Karel Makoň: 87-15B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Se to muselo obapolně to znamená nejenom po jejich nos z její vůle ale také proto že se mám tím sebe nějak dát zbavit ho nese žes to zbavovalo mého z tví tam by mělo se to zbavit tak to jsem poznal velice snadno protože to jíte když se vedle sebe nějakého partnera. Tak jesi je to člověk jakože sám chce člověk taky jako vy ne tak musí mít nějaké zalíbení. Že nemá žádné z ale vím tak zraněn partnera také dobře ho tedy vedeného žije a trval degradace toho zlého pata je to muž nebo se na to jednou. Protože ta žena nebyla pro řádem a my protože byla živým to morem tak když těla tak nebylo nic z něco tak nebyl myslil snažší rez do na co jsem se jenom pro sebe a pro svou samolibost a tou spokojeni sama sebe anebo aby prosadila sebe anebo jestli míří k tomu abych byl něčeho zbaven co mám být zbaven vám musím říct že se mi vždycky po se byl v tom v čem jsem poznal že. Mně chtěla zbavovat protože vona dobře věděla a to byla vůle se to věděla že je hřivnou která mysli za toto nebude dělat nositel věděla jaký rozum mezi věděním a mezi uskutečnění to vědění vám to poznávali řeka do se pořád veleradě to bylo chabé o tom věděla že jsem jejích řím na tak do lidí který že byl jakou svým no tak ona si netroufala. Málo si troufám něco prosazovat co jenom pro sebe. Ty se ještě byla. A řekla sví je nám jako ta hřivna o na města na ruku. Velice mně semenu. Protože ono prosadila vám pak padesát proč jsem šel větší možno se dostává moc někde z dovolil sám možná list to možno nikdy nic. Podle toho jaké mínili poznávala a jsem sledoval nám jak je mi do poznávám že to slouží taky odosobnění a ne k dobru věci samotné. Takže je na za za jen na podkladě čeho se to rozdává fa povede vstupu do toho za takového stavu. Když tímto způsobem rozeznáváme vedení událostech jak přistupujeme k těm událostem na tom vstupu záleží co o události jenom pro sebe tady nebo abys něco prosadil nějaký vesmírový důvodů nebo do jaké míry je to také pro ale ve co vám on na mně pro abych se o to zařídil aby se všeho zdál nebo aby něco nabyl co ještě nemám kdysi dobrou vlastnost nebo ta. A když to takle vezmete tak začnou brzo události k vám promlouvat velice jasným hlasem s jeho s to je přímou v se v který přerušuje vaši vlastní vůli události jak je chápu ten jsou vůli tak dobrým vedením že lepší vedení neznám v tomto životě. Již ke mně například přichází po mnohaleté třebas tak vyprávět svou věci nečekaně najednou přeháním pobytem on to nebyl přeci přede si že ty za ty kdo to jednou hole deset sled dáno. Taky přehání. Tak to považuju za velikou seznamu to na jeho pro ze jsem si jist tím že si přichází pro něco o čem napřed vím to co si přichází k tak to je veden událostmi v tak ta je ten pavel který přichází je událost která se stane a rodím být tím a tím že přichází. si tak to vážím lid tím že dojmy vidím kdy považuju za takovou že jsem při udává jednou z ale jsem se to nelžu protože se s tím by byl pro ni ne. A dvakrát. Ale říká že toho poprvně za lese let nelžu takle jsem jsem nevěděl s tebou deset let jako jsem vidět dneska jsem příval toho se že jsem viděl přede si že při abys si rozměr co rozumím vedení událostmi v kdo to jako měl z toho není to pravda vidím každého z vás jinak jako včely svýho jako dnešního jako někoho se ze setkat se cítil ty jako někdo kdo mně někam do ve