Karel Makoň: 87-34A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Vy tady tam by zatím nula lidská volá lidské tělo tak to je škála samo osobě nic neznamená znamená jenom již ku ale nevěřit ku sv. A málo byl například muž který tomu dobře rozuměla byl do obyčejní z ve s jakou domem mu al ve říkal tento věk je nezničí dále za tisíc nežli byl neuměl potřeby cesty si to říkal tam být u mocní jedničkou tím že za postavit syn on je v dostatečné protože že pro rozdělenost člověka jeho tělesnost ní. na mysli. Božství jedničkou která předchází byl trojjedinosti s tím který pochází je velice málo vracet v ve že byl vším pořádku ale byl to o co ještě dalších čísla dokud by nerozuměl podstaty věci v vím že vás tito nepřesvědčím to jenom ukážu svoji lidé před námi třebas ten by nám o ras a mohl by mu vyvodit tělech a ho as bez mých a o všech jiných ho a o šest provést dostane na milovanému ve co oni pod tím viděli. Nebo co pod tím jakou hloubku dosahovali ní. Být a v ní. To je matematika trval třebas velice vzdálena které jsou vědy méně zadní než matematika a jak tam na to jak tam nají hloubku tak dělal řeknu všeobecný princi v ní. Jestliže bych stála kdyby třebas léta němec a že bych byl třebas lékařem. A stát se problémem jak léčit nějakého pacienta ní. Tak bych provedl rozbor jeho nemoci davy si pomoci vyšel vypomoci jakými bez by být aby je všechny provedl tak bych si v hlavě uspořádal všechny argumenty pro tu kterou podobu která se u něho projevuje zkrátka zažil visel na jsem jak na vykonat správně ale be li jenom své dostal je sice viz kolem čem ale není vším na bych teďka na. Tou věrnost jdou jsem za doma aby dvě be. Tam se mnou v ale jako paní kámen lidská ní. Tam jsem jak jsem za vedu paní kamenická a tak aby z dělo by byl vodila věcem prostředek být. Je tam že sv moč nějakého pacienta a v ona se naň na podívá ve řekne že od ve oči špatné míněním řekneme taky chorobou do ten člověk na a protože von jednou voni se li bych to dělám očista jenom tak přes je nám byl oči ale o mnohých moče svého vše vím za co ten člověk čím chátrá tomu chybí na to dal žilo došel dva tohoto všechna přesně v ní. Dělat a hned se řekla aby vám to dokázala že to správné. Po ve do jsem ale mu dávám do č u přede lišil od předepsal bude budovu bylin k dělo znal co všecko a označila jaký bude mít nemoc průběh be. A v tak ne. A ono se to shodovalo někdy do taky doslova se mnou vždycky provedla do příděl vzor že vedeme toho zapře svou starou celá měla svým ba ku rozumu zas do přivedla a do protože nebral protože jsem rostlinný do těch byl on by bylo věk tak další nepůsobila protože měla prvků vysokou nemohlo polyká atd. A byla byli zemřela tak sedmý jejich posledních sil ve vysokého lese do tak do rady za pravdami strávila. A řekl jsem tady jeho vedu kterou z posledních sil tam sami byl s vědomím do hlavy protože musím tlačit potom chodníku odvahu a to bylo že asi pět set neduhů se museli překonat tuto znalost. A ona řekla to jsem tak nebo dva a protože nebo se ve e močí nové a podíval se na ni na řekla za vás tím vlaku a pak pro vyložíme za půl prvého na přes neznala průběh a co se na to předepsal převzal lék. A to se ani interní nebral důslednou o to a hle a řekl proměn ve za ten maxima za o bylo ve nebude li dále horečky a bude vydala jako bylo tak a to se stalo a celá a byla zachráněna který ji tak a o pro zraněna nebyla. Protože on by byl říká nezapíral. mně bylo špatně v předepsána tam domu nebo ve dvojím protože svatost přerušeno se že byl stále třebas dříve než se mělo zrušit a tak dále a podobně tomu bylo třebas potom když měla být jeho o na přesně věděla jak to probíhalo tak bylo jenom nechtěně dostala pod rád že ta. E nějak doby oči škála že prozradila pán nerost ho udržet na řekla