Karel Makoň: 87-35A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Je ale učí vás z toho zaujatosti. Vy znáte zaujatost musím se zaujetí prosím oběd pro svou věc pro svůj život. A to sis přátele poklady na druhé straně dveří co dneska říkal ano o tom nevíte asi tam nastřádá a dost. Tak se to najednou provalí a ty deset otevřelo a bude tam by se stát před vámi vzorně jimi se do nás z výrok. jsem napřed v maličkostech poznával vůli boží jsem poznal se správné bez zásahu rozumu ale pak jsem se pustil konkrétně do třemi je. Která mně tak a na a byla před dostavit moje láska ne jediná předtím žádná potom žádná a jelikož to byla moje láska a tak jsem vám přestal by v této věci malicherný nýbrž jsem byl tou na tou zaujatostí sjednocen. jsem byl ochoten přestat se učit zatím z někoho tam jsem se při z něho prostora jsem byl ochoten se učit jenom v všemi třebas toho o na do ho drželo jsem o protože věděli že jakou tyto oslu protože bude páté předmět dobrých třemi víš není ti. A teď když se v tom vyhrotila tyto rodné lásky na tu lásku k jedinému tak to byl dokonalý případ správné přípravy nebo jezeře za jediným ale světským a co je u boha světského se u boha božího všechno jeho žena takže on měl napl. Tak tam chybělo jenom jedna věc že jsem se měl rád takovým způsobem jsem měla jenom všemi nese při tom je taky rád sebe to pro sedění nad použitých ano. Takže bylo u zapotřebí jenom by jiné jedno překonat tu lásku k sobě jsem chtěl být tím všemi k jane. A když jsem to za rok atd čtvrtě překonal tu chvíli ale ne za minutu nýbrž v tu chvíli tady byl jsem mnou bůh se svou podstatou nekonečnou ano. Čili bych mít cela jasně el co nám překáží jo co nám řeka a my se máme rády takovým lítosti mým způsobem ale když bychom třebas šli za tou cestou který se do sto svého no. No tak od otřela přes to co je při nás to my sebe vedeme jsem něco cele ne jsem ho pána boha ne takže jsem to máte raduje to mám znemožňuje abychom od toho boha milovali svého srdce ale jakmile se nepřestaneme milovat jako sebe tak jsem přestal se ve vyšším litoval že nebudu se mike na tom litovali to rok atd čistotě než jsem se přestal litovat nová jak jsem se přestali to od tam nebyla žádná překážka. To věčné tady pro každého z nás připraveno protože musím překážky odstraněny aby mohlo nás působit ano. Přede odstranil tady bylo tohleto ni zřejmě chybí ještě do něco dodat že jsem do těch sedmnácti let naprosto nevěřil boha. Co si nebo říkat něco o stavu božíma stavu lidským je tak bylo co velmi předstírat že jsem nemohl si říkat jsem na panoval vůbec nemyslet nějaké všemi jsem musel jenom na ty že pro tu všemi ano to je činí ho as toho sebou taky na sebe si si že se do božích čím jsem tak jak si znemožňoval zásah boží. Takže jen ne před let podklady které mým činům nějaké vznešené myšlení to tam nebylo to bylo přízemní touha sama tímto vynikl ho jako chemik ne. A být tím a. Přičemž stav přenese mi líbila pochopitelně byl taky za o věc ale stejnou měrou zájem o sebe no. No kterého jsem jako to velikáni jinó to bylo svou ten že prostě je snad si za pro na nebo z. Tak z toho po li ho tam ve do před v tom samozřejmě mi nic za nic z si to třebas ale to byla nemělo zbavovat to pole dosti be v tomto světě přímo nemůže. Protože jsem byl na čát této přednášky tento život jenom přikázání bohem. Proto si mohli ježíš kristus dovolit říci milovati budeš v ale neprosím dějem byste dovídal miloval ne o rovnou přikazuje při milovati budeš pána boha. vero způsobem to tam nemínil jestliže toto příkazem no tak je příkazem i všechno ostatní tak vám teďka tak viseli ten příklad jak vypadá konkrétně před to je velice důležité jestliže totiž že toto jsi všech neuvědomuje že život. Který jsem se zde na světě