beztak nepomáhalo a ono je to ne po a kdybych by byl to pomůže tady před čem vpředu přes koleno a na řek z z za to co jsi udělal. Tam s si něco vzkaz vládne poprvně no ale cosi u plně hadr pro tyto let ven z že jo to na vás to se někoho jinýho než on promine jsem mu to taky zle dotýkat pod z ti. Musel si by člověk nejsou konkrétní nýbrž se pociťují jako neklid vnitřní. Tak je to jenom řek bych. Ozvěna toho co před tím dělal mi domu česky říkáme svědomí. A to je dost těžko postižitelné neboť to je. Všestranný obsah toho co jsme dělali tak dohromady zamícháno že je to vlastně jem. Metafyzická kaše bych tak z jak na a ve kterém není vidět hlavy janě paty jo ale jak jsi s těmi pořádal mi tady k lež otázku. No by řeky došel bych držela v vim boty domácích poměr. Ne z s a aby se svým manželem z toho viz to proto se jinak ne. On si nepřeje být tak doma drakovi byl ale kdy jej ti to by být k a panečku skákal. Ale buď ráda čeho od postu byl z oslu je i kdyby byl nevěrný tak si zasluhuje pamatuj si při že ještě nevěrná nebudeš i. Tak jsem to že jsem nejednáš správně ty se mi tady vykládá to všechno je s na neznalost sebe sama. Kdyby se sebe ale vzdala let tak bys věděla jednu zásadu rád ti chybí na hlouposti atd zbytečnosti dnem od mám v plzni příležitost se stýkat trvalé asi deset let se ses stravou mýho zemřel výhod přítele. Který udělal jednou možná chybu možno dobrou věc že než umřel tak mně říkal prosím tě. Jako si krám chodil když jsem byl naživu on věděl že na ten je pro umře el tak neopouštěj tvou cestu tady na život nebudu taky občasná vštěpovat po těžších jen že ona za ženská plakala vedle noci po smrti svých ho mám svýho. Bratra protože neměl nikoho předtím do chovat smrti matku při do chovat smrti otce tak teďka do chovat smrti s bratra a to bylo moc. Ne takže teď plakala. No jsem jenom trnul jak toho se to tak asi plakat aby se před nezhroutil na aby člověk. To přežil aby aby nebyl blázinci teď je vychází či co by čtení sovětský co co s. A je tam článek ale co ho ne přel se s jenom ten nad bys to tak že dneska jsem tady je dostat co chtěl a dostal se. A jsem si byl vedou oko vládnu ti a byl s li život tak něco el prosím je tak let toho se nebojí těch sobec v pořádku ale. Když ona se zela pět sled a ještě bych dneska ji nedržel kam se aspoň dvakrát nebo třikrát je ten tam do jitra se po je najisto ona ovšem byl to si takle návrat do do těla je hrozným stalo tělesným protože takle si nakládat takovou takový žádal od toho musí dnes s následky ale věřím že by to byla nepře že tady byla nesnese za to byl ještě na vší. Víte ani ježíš kristus se zase se z si než styděl a řekli bychom z lidského hlediska neměl proč někdy sled. Protože prošla jsem například když mu ty sestry marie a marta řekli když jejich bratr zemřel před třemi dny kdybys tam byl u nich zdržel by byl že by byl nezemřel kdo by to byl zařídili ježíš kristus ale teď je konec protože o po smrti a za tři dni tam v tom o jen tuto tělo se skládá velice prudce. Tak řekli že není pomoci a on zase zel to byl jeho dobrý přítel nepostřehl si zase se protože věděl čeho se při svých. A jenom protože věděl že o z křísí oděl do vzkřísí proto aby ukázal co se stane s ním samí protože potřel dnech pobývání v době stane zmrtvých. To nebylo k zrozený to bylo úsměv mu o o přesto zaslzel upřímně zaslzel protože na ukazoval postavení lidské otce žil tak dokonale do postranní těch sester a toto postavení člověka kde by by byl jsem neuměl také vyžívat tam nemohl dal příklad o například plakal dále nad jeruzalémem on dobře věděl že když to byl ve neposlechne nezastane kámen na kameni. A on mu to říká tomu bylo za ne ne poznáte tvého slova opakovat přitom pláče. A teď ale vám řeknu jednu věc se na vás bude velice zajímat a on ten ježíš plakal ale věděl. Že přestane li toho či než že bude rozbořen dostat. Vy jste že je že říkal jednu věc důležitou. Š mu na výkaly tak když toto bude rozbořen no kde se budeme modlit. A on říkal ani tady ani v tom chrámu ale nikde nýbrž v duchu v pravdě a tu ku že to ne k tomu nemohl rozumět a on věděl dobře že tomu nebude do že třebas křesťana za tisíce a přes toto musel říct takže proč plakal jej těžko lidsky si vysvětlit aniž víme jakou měl moudrost je to třeba svatí se. Lidé nepochopí jak se mají v duchu a v pravdě modlit tak z toho bylo muselo být skok z pošli se ten chrám lidského těla ale nenaučíme si tím modlit v duchu v pravdě. Když on říkal probírali jsem ochoten probírat modlitbu duchu a v pravdě potom to jak to vysvětlím. Tak by se sis to nikdo z vás neděla a bychom tom měli z toho co s a řekl a samo jsou především že život za ježíše krista dávno vědět nevíme aby se tomu nepodáváme nezažil se v mém nejste poslušnými nástroji boží. Jimi tak myslím že bych teďka o skutek odpovím trošičku abstraktně na při se modlit v duchu a v pravdě. Kdyby ses se ty ses jeden ten model duchové v pravdě v nebi směla vědět co co dělal ještě jeden krát kázal že jakmile se do od li byv v těsná a vejde kdy se to máš. Nejde tak ještě starost tak je po modlitbě nenese z i když ty. Ve ze když ti učedníci pán jeli potom rozbouřeném na rodit potom rozbouřeném jezeře o slepota měla. Že nespí na jeho četl celek nebi nemodlil do toho by se neutopil li a že byste že hned oděli ježíše. Před zkoušeli všechno možno dostatek dobře o jen co všecko jistě že vojny to nešlo a teprve z jako stalo na viděla vodu na tak buď li toho ježíše a říkali mu pane ty tu spíš aby to veme tak nám připadá naše situace tam bůh z a my tady to jdeme to řeknu jinak jak je to napsáno bibli ale řeknu to správně před do tam není napsal víte proč to ne te. Protože se strachujete a aby se nestrachovali dokud se se strachovat tam modlitba byla dobrá si tady si jista že si našla modlitbu pravou a z pod kam to dokáže to zastíní do ten svůj strach při strašidelná aby to s tak od a co to svoje rodí charakter se strachovat set všeho co se dal co se dává. Že vzor jako si z oka je padneš své se žid pražské pro tak je tak rozumím tak se po děláme na svou dceru do prahy v duchu a mohu mluvit o být víte takže vůbec nevím co jak ona žije láme vím dale bez to budu ale bych o své dceři všecko zprávy. Že to str pytel i pochodu do janem co všecko a pak tomu vivo že ona ve stejné situaci obdobné ti a kdykoli ona se nestrachuj je tak to bez slova teďka na příklad dejme tomu jede na které mi k li za spěl bude závodil s. Tak tam budete starost na vás zatím dale protože jak na to ona pro za od je tam k bohu ale tomu který ale jsem s. Zbaví se sama sebe ale to mat li si správně se modlí v pravdě a duchu znamená modlit se jako nástroji boží který od boha byl posádky a je mu kong li ku který vládnout. tím že si porodit na dítě sis k tomu úkolu dostala. od boha ten úkol. Prosim jestli vítat náhodou umí rodit tím způsobem že jak to tam s ty buňky v tom těle kde je po člověka tak je to chrám jedli jediným na světě který to dokáže předtím nikdo to dokázala po něm to za si nikdo doka až. To ani vítat ani ani kdokoliv jiným nedokážeme nepotřebujeme to vědět ty musíš umět rozlišovat se s byste či a co je důležité to ty nikdy nerost ve rozezná abych si při veškeré strachy zakázal být na ti z ti zakázal do dvě kdysi kdy by to nich tady při kdy na ne tak ono ne zel začít tak si strach ale je třeba začít. Myslet rozumně. To znamená cena rozumné na to nemyslet toho se vzdálit a to se zdali tím že se řeknu z toho pronásledovat abych aby to u peklo nedokáže. Nýbrž k tomu se musí čelit jako ježíš kristu ukazatelem poušti tak tobě se klanět nebudu mistra ty nejsi mi pánem tebe poslouchat nebudu mistra ku ty nejsi mým pánem mi pane mně otec a jestliže toto on řekl tomu satana ty taktem z úplně zkrachoval a odešel nepořízenou ale kdyby byl ježíš kristus. Chtěl ty kameny pro nic v ale nebylo psáno o něm ve starém zákonu za to udělat nebo kdyby si byl skočil jste věz že jdou. Anebo oné ale co všecko co ten satan všechno o ti chtěl tak se dostal do velice svízelné situace a protože jsem nemodlil v duchu a v pravdě ceta tedy modlit se v duchu a v pravdě znamená vědět nebo předpokládat že se o pán bůh nejlíp stará dej líp líp než kdokoliv na světě se než se budu postarat a že. to jenom neb po tím ke slovu že například pustila ke slovu jeden den no ale zase né. Když to je se mi líbí nad paní kamenické říkala nezapomeňte říct těle. Že to není situace jejího dítěte protože ses zase svou matky při se to nedá rozdělit čili kdyby ta situace matky byla dobrá. Tak bych zase proti přebrat jsem taky dobra to lékařská věda nemůže toto vědět že to je za spoje pro z duševní. Tak tu je. A jistě správně řekla že ty děti by sebou komunikují zase jinak než dospělí lidé a dokonaleji ještě jedno vývodů ten něco co dospělý se o to své neví jo ne ono tady v těch hrách počínali jinak. Oni si počínají jako nějaký takový kolektiv který osobě vzájemně přes tam těla o sem mlátí ten je v no ale přesto nám jsou kolektivem který tanec za jednou za den pro vás jsou z povel schopny kolektivní hra a taková matka třebas není někdy schopna ani rad kolektivní by na dvou. No ale toho je z nesprávný způsob modlitby jak již považuju celý život za modlitbu. Protože není možné abychom s životem nebo odešli semene otec na to věříme nebo nevěříme který jediný náš odsuzuje kou se musíme vrátit to tomu se ta žádnými osudu se he vjezd anebo z karmy ne existuje než tenhleten jediný protože odkud se při tam se musel vrátit prosté dát z rad. A když tak projdu tak. Sub specie tak věta pod v z pod vlivem věčnosti která mnou vládne já. Také jedna a to jednání a proto se taky stane modlitbou jestliže ježíš zřekl modlete se neustále taktem prosimvás nesmysl když to takle jdeme lidsky. Protože to s to by nás zrušilo se ve bez rosy či joze by se každému říkal jsem budu modlit. Ta se kam podle nad je. Ale zanedbává aby děti zanedbával bych byl rodinu zanedbávali veškeré své povinnosti i povinnosti vůči sobě by zanedbával jsem tak bude nožem rozdal v praze byla to žena pěti mužů tele že při pěti dětí. A tažena vydat ten že pod říkám jsem chodil denně ne k nim malé do vedlejší ve sví na náš mu to tam byl by byl bych při z tu. A ty ustavičně žal volil bo občas to je ta paní k let nová zase nestará o děti a proč se nestará o děti protože kostela na byla pořádku v petra vše co dělala zanedbával svoje jen v. jsem to štěstí že jsem našel jejího bratra v plzni a tak tedy do potom přesně vysvětlil se to takle zenu že. Že ty si s tím velice trpí a něco řeknu tanec krám modlitba tvoje že vzal dáváš svoji rodinu pro svůj strach to je tak pro konkrétní starost jako krk tím ale čele kdo péče as starosti rozvíjí péče as strachy rozvíjel čím musí vyvinout maximálně nemyslí výhod jak popadne ztrát. Co si vy svízelná ze sebe by náš jenom malinkou část toho co bys při či beze strachu mohla vyd. Teče beze strachu znamenalo že dítěti se ten den dát do tak z ale čím víc pronikla strach do tebe do matky tak tímto rozvíjet nebo z s my se s tím protože to nebude zatím do se to dítě osamostatnit od matky natolik že nebude světem kontakt s tou matko jakkoliv skal cítí tělo nec když od sebe ale on to o tobě cítí tak pak to bude jiný takto nebudeš most ovlivňovat svým způsobem myšlení svým strach.. jsem proto říkal tady vítovo li že když toto dítě přežije všechno co ty lékaři špatně styku dělají v tak že teprve po pubertě se dostane do introverse to znamená od pro něco od toho vnějšího ji od matky. Tak se může ta situace úplně obrátit. Že do to vydržet za proč bys to dítě bylo tak dlouho trápit co by všechno co by zanedbal školu například to by nebyla schopna vody do školy jsem taky nebyl schopen škody chodit. Sobectví