Karel Makoň: 87-30B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Proč je tomu se mi nýbrž toužily aby se věci tak napravili. Že by mohl by se ostrovem předtím ježíšem který ho opustili všichni za to jana a že mu směli od přísahat nebo zase o tom prou s tou žid si za cenu vlastního života jako před tím dokázal že když že potom toužili. Co to bylo že oni se ho dnes řekli přesto svod tak potupně zemřel. Svého pak na poli dáváš že nikdo nezřekl znít ani jeden ne. A protože před tím dělali něco pro bližního vycházeli ze sebe to dělali pro sebe oni se učili miloval bližního jako sebe přátel letem moc a oni tím se osvědčili v malém. Začly se osvědčoval velkém co jim to zbylo z toho dřívějšího zmizel to pro bližního to dobro v. bylo zaujatost pro bližního zájem o bližního zájem pro dobro pro malé dobro které udělali pro něj. Když tato zaujatost. Není základem vašeho jsou seděním na ve ze svého dělat proč to s vám radil nic se nestane si sedli ale před tím zaujati touhou obou ono ho to nedařilo. Tak z toho jako tu synem vyjdete nýbrž potom vyprávění mysl mysli bude tam konečně mít místo. Ta vaše zaujatost neboť to nepochází z vás tak pochází z boha. A tak tam zaujme královské přes zlo a bude vám vládnout a budete tak zaujati. Že se budou všichni divit. Převod znalostí zkušenost která vypadá že to tak nebylo ale je to tak když třebas po těch operacích jsem občas poznával správné bez své vlastní vůle o el za o naopak opuštění vlastní vůle a litoval jimi si taky ve své vlastního činí dobyl kterou by se mělo sil lékaři hru. Tak jsem přitom vlastně trénoval zaujat st. Čím jsem byl za udělat jsem při pouštěl postupně zaujato zboží pro člověka. Do sebe do své mysli. Je tam ukazoval v drobném co je správné co se byl do pán bůh bral ukazoval dvou do stavim že to bylo ono je to ukazoval. Tak jsem zároveň s tím tou ukázkou získával sílu od něho aby to provedl. Čili jsem používali k jeho moci jako ti učedníci pány viděli zázraky polem na jeho jejich moc to byla moc boží jsem nevěděl samozřejmě že pomoc boží. jsem tu moc boží používat syna sled. jsem natrénoval víte ono když to takhle dělá od toho třináct let od těm učedníků to trvalo tři roky li své pro to na rozdíl konečků protože měl pod vedení trojice krista po ti opuštěním viděli došlo rychleji. Ježto z na cestě poznání se musel také šlapat delší dobu než jsem to natrénovat než ta když jsem pustil tu zaujatost boží o člověka. Do svého nitra do své mysli své duši ale pak vám řeknu při extazi první v sedmnácti letech jsem neměl pro nic si z něho pochopení než pro pána boha pro nic síni zase jsem tomu říkal láska ale to dobře jsem nevěřil to láska ne ale byla to láska. A kdyby byl svěřila miluju panoval prosím vyčítal větší chybu živil věděli sto láska je tak jsem totiž nemoh chyby se dopustil nesnese si dokud si z toho důvodu pro že kdo to ve mně miloval byl on bůh v zasel do uprázdnil místo takže on dobyl který miloval přese nedorostl do toho aby byl že to on který miluje a ne a když člověk si chce snaží o lásku bohu pak je to bůh který se snaží ví. Abych ho miloval protože on miluje a před předchází svou láskou on minimálně dva kroky je se mnou tak tam může tuto nechával v tom vyprázdněním mysli se nedostaví zaujatost pro boha tak jste nikdy nebyli zaujat. Vizte ale řádně se snažili o to aby se byl za od vypravovat tak cesta jsou od muss by způsobil že vás přemůže ano. Že mám na věc zaujatosti jste si vybral nemysli postupovali dále do do to se po jevila do pojem jsem za to z vůči bohu a tam není místo o ni špatného nemůže dobýt po se jakýmsi duchem prázdnota láká zlé duchy již na to jeho a nebyl ve vědom vám horší duchové než tam byly před tím to z. V věděl že