Karel Makoň: 87-32B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Ten bolely který měli při pravé není si moudré v do svatební budou jsem krizi miska to je opravňovalo do vstupu. Tak ta abych moh znám mnoho podobenství s tím si ukázat co se ve měrou ho a myslím že tomu rozumíte ale neopovážil víte z i ti pro z vás ani jednou o dneška aspoň dobyté dokázal tím o modlitbě jako vaření obě dál. To se dělá je zneuctění ako k svátek že to není pro vás po spát okatě to není vůbec modlitba. Tak než tam do modlitby přistoupí ten prvním slovem dovolit si pro děláte zajedno tak se vyvození to nikam nevede ano to ras na nemotorný mu jak to dělat nemá tady dobýt vedení ale kde se dělat to. Si to se mění den ne tak je. Mysím že jsem se do svatebního ho tvého a prosimvás to karmou v když tady vidíme postižené děti že ano stalo co led jsou z tohoto ne když to je karma a ne nějakých minulých vtěleních jak tady jenom vykládal ne. Tak co to je. A proč jsou takle po si to bude na tom zajímavých jež toto je ale pro co tak ve dejme to byl postižen ale proč to všechno to toho co mám dělat. Tak prosimvás dělat jak správně se mi napovědět váha. Nejsme oddělenou bytostí jeden od druhého to ten pocit je klamný o a. Takže když například dejme tomu se stalo ramakrišnovi že předním někdo byl. Nějak jeho osla nebo nějakou krávu nebo nějakýho výklad že tam z doby včele. Tak ramakrišna z jednal. A na svém těle nesl ráno mi poté holy a tak to byl člověk který neměl pocit oddělenosti u něho máme a proto se schopni se stát proč se to děje. Všechno co se v jednat v tomto světě je součástí celkového smyslu tohoto vesmíru. My kdyby to byl počítal tisíc případů různých ta vám celkový z smysl toho vesmíru neexistence nevysvětlí. Protože to jsou ne miliardy prosto o strom lidská přišla příčin proč to nebo ono je anebo to nebo ono není rozumíte mi na pak váma a to je prostě z toho co vás to co sedět třebas ochrnutý dětem jež jsou část. Toho smyslu celkového smyslu vesmíru v přírodě totiž s a ten malý tvory na úrovni přírodní pravou rodí živého tvora lidského tenhleten přírodní tvor podléhá přírodním zákonu to znamená toto je účelné aby podléhat protože vzala ku a kdyby byl. Ježíš kristus dejme toho podlehl tomu vašemu dojmu. Tady byl nemohl nikoho vyléčit tak ochrnutého proč on mohl vyléčit protože věděl že to sou část celkového dění do kterého on nějaký zasáhnout dosahuje a ukázat k lidem cestu z toho ten on takového ochrnutému ovšem jenom že komu protože neměl možnost jako člověk jako bohočlověk el v kde být. Říkal jsem nejsem dokonalým ženo otec v nebesích protože jako by byl vzal zabit e za by za by ten byl těla tak jsem dal všechno udělat zajedno teprve po vyšším a tak dále na křížila. No ale od doby kdy jsem byl v tom koncentráku to neberu jako vy ne tam se proč protože vím proč je tomu tak proč tak tam ty ostatní kromě byly týrání a proč jsem týrán nebyl. Prosila by jsem pět tisíc tu nebyl týrá a o chvil se mi do pro z prostě nese z marném. Tak to nedoví si náhody či k a ty se mi každá rána vyhnul la. Nebyla ale protože jsem neměl rád tam bylo tak hojí do že z s to od zajít. V č jsem neměl pro to neseme na jiné úrovní tam to utrpení nedosahuje na tuto naší úroveň. Utrpení dosahuje jakéhokoliv pluly se věta ve na tento konkrétní případ tak ve dobře pro do očí být jakoby ve spravedlivost čeho byl od narození třebas ochrnutý jak k tomu přijde to dítě že to byste jako doplněk ještě říct nás za to první protože musím být dala potom. A tak to takhle tyto otázky jsou všechny. Špatně postavené ježíš kristus ukázal z to špatně postavené ale tím své nezbavíme toho dojmu že tady je toho chybného děje že tomu dítěti které on to nemůže to nenáleží takže si nepomůžeme kosti ist strom starém zákonu pomáhali že pomůže tím že trpíte šel zraku minulou karmu tak ještě nevíme rady prosíme lépe jest čisti nevědět rady než do odsoudit než co než si. Nebyl způsobem pomoci k tomu že to nějaká minulá karma těch