Karel Makoň: 87-31B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Je to že si pro v školu s těmi atd jisty nic čím se neliší a v závislosti v tom vlastnění na tom všem. Ale jsem říkal že od těla na za tak to jsem vás to jste ještě k tomu jak jsem takle pro za co daleko v oko od toho si jste s dostal do ve vada matkami dal útěku z egypta měl takle nebudu po ve za pomalu to bychom se odsud nedostali ale ten řekne nám tohleto. Potom ukazuje ježíš kristus že jednou hodné by se v lidském životě mělo stát že ty jsi plynou vana poslušnost vůči projevová na určité do společnosti dostoupí takového stupně že ten člověk je disciplinovaný a poslušným automaticky spontánně tužku nedá. na žádnou potíž s tím aby se rozdával třebas s tou společnost že se s ním prali nýbrž on si vybírám a řek bych moudře vybírám z toho co se pro něho hodí a ostatní se hodného jiné tele a to je ta první fáze do třiceti let. Takže vám to ukážu například za nás let ježíšových kdy rodina ho volá z toho chrámu lese ztratil a jak je to ranní ježíš vůči těm kteří ještě žiju pro sebe nebo rodina a dál nejdou za tím že sice říkal copak nevíte že musím být v tom svém mého otce ale přesto se vrací ke své rodině tak to jste. Jim poddán se si si světa. Ale v tom co dále ukazuje toto by nám bylo ještě se rozumí tele tak jsem asi ne všechno ale věd. Činna ale potom dál se to velice těžké k pochopení. A protože tam aby se pochopilo to co následuje je zapotřebí není. Řek bych takového odstupu od sebe k jakémusi je člověk a hle tak neodhodlal. Kdyby se odhodlal byla by ta cesta jak ji ukazuje ježíš velice hladká. A když se člověk věřící jiní ho. Přestože víry musí se nakonec vzdát i tak by byla hladká. Ale. Je tady nebezpečí že on se jednak nebudeš si vzdát něčeho vším tak se rostl neboť to bylo sice sled. Symbolicky řečeno tři roky tady hle pro dejme říkal symbolickém třicet let tři velká. Velký úsek života při roste s tím nebude se nebylo to z toho vzdát tele oko bylo od toho to odejít. Protože mi na stejně důležité je veliká chyba nebo závažná chyba že on se vzdáti že od toho uteče. Tvé chyba kterou dělal dech který o asketa ale dělají to i dodneška. Že totiž když uteče je tak nepochopil že to. F. Nebo to období ve kterém byl s tím spoutána považovat to za sebe. aby za ani vědom způsobem vnitřního odpoutání od ten ježíš sice říkal že nemám matku. Užší jako neměl od doby jordánu že nemá bratry že nemá kam by hlavy sklonil to znamená zde že nemá domov. Nebo na důkazem že mi do toho dostal máme dostat lépe řečeno. On to věděl od těch svatých tří k vám ženám a k ale na musel postup neukázal jak to u nás probíhá on se musel pozřít on se musel obětovat celý jeho život je obětí ne jede na kříži začíná odstupu do tohoto světa ta oběť a ukazuje se tam. Její stupňovitost. Kdybychom podle něho šli příklad svůj dal jsem vám že bychom nemohli nepostoupí nějakou by na kříži protože musel bychom postupně tu oběť zvětšovat jak na to stačíme jak se nám chce jak jsem to dokážeme poslouchat že to je věc by si byly. A no takže tady v tom případě dalším tam je třeba abychom měli k ruce kdy dispozici moc. je v těch třech letech po jordánu ho po přemožení satana znázorněna tím dal jsem s kdy nechalo byl toho satana jsem jindy tady vykládal detailněji tak že z tam před z te. Ale že potom je nutné. Aby člověk měl po ruce tak obrovskou moc že viděla zázraky ne léčil nebo tak to jsou větší zázraky mysli kole či nebo vzkřísil z mrtvých. Ježíš a ty větší zázraky na zemi dělat a jak ho když tam totiž kdysi se stalo tohle toho že ježíš přišel jede rodiny nebyl pochodu od narození ležel nemohlo se hnout aby tam farizeové přítomni