Karel Makoň: 87-19A-(s2) (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Který mne historický někde na kříži ale za tebe znovu jsem ochoten na kříži znovu umřít připojit se k oběti vezmou oběť. Za oběť pro sebe ona to udělala a byla znovuzrozená tele. Tak toto znovuzrození začátek tedy ve jsem měl jako snažší oproti terezy protože jsem si byl vědom že jsem do toho všechno nevložil neboť mně sice nic nechybělo jak se mi zdálo na s smysl osoby jsem svatým ale si dělám láskou k bohu. Jak jsem se míry lil když jsem ho ve všem poslouchal jsem to ta láska. Domě neposlouchá temně nemiluje a se mu poslouchat jsem bral nerozeznal jako lásku vůbec ne to co mně nebyla láska mělas tady on objímá nebo když když když ho tuto projevy budu měla za to jsem nebyl schopen jsem prostě ho jenom byl poslušen ztracenou vrcholného sebezáporu u k ho jo no ale i dát se na sebezáporu to jeho moc děláno takže jsem toto muselo za tou okamžiku s. Z smrti tam v tom koncentráku ale nemusel se ode za tu lásku kterou jsem bohu věnoval zase mu žádnou lásku nevěnoval. A protože jsem teďka poznával že on dobyl který miloval když mi k sobě. Jsem přimknutí ne a tak dále. A potom jsem tam těch pět měsíců dalších žil absolutně klidně protože on přes miloval on přes poznávalo on přes existoval jsem tam neexistoval to byl důkaz pro i pro ty ostatní spoluvězně proto jsem hodil před namířenou o na mně puškou jenom nevystřelil za každou vědomi sil protože jsem byl nebyl jsem svoji ve jsem boží že ano tedy k ale hle tedy. Nad tak prosím berte na vědomí že tohleto je první podmínka správné smrti nebýt svůj ničem nic si nepřivlastňovat nic jsem neudělal dobrého v tom světě aniž špatného ani dobré a také jako čistá doba tam musím do smrti vstupovat. Jestliže je to vždycky ukazuje například svatýho antonína poustevníka. Tak to dělám protože on každý dem ránu do že se stopa na svět z každé ráno ho a po nebylo snadné do dní na poušti se li toto z nás dělat každé ráno když stával tak zapomněl na ten minulý den. Jako by byl vůbec nic neudělal on scházel poprvně svým životem denním k bohu přicházel svým denním životem bohu a provázku pozorně o dneska o to krytu kdy není z s ale ten při svaté kterou moc ten ne by přesvaté. Tamto ještě indry bo at all králem to víme li tu kdy je beránek boží který vnímá hříchy světa ale ne hříchy člověka. Že nás ten mi že tu litru kdy neopravuje do protože to je podle slov kristových tam v tomto případě napsáno ho neřekl člověka nýbrž že jsem spasit svět a ale ne člověka jenom jenom člověka. Čili nebudete člověk ostře vesmíru to jsme si od o někde ve středověku a dneska ne v nese rozešli s tím jedovaté vším a i s tím ježíšem kristem pochod do toto jeho vším. Je čili že my ale musíme si uvědomit že že když přišel spasit svět a tak to znamená ten svět chtěl vyvést ze zákona duality. Toho utrpení relativního zla relativního dobra s těchto bychom my prostředků mu ho chtěl vím mou ten svět a protože máme celý vesmír je v malém sobě. Tak ona v člověku. Hle vede ke spáse ten celý vesmír je ten vesmír v malém jen ve spojitosti s tím vesmírem ve velkém ne takže roste pomáhat celému vesmíru ten člověk který ke spáse přichází ano a tak mistrovsky život je tak mistrovsky zařízen k. Že chtě nechtě se musím co chvíli něčeho odříkat všechno nejde podle vůle se musím podřídit vůli bližních třebas nebo svým chabým možnostem anebo taky svým nemožnost sem. A to znamená že během života nesčetněkrát sebezapírání nedobrovolně jako jsem nikdy dobrovolně sebe nezapřel ale zapírá sebe nedobrovolně nebo zapíráme sebe nebo dovol. A tím se připravujeme aniž o tom víme