Karel Makoň: 87-24B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

to se od doby jenom jednou při mnou a kdyby se mi náhodou nepodařilo ví. Z něco dalšího vydělat upadl bych u tebe v nemilost a tak se míra či zakopal abych neprodělal aspoň to co mám. A po se si z toho toto povídání nakonec znala to říkám od pátek protože ve nejvíc důležitým. Tam je ten text přeložen v jedno se tam obou řím na po pěti na potom ve to jedné ale on říká. To si nemohl o tom živnou by sis neodvážil s hospodařit aspoň přeložit penězoměnce tu mu o ni bytí dali nějaký úloh a a takle nemá č ani hřivnou ani o dokud by v onom z hle a tak ti říkávám tomu neříkám hospodaření za touhu rozvádí jim k tomu řikam za pálení a k tomu jsem nepovolal. se povolal k hospodaření když máš málo měl si s tím hospodařit. A proto neznám jako svého služebníka aby vrhu vývoj chtěné do temnot vnějších kde bude pláč a skřípění zubů. Po lid text tohoto prvního a texty který se dovede ho který měl dvě hřivny. Hospodář ho pochválil že za dvě hřivny získal zase další dvě. A říkalo pod nezískal další věřím mi všimněme si a on si stále další dvě tři ni to nebyly nikdy věřit mi toho hospodáře ty tam předložil a s nimi ještě věda vší řím mi čili nic z nenechával tomu kdo s těmi hřivnami hospodařil. To je důležité abyste si to uvědomit co to co chovali paměti. A říkal mu zaplaší jdou nově no zpola ženou hřivnu dostaneš jedno město a ne nějaký počet hřiven ale jedno město. Takže do měl věřím mi na s podařené dostal dvě města do měl. Pět myslíme na povaze no dostal pět městě tu bytost v chodu onom aby to co tady k tomu. Textu psychologickém. A všimněte si na tomto podobenství že za hřivny které nebyly jejich tu a ze kterých světu nahospodařili stejný počet dalších hřiven. Že za ty jsi mi on jim věnoval město o to by nám mělo připomínat nábožensky mu že je toho příbytek u boha neboť kdo z vás tam symbolizován jako bůh dne kdy přicházíme nevíme měla přicházelo proto se jiné i vy a tak dále. Čili on za tu toho služebníka který dobře hospodařil uvedl do města na by řekl je to město toho z podá řeči že to město věčné čili je to ten příbytek u boha o kterém mluví svatý pavel že v něm velká sláva připravena pro člověka od věčnosti znamená ten si teď od věčnosti připraven a nenastalo tyto vize se nastat teprve když se to říkalo nebo tak nějak nebo než když kristus po stal. Pak kázal tyto věci tak tohleto je náboženský výklad. Samozřejmě abych musel tento text takle třikrát nálad při by ho přečetl z bible aby tomu věřili že to vopravdu stát že by nebyli třebas ještě ví. A potom by se pustil jeho psychologického výkladu o to co bych obdobně jako tam na tento život nebo do tohoto života jsme se nedostali z vlastní vůle když toto vezme hodně mírně také pro z vůle těch rodičů. Jo si přáli mít dítě mějme na myslíte nejen užší případy styl li se k sál lidí že ano či z podle přání rodičů jsem se narodil nikdo se neptal který se narodil z podle přání rodičů kdy si přejdu být tato světě nebo nepřeji. Toho ještě se rozhodlo před narozením takže jsem přišel řek bych. S doporučením to porušením rodičů mluvy z doporučením rodičů protože jsem jsem přišel zároveň z příkazu přírody tam matka neumí věrou by dítě. Jedno jedna buňka neděje ráje oplodněna a ani živý o na tam matka jak se to děje příroda dní působí tak. Při kázně tak. Že z buňky se postupně se živočicha mořského a po zevního stane za devět měsíců člověk. A no tak z čí je to příkaz je to příkaz přírody. Neboť ta síla se nezmínil jiným jakmile děl k tomu svolení a to dali rodiče jen aby sedě narodilo. Tak si to na