Karel Makoň: 87-25A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Jako bez mu k se krátký čas k tak v ten to tělem stavu se prodlužuje. Že se vám zdá že jste u nějaké zkoušky dělat nemůže se k dostat nebo na tři řek nemůžu provést sv. Protože mám k dispozice taky nejde provedu a u podle potom časech by se mohla provézt tak je to známka fyziologických těžkostí toho organismu. Totiž že jedem jeden z výkladů možných jo který se v jeví z ale to správné výklad a tento celý výklad že člověk který nějaké těžkosti třebas srdeční nebo jakékoliv jiné. Ty do lidského rázu tak ten takové nesli protože pro se to tělo snaží. Protože ve spánku být jiné schopnost svěřil věčném vědomí napravit s ty věci. On se pořád mu to nedaří to napravit ani tím spánkem. Normálně zvíře napraví věci z tam kemp daruje ty husy s si z lehnout nebo se mnou na to břehu a oni se tím spánkem vy lepší bych tak řek k. Ne jenom po stránce odpočinku ale i po stránce zdravotní. Než to co u člověka je to omezené tato schopnost to zvíře zásadně protože to přírodní tvor blíže teď si musíme toto musí to pro spát tu chorobu která o lidech. A tuhlety příznaky které tam kdysi den ke dramaticky on to nejde co přiznati těžkostí jakéhokoliv druhou tam nebo tady s peci tyto abych jedl s peci vykonat když jako. Mně to někdo řekne třebas nějaké léčen jako třebas na psychiatrii tak mu rovnou vysvětlil jaké jsou jeho psychické těžkosti. A on se strašně diví tělem není dycky podivu protože to je z obecně na duše je mi dramatizovat každá z který mě. Nebo obdobně se to člověk snadno vyzná že jdu o jaký u k tak li ale není to všecka navykla ukázal z jiné stránky aby se nemyslel že to jenom vaše vina taky vinno našeho organismu mnoho jiných věcí také prostředí a také ve tomu z živu do zkázy všeho možného se všech o tak ve sto dramatizuje se je dramatizace. Něčeho co je staticky dramatické a ne je dějově na antické rozumět ve se do mám na místě ale není to dramat procesu dějovém v časovém. A je také třeba tento lidský život s. Tak si o všem na tu podstatu věčného života nevzpomeneme během svého života třeba věda v případě. Když nám teče dopad tam si říkáme co jsi člověče dneska citu vzít za tu nebudeš co se takle pach tíž nebo k čemu to všechno jak a tady musí ten si žádáte řešení. A vám řeknou čím radikálně by sis sto žádali tím dokonalejší řešení byste našli to je věc zvídavosti nazí do se nemá zastavit na žádném stupni na mají požádá kdybyste byli tak zvídaví jako malé dítě. Byl za že byste se čili ruku do on měl do bys to zlé ale možná také že vizte tím popohání se něco dověděli jako ta moje celá anička co se jinak nedovíte. A co se s člověk doví dána v takovém okamžiku s. V tom a to to vyložen slovy a dost tak svýho kde líčí v jedné kapitole věčná filozofie jako visí ve letadlo válečné anglické. Je v nebezpečí že se zřítí do napaden mnoho cizím letadlem proč hořela. Teď si je tam posádka šesti k se v tom letadlem a chtějí zachránit sebe i tohleto zlo pochopitelně. A tak dělají všechno možné aby to letadlo dole tělo na nějaké letiště když potom před jenom do letí na to letiště zachrání jak to letadlo tak sebe. Tak sis zpětně řeknou čeho jsme to by schopni my jsme vůbec přitom nemysleli na sebe nýbrž nám šlo oběd s tohle st aby letadlo dole tělo my jsme se starý jednotou. A při jednotě kterýho byla za z nás síla v při že se potom velice vysílením ze sedli dají daleko by se zklamaně se jednej jsem ze sebe s si ještě do vody jedno porod přirovnání te také přírodovědce. Ale to u li ji z tomáš s američan ten dostat mysl která roku osmdesát jedna vyšla u nás našem trhu unikáme druza a ale a tam píše že si všímají věci toho