Karel Makoň: 87-09 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ono získal nazpátek tu možnost dovršit smysl tohoto života který spočívá v tom že se dal duše tak dokonale za působím se nebo je mental dokone zapůsobila tímto životem. A tak že mu že ve jít po mu i s tělem do věčného života že může tělo získal na svou stranou kdežto my to tělo na svou ano. To nesmíte duše nedostane nestra protože se oděli v od smrtelného těla své tělo tím skončily zde svůj život ne um a že rozvedu myšlenku a to dítě ve věčném životě a to je. Myšlenka velice užitečná vyšší jeli rozvedena a může být bezpečně rozvedena proto ježíš kristus toto upozornil dokud nebudete jako jedno z maličkých těchto nevejdete do království nebeského my totiž ne. Nestranně musíme mentálně dospět přines nevidí dítětem které vědět aby ti nejsou mentálně dospělí a na druhé straně el při tom že jsme dospělí musíme zůstat jako děti. Je velice obtížná dvojí ta situace kterou musel propojení v jednom jediném organismu živém a pro to nesmírně těžká kapitola by dítěte aby při tom mentálně dospělým si víte neni dělal. Že on tam neřekli kristus buď sedět mi poznal v každé slovo je tam jako větví živou se mi při tam dospěli mentálně ale být jako děti jo tak to je první věc kterou jsem chtěl být. My se na další věc světa že to nesmí tedy stoupnout do hlavy že víc se žitě umyl více dítě a tak dále a že ty věci mu pochopit lépe než dítě to neopravňuje k m. Jsem se že by byl blízek království nebeském protože to bych ještě nebyl jako dítě kdyby byl něco čím jiným než dítětem než jako dítě když jenom dospěli člověka nad ale stačím potřebuju z dospělosti. Umět slevit se musím vzdát novorozeně tem který není ještě vůbec ničím tak daleko musím jít který ještě tím člověkem který chápe tento svět který to. Se pohani nevidí ani neslyším než se to dalo učí že je to se ti ten ona musí přizpůsoboval tomu vnímání smyslovému a když se do takového nic dostaneme. Tak jsme schopni z toho nic se dostalo království nebeského čili jenom toto nic království nebeském možnost existovat a ne něco jiného co ještě něčím. E takže dejme tomu v začnu zprostředka v tom koncentráku když jsem měl za sebou byl život všich dost vyspělým byl se mentálně dospělým. Sedmnácti letech ta a potom se věnovat to naroubováno to svatost tak jsem si myslel jsem taky svatý promiňte mně to s to říkal dveře je protože nejsem ale který jsem si myslel že jsem ti jsem ale tak jsem měl jsou. Nevzdávat kdy ježíš kristus neměl co odevzdala zůstal jako jeden z nás kdyby byl nedělal ty zázraky za to všecko nebyl vedl e ty učedníky tak dokonale k tomu bohu se tak. Neměl toho tolik co odevzdávat jako měl čili měl toho svého ducha za do toho zamontována o tolik takže by dejme tomu jak si žili neměl vůbec prakticky svého ducha. Který by stal za než aby bylo odevzdán ztratíme byl nemohl pokračovat cestě dál ale protože měl bohatého svého ducha za to zamontován mého do cesty k bohu tak ho mohl odevzdat ne a protože tam plnějším zas. Se to bylo dokonale snáze rovnou byl něčím protože to spojení budete vinu bylo vším nebude to nebyl ničím tak jako ta tak on se toho vzdal tak čili byli dokonale ničím na tom kříži a když. přitom ještě odevzdal svého ducha no ale tak bylo dokonáno takže potom o říct dokonáno jest ty měli dokonána ta cesta váš kdo mistrovství ducha v cesta která se dá. jsem transformační schopnosti člověka zastat je dokonána mistra z ona si tělesnou nemůžete dokázat proto na příkladem nebo potom seslal ducha svatého se jevil jako seslání shora viděli tyto. Mezi sestupující na ty učedníky touž nebyla to zase roční schopnostem těch učedníků nýbrž to byla moc boží která sestupoval přímo na živili živý organismus ano e. Tak jste asi všecko a pak had tak tady jsem jem říká co potom jíte že jsem v v vlastně porušení poslušnosti určité normě jsi že onomu přestane poslouchat. Se dovršuje další stupeň vono to tak je navrch je ale ve skutečně jde o něco jiného kdosi tu normu stanovil je tady důležité ten buddha si stanovil. Normu askeze to byla jiným stanovena norma jestliže měl být ničím tak se musel sám sebe vzdá tak se musel za ty své normy rozumíte tomu a tak by ve všech případech se dalo pojetím způsobem této sebevzdání že. Toto sebevzdání pane vzdal se nějaké normy nebo co to co jste jako vedle tím dotazem na špatně temná otázka protože tadyhle musel sil že to sebevzdání a dokud to z odevzdání nepostoupí i jí. Od stránce kupředu že se vzdám všeho toho nejlepšího jsem si předsevzal dost dobře znali ale tak nemohu kupředu po určité době nemohu kupředu protože. Tato přednost jít k tomu bohu vám mocí k tomu bohu ne tam není v přednostech lidský nýbrž to je od boha dané on jediný. Nás táhne ano a ne my svou vůlí se o své vůle naopak odstoupit jako ten buddha odstoupil od své vůle no prosím přestali správně odporuje se někdo z. Nás že v tom ráji lišilo o jinou poruchu normy nebo přestoupení domy protože tu no musíme vymyslel člověk v tom ráji nebude který si z tohoto stromu nýbrž co si myslel pán bůh. A voni do porušily čili neporušil li vlastně e nějakou svou osobní normu čili nevymanili se z vlastnictví naopak se do něho zabil vedly protože za toužily aby se dostali. E k tomu poznání že ta a vám žárlivě bůh tam říká žen v bibli jako jedním z nich protože dobrá nazvat se vrátit do ráje ano že to tak no je tak prosím vás to si neodporuje nýbrž to je něco jiného. Lidská ta tážeš ukázána o návěsy může být se aby byla pochopena ukázala minimálně ze dvou stran minimálně nebo stal a tady je ukázána z strany podle toho nečistý když to lidského. No ale toho do děje zasazeného vývoj ten vývoj který člověk duchovně prodělává mává e svůj historický nebo vědí. Lovím láme z koleje to řekou rovnou zprostředka to je klam že to potřebuje ten histori. Nebo dělo my děláme s kdybyste se ocitli jako třebas se ocitl když je or vytrvalost nebo kdokoliv jiný předtím e ve vědomém spojení s bohem ani rozséval zeptal. Když jste se ocitli v tom vědomém spojení s bohem tak byste kdy jsem tou pro zažili odpověděli takhle jsem si to uvědomil teprve ten je ad tehdy že jsem v tom spojení tak ale jsem byl od. Věků v tom spojením se o tom nevěděl to je ten rozdíl čili to ku ten příbytek u boha je pro připraven od věčnosti jenomže jsem z něho vyšel jsem na tento svět tak jsem byl dítětem když. Oni vyšli z toho ráje tak to bylo pořád dětství ještě ano dětství tohoto lidství jako dítě jako děti jsem přišli jako děti se chovali kdyby ještě jako děti a proto mohly volit se rychle kupředu. Ale kdož jako větší se nechováme my se brzo dost vjemem jdou k úkolu pozemských ta ta tam v tom že ustrne čili dej to narodit tou úkolu tím pomaleji todleto z těch úkolu za dál nahoru. Takže jestli se tady li k ráda že to nebyla normám vlastní toho člověka kterou on musel tom ráji opustit tak se vykládá jenom toho že co se tam děje není záležitost dějová nýbrž je tam muka. Ráno vzala podstatu věci za pravdu na pravou podstatu věci ukázalo která je za dějem za jen je totiž e rozvoj který je od věk. Mu připraven a potom se odívala do děje a u každého člověka svým způsobem e takže to co vidíme že probíhá po adama z ráje se poznali. Špatně živila podobně ten to ani podstata věci to je oděv nedějové pak toho nedělo faktu že nejsme věčnými syny božími těm měl. Nebo e chce námi božími ale že si na to z nevzpomínáme ale že si na tom že se na to máme vzpomenout ten během svého života a tak dále tato mají dál že čili tadyhle se jí. Dala jiná stránka ta hlubší stránka věci nedějová ale my jsme to dokonale obdařil li dějem a ustrnuli jsme na tom mým dělo vem pochopení věci takže si myslíme. Je že někdy před mnoha ty své svými se o tom říká zašel zní se něco stalose spol bylo potom ten