Karel Makoň: 87-17A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A. Asi jede se zase zasvěcení provinil mal provinilé nevím že jem. Tak oni za nevzali i ty věřící zase na pánaboha ze samotu za v ne že jsem si vědí věděl jsem že se mu to jeho a tu zase hledal chybu v sobě našel jsem a tento nejsem tam. Stálo před tím esesmanem amor mně slíbil že zabije toho jednoho zabíjet potom co se nestalo nikomu z těch ty zvěsti stolem v mu v z že byl by tam byl než vědomě a to je zajímavé si nakolik privilegium tak jsem měl jistotu že zemřu dom měl v ruce a ona na tam toho pro koho do k o pro toho přede mnoho nakonec ho střelil. A teďka šel na mně je že když se na tak by se ještě jak utekl. To je vedlejší důležitější je že co se ve mně stalo že jsem v chvíli poznal že utekou na moje mládí ale že jsem dospěl mým toho třetího mistrovství které ukázek kovy v kristu svaté mistrovství ducha. Ale tam se hospodaří s lidským životem nejinak než jako se svým jsem před tím jede vedle se pod za za svatýho jsem v kdy takový vám toto dělám co tam ty ostatní a a tím o z toho jsem musel být vyléčen na vitálně tentokrát jsem věděl že nic nedělá. A kdybyste byli se mnou dali v koncentráku. Oni si moji spoluvězně říkali ty jsi vědění který tady schopen nám pomáhat bez ohledu na sebe a oporu bez ohledu na sebe vám vysvětlit jak to bylo možné bez rosy vlastní život. A přitom nejde to byl je ani stopa mu z kosti z obavy že přijde přitom o život. A prosím třebas jsem mostu z toho spala řehole nevěřil žádné léky dělat moh jsem se nakazit snem. A to jsem na prostor badatelé než že jsem zase nedbala byl jsem šel kázat tyhlety bludy dovedli si jeho bloku on se musel projít před tím na sebe namířené strojní zrno v do straní puškou asi stokrát jsem to udělat jinak jednat nebo se na to na nestřelil li a na každého jiného který tam vstoupil okamžitě stříleli čili z to voni viděli jste věrou soustavné zázraky ale jsem absolutně činný teď. Jako by byl normálně na svobodě a on to řekli je cesta svobodný ale teď vám řeknu to opak se neděl že nic nedělám jsem totiž v v chvíli byl při jsem se vzdal prosil života od toho esesmana vstoupil do stavu kdy do mého vědomí vstoupit lidem věčný život do míry že jsem poznal že ten věčný život by jim činitelem že my jsme na věčné existenci tak závislý že ani vteřinku bychom byl by bez žít to pro vás. Nás musí proudit tak prostě v tom je tam věčnost proudila nejenom existencí ale také poznáním a také láskou při teď jsem se předčil že jsem předtím nikdy nemiloval a že jsem se marně snažil milovat že jsem nepoznával a omar se snažil pořádně poznávat protože bůh je toho že bych to řekl branou po ženský který poznává a skrze mějte. Čili jenom přidávám k tomu co on poznává. Od čím on žije v čili jsem tam žil opravdu v náruči boží těch pět měsíců po tom co to stálo. A. Neměl z beze jsem nejmenším nebezpečí neměl jsem nejmenší potíže například neměl jsem hlad a protože tam se je do strašně málo ho. A kdyby byl nebralo ohled na sví spoluvězně tak jsem musel vůbec jíst. Prostě všecko záměr dělal pán je tam nemusel být nikdo době přesto o na tam matka. Na přitom byla sice ne. Osobě tam nebyla nemusela při tom být protože za mnou byl někdo jiný. Jak protože tam za mnou stála tam matka. Bude el asi tím že než jsem šel do do koncentráku to převede se dokonce draku dostal ještě nikoli do se do koncentráku takle doma mně nebral dobrat tak co se na zvěstovat první svého druhu byl do v liší státu. E že říší německého už. Tak jsem to nevěděl že se do tohoto drak kolem mamince jsem najednou vnuk zrodil řekl při po svým rozloučil čtrnáct před koncentrákem ve že nečekal velice těžké. Nepřešlo dalo v životě el že nezávisí taky není jak se bude chovat a do toho