Karel Makoň: 87-10 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

stal a he jak je to s vírou, která je přímo souhlasem která je přímo souhlasem s božím roste. Smrti nad člověkem jak praví těle takže patrno že protože jsem ale o lidské smrti. Prosim vás, lidská smrt je obhajitelná neboť co začíná to taky musí končit. to taky musí končit ale tímto způsobem jak to on teologicky hájí pro spojení která není protože mám právo vlastně z vinice dověděl řiď teprve tehdy když se o dělal pro život věčný když to životě všechno co jsem mohl na to jsem použil neděje. Dr. Že kdokoliv je tak zaujat bohem že zapomíná na sebe že zapomíná na sebe. Musí se smíří s tím obvyklé toto usmíření že ztratí svůj....život který vlastní život který vlastní nemohl by se. Tedy setkati se s tím ho ztratit bude mu totiž jen bude mu totiž jen věčné. Které se nedá vlastnit a rovné s rovným se pak s. Mně jestliže tedy nakonec člověk svolí ke ztrátě svého života po nějakém tom prodlení v době v hrobě učí těla které však bez vědomí člově. Ka ustává tím že vstává do věčného života a teprve pak když čili že nebyl bohem odsouzen smrt. Ti nýbrž životu oněm než kdy se potom mohl vyjádřit s ježíšem že byl předtím odsouzením na tomto světě jen mrtvé. Protože nepoznával co je život ovšem ježíš před svou odsouzením poznával co je život neboť se dal odsoudit za nás je ale zástupnou obětí. Za nás za všechny pasáž o vlastnění jako o největší překážce spásy je správná na některém malé nedoví. A nedopatření aby byl hříchem musí být chybným krokem a chybných kroků je mnohem více a chybných kroků je mnohem více než. Toho co nazýváme hříchem chyby že může být dokonce něco co původně bylo za jiných o. Hostí správné a naopak pak podobně je to. Mu se hřích všem podobně ani vlastnění se nedá vždycky kategoricky prohlásit za chybu nebo hřích ježíš dovedl například na sobectví učedníků postavit dokonalou lásku. Dílu o bohu či původně za v v v v aby v v v v v v v jo vše kdy oni původně za ním. Aby získali osobní spásu popřípadě aby se zachránili před hořící v konce světa vše postupně se měnili. Nic něco v daném že z to je největší chyba naší teologie a všech církví že si myslí že nějaká budoucnost po smrti nám kyne si myslí že nějaká budoucnost posvětí jinam k jiné vůbec žádná nám nekyne když vím že když naší přítomností a toto zjištění zase záleží a patří jen do oblasti metafyzické zkušenosti nelze si je poco. Vím úvahou ne přijdu kdy úvahou na to že tomu tak je nemá tato úvaha onu závažnost a sílu které jsou do pro. Vím jevem zkušenosti v mám v plzni jednoho člověka v je to hra s ženské v v v a on se naučil v ten to je o. Samo cenné v v v jeho v jimi povolání německým on dobré jsem žil v k do každé role v čili kdy do role ani by nevidím to jenom tak nebudu kde jsem. I do role hledajícího boha je že to všechno na úrovni tak nezávazné jako jeho hrál na jevišti víte takovými jsme všichni čehosi najdeš ji odehraje tu svou roli aby žije se do toho dokonale ale jakmile sto jeviště při je ale běda kdyby byl třebas pět z ale nebo mi byl jan není nějakým on musí být zase tím kým byl předtím než na to jeviště vstoupil byl předtím než na to jeviště vstoupil a tohle na tom mi děláme že by třebas modly. Víme a v chvíli upřímně třebas jdeme k bohu ale potom se z toho dostaneme zase ven do světského života tak jsem. Paní tomuto životu jsem mluvil nedávno s člověkem který velice hluboce. Se umí modlit jeho modlitba aby se na nás mohla nazvat mystickou není to pravda ale dala viset. Při dobré vůli také nazvat on mně říkal víš když vyjdu z své modlitby tak jsem na čem pro věčný život aby kteří toto nadšení zaujetí pro věčnost někdy hodinu někdy dvě měnit celý den nikdy ne vadí protože život je tak naléhavý tak prany útočí. Že zbavit této vnitřní toho říkat tak když s tím si řekla že je že si neměl. Vůbec žádnou do statickou zkušenost protože to se za to jenom vyšle protože i když na tom je ta lidská zkušenost ne pro z tak jsem byl tím tak zasažen že jsem do dneška bylo to v sedmnácti letech nemohl proto. Sedmnácti letech nemohl na nic jiného přednostně myslet než na tohle toho věčné. Co v člověku vně a který z toho přeješ mám musili vodil jsem to nebyl který to způsobil jsem že jsem potom vůbec netoužila vůbec tento neznal na nosem oni všemi je metoda než pod tomhletom přimět toho na to moje touha. Není tomu toho nedát tomu tomu předtím to byla moje touha potom tak jiné čem potom do těžké se li bavit své myšlenky chybí. Že pojem moje přednost něco dalo velikou práci za devět let tak. Jeho počínání jsem se od svatého dát to pravda sebe musel jsem se z toho vyd zády ve s tím koncentračním táborem v jsem po pro začal mistra ve život že přijdu o život při. Tím nikdy ne takže jen za li se ti by se staral zásadní. Že jim budoucností znamená že není musíme tomu bohu jít dané v mysli s podal že po smrti je výtečné i kdyby se dělo myšlenka o sebezřeknutí kristově na nás se chce abychom jej v tom následovali neboť i my přicházíme z věčnosti do věčnosti se může vrátit jen o nějakém si že pro devi dualistické zákonitosti se kterou se úzce je úzce spojeno zapomenu. Jinak otců dům to u toho je třeba by prosty vztahy k tomuto světu aby se dostal na co to s po mít a nedá se to. Lépe je do prokázat nebo udělat nebo uskutečnit než promrhání. Všeho co se od toho od se dostal přistupovat tohoto jsem zase byl bavili vším co potřebuje pro život v dualismu kdy ideální nižším promrháním toho všeho je přestat to mít škoda že takhle nerozumíme mar. Hostitel marnotratnosti nýbrž bereme jim doslova a provádí. také ta naše vybavenost pro život je výtečný nižší než tušíme abychom celou tu. prosím to je ten olej v lampách moudrých panen setkali bychom se se ženichem kdybychom to dovedli se se. Nich je kdybychom to dovedli říkám tomu by užíti trans. To vaším schopnosti lidského těla křesťanská tradice bohužel z příkladem z při do ježíše od života proč tomu rozuměl jakou komplexní příkladu pro celý dycky život vytvořila náboženský systém v tom co není nábožné to není z pravé a to není správné pochopení že od příkladu říkáte. Od tradice pro život ježíš z s si nedovolil do si svět nic z toho co se potom po jeho třicítce jevilo jako vyloženě náboženský žitý život jen jednou ve dvanácti letech se projevil nábožensky ale hned se k vrátil a byl s ní-byl oddán nebo poddán jak chcete tak dlouho nebo poddán jak chcete tak dlouho dokud se tato poddanost stala samovolnou do doby. Bylo u něho samovolném toho že musel být bohu vše. Toto vědomí bez svého při čím je a teď jsem tady toho vědu konal nadto ještě při čtu než ten komentář vlastní začnou říkat protože lidský život se čím dále tím více pohybuje mimo náboženské koleje na o ženský systém stále méně co říci vždycky jemu život jako celku život se stále více řídí znalostmi přírodních zákonu a to v tom nejširším smyslu slova mám na mysli například pokrok v lékařství v technickém vybavení života o podobně a tím si lide jimiž. Ji zákony podle světských potřel malý člověk ani neví proč kdysi jsem měl řídit nějakými náboženskými normám ni ale i její život soustavně učí. Čeho se ze sebe musí si dávat a tak jsme všichni připravováni z různých východisek i při nábožensky nežitém životě. Smrti podle ježíšova návodu nezáleží na tom jak se jmenuje toho. Vůli čemu se sebe v životě vzdáváme na úplnosti s jakou to činíme víte například když jsem se věnoval stoprocentně přírodním vědám stoprocentně s tím v vědám tak ne. Ale naprosto dost se na světské pro trp dokonale připravilo za podmínky že na to vzít mu dokonale to připravilo k tomu k přijetí. Boha a kdybychom řečem o to aby ona prostě tak dokonalý dopadlo. Protože kdyby si přál něco pro sebe to je si přát pro sebe něco se na jiného než co jsem našel tak to bylo jsem ho vždycky něco jiného jsem si přál než to