Karel Makoň: 87-13B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Nad v pravá síla naší mysli či pravá síla naší mysli spočívá v tom že ne uvažuj jdeme ve prostory v okamžiku že nestra budeme že měli jdeme proměn mi mysl z ale za zlé svým učedníků že sestra chovali. Prosim vás tohleto nepatří do viděli. Ale tam náboženská výraz končí dostávám spočívá v tom že se přímý nemů nemám snažit od toho jenom abych věřil nějakou představu o boha málo musím přestat se starat mít strach. Čili v okamžiku strachu jsem budu utíkat k tomu bohu. Nezůstal svým strachem sám to je hrozný ale marasmus duševní kdežto oni když měli strach nadto v jezeře tak probudili pána ježíše probuďte ho. Probuďte s k sobě to se z ale od se říká že se s kým probuďte se pro cit mně. Ne a on oni tam s pro co o li toho ježíše milost je v něm byl pro procitl ten ježíš to její vnitřní bych pravé já. Proto prosimvás dejte máte právo abyste prosili a bude vám otevřeno prosí který o zdravým bude vám otevřeno též zdalipak li otec který miluje syna hodit po něm kámen ježíš po něm se chléb tone. Taky po vás hodí kámen doteky zdraví ale upozorňuju vás na tom že to je prostředek. A když jsem vám rod stalo že zamění za cíl pro zdraví nemá ani to velice nevrátí pozor na tuhletu maličkost. Ani se ve přesnou prostředek dávat pozná víra malými učili poznávací musí být prostředkem protože kdyby velice silná musí být prostředkem. Pozor milovat. No jdeš toho indové když na prošli tím zavázáni těch nohou že ta pranou no odcházet oni si přesto volit tím tohoto z toho a když se člověk je na podíval zblízka prý představu ti proto su máte doufám doma jeden obrazem ale el tak se přesvědčíte že to bylo velice těžké ten obraz vtěsnat třebas do toho místa kde kam o něho kladou třebas totéž vady. Stranit veta něco. Přišel tví obratem z s s po hlad že ano a modlit proto je utekl a tak dále to je velice těžké. Tak oni vědí jimiž je taky tomu učí že mají že si představovat třebas u svadhistanu jakékoli velikosti. Ale vždycky jenom takové velikosti aby to mohli smím vědomí obsáhnout aby celou viděli by tělo o z viděli rozvinutí abys tam mohli myslet na těch plátcích dost slabik který mají přicházet tam viděli tu barvu čili oni myslí jater rozum veliký a přitom musí podrž trvat nevědomi tomu místo ho tam do to s patří do musí vidět veliký ale musí zároveň mít u on se vším mít smysly v tom místo kam jsem. Co sto velice ne že. Ano si myslím do bez mistra vůbec nejde sled z točit v ten obraz takovými člověku tuto stěnu aby že tam v tom místě. Toho nevinný při když do kázali v ale my je vždycky nejdeme takže mysl si přestane nebudeme mít. A oni typ starají proto aby oživily své vědomí na úrovním naší z mu aby tam nesměli nýbrž aby tam li vědomě jako co li v tomto světě když jsou by když to dokážou to se musí několika opakovat mockrát opakovat tam být vědomě zatímco my dámy z víme nebo jsme jako dřeva nic za nic kdy sice en el tak oni mohou potom do třetího pro z ale když nedosáhnou. Otevření tohoto bylo od dosud zvykových ale ta o jsem se otevřel po určitý těžkost šel na to čerpají celou sílu kdežto oni tolika otevírají svadhistanu buddhy do to s se jim otevírá řek bych samovolně po volně se od víra a totéž platí o třetího tos tu modlitbu se kde se to musí tak dlouho za běhal se po volně od viděla nepotřebuje to úsilí veliké vynakládat na to aby se vám objevil naší mysli. Naší přestal naše zvukové představě. A ono to ve vás je to s a teď si řekneme jednu důležitou věc že totiž celá ta duchovní cesta pomocí této cesty hadí síly spočívá pak na smrtelné z ve přeci a tak to znamená a že když z ten váš tu vědomí stroji ve čtyřech nohách