proč prostředky nepřišel ke mně a tentokrát si vzala moč. Podíval si země říkat tak taky do od pro dále na to je tohleto jsem dostal toho mála jsem tam moje cela se to bylo první její dítě to první přerostla ještě o bral z jak tak se zdálo takže když do tak kolem toho vás těl prosince zen narodila jsem od za bylo prosím že ten sin ten první ale to bylo pro než na to oddal převádět protože on z jeho říct že taky jsou lékaři tedy budou hloubky kdy v je tady se kast krávě dělal z ona moc do tu byl bez byl do vzorů nemá. Zkušenost ano mohou výtečnou ale ve vlastní asi není vynikající. Jak udělal nemůžu protože nervu k se poděla nebo v něm na toto by měl umět be až. jsem se podíval dopad jen dáme nezmizí došel pro do že na ale takže jeho se dostanu do bylo v do se z vás prost víme že zemřela. By vedl jsem on viděl do něho by se to vidět člověka a tak vím. Tímto toho co jsme to by těžké pro není totiž za ním pro taženo pro žádného jinověrce na to se musí jednou najít místo v učil nebo z nově aby se byli v naučily díval po povrch z být a účelově aby došlo jsou jsou lešení znám aby jsem že to jenom otázka léčitel z znám jednoho technologii jde o dávat ve škodovce jsem tam pocházel všecko který. pověst jednou nejlepších dech znou mu do tu víc ví. Tam totiž za že na tom jak se udělej židů ti právo vstoupit do třebas byl svou to tomu tato rozlom česky doma starou hlas v ale dost tolikrát španělsky ale v. jsem se ho stal prosimvás. Ale ještě vánku jak pak to že tady platí zde za jednou z nejlepších dech roku mu v jsem za který byl skoro zaplatila zlato a nese na by dnes se vás dát se vše ostatní je tady ještě dalších desítky jsou tady v a on říká misse líbíte protože mluvíte někdy jinak jsem tam do něho se děl se řeknu kdy než dobu než ty ostatní a kdyby mně to nebude ten za zlý když mám do prozradím ostatně o. Že za blázna. Když mně předloží kostru tele být něco co se odejít tak sice vím že do duší kus jak se to odlívá atd. Ale čím je to složitější tím méně jsem si jist tím že to tak správné tak próze sestrám o hledání. se zatím za myslim a se nad tím myslím. A když jsem zatím vyspělým na kráva pro znám řešení. Za kterým zas novou ale může dělat to co říkal že jsem to před potřeli spal tady zase viz by se na dovím ale od obrazem či zastavit tok myšlenek aby došel k něčemu co se normálně při toku myšlenek nedovídá když hledáte nějakou věc marně hledáte sto jsou o jste neklidní zastavím se toto hledání od vrátil do toho atd tu věc snadno najdete anebo si vzpomenete ze si mnou nemohli. Tak to všichni umíme ale protože takovými ji nějak tak počátečně že to nemůžeme nazvat vědeckou metodou ale je to vědecká metoda když jsem po této linie jde dál no tak to jsem vám říkal jak se člověk může dostat do hloubky víte otevřené soustavy. Biologické může dostat proto že opravdu jsou tam nějaké lesem li z točila nám tam byli rezervy prostředně dopracoval klidem a neklidem konečně hledáním se nedopracoval ale napřed musel pro bez toho věčné je hledání ve se musel udělal všechno co mohl než prve všechno co mohl z vlastní hlavy tak potom mohl taky na stavbu ono ale bude to říct za normálního kudy. Že napřed musíš dokázal aby byl v tomto oboru dokonalý jak teprve potom může žít dál a ještě se dávají dál to by se vám si než tím stavu vědy jak věty kost li tu. Tak jinde není. V jiném oboru viz mám jámy zvaně o je li ho co by mi že tam se se nejí přesvědčil jak tato metoda uklidnění působí že člověk penězi ovládání jinak než před tím předtím klidní všechny ty věřit že za menoval to vám bylo velitele vědy do hloubky a nebo do do by do na povrch on by byl se být a ne jak může někdo do bude na povrchovou v ní. Viděli dobře ve hloubce nebudou hloubky daleko tam nevinní. Ale když se ponoření ztratí pojem