Karel Makoň: 87-26A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A tak jsem říkal že bylo nutné aby člověk šel k při svém počínání i vědeckém do hloubky prostotou hloubkou rozumím najít kořen toho co z něho je odvozeno když mám schopnost tady něco vnímat tak to pochází z nějakého on ne. Tak který jedním mám na tom nezáleží že on je vnímám. Ježíš nosem nám na na být ježíš možnost abychom ona část jeho života pochopili že na tom nezáleží že nevíme o tom o zem abychom brali na vědomí že tady je a že z něho pochází tato nejlepší ten pocit věčného nerozděleného života aby řekl. Třebas láska jako my to s ním no o rovnodušná že nebylo protekčně svou rodinou před někým jiným bohatého před kudy nebo dobrého před špatní a tak dále tohle to je jestli se neučí zároveň světským oborem. Tak tak ten věz není schopen opravdu ve jsem působení dělat ani desetinu toho co by měl a mohl udělat kdyby toto nerozlišoval. Ale. Když myslím že tady viz nemohlo odvolal ještě aspoň najednou duchovní oblast tato je to pojď mus který říká. Nad o cestě do věčnosti jestliže tam člověk rozlišuje nad o cestě příjemné od nepříjemného. Že ani první krok na cestě neprovedl z s a ono je pravda že když se třebas studuje. Pak je tam mnoho nepříjemných věci který se musí naučit a toto překonávání nepříjemného je velice užitečné prosila konec smíří kristovo dělal dokonce sto zkoušku ale tak je to o celém životě na to na při jejich záležitostí musí být rozlišováno od nesprávných. Musíme přes jeho slova správné od nesprávného a to se musí tam museli nerost nekompromisní ale nesměl znát příjemné od nepříjemného to musí způsob starat k jenom správné a nesprávné pak ovšem jeho otázka jak poznávat správné a toto jako se z nás pane to není zbytečné žádné větě. Neboť jestliže je zase rosy roši se jenom na a jsem na to v úrovni do všech konců. Tak se dochází k takovým koncům nebo k takovým na okraji nově tak li oka je obraz ten vědy že tento okraj vědy se ocitá na opačném po v než v tahle ten okraj vědy a oni tím věci z téhož oboru v sobě tají. A on je. To by se dostal aby věděli že to je jejich tají možnost se dostat na tento okraj nebo na tam tedy způsobem z jednoho jiného kostele. Čili bych byl proto aby sebevýchově od toho na to aby každý se jenom vědec byl vychováván s souběžně. Tím že se učí něčemu povrchnímu znalosti této si to od toho to že to je z toho není aby se při zažité hloubce. O z čeho to šlo ustavičně vzniká. Aby nepodlehl dojmu pochybené křesťanské tradice něco do stvořen k k. Když mi dneska jsme řečení o tom že všechno je tvořeno že všechno pořád zaniká co vzniká se ta co začátek a taky konec a tak dále a tak to von by přistupovat. Protože to nakonec musí přispět k tomu aby překonal běh času a prostoru kdyby člověk například si vědecké činnosti při tvá časem a myslel na to že to objevil příliš čas ten by se brzo unavil a vůbec by nebyl nerušenou ve byl velice rušen tím během času. Protože když je opravdově správně čím a správná činnost tak nepomyslí na co z nepomine sebe nepomyslí na prostor nad mez do kategorie s tou musí odstranění jeho mysli a tak myslím že tím chci říct li na mysli to chápete že pochybená výchova člověk. Že tam výchova nesměřuje k tomu. Aby člověk pochopil tak proto se nábožensky přes své děti jednoho boha jako řeknu nenábožensky ve že ve všem uvnitř jej nějaký zdroj jednak existence jednak. Lásky jednak poznáváním všeho prostě co tu existuje co tady děláme a tento zdroj není už. Nýbrž tento světu prostě je takže to existence která je ale to je tady existence naše ten malinkým úsek existence která je ona v tom co tady jsem se je. Se dále nesmí závislým svým naší to