pevně. El tak to ten pláni nás takže z jeho můžete vykročit dál že se na něho obrazy další nepsali obrazy moudrosti ten který jsem si to všímal tak li mi znal modelovat duchovní život je k tomu oddělování duchovního života pochopitelně tomu do váháním ten také pro činnost tak to není nehnutost čili nemůžete získat v poznání a jsem jenom prostředek to se zase jenom prostředek no ale jsem. Š jsem se dostal doufám do ponese neřek něco navíc aby teďka byste dovolit malinko přerušil tok své řeči a zeptal jsem vás nemáte ještě žilo prosím. A teď ještě žít úrovním vědomí. Jesi víte co jsem tím chtěl říci co to ta úroveň ale abyste se neptali jak vně tak vám něco povím hned co by se mohli stát a bylo by to ne ne odpovíme jak nadjá do otázku kterou stane vyslovili jak je odpovím ne ty toho prosili nejsou místem nýbrž jsou stavem. Jsou stavem mysli a jako takovém mají schopnost nás z toho úzkého stavu a ne převádí do daleko vší ho z toho. To ten význam že při rozložené šířily toho mého duševního stavu a nejsem poután. Mety již spoután jako před tím jsem svou odnětí že čím dál svobodnější je to cesta ke sovu měl to jsem proces který bychom mohli říci o na tohleto cest tak jsou o tak to jsem jenom hřích odpovědět na tuhletu otázku se do postupné osvobozování ti protože měla v těch proto v ano. F. Když se jevily nám z to jsou myslil tohoto světa ale tak to ten nás protože tento svět zmizí. Že indové si myslí že do iluze následkem toho nitra. nezmizí nemyslí zmizel nevědomých myslet ale ve ctnosti pořád trvá pro žen myslel nemysli myslemi jinak kristu že pořád trvá ale on zmizí. Takže mám zase dojem potom že to co potom vidí nebo to co potom vnímám jedině pravé se dostanu na kteroukoliv úroveň to co od ale zažívám o do za pravé a to co on nevidím nebo nevnímá pobožnost nepravé nebo za překonané takže když takový kdy mít si může všech sedum lotosů tak si myslí že všechno je neskutečné všechno je iluze neboť on se možná ocitl taky za těmi úrovně. My nad ním možná. A nebo že jsme před me tak jenom tu po do za skutečnost a ztratí všechno za ty tři. Ve samo jsou mylný názor u ale tento omyl svůj plat že ti ještě mu mně se od toho odpoutat. A kdybych si jako tu pro co ze skutečné všechno dohromady a tak se o to o potom mi to on že to neskutečnost širší zkušenost a z či vší skutečnost než byla tam norma na tom prvním stupínku a to je na cestě poznání nedostatek lidský. Kdybych nad ní. Nepodceňoval to předešlé tam musím to předešlém podceňovat pro v sedumnácti letech toto všecko co tady dneska vidíte třicet říkáte on neskutečné dobyla iluze byl to omyl pochopitelně ale mně vynesl za tuhletu iluzi dál jsem se o toho snadno odpoutal jsem to neuznal odešel jsem od toho přenesena jako nesprávné kdyby hodinu předtím býval toto por. Zatím si ve o nesprávné. Tak to momentu toho obrácení jsem to musel jim city a tento omyl bez správným omylem jak vždycky říkám. No a prostota mysli jest třeba jiná než její projevy že totiž. Je pravda co tedy jako při do most neuznávají svatého mohamedáni že ustavičně všechno z boha prýští. Čili i schopnost myslet všech naše schopnost života když čím přes ten organismus lidský transformační. On mně podal to nebyla ta nebo ona konkrétní schopnost kterou máme nýbrž za těmi se to prosti nějaký zdroj ze kterého všechno se dostal do podivovat neví že pro ten boj se jak o nějaká konkrétní vlastnost pohyb toho co není v pohybu čili se k definici vím po krůčcích byl dostávám žene. Mysl je vědomí které není v pohybu to je podle mého názoru dost přibližnou a začátečnicky definice. Protože ono to není jenom vědomí o toto není celé vědomí ale je to bych teďka z to polepším