Karel Makoň: 87-30A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

On pak a pak došli do že on se. Tak to homme vezmou za hlasatele ve jsou do trval několik hodin. Tak kdyby například dejme tomu to byl o nával do se si toho o vanem o třebas z vás velice vážil a všechno vrozené odkud. Ku není ho povedlo lidská kdo je to v něm je. No tak si pomáhám aby způsobili říkám ale po mu skal taková všelijaká temný potřít. Zvíře jako takové představuje transformační systém. Jestli je tady nějaká životní síla o ono se dobrou tomu ve svým to víme prost li s žilo myslím z žijeme na tak si je tady vás síla životní ze které nejsme schopni žít. Tak. Tato síla vstupuje různým způsobem a různé povalit do veškeré moci v. Do veškeré moci prosimvás tohleto mně chyba základní připomene měla stravě se jsem řek chybu síla vstupuje do veškeré moci o tomto chybném pokračovat dál tím že z k s tou by mu pokračuje tak je o o ty jsi on o tom že si bohu on jakou chybu udělal pokračuje že ta síla ze které všechno pochází tady je a vstupuje do organismu. Tak tak jiným stylem jinou měrou o to on si jinou kvalitou vstupuje do kusy než třebas v domě protože to v své jsou jiné orgány přesto je za síla přicházející zvnějška musí projít a jak tam pro je tak se pozmění. Takže tomu změnou projde přes orgán ve které je zakódována signalizace husí. A ta musela okamžitě začne se vyjadřovat nebo signalizovaly musím způsobem ano. Takže nejsem volala umělá učit se ho musel mluvit nebo si byl zval pokusím způsobu jakmile to musím ho se živo. To jiným podle věku tak by umění signalizovaly jako každá rosa v se o tom přesvědčil když jsem poslouchal k osmi před rokem pak kovy nějaký um. A kam kanál z tví krásný smíme je o království husa organismu ono ten kdo tu obecnou sílu uvědomovací třebas vzatý na byl do kdo nebo životní přemění no třebas signalizaci myslí nebo na schopnosti musili porovnávat jedovatou o to jedovaté rostlin vládnou nebo toto umění v tom musí přejít přes jiný orgán organismu musili kde toho je zakódována ho. A ta nás takový orgán existuje nebo je zaostalý nebo za mění osud domu otcova je to asi něco podobného říkal o těch lékařů se o chybu když říkám zvnějšku do všeho tvorstva vstupuje s s s síla která způsobuje že někdo je živý tak jako musela někdo jako člověk někdo je živý jako kámen že atd tak dále v této síle indové říkají. Šakti. Která vody dát celý vesmír je a jsem říkal olivera. Vědomě tady vás tam chybu abych o něco vysvětlit co bych nemohu vysvětlit kdybych duchy o neudělal napravil do začátku toho výkladu. On na mně to dovolil jsem z ohledu věci mohl vysvětlit ale teď si dávejte pozor a v k to říkám a budu říkat úplně opačně. A vysvětlit dalších stálou hodnot kterou bych s tím prvním způsobem nevysvětlila. Neříkám že to proto na pravda. Ale je dobrý je právě ten obraz který teďka budu předvádět když přípravě neřek do nástupu je nějaká síla. Ale říkám teď u něho patří všechno roste zvnitřku jestli to na roste zvnitřku. A to máme důkaz si mysl ze semen velel se ze se o to o semeni měl cel ten doroste třebas ten strom v ale byl že si všechno roste za ni z ku ne tak pak to není něco co nepřicházelo rozlišuju byli než co přichází z mně z ku. Ale když to přichází z výtku a ne si tato zvnějšku a pak tedy kde jsem ji měl menší část se za k moci přenos nebo v času o prostoru čas. Je obsaženo něco z čeho může růst další čas jsem být další prostor další od a žid toho a tak dále. Protože se může přesvědčit že tomu tak v přírodě je tomu tak. Na neznali si jeho než abychom teď ještě vody v ale ještě to dovolit už. Za velice sví. Člověku že obojí způsobem je pravdivý