slabý jen nevzali škod rok při se jsem za rok. Tato jsem ho ještě musel ukázat protože si bude tak u bohy rodiče jako je teď tak je si milovaný. Tak nebude o cosi normální školu s tělo natolik že potom bylo ze synova tak převod školu a je zajímavo že se s výborným prostě ještě nebylo starší mentálně na tak mu to asi šlo snadno a tak jem v co let do tedy modlit se v pravdě a v duchu a v pravdě napřed v pravdě by bylo modlit se. Správně za správné a ve správné jsem modly svému otci to tam předváděl ježíš kristus. V sedmnáctého z nás kapitole svatýho jana jak se modlí za své učedníky to si dobře přečti. To je modlitba v pravdě ne ještě v duchu ale v modlit se za to aby ses plnil úkol který máme od boha úkol mít dítě máš od boha koneckonců od boha když se by jenom jako řek bych prostředníky vůle boží výhody či ne a tak to provádí když vůči bohu ten koho a ne vůči. Dítě ti ne prostředek který se ten úkol provádí. A tak nese modlit člověk v pravdě protože pečuje kvůli tomu že to úkol od boha o dítě tak jakoby to byl u k od boha jako hospodaření s hřivnou která ani určena pro toho člověka ani pro tu matku nýbrž proto je mi dispozici nebo k matce skočit protože pán bůh tomu stanovil mně dal tu v do ruky abych měl s to byl pro něho o z jednoho nepřítel zeptat jak si hospodařit. Jesi el. Když máš těžkosti předtím to buď se z srdečně ráda protože ještě ukazuje že o dvě cožpak ně. teďka když si jasně u kam od z pod je to tak je špatně je to dobře no a co jsem v tom duchu to bude daleko těžší vysvětlit než se to v pravdě protože my si neuvědomujeme že jsem modlíme duchem bo vší. Je že kdybych tom neměli tu možnost že by ten duch boží i pronikal naším orat on do míry že bychom byli schopni třebas modlitbě nebo z pravil na nebo cokoliv jiného tak že bychom se nemohli ani modlitta kdybychom straně nevolil tak bychom nemohli žít k víte. A tohleto je tedy modlitba v duchu on že nakonec se to obrátí v tom duch ku začnu existovat a odtamtud vycházím do tohoto svět rozum jste obrácení že jak jsem za to potom psal v jeden. Cestě že za tu před strašit boha a to otec na všech cit cesta a. Takže když se člověk modlí v pravdě tak se dostane k tomu aby se moli duch ku napřed duchem a potom tu duch ten se modlíme jako tak že děláme toho ducha toho bychom mohli vůbec cokoli dělat jenom o vyd. Ale potom duch ten duch námi vládne námi se v tom duchu modlíme. Silou o toho ducha se od tak do poznal tím že jsem se vzdal svýho rozhodnutí ti by to dál nešlo. Stéká ani pod se že to dál nešlo jsem se měl právo ho vzdát tak dycky nastoupila prázdnota nic z do které se byla moudrost boží jsem jednal z moudrosti boží kristus že jsem měl moc. Zařiď věci který jsem před ti ne cítí viz tak ten pes mocná. A ty si moc nabyla vim ale kdy ty víte se kdy a kdyby se byl moc v všechno myslim jako by tu by se ne atom před to co ty víš no a tak když toto dobře již tak se pole toho zařiď prosím atd teď těžkými v ní. No když kolikrát jsem ty věci pro marně rosy do plný neboť jsem si za ba co pražská co jsem všechno pro z vás kdybych byl tolik tohleto co při by ten s vámi nebyl ve které jsem tak li při jen co si o tom jsem. V či těmi chybami ji svými které na vás taky vidím protože toto moje chyby vás mohu jako trošičku přiváděn na pravou cestu. Ale kdybych je byl neudělal všecky co by děláte kdyby ti i ty vítat všecky co děláte to jsou moje chyby. Kde je to tam o je tady byl vůči ní. Soud docela tedy neboli ten od toho o tom liž je tak jsem si taky oku při tak lidsky. Ale protože to bylo. V počátcích lehké a my jsme zpočátku lehká na konci strašit ježka v to v praze které jsou české jsem si naučit nazpaměť. A to musí strašná a to bylo co dělat jenom toho nad tak jsem sveze řekl to pak ještě vyvedu takže jsou věci těžké na to světě jen a sobec lehčí a nemáme rozlišovat že totiž proto nepříjemné o toho příjemnější to znamená než či ve vší. A když toto rozlišování nebude nás tak snadno se budeme začínat modlit v duchu. No a když ten z s z ostře tento chrám ho ve třech dnech postaví jakým říká. Dávám dát právo abyste zabili abyste ukřižovali. To je ten chrám a ho petře po stal rozumí že to. Podívejte se sil by k této výrok proč se samo jsou nemůžeme je nově roku poznat všecko co řekl nýbrž že jenom proto tak by to pro dost jako problematické. Ale on taky s celým svým životem to ukázal jak a jaký míry a proč se něčeho vzdával ani čeho se chápal na odpad. Ne tak bych bych k tomu měl říct tohleto asi že nejsme oddělenou bytostí a následkem toho si musíme být lid byl vědomi kdy u toho okolí nebo těch událostí do který jsme za pasován ani svým život. Protože ty mají taky právo spolurozhodovat o tom co chci udělat nebo o tom co mám udělat. Jestliže například mám lidské tělo tak nemohu rozhodnout se své vůle by bylo jiné. Je tím vším je jen malém vláda prostředňo věku staré nad tak. Toto nemohu rozhodnout. Jestliže nemohlo to o tomto těle tím méně mu rozhodl o společnosti ve které žiju. Ale od taky na co tu ta rozhoduje spíše o mně šel ale musím si být vědom této spojitosti. Když vím nechápu tak nemohu vůbec svůj úkol vykonat protože se nikdy protože to nechápou nestane odděleným od společnosti. zůstanu neoddělený od společnosti jsem do spojení spojit tou nádobou se společností. jsem s politoval museli nesmírném když vůbec nemám tušení jak souvisí s celý vesmír. Ale protože mně jenom lesk o pravdou že nebýt rostlinstva živočišstva napřed před námi tak že nebo který přít člověk dalo to jsi byl za tady je. A že tady jsem byl zase vědec byl to mám ještě nedošlo byl vědecky ale je tu let takže dejme tomu ty zrak svět jen nejdou proti sobě nýbrž kdo mi tím směrem tak asi. Jo to je to za postu věk s. to nějaký střed oko to je s to se točí je to málo co z z za to volen tolik složité není třeba tomu rozumět ale je tady závislost. Že závislost které jsi byl ježíš kristus dobře vědom a proto vám toto právo jenom prozrazoval společnosti jaké prát od a společnost určitou mysli kristu právo ho ukřižovat a on zase možnost to zrušit tím vzkříšením a myslím že kdybychom cit takhle. Zacházeli s událostmi které nás potkávají tak bychom si nezoufali i na tom nejsou to nejsi situací protože my nemůžeme například. Způsobit aby z všech my věci v našem životě stali pocit jim výkladu mými. To není možný protože jsme viset dostalo tak zruší víme o je dost. A nadto nemáme ani čas ani prostředky zatím budeme jevit ale musel tomu do úst protože nemáme tyhlety možnosti tak se s tím musíme smířit a musíme si tam to z ba s tekla ano ty při rozum po tentokrát ho postaví mám právo ho za tři dni postavit a to nejenom právo ale mám tu schopnost. Protože vnitřně jsem bohem. A proto jsem než časovým ne nenarozeným co ty narozené stvořené do toho co mluvit do čeho nemůžeš mluvit protože si myslí do toho že si myslí že zboříš nějaký chrám potíž jenom. Pro stvořené a ne to nestvořené z toho vejít že vítězně zase znovu tak to světlo je tak ježíš pokud poznával správně ale on poznává správně smysl událostí. Tak věděl které mají smysl pozitivním tak které mají smysl negativní. Takže nejde které události o vedou k tomu aby jimi mohl ukázat co člověk na cestě k bohu musí zdolat a co musí přijmout. Jako nezbytný prostředek k dosažení do od síle dovede jako dnes ten takovými jen s prostředkem. Žádoucí jiné a ne z mi citelný an ničím na stupeň temným je že musí zemřít na kříži to jem. Každému z nás tím vysvětleno co se s tím musí stát ovšem upozorňuju vás na jednu věc že toto pralese nejíme mně rozumí křesťanství že si myslí umřít na kříži znamená na ten kříž vstoupit na. Na ten kříž vystoupiti ježíš kristus stal v jeho spasitelský úkol nemůžeme zastat. Sám mi to není náš to ve se strašně proviňoval li pýchou. To by on taky představy vykupitelem jedině on za nás může vstoupit tak tiší byste si že za jeho života nikdo z učedníků na kříž nevstoupil ani k tomu neměl že neměl za zlé petrovi že zapřel ježíše protože kdo bude nezapřel tak by byl s ním šel na kříž a on si nepřál aby šel petr z př. či se to braní kříže. To oni být ukřižovat ale braním kříž u rozdíl prosim ne ukřižuj své ale ber svůj kříž třebas tam se musí doslova všecko hrát ten ne si to pozměňovat chcešli kdo za mnou přijíti zapři sama sebe vezmi svůj kříž ne ukřižuj své. Vezmi svůj kříž a jsem to jsem byl způsobem velice názorný v že když jsem poznával tvé mládí tak se to s tím ukazovat tom dětským způsobu myšlení jsem poznal se správné tak nestačilo poznat co je správné kdybych jenom poznal co je správné tak jsem poznal to proto že jsem sebe zapřel jinak by to byl nepoznal to se. Správné bez rovná rozum. jsem se sebezapřít abych poznal co je správné věcně poznal objektivně nesou věk ty vně. Ale to by bylo mně prokletím ne. Kdyby se hned nevzdal svůj křtíš to znamená to jsem poznal za správné jsem musel ne také uskutečňovat. Zase znovu svými lidskými silami. Čili se musel posbírat ale je toho vložit jak jsem tohle neudělal tak ta síla která byla v tom poznání se ztratila. Jako vyšší jako nebyli nepoznal. jsem musel jako jiný člověk potud tváři lesu dobývat dělat el mířit ti z všemi svými osoby silami kdežto když jsem se okamžitě chopil poznání. Et tak semena měl moc od poznání uskutečnit. A když jsem to neudělal kdykoli jsem to udělal tak jsem ztratil tuto moc a potom metod pracně šlo kupředu nebo se to. Se za trest mockrát opakovat případ který on moc dobře rozumem nesčetněkrát opakovat. jsem to nesčetněkrát opakoval od tří let do sedumnácti nesčetněkrát o protože jsem neuspěl na to že jsem toho třebas využil nebo taky nevyužil někdy a podobně. Čili vám radím nestačí nadání nestačí poznání nýbrž je nutno také se chopit poznání uskutečnit je. To znamená všechny osobní si visel sbírat a jimi to uskutečnit to není starostlivost pečlivostí. Kdy pečlivě všemi svými silami uskutečnit čemu mám moc. Například se třeba modlí ono tomuto vychází správně tak měl moc v chvíli měl moc od boha a tu promarní tím že nepo užívá bez strachu. Když mám moc od po jako věky vůči syna el pro ze se rozbouřeném tak by byli před o li přesto jezero ale protože nejste stavbou ska se zvětšovala těžkosti se s věčnou. No tak to mějte na mysli prosimvás protože to zkazí věk každou chvíli v my všichni ne někdo z vás i vy stejnou měrou o protože okamžitě ne uskutečněné to co poznáváme z za správné. Když do toto provedli ježíši kristu tak on říkal. Nech tak ty pochoval mrtvé atakdále ty poď za mnou to znamená chtěl aby okamžitě jak jsme se chopila bychom šli samy abychom přiložil u dílo bychom lidsky na to šli. Čili ten nestranně se vzdává své vůle při tom sebezápor aby nestranně vůli znovu sbírám svou vlastní vůli a tou vůli se chápu moci která tady povstala a používám jak to neudělám tento obrat neudělám ke své vlastní vůli tak nejsem hoden toho moci která se objevila. Promarní co pro vám ve zkratce k tomu or na ten svět který všechno to je co od otce to člověk z vůle boží poznávám správné a. Ten nepoznává dostává moc k tomu to vykonat a jestliže to vykonává a tak vychází s touto mocí boží ze sebe vzdává se zase u sebe tím že se že uplatňuje třebas mimo sebe ano. A to znamená tam pořád takový pokroku uzavřeným domě země domě země domě země že jako prostě jednat volali o na jednom jedno po jako samočinný počít č u totéž tří a nula tady s tej význam jako ji mít jedno bez druhého by nemohlo z řekl bych že. Ježíš nás učí nejednat nikdy na jedno kopyt to a to znamená že pro vás velice zhruba řečeno jak si mohl asi měl aby měl počínat v první fázi od nula let do třiceti si ani chvíli víme z měl počínat od třiceti do třiatřiceti a jak si proč na to při chce v z do třiatřiceti. Přines je ani chvíli