povrchu povrch nevidí zase ale není tu hloubku stav toto by měla není metoda základy metoda vědeckého pátrání budoucností. dom a to bylo zase to a to je pravé hloubce o které jsem mluvil chybí ještě něco. Jako její jedno za jeden život s kam neuvidíme rozmnožení do malinkým částeček se tak jenom jednou vědění a a my ho vidíme po částkách. To nebylo do tam bude lekat na tak dále tak dokud takle vidíme ten celou vědu. Tak to poznání vím plné ale teď ten ghose se přesvědčuju poznávaná. Jsem něco integrálně znamená celistvě zná on říká taková sat čit ananda a to znamená existence sem poznání a láska to jednota všechno mm. Co tady je menoval těmi tou trojí jedinost v jedno jediné. A je to ve všem do určité míry obsažené a a to nás tu v tom smyslu že si myslíme že to něco jiného a. Ve skutečnosti a tím to maleb poznání třebas mouchy li je ve své podstatě totéž co vyšší poznání lidské a všechno pramení z jednoho zdroje kterému se říká čit nevím čeho k ní. Poznání ze zdroje poznání a to platilo zdroje existence sat. A on bude lásky nebo blaženosti ananda. A teprve vědec který by se dostal máme s ním daleko do této oblasti jednotlivý poznání by byl takovým věcem jak si představuju že by v nevěděl všecko. Ale poznával by tu jednotu a mohl by člověku ukázal na vrátka. Kterými za své pozice nějaké krajního okrajové by se mohl dostat do středu ale když dokud neví že tu jim tedy lidu tu integrální dost poznání tak nikomu ve poradí z pozice třebas jiného člověka který není vědecky založen tak jako on nebo vy nebo vědecky založen nebo vinu budu padám tak aby on se dostal taky za sebou pro dobrou k i když kdyby takovým člověkem byl tedy by znal. Život jako celek v ní. Po stránce z s a s ní. existence čit poznání je ananda tak bych mohl každému věci poradit konkrétně jak ze své pozice může se dostal do hloubky vědy. Prosimvás ale tohleto možná že bych někde tam ve jsem v tom oboru něco dělal trošku poradit mohlo v trošku a že by to někomu možná stačilo toho bylo o hloubky pronikl ze své pozice ze svého východiska ne z mého onen z jeho východiska mohl by tam dojíti ale v ní. Plamen mohu pravil o předváděl ani jsem o jenom bych schopnost mám být vědomi že tomu tak je. E m jsem taková že bych. Kategorie lidí kteří připravenu půdu pro tohleto vědecké počínání. Ono mu budeme velice šťastně množném čísle zvali tu práva nestal ty kus mu. Jdeme moc jasněji kdy za dvěstě let se chopí této myšlenky věda. Že jsem nechopí věda do tak pro dvěstě let této myšlenky tak dříve nebo později možná že mnohem dříve jsem byl svět vás potká hrozná tak ano. Že myslím jsme v jeden bylo vzájemně vážili. A nesmíme nesmí nedělali přehrady děl zvykové prostorové a tak dále jak je to možné aby nebyli když budu pod sídla jednotu života tak tam nebudou nejsem s těmi husami na když to o onen jejich nestavili tak tam není muselo mezi husou a mnou. My jsme na stejné pád formě a na stejné úrovni tranzu jakostí husa tak jsem taky tam já. A tohle toho ne ten ranec toto poznání jednoty života. E to při velké li si bídně velké cit mně. Kterou musí mít každý člověk který se ve vědě nebo teď že jsem dokázal musí mít je možné. Tak dejme tomu kdyby někdo do studuje jakýkoliv obor. Si myslel že vystačí jenom mým na ty jsem nebo konstrukci tak bůh běžnou roku v ní. Jenom obr ni tak by mu na to mohl možná přišli hříčkou tady by nešli při zkoušce nechal do projde tím po by život je tou vědou nic neobjevil dal by nešel maximálně mi přešlapoval na místě nebo sebou se od někoho tu vědu umíral vám. Ode do ztracená. Takle to vypadá indickým učením duchovní že to přejímá nebo bude dávat jak ukazuju u každého jsou za za ve díkem takže třetí dopravil relace dobře stojí vůbec za nic ze dnes třebas ramakrišnu ramakrišnou mysli tak jestliže