co jsem našel a já. Si myslím že tady přes skvěle tomu odpovídá ta píseň o perle kde on našel něco na co úplně zapomněl na celý ten úkol tady jsem se přimknout těm se rodila. Zapomněl jsem duchovním kol a. To byla moje nějaká vymoženost a to je dneska nemají poměr k bohu ani k náboženskému životu ale tím že se něčemu pořádně věnují si tím že se něčemu pořádně věnují v v jen tak mohou si z něho roste z který jistě jako ten kdo z dostat na protože si ho ten be. bych řekl že daleko jisti že on si nepřeje nic dostala panice od něho žádá a ten ten správný poměr milujícího on neví že ho miluje jsem taky nevěděl že to není prosím žitém že krista který se neměl stoprocentně že zu že nemiluje pána boha to dělat pořádně tak mu toho boha do pro z vás. a když například dejme tomu -ta maří magdalena ta maří magdalena byla dokonalou prostitutkou tak se o nich vyjádřil kritus pořádně milovala parabol. Ale o tom nepochybujte a čili on tady nedělám bůh rozdíl mezi tím. Co děláme dobře nebo špatně nýbrž jak to děláme si s plným zaujetím a tohleto právě u toho. Chce aby se všichni tak že jsem si jsem postrádal o nás to potom tak i že v tom ne přikládáme tu závažnost kterou byto v sobě mělo mít totiž že není pro nás tak závazné a závaží. Je že například se modlíme to byla závažnost od prvního okamžiku mým vlivem protože to na padlo to na mně spadlo one že ta modlitba byla pro a. Jinak to pro vás taky není tak závažná že jsem od prvního okamžiku jsem do té. Kdyby vnitřní vstoupil jsem měl jistotu že vede ke z vědomému spojení s bohem. Jistotu a jestliže tu jistotu nemáte nad toho musí být. Jakým způsobem propůjčena ted tak nemůžete mít že i dějovou správnou osvobozující k citem modlitbě to zpráva co pozici i dělají je mít jistotu že vás to co používáte vede k bohu a že vám to nesl jenom pro chvíli modlitby nýbrž pro celý život nic si do modlitby pro požehnání na celý život se snad se být na co o dobu medem jeho modlitby. jsem začátku také si myslel jedině modlitba. A o něm že dovezl bohu takže jsem celý den po že když jsem se ho modlil musí shody do školy jo to jsem tak tím jak něco jiného světského jsem se těšil na vleče nebudou toto světské konat se pod o tom. Bo bohu ano či toto jež není se na ten večer to bylo to zaujetí které bylo vlastně modlitbou jsem to považoval znal o. Nebo to od do koho modlitba protože kdo tam modlitbě hraje roli právě to co je z. Žije není řeky přitom mechanické co s pud říkám i třebas jména božího tak to nevede vědom spojení s bohem je to se vůbec nestalo sis se se si sami na co by zjistit kdy máte naději na viz dostalo nebo by mu který se stane stane ta vám to. Zralým podle jednou statku jestli se vám do naší modlitby do toho světském myš. Ti tak to nemůže nastat a jestliže vaše zaujato svět tak velká že se ale tam nevejdou do zaujatosti žádné ven. Vyšší myšlenky tak je nemá na ni se o začátku žádá si jsi mi. Není ve do modlitby ne pletl a nikdy jsem s nimi nebojoval se nikdy neseděl na dvou židlích to vše. vlastní vůle nebo co v němž či pochopitelně to všechno bylo vyslouženo tím že jsem nevěděl že tomu sloužím se neděl že sloužím bohu s tím že z se vjemem třebas všední věda jo to neseme věděl tak jsem do koly tomu nedělat. To jakkoli předním věda na protože to dělal pořádně takto nevzal na sebe protože to přivedlo k tomu poznání boha čili bych radil jako nejlepší způsob jakým se dostat osvobozující ví. Ideji která osvobodí od z zaostalosti dělat od z smrti která je z víře smrtí na lidskou abyste z vím všechno v tom životě co děláte dělali kloudně pořádku to dovede všechno dělat pořádně atd kloudně aspoň mně z toho co je hlavního v našem životě aby jste dělali. Správný tak například jsem tam tele ale ti co si myslíte že hlavního v našem životě protože voni všichni říkej jem. To tam nenašli to návod a my se dočetl řek. Koncentraci tak tak jisto potom přes úpravu buď měla za pro v nebo ne co by se že o našem životě hlavní že bys že byste se pomocí toho mohla potom že by to ostatní o svést kdyby se to hlavní dělalo no že by to jako před ta před tohoto hlavní by z tohoto vedlejší pochopitelně. A to by bylo osvobozující myšlenka a to vám říká nám dobře no tak prosím to musíte věd takže to máme trošku jinak jo a bych vás a není to na jako pro řečí neumí on panno do myslet že co by se ne ne to je chyba na tomto nemohou říct že bych to říkal bez něho aby při tom nebyl. Protože si dovedu v sobě něco málo nával se mi to oni dal pro vás že je vší vaše váš poměr vše nebo tak byste na něho ten vyjde po mně tedy být všechno převyšovala a o. Ale je to důlek protože jem toho že máte vnoučata že teď ti ti to jenom následkem ten se vzal do toho panna manžela. Že museli jako zření věcí víte je to od pravým nejen jámy tak vědělo manžela. U koho tak sebe lituju jo no ještě tady není. Pro toto říkám bez něho víte no takže to je podle o číše a proto se toto na vás chce a to nebylo pro vás osvojit si myšlenka al dělat radost osvobodila od smrti fyzické kdyby se takle dali dělat svýho manžela ona prost. Mám nabytou víčka není pravá jsem si myslel že panna boha nemiluju protože nemám o ten citový po měl novou předků třeba a taky to bylo by nějakou od na jednu stranu tváře nad do dvou bylo když mu dát temeno aby ta druhá nelitoval takové ještě na tu druhou a tak když mně poli vede jo že tady není tedy on se hlásí jak se tak pravíte že nějaký koho rovně jakkoliv se rodem. Jenom do toho dobře žil. A tak vám to řeknu protože v každém životě co nějaké klíčovou o to nějak být celá postavení a kdybychom tohleto dovedli vystihnout al vypořádat se s tím abychom našli s. No osvobozující myšlenku na pro bylo první osvobozující misse jako v tomto životě po měl přírodním vědám. Asi jeho lásku neměl ale pro dospělého člověka nebo proč ne. nemá tak jeden zájmy tak let protote něco jiného on si musí umět najít tuto klíčovou myšlenkou a pak nemusí dokonale sloužit ale musí si o dávat dobře pozor že to se týká z někoho milovat to vždycky muss jako bylo výtka aby z toho druhého nastal jako by chtěl vědní stavy nevolal povel ten kdo ví. Ale že to osoba tak by si toho tu osobu mohla klidně stavím mu kdysi říkat tak jak to mám dobrý dal li si může dovolit to chci ona mně trp ale o na jen na něho trpět ne. Od víte štít ale o na to veme za jiný k oné ony klíčení k věčnému život a proto se říká ve starém zákoně muž tažena podali budou jedno tělo a protože toho třeba dvou tak to jedno tělo musí pracovat toto druhé tělo ovšem se setkáte li se svým manželem on tady dneska není tak mu to potřeba taky že jo protože života ve zase se stane mu. Chyba takto o jedinečné takto velice rychle pole kupředu si to dovedu představit v tak je to taky obecně platné protože v že dokud ta a manželka moje a na to co jsem mír řekl před svatbou že svým neberu el to brala leze do všechno co vám myslíme jaký sílu tak jakmile poznala že protože jsem si nevzal do to nejlepší našem manželství jej mám od. Na bohatosti světem svým jednám daleko lépe než bych jedno. Člověkem který jsem si vymyslel a jako je to připadat jsem citový myslel do se dali před sine jakoby na ovšem ne jsem začátku věděl před svým neberu ne na svět tedy vzala ale to nevadí tak chyba vystaví že z mně dala se dala opravy z strany jsem svým nebyl dal že jsem tak nikdy neustoupil od toho že ji mám od pánaboha. O to se nesmí ustoupit aby mám od pána boha tak si musím hospodařit jako s hřivnou o panna boha. nesmí nechat na zem a nestraší. Na otrava pro toho pátera a jsem tedy byl tu jsou manželku nechá nenechával veni způsobem že jsem vedení trpěliví jen ukazoval příklad toho nevlastní. Jo protože a ona mně zkoušela vrcholně byl pak pan manžel vás. U tebe ten nezkouší vůbec ten jsem mám toto ještě že by měl tak nezkoušel na to při že to bude zlé ještě dneska na tom do tady není z s ti nemůže