ke smrti. Po že přes smrti to musí dopadnout tak že že se musíme dobrovolně konečně dobrovolně všeho co jsme dosud vlastnili vzdát kdy si to neuděláme tak jsme nepřipraveni vstoupili do jámy ku smrti. toho by líčim na jiném při pádu. Že totiž dejme tomu od toho jednadvacátého stopa by mi ten byl sice vědy mi ten u vůli. Ses mám na říkám moji protože mně pomohlo k tomu většímu poznáním tele byl prostředníkem dobrým když jsem vzdal svůj život ne tak se ho vzdal bezezbytku. Neměl jsem žádné požadavky něco ještě v tom životě pořídit. Nebo něco napravit nebo se polepšit kdežto ty první ni než se toto stalo tak jsem poprvně prosil pána boha o tento žil poprvně v životě na co při neprosím to bylo pod mou čest. Tentokrát jsem říkal pane bože zbav tohoto kříže protože budu ještě hodnější dělal kusy na ještě větší do svou a on to nastalo u svaté pravý opak než jak jsem to chtěl aby se stalo jsem chtěl pro sebe toho pána boha. Je čili pro nás ten pán bůh tady není my jsme tady pro pána boha. Celého stvoření je pro boha tady jeho stvoření o si že mu ve jede tváří nebo neobrací zády ne sval z jako k něčemu cizímu to jej jeho stvoření. na šest hře. My jsme neb rodiny nebo mysleme na zplodili děti né. To jenom dal pokračováním toho úkolu který který tomu koná vás si stvoření. Takže když tímto způsobem se dostávám k smrti že konec nakonec vezmu nebo považuju za správné že je to život boží na on byl tím pro věřící po tom že to život který si bůh nám tady se víra volal abychom pomocí jeho se dostali na s. Páter do věčnosti pak prosimvás ho před smrtí přestaň te pochybovat že to bylo špatné. O nové totiž nejí a těší vzdát se v domnění ky že je toho že to bylo taky někdy chybné někdy dobré někdy chybné kdyby to bylo jenom špatné na tak je to v pořádku on se vzdáte snadno. Ale vizte kým se tam něco pro dobrého tak to ho vší všechno bylo a pád pokusme v jednali z vlastní vůle a ne proto svatá terezie z avily navrhuje tak že nejlepším vstupem do věčného života je pojetí má. Říma velebit života. Všechno se zdálo být špatné na tom jejím životě nic dobrého a proto sebou praštila před ježíš ano. Na s na ze a proto mohla být spasena a že my máme něco malinko ho dobrého nebo se cítíme ještě něčím dobří. Tak to jedna základní chyba že víme že všechno dobro pochází od boha z lid ne z že jsme k tomu že máme když ji bohu o co jsme byli něčem dobří své jeho moc která vás přemohla ale tak je no prosimvás v okamžiku smrti se od nás chce abychom podstoupili tu svého dobrého do svého špatného abychom byli čistými nádobami a ne k v. Které jsou bohem na tažení k němu. A ženám dosud chybělo nebo překáželo v tomto tažení toho že jsme byli sví a že dnes jenom v tom při třebas jenom že věci se dají dobře tak se taky vlastnění. Musíme nebo že o pro život na co chceme ještě jen co vám se vychovat taky být sví toto musíme překonat tak tím ven zemřeme tím s pravým způsobem. Jestliže ovšem si přejeme to všechno jenom proto abychom blažení zemřeli na tom na vše na tak by tam to vlastnictví tohoto přehání ano prosit a. Tu hle bude toho pole dělal mia assisi byl osob konečně o tom dát nějaký čas ale to je to pole nějak z kde jsem schopen v tom co se protože z moci ano. Tak podívejte chce. Jestliže umřít dříve pro tento svět než umře fyzicky. K požadavek správný ho ale ho promiňte by se vrátil ke své zkušenosti. Čtrnáctkrát za sebou v předškolním věku jsem zemřel dokonale pro tento svět opravdu dokonal. A kdyby mně byla maminka nevrátila do tohoto světa tak bych byl zemřel ty dycky ale pro vrátila do nás to vrací do tohoto světa není to vždycky matka. Vidění tohoto světa naše