Karel Makoň: 87-24A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Když ten člověk třeba vůbec byl nevěřící jako jsem do se nás světech tady že jsem totiž že v k v. Občas se propojil s tím vztekem třeba nebo o lásku k zemi nebo či k jiným a tím že jsem byl nucen to opustit. Takže jsem tomu nikdy nevracel od co jsem odešel jsem v tom poznávat toho co se mnou udělil lékaři že to je nemožné lidskými sami dokázal to bylo správné nemožno tak jsem odstoupili od jemně jako se a podstoupil v tu chvíli tady bylo poznání boží je s nesmrtelností nás existující se stane každému to není žádná dím ka jsem musel nic jednotě lid v své vůli osobní na před. A tomu se na srdce abyste se nebáli klepat protože vám bude potom otevřeno ježíš nelhal klepejte třebas tou svou lásku bohu nebo lásku k bližnímu v tom nezáleží odkud nadto jdete každý na toneme postele a potom vám bude otevřeno. Ale nemůže ze sami svou vlastní vůli synem sto otevřít to tam není dělat sama od a otevřete si dale a bude vám otevřeno. Takže nech že když třebas člověk jako tou se stalo u těch křesťanských mystiku z krav chudé se svou láskou nám není schopen více milovat tak se ocitne v situaci svaté terezii z avily jsem ti všechno dala říká ježíš klid z toho nic nemám celý život se musí věnovala a když říká to co z nedala. To všechno ode neboť jsem který mi že to neřekl. A takže z nic nedala ne to jsem mockrát opakoval od z pořád jenom říkam toto do koš ven se dostávám tím konců jej byly návodné ano. No a ten dal svoji lásku. Kterou prokázal na kříži tak ale když se při pole této jeho lásce nepřišli konečně vnitřek mlčela a vnitřně se narodila.. Tak je a to nebyla konečná fáze ty kdož to byl začátek vítězství ano začátek vítězství dalekou nejmenší začátek již jsem zažil v sedmnácti letech pochodní jsem na to jsou terezy vůbec srovnávat kdy jsem položil na že by si byl tu k nebi neměl nic na nic společného že je to ale důležitější než to co zažila třebas svatá terezie může než ji věky mi vědecký a jsem byl nevěrcem takže. mu mluvit nevěrci daleko snáze než vám kteří věříte ale o že by se od děláte o víru která a kterou špatně hodnotí te. Vy totiž daleko více věříte tomuto světu než pánu bohu čili myslitel boží ano. A která momentálně že vaší pravou živý to je těžko říct bych říkal že při většině případů pravou živí je víra tento svět ale jeli to výraz ten ten se o ale probírat protože spáchat sebevraždu tak je to dobrý základ že věříte v tento světa si z tento smyslu dovedu k ve do porodit z nevěřícím který že nevěří ale kterému vám prozradit že miluje a věří tomuto světu. No a tím ho dostanu k mezeře které nastaly sami tak těžko dostávám protože celý janu očích kdežto nevěřící na různých nesedí ano. Je tam velikány ho na nevěřícího. Takže pro ty věci hlavně říkám prosím nevěřící budoucího věku v si bude stále přibývá jelikož nedá se najednou postavit na nohy ta zkušenost náboženská která by je si že je lépe. Protože nikdo se odolává sebe celého zapřít z nás. Musel jsem sebe celého zapřít a vlastně se rozum za dokázal v těch sedmnácti letech jsem to dokázal to proto se vzdal sama sebe a to prosim hlad v tom byla jenom částečně moje z vás na protože jsem byl si přeci nic jedno jsem mám a do se před se v malém se že si ve velkém. Co si že i v tom že jsem miloval nebo co to je že miluju jsem se odevzdal tomu bohu. Ale tak to je přechod na cestě lásky srdcem o to co jsem milovat když to člověk nejí dát se nedá do táhne nezeje do extatického stavu vzdálené. No ale když člověk dostane se do extaze o třebas měsíců toho. A dát to nejde. Tak ta