Karel Makoň: 87-33A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

V ale též jedno a to bych styk ma svou svatého františka z assisi se tam neni pochyby že to byla pravá styk mat za z těchto důvodů. Že on nešel zatím v aby si v sedmi jíž sil do smrti páně aby měl aby měl dosyta milostem jak mystik mat byl pro ni by vady rod pět ve třináct ten proti první při tím kdo listy maten nosil. A oni najednou měl. Proč najednou on měl protože zatím se ta teologie tak mate jeli srovnává. Že když neviděla materiální následky víry. Tak se přestávalo věřit a bylo třeba aby na sil byla předem důkaz že ježíš kristus opravdu umřel tak či. A prvním takovým který to dokázal byl svatý vraždit z assisi dokázat to na svém těle ne protože byste byl přál ne protože by se byl do toho smýšlel. Ale že jsem vědomím prosťáčky jem který se odevzdával bohu. Celému životu ježíše krista jako příkladu toho jsou i tyto tyto mu dotek ve při jako příkladu který následovat. A stalo se na hořela pravého na mém že anděl ho anděl ho pro toho že mystik mat li že on nečekal cestu tak dost pak pro toto před si nemyslel to najednou tady bylo takže von za se nad tím že on nehodným člověk. Kdyby si nikdy netroufal nosit v právě kristovy najednou vjem má. Říkal jak si to zasloužil ne he jiný poměr víte stalo že tam ten kdo chtěl nepraví se ten si to vůbec nepřál se stal nositelem těch styk mat. A tak taky nižší události živý vyvy v lidském život těm mají tak pole povahu ve k jeho si nikdo sedmnácti let nepřál. Abych věděl osel smrtelné podstatě do stolem tedy nevěřil jsem byl na těmi daleko od ve smrtelné podstaty jsem na povrchu věcí a. A ale najednou petr naproto zapřel dostává z přelud nic skutečnosti která předčila skutečnost tohoto světa. Toho bych jako katolík měl po do za nadpřirozené ne. Jenomže protože jsem před tím všechno co se obdobného dělo na nižší úrovni se vracel jsem poznal tu pravdu jsem to měl moc která nebyla normální která dán nadnormální nepovažoval nadpřirozené nepovažoval jsem nevěděl co ono přirozené vědomě ve poučil to jsou taky nestarat pod už. Na protože z něho by u kladeno cele že do sedmnácti let a tak jsem nebyl zrod přirozené a tak jsem si tohleto se mnou stalo. Ti v sedmnácti letech že jsem věděl najednou jsem nesmrtelný ve své podstatě protože každý se ve se pro nesmrtelným nejenom já. Tak jsem vám dva a půl dne plakal nad lidstvem že to nebyly v. Nastoluje viděl jak a upřímně jsem plakal z toho je vidět že jsem si to nevymyslel. Protože kdyby bylo to a rozměr líto že zatím bohem nejdou když tam mají jít. jsem nevěděl ještě kterak znovu obdoby tu k se zvyk ve které se mi do do umyl cestou vědom byl ale věděl jsem zároveň že v získám prostředek kterým se dovím o těch věcech. Jsem si říkáte budu mluvit že to nebo přímo říkat o svatebním v duchu. Ale vězte že mluvil o svatební budou chu žár víckrát o něm se nebudu zmiňovat přímo. jsem byla asi týden před velikonocemi jen tak v v v v v v z s rád z ví. jsem říkal jednak nevím přesně co mám dělat abych ten stav spojení zvolen se vrátil. Vím jenomže se a musím vrátit do otcova domu a být svým a a nestát o nic víc než od toho. Umu to o nic by se stát ale musím se tomu nějak připraví se být hoden aspoň trošičku. Toho abych mohl k němu vstoupit. A tak jsem jako dnes po měl jsem taky k a tu bych k toto při pro toto toto trvalo zlé. A tak jsem šel k nejlepšímu měl si ho ten seděl kterou hrou u jsem měl zprávy o tom že je výtečným knězem jsem před páterovi podoba nově doktor rozum vám v číslo jednal františkánů nové vedoucí za liška skrz radu všech proč jsem si radu kte když s s kempu věcem. Ale