začít mu dal do byla naši. Či ty víš před přel o něho v tomto případě e ono totiž e kde o tohle tom že musíme em. Začít u sebe nikde jinde není z praně ne u manžela nebo u toho partnera musím předcházet příkladem jsem šesté předcházel tak je příkladem a nedbal jsem na to že manželka podle mého názoru špatně vychovává děti jo že se špatně staví k životu ve že je plná strachu ona jim vše jakých byl problému které jsem dávno neměl asi proto nepodceňoval nýbrž se nebo za nás velikou boží. který jsem převzal a co je celé svoje jednání jsem podle do práci na poli je nemám však skok od pána boha který dejme tomu že sama. Do to bylo s tím tou motykou ve nevím co to co s tam dostavilo všecko to vlitý k jak všechno mám. Od toho pána boha a to. Jsem mým nevykládám tudleto vůbec ta se jenom před svatou říkal mám od pána boha a ty mně taky abych vychovával tebe a ty vychovávám na mil k vám vrátím. S tím nesouhlasila že chodila do kostela kam aby byl nechodil jsem s tak pod tím chodil do po staly se všemi věcmi třemi. Že vyvodili protote školství. To se mu dal do host a neslevil jsem byl byl ze školství protože kam toto by k do kostela tak provokativně se třemi dětmi. Ten ve škod či nemám z společnost nemá svým s protože nemá tam být a teprve když mně vyhodili než. Prost když ten prostě jem viděla že jsem pořád ne obr mám není to je že si vedu nikoliv své ale že trvám na tom postoji vůči bohu když on je přední a všechno jsem božského v manžel se taky přední samotnou jak jsem v začal. Az je ponořovat ví. Samou to vám nemohu to bych musel konkrétně viklat svůj život do toho byste asi vite bylo za kdybyste chtěli se o tom neví metali jasem tuto cestu co on na to budou. To jsem kterou prošel protože tam manželka mně nesměla víru umřít hřích než jsem to všechno prodělal nebyla pro podotkl bič na tak dlouho dokud jsem ji neztratil a nemuseli vyměnit za jinou hřivnu jo jo. Co musel tu vinu odevzdat bohu a tak jsem mí. Vzdal bohu když umírala jsem od boha šel co se od boha tak se nic sebou vrátil a konal na je toho po smrti zažívá úžasný požehnání proti tomu pod těm ostatním moje matka je tam po mnoho let v těle v posmrtném. Stavu o napořád ještě potřebuje tělo a moje manželka do nepotřeboval se se mnou stýká duševně ne jako s svatá terezie tam by to snadno od jako za stanovil tam musím vyprovokovat k tomu aby se se mnou setkala protože ona před jenom sví osobní zájmy co svatá terezie jako každý svatý vůbec v osobní zájmy nemají se do vůbec neznají a kdyby za nějakým osobním zájmem šli tak by o pro tak by museli odtamtud s pannou kdo odtamtud proto nemá nedá a oni si do. Co mi za mi nemají když mi na od masem mají dobrou smazal neseme tají individualita zajímavé tam by čist. Jenom protože nejsou sví a. To jsou dokonalou jindy mi dali do ta svatá terezie například dokonale poučuje o všem co dělá dobře a co dělá špatně během tohoto života ale dokonale takže dejme tomu za vysoko z koši studia a dost daleko dlouhou je hlásila stránku ve svém spisu ve jsem mocný že byl španělské bylo skuteční tělo pražské ji tam do toho spisu v přede perfección cesta dokonalosti a z na straně třebas šedesát ti si myslím stranu je jen taková tak. Myšlenka by jmenovala a taje špatně co ostatní z toho smyslu ještě co by tam od jiného si může vzít za správné a může vysledovat ale tamto ne mít lidská cesta není dokonalá jsem byl taky dokoná nebyla tak se tam musí něco myš. Řeknou na něco stan musí přidat no el takže totéž platí pro jakékoliv partnerství životní a když někdo nemá takového životního partnera jako třeba v viz do ztratila to nevadí toho druhého při mi že do od on byl tím druhým to jsem říci že to váš svým by se mu cítil tu oné. To se může tajně myslet dale není. Potom nic o tu nebo bytosti z vás je to monopol ji zabije zem do jenom vnitřně ho obrozující jakém jeho zabít je jo něm to jeho z tví od a. Které měli ho z ta toho z křísí životu a kdyby nebylo zapotřebí druhého tak vám to obecné. Říkal no po je zapotřebí tak nedejme to našem případně ne by toto mysíte že ten kdo tak pokud si to myslíte tak prosimvás říct. Na syn si velice říct vně protože vím toho si to zasluhuje si myslí že to svoje nebo do své když si myslel že to jinak správné že on to dělá řízně do toho ale nemilosrdně protože pokud je to váš svým takovýmto správný poměr pokud je to pojímám šel tak to není správný poměr to nebyla mo. Je manželka tudleto o to byl partner od bo. svět není a jenom po nestane tam se jenom do míry to bylo správné k tomu teďka dělá dobře že padalo boha svěřeni dělati. Ono dnes pochopení s to že jo no z z not to tam bylo v všechno za by se ne z vůbec o to tam není to to se do kázání pro manželku tam není od kusu no tu stačí pole totiž to nevíš protože ona musí vydrží. Na výši a si vůbec netroufám na tobě chtít byl to. To co ti na téma protože o na lepší než ty. Protože dale dělat no ožili měl odstavit na vedlejší kole. Aby vůbec byl schopen toto slyšet jo no k nebi. Tak něco víte tím že ten z do z cítím ho do tohoto byste ho milovat a ne budeme ale ne. Sami v tak je to se řeknu to není proti ženě něco takovýho říkat co říkám proti sobě to není slušné ani na tak dále řečeno někde jinde. Ve svatém písmu že v ne totiž se ženou v jednom se dají nad než užit v z toho důvodu že je od vzala daleko schopnější na této cestě než němý jenomže o tom neví a o to co o tom že jste kus a tedy musím ctí při že oni mají na tu pracovat schopnost tak pro větu jen toho že překonali milo do třebas sledují života vývoj života se při zemi nemůžou o tom daleko plynule pokračovat než my. Jsme to někdy v sobě rozdělit ale oni to rozdělí když když narodily děti tak to v sobě nově z rukou boží. Že za pro ty lékaři pomohli tím že upravit deme tabuli z mu s tím že dali pít k u něho chce něco jinýho ne mým a jakmile mu re o jeho tak že třebas je. On stravu ne nepodceňujte to na správný způsob takto musí zmizet protože zelenina a maso působí jinde než například výkon kdysi stech bytí nevím asi ne tak by i sami. Lékaři mohli pomoci k tomu ale mezi vámi někdo do samozřejmě že je jen že když jsem ti. Učil manžela jako tak nemůže z ale jen čitta nepoužil nemůžeš sedět ale mohla by tím být na. Příklad stal být tak proto jsem bral říkal li se spojivým na dobyla léčit který jak nitka když léčíme tu. Je chyba a ona dobře že jaká spoj co byste mezi jem listí že jo. Tak na dálku šel tu musí být někdo jako pravíte s ním je hned tak k tomu že na ní. Působit ovšem upozorňuju že to nebude v kolektivu dětí po považuju za velice kladný způsob daleko lepší než stravu nebo nějakou znaky ten dejme to bolí z mu to protože to dítě bude narážet na celou řadu obdobných příkladů. A bude jsem se s nimi vyrovnávat bude odcházet od sebe těm druhým jako odcházel by tak ve ke své matce a bylo to pro pro ho úlevou vše. S ním do li mu dobře matky žen tak jakmile mu začne být dobře u těch dětí ta ho v tom škol. Tak jeví děláno protože on se brzo zbaví potřeby živit nějaký uměli způsobem jsem od man dvě oni o do budou živit děti ostatní protože ty jsou opravdu něčím co není z toho člověka přímo no do zapomenu jeho od od v jednom nýbrž mi představenou náhražku tohoto odvozuje náhražka ale je to potom od odměna žen a tomu je třeba o všem celý kolektiv viděl bytost na to stačí. A on davem celý kolektiv dětí. Se na to stačit budeme to nahradil víte takové vně dětském výchovně tam tedy opravě. En v jednotě se drží druhé jana kde jsem ji byl takovýho bych z vel vím že jsem jako děl ale my katar dra tato tam chodí tak nebi kdyby nechodila do družiny let tak by. Neměla polovičku kladných vlastnosti na musí brát ohled na do bez toho jedná panna boha a bez se do tomu druhému říct pochopitelné protože tam mu nehraje nějakou výsost tou roli ten hra. Je přízemně li ze se stará od v detaily přízemního pozemského