Karel Makoň: 87-15A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Že po smrti tak že se nemohlo s obrazy ruka prost li se v protože byla to pravda a ale tady dnes toto to tak tak si nic tak z vás tak pravá aby bylo vět že u každého je to individuální u každého je to jeho specielní záležitost je o to trvá ten vývoje u někoho dát příklad pannou za provádt začít ho v a ona trvá kratší dobu tím spíše je čím více. Člověk za u as. Tím hledáním království božího. Teďka co je toto hledání království božího především jak mohla něco co neznám. Čemu nemohou mít po měla protože za neznám takovou potom dokonce toužit ne. A především toužit a jsem si nedal to nejde řeknete mi neprávem. A protože mistr sestavené jako chození z mistra nebo těkání vystaven za to najdu a tak se chopím z toho vám známého příkladu že ne. Svatá terezie z avily v útlém mládí nesl na obrázek svatý de s tu mi že ten ježíš nabízí život věčným samaritánce ženě pěti mužů ó ano. A ona pochopila že když. Přes milovali již na takou sliz za ženou který se smiluje také ale ne. A toho tím touto chlubí dělat království boží především či pod dojmem této skutečnosti jak ona začla především na království boží ve neznala si berete můj další výklad že ona na byla z toho že. Bůh i při jista o své král svěřil ochoten ji přijmout do něho zná. Že je při byl ochoten mít věnovat svůj věčný život a tomu tak dokonale věřila že jsem mohla a s celým svým životem zatím vydělat ona od chvíle při na zatím královstvím božím. Protože nic vedle toho tak důležitého kdy v životě ne existovalo takže ona mohla především na to do králoství tak prosto představu byla na tom nezáleží cestoval co již jež tak ona si že říkala po tomto životě o tomto životě protože ten pro katolické křesťanské pojetí následuje život věčný své cely to co se v tomto omylu žilo o strašně dlouho. A to je základní omyl. Po tomto životě nezačne život věčný nebo nekyne život věčný k jeho věčný je z. Věčnost od nekonečna do nekonečna nešlo by se existuje ne na. Řek bych pozadí vědomí tady podvědomí o něm nevíme že jsem spojen s bohem jako tak je to krásy boží stavy své za nebyla. A takže nezačíná žilo věčný po smrti jak to mi katolíci špatně tak jemné. Nýbrž život že si začne musíme si začí u věnovat zde na zemi prosto by si uvědomíme jenom z s ten zbytek se po smrti setkáme se sebou zase jako vědomou bytostí tak tak dostáváme do rub i to z toho tohoto člověka. My tomu člověk který by měl anahatu tento tam s mistrem dotaz mysím pravé višuddhi adžnu co jsem tam nemá s říkat ne to co spodní část anahaty tom mám tady že přiv tvoje málo a jestliže nemá nic z toho věčného nýbrž jenom to svaté ne. Dispozici tak nemůže pojmout touhu aby zatím nesmrtelným šel k tomu vůbec nic nenapovídal to pro jeho nemá nic nám. Ale všimněte si jak ta svatá terezy je na jenom na se zen znám toho vírou a zvolal ze jste lidé vír li. Takže jsem musel stejným způsobem dostat k tomu hledání krásy boží především jako svatá terezie z ne ne je ne více. Stačí jak se na ten cit. Když ona si říkal když tedy miluje takovou ženou samaritánkou tak ve miloval nebo miluje tak že el že na to odpovídám nejsem toho práva jenom protože se o to nestarám. Víte tohleto u své. Svaté terezy je nemohl ho po tvé svaté terezie nemohla host nic dojem že něco zanedbává protože byla předškolním věku. Ale uměl co se na světech z ten dojem žilo a svatá terezie z život v chvíli hle v po se do na že v nás miluje a víte této podstatné ne že. Je schopen sis k sobě brát ale celé z od se prostože miluje. A ještě ji vadilo