Karel Makoň: 87-09 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ona získal nazpátek tu možnost dovršit smysl tohoto života který spočívá v tom že se nad se tak dokonale zapůsobí. Nebo jen tak dokola zapůsobila tímto životem tak že může vejít po k i s tělem do věčného života že může tělo získat na svou stranu. Kdežto my toť tělo na svou nastalo nesmíte duše dostane na protože se oddělí od smrtelného těla své tělo skončí zde svůj život ne. A že rozvedu myšlenku dítě ve věčném životě. To je myšlenka velice užitečná když jeli rozvedená a může být bezpečně rozveden na proč ježíš kristus na to upozornil dokud nebudete jako jedno z maličkých těchto nevejdete do království nebeského mi totiž na jedné straně musíme mentálně dospět čili bez nevidí dítětem které věk květiny jsou mentálně dospělý a nade nestranně el v tom že jsme dospělí musíme zůstal. Jako děti velice obtížná dvojí vás situace kterou musel propojit vědomi jinému organismu živém. A pro na to nesmírně těžká kapitola. Být dítětem aby při tom mentálně dospěli cizí den není dělal že on tam neřekli kristus buď sedět mi. Poznal každé slovo je tam a jako je ti živou se mi při tam dospěli mentálně ale být jako děti jo tak to je první věc kterou jsem chtěl být sami se za další věc světa. Že to nesmíte jistot to do hlavy že více dítě umyl více dítě na tak dále a že ty věci mohou pochopit slepé než dítě to mně neopravňuje k myšlence že by byl blíže království nebeské a protože to bych ještě nebyl jako dítě že by byl něco čím jiným než dítětem než jako dítě když jenom dospělý člověk na to nestačí. potřebuju z dospělosti umět slevit se musím vzdát novorozenětem který není ještě vůbec ničím tak daleko musím jít. Vy není ještě tím člověkem který chápe tento svět je dokonce o ani nevidí ani neslyší než se proč pro učí že to se ti ten ona musí přizpůsoboval tomu vnímání smyslovému. A když se do takového nic dostaneme. Tak z neschopny z toho nic se dostalo království nebeského čili jenom toto nic z krásy nebeském možnost existovat. A něco jiného co ještě něčím takže dejme tomu začnu zprostředka v tom koncentráku když jsem měl za sebou. Život v dost vyspělí byl se mentálně dospělým v sedmnácti letech tak potom se milovat to naroubovalo svatost. Tak jsem si myslel jsem taky svatý pro mýtem s to z tomu říkal veřejně duši nejsem ale který jsem si myslel že jsem že jsem. Nad tak jsem měl jsou odevzdávat věda ježíš kristus neměl co odevzdala zůstal jako jeden z nás kdyby byl nedělal ty zázraky jak to všecko a kde byl vedl ty učedníky tak dokonalé k tomu bohu dal. Tak neměl toho tolik s co odevzdal. Jako měl čili měl toho svého ducha do toho zamontována tolik v takže by dejme tomu na kříži neměl vůbec prakticky svého ducha který by stála za než aby bylo odevzdá. A tím by byl nemohl pokračovat cestě dál ale protože měl bohatého svého ducha toho zamontován mého do cesty k bohu tak pomohl odevzdat a protože tam byl ničím zase to bylo dokonale kázal mnou byl něčím protože pro spojení s pojem který to bylo vším byl toho nebyl ničím tak jako ta. Tak von se toho vzdát tak si byli dokonale ničím na tom kříži a když přitom ještě odevzdal svého ducha. Ne tak bylo dokonáno takže potom o říct dokoná nově s tím jej dokonána ta cesta do mistrovství ducha. Cesta která se transformační schopnosti člověka zastat je dokonána víc transformací tělesnou nemůžete do klást. Proto na příkladem nebo potom seslání ducha svatého se jevil jako seslání zhora že viděli ty plameny sestupující na si. si to nebyla transformační schopnost zen v těch učedníků nýbrž to byla moc boží která sestupoval přímo na živení živý organismus ano. E. Tak ten asi všecko a tady jsem jem říká a potom že jsem vlastně porušení poslušnosti. Určité normy si že do normu přestane poslouchat se dovršuje další stupeň. Ono to tak navrch je ale ve skutečně jde o něco jiného kdo si tu normu stanovil je tady důležité ten buddha asi stanovil normu askeze. To byla jim stanovena a no a v v v v k v ale že měl být ničím tak se musel sám sebe vzdá tak jsem musel za ty své normy rozumíte tomu. A tady ve všech případech se dalo odpojit tím způsobem že to sebevzdání že toto sebevzdání. Ale vzdal se nějaké normy nebo co to co jste jako vedle tím dotazem roce špatně vtělená o vás. Protože tadyhle musel cele že to sebevzdání a dokud do se nezná nepostoupí i po stránce kupředu že se vzdám všeho toho nejlepšího jsem si předsevzal. Prosto převzali ale tak nemohu kupředu po určité době nemohu kupředu protože tato přednost jít k tomu bohu mám mocí k tomu bohu. Tam není v přednostech lidských nýbrž od boha dané on jediný nás táhne ano. A my svou vůlí. Se od své vůle naopak odstoupit jako ten buddha odstoupil od své vůle no to s a přestali správné podporujete někdo z vás že to brali nešlo o hodinou poruchu normy nebo přestoupení domy protože tu normu si nevymyslel člověk v tom ráji nebudete jísti z tohoto stromu. Kdežto z vymyslel pán bůh a oni do porušili čili neporušil vy vlastně. Nějakou svou osobní no tomu či by nevymanili se z vlastnictví naopak do něho za vedli protože za toužily aby se dostali k tomu poznání že mám žárlivě bůh tam říká žen bibli jako je nic ticho protože dobrá milost od se vrátit do ráje a ono to tak. No ale tak prosimvás to si neodporuje nýbrž to je z jiného hlediska tatáž věc ukázána o na věc může být se aby byla pochopena a ukázal nám minimálně ze dvou stran minimálně nebo ano. A tady je ukázána z strany toho nechci říci sto lidského. Ale toho do děje zasazeného vývoj ten vývoji který člověk duchovně prodělává mála svůj historický nebo v její dějový láme z je to řeknu rovnou zprostředka to je klam že to potřebuje ten historický nebo dělo víra. Z kdybyste se ocitli jako třebas se ocitl vší horovi do host nebo kdokoliv jiný před tím. Ve vědomém spojení s bohem anděl se váze stál když jste se ocitli v tom vědomém spojení s bohem k tak byste kdy se to pro zažili odpověděli takhle. jsem si to uvědomil teprve ten je atd tehdy jsem k tomu spojení tak ale jsem byl od věků v tom spojení se o tom nevěděl letem. Čili to ten příbytek u boha. Je pro připraven od věčnosti jenomže nejsem z něho vyšel jsem na tento svět tak jsem byl dítětem když oni vyšli z toho ráje takto bylo pořád dětství ještě ano dětství tohoto lidství jako dítě jako děti jsem kříž jako děti se chovali. Kdyby ještě jako děti a proto mohli dvojice rychle kupředu ale duše vodit se nechováme myslet brzo dospějeme jdou úkolů pozemských ta tatam toho že ustrne. Čili rychle to rodit v tom úkolu tím pomaleji todleto prostě kou za dál nahoru. Takže jestli jsem tady vykládá že to nebyla normám vlastní toho člověka kterou on musel v tom ráj opustit tak se říká jenom toho že co se tam děje není záležitost děj jehova. Nýbrž je tam ukazováno za podstatu věci za pro na pravou podstatu věci ukázal která je za dějem zájem je totiž. Rozvoj který je od věků připraven a potom se odívá do děje a u každého člověka svým způsobem. Takže to co vidíme že probíhá adama z ráje jsem pod tady špatně živila podobně to ani podstata věci. To je o děl v nedělo a to nedělo faktu že my jsme věčnými syny božími jetě měl nebo dcerami božími ale bez to s nevzpomínáme ale že si na tom že se na tom máme vzpomenout během svého života a tak dále takto mají dál. Čili tadyhle se vykládá jiná stránka ta hlubší stránka věci nedějová ale my jsme to dokonale obdařil li dějem a ustrnuli jsme na tom mít dělo ven pochopení věci takže si myslíme že někdy před noho ty své svými se o tom říká naše zní se něco stalo se