života v kdyby něco vynechal jako méněcenné tak byto zahynulo on se mu nemusí došlo k fáze jsi li. Do mým upozorňovat na to to je velice ale začlo miska velice obtížná záležitost věnovat se i tomu co je proti němu nebo tak jo jo on je. Láska je absolutně nestranná a on musel milovat stejnou měrou o něco méně toho esesmana který chtěl zabít. Jako mně který jsem měl být zabit stejnou viděno a nebyla to žádná protekce. To my nemůžeme pochopit co na to ve své nesnaž se to pochopit ale z toho z situace z je nazad jedenáctý třicet že vím že tomu tak je. Že bůh nestranně. Miluje všechno všechno své tvorstva nestaví se k němu známe teta ekg kladnými nás zatím z jo rovnodušnost. Z vůči všemu a toho ale nikom budeme potřebovat ekg panny mi dát jak znaky. Že jo rovnodušnost znamená manželi protivný rovnou. Nesmím je na jakkoli všemi ale již jen mylným nebudu jedna o něco od. když je proti na protože mu to to po do hlavy a nese by že musí být nám o to od toho tady není musím být v už. Jemu milý v každém případě stejnou mělo že by do na dosáhl jenom toho že by byl milý za všech okolností tak se tak dokonale od osobním tak dokonale s tím že budu při jem abu musel fungovat tak se starat o to co vím že přestanu být svůj potože věci vědou proti cestě nebo z o poselství že ano a kdyby tohleto u takového partnera se mnou nebylo tak byto bylo v. Věčné dlouho je trpělivá dokonce vztek dělají znám a to je. Potom novou za když to není mi nežení když je to ta no tak bude se kdy žil sví nebot ty asi tak a. Tak prosím ber na vědomí že ta toho ten interval jo který se prodlužuje je způsoben věkem ale ne zlepšováním se onen ty ni a ono ale že tu není na cestu tak musí za pod kou svět s vjem má. A to se mi to hezky baví neurčitý v ty kte a před tolika lidmi a oni to všechno než to že oni dobře vědí že je to v každém životě tak hle neměnnou tadyhle a že ten věčným stal věcí že není možné že by se jenom dva partneři radili protože. Vím to nebylo nevydržení doby totiž se k ničemu ale vychovali a nikam by to nevedlo ale takle když na sebe narážejí ne tak je vidět že pod s vědou svou cestou a každý máme své východisko a jeho. Se tohoto východiska se musel držet ale to východisko není navěky z jiné to východisko se mění během života když kristus o tom mluvil svým životem napřed byl poddán rodině a pak sloužil bližnímu a pak to byl tuku svatým u jedině ano co minimálně tři východiska která se ale totálně liší od sebe. Tento pravda a takžé v lidském životě to nejsou při změny v tom východisku nešli stovky tisíce za každé situace musím umět v. Dvojitý jiné východisko a musím zkušeností věd které nemám modlit tím jak se mám tvá vím jak k tomu druhému nebo těm lidem nebo otec kosti přistupovat kdybych je měl nějaký nějaký do kterým bych se řídil tak jsem jednak směšným. Jednak nit pořádně nevyřeší vždycky e podle situace se zatím ano i ti ho tam na kam li že ti kdo si že to co chcete ale že vám to oni dovolit to děláme tomu dovolit tito dva manžele že ano protože ty jsou rozboru právě ba pro skladu ne ne tak nerostla bych bych radil pokračoval bych řekl. Že my nevidíme že děláme něco jiného nech toho co víme chceme dělat když si myslíme že to co chceme udělat je to. Jediné co děláme pak si vaně na dotoho něco někdo mluví takže to nemůžeme provést ale při přesto ale chceme něco vykonat ze své vlastní vůle tak vám řeknu že to není to hlavní kde aby do podceňovali ho pod ale to je to hlavní klamně v to že nevím o tom co ještě děla a vůbec o tom nic nevím tam kde si toho vědom ale jen nám něco měla k jinak podle mění hledí sekal dají účelem než kam faktickým míří.. Kdyby byli jak to řeknu příklady že život ježíše krista. Kdyby ve se tam mně všechno obsaženo kdy byly ty že židi ty vedoucí svět nevěděli když o provedou u ježíše. Že vůbec se začínají. Vytvářet křesťanství když dostaví na nohy že by vůbec nikdy nevzniklo by bylo ve popravili své nám jasným na dobyli nikde ve popravili protože to dobrého nikdy nepřál. Je tomu křesťanství ale že to nevěděli když to hlavní co dělají že nevěděli. Kde nevěděli co dělají tak to mělo za následek že ho nechali ta čili on říkal bože odpustit od mi více či při dělaly něco por a o to neviděli tak by taky když si nedávno nebo tak to nevíte co dělat že na život tyto naše na nad ale že opravdu dělat. Vedle toho na dávání tušil negativní stránka věci také něco pocitvě pro ze se vám tady teďka na přesto rodině asi nedala možná že u hodiny ale já. Si to na sobě povím nějakou stránku tady bych se byl neodvážil to takle vzít za tak lidský konec tak z těch našich řečí v toto nebylo to hlavní ale o. Ale toto hlavní pro ty ostatní jenom pro vás na je si stanovit tolik nevezme se o to za že žádná z dvojic ma že si toho nevezme tolik jako třebas někdo znameních takovým partnerské stavu el protože se doví na příkladu věku který ukazuju. Že dělal něco jiného o čem neví. Je to děla a to si buďte dobře vědomi že to je v každém případě jak tomu říkám potom řízení událostmi na vyvolává události proti níž za které nemůže přímo svou vůlí ale protože si n protože za nejde za tou voda. A v ano co to vyrůstá a jako taková řek bych e. Ve indukce a tato indů indukované a událost potom k ty se ukáže být hlavním ano takže o takové indukované události ježíš kristus řekl za do jisté kámen mu jen protože se ho neznali nevěděli než jsem tím kamenném mu dní a proto ve vašem životě výhodě každého člověka kamenem u nelíbí je toho co on neví že dělá dělá to co že dělá ale je si vědom že zase na semeno. No o kterém neví které je. A jaké je ak čemu jo ale obecně se napřed jenom dít něco o tom že zase. Život věčný v tom ne ano nebo v tom světě že slouží že je nějakým způsobem páterem pán ježíše krista ani z toho vyvolen vede do rukou božích tak jste partnery božími nebýt to je ten jim dvě zástupce jsem jenom pověřen jsem rukou oč. Jenom potu on nebo ona se naopak taky tak tak jo. Tak tomu se jenom od do do z toho by se zbavil vám všeobecně známý kde se s vámi že chtěl zabít ne tak ve miloval stav kde jsem se vzdal svýho života kdyby se byl nemusel vzdát mět k tomu byl nenutil svým postojem u toho nevzdal to co vás tak to mělo za nás. Let toto všechno co by vedl ve mně slyšíte že jsem mrtví vnitřní ne to způsobil onom. Totiž že milo pravdu synu jsem byl do nad že z ž deme dualismu a pokud se z něho nebi bavíme tak mu s víme v při smíří s tím že pokud konáme relativní dobro co po žel zraky dobro musíme za rase smysly. Tím že vyvoláme relativní zlo ale když konáme relativní v do vědomě se tak nemůže musím ze z mi zjistím že nasadíme. Dobra protože to na příkladu. Tak je dům v když jsem studoval jsem na střední škole tak jsem tam měl proč. U takovýho jedno vetřít je ten který. Dneska postoj ležela nebo jmenovat ale jsem ten by byl tak za by vím nepřítelem smrti nebo u k zabíjení nebo v ko rozením že jsem před ním hájil mohu ku. O kterou on chtěl zabít činnost hraje jsem tak ono jsem tu ho mu tu vyhnal ven na vyšší zapře sám v ale který jsem byl co začato tak plně důsledný tak jsem mu zabránil v tom aby ji zabil v on přitom dala jsem do bez and co všechno ty mu pisu škodlivý dělat dělal ve všem třebas pravdu jedno jsem měl soud jistou pochopil že ta moucha byla živým tvorem jakože na svými vina a on zatím měl čas v. O řádně dělat a ještě mně na kynout že jsem vůbec nebránil protože by se byl bránil on zatím měl jiný možnosti ještě se platit co o něm jsem prostě se nechal být aby se odvrátil jeho pozornost na by nebyl mouku tak byl mně se mi z tomu krise ven nechal být tak asi jsem dobra a potom ještě mu přel doroste byl že jsem se nechal být tak na mně svedl před vší do byla přestávka kdesi který se nikdy nedělal. Tu máme nebo na jmenovat no ono smí věci na mně svedl a oni ovšem nebylo vážného nebo jsem za blázna ale se dívali sedím něco