Karel Makoň: 87-33B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

jsem si pro toho abychom na ni nezapomněli kdybychom v neb po kok přáli každou noc ne tak se čím dáti že budeme od sis odpad ale protože se vracíme do hloubky a tak se nepociťujeme bych vám vzdáleně připomenu co jsem říkal o těch husách ty se nevzdalují hloubce která. Jejím přístupno do temně musí plán s to je ta ku nepatrná hloubka toho protože oni jsou si vědomi že tam nemají tělo. A jsou jedním jediným stádem prosimvás oni si tím jenom jeho z takový způsob života a bez toho stalo o způsobu života byli. Bezbranní. Takové stádo se dříve muselo bránit jede nikdy sebrali toho si vzpomínám že když třebas se ocitne nějaký zdraví stát v duchu. Tak kde se vzaly tu se vzaly všechny vlaštovky. Nebo všechny hříčky si si jak vítat ty kterými jsou vlas si víte je oko křičí a znemožňují jeho činnost. Že ty vlaštovky samosebou u jeho jsou nebo ty věřit či ti ale jak řádný pane. nejdu bylo svá a pochopitelně jsem považoval za ve třeba co to s to mám co dělat a hned někteří stát si dávají si z nával. Poznávám to že těm ostatním je tady vetřelce. Ten v z s klec by tiší ve třebas pod svým by se zpívá a najednou to tam všechno něco říká. Protože jsem vešel jako člověk který je ve celé s. Mylně její zázračnou udělat v tom co střílet do od co podobného tak budu silou všechny ostatní bdělosti. No el tak jeli pravda a tady ten axiom pán budu vnucovat. Že my žijeme na ještě na jiné úrovni než by tělem stavu jsem jeden z těch je dosti úrovni pojmenoval z tvrdým spánkem na taky žije který se na probudit těla s zase živí ne jestliže me třebas jenom za dvou úrovních ap. O jedné vůbec nic nevíme není to chyba v ale je to důkaz že usuzovat všechno o všem z jedné úrovně je vrcholně nesprávné a povrchní a k tomu říkám povrchovou z pěti takhle dneska usuzuju věci z povrchu rozumového poznání smyslového vjemu a tak dále. Kdežto ho z těch přistoupili tou o ještě mají ale. Jestliže tady jsou jiné úrovně napřed úrovní úroveň těch musí do jsem si prověřit protože pro mně taky existovali el ty husy v tom tranzu jejich kde jsem taky neměl tělo v čili pro vede tvrdého spánku a vedle. Viděného stavu existuje také ještě úroveň tranzu husího. A jeví ješ to není vzdáleno živému organismu lidskému neboť jsem v tom transu také s nimi byl a byl jsem si do mezi vědom se vám zažíval co jsem tam zažíval. Že jsem neměly těla marně jsem se díval kde toť tělo je ale a kupodivu měl jsem o čili nese všechny smysly. Ale se se namáhali jak chtěl jsem na očima jenom viděl žluté světlo k aby že jsem že změn jsou ty jsi. Takže se stal stát novým tvorem jako ty husy tím stádem jsem velice se z žil v. No a my do tohoto tranzu nevstupujeme a následkem toho taky nejsme stavem živu dostal jen tvarem víte ne všichni tvorové jsou stádový. Tady samostatně vyšší síly tvorové anebo jinak než stádo vy žijící mouchy není stádo když opře z vás napadnou jako stádo no ale o jenom proto aby se pro prosadili. Tak že jsem objeven pro vás třetí úroveň. A bych mohl kdybych takhle pomalinku pokračoval že to budu. Pro vás objevit sedum minimálně se mate školsky za po se tu úrovní vědomí ze které jedná nebo ve které kdybyste v jenom míní být jedná ve které právě jste by nevěděl o druhé když že se objevil s těmi husami v též jejich domy ztrátu tak se neděl jenom o tom stádu o jenom osobě. Ale nevěděl jsem o svém těle tak co ho marně hledal tam nebylo kdyby to zase jednou. Tak to není žádný důkaz za pro to důkaz absolutně vědecky byl jsem zažil minimálně stokrát. Tak tam musel si spad sem do li to jsem spal světlo od a oni spali každý lidem jsem tam byl o si let to jsem to jednou dělal pro těch sedmi jsem tam byl