Karel Makoň: 87-12 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Sk. Kdyby byl čech a nastolen za svod na svatého proti reformaci aby byla tady protiváha prožité formaci. A není to této politický svatý není to pravý svatý a von říkal ne ne ne to se mýlíte jenom jedna pravda a toto řekl by jako to se vod teďka na není pravda technická pravila náboženská a jiné druhy prát nýbrž jenom mít jedna pravda není víc pravd a ty jsi nemohou odporovat i víte že z zakope o ten proto atd takže nebyl jsem svatýho proto jana nepomoci do jsem našel. Jsme našli tu chybu. Tak protože zato modlil a taky jati nám ale ko říct. I č neměj svědomí že například se osobně nevšímá k nějaké víru je duchovní cesty. Buď ráda že můžeš být zatímco on za správné. A popřej z citu možností zatímco protože správné tej jedinečná cesta velice rychlá cesta kupředu kdyby tenhleten život neměl tento smysl že když jsem jam mým vyznám tak že budu bez odložit protože strefil o na tom záleží zatím se správné bez ohledu na sebe že to bude stát třebas veliké odříkání zatím půjdu. Tak je to nejprudší nejrychlejší cesta k bohu do věčnosti protože odvádí ode mně samo jeho od vlastní vůle a celá ta cesta je převést mojí vůli na vůli moudrosti která všechno ví. A je to cesta poznání a si myslím že ve dvacátém století cesta poznání je ta nejdůležitější cesta. Jsme když poznání technickém při dovětkem a tak dále pokročili velice pomalu náboženství vůbec nikam to zkušenost se s temně ztratila nebo úplně ztratila a tak mámeli pod dohonit tak může nebylo oni jedině tam kde pro technická nepravda přelil k anebo například jsme začli považuju co jsou čas protože vědy v psychologii taky. Promiňte nám tak když roky pojem přírodních věd a tam patřím taky matematika podle mého názoru to jedno není to společenská věda je to přírodní věda. Která abstraktní zákony absolutně platné do posledního puntíku. Není to za každý okolností jinak jenomže když vždycky jinak to znamená se musím nové situace umět nově obracet a tohle to ti ale ko nejde jak na přijde nová situace třista operato jak s a tak že bych radil být pružnější v na nevím jak při se se strefil dale. bych chtěl ti z názor že nemyslí že to co teďka děláš. Bude budoucnosti to nejlepší teď si přešel na že děláš správně protože nemůžeš činna ale jakmile budeš moci. Jednat podle toho co budeš pozor se ještě za správnější tak seď klidně od zrak od toho dosavadního kdy k tomu novému na protože. Přešlapovat na místě na pravé cestě života své těžce vyplácí neboť ti pak si nemůže jem a proč ta poznamenává velice trpět a bych ti nepřála aby si tolik trpěla jako v minulosti neznám moc men tu víc než tak čtyři nebo pět při který si trpěla a přenosem asistoval z těch pěti jim. Tak my protože si přitom velice trpěla a hlavně proto že se vždycky jako něčeho chopila a to se z těla přidržet to byla zásadní chyba. Nemůžeš se ničeho držel protože sto právě bezvadně pochopila. Co jsme dneska pochopili pro zítra je nesprávný ochota ano protože. jsem to někam dostal na jinou úroveň a zvláště u vás vaší vědě seděla pokrok a velice prudký třebas ne více technice ale v tom když není kde člověk se musí si tím že co dříve považoval za správné a co mu stačilo as zády je to milost protože do konce života tak nyní se starosta jenom zásada správnosti ale samo o co je to správné není. A to prosím tuto pružnost cena učilo. Umět mém životě není správného vůbec nic z toho co jsem dříve jako správné dělal aby do toto je správné a toto je v symbolice ježíšova života to neni hlavní nižší ten co musíme vzít na vědom že ježíš kristus do třiceti let byl oddán své by jako ty dneska musí být oddán na společnosti a musí sloužit za z pro ze semen je v úzkém jako bude rodina am nebo jako společnost proto roce bez zaměstnání ten ne vším pořádku. Ale za čas to nebude stačit. Za čas bude nutné aby se dostavilo sebepoznání v tom smyslu jak je tam obrazně naznačeno. Ježíš kristus tou byl do jordánu a věděl o tom že synem božím nebo do o to slyšet hlas tento se módy bych teče zalíbil nic tak dosti nestane toto moje cela se to stane taky nestalo ale protože jsem tím jordánem prošel ti kdo ranec ještě neprošla a to bude tvrdý oříšek a budeš muset tím projít a teprve potom v jordánu si může dovolit zamíchá trošičku ale kou zatímní než k li spát nech ale onen koho. Ale potom alenka nesmí mít to postavení které dneska ta alenka potom se toto stane bude musel být poslušná toho co není v ni ale koho co jej jedině věcné jedině věcné v tomto světě totiž že z nepodceňoval věčnost. Jsme byli protože ani do tohoto světa ne nějakých o nedopatření nebo nedokonalosti boží nebo z to špatně stvořil neboť nás posel satana pravda když tak to se nestalo něco mohlo kou neznal rozhodlo ale my musíme do základu toho mocnosti projít stanou se dostat odtamtud musíme jít nahoru odnikud ten na povel jít je to krásně vzorně rodil duch tím příkladem ve starověku známým o ho ptáků v ven z od li. Který vždycky zlý svítá vysokou bez toho svět za ženu milost paprsky a padá zemi stal se popelem a z toho po perou znovu vyrůstá nový tak ještě krásy ji byl ten minulý a zase zlem tak tomu nebyla tak sto opakuje mi totiž opravdu v tomto životě žijeme extatickým způsobem není do náboženská snaze jsem taky žádnou náboženskou extazi nezažil co se mnou stalo v sedumnácti letech to byla náboženská. Stal se dobra extaze poznání. Ty si nesmírně blízká extazi poznání. Tebe nechci ještě přivádí do do vytržení něco poznáváš ale dělati to radost. Něco poznáváš správně to si zatím na správné cestě ovšem. O dát bez jediná neboť poznal co nesprávné a umět se bude to zařídit a moci se pole pro za si to soud si u z ne věci při ne při. A takže sto si nedělejte rozpor tady dycky bude ale nikdy nese z toho že je to největší radost pro člověka a největší při do z na této cestě nesnaž se zbytečně věřit nějakým lidským představám a to je vždycky jenom řek bych pomůcka která dopadá vždycky tak je neboť při s ním člověk dopadne takhle. Časem si vždycky přestávali jak by to mělo být nikdy se to tak nestalo nikdy ne. A byl jsem sice tím znechucen ne nestranně a nedostal jsem byl milé překvapen že to dopadlo líp než jak nesla představoval že by to bylo pro tak jak si to přesto to bylo strašně špatné o se o všem při představě nevěděl tak to co náboženskou vírou i z vírou nějaký pokrok ve jsem povolán nebo v životě lidském li ve vinném ale jak mám představu o tom je to výborná ale tato pomůcka kterou musím odhodit okamžiku by se by se dostavuje uskutečnění. A tou uskutečnění bude vždycky převyšovala. Tu moji představu a pokud to oni představu jany musím začátku vy pochopit bez se dostal na ten křižovatku na pokud. Ta skutečnost která se tady bude převyšující ne. Tu moji představu anebo hluboce ponižující v moji představu obojí je správné dnes si na stejné úrovni to ne tak je to v nejlepším pořádku. Když ponižující těžko pochopitelný jak je to proto abych o tak bych přestat ustoupil budoucnosti do povyšují si tak abych přes tu představu šel dát abych sejít abych pomocí mít něco uskutečnil a nedržel se jenom představě na představa je prostě prostředkem který jsem mohl sat mu ho dostat za jen to je obraz moudrosti prosím jsem že mám co je to v ž v v to nám dělám ježíš naší bratry. Čem říkáš jeho bratří matka a když hledají a on říkal proč o mi do třídy a matka. A. Tak upozorňuju že ano pokrm bratry neměl protože on totiž měl na to na co a tak dále sestře musela to na ta rodina ten ježíš ten je nějak nebo jiný pojem než dneska ještě víme že před z ku. A to je doba kdy žil v česká ku to když byla byla živá tak taky již kristus v ale ještě k po ale když musem a na na řadě. A