potom na příkaz takle se to bude mít ani jak se to neděje než podle příkazu přírody víte to si kolik z vykládám nikoliv v jeho přírodovědecky ve stejném pořád ku o úrovni vědy ano nemohli poznat je říkat. A teď jestli to dítě se narodí tak samozřejmě od ničeho učí aby se stalo zprávu platným a. Své právním pro společnost užitečným tvorem lidským který by něco znamenalo pro sebe i pro společnost i třebas prostě rodičů tu je vedlejší. Ale to dítě se může zvrhnout nemusí to dělat tak dále jenomže jestli je to příkaz přírody a máme li si vyložit toto podobenství jako příkaz přírody tak ve svém výkladu musíme post potom z ku jinak. Je to příkaz to mít tu ty jsi nemohou přikázat jak se to dítě vyrobí v tom mateřském těle to je věc přírody toho tej nemůžou předložit účet a že to takhle ne je to tak je to co není v neděli město bude muž nebo žena i. Z ale ta při za dávám přikázal a vlastně aby ten člověk konám ten svůj lidský úkol na tomto světě a co je tím lidským úkolem na tomto světě kdybyste men mohl si myslet. Že to narodit se něco své provest do prvého nad špatného relativně dobré nad ni špatného a se starou na umřít tak to je pochopení které jest zcela správné a cela platné pro zvíře. Ale pro člověka kdybychom chtěli atd ten tak se na život přenesl na člověka a tak bychom člověku velice křivdili ho protože člověk je víc než zvíře a čím je víc než svých hře ho. Že oproti zvíře je ti si přeje sebe přerodu z. Tak dítě dostává do hlavy v obecné škole a od dalších školách a od svého prostředí něco co mně ten by za kód bylo. A co bylo ponechalo na úrovni zvířetem kdyby nebyly tyto vlivy okolí. Ale ty okolí ho nutí k tomu. Aby dětstvím přerostl o nikoli zvíře svým způsobem znamená dokud nového a i styk jinýho života. Nýbrž aby ho. Tom mládí přerostlo do ho duševního mentálního života. Čím můžeme svým s že člověk se stává mentální bytostí jana o prosti zvířeti v tom dozví pochybuji že u ko něco jako mysl do u zvířete by se to je chyba tam pro existuje jenomže to zvíře nikdy nemá touhu sebe přerůst to chce zůstat na úrovni svého stáda nebo svého druhu a když to to člověk naučí něčemu jinému ale tak on to říkám mechanicky. Neví co to dělám ne a vrací se řek jsem mu způsobu. Takže tohleto. Není tedy způsob lidský člověk se od svého mládí je tomu se veden ale je tím veden taky svou podstatou svou přirozeností lidskou. Je vede k tomu že chce být neříkám tady třebas nejlepším nebo nevím nebo jeho při taky to jednoho ale mně přerůst své přesto svojí úroveň takže on se pořád předbíhá odkud pořád jde kupředu to zvíře se zastaví na určité úrovni tak že ta opice která na přece víry který než člověk po narození nemusel nestát ani dost nehne ne. Ježto člověkem zlý ve všecko celé prostředí a on si z něho to je něco jiného než co zvíře. No to víte tím za bez pečuje že s tou svou znalostí jenom existenci pod měr ve jste z toho jsem si ve jsem prostředí tak aby pomohli ve do se další pokolení pod o měla jsem se pro klid vjemem. Takže to jedna věc čím se liší člověk od z víře te a že se stane mentální bytostí a myslí si bytosti řekneme česky. Zvíře pomyšlení tolik nepotřebuje ale lépe vozy z tolik nepotřeboval ho taky potřebuje a taky přemýšlí ale ne tolik není to jako vedoucí prvkem jeho života a ne příklad vidíme že jedoucí prvkem života psa a je čih. Smysl ale nerozumí. Vedoucím prvkem třebas včely která je velice schopná ještě setkat starší než člověk na této planetě není zase rozum za za rozum nemá ale všechny ty překlad tak čidla a jakou nás z těch z orgánech co rozumí stěna po celém těle. decentralizovaný způsob řízení