Karel Makoň: 87-25B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. V ž v když do rozdává něco co mně váš je pak bude první. Naděje na výhledu protože ono totiž nic neni váš žene ale někde se musí začít a tady ježíš kristu pravili jak začít s to je tam krásně řečeno tam ti služebníci taky že si pro sebe ale pro ve o hospodařili pro toho hospodáře v ne tedy s něčím co nebylo jejich. A když potom dal do hospodařili po určité době. Protože šablonovitě školsky byl li že do tolik let do tak na hledej čistě školsky pro podáno že když to se potom převedl na ježíšův život tak že tak školsky není li byl žit v životě velikost vzíti vyšší ale on s v těch podobenstvích zjednodušuje pohled o svůj života na život lidský abychom mohli s to za jaký konec vzít. A ale vším věci když přišel ten hospodář ani jeden z těch učedníků nebo z těch. Wu od tu hřivnou pro sebe op k němu potřeboval panně nýbrž s tou hřivnou zásadně hospodařil pro hospodáře. Takže ten člověk měl běd říká pět příměji dal tady je až. A dalších pět se na hospodařil všimněte si jedné důležité věci on mu odevzdává a ty hřivny o z po wattsovi i ty ti co ho nehospodařil navíc čili je to návod jak se vzdávat z takzvaného vlastního život tak s ním bůh. A ono to pochoval není on si toho plodu živen si noho podařil do kolem za to je mně z nevrací mu ani ty jeho viny ani ty hospodář li dávám mu vidět měst do ta nezjevil jsme si to dal mu třebas jednu z to a to je. Příbytek u boha to znamená on ho vyčleňuje. Z toho střádání hřiven na co jsme odkázáni celý život něco tady s a dáme co pozbýt dám ky ale zase v jeho do věčného života do svého věčnou města z toho s povaze co pochází k věčné. Do toho zase je pomoc zasadil tomu věnoval tam člověk smí vlastnit tady nesměl vlastnit ale to co je božího v tom může o ty kdo se o to mně nevlastní ale ten člověk nýbrž to kostní ten bůh to jasně měla jsem v otcově nebo hospodářově městě. Pod že škody si bohu že to moje město před hospoda a šlo ano tomu nenapadne že jednou hřivnou synem vydělali jedno město a co co to nebyl uměl víc co dostal to co je pak na ten proti tomu co dostal do ruky. Pak je tam byl domy tedy ze dvou živém dostal dvě města a tam bude se ti který el měl obavu že to byla velice přísný dán. A říkala tamten mu služebník vim že ty jsi kříž s ním. Ale že je rád sklízí kde jsi nezasel také mu to visí na tak mu dodává zpět mi tady zase máme pořádně složila no a on teďka si přichází pro sklizeň ně. A to jsem to radši zakopal abych nemoh to ztratit a on říkal ty služebníku nehodný. Co sto vyvedl copak se tím nedal říkám ten život o tu živnou k tomu abys ni hospodařeno mystik zakopal co si aspoň nesvěřil někomu do s tím umí hospodařit třebas měl za jsou oni bytě li něco za podali navíc. On málo o rok nadále aspoň něco ale vysílají to neudělal tak odsuzuje ho k temnotám vnějším. To znamená když člověk am moci se mu to stane promešká ve svém životě. Ale takové správné hospodaření s hřivnou která není jeho taky uvržen do temnot vnější to ne někde po smrti citu citech představuje. Zde jen o tak pro věc tak soud jako byl předtím o bytostmi že se dostal v jenom pro sebe nemá žádnou synu hospodáře v ten můj víc klade svěří nebo do tohoto váš než si to co budu při nebo tak jak to lidově bral né. Ale také tohle toho co potřeba vysvětli ve byste věděli že toto podobenství nám říká. Že člověk vždycky ve svém životě dochází k nerovnováha. Nerovnovážného stavu ve kterém ze svého je vyburcoval na odveden k tomu co jeho není. To tedy je potíž kterou poznává každý student že ses umocňuje věci o které jsem nemohl přesvědčit že tak je u se tomu věřili mu moc rád protože přední věřím rozvíjet čili jsme k tomu věří