Karel Makoň: 87-34B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. To jest jež tys možností lásky východisek lásky tím čtvrtým veškerou silou svou. A tím byli vedeni jenom lidé kteří měli dispozici přímé vedení od boha jsem ho neměl pochopitelné ale nastává doba kdy bez tohoto při jeho vedení si musíme světě vět věta že ty katastrofy které nás potkávají ve světě jsou čím dal hrozí vnější. A to nás li kterým se nemůžete kterou jsem se vymanit se kterým se u být tím čím dál větší přetavovat si těch padesát pět miliónů lidí se nemohlo u braní smrti ale zaručen nikdo nechtěl musí být předtím osou miliónu v této li se ve válce prosimvás toto se nikde na světě nedělo. Čili to bylo nás síly. Takže se nám tady ta objevuje myšlenka království boží násilím trpí a násilím je dobýváno to zatím se tomu bohu vysvětlil opačně že ano že my jsme znásilňována ani těmi touž situaci ve které žijeme ale on tady se říká že králoství boží je znásilňována tito násilím krisi jedna králoství boží. Se tam dostáváme. Ne že se že je dobýváno tím násilím dobýváno a když kristus právě musel ukázat když začal učit kolektivně. Vstup do nebe do stavu svobody že to z nejsnáze ani nejrychleji násilí a že potom také když člověk je jak si s tím násilím vybavena když to kdo překonal na tomto tu musím říct že to co ty učedníci překonali a tak taky může tímtéž násilím dobýt z toho království boží jo. To napřed nepřekonal sám u sebe kdo řečem jsem ma ale nebyl jsem si ve velkém nebo se o sice v tom překonání toho král od toho co časoprostor nebo vedu toho dualismu do od k od zákona jo nižšího takže nemůže se osvobodit. Ale ještě pudu dál protože to ještě nestačí jesiže ten ježíš k když k s a k k k v. Mohl by učení jenom z těch lidí kteří se vzdali toho co je kdo nejmilejšího a to by rodiny jo. Ta. Takovéto obdoba toho co se stalo pro dítě tělo se vzdalo toho svýho život za tu bylo jsi nejmilejších že tady si bere čelo s toužilo po potravě na něho pro matko své hračky el nebylo nic z milejší život to vám jasné než tohleto pro o dítě ne a jsem se toho musel z víc násilím. Musel a tak jsem taky potom měl právo tím násilným se dostal. K tomu bohu vědomí o věčné přítomnosti boží jak tak dále protože to se to vysvětlím toho byste že tři s tím prosím nebuďte z smíření. A tak jsem za za se nechci od vejít myslet čím této pro viklat tito bude pro vás lepší protože nebyla to žádná výjimka ale z opakuju trpělivě když se ho budete mi trpělivost tak čtyři východiska lásky která ježíš kristus navrhuje abychom se setkali s bohem jo. Milovati budeš pána boha svého z celého srdce svého z celé mysli své z celé duše své nás veškeré síly své a on kupodivu vedl své ti o nás apoštolů nebo či úkol napřed ten tím posledním východiskem veškerou silou svou jenomže to co mi zjištěné že naší silou ano to je velice slabý odvar veškeré síly kterou máme k dispozici. A co vůbec něčeho tak k absolutního jako tomu v ježíš kristus by vůbec nemůže po zas bez provádět veškerou svou silou čili tento způsob je nemožný pro každého člověka. Toto východisko tím začít tělo když nikomu nemohu radit když to mi ty vykládáš v to je v pořádku ale proč s tím začal on zrovna u těch učedníku když do tak nemožné protože tím že esse zdali proti toho co nedělat či tak hle ne z musel použít síly. Toho sebevzdání okamžitě musel použít ještě ani chvilinku závad on vám ten zákon co se dělat a museli je okamžitě bez pomoci bližnímu. No a protože měli přitom poznávat veškerou sílu sví. Tak budete chabé si by kterou uměli když byli odění boží silou od krista pocházející od ježíše