podob potom ten člověk padl z toho ráje ale v ní. Ta zkušenost moje maso musí on jim bohužel vím o přijít z toho jeho přáteli sto pro třicetdevět vyd rád tak žení nikdy se to nedokončilo vše nikdy nepadl někde v minulosti člověk z ráje nýbrž každý kdo se zrozuje na tento svět z toho ráje padla ku kam při když tady se zrozuje v že do trvalý proces když to trvají proces tak vám to měla zapomenou napovědět. Že zatím jen něco nedějového že to vyplývá ze zdroje který není jeho a tady je právě vysvětleno v tomto pádu z ráje že to není dějové se to okamžitě odělo do děje a takto otroky pochopeno že ale není to dějí jo. Jste u k jiná stránka ta pravá stránka věc no prost ten jejich v jeden vinu katolickou vlastnost že v každé své fázi dozrává nějaká fáze dějová a ta nesmrtelná součást o tom co dozrálo a podle toho zasahuje anebo nezasahuje. A marně se jako snažíme zasáhnou vlastní vůlí ono to čím dále tím denním ano takže máme dojem že nám přes kterou se stany nebo se snem nemáme ti pokrok jako smyly dříve omyl. Je to jenom co se nám perem vlastní vůle protože v aby nalezl na vůli vyšší ano v že jsme pády dvojice vedení ne o tom je tedy pravda. Čili že nemůžeme být neposlušný že nemůžeme být poslušný jenom po služ nebojí jenom neposlušný jsme zároveň poslušni nebo nic z toho důvodu že jedině pádem dvojic může zvolit s mu být vedení jak nese dostane za své dvojí sil který dovolit mu tak nemusíme by tito způsobem vedením nýbrž můžeme vyvedeni jenom tím absolutním dobrem jo. To je to vých v tom výkladu písně o to za ano byste dovolili po ještě co k tomu dostavil ve protože pokročilou v tom výkladu písně o. sestoupí do egypta nou mimochodem v jsem tady stravy se toho taky ten mám opasku jsem e toto li jsem nová dneska nevysvětlil. Se jimi šat ze zlata bylo tomu jsem třeba zase nevysvětlil jsem to jsem taky nevysvětlil tedy viděly s lásky to znamená se sem do ten na ten se nedostal v tom z za ten šat tu na drahokam muset tu obyčejném lidském. Šel na to krásnější znázornil tím že se narodil betlémě u těch zvířat jako zvířátko. A oni mu dali totiž vás z lásky s řád pod pro vy pláž i ti na míru. A uzavřeli se mnou smlouvu zapsali ji do mysli abych nezapomněl sestoupí do egypta a přineseš odtud jednu perlu atd tak dále. Budeš se svým bratrem zvěstovat naše království jsem to zkrátil na co se říká a ne to znamená my nemůžeme zvěstovat království boží zříte než cestou vede k jít dál. Znamená do země která je symbolizována tím že nedostávám zábranu zhora od boha nýbrž jenom ze země. My jsme na tomto světě v egyptě znamená dostane záplatu ze země vidíme pijeme dýcháme teče do do země ze slunce ten všední zemský do původu a nikoliv nebeského a jedině za těchto o koho si může hlásat králoství boží jinak né. Bychom neměli byl tohoto přísun nu pozemských schopností tak bychom to nedokázali ne tak el byla by to smlouva a že jsem tak musíme se dostal. Do egypta znamenal do místa kde jsme absurdně s pocitem oddělenosti od boha ale děláme odkud přivést perlu která je tam lidskosti svýho draka blízkosti svýho draka. s oblibou tedy říkala pohádku o tom se svým draku který dál klíč k princezně o na jazyku ten ví. Aby ty věci tady správně říkala to nebudu číst neusnul centra. On ho za říkával takže on tím za říkám váháním u spal toho draka. jsem taky toho draka za říkával takže o prostoru za říkával jsem ho spal a tím se objevila ta perla pro ano a pro každého z vás čili oni znali mantrická cvičení sled. To se o horní listy k s tím ale taky ukázka toho že v čem podstata existeční cesta k že totiž tam opravdu pomocí mantra. Se dostávali k tomu aby se celým životem obrátili k bohu tak. Pojedl se když my se čím říkáme třebas jméno boží když říkáme že koncentraci sami se celým životem neobrací nebo mi před tím ne dnem božím obracíme bohatém málo. Ježto který jsem neodvracel nějakým jménem božím který taky přeříkával v bohu nýbrž se svým životem a protože jsem byl jako dítě když jsem vstupoval do tohoto stavu když jsem v tom mám to vám nejenom boží nějaké přeříkával na to co říká od pod sval jiné ale taky jméno boží tak jsem to přeříkával. Tak jsem to ne přeříkával jako me jenom boží nýbrž jako na prostředek kterým se celý je moje tělo odebírá bohu a co považoval za takový prostředek účinný prostředek kterým se celým i tělesně o odebral k bohu. To jsem pojal tak dokonale že jsem při těch koncentrací okamžitě upadal rok o každého pro krista zle a o k a taky jsem časem patrně nebyl viditelný a nebyl matka zemi protože jsem nastoupil dokonale tedy nastoupil aspoň nastoupil ve dne dokonce za to ale to byl jsem dokonale cestu ex. Řečí takže si začátcích aspoň trošku vyznám ve těla tom dokážu učí jasem za říkával toho draka. A ten drak je vypustil tu staru to znamená on měl vrátil k duchovnímu pokladu ano. A jsem opravdu tím že jsem věnovat i to svoje tělo nenapadlo něco o nemám věnovat. Tak tím jsem vlastně začal duchovní cestu správně jako by že si cestu kterou ukazuje ježíš kristus svým životem. Ale chci vám říci že kdokoliv nějakou modlitbou nebo nějakým prostředkem nevěnuje celý svůj život bohu nebo nevíte by to bylo možné právě tím prostředkem celý svůj život věnovat tak let ta vaše mystická koncentrace nemá znak osvobozující ideje. hlavní podstata osvobozující ideje že tam celý mohu pomocí něčeho jít a vám řeknu dost těžké ba řekl bych nemožné na takovou myšlenku která by celého přiváděl bohu vůbec přijít. I se na ni přišel před o vás o to tam nebylo tak jsem básně číše. Jako semene při žena praně při tak si taky ani vy a proto vám musím rady že je osvobozující ideji se dostanete zcela jiným způsobem než já. jsem šel cestou poznání kdežto někteří jako třebas učedníci páně či tou cestou cestou víry jsem nešel. Takže vy musíte se smířit s tím že budete krok za krokem přímá v závazek nestraní víry ta víra vás bude čím dál tím víc poutat a vázat celým životem budete li žít životem žije li prosim je právem nám jindy jisté vzal slívají zvláště je si vjem že naše nábožensky. oni křesťanem tak na to právo je náboženstvím sváteční dnů. Čili to je strašně málo. My si nedělejme do kostela a tak dále nebo sebe než se po modlíme co to je to pro vás třebas posvátná chvíle ale to je málo. To musí být celým životem říká jesudian atd v pořádku. Pro z čeho nesmírně cením jako křesťana protože když třebas nerozumíš smyslu a on z to přiznal smysl ježíšova života tomu nerozumí co mně o dal vyložit ale to nevadí on nad celým životem de a on celým životem je ne že protože u sebe poznává správně a že mám na pěstoval nebo naroubovalo co ještě a když horší je to s tím duchem tomu mu to nejde o to na ho. Nemáme za nikoho žádnou povinnost než za sebe. A z této povinnosti muset odít se chtěl kázat to jiným takže on tady říká že s tím svým bratrem mohou potom ukázat. To králoství boží ve jsem pro ten v této lidské tělo a toho máme por do bratra nikoliv za posla prosím od jako tou myslel svatý li je v svatý čit z assisi dlouho ne jednat jako s poslu. Nebyl přišel na to by bylo později byl pod vy živen nadto pod živení za svět umřel tak. Přišel že si jednat jako s bratrem. Pak jako bratrem a toto oni věděli že by to měl dělal začátku bezvadná ježíš klade nejsou tyto chyby vůbec. A byl ale tou chvílí jak tam sestoupil do egypta. Ale krát za tím drakem se usadil dohodu květem očekával se zří při tří ne byl sám a osobně měl zůstat cizincem pro ty mezi nimiž tam dále žil. Věřte mi to že jakmile jsem dosáhl. Tohoto stavu jsem u toho po pět let cvičit příhoda ka stanul tak v chvíli