Karel Makoň: 87-08 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

V myslím že v k v ne tak bych řekl tohleto v v říkají kdosi sich. V nevím možno jednal dost přes to říká nevím možno v v čí v dosahnout dnes smrtelnosti v těle v kdo ho nemohl jest dojem počet co je do. To na cestě umírají v v ses to velice s přesto cenu si že to co znám jsem si uvědomoval že v v je to abych se nejvyšší při jejich dech mohu. je že se tam chci za ale je za její tam se táže když tam zase dal do bych těžko v jak to vyžaduje tolik mohla sežere jich ale nejsou že to dále jeho těla za jeden z ale v čili to je vám tu vám že. No to je ohromné násilí si tam člověk je anekdot pozor jenom jako krásnou spí se jistá na své strašně špatný pohled v či jsem nevidím vědom toho že jsem se ocitl jednou ne teď. Ale tehdy co v tom mohu jsme v tom kristu to nevím jenom potrestal se toho utrpení nýbrž po stránce výslednice po jsa z transem toho procesu vývojového. Ve které jen bože vám to mohl jsem proč ale vím proč ve ten je nutné toto zlo tato být dal toto strádání tato smrt a nevím taky kdy je to. Nemožné ale je to nesprávné bylo nestane věda byli bývali zabili nemohli měli za by mi byla mně konec dnes tři jela protože jsem nebyl v oblasti kde se střílí tam toho sil. Se nedá a jsem tedy on žil ve mně ne tak prosím vás je v ty za je a za vás trpím ty jestli který tam umírají prosím to si oni tak tomu rozumím. V konal jsili nevědí proč to lidsky vykladám byl těle svými pak volala ku ale tímto způsobem že tam pohádku o tom jak ten honza vstoupil do služby toho. Čaroděje ne ten při ten člověk příroda v nich dal se vám to v toho nevěděl ten honza že v tom žebrákovi vést vlastně v to jsou žít tomu čaroděj to je tak to dělal ze. Jsem s s s nízko chtivosti no hra a my ten jeho ho strany bych ochraně tělem těch šel roku tady cel ne. Ten věděl proč to dělá s měl jsem se eticky založen člověk takový že málo ale dělal veliký sprá se v v musíme se smířit s tím že na tom světě třeba. A ještě mnoho vykonat pro lidstvo a že každý ji okamžik čím dobrý co tady jsme když jsme schopni a pokud jsme schopni pomáhal nějak. Nemohu ne tato ježka byste ho za dale a v především na ty se ho cele v my. Bere materiál jednak sil ze znalosti ten vám jeví a ježíše krista tedy a jednak se znalosti dřívějších ještě křesťanství o to doví dohromady a zajímavé na tom je že. Je to vlastně tentýž výklad si jako je podobenství o marnotratném synu ale převedené do takového hávu který je srozumitelnější že totiž je z toho vidět že. Že tihleti dosti nové v této době opatrněji křesťani ještě věděli se to být marnotratným sine jaký to význam a jak se s tím hospodařit s tím marnotratní s tvým. Totiž je nech je tam něco co v našem naší tady tři křesťanské jednal víc a že to tam vadí v naší dali si tam přidáno něco co tam původně křesťanství nebylo. Dal tradice se uchyl byla e do na úroveň ním které na které bylo ži do s tu ono před vstupem ježíše krista na tento svět že totiž neznali jak chce. Jimi životem jít k bohu dejme tomu v věděl jenom že musí zdržovat nějaké nějaká pro vyndá ten mojžíš tím napsal o tom celý dokonalý zákon neseš měrou roli život těch do všech detailů takže. Něco nemohli na něco mohl přesně věděli co mohla co nemohou se tam ten jest nechybí nic e sobě mohl dělat co by nemohli vědí tedy ovšem dokonale ale dojem nepomohlo k tomu aby. Pochopili ducha toho zákona protože pak je sám mojžíš toho ducha neovládal to je vidět z jeho životopisu kdežto že byl po něm žil nějaký eliáš a tento od ducha. Toho starého zákona dokonale ovládal on věděl že ten bůh izraelský je strašně žárlivý řečeno lidsky ale že se toho člověka mi opravdu pro sebe jak to. Ke vyjadřovali lidsky dní o to tak fakticky neni ale vono tak vypadalo a že tedy je žárlivě hledí na to aby těch nepokoje milovali pro o nýbrž se řídili jenom jeho příkazy jeho zákazy a že ty dát. Děl příkazy přes kterou dohromady na toho málo do zradou poz je to proklaté eliáš vypadají takže celým životem tomu bohu mám jít celým životem vzdáme svými žádná mezera a v tom ji jako dneska křesťani. I židi se dopouštěli těch chyb že jestliže něco přednost na cestě a něco mohu může být nechám stranou něčím místo o nechám stranou a nepovšimnuto ve svém životě tím je to později. Káží začátku ne ale pod vjemy to překážejí do míry že se musíme na s tou řeka ačkoliv pořádal dvě musím odstranit cesty ty kde se mi nemuselo to naopak že jsem se toho vzdal třebas jenom nenechal tento stranou. Je pomáhalo nešel kupředu nestačí se toho vzdát ta naše on při úrovni nýbrž musím si toho svým ten ranec a musím s tím jít za tím úkolem který je tady krásně znázorněn. V tomletom k písni o perle se tam je řečeno začátku a to je to co teďka pralesem vyložila žen v v z když jsem. Malé mít jen užíval se otcově královském paláci bohatství o nadbytek těch kteří měli chovali pro li se všem vypravuje na cestu a z východu z naší vlasti poslali mně pryč z bohatství svůj. Pokladů připravili pro mne zavazadlo velké ale lehké abych je stávám uneslo jedněm zla rozum vůli stříbro z velké pokladnice choval se do nejsi indy je tady říše kúš. mám vydali do o pásku ale svlékli mi šance zlata a právo tomu který udělali lásky i o úrovni váš u svítí na míru a uzavřeli jsem mnou smlouvu zapsali do mysli aby no. Poměl a sestoupí do egypta a přineseš odtud jednu berou která je tam blízkosti žijícího raka oblek jesi ten šat drahokamu i pláž ježíš na něm spočívá ten po němž toužíš. A budeš se svým bratrem je to naše království ta tak tady je vysvětleno se těmito slovy je všechno co potřel začátek duchovní cesty že totiž opravdu my. Jsme byli e a v tom podobenství omar daném synu to někdo dobře jasné vědět že my v království boží nebo ho co vědomě dech my jsme byli posláni jsem tam je to přeložil. On si vybral ten syn co u o to se k tomu od otce patřilo ne myslíme sebral tyto vybral a jesi to vybral tak s tím šel do světa a to byl vlastně úkol s tím hospodařit. A on tím kupodivu hospodařili tím způsobem se to všechno promarnil a to je duch taky hospodaření to promarnit a myslím že nám to celkem nejde tak dobře jako tomu marnotratnému synu k men v onomu to s to bezvadně. Ale to je naše chyba že to bezvadně neděláme se na byl bych doteky tak býval neuměl tak promarní všecko co se dalo kdybyste byla jevy spali to byl školy věku ty lékaři. Kteří způsobili že jsem jakoby v jejich pomocí všechno promarnil jsem pro malé ten začala začínající život tak dokonale že pokaždé operací za vědomí jsem jsem neznal k tomuto světu vůbec sem tam. Ten svět jsem ještě taky neznal jsem ve kterou jsme přišli všichni a tento novým jsem taky je další jsem úplně vedle a to byla veliká výhoda jak dneska by tím že jsem aspoň ničemu nepatřil. A on se potom z toho vyvinulo že jsem něčemu patřil ale když se nestane se ničím a to si berte do hlavy jako tadyhle je to krásně znázorněno se tak se nemůžete něčím poto. Stát v tom království božím kdyby byla svatá terezie stavěli se považovala za něco co by stávalo že za takovou řeči kterou jsou vyjádřit že. Působil tohleto učiním se tady byla nemohl udělat ani krok kupředu ona se nesměla považovat za někoho kdo je hoden milosti ona věděla že totiž ta. Maří magdalena která se složila k nohám ježíšovým u opravdu nebyla ničeho hodna a taky se jako taková musela cítit a proto byla vzata. Na milost kdyby se cítí být něčeho hoden tak ta milost mine přátel a tady je to je krásně řečeno v této básni že ten je člověk zapomíná na to své král. Své na to své rozveden svůj královský původ v ne to řečeno a že tedy nemůže si myslel že něčeho hoden protože neví může královským synem jo mu na to zapomene a taky ten marnotratný. Si na všechno zapomene tato na otcovský dům tak dokonale že dokud tomu dobře daří tak na ni vůbec mně vzpomene čili špatně se daří tím na tomto světě jan byl koho je nejlepším pořádku protože sice v tu ne ale. Jeho vůle teklo do ho stal synem povel je ta od jako konal okolní panečku toto nemá byl k čemu on vás no dal no to volil ona všechny z vás menší nebo většími byl velkými že dal. Žena být tu let jsem tak došla bujet že si musíte vzpomínat a kdybyste jako kdyby se na vás také nedošla povaloval el tak byste jsili dnes po mém hodně a. A je tedy jich důležité vědět že v této písně o perle než se protože dalšího výkladu se mluví o návratu toho