krista pocházející takto museli ono s veškerou činnou protože o to přišlo od jinó to oka po by sis to prostě může být oni předvedl tím že tu veškerou sílu propůjčil. Co je to veškerá síla. Ale musel to udělat okamžitě od toho co opustil rodiny nesměli nechat ani den zahálet janem byl kdykoliv to u ta mládí. Když jsem poznával jsem správné okamžitě zatím nešel tak by byl ztratil veškerou moc která v tom poznání bylo přes rozumíte tu veškerou sílu která a to byla cesta l to vyprávění mysli když zatím nějaká síla el ta musí být obnovena nebo využita okamžitě jinak ten ten člověk nemá možnost se s v tom setkat tomuto strašně těžko. O todleto toť těžko že touto cestou nejde te ale to není neštěstí. To jenom cesta víry která je přirozeným způsobem kupředu ale ne tak nepřirozeným jako s veškerou silou svou když ani tu ve jsou svým svou nebo dal dohromady je dobře na ani do mají nečte se zasel rad to taky nejde vim že to může vysvětlit prost. Tak jako si podle připomeňme prosit. Ale tohleto nejde vůbec bez pomoci bez přímé k moci nebo vedení boží ho takže ten když je vedl a o osobně no a tím a vede věci protože předával sílu k této ale je věk ve to neni vedení a když se předávat síla vedení ano. Takže v tam šlo a on s takovou na věc. Ježíš měl tady na tom světě širší úkol než my dvanáct učedníků. To bylo ještě dva všední od se při přestávali svou země v tom pojedl úkol ale je úkol mělo víc a samo svou jsou viseli. Aby je mohl všechny provést za dobu tak krátkého života a bylo v tím třeba osobního jeho u časem z tví tak musel velice pospíchat krista pospíchat ovšem na tom su od otce ale musel dělat všecko dokonale nemohlo prodělat jako my na zpátky a vždycky jsem zkrachoval toto nemohl ani jedno zkrachoval v ničem. A tak prostá před úkolem dvanáct příslušníků národa od by z ale s ke ho v tom bylo vychováváno předtím ve víře v nějaké tradici a on jim musel k bez překonat a ale on jim musel nahradit el poznání to li se něco přes tam tak víře. A to neni poznání po je z již záležitost poslušnosti. Kdežto k ní. To co von přinesl lidstvu nebyla z ale to si jenom po suso jsem byl poslušen trnu otci ale to byl základ ano. Tak ten budoval dál když on dal přinese listu ducha. Duch tato o náboženství ducha smysl toho života aby pochopili jak na ten život žít jak z něho vydobýt to nejvyšší. To vedení duchem a proto musel za tři roky u těch učedníků vykonávat obrovské násilím ranních. Že musel přemáhá soustavně svou silou tou veškerou silou ano. A tím se stalo že za tři roky dorostli aniž to viděli dorostli dorostli k k to k poznání takže po o několika nedělí jich po smrti ježíše krista a ne když sestoupil vliv ten duch svatý to poznání o nich bylo. Do takové míry do se to byl proces vývojový nebo to hotové že mohli se považovat za poznávající a za věřící to je asi toho. Co nám proto jeho skutky apoštolské když ti učedníci páně křtili jenom ty na které viděli ses o ducha svatýho. Přes se poznání vidíš cestu po ducha svatého v no čili ono se od nás chce. Abychom pochopil a od odchod zatím málo lidí v evropě v křesťanství te potopy či člověk se musí naučit nic vidět. A ne to se musí naučit v slyšet kdežto člověk který sice poslouchá nebo vidí. Ale neumí poslouchat ale neumí vidět živě jak to chtěl ježíš kristus. Ten sis toho co slyší nebo co vidí vedeme tolik. Aby toto převrátil do úplně z toho dualismu na druhý z břeh do to dostalo za dveře do věčnosti. Takže tady mám třebas byl jedno za tři čtyři pět před středu postní devět deset jen nás zvaná z lidí ne tak tím že ti slova jo. Když jsem pod tím vše nás z