smysly náš rozum teď to zpracovávat smyslový vjemy naše city el to je to co nás vrací do tohoto světa a my jsme ustavičně vracení do tohoto světa mi totiž jen když zemřeme dokonale zemřeme vnitřně. Tak vidění tohoto světa na zase vrátí do situace kdy jsme když touž neplatí vých vnitřně viz že už. To ne nějaká definitiva v duchovním světě neexistuje techniky no to je židovský národ si mysleli se u jeho spasitel narodil že spasen že je prostě vyvolal vyvolený mně bylo bylo povoláno k a a to je rozdíl. Tím jednou člověk v sobě zemřel jako třebas vám mockrát tak tím byl jenom povolán to byl začátek věcí ale nebyl spasen. Protože když si žije tady v tomto světě tak zase ty smysly ho přemohou a protože mu předstírají pořád tuto skutečnost jako jedinou tak o nakonec přemluvil způsobí že on zase bude živ v tomto světě a am nad li ve světě duchovním. Tak osy do téměř od tyto odpovědět ono totiž byl v každá ale rama svou výhodné z s. A to dítě kontrolních myšlenek tak jsem přeci co nám říkal musíme bohužel jenom věřit neseni je toužil po osobní spáse ani toužit po nebudu. Jenom pro toto všechno samovolně nastupovalo v mém životě čili to byla veliká přednost je říká ale nebyla v tom v jednom přednost bylo v tom také jiný druh křižování. Člověk žil který tak jede na svět nebo světem tedy jinak křižován jinak se musí odosobňovat jak se musí zapírat než ten který na to jde výrobou kterých chce se dostat k tomu do toho království božího. Ne ten totiž vede vírou. Ten se musí víry nakonec zbavit toho symboliku ježíše krista bylo vidět pod tou o ti si že oni se zbaviti víry ano. Kdežto ten je to nejde víru náboženskou letem se nemá čeho zbavovat ale na druhé straně ten svět ve kterém žije pořád ho látka k sobě a pořád ho odvádějí od naléhavosti vstupu do věčného života. Za naléhavosti je nikoli z toho člověka nýbrž to věčná záležitost ale proti jako proti vám tady stojí naléhavost poměrů v tomto světě těla takže von ten člověk jak se mám vzala nějaké přednosti že jenom stačí promarnit nemá tolik přednosti si myslíte protože on tam musí nějakým se vyrovnat taky v tom naléhavosti tohoto světa a pokud uteče stvořil tak je to s pocta měl to potom není celý nemůže k tomu bohu. To z dostat to že tak sto řešit nedá u těch kdy těsto může vší. Tak bych řekl jenom že jsou na tom obava stejně no jenomže že každý jiný čas a za jiných okolností se vzdává sama sebe který věří se vzdává. se touhy po spáse teprve v okamžiku třebas lidské smrti třeba si to on mu dobýt říkal. Při mystické smrti a kdežto ten nevěřící který byl navštíven milosti boží ten že je poznávajíc tím ten ten vám se vzdává toho života průběžně ale abyste zastavil ještě v jako příkladem u svatýho pavla a k vývoji ho sám na co pak si myslíte že že. Šavel nebyl věřícím člověkem byl a protože toužil po spáse toužil do budu věřícím židem. A kdy on byl zbaven víry nebo by ji vůbec zbaven. Spadl z toho koně před damaškem a zjevil se mu kristus a říkal mu šavle ty se mně protivíš ale kdy tam atd klamat tam ti řeknou co dělat dál a on opravdu slepý dělat ruší. Neschopný čehokoliv přišel do toho městem damašku o tom co udělal nějaký křesťana přebrat si toho tu me jako neměla na on se z mezery dostal k vědomému vědomém víře v boha nebo jen mu poznávání pavla se dostat poznávání protože on uměl všecko to pověděl o všem co řekl ježíš těm učedníkům v že to z tam se přitom tělesně nebyla. Tak el ten příklad se bude to proto že si nesmíte myslet že tou tělesností se všechno zastane tamten svatý pavel nebyl tělesně žákem ježíšovým nebyl když se učili ty učedníci v u ježíše tak jsem byl na opačné straně