protože po smrti s že to ráz let tak teprve po smrt z dostaneme němu do li že věřit protože než o smrti to tedy chyba které tak to že se do za to těžce do práce na dlouho do toho poznání toho spojení s že kristem po jeho z s mrtvy pro znovu na kříži. Tak a no máte tady nový obrázek lásky boží a myslím že jakkoliv je li že byste věřili že ježíš slíbil věčný život samaritánce ale z jeho nejenom slíbil ale dával. svaté ten stavy že jsem že tam toto mělo stačit na slibný začátek. Pro je ten kristus tak je tady pro jsi tímto životem přišel. Obraťte prosimvás z to podobenství od těch hřivna ten host od vás tady rozdal řím kdy hospodaření si s tím tou chvílí přišel o ty svoje služebníky. Jo při šetřit kdyby byl nerost dál tak si plně nepřišel. Ale že nás podělil bůh stejnou měrou v tímto životem tak si pro nás přišel z jeho tu s to tak že on si pro nás přišel. Nožem mu nedával přednost. Ale velice si jako nejsi přiblížíme k tomu toho pojetí když si uvědomíme. Že tento život máme z rukou božích v jenom jako stvořený ale jako pořád stvořený či je se že to závislost na bohu když o víme je ustavičná jeho když je život čili každý pomíjející život je závislý nejednal ze že duší dám ale druha čtení duší na jiné. Že vedle této závislostí je to jaký mnoho jiných závislostí né. Vzali věž mi tím jsou vyšší a otec si byl od do pro není poděla aby abych tón ne z ne zastřeno všechno s musím v bez ohledně musím vynechávat co se vynechání abych se dostal dál. Tak myslím že jsem o zřejmě jen že každý z vás může přijmout myšlenku svět věřící že tady pro toho. Že bůh si tímto životem zrovna nás ji bere z be co ví. Zde. On nás tím nevlastní hostina sbe a ne a jsou dni svobodu my nemusíme to odpovídat to je u můžeme na to je negatívně neber si k a že když se v věnujeme v jenom tomu životu který máme od boha a tomu abychom chce němu vrátí. Vy děláme ho pro sebe tak se proviňujeme proti symbolice ježíšova života že si že nic si měli ty jsi li pro toho hospodář bych své přednosti ještě řekl tuto toto podobenství že když ježíš rozmnožil chleby a rybičky pro ty tisíce hladovící. Tak to nebyly neví jeho tak to nebyly myslí jeho. Prosimvás toto je v tom podobenství o hřivnách jasně řečeno čeho je to ani si je považuje za své sliny jenom to jasné. A ten ježíš také to co rozdal nepovažoval za své a že k tomu potřeba nějakého druhého a ten se toho musel zříct jako svého. Protože když se toho zřekla tone za tou mysli nad tak si mohl na by si to se spočítat se to všechno svým to je tak by velký zástup že mu nic z toho nezbytné čili on se toho vzdávám nic žena situaci detaily protože vám s jeho si pohled na věc. Čili nebylo to jeho toho ježíše ne. A nebylo přes toto by toho mládence jsem to vzdal protože takové rostliny děl tak to nevzdali od ta. To svůdce vědom co s nimi i udělá to ještě nevěděl takže jestliže mi tak hle odevzdáváme svůj života ale ne jinak než jako žen tam nepatří. Nýbrž že patří bohu tak pak v tom celým životem k němu jemné celou hřivnou svého života o z váže pro hospodáře. A tento hledá rasy boží především atom začít každý z tohoto z této pozice ano. Sto o tom pořád tu svou hlavy kdyby ti co jim bylo rozdá ho tolik věřili byl vzaly nesmyslně tady pro sebe. Jak to odpad. Pravím vám tam dokud si něco necháváte svým života pro sebe nehledáte království boží především. E prosimvás nepře na sem to trošku přehnaná vinno prostě vůbec na to co jsem co chce a si že hledám krásy boží především. Tak musím s tím co mám spoje si hospodaří jakoby to byla moje jakoby to jen o. Ale ten než jako by to