zvnějšku vizi z ku něho a. A zase je to nesprávně ale si si víme další věci které bychom si nemohli bez tohoto kompromisu vysvětlit. Ale nevysvětlíme si pravdu ani jsem moc tím že si v ne v ale celá vedle další lidi bude uspokojena ti by svým výkladem. Ale jsem si dobře vědom že to obraz a kdy by řekl obraz obrazu pase mistra pole toho svou cely měl by si který vykládal takže teďka je vody z toho že všechno roste zvnitřku tohleto jestliže bůh chce. Činitelem jediným činitelem o on je jediným činitelem a protože nitru všeho. Tak není se jím není patrem se s ním nestýká a my ho nevidíme o neřídíme nic jako jsem mi může kde jsi žid jenom to co přichází více neměl z vnějšku přičemž v těle tak něco nižšího před bolest těle tak jednati vnější záležitost ven tomu že orgánu který to pociťuje. Takže k tomu se říci. Že protože působí zvnitřku tak působí neviditelně. Že my nemůžeme sledovat jeho činnost. To nám vysvětluje proč je mu byl litery jsem mu že by bylo liteře cesty starat o to jak jak je to možné když to nevidíme. Ten byl vším pořádku jenomže. A bych mohl vozu od další byto roce věci do nebo z toho je že to takle misku všechno ve. To může zkuste si jak do dělal bylo dítě toho u wattse který jsem překládal o vás o do ve se o tom dítěti a takhle všechno jde svou pravou po za tou uvnitř s. A to co je nad tímto všehno narůstá své vinu strast této ale vnitřní podstaty a dítě říká tak je pán mu jakou věz na po za to jak jsem ho řekla ano. A to dítě je vzalo do koho a to z toho kralovat. Dost ona pod napolovic spal říkalo pavel ten pán bůh ono to mi neměli z. Prosto jsem synu zase tam nebyl porozuměli jeho na malinkým částečky jsem tam nebyl a tak je tímto způsobem přijít kou na kou věci nelze po že když si rozdělit cele atom ještě na součásti atomu nedostali se jsem to nic s v zevní stránka toho nitra jez do tak neberete tak se hodně blízko pravil.. Vnitřní stránka věcí pak všeho pase vesmíru nemá karate času a prostoru času oprostil či je to za časem a za prostorem nebo na čas toho co jsem jak se to je ale tedy zní jenom viz tedy říká se přiblížili hodně pravdě. Všechno vzniklo z vnitřku tak říká nám že celý vědomím proces vesmíru tak povíme při zrodu na tak dále vznikl ale vzniká z něčeho co nemá ději co nemá prostor snem a právě proto že to nemá prostota nemá li tak je to pravé. Jenom to je pravé ne co není závislou na nějakém vývoji. Tam není vývoj světlo nepohyblivé. A teď ale začíná aby rozpor v tom nějak z nepohyblivého je možno vytvořit si je totomu stali tvořil něco co jim bylo celistvě pohybu zase si pomohu lidsky dal toto nebolelo no kdysi si můžete smířit dale tak jsem osobně nesmiřují jestliže tato na do je to je to v tomto případě ne pohyblivá. A dal je svou svým věci do prostoru je s že to síla práva nebo zrakového. Tak z nepohyblivého pochází to pohyblivé jsem z do li kus sil a jakou jaký charakter to nepohyblivé dynamický charakter. Čili základ všeho je v dynamické je to skutečnost nebo mi byly dynamického charakteru. To znamená všechno zmůže pocházet nic z toho přitom neubude. Viz tomu neb přibyde. A zůstával to samosebou je to absolutně nezávislé čili tady se musíme smířit do věčností je absolutně nezávislý na své tvorstvu. Ale ne že se oněm nestarám o to co se mu. Protože mně jinam lidské povahy za jeho podstata vyzařuje do toho tvorstva a to záření to jsme my když neví zářením které nehmotné neměnné ale dynamické povahy boží. Víc se nový kou nedá říct tuhleten system pravdy se. To je mohamedánský sub mystický systém považuju za nejlepší jaký iv novou ženské protože existuje mnou ale ne odpovídá na to na všechno pochopitelně