Karel Makoň: 87-08 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Myslím že v tak bych řekl tohleto. Říkají kdo dnes říci v v v ž nevíme to je dal dnes přes takže nevím moč a v dost zahrnout nesmrtelnosti v těle v kdo to nebo jez to měli po čem v. Že je to na cestě umírají v v ses to velice s to co cenou si co co to znám jsem si uvědomoval že v. Je to když to je nejvyšší při jejich stech mohu dát protože něco tam v z ale za to když jsem dal dotyční školu v tak to vyžaduje tolik moh složena jich v ale je že nejsou v že to a jeho těla za jen dale čili to je vám to vám řeknu tak o na ale si v z s se tam přede vědě a do pozor v tom do krásnou spíše jist jáčka své strašně špatný pohled či se jim nevidím kdy je toho žes. Se ocitl jednou na teď ale tehdy co v tom bohu ne v tom smyslu to nevím jenom potrestá se to utrpení nýbrž od stránce v výslednice poté stav z vás se toho procesu vývojového ve které jen bože vám to o že jsem proč ale tím proč ve temně nutné toto z toho co to být na to strádání tato smrt. A vy taky kdy je to nemožné ale je to nesprávné je pravé jemně tak nedívali zabili panen měly za by mi že na pane dnes činila protože jsem nebyl v oblasti kde se střílí. Na toho svět a nedá se tedy on žil ve mně ne tak prosimvás v že za a vás. To viděti který tam dělají postu vlasy vody v tak tomu rozum v konal čili nevědí proč to lidsky vykládám nechtěl silní pak po látku om ale tímto způsobem že tam pohádku o tom jak ten honza vstoupil do služby toho čaroděje ne jsem při ten čaroděje příroda nitra s vám to v co on nevěděl ten honza že v tom že vás slovy vlast. Je. To složí tomu čaroděj li to je tak to dělal z dost dost místo chtivosti no ha a ten na s za ni v ochraně el v těch černá chu mu čaj cel né. Ten věděl proč to dělá v měl jsem se eticky založený člověk. No takových že ho ale dělal veliký ztrát musíme si z mi zjistím že na tom světě je třeba. Ještě mnoho vykonat z pro lidstvo v a že každý okamžik dobrý co tady jsme když neschopni a pokud se schopní po a nemohu na tato knížka píseň o perle a především za ty se ho todle to. Bere materiál jednak z zel ze znalosti že je vám jeví a i vše krista tedy a jednak se znalosti dřívějších než že křesťanství od od doby dohromady. A zajímavé na tom je že to vlastně tentýž výklad si jako je podobenství o marnotratném synu ale převede do takového hávu který jest srozumitelnější že totiž je z toho vidět že ti letí do styk nové této době a patrně i křesťani ještě věděli co je to být marta nad ním s těmi jaký to být znám. A jak šesti hospodařit s tím marnotratní s tvým. Totiž že jak je tam něco co v našem naší tady tři křesťanské je navíc a že tu tam vadí naší teleti tam přidáno něco co tam původně křesťanství nebylo dar tradice se uchyl byla. Do na úroveň ním na které bylo loži do z tu ono před vstupem ježíše krista na tento svět v že totiž neznali jak celým životem jít k bohu. Dejme tomu věděl jenom že musí to za nějaké nějaká pravidla ten mojžíš tím na co potom celý dokonalý zákon neseš měrou o li život v do všech detailu takže něco nemohli na něco mohl dělat přesně věděli co mohou wattse nemohou tam téměř nechybí nic co by mohl dělat co by nemohly vědí tedy ovšem dokonale ale to je nepomohlo k tomu aby pochopili ducha toho zákona. Že patrně sám mojžíš toho ducha ne ovládal vidět z jeho životopis. Kdežto byl po něm žil nějaký eliáš a tento od ducha toho starého zákona dokonale ovládal on věděl že ten bůh bůh. Izraelský je strašně žárlivý řečeno lidsky takže se toho člověka někdo opravdu pro sebe jak to takle vyjadřovali lidsky v o to tak fakticky denně ale ono tak vypadalo a že tedy je žárlivě hledí na to aby nepokoje milováni i pro vody ve se řídili jenom jeho příkazy a jeho zákazy a že ty nakazila příkazy ses hrnou dohromady na to on málo do za do poz je to co do páté eliáš vypadají takže celým životem k tomu bohu. Mám být celý život se stane svými žádná mezera a domy jako dneska křesťani i židi se dopouštěli těch chyb že kdysi si že něco přednost na cestě ale něco mohou může být nechal stranou. Čím místo o nechám stranou a nepovšimnut do ve jsem životě tím je to později překáží začátku ale pod jimi to překážejí do míry že se musím s tou překážkou je pořádně musím odstranit cesty ty že se mi nemusel odstranila naopak jsem se toho vzdal třebas jinam a nechal jsem pro stranou je pomáhal aby šel kupředu nestačí se toho vzdát za nač určité úrovni nýbrž musím si to vzít ten ranec. A musím s tím jít za tím úkolem který tady krásně znázorněn v tom ne v tom v písni o perle tam je řečeno začátku a to je to co by kap lesem vyložila žen v v v v v. Když jsem byl malé dítě užíval se otcově královském paláci bohatství a ona zbytek těch kteří mne vychovali rodiště ale ne všem vyprávím na cestu a z východu z naší vlasti poslali pryč z boha z víc svých pokladů připravili pro mne zavazadlo velké ale je abych je sám unesl. Jedněm zla rozum vůli stříbro z velké pokladnice. Pád se do rys indy je tady říše ku jama mi dali do opasku ale svlékli mi šat ze zlata abra o klamu který udělali z lásky i pod úrovní pláž u svítí na míru a uzavřeli se mnou smlouvu zapsali do mysli abych nezapomněl sestoupí do egypta a přineseš odtud jednu perlu která je tam blízko svítícího draka od ve že si ten šat z drahokamů i pláž. Ježíš na němž spočívá ten o němž toužíš a budeš se svým bratrem zvěstovat naše král s. Tak tak tady je vysvětleno se těmito slovy všechno co potřel pro začátek duchovní cesty v že totiž opravdu my jsme byli a v tom podobenství doma daném synu to neni do dobře jasné teď že my v království boží nebo o co vědomě dech smích. Jsme byli posláni jsem tam mně to přeložil on si vybral ten syn co o to se tomu od otce patřilo. Ne myslím sebral tyto vybral atd kdy si to vybrat tak s tím šel do světa a to byl vlastně úkol s tím hospodařit. A on s tím kupodivu hospodařil tím způsobem se to všechno promarnil a to je duch taky hospodaření to promarnit. Tím že vám to celkem nejde tak dobře jako tomu hmatat nemusím onomu to co bezvadně. Ale to je naše chyba protože to bezvadně neděláme. E na bych to taky tak nebýval neuměl tak promarnit všecko co se dalo kdybyste byla mně nevyspali tom že školní věku těle zažili kteří způsobili že jsem jakoby jejich pomocí všechno promarnil jsem pro malé těm za čát začínající život tak dokonale že pokaždé operací za vědomí jsem se nezná k tomuto světu vůbec jsem tam ten svět jsem ještě taky neznal jsem se kterou jsme přišli všichni a tento novým jsem taky zač jsem úplně vedle. A to byla veliká výhoda a jak dneska vidím že jsem aspoň ničemu nepatřil a on se potom z toho vyvinul ho že se něčemu patřil ale když se nestarat se ničí a to si berte do hlavy jako tadyhle je to krásně znázorněno el tak se nemůže ve větším potom stát v tom království boží. Kdyby byla svatá terezie stavěli se považovala za něco z toho co bys stálo ho. Za takovou řečí kterou jsou vyjádřit že způsoben toho co činím tady byla nemohla udělat ani krok kupředu rase nesměla považovat za někoho kdo je. Hoden milosti ona věděla že totiž ta maří magdalena. Která se složila nohám ježíšovým opravdu nebyla ničeho hodná. A taky se jako taková musela cítit a proto byla vzata na milost kdyby se cítí být něčeho hoden tak tam milost v něm mine přátel. A tady je to je krásně řečeno v této básni že tenhle člověk zapomíná na to své krás tvé na to své na ten říkal taky původ to řečeno a že tedy nemůže si myslet že něčeho hoden protože neví může královským synem jo. Na to zapomene. A taky ten marnotratní jsi na všechno zapomene za po na otcovský dům tak dokonale že dokud tomu dobře daří tak na ni vůbec mně vzpomene čili špatně se zařiď tím na tomto světě mil koho je nejlepším pořádku o to zde sice v pu be ale bylo moje teklo do molo tat si byl po mu je stát vody jako konal okolní konečků to co nemá byl v čem vás ona na takového velkou pána všechny zmást menší nebo. Většími byl velkými že to ještě na být tu el. Jsem tak došla bujet že si musíte vzpomínat ale kdybyste jako by se na vás také nedošlo po malo el tak byste si dnes po men vodě a je tedy jich důležité vědět že z této písně o perle než se