člověk padl z toho ráje ale m i ta zkušenost moje byl maso musí o něm použil. Vím o přijít na to z toho jednavacátýho listopadu třicetdevět bych brát tak že nikdy se to byl dokončilo ještě nikdy nepadl někde minulosti člověk z ráje nýbrž každý kdo se z roz. Je na tento svět z toho ráje padá v okamžiku li se tady na to že zrozuje že do trvalým proces když to trvalo proces tak vám to mělo zapomenou napovědět že zatím jen něco nedějového že to vyplývá z. Zdroje který není dějový a tady je pravé vysvětleno v tomto pádu z ráje že to neni dějové se to okamžitě odělo do děje a tak to otroky pochopeno ne ale není to děj jo jste uklidni nastává vrata. Pravá stránka věci no prosím ten jejich jeden věnovat lidskou vlastnost že v každé své fázi dozrává nějaká fáze dějová a ta nesmrtelná jsou. Čát o tom co dozrálo a podle toho zastavuje anebo nezasahuje a marně se jako u snažíme zase ho vlastní vůlí vono to čím dále tím jde mým ano takže máme dojem že jenom přes. se stali nebože nem nemáme ty pokrok jako smyly dříve omyl v této jenom se nám perem vlastní vůle protože být nalezena vůli vyšší ano v. Že jsme pálit dvojic vedení ne na tom je tedy pravda čili že nemůžeme být neposlušní že nemůžeme by poslušní jenom poslušní nebojím jenom neposlušný. My jsme zároveň poslušni kde nic z toho důvodu že jedině málem dvojic můžeme zvolit mu být vedení jaké ne se dostane zavalen se v dvojí sil který dovolit moc tak nemusel by tímto způsobem vedeni nýbrž to můžeme vyvedeni. On tím absolutním dobrem jo v v tom v tom výkladu písně o které ano byste dovolili na po máte eště co k tomu dostavil smím ze protože pokročilo v tom výkladu přísně. Odstranit sestoupí do egypta nově pochodem jsem tady třeba vysvětloval taky ten diamantu po pas ku jsem byl totalitě jsem nová dneska nevysvětlil slepými šat ze zlata bylo tomu jsem včera zase nemyslí. Byl jsem tento jsem taky nevysvětlil který viděli lásky to znamenat jsem sem do ten zase se nedostal o tom svatém šatu a zdravou kam musel tu než obyčejném lidském šatu na to klas ježíš kristus za z. Rodil tím že se narodil v betlémě u těch zvířat jako zvířátko a tím oni mu dali totiž vlas z lásky šla po pro vy pláž si i ti na míru a pak u. Založil se mnou smlouvu zapsali ji do mysli abych nezapomněl a sestoupí do egypta a před seš od jednu beru tat tady dále jen budeš se svým za ten zvěstovat naše království kde jsem. Zkrátil jsem si či říká a ne to znamená my nemůžeme zvěstovat království boží dříve ne než cestou nedej jít dál znamená do země která je. Symbolizována tím že nedostávám zábranou shora od boha nýbrž jenom ze země my jsme na tomto světě v egyptě znamená dostane zábavu ze země vidíme píle. Nedýcháme všechno ze země ze slunce ten všechnu zemský do původu a nikoliv nebeského a jedině za těchto okolností může hlásat království boží jinak bychom neměli byl tohoto. Příšeru pozemských schopností tak bychom to nedokázali ne tak byl byla by to smlouva se že. Je to pravdu musíme se dostal veliký která znamená do místa kde jsme absolutně s pocitem oddělenosti od boha a děláme odtud přinest beru která je tam blízko říci svýho draka. Blízkosti při svýho draka e as oblibou tedy říkala pohádku o tom si musím draku který nevydá klíč k kterým se o na jazyku ten li kříž. A kdy věc tady správně říkala to nebudu číst neusnul ten brát on o za říkával takže on tím za říká dáváním uspal toho draka krásný taky toho draka za říkával. Takže o prosto o za říkával jsem ho uspal a tím se objevila ta perla pro ano a pro každého z vás čili oni znali mantrická cvičení s let vidět to se pohrom když styk s indií ale taky ka. Ska toho že všem po ztráta existeční cesta k že totiž tam opravdu pomocí mám tele se dostávali k tomu aby se celým životem znal obrátili k bohu ale. Pojedl se když my se vším říkáme třebas jméno boží když říkáme že koncentraci sami se cele životem neobrací nebo mise tím ne ten božím obracíme bohaté málo kdežto který jsem na obracel nějakým jménem božím který taky přežít. Mával mohu nýbrž se jesi životem a protože jsem byl jako nitě když jsem vstupoval do tohoto stavu kdy jsem v tom mám to vám jméno boží nějaké přeříkává ne to co říká on toto jo dej ne. Taky jméno boží tak jsem to přeříkával e tak jsem to ne přeříkával jako jméno boží nýbrž jako na prostředek kterým se celý je moje tělo odebírá bohu zaselo považoval za takový. Svět účinný prostředek kterým se celým i tělesně odevzdal bohu tento jsem vem pojal tak dokonale že jsem při těch koncentrací okamžitě upadal rok o každého pral extaze. A ok a taky jsem časem patrně nebyl viditelným a nebylo mat na mi protože jsem nastoupil dokonale tehdy nastoupilo aspoň nastoupil ve dne dokonce jsem to ale o to byl jsem dokonale cestu existenční takže si začátcích aspoň do. Kůry za ve dělat tom dokážu učí jsem za říkával toho draka a ten drak je vypustil tu daru to znamená on měl vrátil k duchovnímu pokladu ano a. A jsem opravdu tím že jsem milovat i to svoje tělo nenapadlo s o nemám věnovat že tak tím jsem vlastněn za šel duchovní cestu správně jako by řeší cestu kterou ukazoval ježíš kristus svým životem. Ale chci vám říci že kdokoliv nějakou modlitbou nebo nějakým prostředkem nevěnuje celý svůj život bohu nebo nevíte by to bylo možné právě tím. Se ten celý svůj život věnoval tak je ta vaše mystická koncentrace nemá znak že to je osvobozující ideje hlavní podstata osvobozující. Ideje že tam celým mohu pomocí něčeho ji vám řeknu dost těžké bál řek bych nemožné na takovou myšlenku která by celého přiváděl po vůbec při jít dyť já. Na ni přišel čil považuju to tam nebylo tak jsem vlastně nepřišel jako semene při ranní ne přijete klid taky ani vy a proto vám musím rady že jde osvobozující ideji se dostanete zcela jiným způsobem než zase šel co. Tou poznáním kdežto jím někteří jako třebas učedníci páně čit tou cestou cestou víry jdu jsem nešel takže vy musíte se smířit s tím. Že budete kroku znak rokem přijímat závazek ze strany víry ta víra váze bude čím dal svými spoutat a vázat celým život. Ten budeteli žít životem víry prosím let právem nám jinde jisté zazlíval jiný zvláště jesudian že naše náboženství oni křesťanem tak on na to právo. Je náboženstvím sváteční mu čili to je strašně málo ten myslím nedělejme do kostela a tak dále nebo předvedu nebo se po modlíme protože to byl pro porád třebas posvátná chvíle ale to je. Málo to musí být celým životem říká jesudian a to je v pořádku prosilo nesmírně cením jako křesťana protože bych když třebas nerozumí smyslu on si to přiznal smysl ježíšova života tomu nerozumím to nedodal vyložit. Ne ale to nevadí on dal celým životem jde a on celým životem let nejed protože sebe poznává správně a že jsem jenom na pěstoval nebo naroubovat to eště vás bližnímu ho žije. Dost tím duchem tomu mu to nejde volal pro nebo nemáme za niko tím žádnou povinnost než za sebe a z této povinnosti musel to odvodit myslet dělat kázal to jiným takže on tady říkal že s tím. Svým bratrem mohou potom ukázat e to království boží kde ten vracet k této lidské tělo a toho máme považovat bratra nikoliv za posla prosím vás jako tou myslel sval. Tím že je z toho příčit z assisi dlouho ne jednat jako s posledka že byl přišel na to by bylo později nebyl body živen bylato pod živen vlastně umřel tak přišel protože jsi jednat jako s bratrem. A pak mně jako bratrem a toto oni věděli že by to měl dělal začátku to je bezvadná již které nejsou tyto chyby vůbec a byl ale tou chvílí. Jak tam sestoupil do egypta ale král se zatím drakem jak se usadil dohodu květem očekával se dříve při zřím ne byl sama oslavě jen zůstal. Cizincem pro ty mezi nimiž tam dále žil jsem věřte mi to že jakmile jsem dosáhl tohoto stavu že jsem u toho objevil syčí příhoda ka stanul. V chvíli jsem