fiat kdy duch nad naživu nebo po smrti. V a ona řekla jak to ono v protože jdeš věr čili máš těle či než boha a to musíš z toho musíš odstoupit. Ona plakala říkal matka ale pro mít ráda své dítěte tolikrát zachránila jsem říkal to právo nesmí do přes přesáhnout do tu přes úroveň lásky k bohu o tak o nadto při dělá s pláčem tak zase jsem na po se viděly před koncentrace věřím že kdyby tam v tom koncentráku byla tímto způsobem vědomi nestalo za mnoho. Že bych to byl taky nepřekonal. A tedy stalo vědomě za mnou a tím že přálo to přežít tak jsem to přežil. Se s podílel ho tu zkušenost tak když se vrátil z koncentráku tak ona přesně věděl se vracím a tak dále no tak teďka bych že jsou v z se tak co do mentální dospělost konaného názoru na to jsou názory mentální dospělost je. Vědomí že moje mysl k bohu o vědomí o tomto světě. Soustavně prýští z vědomí o zdrojového před li z boha ku věříte že. Kdyby nebe prýštila toto moje vědomí odtamtud tak by okamžitě zaniklo. A ale teď čili mentální dospělost je stav. Ve kterém si člověk je vědom toho že závislý jeho vědomí je závislé na vědomí věčném. Ovšem v byl v tom okamžiku v sedmnácti letech jsem ve nebyl ještě mentálně dospělým plně ale nýbrž jsem byl v když že ten dospělosti pochopitelně jsem byl aspoň dítětem tam v oblast těle jsem za nebyla tak ona dospělost a ale v těch sestra světech jsem byl mentálně dospělí proč. Protože jsem chápána že moje mysl prýští z boha moje láska když ti z boha moje poznání když z boha nebo z věčného života jak jsme nazvat a že je to asi obdoba toho jako ve mně funguje třebas klepání srdce to byl bez mého vědomí a tam to takle. Ten. Tak je samozřejmě kdyby to člověk dělat tak dokonale jako ježíš kristus. Tak by mentální dospělost vypadala tak jako umělého. Mentální dospělost a to musím na něm prozradit vypadal takhle na to jako jako obraz jak je to líčeno v bibli je to jako obraz to není skutečnost obraz skutečnosti nebo obraz moudrosti. A v jsem obrazy staral takle odešel od své rodiny vstoupil bylo dáno dal se pokřtít od svatého na s si tele a bylo slyšet hlas tento svůj mně se mi za ni byla. To znamená když toto slyšel svatý jan křtitel zřejmě to řekl svému žáku janovi který se prostor žákem ježíšovým a tak do dostal taky doby v prvém jinak jinou cestu si byl představit tak pak je to pravda že takhle to vypadá z dospělostí tak by domněle transy se vše uvědomí že mně je závislý na bohu soustavně závislý na od si jak je tam řečeno symbolicky něm. Ale nejenom toho že je také povinen poslouchat toto poznání být tu poslušen. Ježíš by ses v ničem od chvíle se neřídil svou osobní vůlí. Nýbrž vůli otcovou a tady jsem pohlavní takové překážky dospělosti že osobní vůle musí stranou a to je velice těžká kapitolám se mi mockrát napsal zažili nebudu rozvádět. Ale tak za do se dělo se s tím vypořádá vám aby bylo pro další co řeknu co rozumně tele. A vypořádal se s tím takhle. Mám dobré přátelé kteří se snaží se s tou věčností setkat jako třebas si že to bez své vlastní vůle pochopitelně o to nemohlo mi že tady malinký rozbil mezi mnou a jim že oni si to přejou se s setkat si to nikdy nepřál. O to nikdy přát nebudu domnělém sice malý rozdílem hrne. Tak podstatný že pokud se se nevzdáte do vůle. Osobní protože to nejkrásnější co může ji tak se dostal do vědomého spojení i toto přednesl ježíš kristus na kříži. Že totiž tam odevzdal svého ducha znamená všechno všeho se vzdal. Co měli k dispozici od otce boha a nebylo toho málo a s tím také bylo osobní vůle osobní bude mu chvilinku vědě napovídal proč opustil. A hned toho jakou zaplašilo a řekl odevzdávám ti svého ducha. Je ten převrat v sobě provést je velice těžké a jsou tomu nutného určité kroky. A protože jsou svým životem potom