znamená čas na tom pro jsem si naší tady věcí která je v veliká chyba protože se dostanu na povrch věci. Ale když vůbec nevím že by se nějaká s věci která je. Je která a která se stát některé z něčím stává a že zraněn dospívá stár a tak dále tak. Z toho opravuje největší neřest k jaké jsem o dokud si to trošku po potřebuju být vychováván k tomu abych věděl že existuju jako takový to musím vysvětlit pochopitelné. Že miluje jako takoví že poznáme jako takoví že to dáno. Povahou mého organismu a pak povaha mého on nemůže nepochází jenom ode mně nebo od bych rodičů tak podívejte se je povaha organismu ta se o tom svou zem mluvil před tím než se jsem přišli. Lidský organismus povahu otevřené biologické jsou stavy poznamenání nikdy není jak to řeknu lidově nikdy sil normální není spokojen sám se sebou pořád nechce přerůst pořád se něco nového nabýt let pro je tak je špatné a nebo něčemu se naučit. Něco získat a tak dále nebo nějaké špatnosti ztratit nejlepším pořádku do určité době ale toto nemá tuto tendenci nemá zvíře žádnými tvor. Proč to o terezii z doby co jsem kdy se schopnost pro vás to mat jenom svět kolem sebe je na svoji v je. Ale nic víc kdežto tohle to pro z transformovat svůj duševní stav. A na svůj duševní stav vnímání tohoto světa jsme tímto sil listy bych tak řekl atd naproti ext jsem ji z mu u zvířete a dále my jsme ho ještě tvory kteří ho. No ano jsou ním ho schopni u protože máme rezervy střediska ho vjemy mu ho. No tak jsme schopni ho pronikat za tuhletu úroveň ho. Ho z tohoto světa ho moc ho dále než zvířata ho on se třebas ze se u hus si jich a že oni jsou schopny proniknout bral u svým vědomím ho ani bylo ztratili ho do tranzu kde nemají tělo no čili husa aby mohla existovat potřebuje vědět vědět o tom že není závislá své tělesnosti. A toto musí je každé zvíře nebito bylo strašně nespravedlivé když tam vzájemně vraždit za zvířata mne vede protože prosíme li jej a oni se vzájemně vraždy byto poctě jako velké příkoří. Et o ale vědí také že nemají nic jenom tělo a že si že existuju taky bez těla tak si to snáze u míra daleko snáze v člověku který v tom vůbec nemá a ho a to je milosrdná za sil opravdu vám řeknu chu takhle vidíte že ho u zvířat se mu to nepotřebuje ji nikam dál ano ano u. Za jeho vědomost nebo toho schopnost rozšiřovalo než pro sice do stavu netělesnosti ho. Vědomé netělesnosti. Než toho u člověka je u tenhleten stav vědomé netělesnosti zbytečný nepotřebuje ho vědět o sebe z ni obejde. On se chová jako oddělená tělesnost jedno od ve protože jiný úkol který souvisí s tou oděnou tělesností. Například kdybych měl posuzovat hlas jiných u. Tak se musí být otci bylo oddělen pocit musím od si oddělenosti od o to my zpívá domy do se zpěvu je a ne ho jsem mistr nějak směšovat tak se jsem byl by se s to vůbec nic z jeho tomto oboru ho po paty o všech oborech když bych operovat tak musím nebo si vy operovali musím být operato le ho. U prosimvás v na to že pocit oddělenosti od narození. z toho řekl bych ku ho určitou dospělost mentální mu tak a je absolutně ho v jeho a ne člověk ve své dospělosti se stává mentálně dospělý ano a tam pozor na ano. A ten pocit oddělenost se stává ten veliký nebezpečným v ne jenom pro toho člověka ale i pro celé pro celek z bylo se mentálně dost aby se něco vyvést z ku ne. Vel z se svého pocitu oddělenosti a tak jsem on věděl že se ono vel co se může o dnes široké daleké okolí ano a dneska se s pro se tak padá se můžeme tím mu byl či je to pocitem oddělenost ano. A kdyby se nezrodil uměl třeba do pocit oděno si tam je neni ano pro by jeden z těch ty tam se může třebas být ano. A co mentálně dospěly tak se musili nějak