jsem k němuž šel na generální spojka ze sic je aby ze si z své dělo tohleto jsem museli při ni ve příklad. Ale on nám správně říkal když budete mlčet jenom ústně prý pravé mlčení. Přijde mlčet taky vnitřně. Semena za hoďte všech krista styk co by se zabývali svými starostmi po ty tři nit se si při kladete na od kdy a takle meč te vnitřně snažte se nemít starosti. A když budete muset myslet. Myslete na duchovní věci matek literaturu se ze si něco podněcující k oné ale nemohou se při tom. Vůbec ne promluvte celý den jsem opravdu ty tři dni toho mlčení zachovával ano řeknu kdo tímto vnitřním mlčení zachovává jenom při ni svýho života jsem do klid k tomu se obrátí nitra navenek k v. Prameny vody živé v člověka tryskají as každého pro toto udělat z na tou dobyli li to dokázat protože se měl předtím tu zkušenost bych ti přeci will jsou také dokázal to nebylo země to dobra pravým ka. Ale jak jsem temnou stalo vědomí že jsem nesmrtelná bytost tak jsem pro ni bylo o pro ten také pro to udělat. Abych nemusel se po nic schválně chci se jak to bylo bude třebas ve dal svým nebo nebo tou hlasem do se ke všemu dostat spojeno provedu z klasifikovat ale zkrátka jsem přistoupil po těch přeje nech. Ke zpovědi a k svatým přijímáním a zase jsem znovu plakal. Hle takže teď mně říkal no přeci pokud vím. Protože to byl můj zpovědník tam neměl si žádný hřích čili ten který by s tróje stali za tolik práce. jsem říkal tak se při ostatní kteří a tak plačte a nechal plakat v to bylo velice moudrá ale v na na a to bylo pro moudrý člověk v když jsem byl při zpovědi a teď jsem věřil na převtělování říkal stranit pane jedna věc vám bude asi vadit dělal věřit na převtělování o tomto říkal to nebo dával svou. Ne nebo mám za vším. Kdyby mně byla rozřešení žena věřit na převtělování a on se nedostal a odkud to vidiš. S vědou a jsem říkal pěkný syna pro nezvali fu pera odlivy do klece a jiných spisu který jsem četl. Tak říkáš všem by dovíš novou pak po ti dám klidně rozřešení protože to neví za sebe. Když to byl si své ven. A my si potom spolu budeme sami si žádám abychom sami mohli být když do potom víří říkáme a z z z stati protože dostal šel by k tomu svatým přijímáním dělal všechno to pro ve dobrou vůli tak že nám jenom že mu to jsem vám říkal že jen z zase který jsem na říkal on nepřijal jako při tak ty co jsou musel jsem se do tolik jste vodil řekla jsem živ nevěřilo. Pána boha tak by tam byl může pán bůh je. No to je přeci hrozné ho říkalo že jsi žil bez boha když si neměl příležitost se dovědět že je to není hřích nepřijímám do kód při se říkalo. Že si to ne přijmete tak hned v tys zpovědi se o bych to jste v kterému je větší vyšších dneska nemohl žít bez o mi to nejde. On říkali v tomto nejít ocital když ti to není tak to je pořád k a a dal mělo z s a o to se potom promluvíme ti a tak z toho si v o to dlouho po vzdání nad a to provedu za pět minut ale v tom bylo se za to nazí těch mystiku mu o kterých mluví ale pro které si vážím. Přesto jako mně z při své pro to si nesmím pro v trvat protože by to pro jsem kácí v ale být prost si vážil v si vážit protože mně zbavili bolesti hlavy. On jsem měl u por me v bolesti hlavy že žádný lékař žádné prášky měl z toho dostaly. Ale jsem se setkal zevním watts o prost jsem maten věřit onoho s mistrem nám řekl jak se poděla aby člověk se zbavil bez prášku bolesti hlavy. Otáčet se myslí li kolem svého těla úzce u jeho viděl k nohám představovat si co se opačně svou myslí kolem svého těla k nám a potom rod zase od těla zpětně nazpátek tak hlavě hlavy prosti pro ven. jsem to udělal a bylo po bolesti a tak vono mi něco ji