narodil že příkazem od boha tak to co teďka řekl řeknou bude vidět že to příkaz když jsem se na světech pozná najednou svou věčnou podstatu ani jsem po toužil ani jsem na ni věřil. Aniž jsem oni věděl pochopit se ti jsem nevěřil taky ale tak jsem dostal příkaz budeš žít pro toho boha a ten příklad nebyl vysloven žádným slovem. To byl skutek boží který přemohl nesmíte přemohl věd tak dokonale jsem nebyl schopen žít pro sebe. Ale ani v tom všem každý samo bez samozřejmě pro sebe žije protože jsem být jak se jim nemírně jen v přejít dáme o před tím nebo to všechno jen normální lidské ne ale jsem tam nebyl schopen ani jíst ani být ani spát ani se o tom jsou tím i se nebyl schopen najednou. A čím je toho na protože tady příkaz od boha který měl jasně bez neslo osoby temné jsem jediný hoden toho aby se svůj život okolo proč asi. Tak si ten příklad dneska myslet to byl tak jasný příkaz jsem se o kolik čeho od vých vjem netočil dnes oko pána boha. To se mohlo ve životě stát cokoliv a jsem se přestal o koně otročit. Tak dejme tomu jsem si myslel po osmi mu když jsem toto zjevení měl dotud zjevení člověk měl o osmi nešel z si zjistil jakým způsobem mám reprodukovat znovu obnovit s toto spojení které jsem nabyl život na sto do od roku hodí a dovede jsem se o duchovní cvičení mám lidským který jsem pole a je proto jako děl v transu do to nebylo cosa vše se říkalo. Ale že jsem na si myslel že to je jediný proste kterými k němu přivede. Hle li pomocí něhož budu s ním v něm a jemu budu patří dokonaleji než při cítí od něho oddělen. Že jo strašně zle. Tím oni jsem se cítil rodinou oděn při se vůbec nebo stole zlého se mi to dělo zlem jsem pro něho byl pro vzal nebránilo svět. A tak protože jsem tohleto takle pociťoval tak jsem nemohl například myslet na něco jiného než na ni. Takže když jsem za několik neděle nebo možná že vím neví přišel ten byl. Jesi který mně dal požehnáním na tuto cestu. Protože říkal tomu si k němu přít tak si z něho vyšel a to vzali do spojit se pochopitelně. A první co ode mně přišel bylo nemohu hřešit mně to nejde. Proč veliteli svojí systém. On říkal protože oni konec vyšel řekněte je to možné si říkali jestliže je přítomen v tu pán pokladů majetku v k o tom nemůže zloději u je pod před očima krás jsem si vědom toho že on je se mnou a proto ji nezlobil v proto hledaný špatného žádnou nectností a tak dále. O vydalo byl to co jsem předěl toť tím že ti chodí ke mně dalších pověděla budeme to na činného tak. Hrát jako se zpovídat takže jsem opětně přišel bez vší choval kopyt že sem říkal. Protože mého mu od nemohou o co o oběť dával absolutorium protože z toho co to hlavu či světu aby to ji viděli že po vědění. No a tak tohleto je př. po oželit li mu za příkaz kdy to nebylo přikázáno slovně. Ne ani náš že život když sestoupil na do tohoto těla nebyl slovně přikázal nikdo si to neřekla ani slovo aby jsem člověkem a tady nikdo řekla ani slovo aby jsem člověkem spojeným s bohem na ni nestranně slovu ale bylo to nepřičinil vědomě ničím ničím vědomí ale byl to tak mocný příklad ze se proti němu nedokázal provinit jo nedostal. Ale byl než jak vidíte to trošičku drží ne. O to potom v duši co na jinou úroveň samozřejmě že toto světlo které svítilo v od to bylo moji věčný pro toto jste jenom o to co je to pro do dál kdežto v době se v nás chtít ho roku jsem byl obklopen veškerou k mou mu na sto otevře zase ten anděl jménem matka moje z tohoto potravy přítomném zemřel a nebyl přitom na to by byl zemřel na se stydět. Když se nestarejte o to jsi byl na k na měla stal se o to vám bude přidáno v lidském mám přidat k a tak jsem v době v ze v z doby. Je čem nad se že nenechala upadlo do tak hrubé nebo hluboké extaze abych to úplně ztratil. Z na jsem