citově odložil za by se ještě uděl který byl dovedl velice dobře citově do pod lodi david i vědec byl schopen vraždit dejme nad si z mu men. Tak tohleto na dneska rody ještě horší roši způsobem a proto říkám že věda dneska v tom stádiu ve kterém se nachází neni vědou. Protože zapomněla nad toho že na úrovni na které je své budu před pohybuje v tak nebezpečných vodách že může se chovat zcela nevědecky co chvíli a to by katastrof pak dokonce jsem tak bylo by třeba aby se ten člověk nejenom světec od mládí přibyla na to může nově dospělý. A dospělosti by měl zároveň domu z pocitu neoddělenosti jednoho od druhé a. Co k tomu je zapotřebí tady něco za nedbalo náboženství hodně vzal. A nemůžeme to kázat vinu je vědět že toto věda dneska neviděl že se to nevylučuje na škola tedy ještě komenský chtěl jsem z toho dal v ale to byl li to zdravým ka když je to se přičítat tuto vinu náboženství. A konkrétně tedy. Jestliže od roku systém rádo ocital ještě lidsko za kterém velikým myslí si si z klece el podařil kompromis to on byl ochoten přestat pronásledování křesťanů ty vraždění ho voni si zachovat za živou pochopitelně když mu ses tady slepí ježíšova mu denní tak oni se měli. Proto směru bude mít majetek a budeme vraždit prosimvás že si tohleto své vylita jsou nejlepší předpoklady proto aby že se cítil jedno bytosti. Že on jako obrazy kdo jsem když jsem to nemohu bohu vlastně když do vedle nemá vůbec nic a tak dále. Proto například dejme tomu první křesťané a obce první sester desku říkat to je vidět neměli vlastnictví. Nevlastnili nic nýbrž všechen majetek měly společný a když nechtěli ne ten s ba je řek mít společný ve že my tady trestali smrtí za to že porušoval li ten základní kristu princip nebudeš vlastnit. A on je před čili ty učedníky tak tvrdě učil nevlastnění že více učinit nemohl oni přeci skončily ty tři roky svého učednictví tím že neměli vlastní rodiny se neměli nic takového nic z z z žádný majetek ale v ježíše krista a on je zbavil ještě to ježíše krista že vstoupil potupnou z z z od li způsobem vlastní patříš také zbavil fakticky všeho oni se nakonec. Tou si žili jako jediné tak krista a on si z mařil do světa nebyl zmařil osmi z mařil to bylo záměrné aby jen ukázal. Základ povinnosti nevlastnit no o oni potom toho rodině le zastávali zakládali komu ji k komunismus v krista z ky ale to zkrachlo i například táboře se z jeho taky vzpomněli že to být to si že tedy v patnáctém stolem za po disponovali že. Ale na přetavil dostat pro za půl roku v v někde tolika byl to ta pole že si na s prováděli pro dobro všech. A tím končil tím koš do křesťanství tam a tady proto se tak dlouho je potom co on se v křesťanství tak teďka bylo nutno v tom náboženství jak v tak v ten stav který do se dostaly přes jarním bylo nutno doma si za atd to co mám zbylo z toho se nesmí slevit ze základní do křesťanské u. Z matiky ten základní nemá co se od a opravdu proto byla dalším než z tradice že když kdekoliv stanuli tak tam to bylo do za znak kdekoliv stanuli tak odtamtud měli odejít měli dál. Takže poslední taková sil zase stala ve z nás ten století když jsem na dech je to málo. Katolické svět v a otec rozhodujícím činitelem ještě před tím si zmaten. Že toto hlásal svatý tomu tak mi vždycky je jedině pravda. To bylo velice prospěšné prost jedno cení přes tam svých názorů na věc se to ale platné když by se na tom jako vzato u zákoně rys byla tím zatím co se stalo stát tak za padesát let to neni pravda a co pak na sto. To dneska při tom po k bohu vědy víme dobře co o to o na čáku tohoto století že o to je poslední v nemenší částečkou moc deska ale absolutní blud a když právo musí si