Karel Makoň: 87-32A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ale v v bez pravým způsobem byla katolička rozmyslu a že si myslela že se chudák pán bůh na všechno nestačí že musí nějaká aber nade ta někde za skočit. Ale ono to zaskočil musí ber na ty nebylo k tomu že pán na to nestačí této chyba těch katolíků. Nýbrž že nás jsem při vzít půli nám jednání. K tomu svému úkolu abychom se osvědčili se bez své bez svém díle pane abychom ho nějak dob plnili abychom nahradili to co za co on ve začít. Je prosim vás. Víte v abyste si to podobenství od člověku na poli tak v domě bohužel z tekou o lidské překladu tam si být jedno slovíčko a to je že teď vším. Je světem služebník všechno dělal na poli proto hospodáře jeho nástroje. jeho pole svého příkazy dělat to co pramalou dal zase nebo po ze nebo co to pro si zase ho dělal. A vrací se bylo po od od tomu toho z podá své v chvíli ještě pořád služebníkem neužitečný a to to říkat ten si z omylem do o to mu to dorozumí se nám řečeno. Ale v jejich by byl by katolický psané toto slova neužiteční tam nechybí jen z vůle po nikoho do dneška. Orel petrově že provedli muset za to potom dal jsem dal že jsem tuto kdo rozvoji a toto bylo tolik v tom dorozumí tou nenechali psa panně marii zel u svatýho petrovi vzdal o janovi nenechali tam není tou krásném překladu protože jsem do stavu z vás to tam není seznámíme ano toto z vás. Tou byla svědkem veliký ústupky tedy který nemělo dělat v ale oni vydají svým vydáni na tomto bude zaset. Ale přesto om to vidím teďka mu to pomohlo že tady není na tom jaro mír roveň janovu dáme milovat že to je s. Který co chvíli se měl co dělat aby do sto dostal bral na sebe něco ho. O jsem si myslel že by za sebe nevzal tak jsem poctivým pracovník na poli hospodářově ne ten vás pro vás si bych do bral ten si to saje jsem přeci dělníkem na jeho vinice nebo tak něják jsem to je chybné pojetí protože jsem tam stejnou měrou. Pro sebe jako pro toho bližního a když zamezím něčemu co by se na mělo vykonat nebo mohlo vykonat tak jsem správně nemiloval bližního to musili s o bylo s to nebyla to vědoma dostala před na kole mi jsem byla těžce nemocná protože si říkala tato řeknu indicky nesou karmu a za ty vyšší kdy atd. Nebo páter bylo do smrti měl styk matka od toho bych ještě po mluvit protože on trvale on uvalil jsou stavbě hříšníky obracel. Kdežto z tu byl to co vás toto nedělala že u k je to neodpustitelný zem měla ten před. Protože to způsobilo li se mi to pán novou do věci do který nejenom že nic nebylo ale které nemohla z lidského. Nic smysl stanoviska jen s ke síly nic udělat viděla bez jsem sledu tak nezpůsobila že by se na světě něco polepšilo. To se polepší byl tím že o nás stejně miluje bližního jako sebe. A kdyby dotyčný člověk na při se silami se do poznáváš před smrti. Jsem věděl za takle nemá dělat může přesto tito poznali že tam byla nějaká chyba ale ono se raněné a jestliže studenty lide poznali se tam děly nějakou chybu jemnou ale velice důležitou tak tele vědí že musí milovat sebe v jednom jako bližního a s milovat sebe neznamená jenom ten pěstovat se jako zbaven se. Ale když se na nějaké úrovni. Musím udržovat tu úroveň neboť jsem svým na této úrovni. se nemohu například vám prosto dávat a odejít od vod o. Absolutně ničemu se dobu schopen dále nic říkat nebo dále nic udělat ne. musím sebe milovat jinak než že vás ale to znamená as ten jakou vás vize děláme s tou od rozumíte tohleto letos teď mně pro že na úrovni se musím dělat jinak. Ale přitom stejně jako vás ne o něco víc ne o něco mínění tady by se připravil o tento život jako se připravila z omylu slova. My vydal chybu. musím přede dívat na ten svůj život jakou o potřebovali ale pokud se to slouží právě tou úrovní na kterou se dostal tak jak od musem udržovat jo. Za nemohou udržet u vás ani domem žila se k vám vím že kdybych tu