to jsem za ta pravá řecká kultura. A to přerostl třista let před kristem se proč proč tak po celé západního východní evropě a nazí v do vás že tak tak v době. To bylo nutno. Se smířit s jednou věcí že rodina byla velice obsáhlý u tvarem řeckou od dvěstě padesáti lidí. Do třiceti tisíc s a. A pokud oni v rodině přijali dejme tomu ty otroky za vlastní tak to začli být její děti rozumí takže ono minimálně to bylo dvěstě pane sám tak takže tak ale neměl také v on bratry a sestry. Ale pod při jsem se ukazuje na věc že on tam předává jana své matce karma on byl jsem své matce ale vám vědomě šel pod příliš jako člověk který na sebe nemyslí. Protože kde byl na sebe myslel tak pod ten kříž nalezl. Všichni ostatní učedníci vliv poznání aby nikdo na nich neukázal toto je taky jeho žák toho ve popravili tak je opak dejme tak to oni klidně udělat se neohlížel na to co se s ním stane on nebyl z vůli čili ten ježíš byl dvakrát opravován jednak v tom janovi pod tím křížem ale tak tělesně na tom kříži tak která jest která obraz tohle důležitá nebude rozhodovat protože oboje jsou. Z nedůležité jednat poprava bez druhé by nebyla upnout popravou tam dole pod tím křížem se opravovat tělesnost nýbrž sounáležitost. Matka ježíšova panna mary byla v očích toho matkou ježíšovou kdežto. Ježíš si přál aby byla matkou janovou. A tam poprvně měl bratra to jsem chtěl tomu v den jsem se a proč ho měla toho nata. ho proto že kdyby byl dán vědomě neobětoval svůj život a obětoval svůj život pod křížem obětovat. Ne tak honbě na kříži jako to bylo vidět tím křižováním ale tam byl ukřižován vnitřně. Nebo s tam se vzdal svýho života zase nové prostě konkrétně ve prospěch panny marně a panna maria jediná byla vzata na zem. Nikdo jiný z učedníků protože se zaň obětoval svatý kdyby nebylo této oběti tak se to nestalo. A čili to je mi důkazem že neměla jiné bratry než svatýho jana jo. Vám list a s visí tečka sic a ne když jsem do do proti vám ve si do pod za výhodu. Je to jiná věc jsem o to za velice nevýhodné jsem se jak to jak jsem k tomu přišel nerozuměl těm lékařským zákroku pochopitelně nevěděl jsem co se mnou děje. Ale jsem. Vždycky měl oproti vám tu výhodu nebylo jako výhodu že do toho mého vědomí tohoto světa on vobčas s po těch lékařských zásahů zasahovalo něco zhora ve jsem poznával správné to nebylo z této úrovně. To nebylo vůbec se žádné úrovně. To nebyl vůbec obraz moudrosti dobra moudrost sama která mně ukázala co je správné. Tak jsem občas poznával co nesprávné když jsem potom neuvažoval když jsem na tom žil u vahou aby jsem od toho když toto postavení člověka čistého vědomí člověka který je oděn jen čistý vědomí lid ne v věci přistupoval et tak jsem tímto způsobem překračoval všechny úrovně vědomí o kterých teďka budu mluvit jsem o začátku se stýkal sbohem ovšem v tom neříká jsem pán bůh ani jsem ani nevěřil. Na tom není zapotřebí nic měnit sto let říkat si věří na boha nebo nevěřím toho co to je zbytečné to od je na to ten ježíš na nebo tak baví je věčná a protože to je pravá víra právě je věk jednat správně. A to znamená vědět že správně jednám a to se musí vždycky jinak a vždycky nově. Ano podle to co s co jsem jaká ztraceni přijde i tak i s tělem se nepřichází nějakým hlasem nýbrž okolnost by který se dostane jsem byl od tých věří zen událostmi a pro sebe že vyznám řízením událost měla mít události podle vzorce důležitý jo konce do znalosti na co tak důležitého že nic důležitějšího ve si se neděl než to co se kolem vědět proměn vědomi když je to to se ode děje to se nedotýkala neboť tím způsobem že se dostávám který by do tahu. To poslechnu věčnosti jsem přitahován ale past pod o si myslí že dělá něco co chce udělat vodě lékaři si mysleli že chtějí zabít ruku nebo aspoň zachránit aspoň kou. Řek ale nevěděli co dělají mat víte že všichni lidé kolem vás. Vedle toho co chtějí udělat a o čem vědí že to dělají dělají také něco o čem vůbec nevědí že prodělají je to moje namnoze daleko více. Ti lékaři jak dneska pozorujete li se mi dostalo do ještě let udělali daleko více než tím že tu ruku zachránily. nebýt jejich zásahu u tak jsem tyto věci neznal. Čili ten vede li že to dělají na pak oni si mysleli neděli se takové příkoří ve se musel proč je a potom za rok ukazovat že syny jsem vyšinutý z vazby kdysi jsem si za v nebi nebo z takové potom když že to není tak sice s to k bodu z s s s s s začlo být jiné protože jsem naopak kdy jsem dítě tak si strašně divili systém ty teď to abychom kde se vyjádřil o to abychom málem takle si ale my si operoval neříkali jeden z nich nebyl za. Tak to byl za systém říkala maminka oni přišli na něco z na co před tím než vše. Ale to říkám jim v důvodů lid říkám z toho důvodu abyste nebo co při žid že lékaři to neni abyste věděli že nic z to si jiná hodného. A že to co se považuje za na ho do špatné vysvětlení skutečnosti totiž to začíná tam že lidé nevědí co dělají. Je vás tady mám před sebou ale jak mám jsou normálně jako člověka každého tak ten neví co vedle toho co chce udělat taky dělá ještě. Protože on neví že z jedné věci neni vyhnutí že všichni musíme jít do věčnosti že z věčnosti pocházíme a do věčnosti se vrací a přestože neví že tomu taky že z věčnosti pochází je že se vrací ne tak on musí tomu návratu svým životem přispět. A protože mu přispívá a že mu taky po jít okolnosti všichni ostatní do je to hlavní co vlastně dělá a o čem vůbec z třebas jak smrti když to dělal na tom nezáleží neplačte nikoho ven v ne nebyl k vlitému víru jakoukoliv jenom víru ve správné si najde vaše dítě správně nějaký světský či žil a tady stoprocentně jde. Podporou by téhož v tom aby stoprocentně šlo za nějakým cílem. Jsem si velice na tobě ale kód. To cenil jest jista pracem mně šla za svým cílem světským cílem ohromné když se neosvědčíme v drobném nemohou se o si ani ve velkém. V tomto neseš osvědčila takže máš velikou naději se při tom velkém kdežto ostatní kteří všechno se tak tady na tom světě všem. Ty se nemohou o tom velkém osvědčí vůbec to nejde kdysi poslední malé naděje když do že byl do osvěží š. jsem ve se neměl takového člověka na tu ani škol mýtu nejmladší která viděla také všechno v pořádku tato dělat jak se procey mně všecko co. Ale ty dva klidné tyto z lákání a ty se nikam nedostal do na tento v tom ne dale dělat prosím nech vláken ji při nejsvětštější věci děly pořád pořádně. Ne víme že je to pro že přitom poznání které se nedostávají voda o nejevily když je to strašně těžké dělat světské věci se s dej mně mytím nebo pod stejně hodit tím ní. To my vůle jako ty takzvané duchovní si pořád myslím že to co s o vám týkat tady děláme že vás poučil o těch základech duchovního života že tomu onen důležitější než třebas prát prádlo. Ale to se li. To praně pravé styl nejde o to dělat pořádně jako protože vás poučuju a to mohu ji nepořádek na něm že se tím kdežto z při tom pravému prát pořádně sto procent vně. Čili musím řeči od toho na to je samo jsou symbol a se teďka pustím konečně těch úrovní ale tak když ti indové kam jsi mi to do podle jsem říkal to asi ne když ti indové říkali že lidský organismus. Je transformátorem toho toho úseku vědomí pomocí něhož vnímám tento svět a nic jiného a technicky tomu říkali přes muladharu. Přes konec páteře a tak dále el tak měli pravdu a mají pravdu jenomže v jedné věci jsou pozadu. To jsou pamět to lidské tělo svou transformační schopností může dovést. To jsou jenom úrovně vědomí to co na u úseky. Než to vědomý sám moje nekonečné to neni žádný úsek čili vědomý z ses samo je za aby mně když neví nic z all za těmito úseky. A u každého z nich. Ale za nimi se z moudrosti neprojde moudrosti se od domu do si to je to