když bude pracovat proto hospodařil o nástroji na jeho poli že právo vstoupit do toho domu ano to nebylo nějaké přímé pozvání pro byla podmínka pracovní smlouvy ano. Nešli převeden pracovat na poli večer právo vstoupit ke měla do domu o by si byl netroufal vstoupit jen o do modlil byl sebe nepracoval to byl dobyl as čili el ten hospodář by ho byl. Prosím abych prosil o jednu věc opravdu upřímně prosil. Z podobni si toto podobenství o jsi mu na poli a synu nebo tu pro spojen s tím mít ho do mně se rozdávání hřiven hospodaření s hřivnami. Ten služebník kterému byly dány jsi mi v jiném podobenství jiné. Milost podařil ze svým ne nýbrž s tím co bylo jeho pána ten služebník na poli neměl své nástroje to bylo z podá do vy neměl své pole hospodářovo neměl své úkoly nýbrž hospodářovy úkoly ano. Toto si rozebral se vytratí tyto rozvedl kladně to mnoho věcí vysvětlí ano. Tak. A takže kdo ho tam pozval to byla to byl součást pracovní smlouvy v z s i když je. No taky nesmí tam vynechat nic co tam dělo. Jestliže ten služebníky odešel z práce na poli byl zavázán ven. Tak se napřed umyl přeli byl tam nedošlo opásal své a začal sloužit tomu hospodáři bez pozvání tam nejde do pozvaní pořád nejvýš začal sloužit tomu a neptal se silo po zlé a to byl jsou často byla součást pracovní smlouvy prostě šel protože byl připraven kdy jsem máme právo a. Povinnost disponovat rozumíš ani nic dělat ve jsem se viz ono on se disponoval. A takže on byl disponován k tomu aby posloužil k tomu. Hospodář sloužil mu bez toho že mu kladl podmínku dej mi najíst a temno z podá co potom pozval když se pozváni najedl při sedni a pojem statky. Toto toto pod co jsem kdy tomuto vás co to bylo vysvětleno by tomu dochází k do se musel milou byl tak jsem to dobra. To jsem na vysvětlit si musíš vědět o podmínkách jak se disponuje na to dneska odpoledne cele o tom vypráví ne ten lidstvo nebo jedinec mohl dospět k bohu tak by vesel víc než v trestáš čili ale on do pravda není ale samotný samotným sebezlepšování se vůbec zlepšení sama sebe se nic nedostaneš. Tomu bohu kdyby toto byla pravda co teď teď již se píše to pro že jsem pak ku o tom není pochyby pole pravdy byla ale že by nastala na ba obnovován náboženství na úrovni mravní toho na prosím že. Zachovat podle úrovně toho pro nenávidí když žena vidí a ty nejsi ochoten ho nenáviděl držen miluješ. Tak nemůže dělat co chceš musíš tím víc cesty je víc a hle v tom žilo on rodu on ten může mluvit znal ho jo no k o dvě tak jako měl si dobře dával pozor aby to co dělá bylo bez pro věc je pro vás že on ne pro a kdo není schopen nikdo ve světě prokázal tělo. A ta lásky úkoly lásky nedělá z celý život když třebas dejme tomu nevím děláš učednictví je to úkon lásky non neni. Čili tam musí prokázat jiného noty než lásku a musí si taky věc měla li. To budeme post neprospěje pavlovo miluje naději tito cest se z od sil o nad to. Jenomže chybně pojatý o tom svým jsme z toho něco by temnou op o do pro celý dopadlo to je patří si tohoto li si pro tudleto pavla musím si takovýho jaký a to je výtečným obec. Ale když si to jenom co se říká ale když to a ten ho jo o to abych taky mocí pavlova bude ten konec nemá a. Ale jak ve shora málo nemění mlčí muži je pod v dál a týká a dával. O. již do svět tím že ho mohu být podána jakou mu zk nebude tu byl v celém jeho bylo by to s pro od otce kdysi do povel řekla on to řekl tak je to vrcholné vrací již ve mu celý do krista tomu k řekli víc než miluj a dělej co chceš no tekl v mysli s. Z byl již si vezmi ještě si vůbec nesměl když ve své mysli krádež chceš krás spoj jsem touhu si u kradl ale ono ne ono ale je zase č jak pak. A toto bylo semen si že týká posmrtného života. Tak ten pláčeš