extaze zase končí a on zní spadne do tohoto středového života se cítí být odděleným od boha tam kde jsem se necítil. Ale to je vyvržen neví proč jste extaze je která ho spojila s bohem. A jez za velkou roli této od musíte jakou sval a co váhání tyto na pocit jako řád a kdybyste prošli extází a tak toto je žalář kdo z vás se přičichli aspoň na vztazích. Tak se za šli světa kraje po že z ještě je sama opakovala o to nešlo tak jak když se tedy padá z extaze tak to známka toho že to není vítězství že to jenom v tom smyslu kladné že si tento svět v č na tom protože jinak na hřích tím. Než předtím. Před tím toho byl to střed svého uspokojení třebas sebeuspokojení jakéhokoli druhu o tom o váš v ve do kolik z od do z po vy a teď to není předmětem sebeuspokojení o že on ne úst pokoji je nýbrž v onom mně toho vězní vědomými v tom je s ni takže takle šli extatikové z extaze do extaze z citové jsem se do druhé protože si byli stále více protivní ten že tím byl. Proti oni pocházely do kláštera utíkali z toto se stala ato řešení které není správné ovšem způsobuje že aspoň větší míra se do těchto výšin dostane větší míra lidí nebo vyčítat anebo. Čí počet no a teď to co jak to udělat aby toto nastalo jsem to napověděl vzdát se sama sebe vzdát se i své lásky. Víte nedělat se z toho nic že ta láska ve mně není že zase nemůžu opřít. To by sice znamenalo že by se mi o extazi cože jsem s výsledek výborný ale dostane by to mohlo poznamenat z nějaké s pláni jiný toho co dělám a to bych vám nepřál. Čili na cestě citem dva ti budeš pána vás dostalo co ze svého patrně se nikdo z vás neobejde bez extazí. Tato extaze se bude opakovat nese prohlubovat jedno hodné nebudete buď schopni tu extazi dále unést umřete na není z chátrá máte v veliká námaha a nebo ho k se dostat do zaň jako svatá terezie z avily. A pak i vás povede ježíš kristus dál se napřed s čím nějakého příkladu že ten člověk se umordoval v tou citovou extazí. A to byla svatá kateřina janovská a janovská s vjem z jo. A tahleta se tak se syna janovská opravdu zahynula extazemi a není není sama takovou tam bylo takových jiných kteří se spálili toho extazi byl shořel li ve skutečnosti. No tak nestojí tělo strasti protože je to záměna zaseje. touhy po bohu za něco osobního nějaký na tak že jsem si psal choď zážitkem nýbrž za věcí. Za bohem ale je tady ještě jedna důležitá věc. Ježíš kristus neřekl jenom milujte se do srdce svého nýbrž také z celé duše své z celé mysli své. A z z z celé síly své ten si v v tu stačit dneska jako o to s tím být doby z vás o. Z neobtěžoval ale se pokusím přeskočit něco a budu říkat to již z toho co je z ale mysli své protože na tomto budu moci věnovat daleko méně času v atd v tom bodu musely na času více co je to se mysli své jsem ráno ukazoval a jsem znovu vás tam s to je do viděl n na tu pohádku nekonečný příběh no. A tam je vysvětleno co je to z celé mysli své v. Kdyby se to viděli se to s tím že by takže který sporné krásy jsou pohádkou odpustit tam hořící ten atreje to znamená česky odvážný. Seděl na koni a jel s ním královně fantazie. Chápat razil žena která schopná z obyčejné buňky vyrobit neví jak dokonalého lidského tvora malé dítě které fantastické a dověděl se že ta královna fantazie nebezpečí života který jenom mně ten atrei může zachránit. A ten a li k rušena koni a on si vesel ve velké nebo sice proti větru a ba činná on tam zahyne. Tak to je tam mysl která je pohyblivá umět mysl v pohybu vodíku vše kupředu nemůže dál tím že nemůže dát tak že opravdu skvělé mně se mysl zastavoval jsem nemohl že říkat to jméno boží a