Karel Makoň: 87-27B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Rodu do zase tam i když samo z toho mno psa ž protože v s co jsem za na slovo či sval do se nosem tak to by to bylo dost ale když dovede daleko dokonaleji vysvětlit protože to zavazuje a si netroufám při tolik navázat proto jinam tečku ale končí to tím že když to takle správně provádím tak opravdu on. Toho boha který z tam projevuje v oběti. při chtěli jim k tomu neb projevenému bohu v sobě vytvoří most mezi projeveným a neprojeveným tam se mi to obrazem obrazem ne skutečností projevuje. Je to ale obraz skutečnosti to není k zahození tento celý život ale já. Všichni všechno tvorstvo je obrazem skutečnosti kdyby to nebyl správný obraz skutečnosti ta by to byla iluse proto se nám stavět ale tam to taky není jen se vůbec v pravý obraz skutečnosti správnou byla skutečnost. Na to se potom z nás to je to spojení na tak tečka. Podívejte splňuje se tato se dal než říkat tebe co prověřena protože to proměňování je platné proto pro tebe pro toho. Že si jeho přeješ aby v tobě proběhlo když si ho nepřeješ nejlepší těsto nedocílí když si to nepřeješ nebo tak a když to přeješ tak mi ho všichni stane zkazí svatá terezy je byla vedena a k zem který chtěl svést nic se nestalo ani nesvedl ani jsem dál že by byl ve. Pomohl k pomohl samu se na to zahynout ano s vědecky ale to je mi důkazem zážitkem o jsem se dostane dál jem. A vedl jsem ho a o nevěděl kudy on když se oddal ale pak nevedl skutky nebe ve se ocitli před naším kostelem tady bez li tedy ještě a pro tam zrovna proměňování. A on říkal ty kde klas. a tady na řešit zdola nahoru tady napravo cítí by si něco posvátného děje stejně se děje důležitého pro a. A jsem říkal no vám to vysvětlím van zastat nese on se tam musíme zastavit nechci hotovým kristem zdroje tadyhle ode mně. A. A prokazovat proto jsem si že by svou věc o ni ne tak v od dát se u kostela. Von cítil proměňování jak by tam byl bez nebo rozhodující. Dejme toho svatyni je se kupertinský šel ze svým spolu mnichem. Cestou. A přišli velice zbylo z bída šelem v ráno blízko k k když se k němu. A protože svatý ze kupertinský byl velikým u hlasatelem svatost života v zastáncem její moci. Tak říkal mně by tak zajímalo vědě je svět tam toho svatostánku ještě zbytek jakého těla páně. Z tyto jako opuštěny ten chrám a tak to jsem se o tom potom přesvědčit že se vznesl z místa a ale letěl těmi vyloženým mi dveřmi v tom chrámu vybrat nabylo otevřel pro pod pořád o objal ten svatostánek ale nepustil. Jsem toho ten nic za přišli na pomoc o ale ne odpoutali od toho co to stát tak mu slíbili že jestli tam toť tělo pán je že mohou podali. A od uvolnil jednu ruku aspoň do mým na vývoj od žitém tato na a pro a pro tělo pane mu pod li. Nesmírně šťasten. To je něco nelogické ho co on udělal třebas tím křížem který postavil asan se musel bych ho od země jsem nevěděl že se z li od země marně se zády post postavit ten příliš. My si nikdo veliký kříž. Č nešlo jim to dycky propadlo na to chvilinku díval pak vzal za to rád no aby ta ho do vzduchu do polohy ve se ten s kříž chtěl stát o něho potom za si pali oko jsem z cel a teprve teď si všiml el. Ten joze že ve ho o aby své tentokrát se by si toho práva protože by byl jinak spal. Pročpak jiné spadl. A tak teď se mohlo stát on myslí že musí dát bože ty kovu jsem se z dolu přátele kdyby to bylo proto králově lese ovi v tom od těch ale o svatých který nepřipravil o nic na přikrašlování neubírá li k z liška z osmnácti do století která si dával za za to zachycoval věci jak se stali z těch pohyb do topit tu svatých. Let tak bych to pohaně který dale se o téže věci se se u sebe tak ještě záda slyší tak musím říct že se to stalo. Nebo