celý život po smrti za to buď bez starosti potká velké štěstí radost. Věčná blaženost a tak dále né. Když tam vůbec nemluví něco kde by byl předěl smrti tam není předěl smrti v žádném byla jsem si není. počkat to nebude nic mírem to si to přečti od rádo své není tam vůbec ji věci tak všechno toho jsem si jak je důležitý vědět. Platí pro tento život zde budou potěšeni když tady pláču. Že vám dáváš no chodu tom o pro toho v způsobuje pláž zármutek bolest to není jenom špatné. Nýbrž to přináší vždycky musíme poznat že to špatné postatě protože když nám do jsem vás působil doby neměl dělat ale v nad o nestranně když s trp je to si že takové k tomu nedá vinou že tady žil třeba plakat třebas rod nemocí ten to není do způsobil takle konkrétně nýbrž to je stav ve které se nacházím lidem okolností se nic nakazit třebas my či na to by nebo. Ta tak jsem byl jako jsem byl plačící. Tak jsem byl v tomto životě nejvíce radující nejvíc potěšením člověkem. Okamžitě po těch operacích jsem byl v těch všem. Tím že jsem poznal narodil ostatních lidí své správné aspoň chvilkami a to ne. Jsem poznával z jistotou se správné tak jsem dostával tomu taky moc abych to uskutečnil to přednostně souviselo a tím jsem byl potěšen že jsem mohl dělat co bych normálně neudělal při kdyby byl předtím neplakal. Tak se to stalo by se nebyli od jen jsem nový potěšen čili vlivem těchto zkušeností které se pro toho pokoje na jejich úrovni el tu musím říct že není do míněno tuto bylo jsem z je to něco posmrtného. A pláž jenom sbe nýbrž. Že opravdu i žijeme dualismu kde relativní dobro v co se mně to přišlo z relativním zlem. A deších považuje na radost za relativní dobro tak se nedá zabránit tomu nedá se zabránit tomu. Aby to relativní vzor který pláč zármutek nezpůsobilo také se na ty dobyla. Ještě jinak kdyby byli učedníci páně na tom jezeře nebyly za mou cenila ustrašení a nevzbudili ježíše krista tak již z by sebe nezbude by se bylo to byly tanec buď mít sv. Čili plán probouzí řek bych z boha uším takle lidově si jist že totiž ho přivádí do vědomí. Přidání v do našeho vědomí vědomí boží li žít na věky být čí ale probudili. Z mých tady nemám na mysli že že mu být činit to je ten teď je to pro vedlejší teď jenom za chvilinku ale. Dělati si za jinou stránku věci kterou kristova neviděn jenom že by činil a oni při tom že probudili ježíše který uklidnil tu do z ku a že tedy když to takle s sem zarmoucen tak pro musím boha který způsobuje moji radost rozumíš. Tak co udělit krizím vidím ze všech stran a to není moje moc. Takže to je jeho moc takže jsem třebas jak jsem toto poznal jsem si ježíše neznal vůbec z kost prodělal nebo v čem bujet toho co to poznat to docela byl to or třicetdevět řekněte z mám víte žilo jsem se znal nesestoupil do života mého přítele jiřího došela a věděl jsem v co si myslí o tom proč tam trpí proto byl o to jsem byl a vůbec ne potok vám promluvil ježíš kristus přátele. Ten také mně tomuto naučil jemu zato větší. Takže to je on který vám to vysvětlit to daleko širší padl vysvětlení než ještě vám říkám to by se pak na k ale kdyby domyslete ještě úplně jinak. ve starém věku zakladatel řecké zrak vědy je to on dobře znám mu to krista sedmdesát pět před kristem řekl pravá moudrost přichází sama sama. Dveřmi utrpení přítelem se zaručeně co je to raduje žena. Čili ten žár tento vás do utrpení způsobuje moudrost a to je další výklad velice skvělý toho co ho se tam s to s těmi apoštoly když oni totiž o zavolal a on z kukly větu bohu s ku taky mohl vysvětlit tu úžasnou moudrost bezstarostnosti. A to by byly bez dramatizace nepochopil nebo nebrali věnovat nával boha když zachrání život ve svým zdálo takto mělo větší váhu tvého slova