snadno ale že to není jeho že to je věc kterou světil ne geneticky po svých rodičích ale po těch věcí předešlých. On se musí sinaj vyrovnávat buď se bude cítit se jako neschopen to všechno pojmout anebo potřeba se něco z toho co podal nic o podoby ale vždycky nikdy se o tedy neobejde bez třenic. Takže i při tom když si bereme od někoho něco nějaký jeho vědomosti které původně nejsou naše pak i tam vzniká toto předávání hřiven přátelé. Že že že něco náboženského jsem se na přirozené jsem nikdy dáte se cestě nesetkal ani s jedním prvkem nadpřirozeným ani s jedním. Proto se nikde o třeba věřit na pána boha nikdy a nebudu. Tam by otcovým to dosvědčuje že to čemu říkáte pán bůh k slabý odvar toho čemu indové říkají sat čit ananda ano co by říkal poznáním život. A láska jako takové podstata těchto věcí. Ale může se stát jako stalo mně že to nebylo jenom něco naučeného co se mně dostávalo do mozku. Nýbrž to bylo něco absolutně naučeného. Neboť jsem sestupoval do hloubky a tam jsem objevil síly tak se tam potud vyprýštila z věda. Která nutila k tomu abych ji užil. Nesení užil kdybyste si za roční způsobu dostal zázrak není tak tam je to jako když se ten na oddat nějaký pramen ve pro je tak musíte pro tak prostě dát vědom že do hloubky a proto bych že k tomuto podobenství rád přidal let jednu událost ze života kristova. A bych dělit přidat více ale aspoň jedno mi dovolte co ještě by držíte petr jak to byl by i k k k k k k k o brána a bylo v pole a ani rybičku nemálo žil přibližuje se ježíš a petr si musí těžil pane od rána lovím zřejmě bohatou rodinu která čeká na úroveň et. Ani jsem do děl říkal petře nezoufej za její na rub. Za je hlubinu a na lovil tolik že se svítí trhal li žádný zázrak symbol toho se stane s každým člověkem který na jede v sobě vinu ale nebezpečí a to svědky že pokud se bude pod v atd po povrchu takže to dopadne tak jste v nic pořádného nový naopak od olověnou katastrofy. Pak než vědy vedl dvěma katastrofám kdyby věci věž o litoval cenné takto patrno mohlo existovat bez vědecký zákoníci to dát to boha pravil spala ona podle kasty je s po technikou. Na které dal ba dal byla budován. Čili věděla nestav sloužím jeden po že nemá hloubku že nemám pravý základ el tomu povrchovou do foxe tak on mu silou koupí to oběd cenného on to pro zla. Přitom tak když to bude dál jak to bude tápat strach a pro lidstvo v toho v pod si jak se to se stát a jsem tady potravu pro to. Abych byl jeden z těch který se snaží k tomu za brát tím že ukazuje nějak názorně se ta hloubka je si k dostat. V vše nejvyšší čas tak. Eště můžu kousíček v ha ona je ta je procent vím že co mi za od za tuhletu myšlenku když řeknu že v dnešní věda tak jaký sledu. Je nevědecká kde protože schopno omylu toho ale že v ustrnula na určité úrovni a tomu říkám po tak na povrchu biologie například ustrnou na povrchu na projevech života ale bylo než není vůbec zbylo jen k. O podstatě života nevím vůbec nic říkat předána vím jak se viz nazývat el znalcem života když mu myšleno o jeho projevech. No o následcích na tam mu krásně ukázat že to není ještě biologie a tak bych pochyb od vědy v větě. A u každé bych vám více nebo ne dokázal že vůbec je ne zkoumá toho co ve svém nadpisu slibuje čili že nevědecká. No aby nemluvil domu a se vědět přírodní tak pro velice rod v joze z li. Filozofie je přeložen řečtiny rodu láska moudrosti. Ale co ho roste to se nikdo on to se jinak dověděla kdo ještě dlouho nebude vědět. A nikdo proto kdo to neví tak to není z něho dostal. To bylo tedy bylo mně bylo bylo věd ale měli v do od ona tady ho být od případu případu a všechny bych postavil na hrad. Ale to nechci dělat si nesmírně vážím těch výdobytků