dale. A aby říkalo abych teďka mu tu dobu by otevře nemohu mu jsem pro předán nebo mystikou říkal těm vašim o bečka o které máte v tom klášteře pochopitelně tam nebudu v tom klášteře nikdy jsem fungovat jako váš v ní. Bych dal tak jak tito řeknu se sice toho převtělování mi katolická teologie. Říkáme že málo bylo po smrti přijde do nebe protože tím svým životem se tam nedostal. Že většina lidí při do očistce a teprve se očistí z tak přijde do nebe tak prosím abych radil. Si že ta tvoje četná převtělování co od tím očistcem u která jsem byl tedy se jde po tomto životě. Že mysleti nezabýváme nazýváme pro jednotlivými životy možná užitečnější když si člověk myslí že jako jsou pro jednotlivé životy protože od taková rozchod takové rozdělení takového sklad rukou váhání asi duchovnu u pána boha neexistuje. Ale když přitom myslích přitom nechám ale to asi je jestli jsou taková nějaká převtělování tak je to oči v v v ani tomuto mekka že je něják je umí nekázal ne taková kázáním že převtělování váš říkej ji očistce a on by si živit duch může po je to převtělování ale by komu to neříkej tak oni jsem toho trpnosti toho tak vydobýt žes ne. Od jsem dlouho takle někdo před tady tato egem papež lidu mi dodneška on bude pro že převtělování o to provedli anděl se nevěřím dovedl prověřil co vy se svou vane velice dobře nebylo po smrti velice dobře domluvil. A no. A tak vám řeknu že ten se oděl prom pro ve na tu dělání zpověď o to svaté přijímání tak jsem se tehdy bezbolestně bez esesmana. Poprvně pořádně vyprázdnil od sebe a tím ke mně měl přístup nemělo přístup pro čemu vy říkáte nadpřirozené ale ona tam nebylo ani tehdy nadpřirozené. Ono to bylo pro přirozené když jsem jako katolík jako zkušený člověk atd. Že dolu o sebe jenom této teologie tak není zkušení je to dobrá pomůcka. Dobra které nám tím nemohu nic mít ale jakmile jsem se zkušenost která je ta. Tak od a ho dohody pomůcku kdo se naučí chodit o do ho odhodit dar le nebo on ne jater božské dech řád a myslím zve řece jakou by který je pro dobré ale od jak pádem proč tělech není pro správný pochod kupředu. Žádná teologie žádné slovo které vám tady abych pro nesváděl jako dohodli žádné z toho této tady předvádím není vším jiným než beru. To není to pravé do pravé vlastní naše poznání. To musíte zpět dospět atom tím jsem svěřit tu pro byli tišší moje vlastní poznání než to co vědec než svou na než to co od někoho příjmu ku. No a pro vlastní poznání a přitom stupni toho zážitku který vám vnitřně vypadá takle. To je že tím o oral koho měl tady na založ jemně stejně promlouvá pán bůh jako tím tak zvaným svatý a tak nemám rozporu jsem od neodmítl se mohu se věčně přitakával. jsem věřil že on v těch prostředcích které dispozici nachází všechno co v chvíli z půst tak. Č že by navíc nestačil takže by ho zatížil při živou říkal nejsi věřící dělal to zrod pořádek né. Se mu byl tím žila který s tou jako doma taky dokud přednost proti věřící. Poměr říkal ty si věřit si jsem si král velice jsem o tak si mohli. Tak pak jsem věřící pro zemi jak jsem nevěřící živi tak nemusím věřit do on to jsem toto se dát tak tomu tak neřekne že si kdosi ba ale se s tam li barvy že politoval zase odešel. Tak taky v tady bylo v tom zlíně něco co jsem co vy jste mi nevím tedy za zády se dostal k věcem kterým o které nemá tady duše byla veliká neproste stavy se mnou v. Tom ve se řádné tak jste tou přišli jenomže tam by jeden z ne nešli protože k krajnosti a v pleti byste se nebavil je že byste utekli z klesají do z ky. Za neseme na tak klesají nejsem abych rozlišovat chtěného nepříjemného ve vrcholně nepříjemné todleto