odělo do do podzimu co jsem se vyspal způsobem žádným člověkem bych nevydržel tak do spát jako s husami to byl spánek jiný osvěcující jestliže je to pro osvěží spatřit představte když takový jogin prochází sedmi úrovněmi jak jsem vám prozradil. Ale jaké to pro něho osvěžení protože do kterékoliv vyšší úrovně stoupne. Tak z úrovně může se snáze propojit úrovní tou o nižší po by odporovalo tomu jemu zážitku s těmi husami po že jsem tam neviděl svoje tělo. se od nepoznával jsem říkal kde je jsem si říkal tam jsem nemluvil on taky nemluvil a tak jak jsem si byl zhora vše vyšší úroveň toho pravdu než tam ve tak jak jsem si byl této úrovně byl. Tak jak. To vám nemohu dokázat lidsky ale zvířecky o dokážu vám to. Musí v tomto tranzu nespí tvrdým spánkem a to věděli staří národové všichni. Takže my dívali musí v jejich spánku bych tranzu k ochraně svých pobyt ne jsi nebyl v. U z tají jím o chránila obydlí daleko bezpečněji než bez. Například husí chránil jednu kapitolu římský před pádem cizinců. A jenom do byste lidsky vloženo ale je to do to neni na tom nezáleží že s z s pro toto kdekoliv jinde na světě anděl se to kdekoliv jde do si zkusí jsou kupodivu všude stejné. Jsou ve spánku chtěly vyšší než jsme my viděly v těch transech hlubších že spánku tvrdém nejsme vůbec viděli za nás bohu za praví na nikdo o tom ani neví z nás který byl zabit a vůbec si vůbec mu to neprojde jeho myslí. Kdežto ta musela o tomto světě ještě ale se musím při ve jsem také něco o tomto světě ne tolik o ta husa. Ale před jenom jsem věděl že mám tělo ale kdo tam nepociťují tak jsem taky věděl o tomto světě jenomže. Pro tělo jsem neviděl necítil nehmatal smyslové jsem od nevnímal to nevadí jsem o něm věděl že jsem taky tady na tom světě těle. Že jsem byl moc malý jsem z nad tím ne filosofovat. Ale teď si představte že třebas jsem měl příležitost a to nemusel prominou jsem teprve dneska o tom zmiňuji ju že nějaký jogin provedl všemi sedmi úrovněmi vědomí a že když jsem se ocitl v že již například to nebo říkal co to jak to dělal dobyla zajímalo jak co nemůže reprodukovat protože nemáte tady pro čekat li kdo s vámi dovedl provest. Ale řekl jenomže dneska třebas když se potřebu setkat zvyky třeba svou manželku jsem do pod co jenom jednou. Jsem se potřeba svým setkat jednou aby se dověděl o nějakém ten david pověděl přežil zabili co s tím david jemně jak on k tomu přijde to dítě když se o li se zabili nechali ho umřít kladem na trápením nad tak je to nedalo ale jsem se zeptal manželky jak se to ostatek tato spravedlivost proto dítě kterému také rodiče připravili takovou budoucnost. A tak jsem to udělati způsobem že jsem vstoupil vědomě do vyššího stavu než je spánek s obrazem čili z vím z vnímáním třebas ten šelem manželky a to je s tam vyšší než je spánek klid. Kdo dovětky nazvali podle jsi vědu pole indickou taky za vědu tak to je svadhistana ten spánek s obrazem a tam to je manipura bez obrazu a tak se musel vstoupit do manipuru o to neděláme my si pod že to ještě smrtelná oblast takže jsem si připravil ten vstup do manipury a potom jsem šel zhora dolu to snadné protože jsem na jenom tam proč sil do oblasti existence. Vím po se s ním na smrt mrtví manželky no tu jsem se se pod pozor ženo se řekla stala se stavím věc že nějaký mar z ňáký davídek. Byl ponechán k úplnému u trápení smrti odsouzen rodiči který se mu splynout malým vedlejší komoře. A myslel si že se u toho dítěte v předsíni do povíme ne ujmout nechali ho sousedy který slyšení vodil křičet nechali ho st jak jsem říkal prosím o sobě si budu nic nebudu víckrát nic chtít a v kdy jsem tak nic nechtěl o na všechno by synova z vlastní světy li to tvá mystice svým mentality ke mně protože