života a je přísně specializována v tak čela a pomocí těchto při děl pro z místě mých po s živým po svém těle. Přesně provádí jak by to nebo nedokázal člověk zbylo třebas medu a všechno co s tím souvisí typ lásku by not pojem mistrovské dílo a kdyby se se v nemůžete se zeptat včely jak to dělá a taky neví jak to tam matka neví jak se s pro dítě rodí žila a nadto vyrobí tak čela způsobem že to podivuhodné jeden jedna buňka stejná jako druha váže šesti bo a tak dále. Je tedy zázrak přírody protože je to jim vrozeno ještě bych které se všimnout jedné maličkosti zvíře je vlastně všechno vrozeno kdežto člověk je poměrně málo vrozeno ale nepoměrně více se musí k tomu naučit v tom životě takže dejme tomu ne řeč lidská mu není vrozena a mu vím nějakou. Řečí v se naučit. Zvíře se neučí žádné řeči signály je to je řeč ale to jemu vrozena kdybyste osamostatnili třebas do kou stát v kolo a bylo učil o ze stáda. by dorostlo teprve opustili ke stádu tak byste ke své radosti zjistili. Že toho se dospělé rozumí signál on těch okolní zkusí přesně tak. Ale nikdy je neslyšelo ty signály. Na vás ještě ne tam když do mate o samostatně svými signály do ona neví že to nerozumíte dnem tam ještě metali kterou jsem vám naštěstí rozuměl svými syna ale nikoliv lidsky neměj měli to vrozeno. A a tak je u něho vrozeno všechno a nadto vrozené to zvíře nevyroste. Kdežto člověk kdyby nevyroste byl na to vrozené tak je ubohým zvířetem ubohým z že byl by zvířetem ale proti tomu. Projde své kdyby ještě hloupý již je v musel takže to by mně musíme být všechno rodiče. Tak vám říkám že tady začínáte rozumět programu lidského života. Přerůst sám sebe. Jenomže my dobře nevíme kam se může člověk před u sebe před u z takže ho nutíme k tomu aby se uplatnil v tomto životě aby se přerostou smyslu že by se naučil či stát po ti do toho bude potřeba nějaké to byl základní vlas prostě vydobyl které se hodí pro život ve z po dosti atakdále schopnosti vypěstovat ale netušíme bez kaje jsme tak daleko že ještě. Je jedněm něco. Nějaké nutkáním které je u každého člověka tak snadno nepostřehujeme. Ale které například postřehnutelné u vědce nebo u umělce že bych u takových ž bič jak lidského života tito špičku nový jedinci z si přeji něco o pro své okolí udělat začnou lehčím způsobem od toho umělce. Ten napřed sleduje vlastní umět jít cit s nebo o bohu a pro svou radost třebas si hraje v na nějaký nástroj nebo něco skládá nebo něco spíš že. Ale to netrvá dlouho zjišťuje že jiným to také dělá dobře a po je pro něho potom taková a objevná za společenská těch jeho schopností a vědomostí takže dříve nebo později každý umělec píše nebo skládá a pro společnost. Není to otázka peněz nýbrž otázka jeho potřeby společnosti sloužit. A tady zase je ten veliký rozdíl mezi zvířetem a mezi člověkem zvíře neví o ten si by joze z rostlin jsme voze člověkem takže slouží především sobě as svému stádu nebo svému druhu že to stádo o ten druh jeho slouží jiným stádu mu jiným druhu o na rostlina matka nadto neví nebože udržel rovnováze nějakým to ona neví dovíme mi dneska přitom člověkem bádání ale že to. Neví tomu nevadí to tak bezvadně že touto symbiózu s použitím s ostatní přírodou vzniká a i rovnováha v přírodě a nedokáže poručit to jedině člověk že tomu nerozumí. Se do toho vložit svůj vlastní rozum od tady rozum na to nestačí kdy se při někoho kdy musíme trošičku zeptal dycky přírody ne pro děláme. Například teďka třebas byl s tou u po staletími obé by bylo tedy kočky v podobě rysů o tak dále třebas tady na šu nově v čechách je tam zavádím protože se pro zmohl vám vysoká