syna pod li potom bych. Tys poměl do otcova domu ale jako vyšel odtamtud jako dítě a my všichni říkal ne to svět přicházíme že jako děti který kterými jsme byli v tom království božím vás měli svůj vyd kdybys. I vite od věčnosti tam ale jak podej jistota měli ale tak se vracíme jako dospělí lidé tam když tam přijdeme jak jsme dospělí egy sise neodhodlá než tomu tímto životem marnotratným dospěti tak se tam nevrátí. Víme že tedy musíme stát dospělými sbe tady v tomto životě musel dospět proto ježíš kristus toto si teď je na tom trváme jiný byl dospíval v tomto svět je pravý tato tomu znalci ježíše krista to nechybělo toto věc. Ježíš kristus se ti let ukazoval jak se dospívá jak se tady stává pořádným třebas ve stavem a pořádným poslušným synem svých rodičů nebo svého okolí prosim vyvracet od nás světe. Je tam ukazoval těm mudrcům v synagoze co všech nový a oni se o divili ne tak to mohl klidně u toho zůstat ale on poslušně sklonil hlavu a byl poddán své rodině jak se tam praví v tom nemám bylinu ale ti a. Do těch třicet let to znamená on čekal poctivě na ten musí dospěje a člověk musí dospět mentálně znamená onomu to musí dojít že toto je zapotřebí aby. Vy on to musí rozumově přímou pro toto do vás pořád nejen oni mi nic víc bylo vás mele jeho než to abyste rozumově přijali že to že tady žijete v tomto světě absolutně nutné protože to není jenom vězení. Ale je to záminku dát aby se v něm vyrostli a teprve vyroste to budete dospěli může který trošku dál kdybych bien nebyl býval e mentálně dospělí dejme tomu v sedmnácti letech tak je tam. Mohla podstata věčnost jakým způsobem že když se tou budeme zkušenosti e do jedné věty semene se člověk stává mentálně dospělý jsem totiž tehdy. Těch před těmi sedmnácti lety měli jednu jedinou lásku ani jdou před tom ani potom jsem neměl tato byli přírodní vědy a do do sem byl tak zabrán že nic. Mně je jisto než přírodní vědy k ani vína to by nás joze zdola především tohleto obratel tam byl vynikají si taky ostatně pole do variant říkají si tak jsou bude jednou silo vědec tak čelo tole dovolil neumím tak třeba proti vždycky od anebo dojem z toho nějakou matiku. Jsem tak neuměl jako jako něco z budete přírodních věd a takže mně dávaly hezký známky ale protekčně protože říkali ten člověk vím čin chce by a to v tomto věku je vzácné říkali v tomto mladistvé věku. A tak jako vedou drželi ruku to říkám proto že co je co je tedy dospělostí že když to obecněji dospělosti je umět patřit jedinému ale dělat to pořádně když. životě tento život dělám pořádně když mně nejsem nají dát když doberu všechno vážně podrobně ale jen v tom být dokonalý jsem kdekoliv námi že třebas které nebaví zajedno. Tak dospělo velice prudce kupředu do toho do zralosti není ta jsem takže jsem opravdu byl zralý mentálně v těch sedmnácti letech z tohoto důvodu a ještě z jednoho tu že když jsem nemohl pokračovat a při dospělost. Vždycky k tomu dojde že vtom s s s jediném co jste dokonale zvládli nemůže ve pokračovat to tam je vždycky obsaženo to je zdánlivě zásazích zvnějšku a věčnost je to vnitřní znalost která vás tomu dovede jo že to nepo. Začlo tak pokud se litujete tak nejste ještě mentálně dospělým ale když se přestanete litovat tak v chvíli se dorostli do vědomě žitého věčného života. A to jsem jednou hodné du nového dokud si set třicet stalo plzeňské mu vědecké knihovně a tak tam s okamžitě přejou stalo věčná podstata člověka a sem který začal jenom litovat. A že ostatní lidé potom nevědí jsme věc vnitřně věčný že jsme vlastně bohové vnitřně a že se chovají jako kdyby se byli jenom e pomíjejícími bolí tak jsem opravdu dva ani na tímto plakal obr. Protože to se se všechny jako tady někdo úkazu ne návodně el taky každého měl vodí kokon najdeme volit si protože smilování a dobré srdce tomu nemohu mít za zlé že že ono jdou. My tam voni lidi nedospělé as těmi nic nepomohou ne ne nesmím ho byl tady spořádaný který musím například říct napřed musíš přímo mentálně nějaké věci které jsem tehdy do těch se znáte musel přímo ve by byl nebyl. Kopeme pokračovat ve cestě dát takže jestliže bychom rozuměli správně životu ježíše krista tak bychom věděli že musíme napřed se vzdělat se v prvním mistrovství které za za do třiceti let. Je to sebepoznání dostanou takové míry sebepoznání se dostane jinak než že pod jej dělám toto co s tím za nemá konečně do tento slepoty neberou ale když se mu pod je daleko ty přivedly jsem dal poctivě. Se takhle se to ostatní tomu bylo přidáno se vlastně trénoval v tom čemu my říkáme náležitost jedinému že jsem to dělal konkrétně protože jak mohu náležet e. Tím to úplně k něčemu co nepoznávám od jsem nic nevím jak mohu především dělat království boží nevím co to je v tom se svými nesetkal jak to mohu především hledat když vůbec toto nemíním nic a prosím vás. Z tady je právě není příkladem karel kolem nýbrž že při ten svatá terezie ne která taky nedělali do království božím vůbec nic ale poznáte školním věku když je ježíš kristus smiloval. Nad ženou pěti mužů v no tou samaritánkou že se u studny dal přivolil život věčným takže je toho patrně znak milosrdenství boží obecné na milosrdenství božího že který. Miluje jiné v a to ji stačilo jako osvobozující idea tato bych vás chtěl dneska on nutit tuto myšlenku že pokud nemáte osvobozující myšlenku tak vám nic žádná koncentrace nic vám nestačí k tomu abyste se osvobodili. Protože ono ji stačilo jenom toleto jedno když on z v svěřoval věčný život nebo si konečně život ženě pěti můžu taky zajisté je to obecný znak se to v každém pro pravil. připraveno i proměn které sku a v tom se nemýlila a proč tomu taklen byl ta ve mně věřila tak to byla pro ni osvobozující myšlenka která stačila sama osobě k tomu aby se dostala z toho. Do vězení pomíjejícího života do věčného života jsem se o to snažil toto jsem vám přednes v kapitole o koncentraci v tom komentáři telat k ona mu oděné tomu ghosovy ale máli jsem to dal přečíst. Tím vzal kterou jsou to brvy hrozně ale nenašli tam tuhletu myšlenku že toto musí voni provést zase životě dokud to je provedou tak neříkám že to marné nesoustřeďoval nebo dělají dobrotu nebože čirou ctnostně ale nevedlo k vědomému spojení s bohem. A než toto ale ta myšlenka vede ke směl o spojení s bohem situace se tak obrátí že zdánlivě zvnějšku ještě tomu řeku přichází pomoc k tomu aby mohl do to provést a toto tenhleten člověk který psal píše. Kopeme věděl a si do vážím ještě z jiných důvodů že že totiž on věděl i o tom že tomu není třeba více život. Ne že to bude třeba jeden jediný život kdybys tady marně ne to hledali nenajde tam do mezi musel zemřít než se dostalo toho království zase svýho otce tak se tam nevejdete a ani podobenství omar na ten svoje najdete on mezi. Zemřel někde to tam u těch celá tu ne někde na pravou ve křtu se kterými nakonec jedl nezemřel on si vzpomněl šel při tomto životě si musíme vzpomenout a za tíž okolnost. My si vzpomínáme to jsem ještě do říkal jedná úplně ale jako jemu bylo tomu mam velkému synu a přestaneme se litovat že přitom si deme asi o život. Nebo že ten život nebude k ničemu to je stejným druh dosti a to jsem v chvíli jak jsem toto voženil o to je ve všech těch spisech jste měl tělesa můžu opřít osou možno za rozumím tuhletomu tak jsem se toto přečetl tak. Jsem se začátek zase věděl že to ten život který jsem prožil to je důležité že oni tehdejší lidé ještě věděli že se to všechno udělat za jeden život každý zase cest tady se dají nebo stali v tomto životě. K tomu vše dosáhnout ovšem je tady jedna těžkost která se netýkala ale říká se všech vás e nejsem říkala protože jsem tomu přišel násilí a vás se. do vás se týká protože na to byl de přirozenou cestou a e n cestou víry v cesta přirozená a tam vás čeká to nebezpečí že zkrátka si budete tu spásu přát. No budeteli si tu tuto souvisí s tou vírou ale upozorňuju vás na jednu věc je to s zpočátku velice důležitý prací prostředek bez kterého by se na cestě víry. Byste se neobešli nezavazuje bylo přes palubu kdybych si byl přál na své cestě kdykoliv spásu osobní ten tak jsem s celou cestou poznání zkrachoval ale když to budete. Přát tak budete kupředu víte ten na rozdíl musím nic rozum mění pro jinou cestu než je moje proto nejsem příkladným tedy učedníci páně si všichni přáli spásu osobní. A proto se ho chopili oni měli ztrát dvojí věci