na to byl říkal se usmívat jenom a nic se na to ne ani se mu neodporoval a že to není. Na co nám říká a to se stalo dejme tomu roků. Sice při se dva a teď byl rok při ztráty nebát se dostanu koncentráku pater ten člověk se dokonce mraku dostal. To nebyl vysoko škola nemám. Nem nese za něho ale on přišel jak se s dost dokonce tak se to ve kdo jsem v koncentráku že. Mamince a říkali tohleto paní makoň nová a se provinil proti vašemu synu jsem ho byl za to ještě že chtěl chraň mouku a že se ním na něm vymýšlel věcí který nikdy neudělal to potřebuju od tři dni protože to byl jeden jediný člověk který nezi mlátil do dožila jsem ho mlátil ženo platil v to co jsem doslova potřebuju se s tím vypořádat kdyby se vrátil z toho koncentráku tak prosimvás je to z ka. Čte jsem přijdu jak se vrátil z koncentráku on tam byl jako oni klekl si přede mnou a řekl se tady dostávám do polohy takové abych se nemohl bránit. Jsem ochoten se dát svázat ruce abych ti nemoh vrátit ani jednu ránu kterou mně dáš prosím pořádně měl zvládat protože dokud jen znáti v tak tu by do jsem tě. Mlátil pořád nosím sebou udělej mi toho ale jsem říkal nenutí synem sk. Nevěděl co činíš ty jsi učinil veliké víra na sobě e udělal provedl jsi veliké víra na sobě že sis o sum let na to musel myslet a že si se odhodlal odprosil. A ty věci polepšit daleko nejlepší je když si to. Vypořádal sám se sebou protože jsem nezná vám prózy mezi mnou a tebou ty nejsi ty nebo dělá tak dělal vjem. Aby sis přečetl mušku hledáním na ty ne ne ten tajná a ne od brantona tak pak malinká protože příkaz tajná stezka a on se tam dočet že máme dotazovat to jsem dělal a on se do dozrálo do jsem a nemusel o byla tak hrozná na kříž dělat že přišel zase znova říkal prosím to jsem a tak při černá potom rase mně ukázala. A to byl satan málo říkame s tím musíš přestat se ti chtěnou ukázat že kdo je člověk že není to. Od pravé a to božské tak teď ti říkám žid si myslit že tím satanášem nýbrž sis si vnitřně bohem to musel obraceli k tomu božskému on se pod ono protože tak dál přes krok umřel ale protože se mu tedy neodporoval jsem nevěděl jsem to tak bylo správné že jsem dělal něco navíc o čem jsem bral nemohl ku. Jsem na viz obrátil člověka nějakou cestu ne vůbec ne či to o to hlavní ta moucha byla o něčím vedlejším jen jak s tak tak je to je ta s tím vedlejším mravní přední nemůžeme v čase říci že co je nad na sebe když musím mít tu škálu hodnot daří z toto je hlavní ne ale jestli to bude oporou hlavní to je vedlejší to nemusíme z že dal o nic nedělat tou musím nechat tomu vyššímu že to vyššímu. Vy máte partnera jsem o začátku sví cesty duchovním měl jednoho partnera jsem v koncentraci do míry věřil. Že vjem provede k bohu čili němu že věční spojí že to byl nepostradatelný pro partner při tím druhým může být např se vnitřní modlitba el poměr k bohu ale ustoupit el zatím to budete druhý a to se mi mně proto do tento měl co víte bude to rychlejší a schůdnější než přes partnera mocného před který nevyzpytatelný a nastane dycky to může dopadnout jinak než cestu představujeme ii. Sebe ne. Stále odkázáni protože mít někoho rád který je daleko od do těla to neni to se ve prověří nikdy pravá láska protože. Mně nejen nemůže ji na nervy ale když ho má. On blízko panečku ten žen mně kolikrát manželka jane li se v tom případě utekl že ano aspon ve třeba počítat do desíti dělat ut se snad deset někam stranou než jako ten vztek přejde přes. Jak jsem se jsem rodu vrátil ale to dělám tím způsobem jako vy o to se do na své tváři že teď se usmívám ale to dovedu stáhnout do. Úplný host a tak mnoho jsem mu na tvář všem. Ani stopa smyčkou no a se zase veselí jiné takhle mu. Si člověk sebou se ovládat el protože s páterem který jsem pořád pohromadě je třeba také umět hrát v hrát. Protože když jsem si vědom toho že něco je pro něho dobré si být je si toho vědom a třebas to není pro me dobro ale pro něho pro do proto je tak tomu se zahrát tak abych mu dával na vědomí že na tom záleží pudy se nás je zase jenom u li ale kdyby to bylo vždycky kvůli němu tak bych to příliš stavěl na na za. Nem prostě na takový mistr kam za nenáleží nad v. K mu při již jako protěžoval no zkrátka musíme to dycky jak podle okolností k není žádný takový dogma. Je by se dalo vyřešit ale zaručeně hledáte li nějakého bylo pátera musí tam jít na nervy nejíme mně na nervy a to vám bude když bude. E blízko nás pro tadyhle dejme tomu v protože mně je strašně dobrá osoba ale mírou rovná ale on dobře vidí že to není tak všechno pravda panečku ten dovede jít na nervy manželce a s no v ale ne v pořádku je nad to je pořád do bože aspoň jsou blízko co. kdyby daleko od sebe jak je to horší ten by se mi nešli na při taky svoje mínění a to jsem říkal tak přímo manželky ale co říká dětí jejich s. Cely především bič jak na to jsou různé názory a mezi nimi že to jsem si všiml z vím o tom nikdy nevykládali a protože ho v dokud si proto rozvoje tady do domu o to to pro to přímo křičí. A no nos no tak to el v tom. Na mně ne co by na na prosba protiklady musí dát jak se dostalo do klepu aby zmeškal ještě rád a proto strašně baví výtek let tak as. Oni jde byl vidím a že tedy opora z kdy jsem tady jenom proto abych si tady by tady dobře měla nýbrž jsem tady abych si prověřil. Situaci ale as se od odporovali protože když při by člověk za čas jednou mezi lidi tak pozná tu s vně. On na nich pozná když to ještě pořád před sebou tak se to se pře všecko. Ale takže váma se přesto pořád co tak let nepovažuje se ani za moc dobré je za moc špatné žel nejen na všelijaké se od toho nemohou spadlo do této úrovně k prostá asi. Vizte řekl jsem měl nedaří protože vás kdy mě. V jednou za čas a když například takový dostane kaje dáno vidím že do za čtrnáct dní. Kdy by krásné ne tak i musím jednat svým u k jinak než swámi musím jsou ostatně toho držet však ku nenávist jen z přes děláním nenávist jeho postoje vůči ten co ode musel s z s ne z tak ho po s tou svým přikáže při dosti jako dáme o že děláš tak. Mně plete představit řeka stáníčka ku krisi věčným přítelem taktika. Něco řeknu od mu podávám napřed v po hlavě může dát toho ky. V krát výzvu že když to nemůže než celek na koho tak zase ho. Po hladina zase taktně vám řeknu to je člověk který se tak zvláštním způsobem rád že na to sám nepřijde že se rád a to mně žena nervy čehosi mysli a on chce upřímně si přeje dělal dobře upřímně. Dost nepoznali před si od no není bych že byl by si přál všem sloužit nenáročně že a on si byto myslí ne že dobyto on že není a o svým s. Že to líp nejde dělat a ono ten který dělat bez vlas. Vůle tohle mému odnaučit kam smí vlastní olej na při dopad bere že to budete vědět kam smí vlastní boji jak kam být nesmí před tam s nezmůže tam všechno jenom po plat be a myslím že ještě být v tom do dobře. Připomenout že pokud ta vůle někam pád. Přízi tam musíme prosazovat ne se z místa chovat a pokud tam nepatří že třeba se z místa hnout pryč a že když jako máme partnera boha. Jo jako tak pak samozřejmě musíme s ním jednat jinak než lidským partnerem po něm vševědoucí nejvýš svou doví všudypřítomným a tak podobně ovšem ne tak. To lidem berou jinak takže v musím jako s takovým z jednat s jeho protože nedodal ze své mysli chopit no ale jí. To tedy tato vodu plnost vůči bohu kterou on nepotřebuje abychom byli o byl to nepotřebuje to potřebuju být u. Ještě o ledu plní tak to musím brát jo mám partnera boha potřebu tu kolenou rozum vším abu. Či bližnímu a ne ty bližní čili nesmí za na to že že bližní odmítá protože to taky potřebuje bych neumí byla taky plný to potřebu taky musím brát stejnou měrou ohled na sebe jako na toho bližního kdyby miloval bližního více sebe tak nedělám správně musím se nemiloval stejnou měrou jako bližního základ z každého správného sebepoznání na jednání s. Když