se o tom věřit aby se dostalo protože jsem ho ses tady ho si nebo za ale při vší věci ne. Prosím vysvětlí milo lidsky. Například ve na ten zázrak ležím na takové krásné posteli jako je tady hle prodlí si jasně je dost veliká. My zda člověk kdyby vedle toho stala další z tomu přeložena postel. Musel by ten se se dotýkat tam toho člověka ne protože by zase posteli a nemusel by co dotyk protože prost ale tam do z od tam lid. I spal takle vedle můj sví člověk a dotýkal jsem z jednoho něco probudilo poslouchal a neslyšel vůli kde v a tu bych to se velice rasy že dostat ano je to co si by se před od si na to by ba tedy op u vás vede mistra viz se o hrom a jsem tedy nedýchal zřejmě tak on se zatím pozastavil. Začal po mně mat tato se li pod jemnou utekou bylo k k k k vět o tedy do velice teplo hor koho nejenom malo dokud tenkou věku. A on hmatal nenahmatal prosím když práva. A nenahmatal tak nezjistil pod tou dekou nějakou bohu bylinu se tam nějaký tělo je. On pro věku odhadem dovol jsem tam nebyl moci rozsvítil světle jsem tam nebyl. Protože se dal nazpátek a teď světa hlavní. Pro jsi tu pod v příměr milo bez při nich o pod postele na potkala temno a že bylo zvnitřku zavřel pro klid byl nic ve li z ku dveře op nabyla vzali milována zvnějšku jsem nemoh se dostane ven ne. Se potes do za li milováno zvnitřku a teď najednou jsem ten začal míchá. A ta řeka se nad můra neboť tam bylo pod ním tělo bylo vždycky mi do vysvětli. Prosim na jeho by se to nemůže vysvětlit v tom není žádná o býka v žádná a a na li za tady nepomůže nepomůže. To si kam je ti kudy jak chceš dano ale si na to ne přijdeš než analyzovat který je dobrý něco špatným věz všechno chybné na to vůbec není ne na tu potom z ale při tam je si tam a a jakým půli u jsem si tam a co tam děláš co si o to o přeješ a sis tam des obětovat to je ta. Sami jez stane se asi jsem jako oběť pak mile přít je svaté nemám protože námitek prosit mi tady říkáš jsem maje názor že záleží na nejenom na pánu bohu. Když jsem se při ten v ših svaté děje a ne na tom jen z li nic víc jsem nechtěl říct dal. No. On říkal zapojena pátral byla něco z to hodí tak je to že bych se jakkoliv to tak je to jen duším ale to je nelžu a nejenom po se mu ten svůj víra ale nemá zdání se pro bůh jediným činitelem. Že tady existuje tato židle kdy důkazem že bůh jediný činitel za že i vých náš. Kdy důkazem že bůh jediný z věděl jej tito důkazem neni. A to důkazem býti a to neseme dal rád do listopadu sice devět zažil co je to vlastní podstata toho činitelství duších a za všemi je životem. Ve všem je poznáním ve všem je láskou do mínili. Jak toto prostředí z ten mrtví k se všech u ve se jeho život v ale víře že se nám jeví ten mrtví svět jako vyšší ale život boží v tom že. Je tu vlastnost nebo reakce nebo hodnost mrtvého svět tak malá že se nám jako život nejeví. Ta třebas antonína se skal jako živý tak ježíšových který znal že bůh jediný činitel a my se antonín jevil jako v dokonalém mrtví a taky by mu doby k k a tak dále tady začínat pochopení do hloubky a to ježíš kristus měl kdyby je ale dejme tomu ten tam pro ni. Promiň že ho to vám bude přišel tomu ježíši kristu a řekl mu bez za učení a že by to o při jako on plní všechno mystiků vší tak že by si z toho o ji ti by řekl ale jsem a s jehova dovol abych se napřed přestěhovala abych do starosti neměl duch nebo řekl vy. Nech toho co je mi to chceš přes že když si vtělovat tak cestě kuje ale se mnou nemůžeš neznám co mne chodit. A jesi by řekl pannou mám se cestovat ale všem ponechávat za sebou. Co by se stalo protože bůh jediným činitelem že ty by si na to jiné hodili že kristem. On by se všemi učedníky přišel tomu týmu stěhování a do viz vtělovat ti koukali jak to