na při života mravenců ti mravenci mají rozdělené úkoly jako my tady v tomto světě. A takže když že ale třebas svými do nezbourá mraveniště tak najednou jakkoli do nich střelí oni nechají své konkrétní specifické a přesně rozdělené krátce a tak mnou se na stavu na není ještě všichni se shodu do z tu tohoto mraveniště atd vět ve rychle to znovu dostaví a říká sich ten autor tady je já. inteligence jak kterak to z těch mravencích působí jak se ty mravenci vědí že mají najednou všeho nechat ani na stavu to mraveništi. Ale toto co zjistil by z pozorování mravenců do si že jste mater linka stejně to vzít z tví i věci že to fakticky je a usuzuju ten že ty na zem se na ty včel dělat ze řídí nějaká inteligence které z nich jak zakotvená. My si jenom malinko že to vesmírová a být si přece která taky nás a my jsme více z mravenec v k v k v a kdybychom opravdu považovali svůj stav za klid vždycky po tam ti let chci tak bychom v sobě našli takové síly. Po kriste vzít teď že bez neděli že kdyby byl nás z v vyburcoval li život tu tak by působily by se mu říkají době zázrak v dokázali bychom něco co normálně dokážeme ví. Let takže v ve chvíli nebezpečí velikého anebo veliké strasti jako zármutku člověk dokáže se setkat se svým. Nit jsem to jem představuje ta věčná z velice moudrá příroda která dokázala vytvořit z buňky člověka ne domine a která by tito mravence na tak dále duch čelo všechno ve jednají jinak inteligenci která se to dělá protože tomu jede říkají bůh na tom nezáleží ale bych to spis nazval inteligencí úžas s tou inteligencí. Rád tohle to které základem všeho co je v pohybu ona sama je nepohybu ve samé stálá že všichni mohou najít podílet nikomu neuteče které se musí dostat do to je nepohyblivosti on musí ustrnou od nad ty nebezpečím z svůd s tad. S ne trčet nečinně ale všechny své si věnovat překonání toho nebezpečí že ostatní nechám si něco bolelo tak to bolelo zenem stává z vědy že praně vývoj tak nevzpomene na svoji že se ho držel ruku na oboje pořádal na teprve potom kdy krvácí protože neměla pro čas myslet na sebe. Ale tak podívejte se pro vzdáváme no vzpomeň že jsou bylo kdy tu měl bylo k je když si se jisto studoval v pokud pro protože. Svíčku jak ještě samo mně vyvodili z toho nazval li prach mění se složkou praktičtější. Tak že jsem to dělal jenom čtyři roky dělat potom co s. Když školu ale tak tam jsem potom v asi rok atd čistotě se věnoval těm disciplinám které jsem jako musela zenové škole zanedbávat tak se ho vědecké výhonek z měla tam jsem třebas taky bylo biologii když to byli. Ale když jsem teďka as přivedl do bylo v je. Tak pode u pojem nová věda o její jiná a to je to člověk dojem že vůbec nic z toho prostudoval kde od toho si byl ten na jiných základem postaveno to nemáš co srovnáním takže neví co bylo dvě byla když jenom co bylo věje odvažovali ještě biologii nějakou ma tady by se to jako příčilo svým znalostem tak. Chyba je na straně jo tak to prosím na to ale tak chtěl jsem říci že člověk je organismus hle živočišný který době lidskou základnou nic. A my tomu říkáme vrozené vlastnosti kdybychom mluvil nevědecky ní. Ze kterých potom buduje svůj život ovšem na rozdíl od zvířete které také nějakou ve lidskou za to taky nějaké rozené vlastností. My hned od začátku svého života těm vrozeným vlastnostem vlivem svého okolí. Pak také vlivem toho založení dokonce ještě svou vrátím přidáváme k je lidské základně něco vám. Co se u zvířete nepřidává zvíře k moc ne povyroste na svůj vrozen základ příklad signály které vydává se být ve svém. Jsou vrozené takže kdybychom jednotlivce oddělili od stát dávám třebas tu si jsem pokusy dělal tak ona by se naučilo