že že nedostanou se ke spáse a nebyli že za jinou v nějakém konci světa po které se tedy mysl protože nastal brzo že jo tak obojí je tak strašil řešil řešení kristem protože myslel že už. Jsou to jest kázeň světa a bude se pomocí toho spasitele dostanou k bohu když potom samozřejmě se ten spasitel byl ukřižován ale nebránil seš čeho oni usoudili že že byl popraven. Nebylo to pravdám el tak ztratili tu víru a to je na této cestě jak tu svou cestu tu jsou sebespásu let tak toho ježíše krista a to na této cestě víry je absolutně nutné abyste ji ztratili. Než se se jeví měla ši ztratíte tak se přestanete litovali který ztratili protože kdybyste byli litovali a jakkoliv se litoval taky mít ani pán ježíš nemohl pomoci nebyl jejím seslal ducha pokoje aby se u pouť. Jeli to muselo pokoje tak nebyli schopni přímo ducha svatýho on mezi tím musel přijít byl duch pokoje aby přestali mít z toho těžkosti že se takhle všechno z vzoru bylo. Tady stavba po sebespáse a a tak dále se také že tady nese nem manipuluje z nás li smí vtěleními nýbrž jedním životem důležité a toto jež neřiď. Dále ježíš kristus jediným životem jediným on vede člověka k bohu čili nemám svědky za zlé že je proti převtělování protože co je dotoho když bych tomu věřil ne že by to bylo spad. Mému tomu věřit že ježíše všemu od každá byla něčemu po je to jenom jedna je nějaká avile která musí by dobou rána jednou jsem měl právě tuhletu víru jsem neměl víru jako vy běžnou náboženskou a. Neměl jsem víru fil přestali vtělení a ta byla velice silná že se měl důkazy jsem na všechno musel důkazy si měl důkazy že jsem do ty dotyčný spisovatel kde jsem si byl a jasné ruka dělal viděli o tom živo to by moje přátele že ty důkaz. Jenom do by měl takový du byl ten by nikdy nepřijal názor to převtělování neni tady by se dušoval že to je ale jsem jednavacátýho listopadu se vzdal dokonale svého života. Jo jsem položil prostě odevzdal jsem ho zase od něho odstoupil když odstoupíte o cíle života aby vám překáželi tam nějaký znalci jím tak byste odstoupili ukryl musíte odstoupit od každé vzpomínky napřed dát. I vtělení jsem v chvíli přestal mít vtělení rozumíte jsem neměl žádný majetek kdyby neměl malinkým rady třebas minulosti nějaký tak jsem nemohl přes ten moment přejít dál a ten esesman vím. Byl zabil měl za by jenom proto jsem také přestal vlastnit předal si chtěli se mi to velice prospělo že jsem na to věřil protože jsem se vyvaroval velikých ti který by bylo opakoval z toho takzvaného setkali sil v těle. a naopak jsem byl vzal na sebe ctnosti které tam jsem třeba nevyvinul úplně ale jeden máli v mládí jsem tomu on malinkého do toho si společenské jsem tys dosti mohl vyvinout tentokrát a tak. Mně to velice pomohlo k mentální dospělosti takže víra kterou vy máte vám pomáhá mentální dospělosti ale přirozeným způsobem pane takovým násilnický ním tak mu došlo u u svatý terezie to toto. Je přirozeným způsobem že postupně se jistotou slova ale postupně ne najednou protože na někdo skočil a připraveni o život jako mně se stalo v předškolním věku že někdo po žilo připravuje dost to omyl von mně nebo co on nepřipravily ním ale věřte mi to že by mě. Li připravili kdyby sami působili na musela po boku v nich způsobit moje matka která musela vracet do života ze kterého voni víry vůli ano a říkali dokola protože kdybych že kdyby ona nevrátilo do toho životem že už. Byl jsem o nemusí chodit na další operací protože by byli bezmocní že bych přestal jíst a ono to bych jsem byl bys neměl novou klepat podobně zemřela by si ji ne tak to jsem zatím odůvodnil z této. Písmě ano že mluví o jednom jediném vtělení a že ukazuju cestu jaký jedním jediným vtělením se dostat nazpátek vědomě do toho království my tomu říkají království boží ale u po. Za do vás ještě na jednu věc které tady velice pod držena a kterou podtrhl ježíš kristus svým výrokem že kterým řekl hledejte království boží především to svatá terezie je. Prosím vás měla taky své osobní zájmy ale nevadily v tom že hlavním poslání člověka hledat království boží především ona. To považovat za daleko důležitější protože to království boží hledá a pro sebe jsou becky pro sebe to vzal tu potřebné jak to ježíš který krise zásadně opíral o vrcholné sobectví svých. Učedníku takže o před zase na své sebe si by která jest nemáte rádi že se do toho nebe toho nemůže vadit ale jak se dostanete jednou pod příliš tak se dal dostanete ne. O zatím se dostanete když toho nesleví jde tak na tento debakl vás připravuju napřed ano protože jesiže si nedáte od země říct tak budete byť bičování budete prostě nuceni ano si to. On říci no a jsem se vrátím písni o tele e podobá se to tomu podobenství do malo jsem si taky v tom smyslu že se tady mluví potom promarnění. Že ten člověk který jde od toho otcova domu em všechno promarní to co to je že zapomene na otcovský dům to je podstata toho prom. Ale mění kdyby byl nezapomněl jsem si ho tak nebyl vůbec schopen to promarnit si hlas téma s těmi děvkami nebyl by schopen býval ale protože zapomněl tak to promarnil tak to je důležité kdy který se přes semen o život na. V tento svět je stav to všechno promarňujete jsme tím pádem byl dokazujeme se zapojena na věčný život jako by nebyl a v nejlepším pořádku přát jdou si ty dal byl tady ta relativita těch prostředků uvěřil. Krista poč se o ta třemi leta vámi v podstatě nebudu nerušenou v jeho životě napřed učí sebepoznání do třiceti let potom učí e jak tímto sebepoznání se dostat kráse vírou jako k sobě samému ten druhý. druhy mistrovství pravá láska bych na to samo k sobě a třetí mistrovství ducha a to po kříži nebo za kříže nebo po něm dále a bohužel křesťanská svědkem dodneška všichni všechny nejenom to první tři. Ale všichni pochopili jenom že nějaké sebepoznání že tomu by mělo dojít ale ostatní vůbec ne se to lásku ten to pravé na pravou lásku bližnímu vůbec nepoznali poznej co to je. Oni voni nevědí že pravá láska bližního neničit láska člověka nýbrž láska boha k člověku k jinému člověku na nemohu mít milého bližního e tak rád jako sebe když ho ne pozn. A vámi jako sama sebe a pak ho nebyla jsou milovat rádio poznal jako sama sebe když jsem tak vědomě spojen s bohem že to že to dělám pro něho vlastně do toho boha v tom druhém člověku v ale je tam začíná pravá láska. Bližnímu činy jsem to který miluje je to bůh který nevěnuje toho bližního rozumíte máte teprve nás pravým na to se nemůže dostali víme že po o sebepoznání že jsem vnitřně božské podstaty jo nebo vám to. Že přišel že by vám nám radil do tu píseň bude řečí se budete znovu slova ježíše krista jeho život aby žil mělo vzali toho že to co vám po určitou dobu bezvadně slouží smiřte se s tím že vám. On nebude sloužit nadále třebas a to jeden druh smíření který vás chci a druhým že budete muset tomu co jste dříve nedělali teď něco nového dělat co jste ještě. Vůbec nepotřebovali dělat ježíš kristus do třiceti let vůbec nedělal zázraky vůbec nesloužil bližního nýbrž sloužil které mentální dospělosti vlastní proto tam není z oněm řečeno není třeba mi tam bylo slovo navíc. Tak je to všechno chybné že on opravdu nám tam prozrazuje o to potom komentuje tím těmi podobenstvími vám tam prozrazuje že roste jenom v mentálně do míry jsem ho chceme poznat do. Na než tak na když začnu ještě dál ovšem ježíš kristus to tady nemůže být tak přímo napsáno z v je nedozraje tak. Vy jak s proti němu vstali ty egypťani se ježíš kristus totiž jsem se rozcházel s farizeji jak víte a to vámi dost jasné jak mohl při která se kterou měl ten tak hnusně ses s. Je dávat s těmi farizeje zažíval hroby z by jemnými ničím všim ne a to se stalo proto že oni na sebe narazily v praxi si nábožensky. Že oni mu vnucoval myšlenku že musí samy vstoupit tam a tou branou kterou jim ukázal eliáš melchisedech ženo a všichni kdo se ty ve starém zákoně ale když nech. Budou přestože znají ten víš protože jim musel vyznám tady jsem se například dověděl že máme krize do chovat do chová byla obecně známa v době těch prvních sil křesťanů na těch prvních e. No prvních jak tu do styku s byli před křesťanstvím u tak oni poznali ale sami nevcházeli a jiným bránili krátce a opravdu. Se rozešli jenom tak že že jako byl hroby z bílé mými kdepák voni se rozešli to byl vnitřním ten nesoulad mezi nimi že zanedbávali prost. Se taky ti farizeové které měli v