rodičů neboť toho dítěte protože tím se zbavují možnosti. Ta priori předem věc napravit. Kdybych byl přistoupil to potom stopy vám řeknu tak po byl jsem s topit. Viděl přistoupila názor toho vykládali svýho životem by za minulém vtělení že byl ochrnutý na půl těla jednorozený tak se který tady si vůbec neuzdravil ale nakonec tři roky a to po tři roky jsem nepřistoupil na to že to jeho karma minulých nepřistoupil. Ale jestliže on po třech letech začal chodil ale neměl do ochrnutí takové byl zázrak ode v kde se ho před byl. Aby také nemyslel. On musí mým se tomu bohu dovolit aby směl jednat pro že to nemůže samozřejmě ale li si dospět k tomu o dovolit. Ale i když by ti okolní kteří žijou okolo toho dětech přistoupili na to že to není nějaký trest. Nýbrž že ta jaká tvrdá školách. Kterou prochází pro dítě ani by s nimi že nejsme odděleni od od bytosti. Jak se nám vzdávám tak byli bychom možná pomohli tomu průběhu nemoci možno záleží na bohu. Ale jisto je že když jsem tam třebas toho jsem draku našel člověka. Který přistoupil na toho že tam neni aby byli k ženám. My tam proto aby po zlém přistoupil když to jsou podoby na poznání že by jsou bytostí vrátil se bylo otcova domu tak tam nastal zázrak kterému vím ze sebe o nebilo vyhnutí že on za vámi sice tom na mysli došela z jo. Provedl nebo vykonal ten pokrok jako za devět let aby tam. Než jem prostředí deset bylo cizího mu učilo za viděl hladem více sebe strachem. Všechno záměr neudělám tak aby se z život co li si ji a on tam za dva měsíce bych si nemoh ani lehnout pořádně u vlastní s námi kou když se lidi že o tom nějakou v by svou pozici po v pomodlitebním pozic z s s s s hrnou ano to pomyslet v on tam dobu smrt se dostal docela za devět let. Jak je to možné protože přestal věřit na mně protože se začal věřit že pán bůh to se mi pro sebe. A ještě důležitější jiným přesto prosilo o dospělém člověku jako tam vliv pravdu myslím a o každém dospělém. Přestal si jako vyčítat že si tady něco provedl nebo že není hoden nebo dále co všechno. My jsme hodni všichni stejnou měrou mu toho aby do se vrátil do otcova domu že jsme lidmi naše ka na žádnou vinou karmu nemáme než že jsme lidmi a k karma tak skvělá že se o dal do vědou větou že se musím vrátit z toho není vyhnutí. A tak kvas pro útěchu mohu protivy musím říct ne ne nedivte se při jako na něco existuje i to dítě chromé nebo méněcenné musí přijít do králoství božího a není jinak vyhnutí že když si to nejde na tedy jsi mi vtěleními do toho nám a vůbec nic není kdybychom věřili on na jsem si že se o pojď se musí zrodilo proto o to všechno napraví tím neprospěl věci protože bychom si totéž potom by se bylo sobě co dvakrát neudělám to pro jenom najedl bychom tak zase myslet tak oddán příště aby bychom vlak svým vlažný a kdybychom vyvržení z úst božích jak se. Praví v písmu jsem po jím takové myšlenky jsem do dělám to kam dělám příště pro mne. Ten by stal by si taky říkal pro tak to je tady jsem ochrnutý tak zaručeně tomto životě nic nedokážu voni tam za to byla neni pravdivá toho řek karmická domněnka do druhy není tady nemilosrdné dosti boží jak by si mysl když do zažíváte obrovskou bolest kterou v z mocí než jinak než na dávání na pána boha. Že onomu nadal v byla oko štěkání chtít psala náměstí s. Ten měsíc se ve si život své byla by to ho viděli pes štěká. Takže když někdo třebas je proti bohu nic se nestane pánu bohu se nic neubere na tu stojí dosti ani své v samosebou ven přidá on je závislými způsobem na svém tvorstvu. Než jak my si myslíme než za jeho ve dávkách a podobně nezávislý tím že ho vede k sobě kterého jiná závislost jinak není poután. to neumím vysvětlit v v v že jsem věřil na převtělování a jsem si taky myslel že existují životy které pro jenom připravenými životy nějaké pořádek které dana si jo takže když jsem tam chodil do choroby se kde byly tak kde bylo co prosím nou tu pro měl v tom no o na tak na to. Omyl ano. Když se ten do choroby se třebas