jo stranou o to že on to tělesně nezažil ale on to z milosti boží zažil duchu páté víc. To jsem chtěl k tomu říct. Proč bych na nás dva požadavky které jsou velice budete přes teď v. Umět si vzpomenout na to co je správné abychom se to vzpomněli. To je jedno na druhé umět zapomenout na to. Co je nesprávné abychom na tom mysleli toto umění druhé jej těžší protože je tady nějaké podvědomí. Ale když nám někdo třebas křivdil tak se mi nechceme jemu do odpustit ale prosto v vstane naší mysli a my tu křivdu pocítil jako by se teďka stala žen a to je. To není člověk vinném nýbrž vinen ten zápis. Proto to je umění toto se ona ano to je obrovská a ten třetí požadavek se musí člověk snažit z také ne pro tu důležitost kterou v sobě uskutečnit. Ne že totiž mít hloupé myšlenky je dostatek nedisciplinovanost. Musíte být tak dalece disciplinovaná aby se takovou myšlenku jako žilami křivděno nebo ta kterou po vás třebas noci nechávám spát abyste ji od udělat jako nepatřičného jako hloubkou víte kdybych mám přednesl svůj způsob myšlení které který se mým vybízí třebas něčemu tak byste že když. Krajem dojem že jsem strašně hloupým člověkem a no a kdybych to dovolil rozdmychávat o pane nebo dokonce přesto dnes spát nebo tak těla. Tak bych opravdu hloupým byl ale to od bytu tím že to je myšlenka hloupá že to není myšlenka pravdivá správná potřebná užitečná nic do vlas při to nemá tak oni odstoupit jako od něčeho nežádoucího. Musíme se umět oprostit od myšlenek které jsou škodlivé které nám přináší neklid. Že byste bez stádiu vývojovém kde tento neklid je největší překážkou na cestě k otci. Cit a a cokoliv způsobuje že ten neklid z svět šu v je tak tvoje poprvé. Toho od je jako hloupost celá vás před padá rozumíte není to vaše nastat protože kde se bez po vědomím za to na za to nemůžete teďka pryč s tím. Než je to se to v tom. To je co mi tady říkáte si vizte jako sis tak od vás se že vás to prase v je v. To je to čemu v katolické kterou si pořádném katolické kterou věz říká z ty který s k rub vůle. Skoku od člověk neměl takový předsudky osobě že špatní který není schopny jít dál ho dal ho tak ho k tomu kolikrát zabrzdí do na celý život pokrok a tam tomu člověku chyběla jedna věc která je na cestě nesmírně důležitá na každé duchovní cestě velkorysost u a prosimvás tohleto jsem musíte ještě na. Čit velkorysosti tam moje cesta musí být velkodušná velkorysá na toto zase správně říkají indové i přes oceán svých hříchů se přepravíš na velice poznání k jakmile člověk dojde k nějakýmu poznání. Jako třebas nebyl to velké po za těch se na světech ale nějakého poznal jsem došel jsem znamenat podstata které přinese dali pozor jsem byl nic jak jsem do praktikoval že jsem ten život do se nás je považoval za nic s tím jsem se sám stal ničím protože jsem se vlastně nenarodil ještě. Začneme věří a že musí tolikrát začít nově žid kolikrát potřebuje pro svůj vzrůst. A jak naříkat ze smrti antonín denně začínal znovu jakoby včely vše v nebyl a on z toho hodně udělal jak jsem to bylo zase na a. Jestliže tedy se nám to za ve že nepodaří projít el tak vám řeknu o tom na nesuďte dneska v. Nad protože v životě moudře zařízen a co by se máme s kázal nemožné v okamžiku smrti bude snadno možné protože ten člověk. Ztratí řek bych ten poměr k tomu světu. Tedy deska přirozeným způsobem o ztratí takže nemusí se snažit aby ho ztratil nýbrž onoho ztratí přirozeným způsobem k tomu u bývá as sil on to všechno hodí přes palubu. Odhazuje všechno takže neřešíme toho jako že jsem to někomu nepodaří. Spíše je věz me že minimum co jsem mu asi stane v když si vzpomene na otcovský dům