za tak jsem. Tak ky se díval na svou manželku a tak když to na tam naučila a nikdo jim to by je naučil se na události jsou ostatně dívat jako na vedení od boha.. Takže i v drobnostech na pro domu jsem hledal po bych jenom se o tom třemi se u toho by za to nepřišli a nebo kdyby zato života vždycky špatně el tak neuvažuje wu proč by jim toho pavla takle stavy jim pavla a vím že ho vidím po nějakou důležitou věc kterou máme sic. O li vyšší než jak se mu za poslední deset let to něco takového řekl. A proto s takovou radostí přijímám jako třebas ramakrišna přijal toho vožral ku se to pro ve tady povel toho latu z ráno říkal o konec že synu přicházíš. Ty si posledním který máš sví telat tebe tři on nemůže on si pro ze se ještě nepřišel a ona to říká ale když jako řeka s kdysi každá vožral ku jsem říkal z jenom proto že si že se o rady odříkal v v pořádku. si poradí odnaučí toho vožralství toho fyzická si toho všeho odnaučí a on se stane jedním z významných žáků ramakrišny. Hle takže. Když bych jako tak let na jsem začal se tím a začal jsem to s chci z toho si dobře. Začal chtít rozumět událostem žen nějakým podlehli vím co se byl někde pojď se nebo ta tak to je chyba tomu nemohu porozuměl když je po rození svým nejbližším stavem s manželkou. Tomu musím rozumět když se do se si to málem v tom po rozumím tou malém tak nemůže porozumět tomu ve velkém sedět nos ze společenství nebo v tom světě no a. Čili bych radil abyste to to se narodil z ale v tom brně do partnerství brali jako hlavní součást nebo začátek. Pochopení tak vedení tomu vedení bohem zapomeňte na to že jsem třebas v jste si to nepřáli to spojení jak se ten do napovídal nebudeš to psal jenom ten druhý pád na jakmile se někdo ji nenapovídal tedy nýbrž řekněte si zastal náhodou. Jak to říkal tak jeden tady z vás by byl stal z vůle boží a že tedy musíte nadto je tak na partnerství od boha dané a pak se dostane základem odkud ta rozroste pochopení do všech událost. Kdyby tento základ se kterým se musíte ustavičně vypořádávat ustavičně stýkat tak jakýkoliv jinde stanovený základ je chybný. Oni manžel nebo moje manželka je někdo s kým se musím k postavit ustavičně o to dávat. A to je důležité neboť ve chvíli kdy někde na nervy ale je to záležitost která napovídá že by to nemělo takle být a závanem událost do seděl dělat po z měl nervy nejdou znám. Toho se sil co vedlejšího se musil mají východisko se kterým se muset který jsem bez styku. Jsem se musim ustavičně vypořádávat bych řekl velice odvážně že to modlitba ustavičná. Že moje pater sví z manželkou byl začátek ustavičnému kdy by jen a nic jiného než ustavičné modlitby ničeho nemaje. No. Neboť jsem se to vlastně s tím že se mu poslouchá nebo neposlouchal tu manželku obojí ustavičně modlil že se musel něco vykonat nebo něco nevykonal s pohledem nadto partnerství od boha a tu hřivnou. se musel jsou ženou přeci hospodařit pořád. Tak bych že jsem před by byl by zabil ze do to bylo dost sil složení ale musel si hospodařit. A je pravda tak jak byla odňata to je jiná věc ale dokud do oděl tak ses musel si to jako s hřivnou od boha. Takže ty nejbližší vztahy partnerské například jsou toho druhu že učí jen brát vážně celý vesmírem celou svoji existenci. Vstaň kde všem ostatním. Že bych to se začal někde jinde že by nebyl to nepř jen tak je e brát manžel nebo manželku. Tak ta moje cesta není do z velkorysá na