počínat od přijat sic se po vstupu na kříž vůbec čili vidíte že obtížné nad radu která nebyla obecně platná protože mu civět k jakému stupni vývojovému mluvím a v že nesmí st nikoho na tom jeho stupni že když vám říkal nepřejte si spásu. Tak bych se nesmírně proviňoval. Ježíš kristus to neřekl svým učedníkům a nechali v touze po spáse neboť toto sobectví vrcholné sobectví bylo jediným prostředkem jakým se vody dostat k pravé spáse když o nakonec odbourali tuhletuto mu odbourali ale včas teprve když to bylo o to bylo možné když tam něco zbylo ale kdyby se kdosi dvě prázdnotě tak to bylo správné v se musím dobře nad pozor co se. chcete abych viklat on negativní stránce poznání čili o nepoznání třeba jako o něco naprosto pod sebe ne. Tak bych se proviňoval neb proti vaší úrovně ale proti přes který ve že kdyby například dejme tomu. Byl věděl ten do chromý seděl u rybníka bethesdy. Že k němu příde ježíš kristus nebyl by to všechno postaveno na hlavu co ka a on z šel nebo zůstával u co z toho rybníka ve stavu absolutní nejistot ty ale nebyl proto jsou v ale tam jako. Ten strach nebo tam neznal do žádnou roli jsou panství nic to by byl. Tam nebyla ale ono se to stalo ne jeho přičiněním přímí. Ale tomuto o došlo zákonitě protože byl. Řek bych si z bezstarostně trpělivým ale také neschopným poznávat pravou skutečnost že si totiž střádání co s žádná z něco. O čem neví že si střádá při střádá na ten příchod toho ježíše krista v kdyby si jako byl věděl věděl v jenom byl toho že si na to psala tak to byl to bylo li čitta. Host a dobyto do z do ten účinek. A když on to nevěděl jsem to z ale jsem od těch tří let nevěděl do sedmnácti na cestu střádání. Tak se neděl se na vedou ten pánbůh přijde domnělá jenom měl co všechno vysvětlí že jsem věčnou bytostí no ale dobyto bylo s tou vůbec. Něco co by jako nevypadal jako o to sugesce kdybych si toho byl vědom že řeknu něco dělám el ještě k tomu nějak při soudu že se tomu nějak přibližuju se stranou sugerovat to nebyla o to jsou kde se to najednou přišla jsem o to vůbec nevěděla vědomě se mi seděla proto viz dostalo. Takže mnoho věcí nebo řek bych z stejná váha spočívá v tom když nevidím jako v tom pže vím kdybych si nebyl tohoto vědom tak by vám měl za zlý že třebas něco nevíte. naopak se naráz v promiňte mně že to nevíte potože tady jsem vám dobře el v živý která obou skal k skal budete mate země radost naváži ten si pro ne. jsi mi že tato negativní stránka poznání stejnou cenu jako aktivní straka pozicí z atd o z na a ne na totiž je vyjádřena skvěle otcem moudrost nejistoty a myslím že to když se mu málo by na dal jsem to. On to na kou správně ale ne do řekl toho a možná že jsem si to rozmyslet mu na dávat za toho protože asi čas nenastal když to takle otevřeně říkat. Hodit zmátlo. Ale visi kdo troufal třebas jenom nadpisu říct že nejistota je ve nejistotě obrovská moudrost. Tak vystihl bezvadně aniž věděl že vystihuje to vedení ježíšem kristem. On když jste jistoty kterou měl u otce vstoupil do toho nejistého lidského života a o kterého o který se ucházel vede do ve s a všechny možné jiné okolnost ti že ano. Z nás to byl vstup do nejistoty absolutní jistoty a když potom vstupoval na kříž za ztratil vědomí spojení s otcem to bylo se do nejistot ti z doby s a myslím že to existovat tak jinde a tady kosti měl životě na příklady sešel postit na toho o tu pouhou tak je tam řečeno duch boží ho na na poušť. Aby tam s to proto s tím satanášem a o nevěděl proč o tam žene to byla z kde se to naprostá nejistota v tom obsažena on řečeno takže mu řekl že tam setkat od pána všeho do musí třebas to ne on ho prostě hnal na op v a tak taky do toho jít k otci se z ne na ani nevíme proč ale v tom obrovská moudrost bychom si jenom tohoto kdyby se mi že v tom tam moudrost na kterou nestačíme. Tak bychom klidněji těmi jsem ty svoje řeč kdyby řeší bych tento s pečlivostí starostlivostí. A protože bychom se pečlivě věnovali i tomu stavu ve kterém to z ku podivu nejde kupředu ano. Jak jsem to zda a protože mi svým vás je to toho že že se že je míti omezeny či ale že dělat chyby ale i nikdy nepochyboval o tom že že jsem že to správné. Když jsem se dopustil chyby byl v útlém vládě se odporoval lékařů to bylo vždycky chybného jsem neměl odporovat ne to co mysleli dobře. Naopak o to málo mám na pokračoval jsem odporoval jsem toto odporoval v tom později třeba. V koncentráku aby se odporoval před tím od pata do sedmnácti let tak jsem vždycky byl absolutně nevědomý neboť se kde se se mnou děje za jaký převrat se se mnou děje tak k čemu jsem připravován. To se to sto jsem svíral ses dostal jsem si to nějak dosloužil a sám jedění jediným způsobem beze se toto při žil s o nevědomost v ž v v. Charakter tane věty stránka věci která je velice když šel na protože v tom stvořeném jsou páry dvojic které jsem tady rozloučit dostat nedají se rozloučit nevědomost to vědomosti taky pár dvojic. Jako světlo v jako láska nená v z svou sval dvojice ty se nedají v co se přitom vývoji je schopen plakat jenom nad sebou nebo na svou situaci vizte řekl o jest to ce je. To byla taková váže v sedmi letech jsem plakal nad svou situaci neboť el v ve škole když jsem konečně přijel do školy jako člověka sice nemožného zdravotně ale jako se to dalo oddalovat se ve ze se muselo v zastoupit než koly. Jsem neměl být někým méněcenným el tak z mně zakázali. Nesmíš toužit po těch zvířatech za poté při rodila potom soužití s nimi dělat opouštěn veta ale měla to všechno to je maminka všechno vysvětlila kde kam ty se naučit pořádně česky je číst a psala počítat podobně to by si nebyl platným člověkem tomto světě. A zapomeň na ta zvířata. jsem opravdu plakal srdečně plakal nad sebou nad svým těžkým osudem že takle sebrali všechno při byl. To z od to by o to se přišli. Ale jsem na to nepřišel jsem všechno bral do on tu do základu na sebe strašně připoutaný k tomuto svět jsem byl napřed zvířetem daleko více než vizte sví za ty se dneska ještě daleko víc zvířetem než jste vy pořád jsem víc zvířetem a jsem toto dnes vidím že jím jsem. Jsem prostě z vých své. A takže kráva pozná jako své tele jo prosebně pozná jako své pod vím že musel jako svého oslátko všichni dodneška poznávají jako jako jsou čas svýho stáda. Nebo sví rodiny proč jsem dlouho jim byl o ti to ve mně ještě jakou vidí na mně to vidí tak tedy jsem ten začátek duchovního ze vstupu teče placet nad sebou ale v sedumnácti letech. Jsem plakali jenom on nad tím že jsem ten život promarnil tam jsem na pak je se letech dojem že berou něčeho co pro veliký význam a tady jsem plakal rozličné. Jsem pro začni důvodů že s. Z práci že jsem ztratil sedmnáctém zbytečného života se zbytečně žil do se z od toho odklonil to byl omyl jsem nežil zbytečně ale jsem si to myslel při tento omyl který se pokaždý odívá do jiný ho mu předvede do jiného než se nás ti a on to ukázal na přestal svaté roce na kterémkoliv roce mezitím bych si vzal záznam jak jsem dorůst přistupoval v kterém omylu su. Jeho hlediska z z dostal z to nedoví chodí ska a vždycky je ten omyl velice dobře posvětil ustane od těch sedumnácti let když jsem zavrhl svůj život s o tam jsem za do zvířecí tady jsem za bardo svůj život. Tak jsem mohl se plně odklonit od toho minulého svýho životem se nás je věnovat se novému smyslu život. Čili omyl a jedině tento o neměl tak na byl pro další kroky na cestě rozumíte kdyby nebylo tohoto omylu byl to omyl čist omyl. Tak jsem nešel se ohlédl jako žena hotova a byl bych se stal svolit sloupem který by se nebo onu z místa. Takže když jsem třebas toto zažil koncentráku a potom později. Zase bych z byl jsem se o sobě moc mluvil mně stačí dycky od ve zase jenom do ty míry nabytou ukázal princi. Někde volalo z tu odění proč se to a po děje a proč se to a to neděje tak jsem se zpovídal ze svýho života nesčetněkrát sto vodu abyste věděli že vím že to zákon který platí pro každého z vás aniž to z toho vyčtete tento zákon tak se může který řídit tady oněm nevíte tak se s tím těžko budete moci řídit na cestě poznání jen to co je prázdnotou z toho důvodu že oproti cestě lásky. Je to z cesta která vyžaduje. Disciplínou kterou musím vyjádřit takovými závažným slovy. Ne kde jste vy že budu klást důraz na každé jsou zla v č. Poznávané na cestě poznání ne poznávané na cestě smyslů rozumu. Poznání cesta poznání duchovní spočívá v tom že nepoznávám jenom smysly rozumem nýbrž rozšířeným vědomím za smysly a za rozumem a to je závazné tam může to závazné takovým způsobem jak tímto nikdy není závazné pokud se to objevuje v rámci smyslů rozumu. A pro tuto závaznost je třeba vědět. Že jakmile jste dovím z tohoto pramene za smysly a za rozumem tak to není určen jenom pro tento svět nýbrž o ce duchovní a jestliže hned to neuskuteční. Tak to zapřít. Tak to od ono tak nejsem hoden toho poznání napravit tím že ztratím tu schopnost poznávací ba nemám nic z toho. Čili to chce opravdu jiným takovou disciplínu jakou na žádné jiné cestě neznám. Například na cestě karmajogy něco neudělám nic se stane. Se do prodlouží když to udělám s ohledem na sebe tak se stane se jim pout vám ale není to konec cesty příště mohu něco dělat ne odpoutání bez o na sebe. Když jsem na cestě třebas nač jogy tak mohou otevřít kterýkoliv o tos pomocí hadí síly vím o ten s tu jejich je moje cesta prostě pomalejší nebo prostě nejde nestačí být mým životem na tom ale nic se nestane. Kdežto když poznání které získám z jiného pramene z rozumu ze smyslu ve smyslu pozor dobu tak mám mluvit neposlechnu kdysi bylo valně ne provedu když ho nepoužili když on ne a když kultu ve svém životě konkrétně oku. Tak to za vás že je to zhasne. Pravdou ve větší dobu se musím nějak řek bych zbavit této viny. Mně pro zaručeně dycky způsobí veliké svět výčitky svědomí že to dělám protože vím. To není to uměle svědomí ke stále konvencemi ještě opravdové svědomí protože pozoruji du protože to způsobilo nějaký odliv čili podle následků poznám že to z vědomí které jsem tady objevilo je následkem fakta. Pak tu jane nějaké konvence do které jsem se žil na kterou poznávám za správnou nebo uznávám zprávu. Ne. Takže vám řeknu na této cestě protože jsem poniž šel době li se vůbec nevěřil na tety věc že jsem nešel za duchovní spásu pozorní čím takovým pak o něm dodneška nejdu ale tedy jsem vůbec vedl o duchovně těch tak jsem neměl zájem od toho a tak jsem často se proviňoval proti do tomu aspektu cesty z poznání že jsem poznávané i ve neuskutečnil ale tu jsem poznal jednu věc jak ve jsem poznávané tou cestou nikoliv rozumovou hned neuskutečnil. Tak se od mělas síla která v tom poznání byla. To z poznání z jiného pramene z rozumového a smyslového se rozezná nás znát no o poznání normálního jakým poznáváme tímto svět tím že v něm dycky opře žena realizační síla vždycky prosím. Mockrát říkalo a jakmile alejí hned nevyužil takovým není. Ta síla v tom pozná ani není zase velice rychle ztrácí při bych za vteřinu zády se ztrácí. Ale něco se na oči lidem tohoto jak někdo něco nařídí tam za nemuselo tak hned skočím tak vám to že to je z zvyk tam s ty cesty poznáš že tam by to neudělal tak se potom strašný mně musím snažit o to abych to vůbec dosáhl nebo mohl provést že tomu nemá musím žili tam musim potom z vlastní vůle do toho v tom prvním případě taky ale nemám sílu. Tomuto pro z kdy jsem rozlišoval víte co z toho nebylo to řeknu ještě jednou vůli bez síly v vlastní vůle na vůli boží která veškerou moc za sebou. A když tedy že používám této nebo kdy můžu použít této vůle boží tehdy když poznávám z z z jiného pramene z rozumu mého co je správné dělat a hned se toho chopí to je správné ovšem i tak i v tomto