Karel Makoň: 87-12 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

V v kdyby nýbrž všechna vám hn nastolen doslova na svatého. Proti deformací aby byla tady protiváha prožité formaci a není to k této politický svatý není to praví svatý von říkal ne ne ne to se mýlíte jenom jedna pravda a to. To neřekl úplně protože vám teďka e neni pravda technická pravila náboženská a jiné druhy prát nýbrž jenom jedna pravda není být správci a ty si nemohou odporovat jít víte. Jsem takovou do o ten rod dar takže nebyl svatýho proto jana pomoc kdo jsem našel jsme našli tu chybu a tak protože za to modlil a taky jak jenom daleko říct že chci už. Neměj svědomí že například se osobně nevšímá nějaké víru je duchovní cesty buď ráda že můžeš jít za tím co ho za správné a popřej si tu moč. Množství zatím co společnost správné to jedinečná cesta velice bych rád cesta kupředu kdyby tenhleten život neměl tento smysl že když se v něm vyznám tak že budu vesel. Když se strefil oné na tom záležet zatím se správné bez ohledu na sebe že to bude stát třebas veliké odříkání zatím půjdu tak je to nejprudší tam nejrychlejší cesta k bohu do věčnosti protože. Že odvádí ode mně samo jeho od vlastní vůle a celá ta cesta je převést moji vůli na vůli moudrosti která všechno a je to cesta poznání a si myslím že ve dvacátém století cesta poznání. Je ta nejdůležitější cesta jsme když poznání technickém přírodovědec kemp a tak dále proč je velice pomalu náboženství vůbec ne nikam ta zkušenost ses temně ztratila nebo úplně ztratila a. Tak v mámeli po dohonit tak může nebylo jedině tam kde pro technická kde pravdám čil vědecká nebo v například do ve začli považuju co jsou třebas všední vědy psychologii taky o promiňte mi lom tak když roky pojem přírodní věd. A on tam patřím taky matematika podle mého názoru no to jedno není to společenská věda větou přírodní věda která abstraktní zákony absolutně platné a do posledního puntíku. Není to za každý okolností jinak jenomže vždycky jinak to znamená se musím nové situace umět nově obracet a tohleto ti alenko nejde tak. Jak na to lepší jenom vás situace si z toho berte jak z a takže bych ti radil být pružnější to nevím jak sice se strefil ale bych chtěl. znázornit že nemyslí že to co teďka děláš bude budoucnosti to nejlepším teď si řečeno že děláš správně protože nemůžeš jinak ale jakmile. Budeš moci jednat podle toho co budeš pozor ještě do správnější tak se klidně od vrať jako toho dosavadního tady tomu novému do protože jem přešlapovat na místě na to. Je pravé cestě života své těžce vyplácí neboť pak mysli nemůžem a přešlapoval znamená velice trpět a bych ti nepřál aby si tolik trpěla. Jako v minulosti neznám mon men tu viztež tak čtyři nebo pět při který si trpěla a přenosem asistoval z těch pěti jim jsem tak vim že si přitom velice to. Dělala a hlavně proto že se vždycky jako něčeho chopila a toho ses těla přidržet na to byla zásadní chyba vám nemůžeš se ničeho držel protože sto právě ne be. Převádět pochopila jsem co jsme dneska pochopili to zítra je nesprávný pochopeno protože jsem to někam dost. To na jinou úroveň a zvláště povaze vaším vědě seděla pokrok ano velice prudký třebas ne když se technice v tom myšlení kde člověk se musí si tím že co dříví považoval za správné. A co mu stačilo a záliby to bylo za že dokonce života tak není ses dostal jenom zásada správnosti ale samo ostrově to správné není a toho prosím tuto možnost se naučilo umět mém život. Jen není správného vůbec nic z toho co jsem dříve jako správné dělal aby do to tedy správné a toto je v symbolice ježíšova života to nejde hlad vnější let co musíme vzít na vědomí že jsem do třiceti. Byl oddán své jedni jako ty dneska musí být oddána společnosti a ten musí sloužit aby za protože semen je úzkém jako bude rodina anebo jako společnost pro kterou roce ve svém zaměstnání ten vším pořádku ale. Je za čas to nebude stačit ne za čas bude nutné ne a aby se dostavilo sebepoznání v tom smyslu jak je tam obrazně naznačeno. Ježíš kristus tou byl do jordánu málo umím věděl o tom že synem božím nebo bylo to slyšet hlas tento z mluvím výtečně zalíbil nic tak dosti nestane toto je moje celo byl to to ne to taky nestalo a. Napřed jsem tím jordánem prošel tím jordánem jsi ještě neprošla a to bude pro být oříšek a budeš muset s ním projít a teprve potom jordánu si může dovolit za míchat trošičku alenko zatímní než klidně spát dnech ale onen kou. No ale potom alenka nesmí mít do postavení která dneska ta alenka vám potom se toto stane bude musel být poslušna toho co není v ní. alenko svoje jedině věcné jedině věcné v tomto světě totiž jsme podceňoval věčnost my jsme byli vrženým do tohoto světa ne z nějakých ho nedopatření nebo nedokonalosti boží nebo. To špatně stvořil neboť nás musel satana budete pravda nic takového se nestalo něco mu rukou neza rozrostlo ale my musíme kdo základu této hmotnosti projít tam musíme dostat odtamtud musíme jít nahoru voni od sen. Na ho hledala jít je to krásně za on rodil duch tím příkladem ve starověku známým o páku jsem ji slovy který vždycky se být závislo kokr z on sil se ženu milost paprsky tak a padá zemi a stal se popelem. Z toho popravu znovu vyrůstá nový tak ještě krásněji byl ten minulý a zase zlem tak tomu nebyla tak to opakuje ve my totiž opravdu v tomto životě žijeme extatickým způsobem není dona. Dneska snaze jsem taky žádnou nábožensko extazi nezažil co se mnou zve stalo v sedmnácti letech to byla náboženská extáze to byla extaze poznání a ty si nesmírně blízká extazi poznání. Jsem u tebe nechci ještě přivádí do doby držení mně něco poznává naší ale dělati to radost jsem něco poznáváš správně jsem dost zatím na správné cestě ovšem. Oddá byl by jiná neboť že poznal co je správné a umět se bude to zařídit a moci se o to by to jsou si různé věci při ne dvě tři a takže z toho si věděli ten rozpor tady vždycky bude. Ale nikdy nesl z toho že to největší radost pro člověka a největší přínos na této cestě je nesnaž se zbytečně věřit nějakým lidským představám. Projevy vždycky jenom jen řek bych pomůcka která dopadá vždycky to takhle neboť při ním člověk dopadne takhle co jsem si vždycky představoval jak by to mělo být. Nikdy se to tak nestalo nikdy ne a byl jsem sice tím znechucen ve nestranně a nebesa jsem byl milé překvapeni bylo rolí než jak dneska představoval jevit dovolovalo tak si. To přestal to bylo strašně špatné to se o čem při představě nevěděl a tak to jsou náboženskou vírou i z vírou byl nějaký pokrok ve jsem povolání nebo v životě lidském byli rodinném jak mám představu potom je to výborná věc tato pomůcka. A kterou musím odhodit v okamžiku kdy se kdy se dostavuje uskutečnění a tou uskutečnění bude vždycky převyšovala tu moji představu a pokud tomu oni představou ji musím začátku mi pochopil bez se nedostal na ten při tom. Od ku na pokud ta skutečnost která se tady bude převyšující ne tu mají představu anebo hluboce ponižující tvoji představu oboje správném nesmím na stejné úrovni to ne tak. Je to v nejlepším pořádku když ponižující to je těžko pochopitelný tak je to proto abych po takových přestat ustoupil budoucnosti do povyšuji si tak abych přestup představu šel dál abych se abych pomocí mít něco tytež. Hle a nedržel se jenom představy ta představa je prostě tím prostředkem který jsem mohl stal mu ho dostat za jen to je obraz moudrosti prosím říká zase nemám protože proz nám byl. On vím ježíš další bratry on se říká že jeho bratři matka když hledají a von říkal to jsou mi to si měl kdo matkám a mu to upozorňuju že na kokr. Není bratry neměla protože on totiž nad rance a tak dále sestře musela to vzal tam dovede na tehdejší době nějak nebo jiným pojem než dneska tři mi ještě víme že před sku a to je doba kdy žil. Za česká to lišila byla živá tak taky ježíš kristus a ještě trošku po no když do ale když musí a na našla že a to třeba ta pravá řecká kulturám a na. To ovšem proč za třista let před kristem šel