protože dalšího výkladu. Jsem mluví o návratu toho syna pod li potom by si vzpomněl. Do otcova domu. Ale jako vyšel odtamtud jako dítě a my všichni víčka tento svět přicházíme že jako děti. Který kterými jsme byli v tom království božím asi měli svůj byt kdy příbytek od věčnosti tam ale jako děti z od tam mě. Tak se vrací ne jako dospělí lidé tam když tam přijdeme jak jsme dospěli ke kdysi se neodhodlá ne k tomu tímto životem marnotratným dospěti tak se tam nevrátíme tedy musíme stát dospělými zde tedy v tomto životě musíme dospět proto ježíš kristus to si ze světa tomuto o nejí díl dospíval v tomto si nechtě. To nám chybí tato tomu znal jsi mi že se to než ti bylo to byl ježíš kristus ruce ti let ukazoval jak se dospívá jak se tady stává pořádným třebas nestane. A pořádným poslušným synem svých rodičů nebo svého okolí prosimvás žena se od nás dětech tam ukazoval těm mudrců mu v synagoze je to všechno a oni se podivili na tak mohl klidně u toho zůstat ale on poslušně sklonil hlavu a byl oddán své rodině jak se tam praví v tom evangeliu. do ti si že let to znamená on čekal poctivě na ten dorůst dospěje a člověk musí dospět mentálně znamená ono mu to musí dojít že toto je zapotřebí. Aby on to musí rozumově přímou pro toto pro vás pořád leže není z víc mělas nejenom než to abyste rozumově přijali že to že tady žijete v tomto světě absolutně nutné že to neni jenom vězení ale že to záminku tak aby se v něm vyrostli. A teprve vyroste nabudete dospělý může který trošku dál kdybych byl nebyl býval mentálně dospělý dejme tomu v sedumnácti letech tak je tam nemohla podstata věčnost jakým způsobem v když se toho podle zkušenosti. Do jedné věty semene se člověk stává mentálně dospělý jsem totiž tehdy v těch před těmi sedmnácti let ty měli jednu jedinou lásku ani jdou před tam ani potom jsem neměl a to byly přírodní vědy proto jsem byl tak. Zabrán že nic proměnné jisto než přírodní vědy v ani v na tom gymnáziu jsem se na především todleto obr jsem tam byl vynikající tak ty ostatně pole pro vady a říkají si tak z toho bude mnou silové let tak co do stol dovolil neumyl tak třeba platí vždycky anebo dále co od nás pomoci kusem tak neuměl jako jako něco. Budete předmět. A takže mně dávaly hezký známky ale protekčně protože říkají ten člověk vím čím chce být a to v tomto věku je za a jsme říkali. Tomto mladistvé věku a tak jako n na dvou drželi ruku. to řikám proto že co je co je tedy dospělostí když to z obecněji dospělostí je umět patřit jediné moje dělat to pořád nic. Již v životě tento život dělám pořádně když mně nejsem nají dát když doberu všechno podrobně ale jen v tom být dokonalý jsem kdekoliv na mi že třebas které nebaví jedno. Tak dospěla velice prudce ku před že do toho do zralosti není ta. Takže jsem opravdu byl zralý mentálně v těch sedmnácti letech z tohoto důvodu a ještě z jednoho. Že když jsem nemohl pokračovat a při dospělosti dycky tomu dojde že v tom z s v jediném co jste dokonale zvládli nemůže ve pokračovat co tam je vždycky to se dělo to je zdánlivě zdá stal z vnějšku odešlo z je to vnitřní za roste na vás tomu dovede jo. Že stanou nepokračovat tak pokud se lituje tak nejste ještě mentálně dospělý ale když se přestanete li tam a v tak v chvíli jste dorostli do vědomě žitého věčného život. To jsem jednou hodné dubu nového dokud sice při se stalo v plzeňském vědecké knihovně a tak tam okamžitě ženou stala věčná podstata člověka a jsem který začal v jenom litovat že ostatní lidé o tom nevědí jsme vět vnitřně věčný že vlastně bohové vnitřně a že se chovají jako kdyby byli jenom pomíjejícími body tak jsem o pro od vady nad tímto plakal protože to se se všechny. Jako tady někdo z úkazu ne návodně el taky každého měl vodí koho najde na volit si protože smilování a dobré srdce k tomu nemohu mít za zlé něm že ono jdou mámy tam oni lidi nedospělé těmi nic nepomohou ne dnes o to není z podal kdy musím například říct napřed musíš přímou mentálně nějaké věci které jsem tehdy do ti se na musel přijmout ve by byl nebyl schopen pokračovat ve cestě dál. Takže jestliže bychom rozuměli správně životu ježíše krista tak bychom věděli že musíme na přeje. Se z dělat v prvním mistrovství které tato do třiceti let že o sebepoznání. Do správnou takové míry sebepoznání jak se rosa nejinak než že pod věděla toto co s tím za je nemá a konečně ten prostě pod ni neberou. Ale když se o poctě daleko ty se jsem byla poctivě tat tak že se to ostatní tou bylo přidáno k se vlastně které nával. V tom čemu my říkáme li náležitost jedinému je že jsem to dělal konkrétně protože jak mohu náležet el. N. Úplně k něčemu co nepoznávám o čem nic nevím jak o především na království božích nevim co to je v tom se svými nesetkal jak tomu především nedá když vůbec o tom nevím nic a prosimvás tady je právě není příkladem karel kolem meče při ten svatá terezy je ne v která a taky je nedělali do království božím vůbec nic ale poznáte koně věku když že ježíš kristus smiloval nad že. Nou pěti mužů a nad tou samaritánkou že se o u křtu měla přivolil život věčným takže je toho patrně znak milosrdenství vody obecný znak milosrdenství božího v že tedy smiluje jinak v a to stačilo jako osvobozující i dělá a to bych vám chtěl dneska vnutit to myšlenku že pokud nemáte osvobozující myšlenku tak vám nic na koncentrace se nic z vám nestačí k tomu abyste se osvobodili. Protože ona již stačilo jenom tohleto jedno když on s svěřoval věčný život nebo si konečně život ženě pěti mužů tak zajisté je to obecný znak že to v každém pro každého připraveno i proměn které z ku. To se nemýlila a proč tomu tak ten je tak že věřila tak to byla pro ni osvobozující myšlenka která stačila sama osobě k tomu aby se dostala z tohoto vězení pomíjejícího života do věčného života se s o to snažil toto vám přednes v kapitole o koncentraci v tom komentáři rad k na mu kdy ne tomu ghosovi ale marně jsem to dal přečíst svým dál kterou jsou tvrdý hrozně an nenašli tam. Tuhletu myšlenku že toto musí oni provést zase životě dokud na provedou tak neříkám že to marné nesoustřeďoval nebo nedělají dobrotu nebo drželo ctnostně. Ale nevede to k vědomému spojení s bohem. A kdežto ta je ta myšlenka vede ke směl o spojení s bohem situace se tak obrátí že zdánlivě zvnějšku je tomu řeku přichází pomoc k tomu aby mohl toto provést. A toto ten ten člověk který psal píseň o perle věděl. A silou vážím ještě jiný důvodu že totiž on věděl i o tom že tomu není třeba více život. Že že to bude třeba jeden jediný život kdybyste marně to hledali nenajde tam do ne si musel zemřít než se dostal do toho království zase svýho otce tak se tam nevejdete. A ani v podobenství omar na ten jsou nenajde bez on mezitím zemřel někde ano tam u těch drátů ne někde pravou ve s u se kterými nakonec jedl ne nezemřel noci s tam měla šel či v tomto životě si musíme vzpomenout a za mých oko svými sis po mým nám letos se než tělo říkal. činná úplně z ale jako jemu bylo to omar na ten o synu a přestaneme se litovat že přitom při nebe asi o život. Nebo že ten život nebude k ničemu dnes není druhý dosti a to jsem v chvíli jak jsem toto o že byl o to je ve všech těch spise jste měl ten se může opřít osou to za rozumem tohle tomu tak jsem od od přečetl tak jsem byl začátek tak se neděl že to ten život který jsem prožil to je důležité že oni tehdejší lidé ještě věděli že se to všechno na uděl za jeden život každý za ze ses tady jsem tady nebo s tady v tomto životě tomu. Šel dosáhnout ovšem je tady jedna těžkost která se netýkala ale týká se všech vás. se říkal protože jsem k tomu přišel násilí a mase přít do vás že týká protože na to jdete přirozenou cestou a od cestou víry to je cesta přirozená. A tam vás čekat na nebezpečí že zkrátka si budete tu spásu přát bude li si tu v do toho souvisí s tou vírou ale upozorňuju vás na jednu věc je toho zpočátku velice důležitý hnací prostředek bez kterého by se na cestě víry viset se neobešli nezavazuje jeho přes v páru k kdybych si byl přál na své cestě kdykoliv spásu osobní tak jsem s celou cestou poznání zkrachoval ale když to budete přát. A tak vede kupředu víte ten rozdíl musím mít nic dorozumění