a ono u mysl ježíš říkal tomu ochrnutému odpouštějí se ti hříchy. Kdežto nemá láska mu nic společného om pořád o krmila mu když mu odpustil hříchy. Farizeové řekli. Mohou se to říkalo odpouštěti žila bude pořád chromý znal říkal oni říkali nevěříme na karmu vámi víme že kdyby byl smysl odpouštěl jeho karma minulá což po do za hříšnost tak by teďka vstal a chodil ne. A on ježíš říkal noho někoho uzdravit neliší zázrak než mu odpustit hříchy atd ale vám řeknu to v sedmnácti letech po mně byly odpuštěny všechny hříchy a nestal jsem a. A odpuštěny takovým způsobem že když jsem potom přišel ke knězi který tu generální vzpomněli v po by se mnou provedl přitom přechodu. Nad tak se mu velice udiveně tím říkal ustaly pane. Mně to nejde řešit tak že tam do spoj tady obstát bylo proměnu slyš vysvětlit se mně možné jsem tam byl čeká nepoznal to samo jsou nebyla moje schopnost ale ne přechodně jsem měl jsem neschopným přechodně neschopný hřešit abych se mi ukázalo se to odpuštění hříchů. Že to je moc která není z člověka a že to je moc boží. A kdybych si byl přálo odpuštění hříchů v možná že by bylo nastalo ale asi tak jak se zpovědníci věřím se odpouštějí alena není ku ten člověk zase děláte na svých pro sebe budete li schopen ten si měl jsem se absolutně neschopen. vám to myslet synu události z raného dětství. Že totiž když jsem vodešel od těch lékařů kteří dostali do stavu čistého vědomí. Tak to stavu čisté vědomí jsem nebyl schopen hřešit tedy kolem a ale za jakou cenu že jsem nevnímal matku jako matku se není za lékaře jako své katany a tento svět jako něco odděleného ode s to byl pro vzduch. Takový okolnosti nebyl musel zemřít takle odpustil kdysi byly odpuštěny si to odpuštěn ve naší že jsem a tento svět do toho jednoho a půl roku do třech ab u li tak ty operace končily považoval zas vůli svých pro neni můj svět. se měl svou matku s ne svůj domov projeví v neni toho někde v nějakém za do zpovědním ale to bych toho zla nad růže poutá se za by bylo rozumíte a po stránce to pořád odpoví na otázku jak zabydlit a tak dále jo. Kde se to strašnou práce by se dostat po momentu vše u svých si všechny kterýma se cele spodní nejsou. Vyčerpávajícím způsobem jmenovány a že jsou daleko důležitější ještě svých ti které když si si dopouštíme nás nepustí z místa. A na to není sice něco co by nás přivedl do k říkala od ale dosti na tom že se tam drží v na tom mostě nemůžeme přejít na příklad deska třebas přes buduju tím svým věkem vědomě a je to také z také z toho důvodu že mně to nejde. Tam v tom předškolním věku že došlo a nevnímá tento svět jako svůj praská a z opakoval za jsem nabyl ten staral by do které jsem tady na nové. Ale dneska je to jinak si myslím že třebas prózy je nějaký úkol v a pokud z toho toho domyslet tak tady musím se nad ale pokud si budu s cela zřeteli než nám toho že to úkol na který se pro vás svěřené při mně jse za syna není moje nám se to němu. Vůli vůkol tak ani vteřinu zde nebudu zahálet na tomto světě odejdu a budu platnější pochopitelně a ten nic to to nebudu mít ale zatím se musí z pokoje si malým protože mně ještě nedošlo. Že bych to nemělo udělat ona je to z dvou se zk vozu velice jsme člověk musí totiž když na se byly vše krista musí sebe zapři o tom na známy jak tak z toho. Ale vzít svůj kříž svůj kříž to taky musí k tobě tak jak s tak šlo ale na sela krista to li jak tak nejde ne takže. Na tento proces si neomlouvá malé proces vývoje duchovního je proces nekonečný se dostaneme jednou do příbytku božího. Taky tam nebudeme stát. My jsme se podílet na úkolem božích ale tam budeme jasně vědět že to není hřivna naše. Nýbrž z podává slova boží a