Karel Makoň: 87-27A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

On sám za jenom tak zabíjet nesmím. Toto kdyby zvíře vzalo zase ale tak o pro veme za sebe. Nemůže stát on nemůže tento příkaz mravní vůbec potřebovat pro zvíře. A myslíte si že se to vysvětlit pudem sebezáchovy protože tam ten příkaz dotoho v tělem to není. Ut sebezáchovy je pudem sebezáchovy je k k je způsob udržováni druhu a někdy do udržoval většinou na udržování dokud tak jede přes mrtvoly neznám. Mnoho udržováni druhů že by tohoto tuto ku tedy by nech šlapal po někom jiném vezměme si třebas dejme tomu. Husou která a žere trávu o protože let trávu a tak v tu sebezáchovy pro který žere trávu ale za s ním pro pro tuto se musím na dával které na tom do damašku dobře jsem zvíře totiž jedná pudově k pak instinktivně. A jestliže se proud dáte do nich zda ptáka. A o dáte mu ta znát a ta a tak ten k tak je opustí jo k ježíši že zvíře padne z v zdá malinkým zvířátko tam matka ho opustí ti karmy jak krmit po sto tak el prosimvás ty jednají čistě účelově podle svého pudu účel je diktován bude. Tak to je trošičku jinak než jak mi tady vykládáte no. Mu nemusely by se vršku jsem víc zajímat od ty přírodní věděl byste věděli že to o pro tak jak pro si je zaseto dost kloudně studoval. Bylo by jsem měla studoval noha tam toto platí pořád tuto v tomto mít stalo. Toto věci dávno věděli jak se zvířat zachovají že i když ale že to musí víře přivede svoje mládě. Abych se s ním batolí will nebo aby ho vyléčil nebo aby nakrmil tak z toho nevyvozuje ne. Toho že by ho byl opustilo co z víře malinký spojení těla k ku o neopustí pozor. Tak tady ještě něco jiného než pouhý pud v ale o tom neboli kam od co jsem dostat ani do kou se třebas je tam něco jiného za tím co samu tohle tam něco jiného není tam jenom pud a i styk s to bych nerad aby se to přijali jako za celý. Způsob správného myšlení to není ale honba řečeno že zvíře jedná účelově na u čelí je dán obsahem vrozeného pudu a i s ty k tu rozené a. Víte kdybys kdybychom by ho toto chtěli zařídil takhle pravdivé tak bychom museli se vrátit. Do pudového a instinktivního života to znamená nesměli bychom být vyvolal vychováváni lidmi nýbrž zvířaty ji a pak aby se z jistě jako se když to několika případech kdy dítě do vychováván zvířaty že to zvíře se stane zvířetem to dítě se stane zvířetem ale nebude nikdy člověkem. E to v tom měli strach dom moji vychovatelé co to se o stane atd jsem tam byl těm zvířat o totiž to zvíře vedou ve daleko mat na jedné byl daleko je duši princip života ale úžas měl rád ti způsob. To ale tam nejsou žádný tane třeba jak kompromisy ji tam není třeba se rozhodovat dlouze ale no rozroste pravil třeba ale není třeba váhat. Není třeba být pro z pole důležité tam oni jsou pro sporech. Voni za tělo váhají třebas od pojedl nadto žid to nebo nebude nad prožito její že tam nesmějí ne tak si tady zábrana tento do nařizuje nechoďte na žid to jsem tady něčí jiný ji k o jiného. Ale. Co nemáme těžkostí zármutku a radostí to o nic takového neznají protože. Její život si je v celku záležitostí vrozenou kdežto na život jako celek je záležitostí naučenou. A jak na sto naučil člověk od člověka tak dycky daleko byl dokonalejší než to co je zrozeno. Takže ten. To zvíře žije dokonalejším způsobem daleko co se dal do srovnávat než člověk protože my máme je v ě všech o na určeno a to co je nám vrozeno co jsme dávno za pud díly. Například. To vám budu tvrdit dale tomu se věřitele tam co o soto předčit odvozenou zač. Ale nikdo o vás z vás oni neví jenom zdály svými pamatuju protože z jsem žil s těmi zvířaty ale máme vrozenou řeč a co