cele. Ale pro to nebo nepříjemné pro to bylo užitečné časem pociťoval jak jemně od bůh žádný z vás že tak brně nemluví o přítomnosti boží jako ten o zrak. A musím vám říct že prosté sedělo ovšem na vyšší úrovni že kristem. Že nejdokonaleji nebo dokonale než farizeové aspoň promluvila k němu tamas říma rovná která se předním složila na zem ale litovala dosavad jo život a to bylo víc než co děly ty kaly co by neměli čeho litovat. To je oko se rozdělen do potom nahoru spirálovitě máte význam jako když to se provede modlit ten provést pro na bez rušení jo bezstarostně atakdále a z vidělo na takto ten význam že uspořádává bůh dítky lidské. Je uspořádáním marek lidského pole no takže člověk se zharmonizuje velice prudce. Není nebije se do tam nejsou tam zkratky jim jako předtím když mu odolávat tak tam sklad by byli. Takže budu tak okamžitě účinkuje a proto mně nemůže bolet hlava není v. je to zharmonizovat sil ty buňky tedy to pole malé lidské člověku tak to musí provádět úžasně pomalu prost nějak prost najednou nestalo modlí světel si že to nemá bude žádnými v k v. V ale děláte pomalým ku ovšem pro vím vyžaduje potom velikou jsou se věnost tak za jednou pro zharmonizuje člověka. Tu provádt je tady jasem to byl to první myšlenek v tom pro myšlenka nesprávná je dělám to dobře kontrolní myšlenka správně dělám to být přitom vědomě že to dělám neztratit tu on pro nad tím co tak to myslím správné v nos musím s co chvíli upozorňovat na to z ku. A muselo to jeho člověka bylo lidské povahy ku na toho že v č. Když nedokáže zapomenout na co se zapomenout aby kdy se na to zapomenout tak neudělá ani krok kupředu. Samo co nemusím říkat co na co a to za to říkám cítí jiný na to myslet. Distance zaváděli dali o do od tak se mu za to za něco provedli správně ale teď na to myslet aby dlouze mi to vykládala analyticky co tak co to tedy dělali to ale s výtečná ztráta co jsou to nebudu za kliniku z s a budu klid č. A to co jsem si oni dnes ti mluvit k toto chtění neřekne nikdo a tak prostě přestání se musíš pro tu chvíli co se mnou mluvíš vzdát vzpomínky na ostatní svůj život. Když se nevzdá jenom pro tu chvíli. Když se nezáří že jsem třebas tím a tím si doktorem si dělali čím jsem se vzal do protestoval a tak bych vám se to jsem nemoh příklad. jsem nesměl vzdát jenom toho přístupu k tomu bohu který je samovolný a město stává nějaká moje pravice tak by se to rázem vzdával ano k tak pozoru z vás že ona mluví o božství o tom že přestala být věřící do vás kam o tom sama vine. No a tak se říká nedostali pane jsem od když svět jsem poznal to božství nevěřící neboť tam ve se o poznávala tam nebyl ani bůh ani svatí ani andělé. Proto vám vadí v v v a nikdo se dostali k bohu než ten který. Byl před tím tak svatý jako byl než byl stvořen. Jako než jsem byla stvořena. Tak jsem byla tak svatou že pomocí této svatosti když řekni znovu do pracuji že otec tedy se na vzácná ne tak se mohu zase k bohu vědomě vrátit dám a to vám je do hlavy jak je to oře že byto o tak výsadní jenom pro takový malinký procentíčko kdy ne. Tak především by vám chtěl říct že takle si nemohla odmyslet visí z dvěstě let trvající tradici že všechno bylo stvořeno a to není tvořeno. Pro všechno podle této trestem bylo stvořena to není dal od toto hlavě z takže on na musí každá duše překonat stvořené aby se dostal do nestvořeného. ale byla taková jaká byla předstvořeným mental řečeno a to byla pak může tomu bohu a to se neděje tím že ten člověk. Pro zase znovu prodělá to byla taková neomalenost toho pro na vysvětlit. Taková doma jako když jsem nikodem přišel za ježíšem naříkal no prosim ty říkáš