proč prostředek po cele za tak východně evropě a zdá se jim tři do vás je ale tak v době bylo nutno. To se smířit jsem si jednou věcí že rodina byla velice popsána mým u tvarem dobře školou vodu dvěstě padesáti lidí jít do třicet. Ti tisíc z ak a že pokud oni v rodině přijali dejme tomu ty otrocky za vlastním tak to začli být jejich děti rozum takže ono v minimálně to bylo dvěstě pane. Sám jsem takže taklen měl také on bratry a sestry ale pod křížem se ukazuje na věc že on a ta. A předává své matce avatar on byl jsem matce on vědomě šel po pří když jako člověk který na sebe nemyslí protože kdyby byl na sebe my. Slevovat tak pod ten kříž nelezl by všichni ostatní učedníci byli poznávali aby nikdo na nich neukázal toto je taky jeho žádá toho ve popravili také po pro jíme taky to voni klidně udělat zase. Ohlížel na to co se s ním stane on nebyl svojí čili ten ježíš byl dvakrát popravován jednak v tom janovi tak po tím žen a jednak tělesně na tom kříži jak které se jo. Celá po pro vás tohle důležitá nebude rozhodovat protože oboje jsou směl důležité jedna poprava bez druhé by nebyla úplnou popravou tam dole pod tím křížem z nebo opravovat tělesnost nýbrž co mu náležitost. Vel matka ježíšova pana marii to byla v očích toho a matkou ježíšovou kdežto ježíš si přála aby. Byla matkou janovou a ta tam poprvně měl bratra no to jsem se tomu byste myšlence zaží a proč ho měla toho bratra měl ho proto. No že kdyby byli dám vědomě neobětoval svůj život tam obětoval svůj život pod křížem obětoval ne tak by byl na kříži jako to bylo vidět tím ukřižováním ale tam byl ukřižován vnitřně neboť jsem tam se vzdal si. Života zase nové prostě konkrétně ve prospěch panny marně a panna maria jediná byla vzata na nebe a nikdo jiných učedníků protože jsem za ním obětoval svatý jan kdyby nebylo této oběti. Tak se to nestalo a čili to je mně důkazem že neměl jinak bratry než svatýho jana jo evangelistu a z v ale když si říkal sic ale když měl jsem tu by ho to. Je vám že si to po za výhodu jim jak je to jedna věc jsem považovat za velice nevýhodné jsem hleděl proč jsem tomu přišel nerozuměl těm nebeským zákroku pochopitelně nevěděl jsem se se mnou děje ale jsem. No vždycky měl oproti vám tu výhodu nebylo jako výhodu že do toho mého vědomí tohoto světa aspoň občas od těch lékařský zásahu zase ho. To něco zhora ve jsem poznával správné to nebylo z této úrovně to nebylo vůbec se žádné úrovně to nebyl vůbec obraz moudrosti do domu do sama která mně ukázala. Bez správné takže jsem občas poznával co je správné když jsem potom neuvažoval když jsem na to vyšel úvahu a když jsem toto to do postavení člověka čistého vědomí člověka v. Je oděli jen čistým vědomím nebyl v věci přistupoval tak jsem tímto způsobem překračoval všechny úrovně vědomí o který teďka budu mluvit jsem od začátku se stýkal sbohem ovšem tomu neříkal sem pán bůh. ani se na něj nevěřil na tom není za potřeby nic měnit to byl říkat si věřím na boha nebo nevěřím to to to je zbytečné to po po na to bez když na nebo mít taková je věčna protože. Je to je pravá víra právě je víry jednat správně a to znamená vědět že správně jednám a to se musí vždycky jinak ale vždycky nově mohl podle to co si zase. Jaká je s pracemi přijde když dělat že je přichází nějakým hlasem nýbrž okolnost by který se dostane jsem byl od tých věří den událostmi a protože za dobře li znám řízení událostí vím události bude velice důležitý dokonce jdou dal. Ti na něco tak důležitého že nikdy důležitější do ve světě se neděl než to co se kolem je pro vědomi když je proto se kolem děje co se dotýká neboť tím způsobem se dostávám který by do tahu když to poslechnu. Věčnosti jsem ji přitahován leta společnost si myslí že dělá něco co chce udělat vodě lékaři si mysleli že chtějí uzdravil tu ruku nebo aspoň zachránit aspoň kousek ale nevěděli. Dělají být že všichni lidé kolem vás vede toho co chtějí udělat a o čem vědí že to dělají dělají také něco o čem vůbec nevědí že to dělají. A že toho jednám noze daleko více ti lékaři jak dneska pozorujete li se mi dostalo do ještě let udělali daleko více než tím že tu ruku zachránili nebýt její za a co mu tak jsem. Tyto věci neznal čili kdo nebyli je to dělají naopak oni si mysleli věděli se takové než školy kde se mu žil půl proč je na potom za rok ukazovat jestli jsem vyšinutý z vazby jestliže si to. Že my nebo si takovém když potom když čili to není tak byste si to kupodivu show začlo být jiné že se naopak kdyby když tak se strašně by byli jsem kde to abychom ne kde se vyjádřil to bychom málem takhle násilím nevěřit operoval ne. Říkal jeden z jich nebylo za kavka byl svého system říkal je maminka oni mně které přišli na něco si na co předtím přišli kdybych ale to říkám z jiných důvodů co říkám z toho důvodu abyste nebo co přišli ty lékaře to nic není. Abyste věděli že nic v tom světě jiná hodného a že to co se považuje za vám ho do špatné vysvětlení skutečnosti totiž to začínala tam že lidé nevědí co dělají je vás tady má. Mám před sebou ale jak mám před sebou normálního pro člověka každého tak ten neví co vedle toho co chce udělat taky dělá ještě protože on neví že z jedné věci není vyhnutí že všich. Musíme jít si do věčnosti bych že z věčnosti pocházíme a do věčnosti se vracíme a přestože neví že tomu taky že z věčnosti pochází že jsem se vrací ten tak on musí li domu návratu svým životem přispět. A tím prože mu přispívá a že mu taky pomáhají ty okolnosti všichni ostatní kdo je to hlavní co vlastně dělá ovšem vůbec třebas smrti když to dělá na tom nezáleží mně ne. Plačte nikoho den není nevnucuji ten mu víru jakoukoliv jenom víru ve správné si najdeme vaše dítě správně nějaký světský cíl a se jim stav prost. Někde podporuji téhož v tom aby stoprocentně šel za nějakým cílem jsem si velice je na tobě alenko není v těch v si to cenil že z čista procent mně šla za svým cílem si jakým čím ne. To je ohromné když se neosvědčil v drobném nemohou se si ani ve velkém a v tom podle ses osvědčila takže máš velikou naději že při tom velkém kdežto ostatní kteří je všechno celá krajina. Tom světě všecko ty se nemohou o tom velkém osvědčit vůbec to nejde kdysi poslední moje naděje že to že byl to osvěží když jsem ve které neměl takového člověka na to ani školu v tu mi značí která. A viděla také všechno v pořádku tato takhle jste se protože mně všecko co dělat ale ty dva aby ne tyto lákání a ty se nikam nedostanu na tento o tom nedají dělat prosím že než vláken jiné při nejsvětštější věci děly pořád. Pořádně ne víme že je to proměn že přitom poznání které se nedostávají nebo jak se úrovně kde byli když je to strašně těžké dělat je světské věci se stejně důležitým nebo pod stejně důležitým. Bylo mi vůle ne jako ty takzvané duchovní si pořád myslím že to co si vám říkat tady děláme že vás poučil o těch základech duchovního života že tomu mnohem důležitější než třebas prát prádlo ale. To se mýlím do praně prádlo jestli dvě nebo to dělat pořádně jako protože vás poučuju a tomu vůli mně nepořádně kterém jenom jednu předtím těch kdežto z při tom pravém bohu brát pořádně stoprocentně že ano. Čili musíme si od toho prádla bez tomu co je symbol a se teďka pustím se konečně těch úrovně ne tak když ti indové myslím toto podle myslím říkám. To asi ne když ti indové říkali že lidský organismus je transformátorem tohoto úseku vědomí pomocí něhož vnímám tento z v. Je a nic jiného a jestli tomu říkali přes muadharu přes konec páteře a tak dále ale tak měli pravdu a mají pravdu jenomže. V jedné věci jsou pozadu do sou je tam je to lidské tělo svou transformační schopností může dovést jsem to jsou jenom úrovně vědomí to na tu úseky kdežto. Vědomí samo je nekonečné to není žádný úsek čili vědomí jste si samo je vzala ale oni vevnitř a za těmito úseky a my každého z nich ale. Za že s nimi to je v moudrosti de pro moudrosti se o rozumu do si to je to co jsem na to být uvnitř tohle to mu to se tak neprojevíme chtěl teprve