Karel Makoň: 87-18A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Co se ti zdá proto by je po sil nevíře ano a nikoliv víře která všechno to ani všechno neví ale nevíře je která je nad všechna když ti učedníci pán nebyli nadšeni ježíše krista pro za ním šli a za prázdný bylo po víře že on znovu musem věří když viděli jeho zázrak v že on přes je to svatý děl. Je pará ano čili tohleto kdyby se dostalo podobného podnětů jako k tomto z mu tak ta míra zase bude osobovat ano a zase budeš suso od jiných podnět protože na cestě víry to střeše cesta a není ti jiný způsob postupu při člověk je dualisticky veden a je pro něho výhodné že může být poučoval řek bych komplexně od jíti dál. Celým životem celým světem. Pro ten nevim mělo být zel jakékoliv kopí nutí na této cestě velikým poučení že. Že to pro klopýtnutí nad cestě je když i tím nedopatření se tvé veliký rozdíl a teď silám uvaž co je to asi správné od nesprávného obojím na rozích se stane ano. Váže na své cestě musí napřed tohle toho. Člověk měli pocit že byl jest a bude takovou jistotu. Že je kromě toho si či stávám z tanečník tamto spadá je to obraz viděli. No tak je to oblast poznání samozřejmě ale ne mu trvá. Ten ten okamžik kdy z s. Pocit jenom tak toho jak mohu co ten člověk potřebuje aby to trvalo neboť on z ale za dané situaci musí mít nějakou jistotu ano. A voni na nebývá protože on se patrně před tím vyprázdnil od sama sebe a protože se li to od sama sebe tak tu jistotu nabyl ano čili to je věc sebezáporu rozumíš. A na cestě víry je sebezáporu také důležitý to jest obecný prostředek na kterýkoliv cestě listu víc ano. Tím el potřebuje v to tom z kdo že se tomu rozum je tu ale on protože ho jo co tam je tam vystačit tato temné při tom taky že jo no ano za nechte naděje že tomuto porozumíte rozumem. Protože jednou se stalo v životě za ty tři roky co hodil pán ježíš s těmi svými učedníky že najednou svatý petr přišel k tomu došel k tomu. Si říct názoru k vědění že vedle sebe v syna božího a prozradil to ježíši. Ty jsi syn boží a von říkal to pro těch tělo nezjevilo on tomu říká maso nebo toto přesto o tom záleží to neměl z tělesné to znamená jsou rozumu ani z citu nýbrž to bylo odněkud odjinud ale nebylo toho neomezené on o tom měl pro ten případ s on v tom měl pro ten příklady toho bylo zapotřebí co od ano takže prosím je to omezen bohužel. Tohoto o tohoto ale pasou málo z jeho jako masová na bytí že v tom smyslu o to potřebovalo na stát na vůdce stáda křesťanské todleto že jo. To byl přístupen něčemu nějakému poznáním kterého v době ti ustat či myslí nebyli při nebyli přístupni ano. Nebylo schopni jsem to chtě může říct čili za tento výrok se stal s petrem z toho že na se postavím nějaké skále co to post. Byl na takové křehké mistra řekl která a za chvilinku neví o tom že stojí vůbec za ona stojících. Takže prosimvás. Protože na všechno tak jak se to stalo nové na to ukázat že to z oči že kriste všechno ukázal not do všech podobností a do odpojit na všechny vaše dotazy a je na tuhletu jak je to s takovou tu jistotou která není z těla jo. To je tady jenom jako s láskou k když že není v tom trvalém stavu poznání. Aby člověka vymaňovat z při hluboké nejistoty nebo zbytečného tápání. Zase někdy nepřijde prostota oni třebas jeho zapotřebí ano. Je to s tím tažením řek bych jak tomu říkají křesťani na přirozeným o kterém člověk neví li jsem proč světu ho a nějak si ho nezaslouží větve vzít vědomě o tom neví že viz co sloužil jak to s ním je z je to způsobeno tím že ten člověk se k tomu stádiu stažení novodobou připravovat. A nevěděl o to se k němu připravuje když jsem se v sedmnácti letech ocitl tváří tvář nesmrtelnosti tak co se od síle s přibližně do těch sedmnácti tomu připravoval ne. A