téže signalizaci rozuměl by všemohoucí sám. Jako kdyby s nimi žilo protože to vrozené. A nepřidá styk tomu vůbec nic to zvíře tohoto dopadá takže když je toho své malé pole tak. těch syna o a jakmile dospěje tak se tam při dají z toho vrozeného základu signály nové jak se otevírají zastření miska je lidská že v něm v tom zvířeti. Ale když se to všechno otevřené taky všemu vývoj o nás. Něco malinko to přeháním tam ještě při by že byl místní zkušenosti do že není tak měst kde si s působivé a okolnostem za který žije ale v celku je to velice obtížné a aby č například ve mně nich podmínkách zvíře op stálo když je lidsky je to do to zařízeno něco jiného. Ale my víme dobře třeba si na ba pak a jakých příval se naučil něčemu z toho máš příval neuměl potom když při vám ale byl oddělen od osobovat si základny nějakým pákou o to z toho světelný a tak se musel naučit od ty všemi ji kterého rád vím mávat ten se třeba. Tak je nadto opatřil z bylo to by náš v přizval mnou měla ale to z tři vám. Tím si tím ve tento vytáhne z toho koleno a potom ho z to je opravdu mně je to zvíře není založenou také jsou ztratila od vjem nýbrž že když do pomalinku přechází lety vodní když přicházejí do jiného systému ale tak on se taky to zvíře se může také přizpůsobí ale víme z vel z dějin ví. Života že většina živočichů semen přizpůsobila změněným podmínka za v když si to ty z nich je milost tady velice prudce. Chtěl pro to jsou ty rozložit rovnou byl radost pro z mi z toho najednou a to proto že pod mým viset pro nezměnily ano opsal jenom víme živočichové. Ti se kupodivu udrželi takže mohu to co on básníci není to úplně pravda že vím že ne. Tam představuje uzavřenou je lidskou základnu. Čili věc z lásky řečeno je to stále se s tím co platí o staletích stane se dostali z od když není že to z měla. Která po probíhá postavení stálý svět tak malá nebo mám tak vzdálena zemi to o že za spal co prosím kdyby denní dostaly se nepovažovali dal ale my zase potom celý člověk oželel o věku jsme to pohořel dostali chce. El tak to je ještě potřebu o sekty dál zvířete je vás signály řeč. Na kterou si vzpomíná která není v něm zakotvena kdežto člověk si na svou řeč že si nějakou nevzpomíná. Nýbrž člověk se jim musí určité řečí a když se naučí či ještě mluví česky se očí španělsky mi španělsky. Stojíme do že vím mol z toho čemu se musíme naučit než též pro neznamenal se vědom řeči myslel ručím zvyklostí ten které mají lide také naučeně když se učíme konvencím společenským ve které nejsou přirozené. A tak dlouho že za přirozené považujeme. Takže my můžeme říci že z devadesáti pro. Taky pro ten svět který na život životem naučeným kdežto u zvířete z devadesáti procent celý život je vrozený tak proto mohu mluvit o zvířete o uzavřené genetické základně a člověka z tohoto důvodu mluvil o otevřeme že vždycky je základně. A vy se budete ptát. Proč je tomu jinak u zvířete než o li ji poroste li než u člověka u. Ještě říci noho do proč protože u u toho zvířete u. Neni u žádná rezervy u m. Trans pozici tohoto světa na ten zvířecí. Asi zpět zná. jak toho ten pro zvíře vás nějaký u spor bych důvodu jenom tolik možnosti nakolik je stavěná. Tak například ta včela dala čtyřicet krás starší než člověk uměla v době vizte ještě že vůbec nebyl krásně hledat med. A všechno ostatní co s tím souvisí děl ty buňky todleto a to to dodnes dokonale. Ty neumí svým nic jiného to je zhruba řečeno neumí nic jiného protože je ses pec je zvaným tvorem pro tuto omezenost do svých možností mluvím o budu mluvit o zvíře jako o se s peci děl zvaném tvoru rovněž rostlina ale ses specializovaný tvorem ta specializovaná do situace toho tvora nespočívá