mnou přát slovo na mně kontrolovala. Při modlitbě nám o sto vše modlitby stalo se upadl extaze tak se občas na tak dlouho město od starat ne. To bylo výborné nám zase vracelo toto život jak při těch lékaři při cesy a teď si ale vzpomeňte na jednu věc co jsem vám těla. Protože téhož prostředku výchovného nebo pomocného jak či kterým byla moje matka potom najednou úplně opačně použije. Protože se situace změnila u toho poučovaného nebo vedeného. A ten prostředek musí fungovat jinak anebo vůbec ne nefungovaly ale on fungovalo před jinak. Tak dejme tomu. Č nad před vstupem do potřeba jsem věděl že nečeká veliké neštěstí že to bude hraničí se s životem a smrtí a že když matka nebudem z ráda radši než boha či o ten život přejdu přijdu to jsem věděl. A řekl se mi to ona plakala. Ale řekl jsem že se nevzdá tak as tom neštěstí které čeká bídu mrtvých jo. Tak si myslím žen než do o tom nikdy nemluvili to co jsem před koncentrákem neviděl a to jsem tak byla ramen se vrátil na přidaným dalším způsobem ne tak jsem mateřským nýbrž tím čím. A. Tahleta matka prostě hrát tady úlohu pomocníka na cestě poznání. Kdežto předtím hrála pomocí úlohu pomocníka na cestě existenční. Udržovala moji existenci. V než udržela moji existenci tak aby dále mohla udržet musela tomu přidat nějaké poznání. A. A tohleto je důležité vědět žen poznání pokulhává za tou existencí zatímco svou schopností žít v tomto životě tomu se na zabrání ale toto pokulhává jenom dobrými v pořádku protože tím říkají když proporce které živá při dají člověka do trp peněz těžkostí a ty jsou tou protiváhu ve relativním slu po je tomu relativnímu dobru a v ale je obojího za potřebě viz že do sto. Na od ne. V podívej se tady je otázka. Ten stav který jsem tady líčila do tady máte popsán v považuješ za vznešenější než se stal vteřiny čím máš. Nebo za méněcenný tento ztracení máš. Upozorňován že jen kolísání na duchovní cestě zákonité že není možno lineárně stoupal. Nýbrž tak je nutné miláně klesal ale když se tomu správně rozumět a potom ta správně tak to je prát takhle to jak se člověku daří anebo jak se cítí nebe se jsem si jak jsem z od stavu hodnotí. Ale to celkem vedlejších smysl jenom vedlejší ne že by to o nesmyslné ale vedlejších smysl. Ležíte budeš tiší je toto je. A my číši také z tedy jak toho jak na to nahlížet podívejte se. Ale tak když třebas jsem koncentráku potřeboval z boží síly žít z boží síly jednat z boží síly milovat či zažívat celou sat čit ananda že všechno indický tak sedmý zažíval. Ještě jsem po koncentráku nepotřeboval k záchraně života. Tolik síly ze strany boží. Aby jednou musel držet ruku věk jsem byl jsem tolik pro mi že o na mně ne tu nosem nechodili vědělo. Na tak tento dar odpadl. Protože ty dary jsou tady proto aby se z toho měl nějakou člověka dost než jaké privilegium ne na provedení viset. Ale proto aby mohl vykonat úkolu který v daném okamžiku vykonat žena měl úkoly jiný než jsou volený že ano a ten úkol ale zdaleka i po stránce poznání nebyl tak náročný jako je tento který mámení ale byla hlad daleko náročnější na úrovni kriste když tedy to jsem dal do srovnávat jsem musel dokazovat. Svým činem těm svým přátelům který tam žili v že bůh se stará komu existenci ta stará způsobem o kterou ve který by se o nemohl postarat. A proto jsem se nemusel o tu byste si vůbec starat kdežto vy se vším vstali vrcholně stali pobytem mě. Kdy stranění ano to je to samozřejmě o tom říkal když jsem když toto mu vedlo pro nic jiného. To ten o jista byl nepřirozeným pokud nepochopili že to s síla boží která držíte existenci jsem nejméně stokrát šel před namířenou protože to nikdo bylo visel na tak viděli že to nejsem který to přežil a při domě viděly voni viděli a ten esesman který