podle toho se bude chovat dva za nechoval tak odtamtud spadneme se nebudeme nebyla ne z nebe nikdo z padl. Takže proč se sama neděje to z třeba se dělo se mnou nebo že jsem mnou protože jsem tam tu jsem se bychom padl z nebe o to nejde stavem z nebe teprve se dostane se do tak do stádia kdy vůbec nemůže spadnout nemůžete. Tak vel se stane to co. Unesete a to co vám z od zajistí trvalý pobyt. Příbytku mu otcem. No tak myslím že bych mohl s velkým příkrém končit protože toho ježíše ne v budu celého v a to je když že u toho chromého působily před zastat si nebo dvě nebo tři nebo čtyři pokolení ze zlé a. To je příklad špatně uveden špatně tedy že za ni příklady se špatně používá bible tato ne jich vybral jsem si tu pro k učíme. Ale nemůže tomu být ta když si vezmeme celý. Ježíše krista mysli muset poradit ne nějakou jednou událostí s celým jeho životem. A z celého jeho dostaví ba že on je si pro něčemu bojoval pořád v jednom kus kdy viklat za druhé proti starostlivost a teprve potom proti všemu ostatní listu od se budu. Ale tohleto zaprvé on považoval karmu. Za uznávání satana a to bych po prokázal takže dejme tomu když on zvítězil nad satanem kterýho pokoušel na poušti na který přední zvítězil a tak nám dokázal jak člověk proti tak zvané karmě bolelo. No tak karma na který znáte. To neni něco co pochází ze dobyl ono bude předěl strom bral z kolikrát do pokolení nýbrž to je náš lidský život v naše pravá že jsme lidmi. Ale pak. karmě musíme rozumět musím by sis to tam nic tam měl dát ne jestliže náš lidský život karmou. Pak karmě musíme rozumět tak že z lid li být člověk ve svém ne proto abychom nějak trpěli. Abychom nějak museli hřešit nebo pro mne tam on mohl si pomoc nějakých chorob nebo u ta se nebo od smrti. Že tady proto ona se. Ty i s tímto lidským životem jako je hodným pro koho vrátili bohu. Čili naše karma je příkaz který nemusíme splnit od boha příkazem od boha práce jisté a vrať se k bohu tu karmu uznat kdy jiný osud který na to ostatní když to jinak vykládáme tak se dopouštíme chyby. Toho smyslu žes dnes nevzali patrno ji k ti když on bojoval s tím satanem na poušti po čtyřiceti nech a v zlačněl tak bojoval s se svým a své jeho a lidské. Je za těch třicet let vyrostlo do toho satanáše pro jsem je si tady říkali potože nemělo úkol opakovat co je na úrovni závislosti se jít dál. Al tak musel od nebo s ti je na cestě po ku mu z že jsem od cti odpadly by tedy spočívá v tom že ti neví za za víc jat bude li toho škola s že ne oddělení s od a. A o pak o ni od něho by tak jako takovou a tak něják tím od ne více ne jako bližního a a a tak ta. K tak karma na nepůsobila takže karma je něco co v z že špatní název. Pro ho určit u pět chybný název pro určitou budu fázi protože tam musí být vychovávat otec stává to pro z zcela zevními okolnostmi. Přičemž se to děje tak aby v vnitřně mohl člověk rychleji úst a. A přesto byla svět božího ono od dělám z naučeného svého bakuje tak to jenom semen z jenom v. Beru to co mně přijde na si. Takže v jestliže pravdách že z věčnosti pocházíme a do ve se ze vracíme a jsem tento život jej ničím jiným nenahraditelným prostředkem. Toho růstu vzor čistě přirozeného přírodního omezeného stavu. Živočišného stavu se dostat do po zk jeho stavu do vědomého spojení s bohem aby to jinak než lidským životem tak pak ovšem pro lidské které se rodí od okamžiku narození omezenou domu platnosti. Dokud mi o poznám může zprostředkovat spojení s tímto světem a růst v tomto světě do mentální dospělosti. Tak je to zcela v pořádku. Jakmile ale dosáhneme mentální z na duševní dospělosti máme všech pět pohromadě nám ve lid byl s platným člověkem z