ženám musím se znovu narodit z vody a z ducha a to musím tady se mnou v zrodil zřejmě a vám mu nebo musel vstoupit do milovat č v v v a a a to von říkal jí. Ani to ani toho. Ty božským věcem nerozumíš proto na to říkám takle pozemsky aby se s pod měl takové jakou páru o tom co s tím si říct. Ale není to takhle chci dál a zasel pokrok pro klid jako jsem mu někdo on nic neodporovalo. On musí být znovuzrozen předtím se ježíš než v tomto došlo tak říkal tomu by kol nemohli nikoliv k němu přicházím. Tak kterak co mám udělat abych se dostal k bohu aby byl spasen on říkalo u znovuzrodí co on říkal pomohl znovu vstoupit dolů na matčina on říkal jakoby to neslyšel ježíš co on řekl musí se znovuzrodil z vody a ducha. Ty mu vlastně odporovat ale nemyslete jeho jak je to nesmysl znovu vstoupit doma jsem znovu se znovuzrodit znovu se rodit na tomto světě to je nesmysl mu byl nesmysl. Ale z vody a z ducha ten co jiného tak ona pro tak na která li prožila z vody a z ducha když prožila z vody a z ducha. Tak se ocital nestvořeném v znamená u boha ven z du ku dál to nejde s seslání dostat do které nalezen takže byla jako před stvoření. Protože ty kteří se dostali k se staň ve nebyl by byly jako před stvoření tak si nic stvořeného nedotýkala oni jsou jen projev popravit on jako byl na popravovali ne to u nebyly trpí sví když jemu učili z radostí šli do toho utrpení u byly postoj měli protože byli ve své podstatě nesmrtelní byli před stvořené před stvoření. Vy ne tak asi tak také o na to myslí katrei neměla k dispozici tu lety vědomosti které vám tady říkám el tak se měla se přesto jsem k tradici tato říkala všechno bylo pro v pro nad od s. Od pro vědec stavy že k tak není že všechno tvořeno takže vy můžete tuhletu pasáž z pátrali škrtnout anebo předělat tímto způsobem dvojí tečka protože jsme ustavičně tvoření pořád z boha vycházím a kdybychom nebyli ustavičně tvoření a pořád se vším co máme viz koly si boha nevycházeli tak nejsme schopni se vrátit k bohu. A my musíme se vrátit poté linii toho tvořeného nestvořeného takže ona říká jsem se potřeboval vrátit poli mi toho tu bo v jako předělat viklat nižší vědomosti tady mně tohoto o cenného naříkat stvořeného za stvořené pro sebe v ale byl si zdravé tradice nějaká ne neříkám se radit po linii toho o sedmého aby se dostal na kořen toho. Tvořeného byl stvořen ale byl takový jaký jsem byl před stvořením. A to nepotřebujete provést nějak zázračně jen vědět co se provádí zcela přirozeně protože zapřu sama sebe a jsem neznal milo jako stvořeného a nebot tvořeného tak zad tu všechno čím se cítím být. jsem to dokázal třebas byl to se s ranec tam zase protože se to v tom pomohl ku toho centra ku jak jsem tam prostě nebyl z vůli. Jsem se vzdal tak ti tak pomyslela tak kraji že ona říkala musíš se ocitnout stavu před stvořením. A jak jsem si přes se vedl jsem to se životě to se během života udělat na to tu k když se člověk z zdál sama sebe a potom následek stavem bez myslíš na se mi kristem že ano. Na to je recept ježíše kristem před tehdy tedy mi vztekat tomu rozuměl. Ale nemohl dal veřejně říkat ve se možná ani katrei se dověděla co si všechno v pod si myslel ani slovy by se to pro tak dobře vyjádřit jako co věděl co poznával tak si do. Před náš jsem by bylo vás svém. Vzal devátého bylo to ve vás jeho devátého dostát o jsou dostát sedum. Některé věci vyžadují doplnění bože na je máme dost času tak přeruším sled svých myšlenek jenom tehdy budete hodně tvrdě spát neměnném vadí když do toho ne do hrát a do bude spát po tichou tak mu mon a dáno ho tak dokud v pokud ho do vody pád tak budu po třeba. věřím že toho