před ano. To uvnitř tohleto mu to se tak neprojeví nebe žel teple postu je to dozrává ti to vědomi více své pravé moudrosti i v tom obraz. Tak že když jsem tady začátku ten život vlivem lékařů měl obráceným naruby to znamená měla možno do toho o vniknout občas aspoň občas nějaká moudrost která nebyla lidská ale tak jsem měl tu výhodu že pokud jsem to poznával za správné a řídil se tím okamžitě řídil takto byla moc to uskutečnit takže se u složena jako dítě věci na kterými žá. Slova okolí protože to nebyla moje osobní moc nebylo to z osobní vůle naopak jsem tu očích matky od on byl považoval za velice pro do have dítě. Jako alenka. A protože jsem se řídil tím jsem po do správné pamět do toho měli domluvit. Když jsem věděl že to správné. A tak jsem se je tím bez o na matku bez toho na sebe a taky to co na sebe tím jsem považoval správné. Prosím nedělej to byl tak jsem zabila ten na organismus musíš zachovat naživu ano tak. Kdybych například měla volit mezi dítětem který se narodit as sebou syn do mat do naživu. Tak rozrůstal naživu ty ale to dítě to se nestane před tou o nebudeš ale to říkám takhle okatě abys poznala co si jsem jim ten svůj život který by byl svěřen si musím o staří jako nad něčím bez čeho nemohou být živ nešlo nemohli dál. Ovšem upozorňuju najednou věc že ježíš kristus a my si vyznáme zatím jenom v tom svůj život který žil mezi námi komentoval on ho opatřil poznámkami a těmi poznámkami o jeho životě byla jeho podobenství a jeho pří měly od ní. Prostě jehož též všeho co řekl jeho podobenství pravdy kterou žil prožíval. To byl jenom obraz pravdy. To co řekl nebo to co kázal to co se na dole po zevní činnost. Že pod tím bylo něco co nebylo jenom tím co bylo na tom tak se n no tak bych to mohl ilustrovat na jednom příkladu. Že jsem přišel do rodiny kde byl od narození chromý člověk ležel naloží nebo nebyl od na rozměr na žil to čas pro naložit nemohl stát by tam přítomní farizeové tedy odborníci na náboženské věci na vysvětlování náboženské li se zavání života ježíš kristus dnem nevysvětloval život nábožensky. On ho vysvětloval jako život. Tam z víte z toho udělena pouhé a protože si ten málo to nabude všecko za to ale ten příklady za nikdy vzít za nebude pokud domem chápat jako návod k celému našemu životu. nabude sil ona řecký to jedno k celému našemu životu patrně podstatě na po ženský na žil tam museli světské věci jane věci náboženské a konkrétně a stoprocentně tak přestalo toho čeho vstoupil do domácnosti dovol mně a ten ježíš řekl aniž byl tím chromým požádán o on to odpouštějí se ti ježíši. A ty svaly zenové kolem toho říkali no. Kdybys o do odpustil hříchy tak přestal být chromý protože to po do tak tam mu za postup na odplatu. A von říkal ne něco jiného je být chromí a něco jiného být bez hříchu bez hříchu. Je jednat správně a mít schopnost se správně cítit pole toho dokázat sebe z na asi do míry to správné použil třebas proti sobě jenom protože to správné. To je být bez hříchu a toto do něho vložil. Ani z víc ale abyste viděli že to nemá společnost něčím čemu se říká karma nebo osud tys tak a choď. Tyto spolu nesouvisí je si někdo je nemocen nebo není nemocen nebo může nebo nemůže to o když kovy nic nevykládá ho nepovažuju za méněcenný člověk na tak dále to promiňte že na to se díval on by jinak než například z jeho vlastní matka i ty lékaři se celá lidská společnost. se nikdy ne dnes o něm před pravdou která mně to by si tu je abych to viděl správně. No ale on. To jsem odbočil chtěl jsem vám říci že tady bude ježíš učí. Že do jeho života vstupovala vždycky pravda. Ale že on musel dělat skutky vůči tomuto světu jaké ústupky narodil odměn nebo od vás on od začátku svého života věděl že z věčnosti pochází to my nevíme a on vás dětech přesvědčoval ty mudrce že že od boha přichází na nevyjdeš musili v tom cenného otcem věděl jeho otec že pro věčnost. Ale přesto byl poddán své rodí mě. Věřte mi to u člověka téměř u každého není to jenom moje za to z mu kterou bych se nebo od ní. Opovrhovat. Je to za do z každého člověka vám na to čiň stejně je že my máme tendenci. Proto při tom poznání bradu celý svět opustit ten pojem tendence zcela běžná ale to chybná tendence tady by byl neměl býval anděla strážného. V podobě své matky která neexistoval dostala ale tak jsem ten že dávno opustil nebo jsem tady mezi vámi. A když se vědom třebas ní. Tuto nebezpečí života které bylo největším pochodem ten životě jaksi napřed těmi operacemi toho slepě třeba podobně to nebo největší nebezpečí cíle života. Jak si tedy by byla protože by byla opravdu. Takového komu a tu takového stavu kdo nevnímá do se odešla z tohoto světa bez těžkostí. Jaká by dobra ale chyba a když to bylo stalo. Kdyby byla žije nevěděl osobně že by to byla chyba že ta alenka nesmí zemřít. Protože jsou pro ni přichystáni jiné úkoly pak se byl nesnažil ani o ten zásah. Ale pro jsem věděl že ta alenka dnes to doslova ale že tu jsou určitý úkol o které ona ještě dneska neví. A to je žádným kázání většího života vůbec něco jiného. Ale co s tím souvisí s kolik je to je všechno jedna život jednota tam neni bez na jedné straně duchovno o na ve se světská věc jak s praně jeden od pána z jsem od za tak si opravdu ale na tak ona jako lékařka jako náboženská jedna tatáž pravda mat li si to nedělejme si rozvíjela nepodceňuje v do pro druhé a to stejnou úroveň o tak pro stavy protože takové pravdě jej vychová tak takto uskutečňovat a přesní s věčným tu věčnou pravdu ale. Tak jsem li tak jsem dělal to jsem dělal prosti a samovolně oni se to muselo ani jsem se vědět jsem nic takový není mi zapotřebí se vrátim tak když tedy jsem od těch střílet občas chápal co je správné. Tak jsem bral z vyšších úrovní vědomost o tom co je správné ale ne tady z toho světa tento svět je to nenapovídal naopak ten mně napovídala velice špatně občas. vždycky. Jednou cesta případu mně radil dobře atd provaz rostou pravdu věčnou toho co potom o chopil. Ale. Za život do obrácen naruby ji i když to se potom se po sedmnácti letech dostal do styku s indem. Který byl had joginem hoden a vzal za ruku za rameno a dopravil mně do stavu kde jsem ztratil pocit tělesnosti a tak jsem se ho ptal neslovní prostě je to možné že tyto tak dokážeš. On říkal na protože ses naučil vzít brát pravdu shora. Protože si zvládat teďka své tělo to je do tebe projde nejsi pravda zhora čili to co vám teďka volit lišit od těch úrovních to že jsem o nich nemluvil nic. Tak to je líčení zhora viděné pravdy. To znamená ti indové říkají mi za budeme u odchod prany s po dojem aby stoupala po ho v z tu měl na horou a tím jsme se dostali nějak tomu pravému poznání. Ale to je sice pravda a této technika by zkoušena tisíciletími ale jednu nevýhodu a spočívá v tom že si myslíme nebo si oni myslí nebo mnozí si myslí že ji úrovně vědomí dojmy procházím při kundalini joze je to je součástí radžajogy že to je celý duchovní vývoj možný v těle v. Je to jenom tam s formace možná v těle. Ale celý duchovní volit tone ji větší ta tomáš možností nemá člověk s tou tělesností než převest. Sebe přes sedum úrovní nebo nakonec sedmém úrovně ale nakonec sedne úrovním nejsou ještě. Spojení s věčností takovým samovolným způsobem jako byl s tou věčností spojení učedníci páně když na sestoupil duch svatí bez horami nesestoupil kdyby plamenným vidět nad ní. Hlavami důkaz sval že tam daný že zhora se to tak a na člověka z na st. A na mně se to vždycky vlivem zásahu vůle ka vůb to jsem vám toto velice vděčen že z pláž do zhora to dítě zdola to nemohlo dostat do vědomí protože tady nemělo některé. Pasáže transformační ještě hotové pohlavní života dále to ještě jsme do z to bylo taky