případě vyčerpán sílu moc která je v tom s. Založena. Ale vyčerpány takovým přirozeným správným způsobem že přeli ji z jedné nádoby do druhé tím ve mně to budí dojem že jsem vyčerpal tu sílu protože kdybych je totéž opakovat znovu dobyl smrtelnou provedl. A ta se ano opakovat to neb pro ven protože. Prostě nemám tomu tu sílu která byla v tom poznání nadlidské. Není. Na tento svět poznání je další potíž v tom že nikdy to nejde postava když se něco nějakým způsobem třebas nadlidským nad rozumovým supramentálním poznával tak podruhé když to poznám stejným způsobem to poznám tak uskutečnění tohoto poznání nemůže být totožné s tím předešlým. Musím mít u by něco dělat něco jiného. Tak dejme tomu ježíš čistota pro jenom dycky jednorázové jako dokonalý výklad toho mít i životě neexistuje takže budu mluvit o tom jak to ukazoval ježíš ale budu vám přitom vysvětlovat jak se to praktikuje jak to vypadá praktickým životě jak to vypadá v tom byl dokonalejším nohem nedokončí v životě lidském. Že totiž a jak stylem něco poznávám za správné tak aby konám toho nad tak do toho vložím sílu z toho po k ho pocházející ale ježíš kristus ukazoval od to je příklad mu ji od to co to co říkal ježíš kristus tam byl dokonalejší. Ten měl sví toho otce aby mohl ukázat víc než normální člověk. A vás by v tom že musel být ustavičně v tom co ne otcova čili on své neodvracel od vůle otcovy ani v tom u k na mládí co do nás ti letech. Když například utekl rodičů nebo stalo před rodiči skryt v chrámu jeruzalémském o do ve dale o to od něho třebas našli ale. Tak to on neuniká rodině a on se jenom toho. Všímal především toho co bylo v tom řádu hodnot svýho vnitřních daleko důležitější to bylo být v tom co jeho samozřejmě že on v tom co byl li to bylo o co byl pořád a od začátku do třetí let pořád v tom byl ale musel v tom v tom musel být kdyby na této cestě a v této první fázi cesty člověk si neuvědomoval že musí být v tom co jeho otce nebo neboť je se do tohoto. Jednání jakobych moci jako vy. V tom se od si byl tady na cestě nepokročila bylo da. Na cestě poznání že těžko dostaví jordán jestliže se nejenom cestou poznání přinesli jak na to že ježíš kristus se svými učedníky od tam nevedl cestou poznání. Mně tam nebyl odosobnění zbavení se svého že se zbavili svýho tak jsem si zasloužili být učedníky páně kdežto na cestě poznání je tomu jinak toto by nestačilo no ale to jeden blahý následek že to nestačí je že když to koneckonců stačí. Protože to děláš správné jsem říkal to i od li kuje tak to za následek poznával moudrosti boží o začátku. Kdybyste v tom nevěděli třebas poznávání moudrosti ale dejme tomu vím že mám být bezstarostným bezstarostně a to rokem příklad mi že to pochází tato to vědomí pochází z moudrosti boží ne z me měl by naopak oni rozum napovídal že mám být starostliví. Neboť na dvou buď budit dojem z od u od olej látka ženo ale to ono na cestě patří mám být s el z vůle boží bezstarostní péčí ale ne bez to z. Za to ale vyčítal tento rozdíl zase dneska do pól znovu dítě. Že musí dokázat být pečlivá ale přitom bezstarostná konají jedno je ten den zkusil a být pečlivá a bezstarost na tom na prostředek jak tu starost zapudit a ono hned není to nebylo úplně dobře. To se mi to dneska mockrát opakováno dopoledne tak potom z toho bude taky ona opakovat že bude věděl že musí starostlivost stát stranou ale to nevadí to nebude ona nebude v tom připadat nám jako ne pečlivá matka nebo tady láska matka nýbrž o na u bude mít vyšší schopnost než člověk starostlivý když tuto dokáže protože bude s tím spojeno poznání pravdy. Že nestarejte se je správné a be čili že tam kde es v tom nějaký smysl no palem om zapomínáš na jednu věc že totiž rozumně taky od pánaboha toho říkáš správně ale říkat čemu nebo vám o a. My musíme vidět z všemu ji po je k tomu by nás řídil v tomto světě projevu. V tom co je dualistické malé naprosto nevhodný aby nás řídil oblasti kde ten dualismus není zákon. Prosím v ten takže jem kdy muss že je kam sahala pravomoc z rozumu žádnou a pravomoc nebo z činnosti lidské žádnou činností ani žádnou úvahou se dostanete k poznání boha a to vás jako u bezpečí protože žádnou činností ani. Žádnou úvahou jsem se tomu nikdy nedostal nemám a o na vás a všichni kdo toto tvrdí jsem mnou čím se tam nedostal když to nejde. Vlastní vůlí když se jeden z vlastní činností v to není nejde povahou činný todle ano. Toho mu to mělo povídá na to vás ono totiž to teď tím. Že člověk činností ku vahou o všemi prostředky které po ruce. Si připravuje cest ale ne otevřeme bránu nekonečna jenom si připravil cestu k ta a to není v záloze na takže a činnost je přípravkou výtečnou přípravkou. Že vy například při činnost myslím myslící princip cestu činnosti taky činností. Když že by jsem tomu ji za stavět. Tak neprojde ano tak ale on musí dopravit bráně nebeské bych tak řekl a tam se musí zastavit činnými život rozumu nemůžeme si ba víc cestovní němý je k čemu on je u stavem. Rozumně u stavem k činnosti v oblasti a a dát to nejde jo. A jestliže to zdála tak se musí rozumovat se zastavit. O sestavit to potom jde dál pochopit ale zase zastavit zastavit to z rozumu činnost nerozumět tak ten li takže jsem prostě bez myšlenkou lid ti to není správné zastavení mysli a to je na zastavení pohybu mysli ale jestliže správné stavy mysl tak proto že jsem poutá něčím se. Za povídavou pohybovou myslí. Tady ne to jsem říkal nějaké mám trám a najednou jsem on nemohl říkat a opětovaně jsem ho při říkal nad nos nosem ho příkad. Proč protože se zastavovala mysl ne z vůle jsem to chtěl říkat ale protivné vůli protože jsem nastupoval do fáze kde povídavá myšlenka nehraje vůbec národy a naopak je z nás výtečně. Zdržuje a tak shora jsem byl zbavován toho pohybu myšlenkového. Máš li pravdu z ti v tom že říkal že z pravé stavení mysli není takové zastavení které seděla proto aby se zastavila nýbrž dělá se neboť když nastává pro toho že jsem tak poután. Že moje mysl do toho nemá com ano jsem u tam jsem upoután něčím tomu co ano mám u dejme tomu si myslím že když se správně svým míří do začne. Že nemyslí že je jenom je tak poután. tím pohledem na ten cílem a u kou toho co tam ztratit žene veškeré uvážení tak ni odpadají ano. Říkáme tady ano ven ze nejistě zastavení syny by zaměření mysli někam ne tak ne tak to zastavení myslí jen následek pokud je následkem zaměření někam tak je to pořád je to správné ano rozumíš ale pokud je to zastavení proto jsem z to chtěl zastavil tak to není to pravé zastavení a následky poznávací. No to musím znázorněno mi to tak nebo na než tam co jsem to tak mohu říct rozumíš tomu při to napiš toto nebo to možná třebas anna když se stane myslím nebyli neměla by být otázkou vůle. Kde jste byli mysli by mělo přijít samovolně protože jsem zaujat něčím co ruší moji osobní vůli. Co ji a on miluje celý i s s s s s rovná na zemi protože jsem odkud za něco vám svou pozorností. Tak dokonale že nemohu přitom na co se jsou si svou vůlí. se jsou svýho celou svou pozorností všemi svými smysly a také rozum samu z ale ta ztráta vůle tam ne novou zvláštního li. Že totiž šelem vůle ustupuje do pozadí v tom smyslu žen moje vědomí je. Řek bych s tím. Saturnova ano že je nasycenost vším nasycena touhou a kterou je nesena nikam. No takže vůle odpadne li kostem světě nesen ani z třebas chce tomu říkají křesťani nadpřirozené tažení jo že tažen. Tato li si jim velice dobře s pozorný i dech z termínů a umí všechno dobře označit ale chybí jim tady takový širší pohled na věc oni si myslí že to že člověk ji žije bez boha. A bez pomyšlení na duchovní sil že to je k ničemu. Není pravda a že tam nepůsobí milost taky jít protože žiju působení milosti. Je že to co nazývám vlitou milostí je řek bych dokonalejší způsob působení milosti. Ale to tatáž milost která skutky než například si sám dílu ne jednám cokoliv no rozlišovat mezi vzít svým ano a ne vlitým to znamená ono na učený jmen je správné ale neřeší pro celou věc. Protože je tady nebezpečí že ten katolík si řekne kdo nemá vlité poznání nebo tak něco nebo vlitou modlitbu tak není na mystické cestě z bují z bo. Se ze se za nepravých konec za to. Protože toho vlité poznání a tu klid tou modlitbou a to vlité ztišení nebo jak tomu říkají každý kdo se pro to. U schopný sebeodevzdání a braním kříž byl ale rozeznávají el při prameny moudrosti psané. A to je jím je jsou ve kdy na těch nikdy nic nemění když po komentuje to mu ten véd tak nikdy ne nic není. být ten let že nedat ale on se na mužská to jde dál a ji řeknu ten let že z z si že při že ten véda když si el tak on na. Je tedy ta nedají je prvotním pramenem moudrosti a se nesmí nic mění a oni dal by ji o prut tak je dar napsána před je pravda co si že ty dělat tak při které člověk druhým pramenem jsou u panny ča. To znamená ustavičným ho vylepšováním ne toho textu těkavé ale vysvětlení toho textu. Jsou řeči že ten text musí v každém věku znovu vysvětlena možná že víc stal v jednom věku protože situace se mění a člověk není schopen vůbec se ten oddech správně chápal jsem v atd. Neukazuje forma přístupu kterému miska toho času druhý materiál nebo ji pramen poznání zaznamenáno jeho med to z lidského poznání znamená ho. V těch jejich svatých písmech a třetí je na k na ale i ta které jsou čas svýma a brát tu a která zase jako taková není psána. Ani jako by ani jako ve kdy ji ani jako upanišády nýbrž svět střádal lidově co se nám nelíbí na této pracovat být je protože to lidové voda na že to z organizované tak lidově ne podání a upanišad a když to porovnám. Z by by tak do zákon je vysvětlením starého za při u poli a ta ale není toho lidové žádné právě jako třebas je pak dal lidové podání moudrosti boží čili na mně pak david tak vždycky vyšší nebo měl aspoň byla vždycky vyšší než kdy ne nový zákon protože. Víc po lopatě to podával ale taky všechno co není lepší oné toho jenom v tom ti co to znamená je to pomocný text je toho vyprávění řek bych li to ne tolik na ve vyprávění moudrosti boží kdežto kdo je i v tom novém zákoně a o na měl za nás. U čeho za ku se na to vše do stálého v tom novém zákon na by ve není nikde lidovým právní. Ve vyprávění ani není vně duchovní to znamená toto strom stávám teologie by řekl vědecké a ta takže by to že tiší. Když pak od i tam a následkem toho tak s tím neni rozumné v pravý a pak to by tu o to vím nevíš třebas někdo kdy byli z toho důvodu že mluví jasnějším než tím jazykem jo na. A jenomže nám my děláme křivdu by byly vyšší vykládáme tak lidově. Jako by se dali byla nad byl tam ona jim to tam žila to musím přerostou mi rozuměli be bral že si musíte vzít karma že tam bude na rukama rozdal jsem si všímat do od pak to jogy nebo od jogy nebo je nebo v co tam jsou. Všech pět se s větami ano víme nová ani se neproviňuje jednu část zaměnit za cele. Tady jak nově za vědu část mým jednotce ta ztekat věřit a nedovedl byl z toho vyvést lidskou mýho ze s to z z ale to je velice náročné proti. To je tak to dítě čili mu daleka učí exkluzivní přístupu k jednostrannému z jedné stany přístupu duchovním věcem. Ježto toto by prvé nový zákon neučí to je přístup s celým životem k tomu. Ne z uzly v ale s celým život. Marně se snažíme vysvětlovat že tomu tak je protože přes který od začátku za spěli hodili do kláštera u. Od od vadí od váze na postará z nepochopení že celý život lidovou kdo říká ghos. A kdyby celý život do jako u jo ku k. Tak by to dopadalo jinak ovšem když ji nebi dělal tak to musím ještě malý opak o to to byl vidí co se jen musíme brát život jako jogu tím způsobem že ho celý jak sto ji a liší bereme z rukou božích v pro to jsem dneska. Tolik jako začátkuze to přednášky než