měl namířenou na neviděl ne to jsem měl protekci to bylo nemožné protože jsem si my se neměly nic jako oni neměli nic. Svými nemohli setkat nesmí setkat. Tak tomu pravice z věnoval jsem musel dokázat než či syny množstvím zázraků zázraků. Že je tady on bůh který udržuje naši existenci do takové míry jak si to přeje jo. Atalyto přál v do daleko za tiší mírně než při těch ostatních. A tak se potom jenom tady jak je to možné proč kostel odpor byl přerušen. Protože jsem měl nějaký úkol ty mně budou moli se říkat si jak si mohl dovolit říkat že mám nějaký dvou z boha to je to na velice lidské dokonce na kočka mě. Ale one to zaviněno tím třebas velice překonat tím v že ne pociťuju že nemám pocit oddělenosti. Takže dokud jsem velel věděl jenom osobě jsem v tom koncentráku kde jsem tak jenom o sebe o svůj živůtek a to tak jsem nepociťoval úkol a nevěděl jsem o něm ale jakmile jsem ztratil svůj život. Tak jsem nabyl život který není oddělen od života božího je věčný. A v tom je obsažen taky úkol. Neboť jestliže pán bůh stvořil tento se od tvoří tento svět tak je to kol a tak každý tvor v něm úkol nemusí to by člověk jenom nýbrž kámen rostlina zvíře svůj úkol a v ale není oděno úkol jiných tvorů jiných bytostí ano není to od. A musí si svůj úkol vykonávat metu velkou čest že jsme lidmi a tedy máme úkol v tom vůči z veškeré mu celému vesmíru a ne tak mužský že si nějak způsobem symbiózy pěstujeme jsou horu nějaku se při okolí. Nýbrž že to není boha asi bylo vzala nýbrž to je po stoly na čele průvodu který do věčnosti jako takoví se musíme chovat vše toto mně bylo jasné že jako. Člověk jako takový ne člověk takový tento úkol vše jiný tvor v to nemá žádné z víře tento úkol nemá žádný tvou patrně ne sto cely vesmírovém daleko široko žádný takový tvor není li tento úkol měl že člověk si o jednou uvědomí tuto spojitost s vesmírovým dění. Pak je tu po vědní nejenom bohu ale jeho skutků ve vesmíru on nedovrší zároveň s bohem to neni jenom záležitost se na tu podílu blažeností nýbrž nesením kříže. Takže první co jsem zažil potom sedmnáctém roce bylo že se zažíval spojitost vesmírem dcerou byl svět a. A tím že jsem zažil tu spojitost tak se musel přijít na dno spojitost že ten bůh. A tak jsem potom zažíval tu existenci boží na tom du této spojitosti tak tím jsem s samosebou ztrácel dojem že sám existuju. Tady jsem se daleko širší jak z širším jsem sice v snadno ztratí tak indy byla by sice protože ona je podstatou toho nepravého života tak jídlem s letem. Nepraví život no. To miloval že takové neomalené myšlenky jako třebas v kdy ten člověk dostal ten příkaz nebo v tom nebude to umu děl spíš než příkaz tato jsou hrozně neomalené myšlenky. A protože zapomínáte úmyslně na jednu věc že člověk dvojí podstatu a jedu nezrozenou ale do zrozeno a tanec zrozená taje ta pravá jeho podstata a klade zrozená existuje věčně znamená nezačla že to příbytek u boha který jsme opustili a do toho příbytku se máme vrátit je to u děl. No a je to věčný úkol a jestliže my promarňujeme v tomto světě všecko tak je to příležitost abychom tím že všechno promarňujeme si s to na otcovský dům i ten bychom si nevzpomněli vůbec st kdybychom nepromarní protože dokud máme v z čeho žít tak proti mu si s po být. Že ve odděleni odděleny jak oddělen. Ale je si ten marnotratný syn vzpomíná na co z klidu k konec oddělenosti začátek neoddělenosti tedy tak to zase proces ne. Prosimvás berte to tak je to říkám ne nějak symbolicky jenom skutečnost že příliš všechno není tak jednorázové nýbrž je to proces který se jo takže jako v dorostli tím že jsem ze zrodili do absolutního pocitu oddělenosti to jste dorostli v tak teď se dorůstáte během života do pocitu spojení. Všeho se vším. A můžete nabýt úkol