postupně to dozrává tímto vědomím se. pravé moudrosti i v tom obrazu tak je to když jsem tedy začátku ten život vlivem lékařů měl obráceným naruby to znamená mělo možno do toho. Vniknout občas aspoň občas nějaká moudrost která nebyla lidská ne tak jsem měl tu výhodu že pokud jsem to poznával za správné aby žil předtím okamžitě řídil. Tak to byla moc to uskuteční takže se u složila jako dítě věci na kterými žasl to okolí ji protože to nebyla moje osobní moc nebylo to neosobní vůle naopak jsem očích matky považoval by považoval za velice pro toho. Neví tělem jako alenka a protože jsem se řídil tím jsem po do správné co do toho měli domluvit když jsem věděl že je to správné a tak jsem se. Je tím bez ohledu na matku bez toho na sebe a taky ve jsou na sebe tím jsem považoval správné prosím že neděli to někde tak jsem zabila ve ten no ona musí musíš zachoval naživu ano. Kdybych například měla volit mezi dítětem který se narodit a sebou myslím doma do naživu tak z ústa na životy ale to dítě to se nestane před tou o nebudeš ale to říkám. Takhle okatě abys poznala co si cením ten svůj život který by byl svěřen si musím hospodaří jako ničím než ho nemohl být živ bešlo nemohu jít dál ovšem upozorňuju najednou věc. S že ježíš kristus a my si my známe zatím jenom v tom svůj život který žil mezi námi komentoval on ho opat sil poznámkami a těmi. Poznámkami o jeho životě byla jeho podobenstvím a jeho příměry o mít prostě jeho vřele všeho co řekl bylo podobenství pravdy kterou žil prožíval. To byl ženou obraz zpraven si ji to co řekl nebo to co ukázal to co se na mně daleko zevní činnost protože je pod tím bylo něco co nebylo jenom tím co bylo napovrch ne. Tak ten no tak bych to mohl i doslova na jednom příkladu že jsem přišel do rodiny kde byl od narození mně chromý člověk ležel naložil nebo nebyl od narození ale na žil pro čas. Jsem to rovný naložit nemohl stát by tam přítomní farizeové a že tedy v odborně nic si na náboženské věci na vysvětlováním náboženské li se do volání života tak ježíš kristus nejen nemyslet. Ale život nábožensky a on ho vysvětloval jako život a my si město udělena po hledá protože žitém málo to nám bude všecko za to ale ten příklady za nikdy být vzat nebude pokud doved chápat jako návod celému. Všemu životu ale nábožensky nebo náboženský to jedno celému našemu životu patrně podstatně náboženský na žil v tam museli světské věc žádné věci náboženské a konkrétně aby stoprocentně tak. Je tedy se stalo do čeho vstoupil do domácnosti jo miluje a ten ježíš řekl aniž byl tím promění požádal ho to odpouštějí se. Ježíši nebo ne ale ty tady zenové kolem toho říkali no kdybys mu do odpustil hříchy tak přestal by se vám protože to podle na karmu za postup na odplatu a on říkal ne ne. Ne něco jiného je bychom a něco jiného být bez hříchu bez ježíš tu je jednat správně a mít schopnost se správně řídit poletovat. Je dokázat sebe zná si do míry to správné použil třebas proti sobě jenom protože to správné je být bez tichu a toto do něho vložil ani být ale abyste věděli že to nemá společnost něčím čemu se říká karma nebo. Jsou ty jsi tady a choď tyto spolu nesouvisí jesi někdo je nemocen nebo není nemocen nebo může nebo nemůže to oděl když kovy nic nevykládám ho nepovažuju za méně se měl člověka a tak dále to je promiňte že. Nato se díval úplně jinak než například jeho vlastní matka i ty lékaři celá lidská společnost v v se nikdy ne dnes po něm před pravdou mu která to by lituje abych to viděl správně všech no. Ale na to jsem odbočil chtěl jsem vám říci že před tadyhle ježíš učí ale že do jeho života vstupovala vždycky pravda. Ale že on musel dělat to jakým učit tomuto světu jaké tu taky založil on mně nebo od vás a on od začátku z toho života věděl že z věčnosti pochází to my nevíme a on dvanácti letech přesvědčoval ty. Mu byl se protože že od boha přicházím zdali nevíte musili v tom co je mého otce věděl jeho otec že to věčnost ale přesto byl poddán své rodině byl jste mi to u člověka. To si ten než ukaž bylo v není to jenom moje záležitostech mu kterou bych se nemohu nebem opovrhovat že je to za dostal do člověka vám s natož jistej je je že my máme ten den jsili. Proto při tom poznání pravdu celý svět opustit ne ale to je ten den se zcela běžná tento chybná tendence který by byl neměl býval anděla strážného v podobě své matky která věc. Jisto dostala ale tak jsem ten svět dávno opustil nebyl jsem tady mezi vámi a když se vědomím jo třebas není jím tuto je nebezpečí života které bylo největšímu chodu. Mít ten životě jak si napřed těmi operacemi to slepě třeba pro to nebo největším nebyl jste žít ti života bych pojem jak si její tehdy nebo by byla protože byl bylo pravdou vím takového pomoc tu takové. Stavu kdy byla nevnímá kdo se odešla z tohoto světa bez těžkostí jaká by to bylo ale není chyba když to bylo stalo li kdyby byla svět nevěděl osobně když. Že by to byla chyba že ta alenka nesmí zemřít protože jsou pro ni přichystáni jiné úkoly tím to se byl nesnažil ani o ten zásah ale pro jsem věděl že ta alenka ne. Na slova ale že před sebou určitý úkol o kterém ona ještě dneska neví o to žádný kázání věčného života vůbec ne něco jiného ale to byl souvisí s pochody že to je všechno jedno život jednota tam nejez zlem. Je stroje duchovno ona vést světská věc jak pro jeden mu nad jsem on byl za tak by opravdu to je tatáž ono je polekal ska o náboženská jednal tatáž pravda od rysy to nedělejme si pro zírá nepodceňuje dobro druhé je to. Na stejnou úroveň tak protože je takové pravdě vychovala tak tato uskutečňovat a přes vy jste vším tu věčnou pravdu let tak jsem si tak jsem dělal to jsem dělal prostě a samovolně voni sice no. Co nemám ani jsem musel vědět založen někdy takovýho nevím není zapotřebí se vrátím tak když tedy jsem od těch tří let občas chápal co je správné. Tak jsem bral z vyšších úrovní vědomost o tom co je správné ale ne je tady z toho světa tento svět je to napovídal naopak to měla povídal velice špatně občas ne vždycky jednou. Cesta případu mně radil dobře a schoval cestou pravdu věčnou toho co potom pochopil ale živo byl obrácen naruby i když to se potom jsem po sedmnácti let nedostal do styku s indem. Tak který byl hathajogin neměli hoden a vzal za ruku za rameno a dopraven je do stavu kde jsem ztratil pocit tělesnosti ale. Tak jsem se ho dal neslovní prostě je to možné že tyto tak dokážeš von řikal na protože ses naučil to vzít brát pravdu shora protože si zvládat teďka své tělo. No to je do tebe pro ni nejsi pravda zhora čili to co on teďka vůli lišit od těch úrovních to ještě jsem oni nemluvil nic leto je líčení shora viděné pravdy o to znamená. A oni tím dovede říkají jimi za budeme vodu odchodu prany se po den abys doba po z tu nahoru a tím jsme se dostali nějak tomu pravému poznání ale to je sice pravda to technika by zkoušena tisíciletími. Ale jednu nevýhodu a spočívá v tom že si myslíme nebo si voni myslí nebo mnozí z nich si myslí že úrovně vědomí dojmy prochází přišli do kundalini joze. To je součástí radžajogy že to je celý duchovní vývoj možný v těle je to jenom tam s formace možná chtěla ale celý duchovní volit to neni věčný to tomáši možnosti nemá člověk. S tou tělesností než přednes sebe přes sedum úrovní nebo nakonec sedmém úrovně ale nakonec se ne úrovním nejsou ještě spojení s věčností takovým samou. Volným způsobem jako byli s tou věčností spojeni učedníci páně když není dostoupil duch svatý bez hora na sestoupil kdyby plamenným vidět nad jejich hlavami to je důkaz. Ale je tam daný že shora se to tak pak ona člověka snést a na mně se to vždycky vlivem zásahu vůle ka to jsem vám proto velice věčné ne krásně snášeno shora to dítě zdola. To nemohlo dostal do vědomí protože tady nemělo některé pasáže transformační ještě hotové pohlavní života dále to ještě nic nebylo to bylo taky vypoví za to všechno bylo víme vůdci bych než jak je to. Po tomu dospělého člověka konal on ustanovím on dal musel