vykládá tak se toho také chopím na dovolují pátém celý život potom měla tak aspoň věc když neboli aby seděli o co se podpírá tak on řeknu od zde jež kristus že bude byl pokřtěn v tom jordánu. Takle poznal sama sebe ve své vnitřní potřeby že bohem tak jel šel na poušť v buď ho tam vejít duch jak on přestaly by byli on sám z vlastní těl si tam nešel. A aby se vypořádal se satanem co tam pro jeho lidské to které začátku jsme museli nechal vyrůst které milost sobecké. Do do značné míry potom se naučilo třebas po taky bližnímu ale vždycky tak v druhé řadě. Tak toto muselo by tu odstavena protože v chvíli kdy člověk pozná sám sebe jako věčnou bytost představený výchovným účinek spojená která musí přestat být někým doby mně diktoval co mám měl za co dělat nemám. Kdyby si všímali jen toho co tam bylo pouště s tím ježíšem kristem tak s tam dovídáte že ten sat tam pořád žádal svoji vše aby jeho poslouchal to znamená toto co jsme měli možnost beztrestně zažívat do této dospělosti mentální. Tam nám naše nařizovalo co mám dělat co nám bylo rozumné. Přiložil on stal dostudoval droze mám třebas janem co jsem věk žila nebo všechno mi rozuměl říkala ale teďka nemá do toho co mluvit. My se stává satanem když musí vládnout bůh a ale ne v tom moje lidské v tento převrat bych nastane tak musí. Musí dostat také toho že se od vrátím od toho který k poctivě sloužilo a budou považovat to co tam na tak byla obou s tím se mu se tím od jak k satanovi tak že ježíš se chovat ke svému sebe toto jsem poušti jako k lesem největšímu nepříteli an proto ti kdo tomu dobře rozuměli říkali jsem toto jáčko an protože satanáš není většího satanáše než žen. On ho přemohl a tím mohl se stát učitelem. Takže to byla mentální dospělost dokončena protože z nevládne člověku to lidské tu dohrálo svoji roli a že tam nastupuje něco vyššího co tomu se kudy tu něco do bytu ano napovídá co dělat. Kdo své fyzické dospělosti bez této mentální dospělosti kterou bych nazval sebepoznáním. Dokonalým sebepoznání el tak za dospělost vypadá všelijak. Za dospělost přináší soustavnou řádu utrpení nesrovnalosti ten těžkých rozhodování tápání v z nerozhodnosti v ž v také nevědomosti platných postupů prostě je nejenom dobré pro také přijímám přijímám že správném tak při přichází ale el také to co je nesprávné zřejmě na cestě takže jestliže člověk. Není tak dalece mentálně vyspělí jako byl třebas ježíš kristus jako nikdo z nás není tam je to ideální líčeno stal tak vždycky je na střední fázi i vy. Vedeno stejnou měrou omyly jako klady atd pravdami a bych vám chtěl říci a to si dobře to že jsem to vlité při věta žijeme zákon dualismu. To znamená do dualismu existuje celá hledal v boji párů dvojic relativního dobra relativního zla. Ve všech možnými svých láska je na tak dále a my jsme vychováváni oběma když vyvolává totiž. Relativní dobro a se to dovolávat pochopitelně tak se zároveň bez vaší ho přičinění se tam objeví je relativní zlo. Protože existují mezi tím noci to znamená stav kdysi devět neuvědomil že jsem s vámi děje a tam se potom děje něco o čem ježíš se říká symbolicky. V tom ono v podobenství o rozsévači jim říká vám že rozeslal pro dostalo od pod las dobré semeno a no potom vyrostl i koukol. Takže jakkoliv padá v našem životě nevyroste kou okolo oni pomoc ona si říkali jeho pomoc nic si tak to máme li to na ten koukol říkal mně krále ten venku o to za šlapal byste i tu upře nic si tyto obilí a nebylo slovy nic to bylo všechno hotovo tak tuto jej na dvě stravě kterou se sval dělat bude se dát do stodol. Tak tak to ale pro v tom lidském životě ten prosimvás není č se se mi duševně ten netrapte své že máte nejlepší někdy vůli něco dobrého vykonat tohoto vyvolával relativní zlo. A nemůže si pomoci