věř takovým způsobem že škody svému okolí a jenom tihleti maso rohu ti jsou schopny to udržovat rovnováze. tam zabydlí bylina slovem skutku podobě osm set kusů od jsou tady i v čechách nám na šu nově. Tak tohleto je rozdíl dal vší že totiž člověk je si daleko být vědom než z víře. Z souvztažností se svým okolím i kde pro za rámec jeho druhu je to za rámec to byl namnoze i národa protože jsou při to občané statky. Jde to někdy i za rámec do třeba začít dala sie než se tam bádání co takového ano. A to proto samozřejmě nemůže toho zvířete chtít pochopitelně ale to nám napovídá o to mi bude něco v že tady je nějaký vývoji toho člověka který není ještě nad od vše. A o tom že není dokončen to sebe denně vyd mně aspoň nejen že se větší lidské utrpení a lidské ještě z jakého štěstí pocitu štěstí je schopen člověk jakého zármutku je schopen člověk to není schopno zvíře. Čili tak exaltace z obojím směrem je daleko větší než u toho zvířete znamená proto nám napovídá něco porost spěti. Těch schopností duševních toho člověka který je daleko větší než toho zvířete ale nemůžeme dost dobře předvídat kde to končí ale víme jednu věc že většina lidí a mate tady jednoho před sebou jo právě utrpení jsem neměl mládí dost. Když při vědomí operovali znát krátce co jsem křičel pěkně. Protože právě utrpení člověka prudce vychovává ne vždycky k lepšímu člověku ale člověku který chápe věci v širším rozsahu než ten kdo je k vychovával jako tenkrát nebo aby se mu nic nestalo a tak dále jak deska tendenci prodělat lidská společnost nejsem proto aby se dítě týral ve by se podřizoval takovým. Znásilnění věcem jako u toho operoval za vědomí jako vzor u ale přesto bych neschvaloval. Při výchově dětí aby se tomu děti zakazovalo ne tak č nebo ne raduj se příliš v nás tou duší. Čeho se raduje z mým způsobem nebesky může hoden se si mlátilo takle o to radost nebo dokonce z rozbíjí ne proto se musí se osou taky krotit ale zaručeně bych určitou míru mu o do si to nikdy popřál se proti roste. E me rodila nemohla pochopit jak jsem třebas. Asistovat přitom když moje první dítě s posty věky dětské neuměl ještě chodit s kázal malo něco co se mu tam dával. Pořád tak nacházelo ten zase dal dovnitř o to se hodilo ven a potom. Se přímo vztek dalo dělat toho se hlasy nazpátek do něho zemi nebo tu k domy na zemi. Tak a pak si ještě li kou pokročila a přestal jsem s tím. se o tito způsobem učil nejenom volnému pádu že to objevil jdu s tím do jsem řekla bude s zrodil ten dům tím nýbrž že jsem poučil vnitřně růst. Aby totiž to dítě se naučilo vám se radovat. Aby se naučilo tak je mouky ne tak nás svým jako to dělali lékaři na ale když se obou obojím naučil. Tak to dítě pokaždé taková lekci duševně vzrostla. si po o to jenom na svou sedum na čí mám dvě ne tam na či anička jak přišel z nemoci se po velkých o po pali jinak na ruce něco na sebe strhla. Ona přišla o úplně vyměněna a říká nemluvně nám se ne hlásila seděla na boku někde v rohu kuchyně. A jakobychom byli cizí. A manželka na tím plakala říkal co z toho dítěte tentýž den nebo čtrnáct zní kterého vizi udělalo i o na nás nezná jako vlast měli předal chová se tak bázlivě jako by někdo chtěl dokud chodit nebo co not to bylo velice bolestivé oni do možná strefovali do podobně tak není divu takle dívala na všechny těm vidět těma dětský obočí ale co jsme pozorovali je řeky čtrnáct zní duševně vzrostla. Musím bylo dítě o rok starší mentálně o rok starší. Ona o rok před ho měla sama sebe takže dejme tomu vlivem toho bez toho operace bych tak řek na tom dítěti ona když za v šesti letech do školy. Nešla