nejenom a jako z vlastní vysvětlili a nevěda o tom se připravuju ale si svět mi svými okolnost by taky zažil za listy školy jsem byl rád ne a to by byli nevzali tak se vůbec nestalo nic z dalších not po čem je tedy tom víme nebyl býval dostal žilo věd jsem to jsem. Toto bychom se nedo mluvili o těchto věcech to. To bylo třeba ne z toho dostat na ale se musel oželit za roku třicet do trvalo že nebudu tím sil věcem tohoto roka čistotě ale v chvíli ale ne o minutu později jak jsem to ožil tady byla a to bylo poznání věčnosti. Čili to je toto tažení které tedy začlo a dodneška nepřestalo. A je to jenom proto že jsem ožil sám sebe že jsem předtím splnili podmínku jinou jsem patřit jedinému rozumná těm přírodním vědám a a a k ničemu jinému a no podmínku druhou protože jsem sebe ožil. Protože tím při do věcem nebo že to nebylo pro přes toto by pro nýbrž. Ti kdo se atomy z smysl prostředu který jsem opustil jako nepotřebný ano. No jak to aby nám tady dotaz jak se pochopit že tří známek tělo páně jo pravé tělo že tam člověk vědomě tělo okraje od něho skutečnou krále. Ano. Zapomeň nejíme je že jsme neporozuměli životu ježíše krista nýbrž jenom tomuto komentář a ten ten komentář nám to nemůže vysvětlit co nám může vysvětlit jenom jeho život protože on kázal cestu existenční pod v svým životem kdežto to co říkal komentáře bylo porodí věřící. A než toto co žil byla cesta existenční a to je to tělo a že s ti cestě je tím hlavním učí čelem který přechází do věčného života takže chtěl nesestává z mrtvých. A kdyby tohleto nebyla pravda ovšem na cestě jisté učí tak je to nesrozumitelné a on nesprávné ale ono je to pravda. Tím tělem člověk přešla sví do věčností přitom správně pojat ten přijímám těla je to to co walt svým kódu byla tu bylo slovo nebo on byl tím jiné že ono prostě tělesně s skončila protože to tělo. Končilo z to nemělo smysl nad je a to od dělo s duchovní samozřejmě. Ano tomto o po chovali nepřešlo k tomu bohu no ale toto co není s kým příklad před to ku a asi na dvě nohy ale my si neporozumíme ano neví že víme že to bez toho že bychom sví. Nechtěli vysvětlit co se s to sice učí. Že tam vopravdu své kdyby se správně podalo přijímání těla páně tak bych se měl z s tím tělem ztotožnit aby se z nich totožností tělem tak toto tělo přestalo také tělem páně jo. Když se z něho sta. No když to dobře dopadne s námi křesťany tak se to nestane tělem páně nýbrž začnou zažívat toho to tělo paní ve svém. Co chci na příklad no a tomu se říká co co je živé sis již kam tím co co živé nebo ji do me říká a z letem hoc. Vidoucí jsem své je takové do hořce vstoupilo vědění. I ten ve mu nebo ostří ten začínající nebo přes citu se dostavivší jiní z s společenství našeho s tím věční že ano no tak. Vizte jen o tohleto znali ve starověku tu v kterou pán ji pojídání pána boha a přes ten život toho neustoupil a pokračovali v tom no tak jenom si říci že v člověk ne dost hodně všímá toť tělo volání si že to na něho ten li v vliv nikoliv pocitu ale že bych si v tom že si bych hle na co předat že jsem dejme tomu v tom. Ji ještě to tělo které tam se ukazuje že bájích. O těch obrazech o ráji existovalo tak zaručeně ne existovalo na úrovni ztotožněním ne jaké je dneska s námi. Vidiš tělem ztotožňujeme a proto je to tělo je ono. Máme. Jakmile bychom se s tím neztotožňovali tak on nemáme ani pro sebe ani pro své okolí viztež toho ten případ jsem psal eva netrpěl na zde o sval nově a rodina neviděla neměl jsem tělo neměl jsem tělo v tom smyslu ne že jsem byl na jiné úrovni ztotožněním než s tělem rozumíte tím se tělo neza rušilo ale jsem viděn neměl jsem ve svém oboru ztotožnění. A aby toto objektivní protože rodina a tam bych si nové ne rodiny a vězně nevěděl kde se poděl neviděla