toho jenom logika. A samosebou že když naši lidé říkat proč tomu tak. Jak to že tady mně se ta dvojnost fakticky taje je mojí přirozenost jedna božská nehnutá a aby domova tolik dával přirozenost nižší dělat to je v pohybu. Tady řekl mu že tomu dát tak rozum. Protože není podstatného rozdílu mezi prvním a druhým z toho důvodu že od z tam to pořád těch po vyvěrá že hned v zase jednotě. Do ze na tom vzaly byl o tom nevíme a zároveň nelžu ano protože tedy ta dvojnost jež dávat který existuje jenom na řek bych na určité vývojové úrovni. Jak se tu úroveň vedou dostanete jsem žádné ze přestože tam třebas tělesně žijete pase vědy jsou mohl po tohoto poznání byl ve vašem dualistickém žal od ze se netkne el. Jsem nebyl fakticky jsem jenom ten do něho nahlížel odněkud odjinud z zachovával je si tělo se všemi schopnostmi. Tím si jenom jenom ti si vysvětluje jsem z koncentráku zrovna to bylo že jsem měl žízeň hlad že jsem netrpěl jsem že jsem nebyl vyd a tak krále. Tato protože věčnost tam nemohu jakou vnucovat ale pro od dokonalým vysvětlením že jednota nezní. Boží skutečností a mezi tím co by vyvěrá ustavičně z ne se do o stvořeno za to měla páté toto stvořené. Váže li tento jednoty záleží na tom kam do vyvěrá a tou vše časoprostorová záležitost. Aby to změnilo svou povahou když to dělalo toho člověka takto začne mít jinou povahu nikoli věčnou ale musím jako člověk se všemu na tomto světě učit nemohu vědět jakou zvíře to se mnou privilegium. Zvíře přestože jsem neučí se rozumí řím zvířete zase z sil že nejenom se svým druhem ale taky spokoj mi blízkými druhý den se sice si rozumí sluch jsou skal domu. s když byl sil rozumím kočka z jsem z zel. Ale ono to je vzal do řeči řeči oni viz ještě rozuměli dale te sinaj za cit ale do záležitost záření toto roven stojí syna opačné škále záření si nerozumí as stojí proti sobě zatím zachovávají dualisticky za na úrovni zvířecí. Protože se mohou potom požíral tvé bez na a to se bez toho že viděl jak vizích. A kdo je to proto jiné záření které nemají v sobě. El ale to rozumu byl jsem taky zvířata toto jiný to třebas lidský na tak mohu říct v proč se člověku něco líbí že něco se nelíbí. Protože to nedopovídal toho času zářením které je v tom člověku nebo odpovídal po letos se zemře proč na to řeknu jednodušeji proč co je muž líbí ženě. A že mně se ono považováno a že zase líbí jich muži ne za let protože je to jiné záření. Tento nejenom každý řečí měl tedy se to ve znáte bylo do převažuje jejím u může se to že dáno a pak se vzaly přitom o. To se do záření anebo se přitahovat. To by stačilo třeba kdybyste muži z kdy hormonů ženství. Tak přestali chuť po ženský o naopak je to uděl nemohou tak zase sedění nebudou líbit muži nýbrž jenom ženy. Je to zase bohu. Bez to je mentálně udělal že on dopomůže děl na jenom se tu by se synem těla. Toto udělené školy víckrát oku dát vás to nesmí těžkostí toto dělají z kdy nekazí logikou se daleko nedostal žádné nepochopili ani důvody proč něco bylo stvořeno. Liší nepochopili důvod proč to bylo stvořeno nebo je to tvořeno tak pořád na dávat toto ten pán bůh udělal že za je takové o to je mi do budu kus je tak jsem to dělal. jsem měl naštěstí tu s mu příležitost mu jednat několik ve člověk je tedy hrozně trpěl protože měl za od i o s tím mal celé nestranné těla tak nesnesitelné že si myslel že spáchal sebevraždu. Ale na dával. A jakmile se dostal z bolestivém tak za dvě za tři hodiny ni pominul li ty bolesti mu tak zase pána koho choval zato že ty bolesti nemá jsem on vždycky zažil v jenom v tom případě že ho povalil tím že ho mu byl bez bolesti a říkal. To co při tomto by to nazývám