protože oni se drží za ručičku na ty v dobro byla klidní co se drží za ručičku a nemůže jeden den prvého působit. Šel příklad ježíš kristus kázal vše samé dobré věci. Čili sil mrtví návod milovalo dál co všechno dělal v tak nakonec byl za to ukřižován relativní zlo se tím vzbudilo. A to by sebou neboť bylo takové hrozné nenávisti kdy byl mne se nevšímal když něho by byl neléčil pojem šlo hrozně proti srsti. Že jsou takového dělat to nedokázali udělat že ano tak on si přímo tím přál aby tohleto relativní zlo nastoupilo jako pomocník na cestě kterou ukazuje nám čili. Svým životem další snu s provází k uložit tím řádem tak abychom se z toho řádu vymanili. Teprve se vymaní bez toho řádu. Tak pro zlo relativní se neobjeví při relativním dobru. Takže dejme tomu jsem to koncentráku byl by kristův kdo v tom stavu za dualismem kde se vychovává jinak než duálně neduálně za dualismem. Jedině pozitivně. A v tak v tom případě to co jsem tam dělal neslo žádné zlé následky nýbrž dobré. A to všichni viděli no tak tak tohleto nemohlo se stát například v době kdy ukazoval ježíš kristus tu cestu dualismem. On to musel být sil z abyste byli také s tím že k i toho je že cokoliv dobrého udělal se obrátilo v jeho neprospěch. Dejme tomu on své nebylo hodu s farizeji. Toho nesmírně důležité svými nevhodným protože do podoby znamenalo pozitivní záležitost jako takovou volalo proto jeho vóló nebylo hodu si pro sebe dohodla do toho se proto že cestou kterou o že ježíš kristus a kterou vám nabízel oni sami nešli měli k klíč který zabraňovali po jít. A a a no tak je toho mu nemohli odpustit takže když potom byl jsou zem před soudem tak vytáhli pro k němu a rozumem že říkal prý. Zbořte tento chrám a ho ve třech dnech postavím a voni to tam přednesl mi jako chrámy pro za den s kým protože chtěl rozbít právě pozemsky který vody budovali šestačtyřicet let a on ho chtěl rozbít zničit nebo nechat zničit a všeho co si vy buduje o pro za tři li stal z mrtvých to on mluvil o svém zmrtvýchvstání a kdyby vede k tomu aby mu zničili pro jeho tělo. Kterého chrám boží protože ono to tři dni v do vody bude to taky udělal. No tak tohleto bylo tak důležité protože on se proti tomu kdo jsme hráli že mu tam řekli toto se na tebe říká jestliže rozbořit právě o zralém vždycky o ani slovo neřekl a proti tomu ačkoliv dobře věděl co tím chtěl říct. A ani proti tomu prohlášení z neřekl prostě se nehájil takže ten el. Pro v jsouce to byl pontu tří to byl pontský pilát all do říkal vím co měl sys neříká co je pravda a zase na to nepromluvil vůbec ne. Tak to nebudu vysvětlovat sil ale to jsem že vím den kdo o zen protože postile. Ale chci jenom tomu podotknout že člověk musí s tím svým životem rozvíjet tenhleten chrám boží tak je žije musí se dostat k okamžiku kdy bude rozbití. Že se mu bohužel nestane že bylo za tři nic z dal dohromady takže byl jsem žil dál. Tento ježíšovu život sil pro za něco co my nemůžeme reprodukovat ale co by se mělo a to je dycky dát své produkovat a to je vstání z mrtvých byl v tomto světě. Víte ono se nesmí do písmo brát doslovně nosem musí brát symbolicky. mohu pro sebe pro vědy se že se v tomto světě zemřel ještě přišli dorostli kdežto o zdraví se vzdal toho života jsem ho úplně. Z odělo odstoupil takže se úplně vzdal čit dobyla vnitřní smrt. A proto jsem vstal zmrtvých tehdy se dostal od bych nabyl jsem živ vjem že těle dualismu pět měřítku. Proč jenom vjemy smyslu to tady nebudu vysvětlovat o to co prosto dostal možno žene v kom mi vjem. Tam se stalo ale mně jde o něco jiného že totiž ten člověk. Jedním nežije jakože ježíš kristus pro život věčný nýbrž pro tento svět aby v jenom tomuto světu. Ten ho vlastně hledá tenhleten život hledá tam ten život věčný tak ho musí