se ještě za by se dalo trvali na tom že i z za relativní stvořené jedním a tímtéž bohem jako dobro mistra žádný satan do toho vložil nějaký kou kola tímto nepřítele přišel do že to koukol vyrostl koukol když to není celé obojí dohromady. To tomuto podobenství nerozumíme tak jak to ovšem řeknu než jinými slovy jak si to přesto o že by dotaz kam měl svým svým on totiž se dát je velice těžké. Daleko snažší je odpovídat a tak bych se tam takle s vaším dovolením be jaké v tom on děláme chyby jím bez nebo jaká v tom chybí vám žen když se třebas byl. Od zřekneme nějaké věci že to nepůsobí trvalé jako relativní dobro. Nýbrž že za čas zase přestane působit prosimvás to je otázka roste nektar dále potřebuju to toto co povědět. Člověk je vždycky dělá chybu proto že není dobře pokud šen měli tak viděla tu proto ještě sice poučen ale nechce od toho nemá by si ji tak to. Co mi tady vytýkat z toho mého mládí jsem jako procházet těmi operacemi za vědomí jsem si z toho odnesl a jak z se do tohoto způsobu dostat jak se dopustit chyby při tom na tom způsobu tak bych řekl takle jsem vždycky dělal chybu při tom jak ji věk jak tele. Protože jsem vždycky křičel domnění že mi ti zapřít tak že bez chyby bych se byl nikdy neobešel a tu chybu jsem čtrnáctkrát opakovat. Takže nemohu odpovědět jako tam naž tak na nás jak nemohu odpověd. Podle otázky původní nýbrž o sebe že nebýt ne činnosti stejnou měrou mu omylů jako správného počínání tak by to kupředu nebe a. Tíži dualismu by to nikam nevedlo dualismu za ním by to vedlo a není třeba omylu ale dualismu musím se mýlit musím se míry neboť ten omyl mně stejnou měrou vede před jako do poznávání správného ano. Takže od pojem tři kdy k tedy definitivně ma měla moje zmítá že dualismu není možno zrušit nějak ji pár dvojic. Tedy se nám do před tu nehodí. My musíme se smí zjistím že veškeré páry dvojic se za roku drží a nás vedou čili omyl a poznávání správného nás stejnou měrou vedou jsem vám říkal že kdyby nebylo bývalo těch čtrnáct omylu při tom předškolním věku a potom pozdě se u vás je jimi omyl že by byl vůbec nepokročil tímto systémem a těmito zkouška ale bych se byl ničeho nedověděl. Proč. Protože jsem tím že jsem odporoval nevědomě těm lékařů z s dát mění do krajnosti jsem si nebyl svoji bytost tím omylem jsem odporoval konal jsem neměl ne se že se asi do se nabito se může přiblížit bohu li synu cena s.. Takže omyl často vede k lepšímu jedno cení než správné pochopení věcí protože při správném pochopení věci potřebu něco navíc co jsem tady ještě neměl kdysi jinou z kdy jsem své nebesa nebezpečné vedle mne být řízený jenom relativní pravdou v protože když jsem ty zen a také relativní řek bych dal omylem. Ale relativním zlem tak jsem trošičku na tom přetože poznám že ten zatím omylem že za veliká pravda třebas ve hned ale na s d. Kdybyste například když byl tedy to nám věku nepovažovat ty lékaře za vrahy a kdyby byl se do nás jsem pro to byl omyl co osobou. Je sedmnáctém roce nepovažovat co jsem před se na se o ten zažil všechno za špatné p. To co bylo. Jsem byl toto tady na něho o mne do sil tak jsem se ohlížel o těch se v nás jas za cenných letech litoval jsem a nevím co všech. To jsem tak litoval jsem dostal do stavu ale potom když jsem přestal litovat ze se stal neobracet tak se dostavilo poznání který tam na cestě po za za disciplína ale tady z ti jen není jenom z člověka ta mně byla vlita jak se tomu říká jak jsem tu moc získal procento okamžitě aplikovat. Nesnese aplikovat přátelé nesmyslně a to ruby omylem a aplikoval a to mně nebylo vyčítá ano. Jak jsem získal poznání jsem nesmrtelnou bytostí tak jsem přestal jist a ne původu sebevraždě ale neměl jsem závěrem jist vně jsem je na měl jsem zájem spát studovat a tak dále nic jsem neměl zdání že jsem zkrátka zájem žít žen světský život považovat z za chybný jsem žil sedmnáct let kdy se s kým životem a na to podobného do ruky ba. Tedy to byl obrovský né. Bez toho je že jsem neměl zdání od o tom o funkci živého těla protože co tam co na to není jediným může vrátit nazpátek tomu bohu do toho věčného kdy on neměl kdy o zabila v jedním že bych nejedl ne tak se nazpátek nevrátím jsem nevěděl. dneska vím ale teď jsem za nebyl takže tento omyl způsobil že jsem se od vrátil od minulého života do sedmnácti let. Poli byl dokázal bez toho omylu a u musíme se obrátit k tomu poznání k tomu novou do boha nebyl jsem rušen myšlenkami jako vy minulost nebo na budoucnost vůbec ale na přítomný oka či jo. Že totiž že nikdy nikdy ne existovalo spojení člověka s bohem. Kdo nějakým způsobem přerušeno rodný nebudu malovat jakým jsem nebo přerušeno. Třebas smrtí lidskou nebo tak el tak by ji nemohlo z on se člověk bohu rád a on se může vrátit a pro to bohužel v tom nebyl v sobě z že je nositelem věčného života. A toto vím od sedumnácti let a proto jsem kdy v tomu malovat slávě nic takovýho jsem jako neslyšel ale toto se najednou dověděl tuto to a jsem za to je čem tomu že nemohou od doby. Oni si něho se snažit než se tam vědomě vrátit a teď pak tedy vědomě stát máma proč co je to dobré když tam fakticky jsem když to spojení tady je u každého z vás u nikoho méně než u že bylo pět měsíců vědomé že vám to štít to má. Vědomě sta. Škol v tom oko dívat se správné li vám to mým vadilo tak do se od ví. O listu rozpad jak to říkám jenom tohleto vědomě protože člověk oddělenou bytostí a že nemá jenom s pak od sebe k bohu. Nýbrž je na křižovatkách ve všech hodnot a s tak taky od sebe k ostatnímu stvořenému. A protože vás tak ostatnímu stvořenému mám tak ten stav není takový je účelových ten s tak smysl ten že člověk o by host vůči toku. Čemu vztah a to s tak nemůže vizte jedním nesmyslně svět tak proviňuju asi tak jako kdybych byl šel oko žebráka který by mi jeho rady se mu dal na list tak co. Ten s tak tady bych potřel sice ale měl by těžké svědomí že jsem toto vyvedl. A jestliže ale jsem si vědom tady je že který jsem vědomě neví že je že je nositelem nebe a jsem člověkem který toho vědom tak mám povinnost statku státu k němu na kvality že tímto svým věděním mu tomu totiž se dá. mám totiž že povinnost jak tento sám poznám od dřív než tohleto vám toto dělat víc spolu spasitele. Povinnost máme jakmile to poznává. Co se nestavím jako s zas pozvat dale ale co tady dělám vám to pořád světlu ne tak nějaké takové od kani maje tak by by to neměl v tom tam kde je to z vědomí jak tomu vy říkáte tak toto nedělá swámi tak by řikal tím provádí. To soud nemá ale to bych tam to kde to o to nikam nebe temné ale to na tu nikdy protože bych to mal nejsou třeba ale moje poznávání moje uvědomování si nebe není tak veliké aby se toto vás kdo se mně no to příliš chudé ubohé protože tady v tom spojení. Jsou také stupně ano. Ona jsem tak tady který ho spojení proto tak málo působím dobře na lidi be. Toho co z toho když. V nějaké králoství jsou z všichni slepí dělal tam nějak jedno o ky tak je tam králem ženo. Klid a tak to asi jsem to je tak vědomě pro toho že když se dívám na to že kolika svým od od mistra aby ho nazpátek jo tam stránku předtím. Celý ten vývoj který jeho jsme svědky tady v tomto svém životě že to je vyšší život je nebo spočívá v tom. Že my vidíme že boj v tom vesmíru je od ne to je domnělého ba co dím od mrtvého živé mu a stále ku v je toho měl nejvyšší mou. Ty k ale uvědomělejší než kámen na víře v domě již ježíš k i abyste uvědomělejší jež víře a tak to ne tak aby byl dával tak by to zase bylo něco u vědomě vyššího než jsme my nad známe ne. Protože tomu takle je a protože za námi ten dobývala tento vývoj je nebo pro střed. Tak těšíme za to že jsme na tom vývojovém stupni i tomu že před námi tu rok tam ho všechno pro stvořené do úrovně. jsem vlivem těch ostatních míra ale my dělal s existencí. jsem jako jejich je výslednicí a jim za to v větším že oni existovali předem no protože kdybych jako. Ještě extatik najednou jako poznávali sice tak to nejde musím za sebou janem kolik buněk který tam odumře jakkoliv zvířata kolik rostly na tak dále všechno jsem dohromady dohromady sto dát do mého vědomí jako se povědomí lidské ano. Že když mám povinnost být dítě všem tomu co vyneslo svým vývojem sem do toho lidství tak tu povinnost jsem nucen vyjadřovat prakticky zase její vracet tu věčnost po tobě ne pod je řek bych ti k nebi očí ta o z ti. Darován. Ne ne o od lidského jednání musím bez ohledu na toho že to třebas nepřímé ten svět z s to co ona ne nebo že za to ne pro dále propagovat protože. Vývoj se dostat u člověka přátelé obracím zase ještě o stránku dozadu vývoji nepře z člověka ta takže zapřel ukazoval jak ten vývoj přes člověka jde dál. Amálekem vývoj přes člověka jít dál tak to platí el pokud něco uděláte li mi co z bratří svých mně jste učinili na protože my když učíme něco pro ty bližním kteří tyto věci neznají jak kteří třebas ani nechá ode chtivě chápat tak to děláme pro krista pro ten jeho spasitelský úkol konkrétněji řečeno. My se stáváme spolu spasiteli stane po tvůrci sk. Stáváme se pod půl si toho uvědomění si toho nebe ben v či s to by bez jeho úkolu be a tu bylo že prostě máme a na ni přijdeme teprve časem přejímáme š. Takže ježíš kristus věděl že to nejde najednou tak učil jsem mistrovstvím napřed sebepoznání se jim to k tomu že poznávám že jsem nesmrtelná bytost lid z mně a podle toho co zachovám druha a že miluji bližního nestát jenom o sebe ne li bližního a tím se rozšířím do oblasti služeb bližnímu a třetí že duch ten působím směrem dolu do těch oblastí a i to nejvyšší působení z s. pasáže mistrovství ducha je dokonalejším působení směrem dolu v než v těch předešlých vás že toto dějem čili. Kdo potkaly člověkem který vědomě žije v bohu a s bohem a od do nebyli tak byste zjistili ho že že neúnavně činný. Jenom toho ženo přišli nějaký když to není žádná činnost ale nemohl větší svým duchem. Proto vám říkám že jsi trošičku jsem na či byl těmto věcem tak není hlavní co dělám to co vidíte že mám píšu nějaký věci to vykládám hlavním u toto jednalo tuto. Když jsem a hlavním co dělám je z ducha působit vzduch no způsob. vám to nemyslet tím u sebe protože byste si o němu z mysleli ale vám to vysvětlím na honzovi ní. Nohama ghosovi nešlo zemřel. Tak řekl to tělo je opotřebované z něho vystoupili abych mohl žít vědomě na věčnosti v takovém těle o který příbytků do tom ten pojem od neznala a a. Boha a že bych si jeho moh s na v než v tomto chatrné těle působit na všechny na to budou potřebovat. A o dneska snadný výběr na on toto potřebuje takže on se vždycky z a on vždycky působilo tam kde je to účelné rozumíte o to se svá kam jsi nebo ono ono o to by že do za malo dost nebyl to o tom tady bavit mne za to ale my šelem řád přeloženo vedle ten kdo. No. No kdo vloží do oba školách ne z to co dělá z toho psinu. Protože b a ne ale z vás na protože my jsme všichni tělesný to znamená všichni že je i vy a to oni náš nedostatek nýbrž ten náš svolí dní základna vy si musíte nesmírně vážím když svým topornost při tělesné pravdu a že nebýt této to porost ti tak jel netoužíme z toho vězení se dostal dál ale. Si že tedy bych mluvil tak o své tak bych řekl tak by se stávalo postavení poznal bych říkal tady působím protože vím že tady mám působit je to účelné tady kus toto neřikam to li prosbu protože kdysi tomu moc mysleli. Ale host když musel by třeba do země a máme tak co dělá o třebas nevim co dělám o třebas tady při tom silami to možné ale oné. On co dělá. Takže když se vám vysvětlil všechny ty oklik ti jaký mu jakými jsem se dostal od těm všem spisu o tom tak víte že v tom nebylo ne řízené ono ono hodné toho. Nebo na osudové nýbrž to někdo věděl komu to patřící a kde se to uplatnit