směrem do šířky. Jenomže ne protože do z toho by nebylo od technika byl z toho bylo vše úroveň životní ve také dobra. Nebylo by určitého klidu relativního klidu že toto všechno mám k dispozici to věta věda u umožnila mít e. Ale nade nestranně je tady stoupající neklid který spočívá v tom že nemám ten v nich základ. Touž starověcí že to bude věděli nadi těmi ten základ nevrátím jsouce že ano. Toho věděli správně ten první základ žádná než kdy dali nemá na žádnou neznám tak zpod. S nějakou našli moc rad. Ani dejme tomu ve mně jistě věda ne nemá ten základ že byste ho pak si že měli král a říkal ne ne že by to pro tolik na tom tu při které by co mi dalo od velkou prát těl vám dokázal se to neni věda toto nedá se ještě věda. A je to na povrchu v. No a vesmír osobami je na povrchovou nejde to do hloubky. Kdežto mně je dařit donutili abych než se dostanu duší vždycky sestoupil do hloubky takže jsem se nikdy nemohl ztratit nějaké šířce. Nikdy jsem též již jsem nedošel moc daleko bez nebyl pořád krutě právem. Jako jakou si jednou do hloubky pomalého zevní utopili jsem byl před utrpením častokrát. Ale neutopil jsem se no zatím et takže n chce chtěl bych říci jako se nedá teology. Zkamenět nějaká úroveň teologie třebas na úrovni svatýho tomáš jak mi svýho ale tak se nedá nevědět kámen mět. Přístup k věcem z pozice smyslů a rozumu a aparátu které smysly a rozum nahražují pořád jedna a tatáž úroveň to je ten duchu všecko strašně napili tam chybí základ takže dneska svou. Je proti logice ale sto pro v je. Po je tu mi kruh a bude se na tak dále to nebudu mýtu ale kde omyl nadšeně postaven víte mně tady nejvíc mrtví to protože to ale protože když opisoval z ty jindy jakože opisoval tu svoji logiku mají jedny kteří ještě předním a po něm že tam opsal jenom čtyři prvky myslíš do pěti let tak ten pátý jsem od jeho bil do krámu na ten nestačil. On to měří se ještě tam pátý prvek karate nestačím základ těch jež dnes. No a protože základy nechal zajde stačil v této při nad tak tuším mu od toho ale toto nestal dělá každá věda které považoval na logice. A teď z že mi lékaři mně řekněte je tam v tom od pojmy sám to je otázka řečnická. Kteří do spoj věčně ale ostatní třebas me je tam všechno toto lekla z je po sto vědce neni. Protože nelogické se někdy choroba zvrhne na nade vší nebo očista naprosto nelogický nedá se to nějak mi pátrat čím se to stalo ne. Ale do bych toto by se na ten základ to proto že se může stát že mně bylo vel řekl me jako je neleká. Mně řekl. Tedy při své dlouholeté praxe v praxi nezkoušel po smrti tak k tomu pomlouvat že je to doktor pro dal do jsem. Karlovi nevěřit kdy říkal dělám na to by poznal do od závist do od onoho pole dole čili co své nevědecké on říkal to říkám jenom tobě protože vím že si pro mu za to taky pro za to je vidět a. Že to tak je zase v kraje po ta pojato neumím poznávat sto věku nesměl odejde a pochod tedy teď již tak myslemi způsobem v aby umřela jak se to potom si dokonce jsem se před z s to u vás nemoci oné a modla od své ky ale vy napřed že to nevíte. A tak jsem tam jenom sedum o něho u operaci než linii a jak těch sedmi mu tam mu že od při lidi myslím že to vše vše dokud se co jsem ano ovšem on na všech než operoval. Na všechny ukázal říkal mám tam při pacienty jsem byl v v a ale v s s s že ti pěti lidmi boží proč to neví ne. To co on dělal pro ono od chovalo ve od ba z toho tři mi umu jsou. Tak jak by to říkám protože jsme se dostali z společně trpím řečem abyste moc nerost že dělal. To vím. Ale ty tiší způsobil z za člověka visi kdo toto je tak jsou mi kole kou nějakým zájezdu tamhle v no jeví je že prostou zk je krista byl tak jak tedy věc de a on tam pobíhá z