být činnosti aby byl proč protože ta dostanu poznámku o to jdou chorobu žádnou tak to byl prosím to je věku kdy jiné nám byl tohoto těm. Nemůže dostanou prsou dospělý člověk jo no ale to nevadilo on jsem na úrovni dosahoval vždycky to co bylo pomocné proto dítě takže když na první úrovni ve které my. Všichni vidíme jenom tento svět sem občas není ani převede do taky je zavedli paprsek shora jsem věděl co je na této úrovni správné v tom smyslu že dovede z on. Oni na vyšší úroveň takže první co se mně stalo bylo že jsem se dostal z této úrovně že do něho jen to svět do spánku ve které jsem nespal toho. Ou tím říkám jenom proto abyste pochopili přes den před tradovalo roveň se to potom jakákoliv je návodem se to dosažení úrovně center úrovně spočívá v tom že tam jsem stejně mi dělí na kterékoliv úrovni vědomí jako jsem je. Vizte zasel viděli a jsem schopen nejednat jenom proto že smysly ty vjemy převedou do rozumu to z pracuje aby tvořím celistvý obraz tohoto světa všechny v. By nebylo on tohoto této možnosti z toho co berou zase mi sluhu převedlo celistvého obrazu toho byl tak to jsou dopadat rození vůči těm tam někde je překážka o to celistvě nepřevádí. Do toho smysly do výslednice není to dal překážka ale zatím nepřekonatelná no ale u to bylo vršku jinými protože tohleten to stávalo kolu co ne. Byla oba taková tedy který bych tak řekl nebyla ústřední nebylo mozkové páni jako to u něho nebylo to je ve stavu i tomu kdo poli z mu jako je to u něho om ale také do jsem dal např. Se naučil vědomě s mít bych to byl možná nenaučil být vědomí ve spánku kdyby byli nepo nepřispěli tedy napomoci rostliny napřed kameny. Potom rostliny a potom zvířata mám třebas mezi jenom jenom proto abyste nepodceňovali takzvané neživé tvory my jsme v takové závislosti na neživé přírodě. I na rostlinné přírodě i na živočich ve své věže dobře víte při se žila dosti že bychom bez toho bychom o nemohli být živi my jsme všichni jednota závislost jedno nás závislost všeho na všem všechno. On různé jsou tu uznají intenzity pravdu ve kolik kdy ale závislost to je takže bez nerost neslyšel se pochopitelně lid celá naše tohleto nerostech bych nemoh konat že to pobíhat. Bez rostlinné a to byste s tím vyložil prostým z nerosty dělal dost zvířat byl tak prostě se mnou kristova nad a to asi bylo zase člověkem je to nejkrutější jaká by sis sil přírody že se z toho živ že se smrti těch rostlin než se jich prost. Jim než jestli zvířat jsem živ a nemohu že pomoz vede to je udělat jo marně se jde věta snaží žít vědět lásky pořád za i pro zvířata aniž že zabíjí. Tak kdybych se ještě teďka smím o závislosti abyste mi trošičku do uvěřili tak se znovu obracím k tomu článku spát do čísla jedy na život. Kde je psáno jak tam vzniká u rostlin pohlavní život jak se tam vlastně smrtelné učí pohlavně žít v těch. Rostlina prosta takle ten článek čtěte jsem byl na šen tím že jsem tam konečně poznal pravdou kterou se nechová jako on života jako život jako opravit celý život narostla pro nebyla celým životem vím celým. O tom o tu zlého mládí jak mi celým životem byla třeba řeči která do toto když protože tady mám dispozici taje celým mým životem vyšším mám ruce když chápu tu závislost mojí napřed než. Které nerost ale hmotě a tak si jednám jinak než normální člověk smím ne příliš klidu mají jemně po naším protože proměně živo. A v jeden toho zástavu matky která řekla netluč tou liškou o ji to bolí ne se máme netušila že dělá něco co nechtěla dělat a co věděl věděla že jako dítě přijdete nebo přivede. Citovému do hlavě ale je to rozšířily na celou oblast neživé moci že budu celou neživou o to o dvě považoval živou a že teď budu zkoumat jako přírodovědec opravdu sil jesli jsem zkoumal v jakože živá. A protože jsem to nevěděl na to je s to neni málo tak jsem se že pohyb je znakem života není to pravda spojí je tím nejhorším znakem života je že jsou živá co který je o polo tady je. Není znak života takže hlavním znakem života je není uvnitř všechno přichází zvnitřku navenek život se žejo se s vámi stýkal zvnitřku navenek ne zvnějšku do někde v tomto jeví jsme živi nebo. Že jsme si ve styku s živými tvory no to se na mně jenom jako dodatek li mi to neni pravá se ta věci ne takže my dneska víme z lékařských. Byl vite že v tom životě matčině miliardy let trvající vývoj života dobrat sem tam je ve zkratce za devět měsíců provede ono od nedělené buňky po člověka. Dovíme ale teď ses tohoto článku dovídáte jsem to vědělo čteme takhle světlo ceněn a kde jsou pořád pod tak již od toho co ghos že tady jednota mezi rostlinou z vyšší. Živočišnou a lidskou to indové bezvadně ovládají a že tedy odtamtud se mohu poučit o tom že tam pramení život mého jáství že jsem byl dávno a jsem tím dává. No a budu jim dávno a ještě dlouho jim budu pokud dobou otřela v rostlině svým životem a ten můj pravý život protože si o nemohou přivlastnit ten ten pravý život a bez víře ti budu tím životem. A v cele konečně a protože mám aparát prosto vaším který dovede pro zformovat celý vesmírem se životem celého vesmíru tím s nim ta rozpor vaším aparátem lidským tedy tohleto. Jednotu jsem zažil tam na tom konce právo ho řeknu mi zažilo to pro toto stačilo toho by bylo okamžitě dostat a tak se okamžitě mrtev vnitřně pochopitelně tak začal okamžitě zrozovat časem přišel s tímletím poznáním zahalil se. Vesmíru jsem se dostal okamžitě jsem překročil hranice vesmíru bez pohybu bez potřeby překonávat čas to všechno co by to tady vykládám a bude ještě vykládat a ne nedostanu se dokonce e to je všechno otázka bezčasová. Že jsem to zažil tak malinkém nebo krátkém okamžiku pokud to byl se kolik nazvat aby časově když to bylo žeže se nestal se mu parou doby vědomí je ten že prostě to bylo tak krátké a přesto v tom. Obsaženo stvoření celého světa a jeho tvoření ustavičné tvoření jeho o stavy jsme ustavičně bourání či jeho konec světa v jít není poslední jsou v. A odpuštění tíhu nosu rozdělení že dualismu na mu no monismus on špatný na neduálnost než totiž ty se tam potom novou úroveň nemá vládnou nebo ono nad člověkem byl z dobro a zlo. Na ty nýbrž že jedině pro věčné nejde tento dualismu jsme neexistuje těch tak tohleto jsem poznat to okamžik byste si toho a si myslím že do toto nepoznal že ten nemůže o této věci. Z běda měnit říct postavou poznal a to jsem s jako v tom dověděl ale neb neprojdou o sobě nýbrž vykládá po jako skutečnost čili pro daleko nešlo vyvy že to poznal. A velice detailně velice podrobně rozebírá ne tak že ta duchovním se dát cesta člověka spočívá v tom že na každém takovém. Rozmezí životním jako si například v něm se ocitlo v okamžiku těch operací slepého střeva těch nestává se novým člověkem poněkud jiným než byl předešlým měla potom něco jinak než. Předtím nad tak dále myslí jinak jak jinak všechno bude bylo dosahuje jinak mělo působí ne a podobně takže jsem dejme tomu se po operacích u těch lékařů byl jiným než jsem dobře těmi operacemi si tím obrazem se veliká na neviděl roste byl neví že. nechtělo již ale že se s tímto světem stýkat a to tak po sedmnácti letech jsem nechtěl živ v tomto životě janevim matky která nemusela těmi jsem tak jsem z tohoto světa odešel a tak taky jsem byl ba když ještě tedy jsem to od znaku poznal. Ten věčný život konečně ne tak jsem byl jsem se nebo šel přítomnost matky jak vám tam byla ale jsem byl pod těla při dorostl věčnosti pak za přitom do věčnosti jsem se dostal tak daleko tak jsem roz. Že by byla tak jasná že jsem potom v tom koncentráku těch pět kristus nám potom ještě po milosti byl nemusel bude si dělat nemůže jsem zažil proto abych nebyl zabit abych abych nebyl právem abych abych neměl žízeň že bych neměla. jsem neměla neměl se míře nebyl jsem trápen nebyl země tím ohrožován takže jsem se mohl jediný dovolit z těch tisíc ještě jsem tu se svými se měl s ty hodit před strojní puškou na namířenou tak nikdy nevystřelily a na každého jiného který tam už. Ale když