úroveň na komukoliv z vás zavedl. Odtud začínaje a tam ve konče všechny by zabil od ale tam to by se o to za živě odešli. Ti byla by to láska a tak vám řeknu když ty svatí kolik žádali pro někoho něco co by na to pravá láska když do děly z vlastní vůle o to moc hezké ale ne. Zavedli kolikrát veliké utrpení mezi lidi které by bylo nenastalo kdyby nebyla tato modlitba po tady povahy lidské prováděná jimi na semeno z největších svatých evropských abyste viděli proč tomu tak je to byl svatý ber na sklem ho kdyby on nebyl býval měl svou vlastní vůli nebyl visí býval zachovat to byly jenom extatikem vjemech jsem si že se do byla tam byli k tělem věci vodtamtud vynesl. To si nesmírně vážím ale čehosi nevážil milé že rostou dal rovnou při domova ku. To hrozné. Jak to mohl udělat v by nemáte pomoc zapomněl on a on který měl milovat poznamenal a on se ho pozval ne proto mnoho pozváni ale řekla prověřil duše mostem ozvala se o to aby vás křižoval že ještě za pomocného davy do sil padesát tou výzvou málo ku do neznáte pro všechny pohany po pro ve své všimněte jen ono pak by to dělal dál takže tu moc nemá ještě vím že tato vůle není tady na místě. Ta jenom osobní vůli a on chtěl aby aby tady nebyli třenic david všichni kdo jsou proti kristu pali nebylo proklet pod po by to byl byl pěkně tedy vám řeknu ale to dělám z z s to nestal o žil byl lepší než jsi svatý ber nás kterého stal se bezmocným bez to dávání z mění se to udělat nemohu kde kolikrát jsem ve vás u vás se vede jsem si děl po vás ne to byl u přímý projev svého přání zase li toho člověka který nechce přes u. Tyto úroveň o dělí dále ne ho abys vždycky se s že li ale si tu fázi kterou nechce překonat i které se zase našel osud odejde beze snu byla v ní. Kdyby totiž. Se nepotřeboval zaseli z ta část bych dokázal střelit. Tak bych to neříkal ale vím co prodělalo ve sedmnáctém věku v že to omyl že jsem omylem si myslel že do sedmnácti let jsem žil planě ta zbytečně kdo veliký které není ale kdybych si misse jenom maličko a to bylo dobré to přece nás tím rokem mého věku. Tak jsem nebyl schopen se od toho odvrátit ano byl že jsem tak u dokud tomu ježíš kristus na dvou židlích seděli do ku oko u koho by tam za toto způsob se jsem neměla jsem dále jsem tam studoval jakou jsem jeho toto je to velice bavilo to vrať se k tomu by to říkalo snem ano. Tak tohleto nebylo správné z tam vracet atd. Jenomže takové řečí kterou tady je říkám vás neobrátil tak úplně naruby jako jsem byl zase u vás světech obrácen takže vy si zase z povalen se na ten svoji živou dosavad měla se sto od ze důsledky ten kdo vše detailu takové jako byste nebyli nesmysly dříve nebo později se to v pořádku protože člověk se musí tisíckrát opakovat než zase udělat další krok v. A tím že se tisíckrát opakuje o tuší snad ne na něco ono. jsem od těch všechno bude do sedmnácti jenom ani jenom trénoval. A pak nastolit které pod sedumnáct dělat to přesto rosy center nová svatost. U této nejvyšší hrůzou v mém životě přátele v neboť pro by to bylo pořádku. Být svatý viděno může při ten li si to na kam a tak. Ne ukazoval se svým kde žádný zlatý kou k dosti do z nás ale myslet si o sobě. Že jsem svatý do tak nehorázná chyba. Že z milosti boží jsem se dostal dokonce na ku ve jsem si mohli jasně sis se svatým než jsem to se měl najednou strach o svůj života že jsem ten děl se o svůj život který se mi napadlo že jsem hoden jedinou prosbou pánu bohu by měl za vinni nebo byla tam toho rohu pole si k od byl se do od tamto nedovol zase pro bohu devět let a ne před spisoval vůbec nic ani se říkalo mně ani se říkalo světa ani mu s li pro tu s. Hodinou ne předpisovat to bylo správné v ale mně šlo jenom o to abych bohu náležel. Ale jsem měl dojem že mu náležím a pak jsem se pochopitelně jen hlásil do řady svatých že jsem že jsem nepochopil větou svatostí v každém z nás je bůh ale