ruce protože si jim to udělal dobře že zanedbávají oni dostávali přeci od lidí důvěru a jsou věrou stávali bohaté prostředky životu a toho voni se. Ale nechtěli vzdát oni byli těmi nepravými pastýři který za za mostu tak se praví deváté desáté kapitoly svatého jana pásly ty ost se tam s du a on říkal do známost tou pasou ovce to. Tam přečte desáté kapitole svatýho jana jo že ty nejsou pravými pastýři když přijde byl tak utíkají e nechají napospas tomu budu ku ty ovce kdežto on ne on neutekl o cetě po když musel se. Oni vzdálit tak si s ním dosud dostal tím že ano musel ho když jemu se něco ukázat protože vzdálil ale chce řekli napřed opět maličko neuzříte protože budeš v tom víte a tak dále čili oni neřekl že neutíká. Že pořád s nimi do skonání světa do skonání věku a kdyby nebyl tak bytosti nedopadlo bylo špatně tak oni neříká prosím vás devět století před mým zásahem na tomto světě říkali. Kristus žil mezi vámi eliáš a který jediný jak je psáno by byly o čem předtím o těch předcházejících taky vstoupil na nebesa i s tělem a vy musíte hlásal tuto cestu. Že i s tělem v těle musíte vstal zmrtvých abyste mrtvý a vizte kosti znáti umrlčích a tak dále žila kristem začli a vy musíte vstát z mrtvých a jestliže stanete zmrtvých tak. Sami že to neděláte tady ještě bráníte aby oni vstali a oni říkali prosím je ta ses dál toho eliáše devět století je opuštěna jak to na nás chceš. Abychom my ji obnovili to nás nechtěli myslel pochodně třeba to máli se vzdát těch mu vymožeností jenom ty židů věřilo o syna všechno protože měli opravdu bohatý stůl pořád prostřední nebo to. Prožil byli ochotni ho k volil tvrdili to ježíšovi byli prostě pokrytci a taky tak nazývá a nepravým pastýři a oním říkal tak byl prosím vás vy musíte. Je znovu po cestě ji ale znovu musíte vědomě v tomto těle vstát z mrtvých mysleli kam otvírat z těch dní mrtvých musíte stát oni řekli prosím tak po napřed sám ukaž. Dobře rozum postel tento právo ukázal na sebe a jeho do tři dni postavit pak to byla dohoda oni rozbořil jeho chrám voni ho popravili a stoprocentně ještě od píky do boku a. A prostě umu učilo že nebyla nejmenší jiskřička života v něm a von za tři dni reprodukovat ten život vstal z mrtvých a samosebou tímletím se operoval i přitom soudu protější kristu. Že ti nepraví světci říkali on říkalo chrámu jeruzalémském že vozu boží že ji to bolí pomohli dal ne ale že o po zase ale potom za tři dni postaví a vyslovil vystavili čtyřicet přesto. A v veliké rouhání i proti práci kterou jsme na tom vynaložil li to by byl neměl říkat čili dvě hoden smrti po po toho jsou si to přiznali ti i za lež ti žete jeho toto je to veliké rouhá. Ne že potom smrt no eště měli jedno takovým proto nebudu říkat co jsem tak do s nehodě nebo není to je to vedlejší ale samým křivým svědectvím a od dob dostali k popravy. si vzpomínám že on ježíš kristus při posledním soudu nebo před prosím soudem vyšší dvěstě o konec si konci světa se taky řekl že budou vás vláčet poz. Soudech odsoudí vás budou vás opravovat zahyne mnohý z vás ale pamatujte si že ani vlas ku nebudem a chci. Ani vlas z nic naší dali nestaneme pokřiveným že jsem pořád sami co co je za řeč budou popraveni bohu po soudech vláčeni a nic se jim nestane kdy jsem u může ho říkalo které je. Je je to ten nesmyslné no to si na tam žádný nesmyslem neni to je dokonalá pravda teď si stavte tohoto přeje na svou zkušenost ano my sebe jako vysokoškoláky sedmnácti stopa všich. Ti zajati dávno dopravil mně bylo tak snáze olejem oko tak to byl koncentrační právo německy a všichni se tam vstupovali musel se podle psát protože německá vy si to přála aby měla dokument že jsme věc zdání souzeni. Že nebyl žádné souzeni a kupodivu všichni se byli souzeni magdeburku ve jsme nikdy nebyli předtím a jsem jediný nečeká z toto by prověřil během let teďka podle psal dojet který před každý budete s ale každý na. Je nějaký jiný přestupky se přestupek nejhorší ze všech he mně o rovnou o čest že jsem totiž lil byl ve všechno svědka znal než jiných sovětský ne o nelidské. A on lidské chtěl jsem s ono by bylo nesmrtelnou visel jako o tom dále nebudu protože to jsem proto cela stránka a byl jsem odsouzen trestu smrti ale potom soudu když jsem se odvolal prý vel tak mně dal byl živou. Tím nucené práce omilostněn takže jsem teďka vám cením dusí do život pracích aby věděli našem své a jsem to samo jsou podle co jakou tento kolossané že ty nechci provinění než v nikdo mi nebyl odsouzen k smrti. jsem tohoto ten by si věčnost do ne ne umí nepravdu v větě budovat k soudit do budete o to by byl jsem byl odsouzen k smrti a vědomě ani vlásek nám se o ještě měl nebyl by skřivan jo. No prosím vás tak jest nade jedné věci že když se to zažije tento zažil zase zkušenosti jak to všechno pravda ty konce světa a pro to bylo konec světa todleto protože jsem tam zažil konec světa jsem zažil ne. Jenom on tomu mnou byl věcech před koncem světa jsem tam zažil konec světa jsem to podle jsa jeden den a zapření jsem ten konečně za zažil že ten esesman vzal ten život to byl pro konec světa a nejenom to e n tam. Do toho okamžiku se vešel on to mluvil čase je tam by se začalo poznání o stvoření světa po konci světa po posledním soudu o o znovuzrození na všechno vešlo pannen nevydalo to ani s kteří. Ku všechno toto pod ne a pomalinku to všechno to vidělo jako dělí to tam proběhlo tak jsem tou chvíli porozuměl stvoření ne šest jedné anebo v zlomku vteřiny jak do pomalinku šlo kupředu a vím. Jaké byl v toho obrazu jsou chyby nebo přednosti tomu ježíšově obrazu a podobně no takže byl mně ten el v tom ježíši kristu nic nebo odporuje tam nejsou žádné pro záhady abyste věděli. Ale to není všechno proč vám to říkám že vám to říkám hlavně proto aby se dostat do vite existenční cestě že tam totiž ježíš kristus hlásal existeční cestu ani to znamená v živý stát v tomto. Tělem bez bez smrti e tos na tři to byla pro vás zase z toho dostal do tři dni ne ale ten bez smrti fyzické a bez následuj svých vtělení eště na něm aby mluvilo převtělování to ne. Mluvil protože to nebyl silák on ukazoval cestu jedním životem jak se dostat k tomu poznání tomu věren tomu životu ale ani jeden z jeho učedníků ani svatý jan tohoto nedosáhl během života museli hoří. Kdežto panna maria jediná byla na nebe vzata čili ne učedníka ale panna maria jeho matka byla nebe vzata a nebyla nebyla bývala nebe vzata na prosila byla obro nebe vzato. tomu dobrat mou o to bych nevěřil jsem tomu taky ty nevěřil že se ale že se toho jen nás jednavacátýho se to roku třicet že tomu pro tak bylo tak dostavil že na nebe vzata svobodu že svatý jan se pod křížem za tu matku ježíšovu. Obětoval kdyby se byl neobětoval tak ona to taky nedosáhl stane když třebas po práce nemohou vždycky a potom ježíš kristus jasně ukazuje nám že musíme tomu rozumět jsem měl spolupráci onou. Jsem ho spolupracoval esesman kdyby nebylo býval spolupráce esesmana tak prosím vás dneska tady jsou nesedí ne jsem tomu konci světa nedošel se musel být bez oba mého esesmana vraha jako někoho jak. Poměl ježíš kristus ty rady kterýho tam křižovali to byli spolupracovníci tohleto my nechápeme jako spolupráci protože nás bylo třeba vraždí ale to spolupráce a když ten je ale se vzdá. Silo života pro pannu marii a on vědomě se vzdal svýho života pozemského proto marii let taky povznesl do toho stavu že on vstal zmrtvých v žit v žit v těle živém těle a tak jsem asi dneska jediný křesťan. Pokud věc známky křesťany který o tom že toto do moje správné jenomže si ho špatně myslet nemyslím že byl nějaký fyzický konec světa po kterém všichni vstaneme z mrtvých to není možné to se musí stát aktuálními to křesťan. Vybereme jako historicky jenom málo kdy to musíme s na poli hlavy to musíme krisí v tomto životě je všecko no a to uměl henoch a tou měl taky skladatel této s popele takž. Tam jasně dokazuje že jak ta existeční cesta vypadal z toho co ježíš kristus a tak dále ano tak vel proto od doby co jsem se toto dověděl e by nikam jak se vám zdá. A velikou trpělivostí že na ty věci pořád dokolečka opakuju přestože nevidím byl po tento výsledek že byste vstali z mrtvých jsem to jsou nikoho neviděl jou viděl jsem u těch pěti v tom koncentráku vstali z mrtvých všich. Ale proč a proč mine jenom ne z nějak věru tím technický chyby kam tuš se snažíte překonat to taky