této z to si pak stačí jenom sedmým naučit tak od ta se na mně to dělo potíže bůh budova pro krize dostat dělal pokud je uvěří že tomu tak nebylo. Betsy dětech naprosto bravurně byl poddán svým ve své rodině a nedělá motto potíže nebyla tam nebyli tam třenic se a tak dále že toto období nastane tak je toho aby nic do říká když si životem abychom tento způsob života opustili jinak opravdu jsme karmicky zatížení ten pro začínáme být protože. Ten pro naše nenávratně bylo prospěšné najednou se stane satanem. Který nás pronásleduje který se krise nemůže abych mus sloužil celým vědomím. Ano být jak ježíš překonal ale to návod jak se tak karma na tomto. Na této úrovni překonávat kdo víte tak karma nákazy jedná ale jezdit jedná tady zjedná celým vývojem veškerého života na této dané ne je pokolení. Od vzniku první buňky. se do člověka a jeho vývoje to je karma která musí být am mužem překonal jedním životem máme překonat tím životem jenom dvě nebo tři pokolení toho né. A víte dobře že my tuto karmu. Danou genetickým li tedy zrozovat svými ve vzal pro co si neumim v ní. Podmínkami jim že s tou karmou překonáváme zvětší části tak zde padesátiprocentní v mateřském těle neboť tam kupodivu nedělené buňky přes nižší živočichy než si člověk jak se o tom vyjadřuje véda prodělává máme postup milion mu před lidských vtělení. Atd. Se to za karmy z kuře jeho takže máme tolik zase tou že zajít jediný život je říká ježíš svým životem musel dospěl vědomě do boha. No z toho by se měli indové poučit. Že oni neumí nerozumně ani těm osmi milionu vtělení oni si myslí že se musí se vracet s janem či opic tělem po ní. vůbec ne. To je takhle symbolu oni by si měli si z mohameda svého krásnou myšlenku že není li něčím hříšníkem něco zlého dělal třebas ztratit krás nebo něčím hřích jemně brát jsou boží. Doslova. A oni v tomto smyslu berou bude li doslova z to dělá křest tam tak dělá tutéž chybu v z ve tak že by byli pak jiného nerozumí ale napáchá veliká z vás. Například se ze s totiž svědkem a jela tam to šlo. Že svět byl zašel z míst o zen a sedmý den bůh odpočíval a to nešlo bůh nit protože věda zatím věděl tak nemohl být s touž vydal dávno tak se rozešla proto po o po jiné takové nesmysly které hájila svědkem. Z věda se do ze své náboženství neprávem že co tam co jsem tam sem se tam dopustila tat svědkem. Že kamenoval u panovala ty co měli zkušenost podobnou tomu mojžíš ti. Že věděli že to obraz. Skutečnosti a ne nějaký časový rozbor roste z klidu. Kdybych byl nezažil tu zkušenost byl mojžíšovu kterou zažil podobě šesti dnů osel velkou odpočinku. Výklady nezažil bez nároku na čas spojeno svaté z odporu třicet devět let tak bych nevěděl co se u něho šlo o zkušenost a ne od líčení jak to bylo při stvoření. Tak by se byla nikdy neroz pro učila světec nebo náboženství s vědou. Kdyby jsi žil moc dobře rozuměli ale jenom by tam věda mohla vyčítat tomu náboženství na vás abyste měli tu metafyzickou zkušenost a ne abyste popravovali ty kteří. Těch po pravila světec ve včetně protože měli zkušenost kterou by vrchní neměli poté hrůza. A nebylo by nastala rozkolu sil k li v protože toto pociťoval tvrdě na příkladu tele. A proto se od nich odloučil kdy všechny ty koncil říká one měrou plně pravdu ty byly pro kočku protože ty nám na dech je to v ale něco co není pravda po měl zase pravdu protože oni prostě nebyli tak osvíceni jak měly být přitom oni si mysleli při si dívají ducha svatého příklady on suso poděla. Aby je osvítil že ten duch svatý opravdu do nich vstoupí ale že osvítí vůbec né. Takle se duch svatý ne vzývá. A velice nepříjemné kdyby se dověděl od dověděli jak se vzývá tento jeho život