myslíte že ta řeč kterou jsme se naučili jsem se v češtině že to do konečně stroze nářek ani nosem z napadnout duch. To je tak nedokonale že čest nerozumí němci pokud se za neurčitou mu slíbil zvyku a nemá tak hlavu kolik koho by se o čem všem nezi o bičem byl rozuměl. Ježto vrozené řeči a to vás upozorňuju rozumí všichni všechno spíš nata. Jenom člověk nerozumí protože se ji odnaučil odnaučil se ji proto že jsem začal učit. Protože soustavou otevřenou zvířeti nenapadne aby se učil v něčem aby se určené čemu na co není v jeho jen z umyl neni vrozené. To se chová podle vrozených svých způsobů a proto nešťastní příliš bych moudřeji žije než my. Ovšem na velice velice úzkém okruhu samosebou moc moudrost je to velice omezená ale je to moudrost a čistá moudrost a se ti o uděloval jak to zvíře které vraždí je čisté jakkoli lije. To se nemůže stát u člověka kdyby vraždil tak bych je nečistý jako satana a bez této toto z na za vědomí přitom vím z výkladu že člověk opravdu po stává z veliké nečistoty k čistotě kdežto zvíře jste čistotě žije když jsem se s nimi ocitl s těmi husami k domy jih tranzu. Ten tam neměly jsme těla tak jsme byli všichni nevinní jakkoli by je kus za nemělo tělo a jsem neměl tělo jsem si zjistil. Tak jsme se nepovažovali ani za musili ani za lidi nýbrž za existenci jednotnou existenci přátele po je pocit jsem v době nejen nezažíval větší blaženost než si pospas těmi husami v tom v jejich transu. To byla syntéza a ne analysa tím do se na úrovni stáda zatím ale i si na to si víte co to je začátek v každé větě jak se jít dovnitř. Věda také úrovně ale bohužel jak dneska se chová jak deska vláda a tak to se udržuje najít jedné ji jiné úrovni byli ven do již šíře. Vůbec to ji hloubky kdežto zvíře je každé zvíře. Kde do takové hloubky života kam stačí dojít tam odkud ten organismus transformační tomu ho může dovést. Takže husa a kdyby denně nebyla a pravdu tak by nemohla žít jako husa zemřela abych ta a potřebuje žít v transu a kdyby člověk denně nespal. Tak by nemohli žít přátel on musí také být kdykoliv transu ale aspoň na chvilinku které z tam okolo když někdo říká před třebas tu tak vývin li že celý život nespal do člověk šel se o to neni pravda on musel aspoň chvilinku z trám když to ani nevšiml že spí nebo se tvrdě sklad do buď bez toho by ztratil rovnováhu lidského života. Dale zachovávána a potom vždycky spontánně že se unavím životem zde v tomto světě na této úrovni a přejde na úroveň tapas těla ve kterém nevím pletly ty spánek ve kterém nevím o tomhletom světě. Čili život se ten chová jako hloubka a jako povrch vědec se než že se v když k životu chová a jakou k jeho povrchu nad a tu pozorní se tu ba zem nebo technik jem neboť čímkoliv jiným jsem napovrch a chyba. To vedlo velkým katastrofám ho mohlo by dnes ještě většiny kdysi toto nepochopíme syn nesestoupil hloubek by si se nebude pořád myslet péči bez to myslíme. Protože z ten spánek jenom odpočinek to není či. Musíme zde odstoupit od analýzy a musíme jít syntézy života tak abychom. než spali tak tvrdě je. Že bychom dopadly tak dobře jako si ji tam se do od a kdo se k si oni jsou pravdou oni vidí že v tomto dobyli oni že také neměli tam tělo. Čili oni vědí že jsou schopni žít i netělesně v tom by tomu dost od viz se si vědom a jakmile pěna si začne být vědoma toho že člověk je bytostí která je schopna žít bez těla. No to první nedozírné následky i v analýzy vědecké a ve všem ve všech oborech. Víte vám to řekl bych tím způsobem. Je to jenom náznak třebas ale berte to možná že vám to bude stačí když netrpěla řeknu rub vší případně. Lékařská a která měla aby pali o které