ztratit věřit též kristus. Že ten ten člověk se dopouštíte chyby. Že si neuvědomuje že to co v něm mechanicky způsoby že to je vlastně to podstatné bez kterého by nemohl by žili na tom úplně závislý na tom klepal se co to je to to vůbec nemyslel na tom se tak jsem toto my se zlepší ho potože prošli čili z toho věřit příliš čeho je člověk živ z toho co vůbec nezpůsobuje svou osobní vůli. No čili v dospělosti na jim konci. Musí být požadavek splněn vzdát se osobní vůle. A když se člověk nevzdá osobní vůle tak bych musel v tu navrhuje ježíš kristus. On tak nestane zmrtvých v tomto světě jsem. Centra ku se vzdal osobní vůle v když se vzdal osobní vůli a nepoznával vůli jinou ke které se nám přimknout tam by říkam beze na na kterou bych mu taky zahynout. To se mi případě nemohlo stát protože ta osobní vůle v upadala od toho zásahu těch lékařů v kdy zbavil osobní vůle tam přeci vrcholně jsem vstal o tento život že se bránila by operovali ne a když jsem se přestal bránit tak jsem se vzdal své osobní vůle že do vůle byla dobro začátku ale ti se naučil včas vzdával osobní vůle takže nebylo pro takovým problémem. V tom koncentráku přesto světech se vzdát osobní vůle. Ne. Ale kdyby byl neměl za to nějakou radou že nevinná radu na tak to bylo nesprávné nikdy se neznají de nevzdávejte osobní vůle pokud nemáte znalost vůli jimi jsem dokonalou znalost jiném vůle. Abyste se mohli anebo měli právo vzdát se své vlastní vůle že tady proti do tu nebyly řeknu mezi článek v že totiž že po těch operací za vědomí mě. Přicházeli chvíle když jsem to chtěl něco v tomto životě prosadit jako každý člověk ale když to nešlo prosadit. E tak jsem od toho odstoupil ze jsem si to srovnal hlavě že to je to porovnat bože se operovat s lékaři jsem se bránil a neubránil že není všechno na tom světě možném u bránit a tak jsem odstoupil od toho co jsem nedokázal bránit a to bylo postupné navozování jiném vůle než osobní a tam začal jednat. Podle nějaké jiné vůle a tuto nebudu vykládat protože jen dva kap za cela se netýkal plné přednášky jim a jsem budete od začali jednat a tím jsem potíral svou osobní vůli tam tu vůli jsem potíral svou osobní všem se musel zase li všechny taky své osobní vůle v abych tam tu vůli moh prosadit šel za čili byl vzdát se vlastní osobní vůle neznamenají zavrhnou nýbrž. Používat sví. Poslušně v tom duchovním vyšším ku za tak. To je důležitá kapitola a jsem říkal dostanu na konec toho života abych vůbec tady dostal. Protože ono by se mohlo stát že bych přešel přes při ty dnes dodnes ne tak že když člověk žije takle normálně pro tento svět a vůbec se nestaral o by si duchovním. Jenom pro to se nedá tento život jak domy něco chybí honem větších lékaři což je v pořádku. Ale není to v pořádku to smyslu že více mu jde o tento život než pro ten život duchovní. Takže kdyby směl něco chybělo tak bude více než časem než když mu chybí poznání věčného života to je tedy neúměrně chybné. A hra tak proto to čekat bych měl tudletu poznámku dokud takle. Že vy tento život domu přednější než život věčný tak není schopen hledat především království boží neboť věčný život dal řekl dvou vámi všeho života v sobě. A čili zemře jako zvíře tomu se na zabránit jenomže není to tak beznadějné. Protože jak atd tady máme protože se do prošli jeho ústí na přání a milosti na souhlasu souhlas prosím když nebudeš souhlasit že ho ha. Aby odělo protože z tu spolupracujeme že ten člověk jak se tady narodí na tento světa zároveň že u míra. Odumírá moc věc sví a jsem do lišil zatím jenom jakože odumírají některé z s a k ony postupně během života nebo některé schopnosti ve staří člověk nemá možnost dělat proto výkony jako v mládí že nám no a je to v nejlepším pořádku ale nesmí si z toho děl