je to znak vědomím bez pohybu. To jeden ze znaků do a není z chop na tam mysl někde být kde není. Pro prostředí připraveno kde nemá zázemí v tom smyslu lidského mozku třebas a. A nebo lidského organismu. Ale mně mysl může existovat jenom nebo zatím se mi zdá že může jisto watts jenom tam kde pracuje mozek. To samozřejmě omyl takže jsem říkal že to je začátečnicky že z definice před tou si věž do jedinečnou filozofů největších stačí dokonce života. Ale tedy duchovně pronikáme vedle duchovně daleko snažší nebo správnější již uvědomovat že když je když z boha všechno pramení když pramení z něho existence všeho a ustavičně pramení když pramení z jeho ustavičné poznávání všeho ašramy jeho. Láska a ke všemu ale ustavičně někdy při stvořeném to ne ten je pořád při tomu takhle je že toto všechno z něho ustavičně prýští taky tam mysli něčím co z něho prýští. Když žádným výjimky nadaným k a je možná a to je mysl je to co prýští pořád také z boha noha a když ti je přes náš organismus. Mozkový žel a tak dále a tím se za varuje pomocí toho a be ale i když se takhle zabarvení byl taky jisté potom jako něco při setkal za druhé úrovni ve svatým straně mysl není přemýšlivá. Mysl není uvažující mění k němu tvým měnit citová na úrovni svadhistany když sám ocitnu se jako vědomou bytost z om tak misse se mi jeví jako schopnost překlenout povídavou mysl a dostat se za k k o k a patřit tomu v mysli. Ta mysl která není povídavá a přes to při to všechno rozmýšlení. A nerozumíš ne vím že to při či k kovy na o to vysvětlím prosím nad na to bude. Onom počkejte času tomu co bude tak nějak čínsky ho na čas abyste měli v tom jsou pro sporu hodné záležitosti ale není v tom žádná spor. Mysl která nepřemýšlí která neuvažuje která není v pohybu bych řekl že pravou myslí no ale v jaká je to mysl když vůbec o ničem neuvažuje. Když vůbec nemá žádný pohyb v to co pro nás není mysl proto ty číňani říkají že to ne mysl od čili to co z očí jenom jeví jako ne mysl žen nějakým procesem tomu nedospívá pojem sto roli toho pojmové mysli v on se dostatečně tři ke zdroji pojmové mysli a prosimvás dělají tady opustím co jsem teď tím zabývat dál ano. Možná že by se mělo možno mít to pro mít se u na svou nově tím stupni toho vědomí ano a jak to zas znamená. A protože kdyby mám tu jsem novým i černých ukazuje že byl to obraz skutečnosti a nikoliv zk to sama protože obraz je vždycky. No konglomerát protiv a tím se vyjadřuje za jednota. A tady to bylo znázorněno bych měl červem to jsou ty byl základním dvojice jo. Který jako by mohly být rozmnožení o jiném dvojice ale to nevadí dostačí abychom tomu porozuměli že tento obraz st není který skutečnosti samu nýbrž že to obraz moudrosti ano. F. Z jsem mám jsem se před teď jsi pochopil že ona je k že k trestem pro tebe žít. Tak se z dopustil jedné základní chyby kterou jsem lesem nesení neřekl chybuje abych neudělali. Ty ta při mi k. Který měli hospodařit v ti učedníci nebo tři služebníci toho mistra nebo u toho hospodáře v tom nebyl pro zen a k v. Kdyby to vybrali jako pro zen proto dob dobyto rodu a kdyby jenom propůjčené čit co sto ten manžel se říká a to byl opravdu neomalené mých vtip ne o nadto chudák spolkla ho dále lidu se s ním setkám vůli mýtu možnost tak řeknu co svět prozradil na protože tohle nemožné todleto takle to pracem provádt. Kdyby byl to hořel zaprvé zen z to ani ten co to zakopal to od vázat na zem a to se nesmí nesnažil ani si něco udělal jsem on do podle zaprvé zem ale dokonce pěkný u. Jo. Jestli on je ježíš říkal že li ho otec miloval nebo miluje tak žel. Tak je to s tak syna otci. Jeli tu vztah syna otci naznačen el tak měníme s ním jedno to