tři roky jela se stane stalo s pannami svým který se tam uzdravil z toho svého z krom od ze své chromosti. Přetavil desítky tisíce let desítky lidí kteří byli třebas postiženi tak závazně že neměli že svět pohromadě a co přitom vyváděli toho nebudu říkat to všechno procházel e e moc rád chodil do těch do tohoto prostředí pro ze se zdá že s když tam ten protože provedl tam ne. A protože se o tak dávám vím k čemu je to dobré že nic se pánu bohu nezve ha. Nestalo se že by se mu nepodařil človíček tady že by byl ne věcem sv nebo že potřeboval satana aby bylo nějaké zlo na světě taky né. Proto po je kdy jsem měl než jsem přišel do koncentráku dokud se považoval za svatého taky mnozí svatí učí s vydrželi si do pole vymaže smrti nevadí. Není to chybné v situaci ve které byly ale my bychom neměli ustrnout na. Této úrovni bych měli vědět že i když nevím jak to jak to je že všechno svůj účel a protože jenom jeden život. A ne život můj život z vůli do toliko li v jiného nýbrž jedení jiný život to jas ježíš kristu ukázal. Jak dost tím životem není spojen tím vědění dodal to byl představitelem toho byl ježíš kristus temně mrtev. Protože jeden jediný život do li za mnou temně mrtev říkal on že ano. Ale dejme žít ho ve pro ženami jediný život tak když vidím nějaký projev. Velice ubohý projev jednoho a téhož života. Toho toto vidění mám teprve po tom koncentráku od chvět co jsem tam mně byl zabit tak je potom nevadí do tady bez rádci kde bylo anebo kdys měnily se nestavím k tomu vy znění netečně. Že by dokud se mi do toho když to sám nepociťuji ne co kvasem přišel s. Od toho esesmana který nezabil. Jsi měl v tom smyslu že předtím jsem měl na mysli nebo na starost jenom vlastní utrpení a měl jsem ho plné zuby a tak jsem měl vůbec pochopením pro ho k utrpení jiných vidí no. Mně to ráz stalo jsem přitom začal om býval pravil jsem když om vím jsem takže mně také u kopl mnou a po šlo nad si že ale tak jsem se snažil vydržet. Neubral do bezvědomí jsem viděl z tam prolitá krev veden mě. Tak jsem to jak v tak z s s s k obstál jsem to že jsem neupadlo bil do ve za sem proto jsem tady. Ale teď bych. Potom co jsem přestal mít na mysli svojí poměry jenom dobře viz o tom vás tady vidím bez zprávy tam nevidím nesprávně a tak dále a nikdo z od za nestala tak dneska věci neví. Když jsem tam potom z vyšel z od toho eses mana. Tak zatímco jsem žil předtím mefistofeles nad lidmi na tom křídlem ano. Ten by pracem. A nese na mysli především svého utrpení jako nadto jsem se točil prvně jsem se všiml že taky trpí někdo jiný kromě mě. Tom blízkém okolí všem trpěl někdo z nás o nebi do toto do vzdálené ale to bylo tom blízka do tam blízká příprava tomu se potom se mnou dělo máme stranu lidskou přípravu ke všemu řekli kterou procesu bylo jemu tak jsem viděl mířil šel se přese strachem přes smrt pohlídne na něho jsou si je to jsem před tím tento soucit neměnná. A kdybychom byl býval měl tak jenom proto že jsem měl čistě lidský jsou cit a pro ni zavrženíhodné ho prosimvás ale je to slabý odvar toho jsou citu božího jsem najednou měl božský soucit s tím mířím jsem vám takovým protože jsem vstoupil do něho jiří došel pro nebyli jsi byl jsem jsem byl já. jsem věděl co si myslí pro že to snad učil se provinila to všechno jsem věděl tak mu do ježíškovi říkám dom ten pocit oddělenosti měl za sebou neměl. Si myslíš proto pro. Abys po zlem přišel k tomu se musí nepřišel po dobrém jinak by to nešlo tvé veliká milost boží že pán bůh v tak a k let za vší. Tomu úkolu vrátit se do otcova tak vám řeknu jestliže tady nějaký tvor třebas jako v ča. Prvého toho času žere stát protože jsem taky potřebuje si za zpívat desky že by se nažral pořádně tady by mu dospívání nešlo a onen zabíjeli mým mnoho přerodu která do všeho možno aby mohl rosy zazpívat své drahé choti žil trám na tom keři nebo na tom strom takže my slyšíme obyčeje nám ten spěch ale nevidíme za tím nebo nevíme nebo. Neuvědomujeme si kolik je zatím vražd