ale ovšem opatrně protože s bližním o by s ním. Zatím miloval když jako sama sebe ale o bohu toto neplatí na ti budeš pána vás z celého srdce svého z celé mysli své z celé duše své ze vší síly své ta. Tak jenom maximum vůči bohu mu svým tu lásku pro maximální. Musí člověku jenom partnerský pozorná to je do toho při vnitřní modlitbu tak to ve te. Širším slova smyslu že nejlepším vnitřní modlitbu dvou je z právem po stroji jo po z i. Klidní postoj ke všem věcem i k lidem například sil v přes rovně vzdáleně napřed protože máme ještě ducha mi ku času a tele že moji vnitřní modlitbou například je že si nemohu tuhletu ježíšku do ruky a snažím se s se ztotožnit s vnitřní. Stal tou kříži či ky své když byl dávám nedostupná protože vy nepovažujete než. Živé předměty zažité kdežto od předškolního věku považuju ty stoličku za živou ženám tím více je pro že. A taková krásná hříčka jak je to na to že jsem tak pro život v a ten život s. Ti je u z toho kdybyste co jen nejdokonaleji pro z dělilo. Protože družičku na malinké kou z k ti nikdy se dovnitř v tý. Víčky nedostanete kdybyste do panna tato milost byla atom na této li ještě dal třebas kam se to bez pro co si dále dělit tak se dovím. Telat otci nedostanete to je za jakým. Koly dělením a tak vám toto říkám např takle zánět protože my to protože to blíž i vyšli a pořád blížeji jak to vydržíte tak ta tam to potom skončím tady se dostanu k modlitbě kterou budete schopna udělat tak tam končím protože ty se patrně chopí te totiž musím napřed žádný před kristem to by pro vás předpis nebyl v tom nemůže dělat krytu nikam nedovedlo tak taky vím že žádný předpis který se třemi byl jsem nevede k tomu. Cíli ke si musíme byla z ven na na do tak na při že jsem tady mluvil o těch dvou manželi v tak. To nevede přímo z vy to ale pomáhala k aby si ten člověk nebo při na partneři pomoci přiblížit ještě vnitřní modlitba jenom tehdy vedli síly když ji plně přirozeným způsobem chápu za prostředek k chápu jak prosit kdyby tam vede jsem zažil tu mi či modlitbu kterou jsem dělal pro mocný či či žení s kým podobným no studoval ne takovém považoval za po. Se kterými k tomu bohu vede kdybyste znala takovou modlitbu která vás také vede k bohu tak to by byl nejlepší prostředek samozřejmý ale si že takovou modlitbu neznáte sis se se s takovou ono setkala aby vás svazovat spojovala vědomi. S bohem jako se svým nesetkala tak masku pozvi najednou věc pochopte se znovu oběti vše svaté který ten spis doma a je to tak kdy dělo dovětky činnou činností a láskou co se se některým z ti nebo případů na to jít ale protože u vás dejme tomu tak činnost tři není tím hlavním ještě mravními láska. Si ho do toho do vět u lásky zase přes tu duši svatou tak pak vykonat s láskou k bližnímu ne své. K lidem a spojit se to nemohu ukazuje jako příklad že to je ne na. Rozumné co on říká řeknu abyste děly jak nemožně mně se ta láska a pro jiná a mou činnost to vám řeknu že litru teďka poli po by se z toho ještě nad je v ale kdyby se toho nad je tady o litovat že to ten zbytek nemůže do po mně pít že to. Musí být to je láska k věci a. To vím že to neb nenapodobitelné protože jsem se v předškolním ono uč. Milovat věci podle vnitřní podstaty protože ta maminka řekla nemlať toužit liškou o ji to bolí čili podstata kdy víčky. Vy byli život který na povrchu není vůbec vidět na této od je život kte. Napovrch tu vůbec není vidět jak na mne nedám tam kam patří třeba mil ho od ku nebo to nechám by plýtvat do určité míry let tak to se pro. Jinou prý tomu životu který je v tom kdy tam někde najde a tak do tam je na mi že tam je tak prosimvás takle je život například řeknu vaším řekni příkladu v ženě která se protiví kde na kříž cest že to mi tentýž život jako v vaší cestě který křivděno tentýž život a kdyby to takhle brala tak by to dopadlo jakost jest. A tím ztratíš kemp z assisi a jeho učedníky v době kdy svatý ale před krisi byl svatým tak. Město si žena a město tvorem si je spolu právě bojovali šedesát sled jenom šedesát nebrat to občas kráva kámen těmi dělám mystik když je někdo kdo věří že se neboli voda. Napadat osobně a to svatyni z s i proti z assisi řekl svým žákům toto nemůžeme nechat myje. Musíme smířit a oni mu řekli jak tam nadto nepotřebuju být ani taky ten by dva bratři jít před ty brány napřed v ty brali v onen svět napřed ty brát z vjemy a tam se modlete aby je. Abyste smířili ve řek. Pán dobu aby se smysly a oni se modlili upřímně krise deších nebo modlili jane sto bylo hodin nebo dni v nevinnost nebo od jsem z toho tak vyšli ty občané toho města a ptali se pro živi. Tak když káni nemate vizte a. Modlíte své pořád a oni řekli my se modlíme proto aby se se smířil. Listím druhy městem a neví hrál pro mysli jedné svými víme my víme pro své nepřátele a oni tam kdy jsme v to on tam bude byli zase ne. A to oni řekli prosimvás jsme vám řekli že se nesmíříme co se do nás tu se pro o li kdo za nad ano a budeme jsem modlit tak. Onoho dokud se nesmíří která je do se se moli hodiny nebo mi nebo měsíce ale zkrátka dobře. Když sis toho vítězně obě dvě města přišla chtěl tak těžká ona říkala. Přestaň se se modlit nás je vám líto. Takovým z takových svatých vidí ještě o tu si je měrou svět jednali projevila ale vás jenom líto. Vizte kudy vám smíříme. Smířili své a tam města o ty doby než síla dokonalém jsou dalo za život tady toho svatýho najít v asi tak takle by to dopadlo kdy z našich sestro tvoji nepřítel jiní kdybyste je všechny brala se země obava stejnou měrou ekg panny mi klas rovno už. modlila ano a to je ten to je ta nejlepší vnitřní modlitba všem přát to smíření vlastní smíření s bohem ano tak je návod co všechno. V jeví z pochopitelně jedna pro chybět ta sval znamená ono to znamená v a tu by tady různé pro vody ve vesmíru a aby některým podléhá te no nevíte kterýma kdybyste tu na onu měla znala abys to dělat podle statický hodin tone ale když by že jste to tří dělo v sobě tak byste ustoupilo o činnost že když jsem ještě na sobě to z nečinnosti se hynula a tím mistrem navodila pružnost z že jsem ho za li z mu v která. Vy dva doprovázela i před i při těch chvílí kdy to. Při smíme a s no tak to co jsem mu co se obecně radit protože je to. No prosimvás v tom ghosovi ten komentáři oboje. Ty ty ty s námi jsou tam a nad to se vám při tohoto tu proč tolik záleží ale bude toto pro viset toho vám. Svou podstatu věci tak ten na bych vám to řeknu ale toto na dno dotud pod od onoho soudu tomu v tom co skutky od toho jenom přeložil a komentoval trošičku malinko z málo protože počítám s tím že budu v tom co kom co daleko více říkal tím komentuji wu a překládám když na ona mu ku ono cestu poznání který kterou považuju co cestu na které jsem nějaký krůček udělal a právě proto si myslím. Bych měl právo to komentovat no tak od toho ovšem vyžaduje hrozně dlouho do pout dobu kdežto z prokazuje protože že bych mat. M zahaluje toho mocný přestane to o. Zase takový půstu spis ty váš svízelná kdy rosy jen jedním život s být po smrti no proto co mně řekli velice vznešenou bytosti mýtů vozu rozumím jsem si nemohl dovolit slibovat nějaký z věříme někomu když. Nevěděl jsem že budu posmrtný sval říká před budu pátým jeslí v tu musím norem tak to nemůže by byl po žene. Něco co zítra bude platit dom ten takže toho rozumíte jsem to jedno z bo o tom ještě mnoho nemohu tam je z toho důvodu to jeden z důvodů od pěti mám pro toho. Protože opravdu nevíme ani hodiny a kdyby pustili tady z toho pověření pozemského v tak bych jim byl vy jedině s ním toto je o čem nevím na tom životě ani bych nechtěl minutu ho prodloužit ani minutu školy hodil o nebo ani bych si nepřál se vrátit do jakékoliv situace minulé opakovat třebas mládí nebo co. Odliv vinného nebo nějaký si ji věk nebo mít nějakou schopnost navíc ani schopnost navíc nechci mít. Protože