lidí na tři nás lidi a musím vám říct že ani jeden z knih v neslyšely nic z toho co jsem říkal ale neviděl nic co jsem teď ukazovat třebas rukou neviděl protože kdybyste slyšeli nebo viděli tak cestami stalo okamžitě tohleto domu například mák do člověka vidícího jo. Svatá terezie z pravili uviděla obrázek u studny kde ježíš svůj život věčný nabízí ženě pěti i dnes z toho pochopila že tato milost je připravena i pro malou které z ku a celý život nic jiného nedělal než se vydělat touto jedinou větou no. To byl vidění obrázek přátelé to bylo opravdu živě vidět a. Ještě řek du třebas něco o tom v když někdo není schopen třebas není není naladěn vidět ale jsem naladěným. Spíše slyšet tak takový slyší tak musíš víc tím byl třebas svatý pavel ten přišel obrácení jsem slyšel hlas proč se saule protivíš a toho obrátilo ukryl řády vysvětlování toho obrátilo upírat a to bych byl při vrátilo bohu co před tím dělal. Dával vraždit křesťany. No to nebylo zrovna tak moc nos ne aby hotova nějaká pasa malo na člověka který by byl hoden této milosti vite na pro. Sto a ono ho to pasován zrovna jako dejme tomu om. Tu masy ode no a od tohoto karate tam bylo tak ti vodu daleko do za mnou nad o stati ba vše tak ale nejste z vás ani jeden z tím pavel ani ne ani nejste tím. Tou svatou terezy v no tak říkejte jsi li a jak to ten je s tebou mně když se k nám pěkně radíš zase pravé k vám radím z. Protože jsem musel trénovat. Třináct sled ve jsem se tomu dostal se dneska zcela běžné. jsem v maličkostech viděl správném mám jsem měl velký věcech nával co jsem viděl. Nebo poznávám o viděl jasem sprá že jsem toto je správné se přímo dělat. A tím jsem se natrénoval tak že jsem vlastně na druhé straně. Stáda stalo poklad o to hleděl do tam střádání a zase když třebas se je na miloval jako milost boží jako něco co se setkal s věčnou podstatou člověka. Takže nejsem jiný než vy. jsem po třebas se kterým ku ne najednou jako svatá terezie stavět nebo svatá kateřina sienská v nebo v svatý pavel. No. Do vás na jednu věc při před dosti kterou bych nerad vynechat a že jestliže vám není dáno abyste po vidění jednou obrázku třeba se o to co na vjemy obrácen. Nebo postižení jednou jedné věci jako třebas svatý pavel by obrácení tak vina padá na vaši hlavu je to sebeláska která vám nedovolí abyste viděli jediný důvod žádná karma nýbrž sebeláska máte se rád ti a pro toto nemůžete vidět. Ta terezka se ráda neměla kdežto jsem se v tom předškolním věku příti obrací krát měl a jsem vždycky znovu to o tu žil ženy chtějí zabít to jsem se měla s to jsem miloval život. Je na váš případ ale jsem tady říkalo srovnat před několika mi v plzni že to není chyba tam v tom co si nalhává nýbrž je chyba v sebepoznání taky kromě svých sebelásky v tom tu jsou vyšší spolu že když si třebas jak se nám radil s. Že jste pochodně to dělat. Vstanu a přeje si aby bůh dal sílu jenom k tomu co on si s těmi těla a ne to ostatnímu tat tak je naděje že semenem život snaž se provádt schopnost rozlišovací ta která bude doprovázena si mohou nikoliv ženou lidskou abych to co rozlišil jako správné dělat větší mocí. Při dospět do boží mocí než osobní lidskou mocí ano. A že tedy jakmile začnu takhle pozorovat nad tak samo řím se mi nebude chtít toť dělá mně čeho méněcenného nebo neodděleného touto mocí to znamená fakticky nesprávného nebo vedlejší jeho ne. Jenomže on se nestane z toho důvodu že nejste si to ráno jenom nalhávali. Že chcete sloužit tomu bohu ale dělat jenom to co si správného přeje. Že on začne závad nadál ho místo na návaly večera a této nejdůležitější při