přesně o tom věděl a on ale pro z naprostou přesností a neodhalil nýbrž to věděla a. Tak dělo bych to ještě mám na by to nebyl z od a ještě nával. Oči k vám protože vám ho tam na při zrození praví jeden z vás od do toho těla tělo tedy a ve čtyři úrovně smrtelné. A tří úrovní je nesmrtelné a něco z kdy úrovně smrtelné muladhara a svadhistana manipura anahata u rovni dnes o to rosy myslel višuddhi no a z vás znala. Chyba tomhletom v protože to není jsou úrovně smrtelné na nesmrtelné. Nýbrž to jsou pohled po pro chová vstupy do těchto úrovní prosimvás mluvme jasně na to jsou pouhé vstupní brány. Čili to co nazýváme v u nás o na boha do spadl z toho o tak dále to jsou pro svou povrchy nebo dveře a rozumíte dveře do těch úrovní my nemáme nic jiného než dveře když když nebojíme nikdy nevstoupíme nic se nestane. U onu otevřena a hle be co je to svadhistana co to ním o na atakdále ti ostatní úrovně a to není nic smrtelného nebo nesmrtelného bez způsob vstupu. Do určité úrovně vědomí na tak úroveň vědomí je daleko širší než ten vstup ho v. Víte vám to předvedu no a na zkušenosti kterou z nich mu vyprávím dobře znáte co se při stát mých hle jak ocitl. Začnu například před branou když dospělo váš do na po ta otce není. Tak tam stávala v tom svou viděno tam práva přesně taková jaká tam je dneska. Těmi apoštoly malosti as tím ježíšem na prostředky který ukazoval. Nad bibli v tom že ukazoval na aby byli o to v ranou tam v tom to z mu o to co mu ji byl jsem tam potom přišel o to jsem vám že by zavrženo na tom faktickém do svatého diskem porta atd se jim ve vaně do nebe s. Ale ten je dávno postaven ten je tam to postaven než jsem tam přišel na mně bylo řečeno v tom snu postavíš které vedle tam ona tam do toho vzít stala by bylo vlastně vyd ničem toho jak ten pán bude tolik né. Čili bylo by když tedy základy nic víc čili že člověk narodí na tento svět tak co o by že by základy proto budoucí atd ty muladhary na to všecko ostatní to jsou ty základny rozum za kterých nebo brát dovolat celkové toto na tam je pak tam byla cela. Ale ježíš zůstává ukazoval na otevřené písmo svaté a nikoliv za zavřené o to na ten právní faktické. Matně se o dávalo úkol aby ho pochopil zvnějšku v z vnitřku to z vnitřku om. Je to co je zevně tam vám že on ukazuje na tu již k otevřenou aby nic školu atd zvnějšku téže musím vnější činností s onou bez toho svoji živí životní činností dostavit ten chrám to musím dělat dát tady vjem tohoto života to ho tam na totiž postavené kdyby to nebylo napřed po stane po nebi kdo si bere který on nebe nebe postavíme. My jsme nositele za nemůžou jako slova nic z toho co tady řikám bez řeči nemohou míry byl jsem byli jasně veden začátku toho o těchto věcech nemůže pochybovat v čili jsem opravil prosím zatím jak je to s těmi nad s těmi vstupy že to jsou vnější stránky. Obrovských úrovní vědomí dělal vnější stránky dveře do ní. Čili když do nich vstoupí těmito dveřmi technicky a tak se na úrovně dostanete daleko a když vstoupí poutaností dostal do se daleko dál to neřekli indové rase to třebas tak mu dal jsem měl oni řekli tak byl. Nese do tak jak to říkám to říkám abys mu rozuměli byste do ve se o dáme kdy experiment co se dokáže poutanost těl se pro takže technikou tu bez nikom by nevědomé by tisíc sled a máme s tím velice dobré s. Na výsledky a ty tou poutaností jdeš teď k a my se je jak se to se rozdávat to viz těly vodou měsících že když ale do kdy ten přístup přes muladharu protože jsem i šel na to že za do by se udělat to co od za dvacet tou poutanost těl to tedy je říkala říkali s to jít za řeč č a tak ti z věříme další. Ne koly na tak by se do další úkoly ne no. No tak nevim že to pravil jsem to smrtelné nesmrtelné není to neni žes než si že smrtelné brali. A tři nesmrtelné brány rozumíš to přiznává že to přes dobrá není to není celá roveň věcí že. Že u tohoto nemáme věřili vstupy možné. to my nemáme nebezpečně dokonce tři a některým méně cennější dobrat který nemají páté neméně ani to ano a mám na na mysli obratlovce. Obratlovce mají v on s možností si dost vědí ho viděli při při okamžiku narození je to s vědou li tou en když seš tak ano aby si dal jsem si těm pak na vyšší to co na tom tolik záleží prosim. Co nejsem proto tam není co oni život byl tak vždycky za co znamená prováděli nějakým chodí že nějakou modlitbou v ten mění tělesným životem mění tělesné vztahy ten mění v byl by schopnosti tělesné. Se o tom že jsem třebas dokud chceš že jsem ve na že ne lide nebo na ten toho proč na zkuste si to vy nemá na tele na nebe ten neviditelný ale když neděláte takováto duchovní že se nedalo to byl neviditelné o to ten co on se měl dostal do se to samovolně protože se musela pozvi radikálně hmota aby toto unesla abych přitom nezemřel. Sela v to zřejmě se stávalo každý je že ji dobře v tom nebyl jsou nebo zjistit a drzost to třeba tři roky jim no tak. Musím tvrdit že duchovní život vzatý za praktickou stránku mění stav tělesnosti k lepší ano čili vývoj tělesnosti možným duchovní pokrok narození člověka na svět. Svého se sbírají dohromady schopnosti ho které způsobují komplexnost základní. Vesmírové celého vesmíru v z tam se dnes chtěli kdo se do toho člověk tento vtělením cele a bez míru po el a kde jsou rozhazuje ne šel ten transformační schopnosti do jednoho těla se si představte jak tato vymoženost být schopnosti celého vesmíru a to jsou schopnosti která zajímají jako převod do věčného on mu to převody které do věčného. A jsou u shromážděny kdy jsem v těle. A jestliže jsou co je v lidském těle. Ten tak i nich to se potom používá kdyby nebyl dost to je po vesmíru tak by se nemohli. Použít protože kdy nebyl by o hromadně a dohromady je dožít život lidského těla. Na to by se toho a vím jak potom je v mnoha pohádka mi které by říkali o tom jak někdo hledal a dohromady dával třebas nějakou velikou věc kterou on na něm chtěl král a to je tak jsem hoří. A že jím po bohu du trosky věci se dával to byla hezká pohádka a tu by do o před se do z na ty jenom synem úrovně vědomí a teprve ale vyšel dohromady a tak cesta taky tím spolu králem bych tak řek na š. Tak to zase mysleme do zvážit lidského těla protože tam je ten vesmír usedl brána dohromady na jednom místě ale teď ti otázka dražší. Je to místo není je to páteři není ty jsi fakticky žít tak aby nás ne existují při existují žít na těch úrovních které se jimi od jinak kdyby než to na těch úrovních že ve kterými se otevíraly. Ty na moravě a tak dále v tak jak to mám neměla význam protože by nebyli totožné s těmi úrovněmi jsou totožné s těmi různými úrovněmi či nemáme totožnost těch úrovních rozumíte tu máme ale nemáme ty čakramy samo ale indové říkají. Nejsou fysicky zjistitelné protože nejsou v tom šly když své hmotě toho těla. To je složité toto vědět s a protože v nás mohou jednou tu věc si při je to musí již v něm na dětem mi tam tam na vás že když ani náznaky tam nejsou z no po s tím. Daleko proč na moravě to jedno ale ostatních vůbec ne takžé hrám pozor na to jsou toho jsou obsažený úrovně vědomí. Jestliže je řečeno to moje vůle povel vyšší po mu ku a tak dále tak jsem mluví jenom osud způsobu soustředění který je nejvhodnější proto aby se člověk mohl pomocí těch toho. Vymožeností které máme jisto by se dostat k bohu tak. Když je tady říkáš že dostali jsme dovím ku svěří smrtelné napřed smrtelné tak to není pravda. To jsme dostali to nemáme to nás není obsaženo v toho máme k dispozici či jako takový toto dispozic. A náš ovi čím ji že oni jsou si třebas na po mu dalek ne tam na je na o to jsou a od modlitbu ono je správné ale toho oni sis zjistili technikou se to tak je. Ale běda si by vám řekli že kama je voda je v oblasti pupku. Nebo s voláním jak na to sice nazývat tam spíš v nohách tak. Z pomohl je to tak co o to o toho do bože v tom máme v sobě nemáme. Že by za to moc opravil protože tak chyba na toho v toho dotazu dotazovat co je velice těžké na protože sama o dotaz že to že nemám o tom pádu. A toto pak se umí jenom ten do o tom když v a ta drakovi či mění než do po vítat jsem. Kterákoli úroveň žít od onoho je po sahasraru není nebem. To jsou u úseky úseky vědomí v jeho a vtělené u úseky vědomí to znamená v přechody z nestvořeného do stvořeného už. Takový rozmezí takovým kr noty takový že uzly který od nás vlastně ten na toho že převede přejít z nestvořeného nestvořeného palem. Když projdeme sahasrara o ho k o nejvyšší tak jsme se ještě neocitli bezčasovosti a nekonečnu mi že mám vyčerpali všechny schopnosti lidského transformovat nic víc atd znamená u sliz ve své přímou bohu zdroje. A z toho zdroje musí to světlo proniknou zhora z přímo z něho jen ten zdroji li tam o sahasrara je když potom musí zrodit ve jsem blízko. Ale není samo tím vzorem proč se to říkám bomby neosobně ne o své zkušenosti protože jsem si o od smyslné ale je možno jen proto si otevírat kristova ale nemožná poté dělati zhora. Pán bůh že musí do všeho vidět dal mi všudypřítomným ve všem musí být pro něho jsou tyto lotosy otevřeny zhora. On do nich musí mu v nikdy hlad taky není pořádný ka či i když se všech jsi ne na tu pro ni nebe. Tak odtamtud pronikání dolu ku do všech těch úrovní sedmi jako jsem tady říkal. No tak se taky když pronikne třebas toho many z vody. Tak pro esesmana jevit vedený atd pro manu člověka vím ten si to a. To je že z ho v jeden máme který ho nemá aby mět aby bylo vidíte jeho vidět. Protože záštitu li se ho z ti co ho a proto volal třebas páter bylo nedali ho tak si doby nenašli ho. A věřící se kterými on mluvil mezi nimi chodil totiž ten páter jo o říkali teď tohle jsem ho ještě tam ten šel tam marně o hledání z on nepotřeboval svými mluvy mají se dostal do o to aby se stalo by tedy vůbec o tom dověděl že ten. Ale nebyl jimi viděn tak to je. Takoví takové musel se tito věcí všech těch sedum lotosů není u z s ti. Než je blízko tím vědomého věčného života velice disk o tak blízko že dojem že je toho. Vědomí jeho vědomím ho ztotožňuje se svým vědomím. Ale kdyby jednat prošel shora od boha a tak věděl že to použitím slabý odvar toho to co zažíval na cestě z s to z po na bych toho odůvodnil technicky. Je že že nadto les z toho. Tak to musí dojít do anahaty tam přelije určitou míru své zaujatosti svou noho prosím v tom míru síly otevřelo prost anahata. Let ta síla hadí se tam zastaví. Tam se u tam boží tam se ve svůj nový domova o nemá dole do tak lidsky li od to vždycky správně ale takto kosmické na dopadla to taky musím říct potom. A odtamtud z tohoto lotosu za to potom dělá být vady směrem nahoru ano kdy není to měla dělat to s podala z toho spodní proto jsou tak by tedy tak dobře do tohoto do budoval dobře jest jana nad li jsem protože do anahaty nevstoupí všechna hadí síla která je muladhaře. On prosimvás v co za to řeknu teď když těly. My přijímáme vesmírovou sílu uvědomovací. S dívkou volal hady ano a tak do také měli jak to unese ale naše tělesnost či je toho strašně málo. Čili do muladhary neproniká veškerá uvědomovací síla nemůžete. Takže my jenom disponujeme touto malou částí budovací síly a ženeme ji do anahaty. Takže do na ty nepronikne veškerá u vědou o sis síla boží a tak taky otevření další do to svým jen matné v nejsou tam ty jistoty jako kdyby se tohoto bylo zhora nemyslet to prostě od boha rovnou bralo dolů. P. Takže v indii existují malý ve sis věci dělat z otevřenější jana to máme otevřenou a kdo novou málo otevřenou o tom že ho to ono co stupně ale a ten kdo ji málo otevřenou tak ten málo ji o tom z těch vyšších světů ano. Toho nebo z těch vyšších úrovní vědomí. Co todle to se křesťanovi který správně pochopil krista nemůže stát. Ten kristus vůbec to