místa na místo o si o byla vyspat u. Ano jsem provedl že blízko k ti pak tu ano u ten u umřelo za půl roku v ale od po době co viz tam s chodil. Ale když jsem to sledovat jak jsem se dovedeme přestože to u ona se tam pod řecka jsme sami kterak těl pod or o znemožní pozic v k tak a on to o něm věděl o tom jak to nebyly který neměl vůbec právě tak těle začne byl bez páru o tom že něco takového může existovat jako znalost základu. A že z toho základu se ta organická část odtrhuje že to je proces že to neni něco co najednou nastává. No prosimvás to ne v jenom do pro pražáka doví zvířata taky to do toho mi že poznávat umírají tím že za tři dni umřel u pole toho se chová u nebo zvíře poznává že bude zemětřesení třeba několik dni napřed mocí den zlá a je to lidsky z země byl pro mi v čili zažil ve ho mají neschopnost tělem byl tím panny které jsou ve kterém my nemáme my například zvíře zachránil život u. To se mu velice větší hosta o tak potom tak pro ty husy to by ho mohl že ano. A no. A teď bych se moh pustit dal by si pustili jak to s tím kdo tam z toho že se moje o hloubce. Nějakého poznání. Také budete muset se jak budoval dobře vás pozor v dokud spíte nebo dnes spíte ten spát tak přestanu pochopit ten by vydal spící. Ses pane řekla on byl taky dobyla založit to ve starověku ale si to u ve dvacátém sto si tolik necenil. Tak jestliže třebas se tak aby mu li do hloubce a použiju symboliky vašeho života abych se tomu přiblížit můj život se skládá ze dvou částí ve stavu kdy děl jeho. Ve kterém víceméně teďka tady jsme pokud nespíme ve na očima a u s ze stavu spánku nespadl moli dělit jako ještě na beze z neni proces li. Vynecháme spánek se snem protože to jsou reminiscence okrajové naladění v tomto světě nic se člověk nemůže vzdát co v tomto světě nepoznal před že to vše jak pokroucen je také to v pořádku. Opakování nebo o milováni nerozumné třebas z toho co zde jsem poznal ale. Jestliže jednou třetinu života že to tak dobře proč te pro život tak že spím v ale nemám sen tak dosud v jako ne se na to věc byly tak jakože jsi potřebu odpočinout ani si to počít ale prosím vás je ten spánek jenom od počitku. Tak ho předejdu svoji viklat. A řeknu rovnou z konce že odpočinku jenom není ale že toto pojetí spánku že tón odpočinek při že jsem si absolutně sebe nevědomým. Je degradace vědy tam je na nenastala měla by sto přiznat podvědomí také dosahuje kde pád. Ta nemá co dělat podvědomím vůbec nic stále váženou úlohu čili za než pro lid li že lidu byl s žádným pádem nikdo toho nemůže ji nic ani slovo říct věda i tato dvě dají dům budovat a radovat je povrchní věda a jediné co neni povrchně tedy znalost tolik mudrců třebas indických. si vyslovil málem pak řekni prostotě dostat. Který říkají že tvrdý spánek to bylo tapas těla to mohl od tím to indicky způsobem tapas těla protože my spolek svou věc toho je to je no tak sami pro hodit potkat tapasja je stav. Kdy duše odpočívá ušel odpočívá v čistém vědomí v čistém vědomí asi tušíte jak jsem na to letu hloubku přišel protože jsem si po operaci v v v to ne z vlastní vinného odpočíval v čisté vědomí. To vědomi do tak vyčištěna od znalosti tohoto světa a od vjemů z tohoto světa. že to bylo zarážející proti lékaře říkali tuto dítě nebude naživu nevěda radoval se na si to byl cizí svět pro v tak v tomto vědomí. Prý člověk pozůstává po na od pod po svém otci aby moh z toho vědomí by produkovat. Po vrah aby měl kam by bohu tak by zatím berete že jako ti poté snu že toto povrchové vědomí které se objevuje ráno pólu probuzení by to mohlo být když tělo z nějakého vědomě hotel se předtím nevěděli. To je z ale neztratilo důkladné jsme se z toho se probudili jenom někam od