a to bude asi stačit. Protože se tímto životem nic nekončí proces. A on jako věčná bytost vědomě věčná bytost potom po smrti vzpomínáme si na otcovský dom bude do něho kráčet kdežto jiný který tam do krát šel by nám to protože to nebude doklad co od nýbrž byl tam odtamtud pomáhat či naše postavení u boha různé rozumíte tam jsou uznal příbytky někdo tam ještě kráčí ale kdy tam je a odtamtud pomáhá ale co to na věci nic nemění i ten do tam je. Tam neni tak že bych s. Z se a zde si živou nějakou stát a on tam musí pořád pracovat pro toho bližního pro jsem celý ten vesmír tak že oni jsou na toho od vás není že tam nemůže malém pomáhat na tento druhý velké ano ve větším měřítku. Například i pro daleko snažší se setkal se co tu terezii z avily než se svou manželkou. je to co jsem za cestu říci mystik lety tak to teprv se při protože ona větší světlo a ona se je snad snáze dostupná. A a tu koho a úkol i vůči mně samo jsou nit ani nejsem vím od z toho takže když píšu tak do kolikrát jen nechá aby od argumentu odešel že při tlačí a držíme tam tak ho to všechno se nový říká v tak z toho vidíme že jako je pořád činná. Ovšem upozorňoval že to prodělávat taky moje manželka je od menším uspět jem protože tak váže nebyl jako z od od he si stavy pochopitelně a možná že to proto ale tu radí několikrát věci v k je tedy bych nikdy nepřišel pojí smrti jak jsem skal pět let a něco je moji největší duchovní učitelkou. Protože mně soustavně poučuje o tom o čem jsem měl tu pán o nebo vůbec žádnou pákou tak byl v musím být ve tím způsobem vzdát čest el tak si říkám to moje manželka vám. Jak přešla do smrti zaručeně si dnes kam minimálně aspoň vzpomíná na ten o co sk. Ti tu a to je dobrem své doby začátek proto on například nepotřebuje deska na mít tělo. se s teďka například setkal tady snít když veselou při spaní co soud roveň měla na nad tak jsem nemohl do si to odpustit abych nepozval ona při tom vám neztrácí nějaký čas. Ona je prostě tady když zapotřebí aby tady byla a není toto dokonalost tomu sobotu z od u těch svatých co to co od ten ze nebo ale je to dostačující protože čas a prostor nehraje u téměř s téměř žádnou roli. Ona třebas dokazovala protože zároveň v je v plzni a zároveň je třebas v praze stop pak by vtipy se mnou provádí abych poznal že ten čas pro ni ne existuje ano. A tam dohraje z ven ten život v astrálním těle jsme se moc komunikovat výtečně na tom vůbec nezáleží a šli na tom nezáleží tak nesmí na tom za z ani vás jsem vám protože jsem totiž si vědom že jak tedy všichni se se všemi jednou se nemohu stýkat žádná protože z jsem s vámi jako s těly s esi vona je tam v těle tak se si taky nebudu moc stýkat protože toť tělo tam tak končí své tělo který je v. Jsi se s tím. větší tečeš tohleto ale kdybych si věčně ale jestli se s stýkáme jako s duší. Pak tady je otázka. A ona nechtěl sise s stýkáme že ano a to on si přeje abych takle s stýkat jako tady jsem si teďka setká netělesně. Jak je to je otázka kdy se s ním přestanou tak stýkat víte to vám nemohu odpovědět toto bych se musel nějak dohadovat ale není to z důležité ale za že to bude trvat byl v tom byl měl řeknou než styk s jejím tělem. Tu ona se skal vůbec nepře aby se stýkal svým tělem. Nebyl se tady byste měli dojem že tam bůh ten svět. Tedy člověk žije jenom pro sebe. Zařídil tak mizerně že člověk se svým nechat zavrhnout. Do pekla pro pak jednou nebo janem co všechno udělat tak mizerně to nezažil tak neprosí děla vět za neudělal jsem šel na tady říkal že podle mého názoru devadesát devět procent všech lidí nejdéle v okamžiku smrti dojdou ke spáse ale nejenom jednal bych s