řekla do host tady jsme na výši. Se odsoudilo za ku že po něm někdo nec zašla ale že to dno náboženství ale ne ten prvé od roku třista jedná z z z za dvacet čtyři ale tím že zapřel ho a pronásledovalo všecky kteří měli metafyzickou zkušenost by je když mně bylo přes sáhl tu úroveň toho o co. Hlásal tomáš tak lidský a ježíš přestalo úroveň těch nižších kvalit jo ale když do se na tu úroveň tak to bylo v očích cituje tak špatné všeho upalováni hranicí. Veřejně nikdy sice a první kdo byl upálen z uvozovkách neboť on tomu vinu tím že je mi dovol z vitálně byl svatý tomáš tak lidský č. Jakmile to napsala zjistil že tu jsem ji zase něco víc tu k že se tedy vodu pořádku středu. A jenom protože mu to nějakým dal to nerada z vzal z ruky ve shodě s papežem a u zákoně. Toto nejsi do ve kterákoliv sekta kterékoliv náboženství tak to znamená jeho úpadek. Tak hluboký že potom jeden s druhým se tam v církvi nebo v tom náboženství přemysla by někomu byly ku prospěchu bez to by ji měl se válce z oni tu protiv či tu devatá náboženská. si říkají teď si říkají co se vytratí přiznat ale pátral jedině z který uznávají jenom hledal aby víte ukazuje od od u z ku uznávají máme za jeho následovníky jeho příbuzné. A protože. Ty kteří poznávaje na mohameda vyvraždili li si ty při si ty rodiny aby se mohli aby se museli držet jenom toho mohameda. To oni se vám to dodneška neodpustili a teď mně se to mně z každý rok několikrát v si dělají z na to je jiná nese shon marně se přísahá z mat všem těm kteří také kdysi jednali. Tohleto není novinka a založené nemohou medem takhle zavraždil ježíše neboť ježíš jim řekl u vás byl přeci člověk který se menoval a v člen našeho národa a ten vstoupil zaživa do nebe a jestliže náboženství nedokáže. Aby člověk zažívá vstoupil do nebe také náboženstvích chybným nikde neříkal. Potom o světě teprve světel do nebe on říkal podobenství o všem co se od vás k porazí svýho života protože je s. Tady jsem vstoupil do na tady v tomto s jsem neumřel na kříži. A ukázal jsem dal jsem svůj příklad vám tady musím vstoupit do nebe je to nebát jak se to nepravé náboženství které dříve nebo později musí jisto je tam ty hlad semeno. To není moje náboženství to ani moje víra to ji můj příklad svůj příkaz je tady k ale nikdy jde tím jsou rozešel samo jsou svaly zřeli proto na nikoho nenutí po nikom tak nejel jako po farizeji odpouštět říší největší smilství něco všechno všechno byl ochoten odpustit. Ale to že oni ne zastávali názor že možné v těle z kříšení v těle se skal modlíme. V tom věřím boha věřím v kříšení prosím je že člověk který že to možné. A že pověřil jak bylo šlo věřit a že tady že mezi vámi který to že to je. Tak vězte mi že ten dostává takové náboženství je nábožensky založen když nemusí dal stopa nebo že jsem o nebude tam na tom nezáleží. Ale tento ježíši říkal prosimvás měl nezapřu víte nezemřeš du s. Jsem navěky živ z věčnosti přicházíme do se se vrací jinne berte to na vědomí a dokud mi toto nevede hlásat a nebudete samých toto provádět tak matek když tomu víte se to dělá sabi je král víte i tak deska se o to vám nemohu trpět. Jste to disk ženy měla tak dal po víte li věk pěkně na dával. Svatý co se od něj víc jinému ne na dával jinému dělali ji nebude pro ji znal jenom tyhlety protože oni mu řekli no mystik král sebe. My je. Z z za vraždí víme o o jej kamenovali um tekl zprostředka měj děláno ale toho křižovali a on říkal ukázal jednou rukou na své srdce. A druhou na právě za let a řekl jim zbořte tento chrám tam otočit ji postav k otci stal zmrtvých a tento chrám v jeho vnitřní chrám. Jednou rukou ukázal přitom na sebe bože sto neviděli tyto kdybych byl žena