také za to jenom za malinkým jak se to musí být velkoryse samo se mně dokonale odpouštět a stejně dokonale nebo pout v že když když to není správné ne tak to není z že jsi nechal sebou orat a ne on když jim v ale jsem vám. Jisto může říct nemůžu říct nějaký li jsem překročit kde se správné a říkám tohleto jestliže se nesnaží když v tom životě poznávat. Co je správné a nesprávné zatím učen aby si mohl řídit na cestě k bohu ne aby sto znal el tak samosebou nemůžeš taky správně nad svým partnerem. Že se postil snažíš z od toho abys poznával správné od nesprávného protože správným se dostáváš k bohu a nesprávné musí být svého času ne ne po straně do cesty jakmile pro jdeš posledním soudem a ne ty. Proti dovíte musí sloužit nesprávné. Čili když si musí když to dokud tanec nepoznával že jsem prošel po svým soudem jednal přáteli na cit sice devět takže sama je měl potom stanou cestu. Ale předtím ne čili do do oné ale jestliže. Člověk nemá to schopno byl zdrávas správné starat tak co potom dělat s tím partnerem když právo mu něco nařizoval. bych řekl takle se oni po dobrem. A ne nějakou diskusi čím se víc něco diskutuje tím je toho vší po dobrém znamená když vím zprávy si myslím že znám správné řešení. Ta ho přednes a když ten pád ne na to nepřistoupí buď li že se o tom vyjádřit to nemůže brát anebo o to fakticky nebereme v by se vůbec tak ponechám v tom rozdat a jestliže. Mu byl netrpělivost praví že to dát také nejde tak buď změním názor anebo no z z s se v tomto. F. Ten že jsem dejme tomu připravil manželce těžké chvíle ve při z už. Že totiž dejme tomu jak ona vzala na sebe roku padesát je na třicet padesát je na nená dvacet třicet byl před tím jsem o li ho k který ona se stala hřivnou rukách božích a tak tím z ženám. Tak el tou chvíli se vymaní měla z toho svého bývalého a pocitu s postarat se na mně ho na to tat ten do pocit a to s více vzepřel a okamžitě se vzepřel a nechtěl být podmaněna no když si. Je žilo. Do padesát do prvního roku co bylo dost let že ano o dokud se si se rodila. Tak jsi ne ne se co o se do podrobit se do od k nebi tak ona začala mít nepříčetní strach o to je pro jako s to za viděla na tak zase a ne že jsem strach ze smrti občasné pořád takže nechodila čtyři roky na ulici. Sama než jsem mnou nakoupit všecko jsem musel dělat s mým. A to je s to do nesměl při se byl tolik dal ten kdo se po smrti tomu tak je li měl říkat. A to za o svěřil roky proč protože to její se nechtělo poddat. Tomu aby bylo živnou pocházející z rukou božích. Jo svěřenou živnou v. A to uznala že by měla být ale její bylo slabé nebo tak sil ne lépe řečeno ve ses pěstovalo. A to mělo za následek že v že si myslel že umře byl to pocit správný ona měla vnitřně umřít. Bez ovi daleko fyzickou smrt jsem to tedy zase bylo chybné jsem za do z ve se o pozná musel poznávat že si špatně vykládal jenom pro že musí umřít a že nevíme dne ani hodili oporou o ten den nevěděla kdy o musel na řekla veme to jednou to jednou si tam měl by nechává srdce dále co všecko a umřu a nás dostal jsem sta protože nevěděla je si bude za hodinu ještě živa. To je to co by neměl mi že žádný z na s a my nemáme žít tak aby že ještě do dveří zítra máme si tak to by to byl váš poslední okamžik. Protože jenom tak můžeme na ten okamžik klást takový důraz abychom v něm hledali království boží především li po smrti to na sebe. A kdo tam el. Takže ona