pro jinou cestu než je moje. Proto nejsem příkladný. It učedníci pády si všichni přáli spásu osobní a proto se ho chopili o mně mistra dvojí věci je že nedostanou se ke spáse a do doby že za něho při jakém konci světa o které se tedy mysl že nastane brzo žilo. Tak obojí je tak strašil řešit leže kristem protože byste že uniknout vést káře světa a pude se pomocí toho spasitele dostanou k bohu. Když potom samozřejmě ten spasitel byl ukřižován ale nebránil se všeho oni usoudili te že byl popraven nebylo to pravda el. Tak ztratili tu víru a to je na této cestě. Jak tu svou cestu tu jsou sebespásu el tak toho ježíše krista a to na této cestě víry je absolutně nutné abyste ztratili do se z nevíry další ztratíte tak. Se přestanete litovali který ztratili protože kdyby se byl litovali a jakkoliv se litoval. Tak tím ani pán ježíš nemohl pomoci nevěřili seslal ducha pokoje aby se u pokoji. Dobu jsem do pokoje tak nebyli schopni přímo ducha svatých on bez tím musel přijít duch pokoje aby přestaly. Být z toho těžkosti že se takle všechno s tvoru žilo tady stavba po sebespáse a atakdále ne tak že tady nese ne manipuluje z nás tedy smí vtěleními nýbrž jedním životem důležité. A totéž říká ježíš kristus jediným životem jediným on vede člověka k bohu čili nemám světy za zlé že je proti převtělování protože co je do toho když bych tomu věřil ne že by to bylo špatnému tomu věřit že vše čemu on každá byl věčnou po je to jenom mně na něm nějaká víra která musí být dobou rána jednou jsem měl právě tuhletu víru jsem měl víru jako by běžnou. Náboženskou ale měl jsem vírou v předchází vtělení a ta byla velice syna že se měl důkazy jsem na všechno potřel důkazy se měl důkazy jsem do ti dotyčný spisovatel ve transy byl a jasné důkazy na viděli o tom život to by moje přátele že ty důkazy mám doby měl takový důkazy ten by nikdy nepřijal názor v to převtělování není každý by se dušoval že to je ale jsem jednavacátýho listopadu se vzdal. Dokonalé svého života jo. Jsem položil prostě ode stal jsem ho zase od něho odstoupil. Když odstoupíte od svýho života aby nám překážely tam nějaký na svých vtělení tak byste odstoupili u k něm jste odstoupit od každé vzpomínky na předchází vtělení jsem v chvíli přestal mít vtělení rozumíte jsem neměl žádný majetek kdyby neměl malinkým rady třebas minulosti nějaký tak jsem nemohl přes ten moment přejít dál a ten esesman byl zabil měl na by jenom protože jsem také přestal vlastnit přestal si se. Je to velice prospělo že jsem nad ověřil jsem se vyvaroval velikých ti tedy by bylo opakoval v z tohoto pravého setkali sil vtělení a naopak jsem vzal na sebe ctnosti které tam jsem třeba bylinu úplně ale je je k mládí jsem k tomu on malinké ráda pro osy společenské jsem si z dosti mohl vyvinout tentokrát a. Tak se to velice pomohlo k mentální dospělosti. Takže víra kterou vy máte vám pomáhá mentální dospělosti ale přirozeným způsobem a ne tak vím násilnický tak to šlo u u svatý které je to jsou také přirozeným způsobem že postupně se jisto zhoršovat ale postupně ne najednou jednání někdo skočil a připravili o život jako mně se stalo před skonu věku že někdo po žilo připravuje do sto omyl odměn nebo po kolem nepřipravily ale věřte mi to že by byly připravili lidmi sami působili tam musela po boku jich způsoby. No matka která musela vracet do života ze kterého o vůli ano a říkali do ko protože kdybych kdyby o na mně nevrátila do toho života protože vůbec nebo nemusí chodit. Na další operací protože by byly bezmocný že bych přestal jíst a ono to bych jsem to viz neměnnou podobně zemřel by si. Ne tak to jsem zatím odůvodnil z této písmě a že mluví o jednom jediném v dělení. A že ukazuju cestu jaký jedním jediným vtělením se dostat nazpátek vědomě do toho království my tomu říkáme království boží. Ale upozorňovat ještě na jednu věc které tady velice pod držena a kterou podtrhl ježíš kristus svým výrokem kterým řekl hledejte království boží především to svatá terezy je prosimvás měla taky své osobní zájmy ale z nevadily v tom hlavním poslání člověka nad království boží především. Ona. To považoval za daleko důležitější při do králoství boží hledá. A pro sebe sobecky pro sebe proč na tu potřebné který žít kerý krise zásadně o pila od vrcholné sobectví svých učedníků. Pže o přece se na své sebe si buď která jest nemáte rádi že se do toho nebe. To vám nemůže vadit ale jak se snad jednou pod při již tak se dale dostanete du o zatím se dostanete když to o nesleví te. Tak na tento debakl vás připravuju na před ano protože jestliže syny dáte hoden měsíc tak budete být či bičování budete prostě nuceni ano toho říci no a jsem se vrátím k písni ku tele podobá se to k tomu podobenství doma jsem si taky v tom smyslu že se tady mluví o tom promarnění že ten člověk který jde s o. Do otcova domu a všechno promarní co co to je že zapomene na otcovský dům k podstata toho promarnění kdyby byl nezapomněla se z ti to tak nebylo byl schopen to promarnit. Tím chlast téma s těmi děvkami nebyl by schopen býval v ale protože zapomněl takto promarněn tak to je důležité byste se přes semen o život na v tento svět je v tak to všechno pro marně jsme tím pánem byl dokážeme se zapojena na věčný život jakoby nebyl. Ten nejlepším pořádku v s a do určitý david tady ta relativita těch prostředků uvěřit krista po č se od a třemi cesta vámi podstatně nebyl nerušenou v jeho životě napřed učí sebepoznání do třiceti let potom učí jak tímto sebepoznání se dostat kráse vývoj jako k sobě samému že dovíte du víme z dost ví. Pravá tak vím na to sama o sobě a třetí mistrovství ducha a to po kříži nebo za kříže nebo po něm ta a bohužel křesťanská svědkem dodneška všichni všechny na tomto říci ale všichni pochopili jenom že nějaké sebepoznání že k tomu by mělo dojít ale ostatní vůbec ne to vás toho pravé na pravou lásku bližnímu vůbec nepoznali poznej co to je to je. Oni nevědí že pravá láska bližního není z láska člověka nýbrž láska boha v člověku. K jinému člověk na nemohou mít druhého bližního tak rád jako sebe když ho nepoznávám jako sama sebe. A pak mate dělat to milovat radio pozná jako sama sebe když jsem tak vědomě spojen s bohem že toť že to dělám pro něho vlastně do toho boha v tom druhém člověku. A je tam začíná pravá stavby čili nejsem to který miluje ale to bůh který ve mně miluje toho bližního rozumíte a sebeláska by na to se nemůže dostavit víme když po do sebepoznání že jsem vnitřně božské podstaty ano vám to ještě přišel. Bych vám radil do tu píseň budete čísel budete znovu slova ježíše krista jeho život aby si z něho vzali toho že to co vám po určitou dobu bezvadně slouží smiřte se s tím že vám to nebude sloužit nadále třebas. A. A to jeden duch smíření který na vás chci a druhý že budete muset k tomu co jste dříve dělali něco nového dělat co se tím vůbec nepotřebovali dělat ježíš kristus to při že je to vůbec nedělá zázraky vůbec nesloužil bližního nýbrž sloužil k mentální dospělosti vlastní to do tam není co o něm řečeno není třeba by tam dost slova navíc tak je to všechno chybné kde on opravdu nám tam. Prozrazuje o to potom komentuje tím že mi podobenstvími nám tam prozrazuje žen roste jenom mentálně do míry aby jsem od sebe poznat dokonat. Tak na teď zase ještě dál ovšem ježíš kristus to tady nemůže být tak přímo napsáno v z z s jevil za je taky jak z proti němu vstali ty egyptě ani e ježíš kristus totiž šelem se rozcházel s farizeji jak víte. A to není dost jasné jak mohl při lásce kterou měl tak hnus přes před dávat s těmi farizeje nazýval hroby z by je jinými janem čím vším. A to se stalo proto že oni na sebe narazili v praxi nábožensky. Že oním vnucoval myšlenku že musí samy vstoupit tam a tou obranou kterou jim ukázal eliáš melchisedech no a štítil jsem žil starém zákoně ale když ne vstup budou přestože znají den když protože jim musel být znám tady jsem se např dověděl že je máme vize do chovat no chová byla obecně známa v době. Těch prvních křesťanů na těch prvních no prvních do styků tuší lid před křesťanství tak oni poznali ale sami nevcházeli ani jim bránit zkáze a opravdu jsem se rozešli jenom tak že že jako byl