Karel Makoň: 87-16B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Jsem to nebyl schopen pokračovat v tak se o to odstoupil a to mně zachránila naživu on pravil to před dát mění kdežto kdybyste pomocí nich přednášek když se ty zkušenosti který mám tak se z toho blázni te nejlepším případě od něho si byste umřeli na ti takže buďte zády které vám přestalo vaší u vás je. Ale upozorňuju vás že je tak nebo nešli krátko o podle mase o věc tak u mně pořádku to neni. Protože jestliže z nenaučí kte z těch mých spisů jedné věci toho nevysvětlí se tak budete jenom odjede se považovat a budete pocit méněcennosti vedle což by nebylo správné nejste na tom než jenom nemáte život obrácen naruby ze čtrnáckrát maloval jsem narodili tomto světě že ano o potom jsem váze seznal zase znova a proto se to si zase znovu roku do musel mockrát opakovat jo. Takže když se to dostalo do vašich kolejí do kolejí vašeho života jsem byl z toho zase vzat ten se musel vrátit začátku jako nic a z toho nic se zase musel pokračovat v tom co je si kterou on na na ruby obrácení život as to je považuju toto co dneska řikám za moc důležité abyste věděli že. Z tohoto hlediska obráceného života se pochopit něco co je velice užitečné a co by vám nemělo chybět aspoň pro vaší ku bohu no a kdy jsem chtěl diktovat ten u vás je ta úvaze když to rozhodující jak od vás ni vedu. Je největší překážkou na cestě toho poznání který jsem nabyl třebas v předškolním věku. A to z toho důvodu že. Ježíš kristus svým životem ukázal jak se jít k tomu vědomému spojení s věčným životem. A tam na každém tom rozhodujícím kroku by ho podotkl buď jo že ten dotyčný který předchází s určitou fázi musí se vzdát svého úsudku. Tak dejme tomu panna mary když ti bylo zvěstováno že se skrz narodil z narodí syn boží ta usuzovalo jak je to možné když muže nepoznávám stojí nešlo. A anděly řekl nepřemýšleli od mám na to říkám česky samosebou jinak nese tu tam od ženo el duch boží ti za z ti měl za dala ty s ty narodivší sebe se dali ten syn boží a ona odstoupila od svého úsudku. Řekla staniž se mi podle tvého slova to znamená vzdala se svého úsudku to bylo začátku toho život ježíše krista. jsem se tak i k no jeho vyšší vůli panna a zdá se u z ku a že budu živ nebo nebudu živ co jsem co prosim veme to to musel vzdát toho nebylo by ho sví a to mně zachránilo při v to tom poznání rozumíte aspoň to co počáteční poznání. Když potom. Dejme tomu na kříži to všechno vynechám své nemohu nebyl to přednášky převádět symboly kristova života když na s visí ježíš kristus křičel doufal s tvým. Bože pro z opustil to bylo půstu kdyby se do jeho tohoto úsudku držel tak jsem musel nevstal z mrtvých zemřel vědomá jako zvíře ale to se nestalo protože ono okamžitě jsem zdál toho úsudku v v a posledního slova byla z nestal jsem tvoje vůle ale odevzdávám svého ducha boží. Znamená on odevzdával svůj úsudek na všechno co z něho bylo co z něho pocházelo bohu při zase se vzdal svého úsudku čili to nebudu převádět průběžně že životem ježíše krista doby trvalo několik ví. Ale to řeknu za těch zkušenostech které jsem měl anna zkušenosti vědy protože tak ti jsou deska do z daleko abychom se byl jak to s lidským životem žije. V lidském životě v podstatě v musím říkat udělat přestát bez pracovat si to letem moc ještě před se na svou svět pochopitelný prosim. A ty zase z vlastní přednášku lidský život bychom školsky mohli rozdělit do tří částí. A tu dejme tomu do sto ještě dlouhý lidský život na dětství na dospělost a na stárnutí. To dospělo o do za produktivní věk je ono pro ty větě dospělost a to stalo sil potom by se šel na ven z jeho třebas to masem víceméně všechny el předběhl většinou sto jsem stáří takže mohu mluvit kdy z této moudrosti toho stát. Kdežto dejme tomu aby to nemoh chtít se sis mladí že na byste tuto moudrost měli ze své rasy smyslnosti telat podání jiných lidí tak tentokrát dostat do z podání vých viděl s osy seděli tvé. I to je dobrý a tak trojí moudrost moudrost tele. Do dospělého člověka a moudrost práce pokud ta nebo ona nebo kterákoli vznik nebo všechny dohromady existují a oni existují jenom do určité viděli u každého člověka tak dokonale jakou kus u ježíše krista a proto mám pořád zůstane na symbolika ježíše krista daleko kdesi vyšší než symbolika života normálního člověka tvé. Slabý odvar toho co on nám tady ukázal takže my se v jeho životě protože se si jak by to mělo dopadat. A tam měl do po jednom potom všecko co na které úrovni potřebujeme jsem toho když se mluvilo o životě si krista nazval trojí moudrostí trojí mistrovství mistrovství sebepoznání. Mistrovství převedení tohoto sebepoznání na bližního. druhá viz de viz rostly a třetí mistrovství ducha tam na tom kříži a dál. Tak nebudu byl je to mistrovství ve svůj budou bujet om mládí lidském ale on toto na mysli protože to budu s vědomosti o ježíši kristu vykládat anebo o něm dále mluvit. Ale tak budu li om moudrosti mládí především tak jsem tam moudrost mládí pro dítě o tom neví z ona o tom nevěděla matka. Že v sobě devět měsíc za den lisu rostou pak obává celým věděl důl let trvající vývoj života na této planetě ale