přelila a zabilo jsem byl sám toho svědkem a nenapadlo že by tam byla kolik on z avily za byla vůli tam nebyla dva za vidění na dal nezabili takže jsem jimiž bych se na viděl moc utrpení. Ale ve mně nebylo trpícího takže jsem tam byl absolutně svobodný jsem tam byl když to říká nábožensky nebi zažil kdysi tu nebe čili mohou o tom výkladech koš ten existuje před že stav který existuje. Tak ale přesto za moc kupředu chtěl kdy říci se pořád na první úrovni a naučil jsem vás poznávat že napřed musí člověk z první úrovně se dost. Ta nikoliv na je nýbrž tím větší věrnosti a jsem opravdu měl schopnost mámi dodneška že. E když je to zapotřebí ne vždycky ne tak dnes vím pro onomu nýbrž jsem dělej vyšší než by tělem stavu. V semen. Je již tím kdo si nežil mi těle stavu ve ne ale protože třebas v třebas někdy protože potřebuju něco zpracovat jinak než pomohou dělo s tím jo ale jestliže ta přes. Jimi mluví o tom svatým proto dobře byste ne pravdu bez ne všeho máme se prosim vás zprovodit kdy jsme si vědom není z tohoto vědomí se máme probudit se tomu. Tam vůli si všechny všechny ostatní úrovně dalšímu vědomí to je v mých očí v tom říkal do vyndá se naro nás to ne pro muss není a i kdyby se se probudili jsem rád stále vyššímu a širší. Mu vědomí a dokonalejšímu volit je dokonalejšímu tak to nebude ještě úplná dělo st neboť vám řeknu na jediné co vám chtěl svatyni zase ne že pokud se dostali k tomu k trvale. Obcování z věčností to znamená nemusí odtamtud odkud odcházel ta neupadá toho tam oni nespí voni se nepotřebujou živit a oni se neunavuje ho. To je jiný co na nich mrtví protože budí ono svý a ona do ta svatá terezka řeknu ale bez nároku časového a proto na zpracovávám to co mně. Najednou zjevila a neřekla ani slovo ale tuto než pro to říkám si za oni si budu toto byl to řekla chop o bylo to za chvilinku ona bylo tohleto na to co za hodiny a do silo jednou myslím si žák. Ale toto ost ono znovu mně vzbudí a znovu mně ukázal se tak co buď tím že si to ještě nebylo obnovím mojí paměť vnitřním to jej nějak zevním a on znovu. U mám nad hodiny práci aby si byl jsem to prodělal tak si vůle novou semeno a on je znovu pro voni zase to co ne a jsem vám mám přiložil třebas vás na to vám je to tak du držení ne a byste řekli tak si návod. Na na vánoce tedy opravdu vyřízen mne ráno jsem měli vší ta milost ještě zachovám ta vyšší milost rosa měl v noci než jsem byl předtím jsem šel za mnou a nic. Měli chybný z toho spánku naopak mně chybí ten spánek je potom třebas kdyby ještě další oni kdybych nebyl jiný a jsem jiný dál jako ne jednou prase jako dvě a tak prostě to vona tamti. Tom vodu kom toto mně no on vám to zase malým svatým protože vynes musíte spát a my ještě musíme jíst ta taky musíme spát tak jeli to svatý rád musí čili pokory a pak. A z klid mnou čili a jdou když ale kdybych nebyl jiný tak tomu jsou by se zničil to ona musí taky musí být živen ne ale si přítel při dost. Vy si to omlouvám tím jak jedno svatá terezy je v době kdy nabylo poznání že ne samá vlastní měl tím i nic vědy se do znovuzrodit v tom věční si těmi tam onom vědomím žít nýbrž jím pomocí vy. Činného se stává vědomě věčnou ale tak jak je mým chvíli se cítila by povinován na správně pěstovat své tělo co předtím opravdu o nepěstoval není nedbala. Ale dávala ho ale potom jedla normálně jako by člověka nedělal tu askezi hlubokou jako předtím o když se ocitne se na tu je úrovni vědomě jako třebas v svatej straně. A aby se tam neocitá tedy vím spíte jako dřeva noci nebo se nikde protože podobu dobře věrnosti protože to co se vám zdá na to když to zvrat to je rozdíl. Kon který věčná věc když vám něco jenom za tak to jeden nejsem se denní záležitosti vono to byl také totiž zdálo bylo nemyslet že není záležitostí ale nebyl v tom zrnko pravdy a ne komu to. Dosti ne tak když tam ocitnu v tom toho vědomí kde tělo zůstává naživu ale jeho vědomí z úseku. Smyslové vjemy jako vstupu a rozum jako konec ti smyslovým rok zpracování že tento výstup zpracování je jo uvolněna a tomu se říká vstup do svá. Vy stany takže s tímto vědomím vstupuju do vědomí které je svá rozumem čili jsem ho do vědomí nikdy nepoznával takže se nerozumně začnu stýká. Kým kdo tady není také bych musel strašně mnoho běhat abych od honil tak proč je dejme tomu potřebu setkat janem že jsou v janem který je tím říkám konkrétní příklad někdy žije milost tady pán. Že někde v než myslel sku tam nemusím vidět na pas a nemusím bitva také časem se s ním mohu si setkat když je to zapotřebí jiné když to chci když to zapotřebí aby jesi dělám. Se mnou děly to potřebuje si sdělit protože je na úrovni této svadhistany nepotřebuju znát řeč tam můžeš nemá platnost do domu měl s jeho prostředku nýbrž tato do domu svět z rozumu se obsah vyšlé. Kovy o obsah myšlenkový bych je pořád z jiný pohled který závisí na řeči na příklady že to čtu byl tak je to něco co při žili nohy. Normální z důvodu to znamená umím to co je na něm postaveno na smrtelné než dveří když čili po nesmrtelné nastane na konci boha a. A takže se o času to u toho svýho usnu protože tam všechno to co tady říkal to vám budu říkal obsaženo oni sine protiřečí voni vědí že my tomu přidal tak do pera abych tomu rozuměl no. I rozumu vina to mohl být tak když tam třeba se setkám se svou zemřelou manželkou pět let po smrti ještě něco tak my si nepotřebuje něco vykládat. Ona se dělí obsah se jich myšlenek a tak dokonale že vím co se stane tak třebas to teďka v tom nebudem. Každá na domluvu vývoj nezabili když jsou zvěsti do že si při víra v v ty vývoj který mi mohl dělo probíhá celé přírodě to vona neví v ještě méně vyjdu toto nevim taky žil chceš to v drobí. ve zkratce ale tamto jako v není nikdy tím ono mít pojem se neměla co ve mně neni se měl jsem vnitřní ten pojem velice klamným neni věčný je není větší kdy měli mně nic. Nich ani věci vyloženě vnějších všechno jsou tak buď odezvou vnitřního ty vnější a nebo ty vnější jsou odezvou toho vnitřního tak to vypadá a tohleto se člověk dovídá na úrovni svadhistany. A kdybych se tedy a že byl proto mezi jsou lékař tu jak on tak by byli asi pak mně ty musí vědomě nepoznali jsem tímto stavem prošel jsem se si zase no to. Čím systému a z ale byly mně nevzali do toho svého tranzu ve které oni nespí voni jsou na jedné noze třebas spí a tak si o najednou nohu tak to není z a pánev nemůže to prana. Z i pramen jsem si s tou no jednu nohu v aby spali jiným způsobem než normálně lidský a indové to znají na nose sem do tohoto se nebudu dostat a oni se dostalo do takzvanou tuto se takovému tady. Dobře říkal podle moodyho a tam získávají zkušenosti které normálně člověk tady na by jsem tam svými získával tyto zkušenosti minimálně stokrát co to opakovalo. Čili to můžu z toho vyvodit obecné pravidlo že st že my taky máme život bez těla v tom je jenom oči je vím že život bez těla byl možný jako vědomí ovšem tělo musel by zachováno v časem z vás těmi muss. Ony či nebo z panny nestrannost jo tak jsem jsem tak to tělo bylo zachováno ne ale přitom jsem tam neměl tělo neměl jsem pocit tělesnosti takže. jsem s těmi ho sami tam byl ale neměli jsme tělo nikdo z nás tak z toho chápe může správný obraz ono právě není kde která jak může klidně židé nová protože co když rady když nemají tělo. Jak by se moji za něho prože vás tam se dalo prože volně ale přesto vyšli zase s tou musí do ráje vyšel oni taky samosebou jsem tak hned mně signalizovaly jsem vás jimi byl. Než co on to on zato ničeho se to proto řečeno samozřejmě a oni říkali ale podívej se teď když jenom naším přítelem teď si řeším musem protože na tobě viděli světlo které my nemáme v jiném. Jestli to co máš nějak porád jaký máme my protože voni nás vidí světlo na sebe dál za jich dále takže nebudu se tím zázrak vydělat jist tože husy by nemohli ani husí. Tím životem žít kdyby bez to povalit do tohoto stavu bez tělesnosti bych kdy nevěděli že taky bez těla jsou živy a tímto tedy mi nepotřeboval