bylo s ohledem že to je posvátné co mně bylo předá ježíš kristus si nesmírně vážil svého života nebojte na rozpacích myslí vážně ze svého života nemysli že děláte špatně jsem se nesměl vážit jak ježíš kristus o ani do chtěl sáhnout tak z prostředka nich utekl nebylo ho vidět nebo. Jo kamenovat tak dozrát čas am měli si ho z víc tak tak tam nesou od smrt fyzickou nýbrž o sv. O smrtí duchovní tak pak se vydatně pata pak se nachází masek a to znovu pocit přímo o to řekla o nebyl zmařil to si při on řekl že když on ukázal na své tělo. Toto je chrám s postava nazad do tří postavím tak vím že to chrám rozháranosti o je při tom nechal ani slovem se na a to co co takové myslet a slova. Nebyl slova řekl musel být osvobozen jsem pomyslel na sebe a na chrám jeruzalémský kdežto takle do nás se vzorová as li a z takového velikášství že to co voni stavy listech sice z dva. Z toho co se za tři dni on to co s nechat skočit nebo pod se z vás o z no jak chcete a o to se za tři dni post. A je ve rády abyste z této původní kapitoly poznali co je to milosrdenství boží že nám byly rozdány li tyto život li tyto naše životy této se z to bylo rozdání hřiven. Zase dal na to jsme ještě vzal byly děti jsem byl nikdo nevěděl pánbůh se co jsem z vás se slovy pro hle dal. na milost za bez nejmenšího nároku na to bychom mu to vrátili nemusí jiná z tvé naše výhoda jsem tomuto vrací ale že si že na kdysi tak podíváte své vlastí z že si vizte li ochotni tak hle bohu svůj život stal z vás lišit za hru mu za že to ho musela nepřekonatelná hrou za co. To co co od vás pán bůh cele a takovou za konkrétně. Včela tak ve jsem vstupoval hluboké koncentrace se ztratil z vás že toto vědomím tohoto světa zase vědomí že člověk mého a než se ona byl tak tam říká a tam mezera do vědomí bylo jenom čisté. A málo se ten člověk tedy jsem tou jsem toho málo se vám to spadne na jo neznáma ano to říct. lidská dobrá vůle je strašně z vláha a nevěří ani moji že už. F. Kdežto tam vůle boží je tak silná že jenom z její vydrží ale s odpuštěním zavřen něhu bohu. Protože to je něco před čím se musí důstojně mečem s. Ta vůle úžasnou moc je tam vůle boží vždycky moč na tak dokonale s se měl pět prázdnou mysl a oni se nacházel poklady které byly za nějakým přemýšlením nebo považováni nebo rozhodování. A takžé před si z toho. Tak i i ty synu koho myšlení o a za kterou chci. Jo neseděl si dával pozval jen k že to k vám se zkouší o tu na to co a tří o to odkud to je jak pustím vůli boží činu ti a no tak prosím on věkem jsme mluvy bylo a to je to je to svědek. Jak pustit myšlení nebo vůli boží v či když si celý život stačí ze jsou vlastní vůli a nese nestačím tam řeknu tak všechno se protože to nemůže povést. Ale ty jsi ty dobře víš že kdybys na svém místě. Ne prosadil kolikrát svou vlastní vůli že by se něco třebas hrou žilo něco podstatného by se zaručil v do toho musí vložit svou vlastní vůli do že to tento hierarchicky princip v sobě jela chyb ctí princip v sobě. Že totiž musí být napřed ta myšlenka ustupuje vůli boží a sloužím svou vůlí. vůli boží v na tam bude nesmí být pod co to s protože bych nebyl ochoten sloužit. Tu myšlen u tu vůli musí jít svou ale jako su mohu když jsem se odvolávám stanete strašně jemné o nával jsem na to podoben si od hřivnách. Ty si museli zachoval svou vůli ale jak s tím z co ven jiným než před tím před tím mohl by si hospodařit cit jak chtěly a teďka hospodařil viz by byl z jak ti věděl že mi hřivnami v jenom proto z hora z rozumíš čili používali se bude používali ty musíš mně použil jsem za města na