spojovací nebo na úroveň tohoto spojení nám do mýlit jak to poznává. Čili po žil ve do největších milosrdenství boží že se všichni hru křtí. A protože málo toho poznáváme li vězte mi to kdybych měl být upřímný ne tak bych řekl že nic říci nepřevede co nejvíc tou př. Protože to co poznávám je absolutně zavazující. Kdežto to co si myslím že poznávám pomyslí mrtvou pro ni do od bytí. tím i svatý ku v nemusíš nebo matematicky myslet. Nic se nebe pro jiné než když ale do věci poznává v musím tím žít. Z ve za o z víc a tady si tady že to nové říkal on tady provádt slova protože tento a nemám vztek protože tam taky měl tam musel dávat ale je vždycky z věčnosti ukazuje na tu ty jsi kterou člověk musí být i při tomto vývoji nějaký sokrates se ve svém mládí že protože ten to jak to dělat. Aby žil správně je přitom chodil bytí vítězi nějaké viděného nabyli majetek a na co se k ho aby se dobře o ženě nebo dali otáže aby jednal správně. A ta deska když že mu řekl jenom tři slova poznej sám sebe k tomu stačilo k tomu aby se celý život snažil sebepoznávání. A to dospělo tak daleko že v tom dospělém věku již toto poznával to je to takle. Ten dají ony ho ten vnitřní ras. Uvědom zakazoval co nemá dělat ne přikazoval co dělat podával absolutní svobodu o že to něco zakáže nad to může dělat jo cokoli může dělat všude zakáže to dělat jo. A jakmile mu zakáže prodělat tak to nesmí udělat že podívej daného jsi ty když do třebas měl možnost protože prý kazil mládež v těch atenách od od z atd jsem pryč kdy do exilu anebo vypít jed. On se neptal dají od co mu poradí nikdy jsem na něj vidí to je to není v tom se o správném sebepoznání obsaženo pád. Tak vůbec ani na otázka není. Beztak si že do tak bez tak jak se třeba se teď beztak dověděl se dvaceti beztak se dověděl nestal se tam otázku žádným podělo je na pána boha nikdy tam jsem na něj nevěřil a tady jsem si myslel že tu ani ty jsem to dělal vše to věděl jsem se vzato života ale. Ne dotazem a co potom nebo k a to by to všechno pokazil a v čele že by to po konce ale protože pokora to po do za zen tu otázku nekladl. To je pořádku a ten také se neptal sokrates pod o ten na jeho myla nezakázal ne být ten je přebudovat svůj život s ne o to co jsem nezačla a stal by jej je tak mu ho vypil a byla to jeho smrt ne že byl toužil po smrti. Ale byly disciplinovaný tomu se říká disciplína. Je tu disciplinu ode to poznání které mám k cele. Jaký překročil maličkostech tak do toho hrozně trpí s při tom byl tak in který mění že v bylo možno mu dovolit aby si dělal co chce. Jen větších případech do maličkostí jdoucích nesměl dělat. To co mu ten dají mon jenom zakázal. Jsem říkal další řekli případ že dnes klid visí kde se měl setkat se při vyvozoval vzali ženo tu nešel pravil co tam čeká našel toužící pro žáci se ještě řeči proč tam nechce jít k ten on je mi to zakázal tak jak sami du. O přitom uličkou aby z vázáni prasaty žen no kdyžtak bych v a v prostě byl ve od boha není však vůle pochopitelně a on si nevymyslel o to mater z mu v jednat pro toho abychom se k nim dokonale v u skok z po spokojeni vyžíval li v nýbrž abychom pomocí něho přešlo od od z od je v znamenal do vnímání boha a všechno co s tím jsou vyšší do milování boha mám. A tak dál existence z boha to všechno souvisí s touto masy jsme dvě. Ale ho musím odněkud krmit. A mocemi dlouhou dobu bude připravovat přes stravy kterou podávám ho o to při z může za jeho tomu se zabránit. Tam totiž něco ode automaticky když třebas vidím ji mám o to od dycky pracují v střeva všechno samo o to mat vždycky jde tak to je přímo z boha. To je nezve vůle dáno pokud mu tuto svítí vůli do toho co na to dycky chybné. On když by se na tedy ne tak to stavy do člověka vzhled chvíli dělal třeba na