tento tuto vědomost když. Spíme tak spíme nejíme jsem je tělesní a oni to musí vědět co jinak by husa nezůstalo bez naživu žádný by musel naživu bez této schopnosti ani kočka ani. Bez k dál tam jsme my malé o těchto o nevím že přesto nemohu žili bych je čili bez tohoto transu jsme živi a tím vlastně si zahražuje na na dlouhou dobu u cestu dával s tou úrovně třetí. A úroveň třetí je tedy ten trans který zažívali nic ty husy tam máš voni se mohu dostat ste se svůj tím o a je to manipura v označena v lidském těle. Jako transformátoru pupek a bude vás zajímat že jsem v předškolním věku když jsem ho do kuchař ji kterou tam mělo to jsou moje maminka maloval kdy tak že jím byli šel. Za maloval není v tom věku ale hlavní co tam bylo dokonale pro zaselo byl ku tak si to mně vždycky říkali proč přes když to upevní byste se něco z prost ježíšova nebo jeho oni něho nebo ale jsem to ten tady jsem na to se. Kup všechno jsem to celku tady v protože jsem tehdy ještě zachoval schopnost lidem musí přes pupek myslet tohleto měla dělalo ve starověku nic těm č. Jenom veliký potíže protože ten mistr se si stěžoval lety bych jeho žáci nebo se sbalí kdo může myslí pupkem ne ne a oni seno že tak dokonale první přestupek bez tu pranu že si nimi den že tamtudy taky myslí. A tedy ten pupek abych to ještě to říkal třetí bude když tak od byl třetí do veni jak mám tendenci že ten pupek je totiž místo odkud se prana těla. Tu protože to člověka z duch jsem potravou s ničím a vším možným jiným aby tato se rozdělovat ta prana a taky muladhary vstupuje tak aby se protože kdo je napadat ten tisíc. Na nic vývodům to je věda lékařská tomu se říká ale život a provádt proč a to je ta lékaři když činný tomu znali toto jedu umírá při pomocí jste správného. Vedení kdo on domov který je zachovávat jsem let v této síly a ono je o to o se tím větší takže větším velice prostě voni prostě nemusí znát. Nic víc než kde se které za vás cenné místo a jak se tam do toho místa vede z ta prana přes kterou tady jsi a vždycky z pupku jsem nedávno v plzni to. Novým lid týden ale protože jsem toto vykládal o mně nechtěli věří že to taky duše v tom lékařské velice s vědět že na žil neděje jsem říkal velice lehké ale jak se vedou tak jak on kamkoliv od vedu. Ten pupek tu sílu a co jsem mu byla by se to předvedl ale proti měl si tak ve vzdálenosti vás bohu seděl muž který na ni takový dva dvacetiletý nic. jsem říkal teď tu sílu provedu tady na toho mladíka v z toho ku seberu ji celýho těla na sedím poli takže ne padnu domu zlo pře se nejsi do těla a on litovat toho. Mladíka on je sám řek ne co pociťoval a on asi z vzala několik kteří říkal dost abych upadl dozadu kde se stala. Je plačící jenže jsem takový nešika že co si nedovedu jakkoli doví pak jsem se tak jest mez kam bych chtěl a tak pro cítili tu oko ty lidi co by na lince. Ne tak jsem jako on ale řeč jestliže z toho pokud se opravdu to si nadával měla nejenom v těle ale tím snáze tělo než mimo tělo ale také němu na tělo a pak působí úplně jen jasně. Jako svý byla před přemáhající k i tu tělesnost v co ty úrovně jsem se v těle a jako odezva něčeho absolutně netělesného. Vesmírového rosa no a takže jestliže oni u boha ani pohani sílu v mu novou tu váha kdy jsem no tohoto středu nic to. Když tu mám pro ni pád se vším obdobného něco páteři dělat a tak dál a to vesmírový dosah. Takže ten proto mně říkal stavu mám nestanou práci protože jste proč vám toho technikou trvám bodům bych mluvit provádí ne. Jako technickou záležitost protože dáno tito provádíme technicky jako zaujatost se mu sedmnácti že zaujat pro tu věční do to věčný život ne. Vlastní celým z něho třeba na ni o těch bude pravdu o tom a to tím že jsem jednal správně občas mu říkal tak jsem to co nám to dva jsem let tak tomu oni dalo prostě trvá pak měsíce. Čili v tom svým tady je to správné a přesto ho budu muset začal jsou sloučit protože von ty možnosti v techniky i ty prudce před stáváš. A on lékaři dneska léčí jenom technikou se a i ta si ho která je je technika a poznaného. A kdežto tom oni ten byl roven zen ne žádnou technikou ne ale čím technikou o je to vedení nějakou tomu nadis v síly někam co se vyléčit. Celá technika ale prosila sama v kterou lékaři samo svou nevládnou a to působení mysleli mít taky nevládnou to je něco nech technického to je pro něco to je něco co je v co. V tom vesmíru a co je v tom no za fixováno o tom lidském on zalezu a se vším člověk může svým způsobem no v v takže kdybych teďka to řekl indicky tak by řekl. Indové pro chápat provázely nebo hady honí hadí sílu přes to je trpná záležitost svou vůlí když věčnými proto si do. Anahaty jako protože no jsem tak ten proto protože stane otevřen tak potom tady se odtamtud na s na klesne odtamtud se může potom po jo to další a to začít to jsou toto si poznání. A že to vynechá a nám nebo sahá stala jenomže to jednu nevýhodu k vniká nikomu nikomu jsem nepodařilo. Aby všechno hadí sílu z ona hady dostal do anahaty v oni tam dostane jenom část a ostatní pořád pořád po těle a tím se. Nezbavují pokušení a on by pocitu tělesnosti nám co všechno co s tím souvisí kdežto když třebas na cestě existenční kterou zase ježíš kristus se to nesou králoství to. nýbrž shora toho lidského těla přes nesmírná neboť je to vesmírová síla k pozorně jo ne ska k konkretizoval v těch centrech nervových. Ty ne že nemohu ne přesto co nebo zdálo nová se i z centra že těžko říci to nebo o víru tato obdobné nervům tak jestliže toto seděla vás ho na tak se to dělá daleko dokonaleji proto. Ten nikdy se nestará by se co do anahaty dostal vám část nehodí síly nás ani svě do anahaty nevstoupí se pravda dostala pořád muladhaře či pořád tento svět považuju za skutečný než to in. Ale nepovažuju skuteční čím dostanou do víc síly nahoru s tímto to po roz do větší ilusi se chyba nebyl toho kam dostali provádí třídu joze zase nová kdežto tohleto možnost se třebas. Proto jsem to nikdy zase podaného nahoru a další nevýhodu to v tom že jen oni když mají třebas tu radí sílu dovést třebas jenom vod anahaty. Tak oni musí mít k tomu obraz no a to musí potože nevědomý a se kouká k barvy svou k mala to všechno. A strašně omezuje poznání neboť toto všechno v oblasti stvořeného když to kam oni jdou do dnes do nestvořeného takže jsem nikdy nebo co si představovat to otevření třebas anahaty. Něják vona tu z kolika plátky a s tak z z její barvou vás co se tam musel věc přeříkávat ono to přesto otevřelo protože to nevěl rozhodla cesta existenční kterou znal ježíš kristus a nikdy neučili něco hadí. Síle mi jeden ani náznakem ne protože úplně opačně cesta budoucnosti todleto ty chceš čest na kdo se na to si ještě nedošel daleko on se předčil je to správná cesta. I že před ježíšem kristem svou cestou šel naposled který děláš a po něm a hned ježíš kristus a po něm jenom konali ale vědom učili mu proces po neprošel tam kam. Šla panna maria co jsem říkal ženou protože se za ni obětoval ten svatý aby ho z města a tohleto on důležité že napřed jestli jste když dní musí existovat nějaký druhý nějak. Ty prostředek stejně podle budete první který hledá a a musí viděl zachovala tělesnost vím takže i kdyby byl člověk by člověk měl vraždit na této cestě tak ten prostředek musí. To zachován tady ne tomu je známo o eliášovi již ježíš jim poslal král vojsko a on o zničil nadal o zničil a to vypadá jako prach. Jenže von přesně věděl co je správné a že musí zachovat své tělo i zase jenomže zničí toho kdo se zničit takže ježíš kristus se potřeba proto udělat ale musel například zabránit tomu kdo ukamenovali dříve než měl být zabit li někdo na. Že v takže v unikl zprostředka nich řečeno byly pro neviditelný na této cestě neví tělo svě nevím běžnou mincí jsem začátky z toho zažil tu jsem byl neviditelná možná že každý den konáme vím něco prosil. Těla když na to jaký měl tak sebe neviditelné nemá to den a to z kolika čili chápu že jsem tuto cestu nějak čela přitom dušičku