se na listu jakého se od byto do musel takle dělat to jenom také říct že za tolik že to poslouchali říkali si k on se pro boha a von se ostrov po porazí tele ten vám nebo o nás od k tomu abychom krám který se zamyslit teče sled volali a. On říkal kdybyste zbourali ne ten chrám tak ho znovu buduju protože jsem věčná bytost kdokoliv z nás přijde k poznání že z věčnosti pochází a do věčnosti se vrací ten nezemře. Ten nezemře když fyzicky zemřel na tom nezáleží například nezemřeš tu tu jsem dáno tedy zemřel jedovatá ty jsou pro třicetdevět jako může člověk dvakrát ten si to nepochopí ten pro mně když jako červ kdybych sbíral do toť tělo to nejsem který z míra a jsem zemře ale ježíš si to ovšem ukázal že člověk i v těle provést takže se že pro tělo jsem rozpadne omyl mysli eliáši protože ten zemřel nezemřel vstoupil létech. Devět století přední na od doby nikdo takže ky farizeové se celo ve dal věk vím viklat zákon říkaje ono spoje za pátá cesta nazvala kdy si od pouštějí možné od toho říká z vody ho je on říkal víte pro říkám vody kdybyste to měli dokázat tak musíte si se bavit sebe sama pro sebe zapřít a vzít svůj křtíš a následoval a ani jedno z toho nejste schopni. A toto nedělá nemůže být kříž. Tak prosimvás do ve do na vědomí že i my z věčnosti přichází. Že on se vtěluje ne do genetické základy k tělo jenom v ale to je základně v. Ale nejsme jenom jenom se oni vtěluje ne z věčnosti se vtěluje do tohoto těla. A to pomalinku pěkně nejde najednou od se pro vás je mateřským těla vás ještě váhají a teprve v okamžiku narození z padáme z toho ráje kde jsme nepotřebovali stravu jsme nebo co je nesměli hlad jsem potřeli výklad za podobně to za nás dělala matka kojen dál. A z toho každý z nás práci let kdepak je dneska naše zkušenost mojžíšova. Že to bylo zašel zní sedmý den pán bůh odpočíval své nevědecké tak že neděle. Ale on citu zkratku to po pádu přede do šesti dnů o jde předvádím do šesti do devíti měsíců co všech těhotenství matky a je to přechod z věčnosti do tohoto světa a jestliže z věčnosti pochází a a tomu musíte bože věřit z toho konec svět že jsem s o tom přesvědčit. Mám aparát který dokáže všechno časné co jsem tady nabyl. Je toho vzdám. Převést na věčné tak pak jak je možná cesta z věčnosti do tohoto časného tak snadná jen cest tak snadná samovolná je cesta z časného do věčného. Tam jsem to moje narození se ve věčném životě které se konalo jednadvacátého jej rád ti třicet devět bylo samovolné si to nepřál. se o to nestál jsem že to nastane o to z nepřát je za za to všecko co jsem říkal. Ale od tebe samovolně či nebojte se že byste to nedokázali to dokáže každý z vás každý z vás ale musí být mentálně dospělý víc to ještě dokáže to jsou zemřelo asi že jsem přitom zemřel o jenom že byl před čili měla takže jsem dostal z toho poznal jenom zač je málo je to s prosilo ale zažila to dokáže tam opravdu bude živ. A nezemře stojím pevně na pozici existenční cesty a. To řek tom tuto je ovšem nedávejte podstata se s cest je v z věčnosti přichází do věčnosti se vrací se do budeš jaký úkol který svěřen. Ale všechno od narození po okamžik smrti je příkaz ano pocházející z věčnosti příkaz ne tvoje vůle nebo vůle rodičů to z nás pochopíte na zvířatech. Ty jsou tady z příkazu potože jedno zvíře do plné druhé zvíře kdy o to jsou nějakou rovnováhu v s v přírodě doby jsem marně snažil udržet člověk by byl sebe vědomější dal sebe vědečtější tu jednotu v tu jednotu přírodě a proto by neudržel on dneska rezervace žila no a musíme tam občas s přijde to slovu přestože vám ho ale víme. Toho prosimvás příroda dělal to jinak zavraždí uměle k tomu dal rovnováze je kterou zachovával. Čili