se špatně vykládal se mi to také říká rád ve že nezemře a próze tak klidně z nás těl trojího lou nutí nebo bláznovství při budete a on se ukázalo že to opravdu slaví nátěr v nejí s tím podstatě protože když se dostala podružným se z rukou li trpíš a ovi zase v když ho z bavil za deset minut. Ona jevila se to mohlo stát. Ten dosah my sama a ani se ta úzkost zen nevrátila a protože třicet let o neměla o s k o ze smrti ani když byla těsně před smrtí a to je co říct to se tam něco od bavilo svými čtyřmi let že si vybojoval jsem si v a. Takže chci říci. Měl jsem tehdy odporovat téma zel jsem je tady ty neumře co se že jsem to říkal. Ale jsem věděl že neumře prózy byl protože prosím za že umře v jsem si myslel že by potom ve ne. No a proto to co malinkou odcházeli ven moli konat patrně no a ten ten by si ji zbavil zase by do z tohoto svým domu. A ona šla ihned majella vody sama do lesa. Jsem sledoval samo jsou pospolu zdali si jde na ty budu je nebo na a přesto který vánek a ti víra se jak mohla čtyři roky nejít sama k vám se to se mnou dělo a říkal no miloval jsi se svým s tvým ní. A první bitva bez prany bojoval ano. Ale jakmile tato bitva byla oním vybudována jedinec se dostavil tenhleten jsem deska od smyl minulé vykládal před několika dny. O obrazu moudrost okamžitě poznám do všech podrobností. A v kdy mi dal mými ale byl tentýž jsem to mám ještě o na psem tělo nebo jednou k napsat při si k to z tu za písemně. A dostala okamžitě vedení. Ono v tom jsou by se po za něco zvláštního ano protože to bylo tak vtíravé tak nutkavé tak posvěcující. Že ona se nemohla vrátit chtěl svým strast taem předešlým ve a začal překonávat daleko snáze než předtím ano protože to byla síla větší než z jejího z tvých. To to taky bylo osvícením ovšem jenom ze snové oblasti znamená. To ne to to jsem po ti když jsem vyšel. Jenom na to by bylo nesli sil do děl a no sprá že jsem si li se dobře. To považuju za to nejhorší kde ne že jsem se s dost ale přesto je to vedení takže potom za si jenom budovat o to aby se ji dostal vedení lepšího du. To se zažilo velice pomalu pod o tom že si pro to třicet let než jsem přišel nějaká choroba když to šlo podoby jem. Krajinou učila pozvi na sen el to dělat jinak než snem. Ono pole známá vám měl z pohádku o ho z jeho své sedmi trp pásly cítích. Byla jednou na jedna mladá princezna a protože byla bývala jako s kteří kajícně ruka. A mně ji velice rády do maminka a tatínek král říkalo se na ní. Ale jednou se stalo že ta maminka královna umřela. A ten král si vzal jinou královnu nevěděl že to zlá čaroději nic be. Velice žárlivá na svou krásu v tak vše nechtěla aby někdo byl krásnější než je ona sama s takové zrcadlo které je vždycky dávala takle do ruky tak královně byla o tom komu se ukázala postava a tak pallas ne co si přeješ královnou. A ona řekla chci vědět s kde nejkrásnější na světě. A od ono říkalo v tom ježíši že si králova ty si nejkrásnější si ale jedno hodné toho si o to co od pak na od u budeš z myla objevila se pán po stávám a říká co si přeješ král no z z s ten svým služebníkem a z ona řekla nejkrásnější na světě. A to do starají řeklo ještě si nejkrásnější ale nebude dlouho trvat a za směrů tvoje nevlastní celá bude krásnější než ti ti dva řekla k tomu nedopustí k tomu nesmí dojít se o to po stává a řekla svému nejlepšímu u z tu ovi v z tu o ho. Vezmi z něho ruku na koně od vesmíru