rozumíte tomu. Před taky strašně důležitý spoutávat taky proto aby k tomu této situaci do slov a takže o záměr na ze strany ježíše krista aby mol měl při to se to všechno nám říct v no duchovní pokrok se zase ta terezie s a byly je přímou měr nyní způsobů mu k jakým člověk poznává sám sebe atd. Když sebe nepoznává tak pokrok není žádný čím dokonaleji se poznává je větší naděje duchovní oko se dál rozvádět abych na ti to řekl například že ona na psala hrad nitra vás ten spis. A tam on se snaží vysvětlit jak zraky okolností člověk stoupá mu o. Bylo tak za nemoc máte li všecko co on pod soudu u mocného nezabili jo. Tak teď si ale uvědomí jednu věc. Na to psala za těchto okolností cíli je v době. Si myslela že do nebe se vstupuje po smrti po smrti ano po sto možno musí dneska o tom nezáleží na tom v tom vzaté li a jestliže ta svatá terezie. Se škodlivě mu nebo od roku školy jsem tam byly u k ve věku o to na obrázek svatý i že ten pán ježíš nabízí věčný život samaritánce ženě pěti mužů tak ona pochopila že je možno do toho věčného života vstoupit zde na světě. Jak oni dětí to nemohli mít za zlé protože neměla co o lidskou pak kultu žádnou své dítě nemá a pak po dětsky bere radil ve pro špatně. Jaký nadto ale přišli protože takhle myslí a že ona mluví o vzestupu duše k bohu přímo otevřené. Tedy k bohu do národa. Tak to za tak li jaký mučili ten by s si jisti hlava ne o nebi svatý jana z kříže kdyby umučit život co jsem vždycky při při mluvil vybavil pro teď si dělal on říkal se o to mít měla svoji matku nechte na pokoji tak konec ho. Chránili a dál tahleta svatá terezie říkala jsem pro toto vytrpěla je. proto jsem tolik trpěla že třebas indy se mu učila patu dodávám jenom nebo se měla tak těžké podmínky životním nebyl jsem to nemoc no. Nýbrž zase trpěla proto jsem sebe neznal co je to poznávání sama sebe právě ten vůle jen k a ne to je vědět co si přeje bůh a ne jista a my tomu sílu abych to z ně. Tady jsi toto případě prosimvás tuto nadpisy pro tohoto mockrát ale u. Je dovoleno žít v tomto světě a pokud nedělá zle pokud nepoznává co by neměl dělat taky všechno pořádku co dělá ne miluje a věci to to co se s. Vyšší síly a dělej co chceš pokud je nic proti tomu nestojí že by to dělat neměl láska k bližnímu nebo něco jiného co v tobě taky je ale jakmile se to protiví v tom člověku k tomu zdají monismu který nechce aby si hlas špatně. Tak musí jsou po se. bych musel zasel podrobně dotýkat sil co zato života o mně vlastně málo popsán v protože jsem platon tedy o něm psal mnoho spisů psal jenom o jeho způsob myšlení měl mého způsobu života to se říká že mal že měl velice svou manželku z tam typu ne která ho od cesty dělala patrem z výklad se mi hodí do toho ale mně jde o to že byl zabit jak potřel vidět. Který kdyby byl k nepostaral a tak a ne david nebyl on měl možnost dostat se do vyhnanství když s líbí se nevrátí a že bude kazí mládež jako dosud zkazil. Oni k razil v tom smyslu že měl k tomu aby nevěřili na bohy které nejsou skutečné kteří mysl než my než aby věřili to co v jejich duši jim káže aby dělali je a nedělali buď dělali nebude dělat že zákon je vepsáno z nich v jejich nitrech a tak dál po po tedy bylo po musí zítra chápu. A takovou nas by že po o svět mládež proti danému řádu váže tedy u skutečné. A nebo bude popraven vzal si ho chtěli pomoc tomu u řeku on odmítl a proč to umíte celé dobře poco. Protože tady mu radil jenom co nemá dělat a tak mu jenom mu neporadil nebral temně a protože mu vůbec nic neřekl on vět vzal a zničil se za nic ze svůj život rozumíš tomu tomu se říká disciplína jo velká si na takovou disciplínu člověk musí mít do se s. Zůstat poznání. jsem musel to se v malém poznával za správné