jsem to prozrazovat začátku vzal neštěstí jsem něco správného říkával a potom jsem se dověděl že to je to nejlepší co se mohlo stát zastavoval se do toho se mysl tenkou se mi propadl. Tam někde na do jaké paži mečem krve myšlenek a tak el to je dobrá věc ale s věci konce pohádky. Že to svaté z cestu protože s tou pohádku bytostí tak dalece. Že tím nebo o čem říká stalo se mi to nezdálo semen toho jsem to nebo to byla pohádka kterou která se netýká a v chvíli. Usíná se probudí je u toho u toho draka který se toho tato je dříve nesl od tam kam potřeba kristus toto bych hle. A ten drak mu říká tito nesu tam kam jsem se vrátit k tomu kam patříš a na přece vody máme to v královně sám trans je. A dovezl ho své krávy v an transy neměl koně ho tam do vás že to tak. To znamená naše já. U toho moc naše nás tam do bez nic z našel není zbytečné tady můj den namnoze str říkala otcovy toho nedejte se tím klamat oním musí došlo mezi nízkým vyšším a že se dopouští jak jemné chyby česky. Tak hle je tak královna fantazie mu říká že se musí starat od toho aby byl věrný a aby se snažil vojín trvalý život aby nespouštěl z mysli že to mladičká není tak asi patnáct sis to nás ti letech. A to je v tom věčném mládí které je nejí s vám kasty z vyššího v v cestě z například jez který je od ta se může modlit přistoupím otázky božímu svatosti svou mít žádný nedopatření nýbrž opravdu on tam přistupuje svou duši letem mladá. A tak teďka jiné se vrací potom z domu ten chlapec z pohádky nejsi na tom draku a dole k o duše je ten a rady které zeptejte pohádce zvítězil a mává mu na ho na ho od toho a toho. Čili on je pořád pohádkové již ti a tam ten na tom draku se vrací do svého domova atd toužit jak to dopadlo čili této nová mysl která z našeho jiskra je pohádková ano v. Celé mysli své to znamená že celou myslí se snažím mám dobrou vůli to je osobním způsob přístupu k o to abych se vědomě spojil s bohem abych vstoupil do věčného života. A tato mysl musí se zastavit přitom chtění se dostavila vám. Řeknu jak tomu do olovem mně jsem měl duchovní cvičení ve kterém jsem opakoval jméno boží jsem nebyl schopen doménou boží o pro o to s námi děje to viz co slyšení správné. A to se zastavovala mysl se propadala rád. A teprve potom když jsem se se do několika opakovalo se nenaléhal na to abych se ještě dostal dál se to není možné tak se to najednou objevila jiná mysl která stála napřed stála. Absolutně nehnutá. A teta pravá mysl změnám z zastavení změn myslícího principu ale kdybych jenom zastal podle patandžaliho změny myslícího principu. Tak jsem dostal zase z tohle ku vůbec zase dál. musím přitom mít před tím předcházející zaujetí pro ty věci boží do duchovní svět. A toto zaujetí zůstane když tam mysl zastat zaujetí není vyslovitelné nějak nějakými slovy ani pohybem myšlenkovým není ale je tu. A za zaujatost tomu říkali tele že to nějaké tažení které ho od ne ne. A ona také dale tady mohl pomatení neni ale to co se s ním děje na to je zraje věci která způsobuje že je to první množství toto by to s tím dítětem jako řek bych řízení od pána boha a no a pole to tak zdráva né. Takže když te když zůstane zaujatost. Tak si myslíme že tomu zaujatostí je zaujatost boží od vod o na lidské a. On nás někdo ji tam potom když se to osamoceno o pohyblivé mysli tak vyvstane námi jasné vědomí o tom že on je toho který je nám mi za u já. No a pojem vítězství protože my se vzdáváme své osobní vůle v mysli jenom se. Je to ve že se ježíš neříkal nejenom se myslil také veškerou silou než tělo duší svou tak musím vysvětlit ještě tuhle ty dvě věci hadu