pán ježíš svým učedníky um ví. To bych kou k nebyl by vidět ježíše nebylo vidět jeho učedníky ale ty kdyby se modlit přechází aby to udělaly příklad. jsem po jednom extatickém stavu při koncentraci se nemá přáteli. A jsem toho byl ještě byl a oni se od vlivu o dbalo politoval se mně nic že se baví o takový světský věci v při toho tak litoval že jich bylo byl nakonec být žel. Protože bůh jediný při ten jsem zahrál na strunu boží jsem se dotkl vůle boží o mně ukázal co jeho vůle a jaký je prosazuje. Když ty lidi jsou schopni dokud řek. Proto vám tu vaší analytik o tak brzd jiný ne protože by to bylo špatné. Ale si bez víte nebo znemožňujete aby přišlo království boží ve vzývat s to velice dnes s prost u ž byl ala jej někoho. Pánbůh pročpak oko vám do ducha svatý toho jsem toho spasitele pád z stvořitele panečku tak nebe fakticky při bohové. Ale kdyby ježka kdo koho by do jednota narozeného syna božího a do toho stavu bože my jsme také syny božími. Pak by bylo to pro sporu o ale ono to pro sporu není z toho důvodu že a při tom nic nevím že život si jiný vše poznáním jediné a láska je tak ky jiná a všecko pochází a k a. Který jednorozeným synem jako moje vnitřní synovství a právě ta jednota. Třebas beze také proto říkám protože jinak to není ale žádnou analýzy do na to nepřijde protože tadyhle ceta rozumem zjistit nedá vší jak je to jediný život je prosím doby mně musel potom být stále se to muselo záležet na životě červa stejnou mělo jako na životě nic ním na jeho ti bylo těla. Není pravda si mohu červa zašla no ani se nestaneme o tělo. To není jednota tomto druhu on tohoto vložit či když došlo to šlo tak i tělo své ale on tomu červa. A ne šlápl jsem sebe pak jedno ta stvořeného jen vnitřně na ale ne někde zvnějšku ale vždycky provedena že prát. Tam zase neporuší kdybych celý svět v jeho bil do povětří tak jednota sbohem neporuší. To je jako štěkání psa na měsíc nic to neni. Ibid celá našel stal dala svět byla byl za do obětí kterou to dovedli nic se nestane. Bůh jediná skutečnost a my jsme není nic neubrali ani tu bratří viz by nic nepříteli. Víte toto je pochopení podobenstvím nebo událost ze života kristova. Měl tam dvě rybičky a pět chvil k nebo tak nějak ne a on z nich stanou rozdával o všichni se najedli jenom že se že toto přeješ prosím to je totéž. Neboť z jeho podstaty on ty kletby ani ty není ani ty rybičky nebyly jeho ty si vzal od byl známého mladíka který myl věnováno. Jestliže mi věnujeme bohu svoji nepatrnou podstatu budeme tomu hle do jsem ale tělo tak se to rozmnožit donekonečna ani z toho ne z bible nic z toho dne příbytek a umět si tak jako pro ty zázraky no náboženství na hlavu postaven že. Syn do vizte všichni toho druhu že kdybyste neprováděli analýzy svého stavu. V jakém se nacházíte co znamená v tomto životě pozemském ten byste tvrdě pohořel li to byste visi musíte věc zpětně rozebrat abyste mohli s dát se nějaký úkon pozemského druhu dohromady čili musí se vždycky z sis analyzovat a tak ale musíte prominout že že pokud tu analysou děláte pro toho abyste v tomto světě obstáli. Tak tento druh analýzy je absolutně vhodný proto aby se obstáli ve světě věčném naopak tamto brzdí si počínat teď tím způsobem jako jednou jeden z vás že řím ku že ta abyste mohli něco napadnout tak si vybere ze malinkou částečku ze které se tato dostat jako tam nebylo to byl vzduch pro milost tele ale mně dožírá i tudleto protože by zvláště tady vím třebas v davu říkat. Jenom a ten ten let například potřebuje na všechno mi ze zdůvodnění analytické. Na všechno s duchovně dostal za duchovního vlasti co z tedy ho je za svůj protože. On neví kdy sta kde ta analýza končí kde začíná být překážkou přestal být prospěšná. A jiný z