ve mně to nejde do ty mých jsou stavy. Tam de paz jak to dítě k tomu přišlo řeka když to s tím nemohu posloužit. Tady sis si to představit jakože to je ten svět je tak úzký jako ten váš že byla pákou pole za mám nějak nějaký oběma a tak dále to ne daleko širší oblast. To co je tady jede ten davídek je. Ale tomu sic jenom tím že mu nějaký styčný bod mezi světem odkud přišel mezi tebou. A my s tím david jen a to citem. Prostředek mezi tebou za sebou navodím protože máme nějak týrat když bychom o by neměl tak slona na oděla. A viděl s nimi toho na výtka viděl ve se představit ano. Představa jsem si david naprosto ona dávno po smrti to co před tím viděl nosit před měsícem. Protože jsou o jenom jednou životě že se o viděla by byl mým na tu stopu to jsem přišel a. jsem si to přestane el a řekla ku o bytí o představu o ho o na viděla ve své představě za hodinu něho představila na předvedla ale řekla jsem se s ním setkala a vyzpovídal jsem si ho detailně co a jak to s ním je asi z těla je asi tohleto zhruba či syna nebo zabývat se ve že ten mal jiné v si žije tak jakoby neměl rodiče býval pozemské oni se vzdali. Zatím roste byla vytkla tak on se do rodičů tak oni jsou nad tím jsou proti zrodil pozdě odjinud ale jemu je to fík na nebudeme domu jedno žen měl kamarády tady to ne to chtěl měl poměr ještě jste brzy setkala moje manželka se ptala na bylo kamarády z pozor o příkon on ho od tohoto máš zase chodím dívat. Ale on se směs prostě boji on moc do budí je než jeho může jenom když von asi spí nebo novou jednou přišel ten davídek do rodiny že sestry toho zemřelého bratra a ten tomáše spal. A on napřed přišel teď že ano a říkáte to je tady tomáš řekl. Protože to řekla ho máme spí dovedl k němu dovedla a jakmile od dovedla tomuto máš kovy tak ten tomáše začal hrozně ježíš šel z toho spánku a probudil se a bylo po kontaktu toho david zastíní tomáš jem protože byli do se na jiné úrovni než toho s tak k tak tedy ještě byl na úrovni toho s spánku své obrazem ale že jsem si po tom že to pominulo. Tak vůbec není to vazby nezajímalo protože věří že tuto spojitost jednotlivých úrovní o vláda a takže mohu mu celý život považovat za jednotu. Nebi tak v této tato jednota zvláštní povahu že totiž různou hloubku. Této jednotky muže nechápat jenom s nebo vidět nebo být přítomni nebo vnímat jenom z úrovně věta hloubka taková je asi tak jakože do ponořuje do vody do hlubokého oceánu něco jiného bytí pět metrů pod hladinou v něco jiného dvacet ne ze svého z tisíc metru něco dosti světu tam u by život a tak je to s těmito úrovněmi je to spojité. Svým. Ale. Kdyby ten co žije hloubce statisíce metrů se ocitl hloubce pěti metrů tak by praskl bez teď jel je že k tak věta výměna podmínky života taky jiné. Nemohl by tam existovat ano. Aby taky kdybychom se nestali napřed pružný mi tak nemůžeme si klidně z jedné úrovně do druhé obcházet je toho snadno vyvodit zelené protože máme zde kol tady bylo zakleté obcházeli synem úrovně druhé chodili tak nevykonal není nikde nic z to jsou takové objevy že byste se tím tak zaujaly že byste nebyli ani v tomto životě schopni něco udělat tam vztek nic jdou dělali. Že tam proto nejsem zrození že ano tak byste li životem k ničemu ale jak to říkáme vám tu vodní je z toho co si teprve říct. Jakmile jak se takle pozn začal poznáte různé úrovně hloubky života. Tak taky jsem začal poznávat že je jednota život jako celků pane individuálně hloubka lidském nitru. Takže dneska vím že jenom jeden život to je slovo do pranice víte. Který existuje v kameni. Stejně jako v rostlině z živočichů k člověku jako. Ten je koly v oblasti vesmíru si to tam něco podobno životem nebo existuje a na protože tomu tak je tak je