st. Aby mohl ten nic tak si třebas jenom jednou jsem zpívat. Tak je to v přírodě ježto vidím takhle celistvě jsem děl ve potom tak mohu potom ose byla by z proč jsem tam netrpěl bylo tam mnoho utrpení. Ale nebylo trpících a nebyl spící řeknete tak v tobě be. To vám nemohu ještě zkazit se na to musel tyto byste nevěděli co si máte o tom myslet takovéhle zkazky nechávám stranou protože to není sice zkazka ale nedá sto si by na této úrovni na terezka jsme do ode nechtějte prosimvás ve že by byl tajnou zkáze em ale nedá se to říct. Vyvázl mýlil jsem ho opakuju že nebylo z utrpení. A protože nebylo utrpení tak nebylo taky pro nikoho kdo do utrpení tam proč se ta pro tam nebyli esesmani kteří nás trápili na nebyl při trpících ale ani si z na nitra by či tam nebyli. A tak dycky nebyli. Protože seděl ústrojí i namířené do uličky esesman a nejednou pořád tam se. Ale na každého střílet do k tomu. On do postavení že on je činitelem že o něm mluví svýma může poznal jsem za dále a tak by byl pociťoval to z zcela jinak nebyl by býval schopen tohoto říci tisíc dvě masy lidí protože by se nedostal aby listů čtyři bylo by se rozené daří ano k v. U za který si s je lidský způsob hodnocení. Můžeme stejně dobře považovat tento život za nadpřirozený dar protože od boha pochází ní. Jako za přirozené dal pokud nevěříme život ono pochází že pochází od našich rodičů. Že se nám ho rodiče věnovali pak je to přirozená záležitost kdyby tomu takle bylo tak pak se na by mohlo být také něco nadpřirozeného protože ale to tomu tak se není. My od od boha pocházíme se vším všude as ne neustále závislý na tom jak nás tu bůh udržuje. Jak nám dodává schopností poznávat milovat všechno pochází soustavně od něho aby nás na svým ku opustil tak nejsme vůbec naživu. Tak pak. Jestliže tomu takhle je tak tak je taky všechno nadpřirozené že možná ne kdo mohl by z to všechno kazí od boha koneckonců. Jenomže nejsem proto aby se správně nerozlišoval. My musíme za dané situace vzala přirozené a nad přirozené dale byla uznávám tato jisto musí rozeznávat protože jinak by nevěděl své per za si jít. Když to tady se takle bere na škoda neví. Že od boha teď pořád v jednom ku se pocházíme. Nýbrž si myslí že jsme byli stvořeni zatímco my jsme pořád vytváření bohem. A dotváření bůh dnes nýbrž on v nás působí ustavičně těmi šesti viz stvoření i tím sedmým dnem odpočinku aktuální záležitost která teď plyne. Toto svědkem zatím neví. Tak se potom může mít pojetí nadpřirozeného a přirozeného rozumí ale možné jenom tehdy že si myslí že toto je přirozené proč to bylo stvořeno a co je stvořeno to je přirozené definice katolické teologie. Jenomže protože nic nebylo stvořeno nýbrž je tvořeno mají ti rozdělil tak je to sice tvořeno. Ale tímto hned nepřestal být svým původem nadpřirozené ale zapomeň proces abych výklad mohl dát provádět. Zapomene na protože toto je pravda dokáže do toho. A ten jste se s čistě katolické teorie je pro třebas jenom proto chvíli jo potom vás tomu nemohu nutit dělám to vám nemusím koly byla nebo za by si toho z těl se o o jeho semeno toho ale to teďka potřebuju abyste myslela tato lidsky abyste visel jako se tradice jo katolická. A ten říká kdy jsme stvořeni. Padli jsme z ráje a ne o všechno a o potom se zrodil za ze druhého ak jsme tady jo pořádku. Ta. Tak jestli to takle je v pořádku takto že jsme byli stvořeni tak jsme kdysi s nadpřirozeného do přirozeného. A v tom přirozeném žijeme. Ale teď se nám může stát s na sto říkám na základě toho to u předpokladu ze ji potes že to bylo všechno stvořeno nade zatím jako správnou a jestliže jsme byli stvořeni a z žijeme v tom stvořeném vás na přirození pak se nám může sta a stává se za chtěly dem nábožensky založeným že jsem bez své napřed přirozeném modlitbě. Čili modlitbě k ke které se mají oni sami osobní vůlí přidání něco co není z jejich osobní vůle on jasně cítí. Čili svou vůlí mohou být jenom do určité míry někam v nebo při li se někam k tomu bohu ale