hluboko dole svá kde jsou buddhi a tamní zanech abych hle u jejich aby jim byl při se prali. nechci když abych v a v ošklivá ho vlastně o ba byla na našem zámku a sluha říkal one to čím se provinila jenom tím že ošklivá ho na mne to tím tomu nerozumíš vykonali povinnost. Ale na ni. To mus jeho ruku v bez na koně a její hluboko do lesa kde jsou otci. Vás již jinou ruku na koně a to von se toho kam pak jeden ne o oni řekl jedeme nad i let do lesa a přijeli mi oko do lesa a tam bylo slyšet z víc ji byl o mu. Ten zevní poznal se svou u těch roků tak říkal sněhu koho s les koně. Jeho ruka se za s koně a ten slova ji řekl a teď si to tady za říct jak chceš mám nařízeno se vrátili do ní. Se na koně a my se z něho kam nadál ani nevěděla kudy u jel on to vzal nějak klid školou aby nebylo vidět ten směr. Ona šla plakat tak pro samým pláž ani neviděla kudy ví. Když u jel tím byl sice přibližovaly a byli blízko sněhu ruky hladem zbyly a bylo nebezpečí že se že ano. Ale v tom jeden z těch prvků vystoupil ze se od těch ostatních. A praví těm ostatním brát si přestane víte to je z něho ruka a nikomu nic si neumí žila být také ne z blížit jim vezmu na sebe a od nesu kde bude bezpečí ona ve velké nebezpečí nejenom máme se rad. Ale královna z lámat se ta která si to přeje abych v těle tají se zahubit. Tomu nesmíme dopustit. Vzali nás ved a jel tomu se lesem z přijeli nebo přišly nebo dovezl takovým pavouk kde stála malinká chaloupka zná malá stalo a říkala si s jeho ruka přestala plakat protože tají zase ji velice že byla potom po dělo konečků není na tom kroku o to mělo rychle dělat. Tak rychle skákal a tam řekl z jeho koho vůz tak tady tady mi sedum trp past ku a ty jsem od tebe postarají než budeš osvobozena dokud nezemře tak královna která jsem je poslal abychom se nestarali o z jeho ruka bodě ko. Volá ho kovy a zůstal tam sama o v s s si ji je duch palouku by ho za se jí. Vstoupí do věz není tam se ho vstoupí dovnitř aby dán na dlouhém z pole sedum léčku se modlit že se v tom každý z ku mu říká sví to bude asi těch tempa slzí ku o kterých budu will ten vel. jsem na pravém místě mají tady úkoly zen no ale nemají tady na mařeno. Podíval se to ji jen a našla všechno co potřebovala k tomu aby uvažoval dobrou u o mohou polívčičky ku. Dokonce o by tam byli o potom o mělo když to u vařila k co tvá to u vážila najednou slyší že sis zpívá někdo v dálce v ní. Obou bohu a ten pak smí třídou a tak dále ta totiž dospívá tatínek. Který to umí jej ale te. A to se pořád přibližovala se schoval do chaloupky aby nebylo vidět v no ale marně se schovává rád v protožes v kom to se ještě kouše žilo. Přišli tam pást sví a říkal říkali tady jsem kou při skoku mým nu tam kdo je ne ten mít k kdopak z vás se bude podívat říkáte nejstarší do tam je a nikdo nechtěl jít každý se to do tam je. A ten nejsa si řekla no tak se bude hlas nová atd bude se od počít dávat. Od boží dala ten ten svými žár o raka by jiným na koho to jsou opadne o tom do chaloupky pak ne pak o slovo přišlo na toho nejubožší ho nejdražšího nejde bází vnějšího jsem budu k to se vás jako osika ale říkal když na přišlo to slovo tak musí být ku jsem potichu bohů ku dveře z tu byl ale je to né. Po o to byla vlastně kdyby jeho tom již ze své tvář. A vy tomu o sebou již ty kuje ten kdy jsem si to on ka jasem vařila ale poli svých ku zavolej ty ostatní. sledu najíst že jsem žádný