není jiné svatosti. A pro došlo ve ve to o zraku po velkém utrpení nebo potom jsem se vzdal toho života teprve se vzdáte vnitřně se od toho svého života tak teprve můžete mít jasno o tom kdo je v tom kde tím činitelem ve vás který oporu svatě jedná viz správný jedna set nejsme my tím činitelem nález myslíte na tom ostatním tak to není ta pravá dostal kdyby řekl to není vůbec že jsme byli předtím mrtví dělat takže oni ničitelem na tak dále jak to říkat si. Životem. Kdybych jako souhlasil s tím ve tím co mi tady říkal jak ten mezi vámi nesedí. Ano. Ten berte se taky ne nemůže se s celistvý příklad země ale toto dneska potřebujete aby se ze vzal jsem dělejte si mě. Ale v tom že všichni odejdete a všichni do promarníte i vy co tady říkám o tak si říkám. Přestože jede který se mnou jednají o těchto věcech že všechno promarní. Tak patrně pán bůh co dělají a ne ty doby do žádoucí. Ale přeci jenom je to potřebné pro ty lidi nebylo by to tak nejde vší ale v tom případě je že to zapomenou do bože v cesty nebylo zajel by měly nebo že ztratí tu schopnost se tím řídit že to je to v tom případě konkrétním dočasném omezeném časově správné ano i jak je to takhle. Tomu den vlády když jsem poznával by byl z rozumem občas se správné tak se tomu vždycky získal moc kterou jsem vykonáváním toho správného co jsem pravil poznal ztratil vyčerpal. A tak taky když by vyčerpá te. E tu moc kterou z toho získáte z toho třebas si kusem mnou se tak že nemysli si že z tedy že z který promrhali zbytečně že byste ji někde zaseli. Semeno které zase jen ne že to je jedna před po zemí nikoliv naše vědomí tedy ale nešla podnětem jenom nešla k atd. Hospoda a který správně pěstuje povalen u o zlí polem nešla ve po něm a vyčkávat na tu dobu ve věta tím by to semeno vzklíčí. Takže vám radím neděste si hlavu z toho že třebas. To měl za neuznává nebo že to vy neuznával ten to není rozhodující bez přibito uznává ten nebo vědomí neus vůle žité jen že něco se vázat se vás na to je na vás jasně vidět v protože když říkáte jaké máte těžkosti a pořád toho z tak v tom se shoduje celá katolická teologie mystická dokud se dostane do situace li v kdysi řekneš že do opustila všeho nechalo se mi se. Mohu jen tak je to v pořádku pokud váš pořád touha ku. Ji zatím bohem tak to stačí a nemusí vidět žádný užitek starostmi ne někde po zemi v nejlepším pořádku ale otázka jestli je ne ve žité to je to utajeno než protože se to projevuje. si myslím tohleto klíčivosti třebas žaludu nebo váze ale jen dva si roky mýtem potom tu k když o ztratí. Ale než ji ztratí. Tak ten život tam o tom nevíme že tam je tady zase jíme tak vono to za čas vzroste takže neříkej kdybych si byl vědom že na něco sám zlým jakože sám s ním a že za často nebude vidět. On se budovy zbytečné tak jsem podruhé nepřijdu. jsem byl základním úkolu který jsem měl tady že se ho široko kde šedesát. A jsou tady mezi vámi lidé kteří mně poznali teprve roku šedesát tam jsem tady neměl musím žádný úkol ale vůči komu mám ten úkol vůči bohu a on se jsem si myslí že vůči němu jsem na omylu. Nemám nejsem povinováni nikomu jinému než bohu před tím skládám ústy ne před vámi. Ale kdyby tomu tak nebylo tak okamžitě ztratím moc kterou ho od jeho jemu jsme nebo věčně mu tu v mysli a jsem fu. Že když jsem přijdete na takový se dávání jiným ve kterém jsem mluví jenom o věcech duchovních a pak dospějí koly kdekoliv takže na to dete jít si při by že ve tomu jako krátkého símě duchovní že. A že tady mně na mně na otázka do pověděl na vám. Jestli máte tak jeho po svatém ni a jestli nebudete vrženým. Tak kdo nemálo ho svatební proto za ten nemá ten kdosi s tímto životem počínat v tomto životě počíná tak tad. Vy jakoby to nebylo u řídí není od boha při kterém si máme znovu uvědomit. Že od něhož pocházíme a potom u vědom mění se vrátit k němu. Jestliže si to neuvědomujeme. Běžném