cestě de do školy. Tak ne nějakým z lásky nadání ale protože mentálně šla tím utrpením kupředu. Uměla číst a psát takže si to bude oněm z obou pohádky nešla do školy co stromy z takže tam něco strašného staly znamená pozor a proto tak že tito šlo tomase teďka v praze nějakého petříka znovu čát koho a pojat klam ut prostě ten k tak se se školy k učíš napsána ale od amen dává pozor. To že tou při lekala si. Hle výborný inteligentní dítě ale pozor nedává o si o sil vyloženě hraje. Ono chodil takové do vůle k ky ano. Že v tomto případě o něm ve druhé tří se svými ta svázaná čtvrtá třída v jedné třídě o mně by to byl sku již je tak baví ještě toto tam tes do říkaje do dobra jedno omyl mne. No tak co s tím. Tak začátkem školy dokud v přinesl nějakou pět ku ale byl na tato jenom proto bychom naučilo dávat pozor takže co vám tady řikám to není tak jednoznačně platné ale hru ba pak platí že utrpením je radostí člověk roste a. Roste. Tolik že z víře které tolik radosti svěží natolik žalud svěží do také nemá ten nemůže vůbec pro to taky tak bych jen úst a neroste doroste někam tak jsem ji ve to o slovu protože se dovedl radovat. A. Že to byl tak jim velí chce být s s s but mi a před tím taky roste jenomže mu tuto vás strašně dlouho a on je ve třiceti letech ještě mládě. A to to by byl o nás pozdě byste ne. No ale se nebudu těch to by bylo velice zajímavé kdybychom si spolu k tomu li po osy se o tom nebudu dále zmiňovat míří někam jinam. Jsou lidé kteří celým životem bychom mohli říct jsou vychováváni negativně to znamená především v jejich životě hraje roli utrpení. A jsou lidé kteří jsou vychováváni po jsi ty mně všechno radostné je podněcuje k něčemu lepšímu kdežto tamto co will zarmucuje ty lidi se to je přímo nepodněcuje nýbrž to se každý napřed teprve potom že to srazit tak je to podnítí k něčemu vědomému si pamatují nebo touha víš. musím říci a osobně jsem od začátku svého života byl především aspoň těch prvních letech čtyřech nebo pěti byl jsem veden zármutkem utrpením čili negativním způsobem takže vím co tohle to mělo za následek v mém životě že to otevřelo obzory. Které bych byl jež štěstím nedosahoval z pomalou od toho ten fyzický život takže mně beze do školy šestileté protože jsem byl při slabé dítě. Ale jak víte pořád jsem jako slabé dítě ale mělo to s vnitřní následky. To utrpení především vnitřní následky totiž člověka k člověku se otevírá oblast k. Která by byla zavřena kdyby člověk trpěl protože zvíře nebo nedovede takle trpět. Tak tato obrazu svého mělo za jsem na to. No a on ne za prost medu nevyroste do toho do čeho vyroste člověk je taky jeden důvodů nejenom ty vědy nějaké. No a jestliže teď jsme si řekli že to vypadá pořád jako v nepřetržitý růst tak vidíme že se ten rodu zastavuje. Že kdo slepě li člověk za pro neroste fyzicky dobrotou vedlejší ale že třebas čím je starší tím méně se bůh svém prosim výjimka pane hlava tím me něco musí něco podnikat víte on přestává být podnikat. On přestávám doby jsou výjimky prosím to přestává něco chtít on se prostě jednoduše připravuje do hrobu. Kdyby se ten pan hlava jenom si pravdou o protože dávali je a že chorob na to do host. Ale protože pořád něčím žije tak tam ještě není vám mohu říct že totéž platí o mně protože pořád pro něco žiju tak ještě v tom hrobě nejsem no. Taky dělal swami dobře cítil mám je mi milo že to mohu jako v prvním lidem na světě v tomto prostředí zde předvést. Přednes. Do potom do pro na tu pásku v tom to od neklid díval ale pro ho tam nebude z toho řečeno co je řečeno tady pro vás by to nepotřebuje ani a odtamtud si získával