vypoví za to všechno bylo jiné funkci než jak je to potom o dospělého člověka. A to vím. On tam musel být v činnosti aby byl začal světa dostanu ona kou o do domu chodu dál no tak to prosim vodit že u by jiné a vine tohoto li nemůže dosáhnout co dospělý člověk v no ale to nevadilo onom jsem na úrovni dosahoval vždycky to co bylo pomocné proto dítě. Takže. Na první úrovni ve které my všichni vidíme jenom tento svět jsem občas není ani převede do tak je zahlédli paprsek zhora a to jsem věděl co je na této o rovni správné v tom smyslu že to vede z úrovni na vyšší úroveň. Takže první co se mně stalo bylo jsem se dostal z této úrovně kde mýho jen to svět do spánku ve které jsem nespal toho ní. Říkám jenom proto abyste pochopit co jsem před to druhové se to potom jakákoliv jiná úroveň před pro dosažení úrovně center úrovně spočívá v tom že tam jsem stejně dělí na kterékoliv úrovně vědomí jako jsem dělí zde v. Zase by dělí a jsem schopen ve jedna jenom pro toho že smysly ty vjemy převedou do rozumu tato z pracuje aby tvořím celistvý obraz tohoto světa. Kdyby nebylo toho toho. Této možnosti z toho co berou za smyslu převede do celistvého obrazu a toho si tak to jsou dopadal v pozemském tam někde je překážka. On to celistvě převádí do toho mysli do výslednicí není to bral na překážka ale zatím nepřekonatelná no ale. Mně to bylo trošku vím protože tohle to závad toho co nebyla ba tak pak je dech je li v bych tak řekl nebyla ústřední nebylo mozkové v káni. Jako to u něho nebylo v nepravdu i tomu tabuli z mu jako je to u něho no tak je to jsem na napřed se naučil vědomě z mít. bych se to bylo možná nenaučil být vědomí ve spánku kdyby mně byli neb neb přispěli k na pomoc rostliny napřed kamenný. Potom rostliny a potom zvířata vám to říkám jenom proto abyste nepodceňovali takzvané neživé tvory. My jsme v takové závislosti na neživé přírodě i na rostlinné přírodě i na živočišné přede že dobře víte při se vzdělanosti protože bychom bez toho bych ku nebo být. Čili my jsme všichni jednota závislost jednotná závislost všeho na všem kolu ale jsou stupně uznají ten si ty parou své kvality ale závislost panně takže bez nerostné přišel z pochopitelně lid celá naše tohleto nerost když nemoh ve na paletě pobíhat. Bez rostlinné a to byste si bylo si prostým s nerosty dělat to co zvířat svět tak prosil jsem ho kristova nad a to jsi měl za s člověkem věta nejkrutější jaká byl si jist že při že jsem z toho živ se smrti těch rostlin než při svých rostlin a než si zvířat jsem živ ale nemohu si pomoc vede to jinak udělat marně se ve věta snaží žít ve věta z ky pořádku zabití i za zvířata aniž že za ví. Tak. Kdybych se chtěl teďka smí o závislosti abyste mi trošičku kdo uvěřili tak se znovu. Obrat tím k tomu článku spát do čísla jedy a život. Kde je sám no jak tam vzniká a u rostlin pohlavní život. Jak se tam vlastně smrtelné učí pohlavně žít v těch rostlina pro z vás tak jak ten ča ale ještě ne. jsem byl nadšen tím že jsem tam konečně poznal pravdu kterou jsem nechal jako pohlavní život brali jako život opravit celý život starosti na to nebyla celým životem vím celým životem od útlého mládí mít celým životem byla třebas lžičky do pod si protože tady mám dispozici taje celým mým životem když ji mám prudce když chápou tu závislost mojí nad veškeré nerostné hmotě. A tak smír nám jinak než normální člověk s ne třískl no tají jemně pod vším. Protože proměně živá vlivem toho zásahu matky která řekla netluč tou liškou o ji do boží ne. se máme netušila že dělá něco málo co nechtěla dělat a co neděli dělá když a jako dítě přijdete nebo čtyřleté citovému do hlavy ale do rozšířili na celou oblast neživé moci žábu celou neživou motto od chvíle o do za živou a že teď musí kom jako při je době opravdu při nevěsty jsem zkoumal jakože živá že jsem to neviděl na to je z to není bál jsem se že pohyb je znakem života. Není to pravda. Po by je tím nejí horším znakem života nese jsou ba a co je to pro periferijní za života takže hlavním znakem života je. Uvnitř všechno přichází zvnitřku navenek život se žena se stráví stýká zvnitřku navenek ne zvnějšku do nic že se vám to jeví. My živý nebo že jsme se ve styku s živými tvory no to se nám jeví jenom jako dodatek v tóny pravá asi ta věci takže my deska víme z lékařských vite. Že v tom životě matčině miliardy let trvající vývoj života po trati jsem tam ve zkratce za devět měsíců provede ano od věděl ne buňky po člověka to ale teď jsem z tohoto článku dovídáte jsem to věděl semen také světlo ceně a kde jsou pořád po taky z toho co napsal host že tady jednota mezi rostlinou říší živočišnou a lidskou o to by. Je bezvadně ovládají. A že tedy odtamtud se mohu poučit o tom že k tam pramení život mého jáství že jsem byl dávno a jsem tím dávno a budu vím dávno a ještě dlouho jim budu pokud dobu otřela o rostlině svým životem a můj pravý život protože si to nemohu přivlastnit. Tak ten pravý život a bez víře ti budu ty životem. A v cele konečně a protože mám aparát pro vás tomáš mu který dovede transformovat celý vesmír je jsem li životem celého vesmíru tím svým transformačním aparátem lidským který tohleto je to jsem zažil tam v tom konce na o ho a řeknu mil za jenom to za to to stačilo toho by do oka viděno. A tak že by okamžitě mrtev vnitřně pochopit. Tak začal okamžitě zrozovat časem když přišel s tímletím poznáním zahalil jsem se bez vím jsem se dostal okamžitě jsem překračuje tady se vesmíru bez pohybu bez potřeby překonávat čas to všechno co říkat tady vykládám abu ve ještě vykládat a ne nedostanou se do konce. E to je všechno otázka bezčasová. jsem to zažil v tak malinkém nebo krátkém okamžiku co by se konečně dal nazvat bezčasově když to bylo v že jsem nestačil u parou doby vědomí je že ten že prostě to bylo tak krátké a přesto v tom bylo obsaženo stvoření celého světa. A jeho tvoření ustavičné tvoření jeho o stavy jsme ustavičné bourání či jeho konec světa. Ne že poslední jsou. A odpuštění svých ku nosu rozdělení dualismu na no monismus on špatní na neduálnost než totiž tam potom znovu o ven nemá vládnou no ono nad člověkem dobro a zlo relativní nýbrž jedině v tom věčném kde tento dualismus ne neexistuje. Tak tohleto jsem po za to okamžik víte z toho a si myslim že do toto nepoznal že ten nemůže od této věci směle nad něco přít o sto poznal a. To jsem si jako o tom dověděl ale neb neprojde o sobě nýbrž vykládá po jako skutečnost si to jako jsme si to kdybych že to pozná. A velice detailně velice podrobně rozebírá tak že ta duchovní se cesta člověka spočívá v tom že na každém takovém rozmezí v životě jako si například v něm se ocitlo v okamžiku těch operací slepého střeva. Stává se novým člověkem poněkud jiný než byl předešlý dělá potom něco jinak než před tím na tak dále myslí jinak jak jinak všechno bude jeho dostavuje jinak mělo působí a podobně takže jsem dejme tomu po operacích těch lékařů byl jiným než jsem byl před těmi obráceny svým obrazem se v pravé lid jak jsem byl v dítěte nechtěl vyšel jsem se s tímto světem stýkat a no tak po sedmnácti letech jsem nechtěl živ v tomto životě nebýt matky která musela krmit tak se. Z tohoto světa odešel a tak taky v jsem byl batři když si že tedy jsem tam o znaku poznal ten věčný život a konečně ten tak jsem se nepotřeboval mým přítomnost matky a škola tam byla ale jsem potřela při do rostl ve věčnosti po za tyto rozličnosti jsem se dostal tak daleko tak stroze nebyla tak jasná jsem potom toho co tak u těch pět viz na potom ještě po ten prostě byl nemusel bude si dělat nemůže se zažil o to abych nebi. Zabit abych abych nebyl trápen abych abych neměl žízeň bych neměla v jsem neměl hlad neměl jsem žízeň nebyl jsem