hlavu o nesmí litovat že to není možné nesnese věděl mladíka nebo radici do dva nesprávné doby z všech to by se dal taky zničit. Tak je tohleto a je důležité pochopit takhle. Život je jak probíhá tak domu do že nás zbavuje sama sebe a všech našich schopností všech našich předností ne takže když máme poměrně dlouhý život před sebou a když nejsme malicherným když se zoufale ne držíme jenom tohoto života. E tak se stane že my jsme připraveni správně v okamžiku smrti. Chceš již před tou smrti nemáme potom nic z toho co jsme dříve měli. Nedělám protože z toho hlavu ne litujeme se správný stav ale neseme zařizovat již nic v tom v tom oboru co jsme ztratili že takle mu jednáme jak jsme k stařec z ky moudří moudří stařec nelituje v že nestane nýbrž je rád že může hospodařila o z málem na protože že byl. Pilotovi zatěžovalo kdyby musel hospodařit s celým tím vehiklem který měl na starosti během toho pro ty něho věku. A. Postupně hospodaří jisti mám málem a to se pořád ztenčuje. z toho nezbyde lidská když dojde k normální lidské smrti ne násilím nýbrž pomalé smrti tak by to ideálně mělo řeknu napřed ideál ta by to vydali měl dopadat takle že ten člověk se zdál. Všech schopností které měl v tomto světě kterou by propůjčen vivo že to bylo něco přiměla hospodařit a protože to není jeho. Že jsem měl z mi zjistím že že bude v okamžiku smrti ničím ale že nebude vědět protože nevěřil na ho v posmrtný život co bude potom. I toto je zapotřebí aby nevěřila. Je ten nebo by mu to asi co se když předtím byl věřící věci ukázal také že vivo tu žiju musel přijít v tom okamžiku smrti když ten věřící v okamžiku smrti přijde od tuhletu věru a no. Že po smrti nic není. Že o tu víru že to pro jediný život sil atd potom po smrti není tak je to ne vším pořádku. Protože on je dokonale připraven ke smrti. Ovšem když se nelituje a když není tady na tom světě ještě něco zařídit vymaňuje co maličko ještě ještě něco zažité to prosimvás tedy že zařídila ale s tím nechodí do hrobu před tomu způsoby potom po smrti nesmírné potíže. A především v okamžiku smrti nesmírné potíže el k se který se nikdy nemůže dostat tam toto jdou do potom mrtví. Ale jestliže on odstoupí od svého života bez lítosti nad sebou jako to ho žil dost dlouho a že to stačí. Tak el to dopadne tak jako se mnou třebas při operaci v sedmdesát tvých letech jsem přistupovat operaci on nebyl by mn. Že na nějaký kámen jsem nepotřeboval protože tím nás ti k ze svými rozuzlí ve protože se dostavovaly ale jsem tam ušel jenom z své mentální důvodů k operaci abych si prověřil jak to vypadá v okamžiku smrt čili když člověk opravdu vzdá celého života absolutně vzdá ale nebude si od něho od toho života nic žádat zase především musel se po za svou rodinou pochopitelně protože to asi města vámi. F. Ad tak jsem manžel jsem říkal podívej své. Než sešel pro práci podívej se byl na tu operaci s tím že že se ale nevím vrátit. bez toužili dost dlouho to od roku čtyřicet pět dokud se nestanou tu svou ve co před synem takto by mělo stačit a ona si myslel žila jako tuto na jistou smrt. Takže jsem tak jsem se rozum se svou rodinou on řekla plakala všecko plakalo okolo mě. Ale jsem přišel do operace pro tu pro ten pocit fyzické smrti s šel tam absolutně vyrovnaný s. Neměl jsem žádné po žel taky jsem na tento život vede jsem to do životě vůbec si z provést obec nic. Ale. Si provaz jsem si on dosadil životem do věc za to se možná tři neměl sliboval že vědomě přejdu do věčného života no. Tak mi to podařilo byl v operace telat rosy tu hodinu jsem byl vědomě věčnou bytostí v el po mělo blahé následky pochopitelně ale bylo by to bývalo kdo do daleko při nás kdybyste byl vůbec nepřál jako za nepsal co v tom koncentráku v takže po jisté stránce to