protože myš česká necháte mluvit ano mu do toho jak cesta ku né. Co prosím vidím budu mluvit ale tak ještě co je toho veškerou duší svou my jsme si definovali duši on staňte u toho o to dostačující těle pro tento případ na to stačí v kdo se duše v proč jsou tady lidský vlastnosti. A jsou lidských schopnost obojí takže když kteroukoliv schopností jsem schopen jít jako by to byl nástroji od boha mně svěřený takže musím tímto nástrojem bohu sloužit tak tak potom že jakoukoliv pro ruku činnost. Tu svou schopností u. Myšlenkovou nebo duševní let to je činnost která je zaměřena k tomu. Abych sloužit tím co jemně od boha svěřeno k hospodaření s hřivnou do velice těžká záležitost protože při nic nechce přede ještě abyste mysli na dvou židlích abyste všechno co děláte dělali jako hospodaření s hřivnou a protože máte vlastností víc. Hospodaření s lidskými dali čili dary od boha či s hřivnami od boha svěřenými. A kdyby to takhle člověk dělal že by hospodařil jako by šlo o to hospodaření není jsem přitom na pána boha to né. Této může dělat i nevěřící on se chovat k tomu jako s něčím co mu bylo svěřeno všechny vlastnosti lidské které svou mně svěřili nemusejí jarního koho co mně svěřeny tím jsem se narodil. E me zrození tomu před určil těmito svěřeno no a v tom případě tedy nemohu těmito vlastnostmi vládnout jinak než předtím. si jeho s po nás dotaz jak si hospodařil tak nic si necháte pro sebe a tento moment je moment z toho předělu. Moment z toho. mezery které tady mluvím přesto se i na této cestě musí přejít. Že přijde hospodář. Na momentem meze li to přišel hospodář když například se nemohl říkat to ne na boží to přišel hospodář. A kde jsem tou schopností to viz tohoto me do boží užitá nemohl být tak v tom sypat musím nechat aby způsobit aby byl hospoda asi všecko závad čím jsem hospodařil on si to před se dnes. A nevrátí mně nic z toho co jsem hospodařil. On svěří něco jiného ovšem daleko většího na to si nesmím jsem počítat ale to tam není řečeno vyslovili počítali stane s to byl jenom tomu hospodáři nauku jsem si vás to dost dost nebo se jsem věřící protože mám jenom správně hospodařit pro si hospodařit tak tím se dosahuje toho. Milovati pána hlas budeš z celého celé z celé duše své a konečně tam bývá ještě z veškeré síly své že to nakonec v a protože než člověk dospěje k tomu aby veškerou svou silou něco dělal to to trvá. Protože my nejsme zvyklí dej čeho se hrnou veškerou svou silou a ona se tomu stačí malým dát dal tečka naší zaujatosti naší síly abychom něco provedli správně aby se nám to povedlo co bych plýtval silou na něco na co potřebuje dom prstem hnout za ho co to s udělá. Tak vás tady upozorněním na příklad ježíšova života toto bylo veškerou sino. Ovšem to se vrací do ježíšova ale my nemáme veškerou silou svou pokud by to nebyla síla vaše ji tam by opravdu nebylo třeba ani prstem hnout a proto kdybyste jakýkoliv zázrak v ale je to síla vaše tak se musím z mi zjistím že s čím se museli zmizí jen učedníci páně když byl příliš těžký případ na vyléčení tak by to nešlo při k ježíši a řekli o nám to nejde o řekli se nedivím. Protože vy se neumíte modlit. Tento z cizích nebo špatný duch se dát vyhnat klidně modlitbou to o kterou by nedovedete a nad s tím nemocným ze kterého toho svého ducha nedovedli vyhnat se modlil modlil se takže viseli dívali neviděli by k že ho rod ty hnul nebo něco řekl ale von se modlil. Veškerou svou silnou jestliže je. Stav ne to to je bez ale také k mezeře u které staneme že ani jdou veškerou svou silou o to nejde. A to je rozhodující jsme veškerou silou do toho jsi