vnitřním není místně vnitřní pomni z něčeho nýbrž to je vnitřní nesmyslu duchovní. To znamená vzala touto úrovní vědomí kterou nemám. To není časoprostorová záležitost nýbrž úroveň vědomí. Za touto úrovní vědomí je vyšší úroveň vědomí třebas boží je to byl jen pás všechno pochází onen jste o vědomím a jste li jsem se boží a z hlas ty z toho poznání. Takže není z činný tomu nesmíte myslet jako třebas chtít co se koncentruji do nitra. On se koncentruji do nitra a říkali nejde zatím vnitřní kdo jsme li. Vůbec ne. Kdyby sebe hrou věta horou o li ji zjistilo tam nenajdou stal se za sousto svou kolem tak prosím to radí všeho ve se to jen on se pán ježíš radil svaté e markétě marii a látkou aby do nitra co z daného co se ženo proč co on šel byl. Konečků to jsou do pranice se to při ne né. Ale vší tam v tomto receptu jeden velice vlitý článek mezera. Mezera musíš přejít přes po byl ku o na vane slyšíte československu se jej tím je ona z kou je mu v ne co do z ko. Onou co to na to na toto jsem jsem a s českou ta tam je všechy namaloval kde vášeň v jednom by ono volní vědní veta po otázkám mezi těmi dvěma a v jednom ji a to je to nejdůležitější byl vyšší než tady na dráze zpívá na duchovní cestě tato po do taje tak bude že za že bez se nikdo když těla obejít neobejde ale nemůže se dostal dál na každé cestě musíte tvoji. Omyl kou. O to je v ježíšově životě označena tím že oni věřili učedníci páně a pak přestali věřit a ze rostou stavu kdy přestali věřit. po do dal se zrodila něco co vírou nebylo co bylo poznání kde poznání tam není třeba věřit. Pak bude potřebu věří že tu se jíž dovím ta tak je to s tou cestou k bohu. Tam nepotřebuju věřit že učí tou míru když sebedokonaleji věřím. Tak mému velkému úžasu a svému velkému zklamání. Jedno hodné věřit nedokážu protože sto do proč do lidství tak daleko jako tenhleten muž a ono mi to nejde protože je věk. E doby ka se nesou mával zmíněnou v osobní napřed ráda neměnnou nic je. Svět byl stvořen zašel z mít a sedmý den k vám bůh odpočíval je to jisté není již ani vědec že to není takže než věda všechno vody dali protože vodí že náboženský názory nevědecky. Není pravda vůbec né. Z čeho vydobyl tuto zkušenost mužích říkal vešel z dní a sedmý den odpočinku protože mu stalo vydobyl ze svého stavu vnitřního nezažíval tuhletu po mu ku oni možná zažíval podobě obrazovou litoval přes v zase den odpočinku vše o norma. Ale jsem tuto umu ku zažil koncentráku když ten esesman chtěl zříte život jsem ten život od dostal. Jak se mu odevzdal nastala poznat a jsem nebyl živý jako před tím mu ale nebyl jsem mrtví protože není nezabil. A nebyl jsem ještě živý nově jak ježíš kristus dostane zrodí od bylo duch ho a ta známe vědom za z nebes do tam byla nějaká kometa. A netrval ji než nějakou vteřinu ale byla poutat. A bez pomohl při by byl jsem neocitl mezi živými nově žid nově narozeným nebo znovuzrozen z to představujete ve tam jde o tom říká. No ale vám teďka promluvím o pomlce. To ale to by byl se tam na většina lidí na celém světě je mi anebo sestrám nebo jinde skla tak k a o síly a nemůže pro že zapomněla že je to nutné.. Že například dejme tomu věřící nemůže pochopit proč pochybuje. Dělám a pokání a pro svým o to aby pochybnosti dobyli vzatým neboť tyto do pokušení mu konal vším viz prosili tím větší pochybnosti vám anebo čím víc prosí tak tím větší pokušení na něho přicházejí aby nevěřil a on to přímým přestupuje jako pokušení u že to bylo bylo no drželo ve všechno to co od čeho se ze zda najednou předním stálo vám to přede. Jenom aby toto dostane pochopení znal příkladu koncentrace když že jsou že je ta se liší svoje