byl to bohaté na pásce vy máte o z tam rosy přehrad nebo co. No ale a u který prošel utrpením velikým pro denním platí to co říkají indové že tento dualistický řád je taková houpačka. Čím víc jsem vytkl oni z nastanou utrpení tím si schopen větší je na dosti. Kdybychom to řekli náboženské stupeň po dovolit přitom měla pásce ještě tak bych řekl blahoslavení plačící neboť oni budou potěšeni řekl ježíš kristus. Že si že tyto vyložila jinak toto je extempore tam nebudu uvádět a myslela si že to po smrti potěšení a tam nikde není řečeno po smrti bude se po těšíme budete potěšení táhne a si myslim že tím pláčem můžeme rozumět veškerou činnost která je namáhavá to nemusí být sil vy si myslím že tak dívám na proto jak se po za to všechno roste lid jsem že město. Tady žena nahoře el že to vyžadovalo hodně pláče. To měl zatím vidím se vy jsem si taky radosti samosebou ale jsem si zámku protože tam se člověk čím bojovat. Oni se za nic by se muselo jít a to o bezbolestně nejde a či než se stal čili i tím větší bolest to způsobuje ale zaseto způsobem většího rostou uspokojení takže ono se to tak kopačkama se rozumu pán na plné na tu milost. Tak tak řekli bychom dál. Je tohle to účelné je to konečný smysl života aby se takle po pavel že radostí a žalem. Když si přeložíme to podobenství které jsem tady řekl ježíšovo do psycho lidské řeči. A jeli pravda a co on řekl bylo bylo li to dobře psychologicky lid pozorováno. Tak i tam něco co nám stala by činnou skryt v tom že člověk tady hospodaří s něčím co není jeho všechno od přírody svěřeno přírodou. Při nerada diktovala tedy o způsob života rodiče její jak se z toho zárodku dělat co jsme od to v tom musí zevně dělat příroda. A matka taky neumí udělat to dít těla udělá protože noha takže tady v platí. Že my vlastně na tomto světě o to podaří me ale my omylem se domníváme že jsou to naše věci. A voni jsou to věci přírody a v přírodě to patří proto člověk kuje tak dobře trp není tupě zkažený v přírodě že on tam také patří odtamtud vyšel a tam se mu nejlépe žije i si to patří přírodě ten náš život tak taky všechen užitek z toho našeho života patří. že v přírodě a ona s námi tu je to podobě chorob o dobro konec v podobě smrti tu. Tuto podobenství není žádná smrt prosimvás uvedena ve si koly svým velice dobře vyvážené podobenství tam nejenom přišel hospodář a pak slova kolikrát cenná život to a co si dělal hle že ano. To je tou váhání a myslím že právě příroda dovede velice nemilosrdně účtovat když se objeví v člověku nějaká závada třebas fyzická ale i duševním tak by si mohl spočíst čím si to postupně davy miloval jak dotoho dorostl kolik jsi udělal kolik hřích kůra hřích kuse dopustil než se dostal k nebo oné chorobě nebo k těm nebo o. Něm těžkostem noho je to přirozené že ten organismus chátrá a se chová sebe i k tak musí se zemřít. Ale tady jde od toho že se mu to tomu člověku jeví jako zk plavání s milostí. Tak vím říkají mi mnozí lidé kteří také ke mně chodí ke zpovědi kde jsem si to zavinil. Ale jsou teďka mohu dělat. No tak na to tady od pojatý odpojit toto podobenství neni ale protože jenom chci říci. Že i jestli si nepřivlastňuje ten svůj život tak by si neměl přivlastňovat ani účinky toho svého života znamená neměl by si říkat to jsem si udělal pro sebe a myslím pane na bo že to je její vět nejlepší vaše vlastnost tu by to děláte pro sebe. Do mínili že vám to dělala prost ale víte dobře že nebudete věčně a že by to někomu o sloužit a tu si vzpomeňte se mnou na heslo nějakého martina utekla který říká i kdybych věděl že bych zítra měl zemřít ještě dnes bych