že to musel okamžitě provést. Když jsem nebyl ochoten nebo ochoten a kam to prost tak to nebylo tak to jsem ztrácel tat za síla se ztratila proto ježíš kristus řekl okamžitě za mnou do se za mnou lid ale ne pochovat mrtví ano. Pak pochovávají mrtví. Čili pravé poznání je spočívá v tom že to co poznávám jako správné musím okamžitě sledovat okamžitě sledoval základna cesty základna cesty poznání ano. A poměrnou se život žila pravdu pase nemohla jsem měl že nikdy pochopit jak je možno můj příkaz který byl správným po do tohoto principu oni kde neprovádí nebo ale za z s. Šel na čím posiloval je ti mi to bylo nevěděli k tomu tu sílu kterou vy bývali měli bibli neseno si dali o moje rodina žádný se rodiny nechci skočil když jsem chtěl jednat správně. On ne nedělal okamžitě to co jsem považovat správného milion u toho. Tak se ani nedivím ale nestalo se k takže jsem neměl ví. Možnost v někom vypěstovat ve své rodině poznáním. Protože oni byli disciplinováním a no ale vám řeknu. Ježto manželka umřela dávno před sil roku padesát jedna. Umřela osmdesát jednat třicet let před smrti zase by kdysi litoval dál. A mělo za následek že získala kde není podobné jako ho měl třebas sokrates. A to vedení neztratila dokonce života než s tím s tělem musela prodělat pavouci. A to tedy vám řeknu nám nejde do hlavy měnilo protože jsem měl to poznání předním a ne polní. On to byl z koncentráku ven ku když si vzala mne a tato spočívala v tom že ona při druhém dítěti nebo při prvním nám při prvním při druhem při stačí sešli. poradil lékař pro že k němu přišla beg tady u přišla na radu co dělat aby dostal krom vozu protože měla živit že vše přitom porodu před to se všechno zvětšuje oni říkal o jednoduše ale on nám i si z toho mnou kdo žil a nic se nestane jsem říkal as. Mně si při to že si to se nemá a on říkal že mne tu tělo tu věci dalo o na potom naším jak vystaví úzkost syn který se si si nedělali nebýt ve při ze ruka který od toho tomu okamžitě pomohl ale při ještě bylo čili tak si to vůbec nedostala byla by se zbláznila zaručeně. Před takovou pannu musí i na cestě poznání musí každý popřát. Na cestě poznání kterou za tou cestou šel ježíš tak on zase nejkrásněji projevuje v tom když tam víc ti ho z ale my krásy je patrná je že nejsem ten je patrna na kříži bože od smyl o sv. Jak toho s a on tedy před tím řekl a otec jedno jsme svým je to pořád na tom co víte. Takovou pořádnou po zu musíme z těch poznání každý mít čili za po za ohromná cesta správná cesta ale vyžaduje když si klínu i takovou o jako ježíš kristus. Odevzdávat je přesto svého ducha nevím prostě opustil. Ale o na visím ducha nezáleží na tom že jsi opustil trati ducha odevzdal pod jsem nebyl nikdy schopen. Tak je tady tak je tady do tak o tom moc v tu který ten ne ten život musím opakovat promiňte mně se musím opakovat protože na který je tady podle evangelia svatého tomáše který tento život a po které máme přejít kalné se na něm zabydlit a zabit vědí. Na tom tom mostě nejběžnější je začít tady vlastnit to co na tom mostě nalezneme a my na tom mostě nalézáme svůj život pozemský a když začneme vlastnit tak se zabydlil ne víte že s tím životem souvislý o by jsou visi jsou. Ale dosti s rodinou vlastí anna se všemi vztahy takže tohleto všechno je třeba opustit aby se člověk dostal dál opustili znamená vnitřně opustit aneb od toho u st který jestliže by člověk utíkal od těchto vztahů tak bych to symbolicky nazval protože spadl z mostu. To také není správné neboť součástí toho přemostění je také to že máme tělo. A nemůže potírat že máme smrtelnou duši. Protože máme nějaký vztah k tomuto světu tomu se říká vědecky symbióza a takže musíme tu spolupráci světem také znát a um.