nebylo tak dokonale jako v tom koncentráku před tím. Ale mělo to zase jiné účinky které do tamto koncentráku nemělo držen před jenom měl něco měl za sebou ale vám to říkám abyste si nemysleli že to úplná ba horka s by to budu říkat okamžiku smrti v a to byl živě představit totiž. Že totiž to musí dopadnou člověkem jako semeno pera si že již o to se tam vůbec kristus nežádat když sebe nelituje abych způsobí aby se všichni s tím smířili že on odcházím v tom musí způsoby tak smyslovým byla proč jsou s to s se způsobilo samosebou ne tak pak se musí objevit vědomí věčného. Života pro své okamžiku jak mně je tady anestezie. Tak vystavit u pro do bezvědomí jas u pro do vědomí věčného života upadl tedy k do vědomí věčného života. jsem po celou tu dobu své operace byl věčnou bytostí vědomě věčnou bytostí. Takže když jsem vodtamtud vodešel a to bylo asi jedno hodina odpolední taky že to mělo v nosit ten následek že ta sestra vynechal provádt která přišla noci kontrolovat a je tam neměl co dělat našemu milosti mně viděla celého zářícího říkala kdesi kasty si vědom toho že celý září. To bylo tím že jsem podal ještě k věčnosti žil jsem prý v noci zářící u něho musím věřit protože. Neměla horu žena že to normální žena. Čili to byl tak jenom důkaz pro protože jsem něco prožila svým do potom měl před to vysvětlit jsem prožil věčný život. Vědomý věčný život a tady vědomí jako třebas v tom koncentráku v ale za jiných okolností zase uměle navozený lékaři byste řekli praně pomohl lékaři sami pomohl esesman kdy jsem přitom nebyl sám protože dycky jsem měl nějakého výtečného pomocníka. Takže když to takle dopadne letech ideální případ a tak a on takle kdo to s každým z vás. Že nerozumného aby to aby ses se drželi toho světa když víte že by to nikam mezi prosty ten život takto máte pustit svatý dopustili nemáte protože let když tuto moudrou zachováte. O tom věku proti jenom toho že by byly jakou je konec že přijde že to máte držet ale tam to máte pustit kdežto pustíte tak jsem z když vidíte do věčného života čili si myslím že většina lidí kteří pole tohoto receptu se zachoval jeho se ono zachovají protože musí že přejde do věčného života čili je tak malý procento lidí kteří se s věčným životem setká. Je během tohoto života a říkáte zoufale malém rostly když tam dostane není to tak pravda a myslím že devadesát je pro třem všech li se v okamžiku smrti dostávat do věčné co říkáte zažil dosti vím to blaženost nevěrce se vloženo v dostává se tam přirozenou cestou kde vlivem toho že věřili v tento život jenom tento pozemský život a tam se této víry zdali. Se vším všudy i když ti že by ta město ještě vyvést né. My si vědom nám vydělal nějak ky docent jaro milo koráb prosto byl žita. A onomu to nešlo umřít. Onomu to nešlo mu si proto že to ještě na to že je co chtěl zařídit nad tak jsme mu musela měrou rokem vědec se leta do nejvyšší čas umřít. Tak se o radili. Vjem nějaké jiné paní sestra pravé kterak měla přístup do zen nějaké davidově a vy že byste četli myslím ale aby prostě zanechal všech těch tužeb něco ještě na pro tu udělat. O na měli není z pout za než tou pro krutou a teprve když toto pouto. Z přetrhl a pomohla o to ještě na ošetřovatelka velice s dělaná o mně která osou o extazi tak nedělat se na to být nedej kladné tak na po smrti protože je ale ta mater davidova ano k tomu pomohla tam o nakonec přešel na druhou stranu a. Je zajímavé že ještě ženit po smrti. Toho potom telefonoval had normálně lidem jo kde paní v plzni co se s tím že se dělo ale to se nedám do toho toho. Protože to je to od prosto vám horečné že ale jisté že udělal veliký pokrok v okamžiku smrti tím že se vzdal sám sebe klenot ne sv. Tady z tohoto absolutně beznadějně předtím od ze sebe