li o to nejde přestože máme touhu veškerou se do toho vložit a ono to nejde te čili nastane po melka ale jestliže. F. Při chvíli se nezneklidňuju ne kdysi je nedostaneme pocit nepodlehne pocitů malomyslnosti. Tak sto vyjdeme vítězně protože nastoupit tedy síla boží. To vede se tomu když jsem tam potom jak jsem vzdal ten život s tomu esesmanovi. Se ocitl před jiřím do šelem. To byly budoucí lékař který tam jsem byl o co třásl strachem. Tak jsem do něho vstoupil veškerou silou velice je mně že jsem vydělal jak se přese strachem zemře a tak jsem najednou zjistil že tato síla to jsem předtím to zažil že nic není moje je také od boha neboť jsem vstoupil rovnou do něho a rovnou jsem miloval dím jako s to byl tato síla ohromnou moc že to. Ni a jiným tvorem a činí boží on za vámi sice udělat kdes pokryt co za devět let před tím. A proto za nesmírně těžkých podmínek ji nemohl z nového žádnou s mystickou pozici dán ku stanu polohu nebo. Kdysi tomu tak přešlo protože prostě mu nechyběla jedna věc a ten si je na ni nám měli jistotu že tam umře ani se odtamtud nevrátí. Mít tuhletu listu bychom měli taky že tady umřeme ale nikdy se nevrátí né. Nebyla blahoslavená jista na protože to co se li umřeme a nemáme právo se jsem vrátit. A to stačilo k tomu aby těch pět věří jenom těch pět měli tuhletu myšlenku že tam jsou ostatní z tisíc dvěstě vedle tu myšlenku nevzali za svou a tak také se nedali ode zlákat ačkoliv to všichni slyšeli tisíc kdysi jsem tuto na to co tady říkat slyšeli a tam bylo možno to říkat všem poloze se nic nemohlo stát. A tady by se mohlo stát ale tam v no a teď když to měl u zavřít a říci k tomu tohleto a na druhé míst ježíš kristus říká a milovati budeš li jako sebe samého a na druhém místě. Ale je to komentář k tomu prvnímu kdybys nemiloval bližního říká jinde. Kterého před sebou nemohl by z toho boha a ten ho co nemáš nevidíš činem jestliže to postavila druhé místo že to jako vedlejší. Nýbrž že to konkrétnější toho bližního musíte milovat konkrétněji tak jako nejdeme konkrétně sebe. Jenom z po men né. Kolik vyprodukuje tvé trpělivosti se sebou samým když doby držíte do vašeho věku se sebou před. To je s a ta je v st a to prosím říkám podle sebe. Tomuto svatou to bylo sví tam sedmdesát pět let aby svůj věk a přesto spáchali sebevraždu. Takovou trpělivost s pro kažte přihlásit když mu když nás ten když nemiluje. A když vás ten bližní pronásleduje ta buďte vytrvali v lásce. se v tomto oboru podařil mám jeden zázrak v životě. Že když ten o těsto je s k dneska po s tak jak ho mohl bral plně ne ten můj spolužáka ze tří tě. Mně bránil v tom abych bych dal mu ku kterou chtěl zabít. Tak za toto raněna po hlava před jsou třídou z mostu žil co všechno jsem nikdy nedělal. A on to bylo li v takže my všechny ty svoje činy se oni dověděl při že byl na moje kom to. A tří zase nad tím pozastavoval že jsem neodporoval jasem v jenom do pořád šel za tomu o jsem nikdy na ven ten se nad tou byl jsem ještě mou za viděl jsem lid a měl ven ženskou kristu po viděl kudy kde bych to našel ale který jsem byl tak zanícení pro tu lásku že jsem toto nebyl schopen to dělat. A tenhleten oni těsto jez se zrozovat koncentráku on tam nebyl v tom otcem. A tak že jsem nemám se a říkali jsem vašemu synu strašně křivdil kdysi se do straně z koncentráku od pro svým. se přesvědčil o této věci do ko komukoliv jsem dal. Přes kusu mu říkat co z po bohu a my to z pak sil. A ten váš syn nejenom že to nestačila zastavoval zkus jen u tvář a vyhnal zatím mu chu obyčejnou mouchu. Moje nadále nebyli tak sil ne dost abych aby aby mu zabránili