to jednota života takže my můžeme říct že jedete života dvojí tvář drž lišky be do hloubky hloupý sestupuje v jedoty chce a abych chtěl. Od vědy co tam nemohl říct. Aby do této hloubky mohla vstoupit protože různý hloubka života vznikají příčiny. Toho co tady se potom děje indové tomu říkají karma. Předcházející vtělení prosimvás s tím s to je hezké povídá na to co vás obalamutit krás jehova mocí ale tak to není. Ta hloubka není někde z minulosti nebo tak v nýbrž patu je aby řídíme než nebyli zrození dříve než že by stvořeni k by řekla atd ráje jsme byli a jsme věčnou bytostí a dotoho to stavu. Se vracíme jenom pro toho že z hloubky individuální přecházíme zase do věčnosti která není bohu kou. Nýbrž je syntézou všech těch stavu který jsem tady nebo i ty všechny v ty hloubky vycházejí. Tak to je asi zhruba od bude za to první hloubka věk že věda sestoupí do těch do hloubek. To neni naděje jistota. Protože začátkem tohoto století si visím pro lid klanění sestoupit do podvědomí stýkali se s ním a co tam zjistili si vzpomínám třebas na to co co s vámi vzpomínám najednou událost. Kterou líčí o svém příteli který veliká svůj jsem tak to říká. Měl jsem jsem velice živý že ho okraj na poplach nebo z oni na poplach a jsem hledal. Nádobu návodu naplněn jsem si na utíkal jsem k oděl k k k k a a a vede spal přítel který neměl ten život když jsem a když se najednou slyšel zvonek z v budit ku tak jsem si říkal tomu příteli jak mnoho z oni mu říkal dvakrát třikrát jsem te te prvé a do ten dotyční měl dlouho jsem. Jak běží za pořádném hledá napřed no do od prve všechno prostě to o strašně dlouhé. Ale kdybych jako od téhož cestě pro vydával. Toto je dost jako povrchní donce ten pán si ho z po do z daleko nedostal ale dostal se třeba vydělat s. Dala napolovic zemi je z ky spisovatelem. Který vypráví o pro by to vyprávěli bych tělo to nevím tím se nějak jevit ta kdysi mohla možná zadal před normálními věci říkal přicházel jsem ke svému bitvou a otevřel jsem bodem byl jsem zámek. A bylo o den co máte jsem zmatku nebo že se z masou za svou věků. A v chvíli jsem se dotekl proběhl před mým duševním zrakem který dosavadní můj život od za rození pod vnější vnějších vědy ale s tak. Pomalu. Tak jak my si probíhal jak jsem se nudil z dneška nás jak tam se o to v od vodě ve skromná školních pýše a jak jsem chodil na past o janem co všechno jsem dělal. A když jsem když jsem jsem končil tím okamžikem jak zachovat aby bohu dokončím. Tak jsem zjistil jsem ani neupadl vědomí ani se ještě měl zmatku tou klid kou. To mohlo dlouho trvat aby se projevilo jako celý dlouhý život by pro o jsem žil ještě znou od tenhleten život tomu se říká převtělování přátele vede do indové přijdou ty jež se přesto z počet tomu říkáním o převtělování. A to nebyl vědí jak z li do jasem ještě uvedli jiný příklad a mohl bych být vůbec z víc budu ke semen vám ten doktor dne nebo tak nějak který měl podobný stav je tedy naděje že by lidská věda. Začala vědět něco o příčina a z toho co se neděje je. Když se dostane ke zdroji těch následků kterými je celý tento život a ty jsou v jeho tele hlubší a některé jsou ní. It čí nebyl jsou malinko pod povrchem o do takového dále čili toto byl svou. Protože v tom pole stavy od slyšel to je hluboko pod povrchem a to se nepřipravil strašně dlouho to je před určen do stále sví. Ano čte nýbrž to se kuje bezprostředně před touto válkou. Podle atd toho jak lidi myslí a čeho jsou schopni aby do udělej nebo neudělali. víte dobře že na to jsou odpojení např těl bibli že abraham smlouvat s hospodinem když tam bude tolik natolik spravedlivých nezničí jíž to město sodoma a gomora ho. A tak to ona patnáct lidí tyto není připraveno atomy před