trápen nebyl země tím ohrožován takže jsem se mu jediný dovolit z těch tisíc dvěstě studentů u si že by se měl styk vodit před strojní puškou na namířenou tak nikdy nevystřelil každého jiného který tam šel když přelila a zabilo jsem byl sám toho svědkem to nenapadlo že by tam byla li toho mně zabit nebyla by tam nebyla zabíjení. A dal zabíjení takže jsem v těch jiných z na viděl moc utrpení ale ve mně nebylo trpícího. Takže jsem tam byl absolutně svobodný a jsem tam byl když že to říká nábožensky v nebi. Zažil kdysi mu nebe činy mohou o tom viklat jako ten existuje před nestav který existuje. Tak jsem se do stavu z kupředu chtěl věřící se pořád na první. Úrovni a naučil jsem vás poznávat že napřed musí člověk z první úrovně se dostat nikoliv na mně. Nýbrž čím větší věrnosti a jsem opravdu měl schopnost mámy dodneška že když je to zapotřebí ne vždycky tak dnes vím ano. Pro únavou nýbrž jsem by dělej vší než by tělem stavu. Zkus. Jsem neděle již mez čili než že by tělem stavu ne ne ten protože třebas třebas někdy pro že potřebuju něco zpracovat jinak než pouhou dělo s ti jestliže tam se přes tím mohl o tom svatý proto dobře dyc ne pro od své čeho máme se prosimvás probudit kdy jsme při vědomí z tohoto vědomí se máme probudit dá. Se proto tak mám vůli či všechny všechny ostatní úrovně kdy dalšímu vědomí to ale. Mých očí ta očích každou in se dala násobí ale pro muss není a i kdyby se se probudili se mu krát stále vyšším širšímu vědomí a dokonalejšímu kolik je dokonalejšímu takto nebude ještě úplná dělo st. Neboť vám řeknu na jediné co on těl svatým za zlé že pokud se dostali k tomu k trvalému obcování s věčností s rozumem a nemusí odtamtud odkud odcházet na neupadá toho ta oni z pří. Oni se nepotřebnou živit a oni se neunavuje o to je jediný co mně o nich mrzí protože budím ano sví. A ona mně dotaz na tat terezka řekne bez nároku časového a proto na zpracovávám to co mně najednou jevila a neřekla ani si toho ale toto list proto říkám si za oni si o to by to řekla v ho do toho za chvilinku na nebylo tohle na to co za z vody a do si lehnout myslím si že jako je pro toho v st a v domě vzbudí a znovu ukázal se tak co do tím. Protože z tam ještě nebylo obnoví mojí paměť vnitřní kojení nějak zadní a k vám znovu mám nad i rodiny práci. Aby si že jsem to do dělat tak si bude hnout a ona mně znovu probudila se co je a jsem vám na přírody se od vás to vám je to tak u boží ne. A kdyby se řekli tak si nahoře na na vánoce tedy opravdu když. a ráno jsem dělej vší ta milost ještě zachová tam vyšší bdělost rosa. K otci než jsem byl předtím se šel na hnout v ale nic mně chybí z toho spánku no pak mi chybí ten spát a my potom třebas byl ještě další dva když jsem líný a jsem jiný a ako ne jedno prase jako mně. A tak prostě to ona tam říkám vám to oděl mám vám to rase mají svatým protože by bez musíte spát a my ještě musíme jíst a tak taky musíme spát. Tak jevit do svatý dělá mus čili o koni a pak a klid nohu uši a jdou pryč. Ale kdybych nebyl jiný tak samo jsou by se zničil to od tam musí taky musí být živen ne. Ale. si při při dosti si to omlouvám tím jak jednala svatá terezy je v době kdy nabylo poznání že ne samá vlastní měl tím nic světy se do znovuzrodit pro věčný si těmi tam od vědomí žít nýbrž pomocí věčného sestává vědomě věčnou na tak jak je u. Jeli. Se cítila být povinován správně pěstovat své tělo co předtím o pro o nepěstoval není nedbala zanedbávala ho a ale potom jedla normální jako každý člověka to dělat tu askezi obou jako před tím. A když se jde se na druhé úrovni vědomě jako třebas svadhistany a aby se tam neocitá tedy spíte jako dřeva noc. Ti nebo z nikde protože podobno protože věrnosti protože to co se vám zdá na to když to o na rozdíl. Pak neví než na věc. Když vám něco jenom z na tak to je nedej jsem se ale denní záležitosti ona v tom také řeči zdálo byla reminiscence není záležitostí ale nebylo v tom jsem ko pravdy. Mez kou moudrosti. Ne tak když tam ocitnu v tom toho vědomí kde tělo zůstává naživu ale jeho vědomí v úseku smyslové vjemy jako vstup a rozum jako konat s ti smyslově rok zpracování. Že tento výstup zpracování je uvolněna. A tomu se říká vstup do svadhistany takže s tímto vědomím vstupuju do vědomí které je za rozumem čili jsem ho do vědomí nikdy nepoznal takže jsem nerozumně začnu stýká s někým kdo tady není tak že bych musel strašně dlouho běhat ve bych od toho měl tak na příděl dejme tomu potřebu setkat janem že jsou v janem který je přitom konkrétní příklad někde. Žije milost tady tam ženě věci než čistá vskutku tam nemusím jed na pás a nemusím plýtvat také časem se s nimi moh musí setkat když je to zapotřebí než to chci když do zapotřebí aby se v jsem mnou sdělit co potřebuje se sdělit protože na úrovni této svadhistany nepotřebuju znát řeč tam řeč nemá platnost z do do domu za svět prostředku nýbrž tato do domu svět za rozum. světec obsah myšlenkový. A obsah myšlenkový je pořád s tej jiný pohled který závisí na řeči na příklady že to z tu byl. Tak je toho měl co co svěřili nohy normám z důvodu to znamená to co je na něm postaveno nás magdalena ještě nešli čili toho nesmrtelného stavem no. To si. A takže se o čas o tuto od svýho snu protože tam všechno to co tady říká doma budu viklat obsaženo oni sine protiřečí. Oni vidí že mi k tomu přidala tak do pera abych tomu rozuměl no i rozumově na to mohl jít. Tak když tam třebas se setkám cestou z zemřelou manželkou pět let po smrti ještě něco ho. Tak my si nepotřebné něco vykládat ona měst dělí obsah svých myšlenek a tak dokonale že vím co se stane tak třebas tu tečka v tom nebude. jenom oni za když tu je jen že si přibírá vývoj který my mor dělo mně probíhala v celé přírodě to ona neví ještě ne jevit do toto neví taky že to v probíhá zkratce ale tam to jako v není vím. Ono mi pojem že neměla co ve mně není jsem měl se vnitřní ten pojem velice tam v není věčný jen není věcí ji měli vnitřních ani věci vyložen jemnějších. Všechno jsou buď odezvou vnitřní od ty vnější a nebo ty vnější jsou odezvu u toho vnitřního a tak to ví. A ta a tohleto teče do na úrovni svadhistana a kdybych si tedy byl toto nezíská o lékař tu. Tak by byli asi patrně ti ho si na nepoznali že jsem tímto stavem prošel jsem se vás jsem od toho čím systému. Aby nevzali do toho svého tranzu ve kterém oni bez oni jsou na jedné nosem třebas z přijít a tak se o najednou nohou tak to není z a spánek protože to prana s. Plamen se si s tou tohle mnoho aby spali jiným způsobem než normálně lidsky a indové to znají tady nos se do tohoto se do toho dostat a oni se dostalo do tak ono to se tak se mu to jist toto říká podle mu kdy ho v. A tam získávají zkušenosti které normálně člověk tady na víte z jsem tam svými získával tyto z přenos ti minimálně stokrát co to opakovalo v či to ho z toho vyvodit obecné pravidlo s že my taky máme život bez těla v tom jak je na oči lékaři že život bez těla byl možný jako vědomý ovšem do muss doby zachováno v č s pas těmi husami z či nebo z panny stát. S tak jsem tak toť tělo bylo zachováno jen z ale přitom jsem tam neměl tělo neměl jsem pocit tělesnosti takže jsem s těmi husami tam byl ale neměli jsme tělo nikdo zná s tak z toho chápu že správný obraz o no právě kde beránek může klidně žít ve do ba co by žádali když nemají tělo. Jak by se moji za ohrožovat tam se to šlo ale přesto vyšli jsem s tou husího ráje vyšel o ni taky samosebou. Tak hned mně signalizovaly jsem na svými byl jsou o tom z za to čeho se to co co řečem samozřejmě a oni říkali ale podívej se teď když naším přítelem teď si naším vůdcem protože nadto by viděli že do které my máme. Nemají cely transformačního pará jaký máme my to že