v tom že tyto mouchu přestal křtít nad a jsem poprvně v životě nedostal odplatu za to co jsem špatného při. teď za sluhu tu odpad víte ten pociťoval povinnost kam musí odbýt žel. A tak jsem tady jsem tam sem se vrátek nebyl uměle k lekla si na kolena a prosím nad třebas říkal prosím prostě prosí s. I ty ses naučil tím způsobem ho milovat toho kterého jsi předtím nenáviděl a to jsi se mnou co hodně veliká odměna pro s. Naučil nejste oddělen lid dosti no a tak dále a on potom překlad co mám dělat. A každý se návod a jsem mu říkal podívej se. Jak se tady učím tomu kdo zkáza tak to zatím protože on se měl nosit tři výtisk jim a že jsem směl nic janem z tady nás z toho brantona se mu učil tajnou ses od vám to a on si to přesto zasel dělat toto zvaní kdo jsem já. A on přitom zrozování viděl k o. Strašně strašnou příšeru ze které měl tak strach že si přišel říkal co s co z je to poradil z s s že to byl tam mne si to nějaký návod trvat tady máš. Upozorňuju vás že. Tento strach před tou příšeru měl svým otřást aby aby sebe neměl rád by vědět co vlastně že jakou příšeru vnitřní né. O tak se všechno tak to asi o tomhletom to co tu ba co bylo třeba říci no tak tak je nám. Bychom z vel dojem věčný poklad z to podobenství on na ten synu že to do sedla pořád dolovat tento život ten smysl jaký v tom podobenství o marnotratném synu. Že totiž že člověk tam získává zkušenosti které nemá ten syn který zůstal u boha. Nemá zkušenosti s tímto světem ani si že tento stvořen svět nebo lépe něco tvoření svět. Jedině vším čemu je bůh obrácen tváří v ale ne zády znamená pořád hod boží nepřestává od ostych ve z toho zdokonalovat tak pak tam taky lidský prvek v tom ten význam že na tom se podílí na tomto zdokonalování světa božího. A tak čím jsem s podílí že tam všecko co od boha promarní a všimněte si. To je přísně o perle kde toho velkolepém viz si jsem v tom podobenství o malo ano synu tak tam také všechno promarní takže v tom egyptě nemá vůbec nic může tato že to noho přes že se na to být s tím že se k. Ale promarnění je různého druhu řek bych promarnění to ne již toho není život druhu. I toho nejvyššího toho není životu vět toho že člověk neví co dělá vůbec si toho není vědom a je si vědom nám toho. O čem že to dělá. Tak například dejme tomu ti lékaři chtěly vyléčit ne napřed mi zachrání život se říkali se vyhodili asi tak zemřel býval by tam při znamení později tu o tak mohutně z oželet že se to mohl pro or protest srdeční komory nebyl to říkal a matka mi to onom mělo vysvětlit. Tak je to s to lékařské neodpovídal říkali jen dvě hodiny ještě svýho života tak napřed bojovali o mu život a teprve od ku o po o ruku když že prý poprvně tam do toho řídit ten klid musí stalo na stěnu ten nic jak to tam bylo naplněno a to se tam pro toho abyste věděli že oni dělali něco o čem věděli že to dělají. Ale daleko ležíš bylo toho o čem nevěděli neboť nají. Synem navodili čisté vědomí které je přímou kdybych exponentem božím be ne při dáš není ničím nezastřely ním a v tom toho že jsem vycházel z každé bych o starat ne. Takže jsem neměl tento svět jako svůj před ze si to jak nadobro vymoženost to byl můj svou ó můj svět toho nebyli moji týrání jím je lékaři tohle byla moje matka a teprve ten svět památka mně v tom museli znovu tomu na učit. A to jedna věc a podruhé to to čtrnáctkrát museli opakovat ku tak země navodili stereotyp schopnost vracet se do tohoto stavu vyprázdněnosti. Jak který vám není dán protože na vás tak není not do to nedělal ale jaká je to jedinečná vymoženost protože mám kdykoliv možnost když zamítají dneska