nebo či vjemy jimi rozdílnost temně nemiluje toho druhého byl v jenomže tady zapomínáte na jednu věc. Že je ten otec a je všemohoucí vševědoucí atd tak hle v čili nejvýš milosrdný a podobně to bych to mohl říct než když tento vztah k synovi tak je to součást jiného principu a do principu všemohoucnosti. A víme z tohoto co mi tedy říkáš je věže nerozumíš principu všemohoucnosti a právě bych se měl o toto o tomto zmínit. Protože jak my si myslíme že je všemohoucí bůh tak to neni pravda. Protože co na všemohoucnost vše stvořil tento svět tak nedokonalý tam vzal mně všechno tele ne a ono ho do on zase jako to po ano. Že ona ještě volil svým strašně moc od od k zániku planeta svou živel tvory. Co je to znal způsob tvoření tak to je takhle na to že to skončilo ano na tom nebo ve hrál ten stav spočívá v tom jestliže projev boha je jim po den našich. Představ nebo podle toho co v když žijeme takový don působí jedna. Jakou on říkal. Jednak jako spasitel to znamená tento z toho stvoření něco odvolává z pátek k sobě. Či když to on si ruší jako osvětitel který tom dával ducha kdo to klam ducha pak je to je stav mezi těmi toho co mít projevy jestliže tedy je to s tak mezi všemi řek bych e uměle vyprodukoval mými projevy božími li na tak je to ne strachu umělý ale ztratili pomáhat naší představě o bohu. Že milost máme nebo minout u z s ním nemohu nastoupili tím že by jiného od stvořitele. Nejde stop jež do vidíme jako spasitele na není stop věčnou jiné jako osvětitel a a tyhle ty vztahy dohromady teprve vytváří v tu jednotu a k je od ale taky vztazích přát anna že nesmíte si jednou jedné ze strachu o to jeho podstata všechny s tahy které jsou na světě i ty mi jako vnější jsou příznakem jedno ty. Co nemá mezi sebou stát není jednotné rozumíte co to je svět není ještě to z přes vysvětlí. A při mnoha těchto otázkách odpovědět hraju jsme stroj například hraje hlavní roli metafyzická zkušenost. A tu by například jsem třebas do tam máš například že člověk z počátku. Svého života pozemského se přidává především k tomu vztahu k stvořitele tomuto stvořenému. A protože se v tom stvořeném v zdokonalit ale byl dokonalejší nebo plnější nebo úplnější dospěli vyšší stvořený ne teprve pak tomu přidával další. Když jeh nebo našich tak že se bůh či v. Tom stvořeném neprojevuje jako stvořitel nýbrž také jako spasitel atd také jako osvětitel. Rozumíš a to je pořád pochopením které se je jak tak rozumově vysvětlit ale že to působí všechno pohromadě jako jednota. To se rozumově pochopit nedá atomy promiňte že taky rozumu mysl nebudu. Protože atd. Co to je zajedno tu když ježíš dostane od od své při že vývoji dal vše. To bylo z radila po stal postavilo na kříž vám to tak tato jednota je to je totiž. Záležitost dualismu byl poslán jednou bylo duálního světa tak tam musí mít k dispozici relativní dobro a relativní zlo a jenom tím na co jsem ženou dokonale využije. dokonce tak se dostane za to a není možno se dostat za dualizmus když nese vstoupíme na je hodno tím že jsme se narodila dosti těch sestoupit na dno dualismu při než byl v dostal nám jedna jediná věc ve vědomí která se o všechno pomocí toho toho systému tělesného na vědomí třebas božích o bohu nebo tak nějak. Tak dal. Teprve když jako s nerozvinul do míry že jsem že nepotřebuju dále vzrůstat pomocí vztahu stvořeného ke stvořiteli dal stvořitele ke stvořenému ale tak mohl se plně věnovat tomu dalšímu stavu spasitele ke stvořenému a když toto zvládnout jako s osvětitele ke stvořenému. A to je postup který se nedá objal tři nebo vysvětlit tím že to nebo zprostředka a řeknu ty s tahy značí že tady není jednota zprostředka né. I vztahy jsou jiné