viděli aby neviděli nikdo to na uvážit protože když se ztotožňujeme s tímto světem také pro rasy jenom skutečností. se dověděl ale pro správný omyl správný omyl ale jakmile bychom se přestali se za to co si to světem el tak by bylo zase mylné si myslel že jsem tělesný že jak tele když tam nebyl v rodině vidět. Tak tam mělo by aspoň bude košile nebo koho by je nad a to dělo jsme a ono nebylo v je ani jedno ani druhé aneb a psalo toho dokonce o cítí. Od a přibývala jsme ka. No jestli byl a ten že by bylo by je a jsem si písmen na to že by byl vidět řešit tak na nebo při býval že ano. S tím je tak na to na nemám rozumové vysvětlení samo se bude na tom s mám nemyslet by nerozumné to a a tím bych je neuspokojí. Jo pro že musíš si myslet že v této oblasti o které tady mluvíme el pochopení jenom mocný za do z tví je okrajové pochopení ale který nevykládá všechna ano. Nebudu vykládat před to je nerozumné neuvažuje o věcech který se uvažovat nedá tvé úvahou nesrozumitelné povaze i nejlepšího i který jen ta nepochopitelné. Ne jsem měl právě tam měl by si mávání mající košile dne a to o pili dal na měly být vidět nebylo nebo pobývající pera nebylo v že ono to důkaz že nebylo protože moje dcera seděla vedle na stole a v chvíli dala i před ztrát od jsem psala čili před tím ne tak sál od stránce volné levá byla první ona dala byla pro psal jsem stane že jsem na tvých žel je on.. Protože mary ale kdo se nedostaneme jeho zastínění ducha a jinak při v. Tom duchu svatém li nic svých se mluví o osvícení že na ten strom o že u panny marie bylo zapotřebí jenom k tomu aby se mohlo aby mohla počít jenom zastínění jejího rozumu. Za svými jejího já. Kdežto ta u těch učedníků do třeba osvícení jejich rozumu který měli do proto o tomto světě. Nic v denním životě. Na to není jednotlivá tento její jednoznačná odpověď protože za za to proč se odříká. Si že se odříkat kvůli sobě že mně to něco vynese. Tak to zříkání úplně jiný dopad jiné následky než když se od říkám proto že když je to správné jako správné to poznávám i proti vší je jenom tři třebas tu je proti vůli kristu visí pokání potom dělám ano tak jestliže mám na toho po je jak musím z pozice k této dvojí pozic na to odpovídat. Ano pokání které se koráb proto aby mně to něco vyneslo třebas po nejvyšší přiblížení se k bohu neříkám že to k ničemu ale nemá spojovací účinek kdežto o pokání které je prováděno protože je to správné okamžitý spojovací účinné třídy jak tady to pokání v životě lidském vypadat v běžném denním životě tak na. Že otázka. Tak by měl vypadat tak aby ten člověk si nepřál nic jiného než jednat správně. Bez ohledu na sebe no odříkat jsem bez o na sebe když že to správné aby se toho nebo onoho o své ano ano. Oni ho bohu. myslím že musím rozvést jakkoliv dvou zel ale že lepšího poledne najdu protože ji od tvoje li si své vedou k nějakému vnitřní uspokojení třebaže s že dělám pokání co říkám ale nevedou k tomu duchu že to je tak hle se od vás od jeho přítele jsem ten který křtí ku pokání aby člověk měl možnost schopnost. Provádět správně pokání aby se tomu naučil by mu to šlo. Pokřtili proto aby upravuje cestu lidem mu k tomu pokání ale byly o by to z bez bych to nože aby vydrželi při pokání kdežto ten točíte om. Ten nebude křtít ku pokání nýbrž k duchu v duchu který sebou při náš a myslím že tomu pokání kterému zval svatý ano. Jan z přítel ale dodal pohlavní protože pokání nesmí být učenou a jenom proto aby člověk se stále vší no a před svou tat při do z ku spokojí vším nýbrž k tomu aby hledala království boží no a to je toto čát věk ještě. Pře aby prostě jednal proti sobě aby to bylo o by to byl způsob sebezáporu aniž způsob sebezáporu tak by to bylo kolik čeká pochopení s věci zpráva jenom polovička