to že ti že večer jsem vám radil abyste celý život odevzdali bohu se vším i s těmi následky který nese ten si na všeho se zříct a usnout tím případech svou ano. Tvé slovo je ale to je vlité když si to nalhával žen mi totiž si myslíte že by ten pán bůh vás most jako když konala na takže mistra nemuseli stát živý když celý život odevzdáte to je prostě je neomalené jednání. Na omylu ale když budete se odevzdávat také bohu. Ale tak jemu nejde o to vás při pro o život který jeho přičiněním tady máte nýbrž byl bude ses bude ni udělat pro váš všecko aby ten život z násobit. Nehleďte prosimvás na život lidským a toto budou velice důležité věty. Jako na něco do čeho vás přivedli rodiče tím že vás poděly nýbrž jako na skutek boží jak ona při s tímto životem se dostat k bohu se při k a. S protože si jsem si mohl dovolit najednou přikazovat milovati budeš me že třiceti své nebo z by doporučoval bych ti aby z tak ne milovati budeš z celého srdce z celé mysli k ale že z než nechtěl síly své třebas sis proto o dovolit tak musel si být vědom toho co je ten život že ten život se příkazem od boha. Tak ho ne tak. A protože ho také nestanete nýbrž by sis sami příkazem tezi pro tam toto v že jsou tam tam co a tak dále k soustava vašich příkazu osobních projev vaší osobní vůle kdysi pro od nemám tam z naplnit to co je je příkazem základním život žiješ pro boha. Ale. Ono toto obyčejně dohromady řekou protože jen to co syna žil sám vjemy milé na to co z kdy jako do do čeho pánbůh na bez on na to by mohlo být velice přijde tak že to dva nepříjemné protože to užitečné je to velice nepřijel někdy. No a tak jsem metě vysvětlil. Že ti učedníci kdy převedení protože každá víra musí převedena z oblasti víry do oblasti poznání. A tento převod musel proběhlo velice rychle. A tak ony snažší je tele tomu jak se k němu dostali dostat poznávání veškeré síly své.. To znamená než že jsi kterou může upoutat na sebe ten aparát lidský ano. Jít z toho nejde vy neuděláte nikdy víc než ty učedníci páně když tam neti za za to. Kdy do třeba dělat ještě li tyto zázraky ale mýlí se jak suzuki tak všichni indové si myslí že ty zázraky že že to je v příklad za taková že toho o bolení zázraky jenom že to nějakým takovým ve přídavek nebo ano. To není žádný přídavek to se stalo protože tadyhle se muselo ukázat této veškerou čeho aby do tam tou cestou mít. A bych řekl tohleto dělá to obdobně mistrech indy když veškerou silou svou oděje svýho žáka ne a on si tento vnitřní cestou k bohu jo ale kdyby ten žák mu oponoval tak samozřejmě v je zrádcem a nemůže se dostat tam kam o ten vizte chce stát. Sice tak spojivé. Asi všecko dělám z může viz asi vedle že to vlažný není člověk jak se kalich písku nemá být vyložen z kůže božích a jak se praví dělat. V tom evangeliu nebo v denním tam vezměme ale jak se dostat z vlažnosti jak to napravit no nad to je jeden duši recept lidský život a v něm sobectví. myslím že ale nikdo není do míněny vlažný. Aby mu bylo jedno co se s ním děje. A aby prostě nechal po sobě šlapat nebo aby se sovu nechali dělat co by do chtěl tone. Každý je v celý když bude o jeho blaho o osobní přízemním blaho čili pro každého je tento život alan nejvíc proto z otce. Dokonalým prostředkem jak se z hor sobec to menuje tu hor prosta znalost pomocí svého sobec když si říkáme jak ten člověk sobecky li na tom svým aby to nebo na tom prokázal to co chce aby například mám prosadil svou hlavu ne. Panečku to je příklad. Který nám jasně říká že ten člověk není z tu den ani není li vlažný. Nýbrž v jeho vždycky a myslím že maří magdalena byla