že se vlastní vůle. Ale nenapadne napadne ti abys s tou vůlí sloužil bohu co. A dovím například teď se dověděl že si že máš především dělat království boží jak nese toto doví už. V chvíli musí zasadit vlastní vůli v chvíli ne okliku později aby se ho především hledat abys je to království především nedal ale tam myšlení ka dejte především krásy boží musí zůstat navrch. Na to musí být vůdčí myšlenkou proto aby zasedl jsou vlastní vůli to musí motivací své vlastní vůle rozumíš tento důležitý jsem že tu vjem mus chápeš jo. Ty máš motivováno svoji vůli el jenom jenom svou vůli ale proto o do vám že že hledat království boží především a to je poslušnost a podanou zval vůli boží ale ne z vlastní vůle a to to potom dělá z vlastní vůlí tak ti upozorněn jednou větve děláš jenom tak dlouho dokud vůle božím nastoupí a na nastoupit velice brzo. myslím že bych to měl jen trvat vlastním příkladem dnem promiňte mi tak třebas. jsem říkal mám trám nějaká mám lidská cvičení modlitbu které jsem prováděl mám lidskou a. Ta modlitba nebyla zjevená znamená ta ze si nevymyslel jsem si myslel jsem přešel vady otravuje ale na tam nebyla to se vám mockrát záda ale když jsem konal takovou modlitbu která a kterou jsem si nevymyslel kterou jsem neměl z vlastní vůle z vlastní těl byl prostě intelektu tak se mi přeci věřil že to prostředek dobrý dostačující ale jakmile jsem s tím začal. Jako s prostředkem který není můj proto jsem zač jako s prsten který jim bůh ji. Tak je byl tak brzo od měla bys ho nemohl vůbec produkovat že jsem nemohl el v tím to mám pramenem se dostat přes dost nízkou fázi vývojovou deme vnitřní modlitby přestal jsem mít možnost jsem měl jsem živelným odpor v nic svým proto vyslovování na že by to pro zk za chybné jsem to nemohl to byl ten li si na to co nemohl dali slova jsem to mám trám vázlo. Namítl tak dejme tomu se mi si mám tam čínský doby z dobyto zkrátil i a o no myslím to nebylo ono rasové myslím abys to moli sledovat. Tak jsem si třebas do dochoval jeho mnoha a ano ale jsem to ho v. Těch nohách nestýkal pro to jsem si tolik vymyslel. To bylo sledování vůle boží neboť to mně bylo svěřeno jsem se že před tak prut pravou no před li být z jiných důvodů ne ale jsem si to nemyslel či když jsem potom poslušně toho on začal říkat a najednou jsem on nemohl říkat nešlo toho v mysl se zastavovala velice prudce zastavovala tak jsem v tom viděl velikým dostatek vnitřní modlitby chápeš ale jsem přitom musel vzít svůj kříž na sebe ve jsem se. Hledět toto překlad jsem se berou moci snažil toho ho dále říkat ano. Tohoto zase znovu nešlo. Tak jsem ten večer když jsem tu pozor při dělal co jenom marně o to pokoušel druhý lidem když jsem začal tak ještě když se to jsou dotaz schopnost říkání toho než že zastoupilo ve dobra nemožnost co říkat nemůže kupodivu proč jsem to neříkal z vlastní vůle nýbrž z poslušnosti vlastní byl to jsem to chtěl říkat to bylo vlastně bude ten toto ty věci musí rozlišovat ale jsem že jsem toto naříkat ale co jiného to nebyla moje vůle. Nýbrž to byla vůle vyšší tak jsem jako vyšší vůli poznáváte je co se o tom myslím na se se do vyšší vůle se to ode pán bůh chce abych si na toto o sedl na tomto oni abych šel cely těm aby šel celý k němu vím že to z to vysvětlit nohem věci když se si myslet jak ti mám trám abyste do konkrétně mohli pochopit a dělá dokonce nemohu vyloučí kdyby sestoupili zrak tohoto mantramu li to řekli jako. To říkající měli před na sic je ty v tak jak vám to teďka budu radit nemohu vám jako u. Za při že tomu nedlouho říkat ale mohu zaručit