Karel Makoň: 87-19B-(s1) (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Tak. A bych v okamžiku smrti nejde okamžitě mrtvi u každého z vás beze rady nevíme co bude dál. A nesnese panny kaše musíme ji přímou jako přirozenou záležitost kterou z podá si bere od nás hřivnou který musí které říkáme život pozemský ale to v nejlepším pořádku protože on podle svého úsudku že syn nenecháme nic pro sebe el u nám odevzdávat daleko více než co svou daly. Ale něco jiného své tu hřivnu jedno město o něco jiného je hřivna. A bych teďka jsi promluvil s mámení ko v jednom člověku který nedávno zemřel. Dub mnou byl kou on byl s profesor a marně jsem se s ním domlouval o tom. Jestliže se umřít pravou věděl že by se do tolik tělem k jemně tak aby to mělo nějaký smysl vůbec ten celý jeho život duchovní smysl že musí se vzdát se všech ku na tomto světě že to musí opustit. A von vám opravdu nedokázal dříve umřít dokud neopustil všechno co chtěl ještě na to udělat teprve čtrnáct před smrti. Písem psal tedy nějaké paní tesař nové ale ne tele ten nýbrž nevím per ku máte tak kuje o ještě co tu ku. Stále je ale věta tají věřil no ale tak těla psal že na to. Že mu to mockrát psala by se toho vzdal těch svých úkolů od fakultě tou to udělal. A to byl signál k tomu žes umřít. Protože takový člověk který tak dobře žil který dělal pro bližního co mohl tak litoval pro něho dával léčení a tak dále tak tu prosimvás do dobrá věc z ale kdyby byl to chtěl pokračovat přes svou míru kterou do která byla pro něho no sna a aby se do po světel že chyby jako by by byl se zpět se nad těmi lékaři óm a trval na tom že musím přitom být jak je operují se musel od toho odstoupit jedem. Odstoupil čas se zbláznil nebo jsem umřel tam vím že kdyby deska takle trápili takže rabi přitom umřel protože to jáčko mám by pěkně vyspěle li do toho byl než je o to nevešel dobré že ano ale ten jsem to náš poměr ve zrodu takže jsem od toho poměrně snadno ustoupilo čtrnáctkrát za sebou takže jsem měl to štěstí proti mám neseš která stále znovu na tomto světě narodil. jsem od něho vlivem těch lékařů odstoupil od toho světa a no tak letem docent pražský u neřekli musel odstoupit od svýho života a jakmile odstoupil k tak a potom umřel. A ještě tam byla při jenom na ta ošetřovatelka která mu pomohla a aby přešel bez těžkostí ne. Ale takže jen toho bylo v pořádku ale teprve se čtyři dni po smrti se dostal ke vědomí. A to málo co ještě tři dni než se s tím do tam byla taková ne a o které vám říkám že tam vždycky mezerám musí být v když že krista byla mezera tři dni dobyl proběhne nevstal z mrtvých. A o něho taky byla mezera čtyři dnů než vstal jako prostor sebe vědomosti. A to se hlásil dale forem dvěma ženám v plzni jo. Co to říkal v tom se stal v v tak. Že a podle toho co ježíš požadoval od člověka který se při při do království božího. Je třeba aby splnil ty podmínky jakou zapři sama sebe vezmi svůj kříž následuj že. Ale upozorňuju vás na jednu věc chcešli kdo za mnou při ti to jen že jsou lidé kteří nechtějí za ním příti ani nevědí že by mohly za ním přijít ti pro ty je cesta zavřená není toto platí pro ty kteří příti za chcešli přijíti za mnou a jsem. Za ani nechtěl přít ale nikdy nebudou chtít ranním tří nikdy ne on viděl jsem proto proklet nejsem a protože jsem nešel cestou víry vaší náboženské protože do toho nutili v tom mně bylo proti srsti promiňte mně to říká. Že to ty pojmy ty představy o bohu na povídali tomu co jsem považoval vnitřně nesprávné no ale dopadlo to zatím mohu říct správně říkám dobyla správně uměle je tomu co jsem zažil jsem do