taková roka a ten lotr na při že taky ale bych se nad po tohoto jako tím zatím z se z toho zbavil tři mi pod semen hluboce podceňujeme smysl lidského života i těch událostí tak zvaných neutrálních. Nebo s z niž známe je nám svůj osobní cíl a nic jiného co zatím osobním cílem je. Jaký měli síly ti lékaři ty operovali při doví zachraň napřed života potom ruku žel. Byl to pravý cíl toho co dělali kázal se žene. Pravici vyložena by bylo zase století poprvně pod vlasti stoletích co my víme dokázaly proto si dokázali byl svým ani sv. Ale toho se nám celkem ve do chovalo. Aby dokázali že my jsme nositeli nějak o transformačního aparátu. Který vede do věčnosti ano. A jsem chtěl říkat z od těch i dech na to v tuto myslí že tedy když tito neotevře kilo svým. Že to je veliká chyba a v kdy kteří ji do tedy zračil ale to neni pravda protože to za povinné mnou věc ty lotosy tady jsou to lidské těmito co tady jsou. Jenomže tu transformační schopnost která přichází proto řeknu často prostorově zhora od boha a ono to taky takže co z toho co nazve do pro z o rané ale co to vedlejší ale ona v tom smyslu od boha jo tak to myslím že tuto svoji svatost oni se ty z toto si zavřené pro poušti kdy byly od jsem tak ne pro přísně jsou zavřené tak ta síla od boha klouže. Po nich směrem do muladhary ta to nejde. Protože páteř dal nejdeme a odtamtud se do věty potom lidské poznání napřed na tuto o tuto úroveň ne. Takže ona je vlastně nejjistější pořádně otevřít muadharu. Nic z mýho ale jedině důležité znamená ty pořádně které ten život z po od něho sví a nejenom za v než ve zase jsme si že. Takže indové měly si uvědomit že existuje třeba s s s s s s s cesta z hora v k v vede z jejich cesty zdola z tají z cesta z dole velice pro svou cestou ne záviděníhodná mnou. Neříkám že špatnou ale opravdu nezávidí hodnou protože to technika to se na technicky zvládnout. Je že jak ten in říkal mně. Tak technika dvaceti léta technika pod svět dělaná vynese. Při účasti při zaujatosti jen do mistře práce znamená se v tom krátí všecko když kristus byl pro tuhletu zkratku a proto on na a. Se chytil toho posledního veškerou silou svou aneb toho prvního slyšet pro každého směrodatnější a snažší. Protože jsem měl se o lidi věřící a museli je. To si zbavit víry ale musel tradici promění na zkušenost. Řídit se tradicí to par ekg a věděl. Že to nestačí vetřelce století věděl že to nestačí teprve se se časem o pro musí nastane své. Takovou samovolnou takovou ne. Duchovou me a tak dále a ona vlastně v těch svých spisech bojuje proti tradici mistrným způsobem jsem musel zabránit tomu aby se to nevědělo že to děláme dobře tomu se říci o co se s podat na nebi věci že se k teologové tomu rod neporozumí a taky že nerozuměli. A prostí lidé jsou schopni tomu rozumět jsou vnitřní podstatou a taky tomu porozuměli. Tady jsem z ruky ses řešení jak to mohl kázal v normálním kostele tvé typ cit a to bys by ji byl protože on věděl s kým tu čest vše nemá tu čest tam o do watts nebo se stýkat s jakým čem si nic z to si člověk tak se v ni předmět vědom z těch li ve spisku ještě vše. Toho co li do sebe od činnost svět mýtem prostí či prosti. Takže to je pořádku a my si můžeme jenom tomu dodat. Že pro vás kteří jste věřící a tato cesta kterou jsem přál šel nebo kterou tři učedníci není. To neznamená že by se se z ni neměli poučit naopak ale nesmíte si přát dělat třeba zázraky to by se ukryl z vrch li. Ježíš si neučil dělat zázrak naprosto ježíše že správně žít jednou jeden král jim zády jak jim zázrak vysvětlil jinak ne jaký ho vysvětlovat učedníci viděli od