jestliže činí pokání tak musí také okamžitě se chopit. Již pochopí v čem se provádět pokání samotného toho prakticky provádí a vzal svůj kříž ne zapři sama sebe to je správné pokání on si svůj kříž to je správný následek toho že to pokání. To vám na to jestli je to pokání po určité době kdy samovolně. Že třebas co jednám jak je to správné bez toho na sebe ne. Tak pak jsem pro své vlastně odpadá. Ne ten pro jsem se dostal na úroveň na které měl být ale nebyl ale v tomto případě nadějemi je tak ten prostředek je teprve ten by mohl nazvat set takle za všech i prostředek pod napsat nazvat správným pokání neboť správné pokání jej něco co dělá dobrovolně bez bez osobní vůle. Dokud do toho pokání musím vložit osobní vůli tak to pokání nemá ten výsledek jako když odstoupil svou osobní vůli do toho pokání and protože jen du zatím principem. A ne za svou vůlí. Rosu bují větou ozdobené ale spojovací je to nemá protože při tom správném postupu duchovním první co musí odpadnout z pout si v době na o při výši že musím zapomenout na sebe na svou osobní vůli a tu musím opustí tu působí ano. Říkám je tady někdo z vás je potom odpadat na druhá stránka vezmi svůj kříž. Zapři sama sebe ale bez mysli když to odpadá no od padá a ne od pata protože odpadá jenom slovo z vůli el tam totiž to není přivlastnění kříže je že do kříž. Takže dejme tomu ten kdo dělá straně pokání a bere kříž. Tak třebas prožíván něco co mu co bychom o dostat sladkým během neboť vede kříži svůj si že sladký jiném ne jeho je sladké a tak dále bere třebas ježíšovo jho na sebe ano v spojku podívej se ještě jednou na to zase jinak v ze jsem nebyl spokojen třebas se o watts v ani slovo z toho co říká se tomu říká z vlastní vůle tak by to říkám z vlastní vůle nadto tohoto. Potom dopadá tak podívej se z vlastní vůle říká že to pravé pokání nevypadá totiž že na viz norma člověk je. Ne označil jako pokání že tomu let po celé osobní vůli jak pokání potřebuje původně že zabíjí svou osobní vůli a to je pokání myslíte jsi li. Ježto pravým pokání není zabíjení vlastní vůle nebo překonávání vlastní vůle nýbrž pravé pokání je. Život pro správnou věc bez ohledu na sebe je že ta vlastní vůle tady je tak musím s veškerou svoji vůli s mou byly znova v abych na že dva vezměte vůle osobní musí být zabita ale v tom smyslu že musí býti dovedena poslušnosti chápete. To platí o celé osobní vůli ne ve věci poznání ano z na příklad dejme tomu jsem poznával správné ne tak bylo zapotřebí abych. Přitom byl poslušný. Kdyby přitom nebýval hned v zápětí poslušným a tak jsem to za zlé jenom jednu krát pravice na co ona o oko. Co to pro ma no ano. Ale jestliže jsem byl poslušný že to co jsem porod viděl jako správné tak jsem zatím čelo. Poslušností osobní poslušností tím jsem zabil osobní vůli k zajímavý jsem tak jsem vlastně dělat teprve začal jsem za to k vám. Ukázky je lidi když člověk se nemusí k tomu nutit nýbrž že tasí díla která pochází z toho poznání je tak velká že ho popadne a vedle čeho. Tam kam být do z let jsem ano to je moc která prostě toho člověka kteří z ve a ne prostí do svých ano a takže byste ho z jistot pokání není již sis co mi za to nemůžete dne ale tím že se to přivodili připravili se k tomu totiž vnitřně. Tak je tímto nevybočuje z z oblasti pokání nýbrž vlasti pokání to začínám dělat i vy. A a myslím že tohle toho by bylo možno mistrova atd životem sat sil na při které který položil z svůj život za to ze křtil a ta nám z při to co muž učinil tak se to nebudu tady při dát ale on kdyby byl nekřtil ku. Pokání tak o život nepřišel na koly nebyli že dělal zázraky tak o život nepřišel kdo to z jeho vůle zázraky vůbec né. Ale všichni viděli že to bylo jeho vůle se na to dívali zvnějšku že ano to bude kdo ho