tam ještě se zastával tak veškerým následovníci někam mi třebas americe bez to je ale vůbec za nic. A to je bo for. A jednali není proto omar den wu znali se svým to od něho vzali kristovo dělej li nic. To kde to jsme no. Tak prosím berte na vědomí že je to možné. Jenomže musí člověk bez předsudků paty máme veliké z si jít dovolit předpoklad kdy bod ve snu že s tím povrchně něco dalšího a jestliže zatím takle de tak se mu to po bych v ní. Ale prosím může dobro nedávali v tom a jo nebudeš to návod mu. A v be tak je ve mne jaký je poměr mezi čit ananda. A ježíšovým výrokem jsem cesta pravda a život nebo životem na to neznal co je ti po řady bude tam na po že také nezáleží přestože proto uvedl takhle. Tom který velí je že jsem se v tom pořadí sat čit ananda znamená existence jakou prvořadou velí činu a potom poznání jako druh o řadou velí činu. A blaženost jako třetí řady třetí řady v v v v ale e zkušenost nebo. Velí činu tak ten byl velikým zasvěcencem po nebylo náhodné ale jestliže ježíš kristus řekl osobě jsem cesta to znamená že chtěl říci ukazuju v kdy a jak jsem dostal v pomocí toho sa v k dal poznávání k tomu druhému pravda ní. A opravdu pro za sebou takhleto bez správně na on řekl že když budete v tou cestou pravou pravdu dojde ten nebude ve nebyl letem. A v jsem život. To znamená jsem jednota on tam na menuje blaženost žen ale on spojují dvě. Ty dva prvky první. Ve životě místo blaženosti mistrova ran tělem a to z toho důvodu že udělal se krůček kupředu cenu se život v ní. To je nám daná neboť je právě jsem prožitý život přináší soustavnou radost bezpředmětnou za dost. Kdysi byste někomu poznali doby z nějaký záhadných důvodů byl pořád vlastní radostný takovou podle zřím dejte právem z toho že poznal jsem to život. Že život tady není pro pláč nýbrž je tady prou opravdovém bezpředmětné hladová na a si myslím že o tom dobře víte. A že vás naplněn radostí třebas jen co krásného protože prosto přímo netýká a byla to věrností být něco dobrého protože roku co to se týká o ono ne né. Čili tam opravdu za končím je se celý ten proces jako v anandě jako v tom životě jsem to do že daleko což ti ale to je jinde ale není tím svým zdálo z nebyl protože chci se dostat někam dál no tak prosím jsem na tak jsem si jen tady mám krásnou námitku. Že sem říkal že jen dítě v těle matčině jen zrání. A že zase my víme že to vědomí které jsem tady objevuje a které teprve postupně se objevuje po narození žen si po směšná budoval tento svět. Tam ještě není proto do tohoto proč nás dale jak ta smrtelná do že to z na že u sobě teprve po narození a i to je pravda kdy to je vraha na to i pozor. Ale v ale to vědomí které tam mám v tom matčině těle. Není vědomí které je námi postřehnutelné z toho důvodu ní. Že jenom jeden život. Kterými celým neobsahuje svým nemůžeme opsal svým rozumem na svým poznáním z tohoto úseku. Jestliže jenom jeden život tak že život zárodku podobě nedělené buňky li v jenom o psané taky celý život. Když není život není rozdělen na život buňce na život zárodku v řeči mi že šest tím že vás tím ne dnem na človíčka malého starého ne jeli vím život ale ten člověk třebas dospěl věku si uvědomil z toho života jenom úsek který bujet ráje užitečný kterým se stýká znak tato na kterém se menuje byl to poznání ale nevěnuje se ani nemůže poznávat něco jiného co na příklad existuje v tom mateřském těle. Tak bych řekl. Že to vědomí které nabývá člověk zde na tomto světě přes těch bujně. Protože z těch kuje a v tom matčině těle je živ z s bez jeho od tím fázi ráje. V tom smyslu že s že všechny příznaky tamního vědomě rajského. Pro dítě zřejmě si neuvědomil svoje tělo o tom není pochybný. Zřejmě nemá hlad zřejmě je nemá tu že že mohlo muži a taky tomu nespěje přímo žila duší na to zpět