nevzdal když chtěl tomu do tak nezačnu zpovídat naši ten si že katolická církev doporučuje jednu modlitbu od náhlé smrti osvoboď nás pane z nečekané nález si že postupu na s vámi. V je to je velice důležitá modlitba v tom myšlenka je velice důležitá přítel modlitbě a s. A protože kdyby náhodou někdo v do toho okamžiku smrt se dostal na ne nečeká ne. To by tuto přípravu odevzdanosti nemohl provést v on potřebuje nějaký čas čili toto co vám pravím je a proto jenom pro devadesát je procent lidí připraveno ale ne proto jedno. Protože to jedno procento prochází smrtí nečekaně anna hle. My se než jedno procento a proto se dostalo to zkušenosti. Kdežto příprava na smrt před u toho pacienta ale brát tak svolit vně. Že ten placen přestože ještě hodinu před smrti vše jaké touhy dělá něco se provést. Se všechno mi žen e tím že je vnitřně připravován na tu smrt v že on nemá v okamžiku smrti samotné tyto touhy nemyslí na milost nemyslí na budoucnost a žili jenom přítomnosti třebaže velice slabě vědomě náleží jen v ní. A ono se říká slabě vědomě totiž tohle ta mozková ku od a k neni dostatečně. I nebo ono to je ale ne není ze ještě za sebe na kyslíkem ve takže nepřenáší člověku to se v člověku děje a toto oni rozhodující on sela. Pravděpodobně ne intenzivně zažíváte o kam bych smrti daleko oni kteří ji než cokoliv při tady zažíval. Ale není vázán na minulost a na budou stát jenom na to co právě zažívá ovšem když přejde do hlavy nebo budete touto obě ruce takovýho tak tuto se nemůže stát. Čili proto na vás mrtvě jako špatná čili když to se tu do lesa kde procento je pomalé smrti a jedno procento. Je náhle tak je to celkem sto pro sem nikdo není vynechání vstupu požehnání a tento odejde pro jedno procento který odejdou toho náhlou smrtí. Nesmíte si o něm myslet že že že to je s nimi ještě taky tak beznadějné při který dělej výjimku v tom řádu protože v v nějakým lékařem který tady není. Jsem měl příležitost to byl lékař který že to do docent pražáka v s v lidském miluje ty pražské k janovi. Se mně že to z od ve stole se dlouze pojednávat několik hodin a on mně říkal v poznám pacienta protože pořád k němu chodit pacienti kteří mnozí ji totiž umřou. A. poznám na něm kdy odchází poznám na něm zrod půl roku předtím nebo rok možná do jenom odchodu takže se o tom povídali na on říkal jenom se tam změny u toho člověka kterého ještě sám nepotřebuje ale protože jsem zvyklý na ten pohled na takovém umírající a připravují si na smrt vodu zaručit že člověk který o tom neví. Že připravován na smrt v no takže když tam někdo umře je mu třebas podložen on by byl v širokém anebo o prostě na tu chorobou kterou on tam nevyléčil tak to neni na sil nás mat tudy smrt náhlá. smrt dávno připravována a ten který nás umřeme protože ky ale ne nožem nýbrž do do suso z přejete. Tedy na to také připravován rozumíte také při do za. Ten opomeneme celou řadu příkazů že by neměl to nebo ono udělat protože u po nám. E e nebo připomněla moje mnoho jemu aby se tomu nebo onomu vyhnul aby nedostalo aby se se do pekel viz kdosi kdyby násilím musel zem říct to na tomto světě. E. Dělat to říkám protože jsem tuto zkušenost také měl že jsem věděl že mi z koncentráku ve že to byl koncem brát hrozí smrt. A tak do ze své matce čtrnáct před tím než se dostanu dokonce draku dostal takže toto tušení nebo dokonce jsem nevědění každý člověk má. takové averse vůči něčemu návalu toho tomu jsem tou uměl vyhovět. El to by neměli dělal bože čemu verzi odpor doby neměl dělat to je při pravá připadal na smrt totiž jo. A to se někdy že jel třebas od útlého mládí i po do tvrdou bude jeho život. Protože neříkám že osud předepsáno ale jsou v. Bez sále pomoci věnuju a všeho toho ostatního nebude vykládat o jeho sklony.