životě protože říkame máme ji no starosti stavy o si to uvědomil že dáno bo. Opat postu špatně říkáte tak jedná kte. Protože ne že by ten život nebyl potomky k čemu to ne ale to do boha je dost oklikami je to. Řek bych namáhavé na co se vymlouvali k ti co nepřišli na tu svatbu i musím pro toho. si ho poslala musím porod dobra moc jsou musel dělat o něco měl mimo svatby. Nastává st takže. Ti zaručeně nevzali na sebe ne musím opatrně natolik v z svatební vodě v. Protože starostlivost není svatebním oděvem. To je pro svou z koho vám dost našeho vědomí do tak malých částeček že on nemůže fungovat vjemy mělo při svatebního z fungovat. Být zaměřeno jenom na ten účel svatbě pak ty se modlil a teď tam byla jiná pátrali o kteří nepatřili těm pozvaným. Ale kdyby se zváni s el křižovatek dal ze všech od kdy je podle jejich mysl. Protože ten pro z podá as nebo ten svatební mistr nebo jak chcete tenhle říkal když nech tam ty odmítli tak pozvěte kou po stáváte oni pozvali ale nikom musel neřek bylo že musíš mít svatební oděv prostě někteří přišli jste kristova a ty mu. Jako třebas žebráci pro hadi a podobně ku tím byly všechny vědou všemi. Tím králem který pozval na tu svatbu mu ono králem rad činím protože nemyslete mi šat avalon velice tvrdě byly vyvození jak za to mohli když jim tedy neřekla. Ale mezi těmi pozval nepozval jimi ale nalezeným na cestě kdy také někteří kteří si říkali no o z ti to tak vzácnou nemůžeme nebo přijít bez svatebního oděvu. A tak si ho opatřili nebo si si pro něj domu nebo se uměl a tak dále. Všimněte si toho co je řečeno v jiném podobenství jak ten služebník na poli se vrací do domu toho hospodáře že on tam nebo nazí je hle zas vymění a všeho tu který měl na poli nýbrž se převlek že u me je a teprve pak jsou si z podařit pak slouží hospodáři. Takže k tomu svaté mu od němu patří jim mnoho věcí. Při pravá zahalena ale příprava aby z ká. svatebního spodní tyto poznávanou bylo je žena přítel do se ještě u pořád dotýkal toho služebníka na poli dva byste co by se vám to viz jako všechno podoben sil z z rodu z pout souvislý tak dopomoci svými podoben sil do viz str se od proto je musel taky nit. Ale na ten služebník na poli se připravoval vzdáleněji s tím že pracoval pro hospodáře a víte žen pracovat pro hospodáře. To není jenom vědět že bylo z toho se pracuju říkat pracuju pro z podá hře. Nýbrž pracoval pro bych mýho. Znamená cokoli se udělej mi mistrů bratřích mít z s ním svých mně jste učinili čili pracujte si jako jiní lidé. Anděly to stejnou měrou pro bližního jako pro sebe stejnou měrou pro by měl co pro sebe a to s ten na poli hospodář ano. Tak takle patrně ne byli na tom kdy si kteří třeba se dole na křižovatce před tím. Jak a pak tam pracovaly pro bližního velice účinně protože že braly. A pověstech je on to potom vysvětlím mat to byla pro které jsem vinno jaru dál. Tak tihleti lidé si jistě křižovatek udělit přípravu blízkou v tak v v v v že totiž se poděly poslat svatebního oděvu omyly se měla nepřestane pro které na ni. Nedá jiný úkol máme v tomto světě vizte za žebral ve na při do wattse. Ale jiný úkol nebo po úkoly jiné podoby máme když ty sedíme v klidu na rostlině. Kdybyste by jsem přišli před starostmi z tamního světa atd tak nemáte místa. Tak se nevzali lese je od těch sváteční. Vy se musíte přijít jenom tak čistý jako ty jsem na sebe vzali sváteční oděv nebo svatební vodě v tu k a jenom tak máte z možno z toho nějaký užitek jinak hle si třebas bylo nevyjadřuje ale užitek z toho nemáte si vám v hlavě ještě z přecházení z jaké starosti hlavou v tomto s vám udělat nebo spor dělat tamten do no to za něho bylo tak to nesmíte ryby jít svému to tady. Ne ten se rovná. Protože za těch křižovatkách kterými se procházeli takle se to svatební oděv svatební oděn v je příprava k tomu co vím že se bude konat vím že se bude konat svatebního stěna. A