požádal uzdrav a on musel k tomu přivolit ti že ho bůh fází člověku že to přivolení bylo v souladu s vůlí otcovou ne. Ale bylo o tom byla v tom přivolení či takle se za mých lidská vůle osobní když je to dokonalé přivolení ano. Pak tedy dokonale poklad se proto jsou pochází všecko dokonale se cela dokonalá skal ve školou moc síla duší dělal jsem byl vlastnostmi a to všechno. Je na téže úrovně ano ten když zpráva men a dávání pokání na protože sestoupil na tento svět s vědomím toho tady čeká a co musí do toho vložit. A protože dotoho bezvadným život na věčnosti jaký tam měl před tím než jsem sestoupil ne všimni se nestydí písně opera své k na svět a nic mu tam nepřibylo tomu královském musím no a von sestoupil tomu říkám pokání kde pravdy jsi řekl že to pokání že když do se narodila v tom že že že za čím nás pokáním že to el to chování začátek pokání že v tak dokonale po tom. Do pokračujeme jako jsem se tady narodili jo před jaký věčnosti přišli. Ale to záslužnější než co uděl ježíš kristus protože on vědomě jsem přišel nevědomě a musíme se podvolit tomu pokládám tříbení v tom dualismu který ježíš krista nemohou ukázat svým životem protože nežil v tomhletom on nepodléhal tomu dualismu jakou mi bezhlavě tomu budu podléháme že nemůžeme dovolit čas děloze kamenovat tak v zprostředka ani jsem vás v kámen hořela. Ale von si o tohoto dovedl pomoci. Takže ježíš kristus to dokumentoval že musíme si vzít celý jeho život takový jaký je. My zázraky na ze vším možným i bych doporučoval než abych se na to nemohl dneska všechna vysvětlit abys protože ty poslední stránky který s tím že říká váš v ka ten tane toto vstupuje z ano to nám jo a ta jater neslevil z toho že je jeho život věčně kriste dokument ten který nám vykládá pro věřící lidi vykládá jak na to vzít. Ale on sám zapomeň nebyl věřící nikdy nevěřil nepotřeboval věřit protože věděl. A. pro svým jsem jenom slovní mu k na vás tam kde to potom tedy když si říkal v ho o nichž ví. vás budu vám látku a no a on na vás tím ho od boží tří a tu chtít božím ano ku ono a máš co tam nepořádku na protože on na jasně vyložil že přichází k věřící. A apeloval na víru od začátku svého duchovního snažení na víru kdo uvěří spasen bude a ne kdo neuvěří spasen bude to neřekl on nad se vede k víře a vlastním způsobem protože mu zapomínali na to co mu slíbil za z to názvu musel za znovu za to v začít znovu věří že káně nelidská těle takže on opravdu podporovaly je ustavičně nevíře a on karma. Na tom že vede vírou a musem mu neodporovat tedy trvat na tom že on by pro věřící lidí a proč protože ty a všichni ostatní jak tady sedíte jste všichni lidé věřící a zachovat jen říci stoprocentně věřící protože věříte tento život kdybyste nevěřil v tento život tak se nevěřící ale protože všichni věříte tento život tak nevěřící čili ten pro koho měl jiný ho mluvit než pro věřících všichni kteří zůstávají jim. Světě jsou věřícími lidmi on si věří na určitou úroveň života to nevadí že se mýlí ve své víře. Nevíře kdy omyl je kladná záležitost oni se tím že si myslí toto je jediná skutečnost je to ale že víra je to víra ale pro nepochopit dál příklad ze života po sedmnácti roku ale je to víra prosím za jakou jsem jsem se stal nevěřící. Že čtrnáctkrát odvolali ze života lékaři v předškolním věku a ve který jsem viděl že o tom v kdyby byl nebyl jsem dával přitom když to k kou kali nás tu operačního. A rady tady v tom proutku. Na tak by byl nevěřícím teď jsem ale byl věřící a to vás jsem na víře tak jsou v ale protože to br to bylo neúnosné pro tu nervovou sousto jsem od toho odstoupil. A když se motto odstoupil tak jsem bolest necítil to jsem začal být nevěřící v. jsem nevěřil v tento život rozumíš a to se to po konal jsem láska prosím dej