velkou bradavic syny chtěla užít místní anestezie umrtvení místního. No prosimvás ne protože to na periferii těla a odtamtud od vedu pozornost a ti odvedou tak vám řeknu. Aby parou li tele toho obr pro hluboký do oko se měl do mu to všechno dostal ven kam by tolik že to pro řeknu teď jsem říkal teď na to vypadala jsem ani věk big ani jsem to necítil tato stolu protože jsem dovedu do míry zbavit pocitu tělesnosti. Do takové míry abych necítil třebas tou pálení tam někde nahoře by se byl zbavil pocitu celé tělesnosti neboť mně to naučili husy sino předtím lékaři. Ale zaručil vám že kdybych se byl nenaučil zbavit se pod jsem li dojít žil ve prostředek. Tak jsem nepoznal věčný život věčný život není tělesný hloubka netělesná jen jestli jsem to mám připadlo stačí jich ani se letem představit jaké obzory ještě čekají vědu vůbec jsem se představit. Ale ježíš kristus to naznačuje se vrátím z důvěrou na ni. Z nás nebyl to zázrak co teďka vůli při čí líčit bez námahy vrátil z drak zrak svět pít nebyl hazrat v tom byla ale jenom cesta do hloubky stvořeného a kde sto hraničí s nestvořeným. A tam někde je taky zdroji nehnutý zdroj zraku přátelé když sestoupili nemocnému v z s ze zdroji zrakovou tak odtamtud mohu to co z něho vychází léčit. Bez námahy a o na co a tak nevypadá věda která jde do hloubky a tu zatím pokud víme prováděl jenom ježíš kristus ukázal úžasnou budoucnost vědy vím jak na to šel a tak vám musím říct že pokud bylo zapotřebí. Tak jsem ty zázraky tak i prováděla nechtěl jsem provádět ani neumim provádět ale oni se propadly samovolně on to všechno dělal samovolně on nemusel proto dotud analysou děláte ktrou dělám pro vás. nejsem výtečná byla to na des analyzovat v kom byl v tom zrady. Takže z toho zdroje dělal pro ty zázraky se pochopitelné pro samozřejmé nemohla ani jinak toto indové to z na tak i věci takový učenci takový mudrci duchovně tón do pochopit ne že byl pak je ne vůbec pak na to byl zvnějšku na to je analyticky. To na protože syntetický vnitřku z an protože spočíval vývoji zvíře výši jednáním rozené. To lotos ale v král protože jestliže zvíře se narodí tak ještě není hotovém. dospěl a své dospělostí taky svůj věk dospělosti celý vývoj zvířete ta dospěl do zákona které pro něho vložen že to co je říká on tedy celý vývoj si tak takle tak týden na teorie zvíře totiž se nám jeví z toho není z toho. Pohledu věčného jako ustálených tvora ven. My například tím bychom když děláme a tou třebas mohu ch a. Doby stali do egypta ku a vím od li dodneška tak vím že se na ni vůbec nic nezměnilo na mou vše a na mou vše ustal stejná v protože ono se svou chvěje dál moc toho udělal dalšího. Tak přitom úzkém profilu přitom o to velmi a ne řek bych.. No úzkém prosilo technicky ženo ale ještě by se dal jsi že to je specializovaný tvor tak úzce. A tomu tak úzké mental úzkou řadu do malou řadu prostředků aby tu z plic velice mohlo provádět. Že tam odsud není východisku k něčemu vyššímu svou stavu stane mohou bohu. Taková stály chce v oboru biologie kdežto dejme tomu zlom to je složitější tvor než pout no tak taky biologickou základnu složitější. Tam by jsem mohl tam by se mohl nějaký vývoji zen znamená v atd. Takže dejme tomu v oblasti slona. Máme mámu to na jedné straně a byl jsem taky od pak viděla třebas mýho me lidského co se pořád z toho. Ale je toho vývoji lásky který byl způsobem prostředím ve k ten a ten složil tu jen si tady je na víš měl velice dnes třebas indy než africe ano. vždycky jsem dlouhým uši si s tím s nic nebylo by správné jsem tady říkal dělat si a na listu. V podstaty trojí muss než do něho vstoupil on a on nevstupoval