vlastně. Ten život také ne promarnil jsem ho v okamžiku z toho koncentráku úplně promarnil a čili pro toho. obecnější předpis toto normálně člověka který si nese pomine dána otcovský dům. Který nakonec se vepři. Pro toho je tento obecnější předpis marnotratného daleko účelnější. Může stál vedle toho a ne pod dělej cestám tím předpisem i věřící přeje jo chcešli kdo vám mu při a to mně bylo vždycky cizí jsem nechtěl od se na jedné fakultě teologické žák se ptá a toho kterou do toho učí. Jak tomu přijde takový ča proč jako africe kterému se nikdy nedostal hlas o tom že existoval spasitel. A že tak i pro něho zemřel na kříži a ten nebude spasen a ten teolog mu řekl správně. Teď sami odpovíte je rozhodující el pro váš postup v teologii. Odpovězte opatrně dávejte dobře po sela čím si myslíte že vy budete spasen čím a on on řekl po malinké rozmýšlení z milosti boží a proč si myslí že ten se naše nemám milost boží sednout. My když přestaneme mít příliš dáváme na toho pojmenování ježíš tyto není tam pojmenování se znamenala na věčnosti kdesi v tomu říkají tato pod o li o na klady mi to že to není tak je to pořád najednou kopyt toho pravými člověk splnit ty podmínky buď promarní anebo když si přeje jít za tím ježíšem tak musí zapřít sama sebe když svůj kříž tak nás to krista prosit. Jinak to je prosím teď. Je to ovšem asi ještě při říkat nebo je lidi kteří že jsou charakterizován li na to počít ten ježíš kristus že musejí charakterizovat těmi zákoníky a farizeji kteří nechtěli samy vstoupit ačkoli vět teologicky dělá ni. A dokonce jiným bránili a to o ti mívají ve zvyku bránily aby vstoupili měli když ruce. Ale bránili jiným aby vstoupili jaký klíč v ruce mají ti co se brání a co nechtějí svůj život a vždycky v ten klíč v tom věčný žid jemného jiného klíče není přát obecným klíč který platí pro každého. Tak tohleto kategorie spadá dneska daleko větší počet lidí než tedy těch farizeů a proto musel tak řek bych nemírně a přísně ježíš že se postavit proti jejich způsobuje nadání na protože on mi že dělali velikou teprve chuť tím jak bránili jiným oni nesmí dání to nechali pro sebe tedy ale nesmí bránit ano. Ovšem mon proti ním bojoval ještě žiji důvodů a toho hlavně pro toho že ona hlásil tak zvanou existenční cestu kterou oni znali ale kterou wu dávno nešli. Ale byl byl někdo chtěl tou cestou jít do věčnosti u kázal a jak který jít tak on v tom bránili vtělilo dokonce zabít za to že chtěl tuto cestu obnovit exilu přestat kdybych to byl dech je o to by říkal cesta k bohu celým životem. Do všech podrobností celým životem i dělal kdo za by to nazval ghos a tak jestliže tímto způsobem oni práně tak sami nevcházeli tak se rozešli s ježíšem ale tvrdě. Protože on říkal to co zažil eliáš a že v těle vstoupil na nebyla a předtím melchisedech a am tebe no a to oni výjimka aby musíte toto obnovit ale že by to před ti dneska devět století nikdo nedokázal to není možné se říkal on říkal to dokážu to musim dokázat první kterýžto dokážu tak od byto měl potom mohu dokázal do po mně z po v to znamená smí čteme tělo. On to nazvat symbolicky zbořte tento chrám jsme chrámem božím. A ho za tři dni postavit a to se stal hlavní argument temna stalo a vám jsem při soudu nad ježíšem mu tam vyčítali chtěl zbořit jeruzalémský chrám v kdysi bylo čte li se přesto stavěli a on říkal že bych ho bozi do za tři dni postaví on ho chtěl zbořit. A tedy to jsem mu své prou a tam o odsoudili klidně jako rouhal svého toho ne ale on se právem prosty milost od sil předat cesta je živá a pro každého existující. Jestliže celým životem nejdu k