nejsi tak jsem tam ve ten zrovna tolik myšlenek který jsem pod ale že jsou moji bez o tedy nestojíte a se vám nikdy předem nevedou do myslila najednou o tom svou po z tam jsou. Toto znamenal po věž protože zapomínáte na po mu ku v když se správně chcete začít koncentrovat. Tak musí tvé nechat pod mnou s myšlením či to znamená a napřed se pořádně víc spěte prosím vás na to aby se tomu v tom když vizte tento návod dělali bez pořádného viz váhání. Proto je dobře to dělat ráno a že se při tom nikdo nebyl čerstvý ale tak jestliže jsem dobře jisto je tak nemusím při pomlce. Na tom za spočívá v tom že si klidně třebas nebo na to bychom jenom dokoná o tedy šel do světa byla v musím to vysvětlit komu ve že třebas lehnu říkam třeba ona musí by. A sledu své myšlenky sleduje plynou stavu pozorovatelem a myšlenky se zpomaluje ve svém toků suso nakonec nehnutým pozorovatelem a jsem poklad prosta o koncentrace. No a na to takovýmto způsobem ne jenom v ale je to jeden znovu indických. Indové tuhletu jest o fáze mají mistra který se stalo to rození mysl by byla měla nezval byl koncentroval a potom přijde nakonec jsem musel ten jeho adept nebo v nebo tvého dát nakonec z toho vedení toho mistra ten se o dal nedokážu vést. Tak si myslíte si že listem co se tedy veliký omyl byl jednou jeden dělali z ve za a jestli to povídání ale měl tam v tom malém království tisíce svatých na břehu řeky a protože v indy je dobra a. Jako zvyklostí že ty svatý se musí živit ze státní pokladny. Tak ony všechny museli zabil hnedle žebrákem. A tak si zavolal kdy žil mudrcem než se tam seděli u na tom břehu ten král a říkal mu co to jsem on co jim dát ale nemohu na odmítnou z do musí my se z těla teď ti svatí jsou odlivu zmizel dali do puštěním a on říkal ten velký svatý. Bylo duch ha ho a on vstali v tom prosim te nějaké že my ho při tedy tam krásné ženy ho tak jsem tam před těmi svatými ukazují denně a krve ty ženy tak ještě kromě těch svatých. A stalo se tohleto a jeden za druhým z těch světců přicházel domu králem naříkal králi dovol mi abych se oženil a on odešel z své svatosti atd. A za čas přišel ten bůh moudrost ke králi byl zavolán ho a to pro něho udělal velikou svým hostinu protože na tom mělo k tomu z od ale o ji tam ty svatý zbylo ani jeden ho. Tak takle to dopadá s těmi indickými zasvěcenci a vystavte je a. Pokušení o to o do symbolicky nového přeložen do jednoho ze pokušením a oni nadto zahynu a hle nebo odejdou jsem za to s tím podívejte se třebas na mně anandu ho a. Odešel sis tím je ho ha. A jedl jenom normální evropskou nebo máme lidskou stravu zahynula tomu. No. On si cele znovu jsi přede li dětem zahynul nor vstup do z ku svou mysl jak jsem radě on se do podal dejme tomu. Tak se může do zjistí že to že se nekoncentruje jež přeli že aniž si tu ku a protože si prostě tak krás je nebe jíž že si blaženě ale s pannen bohem se s nesetká čím je to jednoduše kdyby byli ti učedníci jak to musel se než byl chtěl ukázat. Kdybych tou od nich jsou jím povídal o to odkud to při po men se nechci vyhnou své otázce kdyby byli ti učedníci tři roky nedělali zázraky pro bližního. Při který vším bez miluje on nýbrž o to aby někomu pomohl jo aby mu vyšším tak by nemohli ani přít o tu svoji víru. Ani byste nemohli správně jsou si tak. Nadto dílo boží to do toho ducha v který v tom je že by potom duch u chodil byla názor jevila todle. Museli napřed. Se osvědčili v drobném pomoci bližním cesty zavedli do bude moci bližnímu ale tenhle když li mít zájem o to aby pomáhali bližnímu a dokonce zvali že tam kde se mi pomoci nemohli tři jsem o to aby pomohli tomu vyšší myš mu pro o to bylo.