rozumím padat zaselo za protože jsem se z cesty osobně odvolal jelikož. jsem poznal že pro dvacáté století není účelné aby člověk se tady rozvinu bez budu jsou to byl bylo to byl prostě si museli vymyslet za společnost to tak nestala i protože on se dostalo než. Že když by se dokázalo nýbrž si vymysleli že se to nestalo a tak na příkladem tomu přede mnou by to bylo udělal třebas technikou ale než toho stroji jeho překlad vás budu jako jo. Ten se osobně znal a pro cestu setkával říkal tam stes úzké společnosti ale ten můj mistr les vykonal než to z toho ji chodil v jasné poli janě z rodu to olovo ale ji. A vždycky když šel ode tak se ještě ke brát musel zahrady o to o po cenné tak by čím dál méně viditelným byl před těmi vrátky úplně neviditelný a když šel ke. Mně tak zase samotě volal se vracela spad do toho domu tam byl zase tím ve niko ale bičem toho svým asi říkal co napřed jednou budeš tak ode odkázat tak přicházet než jednou vůbec těmi nepřijde než v kom pod se to nestalo. Od že vrátka nikdo neotevřel ale les nikoliv tolstoj prošel zavřenými vraty nebyl přitom vidět pochopit sem protože ke nebyl viditelný tak by byl o to ten den a to za nešel. A ne umřel kterým šel vo tom vím poslední době že neumřelo moc novou smrtí samozřejmě to dělalo velikou potíž sovětský je vědě aby toto přiznala takže neska musel říkat že našli jeho tělo nějaké stanice. Ještě dostat nějaký to všechno je výmysl nebo kradl říká se říká co jsem to co to lidská to nemůže při moc jako něco možného tak si musí na něco mise to musel mysl ona to veme to co se tam vláda to si mohla mise kterákoliv. Vás lidská společnost protože toto může všimnout tam normální ale ježíš suso považovat jedině správnou věc nebo v tu nejvyšší starou cestu i s tělem a jsem byl takové dítě nešikové a primitivní jsem si. Nikdy nepřestávat že bych moh jenom nějakou modlitbou se pánu bohu dostat na tam musel za celým tělem integrálně všechno tam muselo přejí k jsem si při modlitbě vstupoval s tímto tělem a proto moje tělo. Bylo žita ne a nemusel se ani přitom se modlit stačilo jsem psal třebas ho dostat byla na jsem tak zaujat že celá moje rodina nevěděla ne no a tím prosím vás tohleto je důkaz před cesta existenční. Dítě snadno dosažitelná jenomže ne mám jako znám pravdu že po dvacáté století to není cesta obecná v abych v tom nepokračoval abys taky nedorostli rovni. Nebyl to bych počkal tady z myslím normální smrti a abych také to nikomu nehlásal čili kristus když dovolil aby za dva sice se tomu ještě na rozumělo když dovolil tomu aby ani jeden lék ani jenom jenom jeho žák. Se nedostal nakonec této cesty jenom panna maria která nebyla jeho žákem tam dostala tak taky chce od nás abychom dokud neporozumíme symbolického života nad tou cestou nešlo protože nešli protože to velice nebezpečné. Myslel že z toho že celým tělem deme a kdybychom to předali tak proč domu že nespali my dobře víme že to hrozně ožít to tělo při tom a vzal to na příklad ramakrišna jak to tělo při tom boží na to. Příklad byl vidělo páter k jeho ve vás satan století pro činnost tak o žilo že on s s s ničil všechny teplo měli budu nemocnici jsem s přes pane on to bylo před asi padesát dva stupňům on se přitom nezničil ale on všechno pro konec. To existenčním a on to dovedl dokonale cestu existenční protože jsem jedno například svěřit by byli která se měl dostat za hranice nebo přes hřích že nic nějaké cely. Li někoho to bylo pro jeho maličkosti o ta matka přestal mít tu když kolika jako kněz máte možnost tam do stavu říkal boží vine a prošel tam málem nešel tam prošel tomu tu školu a zase odešel an. Prošel vždycky to je mi dveřmi a o to udělal několikrát na různých místech je čili ten ovládal dost daleko ne úplně ale dost daleko jsem činí cestu ale náš nakonec protože kupodivu on neporozuměl symbolice ježíšem. Tělo tak ve které obsažen návod byl ten návod je ale např sou je bez jsem jim ruka někoho si to přeje využít pro sebe takže kdyby vám o řekl jakože poznám tak ho tak to nebude nejmenší užšího že. Budete si po boží pro sebe že jsem ten návod znal jenom proto jsem do pro sebe nikdy neužil jsem nechtěli neví ten si z ani on měl svatý žena ale byl jsem nevíte ale nechtěl řekla za vámi zabila ne výklad psal. Jsem nevěřil se velitelem tím maje jsem věděl semeno za chodit jsem no tak mi tam nemohli najít ceta k konat je byl zvnitřku zavřen no tak protože jsem přemůže o celo protože jsem možná neměl to budu. Co přemýšlet na jsem přenosem oni ponořil ne a tak a ono to nevzala na tom co jsem mezitím dělal protože to bylo pro vedlejším jsem byl úplně zaujat to vnitřní pravdou vám to mělo lety jsem s ním. Následky no ale tak kdybych od podle pokračovat ste cesta musel něco prozradit jste existeční cesty teďka to budu končit jsem se dostal do třetí za postupně ne něco ukazoval že s. Z tohoto pupku se dát dokázat život bez těla my že existuje život bez těla pokud tělo je živo kdyby tělo nebylo život tak si to nemohu dokázat. A jenomže bez těla ale že to tělo se může dosud tanci ráně smí takže je neviditelném třebas a nemá to to všechno se dělat z pupku ho pochopit ale to dovedu s. Tím tu jsem takhle vládnout kolem nechtějte do měl bych tady byl abyste nebýt tento zas nebudem to životem že byl strašně nešťastný když ode chtěli nebylo by to dneska obtížné a nebudu to dělat snad před pro. To byl ruka se ale nikdo by vám nevěřil v z těch co tady nejsou ale ten voni tady tomu nevěřil tedy zadost a že by to nezažil je čili když například ten který je. jsou byl oni dojem voze ale na nebe jak to viděli padesát vozu bude sto věděla ten jeho žák elíša to viděl tak viděli cestou oni dán o své na nebe to byl obraz s moudrou. Ti a pravdy to byla pravda sama žádným oni vem vozem bez tou o jim to viděli jedna je a to nebyla masová z uvést cele nýbrž to byla úroveň na které ho vnímali. A on na to měl byla obrazová obrazové povahy kdežto on na žádném oni nemocen na nebe nevstupoval ale protože to není místo ale vstupoval tam. Od se spálení on na to ale hrubě hmotné podstaty lidské tělesnosti takže potom tu tělesnost měl jenom představenou na ten oheň bych tak řekl voni viděli to. Před toho mávání jako něco dějového jako nějakým sestup na nebyla totéž viděli učedníci páně žit ježíš kristus tu podané kdy se měl jsem tady mi vznáším nahoru protože pak ne protože to je zvolala tak to. Kdo věc no to bylo vždycky věc všechno a svatá nebo dneska to ještě doslovná anežka česká tomuto také dobře rozuměla protože když se na protože z koncentráku za my ji lajčík ježíše říkal že je to. O ještě třeba o moc i ladislav leží lesa vaj čili dostat potom vod anežky hosana četli pokyny aby se nemodlil do těla neboť to z oslabené a tam ten účinky slaví nýbrž abys prsou. On musí rozhodla oni proto jsou to vona velice učiněn takže ona poznává křesťansky jsou nad rozhodla a ten základ jsem tím si jenom základ nic nic víc v ale bylato. Ten význam pro dnešku že ona tehdy když neví ježíše sami ti mohla z toho si do kláštera a z toho svýho působiště zabije jednou za pacientem bez za nic k ii daleko rychleji ona se s. Naše jo to vznášení se bylo slovem než kde tak pověstné že kdyby nebyl ještě jiný machr jako je josef kupertinský tak by zaručeně udělali patron chovali byla svatá patron koukol onou k vám. Protože ona si prostě patřilo volat ještě předního známe ještě vámi sice myslel na učit za svatýho vzala dáma je a šel si taky říkat a chtěl ale tohleto cesta existenční. Když je jím byl vyšší fázi tak dokonale že není třeba pohybu se mohu ocitnout kdekoli bez pohybu jsem to tady právě líčil na případu panika nových ne. Vývoji mi to zvíře je to je pro člověka ale probírá v matčině těle od bez nedělené buňky li v e která je základem život číši živost chápat žil o tom tento ale. Že chce stane člověk ano jsem člověk není potom nakonec člověkem a zrady my si tady proběhne vývoj li k matce vývoj ze života lidského. Který zde je mým nadto je že naším to von