byl cizincem nejenom prou široké okolí kolem se dali pro svou matku nosím pozor někoho cizího to bylo moje matka vám nic to bylo veliká to byla veliká potíž. A oni jo vona matka především jako o tom slevil ku zase vracela do života řekl jsem tvoje matka ne a přesvědčila že moje matka to je tvůj život sem protože byl tomu život je to museli jako realitu ten život. Ne protože jsme tomu odrostli pro zahodit kdežto musíme tomu odrostli tomu jsme daleko dokonale brát jako realitu než předtím ne to potom najednou zabiju jako indové to není iluze a ješt. Toto je vím veliká potíž pro indy se přes tuhletu fáze se dost protože ty abych si cestu vůbec neznají nebo obecné maj oni ale nejmenší právo voni to ji on tou keři dostaví a vědí to všichni. A protože on dejme tomu vom ramakrišna oni že se co se uznával poznalým ale byl valná indickou tradici tak souhlasil s tím že umře fyzickou smrtí souhlasil. Nic ne nebo vnikla proti tomu by neumřel mohl podniknout ale ne podnikat a tak to je jiná věc prosím ale tu jsem spal. Sil raka z východu jeho a krásnou všech sice syna slavného rodu přišel při pole řekli měl zase byl věrní kemp příteli společný vjemem poslání varoval se ho před egypťany před stykem s těmi nečistými ho byl byl jsem přišel k jejich. Kroj aby nebyl podezřívali že jsem přišel zvenčí abych si mohl vzít beru aby jednáme nepošle poli draka nevím jak se všemi dověděli že nejsem v jejich země nastolil stavy neovlivnili a jsem si je. Jejich pokrm upozorňoval že to že považujeme e pokrm lidský z nám něco co v nás tomu ze vzdávat byl byla další ohled v. Musíme s přijít si například z čistý po krom a než vina ji budu děláme tu mez kristu mako byl ty ku tak něco si odporujeme ježíši kristu a ne co do půst schází ale jsem co může říká jsem postu. Že člověk vklad kdybych někdo cokoliv tak by to nebo z první jako to co z mých musí vychází ano pole takže nejsem mám proti mako bylo ty protože to výborná světce ale nesmí v tom přesto určitou. Míru protože kdo ho zastínit sil to jenom bylinu ježíše krista a my jsme si oblékli kroj těch nečistých máme opravdu. My jsme nestal o bude toho při k prodlí než nečistých je situace člověka který jíst prasaty v tom svým marnotratném od obec si projít toho nečistého. A jisto co oni vědí kde čistí ne jako ty prasata to tam je krásně znázorněno ovšem on do země z toho se o to ano ale neni napojím o to nepoznáte že se o tu víra on to chtěla o podobenství ona ten. Život takhle se opírá o znalost symboliky ježíšova života od tedy v něčeho daleko většího než pověru komentáře belch ten umím to podobenství onen svět pouhý komentář jeden z mnoha komentářů život ježíše krista. Jiný takový důležitý komentář ten život ježíše krista je ve předvádím ale třeba rušen to mohl zavřena to nestačíme časově a vím tak v tom úrovní komentáři například jen z vůle je tých to moment. Bujet že on přirovnávat proti boží k různým věcem a jedním tím přirovnáním ne k jedné věcí kou prožili která bylo božena porovnám to jako tady jedno na poli kterou byl někdo nalezlo ne. To je jediná co se opírá o to jde vědomě on dobro jako zaručit jednostranným to pojetí této ale tomuto musel vědní jsem chtěl říct žena ze všech stránce to temnou nedá pochopit ale se ta chopím jiné stránky ato podoben. Svý o ho ženě která vzala kvas a za zamíchala ho jako malinkém množství toho kvasu do tří měřic mouky vy se tři měřice mu vite strašně moc ta projde rozměr roz vždycky oděla do tohoto zamíchala. A ono zkvasilo všechno čili tam nesena přemáhá schopnost nás celé překoná asi jsem to před k vašeho vám pociťoval těch první fázi duchovní cesty na to mám trám to taky dělání toho jít. Draka bylo tak dokonale určeno nebo vystižen no že jsem na pociťoval jeho vliv v celém těle právě v těle protože jsem tím tělem tak vyšel takže ono. Bylo vynecháno kdo při vzato prodírá bylo přetvořeno kdyby bylo nebývalo přetvořeno překl vašeho fakty jsem to kvašení pociťoval tož byl to co muselo tomu taky za brání potom by to nešlo. Co přitom míru bože kvašení svůj průběh taneční jsem když svého nechápat požádal tak se zvrhne nepravé kvašení a se neděl že v určitém momentu musím se dostal za to kvašení tak jsem za to oč. Kdo se z toho zabrzdil ale když jsem ho tím vaše ním prošel tak to mělo tyto následky budu do aspoň dva ale aspoň že by bylo dobře vědět dva vím že jsem před dělal s o. Jít mít fyzickou tu nebo podstatu nebo v situaci nebo dispozici tak že zaři měl za rok toho cvičení nemoc život poznat se měl jiný krmit krevní obraz se neměl tu srdeční vadu kterou jsem předtím. A nám temnou nedávali vůle říkají že to dítě vám beztak zemře jsem měl absolutní nechutenství do těch sedmnácti let a náš a tak dále složitě vrací byla pořád a oni nedával taky že. Vzít jiná ne jsem pro samo jsou všechno vivo dostává chodu protože jsem byl nad synem prosím to budu pít ale za rozlišili to bezvadně učil nikoho ty žil žitý jinak to všecko protože jsem se všechno slovního do vedle no tak to je. Je jenom k láska svého života jak to působím že ta per byla jen nalezena ale ona vtělil způsobili mění pro tělo a protože jsem let i nechal pro. Je to kvašení prosím toho všímám že to zkvasilo všechno tak se udržel do poznání kdyby byl nebylo kázal udržet to kvašení a kdybych to byl zřekl předčasně nebo pozdě za. Se e tak bych byl neunesl buď neunesl to poznání které dneska vynes samovolně domnělá on nemám samovolně domě kdy měl to mně moje poznání a byl by to zahynul. Při návalu toho poznání třebas v tom koncentráku neboť byl zažít jsem najednou byl začátek světlo stvořil mělo konec ta poslední jsou to oni maličkostem překonání opravdu celého času dějové. Jeho a do bez dějového tak to je na věci že jsem to vydržel a vím že to že tou fyzicky nepodlehl a druhá věc že jsem schopen kdykoliv je toho za. Potřeby mít z tohoto po vás si vědění komukoliv cokoliv dodat nebo předávat protože jen mám dispozici velice vznešeného e. E přítele dům věrní kráva společníka který varuje dneska abych nesměli ne s těmi nečistými a ten mě. Ale pomáhá e to znamená že dneska nepotřeboval nějakého živého třebas esesmana aby někam dostal když se mnou škodil společných kterým je po máteli dělá. Vždycky jsem si toho druhýho dostoupil to nejde ale oni pořád provádím takže se ten druhý je to velice vznešený druh se držíme je host nebo jesudian nebo. nevím kdo ještě nebo svatá terezie tak je to pořád úroveň vědomí která je nad všemi úrovněmi kde to neni pro svatá terezie pro mně osobně. Jenom tak přednášejí nebo host nebo spát nýbrž pro úroveň vědomí e nebo nadvědomí běžném ze které volně mohu čerpat jak je toho zapotřebí. Pro někoho ne pro sebe pro někoho a to je tady to byla nadál ano a takže on dal zapomněl napřed na beru s tímto. Toho postavil rodiče ale ježíše však pocit čili že co na mně dolehlo a po našem království dali krásy abyste všichni strava dvě našich bran králové hodnostáři plavbě i přední může východu o mně rozhodli že ne. Mám slast egyptě a zad napsali mi dopis ježíš každý z mocných podepsal o tvého otce krále králů o své matky která vládne východu e a svého bratra oni druhé. No pozdrav tobě náš činu by ji vstání procitly ze spánku po se s ním slova tohoto listu a rozpomeň že jsi synem krásné prosím vás v těch ze jak evangeliích. Ten tak těkat když pro svatýho to byla jsem mluvím prosím pro buď sice prosim vás to my jsme vzhůru vidět neboť nevíte dne ani hodiny tak co pak spíme mysli máme přát. Pokud se nestýkáme vědomě s bohem nebo spojenou moudrostí tak spíme a z toho musíme pro cit toho tohoto spánku jsem musel probudit toto pochopit velice vydělat letem a pro to dobře věděl že. Ti byl které nazývali kristus mrtvými e jsou vlastně mrtvi to nemůže spí pro ty duchovně jsou jsou spící mi jakoby