tomu po od cesta existenční když něco si nechávám pro sebe tak si po dobám tomu služebníkovi který si tím prosté živili se žitém životě hřivnou nechal si část nežili pro sebe doby dopadl přitom ten hospodář přidat jsem přijde. Nejdéle v okamžiku smrti jo no z účtovat. A jemně přišel v předškolním věku účtovat že ano a potom v sedmnácti letech a potom přestala světech a potom ještě později čili jsem takový padl or že mně musí přicházet občas připomenout novým a novým soudem že ano abych nezapomněl. Než pro vám třebas byl tak při okamžik smrti když se výtečný chci ale nejsem ano. Žil jsem vždycky byl anulování na každém tom prahu při těch operacích. Jsem nebyl ničím čtrnáctkrát za sebou jsem nebyl ničím nehlásil k sobě jako k něčemu co mělo nějaký význam že nechtěli krmit jak to bylo žádný význam pochopitelný jsem vrátil jsem se taky nehlásil k sobě že by zase umřel kdyby neměl matku býval pro musela od tím že mi tedy a ve všem pro světech se za jsem se k sobě nehlásil ale tam se to se viset dostalo nové vyšší úrovni takže tam jsem. Byl živen bohem. Dal jsem od něho všechno co tam se mnou dělo jsem bral z jeho rukou a ne z rukou těch kteří mýtem se tam podávali ano. Dodneška nemesis že vás tady beru z vaší vůle mysleme se z vlastní vůle ale vás jako takové neberu třebas beru z vůle boží že si pro mně se tady zástupkyně zástupkyně mi a zástup chci a vůle boží ano. A také vás prosím kdybychom těm co se jim to říkáme vysvětlim že tady nejsou z vlastní vůle ale taky budete s to z čeho vám život. Protože oni jsem se si z dobré vůle přišli. Oni si myslí že jim tady nějak bude pomoženo třebas malinko aspoň něco kdysi visí do že jsem schopen nějak pomoci prosím třebas zemi je na tom nezáleží na od omylu že to šťastnou ne tak to v pořádku ale. On nebereme jim tuhletu víru. A neříkejme neříkejme jimi že tady vůbec z její vůle nepůsobila protože oni by totiž je na tu vůli předčasně prali a chyba oni se dneska osobní vůle jak tady to musí držet ta pak a to se nesmíří ho mezerou mezera mezi zastavením vlastní vůle ale ne do stavení se vůle boží vědomě se nedostaví vší na vůle boží musí proniká. Vším tak i o tom ale o tom nebo neví o tom nevědí nebo by to jedno tam musí způsobit ale nechme každého tam kde je. Protože proto žila bych přišel přišel o posluchač za to že. A to byl tak jednu hlavu jimiž se předpokladu řeči je abych směl vůbec mluvit že. Že musím vědět že celý život je prostředkem kterým jsem mohu jedině kterým jsem mohu dostat k bohu. Čili i ty myšlenky o nic více a ba na tedy říci moji svojí s novou nebo tak nějak v kdo do povyšují si touž jedno co s co dělají. I i kde ptají se vás i ty jsou velice užitečné jo jestliže někdo a to nejsem sama. Nemohu neumíme on nedokáže se stát ničím dokud není zde tam dojmem že není k ničemu. E tak neudělá ani krok. jako nemusím být tímto způsobem deptám protože vím že nic nedokážu nic ale absolutně nic ani zdvihnout jedno z toho o který tady říkam nejsem schopen. A proto taky může trošičku aspoň kr z pán bůh prou o. Tady nebyl malinko schopen malinko jenom třeba sebe neměl schopen tak on musí do poz do ústraní úžasná moc kterou sděluje člověku že ustupuje před jeho osobní vůlí neboť oni vyčleňuje ze své vlastní vůle protože obrovská moc. Ta ho od spravuje jeho vůli na vedlejší koleji proč protože zatím tam vůle naše osobní nějakou plat a z. To oni proti pánu bohu nýbrž z jeho z jeho z šel od nebo jeho smyslu nebo v jeho intencích janet do říkat česky tělo za světového aby toto tělo či to bylo záměrné tak nadto se jimi byl tou v ale nebude tím zkoušena neboť. E