třebas miliardu let ano jste neviděl nebo ti tak si čili jak je to možné a to po vím že se toho matce. Reprodukuje a zrovna život na této planetě proč protože i s váma zjištěno ale jenom po určité jinými dostaneme pravdu je třebas život on to vzalo mu by ho znovu proč co tam. Za dobro tam se dostali měl zachována to je z nedělá buňka dělá on dávat do umím proto že jo žádali mozky živočich že tedy vážná byli potom o by čát atakdále až. Člověka v toto všecko člověka prodělá ani byl tou opicí aniž byl tím prorokem ale ta matka si to dovede zpřístupnit celý ten vývoj protože tady nad a. Jiná souvislost s touto pravdou a tou matkou jako my všichni jsme v této souvislosti myslí nejsme náhodou na této na těch máme my jsme závislí na životě této ale ty na existenci je to konati a o na tom ta matka zažívá. Vnitřně jen ta matka nezažívá to mimo odělo jiný ten vinu odělo jsem příspěvek tomu to vývoj lid kromě tohoto zvířecího to ten zvíře cíli je bych tak řekl mu tato prozrazoval tím. Zvířat to není ten velkorysý že se tam o této zvířecí kdy je existuje linie rostly nám nerostná to tak to moje se připravujeme naroste rostlinách a a tam to. Se jen jim mohl dělo protože a s tím je také matka spojeno s tou to závislosti odělo ženou ale takže dejme tomu člověk v sobě obsaženou v veškerý. Že se tady nějakou li mi roku rostlinou rostlinný nový moje ale nejenom to že to matka se může ale matka v sobě možnost nás propojit z vývojem celé. O vesmíru to ještě těžší otázka je to vzdálenější propojení ale straší je důležité tých kdyby ten nebylo propojení s celým vesmírem tak by se matčině těle neobjevili všechny možnosti. Tam spor zpracovat tento celým vesmírem vtělil v člověku malém na něco se za vesmírem takže v mám odpovědět nemohu odpovědět na to jak se to mohlo stát jak tomu mít. Jedni se nebyli opicí nikdy se byli to rokem jsm nevěděl finem nebo že takovým vůbec ničím ale mám nesmím souvislost kdyby to neexistovalo zároveň a před námi a po nás tak by tady nejsme my jsme. Je asi bylo za zvláštního druhou nejenom mystická nýbrž i li duše není podstatná podstatnější že mystická v vnitřní souvislost vnitřní závislost všechna všem. Ovšem po mučit prosím vás to jeví věrou vás závislost my například jsem podle toho co máme jestli z mám činit chtěl let sem tam se nevíme ne po linii tohoto vzalo. Nebo poli tak mu vůbec ne myslel víme poli která stroze ve naznačena přes a proto abych to nebyla proto jsem že do království boži do proto. Že si myslíme že nám to časoprostorový vzdáleno který pravda neza ani našem věku záleží na našem rozhodnutí všech jestliže roz hodnotil správné. Ale si že opravdu u časné to znamená si že mně na něm záleží že předčí všechno si je to osvobozující idea a ne tomu říkám ten tak na to nepotřebuje žádný věk no. V mu byl věku bych mi to nešlo ale v našem dospělém věku to jde vždycky a není na to třeba ani zlomek vteřiny v i v k k k k v v takže po této stránce nepo spíš nej protože letech pospíchat znamená minou se cílem. když jsem to nadto ji si jednu věc všech krásy vymyšleno že to vymyšleno říkaje co dělám že nějaký byl prach z z ti dal buddhu ne ale nemohl o do. Oni se o říkali jak by si mohl dohonit když si říkáš a stojí v čase prostoru toto není časoprostor on nenajdeš když říkáš na po spí náš tak on najdeš. Všech na tyto věci ne pospíchá jsem nikdy ne pospíchat dospíváme co jiného abych tu byl třebas někomu to něco jiného ale to není království boží je jenom služba tomu království to rozlišil do kdy mám málo. Třeba času ven na tu službu ale na to dostanou království božího ne nepotřebuju čas potřebuju jenom sebevzdání potřebuju toho sebepoznání. A potřebuju to se poznání uskutečnit v tomto životě ten jenom pět jich bych že jsou bylo království nebeskýho bych za mi při milosti. A do jenom tělech ani koho je ale kteří věřili nebo měli jistotu že u můžou teď ne jsi která těch pět byl v koncentráku. Proč někdo jimi potom nikdy to nedosáhl protože jsem ty všichni věří že mezi ten ten ještě budete kdežto oni věřili nebo měli jistotu oni měli jistotu od těch ne že tam kon. Čí její život v tom hotel rosy dale o dneska to je nerozhodující prostě tam končil kdežto byli takže nám koly cele si myslíme že máme ještě nějaký částech přece o to znamená my tu ideu. O království božím nestranně na první místo než od stavíme prosto budemeli do poznají a tím byl přestali tu pádem dost a přestane by osvobozující nebo. Při návody které jsem si do kterých spisech opřeli kompletně jsou neúčinné pro každého kdo se chopí pro sebe protože se proto pro nikoho to není to je proto rez pro té. člověku aby se dostalo tomu nesmrtelnému a tohleto nám jako do hlavy nejde šest že království nebeské se nedá pochopit a nad to. Nejenom navěky toho jsem jak tedy do něho oslovil nemůže pochopit že jo věřím si se nemůže pochopit tak to nevíme a o to pral nemůže by nikdy krásy boží nemůže víme na proto jsem se teďka všímat padal tělo stavu abych ukázal že. Že když chyby jestli třebas poženeme ženou nebo žena může považuji za svou tak se musí přesvědčovat že to že se zmýlil ona to je li si bere je jiná když jakou si brát protože on si nemohl totiž sví. Ona je procesem ustavičných proměn zrak pro ten dotyčný kde partnera čili nepochopitelná vím že se lesk usa. Byl ne nebo pomohl od ale těm pěti nikomu jiném žádným z ani tam jsem ani slova o napsat byl příkladem pro přišel takovým že jevit. Li neprospěje ne na dovětek než žíznit že ano to všechno viděli a chodit před puškou na namířenou stroji on nemyslil a nemyslel a ty to takzvané zázraky což zázraky kterým. Byli vedl způsobili že uvěřili mám pravdu když tady něco úrovní vědomí a řekli jsme si že člověk a takové. Postavení větu na těle rostliny které říkáme nesmírně říkám rostliny protože to pro ses vývojový tak to něco neživého a ten. Věk také je procey jsem a jiné es pro z a plodem toho je věčný život čili tohleto jsme si podstatě do podle říkali se taky tak o moc von to přeříkávalo to zase jiným způsobem. A čili řeknu ztracen jako s úplně možná jinak ale pak jsem se toto po musela toho aby říkali a chtěl jsem dokázat že ale člověk když prochází víru úst. Jimi stupni vědomí tak je schopen této cesty tohoto proces jenom proto že svým vývojem stal dovol na tom nejzákladnějším u vědou. Mění nebudu vědomí sebe sama jestliže si člověk neni sám sebe vědom že není živým tvorem který sám o sobě vědy sebe vědom tak nemůže po této cestě jít dál a protože člověk jestli sám sebe vědom aspoň to. O jáčka které tady funguje ale tak může jít dál při pro každého je cesta otevřena a spočívá v tom že člověk když se pořádně opře o tu základnu no. Vidění tohoto světa vnímání tohoto světa jako o skutečnost ne jako kdo jakou míru jestli ale tak let jsem může dostat z ses podá. do sahasrara je do se mnoho to jsou znamená v lidském těle jsou obsaženy všechny proměny toho vědomí říkám proměny vědomí protože tohleto co je začli. A to není něco co nebylo víc seš proměnou v proměna obrazu o vědomí o to není vědomí samo vědomí samo jen nad všemi vůle. Oni mi to vzal berte to na vědomí že nemyslily že kdo se dostal sám svaly že jest vědomě spojen s bohem tolik pravda jen na právu toho znovuzrození ne a toto většina indů ne. Lidí nebo se spokojí s tím že projde těmi sedmi do to světa myslí že jakou dosáhli dokonalosti není to pravda a kromě toho ještě voni dobře vědí že když jdou na to zdola tak do anahaty kdož do toho lotosu dostalo je. Částech nadmysli častý zůstal tole a tatam pořád provádí své živili a s tou malou části potom můžeme ji ty nahoru dávat a čili to poznání které z toho bibli. Páté v těch proto z těch višuddhi na svá stala je potom svaté indické to za velice chabé cesta poznání je to velice pravá protože tam bylo jenom část své bytost dělat do stavu poznání se vás dopad celo bytost. Mně takže ježíš kristus ukazoval správnější cestu když ukazoval se na to mají zhora a také nikdy tam nemáte ani nejmenší zmínku o tom. F.