narození slepého a a říkali mistře čím je to že od narození slepý. Způsobil sytost sám nebo jeho rodiče zřejmě věřila převtělování ne li od narození slepý tak asi věřil na převtělování to je pochopitelné a rodiče ten láká karma po větších ne a říkala si to ani ta. Aby se ukázala sláva boží to znamená on tentokrát jim předvedl jak se ta sláva boží ukazuje dalo tři to nedělal ale tentokrát řekl tomu slepýmu. Tady ti dávám slijí du zamíchá mnou do země em plivl na zem udělal z toho od kašičku stal ti to kočku pomazal od oči a řekl mu se umýt do rybníka silové on se vrátil vidící. To je poučování skutkem čili on říkal vás těmi zázraky poučovat skutkem aby se také v tom životě musel poučovat skutkem též správný způsob života z skutek je zprávy protože to je mi že tady totiž jenom jedna důležitá věc v tom ekg hadovi že on řekla dílo boží je takového druhu že když bůh s. Volil duši tak byly jenom tou duší ničím jiným než tou duší a tak i způsob on miloval člověka aby byl člověk. Že v duši je dílem jeho dílo je v duši. A protože chodilo je láska tak láska boží přebývá lidské duše tak se to s tou budovali krásně ty tam detailně přes přečtete prostotu v tom neváhají ve sto přečíst jedinečná věc pro svou přitom vykládá ale ještě třeba o to jsem si detailněji protože ještě to nestačí on před jenom je nějaké předsudky zase jsem buddhistických. To nějak ke kristu je třeba jít jenom kristem ale nikoliv zkušeností zen buddhistů zase tradicí on toto li si tak tady se každá to pokročilé. Trošku třebas nebo moc jako se stalo třebas do zrodila vydělal takové nesmysly žena při o nic nemůže přiznat. Přijmout krát že pán bůh nestvořil člověka nýbrž že v něm působí že v něm tvoří a stvořili dílo říká minulosti jakoby které je tu to být a ustavičné ho te z ky. To znamená on musí přiznat začátek nabity teologové el v byl li uklidnění né. Ale ve co si říká pro co s tak tak u tak na prali jasně řečeno jsem se ocitla ve stavu před v. S před sil stvořením a v tom stavu před stvořením jsem nepoznávala boha že si mysleli víte. Ani jeho andělé ani jeho svaté nýbrž božství znamená posvěcení celého života božství posvěcení celého života neosobní takové všechno je posvěceno. A oni liška ještě zkoušela říkal byl tak ty nevěříš za na nevěřím ale je zajímavé že od doby milost bližního daleko více než před ti. Pytel páně tím že prošly zem posici duchem svatým tož zažila i tak ta braly nepřestaly se cítit s oděl nimy bytostmi od bližního od boha. A proto byly schopny miloval když jako sebe sama nikdo není z toho schopen vejít do překoná tento pocit oddělenosti. A celý ten smysl ježíšova učení v tom. Aby překonal člověk v sobě pocit oddělenosti a z u pali tam systém popsán který přitom při k. A v k v. Nese v kalech snažili na třebas roku co dosavad si zabil si poprvně. Veškerou silou se dostat tomu pánu bohu a tím stezka tedy let let. Protože nebudu lidem mně přišli lide říci že to nejde do toho složit nemohu to je to se u znalo to jsem vás jenom zkoušelo. To je totéž přesto svatý terezy ne šen tato al zažila od konce. Že totiž že když tam do toho všechnu silou žádnou neměla byla nemocná a byla před smrtí jinne. El tak když jim říkal jisty si terezko myslí že se to dalo všecko jako byste mi to říkali tak s tak si na omylu protože co tomu tak je prozradit jasem musel tam že sami ještě týden né. A takže jsem musel zkoušet jiným stylem a to jsem vám jsem z koš na všechny způsoby osobního zaujetí aby zjistili že to není to pravé a na že by byl proti tomu ale nebe jako spojení s bohem u p absolutně hle a tak je protože oni veškerou