mu tam neměla hlas ne ne ne vymazal let. No to musí jím jím ho ním no. A tou ti a je a v a skutečností nám ji ano dívá svých mnou ale tu oni viděla ho celá není z toho že se mohu učí ho dal jsem nikdy nemyslel ta nikdy ne mu a neví jsme takový jich a my jsme li na že ji kdy kdy s a on mluví o že je kdy protože nás za sebe zraje ty přestávají věřit tento život jo. A ostatní všichni protože nejste mez sebe dalo že jsem nezabili tak byste všichni věřící v tento život a ten život pochází od boha ale to pro vás je to žádná iluze měla žili mohl jistou ví. Ano protože jsem ho jo no ano a že to kdy sví nejsem věřící. No ano jsou vyšší na sví a on dal musí kdo život obráceným naruby jako také nevěřící a oni na svých vých ho praně neplatí po stránce že není pro něho vodítkem tam je zapotřebí víry.. A to je tedy podívej se to nemohou že ty kdy ne. Jelikož ale ježíš kristus hlásal tu svou cestu pro věřící. A nikoliv pro nevěřící tak on je žil životem nevěřícího on sám nikdy nevěřil nikdy nezačal věřit nepotřeboval věřit. Protože znal poznával toho od mládí věděl že od boha pochází je to poco věřili nepotřeboval věřit nebo se na pozici ocitl jsem vás dete teprve a on na od narození ano ale od kdo za ten pozici dostal do tento se dostal tak platí o něco řekla patra máte z na to že to si nečetl vyd tato tady řekla důstojný pane k k tomu k vám doby zřejmě. Jak jsem vstoupila do toho božství tak se stane věřící a on říkal je to správné a nikomu to neříkej kdyby nemohli taky opravit nebo vyhnat svět ve let. ale je zajímavé přitom že jak jsem přestala věřit a začal jsem tedy přímo poznávat místo viděli veškerá nejistota padla a ve víře je nejistota prostředkem vývojovým ano. Ten tam moudrost nejistoty se ten na celý spis z mít v zen muss nějaký otce. A tak jestliže padla za nejistota tak muselo něco jiného za to přijít ne na to přišla jistota. O říkat ale byla jistota o které o naříká. mi to je důležité ale s a od doby miluj bližního dalekohled ale než před tím jsem nebyla schopna milovat bližního jako sebe sama a teď jsem schopna ano protože. ho poznávám. Ten k tak tam začíná tím že přichází k němu ve zpovědnici ne nad to nebo na od než nepřichází do zpovědnice a a říká mu když to zvolila byl bych ku duch to je od jsem se znáte jsem o říkám nezná jestli neznáte tak neznáte ani sebe. A tak cesty tak a on říkal jsem ženo zkoušel samosebou viz jsem pro to věci na čem na zpovídám za data na takže si sebe zná. A znám i tebe ale říkali dávalo mu to potom vykládá jak krista tomu sebepoznání je ten poznala do tou vnitřní božství které není bohem podle našich představ jo že to svatost. A poznala i v bližním jse si že tu vnitřní svatost toho všeho stvořeného. Nose nepotřebovala toto tvořen do opravovat. Nýbrž jejich způsobem pokání bylo odříkání bylo že jsem nepotká ho a. Jaký duch říká dělání to je ale i vyšší druh. Takže e pro tento druh po káně odříkání a tu jsem prostě k dělám od těch sil asi vjemem tomu se stal se v těle ne. Je u tebe jednáme s myšlenka trestáme do může si je to v na k nám a no. Když země lehká ale co je tam co je tam jiný ho č špatného. Že když ta svatá terezie před po velikých půstem a odříkání pokání jo v to co co za pokání považuje tele. Najednou se dostala k tomu vědění že ježíš kristus musel se k vůli zase vstoupit na kříž ne a ona si musela od něho převzít jeho utrpení na kříži a jeho spasitelský úkol od a oni do musel předat ale v ale nevím a aby si ale tónem za že o její je nějaká přednost je to láska to o ji vše krista. Na poté jsem bílé ona ta svatá terezy její jedna normálně nedělal to pokání a to z myslet to dělat před tím. Kraj mělo jiný význam na totiž musela živit pro tělo říkali tak se to o tak se to co ten něco o mnoho mate. Bylo