je při zvládání mistrovství třebas prvního. To sebepoznání než na tom druhém co v tom třetím a je tato jinak kost. Tu přeměna ho z těch stavů něčím co by odporoval jednotě boží vůbec né. Protože to jsou vztahy a tam to je bůh tady zaměněna příkladně kdo z vás následky za příčinu a bůh je příčina vše a a tato přišel se projevů zlý vstal z vých z mýtem a no a nebude zrod trval fa ale myslet leskem stavu. Kr veškerému stvořenému celému vesmíru celý vesmír je naším partnerem ale že bych vzdálen měla nás působící čisté let ta znal bych nebyl vůli obejít to ne. Ale ne tak se naléhavě jako třebas partnera se který musíme víte sice muset pořád stýkat. A jestli si věda je člověk partnera před kterým si musí stýkat celý život to znamená i v případech kdy on jedná jinak než jak si představuju. Tak samozřejmě hrál na nervy a to je to nejúčinnější na cestě poznání. Jestliže to nehraje nervy nýbrž si uvědomuju že to nejlepší pro střed jeden z nejlepších prostředků řečeno k ono li ale jakým jsem budu od sebe odpoutat. A tedy zapřít sama sebe tak je toho moc dobré dopadne svět správně pochopeno. Není opravdu životě nepovažuju život za něco tak daného jak se věnovat se poznání a jsem vzdání než právě manželské partnerství na osobně např jedeme tomu o jsem se ten zničíme shodovalo k tomu že od rasy vzala rodiny ono bylo pro že jsem svým vypučí od pána boha jo jako správné atd před toto bylo kolik i rozdíl se v ale v onom říkala si tělem nová se k vám. Od toho koho vjem ale jsem vedle jak vám tady ke zprávě a pak po považuju když tyto nevidíš ty matek ke zprávě mě. No potom za pět za šest let poznal že měla ve zprávy protože jsem. Za těch šesté virus daleko víc než tím koncem nad vším se před tím když do koncentraci protože to bylo opravdu partnerství z její strany jsme vzato za i z za pravý konec. Že ona si zalíbit příklad mýho života a si dale líbit příklad jejího života o byli nestali ne nereptal jsem proti němu. Na sem jenom jedno za jako zadal to co jsem narazil nad k mu ji od po dostali manželky jsem překlad jenom na mně nechoď násilím na převodové v tom co lál otázal protože to je pro dovolovalo měl z měl z nic z milování o jenom nebudem i ten známe ale my jsme se vzal měli o návaly citem za mne tříbení ale partnerstvím velmi tříbení když jsme jsou části pro ve se v úžasné vzal mne tříbení dobře atd. nemohu to taky oddělit nemůže proto jsem v ale ne ten pravda se domu znal ze smyl ale on na mně dotírá jenom tak vzdáleně dál po znou mu před tím unavit ale co tady je to s ty problémy manželském musím vyřešit sám osobně nemohu to jako přenést ne a tak dále a toto je na tom výtečné že to je naléhavá je pád z ví. Asi tak jako být naléhavá tam vůdčí osvobozující vše. Že v sobě tu naléhavost tak člověk na neosvobodí čelit přiřadil k ostatním myšlenkám přestože by měla mít funkci osvobozují jakým nemá v protože jsem jenom přiřadil a tu musím nad řadit. No jsem tedy nad zradil protože jsem konečně pochopil že to je to nejvyšší zatím váze je toho mého vývoje na všechny ty staly by se člen a tak zase je k tomu choval jako k ničemu nadřazeného mu to se musí za každou cenu provést tak. Jako ten partnerský v tak vyžaduje no naše sled k tomu přišel jako naše sled. Ale si myslím že mi toho čas jak teď takže mezi fázi mez za daly řekli jsme dualismu zákonitosti dualismu podléháme zákonitosti dualismu a podléháme se zákon to si tak v dlouho dokud potřebné abychom byli vychováváni klady zápory páry dvojic z. A protože v této z to si jaké jsme není jinak možné než abychom v tom pokračovali. Tak dejme hřích není hříchu kde ctnost nebo dopovídat ale prosimvás. Není to svých v tom z myslet že