to jejího o cesta pán bůh dal pán bůh vzal no a tak když to všechno bral tak je to v nejlepším pořádku. jednou hodné ě n budete viděl že vůbec nic nemáte panečku vám řeknu. Hned to vy užité a pro ze se tomu pánu bohu do náruč neboť nebo se prostě odevzdejte mu pak. jsem se jenom tomu ztrát odevzdal co se nebral říkám v tom nebyl pohyb je totiž děláme jednu velikou chybu který do myšlenky jsou pohybem. A bůh je něčím co není v pohybu te ten nás skal ze které všechno pojmové pořád vniká. Dokud se nestanu nepohyblivý jim tak cestou s tím nepohyblivý jim nesetkám jenom rovné s rovným se setkává mám schopnost nepohyblivý cesta. Takže buďte ráda se tak děje ano. Když si třebas myslíte že je vám kterým se to nedal si musel tady hlásám atd. Že vám z toho určuje do situace do postavil do situace. Ve které nejste napadlo počestně kráčející nýbrž jenom nějakém nějakým po dvou tím pro ty kteří budou po nás kráčet není pravda ano prosté ještě jem tedy moc myslet tím po duchů. To s tím nesouhlasím se nikdy si tím po dvou by nebyl lékaři v předškolním ku dokázali ne a že jsem nebyl ničím pro dokázali mně vzali smysl tohoto života a jsem přestal být život člověk života z chop tím člověkem. O matka některý k tomu dostal nazpátek z nás tam zase. Čili vím co pojem být po dvou jim a nebýt vůbec ničím od toho předškolního věku a když jsem potom vlivem tohoto začátku začalo občas poznávat se správné ale ne z vlastní vůle a ne z vlastního rozumu nebo vlastního citu nýbrž věděl jsem to z toho pramene do kterého nutili lékaři jim to znamená z věčného života neboť do vědomí které mi zanechali je věčného původu. Tak jsem se při tom když jsem opustil. Sama sebe svou vůli tak jsem nikdy netoužil se k jiní zase vrátit jasem si z nevracel tím jsem se vyprázdnil rozdíl od toho svatého líčené a nedělat se před malým č sví nýbrž jsem se prostě vyprázdněn tak tím se stalo se že jsem najednou pociťoval vůli boží anebo jeho sílu která přemohla znovu a od lékaři všímali napřed pozemsky tak ten pán bůh je přemáhal poto. Nad pozemsky bych tak řekl. A nejzajímavější na tom protože jsem do sedumnáct svět nepoznával že to bůh který přemáhá zase do sedmnáctém nevěřil. Pravil veliký omyl to byl on který přemáhá ale jak ten omyl byl správný při kdyby si byl vědom toho že jsem op co vás dnem bohem odpuštěním dáno no tak bych se byl k tomu toho s s s s s s s s s životu do sedmnáct se stavěl kladně. bych byl ten práh těch prvních svých sedmnácti let nedokázal přeskočit ale když jsem to omylem považoval za něco nesprávného do jsem žil bez boha on nepotřeboval tak nebo měl jsem pocit ho nepotřebuju něco na co co to sice nevěděl v. El tak jsem mohl se od toho světa do sedmnácti let o brát odvrátit jasem moc od od sebe do doby za nic a protože jsem se považoval najednou za nic proto měl pán bůh schopnost je před padnou se svou skutečností. Není jiného důvodu pro byto nebojím nemožnost by to udělat on může jenom za tím že jenom tedy udělat že když budete ničí a budete přitom živým organismem pochopitelně. Takže doufám že po těchto řek čech v mnohých od této věci ne mnozí z vás se sami setkám el takto dopadem co vůbec ze krám od protože mám svěřil lidi kteří byli se mnou konce pět no dneska spojeno vám si zemřeli el kteří že prostě se se mnou nikdy potom co v tom koncentráku našli toho boha tak netoužili setkat. můj ideál aby to bylo swámi tak jak někdo chodíte přes palubu a je to v nejlepším pořádku ze se setkal s pánem bohem jsem po u nikoho si čili máme k o váš že ano. A takže tyhlety lidi jak bych se tomu mně nepotřebujou protože mají