jednám několika jsem to udělal se vyprázdnit a nechtěně samovolně vyprázdnit svou kde samovolně sester roky. Aby se toto sto lety muselo by po bez ku zdržel když se ráno probouzí te z ode o spánku jsem to do pod neříkal je tomu s opak koncem nebližší děláno. Tak přicházíte z takzvané tapas znamená v odpočinku z odpočinku u boha říkají indové musíme jim věřit a člověk by nebyl schopen trvale žít jenom v tomto světě ve vědomí tohoto světa kdyby si od ni je to ve mně na odpočinou. Čili ten odpočinek je stejně důležití jako ta činnost tomto světě. A jestliže ten člověk potom rád se probudí. natrénovat stereotyp vstoupit do tohoto světa tak zvaného svého nikdo mu ten jeho svět nebe ale on se pořád dělám v tom svém a nabývá stále dokonalejší schopnosti mít tento svět rád an mít ho pro sebe v. A tak to je cesta správná sice ale trošičku. Jako par pas o koho jo nepřímo. A takže. Vzdáleně to vypadá jako říkám nejde docházíme ale tím že milujeme jen tento svět tak tento stereotyp není zbytečným a my tam můžeme je. Poněkud lepším způsobem promarnit ten prosit. Tento kolik lepším způsobem promarnit tento svět že umřeme jako zvíře. Na tomto světě v dokonale promarněno kde že v okamžiku kdy umíráme nemá pro ten následek jakkoliv umírá zvíře. Když například které tomu se že v tom transu s těmi husami li tak zase my všichni tělesně mrtví protože mi jsem tam neměl tělo tam neměly tělo jako bychom nebyli husami nebo člověkem. A je to důležité proto že ty husy si uvědomuju že jsou také netělesné a dokážou být tělesnými husami jenom protože si pořád obnovu něhou svojí netělesnost v tom tranzu kde je si to obnovu ji člověk si denně obnovuje. Svoje spojení s bohem ale neví o tom protože na absolutně tichý atd ten je absolutně pohybový a proto tato byl o z něco jiného než tak tichost atd klid u toho boha tak jedno zlého nepřejde nemá to spoj o nematou most mezi sebou a my si tím stereotypem vstupu do tohoto světa neuvědomujeme protože jsme byli ti chu božím že. Čili kdybychom také umřeli potom na konci života v pro mohl ha vše je v tento život el tak bychom vstoupili do se do tohoto do tichá. A nebylo bytost špatné ale chtělo by to mi o tělesné školení další a toho se nám páté dostane čili. Není to definitiva víme neběží ani pro toho svatého ani od tohoto obyčeje pro mana vší do člověka před a je to prostě. Způsob kterým se sv. Vstupuje a kam sestup věku boha jsou mnohé příbytkem v že to tam jo v tom ti chovat kdo tam aktivní zároveň trpní proto co na terezie tam stejnou měrou o tak s mým jako je trpná o na to si žádá svatý nemoc je do od aby byl by dělal svou vlastní vůli ale nemůže z taky dovolit vyšel na úrovni ve svaté terezie aby tam o jenom čistě trp o je tam podle vůle boží činný takže když to odpovídá vůli boží tak ten svatý. Vás. Vyslyší ježto do povídal volit tak nemůže vás li si protože by to bylo proti vůli boží ano stolem v jeho vůle. N. Takže dejme tomu kdyby se se vzdali své lásky jsem teďka provádět protože přeříkával ale tak se je te lásku boží není kdybyste se vzdali své duše je ne. Tak tam zahynula aniž jsem to na za mine může vydat pod říkali kristus kdybyste se vzdali el dejme tomu své mysli znamená která si přeje něco dosáhnout dalo zde zatím pohybem tady ze vzali pohybu který stojí mezi vámi a bohem ze aby se vzdaly veškeré své síly tím že svou silou veškerou šli tak se dostatek síle boží která zastoupí vaším veškerou sílu ale. Do lidsky veškerá tělo na to zaujatost na všechno záleží i dojemně říkali že ta zaujatost je něco co je charakteristické pro k se za svou cestu že oni na to jdou