pro by spí denními kdepák. Oni se rozešli to byl vnitřní nesou rád mezi nimi že zanedbávali prostředky ti farizeové které měli v ruce. Protože si to dělal dobře že zanedbávání. Je dostávali přeci od lidí důvěru a soudu věrou stávali bohaté prostředky k životu. A toho oni se nechtějí vzdát. Oni byli těmi nepravými pastýři který za za mostu tak se praví deváté desáté kapitole svatého jana pásly ty ostře tam s tu a on říkal do z tam z du pasou ovce prožitá přečte desáté kapitole svatýho jana jo. Ty nejsou pravými pastýři když přijde do tak utíkají nechají napospas tomu od ku ty o chce přesto on ne on neutekl o cetě když musel se od vzdálit tak z s s tím dosud se za a musel ho když se něco ukázat to se vzdával ale v řekl jim napřed opět vojsko neuzříte aby vojsko ta čili oni neřekl že neutíká že pořád s nimi do skonání světa do skonání věku. Tady by nebyl tak bytosti nedopadl bývalo špatně tak oni říká prosimvás devět století před mým zásahem na tomto světě říkali v kristus žil mezi vámi eliáš a který jediný jak je psáno by byli on se při životě předcházející tak ky vstoupila nebes za is těle a vy musíte hlásat tuto cestu protože i s tělem v těle musíte stát mrtvých abyste mrtví. A vizte kosti na ty obočí a tak dále že jo vizte mrtví a vy musíte vstát z mrtvých ale sine stanete zmrtvých tak sami že k to neděláte ani ještě bráníte aby oni vstali a oni říkali prosím tat ses dál toho eliáše devět století je opuštěna jak to na nás chceš. Abychom my ji obnovili to na nás nechtějí když neochotně třeba povalit se vzdát těch vymožeností že nám vidí důvěřoval o si na všechno protože měli oporu bohatý vstupovat prostřední. Nebo to pro že byli ochotni ho o let tvrdili to ježíšovy li prostě pokrytci a tak je tak nazývá a nepravým pastýři. A oním říkal tak el prosimvás vy musíte znovu po cestě jít a znovu musíte vědomě v tomto těle stát zmrtvých. Mysleli kama v těch mrtvých musíte sta oni řekli prosím tak to on napřed a ukaž dobře pro z po se nám pak rád a ukázal na sebe o na tři dni podstaty. Tak to byla dohoda oni rozbořil jeho chrám božího popravili a sto procent ještě od piky do okolo prostě u mu učilo že nebyla nejmenší jiskřička života v něm. A on za tři mně reprodukovat ten život vstal z mrtvých a samosebou tímletím se opravoval i přitom soudu protější kristu. Že ti nepraví světci říkali on říkalo chrámu jeruzalémském. Že hostu o žít z toho bolí od lid ne. A že ho zase ale potom za tři dni postaví abys ho vystaví když ty se přestat to je veliké rouhání i proti práci kterou jsme na tom vynaložil li to by byl neměl říkat. Čili hoden smrti o potom soucit to přiznali ti i za lež ti že svého co to je to to vy kterou máme že no ještě měly jednou takovým pro to nebo říkat že jsem tak s nehody nebo není to že to vedlejší ale samým křivým svědectví v v v v od dob dostali to je popravy si vzpomínám že on na ježíš kristus při poslední z soudu nebo před posly svod zem když věštil o konec. V konci světa taky řekl že budou vás vláčet po soudech odsoudí vás o do vás opravovat zahyne mnohý z vás ale pamatujte si že ani vlas ku nebude k si ani vlas z vaší hlavy nespadne bude k při ven z jsem pořád samy co to je za řeč. Budou popraveni bohu po soudech vláčeni ale nic přeji nestane být u toho říkalo v téže větě. No ten nesmyslné co z na tam žádný nesmyslem není to je dokonalá pravda teď si statek o to se na svou zkušenost ano. My sebe jako vysokoškoláky sedmnácti stopa všichni zajati dělal dopraven je dost tak z rozumu ale nebo kus tak to byl koncentrační právo v tím že tam vstupovali do jsem se podle psát protože německá li si to přála aby měla dokument ze nebyli žádné soud veni že jsem plnil řádně jsou zemi a kupodivu všichni jsme byli jsou plni v magdeburku ve jsme nikdy nebyli před ti. A jsem jediný nečeká stopu ve prověřil během let teďka. Podle psal dojet který se každý bude jsou lékaři na mně nějaký jiný přestupky sine přestupek nejhorší ze všech. Mně ohromnou o čest. Že jsem totiž byl byl ve všechno svědka na věčný člověk zk jen americké a on lidské jsem se nový na nesmrtelnou výsledku a tak dále nebo to že roste li proto celá stránka. A byl jsem odsouzen trestu smrti ale potom soudu když jsem se odvolal prý. El tak dal doživotní nucené práce o milost je tak jsem teďka od cením dusí do život k otci. Aby věděli napřed be. A jsem to samo jsou podle se jako ostatní do po dostane že ty nechci provinění než a nikdo by nebyl osvobozen k smrti. jsem bylo to jak my si věčnost ne neumí nepravdu v větě budovat s soudit nebudete osoby ve jsem byl odsouzen k smrti a vědomě ani vlásek znala v jsem ho tedy ještě měla nebyl mistři ne jo. Prosím vás. Tak když se nad v jedné věci že když se to zažije v jsem to zažil na své zkušenosti jak to všechno pravda styku. Svět a pro todo konec světa to ne to jsem tam zažil konec světa. A tam zažil nejenom on tomu bylo byl věcech před koncem světa jsem tam zažil konec světa jsem to podle jsa jeden den a za při jsem ten konec je za zažil. Že se nese on dal ten život to byl pro konec světa ale nemám to. E z tam v do toho okamžiku jsem vešel on co nemluvil čas protože tam řítí se na čelo poznání o stvoření světa o konci světa o posledním soudu o o o znovuzrození na všechno vešlo panem nevědělo to ani z vteřinku všechno toto pod a pomalinku to všechno pro vidělo jako dělí do ta probíhal. Tak jsem tou chvílí porozuměl stvoření v šesti né. Zlomku vteřiny jak to pomalinku šlo kupředu aby nějaké e v tom obrazu jsou chyby nebo přednosti po mojžíšově obrazu a podobně no takže byl mně ten el v tom v ježíši kristu nic nepodporuje tam nejsou žádné pro záhadě vizte věděli. Ale to není všechno proč vám to říkám vám to říkám hlavně proto aby se dostal do vizte existenční cestě. Že tam totiž ježíš kristus hlásal existeční cestu ani to znamená v živí v stát v tomto těle bez bez smrti. To z na při to byla pro vás co se z toho dostal na tři dni ale bez smrti fyzické a bez zase visí vtělením jednáním aby mluvilo převtělování toho nemluvil protože to by byl jsi lál. On ukazoval cestu jedním životem jak se dostat k tomu poznání k tomu věda o životu ale ani jeden z jeho učedníků ani svatý dán tohoto nedosáhl během života museli umřít. Kdežto panna maria jediná byla na nebe zlata. Čili učedník ale panna maria jeho matka byla na nebe vzata a nebyla by byla bývala nebe vzata na prosila byla o pro na nebe vzata tomu doby nad mou od tu bych nevěřila jsem tu taky vzít nevěřil že se napřed že to moje nás jednavacátýho spadnout třicet že tomu o pro tak bylo tak dostavil že na nebe vzata svobodu že svatý jan se pod psí žen za tu matku ježíšovu obětovat. Kdyby se byl neobětoval tak ono to taky nedostal tane když třebas po práce dvou dycky a to tam ježíš kristus jasně ukazuje nám že musíme tomu rozumět jsem měl s po prát jednou když jsem ho z po pracoval eses kdyby nebyla bývala spolupráce esesmana tak prosimvás svaté svou nesedí ne jsem k tomu konci světa nedošel. jsem musel být bezvládného esesmana vraha jako někoho jako měl ježíš kristus ty vrahy který do tam křižovali dobrý spolupracovníci. Tohleto my nechápeme jako s po práci protože nás bylo třeba vraždí ale co spolupráce. A když ten je ale se vzdal svýho života pro pannu marii a on vědomě se vzdal svýho života pozemského proto dva lidi ale tak povznesl do toho stavu že o stal zmrtvých žit v. Žit v těle živém těle a tak jsem asi deska jediný křesťan pokud je známky křesťan. Ji který o tom že toto do maje správné jen přes tělo špatně vizte se bez mi že ve nějaký fyzický konec světa po kterém všichni vstaneme z mrtvých to není možné to se musí stát aktuálně mi to křesťanství bereme jako historicky ano málo je tomu dnes pak politoval byto musíme krisí v tomto životě všecko. No a to uměl henoch a tou měl taky skladatel této z mně op tele. Takže tam jasně dokazuje že jak ta existeční cesta vypadal sto hlásal ježíš kristus k a tak dále a tak vel. Proto o ty doby co jsem se toto dověděl vyniká nám jak se vám zdá velikou trpělivost již na ty věci o na dokolečka opakuju přestože nevidím to tento výsledek že byste stali zmrtvých jsem kusu u nikoho neviděl kdo viděl jsem u těch