se při tom povrchy se ještě někam do z podle jaké hloubky a tam jsem si pobýval s tím povrchem vědomí jsem byl vstoupil dovnitř. A sem se o tamto se vynořil. Ale indové na po vydej v této věci velice je to jenom mnoho tam tedy dělat oni za jím. Oni říkají mi totiž. Na tomto světě nežijeme v normálním nežijeme normálním životem. My žijeme nenormální. No a jsme normální život spočívá v tom že se jim u nabudeme důkaz pro je to důkaz že to na normální život čím se unavím ten normální. Čím by se neunavil čeho bych nemusel odejít to je normální. A proto oni jiná sama jinak extaze se dívají jako nikoliv na absolutně normální nebo nejvyšší věc vypraví věc činem chtění řídilo hle obyčejný jóginové to ne. A říkají že za tím musí být ještě něco jiného. Noc toho je stále oni říkají jestliže z u z toho sama vizte extaze. Padnou ocitnou se zase v tomto vědomí tohoto zadního světa ale nestýká se s tím věčným životem jak s tam stýkal také důkazy tam nepatřím. Zatím co prožil tímletím toho souvisí s těmi z jenom bylo všechno co vy kdysi bych jste měli chuť poslouchat se synem měli v když to moh srovnat o životě ježíše krista bezvadně zatím jsem u těch mně bylo to v nich zůstalo od lidu to tímto způsobem že jsem tak kousek dál. Tak jestliže mají pravdu před pokoje než pravdu mají. A že vědomí je něco on tím volního jenomže to tímto povrchovým si vědom nese schopna sledovat. Tak mají patrně pravdu protože ještě do upadal co obec vědomě pro je tu bych spánek bude bez vědomí je to jeho a pro bojí se z toho bez vědomí tak pokračuje tam kde před tím že jsem vědomí žid. Jako mezitím jsem se stalo o nevěděl kdyby tam jež se názvu v tom byl vědomí tak neví co s ním dělo ale kupodivu jak se vrátí z toho byl vědomí začne být takovým člověkem jakým byl před tím že vědomým či je tady on si vyd. O ten někam vzdálen zlo a odtamtud zase dvě zlo prosim si myslím že to byste mohli přímou kdyby tak tam musel končit protože muselo postavit jako na něco co se po hypotéza přímou jo rozumovat žen že on přivolá vědomí. Že onen o se je to. Že to není přerušena tím že o tom my nevíme to na tom nezáleží že o to nevíme kdo to o do toto neví tento o z nej vědečtěji založený člověk neví o tom. Ale ono to pokračuje ose taky vím stává a to se mně stalo předškolním věku žádný z se svým vědomím odešel od zase vlastního a nevinnou ale proč nýbrž vinou těch obyčejný hloupý hus. Do jejich stavu tranzu ve které spali tak zvaně spaly na břehu spali ale jinak než člověk. Nestali s obrazem bez pali s představou nýbrž jist spali jiné úrovni vědomí tak jsem poznal jinou úroveň vědomě on to musím vysvětlit co v tomto poznával oni ale. Si kali dal jsem o vládla jejich terminologii symboliku ono signály jim dal pod cestami vyspat v panem v a to je tady takle po rukou a v onoho co závad byl ku no dostali do tranzu ve kterém sami byli něm. A v tom transu jsem neměl tělo přátelé neměl jsem tělo protože vás že odvážil po sobě se tam dívat že jsem věděl tady jsem někde mezi tím světle kusy tady jsou taky ale nevidím ale že vím že tady jsou. To stádo jenom dostalo těch minus se mi tím dal dostaly a tady nemám tělo tak ta husa by nebyla zvířetem které by ob stávalo i ve zvířecím těle kdy také nezažívala pravidelně netělesně v pak k a člověk by nebyl člověkem. Ryby pravidelně neubral dobrého spánku ve kterém zažívané tělesný stav zažívá podotkla o tom neví jak potom o tom proč o tom člověk neví když jež čeho byl to musím postupovat pomalým ku. Proč se o tom neví nemám kdo růst co na toto ptáte otázka řečnická odporu v k vám. Pže o tom tedy proto že jiný úkol v tom svém spánku tvrdém než určit způsob koncentrací kus tato jsem tranzu se nedostane daleko. Toto