silou ti učedníci ba ani dělali zázraky to je novější dělal do tuší domu v ježíše krista ale nešlo ale o ježto přivlastňoval měla by tím doma jinak. Klam než jako svou vlastní silou když tohle na tom oko od koho chceme se šlo pořád bereme z rukou božích nadjá o to bude pro na život větší. A to vám umožnila bychom se oděli od jiných bytostí do výborný zem a od toho utržil naprosté nevědomosti taky sedmnáct dětech co jsem poznal svou vnitřní podstatu nesmrtelnou. Tak to se na postavila se všech stran obklopená absolute mohou. To bylo to mostu svítící ne ale svět prosící let atomu nad to se to ve obsáhlý ano tak to dopadlo to při tom prvním kroku a sedmnáctém pro jsem o to co do koho se zdál potom ale vel velice těžko páně. No ale když to nejde osobní vůli která ne představuje veškerou synu tat tak to ne silou boží která představuje veškerou sílu ano a ten to ježíš řekl. Veškerá síla boží se kterou celé lidstvo před ma mým příkladem seznámil ho jsou ve skutky mého života svůj příklad se mám dál. A ty pro to z po že máš jako to věci katolickou za sebou si nejvýš cení již toho do skutku jsem zemřel za lidstvo na kříži může dobře když to tak cení č. To hodnocení taky jaký nám znal velký význam proč tomu přikládá potom v k a nejenom důvěru ale jsi schopna se na to soustředit z ku. Nejsi lákán někam jinam tak u toho zůstat ale po se od jsem kříž. Od si za tebe znovu obětuju nam třebas byl po této přednášce došlo že toto je z příkazu božího v život který máme v bohu. Ale ne protože nám to se to přednášky na toto převod do toho ještě se ženit že to oběť božích. Že my si tady žijeme. A to tedy si myslíme že čím víc tady trpíme tak je to viz o byt na vše. Omyl doby božích. Janem by se mi to podaří to tak je vysvětlit jak se viz tělo ale myslím že prostor dost jako napověděl v těch ča stránka kterou si přečtli ještě byl velkou před to z toto dopovědět. F. Jako si v čan do dělo to již čas kdy do miluje manželku jemně měl si na měl tak dále tak řikám. Kdo se obětuje pro něco pro cokoliv to že jsem to který se obětuje. Když se neobětoval kdybych nebyl podstatou o vaší oběti tak vám ani napadne se obětovat. Tak tyto rasy. Jsem to pole poznání který se mi dostalo dokud pracovat proto že jsem vzdal svůj život co vám tady chybí tomuto poznání na. Veliké násilí které jsme porod jako násilí že totiž nikdo nic nedělal na mně řekl teď se zabiju. jsem ustoupil dobrovolně od svého života o tom že jsem se vzdal toho život co ho odevzdal ten život ven. Toto vám života vám to nám chybí všem no a je tedy chybělo byl to za následek okamžité spojení s tím životem božím v tomto světě. To o to pět měsíců čili to nebudu o pro za náhodné ne. V ježíš kristus je řek v v v v v v v kdo ztratí svůj život nalezne. Tak řekl tohleto vedle toho co se dělo na jeho skutky. Které z tohoto v komentáři ke skutku most ona v co to co nemůžeme mít od z rozum ale on na když někdo chtěl od pochovat svého otce řekl nech mrtví pochovávají mrtvé ty pojď za mnou ne. Všeho nechej pojď za mnou čili jestliže někdo. Chtěl pro ježíše krista následovat a a on mu zakázal komu když nařídil aby všeho nechal i to pochovávají i k k k k k k k k když starosti vizte řekl mi to stranou ve tak řekl. Všichni jste mrtvých do vět se za mnou je že jste mrtví může být něco ve vás živého ty vaše schopnosti duševní jsou živé ta vaše mysl ježíši vám ta vaše si dělají je živá. Ten doby je to vaše set sedě živé nic z toho není život všechno je mrtvo ale nechtějte abych jim z vás tady ježíš o z toho že je to praně vaše jsem se vaše mysl o vaše duše které jsou mrtvé