technicky a to tak znamená asi jejich dvacet let v naše je dva měsíce postupu ano to zkus tohoto vámi sice to co voni za dvacet technikou ono to je technikou nezaujatosti ven z je tam zaujat jenom tím. Sám sebou umřel byl do nějaké věčnosti že to je není za od rozum či bohu. A tak. Tak je promarněné pane nějakým technickým způsobem i to se na tak si promarnil daleko více takže se na tohoto života je promarnit ale to je prostředek tím že on promarní jaksi z po me na otcovský dům kdy byl nepromarnil a ne že při tak se od prosim bez poměr a my ale všichni meze jestli ale povídám si pro že neklamaly ti kuje ne svoje jídle pojeděním ze při. Ale jakmile začneme a oni vám jakkoliv dění značně ale on jedění s vepři tak el také si vzpomene přitom na otcovský du. Tak zpovídám že ta prasnice oprávněná minulých žádala aby se s nimi taky nažral abych si ho taky viz spal když. Stovky krok stání jsem mluvil jako ona to bylo dojemné a je toho způsob zvířat dali jsou daleko přít o nějž kdo to prasata než al daleko uvěří jejich než lidé ano a tak se všechno o promarní od li vám řeknu kousek na mušku. Náboženského textu vloženou do protože to podobenství ježíše krista vám všeobecně známé. Které předvedu no si koho lidské řeči chtěl bych říci když se narodí na tento světě tak viz sami si to nepřikazuje te je to příkaz žít odněkud s tím než od vás oni se oko všichni starali starají abyste zůstali na. Živu a někdo jiný třebas si přál aby se se narodili ale nebyli jste to my kteří byste byli o tom přímo rozhodli ale si nepřímou o to se ze nebude ba by to byla dlouhá přednáška předpokládejme že z nějakého příkazu mým z byli při voláni jsem do světa kdyby o tomu byl náboženský člověk tak nabude si založený člověk tak bych řek. To takhle. Celý vesmír je řízen bohem tato potom šel na při k o lidskou. A v tom na řízení podstatnou složkou je. Že něco odněkud někam spěje že si něco nic nestojí ani si to staří řekové věděli. A v tomto přikazuje také ne poslání člověka člověk na této planetě své poslání po víme dobře. Nemá je třebas na marsu najde let ten život lidský neni ale tady je jim tam s možná se daleko široko. Nemá něco podobného. Ne která nám slouží k tomu abychom mohli provést tento příkaz budeš živ jako člověk. A to je přesný příklad bude živ jako člověk a budeš plnit úkol člověka jenže za pod a ještě tam se nábožensky potom potřeno psychologie jenomže ti bude žít jako člověk tomu nikdo téměř nikdo nerozumí to neni. Něco tady vyvede jež budeš tento rodinu budeš tady nějaké zaměstnání nýbrž to je také ne. F. Myšlenka je v tom také obsažena že z věčnosti pochází už. A jedině pomocí tohoto lidského života možnost do věčnosti se vrátit vědomě se do věčnosti vrátit a tak. Máš žít a když tady žiješ tak se do věčnosti během tohoto života ale ne po smrti bráti už. Teď se jednou v teď uvedu kus náboženského vyjádření téže věci co nebude zdá že to totéž. Na ve svěřeni téže věci a okamžitě ho vyslovím takto se do psychologické řeči. Ježíš kristu s mluvilo mnoha podobenstvích jednoho z nich které nejlépe je známo je podobenství o ho hřivna. O z podá z který odchází svěřuje z jsem na svým služebníků zřejmě vybraným jsi li své hřivny potom o to své řídili ne jejich své aby s těmito jeho hřivnami hospodařili nikoli jako se svým nýbrž jako s jeho majetkem v tomto smyslu jim předávat ti hřivny. A ti ti neslibuje jim za to nic všimněte si v tom podoben si není z li toto dostanou a oni hospodaří nečekaně hospodář přijde a žádá aby plování ten který měl jednu hřivnu říká a dostal jsem od tebe pane jenom jednu hřivnu jsem si říkal.