že podle toho musím také vybrat že musím být duševně připraven nesmím tam z víte tak aby jako koukal odtamtud zmizet se protože vám kdybyste starost si být ne nýbrž pata při se jako člověk který se tu čas k ní. Celou svou bytostí. Do se nemů přes tu jsou jsou bytostí tak se měl při nemá svatební oděv z bych ten o věc o boby to ještě jinak ale k za toto stačí. Abyste pochopili se to není svatební oděv to tedy svatební vodě ten nerozhodnost na svatbě fungovat jako kost a tu bych vás prosil o jednu věc abyste nebyli hosty u mu nějaké paní de sedíme nebo u nějakého člověka který tedy druhým nýbrž aby. Jste byli hosty u krále a teprve tím ten jste vzali na sebe svatební vedou fu neboť ten král slavil svatbou ó pane nějaké povídání je ten tady slaví svatbu kdo takle dali o krok neberete. To byste koukali jak tyto bylo kvas užitek kdybyste tu svatbu celou prožili tomu svatebního wu mu úkonu. Že stan dva se vzdávají dohromady symbol. Se vzdáním jako takového to byla ona svatebního stěna se symboly náhodný. Proto aby se vám ukázalo že mi tímto životem když ho nebereme jako o pobývání na křižovatkách nýbrž také jako za úkol být na svatbě. My tímto způsobem ten život to dovršuje takže předvedu vám nezávisle na nějakém pobytu někde cele to ocitnout se na svatbě se svatebním pro o všem. Nedokážou musí svatebního můrou jsou pořád a tak kdyby on nosil tak po za mazdu a nebude si ho vážit to pořád budu nosit. Ale když na svatbu v ní. A tak si ho vezmu protože to že absolutně se liší sví od že brání na křižovatce. jiný podklad jiný účel a když tedy třebas přistupuju k vnitřní modlitbě jaká být moje přípravná. Ne dokud se mi abych tu do při do dělal dokud se na sledoval jsem se na zrozen vzal si z roce vizte kde si pro cele se prali a mysleli si za stravu. Tak by vám nikdo ani kterého jist do svým do naší náruče nedal nebo tou obou ku v tom byl li nevim kde by si říkal to je žebrák když se dostavil ruku. Stahují jde ruku po tomto světě dokud jste na jeho křižovatkách. důležité nějak nebudete těmi z opravdovými žebra dělat rozum byl žil že ve se vás postrkáván že nemáte ani něco vizte do do ruku byl do úst vložili tam musel být oporou mi že zatím kde opravy žebráky pokud se žebráky aby te opravdově připravenými pokud přistupujete v svatebního svět a modlitba by měla být řeku jste milost činům. Jestliže modliba jim není tento minimum co se od modlitby může chtít. Ona měla být ještě něčím jiným vyšším ale kdyby byla aspon tím se tak by to bylo aspoň do odění svatebním do o čem. Oni všecko pochopitelně. Ale je to začátek člověk není v jeho zen celá modlitba nebo nedaří tak vězte vy šesté nevzali co se dělo ho. Se dostat ze měrou na nejsem že vlak tak by se vracet. nejsem člověk se starostmi plnými a to plným na plnou hlavu starostí takovým člověkem nejsem jsem tam který zde na svatbu královnu ano. A jako takový nechávám křižovatku křižovatkou. A odívám se touto touhou když nejsem se vzdávám tak aspoň abych přitom byla pane nejsem hoden abys vešel postřeh povolal v koly do si slovem a koho do slovo tam bude při svatbě. Že dává dohromady tys tak je tady někdo z ale já. Budu jenom vzdáleně přitom že bez výklad přímo u mně při nemodlíme nemohl se takový spěl když jsem jednou oděl se svatebním proudem v v aby je že by kdyby byl taky doby může by ten o to se nestane nýbrž že o dobrou nevěstou to se nestane ale se dovím v v svatby co se při fakticky je se dlouhou dobu musím dovídat při své nic modliby z to se mnou vnitřně děje jaký před. No. Co myslíte co znamená to podobenství od těch družičkách vy když polovina byla v nerozumných neboť neměl dost oleje a druhá rozumí který volil dost měli ten si nebyli před si ničím víc než družičkách mi. Nebyli ani ženich jem ani nevěstou. Ale víte dobře nebyl důležité aby je ten ženich přijal aby je nebi hodil takže ona jejich který měly připraven ty.