jsem byl cizincem nejenom pro široké okolí úkonem se vody pro svou matku o symbol bylo někoho cizího nebylo moje matka. A toho budou veliká to byla veliká potíž. A oni o matka především jako v tom svém věku na se vracela do života řekl jsem ó ano v kámen. A přesvědčila že moje matka to je svůj život jsem to že mně k tomu že je to musíme si jako realitu život protože jsme tomu odrostli pro zahodit kdežto jsme tomu odrostli tomu jsme daleko dokonale brát jako daleko než předtím ne to potom najednou zabiju jako indové to není mění v. A kdežto to je veliká potíž pro jindy přes do tu pád nese dost dobře o ty oni si cestu vůbec neznají vůbec nemají o ale nejmenší tam on to o tu krásu dostaví a. Vědí to všichni a protože dejme tomu om ramakrišna. Že ses co se uznávat a znalý ale ten bál na indickou tradici tak souhlasil s tím že umře fyzickou smrtí v souhlase a nic ne ne po k vnikla proti tomu aby neumřel mohl podniknout ale ne podnikat tak to je jiná věc prosit. Ale. Tu jsem spatřil raka z východu jeho a kráse na všech sice syna slavného rodu přišel při po je řek měl zase vědní k těm při které bych společný vjemem poslání varoval ho před i ty ženy před stykem s těmi čistými o byl byl jsem si však jejich kroj aby vede podezřívali že jsem přišel zvenčí abych ti mohl vzít beru aby jen známe nebo svaly draka nevím jak se však dověděli že nejsem s jejich země nastrojil lest aby mne ovlivnili. A jsem z jedl jejich pokrm. Upozorňoval že toho že považujeme. E pokrm lidský znám z toho nad tomu se vzdávat brát za naším ohled v muss dnes s přít vím například jíst čistý pokolení a ne špinavý pro děláme tu netkví mat dobyl styku tak něco si odporem nejvyšší kristu. Ne co do půst schází ale co z úst vychází posly člověk v k v. Kdybych snědl cokoliv tak by to nebo z první jako to co smích vychází ano. E takže nejsem mám proti matkou věty světový pro nás svět ale. Nesmí to přesto určitou míru protože by to moc zastínit sil to evangeliu výše krista a my jsme si oblékli kroj těch nečistých. Máme opravdu mysleme stal obléknout ti k roli než nečistých je situace člověka který jíst prasaty v tom v z s o marnotratném které od o bude si k rojí ho řeči. A ale jisto co oni vědí že čistí jako ty prasat ta to tam je krásně znázorněno ovšem on do země no o to. A ale není na ten o to nepoznáte že se od toho víra on se opírá o podobenství mana ten život tak se opírá o znalost symboliky ježíšova života a tedy z čeho daleko větší než po v jeho komentáře. Ten. To podobenství o ten svět pouhý komentář jeden z boha komentářů život ježíše krista. Jiný takový důležitý komentář k a ten život ježíše krista ve předvádím ale třeba rušeno ve o vedla že na to nestačím časově a tak v tom komentáři například jen zbude z tvých v tom momentu je že on přirovnává prosti boží k různým věcem a k jedním s tím přirovnáním ne k jedné věcí učí. Prožili byla bylo protože na porovnal jako tady na na poli kterou byl někdo nalezl v trojjedinost co o a on to pro jako planou či jednostranným v tom pojetí ale u k tomu co je mistrem ve vzít nenalezl všechno co to nemohla pochopit. Ale se ta chopím jiné stránky ato podobenství o ho ženě která vzala kvas a zla zamíchala ho jako malinké množství toho kvasu to tří měřic mou vjemy se při měřice opice strašně moc tato je rozměr nos lidského těla do tohoto zamíchala a vono zkvasilo všechno čili tam nese na všem schopnost nás cele před quasi jsem to. Překvašování pociťoval těchto v nich svatý že duchovní cesty na toho mantram to zaklínání toho draka bylo tak dokonale určeno nebo vystižen no že se ano. Pociťoval jeho vliv v celém těle právě v těle protože jsem tím tělem tak vyšel takže o nebylo vynecháno do při vzato prodírá bylo přetvářet kdyby bylo nebývalo přetvořeno. Překl vašeho fakty jsem to kvašení pociťoval. To byl to se muselo v tom taky zabrání potom by to nešlo přes určitou míru. Protože kvašení svůj průběh taneční se když se nechápat pořádal tak se zvrhne nepravé kvašení a jsem děl že v určitém momentu musím se dostat za to kvašení. Tak jsem za to o čem jsem z toho zabrzdil ale když jsem ho ví. Tím patřením prošel takto mělo tyto následky a budu od aspoň dva ale aspoň před tím bylo dobře vědět dva. Vím že jsem předělat dvojí v fyzickou tu nebo podstatu nebo v situaci nebo dispozici tak že ti lékaři mně za rok toho cvičení nemoc život poznat jsem byl jiný krmit ve mně obraz jsem neměl tu srdeční vadu kterou jsem před tím a nade mnou nelámal vůle říkají že to dítě vám beztak zemře. se měl absolutní nechutenství je ti se nás těle a náš a tak dále se ještě rad. Byla pořad a oni nedával taky že jiná ne jsem pro samo jsou všechno vývodů za shodu protože jsem byl od svým prosím tom ale dalo by si to bezvadně učím koho ty že sví na to všecko protože jsem se všechno slovního dobré. Tak to je jenom ukázka svého života jak to způsobí že ta perla je nalezena. Ale jak ona v těle v sobě mění toť tělo a protože jsem nechal projít do kvašení prosím toho všímám či pro zkvasilo všechno tak se udržel pro poznání kdyby byl nebylo kázal udržet pod kvašení kdybych to byl zřekl předčasně nebo pozic za své. Tak bych byl neunesl buď neunesl to poznání. Které dneska plyne samovolně domnělá hodné v mám v no samovolně domě kdy měl s to moje poznání. A byl bych zahynul při návalu toho poznání třebas v tom koncentráku neboť zažít najednou. Začátek světa stvořil mělo konec na poslední jsou pro maličkost se překonání po proud celého času. Dějového a do bez dějového tak to jedna věc že jsem to vydržel a že to že k tomu fyzicky nepodlehl. A druhá věc že jsem schopen kdykoliv je toho zapotřebí mít z toho toho po v asi vědění komukoliv cokoliv. Dodat nebo předat protože mám dispozic čili velice vznešeného přítele důvěrným ka as společníka který varuje dneska abych věc ne nejen s těmi čistými a ten mně pravé po to znamená. dneska nepotřeboval nějakého druhého třebas esesmana aby někam dostal když jsem ho chodit společný. Který po máte ti že si toho druhýho do s to byl to nejde ale oni pořád provádí takže je ten druhý je to velice vznešeným druh. se držíme někoho az nebo jesudian nebo nevím kdo ještě nebo svatá terezie tak je toho pořád úroveň vědomí která na všemi úrovněmi kde to není pro svatá terezie pro osobně a jenom tak přednáším. Nebo host nebo u vás nýbrž pro mně úroveň vědomí nebo na vědomí věčném ze které volně mohu čerpal jak je toho zapotřebí pro někoho ne pro sebe pro ho a to ale tady o ona dál a takže on zapomněl na před na perlu. To z toho postavil rodiče ale li že však pocit čili co na dole bylo a po naše království dali krásy aby se všichni zklamáni našich bran králové hodnostáři pád věd i přední muži východu o mně rozhodli že nemám přestal styky tě. A za z napsali mi dopis jejž každý z mocných podepsal od svého otce krále králů od své matky která vládne východu. A tvého bratra v po nich druhého pozdrav tobě náš činů vidí vstání procitly ze spánku pocestný slova tohoto listu a rozpomeň že jsi synem krále. Prosím vás v těch šel jak evangeliích el tak těch tak když pro svatýho pavla se mluví pro tří probuď se. Si nás pak nejsme vzhůru vidět neboť nevíte dne ani hodiny tak co pak s tím kdys a ne z ne pokud se nestýká nevědomě sbohem nebo spojenou moudrostí tak spí jiné. A z toho musíme pro cit to z tohoto spánku jsem se probudit toto pochopit těmi se mi dělat že ten autor to dobře věděla že ti byl které nazývali kristus s mrtvými jsou vlastně mrtvým v to že může z proti duchovně si soud. Co spící mi jakoby nebyly duchovní věcí jako by to nebyla