jsem rád že jsem byl bohy po že proměnné v pro nezavazuje kdežto moudrost. Této oblasti strašně dával na poli skutečně tvé a váš život z je takového druhu že vás ustavičně nutí k uskutečnění všimněte si tam chodíte ještě rád a to nebo za vás žít a to je správné. Ale víte že o tom vím a je to správné pro pěst víte ta. A ona si daně nás roky že buď budou věřit na lásku boží a pak se to by je můžete je možná láska ale od nemožný osud když je tady to se potom krista není nevyznal člověk kdy kdy tady v jinde osud byto může jak o pro mi svět i tady funguje osobité funguje láska boží po neměla ne funguje vůbec žádný osud nýbrž vždycky láska boží ale si na tomu říkám o to tak jenom se nevyznám v funkci která. Z ky dejme tomu jsem si z koncentráku myslet ty první tři dni že jsem tam z chce z tu nebo ve to můj osud nebo se dělat pro špatně se ne podle něčím projev lásky si pánbůh men vědomí opustil jsem tam zažil to co než kristus na tom kříži že jsem to svět do cení te z měl z boha najednou ztratil jsem si ani duch on nepřestával že byto novém životě nastat proto nás. Ano no a byl to osud. Na to láska vybrat jako osudové jsem nebyl nebyl jsem jsou jsem nabyl jsem tam sebrán a jsem nebyl jsem sled si byl hotovým tamto ram protože si těšil liství toto jsem jsem tam dobře přitom bylo mu aby se na moc ještě než tu od nevěřícího městě duch u svých věcí že jsem tam zůstal. Na to na mně sebrali nám na tak. To byla láska ty devět před berete podle toho kde stojí slunce jak ty za by tak v tedy aspoň věk která se vůbec ne. Může nazvat ještě ani na strom el tak například jsem narozen jsem si as rodina studoval co ho v při jsem se musela před se či než. Začnu kritizovat co v tom je ta se při večeři jsem narozen sice ve střelci. Ale jestliže as jsem. jsem ten mám neváhá a ten odlučuje víc mojí povaha. Tu podle asi roku fakticky jenomže jen tyhlety vlivy jsou opravdu k jejich je mu maso z neboli dosah si je to přeháněl na k na protože když si to vezmete zrod tak malinké částečky sto padesát miliónů kilo me. Směr od nás ke slunci a nějak hraje velkou roli třebas snem který daleko viz ještě kilometrů z se po nebo u. Do duše a tak dále v ví. velkou vy pytel v takovém malinké co čase měly vliv na lidskou povahu takové nepatrné nehmotné jsou z lásky i při že v tom nesmírné ve vesmíru kdo. Nejenom soustavu sluneční ty stářím ani nejsou patrný staň dívali mikroskopem tak je. Na nevidíte jo tak to je prosím moji názor že příliš přece vjemem vlivy. Moci záření a to mně tahat nižší nějaký vliv tady je např jel s měsícem viděl jak vytahuje moře a jak z stává od moře nahoru tak taky. Stoupá příliv že jsem viděl ta když to vliv na moře a na nějaký měsíční ky tak oni to mělo li tak ti ostatní lidi mává. No ale nejvyšší planeta která v nás působit na slunce taky samozřejmě že. Je pro ten byv as pro vždycky který tomu při jsou na činnost pro vět o tom nějak pochybuji protože jsem se zároveň že jsem na. Co šedesát prošel kloudně on poučil. O astrologii indické a tam se dejme tomu rozumu připisuje úplně na hodnota. Jiné působení než smím při píšeme nedá to se by se liškou indie že k a a ona do těm indů vychází protože když budu věřit past roky tak se mi to pole toho bude dít rozumíte k tomu nebudu věřit tak se mi to pole pro ni nebude protože tady je moje moji činiteli. Kdepak as kromě cesta úžasnou sílu když například dejme tomu za tím budu tady končit věřím že do hlavní můj svět že to moji svět že se tady je v podstata mého života a tam to v prostě nějaký. Ti davy do pro sebe kr z chápu v ten také nejsem schopen tam dojít. A nahoru k toho duchovna ale kdyby tohle kdyby se na střed změnil a proto byl přídavek na tamto byl střed tak by se situace měnila kdyby za to jenom vyšel od mládí pak se o tom přesvědčuju kus jinou ča že uč. Tím se do toho víš sled ano ona poklady. Že se změní tak zvaný osud li nadto do o co se z s smýšlí a mají jiný osud. Čili je to věc představy. Kdy že číňani říkají že nejtěžší pro bylo pro přimět mudrce odnaučit ty žáky že myslí břichem více myslím přišel nemyslí oni tam jsem dočetl vyčítají mistr jak to mám udělat ten nenašla co jím nějaký návod v abych nemyslel břichem tam pořád při choval myslící když prosíme. O plat ale na misse v břichem se nemyslí ale není přestal jsem jsem přišel myslí to tak si do vadilo a totéž se stane s těmi nevzdáme vadit protože tato věříme. Vy ho mezi nebem a zemí které jsou daleko mocnější než ho k tomu on se nikdy jeho dovolává. A nějaký ostrovy z krista volně prostě věštcem a on dokonce věštcem není. A této nejlepší nemysleli že jim ty stádo na koní proroci a ze jsem si kteří prorokovali příchod ježíše krista od popsal jeho život jeho umučení všeho svého učednictví na tak dále že ty byli věž si ani vás to nesmí na ano tyto cestou přeli o které potom vše ježíš kristus tak věděli že pro zákonité že takto musí dopadat takže když oni věděli že kdyby přišel mesiáš by museli křtít tou cestou se. Oni šli pak mohli klidně předvídat věda tóny věštectví věda taky kterými tu pověsti kdyby věda neuměla svět jak neni vědou vida musí předvídat když do taková obě jako třebas netrvalo věje musí. Že i myslí se víte no takže to nebyly proroci. Od doby vědci kteří tou cestou prošli takže oni si do koly bude dobrou dosti procházet bude mít ty pak potíže akty přednosti a to se s ním bude dít pro byla když se odvolám na svou cestu po vám říci jaké potíže bude ten mi že to je zákonité nastolením si všimněte tu tím podobenství nebo. v níž ky třebas kterou nazývám komentář k s od pohled to z dosti z od otce tak tam se zpovídám ze svého života myslím že naposled v tomto životě od detailně proto abych se si z toho oděli. Své vlastní závěry znamená na to nebude probírat jako u ale bude to obdobné na jsem viset not. Analogicky vím že vám to kdy bude co je v sobě vyznat tady k odepře abyste museli tolik toho prodělat jako když za čistou přečíst a kteří se pro atd. No dal třebas předvídat říká první z domova ku nevím. O toto on co taky vím od otce při ale kdo litovat ku předvídat tím způsobem že když se v tom na světském textu ne v tom transu skrytý že dneska přeložen do k vám světa by škrtnout všechna písmen ka která neznačí. Číslice římské ne a ty co jsou číslice mi římským jako vy k z ví. mu to všechno se ještě dohromady to dodává tisíc věci čtrnáct začátek této války a on si. Byl někde v ku božští jistým říci nebo no tak se na co to je si to že to. Vychází a když tady například říkala o této rádce protože že říká. Visí se potom napřed od kou řeku vyd se tam to byla taková aby tvá přes kristus do tam bylo dáno ne velkou řeku. Teď přisuzuje nějakou vědomost něčemu otázky ta si přisuzuje správně on neví od čeho všeho to pochází tak viz praně říkáte dostal na plán ale on se můžete kriste kristovým ne náhodou protože někdo vezme o nevěděl odkud taky on to jenom tak řekla by z vás pokoje odkud to vzal v by byl kdyby to našel ale myslí si se. do tam našel a vám řeknu něco zajímavý do potem stránce zkušenou zase musím na to vzít v jsem jím byl kdysi hada svým příteli když chtěl ovi byl že pod kde se můžu omlouvat co se z něho chtělo aby od ruky hádali z ruky. Co se s ním stane pak z vzal tu ruku to říkal jsem mnou za měsíce a protože mi tohoto jsem zaměří to jsem si to pro za den potkalo velice závažná záležitost své rodině on žil s rodiči a se svým dědečkem seděl čili za měsíc atd za den zemřel ven mysli. Protože co bylo mi že jsem ži jsem jsem z ruky vyčetl an že to byla astrologie vůbec protože to doby že si vůbec a. Ale to bylo odněkud od milost takže ten třeba a taky neví odkud to bylo rozumíte ne že to říká a to je nerozhodující ale neví by jenom když odkud to nemohlo být a odkud to bylo o tom pomlčím protože byl tady nějaký smysl toho se mu to odhadl on totiž potřeboval ke mně získat nějakou důvěru