dnes kladné to co budu říkat. A neschůdné tak těžko pochopitelné ale budu pokračovat. Přes vaše mrtvoly že deska ve poslední den na potřebuju se dostat nějakým konci abyste potom neobtěžoval je do toho kam vědy domu z onoho co to a nemohl jsem se v dostat dál a. Tak první hloubka vědy kdybych že byl neřekl že jsme otevřenou soustavou biologickou ne. Tak bych musel do ještě daleko víc ale co to je ta otevřen nás soustava biologická že totiž máme daleko větší možnosti než který používáme. A že mu který nás rezervy které zvíře nemá a proto je uzavřenou soustavou biologickou života uzavřenou soustavou života a hle co mu ty rezervy jaké máme rezervy první rezervou krajem nejméně za ten ráje na str viz pán a to zvíře nemá. Ono se sice řekne že spíš jako budete jsem ho a že to je asi vzor pravého spánku. Neni protože dovede to či způsobem stát než ten věk a proč si říkám že to pro za dva. Protože život jak jsem vám tam řekl jinde jeden jediný celek. A tedy tvrdý spánek patří k tomu jemu stavu. To nejsou dvě hodnoty od sebe oddělené tady spi mat dáme jsem viděli. Nýbrž spím abych mohl být viděli tak nesprávné to je učilo váhavě ta prosimvás. Čili účelem bdělého z určen spánku tvrdého jevíli jista. A čelem dělo dostavuje pro vyspal a k k k k k k k i tak nepravé pro pro vás musím trošičku zasvětit kdyby člověk totiž tvrdě nespal tak by to mělo za následek že by se unavil k smrti o tom nepochybujete jestliže ale z tohoto děl jeho stavu občas nejde mu večer přejde do spánku a pokud možno plného. Tak tady věnuje své síly a druhý den ne jenom se dělí správně viděli není unavený když správně spí. se muž mne se nás se říkal že to není jenom tady je nadace sil. Nýbrž že to na odchod do jiné úrovně vědomím která s tímto úsekem vědomí který začíná bez smysly jako vstupem. A končí rozumem jako zpracoval klec tím tvarem v tomto ut celku do toho do úseku vědomí se nevejde tvrdý spánek. Od tam nemohou vnímat proto za tak se nedaří že bych nespal proti je že si v ale tento nevnímáme aneb nebe než zde měl tady jednotu bez jim to tak i nevadil dojem vnímám. Pro z vás to tady jednou souvisí a my se můžeme si z doby si že že to jsou visí protože když se neumí tvrdě spát tak kdy mu o ho bolí hlava nebo nebo jim zdálo dále unavena a podobně. Z víte že dobře matou z svůj věk že když se vám zdálo moc snu což není tvrdý spánek. Tak nejste tak či velení jako v tom vůbec nic zda a ne po byl spát o a co to ten je prosto potřebujeme protože není z ale věčného života pochází z bez tou částí daleko věčnou od celku života než ten který se nám jeví lidsky jako tvrdý spánek aby jista že z věčnosti pocházíme a přes časný do čas. Život do věčnosti fází víme tak tak k. Se musíme podívat na ty složky toho časného života a hlavními složkami zhruba řečeno je dělí stav a. Z pán tak tvrdý spánek. on pominu prosimvás to stavy polovědomé k který na to nemají taky nějaký význam ale byla to přednášky nebudu se upravit a pominu spánek se snem protože symbolika snů to je velice zprávě za bude si tam možná ale pro tu moji přednášku to nemá být znám která všechno vynechám se musím vždycky pomoci tak abych dělat syntézu vědom tak i na takové úrovni tele nos zná. I syntéza se nesmí moc jako přeháněl no a tak jestliže jsem dejme tomu v tom matčině těle dělal něco co se podobá spánku tak si uvědomte by matky být nanto můžete potvrdit že ne vždycky to dítě spalo ve vás klidně. Tak i tam o koho ale že je to blíž tomu přerodu do tohoto světa vstupu do tohoto jsem tak tím víc kopat tím více hlasem životu muselo protože by se bylo nevyvinulo a ono to velice osmi u svým takových stavy že by