dokud si ne provedu nebyl tolik tak dokonale jakým musel provest z kost tu které. A vynález jsem. Čili reprodukovat ho nemohu to je nemožné to by musel mýtu kterou by si jeho tu nemám to absolutně zbytečné počínání ale není zbytečné počínání toho koho vstup kterak který měl něco takového vyrobit tam je to nutné čili když například tady někdo léčí tak tam ta a velice nutná. Ale když někdo jíte za poznáním duchovním tak musí od toho odstoupit jo no vývoj na úrovni vědomí je možný tím ne obecně řečené zvířata člověk že někde k tomu od za li z mu v mystickém organismu. Je zamontován transformační aparát který ještě nebyl po užit. A nebo. Bylo byla opuštěna transformace která původně byla na tak tím se pod těla transformace jiná a tam to řekl na ku bodu jejího. Máme slepé střevo. Ale je pravděpodobné že k něčemu někdy sloužilo k více účelu než dneska mít dneska dělal jenom nepletu. Ale kdysi asi patrně nech. Čili ono dohrálo nějakou transformační úlohu která byla nutná za určitého vývoje toho lidstva se přes tu fázi prošli a tak taky tak měla tak mělo pro toho čeho možná že jste měli kdysi ocas tak a to je to taková postačí malinká že z náznak ocasu bylo toho ocasu za potřetí. myslím že kdyby neber kam neměla ocas. Že si z vyskočila ze stromu jenom jednou a tvrdě by do ona na sebe že ano proč bychom my měli mýtem ocas a jenom tím chci říci že ten dali pro bylo lidská a že my je jak se zdá o možná seznam víc než třebas kdy možná. tak my máme ještě takových asi když do domu na tisíce jeho ženám vzal z tisíce že neotevřel mých transformačních středisek. Máme tisíc že máme stojí otevřeno či asi tak setkal vyšších ještě mohl o nad čili my se můžeme vyvíjet krásně činem otevírat. vás tři miska ale zvíře nemá tu je tu mu k v. To se pořád pohybuje od mocnosti svého těla do tranzu kde netělesně a tam dokončit a zase nazpátek velice úzká houpačka pra pro to nemá taky el ty které jsi li ty těžkosti jak ty radost jako člověk ten nemá tolika do si to myslel ani tolik strasti jako člověk. Ale čím více otevře těch středisek tím narůstá utrpením a taky radosti. Sv. Pane nejsem hoden no v abys vešel ostře mou ho. Ale toliko smyslovém no a uzdraven budu služebník moji že ano ale v ale jak. To znamená projev vůli pro je vůle je tak silný či vyšší projevy když třebas jenom slovem. Tak to bude působit kladně smysl pravým třebas ne řekni slovo znamená vyjádří svou vůli. M protože dobro doprovázen slovem to není tohle to je symbol toho co udělat že užít své vůle ano vědět jasným žít tak že musím být v tři je tak je to nesrozumitelné že když se mysl tak že ho zapřel nebo něco něco pro byl to né. Ale jeho od on věřil ten člověk že jeho vůle tak silná že kdyby jenom slovem dal najevo že souhlasí. Tak by ten člověk byl si jist že se to napravit a všecko vůbec kdybychom vzali katolickou uši svatou jako s k její podstatě jak se jevila ze začátku je křesťanské tak to byla evokace boha. Nic jiného než že. Než dospělo lidstvo nebo přestal co k tomu aby to bylo víc než evokace než než když do toho by to pro sebeobětování jako něco co není bez krále mělo tu byl s tímto bylo co jim to trvalo. Ale pu od tam ne. my jsme nevěděli že jste rády neuměli kam sebe přijmi obětovat. Tak tam přinášely oběti v v v v v v v ne které měly zastupovat toho do se neumělo obětovat. Ale později se chtělo od člověka aby se při při obětovat. Sebe když žena učil pomocí oběť jimi s sestrám obětovat v tom co mu co na to jak natrénovat že. Toto jsem v této obětí ty si ji bohu dává pro novým také při nesu třebas tele ten chléb nebo tuto vím not to jsem a. Tak je to nezačlo myslel v tomto ne ten člověk