jednu věc že v že byste se tím dostali k vědomému spojení s bohem velice prudce kdybyste v sobě překonali ten odpor v tom smyslu že byste pochopili že bůh od vás něco jinak při říkával nějakém ano. Boží při mil doménou boží a jít do své li stavy dopravil domu se na by je ale za to. Vlast ta vlastní vůle kterou se chápe nerostu by slova toho ho tolika on ve lidu teďka jo opice je nového o nějaké dělo když duby jsou v a tak se do potřebu vlastní vůli po že potřebou přitom vlastní vůli při to se li konal vůli boží potřebu vlastní vůli. To je braní kříže takže plním další k od že totiž chceš za mnou příti vezmi zapři sama sebe a vezmi svůj kříž. jsem musel sebe za přijít jak jsem si postupně když vtělovat protože sice pořád s pracovali v ty pak mu do by se mohl ještě říkat ho a jsem on nemohl říkat za hned jsem odcházel do hrozné hloubky ze které jsem měl strach. jsem musel překonat tento strach z hloubky. A ono to bylo zapři sama sebe ovšem zatím den jenom ve vnitřní modlitbě. Jak se zapřel sama sebe tak se musel vzít svůj příliš přitom přitom jsem zapírat a se musel je nebudu křižoval že budu že budu zničen že nic jen jsem se tím kým jsem byl předtím že nejlepším si to je s to by dovíme všech by se byl předtím mého vším případě vůbec nebudu vůbec nebude stoupal s tím jsem tedy musel počítat ale jak jsem si začal počítat. Tak jsem teprve začal hledat království boží především nad krásy boží především proto si tady nic modlitby znamená tedy dávat přednost životu. V síle boží nebo z dob chtění božího nebo z jeho moci. Před životu který ze své vůle produkuje jsem na jím na klidní kdybych sám. To všechno že nemá abych udržel ten život ano. Tak tohle jsem vám za zrakové tím příkladu co je to hledání království boží především protože nechci natolik jana proto svatá terezie proto si přiblížit třeba s modlitbou vnitřní. Ale ujišťuji vás s na le o jedné věci že lid každému z vás budu takle budete brát jsem ochoten to třikrát ještě opakovat. Sice kdo to tak budete brát tak u toho se vždycky stane že to k o nebudete moci říkat. Že se dostaví tam propást. Že bude ten obavou že ztratíte sama sebe když žít překonáte. Tak překonáte sám sebe. Za přede sami sebe daleko lepším způsobem než když děláte věci zem. Ale ještě vás upozorněn na jednu věc že v tom případě se s zapři jenom vnitřně a nikoliv také se takže teď vám musím ještě li by je to za pět se ze mě. A protože jenom jednostranný vnitřní zápor by nepřinesl pravé o otce. Brzo potom jsem se do pro z ale věd let po začátku takové do koncentrace do když jsem na musel přiznat že jsem na dostal mít strach o život a tam se na mně chtěla bych se zapřel ji. S v tom v tom dění je to pro bylo tak mocné že se mu bylo odporovat pro nebylo žádném dovedli dale vnitřní pokory ale esesmani tam zabili kdy. A jsem najednou byl vybídnut abych počkal že mu taky zabit tak to bylo konkrétní řešení se mi situace která za je zase v jejich ke mně přikázal ne z mého rozhodnutí vnitřního nebo nějaké poslušnosti vůle boží vůbec ne ta se postranní před jako ty jsem nemohu vládnout kterou jsem nemohou ovlivnit pase musel překlad vás ano. Tak i v tomto smyslu se hledat království boží především co to bylo tehdy hledání králoství boží především víte druhá fáze dání na cit. Že jsem ji v zevním životě okolnostech které tak tvrdě doléhají že mně šlo o život. Z stával ten li v tom že bůh vede nebo zase víte to bylo nešel že mám ten život odevzdat. Bez hlesu bez záporu bez ztrát mezi dosti nad sebou to je velice vznešený stav. Odpoutanosti dělo vnitřní modlitby