nevěděl o tom že popele od pochopitelné tak i svět po milo nějaký pochod zakopal ho jako ve z musí svou děláme třebas ve že. něco děláme nám o jsem to pole to projev tane to rad se na to že třebas se nám zdá o v minulém v men du o podobně tónem tak to necháme taky stranou na tej ukazuje tom je veliké pasáže nechám stranou se je hor pádem blížím k tomu co si říct. Že totiž v tom tvrdém spánku jsme v takovém duševním stavu. Že je nesrovnatelně výše. Nechat jisté daleko za tímto dělí stavem. Protože ale navazuje na by dělí stav v ale ne na spánek tak proto již kristus radil vidět te neboť nevíte dne ani hodiny prosimvás pane nutné být když z toho důvodu že potom budu spát hleďte. vám to dokážu s ježíšovými slovy že mi podobenstvími když tam těch šest pannen moudrých tak těch šest panen nemoudrých čekalo na toho ženicha. Všechny usnuly a pěkně tvrdě ten spánek byl vložen mezi mezi ten by dělí stav a nezi to poznání k tomu říkám. Mezi doba nebo pannou z na nebo nutná mezera která ve které se něco vyplňuje taky bu říkat co z tam by byl měl to všechno doufám na to že po světech čas svým předčasně neusne. Protože kdo se rádo usíná protože to je vám novinkou. A co je nové to se těžko stravuje a teď jsou zatěžuje organismus. Na to si budete připadat jako po velice těžké jídlo a ta. To je u na mne těžké jídlo cely on se na ven pro to tím láme prameni toho těžko stavitel mého. Tak se to tam mezera a světem dělí stav a že ten tvrdý spánek a v ž a to by že všechny věci jedno za druhým tak především dělí stav je řek bych nejzazší mez do které se cesy vědomí můžeme dostat od čistého vědomí be čisté vědomí není by dělí stav. Prosím vás toto jevil zkušenosti. To nemohu v od vnucovat ale vím do protože jakmile jsem přišel v těch operacích za vědomí. Tak je obrali obě dělí stav kdyby byl žiju žil tělem stavu tak jsem cítil bolest kdyby se možná u trápil. Ale voni tu by dělo sebrali za cenu vstupu do ho čistého vědomí. Takže když ta operace končila ho a končila později než jsem to jen jako za přestalo zvát el. Tak když končila tak jsem nepoznal matku nepozná o jsem prostředí toto lidské tento svět ale byl jsem při vědomí. Tak to je. Taková když pannou za nebo takový přechod který jsem mnoho věcí vysvětluje toho normální člověk který do prožil nemá tuto služ dostane než o tom jak obrazy si vyvolal dělám o tom jasný obrázek. Když kristus říká v podobenství omar na tvých syna v neděli která nebo panna kdyby byli všechny neumřeli na neusnul je padal. Tak nemá to dal vší a že najednou bylo slyšet hluk i pro budu ten probudil věty tvrdil spící a jenomže jedny z nich neměly olej být na druhé měřit oné ji tak co je doby dít a to není nech spát a není vidělo správná nýbrž být volali. A ten na ohledy se je uchovává i během spánku. To je doba uchovávání oleje tam si ničeho neděle se uchovává volených. Že jeho dostat tam nebi hostí kdyby toho spánku do příliš mnoho tak by by hořel prosím. Protože by začal spát to spát vyspal a tak by nakonec umřel. Ale tam v to o tak uměl ne že oni se probudili včas na při do toho byli pozváni tím. Kdo měl tu svatbu oni nebyli nevěstou oni nebyl nebyli ženichem kdy větším před tím pro třetí dal vidělo ost. A připravenost této třetí čili tento život nás dokonale připravuje k tomu. Dokonale při pravé prosim odstup dávám dokonale že můžeme vejít do svatební síně a se měl sklad že to jisto může z opakovat do pole to převádět na svatebním šatu. To dělat nebudu teďka může být ještě být za časem kdyby to potřebovali ale ne tapas tato nechce při já. Protože kdyby tón když se mi to se to on říkal on je to ve zkratce řeknu no tak. Ježíš