oni na nás světlo názor do dál za jich a. F. Takže nebudu se čím dál za vydělat jisto že husy mi nemohli ani husy vým životem žít kdyby bez to povalit do tohoto stavu bez tělesnosti. Kdy nevěděli že taky bez těla jsou živi a toho čili my nepotřebné tento tuto vědomost když spíme tak spíme víme jsem tělesný. A oni to musí vědět jinak by husám nestalo bez naživu žádný pták musela řím jste to. S schopností ani kočka ani ta s tam s nevim mal o těchto tvor jedním že slova o či čili že bez tohoto transu jsme živi. A tím ba že si zahražuje nám na dlouhou dobu cestu dával tu úrovně před a úroveň třetí je tedy ten trans který zažívali i ty husy tam aspoň se o dostal z to se dvojí ti. A je toho many ona v označena v lidském těle jako transformátoru ku tak. A bude vás zajímat že jsem v předškolním věku jsem ho do kuchař nitru tam mělo o to jsou moje maminka maloval li ti tak že když namalovaný v tom věku ale hlavní co tam bylo dokonale pro zase ho byl ku tak si to dycky říkali proč jsem upevní byste se něco z prost ježíšova nebo něho nikdy něho nebo v ale jsem ten textem na prostředku příkaz co se mu tak. Protože jsem tehdy ještě zachoval schopnost lidem těch husí přestupek myslet tohleto měla dělalo ve starověku. Těm či mu veliký potíže protože ten mistr se si si že v ale ty jeho žáci nemohou se z ba kdo může myslí pupkem a oni se dal že tak dokonale v přestupek vést tu pranu protože si s nimi ten se tamtudy taky myslí. A tedy ten mu jak bych to ještě do říkal že životopis tak od byl tři žil ve mně. Mám ten den svým. Ne ten jakým totiž místo odkud se prana která vstupuje do člověka. S duchem potravou s tím a vším možným jiným aby tato jsem rozdělovat za prana. A taky muadhary vstupuje aby se za do jednat tak za tisíc z na ty s vývodů. To je věta skla tomu se říká ale šlo a pro dva proč do té. Lékaři si ji když pokud mají tuto vedu umí léčit pomocí z správného vedení kdo orgánu který je zachová jsem se v této síly a ono je od to od vás tím vyléčí. Takže něčím velice prostě nit prostě nemusí znát z nic víc než kde tereza bát cenné místo. A jak se tam do toho místa vede ta prana přes kterou na viz ale vždycky s kup ku jsem nedávno v plzni li to bylo li týden na protože jsem toto vykládal o nechtěli věří že to taky duše v tom jak jsi velice s ke neděste že ve mně. Sem řikal velice lehké ale jak převedou jak vám kamkoliv odvedou přes ten po dalek tu sílu a to jsem jsem to předvedl ale proti měl jsi tak nevzal dosti vás bohu seděl muž neví mladí takový ba dvacetiletý. Říkal teď tu sílu provedl tady na toho mladíka v z toho pout ku se nebojí se byl těla se jim odjet takže nepadne v tom od se do sil těla a podle toho a toho mladíka on sám řekne co pociťovat a on je asi za několik kteří říkal post abych upadl dozadu a ne z strašně plačící. Že jsem takový nešika že co si nedovedu jakkoli zdraví pak jsem se na tak s mez kam bych chtěl. A tak to cítili wu oko vidí co by na tedy více ne tak jsem jako on ale řeči se že z toho pokud se o proto si vám let měla nejenom v těle ale tím snáze tělo než mimo tělo ale také němu tělo a pak působí úplně jasně jako síla. Před se s i tu tělesnost v či oni jsem se v těle a jako odezva něčeho absolutně ne tělesného vesmírovém rosa no k takže jestliže oni pro ba ani o hadí sílu k v v v v v v mu nohu tu a a ty a tohoto středu. To když tomu pro pak se vším u obdobného něco páté žila. A tak dále a to vesmírový dosah tak že ten a to neříkal z tomu máme snadnou práci protože proč vám to o technikou trvám odumřít o vyd provádí ne jako technickou záležitost to se a to. Provádí snem technicky jako zaujatost. Z tomu jsem vás chtěl mil za měl pro tu věčna toto věčný život na co s protože vím z něho co do něho bude pro tu. O potom od čímž je to správně občas. Říkal tak to co tam co třebas jsem let tak tomu tvoji zaujatosti trvá pak měsíce. Čili v tom říkal je to správné a z toho bude muset se to v času sloužit protože ty možnosti techniky i s ty prut se před sta k a lékaři v z s ale vší jenom technikou i ta psychoterapie je technika pozor. S. A kdežto oni jste budoval zen na žádnou technikou neléčí technikou moje provedením nějakou tomu vady z síly kam co se vyléčit celá technika. Ale prosila sama kterou lékaři samo svou vládnou s a to způsobil jsi li mít taky nevládnou. To je něco ne technického to je pro něco to je něco co je v co je v tom vesmíru a co je v tom nic zafixován v tom lidském o dar a s čím člověk může svým způsobem a no. Takže když teďka to řekl indicky tak myslet. Indové to chápat provázejí nebo honí hadí sílu protože to je trpná záležitost. Svou vůlí. Č jez my od osy do anahaty jako drženo jsem tak ten lotos se stane od zavřen tak potom ta hadí se odtamtud na z na klesne odtamtud se může potom od tedy na to stačí a to stačí to jsou toto si poznání. A že to vy nám nebo sahasrara a jenomže ale to jednu nevýhodu a nikomu nikomu jsem nepodařilo aby všechno radí sílu z vám hady dostal do a tam dostal jenom část a ostatní pořád tak pod těle a. Tím se nezbavují pokušení nořit pocitu tělesnosti janem co všechno co s tím souvisí kdežto když třebas na cestě existenční kterou ukazuje ježíš kristus. Jsem to nesoukal zdola nýbrž shora toho lidského těla přes vesmír neboť je to vesmírová síla pozorní a ne z ka konkretizoval a v těch centrech a o vých ovšem ne že nemohu ale přesto co ne moc a o vás víc centra při těžko říci to nebo o víru tato obdobné nervů ano tak jestliže toto před rád ho má. Tak se to dělá daleko dokonaleji protože my nikdy se nestará by se co to anahaty dostanu část a visí. I a již je do anahaty nevstoupí se pravda a to s za a pořád muladhaře. pořád tento svět považuju za skutečný ježto indové nebo žilo skutečný čím víc dostanou víc síly nahoru a tím tuto pod roz nový či u z li se vším ba nebyl toho kam dostali ho přitom to je iluze zase nová. Kdežto proto o z roste z vás o to jsem to nikdy za z podaného noho a další nevýhodu to a v tom že voni když mají třebas tu radí sílu do bez třebas jen mrtvý anahaty tak oni musí mít o tom obraz a to musí protože nevědomý a svou k tří barvy svou k mala. To všechno strašně omezuje poznání neboť to je to všechno oblasti stvořeného č kdežto tam oni jdou do mez do nestvořeného takže jsem nikdy ne to co si přestávat to otevření třebas anahaty nějakou ona tu s kolika plátky. A s tak z její barvou vás co se tam musel nic přeříkávat ho z to přesto otevřelo to z toho co je v jeho zhora se cesta existenční kterou znal ježíš kristus a nikdy neučili něco vadí síle jediné ani náznakem. Na to šel úplně opačně cesta budoucnosti to sice s se na cestě když se daleko on se předčil že to správná cesta že v že v ježíše kristem tou cestou šel naposled tedy a po něm a se ježíš kristus. A po něm jenom panna maria ani ne do učedníků to co si o neprošel tam kam prošlapanou marně. O co jsem říkal ženo protože se zaň obětoval ten svatý o sic. A tohleto je důležité že na to co jsi jsi když dní musí existovat nějaký ruší nějaký proč teď jste od do se jako je ten první který jde dál. A musí víte zachová na tělesnosti takže i kdyby byl člověk kdyby člověk měl vraždy na této cestě tak ten prostředek musí zůstat zachován. Tady med tomu je známo o člově že ji poslal král vojsko a on ho zničil nadát on zničil. A vypadat jako prach. Je že on přesně věděl seslán že musí zachovat své tělo i za cenou že zničí toho kdo se zničit. Takže když jsem potřeba toto udělat ale musel například zabránit tomu kdo ukamenovali dříve než měl být zabit někde na kříž. Takže oni kr z prostředka nich něco co by pro neviditelný. Této cestě neviditelnost je běžnou mincí jsem začátky z toho zažil co jsem byl neviditelná možná řek každý den to