o čem no v kdyby tam těch patnácti bývalo bylo. Tak to nese ku na zahubil nenastala tak katastrof o. Ale ona tato toto co se to stát protože tam nebylo nebyla rovnováha. Mezi spravedlivými a nestane li mezi ten váš jinými tatáž tím bodů cennými jen si třebas a japonci vám mezi těmi roste kdy je to jsou na mostě protože jsem měl schopnost takle hledět trošičku pod povrch měl moc. Tak jsem do roku dokud že se z vedu na podkarpatské rosy v a s sil hory power li viděl západ kde stali pro sebe je proti sobě vojska no večerní obloze krásně vybavená středověká člověkem brnění připravená k boji noho za rok ten poli pro pud kryl. Ale vedle stal porád a jsme zase dekou kryly a řekli jsme si a vidíš do taky ty se taky dobití. Jaká to byla úroveň to nebe na volil to o to se dostalo tak na povrch z to tady by bylo malo na povrch protože to bylo i na nebi vidět o toto by lide. Před námi o budou ještě za námi. Takového druhu že budou vidět i na obloze i v letu ptáků kdysi přes ty zvířat to co se momentálně připravuje v ale většinou vidí ale blízké věci u ví. To vám řekne každý lékař. Že choroba se nějak připravuje v tom organizmu že by pro poprvé tak najednou jak to vypadá. Že propukla nýbrž že celá řekla chorob se připravil to o zmůže tam musí vyvinout podmínky aby přemohl lid aby se mohla uplatnit. A jestliže tomu tak je tak kdyby člověk viděl jenom malinko pod po vada. Tak by mohl říci jaká choroba se tam připravuje čím ten člověk třeba za čtrnáct dní onemocní. To byl ne žádný problém toto zjistit takže nebylo máme v plzni paní kámen z od rad toto dovede zjistit ale nejenom na čtrnáct z ale třebas na rok když se splete. Ale jesiže se z padesáti případ nebo cesta případu v deseti nespletlo a a přesně menoval na druh choroby která vůbec se nejen v na tom člověku a toho mír usuzuju. Tak vidí pod povrch. Tomu říkám být lékařská která sestupuje do hloubky lékařské vědy že se dostávám pomalým o hloubek. A. Kdyby jich je kdybych zapři jsi za je na tak na ty do za že by že tomu jistě věž. A všechno své jedno o jeho spisu o které jsou často mluvil tady přátelům živý o něho meč kdy jak tam ten mistr duchovní přechází pobřeží mozkem svým žákem ale jak se předními topí nedaleko od vší a ten žák nařízeno byl před o a ten mistr nedělal věz proto aby zachránil ty lidi který se to tak teprve později že všechno u povedlo ale právo na jsou mluvit tak se tato mistra. Prostě nezachránil a jaké tak proud k i on věděl co to je rád ti kdysi chystají před padnout od k poutníku jaké hloubky to věděl tak i před padnout rodit v těch pilát tedy byla tele je na této úrovni čistě hmotné ideálně něco tak. Tak nesli nehmotného ale tak jemného se to přetrvává a že do překonává čas a prostor ve že ten mistr to viděl říkal jsem nechal utopit se byly zničili ty poutníky který jdou do mi vede žije nebo u budou do mekky. Ale myslím že tohleto jsi jiné stal nevymyslel protože jsem byl sám svědkem toho co lidé někteří vědí a kdybych je třebas si tady z alena ptal přítele přede vedle mně sedi tady mně mohl být svědkem jak jsem jako by věděl kdy mám kde být. Že jsem třebas zapomněl aby on vám ještě nešly a přivolil aby ho tam šli a tak rad dobří některá setkání s kam lidskou nebo zvyky mění přijdu na místo kde se něco pro města a pro účelného na vteřinu třebas za hranicemi naší vlasti tak aby setkal s tím který v tom věci může pomoci jo ne je to bytí vyrostlo. Ten celý to jsem potkal kdybych se malinko pod ho potkaly jiného. jsem přes přišel přesně na to je na tom ten celníky mně pomohl tomu pasu. A kdyby měl nepomohl tak přestali jiné věci om by se nedověděl co se potřeba li on to potřeboval jsem to potřel jsem dostal pas osel budeš již věcem mysl jak