pravda. As toto spánku musí vyburcovat jež kristus kladl podmínku jakmile někdo vyburcovat z tohoto spánku ihned se musí chopit cesty musíte si věčně kriste mít kdy za vás třebas minutu tak ztratí strašně moc sil. No a jestliže tedy spatřil o ní. Vešel do setkal nabyl jen tu že tím se jako je minul jsem byl nabyli tohoto světa čech kdy problémy teď tedy máme on se toho zbavil. A pro vás z toho spánku o svou měl si že královsky synu jsem se v nás ti letech. svoboda zatoužila projevit se jsem nesmírně tou byl jsi projevit tu vnitřní svobodu plakal jsem že neví co nechtějí přímo jsou v této čit. Z to říkám kdybych jednoho jediným pro člověka obrátila k tomu poznání jsem se prostě který z toho. Tak bych udělal dosti. Že to dosud podal bylo temnosti ti ti pěti případech ale mně se to nemůže od a dal se dobře vím protože. Se to podařilo protože když těch pět splnilo podmínku se ztratily v nic mít. Svého vzdali oni věděli že tam jsem co na to by jako víte sice že tady všichni zemřete ale pro vás ale mladí nebo staří ztratil vzdálená záležitost. Je to tak taková jako do bylo pro on tam někde je po praně nemá město lidí takto podle aktuální že věta tak nemohou být popraven taky kdežto by si myslíte ještě zítra byl živ. A to oni si nemysleli oni nedej ne ani hodina sobě protože si ta dětem neboť nevíte dne ani hodiny toto je požadavek absolutně i měla ten ho tady zná ten o to. Vzdát všechno z symboliky ježíšova života to je tedy vzácná vyd a teďka ale když babylon nechal vlevo vizte třem ty problémy svoje osobní. Přešel nese si ještě na poznat že myslel si který jsem jako v nad bez nechal v domě svého otce jsem překonal spatřil vidím hned že se mi podle do válek jako dostal bylo který jsem se v něm viděl a poznal jsem tak sebe sama se toto o tom mluví svatý pro velice dobře. Kdybyste věděli jaká sláva pro každého z vás je od věčnosti připraveno království božím. Oko lidské nevidělo ucho lidské neslyšelo tak málo o rád as sláva je při pro na tady v tom co jsem že jo. A je to od věčnosti znamená když o tom nevím tak o toto je. Když tam vědomi si vstoupíte tak synu uvědomíte projde že to nastal ten den bude žitého do vám říkám když na milo řekne se o ty doby osvícen nebo jsem byl kde se spojen s bohem tak toho tedy buď do berete symbolicky jakostí z to berte symbolicky protože vím že tomu tak není je to symbol který vám to mohu zprostředkovat ale jsem jako byste všichni věčný. Vizte vnitřně bohové jenomže o tom nevíte a. Je to špatné jsem nad těmi lidmi který plakal s postem statků protože vím že nesplní jednu podmínku kterou splnit nedokážu spasí svět. F. A mně se miluj vystačit poklad dělo to nebudu dál vysvětlovat vrátili moji čest s mým nejkrásnější o všem a nad sebou to byl nabral obraz krále králů v v z s z s v ozdobil mysl k u před nás misraki je li tvé hezky všechno vysvětleno. Patřím asi že se nějak pro vědom toho. Hnutí vnitřní patřím nejí vystaví že vyššímu lidí v pro nějž jsem milost vytvořeno otcem a přijalo jeho podobu a prostě pojmy svěřil na li ke mně a za rostly tak silně nesení vytrhl z ruky v touze po tom který je měl obléknout i země se probudila touha abych své mu vrhl vstříc a oblékl svět stal jsem dokola ozdobil jsem se jeho barvami oblékl jsem svůj královský pláž. Který celého přikryl když se mi oblékl byl jsem přenesen do země je musí najít pokoji ten symbol toho pokojem sklonil jsem hlavu vzdal jsem poctu zářit z otce a říkal o zážitek strašný důležitý která mi ho poslala její rozkazy jsem čím byl a i ona učinila tohoto zaslíbená brát spala paláce jsem z s z s se mi sil mezi jeho vladařem. Za vás se nad tím radovala vzala mne s sebou do králova paláce všichni jeho podání zpívají tam krásné zpěvy sdělila mi že jsem s ním byl vyslán ke dveřím královským abych se objevil se svými dali as bernou ale jejich doprovodu před králem. jsem někde promeškal myšlenku která tady ale je že kázal že on měl na to tady jela se ve mně nepře víte promiňte mně tam potom do čte a chci se s tím obírat z tam hledat pro z vás nebo v ní. A je zajímavé že to je začátek znovuzrození. Že ten věčný život napřed vnímáme jako vůlí kterou ostatní lidé věcí která je za tímto světem víte. To mně připomíná z tady na vyšší úrovni opakuje to co se stává dítěti při narození. Ono opravdu tu matku cítí pro to hmat aby mu vně. Kterou byl zatím pro sem matčiným a kdyby toho nebylo tak by nemohlo být živo ano čili tady znovu v když se znovu zrozujeme začíná to hmatem mu měla podobně v co ten mate tam dobře světlem. A proto nebyl se ostatním takzvané duchovní smysly objevují o to nejsou duchovní si je to vysvětleno velice lapidárně jak to znovuzrození probíhá čili tam a to tak v níž představuje celý ten proč se s existenční cesty bez dosti fyzické. Tohleto pojednání o třech pak stránkách a je zajímavé že to věděli děl jsou s to přes ten těla by byl že dar kdyby to četl pravověrný třebas ke mně z se co by z toho co by tomu řekl mi řekl že to pohádka že to není skutečnost to je to v ale mýlil visel co není v boha v k v. Skutečně v. Protože to neni pohádka tak vina že říci že to to ještě do opakovat to co co co jste zažíváme není vědom své tento boha je to skutečnost ze které jako se se z to si musíte dál berte každý hnutí svého života. Každý každou minutu za skutečnou. Z této skutečnosti tomu svit absolutně skutečná můžete jedině dál že ten moment který zažíváte je pro vás skutečný nebo méně skutečný nebo méně žádnou se někdy žádoucnější že si přejete abych zůstal tak dycky je to chybné stejně důležité v jste chabý nebo dobří nebo silní nebo slabý to je jedno to všechno cenu toho věčného života který toto způsobuje jsem sebral to ostatní dověděl. Že nejsem to tedy existuje protože kdyby nebyla nebyl ten zdroj existence bohu ustavičně ke mně mne kříž kde prýštit abych nebo když protože existuje bůh tak existuje celý vesmír protože miluje bůh tak jsem schopen znaky lásky protože bůh poznává tak taky jsem schopen poznání jenom ovšem. To jste mě. Pro z když do to člověk pozná tak to z něho udělá rázem nic protože že bez toho bez ve právě z toho zdroje k jeho žárovka života dnes svítila.. Všechno a protože s tím a pomáhali si z toho svého východiska je jim východiskem pro správné dokonale správné ale z našeho bychom se toť těžko přístupné ano. To je to dobré to mental chyba. Za neměl protože se mi to že za nějaký konec jako čekali třeba v době ježíše krista to dobrou stránku potes práce že se trošičku ju ke kříž jak se říká ale jinak je to velice zatěžuje si myšlenka protože ve čekat nebo být ohrožen to není správné východisko pramen osobu bez ohrožení dobrovolně jíte daleko lepší. Jezte ohrožováni žádnou válkou nejsme ničím ani smrtí osobně svého dovádí. jenom říkám žádným tys tak nastane ani naše z mat ne nastane jsem tady ještě neviděla v tom se jako umřít neviděl a čich umřelo hodně jak lidi poznávají neumřel někdo ani pak čistě ses převede neumřel nikdo óm byl jsem žil spánek systém mohu stýkat jak chci. On nepotřebuje tělesnost o praví tak dokonale překonal v tomto světě že ji osobně nepotřebuje tečka ta mít takže on se těžko stýká dejme tomu se svou sestrou která pak teď tělesnosti od dělal než se na krista to nelpěl na něm daleko víš než jeho sestra no to nevadí ale prosimvás tohleto jsem měl potíž s nějakým přišel z to jako nic to byl říci učitel bývalý ale který čekal na konec světa dokonce tak. A není málo takových lidí kteří čekej na konec světa. My když vyšších no do nich málo jsem mu řikal prosimvás zbyl tečka nakonec se za pravé