Karel Makoň: 87-31A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Když tohleto všechno ctíme tak vlastně jenom se pod a na či me na mostě ale neznamená protože by ho do davidova li tato musí být jenom průvodní zjev. Který na své dostáváme dál nabytou vyložil pohádkově když honza šel hledal princeznu tat tak se dostal třebas v jedné pohádce do situace kde jsem mu nařizovalo nezastavují své neotročili svém. Nebyla to sedě dale viz těl na pravici tak se taková mistr vším způsobem podaná životní cesta. To je možné jenom pohádka takle abstraktně nad dojít v ale v. Je užitečnější. Na to ji trošičku mírněji že když ten honza a v na cestě k princezně nějaké vás zastává v ky a jenom proto aby v nich nabral sílu aby jich nabral zkušenosti které bude dát potřebovat třebas setkal se z babičkou a toho po pro z aby pro co udělal. A když to provede tak. O potom požádala aby oni zůstal že taková pomoc by byla velice dobra. Jenomže on dobře že tato vyčkat byla bez něj živa i před tím a že bude živa i po něm takže jiný úkol tak obchází dál a tak takových překážek menších které jsou zároveň kladem na cestě je tam být v pohádce tam všechno velice moudře uspořádáno a po každý trošku jinak jeho ke komu jsem mluví a co se tím sleduje. Ale je tam je na překážka která jako překážka nevypadal. Že totiž jestliže se dostanou po cestě do takové úrovně kde. Se vymanění z područí svého malého které je přít své stroze a. Es mezer vázána tento život z jeho po stalo tak měl vázáno například upadlo extaze vytržení samadhi nebo něco takového tat tak se mi zdá že jsem se přiblížil království božímu. A tadyhle je tady jde o přechod překážku která jedna z nejtěžších a byl také zabydlení na mostě proč se do zabydlení na mostě pro že z každé extaze z každého sama by z každé vytržení se padá a padá se velice bolestivě na ten most nazpátek aby říkal na hlavu mistra na nohy. A a tak že člověk který ji před extází byl třebas tím to že jsem víceméně spokojen nebo se svým smiřoval po extazi zaručeně se s tímto světem nesměřuje jak je tam cítí se tam být byl nějakým vězněm protože při nevěděl se to svoboda a teď na chvíli přičichl ke svobodě el tak je mu velice zatěžko být zase nesvobodní. Ale jestliže on se smíří s tím. Že ta jsou ona se dal vizte dělo na chvilinku tam este extazi vytržení a tak dál. A my si jidáši extazi tak vlastně dělá něco vám co se podobá a tomuto archy mystickému obrazu. Tam alchymisty ukazují najednou brát jsem si byl ale mystický obrázky četl v oděla se na že v zavřené nádoby jako pokrokové jak tam bylo vypadat tak nadto obrázku je motýlem který dole zakuklená pak se. E s za lest motýlem. A vždycky letí se vzdát se hořejší veta extaze zase padne dolů a tak se to byl nakonec za opakuje. A voni na jaký píší jak bych musel z toho vybřednout ale dokud jsem za za matka neotevře jen tak vybřednutí neni je to opakování do nekonečna takže my jsme třebas měli v evropě výtečné křesťanské mystiky a jsem například nebyl jako by tu menoval nad nás nervového el který upadal z jedné extaze do druhé a tím. Že nešel dál. Byl velice moudrý jinak dalo dělali dělal kterou vy si na víš janem co všechno. E tak těl si u zavřel cestu přes ten most do toho království nebeského vše přestože díváme jako svatý je ta jako doktor extatický se mu říkala. Ustrnou na extazi ano a tím si znemožnil odchod z dál přel most vyjde příkladem jak se ve dělat i když se upadlo extaze svatá terezie z avily ona měla extazí dost ale poznala že prostřední fáze vývojová takže nikdy po věk stal se nepadl nám na místo na kterém byla před tím. Protože když šel se do extase dostala tak nešla ve nevstupoval vlní pro toho. Aby ji prožila nýbrž vstupoval do ni spontánně em a následkem do se potom dobýt dala co je za ní. Víte že ty věci když si ještě začne přát i ty nejvyšší třebas bude z pravdy pro že