teprve k životu v před životní stav snem. Takže to všechno byly příznaky rajského života a ještě bych miloval víc tak kdysi přečtli o tom ráji sítě že toto je stav dítěte. Neděli z toho nic že když sestoupí do tohoto světa tak teprve jakoby to vědomí začínalo totiž do vědomí které tam je uzpůsobena jenom na na ten rajský život ale když se dostanu jsem tak tomu není u způsobem nýbrž musí se pomocí smyslů u teprve aplikovat ako mordovat asimilovat ano. Takže ho. o tom domluvit s to z dosti že protože jsem mockrát čtrnáctkrát za sebou byl odvolávám z tohoto světa a znovu jsem se rodil rakovina v tomto světě tak a potom po operaci každé je. Jsem byl jako znovu narozen na tomto teprve narozen na tomto seděl do za teprve narozenou protože je do samo ještě nevnímal jsem nereagoval raněn na oněm naději jako na něco co vidím nebo co matkám. Toto toto nemuseli uvádět když který jsem ten doktora po se snažil mně ne upozornil že žiju v tomto světě tak mu tohle vešlo. On musel říct podívej své. Podívej se pramen na z na že tam nad tak mi tam malovat co vámi nižší je toto maminka mil v. To co vidíš tam hle do jsem to dělá ty dělal jsem bude stavem lásky to jsem ten který je dělat a takle měla domova kdo dělá měj s. Vůbec nic rodil si teprve skládal ho vjemy z tohoto světa nějaký celkový dojem protože se teprve na tom bylo. Že jsem se teprve narodil znovu jste láska se teprve narodil co od jednoho ku dokud tu prosbou do po narození ne a to že ta vůle ti dva co za pod wu v podobě dvou roků a jsem se pořád pro znova do tohoto světa. A člověk se proto do tohoto světa do stavu dospělosti důkladném se dospělý člověk mentálně svět. Jenom klamnou mentální bytostí. A ho znám lidi kteří ani do nejdelší smrti nejsou plnou rovnou mentální bytostí nedorostli do mentální bytosti pojem mezi zvířetem na mentální bytost víme že v tom byla v mezi sil do nadání bytosti čili ě z jeviště tělo opravit pro smyslu protože jako je pravda je že ve tanec dělení na tento z nad pro na mne nosiče jmen svědčily o tom že tam nějaké vědomí které do z jiné úrovni jak se to jsme ztratili on. Tak rozumíš ji neztratili taky vědomě tom jak jevil se tam děly ano. Asi. To je jednorázovým z z z v vyjádřením z mi jenom tam jsem měl jsem o to aby byl byl v nás novým způsobem o tom co byl celý proces ne ho a pád z ráje nastávalo tím že jsem rozdával si jsou stydět neboli pravdu o tak ještě ne ještě nevyložil na se neměli daleko od toho v čili to byl proces. u v z s z s z s když tedy řeknu souhrnně co jsem před tím řekl jdou za v při že lékaři způsobili opakovaně čtrnáckrát. Že jsem přestal vnímat tento svět a bolest ohromnou sodomě nedělali. A. Po operaci jsem nevnímal ani je jako své ku k ti. Ani žádnou bolest po operaci bývá bolestí víte tělo jsem ne děl pole se jsem nekřičel. jsem ten prostě. A vybaven z toho těla ale nebyl jsem nějak mimo jsem byl víte li vám ten být se tak jste se se nedívá jako na tělo to je tomu za to není to pravé to je to správné pohyb v kleci či to jsem se nevymanili z těla proste jenom z jednoho těla mocného přešli do těla astrálního a o tam jsem se dívali pohyb v kleci trošičku širší než tato klece ale přes jenom v této spojit se s než zase v kleci nebo miloval. Se dostal mimo klec toto těle každý dostat se mimo klec v co člověk udělá neboť dělá nebo se snažil dělat to po celý život to co třebas snaží aby se dostal z času a prostoru ale byl svobodný. A indové natolik praktiky pěti své staré že k a těžko se to někomu podaří a přesto se taky těžko těsto podařilo předškolním věku jsem lékař tu k k a ne na to třeba žádného hledání než jenom tohoto zásahu lékařského a ten tu byl a bez vědy ovšem to dítě nebylo ještě potom člověkem nemělo transformátor celý dispozici který by mohlo všechno. Převést