jenom v tom že si umí pro sebeza ji život. Ale že tam ten si teď věci počítáno se symbiózu s použitím se neví že tím životem názor svým životem v dejme to za do byl miluje a že by to za zvířata neuměla kdyby to byla vrozena tak to tam tam co tam zbytečná. No přítele med tomu čela jsem bez platné a než tím na jeden druh větu každý den že ano a tomu stačí jednají jiná vše na jiná která je tam na vedena ty květy a je to zařízení které velice sloužili do symbióze rostlinného světa s tím živočišným v tom smyslu že ten nastává tam nenastává tam jen nepravé třídění nesprávné ve žádoucí síly jím v této rostlinném světě že ano prosím vás. To do doby mysl. No a je to ale opravdu se dává záležitost vámi byl jsem žil do vymyslel. Tomu se dostaneme ale zatím chci jenom říci že takle to neni u člověka to člověk je poměrně na čí tvor než třebas čelo nebo nebo do vanem o něco v ale v proč je na čí protože jeho je lidská základna. Je záhadným způsobem k souhrnné jen zvířecích. A rostlinných rozdávat vydávám nerost mých je lidský základ a. Tato do závorky jenom protože nebudete asi teďka tento stádiu výkladu věřit že. Při nějakém tom kamení měl život nebo že tam nějaké vědomí nebo že to od žáka dnem stává ano. Ale myslet padli na milovala láskou on těsto vyvedl pak řekl vin no dycky se vyskytují nerosty vedle sebe jako byl byla rostl pravdu tak pás to tak nějak vyvíjelo mu post volil po z poli je tam taky jeden nad umění je na druhého je vázán. Jevil se a tak teď ale my neumíme zatím. Znova nějaký biologie nebo jiné vědy a on to porobě zjistit jak se ten člověk minulo v toho lišilo od prosimvás napřed bych chtěl říci že tím se ho vůbec zbavit byl s nějakým dar vinném odporu do zastala záležitost dala nemá vůbec téměř žádný význam a postavení to jednou základnou. A daleko svolí vnějším ale je to vývoje ale je tady ta závislost o davy věděl trojjediné na tom ještě správné. Viz nezávisle na závisí na opici ale nemusel se pro doby kdy dopis je tam to ji tak se to né. Závislí na každém všem výšku na rostlinách na naroste na nerostné říši. Od toho je stal to ona na jsem nevěděl ale or do dno od ono bylo milovalo ale přestože vedeno závisí na živočišné že zvýšila že jsme se tedy volit není pravda. Konal ten vývoj jde do základů o ty jenomže je to darwin nebo kdokoliv jiný. Tak je kterákoliv některá víc některá méně al celkem mohu říct byl s malou chybou že kterákoli věda se pojí bujet op povrchu. Poznání co s tím si říct. Že nedlouho knih že vědomí když si to ale jaksi zjistíme tohleto hlavně že sleduje jenom toho ve svém vývoji co způsobuje aby jsem mohla dovídat o úrovni na které pracuje rozumem vás myslím co nejvíce. Čili to je horizontální rozvoj. A může se dobře stát na této úrovni orientální rozvoje se kde dostati o do takovou inteligenci aby třebas obsáhl nestála jenom jeden vědní obor atd. Třebas biologii jak ona do vší již kdy jde že ano s kuje vlastního v tom nebo potom k ani o tom o novým. Či je tady nebezpečí že čím víc se rozšiřuje pravidel. Na této úrovni či víc poznává jenom z této úrovně tak tím z nás se tam méně dokonalý intelekt ztratí a nebude přesně věta měl bude muset přiznal při není dalšího stejně jinde vědního nebo ji tedy nižšího a oni si vzájemně poradí papeže budou mi třebas na úrovni biologa. A teprve když ji obě pracují takové dohromady na o tom jen to bylo když to pro tak hra dohromady dají něco. Co bychom nemohli nazvat novým poznáním ale nějaký kompromis mezi těmi různými východisky atd přístupy k téže věci. bych měl prozradit že se tam mířím že totiž. Této vědě je než v a prosí musíte slovu o tom tak i do vytknu mám za zlé že přitom o rozšiřování. Znalostí