to že se musím jste od pána hodlá do se to co si jste přirozenosti lidské je to co vás schopnost také neví tají věčnosti je. Že a sám zase nazpátek do tebe bych věcí věčnosti jo to je taková houpačka nic víc čili ne hle na to jako dvě kategorie. Nýbrž nají jednou před ji mající do druhé a druhé před bývají si do trní. Kdyby ten k o tom mat jen o dvě byly jenom kořistí k jen její ale byl byl jenom tím kořistí všem jak se dělá o někdy říká protože by to u bitvy za viklat. Ale tak by samo se bylo protože každý zemřel ten kdo v sobě probudilo toho snu v něco spojí se s bohem no tak kou umřel by toto je mi jasno. Ale když on andělé stráž vy jako se měla tu matku ne tak se o nepodaří umřít když ty osvícené lékaře nepodaří se mu musí umřít protože nejsme vedenou bytostí a v tom dualismu tam bůh je relativní dobro je relativní zlo a z něho vám míru relativního zla do míře lety měl dobrat tak abychom mohli všechno bylo o skloubit ani dál. To je prosím. Jednoduše ovšem co do toho naší určitým dávat trávy na to svou osobní vůli aby z tomu dovolit takže po utrpení cestu věk tím více čím více nesouladu do tohoto vnese. No a o z tomuto daří jedním jen duším principem mít starost. A proto ježíš si vzal zíval svým učedníkovi jedině starostlivost tělo strach starostlivost a myslím že jím žádnými ježíš nevyčítal na měl jsem tu šesti toto tam vidět že kázáních. Ale starostlivost proč protože kdy toto je o všechno postaráno u boha a od boha. Na to tam přirovnává se však s rostliny přát tuš tomu na říkáte jsou mu vize si šaty nádherným neobstál mezitím boháč léty obyčeje rostliny budete polní květiny na poli dáno na obstát a tak mi vy máte všechno co se staráte. Kdyby se to takhle vzalo doslova ale nevzali si ostatní ježíšovu život se všemi přídavky k tomu se všemi podotknutím li upozorněním mění my a skutky ježíšovými dohromady let tak byste přišli na to že s máte odevzdat vůli boží jako třebas od toho radil molinos jeho doví květy z mus a to je nesprávné. I nesmíte si myslet že se to oddělit od druhého. Dnes nesměřuje se se s tím že toto řekl je to pravda ale za pravé širší povahy a on řekl jakým mocí jiných věcí a taky udělal mocí věcí ale nejtragičtějším na tom je. Že myslím nevšímáme pro sebe jeho příkladu tolik jako jeho slov. A tato nerovnováha se nám velice ctí to mi vztekat poznal že toho toho v ta věci křesťanské špatné. A že existuje něco jako ni boží ve kterém je všechno od od tvořeno a ti nemají nic po že o to z lidským zisky na mně si tedy časem. Čili jestliže on třebas mluví o tom když se zalíbilo tomu otci v tom synovi. To se nestalo v čase říká sto mimolidských čas a kdy ho zrodil nesmyslná otázka z onoho rodí ten si z něho pořád vyplývá zase nebo splývá vzal čili ježíš je ježíš kristus je nezrozený. A to říká abyste na tom za mate o ten ježíš kristus taky jste vnitřně nezrození taky máte kor taky kromě zrozené podstaty jo přirozenosti máte nezrozenou podstatu a tou z svět rovni s jednorozeným synem božím byste jednorozeným syny božím není výtečně narozeného syna božího v z toho co chce co. Ale on tad. On to musel takhle říct za to co tedy hodně odvažoval kdy byl řekl ještě víc tak samosebou okamžitě jsem nastávající no ale on to řekl ne tak jasně jako co říkám všeho musel klíč kterou mu tam by z této ta. Ale on to řekl dost zastřeně proto se musel kryly před těmi ho jo. A jimi se suzuki jak to mohlo říkat před obyčejným přes tam ten který neměl ani to logickou odkud tu ani neuměla a byl velice prostý proti teolog kovy. Jak to mohl pochopí jisto mohu odváděl tam toto říkat nato řekl protože dobře věděl že si člověk je schopen většího pochopení než ten učen jak se ježíš kristus jdou z toho co je protože si s do věci svěřil prosťáčků oné že k