my tomu odkládáme slovo nýbrž. To je chyba chyba vší že si vymysleli to stvoření vůbec je to chyba použil tak nedokonale stvořil vůbec ale musím považovat za chybu toho. Že mně umožňuje abych na vrcholu toho stvořeného by tím který se obrátit cestu zpět. V tom chyba. Dala sami otázky který mají charakter mým otázky řešit že za které si sami ku to správně odpovíte radou v k v a na všech li k a. Čili není to ani hřích ani chyba. Byla to byl to nějaký prvotní hřích náš nevypadli z ráje. Lid živitele hřích zažíváme jež je když se rodí na tento svět to je totéž co se nestranně jedno je to je dala str z kázali prosté přítomná záležitost kdy padáme zde na tomto světě z ráje světa s. Tak se věci mají je to hřích je pro nás hřích je to chyba boží je to milosti ne připojení řeky do tvůrčí as spasitelské či prosti takto byl o a že totiž my to pocítil jako bolest. To je tu by týdně záležitost pochopitelně bychom to také nemohl jako třebas pocit silové jako nejvyšší milost. jsem na pána nechápali jenom při ni. Koncentráku že jako je to milost protože jsem tam co jsem chápe jako opuštěnost od boha jsem byl tak by jako ty ostatní zvířata tam. Ale jakmile jsem přišel tím že jsem se dal sám sebe svůj vlastní život tomu že tomu tak cela opačně. Že to milost že to ukázka nejvyšší lásky jsem tam byt tak měkké i prosím bit jako dostal bytí el tak v chvíli jsem se přestal litovat a v chvíli jsem se stal tam svobodným na dobu pěti měsíců. Neměl jsem žádné utrpení čili udělejte totéž a budete taky svobodní jak do všech také také vůči dělat let do temeno celou řadou očích idejí osvobozující vjemy se ale ani jeden nechopí protože správně to řekl to je jeden můj dobrý známý plzni ke kterým chodím jednou zač na z říkal jaký mohu jednat jako ty. Když mám o svou rodinu mohu ji hodit přes palubu nevšímat svých nech let ale ten kdo nemá ranní záležet. A teď žil to jak se dokáží a moje manželka no proč to neděli svět tak nás ti na něho ven tvoje manželka své děti o pro vnitřního děl dnem můžeš ty musíš přesně nehodoval že činit plakat ne ne vším pořádku dokonce ježíš kristus a plakal nad dělat ve jednat atd. Nad ale který by vědy je jenom jeho přítel nebyl to nějaký lidský vším jenom přítel a on nad ním praská a plakal nad tím ne proto že by ho bylo beznadějné že by ho byl nemohl vzkřísit nýbrž přestože nevěřil zk od křičíte první dva ka. Neměli te nemyslete si že že ty stáhli po vašim nejbližším jsou překážkou na cestě když jsou výchovným prostředkem i o nás se mu říkal tomu ix ne dohonit přes sporu ale jiný jsem na to jít jako k na výchovný budete hřivna se do hospodařit a pečlivěji nejsi bych v tom vlastnil. Mistr z vlastních prosil jsem mu řekl tak teďka přestání asi s tím hospodařit není do tvoje do boží do tu takovýho řešení podle někoho jako je bůh tak si musí na smrt daleko lépe a dokonaleji boj jej když to pro tebe co si ty proti bohu no a on to uznává ale je to ten pojem zpráva co s tím není jasno příklad si mohu něco nalhával se co chvíli před přesvědčím že na to vlastně že. To ne ale je to nesnesl spravuje to vlastní. Ale hle. Jaký rozdíl mezi vlastnictvím na zpracování s pro co si tak osvobozující že nic osvobozujících ježíš měl není ale taky rosy dnes ti pád z vlastnictví že když. Když vlastním tak počítám ještě dobrém pro nějaký výsledek když zprávu ji tak to bude mít učí ne jenom v u toho správce jsem vyhověl jsem byl poslušnost jsem v čili sprá co je záležitostí si klímy k poslušnosti kdežto vlastnit svět tak to sebelásky. Jděme která milostí v z s naše pojetí ticho je takové že takové takový neexistuje. Protože tak jak my ho pojímáme let to z zel to přináší odplatu zlo. Jdeš