o spojení s bohem vešel přát tak. Vkládá svou osobní vůli tam kam osobní bude nepatří. Tak tím porušuje celý ten proces vývojový a nebo mu zastavuje. Tak ona ho z toho taky ale v potom později poznala že to vede k naprosté mu v ničení těla když potom byla v takovém stavu že i museli nosit pro z těla ven aby mohla byl z dojít do kostela ve dojít nemohla. Tak konečně přišla na toho že ze sebe užit víc vydat nemůže a to byl moment který by měl pro extatika být správným východiskem k již víc nemohou než se vzepnout na chvíli k bohu buď v citové nebo vine extázi tak by to pro mělo znamenat že. Ze sebe nemohu způsobit ze své vůle nemohu způsobit trvalý pobyt u boha.. A že to na bohu který toto může za udělat. Takže takže jen moment který. Většina křesťanských mystiků neznala vůbec nebo na nedbal nebo bylo nepříjemné na ni bát a tak jsem porůznu toho musel od případu připravují doby on ukázal že tak je protože trošičku jinak. Ale každý na to šel jakkoliv mi nechával něco důležitého a pral vynechá k a do musí vynechat svou svobodnou svou vůli osobní. To se musí vzdát na určité stupni osobní vůle tak třebas kdybych se modlil. Takovou modlitbou že by se dostával pomocí ni do extaze. Tak jsem mor mám e i za pomoci osobní vůle kdežto na cestě musí nastat obrat v že místo osobní vůle nastoupí vůle boží. Ale tam nemůže zastoupí tu osobní vůli ten nemůže zastoupit dokud v. se nezbavil osobní vůle. Ovšem mezitím zbavení se osobní vůle a nastoupení božské vůle musí být nějaká mezera jak nám ukazuje ježíšův život. Jenom tam jsem byl v tom poučit protože kdyby dáme za tam nebyla takto přirozeným způsobem kupředu nejde tam toto před prvé. E to je tam mezera ani přetržení nýbrž to je odpočinkem na cestě které jsem to říkal v pohádce a tak to jsem odpočinek účelových ni bych tak řekl bez tele o to dál nejde zem nebo to řeknu přírodovědec je nebo v přírodě tak řeknu rozum odliv a příliv své místo oboje se střídá ven. A takle jestliže ten člověk co bylo tam mezera je a nebo že se kdyby že nastala a využije tak jak se použít podle příklad ježíšova života a ze smyl všem ba po tak potom a to vede opraven osvobození duše jak si do odvaž se do po se tady říkalo něco na vizi se o mezeře. z meze zase by si že ne jenom jedenkrát ale to se vyskytuje na mnoha místech cesty bez musili jenom příklad ježíšův. To byl bohočlověk rozumem a pocházel přicházel od boha bohu se vracel l. A když přišel od boha od otce on tomu říká tak samozřejmě jen nebyl si vědom toho otce to bylo dítě je takové jako je každé lidské tě. On musel sestoupit do toho lidského základu aby jeho mohl ukázat cestu dál kdyby tam malinko něco chybělo a tak se tím nemůžeme řídit přát. Tam nic lidského chyby dnes jakým chybí takže on na od narození po ho příchod svatý krávu byl absolutně nevědomý o tom odkud přichází a je zajímavý že ono o tom nevěděl ale měl pomocníky kteří jeho udržovaly na životě něm. Panna maria svatý joze byl pro zvířata se tam o příval výraz sled stále na lidské tělo čili do prostředky měl aby mohl jít dál. A kdo o něm věděl že to syn boží když sám ježíš za nevěděl byla doba na maria na pochopitelně ve symbolem naší nesmrtelné duše ne z s a věděl pořád joze se tomu uvěřil z z toho co řekla pramalý a vedle těchto dvou tak ony blízkých pomocníků by tady pomocníci vzdálenější kteří také o tom věděli. A to byli třeba dejme tomu pastýři který slyš kteří tiše v tom okamžiku narození páně. Hlas nebyla za o bohu na výsostech ta atakdále rodu kdy vyrob si jsou vám známy pro zrovna prostí pastýři. To co je člověku to je prosím symboly jednoho jediného člověka pro maria svatý joze žákem se staň stále v to všechno je symbol vláda pro která byla zavražděn na symboly jednoho z jednoho jedince. To všechno v nás je to pro ženám zvládat tak jsou v nás. Obsažena i ten herodes všecko je v nás a když to