tak. Mysleli že jdou do tady jsem dojdou devadesát kde je procent a tady ale kap. Cit víru jela se aby to znovu řekl od to je moji názor přes ten můj názvu jsem to smrti ještě neprošel a jedno procento. Proč to protože se taková smrt v že člověk nemůže se k přiblížit tím pomalým procesem od umírání i to je pomalý proces o tu míra prosimvás ale budou potřeba něco zabíjet něco zastře se moje co za jeden a to proto se modlíme mi v. Katolíci od násilné smrti náhlé od nás pane toho ty staří lidé si dobře věděli že hotové neštěstí ano ti věz že ještě syny tak to na tak asi považuju tróje do procento tak to asi přeháním protože to jedno procento není to ještě být. No ale zaručuje že je to od pánaboha dobře zařízeno not tomu co vsadit krk na toho že jak to tady padá beznaději že kromě ženo se byl s do lekla širokou nejlepší ze vše věřilo nikdo okolo daleko není děláno to není pravda tvá. Ne ta atd úplně opačně všech str myslíte. A protože je protože jsem těm věcem přišel brzo a postupně a cestou poznání dáno mým úkolem ale ne mou předností jako nemáte úkoly ji na cestě kdy máte úkoly jiný než na cestě poznání. Ta cesta poznání totiž po tisíciletí vázne a přestal ex s věčným teprv. Ale je nutně zapotřebí aby někdo v trní to trošičku aspoň malinko pozdvihl nahoru a i za cenu třebas že tomu stromy ruku abych jak se tomu nedostal to nese musí nás si li mi která jest ten nemuseli tímto způsobem se k tomu dostat že vaše víra a to vás k tomu nenutí abyste se museli shon rovnou nebo co to bylo co co to s. Stal v ale jede tomu nezjevné jákoba který se protivil bohu a byl shora mu to od chvíle namnoze kulhat do smrti tak prosté můj případ jenom než se dobrovolně tak o na s pánem postem. Takže to není zorné co dělám tak pak tato se kulhá přinejmenším po těla že mají nemáte celé tělo nekulhal byla ne chromého na tak dále ba uděl věc lepší snažší a proto musíte věřit že to je stoprocentní pravděpodobnost pokud za něco za jede nebo se zastře že zvítězí te. Ale ještě by vás že semeno věc upozornit protože to panny do tady zvláště to co nově hrozné by tomu říkáte vší žije li čili paniky. Že když bude nějaká válka brzo nebude žádná i ji za rase to co nebude se nekoná z to byla poslední. A to z toho důvodu že tuhleti pán toho si dobře rozumně jako je třebas ghos říká když se to by byla abychom v tom mi nechali tady všechno zničit to bylo úplné z ničení lidstva a to ještě před sebou nějaké úkoly tak my nenecháme zničit. Poslal je něčím redukovat bude třeba ještě ale zničit jakou válkou takže berte na vědomí že svět tyto hlídají ale nemají větším nosem všichni politikové světa. A prosím že je to svým známým protože tady zvláště v k o to jezte panika při. No. Když se styk kam si říkal z dejme tomu z manželkou když tělesnosti tak to neni praví pravá individualita vzor jako se stýkám s vámi tak to není z toho individualitou přes tuhletu nepravou individualitu to se snažil by se co propasti dělalo propašovat jeho. Ji tam k tomu bohu ale ta pravá individualita je ta není závislá na tělesnosti to je něco absolutně netělesného protože to věčné. To je náš příbytek u boha od věčnosti připravený a náš příbytek od věčnosti připraven nezačal existovat naším narození na tento svět nýbrž od věčnosti máme připraven příbytek. No ničí věčná kdy v ano v a tato individualita pokud víme na tom životě v a a tak končí se rozplyne v astrálu potom že a neví o tom vůbec. Jak se s potom setkal třebas v domnění že to vy příkazy život tak to je posedlost jako myšlenkou nějakýho čekat teď tady žil a jehož myšlenka přežila jeho fyzický život a ještě trvá a může někoho napadnout ne.