postaven s a pro koho a pro koho a a to byla jeho dobrá na. Sem ve tak i špatné a to byla výborná as ještě dnes bych postaven st a vás prosimvás nechci dva proti manželce. Ani máte si že stavět na nohy vůbec ne ani one si prodlužoval život ani trápení ani práci na chalupy je tato říkám přeberme lidi konkrétně abyste dobře rozuměli u mým do budu od ku no ano pořádku. F. Tak neni nebi nesmí je to vidět ani pochvalu ani z m ani něco jiného ano ano je toho kdy se mi nabízí tento příklad ano. A ona ho. No ale jestliže ten člověk si nepřivlastňuje nebo zase si nepřivlastňovat. Ten život z vůli jakoby byl jenom pro měli nýbrž ho odevzdává třebas budu si pokolení to jedno tak začne žít vyšším životem ne to není život s vět chce dnešního ražení v život který jde do hloubky. To není ani život filosofova ani život na odlesk do člověka to ještě většího utkat. Protože on se se do tří dotýkat základů života zkuste si to přátele toho co jste z s největším nasazením svých sil. Největším sebezáporem provedli zkuste si si to neb při vlast. Tak jak je toho někomu toho věnovat. se budu kázat na vás abyste synem se že potom ne potom ale vím ale mám na po paní kam lidskou plzni to velice mnoho peněz si viděla protože je při do koho ocitám penízem na koše lidi že ano. A ona vám to dovede obratem ruky rozdat. Protože ona pořád nemá nic a mohla by být za rok na nepřeháním milion nemá nic. A když není o tom říkal. Tak ona říkala jsem byla tak odměna tím že jsem že se to bylo někoho uzdravit. Že by byla odměňována ještě tím že by za to něco měla. Tak by to nebylo rovnováha vás rovnováze nebyl to rovnou vážné tak se stala mám za to brát peníze. Co říkal panika mi z kam be a jak ten peníze sliby si peníze nebrala tady prodlí nevážili a když to bude drahé. Tak oni si toho budou malý vaše člověk o těch vašich na nabudu to z ti to říkal při z těla tam toto rodu mi to tak dále zela a o to pod věděla jsem si dával kolik dalo podivil zda otcově zvyku ale protože ji se ničemu nenaučili. A když to bylo nějaké škole bez o to museli platit v ne v neseme platí děl na pět řekové škod tam se konečků učili taky z něčemu naučit presto museli zaplatit jsem takový pod poražen když přijdou o z pode na svět semene tu na pro zaplatil jako taky svým ano na že zkazil žaludek pravda ale to je křik říkají skála tudleto jo aby že me rodil jenom věd na moje se na tom to schopnost ale v si to schopnost dělat silně pochybuju. Ale vám to říkám jenom proto abyste viděli že když se stane to co v tom podobenství je znázorněno že si ten člověk. Nepřivlastnili nic z toho pomocí čeho si vydělal další hřivny. Že odměněn jak se tam říká zhůry nebo od hospodáře tím že dostane místo jedné svými celé město. No co to je to je ukázka toho že člověk může růst za své lidství že se může u úplně přerůst. Nemůže přestat být tím obyčejným člověkem který zde žil určitou dobu a tady taky zemřel. Je to takové ji poznal a takže mohu mluvit o nich jako o hrdiny života když se si zeptal nad proč tak šťastně umírají oni říkali protože nic nemám a protože jsem všechno svého života věnoval ze všeho jsem složil účty a kdyby byl například v něco dělat co by se mi nedařilo tak jsem nebyl než čas. Nic protože se mi to nedaří ale že to bude budoucnosti k ničemu správné ten člověk šťastně umírat s no ale co tím chci psychologicky vzít st. Že v lidské duše jsou také hlubiny do kterých člověk nemůže vstoupit karmy návod na toho nedá když všechny učím ky své činnosti se všech učím kus líčil dosti vzdává si to každý zkusí věc experimentu vzdát se účinků u svých schopností. Ve prospěch nějakého