neví jak to dokázala jak se to dokáže to nepotřebuje vědět jak oprava nevěděla kterak se to může stát že porodit syna. Ale to se ale o z toho beztak je držela na to předpoklady k tou předpoklady tou všechno dáno aby z toho mohla do sebe z třeba ona do sebe vstřebává toho čemu védy říkají osudu miliónů před lidských vtělení musíš prodělal říkají ne přestane člověkem ale indové si tento výrok ve říká vykládají špatně. Si že postu vědom dát se musíme narodit napřed jako třebas červ a potom jako opice nebo když to v ale to je pravda to všechno si pro děláme v mateřském těle za nevěřícím projdeme si mi osmi milióny vtělení. A to je nad na tohleto věda naše přišla protože dělají bitvy těch zárodků aby je to ten zárodek napřed nedělená buňka potom dělo buňka a potom na toho pro oko a. Potom živočich mu z věcí vodního potom pozemský teprve potom člověk nakonec takže kupodivu z vědy že tady si po určité jimi člověk víra vás celého toho průběhu vývoje života na této planetě nějakou linii která se potýká oni veškeren z toho na tomto na této planetě nýbrž určitá kdy děje života kterou si víra a podle se formuje do člověka. Přišel na svět dal vina protože před chodu předchozí takový stády může do opice vystoupit sine byli. A marně bude o vedla opic žáka por opic žáka a pro člověka nenajdou. A pokud si myslet za našli tak naž život pro vodu nějakýho lidu opat který dneska známe ale nevrací člověka z kuse člověka ne tam bude pro mezera a tím když do lewise vracet toho není antropologie denně. Na předmětem této přednášky to necháme potom povinna o bič ku. Všeho to poznali většího ale naším úkolem je ukázat co tam moudrost toho dítěte. To dítě totiž přímé všechno co s tím matky co v tom v matce minulo jako samozřejmou věc nepře nižší o tom jak tomu přišlo mám nemá ani ty možností o tom nově tolik spořádané o motto nepřemýšlí ani dospějí člověka nevadil tom nevíme. Ale ani si neuvědomuje že. Daleko mu býti užší ještě než co k činnostem matky je to co přímá z celého vesmíru. Když tady jsou spojitosti s toho člověka nejenom zmatku nejenom s tím proč je ve kterým ten člověk bude žít ale je tady jsou zas do z veškerým životem časoprostorem časoprostor tyto souvislosti zatím li z po jenom duší. A udělit s tím hrozný zlé zatím protože na tři věci na astrolog ti ne že tam nějaké projekci působí na člověka takže z form vodou jeho post povahu o jeho osud co š. Když není pravda protože to je asi tak jako když z celku který bychom volil zrady třebas jednou miliard jdou kde si vyberou sedum nebo osud činitelů nad tou vodou od celku velice nepravděpodobné sester sví ty kdyby tam jsou ale je prosté věděl by osou vlivů a s tou s zlo na celé velice odvážné. Tou udělit staří babylon raněna by jsem to od nich ještě odnaučili o ty dobyla pořád v tom poklad žene ale jak vám říkám je to velice pro bylo lidská věda todleto je to věda ale problematická který tam existuje ale jen nepatrný proti tomu ostatnímu vlivu vesmíru a to dítě tento li bez míru přímá aby jen svého útlého mládí. Do sebe způsobem úplně jiným kdo z ty se prosilo člověka nemá tak při pro boha a ten okolním vesmíru ten vliv jako na dítě. On se ten člověk musí umět izolovat od se stane takovou izolovanou individualitou pocitem absolutní oddělenosti. Jenže mně když se nás tam platil z pátek narození. Tak jsem tyto vlivy pociťoval daleko mohutněji byl jsem vždycky znovu a znovu začínal svým že to bylo od jednoho a půl roku do třech ab vůle co co to se mnou tak nedělo takže jsem v třech a budete mohl vnímat třebas vliv přírody na člověka. Způsobem jak tím člověk normálně do vnímat nemůže. A protože převedli ti lékaři čtrnáctkrát v okamžiku narození znovu let tak oni to na třebas ty živočichové vedle poznávali z do země ve mně stalo li tyto zkušenosti mají schopnosti poznávací mají tak se vám tady vykládal jsem to poznal především musit jo. Ty se nechovají a nechovali jemně ne tak jak koho viny a prostě ty mně tahaly za někoho jako svému za svoji taky mají k od toho narození je tomu do dost dosti daleko blíže než člověk a tam to všechno jde daleko rychleji jo voni tím procházejí. I ten měli ti mládí. Intenzivněji prožívají mládí než my my než něčemu dospějeme to vám to trvá než s tou s a musí daleko rychleji dospět ke všemu co čemu se člověk dlouho připravuje tady me tomu malý tíhu své jak jsem si všiml jsem si jenom rozumím ne umí ještě si signály dospělých husí ale z na je znát tolika bys mohlo se domluvit s matkou ale takový chceš tři neděle mluví jako matka kde ta vyd. Jen vládě ano. Proto trvale se na oči normálně slabikou otce ano on taky těžší. A také to se všemi ostatní vztahy u toho zvířete daleko prudčeji se to než u člověka. No a jsem byl právě u těch husí a měl jsem možnost porovnávat její vývoj se svým. Samozřejmě byl jsem překvapen ty rychlým vývojem k toho o musel tele tou se třebas nerozumělo mámě jako se mír rozuměl z nebyl dospět poměrně dospělý sekal s těmi husami jsem se stýkal ve vší dobu kdesi do budeš to mládě husí v a se mi rozuměl víc než el tam matka jejich když oni téma se padl tak jsem mohl to mohou sedět třebas napovídat rozumíte tak ty.