draka od naříkal opravdu ten ty mi jako tak nepřipadá váš. A co si kdosi jsem z něho ruka a oni do z zlá čaroděj nic se moc nechal mně chtěla dát se dal od ó ty jsem to za zlý abyste měli za krále měli o si toho vůbec prostě my je zachrání ne když sebe naříkal tam je nějaká skal tečka povaze tam o nich u poděl sytost jíst. Nedali se pobízel let ty s spojit přít ku ku to je to říkam z ho k vám s tak u po nich to my ne víme co vámi tak tady zůstala aspoň v tom oni si ho z vás nám vařila ona řekla on to o král polívčičky ku. To budu dělat všechno ostatně ho budu práva budu uklidí zet všechno o udělá co potřebujete. Jenom mně tady prosimvás vývoj ten by na přišlo za čaroděj nitce a zpívala jsi li při tom a pracoval stravou a je tam v tom ono. Zpívala asi tohle oželet i když z něho francouzsky promiňte jsem zpíval tanci. A jsem pracuju a přitom si zpívám ale byl jsem přitom velice smutná protože tady není li ten kdo mně může osvobodit ale el mu bylo vjem ta jednoho nepřijde ten prvým z který osvobodí a i byl by je ta on mně řekne. Se mohu krise bez toho bral ta slova kterou kterou bych tak ráda slyšela. Mám těla. No oni si to poslouchali ale zase na ho z li do práce je když si oni si při domu tak oni za pracovali noc se byto bylo víc a zase vraceli ze sebou vizitkou najedli své smysly lehnout taje tam všechno udělala ale tak královna věděla se zbavila atd. Že se zbavila od něho ruky tak se to odpadla za bylo řekni do nejkrásnější na světě jevil se tam tedy čaroději sluha a říkal nerad z tito říkám královnou. Ale nejkrásnější na světě nebo ta ho o co je ty měly lež. To neni pravda a to jsem to jsem dělal se pravda ku v ní. Ne tak pak visí se ujali a mají jsem na maje velice rády o také když vím toto vlasy si aby kde jsou kdekoliv ti ho ožila svýho zpětně. A sedla na koně vzala otráven ne do koho a dostal se před tu chaloupku těch propastí za tu kráva v ž v ale řekla s k němu kou jak se ti chtěla dát se na tu ruku ale to jsem chyběla nechci dárcem řadu ku. něco nejkrásnější jak by škol naší zahrady abych si dokázala že mám ráda. směsi aspoň jedno as tělo k a říkal ne ale nikomu hotel rozumí kdy odkud jsi přišla tím nevěří nic ani slova. A narodil se říkal ale podívej se kdy nemusíš v věřit ti jakže tady to je li škol nechám on budeš ti už. Tak se do něho za kou z a řekla s bohem a odešla ale než na daleko. Jenom na okraj toho parou bude ztráta chaloupka na dívá se jak se pomalým ku otvírají vrátka. A vás jeho tak si myslel že čaroděj se může pro ježíš o to byla vrátka dívala se chvilinku nad o ve vých o ho a potom se do za kou z řekl. Jak se neměj za kou z na pád za jako mrtvá spala tak on jim spánkem že by nikdo z lidí neprobudil. A neprobudil ani ten pád říci když se vrátili nepoužil se z kom míra. Nebyla tam boží v svíčka dost se u krize ano ale bylo vidět odešla pod tam někdo šel to byla asi za znát co není více. Ale protože se marně snažili se každý si tu s něm o ruku pase probudit nedala. Tak nakonec. Co smířili s tím že za dva ku dali jako jedinou tak výtku aby se nemohli dívat postavil doprostřed ten místnosti ní. Hladiny zpívali ale nic nepomohou toho o napořád spala tak pro že volat jako mrtvá be. A vede než tím králoství kde král a ten je jediného syna a vy se. A tenkrát říkal jsem tady měl by si z najít nějakou princeznu abys po mně mohl převzít králoství. Tak lidi a ti ale něco poradím tady