do kladné dost dotud do vůbec to nepřítel to nepadá úvahu nic takového špatní výklad bible. Oni měli k ale tam je řečeno co se zastrašit konce aby ty znaky vidíme že se přibližuju ne nevidíte. Protože jsem letní nebyli konce světa se o něho byl jsem zamění vim co to je že v k v. Tom řeknu na to povím protože veskrze chybná za toto se postavit k znamená chybně z na chybném východisku začínat. A když začínáš jimi východiskem nemůže se někam správnému dojít teď toto východisko bylo chybné tak do míry že učedníci páně za tři roky pobytu u ježíše krista museli od něho odstoupit. A proč bychom museli to chybu opakovat čekali konec světa fysicky konec světa v čekaly kterým nejenom ježíš kristus plně při tom nechal v tom budu kdežto použije kdo umí použít který sobectví sebelásku po postupoval mi to neumyl požitek musím varovat dělal s protože v atd jinak v ježíš kristus který nemá tu moc někoho bez pomoci tohoto znaku strachu. A tak el prosím ten pán přišel kdy vírem výborným pracovní sk. No dostavil se že na to pro smrt věřit v deset let na to za prosimvás hlavičku jen nečekejte a konec světa a toho jsem dočká. A on říkal to to je chybný co vedeným říká š. On není tak v tak že musím nechat fyzicky umřít zem když tato přišel a od tohoto přišel s lidským a to bych nerad abyste musel přes fyzickou smrt při s k omylu že se přišel k tomuto jmenujeme to pro v nadto nečekejte a to začnete s jiným východiskem je tady láska boží a ta nás chrání čili kdy byla nejhorším pátka aby by všechno končilo ta láska božím jako žid protože nekonečná a tam vede. daleko jež jak je vám. Pane podstatné daleko přiléhavě vší daleko oči to při nebyl to východisko než cokoliv a ne to tam dohromady neptejte do toto vykročil které máte který znáte které je správné to jsem držte do toho nemysli této druhé východisko které jsem tady řekl ano a říkají osobě že dopustí takovou zničili příval potravy zničila celistvou nedopustit ze list nějaký úkol před sebou onoho nechal zničit tak asi tomu rozumím věřit. Nevědí co dělají li od váš s. By přesto dáte nějakým konec jsem to a pak zase řek tam to tam prost jsem se vyjádřil pro ten předpoklad je obsažen ale oni s nepředpokládali oni si byl jist že tam umřou rozumíte o měli jistotou. Ze stali oni řekli tvé jestliže tady zemřeme jako každý den se měla před našimi za taky v s s s to li ji tak jednou musí do jednala dvě nás jenom třináct tisíc že to je to od vlaku tam dříve nebo později zemřeme nimi. No to vaj to tak. A v spoléhat na to že naše ale tělesnost lidská se pozmění. A z něco nového zní. Je jako přírodovědecky dávno zavrhnout toho protože v přírodě je z dochází těm změnám v fyziologický fyzickým změnám fázi velice pomalu a takže my dříve než jsme z ale tak že ty přírodní děje s nemysleli že si je všechno neměnné že opice opicí člověk věčně tak rád co čtení. Pravda o tam dostal nastávají přechody jenom že je to záležitost miliónů mu ho není jeho vůle. Takže s tím vůbec spočítat je nesprávné když se netýká našeho konkrétního dneška. To co říká do se netýkal byl širokou byl měl než když se lidské plemeno vyvine nějaké jiné pochybuji že se víme protože to se jedenácti tak kristus se jako tady z nich by člověk v do to vývojové. Bylo by nikdy sester opice. No vymyšlené na to vím z toho je dvacáté z od sice nevyjdeme. Protože v mateřském tělesné prodělali i pro své kopyt část že jsme těch osobuje mu nebo musím říct nebo pro tři v v vědách před lidský životu prodělali za devět tisíců v mateřském životě odleskem mluvu vně. No a čili byli jsme opicí tam byli jsme prvokem viz ne ale myslejí nebyli všech. Diskem těle své prosili tím vývojem mateřském těle či že překonali všechno to vtělení vně a ten se ocitli po pádu z ráje dva nepřekonatelná dále prase v mateřském těle byli v ráji tam jsem nepotřeboval jíst nebo celistvé vraždit nic takového matka nad živila že potřela nikdy bych rád kdybyste tam jako dále když nevypadli z toho tam tu tak jsem tak nabylo zlého se s nekřičel. Protože je pravdivé ale. Je tam je vás pojatým chyba aby z věk co trvat věčně ba tak je to chybné celé to jsem vrátek sela napl že totiž šelem neni tak oddělenost kterou on předpoklady návodu viděno tane. Z ta spojitost. V mezi opicí prvokem a nedělenou buňkou kterou prodělává matka mateřském těle ta tu opravdu těle. A my se nemůžeme ji zříci. Musíme si opravdu to on asi ještě nevěděl co do přede zpět dělat to se asi ještě nevědělo že matka nese se reprodukuje celý vývoji živého as vidí li života na této planetě. A že to z reprodukuje za devět měsíců že od nedělené buňky po člověka o velitel opis tam všechno tam je mořský tvor všechno je sám a proč zrovna se to děje téma se protože tu spojitost máme s tímto svým životem na této paletě my jsme opravdu nedílně spojení s celým vývojem života na této planetě a matka tím co se děje v jejím nitru během těhotenství na mně toho dokladem proč nerad produkuje tam matka. Během těch vybití měsíců jiný druh života třebas známa rozum nebo dále nebe a to jsem tou li nebo někde jinde nýbrž na této planetě a ještě ne celý život nýbrž po určité jiný od nedělené nebo i přes to oka a mozky o živočicha jako pak sice v tom v žít na to. Po životě tady lidské ano. Protože v lidském šlo protože na toto do pro protože my jsme po určité jimi s tím toho životem na této paletě spojení. A především na této planetě. A se dostaneme k tomu že překročíme rámec této planety co se mně stalo asi tak. Ono ku svět třicet pět a když jsem překročil rámec vesmíru co z za vesmír za časem prostorem vnitřně ve zevně se tak tak poznáme že máme stejnou. Schopnost reprodukce života vesmír jako takového že matka tu schopnost nemá vanem potřel protože na potřeli lest na svět lidské dítě tak musí umět jenom ačkoli neví že to umění musí umět jenom ten vývoj dovést je ses nedělo z nedělené buňky po člověka. A takže si takže pravdu dar vím že se dopise vznikly ale v matčině těle. A my mo. Abyste řekli neděle buňky i z prvoka ani se pro kam nebyli ani opicí. Jak za ním druhem pro vás tím způsobem pravdu takže to je to vůbec ne a. Po taková květy a protože s vámi nemá pravdu správně. Ale když se na to že tam nemá tak tito jedno vědy o to bylo to ani říkat ruka po se ten mat činitel je všechno pohromadě to o toto je nic zvládne ten vývoj života na této pane prát až. Jak to přišla chtěla toho nechtěla no to je pořád ne. Že my totiž opravdu vlastní vůle semen v tom o oči si být že deme těmi dveřmi které jsou proto aby tam fáze li aby tímto způsobem do života neschází ve kdy král synem vlastní vůlí rozumíte a to je nepravý přes vedu by či v tom. V tomto světě došel každý dveřmi je past již ostří. Nad ním otvírá a ovce slyší jeho ras o vás of sejme jen a vyvádí je když nemá všecky venku kráčí před nimi a ovce jdou za ním protože znají jeho hlas za cizím však nepůjdou ale utečou od něho v protože hlas cizích neznají jsem toto přirovnání jim ježíš řekl oni však nepochopili co tím ještě říci. On tím ještě věci o kromě jiného tu si dělat co se mi nehodí teďka vynechám ten s to dobře to příliš dlouhé oni ještě říci že my máme spoustu lidský vlastnosti jsou ty o chce. A mámeli je přivést vyvést al zavést cokoliv i za udělat aby to bylo správné. Tak musíme nesmíme při za převzal bič ku že musíme ji těmi vraty kudy i oni mohou projít neměli zk je vlastnosti protože ovce. Která by mohla předat před hlavičku. Lidská vás musí být přirozeným způsobem připoutané k dílu přirozeným způsobem by se smíte zříkat žádné lidské vlastnosti to jedna z těch ostří. Nebe