protože jde o to sela jasně as snadno i na sobě bych to samo krás. Čili to všecko mrtvé no ale jak mohu potom jako mrtvý. Veškerou duší svou silou svou tohle se se svým něco milovat pána boha protože jen když jsem mrtvi tak nebudu milovat. Tady je nějakým z toho že nás není jich ježíš je bychom jako rád ježíše opravili takle si při s. E dostati svůj život tři v ale stejně ne aby by byl býval podle na s měl říct. Kdo ztratí tento nepravý život tej o že za život dostane míst atd to není pravý život. Začíná a končí tu není pravý život ten nalezne život praví který je nezačíná nekončí který je věčný. To byl mohl říci že ano měl by to byl říci ne nesměl to říci světových. Protože to by odporovalo jiným poučením ježíšovým. Zatím vám nechal malinko vůle že který to budu li ku řeknu chopit když ne tak při k jmen ale on to neřekl z toho důvodu to řeknu předběžně že nemohl porazit ten náš život. Jako my jiný neboj jako klamný nebo jako nepravý né. Nýbrž on věděl že někdo může s tady jenom ten život který považuje za pravý čeho se sklonil nad tím naším dojmem že toto je pravý život který vůdcem mám ne. Čili tomto nemoh říci jak on musel nechat nás přitom že toto je život praví ale přitom nám na jiné stránce svých komentářů řekl že jsme mrtví že čili mrtví být smrt tímto ani jako zřít v to není to ten bylo to ne k vůli ale jak to dohromady skloubit jak ten mrtvý člověk může tedy být živý me to von právě ukázal. Na těch svých učednících a na všech kteří za ním šli. Nemyslete si že ten dale kterému věnoval život v nebo ho uzdravil přestal tou chvíli živý. To byla se živá odpor i nadále to bylo vidět z toho že ten. Kde deset jsem malomocných byl jež těle domu aspoň šel poděkovat prošel málo ne ohledem nestal jeho učedníkem todle všeho poděkovat tak přede vůbec to ode kolo nemyslel si že ty učedník že o život stal se není ho o to byl založen stejném modla ještě v ani nikdo tu věčnosti neprojevoval protože to po že ode za něco člověk dělá dobře a v tom že to dělal dobře e zapomněli na to není to dobře udělal z ne to je pochopitelné dycky říkám. když ježíš za manželka se co tato na nepíše říkal daří sejde s. bude psát bude se daří špatně. Atakdále psala mám mám mám měla radost že se v ale vězte se přidal li dobře a tam protože dražší za jela by se předešel se do pravdo tato pravda ba bylo by dobře. O tak. Tak je to z lidským životem dokud to dobře daří zapomínáme že ustavičně všechno co v životě máme jako živého máme od boha a není tedy náš život nýbrž život boží čili my žijeme také pravým životem a to je teďka atomech vysvětlení protože život boží který je pravý a který žijeme který znát dělá živoucí. Ale není to život náš to co považuje za své to je mrtvola to není živého jak je protože považovat za své měkké tento naše na protože jeho starost naše starost se do tvé. Proto on nejvíc jako pronásledoval tu starostlivosti učedníků nic visel na dostal tolik o tuto starostlivost že to vidělo mrtvoly zastal do dělám mrtvoly. Že ta pěstovala v nich pocit oddělenosti toto je moje starost. No to se vzdalovali na mírem od toho že to všechno mají od pána boha a že bez něho by vůbec neboli vitální starost. Tak je ta. Ten sto viset máme vědu v tom že naše ne ale pro spočívá v tom že se máme hráti a že máme své starosti že jsme sví a že jsme sobečtí bez sobečtí sobeckost sama o sobě je výborná vlastnost a bez by se nebylo možno dostat se tou fází vývoji nebo sobectvím musí existovat kdy u učedníků páně. By byli nešli za svou osobní spásou soše vrchol sobectví vrchol nad tak by byli semen ve dali ve postoj byl pořád č.