mám na bůh je. E jsou obrat dávno všech li se zen ve všech království světa vyber si jednu z nich el to jsou všechno princezny opravdové mají veliké o vás svých veliká království nic se zla o nestranně si kteroukoliv najdeš a on tady se na tu musím tatínkem hledal mezi těmi obrazy těch prý jsem zem. Odložit na každém viděl nějakou chybu tohleto vysoké čelo ale tam mám ostří člověk do vzduchu stal tam by ča tu pravdu tak ta znovu ne na ruce a tak dále a zájem o z vysoká a to je moc malá a tam hle co máš tamhle v tom rohu tamas jaký zastřen obraz stane toto to tam za to se dívejte zase obraz aby sto neviděl abych to neviděl pro až. námi je je to tak tím se nají dělají svět. Ale nechci abys ji viděl to bylo proto nebo onen neštěstí. To by se setkal s obrovskou mocí kterou by si nepřemohl. On říkal kdy vyšší měla ráda by se mi líbila že když od od pomohlo sto razil po plátno z toho obrazu o viděl tu něhu ku. Tak je to krávu říkáte s němu ka ale spí za kraj zlá čaroději v kterýma se k k k a tu neprobudí již o to že na to by bylo řek jimi je to je to bodů král řekl kdo to je a princi měl na koni na ten palouk je to s ti ruka spala ale to pak ti si byli kdo o doma a nikoliv do to jsem. Při dělal nikoho nepouští ne. Říkal du osvojí princeznu a ale choval takových tady bylo o toto li do také jedla čaroděj se to tam místo aby osvobodila i o to aby popřála život jaký u spala nejsi taky od co oni se je. A on řekl ten s tak je to o to aspoň na mysl není podíval když je to s vně budu ka. Oni kódu jeho tato je to jsem to musíš ani tvá to my víme že se nazývala jevu rukou a on říkal to když to ti o to jsem ten obraz viděl si to zjistím viděl jsem obraz ano. A tak k pro svým podívej se a jenom prosto skok a z poznání toho se podíval říkal ano to je on říkal prosimvás mládenci. Dal se to by to z toto pořád s k pak a na mne kdyby se našel nějaký lék. Tak tak bychom dělá ni kdyby se to udělal. Vás neza ona není jako mrtvá ona jenom spí nějaký tedy by se musel najít. A ten plyn zřekl ten je znám ale musím ho přímo podat a oni řekli znáš to opravdu o tomto dokážeš jeho kde ho mu říkal víte to je těžké ale možná že to pochopíte kde ho mám ten kus kůra radí. To že si bude by dale. To ve všem po nebude všemi lásky tom svíčky a jimi se neskrývá jednou si pořád kývá to pravou. Jednoho nepřijde tuto li mít a řekněme na slova tak to je tak dlouho čeká ale tam je pod i denním který pro to ale on lék o tohle musí si to a. Dovol ten abych jim políbil políbil mas byla osudu. A teď ale co se stalo královna do se toho otcova otcova mnou prostí. nejkrásnější na světě protože byla jista že o rodu o tvá paz od a. A to samo řeklo nejkrásnější jez je jí. No a tyto padlo ty měl než o zkrátit za vzata o jsem o z toho si již těla si od sám nebo to je nebo převádět doby vjemy dali domova miska by se nesměl. Ale. Jak se rozbilo pro sestoupila ze země vyšla li plameny kohokoliv tuto oděni si od bylo po ní. Nýbrž této kouzlo padlo on se vrátil svou se znou na zámek král odprosil rozumu. Tu svou dceru a nastolil toho prince na své místo pohádky konec zažili šťastně tak do smrti svým nezemřeli tak ještě tam co viklat. to udělám hodně přízemně ale budete s tím nesouhlasit tak ho při bar vím že lepšími tak jak vám to všechno se udělat jenom dvojím barevně červ v a v milé a ne v a a nebo se to dělat barevně více barvami se pokusím to poklesky na čem