na této úrovni ztratila základ který není z této úrovně vůbec nemůže se otevře protože se šíří na všechny strasti a kdežto u tam věda třebas to je láska. to bylo opačně tam měl neučili kdož jisti něco poznávat vůbec semeno do složili o něco poznávala ani neřekli proč prodělají jsem měl dojem že chtějí zabít. A prostě od prorokovali při vědomí a tak mně bylo čím ho než zastavit to rozšiřování ho vědomí. A jesi to by to mělo být zachováno o nic zažil byl o zachováno tak muselo se někam u chci. A ono se utekl do hloubky o do vyšší samovolně když vědomím než bude dovolit dorůst tak to je to stále je ono to začne protože pro organismus on vás kterou s ha nahoru vodu a budu volit tohoto o hloubce o to prostorovou ti a v hloubce kde je kořen toho vědom hloubce někde kořen vědomi pro z opaku z panně dvakrát aby jsem toto od tohoto si dobře vědomi nebo o ten o tom o tom mluvit. Ale je tam ho z pád kořen. Takže když jsem za vyšel z toho svého další musí ne na tak jsem byl v tom kořeni tak vzatý neboť vím o řece byl tak zaujat. Bohu nese byl tak ponořen byl jsem tam hluboko před tohleto bylo pro vzdáleném bylo to příliš povrchní naše óm byl mění v no nějaké hloubce a do hlubiny vůbec to vlnění přišlo. Tak se nepoznalo matku nebo o sebe taženi s ne. A lékaři nařídili matce aby dovedla do toho života aby ostřeji poznával jako by tam nechodil jinak bych umřel. On to udělala na co potom poznával těle praze v praze přišel všeho s poznávali jsem se dostal napovrch do tak dovedu co do se od prostě ale vím teďka že to z povrch mění šel toho vědomi. Tak dnešní věda není vede k tomu z povrch mění vědomí takže od kolik myšlenek kolik názorů. A čím dávné se s hodnou mohou dokonce sveřepě proti sobě postupovat od tedy stalo nebo do tak vás společnost bavil znal nebo na to co je to ten člověk a a nebo tu kdy vět čili v oboru nikoliv pro to lidské od postupovat v sobě protože přes vám nestaví dní obor který by neměl svou filozofii pak každý vědní obor vás toho co by to znamená bez ve tomu věčným vel k tomu. To byl biologii k tomu oboru přistupovat z různých hledisek a to je celá filozofie kdyby se před jako třebas jsem četl ano k jeho to by bylo v je to byste koukali je prosto při filozofové své jogy a on biologové bylo povel stovkou udělají a to s vámi kolik let vůbec nebylo toho bylo vědy na biologie bylo jedno. A nastane nastala i matematika jedna ano pak to vedlo od davy proto tito dva ty se platilo byl byl z měli pane sta je poli v jeho ve který kolik je hledisek kolik je východisek kolik je těch povrchní základů. Od ve který se postupně když ano. Založil on celou soustavu matematického myšlení na jiných o axiomech to znamená ani na jiných článek víc řád síly víry než na který do postavil. Pán a do věc. Tak dostanou úplně jinou soustavu v to je dobrou jako bardo pád. Ale úplně jinou a závislosti tam budou mu na této úrovni. Svolal pěkně provedeny ale o zase budou vypadat jinak takže doby se naučil to je axiom mu mu od které tam z tam ne je to velikost kam matematika ano z ve stavu dal staví pak vůbec tématu matrice nerozumí ne onou krédo v z ky ale my máme jenom do do zkoumat o ty o mně nic jinýho ne tam mysl tělo ve zabýval na se s tím za děláno proto jste věže pak toho. Koneckonců když měla tak nebude se pokračovalo na pokročil se rychle obraz o na to dívat jenom tím povrchem vědním od povede k absolutnímu babylónu absolutnímu zmatení jazyku a málo ho na. Tam tak po moderní když potom od babylonu rozumu a východisko z toho najít odlet čím dál tím těžší. Takže oni nakonec prózy milou že v tom oboru se něco absolutního. Myslet a taky že dál ano. Takže jsem a doufám zeptal dostatečně