všem tom co světa ano. Říkal jsem se s pravým poznáním příkaz také síla k realizaci toho poznání se tedy bát dva poznání protože. Toho poznání se po jimi jako z jako lidské kdykoliv lidské chce především žít pro sebe a ne pro pána boha proto se bojí. A protože ty učedníci pány ve chtěli žít přes sebe při za spásou osobní ne do proč jsem pro vody sobectví. O tak než třebas lepší než tím přední si protože mně jde o to abych si to pro sebe že lil pro sebe do pro svůj život tak hosta prosimvás možná že přeháním ten strach o záleželo ani u nevidíte taky možné ale prosimvás berte to jak to říkám to je to říkám tato z du. To je pro vás užitečnější tato než si smím dovolit letu strávit cestě ano ten byl někdo do hlavy řešil nečekal. Jak ten ba od tělo o bytost s tady je si to by štětec víc z stránek potom budu překlad doslova nebudu nic měnit ani slovíčko nebo měnit ale přeložím toho kdy by způsobem srozumitelnějším nešel on to řekl to k němu se proč minout aby se s tímto tak to on řekla jak jak by v tom byl býval řekli by nebyly z ani teologové chodili ne a vy protože on měl to štěstí že měl tak vysoké postavení svět li která jsem papeže. Vím že si nemodlil dovolit jenom tak upálen beze všeho to nemohl. On se vinili papež novém na tak do kdo potom máme ochraně co rad na přítel dvou pojmy jen duším k prostým způsobem na ta síla která se s poznáním dostavuje. Tam konkrétní povahu. Aspoň začátku měla velice konkrétní povahu čím dál tím obecnější povahu na začátku jako krevní povahu jsem věděl. K čemu vede k a protože vedla ohromnou silou tak bylo řek bych mně z nemožné přejít se přít nebojí použít jinak nebylo možné ale čím dál člověk kde tím vel jemu otevřena větší míra svobody. A on může ve se proti postavit když viztež jidáše krise prostor proč ježíš to je budete vědět to bude že tedy náš to nemyslel špatně. Ten jenom toho od boží z síly použil za podle poznávání rozumem a podle jiné formule. Protože rozumem poznávat toto by se do rozdat chudým a a z této mi ty na znovu konala o ježíše krista v na to o rozumové poznání správné etické dělo rozdat chudým mně byl říkal z s ve to kam chtěl podat vám o tak bych to moh odsoudit to neřekl o tom myslel takle on byl nejpozdější ve všech učedníků jenomže hlava tomu tak bál se sloužila život častý podlehl. Protože no ano ale tady ty byl na povrchu v ta je příliš na povrchu nebyl si víte si že to tak tady je tyto věci kterého vykládám opravdu se dostane do oblastí kde je pravdou něco jiného na čáku cesty vykladám to jako pro znovuzrozené lidi a není to pravda ten měl vyzpy. Kdo může si že sobě živá něco na dávám je svatý na el ve své epištole říká znovuzrozený nehřeší a svatý že pavel říká miluj a dělej co chceš bylo to bude v znovuzrozen měli ty si mohli tudleto dovolit říct ale když do z vás řekne když něco chápu jako pokušení tak z mimo. Podlehnout abych neporušil to co v tom podobenství to dnech teprve vel růst do žení s tou pšenicí naprosto ne protože tohleto mluvil o klíčící jím věc ve vnitřním životě a ne o dospělém životě při dospělém životě duchovně dospělém. Mluví nikoliv o klíčící jím. Nýbrž o ho dospělém relativním dobru a relativním zlu když tito podobenství o posledním soudu kde odděluje. Zlé ne my si vraty zlé od relativně dobrého mám k absolutně dobrý tam nikdo nebyl přitom z s z s tam lid ty jsou za ní. A tam potom se zavrhuje toho toho toho po jeho to s tou svou záleží ne v neposlední jsou od rozumíte si ve jsi ne na prosti řečí ježíš kristus. Nakonec je třeba toto udělat ale co před tím když my taky žijeme ne se před tím ale nějakým způsobem se pokoušeni. Neberete budete do si na nebe se to podobenství o posledním soudu jak o souzení celého lidstva a to mu nikde dojde protože ten poslední