jestliže to možné u z vzala v že oni jsou tady z příkazu tak je to možné li u člověka a vám skal řeknu že někdy sestává. Protože ten příkaz vám začíná být si je v ní. Neví vědou ono boha o tom co z toho s ba ono veden na to oni nebo není. Na názvu nezáleží co co si pod tím myslíte představa o bohu ve věčnou představa lidská van do znamená asi nikdy představou lidskou o bohu neměl o se bez obejdou smrt. To je to v něco co mně v tom smyslu vrcholně před překáželo. No ale přesto státech se vracím myšlence že najednou. Tomase životě pocítíte něco jako příkaz od to musí dělat po bych nebyl člověkem kdybych toto ne ale si to neudělal tak to není on za ale z to z od všeho světový ale to je záležitost dalších ho oko oko a. sem než se tady byly dva při tou toto vykládal na podobenství o prosit a. Kdy ten hospodář před svým odchodem rozdal si jednomu služebníku jednu druhému větřit tím mu k je to je příkaz hospodář a tento příkaz. Se může splnit jenom s pak jenom tehdy když to co pocit jako příkaz k není země nýbrž že jasně cítím že to příkaz který přesahuje rámec v z s ne osobnost že to se nám často sta a. Dál. Protože na příklad je vyšší než jsem ne tak se směly neví bych vynese viděl nepřítele na příkad to bylo to ve co vyšších že ano například co se jsem si pro došel v volně na klady jeho ještě jednou protože ten ovládal tento příkaz této cítil on tam nebo z toho že mohou v že jsem marně tam se dovol jsem tomu nerozuměl tanec kristem. Tam nebylo ale dal by to vyjádřil slovně se tady z příkazu božího aby hlásal ahimsá neškození. Aby ukazoval jak nenásilí tím se přichází k vyšším hodnotám než pouhé smrti. Se měl jako zvíře není důstojné člověka. Nezáleží na tom jestli přitom umřu ale sis zachováte tuto moji ideu. Bral vznešená jde na. A proto že v byla taková obrovská síla je tu člověk při drží takové es myšlenky která je na jeho úrovni na úrovni pouhého lidství ne tak to vás ve tak ve o z s jako pro milo v indy kdo to přemohlo jako obrovskou když jako jak on je tato obyčejná myšlenka neškození nic jiného v tom nebylo pojedl jsem to ještě do jsem to budete mostech o když jsem na neškození si z dále je pro tu myšlenku z toho. A tahleta myšlenka byla myšlenkou ježíšovou be. Oněm řeklo se již ve starém zákoně v ani z z toho nedolomí nalomené nebude byl on se taky tak chová. Porodit od některých zasvěcenců než že nikdy hluší kolem neštěstí člověka plakal s plačícími a radoval se z radující je radoval se za zlý svými on nešel že ani kolem radosti takže v první zázrak udělat ani jeskyně a pro od ona ho s. Tu mu říkám bez ohle a ne protože my se zásady pro v kde se vzala visí mi a se stačí ne sám nad sebou to je úplně pokřivené a ne radovat se taky krávu ale blahoslavení patřící řekl on. Neboť oni budou potěšení a vám řeknu si cítili že to se nedá po smrti to ježíš rána kterou si dává ty budou potěšení tady. Jestliže jsem si naplakal toho více než kterékoliv dítě u k den jakou. Tak jsem byl ten jest okamžitě potěšen a jakým způsobem jak jste nikdo zatím potěšen nebyl pokud mám zprávy o to jsem vlivem toho co věděla jen jsem se jich málo pro stavy z vás nemohlo jsem nesnesl dalo tou utrpení jsem se dostal do stavu ze kterou jsem přicházel vědomí o otci. Která dokáže víc než člověk a to bylo k slyšení poznali na uměl s. Tento může do klas anebo člověk který si dělat bez ohledu na sebe. Ano. A takže jestliže člověk miluje bližního jako sebe. Tak první takový vstup kde se obrací z od smrti zvířecí věčnému životu nebo zapomíná na sebe zapírá sám sebe milovat do toho padoucha těžké si říká ale pro se mi jeví jako pravdou a be protože mu měřice vodou a protože ho posuzují ale on