dál řekli tedy ježíš stavu amen amen pravím vám v on učí jsem dveře pro o chce si myslí že vlastní vůle můžeme na této se něco nocí ale on ve sv. Kterými se chovat prosit prosimvás uvědomíte že chcete ostří vůle něco co ta vůle nemůže zastat v on je dveřmi toho jsem jenom klepá v nic víc vám neradil. Disponovat všichni bylo přišli přede mnou jsou zloděje kolu by či ale ovce neposlouchali. jsem dveře do vejde skrze mne bude zachráněn bude zkáze i vycházet a nalezne pastvu. Rody přichází je aby kradl zabíjel ani čili. Toto chování lidské vůle. jsem přišel aby měly život a měli ho hojnosti. jsem dobrý pastýř dobrý pastýř polní svůj život za otce ten kdo není pastí z dopracuje jen za mu z bohu. A o své nejsou jeho nejdou za je nejsou jeho vlastní od opouští je pak utíkali živý že se vých byl s k. A to o co roste na a rozdání je tomu u ve kdo je na tam tu na nich i o vás to znamená česky. Kdybyste něco z toho měli v že že se za bohem tak tím kazí se celé dílo by tam odstupovat kde dělat tím pádem nesmíte být tak nikým zem ani mnichem ani vázat to nesmí nikdo. Čili proto uměle chodím tím na obětní nám. Abych symbolicky dokázalo mně tady živým volen bolel pochopitelně abych symbolicky ukázal co se dělat od toho nemohou ustoupit přátel. Že by byl bylo by č když to byl tedy nejsem proto aby se mně sloužilo. Jsem tady proto abych sloužil tato musí nějak aspoň symbolické dokazoval tomu o to vám nové šel na jim dali že vůbec spojí ale takhle před davem ukážu tu je že je to že to není to hlavní je to na že nechci být obsluhovala měla pokud neúnavným nic měnit ji tak musím dělat všechno abych od jakoby nic nebral. A tak nemohou o do vás danou půstu ho zná. mně budete brát jako ježíše krista budu jist a být rád a to vás tat na všechno možného na vaše k on to a protože by se proti v ježíši kristu a oni byli zástupci ježíše krista na našich očích tím není sen živo kdybyste přátele brali jako od pána boha přicházejícího podivné nebere. Je ve jako jako do přijel z plzně a byl by najít a a to by to jinak to pata a to bohužel dost na no a prosím. Že chcete ode návod jak máte brát aby z vědra jako přicházejícího lišit krista. A tak o na vás chci hrozné odříkání potože byste musel zapomenout na všechny projevit toho kam víčka a od jemně spolu poradit mám viz jsem skal na své a museli byste zapomenou že to člověk. Musel bys za to že tady přišel posel boží protože by si z toho za jež se posel boží a dost těžké že tady projevím bod těch klepou přes svěřit tady provádím jako nedokonalý člověka jako po se od pána boha tedy proto nic z toho nedělali učedníci páně ten totiž že dělali to tak že ty kdo je přijímají věděli že přijímali ježíše krista když to nevěděli když to nevěnovali tak měli rozum před jejich prahem v z klepat prach z obuvi své. Ani oko převládne proklíná na taky člověk sklad o tom pro z obou myslela do se někam jinam ne na jinou v tom bude páchal stejné neřestí jako tady ne prosimvás tak tohleto nemůžu paní kolektivně by se mám na dával udělat že nebudou vás to naučit ale protože si netroufám a jsem rád že si to nemohu troufnout ano aby ses od vás těla nebo vás těl že byste. Že za učedníka páně. Víte to je to dobrá při velká čest a tu lásko vás nechci jsem celkem rád že berete. Jako člověka který o těch věcech něco a že přitom váží kterém. Ale kdybyste bral jako učedníka páně kdo vás přijímá nepřímá tady byste přijali ježíše krista a kdybyste chtěli ježíše krista by byste a to by to dopadlo jinak než jak to dopadá. Tak jsem podrž vůbec nebo co při to by se mi vůle bylo že ano no ne v s v ten kompromis neuznávám mu an protože žen fakticky al to nebudete věřit a to jen za nevěřit tak nejsi schopni nic pro krista přímou jsem nepřijel z plzně nýbrž od něho. Prosimvás to je nemožné jsem za paty nic venku volal jsem za to že nazpátek zase do jsem do vlaku jsem tedy nejsem. A to v tom nevykládejte že to víte to nejsem a do tak je mi jak tady nejsem neúplné ale tam prvku jsem tady taky bohužel a toho usvědčuje ze žili že to je úplně jako nejsem pro to neni pravda ale tak většinou tady nejsem mnoho povšechně jsem ale drak mi jak se tady nejsem tak jsem tady s kristových ho od pověření takoví měli jak jsem jsem přijel z plzně nejsem tady zástupcem kristovým mýtem v tak že. Jen nelitujte za to zen jsem přijel jsem s ve něco k vás král protože v jestliže jsem opravdu trošičku as pohání jednal jako posel boží tak jsem se přitom nenamáhá a to znamená že se ani nejel. Že jsem ani odjel nebyl zvlášt rád kdybych opravdu neoděl ale když jsem přijel tak musím taky od je v a dokud při vím tak taky od vých a doufám že jedno hodné nepřijdu a ani od lidu to je můj viděla ve vašich očích nepřijdu anebo vědu. Ne takle působí ježíš kristus ve všech duších ačkoliv tělesně tady vůbec není ale dokonaleji než tu byl tělesně amen pravím vám budu povýšen visel na kříži potáhnu k sobě všechny jsem tu tady fyzickou smrt v budu na nebesích že tak krále potom všechny tam ho z katané všechny protože tady není fyzicky. To že jsem tady lidsky to nás nesmí mýlit to je obraz skutečnosti která zatím je skutečností stravy z nás než rostlině viditelná. A to nemohu bože dokonaleji vysvětlit ale zrozovat jak to říkám že do takové míry jak se ničím do takové mi jsem tady k něčemu. Protože pro každého člověka který buď věří nebo nevěří boha ale ten bůh jej ničím protože on ho nevidí on se s nestýká. No a pro mně taky ničí ničím které všechno obsahuje. Protože když nic něco obsahuje všechno obsahuje tak jako když nic protože by všechno zamíchá dohromady v jednom nic. A tak to se v tom nikdo nevyzná než se stane tím líčím a proto přístup bohu je stát se nic aby člověk mohl s dostal do přirozenosti boží který stanete ničí ano říkal tekla atd tak vám doporučuju do tu myšlenku prosit. od teď tady by tam byla v tomto tak byl by to za dala no o ale vám řeknu pak ho všichni na on měl to rovnou protože to je chudá a jak může si celý ten vesmír bych od celek rama koně tak. Tak prosím vás to tedy ne k. Na to z du na nich nezáleží jsem do pastýři se po se oni nevíme a jako neznám otec a mám otce a svůj život dávám za ovce jiné o chce oni jsou z tohoto po či cetou vše vedlejší jakože proč tu před si žid celou kapitolu řeč i ty musím přivést slyší moje hlas a bude jedno svá do vědomí spasit tuto o to bylo veliké potíže v naší to od sice proto otec miluje. Že dávám svůj život abych jej opět při a nikdo mi ho nebe ne ale jim dávám sám od sebe toto viz měli všichni křesťany uvědomí že nebyl mu ten život za když dávám mi dávali sebe mám moc svůj život dát. A mám moc jej opět přímou. Že on jedněm moc znám dáte věčný život abychom se u vědomi totiž a přímo vjem znamená abychom se s tím věčným životem vrátili takovým kdo se k tomu bohu tak je to míním takový příkaz jsem přijal od svého otce. To tato slova pro tato slova došlo mezi žíti opět dost co se s říkali je posedlý s tím duchem o lázní proč to poslu na ty mně říkali tak nemluví postu co může duch otevřít oči slepých. No. Jedna žité že vám tady ty tupit že na ty mluvy že považuje farizeje a zákoníky protože tam s tu je to oka. no a to je to co jsem to jsem ti anebo dalo aspoň symbolické mém ve by bez z ti a ona říká do soudu by či došli přede mnou soudu by či. To znamená za na ti farizeové kteří po staletí šli před ježíšem kristem bylo by či protože nešli tam normálně vrat ty který otevírá jenom vám bůh. Oni sami je říkali že jsou schopni otevřít k tomu lidu a proto lid museli platit za toho ne jsem říkal možnost žita vrata. No