kteroukoliv vědu a a to platí pro co si to takle as toho mi třebas tím co sklem o tom bude kombinace v tón není to o základu na stromy nic nemluví. Vůbec ale vůbec nic o to se dát porazit co mávnutím ruky všechno kdybyste kdyby ten nás tom že tomu základu a teď vás to ale o dobru tomu základu šel na čase tak jestliže člověk je odkázán zcela jinak než zvíře především na to co se naučí ale ne především. Na to co zde bylo a co jemu próze na tak pak to dopadá s tím takhle že on se pokud vší a tím pozmění to řeknu na trošku vědecky toku informací o sobě on totiž do toho vloží nové proudy které působí. Lidem myšlením které zaujal působí otvírání. Nových středisek které jsou ještě u toho člověka otevřena. A vystihl jen ježíš kristus a to se u zvířete nemůže stát to co tam on říkal o člověku že náhodné hospodář odchází ze svého statku a rozdává služebníkům hřivny. To sedě uprostřed života po nich před tím hospodařili se vším jako s mým jako by to dosud děláme to hospodaříme s se vším jako se svým. Tak úroveň en jak nevím na tele celkem nemáme jiného spory leže neláme pořád po o to z toho z na. Tam pořád něco chybí ale potom maličké od ano ale jakmile začneme mít něco od vně ku odkud víme že to dostáváme k oné své nýbrž jako propůjčené a to si člověk uvědomí při každém utrpení do data víte životě mi propůjčen to není záhadného co je za o ženského. My jsem všech tam nádoba která se může co chvíli zaručit že může uveden patrně to několikrát že. Tak pak samozřejmě platí toho co tady se stalo v tom podobenství že vedle toho ta čeho my říkáme vůle vlastní. Kde se báj jenom na to abych vyšel s tímto svět za za sebou abych všem dostával je tady vůle větší objeví se mně povědět pán ve nižší vůle boží v tom učí nižší vůle toho ještě k tomu se od nedostal. Která zřejmě není moje a. ale najednou musím hospodařit tak i s tím co ta vůle domě ve spala. V nová situace. Tato nová situace nastává u každého člověka o z národ si narozen. Pak z jeho z ale mírně. Jestli si myslím že si z věk věřím tomu jesiže základ svého myšlení beru. Jako protože jsem z věčnosti přišel o že to nebylo jenom vina matky jela otce že jsem se tady narodil ale že to byla také nějaká taková genetická vlastnost toho organismu že jsem se z toho se neděle buňky. Proměnil v tohoto člověka žádné například nebo město jako o jiného se dnes plete v tom ve světě klasicky pro vyroste člověka že ano. A. Také ne tady v tomto prvním případě při narození. Nastala v jeho se skládá do lidského života kromě genetické základy matčiny pak tam v otcovy. Přestala také něco čemu zatím budu říkat o život a tenhleten život je víc než to co do něho vložili otec a matka o na protože ten život na stála spůsobem ne úplně zázračně se který si nevím matka nepotřebuje matka rady pro li že se stane. Dítětem potom dělej měla buňky a tak dále v naprosto bezpečně nebo většinou bezpečně a. Nemusí je kterak se to mohlo stát na tom nezáleží jenomže když se tohleto obdobně stane během života že do dělám s tím jsem při narození to dělal z něčím nad od naše budu muset vysvětlit. To bylo před tím. Když do dělám mi čím vším se zatím dost pracoval osobní vůle. Pro toho osobní vůle a ono je to dál nejde a co stane co chvíli jsem za co chvíli ale také el. potom to musím těšit u jsou hosty málem kdy jsem se liší nebo radost když něco o do po padlo no prosím letnic byli věčný ale. musím v tom novém když to dělal správně považoval vzala nikoliv své. Tam se napovídá do podobenství že ty se že mysli kdy vraždit tedy tři služebníci. Si byli dobře vědomi že to co se v jejich životě objevila nabýt není jejich a on by tomuto názoru člověk opřít i tím že se něčemu učí vyd o