nevychovával tak se nenaučil ani sám sebe kuje to nad v proto jsem dejme tomu v tom pro poruše svatyni ne postupovat tak a že jsem tohleto opomenul on a že jsem místo oběti hmotné užíval. Z tah třebas k činnosti nebo z tah k lásce. A to měl byla to měla být oběť toho člověka ne činnosti ne lásky. Ale to byla oběti na ano. Za činnost nebo ta láska toho člověka která zastupoval co lekat celého. Kdyby totiž člověk nemiloval z celého srdce z celé mysli se duše les atakdále své síly. To nitra vás bohu když jsem si moh dovolit zříct minulým milují milují na řídit a. Z celého srdce atakdále všechno z celého v ne z poloviny a vyšel tam začne na při při oni to tak ještě nedokázali tam nosili obětiny na před. A od toho ale že je začátek věci tak bychom neměli u toho zůstat tam přes nada měli v rad takže se tam do sebe obětovat. dycky ukazovat tudy tam ber vědy ne z dokud třista tisíc třista třicet tři byla ne. Rád chápala tu o by při svatou tak že tam přistupuje ježíš kristus a že vstupuje na těch lidí ne. Ale oni ji do z mi to tady nechápal že když tam máte kristus v nich žít a ta oni se musí zdát sebe. Na tam nemohou být. Ten který je pomíjející tam nemůže metod je nepomíjející nepomyslí musí dál postupy místo tomu nepomíjející no tak o to udělala a umřelo okamžitě. Tak to bylo po z přivádí k a tato svět pochopila správně smyslem přesvaté. Protože z misse jsem přes toto smysl syntézy co je tam napřed rozkládá pak se vám byl motto dále všechno ostatní jo po mu proměňování požehnání pro v atd tak na to se na konec. Spojí do toho přijímání těla páně než že se něco vědomě nerost do žilo on tam větou šel ne tak se to nemůže taky složit a tak si musím být vědom těch složek v tak ti tu při svatou ještě mnou předvedu bylo protože ten to nikdy toho není dost co o tom řek né. Jesiže tam přichází kněz a božím prosim na to rameno po staru promiň mně. Tak tam nepřichází on nýbrž on tam přichází vědomě se svou mladostí kdyby tam přišel starý nebo ustrašený nebo starostliví tak tam nejde správným způsobem. On tam musí být radostným mládím svým neboť vnitřně nestárne. jsem věčná bytost která kdy padla z ráje vypadlo od boha a že tam vrací jsem ten nehynoucí tvor který ale si toho není miska vědom a potřebuje tam být na s ze se vrátit k tobě od či. Tak tady nade jeho neustrne a takže to se modlíš i vězte je velice starý dělali je nad hrobem. Jestliže člověk takle nepřistupuje kryl ten při svaté tak není tam dobře. To všechno ostatní odlet ona na tuto analysou. Jak padali za v v podstatě jsem věčná bytost nestál vroucí mladá a. A jenom tahleta věčná podstata moje se může spojit s věčnou podstatu boží. A tak a že ta syntéza dopadá vědomě dopadne vědomě a neřest to nebudu vědom tak první bod s ne a dále je zapotřebí jak se tisk na celém tím přis domnívali aby člověk si z opakoval slova o tom a tělech. Kteří byli přitom třeba bystrý ježíš kristus tady žil se o tom a ale neboť tělech. K kteří uměli k tomu bohu odejít jako třeba svatý pavel nebo tak. Takže nemůžeme rozdělit jsem tu další část nad věc stránky tělo a duši a napřed deme těle. Takže se dívám na epištoly které jsou mečem od svatého pavla. Jako na tělo své oběti a na a evangelium jako na duši své od li ti. bych musel si detailně ukázat proč je to první tělo. A proč se to druhé o tuší a vždycky je ukázáno na jinou stránku duše. A na jinou povahu těla ale to pořád jedno a totéž tělo jedna a tatáž duše se šel na duše. A smrtelné tělo s těmi játra musím vejít čili vešel jsem jsou radosti věčnou podstatou bez ty by to všechno se nebylo k ničemu v pase vešel si smrtelní těleso smrt na duši ale bych ho tak i dál.