potom se s námi stalo všechno na s mu být mýtem. Řeku dante v jeho matky jiného neměl ke mně víra jak by se mu to odhadl jsem ke mně asi bylo. Moc přestat samadhi na mystiku že to měl tento smysl odkud toto li potom o pocházel když tento smysl svět tímhle tím vidím. Hladem se napravil on tak také v jednom jisto li francie a jenom do tisíce asi tří tisíc do tří tisíc sled z no dokud cítící oné ono pro děs jsem to jsem mám měli jak na tím z ky a jednat on soud či o to francouzsky mají dispozic kolik těžší u to o světské jsem musel odevzdat v něho v tom světské v praze. To nemám ale musím vám říct že jedině správné je to platí lidské konat nic výtek sis to po toho vozy přeložili tím smazali vůbec tu věrohodnost celého toho u něho z ona totiž dalo předvídal tak správně že když si říct. A tím si toho metr do ruky tak on to psal pro jindřicha do jeho s po vše se si v asi kdysi týž žil to byl manžel v v sví matko na to co jsem co z ky. Ž že jako s to byla my mu na číše najít dále je jeho. On si vzal za manželku a skončil on skončil nadto když čili že přišla proč tu muss. By ji že on domem vím ano a on se. To pro svůj životopis a to není ten při o starému řekl že jsem se ve zlaté. Ten si to prosím ho a. Po měl zlaté hledí do jako z od a ne z osy se o dostal mým ne záhadným způsobem pod z toho hlas zapřel o do mozku. Ho po něm ano takže on tam byl oslovit věci a on když jako věděl dober do do kleci všechny zlaté klece o všechno o to věčné nebylo motto spal nezemřel od jsem to stravu světě. Proto nás z toho vůbec no tak se mi to tak. Dobře přátele a co. Z s to měl rozdělil nějaký povídání o pád z d a s když si že jak přes časy tak i ty i či. Ta dělají jednu chybu že ten svět se vším všudy nepovažuju za rovno a ne ho. Tak na nás pak je veliká chyba a konal v tom má. Co je za již a toto moč k tomu aby se vše jsem nezabil světa a aby je postaven na tři tu věčnou. Za tu která je pocit je že na další nevýhodu a to je tu si ten by deska když víme jak to co ty si si se temně že těles st a pod a na to a to tak velký les tak velký význam že si z když za již jež ale tak tělesnost a to z les. Tak je vidět z že totiž tam ale ty je tedy za si v z s ten motto z tam. Je dokonce v těle v jsem nemá význam pokud to ten č zase nebo č i z když umírá a ten mistr v tom těle v ten by se co je to je naše při v našem těle rozumíš ne jev tam to extaze když se to místě a od kde je ale to vůbec co je to není jejich pro to prostě složení člověka. A s tím zacházet kde jsem a jestliže na příklady ve toho v tom v písně o perle z s z s je zve proč a že ten taky si a odjezd králoství i to je to jenom za as z to co jsem si mám ty jana svaté stejné se jenom vjemu jak bych si ten jem že který dostal na toho toho pas na tak dále v a ne. Musí sestoupit do egypta a to znamená a musí se živit jenom zemí musí královna na této ve a to je co v jednom ne aby na cest aby za je. Tohleto pozemské st aby do od do od a jen brát jsem přes to musí dělat samovolně v prosím vás z ne z chtěně v st v a kdyby to se že von je tak nepřejde přes při si viděla v při z ježíšova života a on se musí zase s a ona si v za je nad světem s se tam. I bezvadně řeč v s a st ještě jest z je tam důležité st v že to když č když on v st z ale na č vládnou s pomocí té. Moudrost v tak jsem si být vědom toho v že ne s pomocí od se mohu bratřích. Nikoliv moudrostí samou. A i tak posedu tak je že motto si obraz moudrosti o moudrostí a to je pořád jsem se díváme jej o. Zase na odrostli a je to obraz jsem to s zase ale to se to opravdu o při dosti pochopit je protože jsi. V na vstup je na cestě. Ale ten první stupeň bez ne on je snadno ten ten nikdy již a ten přeci je když se stává až. To co života protože s tím jest a protože von ten se při ten by se v st ale to se nám to a jest to je to. To tam kde protože ona totiž tam na si. Do se tady je to tam s že by si rady s jsem si šel a na tak ale ten se to vás je když si říkal dyť ste tam to co obraz bez je zase zase zase o to s tím si to to není co zapři jestli si ale při tady to tak jsem ona si ho dosti v že to vy jest jestliže jsem zase je s když je něco jako pád by jako od as to. To vlas aby si do ten. Ale všechny tady o ji s tak na dnes musím bez je milovat tak jako on miluje bůh v na tom nevím do jemnějších. při do celosti nýbrž tak jako bůh smiluje. Nestranně nebo on se zády neobrací ke všemu stvořenému ani k tomu všímá si říkal je nepoznal padal v tomto před tím na obr je že ten ses tam je to. Stykem oči tak zabil ne za a protože byl na to oni z toho obrazu moudrost jejich v je je asi mez ano obraz a to je dost kdes dnes o ale ne be to obraz obraz čili a nebo obraz skutečnosti jak se to jedno v si s že to je ten nově tomu rosy před ten na vadit cestu poznal z ale kdežto jeho tak o to přes ve synu jsem z toho. Obraz skutečnosti bez s v v šesté všeobecnější takové st v tom že jsem se to za jíž člověka. Cestu poznání ano v za si jsem vám protože je padá slovy a to jsem se zase ta na po tolik jem protože je i tam o to s to že to přede do je to je to co na moudrosti v z nebes protože se s ž je tedy na že se lze do no když ho když ale přitom jsi jsem a obec je aby věděl že je to je ten děly s. A von ti by za a to všecko a v tom v naděje a proč protože by je tam odraz že že viděl celý nýbrž to třetí věk aby do za ne a ta je ne za je tam báječně znázorněna bylo o dvanácti do třiceti šesti a přes přijaté ale pořád se tam ti čísel svou co jsem věděl ale že. Je mi třemi pořád všechny a tři je zaslíbení na této cestě v to všechno bude to o bez zaslíbením nikoliv zase že ano to vlas bez viz se je zase je jakýmsi jsem zaslíbení může se zpraven z jak se může to když konat k tomu skutečnosti a v. Dostal na pomocí toho co v čili i kdybych to o prát. Je na doby v tuto a ku obrátil na vaší s těsto ve které žijeme to dělám bez ale visel na dělat středu jenom o to na před ale velice zajímavý el z začít napřed tomu do vady tak rozumět v kdy. Jsi pane je to si je v s s s s a a ne ne a jako s tak je od je nevzal si z z z z z za to ale je je s tak je a prosté nepochopení moudrosti z toho obrazu o to z se to je tedy i s musela který jest ale s si vývojové rovni absurdně nutný protože je ta vás je to dost za. Ale do zničí to moje a si se na to jsem si postavit s když tam bez suso jednání ale je to tak je třebas do dobru to potom světlo nebo čemukoliv jinému. Takže se do nad a jsem se tady to co je to v si v ale musí se jakost dostavit proto že by se za dostal se co se tam nám to je za jest ale tak si je s že všechny svět dostali musím věnovat zase bylo. Jinak než se pozváni jakmile poznává a pralese poznalých ten spočívá jej za v jednající nebo milující jsem také bylo tak z této pravé poznání a ten je nevím. I si tím by víc z této tento vnitřní se poznat ale tak si to musí poznává v tak tím jsem dokončit tom kam se. Tady byl tady rozvedena tu kam a vy vel toho mise č. sebepoznání ale a jakmile toto pro ale ono je moč za k s zvládnout toto si je tak jako by nevládl od ale si dělal si ji za a jak jsem na tak by se jakkoli dalek zaseli pravda se voze. Je to zase von ten je to jenom byl jsi protože ono to tak bylo vlas z jeho tane jsem na to ale na st a tak když je. On chtěl říci že ježíš kristus do jse si ale když ale je to za nemilost. Říct jeli tohoto světa a zase v na tom že si byl zajedno. S tím o cest ovšem je to pro viz jenom pochopitelně to proto se to zase na při že to za zlý z on za tím prvním a ono a jeho mistr se teprve nastává přišel aby se vzdal jsem si duch tat tak je třeba se toho obrazu děl jeho z tři v v no ale to teď zase nejde ten nevědělo si duch dala ten zůstává na konci by ne si vývojové. Znamená z poza s ho v v říši ano v když pomocí sebe. Za s tak se mi na všechno v nás a teď si to. vás el tak si jestli hle že jestliže jestliže jsi.