nemohu se s ním spojit zažil jsem ho z vně tak ona mně jako přirozenému člověku nejde proto se jsem přirozený nejsem nadpřirozený jak říká svatý pavel. Že to nesmí napadnout ba by udělat ze sebe hrnec to je záležitost by byl sice říkal svatý pavel. Amen to pravda čili člověk své nesnaž se býti něčím ano. S nebo na něčím co může udělat jenom z tebe bůh. Ve za do za přirozená nepřirozená by by sebevíc snažil e tak dal nic nedokážeš na cestě do nadpřirozeného toto zase vám přidávám k tomu katolickému evangelické názory tak se chyba někde jinde na na to všechno nemožno ruka tou přednášku viseli. Toto si se vůbec se na věky bavit nebudu. Jsou proti mystice pro toho že je to něco ho do čeho člověk nemá pro tad. záležitost boží el si on chce tak se něco děje a. Když nechce tak se to neděje ale my nemůžeme vůbec nic udělat proto aby se to dělo. Toho katolická tradice takovou chybu nedělá pak to se nedopouští nýbrž říká připraví se ctnostným životem. milosti boží milost boží něco nad posvěcující do něco prostě nadpřirozeného nejsi se poctivě nepřipravuje než. Tak tam milost nepotká tady je jenom drobná chyba v ona pod a ty jsem než při pravou když. To se stalo svatýho o ho on jsem si pro žes ve nazad vět křesťany mu ku no to jsem se nepřipravoval. Ale věděl že tam milost nadpřirozená jemu přistoupila se ho ujala říkat šavle ty se mně protivíš. Obr a tou chvílí obrácena stal se nejde vším apoštolem páně a on věděl všechno co jsem jist jsou udělat najednou dověděl a nestudoval toho nebyl přitom dokonaleji to věděl. Než třebas ti ostatní učedníci a si troufám říci na pro promiňte tu pro dost mého řeči že když jsem tyto věci na ježíšův život poznávat. Bez nároku na čas tam v jednal přátel z toto se byl tomu koncem daru jsem se stal se od styl života tak jsem to ale nechápala než nejlepší teolog který pro celý život studoval. Protože jsem to nechápal rozumem nýbrž to na spadl jako nějaká milost rozumíte. Alé to nadpřirozené byste řekl co na mně spadlo toho. Dnes tam jenom tak samo od sebe nýbrž tou byla provedena příprava a kdo jde se svatosti kterou jsem zavrhl ne právem právem jsem zabral jako s mou vlastní své vlastnictvím dostalo mezi mnou a bohem se nakonec zjistil. A potom touhu blízkou přípravou že jsem vzdal svůj život pak to byla velice důležitá to při bral jsem za svůj život tak tím jsem byl prázden pro tu milost boží. Tak takle vykládat přirozené že uprazdňuje pro milost boží že modlitby ale si způsob života. Ponechává bohu prostředí v lidském nitru do kterého se ještě vejde tak on tam vstupuje. Ale musím ten život utvářet stát. Aby tam místo pánaboha do prázdnoty nevstoupil satana nebo místo jednoho duch zazlíval devět nebo sedum duchů ještě horších jo jako říká o tom jěžíš kristus že by to mohlo nastat ale to nemůže nastat u člověka který se připravuje. Nemůže být posedlí satanem tam oporou vstoupí to nadpřirozenou jak vstoupit a pravé. Takže abych teďka na nějakém konkrétním příkladu ukázal co je to pravá nepravá milost cely nadpřirozená pravé a nepravé jak to rozeznat. Bych mu provést tisíce příkladu na projevy jenom jeden vida nestačila pro obrací deset jak budete chtít. pro nedůvěru zatím jenom v jeden protože bych myslel se vám to bylo mělo stačit. Existují dva druhy styk mat jedny nadpřirozeného původu ale jedny přirozeného původu ty přirozeného původu a mají povahu takovou že člověk se z mísí do utrpení páně si o to sugescí přivolil přivodí mystik matka. abych toto dokázal během jednoho ne. A viděli byste země krváceli z krav. Protože mám úžasnou schopnost soustřeďovací vlivem boží pomoci ale nebylo by to nadpřirozené a o viděli že tady třebas jak mi to krvácí se teďka na pomyslím na to místo jo. Jak cítím tam bolest jak si to u vystupňovat bezvadně. Ale nevymyslel na jiný jisto těl tak proto vycítit bolest nebo naopak něco co pak k tisíci nebo ano tak to je ta chybná špatná nebo byl na s ty marty zase přirozeného původu a o to sugescí ano že se v ní.