do úrovně od této úrovně tohoto světa vnímání tohoto světa je tam na pokraj toho proč jdou za nemá tak viz spánek v tom tranzu jakou člověk proto římani měli husy k tomu aby viděli kapitola tak vůlí dělali oni cítil nepřítele. Nespí tak je to vše no ale od konat z to není spánek náš. Ale člověk proto tak viz spánek protože od boha pochází a k bohu se vrací aby kdy kdy nezachoval tento nevědomý rad. Bohu kdyby si do pořád neopakovala nebo do věčnosti věčného vědomí jak se ten na mně to jedno ale tak by o ho nemoh potom vědomě opakovat. Bylo by domněle tak malého jednou vědomě pro tak musí být zachován nějak jista za nějaký ten praví věk které si v čem všem čili zatímco jsem si vědom tohoto světa a odděleně ho chápu od ostatních za pod prosíme živi tak je tady jedno jediné vědomí které je ve mně jste nějakou ve vás nerozdělené a z tohoto do tohoto vedenými ve spánku v vstupujeme pás tohoto pocitu. Ne rozdělenosti. Je potom jsme schopni se dostat do věčnosti bychom ten stav nebe milosti ztratili není návrat do věčnosti. A zvíře na nebyl z dosti zem a my ho jane. Takže prosím důvod pro čistou oni se od vedeme el jsem protože řekl doroste sine tak protože jsem vzepřít. A proč byl ve lidský spánek jiného druhu než že musíte nám z bereš trans kteréhokoliv živého zvířat. A. Prosím vás u mně se stalo něco k čemu tady je nejen řekla řeka rad pro krále dní am měnící. jsem si totiž jak jsem vyšel z operace. Nese po měla ani protože jsem měl matku před tím že se že tohleto sedět do bylo dokonale zapomenutí. Od chvíle narození dokonale zapomenutí potu operaci a ještě o to o tak jsem se nedovedl z po jenom protože toto moje matka a tam to polekal by který týrali by toto a velice dobře ovládám ona si plně za pro že ztratil existuje cet dopad mi toto konstatovat když si musí jed jak na toho a jak přesto vymanit. A jak se dostal do normálního stavu a proč to vzniká a to všechno on teďka vysvětlím. Když totiž se narodíme tak jsem teprve začne rodit naše malé které závist jeho život je závislý na tom že z nějakého základu věčného se něco vyčleňuje el přechodem přes nějaká ale pro vás nevěstka. Do vnímání tohoto světa z onoho přestával novou smysly k. A tím že vnímám tenhleten to je to v tom velice vědom žil ale tím že vnímá smysly ten ten svět tak se do toho do ten je duší která se pak narodila když dale protože ona co bylo v ale dává nějak něco to ve mně se to dohromady byl on ve svých takových jakých pochodů se dohromady skládá vytváří toto horou lidskou duši jsou ono o kostí město vidět cítit a tak dále něco poletovat to. Od od život a podobně. A ale tato duší či stávám. Je závislá na ustavičném proudu vjemu zvnějšku a ustavičně jen jejich zpracování rozumem a citem. A tomu říkáme si třeba neslyšel to říkám znovu do se vědomí úzký úsek vědomí páté vstup jsou většinou smysly a výstup nebo o ukončení zpracování rozumu v citech padá z za to dostat se pramenem ve dokolečka v tomto oku pokud tam do toho nevede co takový do jako mně ti lékaři. Ty tenhleten pokoru vysadil jenom ty jsem vědy dnem nezničil li viz radit. Postavil ho stranou takže tam vzněty i vznik jenom ten zbyl jenom ten základ toho všeho tyto vjemy byli živi. Ten zdrojem zůstal. A tak tam vázat tři dni ta maminka naučila poznával že se mi maminka jsem jeho ma tak se maminky o pravém hodné maminka že to se světa dále něco co o pod věděla veliké počinem duchovním vývoji že toto je moje tohleto mluví proti tomu to o spoj si námi a co čát je absolutně jsme ve také těm služebníků om. To bylo dáno jako dospělým lidem že do ty živými hospodaření oné jako novorozeně sama něco pro dávalo jako novorozeně ti temně v ne. Bylo by život obrácen naruby kdo mu