samosebou klamali sebe klamali ne li ano. Obrátil a byl za ten den do ráje a tak to se mluví do obrácen posledním okamžiku poslal obrácení od světa že u vede jenom do vážné vzdálené do nebe ne tak bych vám ještě že jsem o podle slibu. Tak vázán ještě viz z pozic tady něco co si provést totiž že chci vám ukázat jaký rozdíl mezi teologii od zkušeností o ono totiž je podle názoru mu v matce v něco jiného možno zjistit úvahou a toho je z kou povahou třeba teolog ví. Něco jiného možno zjistit filozofií v v v to zase u vás a v ale ne tak jako vázáno na určitý systém nýbrž byl volnější a potom něco jiného je z věž že něco si zjistit v tomto oboru duchovního života zkušeností. A vám to. Tu vymoženost že se s odhalen to je pro prostor na to liské od poděl v praze co to je člověk v evangeliích onen napravit že fakultě osobně znám takže občas. Ho s si ty věci vizi dáváme ne tak prosit tikat za rok. A ona na sval například že je taky přát že pod zem v po toho se mnou. V článek který se za z vás v v kristu v co je známe dnes to v k v. A v v v k v. Kdybych rády byste dovolit abychom ho kou si že s si přečti za se tu při toho rozboru v to v zákoně obrat být v kristu se vykládá různě kde od toho abychom byli pod blahodárný vlivem kristova ducha nebo abychom s ním byli spojeni upřímnou láskou pohotovosti a sebe zapíráme službě. Sebezapírat ve službě ovšem málo kdy závažnější výklad tomuto stručné mu a nese na povel nemoh obratu podává svatý pavel listu ke dala s kým kapitola druha ve třebas a tím že jsem pak již ne ale živ je ve mně kristus. Pozoroval že tato kapitola s v v tom v když tolik ke dala s kým. Není stane důležitější tam moc zajímavých věcí že on ke dala s kým namluvil takovým hlubokým způsobem že žádné epištole tak ovoce nemyslel stane nebudu protože. A dala vší do to jsou ty byly v ale si ji aby do keltové tam musel být a to jsou dávat týkala si myslet že ano a takže ona je kelty ke mně velice si cenil jakkoliv li tedy jsou schopni hlubokého pojetí věcí. To je jenom tak mimochodem. Předpokladem bytí v kristu je smrt vlastního a to je situace kdy člověku přestane záležet na sobě samém jinak než jako na nástroji božího díla který kristova u budu a to je podstata spasení spasení není nic jiného než osvobození od sebe sama od toho které je záleží na sobě samém které mu záleží na sobě samé. Víc než na bohu aby bližním. Tedy tato definice jen je nedostačující z toho důvodu ženu vědní několik takových v vztek do patřete se tak třebas závisí na tom říká tady v že přesto ho za že sám sobě to je pořádku jenom mám být s kristem li si to budem se taky ještě pořádku ale to není z fa cení. A to je taky bytí v kristu. Tak co to vlastně potom je tady říká potom dát nad si po tom teprve to z toho chopit. Spasení se ještě skrze víru to je pravda. Ale co je víra víra není názor třeba jen o bohu nýbrž postoj při němž dávám bohu přednost před sebou sami. Ty se tedy řeknu tím se sebe sama je poslušností na ba rovnou přímo souhlasem s božím rozsudkem smrti na temno v v v v tak i bych chtěl k tomu teď to nemůžeme před něco říct v že totiž příklad. A že tento rozsudek smrti že to. Těsně souvisí pokání či to řeknu to je to ještě na to bude li si že to na jedno víra a pokání je vlastně vnitřně jediný pohyb. Ježíš pak říká čiňte pokání a vězte o on je tím pokáním vyznání a poznání že tento rozsudek smrti nade mnou je spravedlivý a že se jim bůh na mně nedopouští při li on jak za čím je patrno obhajuje li pro že smrt lidská tělesná fyzická není ničím špatným nýbrž byl on obou byl tímto způsobem. Smrt jako něco spravedlivého. A tady bych chtěl něco mu vytknout. Že žádný rozsudek smrti nade mnou bůh nevynáší apod také nemůžeme mluvit o spravedlivost je o dnes pro rosy tohoto rozsudku. Ten rozsudek smrti nad sebou vynáší sám člověk jestliže nezemře te před smrtí fyzickou dříve vnitřně. Tak zemřete tak sice odsoudili opravdu ke smrti roste jste provedli vy na sobě aneb pán bůh a jestliže naopak dříve stanete zmrtvých než zemřete fyzicky tak se z byli spaseni čili s podstatou spásy je povstat z mrtvých a tohleto mu jako. Tomu dobře nerozumí protože vstal zmrtvých on si všechno přesto o strašně historicky tělo nové. Řekla vona všichni v těle z mrtvých staneme ale po konci světa u on že. To se nikdo z nedočká konce světa konec tam není závislý na existenci lidského plemene a kdyby ji všichni ji vyvinuly tak země a nebe nepominou zůstanou dále takže pro je nadto čekáte naprosto nesmyslné ale co tomu je třeba ještě říct navíc že bůh. Nás nerostu ze smrti nýbrž kdyby byl kdybychom tomu dali právo a usnadnění u tu cestu k tak by nás rozsoudit kdy do z vodil k věčnému životu. Opravdu ježíš kristus nás soudil k věčnému životu nám přicházel na pomoc tím že pro nás měl připraven život věčný. Vědomě čistý život věčný pokud si být mít žít přes hranice které mi bůh určil chci být vlastně bohem as jsem hříchu nejčastější podobou v u o vzniku je to že člověk chce mít vlastnit světský člověk chce mít. Štěstí bohatsví slávu naději budou co co a tak dále rozumějme že toho od boha přijímat nemá všímat tedy mělo být napsáno nýbrž tím ani to nemám mít ani to nemá vlastnit nebýt tím byla tu s pocitem s tím blahoslaven blaženým vlastníkem přeloženo češtiny. El. Obojí je stejný hřích protože oba člověk světský i náboženský svou vůlí k vlastnictví a vlastnění kladou bohu podmínky aby je spasil podle jejich vlastního kus sta. Oba nechtějí být zcela a naprosto odkázáni na boha a na jeho pouhou milost nýbrž oba chtějí být alespoň v něčem aspoň pokud božími partnery. Poněkud božími partnery jako ti kteří mají něco jistého nechtějí být bohu vydáni na milost a nemilost to bude tedy radikálně se radikálně liší od krista a nejsou tedy v s s pravdu že. Toto vlastnění je největší překážkou na cestě k bohu ale bůh však naproti tomu chce abychom neměli nic totiž za sebe a pro sebe. Také jej abychom neměli k dispozici nevlastnit nýbrž tam chce mít sám nás učinit nás svým vlastnictvím as tím nástrojem ovšem poslušným nástrojem a to znamená v takovým nástrojem který na něm předem nic nechce ale nemá na který vznáší žádný nárok na vlastní existenci. Právě smrtí se člověk zřetelně co člen světelně rozumně. Že člověku zřetelně ukazuje že nemůže proti bohu vznést předem žádný nárok na vlastní existenci toto určení smrti je však pro starého člověka pro naše k o sobě samém pohoršení všechny náboženské systémy se snaží pokoušejí se přímo či nepřímo když to oni člověka od smrti nebo aspoň z nějak smířit s v z nás. Nějak smířit. Křesťanství však jak poznáváme právě víře není náboženský systém nýbrž pravda proto právě křesťanství se nesnáší. Člověka od smrti vysvobodit nýbrž ukázat mu nezbytnost smrti a smysl smrti jinak řečeno ukázat cestu skrze smrt která zaslíbení a na ději. Tak to je ta hlavní chyba všech církví nejenom toho lidské ale katolické všech. Křesťanský cit že smrt lidská je zaslíbením života věčného není pravda své hrubá chyba že ne protože. Asi denně jsi věž jeho život tady jenom dosažení toho věčného života zde. Po smrti žádnou naději nemáme. Žádné za si by nám je protože nemáme k dispozici přeměnu toho časného na věčný tady máme transformátor který dočasné může na věčné převést a proto máme naději jedině padl do toho věčného života se dostat po smrti ne protože tam jsme ještě mémě než ta husa ano. Nemáme celý transformátor a proto nemůžeme z přejít do věčnosti. Tak když to se vědou ze zkušenosti těch co se známe li v odešli do posmrtného světa tak musím říct oni mají nejvýš