všechno za dost a zase dokonale vyznáme v tom co s námi po narození děje. Jenom že u nás po narození jsme nejsme vtělením bozi el ses děje toho velice pomaleji a povalit výtku svých kdežto u ježíše který musel dokázat třídu nejlepší cesty tam byl věk jedenkrát ale ne na splátky. Ale jedenkrát se všecko děje před jenom jako proces kdekoho nová věc. Takže my slaví ve třebas šestého ledna příchod svatých příkrá domu ne. Ale jak se si všimli tím že si za to kadidlo a vy ku to znamená ten symbol spí svou se dát celé symbolické atom na porozumíte. Ve si možnou přeneslo protože si vědomý nesmrtelného života tam vrátil o to vědomi svého života se to zla to jsem posvětili ho. Tomu od kralováním na tomto světě jem byl si vědom toho že tady úkol kralovat. Pochopí pochopitelně to bylo to pomazání o ta míra ha a také u přinesli to privilegium. Že bude mnohými dušemi oslavován pokud do vám kadidlo bral tak ten tak abyste tomu rozuměli že on své za několik dní dostal vědomí ke kterému smyslem nedostáváme hned tak že jsme od boha přišli. Tak aby se s to tak představili na lidském jedinci tak se tomuto vědomí přišel sedmnácti letech že v k ve strašné zpoždění do proti několika dnů v ježíše krista. Ale nemějte dojem že jste pozadu časově protože je taky ten čas který tady byl třebas u nebo u ježíše ten symbol symbol který se symbolizovat řek bych namáhavá z toho úseku. Takže dejme tomu nejí namáhavější je ten úsek pro do třiceti lety ježíšova života. To pro třicet nad tím je dána ano kde na ten způsob. Kterým se člověk pomalinku jenom posunuje neboť když je člověk závislý na od výměna prostředí. Tak tak milosrdné že svěřil představit do pro v ježíše třicet let tak je vidět že lidský tvor by nevydržel začátku jiném vedení než společností kterou kolem sebe byl veden společností ve které žil na jedné straně. A byl veden tím po vědomím že od boha přicházel k bohu se vrací na straně druhé obojí jako vtělený bůh potřeboval o mi do popřeme taky. Ale ne ne. A jestliže v bychom to dostali hned jako třebas nebo brzo vše nás dětech ta ram ber řídit tak zemřela na to tak to by byla zkažena cesta nebo cesta která by nebyla příkladná lépe řečeno. A takže než je dejte na to nějak pozor nebo tak e ono totiž že cesta jednotlivce kteréhokoliv že sice je nenapodobitelná její jedinečná. Si tam něco nastává u někoho je živé ale něco u někoho později. Tak je to jenom pro toho že je to výraz z milosrdenství božího které nechce zlomit toho člověka nýbrž z tvého např byt a si dovedu představit že ježíš kdyby byl musel po jordánu vstoupit na kříž než se kdo to. Do milo i ježíš by byl nemohl ukázal to co my potřebujeme abychom porozuměli tomu celému jsem pro cestu projeveno. Ale jsem říkal že o říkat jenom z bez slavit telat řekl zase zpovídal aspoň víte co tam v tom všem v jeho psal že vám by na napadlo. Že těch padesát nebo šedesát vláda máte před to je ve vás ty zavraždění mladá v ka betlémě před to se proces který sedě ve vás. myslím aspoň todleto men bych příliš rychle neotupuje chápe li si by také vykládal život ježíše krista tak bychom dneska na to nestačily ani za tak bychom na to nestačil jdete pomalý pokračovat. V tom jiného pro mravní li jsem se rovno pro ni můj úkol pro že to je strašně zavazující mistra ke detailně popsal ale je dobře tomu nerozumíte vzal pro zavazuje čemu nerozumím. Teď se nevědomost ale nevědomost výchově činí způsobil veliké utrpení ale ve moc ticho nečiní kdežto kdybych vás učinil vědomými v tak bych vás posuzoval protože byste třebas všechny ty ukázky život tady z ježíšova nechtěli do nebe s nechtěli ne nemohli nechtěli protože je k tomu třeba veliká disciplína. Kterou člověk ze sebe ani nemá jsem nikdy žádnou disciplinu neměl. Tam byla dodávám na vždycky zvůli prstem pro sešel přirozeným způsobem to bylo kladem toho přirozené bylo o ten zase