by věděl jak se vzývání z rad neděli do protože pro bylo pod věží modlit chce. Než udělat toho jak se duch svatý tříd ba duch svatý se vyžíval životem ježíše krista který mi napřed provedeme nos že někdo je ukřižován s ježíšem vstane z mrtvých ježíšem. A dočká se nanebevzetí ale nastoupení káně kdy je všecko. A seslání ducha svatého ten právo za se nad koncilu a říct co je to osvícení duchem svatý a to voni ale jeden nebyl kdyby tam bývali jeden jediný takový byl tak první co udělali by ho vyhodili odtamtud protože kdyby jim řekl vám nové nemáte se boží duch a když abyste. Měli byste museli u dne s jak tak váš či v nich vidím jeho neunesete svým způsobem života kdy tady vlastníte na tom světě a toho ještě na nese. Co se byl do tohle to se na zemi by nevzal leželo o o něco jiného protože je dvakrát nekáže k ve vám známo je na taky když by vzdálil mluvím pořád totéž není prvním též že byste se zase nebo tvých je vršku posunul li a s vámi se snažím žít s vámi stane v sobě. A tak by to dopadlo takhle jestliže třeba vám za něco vykládal na vás dotaz tak ten dotaz mohl být učiněn minimálně dvojí způsobem. Že vám zvědavost nedává a chcete znát odpověď na tu kterou věc. Ale nebo že máte chuť podle odpojit věz že zařídit je to totéž ano jestliže vám nutí vás vaše podstata naše zevní naše zvědavost si vás nutí k tomu abyste se v jeho úkoly. Tak vás upozorňuju že tato otázka nebude pro vás požehnáním nýbrž bude prokletím v tom smyslu všech se zvědavost úkoly víte ale nevyvodí bez toho žádné důsledky pro svůj život tebe neschopni kdy důsledky z toho vyvodit protože jste tam nešli za bohem nýbrž vzala. tu řeku o ho za jejím zde při. A pojem věc ve si může se sporu nad budoval dokud si neuvědomí že že to vědění ze při davy se strašení že by to volili ze při znamenal byl jsi vizte vědomi že byto li se při bylo od aktem beznadějné upadne v jak ku do temnot vnějších o ten co zakopal tu hřivnu ten zakopání živými. A on říkal ten ježíš nebyl protože jsem not v ježíši když to říkal v tom podobenství se říká že ty služebníku si jednal s tak je měl s tím hospodařit. Nehospodařil si zakopal si. Budeš uveden do temnot vnějších vnějších ne někam do pekla do temnot vnějších kde láska skřípění u tady tomto světě to jsou temnoty vnější když by vyšší svět a ne denn vnitřek. A právě trápení z toho velký král. Aneb jeho kole končila smrtí kdy nepřestane nebude syntézy vnější jdeme ten li tak k tomu se odhodlává když je tady posloucháte a nejste schopni nebo ochotni stol vodit důsledky. Takže to jsem vás proklínal ve vás soudím neti mi dopad kruté odsouzen jako tam toho esesmana museli zabít v ne ale je to otcovu cení že by je že když to dobře dopadne ale tyto neděláte v pro pouhou vědomost nýbrž. Z touhy hlavy li takový tak vizte všichni co by se se trošku zlepšili nemoc o tu pomoc nebo na v to jsem život de el tak je to taková střední cesta. Při které sice nějaká utrpení nastanou navíc která by normálně nastala ale budou se vám jevit tato ten tření jako vykoupení z toho ještě horšího. Jak je to možné že když tady jsem tak k bohu k přeju ale pak se na na pali zaseje ty byly by v z po z ve které žiju protože se jich jim neví vám hledím lidem pomáhat a cítím její utrpení třebas jako své a tak dále ale jediná chyba vaše. Proč toto všechno ztrácí nespočívá v tom že vy se toho jako ztratilo samo od sebe. Ale že jste nesprávným způsobem katolička vám to teďka vy tu jako tak když se. Vše před vámi byl keři tohleto pociťovali například času vyrůst nová tělo co si žila panna maria a o dech je to říkáte křestní jménem ven a tak aber nade tam byla nesprávným způsobem katolička a ona si myslela.