jak žít aby obrátil svůj život na ruby. Z aby obrátil svůj život na tu bych proto my jsme se setkali a kde tak aby to za to věda mohla vědět ale vás u pozor jsem taky vědec jenomže du do hloubky takže po za při do vědce dokonce. Takže nikdo přijde vědu neopustila jen co jsem se do tak jinou velký že s povrchem toho velice málo společného nebo s nim nebo jenom tolik styčných bodů kolik potřebu abych si o podstatou o do hloubky. I když se nezatěžuju přílišnou analysou musím analyzovat ten okamžik který tady je abych se dostal do hloubky. Řek onen co do pranice o si o to se to co se se za to co valně nová abyste mohli zavrhnout. Že si řeknete když on to tomu věří tak není věrou hodný. Že dát takhle je že věda která neumí předvídat není pravou vědou. Koho touto školou se musí předvídat jež nebude pomohla nebo ale na to on může pustit teď to musí předvídat ve škodovce či s to bude že protože to na to mají síly aby do vyrobit. A kterýkoli vědec jenom tento technik musí před když neumí předvídat tak není věcem a a. Jestliže o bylo o tom pout žen jak moc lidem pochopitelně nadto poučení to není všechno. A předvídat. Se může jiným způsobem než poučeností než jenom po učeností. Tak š. To bych jako tím končil jo v tom že u z od jak o to ne biologické soustavě. Člověk je na konci všech jógických soustav ale nevíme o žádné biologické jsou stravě která je to ještě dál za těle za lidským těle v tom je zakotvena v nebo zakódována v jeho lidská soustava která nikdy v lidském životě není využita praně. Tam dostávají tak velké rezervy že kdybyste od nich dneska věděli. Tak byste hned odešli z této místnosti si myslet že měl za vámi. Bylo moc jak ale nevadí protože to neudělal tak se vám to říkal v k tohoto tolik najde v tak ale důležité vědět že stát o to se nás soustava nejsou jenom ras za li které ještě jsou využity od toho co v ale že to je také v to u ha v tom člověku ne o. Na čem touha s něco dobýt něco udělat něco podnikat přerůst sama sebe to řekl takle s tak zvíře jako člověk celou řadu vrozený vlastností tak dal. Neříkám že ti vlastností vrozených lidských těm ne s to z že se nebo nesahala kolik je k zde koly světel viz nebo u člověka ale mám dojem. Že vrozeným vlastností po užít jíž. Je u člověka ne než u zvířete neříkám že jsme je fakticky ale použitých jejich jeho člověka v zvířete v o po je to tak jsou že totiž je mi tam jsem si že za dva. Že totiž žel. A to svým se vždycky vyčerpán během svého normálně nového života proto život je vyšší anebo život slona. Všechny mi schopnostmi nebo dostal se do všech schopností které dispozici které složeno ten se na které by ten život zase otevírají kdežto člověk tak to neni takovéhoto o aby všechny možnosti které se připraveny po užil a proč protože jich takové množství k a a on je přitom tak těká že v žádné schopnosti nejde do hloubky. On jde o povrchu svých do prosti prodělá tam to brzo onoho a jak začnete těkat v této v tomto životě tak se nikdy do pracujete hloupý kterékoliv své schopnosti. Víte abych to řekl takle hudebním větu vos třebas na klavír. Ten se nesmí spokojil tím že by tuk vidím prostě jen nějakou moli. Nýbrž musí zvládnout. To víte to se třebas vlast myšlenky nebo o napsané no čili tak dokonale že to samovolně č tele. Co samovolně č své tomu bylo pod když to přešlo taky převest do toho prosto kladu radou všeho toho ostatního tak může o sobě říci že schopen přednést vy umělecké dílo. Ale dříve ne čili on šel i v tom že se učil na klavír je do hloubky ono se nezastavil do kód samovolně a ne hrál na tom klavíru a ta. A potom mohl také vědec při které kterou si uměleckého dělat něco opravdu měl z toho či umělecký projev. A od vydám život nebo tak a ale to ještě