toto není jeho o létó od lidí musel jsem za deště pohlížet a on se tím co odlivy dostal do určitý pokryt. Tu vždycky. Tomu se nazad ale že to není přímo jeho tady byla přímo žilo genetické základy naroubováno patu nelidskou v a k tak v ale jestli je to tak vyhraněné jako o to školsky k si ježíš kristus na aby to od je pochopitelné otázka si to bylo dost pochopitelné a z břemene. S příliš těžké pochopení el tak pak se s tím si z vody tak jak ježíš navrhuje ne zakopat. Nepovažovat za své v by nic kde ti por pro sebe to co mám navíc. To není moje nesmím s tím jednat jako se svým. Měl na při dejme tomu se s tímto principem začal poměrně brzo ještě před koncentrákem. Že to co jsem čistého vědomí získal o tom jsem jasně věděl že to není moje. Tak dejme tomu jako bych se s tekla na tím že co nemohu dokázat za od umět víc věci se dotazem namane člověka se nemoc do rukou dělat to co tady jde. Jak tak jsem když jsem poznal že to tatáž situace jako operace za vědomí. Tak jsem od toho ut odstoupil tak jsem se to proto byl dokonale věž právě jak se od toho odstoupil zapomněl jsem že jsem takovou bláhovosti vůbec chtěla. A to jsem vyčistil do vědomě potom děly předtím napřed měl lékaři. Oni jemně protože tu pokoj čtyřikrát čtrnáctkrát způsobují stereotyp ze umělec tělo pěkně vstoupit samovolně samovolně vstoupit jakoby pro narození ne jako o to vám najít stávání vstoupí do tohoto světa egem směl vstoupit do čistého vědomí občas. Ale muselo předcházet to světlo ceně lidské bytosti ve velice dobrý návod. Ale jsem tam vstoupil hle tak zároveň s tou byla do tohoto čistého vědomí to nemůže být prázdné síla která normálním vědomím plné haraburdí nemá místo a není tam obsažena. Síla která kterou pomocí nich jsem řešil něco co se bez čili řešit vůbec nedá takže jako dítě jsem řešil věci které normálně pro dítě nehřeší nebyl jsem normálně takže dejme tomu jsem k čela myslím líčil někdy dám u protože toho pro protože projevit ale říkal paní k nebyli tomu se ještě mnou viz o dovětek práce pro všechno co řekla by to nestačilo tak jako před zpomalit tak ještě no el první. Co jsem udělal v tomto oboru bylo. Ale když jsem tu sílu měl a na pomník se vedle člověk pak toto maminka babička která na lekala je budu svítí a nemohl se u do toho za ztratit. Tak jsem byl na aby takovou silou že jsem byl měl jistotu že to pro med tu nosil od byl přizvat nestal babička ano pochopit. Opat jsem tu jehlu a tu nit a pro lekl a ne z toho k velel o nic to co za to nedejte přirozená věc. Ale je to tak bavilo že jsem říkal mamince o babičce dejte mi další dejte mi další vědy mně to dělá dobře tabor navléká viděl hleděla navléká jsem pocit se jim řekli tak z toho z s se oprava by si skončila jsem navykl jak by padesát je to tam všechno město v ale ještě nějakou jedu vám jako všechno je že ona babičko stává maminka raného z teď že se anděl který schválně je jak došlo po sváděli tak kristu protože on na vleče ne to co. Stalo se o to jak si to po domě tam od vás pak dají a všichni si horko li ke mně na řekla neděli v protože se do od o navléká měla jak jsem byl odborníkem na mne najmě do se stal odborníkem mnoho jiných věcí ve kterých není dítě odborníkem. Protože nemá dispozici tu sílu z čistého vědomí síla z hloubky ale ne z povrchu. Z toho prospívá ani se do šířky k vědního k toho se jedině u na víte. Že budete mnohost nabude teď tím po na veni kdežto jsem tím byl osvěžen po je věčně tisk lisý pramen přátele to je to proto jsem mu o z kap dvou od říct z této strany vědomí je to s trojí poznání že v sobě všech nástroj poznání jsem se lidem lékařů dostal byl jistot tomuto zdroji. A pak del když jsem potom co si pro