nebyly ty duchovní věci jako by to nebyla pravda. A z tohoto spánku musí vyburcovat ježíš kristus kladl podmínku že jakmile někdo vyburcovat z tohoto spánku tyhle se musí chopit cesty musíte ježíšem kristem mít když dává třebas minutu tak ztratí strašně no. Sil no a jestliže tedy spatřil on vešel do se do zabil jen tu předtím se jako. Je minulost jsem byl na bylin tohoto světa včetně li problémy dejte jim máme on se toho zbavil a pro vás z toho spánku pro svou měl si že královsky synu se jsme v sedmnácti letech. svoboda zatoužila projevit se jsem nesmírně toužil si projevit tu vnitřní svobodu plakal jsem že byli nechtějí přímo jsou se toho čím se to říkám kdybych jednoho jediný pro člověka obrátilo to poznání že jsem se ho se kterým. Krále tak bych si udělal dosti že to dosud podařilo hodnosti si tím pěti případech ale vězte to nemůže podat dalo dost dobře vím že se to podařilo protože ty těch pět splnilo podmínku. Se ztratili nic kněz svůj život posel vzdali oni věděli je tam ten jsou tato v jako víte sice že tady všichni zemřete ale pro vás ale mládí nebo staří ztratil vzdálená záležitost není to tak taková jako to bylo. Pro on tam někde je po praně nemá město lidí tak do podle pak povalen že zejtra tady mohu být popraven taky kdežto by si mysíte ještě zítra byl živ cesta to oni si nemysleli spojené jedné ani hodina protože. Protože říká bděte neboť nevíte dne ani hodiny toto je požadavek absolutně no ty měla ten ho tady znáte letem o to von zná všechno z symboliky ježíšova života to je tedy vzácná vyd. A vám teďka ale když čil bavilo nechal vlevo když se předem ty problémy svoje osobní přešel ve své si ještě na poznat svět. Si který jsem jako na bez nechal domě svého otce jsem překonal spatřil vidím hned že se mi podle dobrá jako nedostavilo který jsem se v něm viděl a poznal jsem tak sebe sama se toto o tomu vy. My svatý pral velice dobře kdybyste věděli jaká sláva pro každého z vás je od věčnosti připraveno v království božím oko lidské nevidělo ucho lidské neslyšelo tak málo nádhera. A sláva je přibral se tady v tomto snažil jo a je toho věčnosti znamená když o tom nevím tak proto je když tam vědomi myslím vstoupíme tak jenom uvědomíte projde kde se to nastalo ten den. Důležitého kdo vám říkám když vám bylo řekne jsem od doby osvícen nebo zase do kde jsem spojen s bohem tak to tedy buď dovedete symbolicky jako svých u sto letech symbolicky protože vím že tomu tak není je to symbol který vám to. Mohu zprostředkovat ale jsem jako byste všichni věčný mysterií svět bohové jenomže o tom nevíte a je to špatné jsem nad těmi lidmi. Je vybrat konec po tepla qu protože nemůže nesplnil mnou podmínku kterou splnit nedokážu spasí nic jakými a z nejsem byli zračit pokladu a to nebudu dál vysvětlovat vrátili moji přes. Mým nejkrásnější berou všem a zase roku byla volal obraz krále králů v z z ozdobené se tu překrásnými jsa jsili ve desky všechno vysvětleno patřím asi že jsem jak pro vědom budem. Toho v hnutí vnitřní patřím nejde mistra když ježíši mu lidí pro nějž jsem milost vytvořeno otcem a přijalo jeho podobu a královské pohyby svěřil dali ke mně a co. Rostly tak silně že se jim vite roz ruky k touze potom který je měl obléknout i země se probudila touha abych se mu vrhl vstříc a oblékl si je stal jsem roku navozen byl jsem se jeho. Barvami oblékl jsem svůj královský pláž a který celého přikryl když se mi oblékl byl jsem přenesen do země že musí dají po koly se ten symbol toho pokojem sklonil jsem hlavu vzdal jsem postu záři otce. A říkal o ten zážitek strašně důležitý která mi ho poslala vy rozkazy jsem čím byl a i ona učinila to co vlastní byla brát spala práce jsem své. Jde mi sil mezi jeho v ledaže zdá se nad tím radovala vzala ne sebou do králova padá své všich jeho podání zpívají tam krásné zpěvy. Byla mi že jsem nesmí byl vyslán ke dveřím královským abych se objevil se svými dary vás temnou ale jejich doprovodu před králem jsem někde promeškal myšlen. Ku která tady dále je že ta záře on dělá to tady jel jsem pro vepře víte promiňte tam potom do čte že sises tím opírat rozumu z tam hledat. Záře bolí a tak si je zajímavé že to je začátek znovuzrození že ten věčný život napřed vnímáme jakou vů. Ni kterou ostatní lidé necítí tak která je za tímto světem který co mně připomíná z tady na vyšší úrovni opakuje to co se s. Mává dítěti při narození ono vopravdu tu matku cítí pro to hmat a mu mně se kterou byl zatím pro jsem matčiným a kdyby toho nebylo tak by nemohlo být živo. Ano čili tady znovu když se znovu zrozujeme začíná to máte jemu měla podobně nitro které máte tam dobře vysvětlen a proto nebyl se ostatním takzvané duchovní visi objevují o to ne. Jsou duchovní své pro vysvětleno velice lapidárně jak to znovuzrození probíhala čili tam to na knížka představuje celý ten proces existenční cesty bez smrti fyzické. V tohleto pojednání o třech za půl stránka a je zajímavé že to věděli měl jsou to křesťani vím byla by byl že dar kdyby pročetl pravověrný. E třebas měl z se co by z toho co by tomu řekl v tom že protože to je pohádka že to není skutečně dostane do strach ale mýlil by se člověk boha. V skutečnost v v protože to neni pohádka tak myla říci že toto ještě do toho toto protože zažíváme není iluse není pro boha je to skutečnost ze které jakože. Protože co si musíte jít dál berte ve každým hnutí svého života každý každou minutu za skutečnou z této skutečnosti byl tam musí být absolutně skutečná můžete jedině dál že ten moment. Který zažíváte je pravá skutečný nebo méně skutečný nebo méně žádnou se nikdy žádoucnějšího že si přejete abych zůstal tak vždycky je to chybné stejně důležité jste chabý nebo dobří nebo s. Jedním nebo slavit to je jedno to všechno cenu toho věčného života který toto způsobuje jsem sebral to ostatní dověděl že nejsem to tedy existuje protože kdyby mně nebyla. Nebyl ten zdroj existence bohu ustavičně ke mně ne kříž kde prýštit řekla bych nebo existovat že protože existuje bůh tak existuje celý vesmír protože miluje bůh tak jsem schopen taky lásky protože bůh poznával tak tak. Jsem schopen poznání jenom ovšem do určité míry je proz když toto člověk pozná tak to z něho udělá rázem nic protože že bez toho bez ne právě z toho zdroje vím jeho žárovka život. Za nesl ve svítila tak to všechno a proč mi tam pomáhali si z toho svého východiska je jim východiska je to správné dokonale správné ale našeho bychom se to těžko přístupné ano ale to dobro. Je to mental chyba ne tak v prana jak protože člověk je to jedno ňákým konec jako čekali třebas době ježíše krista to dobrou stránku po práce že se trošičku jdu ke kříž jak se říká ale jinak je to tedy. Si zatěžuje si myšlenka protože ve čekat nebo být ohrožen vel to není správné východisko podaného soudu bez ohrožení dobrovolně jíte daleko lepší nejste ohrožováni žádnou válkou nejsme ničím ani. Smrti osobně svého dovádí jenom říkám žádný když takhle nedostane ani naše smrt ne nastane jsem tady ještě neviděla v tom světě jako umřít neviděl a umřelo hodně jak lidi poznávají neumřel někdo ani vám přis těch ses šel. Vede neumřel nikdo byl umřel jsem žil ale system mohu stýkat jak si protože on nepotřebuje tělesnost on není pravý tak dokonale překonal v tomto světě že osobně nepotřebuje tečka tam mít takže on se těžko stýká dejme tomu že. Tou sestro která za teď tělesnosti odjela než byla krista to nelpěl na něm daleko když než jeho sestra no to nevadí ale prosím vás tohleto jsem měl potíž že s nějakým přišel ses to jako nic. To byl říci učitel bývalým ten který čekala konec světa dokonce a není málo takových lidí kteří čekají na konec světa li to my když ježíš no do nich málo se mu řikal prosím vás že byl tečka na konec světa. Co nedostane dost kdo kdo vůbec to