jej byl v pořádku kdy u toho jedince ne u vás. Protože jsem si jericha ale mohl uvědomit že. Od boha přicházím poměr měli ve se v nás těl v ženě to bylo z toho co ona že ho při vázat vůle tam které ming ku. Kdežto u vás o. Ten dojem se taky svým životem třebas tomu vědomí že od boha přicházíte. Se dostanete se dostaví do smrti nevadí jiný úkol. Za se v okamžiku smrti že spáchat dobro se k tomu dostanete čili není žádná výjimka do indy do ani postup nemáte úkol něco kecat jako když máte úkol o to mlčet do ten úkol větších. A ne ne tak do pro sebe ale proto ožít. Tam kam jste došli a to může každý když nemá to poznání třeba že od boha pochází a se rád ti že toto poznání samo o sobě to jsem skal v sedmnácti letech že od boha pochází a k bohu se vrací vím. Je poznání které ze všech stran bylo obklopena nevědomostí ještě jsem si mistr není to nespadne z nebe si všechno kompletně na člověka tak jsem si myslel že ten život do těch mých sedmnáct těm by k ničemu což není pravda. To byl k opravdu z pro trénink v přísný které ming no tak nebral drženo ose nevěřil se jeho tak to když se mi to potom projevilo že bůh dělal jsem z ale postavil jsem říkal to jsem žil planým životem. On kupodivu i život bez víry není planým protože ji když si tady žiju. Tak něco z život dělám mám v které vědu na věčný život i ten atd krista praně a možná že víc než já. No tak ten ježíš když tedy. Odešel třebas kdo ji ta posunu se kousek dál aby u byl k tomu herodesovi tomu rozumu aby se vzdálil měl odstup od rozumového bádání o těchto věcech. A byl tam na rok sem herodesem šel. Tak to pro nás symbolicky znamená začátku nesmíme pustit na své cestě nadlouho třebas né. Ke slovu rozum. Rozum nám vždycky řekne že to čemu věříme pokud na cestě víry dělat i ježíš provázel cestou víry člověka dycky nad že se že to nesmysl. Čemu věříme vždycky jsem to poznal třebas u lidí že kdyby se do koncentráku. Někteří si byli dobře věřícími protože by byli třebas na katolické koleji v praze na odtamtud byly za těle těch tam bylo sto padesát. Ale oni unizono nadával na pána boha protože jsem nemohl pochopit jak ten pán bůh může nechat taková dvě stáj kristova na světě to co kolikrát říkal ale bylo třeba odstoupit od rozumu. Aby čech nepropadl jsem takového pesimismu nebo tak kruté nevíře že pán bůh ho opustil a že do bože opustil celistvou než toto trpí před o velkém žilo tou utrpení této wattse padesát minulý zemřelo na se tam na to může dívat tak se říkali směle. Když byl ten by šel který je z. Zloduch vítězí v a to to bez ohledně kácí kolem sebe to pán bůh opravdu asi zažívá dneska ten sedmý den po odpočinku on si asi bude toho stvoření odpočívá příklady kdesi existuje tak odpočívá od tak asi těch šest dní do byly to ostatně do lidská obdoby kterou dlouho dodneška ho ten sedmý den u no tak bylo stalo doby jsou za námi. než my odpočinek pánaboha tak že tato cetě vypadá to bylo těžko vymyslet že tak není protože oni dostávali rány mylně hlad pro měli strach všecko aby děly s smrt v na každém kroku v denně museli že minimálně s to byl v v jejich žene a krutě u by vých atd víra mých kromě těch co byli zabiti těm bylo tisíc jsem zase ještě. Tato bylo třináct tisíc ne ale nemohu že by někdo z nich nebyl dělám. Všichni byly víra na karla makoně ten nebyl ale první tři byl takže i zase tělo sem poznal jsem to být je dán ho ta teprve když jsem odvolal toho že pánbůh je opustil. Když jsem odvolal že to nesprávné jsem si že to nesprávné. A to jsem z vlastní těl ty neudělal to způsobil pomocník jménem esesman. Čili mně řekl zemřeš počkej sah na chvíli jan dobiju tudletoho on do byl velice rychle. Jak jsem to jsem byl který to způsobil. To byl pomocníku od boha poslaný jako před tím jsem ty operatér žila všecko ostatní se nemohu že šlo že to bylo něco špatného proměn pomohlo. A čím víc tak bych