jsou od přichází jednak etapovitě ale tak u každého člověka zvlášť. Aby si myslíme že to sou v čase a prostoru vůbec ne jakmile se jednou souzeni tak jsem v tom koncentráku tak musíte splnit jednu podmínku k ovšem nedobrovolně že se musí se vzdát svého života. Jak nese vzdáte svého života že poctivě vzdáte se o život to musíme s potopou svou poctivě. Ale tak způsobuje tvé že všechno co je v dualismu a protože. Čas a prostora jeho na to utrpení je na dost od padnout. Přestanou mít smysl vůbec ano takže se potom teprve potom to nemá smysl začátku protože ten koukol smysl tak se musí nechat růst ale. Asi vám vás padá na vám asi že si že se do daleko by se z toho co na ti toho plevelem a že tedy ten plevel nebude by ho byl tu přední cit. Vy musíte tyto věci pokud nejsou znovuzrození a pokud tu pokušení védy jsou brát také s rozumem rozum je taky od pána boha a to není něco satan s kým jeho. No o vám neradí někdo zhora tak si musíte dát poradit rozum mate říká pokušení povolával při správné je v st. Ano a. Totiž že na to máme v životě ježíše krista než čím se v příklady. A kdybychom se neřídili jenom podobenstvími jako že to nesprávné to je om pouhý komentář k jeho životu tam do si v takovém maličkostí je ti mám pokušení podléhat nebo ne věděli rady ovšem zase podlehnout tomu způsobu že ctnosti jsou u jediným prostředkem kterým se mohu po přiblížit to taky nitra tak to přeháněl svatá terezie z avily. To bych se do s tím pořád jsem se s si nemusel výtek dělají budu chtít nebo chválit. Protože ona se o to říká takto dostane pořádně na vráceno panečku. Tak se protože ona dobře že by to nestane obstát před protože vhodné pořád o nějaký klášter po je. Ale pro běžný život je to absolutně nevhodné tam se musí nechat ten koukol růst a jestliže ho nenechám růst a ještě ho potřebuju ve svém životě po po moři svoje malé a takovým způsobem že on nevládnou. A to nemusí být to po boření budete i tak velké že mně bude honit po všech koncích světa ta přijato pátera vod možná by byl sám do vane rotondo zemřel roku co do se nás šedesát o sum tedy novodobý svatý ještě listě jsem ale bude. Ale ten byl pojednat jak sítem to okolo kláštera aby pokouší sám takže. Ty stopy na tom faktickém zápase tady byly proto byl žák oni se s to co tam ven a to jeho jáčko. Protože on neměl smyslné nějaké touhy neměl pokušení nějaké smyslné let ale měl z vím se ale jako každý z nás ho máme se věřilo kou stalo oni toho dne a bez toho že jsem nemohl být živ vůbec nemůžeme ji dobýt čili ale kdyby to byl zabil no tak z zabil sám sebe. On ses musel nějak utkat aby pořádal ano svatý tato jim to dělat viset o satanáše nechal orat pokrok pak nechal ho orat a to nepořádku nechtělo orat. Zvíře potřebuje se nejenom krmit amiru krmí jme ale taky to se zaměstnávat. Jak je to jak to teď dělá. Na tom v tom podoben si byl vědom o tom ku koukolu to není obsaženo ale v jiných že je to přes za dobře. Totiž jsem musí pokud možno je to pokud je nejenom možno to zvíře zapřahá do činnosti minimálně neutrální a maximálně dobročinné což tedy jde k. Takže člověk ve zaměstnání zahálející nemít veliký utrpení protože si zvířetem proto že do nehonit. Člověk na mně snadný vrcholně za nestranný a než je vykonávati svoji povinnost ten ani zdaleka leven tolik pokušení jako teče zahálející. Proto říkají katoličtí správně před tím tak ti shodu že zahálka je matka z bez dosti všech hřích. Ostatních prosíme něco jiného ale závad ka boha vrátka ne čili. Ano to katary své vystihla správně mimochodem okaté světa věci devadesát procent správně ale deset pro jsem tak nesprávných protože všechno bylo třeba stvořeno naše tím že se museli rozejít s vědou a to nemusely dělat lidmi tu zkušenost byly bývaly udrželi ano než oni.