mnoha podobenstvími líčil jak se přiblížit k tomu králi krát tam v jednom podobenství slaví svatbu a z ve své známé a všichni se vymlouvají že nemají čas možná že nemají možná že mají ale tak dokonale se vymlouvali že ani je nepřichází z pozvaných. z toho vyvozuje nakonec vidíte jsem sem přišel na tuto zem abych pozval tyhlety lidi zde žijící neboť protože to se vás pokládat že především. Ti některými přijdu si do vezmou za své a pozváni přímou ale podívejte se na to protože moji národ nepřímá moje pozvání. Tak budou co se bude vypadat přes jsem si tak by tiší jim vůbec nebudou křesťany že vůbec nebudou. Do toho království božího podle místo od ale o tom cizí národové ten posbíral mně na křižovatkách cesta života. A to jsem taky stalo. Oni od židů přesto přes jany as se dovol krista ale taky vadí kolik křesťanu sedli krista neumí toho on je dobré tak více let po jeho smrti tak se nedivím bude řečí se to do smrti tak jsem tomu rozumět i kde to je to co jsem říkal o nádoby neříkal pod to jsem odvolal pro to co jsem navázal protože za tisíc se teprve cit je k tomu doroste měl pravdu. A to co dneska hlásám říkám výtisk to se to může to je na dvacátém století mělo zří svolení k tomu ale to neznamená že si myslím že to uskuteční teprve výtisk je do uskuteční zen deseti mísí sled a budu nebudu nahoru peklem osobu o třebas nebi tak von z toho velikou radost ve pro pod z vás zatím si že se mu do podobě postavte to na nohy. Neděle no prosimvás to neni své co bych jako vám říkal jako básnicky. Když neska ta tak a je to poslední den vašeho života zasadí ze strom říkal o ber. Ne zasazuje toho pro sebe nýbrž pro budoucí pokolení to dělejte nemyslete při svém počínání životním na sebe. Žete na budoucnost musí na ni taky o věc. A čím více vám bude o věc tím se bude víckrát co od za doba deset tisíc let která ještě nám chybí že k tomu abychom z dospějí těmto věcem který vám dneska tady přednáší. Tak je to pořád stejné že teďka jsem se do stačit k tomu šatu když tedy nepřišli ti co byli pozváni tak ježíš. Říkal dětem na křižovat ve nedbat každého z od tam potkáte mrzáky a od toho a na to žebrák děl všecko šli. A přivedli ale někteří vnější se podobali těm obezřetně jím padám oni si vzaly s sebou oleje jiným symbolem proud ho svatební a víte že ti to nebyly vykázán ani ze svatební síně. Tady v tomto podobenství je napsáno jako tam v tom prvně o těch pannách když oni říkali mi si pro ten olej přijdeme nakoupí nemá. Za klepáme on říkal neznám vás neznám vás odmítli definitivně pozor na to a to je smysl toho že jste buďte připraveni protože tadyhle v tomto oboru je účelná připravenost nic víc nemůže nedělat než připravit se k a. Do ten olej velkou o svatební nese se od vás ještě abyste něco víc udělali jenom mít dobrou choval jenom mýtem volali přátele a při přirovnání zase mluví o něčem jiném trpělivost například ten taky duch připravenosti v no na je od neví nic dělat to pro bych moh moc dlouho tomu kdo to bys se asi do trávy. Ale. Jestliže se můžeme připravit na disponovat k tomu přijetí království boží tak pak ve začínám mít známým. Jak by dělí stav tak spánek tak i všechny ostatní stavy mezitím který se nebudu tady jmenovat protože ta připravte si být jednostranná ta se nesmí jeho na této úrovni přátele za připravenost se provádí také na úrovni spánku. Tam jste na zcela jiné úrovni vědomí takže nemáte bez tušení doma souvislost tou tou úrovní jak je to vzdálenost svou výškou a svou hloubkou především hloubkou by totiž se díváme na stvořené nebo nad nesmírně zvnějšku a tam v tom bude stát se díváme zvnitřku hloubky samosebou nevidíme zase se.