potřebuje moje op. S oním potřebí a toho musí stranou můj úsudek na slitovat du z mistra i byla skvělou události v ale chrámem ne. Jak on u kladl li dva z víc li tomu knězi a při si ho při tom poli třista odvede ho domu k vědy a říká mu pane on tady dale by vlasy se od utíkal od vás těmi z víc li si vedenými. A on říkal on pod jsou mne na to je neubral byl be on za zapomněl ještě svěřili a dal mu když bych. To byl člověk který miloval be rovně no měr každého bez rovného vlastnosti be. Podívejte se to těžké pán kdyby také nemiloval by se dobrou byl v tom světě on miluje on vás je toho vraha kterými chtěl zabral jako mně který jsem měl být vražděn. A kdy ho nemiloval. Toho vražděného stejně jako to rodícího tak by nebyl možný žár dualismu aby člověk tady neměl místo na tomto světě tak by nemohl pro vady svůj dobrý úkol o by se dostat do věčnosti jenom z z nic z li se zase můžete dostat ten jakkoliv jako člověk jako zvíře se ze se do věčnosti a ten musíte řek musím poli dualistickým řádem a tam musí být stejnou nad o relativní dobra kolektivní zlo. No tak prosím berte toto na vědomí a chovejte se prosimvás ve svém životě podle toho pak a teď že bych chtěl říci že to moje takhle. Proto jsem měli seznámit s tím se to zapřít sama sebe především neboť ten návod k této vzít svůj kříž protože pro nás od krista. A jeho to ve zkratce řeknu protože vím od času nezbývá pro pozorně vás že je tu kapitolu zvláště o tomto řekl před tím trošku. Jsem napsal ho dostanu do že to co těsto tak se dostanete se ještě před psal. F. Se to potom přečtěte ještě činna mnoho protože ona pro lepší číst desetkrát aby se člověk dostal pořádně do hlavy jsem to předala jednomu z vás nebo především nevědomost vás na diktoval ty body kterým je třeba projít. A to by bylo dobře že velice četl aby se domu nebo ono. Neznám nazpaměť to o ale on potom po tam běží jiné ano. Ale když že člověk někde přednášet na nevinnosti a ho se text do brzo co do se podívá taky si daleko jistější protože se může kdykoliv podívat které s tím si také veliký v tím že mám co text který všechno to prosím tak velkou jistotou tu říkat co tady č. Pod to než stojí napsáno bylo měla pro tu nad vjem ale mám text kdybych nevěděl tak se do toho podívám ano. F. My tím že vstupujeme do tohoto světa je zase něco jiného ta říkám z toho budu vybírat jenom to co on nemohlo pochopit tento styčný který si od sahá be. My vstupu ve do tohoto života proto abychom ses tady spolu oběd míní s kristem abychom obětovali svůj život a a do ona musíme vědět ale je tomu tak be kdokoliv ztratí svůj. Život nalezne jej někdo jiný činným jsem se neodhodlá tento život ztratit abychom jej nalezli. ta oběť a proto v všichni by požádáni lide a nedají způsoby be. Jak ztratit svůj život nenásilně ne nějakou sebevraždou be ale o ztratit tak aby to člověk nabyl a tady v tom je jedna veliká potíž. To ještě dneska musím stačit chtě nechtě jsem to jednou říkal sto musím v ve do úrovně kladl jiná to znovu opakovat. Be be. Budete bych tím ztratit svůj život v budete jeho poctivě odevzdával bohu a o na to nemám před do prvního postil odevzdávám a není on sám be jejich víc takových lidí do hoc tomuto nebo z i poctivě to prohlašuje on říká no to poctivě nejenom prošel pro postit cítím že si bohu patřit. musím mít ona o mi to nejde i ten život nebere ode be. A mu on nejsem schopen přel protože se dostal do situace kde zase pozor bože do žilo mu ji to poznáte snadno protože mat to co starosti těžkosti pak ve váš život se toto stalo s tím vaše pravá život zase váš zaset nejste z něho pryč. Ale kdybyste neměli starosti jako jsou z na měl takové starosti tak byste oni přišli be. On