toho boha a mají ho dispozici život z něho a to je důvod proč vám ty věci pořád říkal se tomuto dopracovali. A opravdu nevim že byla něco ještě mělo jako rozumově chybě duši asi víte všechno co k tomu je zapotřebí mám dojem že k víte. Že víte řecku to co než jedno z toho omylu vše řečeno taky ale jenom tu tu bytí tu onoho. Si co jsem to když například dejme tomu někdo janem nám mluvím o spirit listech. Jenom osobě jsem se stýkal s mrtvými a jednal s nimi jako se sobě rovnými v cel tak jem jak to dopadalo v okamžiku smrt k ti s kým se tam stýká člověk vše tam se stýkám zrovna jenom. S tím co tady mi na tomto světě mylně považujeme za sebe i a když ses kdy bych se kdybych cestami stýkal vás tady vidím. Jenom s těmi tak se nestýkám s vámi nýbrž jenom s tím co považujeme běžně znát za vás v tak to nejste vy pod byste nesmrtelná podstata. A se stýkám zdánlivě s vámi jakost obalem podstaty. Ale věčnost se stýkám s u vás s tou nesmrtelnou podstatu kdybyste náhodou někdo cítili někdy ode odejde. Nějaké povznešení mysli tak to bylo způsobeno tím že se stýká nebo snažil jsem se stýkat s vaší vnitřní prostotou a posiloval jsem ten mal tu malinkou vyspěle u ve vás abych se rozdmychávat ven. Ale kdyby se stýká jenom swámi třebas budu jmenovat jsem to teď mně jako z jeho z kou se svou a tím svou no ano tak to bych ji velice křivdil a protože nemám povinnost nic co by žáky ni nemá taky povinnost poslouchat. Že tady je tak vím že který z vůle boží školy si myslí že tady kvůli tomu že si to přál. Proměn mate u na vím že si to přála myslí že z dopřával to není rozhodující co si myslí. Když z těchto omylů správných například taky tedy z pokusme. Jsou samí. Správné omyly že by se si sem přišli z vlastní vůle ten správný omyl správný omyl. Ale co se jsem poslal pán bůh a ne tak čím víc přistoupí de na tuhletu myšlenku tím si z toho by si vezmete a kdybyste tomu ještě přidali že byste vůbec nechtěli slyšet že bych ji byl byl pro vás jim člověkem el tak byste mohli slyšet pána boha ale jestliže jsem pro vás mluvící. A teď jsem to tedy vám to říkám tak si velice ubíráte na účinnosti toho co slyšíte. A teď když se stýkám třebas mrtvou svou manželkou vidím třebas tělesně tak s kým se do stýkám. se stýkám no z z z z z jako s s vámi jenom se jiný tělo o tom záleží jenom s tou povrchní tělesností cesty k nám ne svým vnitřním já. Čili že opravdu vím že to není o nás se kterou se stýkám jako toto nejste vy se kterými se stýkám rozumíte zrovna tak. Pro nejste reální s tím že vás vidím pro jste reální mi tím že z tak věčné bytosti to je ta realita a proto si vás vážit a muž plněna dávat může temně. li choti můžete mně blahořečit dělat co byste měst síle jako věz že jsem se s mám třebas zabít na věci to nemění vůbec nic. Protože jsem tedy poprvně viděl člověka poprvně v životě vjem člověka jako posla božího. Pro městem za dát jimi posly božími ano prosím že do proti od sobě si pro závad svým poslem boží od s. Ne ponižují jste vnitřně si tou s tím toto jež si z mohl říci bohové vizte. Opakuji podmínky správné smrti. Obecně např obecně pro věřícího nábožensky ku klid i pro nábožensky nevěřícího obecně. Kdyby třebas nábožensky věřící zase odtamtud na dobu říkat co obecným kdyby na desky věřící v okamžiku smrti toužil po ose o spáse tj. Mu před smrtí v mu jakož málo věřit na ve z těl nebo tak něco podobného nebo smrt na zvykové z tomu říká kdyby toužil po osobní spáse a tak by se mu nutně stalo to co se stalo svatý terezy se s líz žil malé ježíškovi byl tady s těmi vyčkat mi byl stal co skla tato skalám ven světice č. Ano