říká no. napřed dospělí mentálně na potom teprve do tomu bych přišel a víte jak je jaká protože jak vám to dělá potíže proti mně jste tím se smířit s tak je to u pro něho skal právně by jasné že to tak je protože jste zatím jsem v která by naučili ráno se probudit a rázem do svého dost svého života a ten tato svého světa atd let tohleto života pracem svět co tady výměnou. Von sebe on mu když žil to stejné. Protože z mých myšlenek. Kdežto jsem sester operacích čtrnáctkrát probudila nebe jsem jsem do tohoto světa přátele. Vůbec ne tak se ten ten ten je že dávám co říci. A jelikož jestli potom ještě jsem po tento stereotyp nabytí znovu po lese fáze někam jinam než by přijali probuzení. Věřte mi to nebo ne tak se dovedou ráno probudit a nedej od tohoto světa ani toto mně nepoznal jsem nevešel. Než než nebe vše ten svět byl chabým nátěrem toho co jsem vnitřně poznává a je čili se mi něco podstatného nýbrž něco odvozeného tak taky a proto vzdávám tedy ještě jsem toho měl formulovat pro na vám ne. základ ale dynamického charakteru takže z něho prýští i vědomí tohoto světa. A potom nějaký genetický základ toto pojmy bát pali o to byl on do kterou o dálo do byla to vnímá tohoto před a tak dále. Čili on se musí se z toho nehnutého do toho pohyby do či krisi jsou dvě existence jedna esence základní existence odvozena na bych nepovažovat tuto odvozenou zval zbytečnou nebo za vedlejší ale za odvozenou abych je bože jako indové třebas někteří za milosti nýbrž za odvozenou plnilo by ji do ti o to ani to co odněkud je odvozeno bez to jen n skutečné ale je to pomíjivé v je to. Proměnlivé. Stav věda je u pak ku proto že. Ve většině svých oborů a ne přesahuje rámec k o z ti. Upozorňovat vodu li praktická byla byli posty tak ty jsi z mus všude ve vědě a jestliže je tomu tak. A věčně druzí vědy tomu tak je tak pak to co dělá věda a zvířecí povaha ho. Co nás zvířetem říkáme člověk slouží jinému zvířeti kterému říkám to taky člověk nebo zvíře jako takové mu to jedno nebo rostlinstvo co znamená přírodě o tom jaký poznáváme ano a. Ale to je. Úkol který by na který myslemi na neměla omezit protože dostává se na úroveň zvířecího jedná zvíře totiž vůbec nejedná nikdy jinak než účelově nikdy. že by se od něj aby nemuseli jednalo. Ale člověk právě v tom oboru ve svém anebo v kterémkoliv jiném anebo o celém životě jednali jenom účelově je taky možná úspěšný člověkem pro společnost. Ale je to člověk který své pravé závislou by prodává. Protože zůstává na úrovni nového zvířecího života. A nedostává se na tuto úroveň která není logicky když šlo od vás která je jak se nám zdá absolutně neučil na dokonce někdy. A teďka bych promluvil o své nebo šel hostiny a od jiné úrovni na kterou bych rád vědu měl a jestliže je posvěcena věda jenom účelovostí. Tak se může stát že někdo potřebuje pro nějaký nekazí mu šel vědu použít zase na strom od nová se o předešlém mockrát dole na co jsem zažil který neúčelné který jednali to učil na dění. Tak a je to potom věda zbavená odkladu morálního totiž u zvířat a k k k že na čistě které jednají čistě účelově a ten dávno za jsem z toho smyslu není to neexistuje není nemravné co dítě dělá to co sví seděla ale taky to vybrané a říkali si že tygr zabít jiní ne tak to není nemravné. Ale není to samosebou mravné marně bychom dali mravní prvek v jednání zvíře to nemá etickou pod k základ on to na a s kou za po nemají ani na tam při černá při někde v africe při svém jednání protože třebas dal ten ale byl sval se tak musel přesvědčovat v tom vám palem na ty lidi který bacily ky jemu k veni že to není. I špatného když taky nepřítele ono ošetřuje. To je něco co tedy. Nebi je to co za kód bylo tam ten si měl