toho hřích jak by se měl pojímat. Než tady proto abychom za to byly zlé odměňování trestání. Nýbrž je tady proto abych aby nás vychovávat příliš když vždycky tele ten výchovným podtext. Tak to není tak li bych to s mně ta hřích tělem nýbrž že to vždycky taky něčím jiným o čem nevíme že děláme a. Již protože opravdu řešíme protože nám to třeba dělat dobře. Toho ve všech mělo by že to nejlepší co člověk může dělat ano a to jsem polní pochovat studovat. Tak co máme dělat ze všeho ale že to je to hlavní rád nastala let takže to jemu vím svých že ano ale není to jediný co přitom dělám si přeci když tak rád chlastám a si by si kazí me viny ne. A to nevím to si tam neuvědomuju ale asi nekazí která taky špatný příklad svým přátelům všeho se krise trpí cestu jako to taky si neuvědomuju atakdále na jsem do stavu jiným lidem a čili ten hřích že je to s tak v také k jiným lidem a tak si ho nevykládám né. bych tedy o hříchu nechtěl ostrovy protože není to nemá kterým bych se nad zabýval jsem se řečeno o ale ne věci. Že když jsem měl tu z nás světech možnost. Být tak nutkavě připoután k skutečnosti že jsem nesmrtelná bytost. Tak mně nešlo řešit kde je kde byl najednou temné hřích a proč to dale výši ale protože neni ve mně tak tahle ta nutkavost patřit tomu bohu. Jenom do ale se odpojil tomu důstojně mu pán mu při první zpovědi proto jsem obrácení jsem říkal žene nemůže řešit všemi to nejde. On říkal na tak jak ho ti to nejde tak jak mi to vysvětlit to všem lidem be neosobně todle říkal. jsem mu říkal jednu věc neseme ta lidská duše jak může odějí krás je tam přítomen majetek maje k těch věcí tomuto nemůže el objevil přitom chycen a to oni žádoucí pro toho slově činu krás nebude jak můžu krást měl svých tehdy by tomu říkáte katolíci když je přítomen let ten dojem. Ten ježíš chu do je nad tím. Kdo je tak než žen že jeho viz jeho přítomnosti nemohu špatnou oděl či nemohu vší. On říkal taky si pociťuješ přítomnost boží jak je to ne vším pořádku a ke mně ke zpovědi pořád byt když jim říkali že si při chu to co z mrtvých do tušiti i vy. Tak se k němu chodil než při jako otcové o slovo umělecky řekl tělu. Z z toho o o rozřešil z toho svýho výchova jel žádného ticho měl dal vše co se s s s protože se tady učí aspon poloviční když to děláte manželství vel z vzdát se po li si sama sebe a to je dost. To je to co radil ježíš kristus. Svýmu nějakýmu zacheovi bohatému sedla kovy který dělá všechen svůj majetek říkáme nech si polovinu. A čili oni si mohu polovinu svou nechat. Není to nic špatného ale když jako někdo jako pro svůj svět se nechce žeň dostal sám to špatný život nepochopení on potom v hodině si si se s tím setkáte ve strašně těžká se nad. Ježto byl jedete si berou správně partnerský stavěl byla by vyd obrali správně jsem zase ještě o tom něco říct samozřejmě tak ty budou mi sladkou z mat. Ano protože budou vědět že přišli o něco o co měli psí. Co třebas těžce nesli během života se musí v něčem dělat ústupky ve který se jim nechtělo ústup vydělat ale co potom zjistili že umenšuje jejich jáčko. A jiných roste něco věčného napřed se bez její vědomí a potom čím dál vědoměji. Tak například že vám to řeknu zase na se případu jsem vstupoval do stavu manželského teprve pozdě ve se živou je. A ten kdy jsem na jsem k tomu kristu byl jako poslech k poslední zkoušce daleko větší než vstoupil do koncentráku nebo by čtrnáctkrát operován při vědomí to se byl dobře jenom proto jsem to odkládal si měl nařízení. To krista bylo si věci ještě by sestoupit do stavu manželského a jsem to odložil přitom jsem že žádnou ženskou nechodil ale kdo tedy státem pátého z toho důvodu že jsem byl toho nechtělo