nějaký litovat svých pozdějších tak do pro mně nebyla tak velká novinka ale jsem se ho vzdát i celého života v koncentráku protože jsem měla pro nějaký tele li kdyby nebyl to nejde tak jsem sebe zdál o to by než se to by se dostavila se na měla že by se vzpěčoval neměl by být ten klid ale první záležitost kterou jsi tady pěstoval na cestě k tomu co chci vysvětlit je. První princip tohoto stávání je klid. Ježíš kristus když chtěl přivést své učedníky nějakého jako mohu hlubokému poznávání věcí souvislostí. Tak žádal vodních klid. Nic jim neměl za zlé než že se zneklidňují strachu a podobně. Co se strachujete jsem pořád z vás swámi ale kdo to že se za pak na svět pořád z tak li kdo to a oni také nevěděli. Takže ten neklid v tom stády když se ještě nevíme není tak ztracena záležitost. To nám umožňuje probudit v sobě toho krista ten základ probudit přístup k tomu zákon z budit nebo navodit přístup k tomu základu druha vět čili ty je sice zásada. Ale neklid je původním prostředkem kterým se tomu li dost a o máme ale tím vědět co tam je tomu dát propadnout on tři principy postupuje víte vědecky a budu pod od ještě dále není tam tou držíte to nebudete byl se takto ve rozum protože tak jak přestat tato na vás poznám. Tak tím tou držíte upozorňoval že to na vás poznám aby byste prosili tak nepudu. Ale kdyby svět to slyšeli jindy se proč o spravíte od se co si co jsem ještě pozor tady. vím že například dneska vám vykladám. Komu podobenství o hřivnách a on by jinak zdánlivě kristovy dal třebas mockrát předtím a prostoru do že mohu stavět na tom co se na mezitím řekl. vidím že neklade odpor také ještě mohou kousek dál moc byl ve konec bude mi jem ale ještě kousek mu ji dál v jakém smyslu když ten hospodář rozdával jednou v je aby hřiven každému jinak také úroveň nich ne že bych toho navíc co také lidská základna na toho člověka unést. Podle věku podle založení podle jeho klidu a po jeho inteligence unese víc anebo projevilo mravní základně taky ponese více o takže to není žádná protekce ten mi klademe od pak. Tomu aby nám bylo dáno více hřiven takže nám není dáno více živen protože někdo protekčně závadou pět za li o jeho kde v nýbrž že my kterého otázkami obsaženo ale jiným podobenstvím tento doplňuje je to obsaženo. A. Ale to bychom museli z se všímat noha podobenství je dobré dohromady tanec nedělat nebudu ale někdy než nebot to pro vracet v tom od od rad uděl. A nebudou taky daně podobenství budete si jenom pohled na ježíšův život aby se si doplnili všech napodobuje svým životem neboť to podobenství to jenom dokumentaci jenom komentářem k jeho životu upon jim komentářem ale dost jako pro ni. Kdežto ten životě něco na vizte celistvá záležitost ten zase dál tak jestliže jsme otevřenou biologickou základnou. Davu říkat živočišnou základnou a ne za s tím jako že tak tím si říct nejsme svět je to voleným tvorem. Aby ses peci jeli jdeme něco jakože nás do mu ty společnost tak vlast toho ne nestranně utěšuje a smrti prospěšné z počínat nestranně nás o zbavuje takového snadného přístupu dalšímu růstu. Říká se nad jeho matematických jsou pod li právem že ztratili poměr ostatnímu životu v ne že říká o vás tam to je tak dále. Může se při za obaly do nějaké specificky života a tam to ostatnímu vniká. A my do toto na vědomí zatím nepotřebuje do víc než by na to na vědomí a pudeme dál. Jestliže tedy člověk je schopen bez ve životě rozeznat něco co není jeho. A prosím doby je tedy byl celý život v nebral jako svůj nová na tu zatím nejde ale stane se rozdá co je jeho jako jsem často rozdával o přijel třebas to bylo dost brzo aby třeba ještě vůbec této z pozdě ale není nikdo tu moc pozdě.