vám neviděl protože živila pro tělo pro ten úkol který prostor tělo vykonával ježíš kristus. Že tělo také vykonával ježíš kristus nějak úkol k ho musím živit po víte o nic jak z že jo a to je tedy pokání jeho k němu výdech rád tak činím pokání asi vite chlast dát činím pokání. Ale kdyby to byl dělal v době kdy jsem znal jenom to pokání z lidské vůle lidské nic světy z osobní vůle tak to bylo pokání jsem o pro z tví. A do topí jáství jako z toho podezřívali ježíše krista je to v této staráš na jednom místě vět ano psa. Nebyl při dělal pravé to k vám to jógické ne tečka že se nesmí jež asi s tím že tento hlásal pokání pro jako přípravku v pro toho ducha ten musel zahynout no ano ale ona musí na od dvou okno a. Tak je stravě ale ne jen na ni a ty kdo je na jenom ji i jeho toho co na v ale jenom na naší ne hle ale hledat byly mu od něho protože on si to může žiju na není nejen znal protože při bratra pokání mět na oka. Když tak že v dnešní zen je v č. Čtrnáct kterého mám černá o sum dostát sedum a obraz jsem si za úkol před me st. Jaký smysl tak zvaný normální lidský život ve kterém člověk věří jenom existenci tohoto světa ale je to fakticky víra. Protože abych která vyvede čím dáti víc námahy protože věda samá nás přesvědčuje že toto co tady vidíme neskutečné. Tenhle ten dojem který víra musíme mět překonat protože pro normálně člověka je to skutečnost. A na to musí člověk trvá že toto je skutečnost. A kdo nevěří boha tak dokonce myslí si že to skutečnost jediná že za ni nic není a i tohleto je výborná příležitost k tomu aby se člověk tímto omylem. Nikoliv chybným nýbrž správným omylem. Dostal pomocí toto života a hodně daleko kupředu bych bych řekl nakonec když to dobře dopadne to vám to vysvětlím protože dneska potřebujeme tyto věci že to tak i lidem kteří nejsou schopni náboženské víry. Protože my musíme rozdávat lidi dvojího druhu by věřící a to jsou všichni pokud do do sebevrah nové ale je nábožensky věřící jak těch se strašně málo ale čím dál ne mě. A nejenom u nás. Ale i v těch nábožensky nejvíc do protože bych že zemi jako třeba španělsku dobrý dal je jsem si zjistil přímo dotazem tamních lidí jak vlastně nábožensky nevěří. Vy si myslí že náboženský věří věřím boha tak tím řekl jsem viděl třebas přicházet z kostela. A jsem sil vyzpovídal svým způsobem že jsem že na boha nevěří. A oni si myslí že na boha věřil by se mi ví. Že věřit na boha znamená to je něco velice obtížného znamená to že ten člověk. aspoň víru hodnotě živého vzor na obě mi ho nebo posty svého nové to listu z přirovnává a to z ono takový vliv. Že když se zasadí do země a tou jsem že náš pozemský život. Že roste ve velikou rostlinu a kde pak tam víra těch běžných lidí náboženská víra v takovou obrovskou rostlinu kde jim dát si nachází. Úd důlek kdepak konám vyroste nevyroste protože to není víra a je to jenom do jen po víře a prosím proto by měli katoličtí věděli ve všem říkám pokud se tím. Z toho dohromady s nimi dostává dohromady let také chci jen říci že kdyby do tom měli vědět že musí se apelovat na věřícího aby jeho víra byla opravdová a nejenom domnělá že on se domnívá že věří tak to by je zen nemělo zmást. Protože on se pole toho ten člověk nechová. Když jde k svatému přímá ale jak ke zpovědi o nad to nevydrží i s tím kdo ho když mluvím co je třeba pro tónem myslí vážně ale třebas mluvil s člověkem který se modlí. Mluvím on vědom. Člověku který je vysoce postaveny věřitele nějaké školy praze protože a on říká s tím dobyli jste se ze s tím jednat podle vůle boží vědec jen někdy hodinu někdy dvě někdy budhne ale do večera nikdy ne. Ty okolnosti které nám doléhají mně se berou tuhletu dobrou vůli k se podle toho řídit podle toho klidu vám tedy svým pohody žít a do večera