ho víru barvu aby vás to příště ona bylo potože toho výklad o celém vesmíru a dění vně. A je zajímavý že tyhlety pohádky měli tak hluboký podtext. Žes pro nedovedeme dost vážit co tam ta moudrost je tak prosimvás ten král a to je z toho obrazu moudrosti ten s tak krát. Ale ne ten nový který vládnout z tohoto obraz a ty s i proti na diktoval by pořád v to v tom měl za vším o co jako si to nedovedu jinak. A tak málo na č která není v tom není žádná než na tom ten snu ale to je něco co se neprojevuje člověku v co v tom starém králoství není obsaženo co tam kde vládne z tady král není vidět. Ale nebyla by možná ani z or ta nebyla by existovala vší kdyby neexistovala nějaká. Královna která a pro tento svět umřela která v tomto světě není vidět. Ale když je v podobě sněhu ky čili jasně mohl představuje v znovuzrozen nou královnu k která ovšem je ohrožována tím. Že si nějaká nepravá královna dělá právo na to aby sama vládla. Ale co to je ta nepravá pro na v naše smrtelná duše v li která chce být nejkrásnější a která chce aby všechno pracovalo pro v aby všichni se klaněli. Abychom uznávali její panství na místo nesmrtelné duše která odešla. Smrt stali neznamená smrt nýbrž převlek zase převléká do sněhu ruky. Byla čistá jako s jeho k a viděla v kdy všichni zbožňovat. A teď jestliže začni horka. Se stávala stále krásnější neboť do lešení do doroste do krásy. Kdežto ta zevní kráse a na které nazíravá na tak královna upadá neboť že každý kdy zevní projev v již v krásy jenom krátké trvání a tak se v tomto případě je tam vysvětleno jak ta nepravá. No královna. Se chce zmocnit vlády se se zbavit toho co je krásnější. Co je lepší než ona. Protože z čili protože sobecká naše nás které si přeje vládnout samo. Naše nesmrtelná naše smrtelná duše je prosim souhrn všech lidských vlastností i těch špatných se to samo vládnou v tomto světě. No tak se dovídá. Žes o to bude krásnější než je ona to znamená že o na nebude vládnou tou krásou které se všichni objevovaly a pro pro nižší u z nával za svou královnu. zlobu již neznali totiž věděli že čaroději chce. Nevěděli že tohleto co tady vidíme v seno žádný krás vše za jistě krásná. Že to jenom čaroděj svět v. Který za že jim je něco nesmrtelného co nesmrtelný zdroje. Ale co není tím co vidíme to vidíme svého obal toho nesmrtelného vnitřku tak by se to všechno jasné. Ona tak královna se chce zbavit že se při mně v a to se jeví v lidském životě tím že to naše smrtelná duše je všechno dělá pro sebe člověk jak se známe všechno dělá pro sebe to protože dělá pro sebe největší chyba protože tím si na ten hrad bez li nebo kom pás jeho. Jak se to všechno dětech v pohádce detailně popsán kdyby totiž nebylo toho že by se sněhu ruky udělali trp pase říci to znamená kdyby tady nebyli jiné úrovně než tahleta hmotná k ze kterých my jsme také živi přišel přechodu. Je ale který jsme také živi tak tak aby tak královna neměla z od ku. Ale to jsou úrovně trestají názorně jako jemném dar roven to jedno jako tady jsou založen jako modlit o dál. Elementární bude to radost přibližme co se v tom ten pohádka velice dobře vyznal a je zajímavo že jich bylo sedum. A to z toho důvodu že na každé úrovni existuje nějaká kdy plnost a nějaké zaslíbení. A oni jako v sedmi cestou úplně. To není pouhé zaslíbení nýbrž úplnost této úrovně z úplnosti této úrovně tak nesmrtelná podstata nachází záštitou proti to né.