dokážete překonal ale ste. V k žena chyby vědomi že bezprostředně máte umřít právě máte umřít a že se toho života za. Dáváte voni se těch pět z těch tisíci dvou set studentů jediný těch pět se vzdalo tohoto života vnitřně na můj do do vnitřní vzdání takže měl jistotu že tam tomu co si o toho byl všichni měli kdo tam umřou a. A proto měli o to byly vyveden do království božího a ta svatá terezie se řídí dostal do království božího než měla úplnou jistotu že umře povede měla zánět nervu v celém těle museli nosit prostěradle aby se dostal do kostela no. A to byla ta věděli hle nemám co bych ti bože dala jsem všechno vydala a to byl správný stav že opravdu nikdo z nás nemá nic co by bohu dal řečem toho bylo půjčeno protože nás co ti lidé. Je na on tam ježíš byl s komentuje tím svůj život co ti lidé kteří ti vstříc co oni si dostali dvě hřivny od svý hospodáře abys milost podařil li co ona je řím na do jejich dobyli vyvinulo rozpadá ne jejich co byla. Ježíšovo na těch nevysychá věděli který si byl dal věnovat od toho mladíka když nasytit těch pěti nebo jsem říct hladový nebylo nic ho to tam jasně všude ukazuje že bez svého nic nedává. A že to na vás otcova povolení a jeho majetku že on jediný majetníkem toho všeho co na propůjčeno i ten jiná vůle propůjčen od otce všichni byly propůjčeny otce musím hospoda řekl s propůjčeno nic si prosebené. Ta tohleto nám chybí a to těm na pěti tam v tom koncentráku nechybělo protože oni se vzdali svýho života což vy neděláte ani sil nebyl tak by to bylo možné že by z jeho zdali aby se při tom. Umřeli fyzicky vám to nemám za zle to tolik na dvou představu do lidských představy že to prostě nevejde todle to nemůžete provedli to za vás provede pánbůh když se mu dokonale odevzdá. Ne jsem atak del abyste si nemysleli že vám moc toho chybí vám chyby jenom to abyste pustily pána bohu k neslo na boha ke slovu aby se mu dovolené aby toto na vás provedl. vám řeknu to dvě fáze jednou vnitřní jednu vnější že se mu to po velkých těžkostech dovolil aby při mých koncentraci svých které měly být charakter extaze. Že tomu silným aby byl při těchto extazích si vzal ale mně zbavil tohoto života že jsem to konečně dokázal jsem si myslel jsem svatý omyl se mu zevní život ještě tím je. A takže teprv konce na nedovede že v zevním životě pořád ještě moji když myslí se mu odevzdal úplně estas to musel taky i ten vnější život no tak to všechno každého z nás čeká nejenom ale živá as a to zač. Řeka neudělá člověk sám za sebe nýbrž tato musím pomocníka nestranného o takže jsem právem viděl tom esesmanovi jsem viděl posla božího on jim byl a nezáleží na tom že byl esesmanem o prahem na. To neznali byl poslem božím ale to ještě pořád nejsem u věci jsem v o to pravého výkladu že totiž jestliže nedá děláte století vstoupil nějaký pan který do ne. Vedla ohnivém voze a no a bylo přitom přítomno padesát ozbrojen z vůle je tam řečeno v by byli prosté který šel ten jeho žák e také bych vám potom měl něco v. Řekl li říci protože to je pohádkově řečeno to je třebas jenom do děje tato je třebas nedal do pochopení lidského jakého byli schopni tehdejší lidi kteří to psali voni viděli všech padesát ji vidí. Je stoupá o tom pohybem o hře na nebe a věděli si nebe je místo ne on stoupá se tam ohnivým bohu voze a my takoví muselo k dispozici děláno no takže dní. Je nemožné tak ponechali a elíša tej toho nemusel nechávat e ten to opravil zabrzdil světem postu že totiž šelem nechtěl od toho eliáše. Aby jeho dostal do nebe a on by byl mohl být platným pomocníkem k tomu když když tomu s mohl esesman tak by to byl nezmohl ne kdyby to mohl kdyby tento dostal. Tady se člověk nepřeje atom sobectví musím začátku mít tak se mu taky neska přestane a jsem si e tam dal když pomatené esesman nepřál se dostat do království božího to jste pravda že jsem na cestě. Oznámení ale cestě víry jak byl třebas který dělat a všichni ostatní předním takže i některé sice zdali rozcházejí není to pravé to jinam jenom jiné východisko budu pokračovat v eliáše protože by se rosa jaké vůbec v potřeno které je. tomu ježíšově řekl tou potom oslovit cítil dal brzdou uvozovky odejdu do nebe a von říkal že nepustím mistře ten sítě o ten se také ten den tomu potom říkal eliáš tak on se držel. Ten který jsem se držel toho svýho mistra aby mu do toho nebe neutekl čeho jsem se to někam na nějaké místo jinak jinam než kam on ten když tam může protože nastalo tak bylo ten eliáš to řekl tak teď mně řekli co ode mně vlastně. Seš než se rozloučila říkal e v nad napřed pojat říkal co byl schopen pojmout dvojnásobného co budu ho proto do host na dům osudnou duch ho svého bych si přál protože to budeš to my. Ale když viděli všichni ostatní jak stoupá ten který další do nebe na tom voze e tak on jediný ved chytl pláž tedy on chodil a vtom mohl von máte realizoval dvojnásobnou. Ucha svého jenom ducha svého toho ducha a kterého odložil ježíš kristus na kříži ježíš kristus na kříži odevzdal sebe jeho duch a duchovou toto znamení možnou tím nevládneme. Ale svýho ducha může ho vedla odevzdával těm bože jakého za od svého ducha a toho ducha se chopil jak tímto všechno postavil na hlavu jo tamto vás prosili že neříkam že vinen jenom nějaký nevíš dál ale proz. Jen situace se věr těla takže vod doby nikdo nešel s tou cestou nikdo tady končí u toho pláště chytl se do těch zázraků o to svého potom ten li se dělo o rovné zázraky nebo milosrdného ducha ale po těch. Vyváděl těm rovní on hoden tu tam li přitom že pod před jordán přešel postu tu krista pro střelcem plášť ne tak že uvěřili že je to ten elíša je svým mistrovým nějakém toho svýho mistra. No ale ven pořád se trošku vymyká mně to nejde kupředu promiňte mně to vámi tu moc dlouho vite než se dověděl jsou existenční cestě ale je třeba pořád vím se třeba ještě vynaložit píle. A teče abyste vám tam nechyběla nějaký pramínek za který byste zavrhli po kdyby řekli proto nemá souvislost hotová se věčnost tímto naším životem a tomu se musím dostat že bez tohoto života totiž by nebylo može. On vstoupil do království božího kdybychom neměli toto živé tělo tak nemůžeme se k tomu bohu se dostat myslím že toto dobře dokumentovat v s. Na tam terezie z avily že podobě kdy jako byla v spasena a ona byla na tomto světě mezi spasenými a kdy jejíma rukama pracoval kristus jejíma nohama chodil si zažil za nemusel namáhat. Jednou chytili přitom jak si potají mu aby nim jsme kompromitoval se svými oddanými o prostorem král chtěla jaksi poutají můj křepelku. A oni čekal že hospoda jakou můstku jeho pro ty ostatního to světlo všechno hl a taky konečně materia řekli co to děláš ona řekla ano usmála zdaleka bych před. Ku tak světel ku ono totiž my musíte potom spasení vědět jednu věc že musíte to tělo pořád živit pro toho ježíše krista který prostor tělo působilo vinného. Byl si protože byste ho neživili že se tady nesmíte dělat více ale taky ne méně než oživit protože ona živila do doby byla vrchol ráz je vyčkat která toho li na velice mával potom spol pra najednou nebo co tam celou křepelku že. A to je maličkost se podle do velký zvíře to řekl byla potom pořádně aby byl jsem se mohl toto živé tělo opřít takže nepodceňujte kdybyste spaseni jakože nejisté a ani potom se nesnažte o to podceňovat svoje. Tělesnost tak že jsou musí v pořádku ne nezanedbávejte lékařskou čili zraje nalitém výživu správnou tím neříkám že byste měla no prosby dotyku prosím vás ale správnou výživu nezanedbat. Ježíš kristus žádnou mako byl si ve neznal ale ještě že neznal protože by nám to z skrz čili ze silo pojetí ježíše krista který je co co bylo na stole prostě to jednu a tím jeho stal byla. Ve stráže unesl to poznání které mělo otce jak by to byl neunesl mako byl vykoupit to neunesl to byl přitom jsem byl tohoto si nemohl dovolit musel vydržet takže on svůj první zázračná tím že mění. Bodu víno no prosím vás z v mi mako bylo ty si hledět zaři a dávalo synem jako jsem dělal třebas v z si s tím že se za protože si že to uznáte ježíše ty za správné námi musel poznat správnost právní všechno co on dělal o všemi si. Můžeme dovolit to co on dělal kdybychom tak nastal jako on zastávati svatba na těch všech zranit si který se zásadně zůstal smiloval kam abychom začli nam by to zachutnalo abychom tam zahynuli tělesně jo vím já. Například nejen nebo nevíru jsem třebas kde tyju