nepřijde to jsme padat úvahou nic takového špatný výklad bible oni nevykládali tam je řečeno co se dostane při konce a my si znaky vidíme že se přibližuju mne nevidíte. Protože jsem letní nebyli úkon se světem se o něho byl to jsem za ni tak vim co to je v tom ře podle odpovím bože veskrze chybná zato to se postavit znamená chybně s na chybném jí. Chodit sku začínat a když začíná svými východiskem nemůže se někam k správnému dojít který toto východisko bylo chybné tak do míry že učedníci páně za tři roky pobytu u ježíše krista mu. Se od něho odstoupit a proč bychom museli po chybu opakovat oni čekali konec světa fyzický konec světa k čekali kterým nejenom ježíš kristus plně při tom nechal v tom budu nevěstou použije kdo umí použít který sobec. Ti ne sebelásku tomu postupovala mi to neuměl požitek před tím musím varovat si musím podat jinak ježíš kristus tedy nemám pomoc někoho vést ze pomocí tohoto znaku strachu a. Také el v prosím ten pan přišel den kdy zmínil být tím bory pracovní f. Nedostavil se nedá ono to smrt jestli deset let to nedal prosím vás dělá když ku jen teče vědět na konec světa toho jsem dočká a on říkal. To to je chybný co jeden říká říkal není tak na tělo musí nechat fyzicky musím se když toto přišel od tohoto přišel vždycky umře od dva to bych nerad abyste musel přes fyzickou smrt a při z k. Minut že se přišel k tomuto omylu kdo ne pro to nadto nečekejte a byl to vaše kteří východiskem je tady láska boží a ta nás starání čili kdy byla nejhorším pátka aby by všechno končilo. Ta láska božím jako ti protože nekonečná a tam vede daleko lepší na vám e daleko které daleko přiléhavě liší daleko oči to přijdete to východisko než cokoliv jinýho ne to tam do doma. Neplete do toto vykročil tady máte který znáte které je správné toho se držte do toho nemířili této druhé východisko které jsem tady řekl ano a říkají o sobě že dopustí takovou zničili příval konce. Aby zničila chceli z toho nedopustím zřeli z máš nějaký úkol před sebou do nohou nechal zničit tak asi k tomu rozumím ji nežil protože neví co dělají byl od vás by se stokráte nějakým na konec jsem to katar takže. Tam to tamto jsem zase se v je pro ten předpoklad je obsažen ale oni nepředpokládali oni si byli jist že tam může rozumíte o měli jistotu by se daly oni řekli jestliže tady dobře jako každý den. Víra před našimi zraky stoly ji tak jednou musí do jednala zjednal se dal třináct tisícileté v tom koncentráku tam dříve nebo později zavřeme jimi jo to vaj co tak na ani se spoléhat na to. Že naše ne a tělesnost lidská se pozmění a nikde co nového změní je jako přírodovědecky dávno zavrhnou. Toho protože přírodě z v dochází k těm změnám si bylo lidským fyzický jim v něm nám nachází velice pomalu a takže my v dříve. Než jsme vzali také ty při rozumím děje s nemysleli že si je všechno neměnné že opice opicí člověk je člověkem natahovat což není pravda on tam dostal nastávají přechody jenom že. Je to záležitost milionů a není jeho vůle takže s tím vůbec počítat je nesprávné když se netýká váš do konkrétního dneška to co říká zase netýkalo byl všeho kokrétního dneška. Sice lidské plemeno jede nějaké jiné pochybuju mysleli vine protože to se jeden si takovým způsobem jako tady vnikli člověk bylo to vývojové bylo by nikdy jsme ste opice chrám. vím žene na to vím z toho jednal přátel vyzval třicetdevět žene protože v mateřském těle jsme prodělali i to se opět části že jsme těch osum jemu nebo osum říct nebo vy tam proč v chvěje dál. Před lidský životu prodělali zavede tisícům v mateřském životě a bez kterou mně no a čili byli jsme opicí tam byly snem pro okem my jsme ale nikdy jsme jím nebyly před v lidském těle své proč. Li tím vývojem mateřském těle s čím jste překonali všechno to vtělení v něm a ten se ocitli po pádu z ráje dopadne všechno letem ráje prase v mateřském těle byli v ráji tam ste nepotřebovali jist nebo že jsme vraždit nic tak. Do matka ona živila protože potřela nikdy bych rád kdybyste tam jako v ráji když nevypadli vodtamtud tak jsem tak to bylo zlého se jsme křičet jo nech protože v pravdy jde ale k. Že je tam jedna spekulativní chyba lidské něco dokonati ni chyba tak je to chybné cele to ten vrátek zcela na byl že totiž je nám ne my ta oddělenost kterou on předpoklady návodu. Jeho stane existuje ta spojitost mezi opicí pro okem a nedělenou buňkou a v kterou prodělává matka v mateřském těle ta tu opravdu ji těle a my se. Můžeme zříci my musíme si opravdu to vona si ještě nevěděl co dobře zpět dělat co jste si ještě nevědělo že matka nese celé reprodukuje celý vývoj živého s s s s s li ji jsi li ty života na této planetě. A že to za reprodukuje za devět měsíců že od nedělené buňky po člověka máme literou bych tam všechno tam je mozky tvor všechno je sám a proč se rovná se to děje mase protože tu spojitost máme s tímto svým životem. Od této paletě myslel opravdu ne mylně spojeni s celým vývojem života na této planetě a matka tím co se děje v jejich nitru během těhotenství na to o dokladem proč ne nepravdou. Je tam matka během těch kdyby si měsíců jiný druh života třebas známá rozum nebo na nemějte a to jsem tou li nebo někde jiné nýbrž na této planetě a ještě je celý život nýbrž po určité jiný odvede on přesto o. Kánon mozky do živočich ta jak to patřit tato protože ta o tom životě tady lidském ano před lidském šlo proč na toto dobro době protože my jsme poučit celými s tímto životem na této planetě spojeni. A především na této planetě a se dostaneme k tomu že překročíme rámec této planety což se stalose tak to roku svět třicet pět ano když jsem. Že protože rámec vesmíru jsem se ocitl za vesmírem za časem prostorem vnitřně zevně se tak pak poznáme že máme stejnou schopnost reprodukce života. A nesmí jako takového že matka tu schopnost nemá nepotřebuje protože na potřeli deset na svět lidské dítě tak musí umět jenom ačkoli neví že to umím musí umět jenom můe ten vývoj dovést zet. Se sil nedělo z nedělené buňky po člověka a takže si takže pravdu dál vím že jsme to byste vznikly ale matčině těle ale ne mimo aby se řekli neví. Je buňky i s prvoka ani se proto nebyli ani opicí se vzdá takovým druhem pral za svým způsobem pravdu takže vlastně pravdu vůbec nemá a o to od vědy se na to že. Vámi nemá pravdu správně ale řečeno protože tam nemá taky kdo se vědomě jeho bylo to ani tato se ten mat činitel je všechno pohromadě to ono to zavedení zvládne ten vývoj života na této pane byl prát. Jako přišla chtěla toho nechtěla no to je pořád ne že my totiž opravdu vlastní vůle semen v tom očím si být že deme těmi dveřmi které. Sou potravin tam kázeň sami tímto způsobem do života neschází ve ti krážem vlastní vůlí rozumíte a to je nepravý přes kterou by či v tomto v tomto světě došel každý dveřmi je pastýřem ovcí vrátím o. Víra a ovce slyší jeho hlas volá své ovce jménem a vyvádí je když nemá všecky venku k radši před nimi a ovce jdou za ním protože znají jeho hlas za tři. Řím však nepůjdou ale utečou od něho protože hlas cizích neznají ten toto přirovnání jim ježíš řekl oni však nepochopili co tím chtěl říci. A on tím chtěli si kromě jiného co si dělat co se mi nehody teďka vynechám ten citových dobře to příliš dlouhé oni chtěl říci že my máme s po už. Tu lidský vlastnosti jsou ty ovce a mámeli je přivést vyvést a zavést kdokoliv i na udělat aby to bylo správné tak musíme že nesmíme přidat převzal když ku že musíme těmi vraty kudy i on. Je mohou projít neni lidské vlastnosti to znamená ovce která by mohla přejde přes hlavičku e lidská nás musí být přirozeným způsobem připoutané k dílu přirozeným způsobem kdy se smíte říkal žádné li. Také vlastnosti jedna z těch ostří no jsme vedla řekli tedy ježíš stavu amen plamen pravím vám v v a v pak no. V vyšší