tato tak v v v a teď se zmíním ještě o uzavřené v soustavě znovu a o tom jak by bylo možno. musím navázat musí opak o tom co ho soustavou zvířecí jim aby bylo možno aby člověk využil věci že neuzavřel mnou biologickou soustavou o to že tady jsou vně ve takové rezervy které je tak o nich neví a které ani neumí využívat ani svět pro tají ani když si z pomalé největší vědec jak by se dalo li tak ve skal nemá zdání že by došlo říkat rostou představit tvoje ve které nejsou uskutečnitelné. Tedy především bych chtěl říct že se mýlí protože věren tak rychle kupředu že za chvilinku kde kterému věci nebude stačit aby se pohybovat po povrchu své vědy bylo nebude chtít se dva projevy života nýbrž ve tím je vědět že to život a jestliže chce vidět že to život tak musí závoje z s zkušenost o. Pro protože z povrchu ho z doby nic o celém životě. Čase mělo tyto projevy života který vidíme svého od sebe tak vůbec nevím nic o životě tak rád toho života nic tak on se z ka třebas visí že není možno se dostat dál za tyto projevy těle. Ovšem u toho bylo rád a to z toho jít jen za těch okolností že ten člověk a bude sebezapírat to věnec umí a jenom pro neužívá tak jak by mohl je kdybys sebe nezapírá tak by nebyl věd jsem jenom to když něco studuje tak musí se ve tak a vysoce zapírat aby prošel třebas těmi zkouškami. A nebo mi jisté nebi je tam asi dělat že to postoj vyjít vzala uváženou jestli tento způsob. Sebezáporu kdy jsem nedával také rozšířit nebo přenést někam jiná. Teď si představte že tady se závisejí člověk který nevěděl nově děl něco málo o věděla co to bylo. No to jsem nemůže v ve ztrát jeho propadl ve svém o do za věc že ona byla na toho v od ó ano ale toho co věděl o ten biologie nebo ho všemi šlo hlavně o všemi nevěděli z za k na protože tam klady z děl do jsou lidmi protože z od zajímal ale on měl že to v sedmnácti letech se přesvědčili. Co je to ne tímto vzájemném se obrátil někam jít dál. Ten vědecký princip studia spočívá tom že se učit soustavně. se taky učit soustavně kdesi do mu třebas nous slovy a je z toho jaká svoje ale si to ale to není žádná věda to co vám maxima do točí hlava a tou spoustou ho v tam pro ten provaz něčeho nemají žádný význam ale tím co měl ve někde pomoc toho ale ona se z toho slovník místo dejme tomu nějaké je. A také hodila tele že je soustavné v tohle tak čili vědecká práce musí být soustavnou prací. A jestliže není soustavnou bratři že tam bylo něco málo vynecháno kde jsou v ale tak to přestávám vědecké. To znamená tato řek onoho toho se tam na to vás pozvat si bych si řekl. Že mně se matematice stačím sečítat odešel vás to viděli na pomoc dělo ale na čem bych se odmocňování. A těmi potom se učit. Další elementární na matrice třebas slova rytmu a tak uším vůbec nebo rozumět protože on ho o co obyčejně otcova a kdybych se potom chtěl naučit v integraci atd tedy na cit vyšší matrice. Tak bych neseme mezerou v z celé om obsahu elementární matematik z v k v a od do ve mně všechno ostatní vjem který by tam měl mezeru tak by se se mu stalo to co se dostalo na vysoké škole z na vysokém či technickém žen jen vyrazit z deskou v. A protože vás desky že vše se si o co musem po lopatě tak když jsem by pak a tak se říkat tak jak si ho z říkat tak to neumíš jsem se s nějakými vzor zjevoval od ti umyl li to co je vyšší. A říkal co on nechtěl se o toto pozvat. S tím že dělal přirozeného učíš zla od vody do nekonečna že na ni dost velká. jsem toho mohla vždycky názory tak jsem na to od to jsem nemoh umět protože se mně chyběla tu třebas ta matematika vesel počet převádím do toho krátkou ne. Takže kdyby dovede za přirozené jistota dále od se tekla tat tak to stačilo. se musel pramen tak matematik