apollo protože vím že pud zná že by znal že voni voni si daleka si nemohu začít kouřit protože mi to strašně o měli sto postavit za to. O jednu o druhou to milostné vodil co hlásal tak se pochovat v tom modla za týden jo to pro vás zase se stala seznam jsem takhle slabým nosu z směl se to nestalo že ale ty no nese takovým tak vypadá ano. nezná tohoto nevadí a vám to říkám jenom proto abyste věděli že není příklady člověk nýbrž je příklad ježíš kristus v toho se chop. To se držte ne někoho nějakýho třebas kam doma a něco není nic nemůže ale to výborné že ničím no tak jak jsem se das. Na existenční cestě tak konečně prosím vás do o tom li se na pustil sice se liší nejsem představu kterékoliv jogy a čím se liší neboť všimně na vy. S že každá joga na které exkluzivní cesty a ty každý život lidský který neznal od jogu terezka takhle exklusivní cesty také k bohu. Ale exklusivní cesty a to znamená česky přeloženo do češtiny kdy nějakým prostředkem kterému dáváme přednost jít kupředu k tomu bohu do věčnosti kde že kristus hlásal celým životem zá. Klad existenční cesty takoví jací jsme máme k bohu jít pane čekat se změní ne kdy byla ta máří ona řekla se změní a nepravd chtěl svým životem oko nohám ježíše krista tato smí takhle dopadlo. Ona musela obrátit na štveráku mi stane řekl ono a obrátila a my takhle musel jsem životě obracet se z toho hrobu musíme se obrátit k tomu životu no. A tak v první e první slovo o těch věčný cestě a že tak stav v k v tom že to nezi cestě slovo protože když si to chtěl aby celistvě člověk šel k bohu když například jsem. Bohatý mládenec o mládí ctnostně žil tam vím to střevo to například křesťani z za život dost život tak to nestačilo on říkal tak to nestačí ježíš kris mu říkal ty musíš a co máš rozdat u a pak. Musíš na co on zesmutněl a následovat deme přestože ho se zbavili všeho svého semen představit co vám teprve sebe se teprve potíž ale to zase ti učedníci páně se aspoň zbavili všeho svého jak pod mysleli. Se zbavili všeho svého protože oni toužili to potom se dostal do království božího v sami osobně ale provedlo jsme to je to vyvodit sami no ale zbavuje tedy všeho svého a to byl slibný začátek se od stavu učedníky máme se stát u. Čili i tak musíme se zbavit aspoň svého postačí ale to stačí tři roky let po které se držíme máme možnost a mám schopnost máme povinnost ze své víry ale potom to nestačí potom se musel zbavit sama sebe. Jíme se svatýho petra se sám sebe nezbavil ani v okamžiku vyvedli toho ježíše krista na tu popravu jo a potom toho tak se litoval ho zapřel že sebe se zbavil svého se zbavil ale sebe ne. O ta potom se musel bavit i sebe o to se dále nazvat vite ten kristus tože se chtěl dal popravit ještě nebylo než když jsem ještě bylo důležité a nebylo to na místě protože ještě jsou nějaký úkol tam musel anděly ve z vězení jo. Podobně to znáte z těch pro prostor z tak myslím že tímhletím sem první krok na cestě vysvětlil vysvětlim další krok a dalším krokem na cestě je. Že nejenom celým svým životem mám jít ale že v tom musí být duch duch je v kterého se tak. musím umět vzdát ježíš kde vlastně ale znal ducha cesty po tohohle ho máme vyvěrá kterýho se fázemi kteří mu předcházely ale on se. Musel jeho vzdát toho ducha aby mohl k tomu do toho nebe se dostat on se musel vzdát i toho si přál třebas toho nebe se dostal to všechno musí od se odstranit a čili oni se mu ten člověk se musí se. Á ničím a to je to co z křesťanství jasně pochopil nebo měl možnost to nám vysvětlit e veme to my se lekat že se vzdal e. Toho co je mně svědčím ještě něčím byl ještě plzni říkali dělali to člověk této staří jem do několika dotor se myslet se vám myslíme takovými malými když posloucháme vaše řeči protože to z toho z my jsme zvaného. Skutečně měnit s jsem říkal no tak v tom není chyba jen sítem malými to by mělo bych pořádku ale že je toho ještě strašně moc že teď těmi malým se nikým necítím to kde jsem. Malým jsem ničím a jenom o ten byl jaké my se ničíme takovými jsem schopen smysly dál no tak dal že myslím že jsem vysvětlil. Dva kroky první pak je další padesát vysvětlit mi to nebudu na protože ty jsou všechny obsaženy v symbolice ježíšova života všimněte si znovu ježíšova života on tam oči třem mistrovstvím napřed sebepoznání. Potom aplikace toho sebepoznání lásce k bližnímu a k bohu a potom mistrovství ducha na ukázalo od kříže nahoru a si to přečtete to pochopíte co se dal taky pochopit sem ještě pořád. Rozumem tak potom řeknu třebas třetí nebo čtvrtý krok a zatím řeknu nic víc my v tom brzdí které upozorňoval o tom nevíte brzy těmi stoprocentně jste nezabrzdil li právo předtím roku nemohou vůbec mluvit. Odchází od toho po tématu a dostal se tématu dalšímu beztak kdybyste chtěli ale protože teďka co mně bude tekla otázky co jsem nedo říkala tak upozorňuju váže otázky budete kláct jenom v takové míře. Aby tam nebylo ani zmínky o třetím na dalším kroku to jsem jist že budete vás otázky tak hloupé že podaří novou cestou vůbec nedovíte budete špatně krás otázky jedno za jdou špatně. Letech klást a se budu tvá jakože pral nesprávně a bude jenom rozvádět to co jsem teďka řekl takou hrou pěstuje ze svými přáteli abyste byli toho pro na protože jsem si ji. S e tím že voni si sami zabral zabraňují a ne ale voni sami jsme brali dalšímu pokroku tak teď mi ty zábrany menuje ten prosim as v tak další dopise viz byli životu ježíše krista v tom vlast na ska. Podívejte na to ono to detailně světlo měli to vysvětloval tak detailně jako je to v ježíši kristu když se no tak to by nebyl to by nestačilo že to nestačil spis který o tom píše o tom třetím kroku jako umění. Třebas krista ten máte k dispozici tam je třetí do obsažen ale takže nata budete vyčtete a aby ho mohl říct to tak že byl to dalo toho vyčíst ale co by vás odsuzoval že byste by stezka schopni víc než ty nad. Taky podniknout a víc ne a protože k tomu potřel ten mentální dospělost aby nejste mentálně dospělí všimněte si jedné věci že tady ten syn z toho království. Od toho svýho otce přichází jako malé dítě myslel na ten svět přicházíme jako malé děti proto děti fil v řeči ježíše krista mají přednost před dospělými lidmi pro. Protože my musíme od toho dětství které jsme si přinesli z toho království božího pokračoval dál nesmělo přeskočit my musíme stát se znovu jako je jako děti jo teprve se staneme takovými jako jsou tě. Ti tak jsme schopni toho třetího kroku mu tak že v mám nechal přečíst e v tobě například a tady mám e toho co napsal m. Pánem profesor ale o tom nevlastnění jo abyste si uvědomili že o to byla velice desky ho psem jako vode mně taky že to je ale on tam něco ke se svýho také tohle za sebe ne a ta. Jsou vám to v v i v v učil proto aby si nemohl dneska oponovat doufám říkat umyl v tom pokračovat abyste se mohli opřít o velela a o mně a abyste se snažili že jako dostat se za tyto dva texty. No nad vy jste řekla to budu pokračovat ano především měl bych chtěl říci že. Protože jsme dětmi jak přicházíme se na tento svět tak si nesmíme dělat nic z toho že musíme dospět že z tohoto života se máme dostat jako dospělý se vám mluvil o mentální dospělosti. Takže když jsem třebas sedmnácti je dosáhl mentální dospělosti e tak těl to jenom základ dalšímu pokroku ten začátek slibný začátek toho dalšího se se mnou dělo. Ale není to konec cesty když jsem například dejme tomu v koncentráku ve svých bazi že z těla byl vás vy sedmi letech byl zažil konec světa poslední soud. Tak jsem se znovu ocitl na tom v začátku na ten se ocitl jednou u těch lékařů ve škole věku podruhý v těch sedmnácti letech potřetí při těch extazí bez představy a po čtvrté v tom koncentráku. Že ten esesman sebrat nebo chtěl sebrat ten život se tam ocitl v tom nic a odtamtud jedině možno pokračoval dál protože jenom rovný s rovným se setkává. A ten ta přirozenost boží je nic a nic naší přirozenosti se může setkat potom z nic jsem přirozenosti boží říká e eckharta a myslím že je to správné tak vím. Ne pro vás který se sto včela psali prosím vás tyto ty dva a paty vzal za brzděte do školy lásky taji si pro ve které tady taky nebyl světem že že máme povinnost být v tom kontaktu ale na dovést. Na si musíte vodami že jednou z jeho musíte být abychom se o nedostal ještě dál a zase toto ještě dál tak to je tohleto že to. Již jestliže se dostal do kontaktu sil s