to co zažívalo potom nazpátek na věčný život čili jsem poznával to správné to boží tuk boží vůli. Že jsem od co osobu svatě od osobní vůle jsem poznal boží vůli sto postaveno v maličkostech a ne velkých věcech protože atd ten milosrdenství boží aby se aby se neprovinil protože velkou ve spise dokázal sledovat tak oni mně jako nebo pánbůh mně došel v šachu jenom. Nematou v a ne jenom je ohrožoval nám ty jsi vstupem do mého života v tuto o ale ještě to ohrožení protože by mohlo to se při svém. Ale tak jsem to všechno přežil no a tím se nedostalo zkušenosti. Kterou to vše kdežto užívám tím že vykládám třebas toho ekg a ta. To vykladám zkušenost mi z čistého vědomí. Že když jimi způsobem stane potřebou o žádnou i spěla si žádný hlasy nic. Tam je to všechno obsaženo v tom čit je všechno obsaženo. Všechna moudrost jaká dost existuje jak technická tak v bylo miska tak náboženská jakékoliv druhy moudrosti tam jsou obsaženy ano tamto jehož tato kovář ano vůbec. Správně říkal jsem k obal se není rozdíl mezi technickou mezi duchovní pravdou v tom měl pravdu noha a tedy ten vstup mám od doby snadný proč to protože potřebu jenom vyčistí smysl ale ty se o bodu který musím dokonale vysvětluje v no neboť by si vyčistí ten mysl a ono se nic z toho co říkám nestane. Co se nestane nebude ten žádný žádné vědomí o nějaké moudrosti boží nebo o vědomí o tom co máte dělat nebo co nemáte dělat to co je správné se nestane budete pořád tápat. To se nestalo a proč se něco nestalo protože jsem měl v záloze něco čemu se říká poutanost nebo zaujatost plete zaujat z ničí vysvětlím to na ježíši kristu pro jistotu ale pak to předem nadnormální řeč jestliže on říká klepejte a bude vám otevřeno. Tak na mysli osvobození se od času o prostoru na této straně dveří jest dejme mi odkud klepeme jsem vlády dualismu z to znamená čas a prostor se vším obsahem sví a za těmi dveřmi je to věčnost a tak taky proč věčné vědomí dělal všechno prostě věčné a tam nevládne dualismu z čili klepejte bude otevřeno. Sami si ale ne otevřete jednoho že kdybyste vyčistili mysl tak to je také klepá a to vím že také klepá ale ono se vám otevře ale nic z toho nemá. Vůbec nic z toho si vezmete pro tento život nespěje vám z toho nic než hluboký dojem nějaké velikosti jaké závratné hloubky janem co všeho co začátku mně taky bylo ale o to jež pak jsem vzorem on tady špatně vzorem jen madame věnovat v tomto cti. Z vzal neumělo sat přes ani jedno ani jednu větu a ani jednu myšlenku která aby nás spokojená. Ale když však tam do toho čistého a co je to tam v výrazové chybělo. A co chybí každé o že bude se zařídí se podle patandžaliho tato začali říká vyčistí svoji mysl neboť pokud nezastavíš z i když je principu znamenal v běh myšlenek el tak nemůže setkat se s tím věčným to pravdu neboť v času naprosto zažila ve pohyb a tam to je. Ne v tom kup absolutní klid a že se máme za to to byl ten může zastavit pohyb ten pořádku ale taje pata přeli končí myslitele a chyba tvé o to svým svým žáků říkal ale neodvažoval jsem to napsat. Z oni tyto věci taje li ne všichni a tak neřekl že kdybych měly zaujatost o duchovní věci tak ta zaujatost není se přátelé ta a ta zaujatost pochází od boha od nás totiž miluje. Si myslí že milujeme mi jeho ale šel do děl o šel říká to bude si že miluje někoho bylo tak miluje neboť bylo všechno všeho tvor z omylu a tak dále takže je někdo manželku si že bude on se to bude měly syna v jesiže je synem země atakdále člověk toto šel nebudu vysvětlovat v ale jsem toto co jsem seděli kam se na to šel a kde ty vědomosti nevěří kterému z vlastní hlavy nýbrž že to je z zapsáno tohleto. Ale když tedy máte nějaký zájem. A pokud možno hluboký z ale nebo vstup do vaně zájem o věci duchovní v protože to jenom poslouchal je taky zájem