veliké potíž je švajcra aby to prosadil když se mu podařilo aspoň to že se jednoho kmene byl ochoten posloužit členu jiného kmene to bylo asi myslí zaplatil jsem je tam dokázat ne že někoho vyléčil a tak tohleto jsem smířil tu kolenou nenávist tam. A ona to takle i s lidmi sis například máme dvě celek který mluví německy. Nebo člověka který mluví němec nebyl to on všechno na vědu a člověk velmi česky tak oni jsou si cizí. mám v š to štěstí že každý rok jeden přijde ne nic. Mohl vyd směsi kteří jsou jako pole na neumí slovo česky. A dohodli jsme se ne na jednom zázraku a to myslím že jsem vyčítal zase se životě že ta přehled terezy nová je zcela umělá a že nedělá to s to z hlavy samozřejmé sekal někoho jiného takže ten němec je totéž se čech jenomže něco jiného v u stech. Ale my jsme tone probírají tak jenom proto abychom zjistili že za ba je je zbytečná daleko zažil by se něho nějak omezeno mu do věku že kdysi snáze porozuměli o to mi pravého viz zázrak proto že oni si neporozumění ani el je ba k i na pavla že my říkáme v praze nebo v plzni proč ještě jsou a ty se hádají tak to není je to nejste ven jak nekonal závada nýbrž pocit oddělenosti. A věda se vůbec nestará od toho bez zbavuje sebe vědce anebo ty kteří vět vědu používají pocitu oddělenosti a dokud z ba nezbaví pocitu od ve nás ti tak jsme ve na sebe stojícími jim inteligence není tak ten je nepociťoval souvislost jednat druhou. A proto jsou schopny jednat jednat proti druhé svoji vědec na jedné straně třebas německé v této válce a am lidské na straně druhé nebo sovětský zase na druhé tak proti sobě jsou ty věci ochotni bojovat. Protože cítí oddělenými bytost a věda by měla být do hloubky měla aby učili zároveň s tím předmětem třebas do vězte proběhl volené s tím za nesim předem výrobě by měla učit jak se jak získat pocit sounáležitosti nejenom s bližním na ale z veškerenstvem. Celým vesmírem to se naučit to vsugerovat ale se to na učí. Jenom že to musí učit od mládí jsem byl učen násilím tomuto zkus to proto vím se to naučit když došlo násilím o by došlo podob ale měl lékaři učili zbavovat se pocitu oddělenosti. A no. A protože mi vyčistili vědomí a zbavili obsahu toho vědomí které jsem dokonale dost dosud měl v první z z si kuje se zbavit pocitu oddělenosti. Dokud mám osobní poměr ke všem jako ke svému tak se nemohu zbavit pocitu oddělenosti to je matka můj otec mu líbit pojí příbytek a tak dále o to již kristus který se životem ukazoval jak se to o zbavit el tak šel na to pomalinku věděl že to budete těžké a tak se zbavil poměru ke své rodině že by byl opustil vnitřně ale si ji nechápali jako něco svého. To se to špatně od tomu špatně rozuměli a odcházeli na poušť nebo vzdávali se z od vidí bylo světů to nejlepší dokonce hlásali vzdát se všeho stvořeného protože jsem o z ne ona hlásali toho co je to do ve z to není možné. Nesmysl. Tak ježíš že byl v tomto nesmyslu bojoval protože on z například vzdal své rodiny ve světě letech takže mohl pod ve světě letech prohlásil kdo je matka kdo jsou bratři li dojem moji domov nemám domova nemám matky nemám bratru. A to myslel vážně a tím životem do těch třiceti let tam ukazuje jak se toho k falešného pocit. Pod pojem moje matka toto je moji bratra toto je moje vlast zbavit a dokud člověk nezbaví tohoto pocitu tak není pravým slova smyslu věd jsem je jednostranně člověkem který oko za svou vědu za prodat používat jenom ve svůj prospěch aby to co smí dělal a nebo ve prospěch svého národa aby za s poslední nárok a pak dále toho by mohlo v dnešní době jevila tak pokročila vesmíru užšího vším. Do široká by mohla způsobit debakl neznaly měřítku v že by z to všechno o bylo třeba znám by za to o.