ale němu byl třebas velice brzo tvoji přátelé kteří šli touto cestou. Ty se nedostali k tomuto této vznešené chvíli. Za devět let jako pod devi větrem boji nýbrž po dvou měsících. A začátky pověšen živější hned druhý den. No a proto z toho jsem tady v tom tak dobře rozum jako dneska co jim mohlo poli pro co to je protože to je zákonité a to o pro málo takovou působnost no samozřejmě že ale to by se si měli byli ve kdyby neměla aleno o tom v jednom případě je v tom víru jsem případě že oni v tom ho viděli prostředek. Kterým člověk sebe celého tak jak se znáte dokáže se odevzdat sebe celého tímto prostředkem se dokáže při dvojic by se dali na jeho jako na koně. A oni říkali na drátkách byla zrakové na straně. A ten drak genese do nebeské říše neboť to byl nebeský drak tento symbol je mi dobře znám a a na tom oni sedí ten starý s k který potom umřel. A bych tedy že si že jsem si taky ne napojeno na to moje mám vám sedl ne jako na modlitbu která při ve z bohu za modlitbu jsem bože jako onu která celého vést bohu znamená daly slova v těle. Tak celé tělo také vede k bohu nic nechává stranou všechny moje myšlenky všechny moje city všechno touto modlitbou větev která však chu na prvé a do druhem vedenou bohu. Za takových okolnosti jsem celý vstupoval do boha jo se sestupoval do existence boží samozřejmě ale proč jsem byl mladíkem a začátečník ano tak jsem tu trans tuk. A nezažíval tak jako třebas nějak ti zkušený zen buddhista nebo šel tam o jista ale zažíval jsem je tak že jsem přestal v tomto světě existovat to jsem nevěděl že v tomto ještě neexistuju ale jsem přešel do světa božího. Do onoho okraje nebo od středu nemohu říci neznám ale jsem tady nebyl na tom. Když jsem tady nebyl tak pochopitelně to všechno co tady je tady zůstalo a mysl která tady nebyla právo dobrat se k tomu bohu ta. Tady nezůstala zabral boha a ona strhla svou silou i do tělesné. Protože tam je nějaká spojitost mezi myslí a s tělesností tady jeden z vás mi krásně napovídá říká si jenom věčné se může spojit věčný a tělo z nezačíná to není věc se začíná svůj konec tak se čas nemůže spojit visím nemůže za se spojit nic jelikož ale živé a předními ji čím na ní. Nevěřili že tělo je časné nýbrž žes že svůj původ v nekonečnu. Ve věčnosti čili z věčnosti pochází všechno co je stvořeno co z věčnosti pochází že on se věřili že to není stvořeno co to je pořád tvořeno. Čili že to takhle věřila pro této víry potom byli schopni i s tělem se dostal tam tato víra zachránila past toho těla udělali je to dělala něco co není časného jejich mysli. A udělat to správně. To neměnnou jejich mysli ale tady je z věčností tak po vás spojitost že věčnost ve všem stvořeném ustavičně žije přátelé čili je to navrch dočasné umí ještě do věčné vnitřně věčna podstatu nové nevíte že chrámem boží to budu k u to o živa z přebývá a že tomu tak jak říká svatý pavel to není žádný pantheizmus umím všechno je božské na věčné či u s to s čím se to uvnitř těla že to co to co nebo. To je uvnitř těla kdyby se prostě to je tělem nám to trest tak ten vnitřek najdete u to je podstata zdroji toho těla je věčný ten toť tělo ustavičně vychází i s tím zdrojem z podstaty boží z existence boží dostal dost existenční čili když jsem se boží je nesmrtelná věčná tak taky pokud něco vychází od tam tu tak je to také věčné kdyby to přes. Vycházet ne tak bychom to nepostřehli a nebylo by to pro rád věčné a jestliže mi pocit máme pocit tělesnosti. A víme že to pochází od boha. Nebo viděl s tím máme tak je to věčné tak s tím pocitem tělesnosti du od do věčnosti. A