přestala za nevede přes bylo to asi na pro stane. Ten ho vede k tomu aby zhora pronikal dolů do svého těla jako zdola proudí práva na tak ty přes muladharu do lidského těla tak hora potom působí bůh. se se setká jakže a prosím ano tak ten člověk v. On se dospívá lásku sestra někde jinde třebas tak u u žijí poznáváním vším ho z toho ne. Hle tohleto je důležité proto že tam do protože budoucnost cesty není lidská. Budoucnost cesty zatím jak to víme je krista v z ka mistrovství sebe poznání mistrovství be pomoci bližního jako sama o sobě samému a mistrovství ducha tyto tato si misse když podle vzoru ježíše krista člověk zvládne. Totiž jak nadto se dovídá postup jak na tom to není zvládnutím se za to potom to uskuteční. Tak. Není polovičního otevřela anahata nebo něco takového nýbrž proto sis se otevírají tomu člověku u podle potřeby zásahem zhora. Cit celé a plně takže dejme tomu u toho. Žáka jogy sedí nestane aby neměl pokušení. Protože do muladhary od to pořád proudí. A odtamtud pochází pokušení tohoto všechna pokušení tohoto světa o pravý po dravost dělaly něco všechno. Tam postila od tou do pomalého taková kdežto když se toho dostával zhora do toho boha od boha ano shora to pojem který je symbolický jen obrazným. Jo. Tak to on pralesem tak do otevřena on taky pokušením ten bývá ale je přemění jednoho tou úžasnou mocí která přichází zhora apod protože jsem byl odkud zlého mládí veden zhora a u zastavením prostě mysli zaujatosti pro správné. Ve se do toho že je to dalo o pro vlast a tak to byla zaujatost. Odstoupením od toho atakdále všechno ten systém se jsem vám předváděl takto o otevírá zhora vždycky ode nadání zhora tak to jsem vás světel do porod takže to co jsem předtím nevěřila tereza co dělám je jak jsem vám. Ten takto mělo za následek satori znamenal něco co považuju že třebas číňani za vítězství není to pravda co mu řekne. Ale považuju to co ho jo. Tak začal že jsem bez rozdíl mezi otevírají zhora o ranní zdola ono k si že vám řeknu na boha na vesmíru to je horší že se nad v sobě sami nám blíž. Tak jsem mluvil pravdu a zároveň jsem pravdu nemluvil o protože on byla těmi jsem mluvil pravdu totiž. Subjektivní spojení s bohem je dokonalejší spojení než obětí než v boha mimo sebe lepšího pociťovat v sobě nebo mít v sobě nebo od výklad se za ním sobě. To je po stránce snazší. Ale není to správné protože on není ani ve mně ani v tom vesmíru on skrze do vesmíru působí nemám. No víte opaku byste možná od toho nebyla co řekl tomu z když kovy když jsem byl neviditelný a on marně hledal tady kde jsi byl v. jsem říkal nikde a kam jsi odešel nikam tak je to s pánem bohem v když na ten povaha nitru a ne celý život jsem to zažíval je toho u tak jenom je to důkaz že se to dělali špatně. Ale toho ve vesmíru a ne jeho je to špatně takže obojí se může dělat špatně nebo dobře byste ho nedali místně. na tom pro špatně. Jste o neměl dělat tady nebot tam potože v říkal jsem ale na milo řekne krásy ožije tady nebo tam nevěsta mu. Jen mezi vámi ano znamená obecně je uvnitř všeho ale spadne říká vás. Je ve své přednášce měl jsem k dispozici si ho mnou čát k na a říkal jsem mu o zato ptal z že pánu. No o vás o říkalo uvěří všeho stavu začal rozdělovat o na ohrozil o na malé části a tak je tam pánbůh své lid rozdělování zvnějška nejsme nikdy uvnitř. Víte to je takže na pána boha tímto způsobem dělením nám dale s částky na menší než atom nepřijdete tomu jakou. To je počínání nesmyslné že ne ale vás jsem toto počínání. Zastav pohyb třebas mysli třeba vložit postavení veškerého vodu který tobě listě a se přiblíží š. Postav po jich v kterékoliv základní složce svého života a se přiblížíš. Než si dovolit zastavil pohyb buňkách nebo atomech to nemůže sobě ale takový jak jako by si to si může dovolit ven a když si toto dovolím člověk. Tak s se jen jednou stránkou své bytosti ocitl mimo pohyb. A protože celá bytost je propojena s jednou se vším tak může sestává podoby nové v že se spojit vědomě s bohem který před táhne tato jednal buňka všechny ostatní nebo tento jenom vstup všechny ostatní.. nevím o že do ííí že je toho. Povídání o zaujatosti když za u sv. Tím abyste mluvil bůh a to pořád který zaujati dva nebo si tyto tohoto proto se násobí ano. Se dostane ale takové kritické hodnoty tento převede se z toho časného do toho věčného ano asi tak nějak technickým pochodem tak co svět tak dále to nemá ten když ne jako když zastavíme z do tím že něčím za udělat ano. Například obyčejní střelec o tak že. Zastavuje pohyb mysli mal s vámi se strachovat ho daleko dokonaleji než zrak se musí se člověk. S větším duchovním učiní ho č mu. To on působí veden na ty dobra relativně dovedena země dobrat nejdu ve zvíře svým aby rozum mikro světě bylo tam co do požírá pojídá tam tam tento hrozným tuto ale ten vraždění na rady tato přímo a tak je závislá na míře vraždění čím se do konali vraždy tím jako je ta rovnováha vás jednáme dokonaleji že nám tady po nás se byto tak nemělo být ale pokud se. Udržujeme na úrovni zvíře sví tak to je. Jsem nezní dostat do úrovně mentální aspon anebo od do duchovní úrovně znamená musíte si uvědomovat se spojivým vnitřní nesmrtelnou základnu vám pak nebude nemoc udělat ano věci který děláme dneska. se například nemohla těch be vlasy šesti letech nenáviděl toho esesmana. Kdy byl neměl tu do pravou předtím tak samo nenáviděl v kdyby ho byla byl tak nezabil jedno lidem za souvislost tak jsem nás si vítat na s nastoupilo mělo právo nastoupit a tak jsem neměl na mně právu. Takže když se zjemní ty prostředky že že dualismus jsem zůstal jak víte ale kterou před ten den měla jsem ne v životě mnoho. Je nižších prostředků užíváme. No počítáme s tím že byl v tom světě jen tak vanem kultu liším se používají užší mírnější prostředky i při vládě lidem že ano se nevládne tím nejužším způsobem třebas otroka z ke společnosti nebo co tak do to jako ve většině států není možné.. No tak jestli někdo se na tobě mnou váže bude na tom líp než ten druhý tak prosim to byla za to že musem jako on ve varovat že to tak fakticky je on v této propaganda možná ne ale jisto je že jsou u zase světě větší svobody než že by přesto lety jel nebo tak to jsem vám budou malou proti dobu o těla tak by něco co. A to nemusí tedy výtku dneska neboť víme všichni žen ale prosimvás že tedy za jiných podmínek ten bo přes žen daleko lepších podmínek. Protože my dneska daleko více závislý na tom co si vy děláme než byl člověk před sto lety dělat než před dvěstě let věta dále ta rodina jsi na sebe všechno vyrobilo ani tak malým potřeby že jsem na to ani nezdálo mám dost oni jde tak bychom srovnat se při je rádce aby co naše babička potřela kte z pokoje nebo životu na co moje maminka a ne na žádá boha ka jak. To šlo na bídně nahoru jak mu být do maminka měla razí co o rosy všechno co rady přeje. A jak abych zase nebyl schopen ten jíž by žít na úrovni své maminky tam bylo proti mně úžasně u spor mně žijící u. A to je v rodině která nikdy nepřestává nějaký ten stan nad ne co pak někde dál. No no hle a tak dělá v je letech. Možná že ještě dřív. Tím ten moji rovnou šel do trní on prosila za to nejsou přesná jo ale nejde to bylo věděl letech toho života toho mýho mnou před let a petříka. Ten petřík ti že si pořád lince stěžoval na pro že není s ním babička. se mu lišilo jsem mnou dělá se svým stýkám stal pak jsou koho jak to rovnou ta tak je sebou vezmi kdo a no tak jak vám říkám tomu svému stavu mohu při chtěly někoho jiného to není žádný pro problém otázka si si on toho bylo bude vědom tak jsem to řekne to byla to bylo čili byl jsem spal probudil jsem se na svět ale jenom v tom astrálu v tom v z vady straně ne takhle. Že tělo spalo dál a jsem byl vědomím v svadhistany. Pod to jsem si tam manželku tělesně jsem si pozvat. No a říkal jsem v bych o tom že jsem od těch se po tobě pořád trávy ním ale že cesta k bohu vyjít. A že na cestě vidět sis to se to provádt tam ona řekla prosím pokusíme vaši jsme jeho postil jsem. A dívali se na něj obava o o spal jako bude řek. A než jsem o chtěl probudit. Ne tělesně ale do toho stavu děl jeho tam v svadhistany je. Říkal nedělej to protože bys mohl porušit jeho nervovou soustavu. Na byl tam je příliš mladý jen než aby si tady že by to nebyl vzhůru tak druhý den ráno měl o jim jenom že tedy si mater v tom večer slíbil vyčítal jež je tam se byl s tam byl a města nevzal se čitta. Že si tam vzal přestal spal no. A manželka říkal nebo bylo by to říkal jako nemám budit že byto o znamenat tu ruku na obou od sebe. On říkal tak. Tak ještě jako nemusel babičkou vidět jsem dal ještě to nejde. A potom přijel na jarním prázdniny nu. A vám nebono po nich děláme vjemy a tak zase rosy začlo dokud prostě nám a znovu jsem držen dalo pro zapomněl znovu z s myslí skal o by se protože tam viděl její proto dal aby mámy tam takle tak ku malinkou. A. Říkal ty tady máš tu o bič ku v tady u soudu a říkal atomy směl nemohu dneska v tom není z jako vlastní chodí vyššího onu on by s někým pozvat protože pravdo se pokusím znovu zase do se probudil a. Ten petřík při se s manželkou petříkovi petřík zase spal ale zdá se nám že ne tak tvrdě a ona řekla by se on ve mně nespí proč se nám pro bylo podaří i bez násilí ho probudit kdy svého probudili do toho v těle do stavu v svadhistany ně. A manželka mně řekla bez mýho z ale budu učit v ku. A sama ho vzala za druhou ruku povedeme jeho protože tady široká oblast vědomí jater se nám může ztratit tam se potom dostal byl znal co vám do z toho stavu toho umřela ale tak z toho vzor když ku a ona do druhou ku a tady se z toho co chce abychom kam mám k tomu šli a on chtěl jít nahou proč ho a. Na takovou dětskou že ses znal takovým tou dál bratra se o omyl hlasem na se na tam v tak jsme šli patu svou kočku on a do a teď jsem říkal při kterém budu provádět došel detailu jsem na to místo kam jsi měl sednout opak je teď tam vedl ležel tak tu moc by byla s s tu se na s ku. Ale my peci přineste sednout zasel to bude byl ba by byl tak na pak jsou do dolu do protože tam sedl obr jsem se tím způsobem že jsme to nebo dovolil druhý zdravého se opanoval do vám ale strašně brzo se ona byl pak rád se svou bylo byl tak unaven tím mou konáním říkal mně se chce spát. Pojď nezasel domů. Tak jsme toho vložili do se na tu u školu tam vel časoprostorové todle velice rychlém svého kočky jsem domu do postil tím. A ono okamžitě v posteli usnu. Jsem poděkoval manžel co je ne k k k k tu probudil jsem se doby děl o stavu a zapsal jsem si to všecko jakmile jsem to zapsal to se mi že to svý zápis ten zabil ještě mám protože jsem to zapsal tak jsem vzbudil okamžitě petřík na on si nechtělo toho probudit říkal teď jsem ho vodil z babičko aleno že jsem byl strašně unaven tak jsem měl o dovedli na v k o jsem řikal počkej. Proč ty petříku jak to bylo detailně kam jsme odvedli na dvou proč jsem se dělalo mu pád a jak to bylo jsou opač jak na to jdou kočka on říkal takováto protože se mnou ve na bude do dolů dnem a ono s tím co bylo tvého pase pád vyjel co dělat s tím tobě rosu do jsem ho to všechno se přesně z podalo. Čili on zažíval k živí je totéž co jsem tam na jsem miloval. Prosimvás tohleto jsem nepodařilo s tímhle tím žen na jiné úrovní co osobou na úrovni vyšší čem on tam byl aby ale vědomí o tom syna odnesl jsem v otci a protože být na jiné úrovni než tele ten není třeba dostat to pro rozum není třeba usnou. Ne v jisto třeba že například když ses tam dejme tomu se o jsem do toho vím z za kým tím ghosem tak vůbec zamilovat po zase z vás nikam no a on si že žádný hlas ale nemám žádné vidění nic takového nemám asi tam se s nima taky než jako teďka z vám jenomže