možnost se od dostal zalezu ten svět do které se mostu napovídala o by taky. Ale dál ne to znamená voni mají možnost do toho žlutého světla pozvat shora a pomoc boží porobě třebas po moci světce nebo něco podobného a ta pomoc z není uskutečněním tomu svět po pout pomocí ano. V člověk. Každý člověk přirozený člověk vše byl celou svou silou na sobě samém na vlastní existenci. Proto toto vysvobození od sebe sama čili spasení není možností člověka nýbrž pouze možností boha samého jedinečně napsáno. Pak toho boha v člověku to je kristus kristus si vtělení božího sebezapření jedinečně napsáno kristus těch vtělení božího sebezapření otcem božího sebezřeknutí. Bůh se z s tam své božské vyvýšen dosti přichází k nám do naší. kdy stává se člověkem jako jsme my a přece je v něčem jiný než my v je ve svých v. Jiný v tom že v nežije v ničem pro sebe nýbrž zcela a naprosto pro druhé a tedy vlastně pro svou smrt. Teď ten je shodoval dohromady něco co nepatří. E to není pravé že vyšel pro svou smrt protože sloužit proti druhým to ne. A ta. To ne ale jsi byl přemožení smrti totiž jejím přijetí jakožto dokonání tohoto osvobození od sebe sama. Neboť vší te když umřeme tak může být spasení tím říká neboť č za naší smrtí nás čeká. A nad naší smrtí stojí sám pán života as smrti náš bůh. To zvěstuje a osvědčuje kristovo vzkříšení do je to vlastně kristus kristus je v člověku proti. Našemu starému člověku a tím pro nového člověka pracující a bojující bůh. Kristus tedy není minulost všeobecně. Všeobecná a mrtvá nýbrž budoucnost naše budoucnost a to je nejnaléhavější ale nejde aktuálnější v celém bytí. Kristus je nic. Nemít aby v božím majetku do takto patří bohu může se svatým pavlem v k v kdy z nad tím nad s kým trápit ano. Co cítí že je ve mně kristus ne já. Konec citátu že tady byste řekli oproštění tohoto listu. Že byl zlé toho teologa zrodit když je kolektivní mystiky v konci toho jakou zkušenosti spekulací z na to na spojenou tohoto vymyslel a při bližším rozboru však vyjde na jeho či je o ryzí do teologa a nikoliv o mystika s mystickou zkušeností je to patrno z výroku nad tím je a cet. Povolným ten při že mně kristus oné a. Povolným vel nástrojem v rukou boží se člověk nestane z vlastní vůle. Nýbrž z metafyzické zkušenosti a se může jen disponovat přerůzným způsobem proto vám moc z prostě nedávám že to neuskutečňuje jste jenom malinko tak jemně a prostě co absolutní trpěl musí držela při tu trpnost nejen nemůžou nepotřebuju mít nejsem trpěliví z toho o že vím jak to je že on bůh v nás sis sám sobě přitahuje. Asi vám vás nechá prožívat tu metafyzickou zkušenost a my různým způsobem z můžeme v se k disponovat a to je pravda. Ta přijdeš svého co si dopadat zasetém metafyzické zkušenosti li se k němu z chodil kristus dal napadlo předtím damaškem a tak že ty křesťany pronásledovat let tak. To je případ zcela nikoli vyjímečné ale cela. Radikální ho přel přerušení tohoto ten du kterým jdeme k smrti normální zvířecí a převrácení své na stranu poznání během života. Let takže poslušně nás jsem se stal ten pavel proti vlastní vůli a to platí o každém člověku nemyslí neuvědomujeme že jaké je nám tady z vlastní vůle vadí. Že myslím jsme tou vůli dobudeme to království boží a v času stavíme proč v no to je to co jsem říkal dopoledne že totiž do věčnosti se nemůžeme dostat. Když si to zamane ne vám moc dobré lidi například plzni abych nemluvila nepomohou o tady je aniž tom dobrém nikoho. Že například ten stále měla o proč to upřímně přeje ale ne na li se mu to po ze si to před a to do určité míry se může přitom z otcova atd ale nemůže být vědomě spojen s bohem nikdy ne protože do toho dává vůli lidskou která tam nepatří tam se to pak je proti o lidské li by to zažíval při vnitřní modlitbě aspon tak by zjistil že je to proti jeho vůli že se mu ba ale tento život při koncentraci ale to proč. Jeho lidské vůle neboť člověk se žít pro ten držel na celý ztratit protože v. No no ale pavel byl od chvíle co byl obrácen před tím damaškem. Mrtev v tom smyslu že jeho vůle byla dokonale pozice na vůli boží v jiném smyslu mrtev nebyl v takže se říká o zabití našeho jáství který je chybné názvosloví jemně řečeno jeho si zůstalo živo. Ale bylo dokonale podřízeno bohu nebo doklad pozice no bohem tak dokonale jako pavel věděl že věží bůh stejně mrtví by ježíš v bych ten nese malinko zastavil protože ježíš kristus před s ním například děláš věděl přesně kdy bude končit. Ten jeho zápas pozemský aby se dostane nazpátek do toho otcova domu to přesně vědět obal na to věděli v takže ten eliáš o si to musím o žáku který šel brzo pudu do nebe ne tak se tato příprava a když jsem říkal maličko uzříte maličko neuzříte od brzo pudu tam kam ni nemůže následovat sešlu ducha proto se ve potom budete moci následovat. Takže tady musíme v ještě v vyslyšet ježíše krista i po stránce že dáme jím poučit tou dokonalosti ducha nebo řek bych o umění nebo mistrovství ducha a takže ježíš kristus byl také mrtví od třiceti let. I působil mezi lidmi est pól dokonale dokonalém sebepoznání v jordáně a po přemožení svého na po ježíš se ve všem řídil totiž otcovou živý. F. jeho a o ono dycky plakal s plačící měr pro se s radujícími a tak totéž doporučoval aby viděli jeho učedníci ne náhodou prvním ježíšovým dal zrakem bylo promění vody jedinou tato také proto aby zabránil nebo znemožnil jednostranné pochopení je do svého pochopení jeho života jako náboženské. Nikoliv celoživotní záležitosti. si pomoci celému životu strádajícím ním a je radujícími se lidem spasení pak je nalezení nového opravdu živého středu života. Na kterém je že jsou letní život závislý jako světlo zárodky je závislé na přivedu li tři ji spektra nic z provozu v provozu a ne tedy na sobě odvozeném pomíjejícím světle. Spaseni nejde od sebe k bohu nejde o sebe k bohu nýbrž jde z boha k sobě a ke všem a ke všemu tedy tady by se musela moc k tomu říci mistru straně vysvětlit ale bych chtěl především sis aspoň todleto a že. Ježíš nekázal nějaku výlučně náboženskou cestu. To by byl o pro volní dělal zázraky jenom mým takové které jsou viseli z náboženským pojetím života ctností jeho děl pravé zázrak třebas ina takové svatbě nebo někde jinde v kdy by rozmnožoval víno. Nebo ona o tedy přeměňovat. Tak že chtěl dokázat že tady jde o něco víc u něho ukazuje na celý život a to řek křesťani v z celoživotní ukázky celým životem bohu máme jít udělej náboženskou záležitost. Tím tomu dali nejhorší je dáno. Protože život nejenom nábožensky jana bodě životě ten pravý život nýbrž celý život kterým jdeme k bohu je správný život i musíme najít i v tom co je pro za neutrální činnost a co je činnost která ze ctností nemá nic společného cestu k bohu. vím že to těžké ale ježíš když to takhle ukazovat nedokázal jenom por možného člověka cestu o nýbrž pro každého člověka. A nedbal na to že ty lidé kteří měli tento příklad od něho že za ním nešli že se liší čeho dali se věnovat dovím do místo vody ale dal oni se stáli protože zatím na nic do ničeho nedorostli na žilo měl pro každého i pro ten stupínek přes který se měl do šplhat měl něco co říct takže on nepodceňoval i ten nejmenší vstupem a kdybych jako to potřela tady swami nesením protože si. Zrodu představy že jsem neuspěl. Za nějakých janem kolik let takže neučil ani stokrát takže vás nedostanu. A taky to nemá v síle člověka přesto stupeň začínáte poznal vědomě boha koly když vám tady stalo během temné přednášky tak neb nebudu to považoval za nějaké e nějakou svoji vymoženost nýbrž za zásad boží.