u mně taky tohleto pravou jsou to jsou právě stal avatar zlato nebudu bavil. Ale matematice jsem nejsnáz ukázat jak tam je třeba aby se dostal byla úplná z za soustava na které se vychází do jiné přechází do jiné musí přestat ucelený celek. Jiný vědách to tak úplně neplatí. My například dejme tomu ve kasty je dokonala svůj obor nemuselo na vedlejší oboru se spojíte jim lékaře na by se za napoví na po víte. Tady mater z není za nápověda. To musí zanícení pro celou matematiku když ti ni dál chopit do si si třebas. Jenom učitelem tak to stačí něco daleko menší jako jsem do neměl je že do životě že to přibližovat typu no to byl bych se byl tomu nedostal jsem tak neměl do nad na to nepředal to med ale. to říkám jenom proto abych vám dokázal. Že tohle to soustavné začli ne tak je to op jdoucí zvládnutí. Celého systému třebas elementární matematiky je absolutně nezbytné pro vládnouti pro zvládnutí vyšší matematiky dáváte mi za pravdu a jestliže bych chtěl za do vyšší matematiku bez před tím zvládnuté ale ne tak matematiky název bych na každém kroku na takové potíže ne že jenom nejenom že by to špatně počítal ani ne to vůbec nešlo. A tak tady taky že vy vědec vtělit kterékoli vědě a do hloubky tak musí za napřed zvládnout povrch to znamená svou stavu a teprve správné soustavu povrchně tak může ji do hloubky. Tak to je obecné pravidlo jak se za toho ovšem říkám když to tak potom od toho ale jak. Jak do hloubky vejít. se například vám to byly vyšší mapy ku když polevil tam se to platné. Přitom jsem do hloubky nevešel do žádného že jsem pořád na povrchu přesto pro co o to vody který ovládali všímat věku jsem nebyl matematikem kterýho vana o ku matematiky ale jsem měl to štěstí že jsem se stoletím nespokojoval líbili. šel jsem zatím byste byli že nějací lidé kteří šli tak jisté matematice do hloubky. Vy tomu budete říkat mystika čísel jako z toho co říká odpyká horovi a říká se že pro nějak to na něho ani ve pro z naroubováno vůbec ne. Kdybyste sledovali ano tvého matematik ve u čil. Tady by si že to souviselo ta hloubka s tím povrchem kterými si ceníme. Příklad darovat byt na ta a s skok trojúhelník a tak vono je to takle byl u ten by tam vrat říkal číslo kromě hodnoty kterou uznáváme tomu učí slu to hodnota která byla proti do vás to viděli a tak dále taky jinou hodnotu on to v. Dalo málem své hodnota takovou duch u cit kterou proniká do něčeho co je pod povrchem pak například čili to šli. Je symbolem tato řeknu těžším způsobem že to byl srozumitelnější číslo sledu om je symbolem zasvěcení duchovního. Proč. Protože obsahuje v sedum úrovní které jsou v člověku. A. Když člověk těmi úrovněmi projde tak člověk je na duchovní výši pověděli řekové tvrdili indové aby metod i my. Tady to starověk alchymisty a podobně. Takže on když vykládal sedmi za to dělat takhle jak pro je projev ku o z když tu všechna čísel také vykládal si potil viděl nějaký nějakou jakou jinou hodnotu než bohu se ten ho do praví symbol a on říkal hodnotou viz symbol to co z jako my uznáváme vám to on říkal nikoliv symbol nýbrž faktická hodnota pallas hodnota palem se toho on do palem tří prvků. O měla hadem spálen křičí šli mylně uznal volen si prvků prosim ma a to mohou ba ho že. A proti očista měla válku přátele a to jsme dávno ztratili matematiky co ve takže když systémem třebas vší v evangeliu nám na zjevení svatýho jana tak tam se něco říká o hodnotě čísel mi z toho můžeme klidně poznal že šest kaje číslo vyjadřující člověka a z váš číslo šest v sobě. K. Číslo šest set šedesát že si člověk zakořeněných této hmotě ale tam takovou příšeru trávy vší všechno kolem sebe a od on dal toto nejsi hodnotu číst zlo ale ve své jest spojením nuly tvé slovy.