vás. Ne dnem z od jsem ten zase tu analysou tlačí někam kde vůbec nemá místo kde nás podvádí. Od přímé cesty. Petra analyzovat cestu but pokud se nebo úplně od odvádí takže to pro mně taky pravil kdo žije dál. Se to platným že vím to nebo ono co onen výborně sloužila west co by se tady na si se vůbec neobešel když tam nevzal ve cestu poznání duchovní let takže je musíte pro mil zase z že si na to zase protože každý z jisto je na padal. Abych to z zastavil tam jsem na to jste si že z nás jas co násilí dělat tady když je vás málo třebas prostě o křiku. Protože nemá cenu své utápět v něčem co nemá smysl pro od toho co mi tedy protože se mi tady vláda ne jo. Tak to měl promiňte ale byla to dělat pořád tady bych odtud odešel. Jenom na s tím ziskem který se věci pro věc v s s že bych se že jste si sami dobrovolně uložili. Ne analyzovat kde analyzovat nemá žádnou platnost. Kde odvádí například to řeknu na nějakém příkladu. Kdybych věděl kolik mám andělů alejí jak je to s tím andělem ztrát jim v ale jak je to třebas. Zas do z padlým andělem a jak je do s těmi ostatními anděl naprosto tato z pro tu konali co mně to pomůže k tomu osvobození toho člověka k ničemu protože tím neti pomocníci jsou vždycky člověku přidání aniž si o žádá aniž musí spekulovat odkud přišel jak semeno je. Protože on určitou funkci kterou vykonává se odejde například je sice bez je že víme. Že on mariina živil anděl za viděl. No a teď začínám elizea aby měl zápor jemuž el je muss boží čili opravdu do souvisí s tím oplodnění ty panny marie duchem svatým. A pocházelo od boha. Takže mně to může svým způsobem uspokojit ale k čemu je to dobré tu když panna maria nevěděla kterak se to může stát nevadilo toho porodila ale my a nám musí především o to abychom zrodili ze sebe život věčný nabyl z narodili z odjel duch bez to říká symbolicky a. A tam nemusím jed kterak se to může stávat prostě my musíme znát jenom podmínky za který se poděly vizte věci můj do podmínka za kterých se to děje musím při krotit nějaké analýzy tohoto stávajícího stavu ale musíme hledat vybřednutí z toho stavu nebo vybočení aspoň na chvíli tak aby se tam vešlo to poznání které za povrchem. No. To zval říká no někdy si z mi to připadá vám. Že vám v. Oni prostý že se nedá ničím nadchnout do veden jezu živou stálo oni do o tom neviděla vůbec dokonala o jela vůbec se za do propojuje vzájemně takže jsem ho musel. A on se tady klid je ten kristus ty ne na melodii. Upozorňuju vás na mělo věčnost tohoto výroku která vám může po bylo velice snadno. Ta komu z ka na tom měl jsem se o bouřka v našem životě. Nevzniká proto atd. Že by byli velkém mrak tím tan netečnost toho ježíše nevzniká protože netečný ale vzniká proto na že lidský organismus v dejme byl říkal tomuto ještě rozvedu. Je neuzavřel mnou biologickou soustavou a jsem se dostal be nějaké úrovni kde musí vznik soudu skal z toho důvodům. Ze vznik příčina situace v tady příčit za v v v v v jenom v tom mého situací dostal do situace ze které nemám přešlapovat nýbrž mám jít dál. A jestliže ti učedníci páně pokud neviděli ze se o něj jěžíš kristus stará přistoupili zaseje ke své vlastní starosti tak to je moment ze kterého by se byly nemohly dostat dál že by to by vyd v ježíš kristus. Ta situace se stala celá pro toho že potřebovali tuto výtku upozorňuju vás. Že výtka ježíšova není výtka lidská a když by měli ježíš něco vytknu. Tak se mi to daleko horu hlouběji dotkne takto zmaří můj způsob přístupu k věcem oni poté výtce nebyli tolik starostlivý jako předtím o nic spoléhali že prostě který ježíš s nimi je a i když o něm neví když si myslí že spí a tento men překonat to je velice důležitá pasáž těžká překonání lidskou vůlí a kdyby z druhé straně si