ano. Na to byla mladý se která střelte dětem zemřela žena tu beru a ona říkala ve svém el dějiny duše dílem že byla opuštěna všemi svatými tím pánem bohem ježíšem kristem z na protože si přála spásu o. A to i museli opustit a na protože toto přání ruší přáním boží neboť kdysi si myslím že si přeju víc pas tak jsem. V omylu který je správným během života v okamžiku smrti co je mi viz správné v do z dlouho potom přestává být správným každý prostředek svoji platnost určitou atd. Po vyprchal ta platnost. To v okamžiku smrti tato platnost není když si být spasen v okamžiku smrti tak opravdu musím být opuštěn jim vlastním bohem. A ježíšem kristem a všemi svatými a nikdo mi nemůže pomoci ale za svatá terezie s i když jim říkal ale jednám neopustila panna maria a pro čím neopustila panna mary jak protože ona když šel být spasena let tak s aby dal ještě naživu na tomto světě na tak nemohla být opuštěna svou nesmrtelnou duší dělal. Je symbolem nese duše panna maria kdyby byla panna mladého tužeb pravdu vydechl naposled to nebylo možné. Čili pracujte si že nábožensky věřící člověk že by měl v okamžiku smrti nebo před ním včas rezignovat na osobní spásu v nebi si přestat přát pro sebe k spásy prostože by se měl správně považována nehodného se z vás. Jelikož tu spásu si přeje za něho bůh dávno než on si přál když ten člověk si přeje z osobní spásu není to špatného ale neví že je to přání boží a že on z toho tu sto svoje malinké přáním škol si bar ale do odnímá tou přání božímu něco o co si sám přivlastňují a cokoliv si na tomto světě při vlasy je to spása a. Kterou si přeje bůh pro tak i toho drží v na uzdě a nedovoluje mi správně zemřít. musím v okamžiku smrti být prost toho přání spáse dojít. Víte tady se nevedu dost do cenit ve svým životě co na vyvedli lékaři že totiž jsem si nikdy nemohl vlivem toho zem vně umrtvili se to potom pokračoval že jsem si nemoh nikdy spásy přát ale co jsem si přál. Si přál když jsem potom věděl že bůh existuje od jsem na sil ho milovat. Milovat ho nadevše a to byl stejný omyl. Jak jakého se dopuští třebas svět chci i v okamžiku smrti když říkají kte kde je moje láska k bohu o tak dále el v ano. Taky taky jaké v tom chyba je že totiž když jsem z koncentráku na zemi od vlastní zkušenosti. Věnovat tato listopadu při po začátku koncentrace stalo před přišel sedumnáctýho jednal co se se mi dostalo kdy sto pro třicet devět el se dostal do stavu ve kterém jsem přestal. Trpět na svém životě jsem ten život odevzdal tak jsem najednou poznával proč se mi nepodařilo to co se s o to ode věd let miloval boha že to bylo šťastné se mi to nepodařilo mít dojem že boha miluju protože je to bůh který mně nevinně. Jesi si myslím že miluju tak jenom mu odebírá vám el tuto jeho vlastnost že on miluje si přivlastněnou aby si přel víru el takto přidržuje při tomto světě an nedovolíme to spáse dojít rozumíte v čili to toto jsem měl z naší umírání vnitřně svatá terezie to se musím vytáhnout. Protože co za terezie si myslela jsem přidala bože všecko jsem celý jsou mi život obětovala za tebe ti nemám co dát tak co teď nosili z prostě nad aby on se dostal do kostela přes tělo toho k tomu svatým přímá přijít. A ten kristus si řekl terezko nikdy jsi mění z nedala a to opakuji promiňte jsou při asi po sic ta kte protože to je všechno propůjčeno tobě abys s tím hospodařila a který když z toho nic nemá tři před smrtí neboť všímal zánět nervu nadto jsem lež jako si myslí že zemřeš. Tak prosím blahoslaveni okamžik v z bych chápeš že jsem to který přidávám existenci k tomu aby sis to byl zem při jsem to v k v.