ví. My se nadto svědky a když se na to jaký měl tak sebe nevíte na nemá to ten a co s kolika. Čili jsem o to co se nějak čela z kdo mu trošičku rozumím ale jak se dostat protože jsem se z cesty osobně odvolal. Jelikož jsem poznal že pro dvacáté století není účelné aby člověk se taje rostlinu bez budu su. To byl to to vy prostě si museli vymyslet zaskočil jsou tak nestalo v i žilo protože jsou rovněž že když by se dokázalo když si vymysleli že se to nestalo. A tak například tomu přede mnou by to bylo udělal třebas nesmí kole než toho stali. Jeho překlad váš bo jakost se osobně znal a proto jsem se setkával říkal tam ten z úzké společnosti. Ten můj mistr lev nikoliv z to z toho li kdo se poli do. To po novou ale i k a vždycky když šel od jemně tak se s že je to látku o z zahrady o to bylo od otce ne tak by či tam není viditelný byl před nimi vrátky ví. A když ale ten tak zase samotě nová se vracela spatra z toho domu tam byl zase tím ve niko ale bičem toho s tím asi říkal chlapče jak to budeš tak ode neodchází tak přicházet nač jednom becky kde přijdeš o pod se to nestalo že vrátka nikdo neotevřel ale lev nikoliv prostor pro šel založenými vraty nebyl přitom vidět pochopit protože viditelný. Tak to ten a to zavřel aneb umřel jimž se o tom vím posedu době že neumřel mocnou smrtí samozřejmě to dělalo velikou potíž člověk v větě. Aby toto přiznat takže to musel říkat že si našli od čeho na přestaň že si to. Všechno je výmysl za to v poklad říkat se říká co chce to co to lidská ctnost nemůže tři moc jako něco možného v tak si musí na to co by se to musem se z ona do toho co z kam vládla to si mohla by se kterákoliv jiná lidská vás o to v protože toto je přijmout za normálních ale ježíš suso považovat jedině správnou věc nebo tu nejvyšší starou cestu. S tělem a jsem byl takové dítě nešikovnost a tak by mít cí. Jsem si nikdy nepřestávat že bych moh jenom nějakou modlitbou se pánu bohu dostat on tam musel za celým tělem. Integrální všechno tam muselo přejít jsem dost při modlitbě vstupoval s tím tak janem a proto moje tělo nebylo žita oné a nemusel se ani při tom se modlit za stačila jsem psal třebas rosa byla na jsem tak zaujat že celá moje rodina neviděla jen no a prosimvás tohleto je důkaz před cesta se s ním je snadno dosažitelná jenomže mám jako za pravdu že po dvacáté století to není cesta o bez na v abych v tom nepokračoval abys taky no rostlinu nic v sobě. Z počkal tady s myslím normální smrtí a abych také to nikomu nehlásal. Když kristus když dovolil aby za dva sice se tomu ještě na rozumělo. To byl k tomu aby ani jeden lekl ani jenom jenom jejího tak se nedostal tak na vás této cesty jenom panna maria která nebyla jeho žákem tam dostala. Tak tak se od nás abychom dokud neporozumíme symbolice jeho života a on tou cestou nešlo protože než si proč to velice nebezpečné myslel že jsem z toho že celým tělem ne ne a kdybychom to předali tak proč ho můžeme s pak my dobře víme že toho rozměr ožít proč. No a za toho příkad vám pak již na jako tělo při tom boží na to například vidělo pak ten jeho dvacátém století v to že ho tak ho žilo protože on z s ničil všechny teplo měli v nemocnici jsem spal on to bylo před asi padesát dva vstup a co přitom nezničil ale o přechod prchal cesta existenční a on to dovedl dokonale cestu listě čím ano protože jsem. Je například svěřit vědy která se měla dostat za hranice nebo přes zdrží že nějaké cely někoho to bylo pro něho maličkostí. Od tam matka přestat mít tu již kolika jako kněz nebo co z tam do stavu si to od jedné a prošel tam malé nešel tam prošel tomu tu výšku a zase odešel an proč lidský za velmi dveřmi a to udělal několikrát nor z místech čili ten ovládal dost daleko ne úplně ale dost daleko více než nic z ale nakonec protože kupodivu on neporozuměl symbolice ježíše zažil tak jako je obsažen návod z plný. Ten návod je ale na jsou je bezcenný v rukách někoho si to přeje užít pro sebe takže kdyby vám o řekl jako žilo znám tak ho takto nebude nejmenším užšího s to byl těch po duši pro sebe než jsem ten návod znal jen proto jsem do pro sebe nikdy neužil jsem nechtěl být neví ten při psaní o mně co je na ale byl jsem nevíte ale nechtěl celek tak za vámi za ty jara ne. Výklad časem nevěřil jsem lid tím maje jsem věděl jsem ven z vás chodit tak by tam mohl najít skocích byl zvnitřku zavřen. Tak to že jsem přemůže od se o to se možná neměl jako to co před když se na se na přenosem od ponořil a nad to na zázrak tom co jsem ve s tím dělal protože to bylo pro vedlejší se do úplně zaujat v tom vnitřním pravdou tam to mělo se při systém č. Následky. Tak když odpor nepokračovat jste cesta musel něco prozradí jste existeční cesty na ti tak to budu končit. Co se dostal do třetí postupně. Co ukázal že z tohoto tu ku se dokázat. Život bez těla těl že existuje život bez těla pokud tělo je živo kdyby to nebylo život tak si to nemohu dokázat. A jenomže bez těla ale že to tělo se může substanci ráně změní takže je neviditelné třebas a to se to všechno se dělat skutku. A pochopit ale to dovedu s tím okem takle vládnout ale než si tam neměl bych tady byl by to kdy vás nebude chtít od do strašně nešťastní když ode chtěli nebylo by to dneska obtíž ale nebudu to dělat s. Jsem pro vás to byl důkaz a nikdo by vám nevěřil z těch co tady nejsou jakkoli tady tomu nevěřil že za dveřma. A to nestačí. Čili když například ten který touto ohnivém voze na nebe jak to viděli padesát o ven z to viděla na něho tak když tato víra. Tak viděli cestou pád ohnivém voze na nebe. To byl obraz moudrosti a pravdy to byla pravda sama žádným oni nám vozem bez tou o by to viděli jedna je. A to nebyla masová co jest dále nýbrž to byla úroveň na které slovní ma a on to toto měl byla obrazová obrazové povahy kdežto on na žádném oni nemocen na nebe vstupoval ale protože to není místo ale vstupoval tam s pánem vnímal to ale hrubě od podstaty lidské tělesnosti. Že potom tu tělesnost měl jenom představenou a ten o hle bych tak řekl. Oni viděli to před to mávání jako něco dějového jako nějaký vzestup na nebyla totéž viděli učedníci páně když jim ježíš kristus tu po rané s mně se v kdyby vznáší nahoru proč pak ne tento věz vola tak to do vět se na to bylo přimět vše a svatá nebo. A ještě oslavená anežka česká to také dobře rozuměla protože když se na bože o co v taková my a č který šel z zažije taková ještě třeba o moc. To jista proč jen sattva či k dostat potom o anežky osob li pak jim aby se nemodlil do těla neboť tento slabé a tam to učili slabý nýbrž aby z soukat musím zhora. Oni o to jsou to ona velice účinně takže ona poznává křesťansky soukat rozhodla a základ se před jenom základ nic nic víc ale měla to ten význam pro anežku že ona tedy když nebyli že sami ti mohla z toho si do kláštera a z toho svýho působiště zabije hnout za pacientem bez za lidsky daleko rychleji o se vznášela. To vznášení se dostaneš kde tak pověstné že kdyby nebyl ještě jiný machr jako je joze kupertinský v tak by zaručeně udělali patro kou aby byla svatá patro kou kosmonaut a o že ona si prostě pak z věnovala ještě ji třetího známe ještě vámi sice visel na zda mi při svatýho stará dáma je to si. Taky výklad těla ale tohleto cesta existenční existuje ní. Ve vyšší vás li tak dokonale že není třeba pohybu se mohu ocitnout kdekoli bez pohybu. jsem to tady právě líčil na případu spaní říkalo ví. Vývoji mýtus zvířete po člověka tak probíhlá v matčině těle kde z nedělené buňky it s která je základem živočišný život v část židů o to se to stane že v cesta je člověk. Jsem člověk potom nakonec člověkem. A za li kdysi tady proběhne vývoji matce vývoj. Života lidského který zde na to že naším to o třebas