jsem dveře pro ovce si myslí nežil vlastní vůle můžeme na této se něco do tří ale on dveřmi kterými se chovat. To si prosím vás uvědomíte že chcete od vůle něco co ta vůle nemůže zastav on je dveřmi toho jsem jenom klepat nic víc vám neradil disponovat se všichni kdo přišli. Přede mnou jsou zloděje kolu by či ale ostře neposlouchali jsem dveře bylo vejde skrze mne bude zachránit bude scházet i vycházet a nalezne pastvu. Zrodili přichází je aby kradl zabíjel pani čili toto chování lidské vůle jsem přišel aby měly život a měli ho hojnosti jsem. Dobrý pást doby vlastních poli svůj život za ovce ten kdo není vlastním z dopracuje jen za m u s tou a po se nejsou jeho ale nejdou za je nejsou jeho vlastním jo. Opouští je pak utíkali živým se vidím byl smí a a byl tak o celo strohá varování se tomu uvedl kdo je dělat sám tu. Na nich taky postím záleží to znamená česky kdybyste něco z toho měli že v za bohem tak tím bází ten celé dílo vy tam odstup. Kde dělal jsem tím pádem nesmím tedy za ni knězem ani nich jen ani vázat to nesmí nikdo byl živit proto uměle chodím tím na oběd jinam. Abych ji symbolicky dokázalo mně tady živi zvolen polem pochopitelně abych symbolicky ukázal co se dělat od toho nemohu ustoupit přátele že by byl bylo by když když. To bylo tady nejsem proto aby se mně sloužilo jsem tady proto abych sloužil proto musí nějak aspoň symbolické dokazoval tomu považováno večer no jim dali že pupek spojili ale. Se takhle před davem ukážu že že to že to není pohlavním něco měřila nechci být obsluhovala měla pokud neurazit ním mi s nimi kdy tak byl musím. všechno abych od nich jakoby nic nebral na ne v těch tak co tak nemohu budoval žádnou půstu ho byla budete brát jako ježíše krista. budu jist abych rád aby krás tato všechno možného na vaše kon toho protože bych se proti v ježíši kristu a oni byli zástup z ježíše krista našich očích tím nejsem svýho kdybyste přátele dal jako od. Pánaboha přicházejí že budeme neberete vede jako jako do přijel skrze vydají a byl jiná dobyto jinak dopadalo a to použil dosud nají ano ji a prosím mají. Ale chcete od země návod jak máte brát abych zejtra jako přicházejícího z ježíše krista e tak ona vás si hrozného a odříkání protože byste museli zapomenout. Na všechny projevit toho e krát víčka mého jemně spolu poradil mám byste nemysleli že skalám na mysli dobře a ale museli byste zapomenou protože to člověk museli za to že. Kdy přišel posel boží protože by si s považoval jsem posel boží a to dost těžké že tady projevím o těch klepu přes svěřit co tady provádím jako nedokonalý člověka jako posel od pánaboha který todleto nic z toho nedělali učedníci. Páně se totiž dělali to takže ty kdo je přijímají věděli že přijímali ježíše krista a když to nevěděli když to nevěnovali tak měli rozum před jejich prahem z klepat to prach z obuvi své najdu kousek dál ne. Je proklíná taky jsteli sklad po jenom tak tomu myslela do se někam jinam ne na jinou prom bude páchal stejné neřest jako tady že e prosím vás tak tohleto nemůžu paní kolegyně že se mám nadával ale u. Děláte nebo mnou vás to naučit ten protože že si netroufá vám a jsem rád že si to nemohu trup mnou stal aby ses od vás těla jeho vás chtěl že byste oželel vzala učení. Kam páně víte to je to byla při velká čest a tu dát od vás nechci jsem celkem rád že berete jako člověka který o těch věcech něco ví. A že si to vážit které ale e kdybyste dali jako učedníka páně kdo vás přijímá nepřímá tady nejste přijali ježíše krista. A kdybyste chtěli ježíše krista by byste něm a to by to dopadlo jinak než jak to dopadá tady jsem po vim vůbec nepotřeboval při to by se mně vůle bylo ano no ne. Ten kompromis neuznávám no ne protože jen to fakticky a to mně nebudete věřit protože to nevěřím tak nejsi schopný pro krista přímou. Sem nepřijel z plzně nýbrž od něho prosím vás to je nemožné mít jsem zaplatili z den volal se za to si nazpátek zase do sem do vlaku jsem tady nejsem a to o tom nevykládejte že to víte to nejsi. Em a kdo takle mi jak tady nejsem na úplné ale tak trošku jsem tady taky bohužel a to usvědčuje založili že tady úplně jako nejsem toto neni pravda ale tak většinou tady nejsem nebo povšechně zajez jsem ale bylato mě. Jak se tady nejsem tak jsem tady s kristovy jeho o pověření takový míry jak jsem jsem přijel z plzně e nejsem tady zástupcem kristovy mýtem v tom tak že mu nelitujte vzal. Protože jsem při měl že jsem zde něco o vás káral protože v jestliže jsem opravdu trošičku as von jednal jako posel boží se tak jsem se přitom nenamáhal. A to znamená že jsem ani nedělal že se maje odjel tady byl zvlášt rád kdybych opravdu ne odjela ale když jsem přijel tak musím taky odjet a dokud při. Jedině tak taky od víš jiným a doufám že jednou hodné nepřijel jdu a ani odejdu to je můj věděla ve vašich očích nepřijdu anebo vědu se takhle působí ježíš kristus ve všech duší. Ačkoliv tělesně tady vůbec není ale dokonaleji než to byl tělesně amen pravím vám budu povýšen myslel na kříži potáhnu k sobě všechny jsem tu tady fyzickou smrt budu na nebesích je která je potom všechny ta vole. Katané všechny protože tady není fyzicky to že jsem tady vždycky to vás nesmí mýlit e to je obraz skutečnosti ne která zatím je skutečností věčná skutečnost není viditelná a vám to nemoh. Bože dokonaleji vysvětlit ale zrozovat také to říkám že do takové míry jak se ničím do takové míry jsem tady k něčemu protože pro každého člověka který buď věří nebo nevěří boha vel. Ten bůh je ničím protože on ho nevidí o cestě nestýká jo no a pro taky ničím ničím které všechno obsahuje protože když nic něco obsahuje všechno obsahuje tak. Jako když nic protože když všechno je zamíchá dohromady v jednom nic no tak to se v tom nikdo nevyzná než přestane svým ničím a proto přístupovou je stát se nic aby člověk mohl se dostal do přirozenosti. Božích který se ale taky ničím ano říkal říkat tak vám doporučuju do tu myšlenku prosím no a od teďka kdyby tomu byla v tomto tak protože by to vzal to lama oněch ale vám řeknu. O ta ho všichni za on měl to rovnou protože to je chudá jak může si teď ten vesmír když potřel kolo makoně ale tak prosím vás do tedy ne v mít naší tohleto z du tím. Ani nezáleží jsem do li pastýři nám se po svého nevíme na to jako nezná otec a mám otce a svůj život dávám za po chce mám jiné o se to nejsou z tohoto počin před tou že vedlejší těle protože trošku. Jestli jsou kapitolu přečtu nikdy musím přinest uslyší moje hlas a bude jedno svá do vědomí spásy tuto na to bylo veliké potíže v naší to on sice proto otec miluje že dávám svůj život. Abych její opět při dělá nikdo mi ho nebere ale její dávám sám od sebe toto viz měli všichni křesťani uvědomí že nebyl mu ten život vzat nýbrž dávám mi dávali pro sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět pří mohu že on jemně moc namítá ten věčný život abychom si uvědomili totiž a přímo. Ona abychom se s tím věčně životem vrátili jako individualita tomu bohu taky to mu takovým říkal jsem přijal od svého otce a proto doslova ne pro tato slova došlo mezi židi opět prosto se říkali je. Ose vizím duchem od toho s ním proč to poslouchal jiní říkali tak nemluvím poslední co může duch otevřít oči slepých v no jedno žité že vám tady ty tupit že na ty mluvy že pole. Je pali zeje a zákoníky protože tam z du je dokážu jsem nemá a to je to co jsem to jsem v jako z z ty anebo dávám aspoň symbolické mém tady bez. Sty a e ona říká to jsou by či do šli přede mnou jsou lupiči e to znamená zrovna ti byl farizeové kteří. po staletí šli před ježíšem kristem bylo by či protože e nešli tam normálně milo vraty který otevírá viděno mám bůh oni sami je říkali že jsou schopni otevřít k tomu lidu. No a proto lid musel jim platit za to nevím se nikam možnost