pěti v tom koncentráku vstali z mrtvých všichni ale proč a proč mine jenom nějak vědu technických chyby tam to se snažíte překonat to taky dokážete překonat. Ale s sk. Že chybí vědomi že bezprostředně máte umřít právě máte umřít. A že se toho života vzdávat doví se těch pět z těch tisíci dvou se s studentů jediný z těch pět se zdálo tohoto života vnitřně a muj toto vnitřní vzdání takže mně jistotu že tam dobu jsem si vod toho byl všichni měli to tam umřelo a proto měli otevřeny dveře do království boží. A ta svatá terezie se řídí dostal do králoství božího než měla úplnou jistotu že umře po ve neměla záležet na v v v v v celém těle musel nosit pro z těla ven aby se dostal do kostela a tu ba tady byl říkal nemám co bych ti bože dala. jsem všechno vydala a to byl správný stav že o pro nikdo zná nemá nic co by bohu byla že toho bylo půjčeno prosimvás co ti vylité na on tam ježíš do z komentuje tím svůj život. To ti lidé kteří již z čisté mysli dostali věřit od svých hospodáře abys do tváře li co značně řím na bylo jich to byly svými volnost porád jane jejich. Co byla ježíšovo na těch nevysychá těch li který si dal věnovat od toho mladíka když nasytit těch pěti nebo jsem sic. Hladoví nebylo nic a to tam jasně všude ukazuje že bez svého nic nedává že od nás otcova. Povolení a jeho matku. Že on jediný moje dem toho všeho co na mně propůjčeno i který vůle propůjčen od otce vší jen byly propůjčeny od otce moc o spodek z propůjčeno nic si pro sebe nenechal. Tohleto vám chybí a to s těma pěti tam v tom koncentráku nechybělo protože oni se vzdali svýho života což vy neděláte ani se vede se mi to bylo možné že když ho vzdali aby se při tom neumřeli dycky. vám to nemám za zlé tolik nad o představu do lidských představy že to prostě nedají je to. To nemůžete provedli to za vás provede pán bůh když se mu dokonale odevzdáte. A tak del abyste si nemysleli že mám moc toho chybí. Vám chybí jenom o to abyste pustili parabolu k neslo na boha ke slovu aby se mu dovolené aby toto na vás to ne. vám řeknu to dvě fáze jednou vnitřně nutnější. se mu to po velkých těžkostech dovolil aby přímých koncentrací v které měly být. Charakter extaze. K tomu silný aby že při těchto extazích si vzal ale mně zbavil tohoto života by se to konečně dokázal jsem si myslel jsem svatý omyl se mu zevní život ještě tím nedat řekl konce na dovede že v zevním životě pořád ještě moji. Již li si se mu odevzdal úplně está co musel taky i ten vnější život o tak to všechno každého z nás čeká ne domě na vás. A to za člověka neudělá člověk sám za sebe nýbrž na to musím pomocníka bez daného od o takže jsem právem viděl v tom esesmanovi jsem viděl posla božího on jim byl. A nezáleží na tom že byl esesmanem o prahem na tom nezáleží byl poslem boží ale to ještě pořád nejsem u věci ne od toho pravého výkladu. Že totiž jestliže nedá dělat ten století vstoupil nějaký pan který do nebe na ohnivém o své. A bylo přitom přítomno padesát ozbrojen z vůle že tam řečeno v bibli. Hosté elíša ten jeho žák. Tak že bych vám o tom měl něco by řekli říci protože to je pohádkově řečeno to je třebas jenom do děje a to je třebas nado pochopení lidského jakého byli schopni tehdejší lidi kteří to psali oni viděli všech padesát ji viděli jak stoupá v tom ohnivém o své na nebe a vydali si nebe je místo on svou páter tam ohnivým wu voze a my takovýmu svého dispozici že ano. No tak že v to nemožné tak ponechali a když tak tej toho nemusel nechá ten popraven zabrzdil celý ten postu v že totiž šelem nechtěl od toho eliáše aby jeho dostal do nebe a om by byl mohl být platným pomocníkem k tomu. Když to z mohl esesman tak by to byl nezmohl ten a tím by to mohl kdyby tento byl přál ale byste člověk nepřeje apod sobectví musí začátku mít tak se mu taky deska přestane jsem si v ě tam dal když pomatené esesman nepřál se dostat do králoství boží. Jo to z pravda že jsem na cestě poznání ale na cestě v je jak jsem byl třebas který dělat a při. Ti ostatní před ním. Takže i některé sice zdali rozcházejí není to pravé to jinam jenom jiné východisko budu pokračovat v eliáši protože vy se dostanete vůbec. to před který tomu od elíšovi řekl o tuto masově cítil stal se brzo k o to odejdu do nebe. A on říká nepustím mistře ten si že otec je tak ten den tomu potom říkal eliáš tak on se držel ten který čas zdržel toho svýho mistra aby mu do toho nebe neutekl. Co jsem že to někam na nějaké místo jiná jinam než kam on ten již tam může žes to tak dlouho ten eliáš on řekl tak teď mně řekly co ode vlastně chceš než se to sloužilo říkal ne napřed po na říkal co byl schopen pojmout o nás hodného co o ducha proto ost na dvou osob mno ducha. Jeho bych si přál to budeš to mít. A když viděli všichni ostatní jak s tou páté eliáš do nebe na tom o z ale el tak on jediný chytl pláž který on chodil a v tom co on mater litoval dvojnásobnou ducha svého jenom ducha svého toho ducha. Kterého odložil ježíš kristus na kříži. Ježíš kristus na kříži odevzdal sebe od duch a ne nebo okolo co znamení možnou tím nevládneme. Ale svýho ducha může ho vedla odevzdával bože jak od za od svého ducha a toho ducha se chopili jak tímto všechno postavil na hlavu jo tamto vás o si neříkám že vinen jenom nějaký liška ale prosím situace se vědec těla takže od doby nikdo nešel tou cestou nikdo každý končí u toho pláště chytl své. U těch zázraků od toho svého potom ten by se dalo ohromné zázraky nebo ve osobního ducha ale po předváděl těm o hle tu ten tam li přitom že pod před jordán přešel po suchu stal pro střelcem a. Ne tak že uvěřili že ten elíša je svým mistrným jakém toho svýho mistra. No ale pořád z se trošku vymyká mně to nejde kupředu promiňte mně to vámi moc dlouho víte než se dověděl svou existenční cestě ale je třeba pořád vím se třeba ještě vynaložit píle a teče abyste mám tam nechyběla jaký kam mými za který zavrhli posty ze život to nemá souvislost o to vásto by to s tímto naším životem a tomu se musím dostat že bez tohoto života totiž by nebylo možno vstoupil. Do království božího. Ale kdybychom neměli toto živé tělo tak nemůžeme k tomu bohu se dostat myslím že toto dobře dokumentovat svatá terezie z avily. Že podobě kdy jako byla v spasena a ona byla tomto světě z mezi spasení aby kdy jejíma rukama pracoval kristus jejíma nohama chodil krista z za den za váma. Jednou chytili přitom jak si potají mu aby z nekompromitoval se svými oddanými o odstranit kláštera jaksi po o tady mu lidí předal ku no a oni čekají že aspoň jakou úsudku nechává pro ty ostatní o to světlo všechno ano a taky konečně za který řekly co to děláš ona řekla an usmála svaly pravých křepelku tak se. Ono totiž vy musíte potom spasení vědět jednu věc že musíte to tělo pořád živit. Pro toho ježíše krista který prostor tělo působilo vinného by si puzen byste ověřili že se tady nesmíte dělat víc ale taky ne ne než ho živit. Takže vona ho živila do doby byla vrchol rád asketická která toho kde na velice málo a potom spolkla najednou nebo co tam co se to u že o ten maličkost se pro do velký zvíře pase nebyla potom pořádně aby ten co se mohlo odpor živé tělo opřít takže nepodceňujte když se spaseni jakože vizte a ani potom se nesnažte o to podceňovat svoji tělesnost že jsou musí v pořádku. Ne nezanedbávejte lékařskou v u či nezanedbávejte v výživu správnou. Tím neříkám že byste měla moc rozvinutý v k v s v s v. Ale správnou výživu nezanedbat li ježíš kristus tam o to byl jsi jsem neznal. Ale ještě její neznal protože by nám to z skla síly v že silo pojetí ježíše krista se co co bylo na stole prostě to je. A tím jeho stal byla tak ve stráže unesl to poznání které měl od otce jak by to byl neunesl mako byl vykoupit to neunesl to byl přitom jsem byl no to si nemohl dovolit musel vydržet. Takže on svoji první zázračná tím že mění bodu víno no prosím vás k i vy mako byl ty si ve věta svět a a a a synem jako jsem třebas se chyb že se za na ze si že to uznáte li že něco správného mi musem za správnost právní všechno co on dělal v ovšem my se nemůžeme dovolit to co on dělal kdybychom tak nastal jako on pro ztratil svatba na těch všech zrající který se zásadně zůstal smiloval a