celo ku a uvidíte jak přeroste který ještě člověka neboť ten člověk přestane být jenom člověkem a začne být tím dobrem které provedl a tam nejsou hranice. Že člověk který dělá nějaké dobro nemůže dělat dobro absolutní jenom relativní. Je otázka jestli tato relativita nemá někde pokračování víte si myslim. Že lidský život v tak jako vidíme z ty sedmdesáti pěti letech. Je řada posloupnost. Která a komu wer bujet k nekonečnu blíží se k nakonec z nikdy se s ním nespojím ale jak jsme z toho z nekonečné přírody mysli. Tak se to mně se vracíme a vracíme se jiný než jsme z vyšli. On něco jsme obohaceni zkušenosti tohoto života. A proto mohl vedle tohoto podobenství lišit udat jiné podobenství o marnotratném synu v je ten marta by se tedy všechno to do hlavy že toto vám protože semen. Najednou byl daleko lépe u vítán otcovské domy než ten syn který tam dostali jsme promarnil. Kde ve starosti mi které který jsme všichni promarníme celý tento život ale o promarnění na promarnění rozdíl. Když to děláme potem o tele. Ve bych vizte sich od než ten byste o kolik nebyl bych hned ba tam jsem ještě bych jeden strom postavil kdyby byl zítra zemřu je to. Pořádku tak také byste sama si ještě říct. Toto jsem ale do takové dal řeči kterou tam provedu dobyto možno ještě něco dodat. Tak vám ještě něco dám. To by se rodové ještě tak všeobecně tohleto tou u že se do toho bylo při žid jak ve se do psychicky. Toto se může člověk experimentem přesvědčit o to se mně kdysi se to ten následek že utrpení na který se jenom trápí tak utrpení se o z kupředu nedostane. Utrpení které obětuje pro nějakou dobrou věc tu v při to musí třebas trpět že něčemu slouží k a. To jiný charakter a jiné následky. nevěřím že lidé kteří k této ba se tolik trpěli že umřeli nadarmo nevěřím. Jsem si viděl v tom koncentračním táboře minimálně s tou od lidí bezbranný jich denně umírat to málo tu že to s protože červa se tak umře taky třebas tam neumřel tak na vědy je mět a musím říct že nikdo z nich neumřel marně. A ta oběť stojí za námi. Ale se vrátím k tomu lidskému životu v koncentračním táboře nýbrž jsou obyčejnému. A my totiž nám psychologicky chybí jedna zkušenost kterou bychom mohli nabýt a tou zkušeností je že my si před tím svého života prožijeme v tvrdém spánku o kterém nevíme nic jiného než že tam jsme zahaleny. Že jsem byl v klidu odpočívali z mém nama se probudili buď rozlámal měla nebo osvěžení. To je málo co víme o spánku je tyto před syna života tak do smyl o to víc zajímat a tu bych chtěl říci že za třetí na života. Jak věří indové jen a maje nadto důkazy jim je vstupem do kožené života. Člověk jako strom přes zimu si denně potřebuje od spočinout v kořeni svého bytí nebudete si odtamtud nic jiného než odpočinutí ale kdyby ho nebylo tak by se záhy unavil a umřel bych čili spánek je stejně důležitý jakoby dělí stav na to navážu ve toho spánku. Beze snu je taky spánek se snem a v tom spánku ze snem dochází k jakému takového obecnému jevu jako krát cení časem po musím vysvětlit si jist mu k pro lid který první vznikly do podvědomí říká a o snu tohleto v jeden můj přítel. Měl jednou jsem že oni li na poplach. Óm po pak s nějakou nádobu z vodou a běžel k tomu po žáru. A probudil se přitom z toho snu a co zjistil že vedle z vodil zvonek. Porod tomuto zdramatizovat ho do toho snu že zde na po pláže většina po práh. Tak se stal co se který vedle něho spal kolikrát jak do od ten zvonek z vodil a on říkal sotva třikrát zahrad dovol tu se z probudila vstoupil zlo. A tam to bylo tohle tom snu a on si běžel on tam nemoh pořád době mnou uzel a tak dál.