vzít dovolat nad ním no samosebou klamali sebe klamali je li v tak ho obrátil pravdu a byl za ten den. Do ráje tak to se mluvím do obrácení posledním okamžiku poslal obrácení po světa že uvede jenom do ráje dál ne do nebe ne ale bych tělo ještě řek jsem ho podle slibu v tak nad váze. A on ho ještě mysl dispozic tady něco co si provést totiž je chci vám ukázat jaký je rozdíl mezi teologii o zkušeností to vono totiž mně je v k v podle názoru v ní. U wattse něco jiného možno zjistit úvahou a dokonce vědeckou úvahou třeba teologií je něco jiného je možnost výskyt. Filozofií vím to zase úvah a v v ale ne tak jako vázáno naučit klidu systém nýbrž byl volnější a potom něco jiného jest ještě v město si zjistit v tomto oboru duchovního. Života zkušeností tak padám na to vodu tu vymoženost že se stoletím ale jen to je v el pro prostor na boha který je to proti v praze před to je člověk eva. Měli králem napravit jeho oděn v osobně znám takže občas po z city věci vy říkával ne tak prosím přikázal roku v on nad napsal například sil s tím že taky čas že. Podřízen v pozoru se mnou článek který se zažívá když kristův v to je známe bez něho v k v v v v v v v v v kdybych rády by jste v b. Mně dovolit aby mohl kouří že si přeci sahl se protože do rozboru v to v zákoně obrat být kristu se vykládá různě jde o to abychom byli od byla podaným lidem kristova ducha nebo abychom s ním. Byli spojeni upřímnou láskou pohotovosti a sebezapíral ve službě sebezapíral ve službě ovšem málo kdy závažnější výklad tomuto stručné jemu. A nese na povel němu obratu podává svatý pavel listu ke dala s kým protože to druhá ve dvacátých živ jsem pak již ne ale živ je ve mně kristus pozoroval že tato kapitola. Z této on se když tolik mi dala s kým není ta nejdůležitější tam je moc za vámi věcí že on velké dal s kým namluvil takovýmu hlubokým způsobem že žádné epištole tak hluboce ne. Myslel stane nemluvil a další do to jsou lety byly malé si aby to keltové tam museli jsou dávat říkala si myslete hrozné no a takže ono je kelty že velice sice ani. Hell jakkoliv li tedy jsou schopni hlubokého pojetí věcí to je jenom tak mimochodem se předpokladem bytí kristu je smrt vlastního to je situace kdy člověku. Tu se přestane záležet na sobě samém jinak než jako na nástroji božího díla který kristova budu a to je podstata spasení spasení není činného než osvobození. Od sebe sama od toho které je záleží na sobě samém které mu záleží na sobě samém víc než na bohu aby liším tedy tato definice jemu. Je nedostačující z toho důvodu že mu jedním několik takových byl první vztek ne do patře ne v těch ve tak třebas se závisí na tom že. Říká tady tak že přesto ho za že sám sobě to je pořádku jenom mám bych kristem li ten pudem že taky ještě pořádku ale to není spasení ne. A to není taky bytí v kristu nech byl tak co to vlastně potom je tady říká potom dál si potom teprve to z toho chopit spaseni se ještě skrze víru v něm to je pravda. Ale co je víra víra není názor třeba o bohu nýbrž postoj při němž dávám bohu přednost před sebou sami i ten tedy zřeknutím se sebe sama je poslušnosti. Na ba rovnou přímo souhlasem s božím rozsudkem smrti nade mnou v taky bych chtěl k tomu teďka nemůže mlčet něco říct. Že totiž říkala tak stav že tento rozsudek smrti. Protože kdo to s ním těsně souvisí pokání protože to řeknu které to ještě vám to bude jesiž řeknu najednou víra pokání je vlastně vnitřně jediný pohyb ježíš pak říká čiňte pokání a. Vězte on je tím pokání je vyznání a poznání že tento rozsudek smrti nade mnou je spravedlivý a že se jím bůh na mně nedopouští křivdy a von jak z dalším je patrno. Obhajuje ten prože smrt lidská tělesná fyzická není něčím špatným nýbrž byl on povalil tímto způsobem smrt jako něco spravedlivého. A tady bych chtěl něco mu vytknout že žádný rozsudek smrti nade mnou bůh nevynáší a pro také nemůžeme mluvit o spravedlivost je konec pro rosy tohoto proč. Tuto ku rozsudek smrti nad sebou vynáší sám člověk jestliže nezemře před smrtí fyzickou dříve vnitřně tak zemřete tak se odsoudily opravdu. Ke smrti protože jste provedli vy na sobě pane pánbůh a jestliže naopak dříve stanete zmrtvých než zemřete fyzicky tak se z byli spal. Se mi čili s podstatou spásy je povstat z mrtvých tohleto mu jako v jsem k tomu dobře nerozumí protože ten vstal z mrtvých oni si všechno představu dost. Ještě historicky chtělo nové řekl ono všichni v těle smrti staneme ale po konci světa měl protože to se nikdo nedočká konce světa konec tam není závislý na existenci. V jeho plemene a kdyby vyšších ji vyvinuli tak on s země a nebe nepominou zůstanou dále takže to je na to čekat naprosto nesmyslné. Ale no co tomu je třeba ještě říct na nic že bůh nás nerostu protože k smrti nýbrž kdyby byl kdybychom tomu dali právo a usnadnění mu tu cestu. Aby nás to jsou lid kdy do složil k věčnému životu opravdu ježíš kristus vás soudil k věčnému životu je nám přicházel na pomoc tím že ind pro nás měl připraven život věčný vědomě žitý život věčný. Pokud si být mít žít přes hranice které my bůh určil dech si být vlastně bohem spasen příchodu nejčastější podobou hříchu je. To že člověk chce mít vlastnit světský člověk chce mít štěstím bohatství slávu naději budoucnost a tak dále rozumějme že že to od boha vs přijímat. Nemá všímat tedy mělo být napsáno nýbrž tím ani to nemám mít ani to nemá vlastní neví tím byla tu s pocitem s tím blahoslaven blaženým vlastníkem přeloženo lžeš. Jiným ale obojí je stejný hřích protože oba člověk světský i náboženským svou vůlí k vlastnictví a vlastnění kladou bohu podmínky aby je spasil pod. Jejich vlastního kus ta oba nechtějí být zcela a naprosto odkázáni na boha a na jeho po o milost nýbrž oba chtějí být alespoň v něčem aspoň pokud božími partnery. Poněkud božími platné ji jako ti kteří mají něco jistého nechtějí být bohu vydáni na milost pane milost v tom je tedy radikálně se radikálně liší od mistra a nejsou tedy v kristu. pravdu že toto vlastnění je největší překážkou na cestě k bohu ale na to. Bůh však naproti tomu chce jít abychom neměli nic totiž za sebe a pro sebe také jej abychom neměli k dispozici své vlastnictví nýbrž pána. nic sám nás učinit z nás svým vlastnictvím a svým nástrojem ovšem poslušným nástrojem a to znamená v takovým nástrojem který na něm předem nic nechce ale nemá tedy. Vznáší žádný nárok na vlastní existenci právě smrtí se člověk zřetelně se člověk zřetelně ukazuje člověku zřetelně ukazuje že nemůže proti bohu vznést. Jdeme žádný návod na vlastní existenci toto určení smrti jež jak pro starého člověka pro naše byla vím na sobě samém pohoršení všechny náboženské systémy ses. Snaží pokoušejí své přímo či nepřímo když to voni člověka od smrti nebo aspoň s ním nějak smířit s míní z nás nějak smířit a to je křesťanství všeak. Jak poznáváme právě vím že není náboženský systém nýbrž pravda pro toto je křesťanství jsem se snaží člověka od smrti vysvobodit nýbrž ukázat mu nezbytnost smrt. Tím a smysl smrti jinak řečeno ukázat cestu skrze smrt která zaslíbení a nebyli tak to je ta hlavní chyba všech církví nejenom vám nelidské. Vy katolické všech křesťansky chci k vím že smrt lidská je zaslíbením života věčného neni pravda své budu vás chyba ten protože no. To si nejsi věčného života jenom dosažení toho věčného života zde po smrti žádnou naděje nemáme žádné zaslíbení nám věky když protože nemáme k dispozici přeměnu toho ča. Jsme ona věčný tady máme transformátor který dočasné může na věčné převést a proto máme naději jedině tady je do toho věčného života se dostat po smrti ne si tam jsme ještě méně než ta husa ano. Nemáme celý transformátor a proto nemůžeme s přejít do věčnosti tak když to musel vědu ze zkušenosti těch co před námi odešli v tyto prosím do světa