pak bychom našli na by pro zachutnalo abychom to. Zahynuli tělesně. vím například nejí nebo ne jinou třebas neklidu a konám protože vím že u tvá že by znal kde o že oni si daleka si nemohu začít z kou svit protože by to strašně oddělit sto postavit za pól o jen o druhou velmi jasné ale byl svatost za tak se u k na tom modla do ty ne jo. Od prasat jsem se starat seznam jsem tak slabý nosu v něm se nestal že ale ti toho že jsem takový tak vypadá ne nezná o to nevadí a. vám to říkám jenom proto abyste věděli že není příkladný člověk nýbrž že příklad ježíš kristus. To se chopte toho se držte ne někoho nějakýho třebas k adama z to není nic pro ale to výborné že ničí no tak jak jsem se dostal teď si z cestě tak konečně prosimvás do o tom velice na pustil z s přese lišit jsem se stavu z kterékoliv jogy a čím se liší neboť čím. Je navíc že každá jóga charakter exkluzivní cesty a vy každý život lidský který nezná o čem po charakter exkluzivní cesty také bohu ale jak skutek u cesty. A to znamená česky přeloženo do češtiny kdy nějakým prostředkem kterému dáváme přednost jít kupředu k tomu bohu do věčnosti. Než že kristus hlásal celým životem k základ existenční cesty. Takoví jací jsme máme bohu ujít a nečekat se změní kdy byla ta máří ona řekla se změní aneb praštila svým životem mu k nohám ježíše krista tak to jsem také napadlo. Ona musela obrátit na štveráku bych tak řekl ano a obrátila a my také musel jsem životě obracet se z toho hrobu jsme se obrátit k životu v no tak v první první slovo bo kdy si z cestě že v v v v k. Protože to nic cestě slovo protože když si ještě aby celistvě člověk šel bohu když například jsem bohatý mládenec od mládí ctnostně že tam u to se o to například křesťany snaží o ctnostný život. Tak to nestačilo on říkat tak to nestačí si z říkal ty musíš to co máš rozdat a pak je musíš na co on zesmutněl a nás. Nepřestal že on se zbavili všeho svého semen představit co pak teprve sebe se teprve potíž. Ale to zase učedníci panně se aspoň zbavili všeho svého jak si aspoň mysleli oni se zbavili všeho svého protože oni toužili rod potom se dostal do království božího v sami osobně ale provedlo se to by to vyvodit sami no ale zbavili který všeho svého a to byl slibný začátek samo stal učedníky máme li se stát učedníky tak musíme se zbavit aspoň svého postačí ale to stačí tři roky po které se držíme máme možnost a máme schopnost máme povinnost ze své víry. Ale potom to nestačí potom se musel zbavit sama se víme ze svatýho petra z se sám sebe nezbavil ani v okamžiku vyvedli toho ježíše krista na tu popravu jo a potom toho tak jsem litoval že ho zapřel sebe se zbavil svého ses bavil ale sebe ne o tak potom se musel bavit i sebe. Pak to se ve ale ten svatý ve tedy způsobem že se chtěl dát popravit si ještě nebyla z víš co ještě by bylo důležité a nebylo to na místě protože ještě před svou nějaký úkol. Tak musel anděly ve z vězení a podobně to znáte si s po v s tak myslím že tímhle tím jsem první krok na cestě vysvětlil vysvětlím další krok. A dalším krokem na cestě je že jenom s celým svým životem mámy jít. Ale že v tom musí být duch duch kterého se také musím umět vzdát. Ježíš je vlastně eliáš znali ducha cesty od toho henoch chováme vize na kterýho předcházely kteří mu předcházely ale on se musel jeho vzdát o ducha aby moh tomu do toho nebe se dostat on se musel vzdát i toho je si přál třebas z toho nebe se dostat to všechno musí od s. Odstranit a čili oni se musí ten člověk se musí stát ničím. A to že to co z křesťanství jasně pochopil nebo měl možnost to nám vysvětlit. Dejme tom byste ekg a že se vzdal toho co svědčím ještě něčím byl. Svět v plzni říkej jarního předmětu se to skal si je s několika do trval myslet před vámi cítíme takovými malými když posloucháme vaše řeči že to s to smysl se s vanem skutečně měnit z jsem říkal no tak v tom není chyba sítem malými to by mělo být v pořádku ale je toho ještě strašně moc vězte těmi marný. se nikým necítit od nese malým jsem nic čí a jenom o ten věda také my se ničím netrpěli my se schopen si dál no tak dal myslim že sem vysvětlil. Dva kroky první pak je další padesát viset litovat nebudu. Protože ty jsou všechny obsaženy v symbolice ježíšova život. Všímejte si znovu ježíšova života on tam oči třem mistrovství napřed sebepoznání potom aplikace toho se poznání a lásce k bližnímu o bohu a potom mistrovství ducha které ukázal od z kříže nahoru. A si to přečtete to pochopíte co se taky pochopit ještě pořád rozumem tak potom řeknu třebas třetí nebo přeci krok. A zatím řeknu nic víc svými v tom brzy víte upozorňoval o tom nevíte ale brzy tady stoprocentně ten zabrzdili právo třetím kroku nemohou vůbec mluvit. Odchází od toho od tématu a dostat se tématu dalšímu. Tak kdybyste chtěli ale protože teďka co budete klást otázky co jsem vedou říkal tak upozorňuju váže otázky budete krás jenom v takové míře aby tam nebylo ani zmínky o třetím na dalším kroku. To jsem jist. Že budete krás otázky tak hloupé je že o dalším roku se to vůbec ze dovíte budete špatně krás otázky jednu za do špatně bude tekla. A se od vás jakože klade správně a bude jenom rozvádět to co jsem teď na řekl o takovou hru pěst děloze si přátele z kdy z toho pro a na protože jsem si jist tím že oni si sami zabral zabraňují v v a ne ale oni sami ze prany dalšího pokroku. Tak teď mytí zábrany nedovíte prosím vás k naší doby co byste mi životu ježíše krista. Za vlast nastaly podivit. A toto teta ani že to neví to vysvětloval tak detailně jako je to v ježíši kristu když se na tak to by nevěděl to by nestačilo nestačil spis který o tom píše o tom třetím kroku jako umění následovat krista nemá k dispozici. Tam je třetí co obsažen ale takže na tam bez nemyslete. A abychom mohl říct to tak že by se to dalo toho vyčíst ale co by vás odsuzoval že byste mně stezka schopni cesty na kroky pod ní. No ale víc ne. A protože k tomu potřel letem mentální dospělost aby nejste mentálně dospělý všimněte si jedné věci. Že tady ten syn z toho království toho svýho otce přichází jako malé dítě misse na ten svět přicházíme jako malé děti. Proto děti v vel v řeči ježíše krista mají přednost před dospělými lidmi protože kdy musíme o to od dětství které jsme si přinesli z toho království božího pokračovat dál nesmělo přeskočit my musíme stát se znovu jako je tví jako děti jo teprve se staneme takovými jako jsou věci tak jsme schopni toho třetího kroku. Jo tak že mám nechal přečíst tobě na příklad a tady mám toho co napsal paní profesor ale o tom nevlastnění jo. Abyste si uvědomili že o to byla velice lesk jeho jsem jakou ode mně taky že to je ale on tam něco přece sví to tak je to ne ze sebe ne. A tak se vám to ví. Učil proto aby si je moje skal oponovat jaro tam říkat me v tom pokračovat abyste se mohli opřít o velerada a o mně a aby se se snažili že jako dostat se za tyto dva texty. Nad mně řekla tak budu pokračovat ano především ve bych chtěl říci že po že jsme dětmi jak přicházíme jsem na tento svět tak si dnes nedělat nic z toho že musíme dospět. Že z tohoto života se máme dostat jako dospělý se vám mluvil o mentální dospělosti. Takže když jsem třebas se nás je dosáhl mentální dospělosti let tak těl to jenom v základ k dalšímu pokroku. Ten začátek slibný začátek toho dalšího se se mnou dělo ale není to konec cesty když jsem například emmet tomu koncentráku ve svých dvaceti z těla byl vrací sedmi letech. Zažil konec světa poslední jsou. Tak jsem se znovu ocitl na tomtéž začátku na ten se ocitl jednou u těch lékařů ve školy věku podruhý v těch sedmnácti letech potřetí při těch extázích bez představy a po smrt v tom koncentráku že ten esesman sebral nebo chtěl se na ten život. Von se tam ocitl v tom nic a odtamtud jedině možno pokračovat dál. Protože v jenom rovný s rovným se setkává a ten tak přirozenost boží je nic a nic naší přirozenosti se může setkat potom nic nic jsem přirozenosti boží říká ekg hrát a myslím že to správné. ne pro vás kteří se sto včela psali prosimvás kdo ti dva a pátý vzal za brzděte proč vás. Ti tady pro je tady taky nebo z dětem že máme povinnost být v tom kontaktu ale na druhé straně si