za pomoc. Tak by to vůbec temeno ale se ještě vším medu této věci znovu jakobych něco byl jako by byl v dosud nic neřekl promiňte nebudu se tváří jako jsem na všechno zapomněl co jsem dosud řekl tak občas postupuju všimněte si ka prosimvás berte to na vědomí po že jakmile se stane okovy pro čase se neustále opaku. Vědomě se opaku že tím že nějakou. Symbolikou žáku konali z někam člověka do tlačí v něm. Tak jakmile ní. Z tomu přidán něco málo co z analýzy neměl cenný jako výslednicí ní. Na jiné úrovní be tak říkám si to stačí. Odstoupit od toho nazpátek že vím že byto ten jste nás dále neví. nepochopil nebo lépe řečeno že by nevedl tu linii dráže by měli před drženo abych nezpůsobil přetržení vlivem toho že by k tomu nerozuměl nechám výkladu a když příště chci zase potřebuju ve se o kou se se dostat dál. Tak zase všechno opaku začátku to dost pozvěte na podle svých pod se za to dotáhnout. Oko se dál a tato dělám zase takový tažení krávy bylo trošičku v totiž že kolikrát se to musí dělati si že se musím rozvinout znovu abych mohl se překonat a do s to se nějakým kusem do škol z ne jako proviní od zase překonat v z se s nazpátek atakdále tak to je můj systém prosimvás vyzkoušen systém nemějte mi ho za zlém a tak teďka co budu říkat je jsou části tohoto. Systému. Že provedu nějakou analýzu tu vašeho stavu co si ještě nebude jsou myslit přímo na s tím co jsem před tím řekl jako by byl nic neřekl ale nebo svého stavu o to jedno to obdobné a najednou na to navážu něčím co jsem před tím dnes řek. Tak to je způsob. Kdybych vám to z protože ten musí předpokládat že posluchači nic nevědí že všechno zapomněli žeň tolik o školu nejde. Aby neměli právo na všechno zapomenout asi tak o vás myslím promění země. Když si žijete ve světě pomíjející začínající a končící že tam to končí třebas i klid začíná nějak v s které z ale nevím co všechno nějaký zármutek nějaké těžkosti a jiné zase končí přestávají být tak tak musím z je to ustavičně proměnné základny vycházet. Tak ji musím usadit na nějaké úrovni ano tak prosimvás nám z masku to co s tím tou úrovni na kterou vás teďka předvedu nebude jenom úroveň čistě lidská. Nýbrž úroveň ze které se nás snadno přejít na jinou vyšší úroveň. Jaká je toho úroveň je to úroveň vně člověka. Který si neví se situací do které se dostal trati v je li si můžete situace kterou si nevíte rady několikerým způsobem počíná tak. A dělo vytknu špatný způsob počínání napřed v těch že kolik aspoň některé ze. Když si nevíme rady s něčím co je velice naléhavé a vyžaduje to pod z mi zen ze nutně řešení nebylo by správné kdybych řešení odkládal a to je a tak mám musím dostat se za ženu tím způsobem že mně to deví semeno nebi když mi to nejde řešit ale se z neklid bylo tak upozorňovat že toto je špatné řešení je situace která vás zneklidňuje není že. Čitta. Ale že vyšší ji vyřešíte taky když víte špatně. Relativně třebas tam to za správné ale protože jsem tou jste vyšli z neklidu tak tam nemohl v tom metly spolupracovat ten vyšší prvek který je v klidu ku když které krytu může pracovat jenom tehdy když se mu tam vaše úroveň přiblíží. A tak bych vám radil provádějte rozbor své situace a absurdum do krajnosti nejvyšší měrou jakou můžete. Ale jakmile v tomto rozboru který nutně potřebujete řešení prosimvás to si zatím o lékaři jakou učiteli o každém pracovníku jako od u matce na jen jakmile v tomto řešení nemůžete pokračovat vzdálen nebo v tomto rozboru zeptat co dále s klidem tak ho musí nechat u to rozboru musíte nechat ale když toho necháte tak. Že prostě si říkal ze za chvilinku se uklidním tak do toho se znovu vstoupí zem vstoupím jak to nedopadne optimálně to dopadne a způsobem sice lidsky možná z od odůvodnit z vůle.