bohem tak jsem poznal jenom jediné poznal jsem sám sebe pro osvojí podstatu a vjemy nadevše milá a nadevše důležitá. Takže se které z jen zuby nechci to je málo zvládnutím vlastně prvního mistrovství toho mistrovství sebepoznání a člověk musí po cestě dál musí že. Miloval bližního jako sebe a musí zvládnout svým tu třetí to třetí mistrovství toho ducha a to se může po kříži ne že jsem prodělal třebas v tom koncentráku ale jako poli. Protože prodělává najednou tak jsem to prodělávalo na cestě poznání postupně je v od toho je prosto zásobou ho pořádal dodneška a nejtvrdším zásahem na té. O cestě bylo nebyl můj stav manželského dosud pozorní to byl bude daleko těžší než například odolat tomu esesmanovi a nebát svého a není mělo nelitovat se nelitovat se také stvořil se. Bylo toho žes k jeho že že vím důvody se litoval jsem tam musel vstoupit nebyl bych měl něco proti ženě nebo proti manželce ne ale byl tento absolutně nepotřeboval a nevěděl jsem proč tam mám s povolat když. I přitom ještě se dávám před lidmi věci mi mít pro které platí jako světec ne a jsem musel z toho jsme jen je to nevydržel to byl ženský tak to muselo o zen jo za to on tady jsou dostat nebylo jenomže zase to musel všechno jsem třemi. Komu nemohl vysvětlovat pochopitelně stavy nějak milosrdně se tvářili všichni ti moji přáteli jsem dobyl sama leskem tak konečně jsili s že u moudře dala si přirozený no a vám no tak prosím. sem protože ten kdo dospěl mentálně a z toho vyplývala vyplývalo poznání nesmrtelné podstaty sebepoznání správné to co strom sedmnáctém věku. E by měl obrovskou potí již z toho kontaktu se dostat komu by to dělalo bývalo v sedmnácti letech o rovnou potíž protože ono to nešlo když jsem se. Dostal tomu knězi že z naučena říkal tak nemohl pochopit jak protože nemůžu hřešit se o to nešlo zaselo o tom kontaktu na tomuto se tedy způsobem jsem říkal mně toť tím že vedl když je při domem. Maje nýbrž veliký pokladu a jsem zloději jak mohu před jeho tváří krást jsem nemoh krás protože on byl přítomen jestliže přítomen tak nemohu se z toho kontaktu zříci a že se ho říkám. A musím jsou říci aspoň na tom kříži tak to je pro veliké utrpení ale nes svém z nesmím z toho dělat byl kdepak rovní to není debakl nýbrž to je nutno mezera nutný od. Bych abych vydržel to ostatní ano no tak dosud po jestli protože on tak plus s bohem tak přeci na tom něco jiného než co tady říkal vysvětluju je protože tenhleten svět se ustavičně do. Do tu je ustavičně a tak mám dovoleno pochopitelně když ten on tam bych měl ty věčným životem nese vzdálím do tohoto světa ale nikdy se nesmím zdali do míry. Abych ten kontakt ztratil a to by se mohlo stát takže dejme tomu ti učedníci páně e se mohli jak tam domova tak e v jako vlastní od nich samostatný a to měl ve. Den si jidáš to všemi hotova zrada ho to vám to na ježíše krista taky provedl a to do jenom protože měl jsem ty tím svůj názor na tu cestu ta po svém si to chtěli dělat nic špatného to nebylo ho. Byl velice není člověk a velice dobrý učedník páně o to a voni to někdo napsal porod bylo ještě tři další rodil do se ale který jsem ty jsou pravým co jsem není on. Je to dejme tomu lépe jest ze nebo snáze z nebo dokonaleji nebo se přibližuje pravdy když to všechno zavrhneme to co není domnělých protože s ze v tom teď tu vůli někdo nevyzná a zase cestu přesto tak vim cestu začnu byste si za. Ani odporu jdou ty ty dnes řekli a není třeba protože tím ba brát vůbec to ten no z z ostatní kromě svatýho jana evangelisty miláčka páně všich měli museli násilnou smrt. Zemřít na protože voni všichni dokázali svým životem že nemilují toho ježíše krista tak jako svatý jan kdyby ten svatý jsem se byl neocitl v potřel při. Že kde mu hrozila smrt fyzická smrt všem mohli říct to jeho učedníky na kříž svým žena k tomu vrozeno ale osobě vůbec nevěděl on tam šel jako někdo který umí. Dělal na kříži tedy člověk kristu umírá na tři život umíral pod pří žen a aby jeho smrt byla totální tak ten svůj život věnoval panně marii tím vlastně vnitřně umřel takže když on musel. Nemohl být popraven rozumíte nemohl násilím umřít pomohlo umřít jedině sešlo s tím věkem to znamená to tělo dohrálo svou roli ale nemuselo by zbaveno násilím u. Prostředky tu dobrého života plného života e nemusel by zbaveno násilím tohoto pozemského života do s například v a pro svatý ten ni umřel jinak než protože násilně než ostatní. A říkám protože správně praví dogmat říká na to dobře vystihla katolická že na nebi naděje. A víra pominout že jsou zbytečné a vostatní šli jenom cestou víry kromě jsem ty rad nešel především cestou lásky k ale naději na věčný život to vše. Pro pominulo vyšel ježíš kristus na kříž měli po naději jejich mistr byl v ničem takže byla ničem její spása kdežto svatý jan neměl e v tuto víru v popředí přeložil. Věřil pochopit že taky ale nebylo to hlavní vedoucí složka ji jeho života jeho cesty neměl ani naději na věčný život protože on ho prostě sobě pociťovali koši ježíše miloval ne. A protože ho miloval nadevše ne tak tou láskou v tom království božím byl nezáleželo potom jak to tělo jeho sejde z tohoto světa on se ocitl nejde ale pod tím křížem. Říkám nejdeme v království božím proto se mohl klidně vzdal svýho života neprospěch panny marie aby vona také mohlo do království boží vstoupit i v těle že na jiná do komentoval existenční cestu byl toho svýho z v. Na jo žádný učedníky že dokud nedo ku protože nedo ku ne dokumentovat a ani že ani jeden z nich znamenají kristu ukazoval cestu existenční ale sám nedokázal ani najednou se učedníku aby to dost. A had nedosáhl to co nedělal dosáhl oni nedostali ale se teď tak myslím že jsou povím ono ne on se teď nebudeme dál který brát tím který člověk protože to co viděli těch ale tato budem s o ten ježíš. Řád rostou pa v ohnivém voze ale on na nebe to bylo to byla skutečnost převedena do obrazu voni viděli obraz skutečnosti o. Kdo měli jako e učedníci páně tři na hoře tabor viděli obraz skutečnosti že se stýkají že kristus eliášem a s mojžíšem to tedy je pravda že v tom styku byl soustavně ale. Ne na hoře tabor ale že byste byli vyprávěli oni to věděli jako se jako jesi právě znamenaly do dějově i nebylo o nic jiného než vidět v tom dějově oděné do děje to znamená ten pak o pro kterou milion. Mysleli z milionů se tam ukazuje námi jenom jiná z toho co z pravdy je to pravda ale vámi jen jedna z toho její obraz a mně bylo vlivem těch lékařů ušetřen no jsem se toho se nikdy obral žádný opravě neviděl. Čili tu skutečnost vidim taková jaká je ovšem nedovedli obrazem to znamená řečí vyjádřit takže pořád kdy to co vyslyší zase jenom obraz a není to celá pravé to dokonce pod tý. Rád e tím vědecky dobře po tři že to není pravda protože to je součást taková takové prali ty které nemáte momentálně přístup tak se tomu jsme potřít tou jinou části budu po které my jdete pro nevadí protože my. Šel se když byste jinou cestou a ten je vším pořádku ale takže co to bylo horší ohnivým e von sestoupil do nebe e co bylo zatím dějem za tím dějem bylo. Jeho tělo které se dostal do stavu ohně bych tak řekl že takového že stoupal do do toho stavu nebe jako hmotné tělo by to nebylo schopno se musí přetvořit ta transformace. Je taková že se přemění toho hmotné tělo oheň tohleto bylo krásně znázorněno u u ježíše krista tím sesláním ducha svatého a že byl pohledu shora sestupoval i učení. Měla plameny ohnivé byli vědět zatím si nic těch sestoupil duch svatý ano ten ten ohledy ve kterým vystupoval do nebe ten který děláš pomohu plně totéž že že kdo toto nikdo souvislost abych tam taky nevěděl i. To nevěděl najednou vedle sebe v tom zády velíme netrval si vůbec žádný čas a oni dnes nedostane do situace protože vy obyčejným oliver si aby to bezčasové mohli vidět ne se vidět nedá poznával. No jsem to se mi poznával bez časově a poznávám prostota proto o tom mohu tím bez přemýšlení bez povahy mluvit vivo začal uvažovat tak by to nebyla ani tak částečka pravdy teď považuju za považuje ho. O tom jako vyjádřit česky víte moje váhání tak to není řek bych byl váhal co máme říct nebo že je to vlastně je právo se potřebuju přemýšlet kdy teďka dal třetí někdo otázku to proč svatý. Jan nezemřel bylo svou tak by o poděl zase jinak do protože se toho co jsem předtím řekl ale kdybyste snadno poznali že to jedno a totéž o a viděli byste