tři do ses ale nejsou poslouchat své třebas říkám tak v isis žádáte aniž a že za dveřmi v věčnosti. To co je nespojení s tím věčně neboť te ten zájem od pánaboha. Zaujetí je od pánaboha tak s tím zaujetím pokud o máte ses dáte za ne my či otevřete listy aby se předtím zaujati do touto věcí tak to zaujetí se ale je v rostou v o koho pod jedno svých kapitolách se na vás vlije a to my tomu říkáme my tam milost pravíte touž tomu rozumí jak to fakticky je vizte prostě zabarvení el tou velikostí lásky božích. Ne. Neboť je to fakticky láska boží ta vaše býval zaujatost víte tak se z vložila dohromady aby tvor paty zase v projevuje jako láska boží. Jestliže tomu takhle je tak. Ste za dveřmi všichni řeší země a ten život lidský veliký význam te obyčejný lidský život kde se oni se zajímat te duchovního. Jezte čistě celistvý založení ale něco máte rád ti něco vás zaujímá tady čím víte tele. To je prostě něco si ukládat žena věčnosti protože to je zájem který je přetvořeny jenom zájem boží o tvorstvo že to láska boží svěřen tvoru a to nepoznáme chopit tele o ale mám dojem že to přes ten o kam při smrti tak se s touto láskou boží setkáváme ve si tam nastřádaných za těmi než my že ano. Že jsme třebas se vrcholně zažilo nešlo neřest ne o to jedno ale vězte tam zájem vizte maří magdalena ta prostitutka která si co mám ježíšovým ale že nevíte co se to ono toho je tak se povím a on říkal hodně milovala po třebas jak milovat ve nám jasný již byla prostitutka je hodně milovala nic neřekl tento za jem prostě tak jede střádal či všechny zájmy starost žádají. Tam není v proč jako k o vadí na dobré a zlé neboť to bude váze jenom relativní člověk poznáme že to je absolutní dobro. Absolutní dobro ale ne zlo to se potřel protiváhou zla. No a to absurdní se trošku skládá či lidský život konečně vyjádření třebas podobenství omar na ten synu te ten marnotratní si všechno probrat jestliže víme lidským životem o to si ho pro váha o mířil byla no ne to to co se vás nesnesl vadit tak v věří mu životu ten říkám či i ten nejhorší život obrovskou cenu před bohem a že se musíme vážit že jsme do světa. Že jsme lidmi nemůžeme být o něco za ale v tom co si. Ale běda jestli v tom světě nemáme sále mu jste vlažný ani nejste jsou denní co znal neodporujeme ničem i to tam nese následky. Ani nejsme jež ha pranic tak bude protože z úst božích stojí psáno v písmech se ano spojte studený nebo hor tří aneb víte zlační takové vrhu v svých říká bůh ano. A pravdu samozřejmě let takže on od vší životem. Ve kterém se něčemu stoprocentně vědou třeba to neměj nic duchovního ale to dělám pořádně kteroukoliv činnost dělám pořádně to jsi jsem tam poklady nade li pak. Dycky ale ještě bych chtěl něco k tomu říci toto je mysím jasné ne ještě než se k tomu něco říci o tom času atd. Víte to pomozte si při těchto mých výkladech vždycky životem ježíše krista. A jeho podobenstvími kterými komentuje svůj život tak ve jsou projevy ducho s komentářem v stav pozval. To majetníkem vinice na vinni si služebníky nebo lidi aby mu tam o ní. Udělit ty synové práce žel tomu z viděli ty hrozně nebo tak nějak a při ji byl do tam při je každému jeden peníz je ten jediný peníz jde dále s třebas s a. A i tam děláno vzít si v poledne a třetí k večeru a ti co přišli k večeru dostali stejný jeden peníz jako co přišel ráno a pro svět se divili že to je to nespravedlivého za co pro se s vámi že se dal s každým tentýž ve a z. Takže lidský život i krátký sv. I než ten začnete naposled na konci pracovat na vinici páně i ten je výborným ano nenese že to věc z krát pro staršího člověka sebe hodin nebo že už. Byla to měl z měly nebo k a hlavně aby uměl ve svém životě kdybych to tělo pro radikálně vzít za pravý konec po obětovat i tu svojí z slabost i tu