musíte uvědomit že jednou z něho musíte abychom se o dostat ještě dál. A se toto ještě dál tak to je tohle to že totiž jestliže se dostal do kontaktu s ll z bohem. Tak jsem poznal jenom jediné poznal jsem sám sebe pro osvojit podstatu. A vjemy nadevše milá a nadevše důležitá takže se brzy jen zuby než při málo o zvládnutí vlastně prvního mistrovství toho mistrovství sebepoznání a člověk musí po cestě dál musí miloval bližního jako sebe a musí zvládnout svým tu třetí potřetí mistrovství toho ducha a to se může po kříži ne že se. Pro děl co v tom od centra ku. Ale jako po již s prodělává najednou tak jsem to prodělávalo na cestě poznání postupně bod toho je prost o zásobou a pořádal dodneška a nejtvrdším zásahem na této cestě bylo byl můj stav manželském dosud pozorný to byl bude daleko těžší než se příklad odolat tomu bez sval nově a nebát se ho mělo měnit do otce nelitovat své. Také z od že se to bylo z toho sobeckého se všechny důvody jsem litoval jsem tam musel vstoupit nebyl by si měl něco proti ženě nebo proti manžel cenné ale procento absolutně nepotřeboval a nevěděl jsem proč tam mám s povolat když si přitom ještě za dávám před lidmi věci my pro které platí jako světec a jsem musel sto oslem kde ten nebyl byl dobrý ženský tak co musel on zemřelo. Tak to on tady jsou vůbec tak nebylo jenomže o jsem to musel všechno co jsem nikomu o vysvětlovat pochopitelně aby nějak milosrdně se tvářili všichni ti moji přáteli jsem dobyl sama ze s ke na tak konečně si z své u moudře el ona si přirozený no. A no tak prosím. Protože ten kdo dospěl mentálně a z toho vyplývala vyplývalo poznání nesmrtelné podstaty sebepoznání správné. Co co strom sedmnáctém věku by měl obrovskou potíž z toho kontaktu se dostat k o nebi prodělalo bývalo sedmnácti stech ohromnou potíž protože ono to nešlo když jsem se dostal k tomu knězi že s vám včera říkal tak nemoh pochopit jakože na nemožno řešit o to nešlo do se o tom kontaktu. Tak tomuto se tedy způsobem se říkal mně toť tím že když je přítomen maje k k velikých pokladu a jsem zloději jak mohu před jeho tváří krást. jsem nemoh krás protože on byl přítomen si že přítomen tak nemohu se z toho kontaktu zříci ale že se ho co říkám o musím se ho zříci aspoň na tom kříži tak proměn veliké utrpení ale ne jsem z nesmí z toho dělat debakl vím to není debakl nýbrž to je nutná mezera nutný od bych abych vydržel to ostatní ano. No. Nastupuje že on tak tu s bohem tak že si na to něco jiného než co tady staví světu je. Protože tenhleten svět se ustavičně vnucuje ustavičně a tak mám dovoleno pochopitelně když ten on tak bych měl ty věčným životem jak se vzdálit do tohoto světa. Ale nikdy se nesmím zdály do míry aby ten kontakt ztratil a to by se mohlo stát takže dejme tomu ti učedníci právě z nemohli. Tak tam bylo v atd. Jako vlastní podnik samostatný a v tom měl tendenci jidáš toho všemi hotová zrada hotová a za ježíše krista on taky provedl a to jenom protože měl jsem sví svůj názor na tu cestu a po svém si to chtěli dělat nic špatného to nebylo on velice není člověk a velice dobrý učedník a. Tos voni to někdo napsána ono bylo ještě tři dalšího je to se ale který z ti jsou pravý to se neví oni to dejme tomu lépe jest ze nebo snáze s nebo. Dokonaleji nebo se přibližuje pravdy již to všechno zavrhneme to co mně bylo dělí protože jsem v tom v z vůli za nevyzná a zase cestu přesto tak vím co za tu být za odporu jdou ti ti ve sekty a není třeba ne tím ba brát vůbec z toho. No z s ostatní kromě svatýho jana evangelisty miláčka páně všichni museli násilnou smrtí zemřít na protože oni všichni dokázali svým životem že nemilují toho ježíše krista tak jako svatý jan. Kdyby se svatý sebe neocitl pod křížem kde mu vrozena smrt fyzická smrt všem mohli říct to jeho učedník na kříž s že ano tomu vrozeno ale o osobě vůbec nevěděl on tam šel jako někdo o. Který umíral na kříži tak něco jež kristu umíral na při život umíral pod křížem. A aby jeho smrt byla totální také svůj život věnoval panně marii s tím vlastně vnitřně umřel. Takže když on umřel nemohl být popraven. Rozumíte nemohl násilím umřít pomohlo umřít jedině sešlostí věkem. To znamená na to tělo dohrálo svou roli. Ale nemusel by zbaveno násilím uprostřed dobrého života plného života nemusel by zbaveno násilím tohoto pozemsky. Život stačí to s a pro svatý ten ni umřel jinak než žen násilně když ostatní ale říkám ne proto že správně praví dogmaty ka tato dobře vystihla katolická že na nebi naděje a víra pominout že jsou zbytečné a ostatní šli jenom cestou víry. Kromě svatý jana že přežít cestou lásky ale nadějí na věčný život to všechno pominulo vyšel ježíš kristus na kříž. Měli po naději jejich mistr byl ničen takže baví se nají jejich spása. Kdežto svatý jan neměl. Tuto víru v popředí svěřil věřil pochopit že taky ale nebylo to hlavním vedoucí složka ji jeho života jo cesty. Neměl ani naději na věčný život protože on ho prostě sobě pociťovali koši ježíše miloval. A protože ho miloval nadevše ne tak tou lásko v tom království božím byl nezáleželo potom jak toť tělo jeho sejde z tohoto světa on se ocitl nejdéle pod tím křížem. Nejdeme království boží proto se mohl klidně vzdal svýho života neprospěch panny marii je aby ona také mohla do krásy proti vstoupit i v těle. Ona jediná dokumentoval existenční cestu e toho svýho syna jo žádným učedníky do nebe ku ku ne dokumentovat. A ani ani jeden z nich znamenají v kristu ukazoval cestu existenční ale sám nedokázal ani na jednom z učedníků aby to dosáhl nedosáhl to co dosáhl o nedostaly. A se teď tak myslím že to povím no ne pase ty kolmé dál který v rád tím eliášovi protože to co viděli těch padesát ozbrojen z o ten ježíš za to stoupala v ohnivém voze na nebe. To bylo to byla skutečnost převedená do obrazu. Oni viděli obraz skutečnosti obdobně jako učedníci páně při na hoře tabor viděli obraz skutečnosti že se stýkají z kristus eliášem a s mojžíšem to tedy je pravda že v tom styku byl soustavně ale ne na hoře tabor ale ne že by se li vyprávěli oni to viděli jako se jako je si trávy znamená li do dějově kdy nebylo dal na nic jiného než vidět v tom dějově oděné do děje to znamená to pak k. Oproštěnou milion své. s miliónu se tam ukazuje na milion syna z toho co v pravdy je to pravda ale na na z toho kdy ji obraz. A mně bylo vlivem těch lékařů ušetřen no jsem jsem z toho se nikdy obrat žádný opravy neviděl čili tu skutečnost vidím taková jaká je ovšem nedovedli obrazem co znamená řečí vyjádřit takže pořád pro co vyslyší zase na obraz a není to celá pravé to dokonce potírat ě k vědecky na dobře pod si že to není pravda protože to je součást taková takové prali ty které nemáte momentálně při. Vstup takže k tomu jsme potřít tou jinou části v po které vyjdete. Pro nevadí protože vím šel se viz vizte jinou cestou temně vším pořádku. Takže co to bylo že on se o ni vím o sestoupil na nebe co bylo zatím dějem. Zatím dějem bylo jeho tělo které se dostal do stavu o mně bych tak řekl takového že u. stoupal bylo do toho stavu nebe jako hmotné tělo by to nebylo schopno se musí přetvořit na transformace je taková že se přemění toho mocné tělo v oheň. To bylo krásně znázorněno. U ježíše krista tím sesláním ducha svatého že bez ohledu zhora sestupoval ty učedníky na plameny ohnivé v i li vidět na ti učedníci sestoupil duch svatý ano ten oheň kterým vystupoval do nebe ten eliáš o plně totéž ne že kdo toto je to jsou by to za by tam taky nevěděl kdyby to byl děl najednou vedle sebe v tom zády dnu který byl netrval si vůbec žádný čas a oni ne z nedostane do situace protože my op. Čím dvojnosti aby do bezčasové mohli vidět ne z vidět nedá poznávat. No jsem procesy poznával bez časově a poznám prostota proto o tom mohu. Bez přemýšlení bez úvahy mluvit kdy do toho co uvažovat tak aby to nebyla jen tak částečka pravdy takže považuju za uvažuje nám o tom jak to dělal vyd česky víte moje váhání tak to neni že bych váhal co mám říct nebo jak to vlastně je tam ve se potřebu přemýšlet kdy měli staral třetí někdo otázku ale proč od jen nezemřel jo v tom nebyl od oděl zase jinak na protože že toho co jsem před tím řekl. Ale kdybyste