nedělat volat ano jste v těle buňky a s. Čili jak je to možné a to dopovím že se z toho matce reprodukuje a na život na této planetě proč. Ovšem i s váma zjištěno ale jenom pokud učiteli jiný kdy prosta nepravdu je třebas život pro to co mu kdy honza bodů pro co tam na dobro tam se to dostaly zachována to je s neděl na buňka dělá on ka u to o k dělo žádali mořský živočich že to jímá řád li potom o bič tak a tak dále po člověka. V toto všecko člověk prodělá aniž byl tou opicí aniž byl tím prorokem ale tam matka si to dovede. Zpřístupnit celý ten vývoj. Protože tady tat tady nás souvislost s touto pravdou a tou matkou jako my všichni jsme v této souvislosti myslí nejsme náhodou na tento na máme jsme závislí na životě této pane ty na existenci je to konati a o na tom tam matka zažívá vnitřně jen tam matka nezažívá v tom mimo odělo jak ten mimo a dělal jsem přispěl jak tomuto vývoji kromě tohoto zvířecího to ze zvířecí li je bych tak řekl. Buňka prosto zrazovat tímto zvířat mýtem na kolik si že tam o této zvířecí li je existuje kdy je rostlinná nerostná pak tak to moje se připravuje na roste. Rostly tak. A tam to se jen mimo tělo v a s tím je také matka spojena s touto závislostí o tělo no. Takže dejme tomu. Člověk v sobě obsaženou od veškerý za tady jakkoli kdy rod rostlinou rostlinný do vývoje. Ale nejenom toho že to matka si může. Ale matka v sobě možnost nás propojit s vývojem celého vesmíru to ještě těžší otázka této vzdálenější propojení ale strašně důležité kdyby nebylo propojení s celým vesmírem tak by se v matčině těle neobjevili všechny možnosti o i tam s forma zrazovat tento celý vesmír jsem byl v člověku malém na něco co je za nesmírné. Takže. odpověd nemohu odpověd na to jak z toho stát jak tomu nic jisté byli opicí nikdy se byly to rokem směl bych je v něm nebo něčím takovým vůbec ničím. Ale máme s tím souvislost kdyby to neexistovalo zároveň a před námi a po nás tak i tady nejsme. Myslet asi bylo za vzdát toho druhou nejenom fyzická nýbrž kdy duševní. Podstatná podstatnější než fyzická. vnitřní souvislost vnitřní závislost všechna všem ovšem po očisty jiných prosimvás v výběrová závislost. My například jsem podle toho co máme k vyd z matčiných chtěl tam se nevidíme poli ani v tomto vzalo nebo poli je ptáků vůbec kdy se víme poli není to na stroze ve naznačit přes. nebyla proto jsem se do království božího proto že si myslíme že nám to časoprostorový je vzdálena. To je pravda neza je našem věku záleží na našem rozhodnutí jestliže rozhodnuti nesprávné. Ale si že opravdu u časné to znamená že na něm záleží že před vší všechno při je to osvobozující i ne tomu říkám na tak na to nepotřebuje žádným věk. No v útlém věku by mi to nešlo ale. Našem dospělém věku to jde vždycky a není na to třeba ani zlomek vteřiny v takže po této stránce neb pospíchej protože pospíchat znamená my se cílem. Ale když se do na to již si jednu věc. si vymyšlena že to vymyšlena říkaje se děl že nějakých v prach z ti ale buddhu ne. Ale nemohl o dohonit o říkali jak by si mohl dohonit když při náš a stojí v čase prostoru to neni. Časoprostoru o nenajdeš když říkáš a s tak on najdeš na tyto věci neb pospíchá. Nikdy nepostí to svých nám něco jiného na bych to byl třebas někomu za něco jiného ale to není králoství boží jenom služba k tomu k atd rozlišil do z zde mám málo třeba času na tu službu ale na to dosáhnout království božího ne nepotřebuju čas potřebu o jenom z sebevzdání potřebuju toho sebepoznáním a potřebuju to se poznání uskutečnit. Tomto životě ten jeho je vyšších z toho vědom království nebeskýho za mi při do s tím a to jenom tělech ale nikoho jiného. Jestli věřili nebo měli jistotu že umu jsou teď. Ne zítra. Těch pět byl v koncentráku proč někdo jimi potom nikdy to nedosáhl protože. Ty všichni věří li tady tady ještě bude tvé. Ježto oni věřili nebo měli jistotu o měli jistotu že tam končí jejich život v tom od rosy zítra nebo dneska to je nerozhodující prostě tam končil kdežto my ale že kamkoliv cele si myslíme že máme ještě nějaký částech přece o to znamená mi tu ideou o království božím dnes vede na první místo než od stavíme ji postavil neví do pozadí a tím přestane lid tu wu. A dost a přestane být osud víc. Návody které jsem před ve svých spisech opřel li kompletně jsou neúčinné pro každého kdo se chopí pro sebe protože proc pro nikoho to není to je proto nesmrtelné člověku aby se dostal k tomu nesmrtelnému. A tohleto vám jako do hlavy nejde č že krásy nebeské se nedá pochopit. A to nám nejen na věk je to vaření jak je do něho osoby za nemůže pochopit že jo věřím si co nemůže o chopit tak to nevíme a o to ale nemůže být nikdy mé. si byl si nemůže li ne a proto jsem se teďka všímat tak děl jeho stavu aby ukázal že když si chybně si třebas můžeme nežene nebože nám může považuji za svou tak se musí přesvědčovat že to že se zmýlil. Ona k by si bere je jiná když jakou si brát protože on si nemohl proti vzít o ale procesem ustavičných proměn zrak od ten do čím kde partnera. Čili nepochopitelná že jsem způsobil ne nebo pomohl k od ale těm pěti nikomu jiném žádným psaní tam se v ani z ona o napsat byl příkladem plete přišel takovým že viděli netrpět ne hladovět ne žíznit že ano to všechno viděti a chodit před puškou na mě. Namířenou strojní puškou na že jo a nemyslela a tyto takzvané zázraky což zázraky li nebyli způsobily že uvěřili mám pravdu když dali něco za úrovní vědomí a řekli jsme si že. Člověk takové postavení v je tu na těle rostliny které říkáme smí je. Říkám rostliny protože to proces vývojový tone něco neživého. A ten věk tak je proces jsem a mámy ne z plot a plodem toho je věčný život. Čili tohleto jsme si podstatě do podle říkali se taky tak od odnož to přeříkával to víš zase jiným způsobem a že se o zkratce tak musím uplyne možná jinak ale pak jsem se proto s tou za toho aby říkaly a chtěl jsem dokázal že. Člověk když prochází cílů svými stupni vědomí. Tak je schopen této cesty tohoto proces jenom proto že svým vývojem z tam do na tom nejzákladnějším. Uvědoměním nebudu vědomí sebe sama. Ti že si člověk není sám sebe vědom že není živým tvorem který jsem sám osobě vět sebe vědom tak nemůže po této cestě jít dál a protože člověk jestli sám sebe vědom aspoň toho jáčka které tady kuje ale tak může jít dál při pro každého je cesta otevřena a spočívá v tom že člověk když se pořádně opřela. Odtud základnu. Vidění tohoto světa vnímání tohoto světa jako o skutečnost ne jako lidé jako ty husy. Ale tak ale jsem může dostat z ses podá do sahasrara je. do semeno o to při znamená v lidském které jsou obsaženy všechny proměny toho vědomí říkám proměnným vědomí protože tohleto člověk zažívá to neni něco co nebylo víc než pro v ho v proměna obrazu o vědomí to není vědomí samo vědomí samo jen nad všemi úrovněmi protože na to kde to na vědomí že nemyslí že do se dostal. Zásady že je s vědomě spojen s bohem pro ni pravda jednak právu toho znovuzrození. A toto většina indů neví nebo se spokojí s tím že projde těmi sedmi do to si myslí že jakou dosáhli dokonalosti není to pravda a kromě toho ještě oni dobře vědí že když jdou tato zdola tak do anahaty do z tohoto jsou dostanou jenom částem hadí síly částí z z za dole a tatam pořád provádí své divili a s tou malou částí potom můžeme jít jedině nahoru dál a čili. To poznání které z toho vyplývá v těch lotosech višuddhi adžna sahasrara. Je potom chabé i lidské pozorně velice chabé cesta poznání je to velice chabá. Protože tam byl jenom částí své bytosti rad do stavu vzdání se vstupovat celobytostně takže ježíš kristus ukazoval správnější cestu když ukazoval se na to mají zhora a také nikdy tam nemáte ani nejmenší zmínku o tom.