Karel Makoň: 87-36A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Zrovna boží vůli svou si lidské vůle její úkoly přesně znám a to bych nemohl vůbec vědět jakožto nejde ani jeden mystik byl s. Z středověký nebo křesťanským a ani to nevědí ještě ani dnešní indové po pěti tisíci letech tak chce protože jim z ne chyběla tato zkušenost se do které přivedly ti k asi. Ten je s těmi nesmírně řečem za za celé lidstvo se mi že před protože se to nestane nic. Tudleto. jsme tak daleko že takle neodporujeme při vědomí a asketou nebude tyto následky jenom v tom nebude mít ten takže bych že to předvedl detailněji. Jestliže ten člověk malý vyšel z operace ale nevnímal tento svět jako jsou u stavu od sebe oddělených záležitostí. Nýbrž jako celek tak asi jak to vnímá bůh celistvě on své tvorstvo vidí am blok celé a ne podle toho jaké tomu tvorstvu dáváme pojmenování anebo v jakém tvaru to vidíme tone. On zřejmě shora to vidí daleko dokonaleji jenomže když to lékaři na mně spatřili takto nepovažuje za dokonalé nýbrž do považovali za u smrt z ujít cítí. Za ničící člověka a vysvětlit když jsem vyšel z první operace dít a tak to mělo být bolestivé žádal jsem se dostal. To jsem se dostal do k tomu bolesti ktrou jsem překonal byl dobrat se za přílišná tak jsem i nesnesl tak jsem se o odpoutal ne a jsem se cítil v k se volního to jsem se cítil v jeho perou protože to se přestal tvá co se pěstoval skal česky řečeno ale když se přesto toto se tak jsem nekřičel nýbrž jako by mně měl by byli neoperovali na se ke všemu choval netečně. Ve se choval jako člověk který není z tohoto světa to znamená když je lékaři řekli prosím že v této ta paní jsem nepoznal matku v s v tom díval ti ve ve smyslu ale jsem nepoznal tu matku kdo jsme my nic z jsem neplakal. Bázní jako předtím že do se operovat aby bych byl si uvědomil toto jsou že připravili jak jsem se domníval o život. Tak by byl by by přišlo křičel by chodě neseme křičet a. Ta oni řekli matko v s tímto dítětem v tomto stavu tam jsem po druhé nechoďte protože to nebude jisto nebude být to nebude spát to umře krátkosti. My ho buď do pravíte nazpátek do tohoto světa aby do poznávalo jako svůj svět v anebo tam ne do pravíte vých. A pak znám s ním sem nechoďte když bude ještě naživu protože musí zemřít. Není to naše vina by se předali riziko v je kdy silám byste pole sela prohlášení že ten si to přejete operaci jsme si nepřáli je to ještě je to putovat ruku dobyto pro do pro o šla stejně v tak měl světě a pro tuhletu jako tento lidský lékař not a to byste si dám dokud za chráněno tak se se všechny následky jo. To mám maminka řekla a jak to mám na oči aby země poznávala matku. A tady je že řekl ten lékař jednu moudrou větu za kterou ho obživu dvou a tím se celá ta věci jednou větou dostal do správných kolejí a on řekl na učte ho hrát a to dítě naučte je rád. A když jsem jenom přijete hrát let tak nezůstane naživu tak p. Na je to třebas nové pračky šaty staré ses po mi dále dejte mu do ruky hračky jeho jak cestovat školu krajina při tom to čte nějakým sousto do si by nevědělo při se že jiné a tak berou si který z atak ona je i po za sebe jako matku o na mně nebo nebo do třídní naučila tento svět poznal jako můj svět to je to s ten ten sobecký postoj člověka že tento svět její jeho si jako světem takle rychle stojíte. Takhle bych se naše smysly smyslové vnímání na zprostředkují tento svět jako náš ačkoliv je to pravda velice omezená protože ten je do míry náš te že jako je nám propůjčen na přechodnou dobu pomocí smyslového vnímání a rozumového zpracování a po je zase pro nás není naším jo. A let takže. Když mamince sto podařilo za čtrnáct v přišla na měla při člověk svým stavem tím el zastřena nebo tak nějak přišla el tak jak jsem vstoupil do operační síně nebo do toho před polí a a z operace a tak. V zas začal vykřikovat nebylo toho nedostalo nechtěl jsem doktora a z tápal jsem se k mámě chtěl jsem najít záštitu u mámy a matka řekla když rada uchránila ale tím bych se zničila bych z kdyby si přišel o život že ty lékaři než ti zabit bytě chtějí ale to bylo marné vykládat umí děti bolet týmové ti zkrátka a. A jsem křičel a oni řekli je to výborné když to takle do po proč za tak je to dítě možná vyléčí né. Přivázali operovali a podobně tak jsem za vědom a to se o oko čtu hláska čili jsem psí skal stereotyp který z vás nikdo nezíská by získáte stereotyp ranní ho vstupu do svého života. Kdežto jsem získal stereotyp v v v to zkrátka opakovalo po od atd si nevstupuje do svého světa. Nýbrž do