Karel Makoň: 87-17B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

No takže jem byl s to okamžik smrti. Nejde i pro násilím z měli svýho nepřipraven ano. Měl jsem při to si ještě mluvit byl dejme tomu s tím mám sester na zem. To byla z vás při to s vámi kolem vyčetl prostého jim budu zakotvil. A ten se zvláštním způsobem připravoval na smrt letem lev mi kole když prosto. Že chodil po zahradě od toho domku ve bydlel bylo pořádná byla hradby jsem not to bylo všechno o pro seno široká široký pozor proto jsem v jasná jak po měl nám a chodil směrem tam která by se za zavřenými dveřmi a jak se vzdaloval od obou na kou vám protože on stal nápravu doby kacele tak byl činný dáme neviditelné pro tu znalost ale ztrácel sebe. Aby se vracel nazpátek tak co jsem nabýval své nutnosti tělesnosti. A on z říkal tomu. Wu vykonal mysli víte že vás nevidím jak přichází k jak se výtek těm skalám z této zrak.