taky se s setkat s tou věčnosti setkával přes pocit tělesnosti tak jsem pocit že on si celý odevzdal tomu bohu rozumíš mě. A tento si předností jsem spočíval na tom faktu že od něho pochází. Jsem fakticky vnitřně tři související s jeho věčnou systém tří se světem. A předešel dame jsem musel všem ve sice smrtelná na když jedna část svět tělo lidské a trojice nesmrtelná víra část že atd mám třeba dělat začínám a končin jo ten v tom o začátku a on si vytržen rušil el tak pak tím vykládám vlastně že pro smrtelná se nikdy bohu nemůže dostat a máš pravdu a to smrtelné se nikdy bohu do se nemůže. A přesto se tělesně bohu dvou dostat protože v tom tělesném je ta věčná podstata obsažena tyto pořád pramení kdyby neplatila na teorie kdyby to byla povalit poté za nepravdivá že ustavičně pramení mez bohu protože se pořád jim vytváření pořád tím udržováni tak bys kdyby prvku svět pravdu ale když to co je časné všechno vytváří. Bůh ustavičně tak jenom třeba mysl ne zameškal ten okamžik kdy je to u tvá ut považováno kdy živé lidské tělo a tím se setkal s nekonečném protože to si nese za ten víc těle toho věčného. Že myš jak toho kde by se z od z ale za všechny bludy nemohu. To je to nemohu do pojem na bludy polem na ne. Právě kdyby si mluvil jako dneska jsme do pole tam nejdu braní mi do vás o něm trošičku řekl před dobou abych nebo podle svědka že této řeči dojde. Že totiž že to tak mít do na to měl dělat v ve svém domě na dalo si z toho se do od o to mně nějak vel světelně oslaven je tam působily a říkám vše vědou směle manželi not sebe od u za dveřma tam ale byl ráz seberte ono vám zrod ne a ta ona tam šla batr ve u doprava našeho dávat otrava o domu po ho od svýho pro brzdilo jen zachránil život paramita. A co to bylo to to bylo to bylo oslavené tělo tak jako beru jo vše masy v jedno. Jsem to o prostého po dvou o něco jiného ale jsem v boji ho dělal v jeho že to nebylo dělalo jak je to přednost spravedlivé musím zakryt své mám trám na tom nařízeno. Ale protože do toho co by se že to obecné pravidlo velmi obecnější pro jeho jinde čínské prodělat celá čína prodělal ženám. E tak jsem když jsem vyslovoval to jeho tat tak to jak říkám v uvozovkách el tak jsem si myslel. O na sem vlastnění s protože jsem to neměl za sebe to vědomosti pro něho. jsem věděl že to prostředek který schopnost celého odnést bohu. Jsem nemusel přemýšlet jako had joginem uvědomil jsem se celé tělo abych celým tělem se tam odešel vůbec ne. jsem prostě celým tělem. Tím jsem to říkal mnoha celou svou duší celou svou silnou. Celý svět se jsem odcházel k tomu bohu za pomoci jim po jeho viděla u koho tenhleten prostředek na přijat symbolický ho nemá. Tuto vlastnost o vás. S pod tím nemyslím že by mohl tak deme z taktně neunese jsem měl jistotu že nese se to dělo to je prostředek který tam odnese celého bezezbytku a taky se to stalo že mně z toho bylo úzko. Jakmile jsem toto věděl že tam u nese tak okamžitě mně to začlo sela o k s tam jsem dosud u naše se s to dostal takže me to o nás že přijdu o sebe. Takže nebyla chyba v tom vyslovování v ani v tom správném pojetí ani z staré motivaci nebo by byla chyba mém sobectví ne z tvých jsem se dál o tom tu nepravou individualitu. Ano stačí. Prosím že jsem do od jako my a v žen než svůj život pro sebe. Ale pro náš život. Jsem ve chyby že si neuvědomujeme že od bohaté život máme a ustavičně proto od bohaté život tam přichází a že věčný základ bohu a že tedy když požíváme i toto v tom životě časné jako je přejde do život časným takže vlastně do bereme z rukou božích. Tohleto všecko. A že tedy si je to jeho život který si bereme čili my pojídáme bohatý svým životem do nad to je je velice odvážná myšlenka ale je to že dal tak obec je při tam ve starověku že bez toho by starověk dala protože že od rad by kraj z mus nebo jiná nemohla býval ježíš doba chyb a mysl když se to předali do svých křesťanství nebo přijmout za to že v v tom hra slov o čem nás vi. To je na vůle na dvojic část. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi vůle božím nebi. Je vůlí které z jeho vůlí která se ten se neklade odpor. vůle absolutní. A jestliže my na zemi si přejeme aby tam vůle se takle bez od bodu lidského bez odporu stvořeného do prováděla nebo. Projevovala tak vlastně nevíme jak to udělat protože tady stvořené které stojí na od por stoly to je odporuje vůli boží jako se dostali mezi boha a naše vědomí a naše náš úsek vědomí se postaví motá živá hmota tak ta odporu je tomu abychom se rozšířil za to museli vědomi. Takže dostáváme vlivem toho že je jí. Bůh se prosívá do našeho vědomí přes. Na vší tělesnost přesto si toho a dělá tím tak ku roste li si to je boží velikosti. Tak si to takle dopadá tak za je nesetkáváme nikdy z vůlí boží je úplnou mysl z a jenom s velice malinko součástí vůle boží jaká přejde přes tento fil. Podívejte se jesiže dejme tomu s tam neni je bůh si jeho zrozen jako v člověku. Tak ten kámen se sbohem setkává daleko než jiní lidé. Protože je to před sil provádt onoho na takou celkem daleko nehnutě vyšší moc tou než je lidská neuvědomělou motto tak neuvědomělosti této moci způsobuje že se tam vejde toho živého daleko toho božího daleko le. Než toho v tom lidském těle je li se chovej je tolik že to se omezuje tu budou lidsky do boží vůli ale není to projev lidské je to boží vůle tady v tomto těle jako na nebi. A když si tedy přejeme. Aby se vůle boží se projevila jako na nebi. Ale kostmi vám to říct nevytváří ze semen za li za svou svou závisel těsto z husího čtu onu o tom jsem kdyby to vzalo vášně tak se bez po v bo vyd pasti vášní kdyby tam vůle se kdy ona dala právo bohu. Aby se tak z vůle jeho projevila zde na zemi onomu řečí dělat právo na celý nesměl sebe k zde na zemi jako na nebi. Tak by okamžitě musela zemřít za by z rušit to že mám mezi sebou a bohem hmotu která klade odpor toto síto které málo co propustí ano. Takže když to všechno tak řeknu vůle boží na zemi jako na nebi znamená aby bez o sporu bůh se zde projevoval svou vůli bez podporu od ky. A protože o to je ten musela o to odejít aby mohl taky takle projevovat. No ano tak ale jsem že jsem to ode jasně š. Zadává v když nás ježíš kristus učí modlete se buď vůle sval jako nebi tak i na zemi na tak nám říká vím že vůle na nebi boží je absolutní. A že si máme přál aby takhle vládl bůh zde tak i na zemi jako na tom nebi to máme si přát neboť to je ten dovětek k tomu že království boží především ano. Jsem to z ví. Z toho ne ale jenom to co se postoupit zase doby nemá říkáš jo že to správné to není správné samozřejmě že mysli stane tu pod ve všem pochopitelné jak to poznat v je to správné ustoupit za dvě dostal neustoupí že tak v tom myslíš. Řeknu to jsem nerozezná pro synem znáš to zná jenom ten kdo si tu manželku nevzal když si to manželku nebere jako třebas jsem nevzal jo nýbrž jsem dostal do správy ano ale tak v jen to se stalo správný. Tak jsem měl to v živena a nadto z podá bez velké velkým má. A moje. A tak když se stále zvnějška si postavila ho protože nemá povahu obyčejné vjemy prvé a kdybych neživé nýbrž hřivny živé a chtěl něco provést co bylo nesprávné.