jaká to obrovská síla. Když člověku mluví duch čeho nemluví slovy jenom člověk to musí vyslovil se převádět e nějak do toho prostoru a času oděje ten řeči přestat dějí touž věděli to ještě odněkud někam to jde. Je kdežto to co je ve mně jako poznáním odněkud nikam nejde to je to sem právě překvapil v podobě jsem neznal vůbec lety věci toho mým převrat v toho klášter vyšším brodě ten tam taky byly. Viděli jsme tyto nadpisy že se mu říkal když jsem na ukazoval dní tam v těch knihovně že v těch knihách je moc velká moudrost ale že to není to pravé. Je to pravé ta moudrost pravá tam prostě je zase nestává moudrost tím že se napíše se v řídí nebo tak nějak tak tomuto co jevil jednu větu a druhové to byla o lásce vás. Tady říká tím že miluju někoho nýbrž láska jako taková je a to je ta pravá láska a on ten převod říkal ho kundalini ty jsi vrcholně věřící pak poznávající na ze říkal. Důstojný pane ani nevěřím ani nepoznávám a on říkal pomine řídké li on říkal jak to mají těžký poměry že tam toho času sedm čechů vo šest k němu suam je potřeba je aspoň. Jednoho dalšího čeká než tam při tak tam zval začal milost se na to co mu odporovat je způsob říkal toto pak jim to nemohu ani život vidím být nemůže to jít dál tak vám nebudu patřit prostoru vším nevezme. Ale kdo byl swámi tam zasazením tam se prosím jsou tam nezas zastal z něho dneska nám nejsou ne ale ten na ty jsme tam znovu viděli jsem si znovu s poměl a je to jsem třeba nebo psal prosím vždycky neumím e zemi. Sto dneska možná byl s vysvětlil jít no v tak ta láskou krátkým na ten ta láska kterou měl ten svatý tak je to nebyla láska janova. On nemiloval ježíše krista vám to co on vidět nýbrž on byl miláček páně i on ježíš ho miloval a on to cítil z jeho ježíš takhle miluje a on se k tomu jenom přidá. Nával povel přitom ničím oné ne jsem vzal si za úkol dochoval pannu marii k smrti nýbrž se tam matka mu byla předá to on si nevymyslel vůbec prosím zase pán ježíš zase o. On si on nic nepřidal své lásce neboť ta byla všechno se na ježíši kristu no v ku ku ano oni nepochopil oni zažil vite ten veliký rozdíl ten veliký z v. Pochopit a zažité veliký dost pochopit za rozumem obsáhnout kdežto snaží zen znamená vědět o tom aniž to chápu jsem že byla to by se nebudete jako rozeznat ta je vám. Ještě jednou předvedu v tom útlém mládí ti po tom co je těle takže pustily jste u z kdy jsem nechápala kterak je to možné že poznávám správného něco co neni předtím nemá rozumu. A co není předtím vůli na jsem poznal jsem zas něco občas za správné a když tento pozor správné tak jsem se to chopil a bylo to obsažná pozice okamžitou chopil obrovská moc to uskutečnit a to. Tady pochopení nýbrž to je vyvrácení se ze sebe do oblasti poznání jde vše celá pravda rozumíte za jsem samo jsou tedy chápalo malinkou čas jak jsem byl schopen jako dítě to unést ale i to byl bez. Jedním začátek dal k tomu dalšímu bože někde se musí začít a to se začíná nikoliv u sebe nýbrž od sebe pryč z ta cesta celá ale od sebe by bohu pane k sobě. Když třebas ze sebepoznání ku který ukazuje ježíš kris tím prvním tím prvním mistrovství do světě let vypadá jako cesta k sobě není to cesta jsem se cesta od sebe a dokonale cesta od. Sebe protože on se odvrátil od rodiny byli celé společnosti pro kterou předtím žil a nepatřil své vůli ani vůli rodiny kdo je matka rozumím bratři to řekli poctivě nýbrž. Vůli otcově čili je to cesta od člověka k bohu ano a nikdy nedělal nic pro sebe a kdyby dělal něco prosil tak potom řekl že by mu neměli věřit ale oni prosíme neudělal mohly. Z v tom a viděli ze své a jsou některé a přežívají zvyky nebo omyly ku který si člověk nedovede zbavit nosil když se měl tolik. Bych budu k rázu o svém smiřoval s tím vtělení kdybyste byl kdokoliv z vás se tím omlouvat ale předpokládám kdybyste kdokoliv z vás věty důkazy jako jsem měl o přestal mezi vtělení tak by se tomu nejenom věřili byste věděli jako. jsem něco tak opravdu bylo von vám opakuju z toho jeden moment kdy jsem přišel na zámku myslím jedno za o kom původ těm deníku um toho spisovatele dal tak ten. No ku sto z když se ho požádal o to nechal do nich známý mnou říkal to nesmíte protože pojem sto padesát dostal ještě starší a to by se někdo dotoho od to maloval tak by toto rosu povaloval nebylo. To nic pozici budoucím věkům dávám povinnost to nikomu miloval to bylo když jenom že za kromě francouzské a málo povolení do toho jednota k tomu poznal o toto li za tu dobu dvacet je co rozuměli valí je toho druhu protože nikdo to. Ona lidmi ten si udělal profesí popis něčeho jo proto jsou některé stránky a odešel s tím že toto co nějaký rukou mysl nějak bylo životopisy tohoto vyššího spisovatele a vám nemohu měl tedy vím koly jsem dva. Jim toto první vylila měli všichni mu máš původ za proniklo své zval aby nemáte zase říkal svým při které vedl pro by který tam jsi se mnou byl prosím odejdi z této místnosti odešel z místnosti se. Do tomu kus to dověděl od cesty prosím první nás tu po kromě jsem byl s o školu a byl bych ho své zlom a že jsem se kamkoliv podívat a podíval jsem se a pole ten moment li vám chci znovu důrazně. jsem e on říkal a co se cestou věc říkal cokoliv ne ten den výběr se jasně nám tam jednou on ku a to mně bude nestačím to by takové svazky z vázané jo dohromady vím. Jít špatná tem a ještě tu ji neska tomu dvoustranná tak to vidím dodneška a on ten věnost protože o tohleto nebo tam budu proto třebas tam on tomu on rozvázal a jsem to mako otevřel. A máte jsem dovnitř a tam bylo psán rodné toho a toho janevim který ho ten dotyčný spisovatel začal dělat to my jsme nové cvičení který jsem tento život začal dělat sedmnáctým prosté a myslel jsem si že jsou. Četl zval tu pravíme to vůbec nebylo a to mně stačilo prosím na kdybyste tento jediný důkaz tam dost začlo to byl jste věděli a věřili že jste byli tím dotyčný spisovatel mým si na na to stačilo že ano. Hledej svatý dělal se ocitl pod křížem s pannou marií se tak samosebou ježíš kristus snad si to považovat za něco náhodného nýbrž za příležitost aby to co jsem dávno připravovalo. Když ježíš kristus musel ukázal svým životem je to cesta schůdná i pro obyčejného smrtelníka protože tou cestou dělají ne k bohu bez fyzické smrti použil že dosti která byla na svatém janu mám páně m. Vy dokonale připravena ale ne dokončena k tomu aby jednal dohromady aby tam nechyběl ten druhý který musí přitom být aby se ta cesta dokončen jako u mně byl ten druhým třebas to nenese z man že ano. Ona nepotřebovala zemřít jsem taky v tom koncentráku nepotřeboval zemřít jako ostatní tam potřebovali ještě třeba zemřít jane a takže ona se dostat tímto způsobem na nebesa byla vzata na nebe na rozdíl od ježíše že by tam vstoupil. Žena tam byla vzata nanebevzetí tady velice říká že a osud jenom přijetí jen tu znám jinom latinsky nebo španělský protože celá řada méně men názvů mně se menuje španělské světě asurů. Silám nanebevzetí pani mariině an tak bude zajedno že bude tak by nás věděl z dělalo a svou si on neska mně se ta těch šel oba svou on tady se toho svou silo jeli to nebe tedy ba neznali. Je ne a maj to jsem byli na tom jest jeden se deme a svou silo no on tak nevěděli si by byl jsou tak káře velice dostal pracoval a byli třebas to měl fil trans jako věku vám. Lidově byl tam dělal oděl svatý jakub taky tomu velký no to křesťanství smrti měli se všechno vysvětlil pochopitelně neodešli jak přišli tady pro smyslové vždycky ve zen od země tak nesmíme si to stačí. Bych nestačí jo nezažil než zase živé chtěl do dál ale tak tomu procesu toho předání nesmrtelné duše k protože symbol panny marii že let k tomu člověku který. Jednou jiné musí dojít v tom okamžiku mystické smrti na kříži jo technický vysvětlení jenom technické vysvětlení ne dříve ne později kdyby došlo pod je taky. Že něco promeškal protože ten kdo umírá na ten sílu předání že kristus tím že se vzdával pozemského život to měl sílu předat toho na který ještě žil. V nesmrtelné duši neseme duši musí být náš život který odchází ji který odcházíme tohoto světa být předán ta nesmí zvyknout mezera protože tam nese za duše se musí životem lidský život. Ta rád tatam tam mezerou pro nevznikla než ježíš kristus umřel jsem byl tím jsem tím byl by to dovršilo se tože e mým i svatý jan získal nesmrtelnou duši pro svůj život a o na získala zase nazpátek f.