jsem u pil by prahly neschopny se toho ve protože nemám o co se opřít. Tak říkám projevil veliká chyba v víře ta není nezažil sil na a ale není dostat z je doprovázena činy. Víra musí být ustavičně doprovázela čili že si představte že třebas ježíš kristus kterému zaručeně učedníci věřili zastřená z dní po tom co k němu přišli musel udělat první zázrak v kani vědecké neprovinil bude vinno. A jeden z hlavních důvodů proč to udělal od l aby mu jeho učedníci uvěřili oni zase nad nevěřili a přitom věřili tak silně že se od svých rodin odešli zatím ježíšem. Nemůže oni neodešli jenom zatím něčeho nebyl si za tu osobní spásou a v málo v. Asi se si tak je z místo proti tomu nesmí stačit osobní spása není možná že jestliže nemyslím na bližního stejně jako na sebe to. To neni to nejde ten víte. Nesmíme podceňovat to co ježíš kristus od nás chtěl na to se musí plnit jak ta víra je neživá ale one si říkal v tom se dostanu si jenom říkat že začátku chci kdy říkat že ekg jistou dva omyly. Se kterými žijeme v tomto světě. A protože žijeme dualismu kde jsme řízeni omyly i pravdami tak je to v nejlepším pořádku že dualismus se být řízeny ze dvou stran. Ne z jedné to bychom byli nebyli. Ale nemá aspoň ráje ale tady musíme být řízeny omylem i pravdou. Ale pak musím rozeznávat. Kdy ten omyl je správný kdy nám slouží totiž ale v je proti nám. Řeka teďka tady vytkl mnou několik takových základního omylu které se dostat na či tradice křesťanské. Které deska neslouží na dávno neslouží a který se musíme vystříhat. Protože ještě sela omylů jiných které nám velice dobře slouží kdybych si třebas byl myslel se světech kdy najednou přepadlo vědomí že vnitřní podstata člověka je věčná. Kdybych byl nepodlehl omylu že do těch sedumnácti let jsem tady byl zbytečně protože jsem boha neznal němu jsem se nehlásil jsem jeho nevěřil. Tak jsem řikal to byl zbytečný život to byl omyl to nebyl věčný život jak by se bylo mohlo stát se světech kdy ten pán bůh to neslo kristu přepadl bez mého vědomí bez mého chtění kdyby ten si život před ti stát takle za nic ten za něco stát ale ten omyl byl správný za za z domyslel za nic ze sta jsem měl schopnost od toho života do sedmnácti let se odvrátit prudce obrátit od něho pryč. Vás tomu bohu a je to nestačilo jakože jsem něco promeškal na jsem to začal nanovo. On v tom životě je opravdu třeba vždycky začít nový. Probudit se do jiného života do nového života a jak toto sled neudělá jak mi probuzený let tak pro vás ne dříve nebo později vel i tam víra kterou se ztratí a ani nemá měst vláda a potom kde oni musí obnovovat ustavičně musí do milovat do ztracena do úplné unavit takže tento omyl. Který jsem měl jsem sedmnácti letech tak. El který ve kterém žijou třebas křesťané si myslí že tento život je špatný ví. omyl který je v pořádku. Protože to po jste ztrát dělal to když ještě řeknu specificky je to je. Protože tak. Jako žijeme tak tam žijeme vlastně na úrovni zvířat a my žijeme se na umřeme zem. Kdežto vám skutečnot vybrán do školy a jsem v tomto světě řízen relativním dobrem a relativním zlem a přes za z nás by měl vědět kdy se snaží o relativní dobro a snaží seděla dobře že se musí smířit s tím že vyvolá také relativní zlo. Čili do třebas nepochopí co od nich chce že mu váze viklat i pod nohy ho dokonce pro následnou nebo dokonce vraždí ne všechno v nejlepším pořádku. Ježíš kristus říkal a tím se nestal buďte se o to to a tím se nezabývejte. nejlepším pořádku budou vás vláčet ty před soudy budova krizi budoval zabíjet ale jednou větou řekl budou vás zabíjet. Ani ale ani vlas na hlavě mám dnes tří žít to co jsem nesmysl. Neni. To k sobě patří a toto by byl rády by se začátku porozuměli protože potom se se na cestě budu pracovat jako vy čím.