snadno poznali že to jedno a totéž a viděli byste jaká v tom obrovská síla a když v člověku mluví duch čeho nemluví slovy jenom člověk k tomu z vyslovil se převádět. E nad do toho prostoru času do děje řeči přestat ději tou vše ti to jsi odněkud někam todle kdežto to co je ve mně jako poznáním odněkud nikam nejde to je. To jsem právě překvapil kdo vědy jsem neznal vůbec světy věci toho v se orat v toho klášter vyšším brodě v že tam taky by měl viděli jsme li v ano spisy že se mu říkal. Když jsem na ukazoval tam v těch knihovně že v těch knihách jem moc velká moudrost. Ale že to není to pravé že to pravé ta moudrost pravá tam prostě je zase nestává moudrost tím že se ne na píše se vyjádří nebo tak nějak tak se mu to co jevil jednu větu. A druhové to byla o lásce páska mezi krát tím že miluju někoho nýbrž láska jako taková je a teta pravá láska a on ten převod říkal ho ku zdraví kdysi vrcholně věřící a poznávající. Říkal důstojný pane ani nevěřím ani nepoznávám a on říkal pomine řídké ji. On říkal jak sama těžký po mně že tam toho času sedum čechů a šest němců na potřeba je aspoň jednoho dalšího čechách než tam při taktně z tam sval ve co bylo jsem se na co odporovati způsob z lid od od za praxi ba nemohou ani živobytí být není to mít. A tak vám nebudu patřit z ruční be bez namále dobrém swámi sama sami se mění tam se téhož z s ho tam za z za stal s. s miska dávám viz to ne ale tenat jsme tam mnou viděli co si znovu vzpomněl kritus to třeba nebo psal to si vždycky není mým ten mistr dneska možná věc vysvětlil být. No a ta láska a ta láska kterou měl ten svatý a to nebyla láska janova o on nemilovali vše krista a to co on vidět nýbrž on byl miláček pán ježíš ho miloval. A on pocítil že o ježíš takle miluje a on se tomu jenom přidával povel přitom ničím volné ne jsem vzal si za úkol do chovat pannu marii k smrti nýbrž k ale tam matka mu byla předána. To on si nevymyslel vůbec prosím zase pán ježíš zase on si on nic nepřidal tělesné lásce k neboť ta byla všechno se na ježíši kristu. Vím ano oni nepochopil oni zažil kde ten veliký rozdíl v veliký z pochopit a zažít li pochopit rozumem obsáhnout kdežto zažít let na nená vědět o tom aniž to chápu jsem že byla pro by se na mně to jako rozeznat ale vám to ještě jednou předvedu v k v. Tom útlém mládí i po tom co je lékaři pustili stech půst kdy jsem nechápala kterak je to možné že poznávám správného něco co není před tím nemá rozumu a co není předtím vůli na jsem poznal se zas něco občas za správné a když jsem to poznal za správné tak jsem se to chopil aba o tom se na pozice okamžitou chopil obrovská moc to uskutečnit. A to je tedy pochopení nýbrž vyvrácení se za sebe. Do oblasti poznání vše celá pravda rozumíte jsem samo jsou tedy chápal malinkou čas jak jsem byl schopen jako dítě to u de s. Ale ty to byl z klidní začátek k tomu dalšímu bože někde se musí začít a to se začíná nikoliv u sebe nýbrž od sebe pryč ta cesta celá ale od sebe krisi bohu pane k sobě když třebas sebepoznání u který ukazuje ježíš kryl s tím prvním tím prvními s rosy do cetě let vypadá jako cesta k sobě není to cesta z cesta od sebe. A dokonale cesta otcem. Protože on se odvrátil od rodiny a celé společnosti pro kterou předtím žil. A nepatřil své vůli ani vůli rodiny kde matka rozumím bratři řekli poctivě nýbrž vůli otcově či je to cesta od člověka k bohu ano o nikdy nedělal nic pro sebe a kdyby dělal něco pro své tak potom řekl že by mu neměli věřit ale o nic prosíme neudělal mohly věcí v v pak k dívejte se k. Jsou některé přežívají zvyky nebo omyly. Který si člověk nedovede zbavit na svět jsem měl tolik. Důkazu o jsem znal svým dělení byste byl do kolik z vás se tím omlouvat ale předpokládám kdybyste kdokoliv z vás věty důkazy k jsem měl o přestal si vtělení tak by se k tomu nejenom věřili byste věděli jako se li to tak opravdu bylo. On vám opaku z toho jeden moment když jsem přišel na zámku myslím svět za známku kom vůli těm deníku om toho spisovatele. Ano tak ten kus z toho nic. Jsem ho požádal o to nechal o nich namítnout říkal on nesmíte protože stroje to padesát dostavil ještě starostí a to by se někdo od toho od to maloval pravdu o to prostupovala ho mám nebylo by to dispozici budoucím věkům mám povinnost to nikomu mnou to co znám žilo vším zakrnět v tom co z je. A mám povolení do toho života k tomu od no o to tady o tu dobu dvacet něco nos někdy povalil toho mluvu protože nikdo co ona to si udělal pro nic popis něčeho jo o tom co z některé stránky odešel s tím že toto co nějaký rukopis do nějakého životopis tohoto vyššího spisovatel. A vám nemohu děl tedy výjimku visím dva li toto první jevila měli všichni o máš úvod zabarvení v tom co je zlo aby nemáte se říkal svým při kterém ten člověk který tam si se mnou byl prosím je odejíti z této místnosti odešel z místnosti hlasem od tomu kus sodomy dal dvacet ty pravicí brnění nás tu po kam byl jsem byl z bo maskou a velmi v tom co je zlo a že jsem se kamkoliv podívat a podíval jsem se a pole. Ten moment kdy vám chci znovu zdůraznit v jsem on říkal a co se cestou věcmi král cokoliv nechtěným výběr se jsem tam jednou on u mnou a po mně bude stačit topit takové z vás ti z vázané no dohromady v ní. Při pata a ten a ještě tuhý deska pro oboustranná takto vidím dodneška a on ten věnost protože o na to nebo tam vím o tom třebas tam on tomu on rozvázal a jsem to tak do otevřena. A máte jsem dovnitř a tam bylo sám od ne toho a toho nevim kterýho ten dotyčný spisovatel začal dělat to písmenové cvičení je jsem tento život začal dělat sedmnácti let tele. A myslel jsem s věčnou vyčetl zval tuto je to vůbec nebylo a to mně stačilo prosím vás by byste tento jediný důkaz tam dostat do tom byste věděli a věřili že jste byl tím to z od my si že vám to stačilo jo z za ty dělo se ocitl pod křížem s pannou marií tak samosebou ježíš kristus na při to po zrozen co náhodného nýbrž za příležitost aby to co jsem dávno přípravou. No. Že ježíš kristus musel ukázat svým životem že to cesta schůdná i pro obyčejného smrtelníka protože to cestou dávají k bohu bez fyzické smrti. Použil před dosti která byla na svatém janou k vám panně marii dokonale připravena ale ne dokončena k tomu aby jednal dohromady aby tam nechyběl ten druh který v musí přitom být aby se ta cesta dokončené u byl ten druhým třebas to ne se z mám že ano. Protože ona nepotřebovala zemřít jsem taky v tom koncentráku nepotřeboval zemřít jako ostatní tam potřebovali ještě třeba zemřít jane. A takže ona se dostat tímto způsobem na nebesa byla vzata na nebe na rozdíl od z že že by tam vstoupil ano tam byla vzata nanebevzetí panny many se říká ne. A slunci jenom přijetí and znám nám latinsky nebo španělsky. Celá předat nejen men názvů semen jen španělské světě pasu silám nanebevzetí panny marně. Ano tak. To je zajímavý že bude tak i názvy měst dělal as on si on dneska se tak těch tele oba oslu u neví se za a jsou z jo který to nebe ze ji panně marii je ne. A mají ve jsem byli za to měst vědec jedeme as on si to on tak nevěděli si by byl se s to tak káře neví co dostal tak dál. Bydlí třebas to nedal fil z rad od věků vane li do byl byl tam dělal oděl svatý jakub. Tak to velký jo pro křesťanství neví se všechno vysvětlil pochopitelně neodešli jak přišli tady z s bez od tak myslím že si to stačit tak bych stačit na stačil kdežto se při jaké byl dál ale tak tomu procesu toho předání nesmrtelné duše protože symbol panně marii že k tomu člověku který miluje musí dojít. Tom okamžiku mystické smrti na kříži jo. technický vysvětlení jenom technické vysvětlení ne dříve ne později kdyby došlo pod je tak že se něco promeškal protože ten kdo umírá a ten sílu předání když kristus tím že se vzdával pozemského životu měl sílu předat toho na který ještě žil nenesete duši neseme duši musí být náš život který odchází který odcházíme z toho. Světa pít předán tam nesmí zvyknout mezera. Protože tam nese za duše se musí život ve lidský život starat. Tak tam tam mezerou pro nevznikla než ježíš kristus umřel jsem byl z kdo dovršilo se protože svatý jan získal nesmrtelnou duši pro svůj život a o na získala zase nazpátek.