tak musím říct že oni mají ne. vyšší možnost se osm do ta zalezu ten světlo které se mostu napovídal mu vy taky ale dál ne to znamená oni mu mají možnost do toho žlutého světla pozvat. Shora pomoc boží v podobě třebas pomoci světce nebo něco podobného a ano a v tom ta pomoc není uskutečněním tomu. Že po bohu pomocí jo no v člověk je každý člověk přirozený člověk všech byl být celou. Tou silou na sobě samé na vlastní existenci proto toto vysvobození od sebe sama čili spasení není možností člověka nýbrž pouze možností boha samého jedinečně napsal. Ano ato boha v člověku to je kristus kristus si vtělení božího sebezapření jedinečně napsáno kristus těch vtělení božího sebezapření nosem božího sebezřeknutí. Bůh se z říká své božské vyvýšen dosti přichází k nám v do naší v by nikdy v stává se člověkem jako jsme my v a a přece je nic. Jiný než my lidé hříchu v k jiným v tom že nežije v ničem pro sebe nýbrž zcela a naprosto pro druhé a tedy vlastně pro svou smrt. Tady ten je shodoval dohromady něco způsobené patřím e jim to neni pravil že vyšel pro svou smrt protože sloužit protože druhým to ne to co člověka jestli byl přemožení smrti. Totiž v jejím přijetí jakožto dokonání tohoto osvobození od sebe sama neboť jste než umřeme tak protože my spasením tím říká neboť za další smrti která. Nás čeká a nad naší smrtí stojí sám pán života a smrti náš bůh to zvěstuje a osvědčuje kristovo vzkříšení kdo je to. Jasně kristus kristus je v člověku proti tomu našemu starému člověku a tím pro nového člověka pracující a bojující bůh kristus který není milost. Všeobecně všeobecná a mrtvá nýbrž budoucnost naše budoucnost a to je nejnaléhavější a nej aktuálnější celém bytí kristus je nic. Z nemít abych božím majetku to tak to patří bohu může se svatým pavlem vyznat těmi dala skýtá by to bylo a bude na svatý jich kde je jimi kristu jsme já. Konec citátu se tady byste řekli popisy tohoto listu že byl zlé toho teologa zrodit než je kolektivní mystiky konci toho jakou zkušenosti spekulací s na to na poli. Nou e toto vymyslel a při bližším rozboru všemi jde najevo že jde o ryzí do teologa a nikoliv o mystika s mystickou zkušeností že to patrno z výroku královským dvě vracet. Povolným do temným či že mně kristus pane v povolným vel nástrojem v rukou boží se člověk nestane z vlastní vůle nýbrž z metafyzické zkušenosti. A v se může jen disponovat přerůzným způsobem proto dávám moc prostě nadávám protože to neužitečně jste jenom malinko tak jemně málo prostě dosud co např. On trpěl svý protože přitom trpnost v něm nemůžeme potřebuju mít na nejsem trpělivý to jsou vodu že vím jak to je že on bůh v nás si sám sobě přitahuje pas sám nás nechává. O životu metafyzickou zkušenost a my různě způsobem s ním můžeme s se k disponovat to je pravda proč je ženou svatý dopadat zasetém metafysické to si si k němu sklonil kristus dal napadlo předtím. Máš jen ta chtěl ty křesťany pronásledovat e tak to je případ zcela nikoli výjimečně ale zcela radikální ho přel přerušení v tohoto ten tu kterým jdeme k smrti normální. E zvířecí a převrácení ze své na stranu do poznání během života e takžé po složitě nás jsem se stal ten pavel proti vlastní vůli. A to platí o každém člověku zemi synem nedovolil je tedy do jaké míry nám tady vlastní vůle vadí že myslím jsme tomu vůli dobudeme to. Králoství božím a začlo se staneme proč jenom v no to je to co jsem říkal dopoledne že totiž do věčnosti se nemůžeme dostat když si to zamane na záznam on. Moc dobré lidi například v plzni abych nemluvila nepomohl tady je ani v tom dobrem nikoho před například ten stáňa po proč to upřímně přeje ale nedali se mu to proto si to přeje a to. v míry se může přitom zlepšovat ale nemůže být vědomě spojen s bohem nikdy ne protože do toho dávalo vůli lidskou která tam nepatří tam se to naopak je proti bude lidské kdyby to zažívala že vnitřní modlitbě aspon. No tak by zjistil že je to proti jeho vůli že se mu bere tento život při koncentraci ale to proti jeho lidské vůle neboť člověk se žít pro ten držel nechci ztratit tento život v tak no. No ale pavel byl od chvíle co byl obrácen předtím damaškem mrtev v tom smyslu že jeho vůle byla dokonale pod říct. Na vůli boží v jiném smyslu mrtev nebyl takže se říká o zabití našeho jáství to tedy je chybné názvosloví mně řečeno jeho si zůstalo živo ale v. Bylo dokonale podřízeno bohu nebo dokonale podřízeno bohem tak dokonale jako pavel věděl že mi živým bůh stejně smrt svým byli ježíš. bych které jsem malinko zastavil protože ježíš kristus v pře s ním například byl tedy v věděl přesně kdy bude končit tan k ten jeho západ. Z pozemský aby se dostane nazpátek do toho otcova domu to přesně věděl obal na to věděli takže to je ačkoliv tomu svýmu žáku se kterým šel brzo budu svým do nebe ten tak se na to příprav. A ježíš neříkal maličko tu při země maličko neuzříte mně by brzo pudu tam kam mně jiným nemůže následovat sešlu ducha svatého teprve potom mně budete moci následovat takže se tady musíme v ještě. V vyslyšet ježíše krista i po stránce že dáme jim poučit tou dokonalosti ducha nebo řek bych po umění nebo v mistrovství ducha a. Takže ježíš kristus byl také mrtví od třiceti let kdy působil mezi lidmi to jest po dokonale dokonalém sebepoznání jordáně a po přemožení svého na poušť ježíš se ve všem by. Je totiž otcovou vůlí v tak v jeho reagoval vždycky v plakal s plačícími radoval se s radujícími a tak totéž doporučoval aby dělali jemu. Čili mysli ne náhodou prvním ježíšovým zázrakem bylo promění vody nevinnou tato také proto aby si zabránil nebo znemožnil jednostranné k pochopení roste. Mu pochopení a jeho života jako náboženské nikoliv celoživotní záležitosti si pomoci celému životu strádajícím a je radujícími se lidem. Spasení taky nalezení nového opravdu živého středu života na kterém je že jsou letní život závislý jako světlo zárodky je závislé na přívodu li tři ji z strany z provozu v provozu a ne tedy. Ji na sobě odvozeném pomíjejícím světly spaseni nejde o sebe k bohu nejde od sebe k bohu nýbrž jde z boha k sobě a ke všem a ke vše. A tedy je tady smyslem muselo moc z toho říci mistru strany vysvětlit a ne bych chtěl přeješ. Říct aspoň todleto že bych ježíš nekázal nějakou výlučně náboženskou cestu o to by byl opravdu není. Dělal zázraky jenom takové které jsou viseli z náboženským pojetím života s prostírá on dělal právě zázraky třebas i na takové svatbě nebo někde jinde by byli rozmnožoval víno bodu novým. Tedy tím přeměňovat takže chtěl dokázat že tady jde o něco víc o něho ukazuje na celý život a tože křesťani v z celoživotní ukázky jak celým životem bohu máme jít udělej náboženskou. U záležitost tím tomu dali nejhorší ráno protože život nejenom náboženský jana bože život je ten pravý život nýbrž celý život kterým jdeme k bohu je správné. Život musíme najít i v tom co je proto neutrální činnost a co je činnost která ses dosti nemá nic společného cestu k bohu vím že to těžké ale ježíš to takhle ukazovat nedokázal. On por nábožného člověka cestu nýbrž pro každého člověka a nedbá na to že ty lidé kteří měli tento příklad od něho že za ním nešli že se ježíši třeba dali se milovat. V jinom místo vody ale dalo voni se stálice protože zatím na nic do ničeho nedorostli tak bylo měl pro každého i pro ten stupínek přes který se měl do šplhat měl něco co říct takže on nepotřeboval i ten nejmenší čtu. Jen a kdybych jako to po co tady s vámi nesením protože že si dovedu představy jsem neuspěl za nějakých janem kolik je takže neučil ani to krát takže vás nedostanu taky to nemá svě člověka přesto stupeň začínáte poznal vědomě boha poli když vám tady stalo během přednášky tak neb nebudu to považoval vzal v nějaké nějakou školy vymoženost nýbrž vzal zásah boží ducho.