na ale ukazoval že k tomu aby se přišlo o život je třeba projít několika přechodnými fáze jemný nejtěžší vás je. Žes vědomě žitého života od vel přešel do tohoto bídného vlasti jeho úkol. To mám za sebou. Čili že jsme se vtělili z milosti boží se na to musí dělat ve velká milost protože kdepak okolo z mluvíte život lidský trojjediného se je možno vrátit do věčnosti se toto mám za sebou tak tak devadesát pro ten ve které se s tím máme za sebou to jsme lidmi to jsi moc pak se říct v ale není to všecko těch které z procent budu teďka vykládat je zbývající deset pracem. A spočívají v tom že ty se nedají provést jedním dechem nýbrž s přestávkami kde se jakoby nic nedělo. Ale ta přestávka je nutná jako odliv patřili na mostě. Kdybych byl jenom příliv tak se zaplaví země kde nejenom odliv. Von sebe viz schoval a be do moře. boží milosti musí být na určité úrovně abychom z něho mohli čar pád. Takže ježíš kristus ukázal na první pomohl ku na první překážku na po narození že totiž. Po chtěli jeruzalém jeho třebas tělo jim or zabít a to je první překážet soud byl by musel překonat rozum nám říká do z toto je nás ve z vás. V tom o jeho mínění ho musíme zabít ne celého ale v tom svého mu od povaloval od že totiž on je musel uniknout mu o vniknout tam kde zrovna on nevládne. On se vědě nevládne nemá rozoumek. Co li se své vlády tam kde své hranice tam to je egypt tam řekli když kristus. Tam se bezpečně dostáváme dál. A teprve se hrnec umře to znamená ta stránka rozumu která stojí jasně proti tomu pokroku do věčného života za nám překážek to k myšlence že z věčnosti přichází vedl za sice vracíme tane měla potíže tak můžeme se vrátit do z pátek kdo málo nazaret komu jsem pod co ve své činnosti. A ta by to již o život provádět dále dělat to nebo mu no máma konec za čas ale je mi taková nejpraktičtější nebo nejde mat jistější u zlo životě lid byl z člověka a tak jim ježíše krista je ukřižování na kříži že ano. Nad tam tedy v nemohu to vynechat to bohužel naše citelně velice onen z že omezuje bude pro že po vodě sice tajemství pro tedy neni ale protože neví se předtím. Ale li se zatím ve rozumí tomu se zatím hrozný donce předtím tak je to obrovské tak z jak si. Le obrovské se st kdybych musím dvojí do řek a to je jednání světle který bude deset let říkal dědečku jak pro tak li přes pod jste z ona na to vás to byl jak je to jenom se při dál od odděleně by to odešly dál akty příliš jest jeho výsledku. My tohoto nejenom toho ale kdy začali jedovaté v a tak bych tak toto ještě pořád po malé. A on říká co to je s z s pro tu svou kolem po tohleto vyžívat říkat novou větou. jsem ho musel návod si za půl vody joga jak o wattsově teprve byl páté třídě v no to víte on to tu chvíli op o pil a kdyby to dneska stálost ze neví zase nic. Ale měl toho tak jsem nemohu podepřít tak touha sama nestačí takže máte li osobní vůli bohu pak cit dnes ten svatý petr při král ježíši kdybys i nás od šel. pudu s nebo k a za tebou a nestal se měl tou touhou měl. Ale ježíš mu říká jasně dříve než kohout zakokrhá příklad tak v to věděli ježíš protože co věděl že by byl tak pro málo ba ale že se rád dostal a ze sebe nezná a a protože se máme vrátit do znamená sebe ve pod voleno zapřeli tak také nemůžeme být spojeni vědomě s bohem. Nic se nestalo potom co stoly další věci které způsobují poznání toho svatého petra málo a tak dále ale přesto musel za viklat do smrt jako by nás hospodina semen protože z toho umíráním v těle svého svého smrtí protože on mávání o přátele na existenční cestě to celá nenormální záležitost ale je zajímavé že ježíš kristus bez zemřel. Tedy ale z jeho učedníků všichni zemi nelitovala se.