co bylo příliš těžké jsou sto pro mně jsem nechápal dobře s co jsem manželský stav mně může ještě dát navíc proti svatosti v krista se pozor svatých. To dycky říkám systém pomoci jste neviděli v době ze se měl aspoň trojnásobné svatost na svém skal nemám nic se o to přišel no ale tehdy jsem to nechápal ale před jak to nechápal jsem do toho lezl ze říkal všechno nemůžeš přece napřed rozumem pochopit ale protože ten není rozum vrcholy misku táto nám nebo rozhodovat tele o tom jsem správného se nesprávné či nechápeš ale že to. udělat tak to udělej tak jsem to udělal jenže jsem musel a ten rozdíl mezi vaším vstupem doma cestě mezi ním by to nemusíte ne ale jsem musel. Že se s tím stavem upozornit manželku že svým nebyl žel mám před tváří vidí i před tváří boží svým daru. Ale nic jsi mně je to jenom pád meer který mění z svěřen ne darován nýbrž svěřen hospodaření s ním jako s vjem nebojí. E prosila stroje zase komentář k ježíšovi v ježíšově životě. Když on si věřil jsem hospodář svým třem služebníkům oni si viny a tam manželka taková svým a a. Ten manžel taková si zda si svěřil takovou hřivnou ne tak to nedělal z toho důvodu aby hospodařili pro sebe. To znamená oni si musí do hospodařit takže jedné svými měli více zjevem čili jako by to dělali pro sebe to musí dělat ba ne na než ty by to dělali pro sebe. To jsem na povrchu nepozná že nehospodaří pro sebe to musí být pečlivě vyšší hospodaření než kdyby to dělal člověk pro sebe. A toto jsem říká a to manželce buď bezstarostně se neberu ale pro stavu o spor jako s hřivnou od boha to znamená pečlivěji než normálním manžel nadto se do představit dale jsem tam si to předvést chce dala si to se váže přes plat a teprve zašel jste přišla pro že mám pravdu protože jsem byl pec ty vyšší manžel než ona by si by lišíme za na pečlivou manželku. A říkala mně mezi vjemy se světy častokrát neříkej by že nejsi starost sliz kdyby vjemy že je že nás nevlastní z vyd že to děláš tak pečlivě že nejsem schopna toho. Protože říkal ne ne vás nevlastní ani chvíli nebi by vás vlastně tak pase rovnou po pravým při tom svém poznání nesměl se vlastnit ztrácet nezakázal kdybych nebyl vlastně tak oni mi tedy zemřeli už. Protože mně že toto břemeno bylo odňato právem. A oni by mělo do nebyl by dosloužily zkrátka byl bych zakopal tu hřivnu. A všimněte z jedné věci že když si tři. Rod služebníci hospodařili s těmi hřivnami kriste každý nebot ty vás v těch sví viděli si další hřivny za nás on si zprávy jakoby pro sebe dost o byl do proč to bylo pro hospodáře věděli že rozdá si při myslím že bude vyžadovat se. A to se stane na konci za ze života nejdéle na konci bez do života jsem měl to štěstí si nikdy se jako by čekalo nakonec mýho života. Jsem ho se toho ve třech letech z toho se toho v sedumnácti letech se ho se to přestala věděl dech a se mnou se z toho třiceti dvou letech když se to po dostanou manžel na co musela v k tak přes ten minulý pro z počet tekla roste rasy od boj znova. A za čas znovu nic jsem neměl jenom jsem hospodařil. S tím co nebylo moje narodili seděti nebyli moje. Byli z rukou božích převzaté ano ještě jsem přitom dělat z veme kdy kterými jsem to trošičku porušil v ale to nevadí. Jsem totiž panoval po narození který dětí přes jenom city za tu jsem se ze si se pravda na as rodil těch svět. To se z s v sobě co z to není. No a jestli jsem toto dělal šest let tak manželka manželka se na to že mám pravdu že bezstarostně jsem před si výší než ze starostí a jak se do vaši jeho života bloudí starost je v bohu řádné či tam na se možná jenom s klidným vědomí když například dejme tomu. Se s snažíte pec jsem třebas do dělat tužkou beztak je.