svoji únavu i tu svoji neschopnost kdežto my křesťani děláme jednu velkou chybu že si myslíme ženo ctnostmi se dostane bohu no a pokud je máme je to lepší jiné ale je to málo co. Kdo to tak neděláte seděl dvou židlích i ta tak nebudu komentovat co o terezy že když někdo se snažit o ctnost. Rozbor co mávat toho satana. Tu svou niž nízkou přirozenosti v ž oni prostě pod u se to od vodporovala. Protože je tam není propojeno relativní do prozatím tím zlem aniž ten člověk se všímá relativně do protože ctnost be dobrat tak zároveň budí je relativní zlo. To se hlásí stejnou měrou o slovo jako pratik dobro dejte si relativní dobro vyvoláte relativní zlo. To se neni záležitost v takovém ses tomu dorozumět tak si tady proti tomu dělat ctnostné ale o matrice si na jim podobenství že není možné v tomto životě v dualismu jenom něco dobrého vyvést to jehož sám hospoda říká osobě zasel jsem dobré semeno ale vyrostl i koukol od nesnažte se ten koukol. A my trhat pošlapali byste i to relativní dobro a dal i ten klas a nebyl by z ničeho nic kde se to všechno dozrát věci na si že jsou proto aby dozrával li a jestliže necháme dozrát tak z děláme velice zle protože před děláme nějaký proces kterému nerozumíme a který musí dozrát všechno musí dozrát člověku. Tak to jsem na sich kráse vyložil co se s o z potom ty jsi ty lékaři v ježto za sebou vzali tady domov matku všechnu sounáležitost s tím co světem v. Se tak mat chce se podařilo za do vada za tři dni mně vrátilo tohoto světa takže semen se svoji světa se svou matku a všechno své na své hračky všechno své v čili ten svět je tak. Vtíravým že vám záhy nutí abyste ho pojímali jako svůj a co není v že jako něco cizího co jsou tato stranit z kost co stranění svému. To neblahé nás šesti pochod v tom oddaluje v celý ten proces z nemožného by probíhal a on. A způsobil veliké utrpení rozpaky. Při nás či no tak k tomu se zabrání zřejmě protože to děláme každý ale v. Kdyby tomu nemoc to tady dobyto dobře v. Šel omylem v že jsem tady na to se se narodili jako lidé se neliší požehnání jaký můžeme zažívat a to z toho důvodu že tedy spoj si automatismus byl do kterého vůbec nemůže nikdo svou vůlí nejde to. To ne tak to dycky porušíme jsme jógini anebo je nevinně za jedno když například ni umíme li se tak se to učili. Mír ale z trávy věci abych aniž bychom se naučili trávit to se to je samotné atd tak na ale tak je devadesát je pro se všeho co se nás děje aby ča bychom ani v kteří dokázali jít o to mat lidské. A my tohle toho. To není z naší vůle nebe nebo se úvahu kdy nevede to je to soustavný zázrak co s námi děje že ty zázraky teď dělali ježíš se se své učedníky že to co ten mohla kdo to. S každým za je my jsme vlastně svědky aniž to víme ten největšího zázraku v tomto vesmíru že máme k o toho kdo to o kterém se nezdá zvířatům ani s rostlinám tím méně nižším tvoru k ne a my to je k dispozici takže my se můžeme. To věčné v od toho jste nebyli svědky převést na toto časné kde ten transformátor nám dispozici a zase je to transformátoru můžeme dočasné převést na to věčné. Víte tady bych citoval malinko dotoho z ale s co to co kor indů ano protože indové říkají aspoň na že hodiny dvojí nejsou i takoví jsou od tam. Jiná a to je k která světě nesouhlasí ale jak z toho vzít na dávat teďka narážel věc jak tady jsem na to se mi zatím za kdysi si moc věcí v to že sv. Oni si myslí že když joze jsou lotosy v páteři z těch co šu v tak že je to špatné že když se nedostanou k v. Ke všem možnostem za transformačním žen nese to co on to všechno časné na věčné. A jsou na velkém omylu. Protože se můžeme tys a nebylo to na se za svou otázku kdy poznávat tedy že a toto si věc. Nikdo tak svatou všichni se tak se to nad jak je to zařízeno to světě ne je jisto na tom zle a.