pomocníků máte dveře vejce protože o nich nevíte nic z kladného asi taky u těch lékařů neviděl skladem nedělejte protože tomu nerozumíme a nevíme jsou pomocníky kdo by byl viděl mezi vámi na ty kde se tu na jsm ani nebyli pomocníky v očích tam ti vězní neviděl pomocníky oni mých pomocníky neviděli se tiší věz že jsem do tam by jediným něm poznal pomocníka. Nemůže z jsem způsobil asi první vraždu ve svém životě protože s. On se obrátil tou chvílí že přes když přestal vidět nebo u nezabil tak a byl za to zastřelen protože představit esesmanem přestal dělat na si otec že přestal dělat práci. jsem ještě byl svědkem toho do zastřelili předem jako esesman žádoucí všem dával špatný příklad těm ostatní. Nic. Mohu si že jsem o pro o zavraždil ale dal jsem nevěděl ale by do podle jiných případů že takoví lidé kteří se obrátili dospěl při že na dělil rozměr zle v. Tyto nepřežil dlouho. Těšit skončí třebas nějakou pravdou že o někdo zastře je o to je to s za na to jedno. To mužovu skončit su úplně v přirozenou smrtí třebas dejme tomu v z se o znám ten příklad z od toho. Pátera viděla v ne v když za ni přišel ten klid nik kdyby byli jsme o ten chrám jsou z který psal sami porovnal svět celý život to byl by bylo rázem vlivem toho ho tat tak které ten člověk sice odvolal všecko všechno co kristovy dělo do roku v jedno král doma a tak dále a žil potom co ty životem ale kdy jemném než rok a půl. Z ho sil jako svíce a se nikde na veřejnosti ne ukázat ho a a tak to dopadá s každým takovým zloduch se mu který se obrátí si myslím že jsou také výjimky při myslí ale. Jsou to vím jenom pro toho učiněné protože jsou to velcí duchové. Kteří mají ještě v rezervě něco ho co by mohli proto jsem obrácení říci tak například tu. Víme o svatém opustilo mi že nežil ctnostně že měl manželské viděla že klamou o na tak dále ale byl to velice učený člověk otevřený i proto dobré i v době kdy byl takle zle živ byl otevřen proto dobré a než se stal křesťanem. E tak se seznámil s novoplatonismem s platonem snem a tak dále řecký jimi. V fil lidskými směry a nechal ho rovně hubou je stopy takže na jeho vyznání co je jeho hlavní spis zpozorujeme. Nebo svolila k viděla pozorujeme že nezapomněl na to co se naučil od řeků takže z poloviny pro jeho hlášení pro křesťany je pohanské na tom nezáleží. To není tak jasem rase k tomu dělit nějaké ještě by do tam kde to možno hodně bylo jasnější ano. Ale známe jeho výroky například jeden z nich ne když jsem tak dívám kolem sebe ale žije tady. Vedle celá řada mnou o plato mi ku dobra škola platonovo nově obnovena. V tom pátém století kdy on žil na ten komu z jiné než se dívat kolem sebe a na jednoho plato míti no. Tak jsem nemohu uvolňovat dojmu toto převtělení staří filozofové co pro tes. Plato on ani toto se zachovalo jsem to víra. A se žili zachoval protože si za sto let potom tvrdě pro nás zavolat ty kteří si myslí že převtělování. Ale protože to řek svatýho myslím tak to tam nechala nebot zapomněla toho když trpnou a si myslim že to správné protože my se musíme napřed toleranci na při nynější době. Že jsem že to z teďka od těchto věcech mluvit třebas do toho by od jiného pásky david jestliže stojí deska mater z mus proti idealismu atakdále. Je to asi nutné ale dokud se hádají není to správné nejsou schopny ještě i tu před nemusí být tolerantní vší vůči sobě. Musí věže každý své postavení na tom světě které právo hájit a podlehla ale bojem právo boha ale tak dlouho dokud bude mít co říct domu svět. Takže dneska mater dusí ještě své sis k tomuto světu protože my vidíme dobře že lidé jsou mater si dal založený tak jako tak i když ji nikdo mater muss nehlásá a. Ale jsou to třebas ty by chopilo por volně náboženské založení lidé kteří jsou takle mater z ky založení a možná že jsou většími moc zažili než ten atd nejistá nebo na zrod prostor.