daleko dokonaleji protože mám s ten člověk myslí co mně něco říct a ono se co mu si nic ne to strašně rychle kupředu protože my si to když ta. Nevinen nějakýho zlomku vteřiny že je mnoho ale hned tak prostě se dlouho a za píšu toho. Takovýmto způsobem jsem psal na tu pasáž tou svatou ho do terezy pro svatý si dobře všimněte tomáš milovat protože ona v do mi při číst. Co ona litovala vám o měla touhu se do toho ba do pro mělo komentáře. To je tam tohleto podotknout a pak. To jsem se namítal panem to okamžitě zjevila to co tam jsem napsáno o tom komentáři k tak je komentovat milovat slovy wattsovým pak jsem to zapsal jenomže co z toho bude vás co jsem slyšel danou tak ona as by žádala ode jsi toto probuzení a abych to čeho zapsal tak jsem to zapisovat že ženská je na vás synem vlas pokorně ano a se mi to zapsala jsem nedostal toho podle jejího v diktátu protože to bylo velice těžké. Protože hlasem vyjadřoval slovy kdybyste pravila z vás o španělsky. A ta do toho co opakovat tak to pro zapisovat do češtiny hle a ona nemohla španělsky a ona obsahem myšlenkovým jen to sdělila tak to co mně byla obsahem myšlenkovým bude nás jsem potom asi hodinu zapisovat a co jsem si lehnout. Tam prvně jsem jsem vyšel nějaký z tohoto vody protože slova v tom nebyla žádná. A tak jsem potom znovu tohoto pokoušelo pozorně nechala stala a to si když oni nejsem s z jako takle komunikovat než jsem zapsal tak se tím z toho co ona na diktovala ale byla to se ti na ale je to bude řečí jíst. Tak samým poznáte jaká v tom úžasná hloubka proti tomu co jinak píši pletení jež je to někom o sto v pozici aby to mohl řečí v tom. Ho nebo tak to kolovat o jednom nebo to mám op ale to mělo op vyšel a mu to co popis žilo mu to nejde to šlo protože dneska spokojí s málem a že jsem do tak si je žes jede přestal dech č který by to mohlo bez toho být. Že tečka tu přestat a že na to bez toho jedle. Že on by nám řekl dneska kdybych kdyby mohl mluvit no jsem si nepřestal dal že je ne ještě ne ještě nějaký je než či život než jak jsem tady žili nejsi chybělo když je taková jen ne ale jsem ten bude nepotřeboval jsem neměl ten pocit jako lide protože jsou o něco oka je li ty jsou třebas staří něho se po jeho nebo tak jsem neměl nikdy. pravda. Ale je dělat neodpadne v omyl že teď při žije nějak svobodněji to je k o do tak pociťuje tu nemůžeme mít za zle ale není to ta pravá nějaká duchovní svoboda. Je to se život v těle ovšem bez těch potíží které tady měl. Že on je tak ten nebrala ne jsem musel próze opak prosto přeje si také nebyla se ten nedaleko potíž že je to je radost je přesto na svou sestra atd tak tak je mi líto že že že že si že že malý zas protože nemůže pochopit že je. jsem přišel do lepší od jsem to tam nevěděl ani hodinu před smrtí že se něco takového žena řekla čekat teď jeslemi to vykázat vykládal mockrát tak ono. Když to viklat to není totéž nezažije že on teďka zažívá. Řeka říkal do tak kdybych to byla nezažívala před smrti že si dostalo o to stalo posmrtného před smrtí. Tak jsem to třeba na smrti. Cesty za že si vše není než se ten musel v tom tělem natahovat jak se do o a není to pravda. No ale v z s z s i kalich s. Protože ale když je do se ale s musel jsem jako on šel on. Tak není okamžitě vědomí tam jo kdežto ti co z tam jsou ty jsou vědomi jsou dál a takže jestli pěkně počkat než on se dostane k sobě se říkat a. No to byl jeho případ jsem teďka měl v plzni se ještě ve ve svět věčný k let zajímavou událost prosimvás oko vim to je ten nebudu věnoval že jsem se že to je co pokoutně ho je to on nesmí profesor nejsi docent z prahy on tam měl na starosti tělo výchovu na nevěstě spal. Ku v starověk tak ten zemřel na rakovinu. Varovat čáti choval duby na tohoto roku je to celkem nová věc. A on se jednou obrán je že byl lékařem z povolání tak vše je o žen transu janem co všechno dělal an do tedy ty tři dostat tikat toho měl v sobě moc ale to zachránit tak prostě odešel dva dvacátých ho vstup na před sval před sk. No ale přes to a to byla neděle pokud by neděle večer nedělat on dělí večer teprve než se na ekg čili když potom je v plzni. Ty větami které si je že je daleka nad jaký tělo říkáš který si dobře znali. Dostali od jeho s to a jakým způsobem ten tam lékař z ta je to za radí nová a s. Tato zahrady slova v plzni říkáš za řeč se o věřit čehož říkám pravdy ale a bez vás u proč se ale mám ale vědoma ale vyžít ne. A ona. Též se teď tam ho za by měl čtyři jestliže si zvolit telefonu toho zvedne a poslouchá. A z velké dálky z již z toho měla vrátka tohoto centra mrtvých na příklad pes dostal teprve teď v tom jeho abych byl z při takovém vědomý či či o zatelefonoval z nás tak je všechno řekl jsem s tím je za od opakovat to se shoduje s tím co jsem říká a do by všechny naše z na z poděkuj jen za pomozte je poskytly taky je tak děkoval a si jenom tam při návaly jsem přitom nebi jsem s si viděl jednou životě. Že moc neděli kvalitě ostatním a teď za když tak by koho ve tak si tak se jsem ten vás těla tak asi tak takle tam o jsem to su pád koho a v ale celá ne. A než se nadaná nás do obě dělat na to i jeví tam měl z toho ku tak to či on se v rostlinu no a ne bez on je. Jak jsem to děláte praxe je při věk tak taky z nás jediná tak pak se tady zase s s přes si ho také ten taky že to je že prosím že ježka z ona na st z li tak to bylo po cesta je přesto probral všechno všechno li či je pomalinku on o tak byste ani on je jeden víte. A anděl pak i poučení o tom jak se to dělat on to nepomůže co a. Tak říkala ta do rasy a právě jsem dostal jsem se z von já. A zase je a jsem to čistě nestav bez tak se mi zdálo že do po je tak jsem to vzal telefonu ne udělal jsem se ho tak se mi ohlásil tímtéž způsobem jako tobě přes jestli jez tam ale za by bylo potom po si tohoto jsem přátelům. A tak je to je ših proč si si to že tak v a v protože on se si to se viz z to si je za jáčka který je ve se si není. No takže než jsem takový že tohle ses tady ten bychom než se věnovali se tak by do smrti víte ne to voni žen stech při to ten jesliček zase z nás se stal s těmi jsi přáteli svět tedy hodila vivo ne no no a potom si s a se v by si v od a on řikal není može co s tak ras takže přečíst s. A jestli se tak rychle řekneš cenné a jsem to umi a přednesl jsem o to jak to tam bylo. On říkal no on o to neznal jsem tekla sto četl to co shodovalo jenomže říkal hochů. mám podezření že tomu není z když se že se říká v st. Začneme je tak jsem měl viz vedení tam nic jsem si to přečetl atd podržel jsem to ve své vidění.. Takže jsem si list doba již se jako normální a četl jsem že jsem nerozuměl nebyl slávy citovat na tento zákon zrozen to na prostě č když ve třídě věcné říkat tak ty neví co říká z lidství ne li jako papoušek jsem říkal nevěděl jsem co říkám. A tak říkal tak proč ti jak je u vás je vysvětlím ale za proč tam ty pak jsem ji né. Po za asi tak jsem si myslet let tak tomu rozumíš jsem tomu rozuměl nám v tomto prát jsi kdysi se to naučil jsem jsem to se to okamžitě uměle ale jenom jako papoušek rozumíte takle a tak dr které se ježíš no si velice bych je u vědomi jen co jsem byl třebas viděl nebo četl nebo cokoliv ale vím že když tomu nějak hluboce rozuměl co se říct. E. No i dobyto možná z výtečné na ti že na paměti ne možná se nechci omlouvat ale kdybych potom chtěl toho doby próze ve jsem se před si na to se potom se v tom pod ani milovat. Tak jsem potom samo jsou přednášel ne. A za tak když jsem když to zjistili češtině tak to zjistil co co ještě se časem to co jsi mi co rozumět ale když jsem se s ta kdežto když jsi nová a přes třebas jednou a jsem to za ni se opakovala tak ta paměť zvuk nová byla tak dobrá. Že jsem to sval přes jak to ona říkala. Ten proces co na to bylo v jednal svýho říkal člověče tím že and co. Z toho budeš přinášet naše přednáškách aba a zpíval jsem zpíval před se všude ale nemusel se o to jsem viděl co říkám jsem správně vyslovoval prosto třebas potom podíval do slovníku co to je nemožný ale nepotřeboval jsem tomu rozumět aby to straně vyslovoval a to je všechno tak všech i to moje čitty moje zevní smysly tedy máte. Daleko do jež již tam st ale jsou propojeny nějak vzájemně a pomáhají si služ si po a co na tak dále uměle je to samostatná oblast která si již sama ze se o rady. Protože je jenom naštěpovat volně ale na to na tu myslící petrem si říci. Jsi li si při žije sám pro sebe no ale vám to říkám jenom proto abyste věděli že jsem potom mohl pochopit co se mnou masy dělo v sedmnácti se který jsem poznal tu nesmrtelnou podstatu tak taky jsem tomu zprávy nerozuměl co mně to tam přineslo a prosím vás když jsem poznal že jsem nesmrtelné podstaty. Jestliže vší žije soto nesmrtelné podstaty a litoval jsem za to že o tom nevědí jak jsem k tomu ne v jen ho. Tak se za nimi dva ni jsem takový tupí že byl kdo by si to tuto jsou viz jsem měl tak na straně zase jak jsem z toho nepochopil. Že ten můj život tej jsem do se na svět žil bez pána boha a bez tohoto vědění či měl taky nějakou cenu assisi se že tam jsem neměl v teple teď začínám mít se vím od jitřní stane podstatě jsem ten život celý zavrhl protože sis totální omyl to se tak nějaký asketa se toho dopustit žilo potom jde na pól protože ten to s i život z z z z z si nemá smysl a to je nesmysl. Slovy nesmysl. Tak tak bych těžkosti jsem nebyl prost a nejsem dosud takže to co co opakovat aby seděl že to poznání nenastupuje najednou cele mu že to proces který se no a jsou oni mezery a jsou meze je ale užitečné jako todleto to byl omyl při se na světech kterými způsoby jsem se mohl odvrátit od toho života do sedmnácti let do se a pořád z špatný člověk byl. A tím jsem se o věnovat znovu domu způsobu smyslu život. Kdyby ve považoval ho taky za davy nebo aspoň poněkud za dobrý tak jsem toto nemohl uděl zase o že za touto věz tažen špatný planým nesmyslný z na jeho zrodem a tak dál jako jsou o stane klamání sama sebe tu při omyl ale byl do ti bez prát. Tak musím že v životě dodneška jsem pořád tak svými omyly stará jimi veden stejnou měrou jako s těmi pravdami a jenomže jem proč je to nutné u každého z vás protože žijeme v dualismu a kráse vychováváni i pádem dvojic dobro zlo relativní dobro na cit. A ne on neobejde se nikdo bez toho když jednal zanikne nebo ještě lépe když vyvolán nějaké relativní dobro a ne tak bylo tím také relativní zlo tak na příklad u pana při stát jeho smrt byla relativním dobrem relativně dobře to bylo protože to to tahle do stop dlouho v tom že. Ale to lásek relativní zlo a kdy tady nejsem s snem s představit toho že myšlenky na a tak dále čili to jsem rozvázat dávám na svými chci udělat ano na čas všechno moji a ono to tak tisk li jej v ž v v tak do říkal jsem to tu za to co. Z z s kdy o které jsem s a s s s s s s a tam si z jámy si se začátku písně o perle. Rodiče jevit pravili s s jeho zámku ale který je hodně pokladu ale ne tolik na bych to neunesl že ano. A teď vedle ty poklady. Tak tak to dopadá s námi i my jsme z s se vypravuje do tohoto světa z věčné oblasti abys zajez poklad z toto lidské tělo s letem veliký poklad z od nás může transu provaze se na věčnou bytost. A ne ale je tak jež jista říká z ale toto neunesly tyto uneseme a pak sis nese do posledka ten ranec žena ale vás z písni budu ji schovat ještě o jedné si že z na s na to přistoupili na to z po mně. Tam mluvená a že taky dostal do opasku kdy být a to je moji přátele z že on neměl bych to vysvětlil k vám to vysvětlil protože oni asi zase protože nebudete je to s to či nemáme opasku v mám s. Když jsem v předškolním věku vyšel z těch operací v v. Tak jsem se dostal v na tiše ukaž se kterou měla mámy i se ona byla ukaž o všechno