světa jako takové ho nějaké skutečnosti která není moje která vyplývá z vědomí. Kdyby to vědomí nebylo tak taky toto vnímat nebudu ale není to moje. Můj svět to není moje matka to za nimi do to si to nejsou nic nadto si není moje on se po za všechny peníze to je ta zkušenost. Ale to není všecko to začátek věcí i jsem nejenom se dokázal dostat do toho svého ale oni způsobili mu. Že to vyprazdňování když se stalo stereotypem se dostavovalo vždycky v mém životě i po operacích když jsem poznal situaci jako takovou jo. Nebo jako podobnou operaci že tam nebylo by nutí že tam jsem nemohl těm lékařů o nic jo. A nebylo to jsi nebyla v do situace stali byla když usilovala se o život nebo dal mně obrat o život nýbrž těmi obrat jenom o moji osobní vůli a teď se od toho u toho základního. Když jsem se osobní vůlí s propojil do toužit po něčem asi ještě jsem že to nelze provést taktem stereotyp se dostavil samovolně a odvedl od osobní vůle jsem to přestal chtít provést. Se muselo toho od toho tak bylo dokonale k o odpoutal že jsem vůbec nevěděl jsem to chtěl. Jak jsem toto nevěděl. Ta se o četl oči zase v čistém vědomí a postupně se jsem byl dítě které se na to propojovat s peklem ve své vůli sela od osobní kdežto propojit litoval šlo se vztekem dovedl zase tak v tekla těmito nejde se celý osobního vůlí propojil dotoho to mně nešlo a když jsem neb propojit se celý tak jenom celou litovat lidskou bytost může vstoupit do boha jinak né. Tedy to malinko zůstane stranou z toho co máte k dispozici sto v tom vědomí tak to je sedění sedění nebo určitých. Nikam nevede kdežto mně dovedl do vlivem tohoto stereotypu ke spojení s bohem jenomže teprve jak jsem dorůstal postu. Tebe ta transformace zpět na směrem do boha nějak se ve mně připravovala. Nebyla možná v okamžiku dospělosti dětem transformátor toho časného na tato věčné je úplný může to provést. Jako provedl při narození transformaci věčného na všechno časné na lidské tak teprve při dospělosti může způsobit že všechno lidské se může vrátit nazpátek do boha. Je a to se mi dostal se znáte te znamená na pokraj dospělosti jan jenomže zase ne. A to jsou další skoč byste se nesou dodneška a je chyba protože to nemohu ku ve zkratce tak že jsme všechno vzpomenout co bych k tomu chtěl říct ale aspoň tohleto. To poznání které nakonec jsem vylila do mého vědomí v sedmnácti letech že jsem ve své vnitřní podstatě nesmrtelnou bytostí a že jsem nestvořený že jsem se nenarozený. Tele že jsem od věků věčný ani do věků věčný jenom se s touto věčností svou nestýkám. Tak jsem pochopitelně věděl že smyslem toho život tady je. Z od toho věčné podstaty ne od spojovat ale protože se nás světech to byla extaze. Tak to vynesl jenom tolik jsem potom jsem věděl co tak je. Ale byl jsem v jeho zen z této pozice ve se musel vrátil se do pocitu oddělenosti. A to způsobovalo poprvně životě se cítil tady na tomto světě jako po vězení to vine. A ne tady dobře případně zlé ale ne tolik zle jako domě zaručuje to bylo takové zle že si nepamatuju. Tělo vracel byly dávno za mnou že nebo mate hodna ani s tak jasně jako na to jak jsem se cítil být uvězněn v tomto světě nic je podle mého k podle toho co viděla třebas matka na mně nescházelo všechno bylo pro v tom že přichystáno ji do pití. Duševní činnost všecko bylo by z pozici ale jsem věděl že jsem. Bytostí která cítí být oddělena se to neni pravdivé v této oddělenost není správná před to je vězení že ten je světské duší doví beztak kterým se ocitám. Co to je moc důležité takže by bylo dobré kdyby člověk získal. Poměrně brzo k na pokraji o tom sedavý převychovat tak pokraji dospělosti se toto. Poznání o nesmrtelné podstatě před ten nesměl by si ale myslet že tím zvítězil toto poznání bylo tak by světlem ve v výhonek pojali. A nepochopili nebo nepojal by prostě do sebe se toho co se to k sobě nehodilo do vyučoval kdy mi ten stav. Oddělenosti vylučovat ten stav v extaze toho spojení. No tak jsem neviděl jiný způsob možný než se do z toto extatického stavu ale ne proto abych v byl extazi ale aby byl s tím bohem spojen jsem začal toužit potom spojení let takovým způsobem že po něčem vůbec po ničem na světě jsem zpočátku netoužil ale vůbec spojí či ani po stravě ani po pití ani po spaní ani po studiu po ničem ani po matce ani po domově zde na světě. Po ní. Takže maminka mně byla znovu zoufalá a kdy byla ne krmila neb posila do školy tak jsem tam ani nechodil protože všechno mně bylo cizí. Takže tenhleten stav není dokonalý chopte ale dokonale člověka odvádí od tohoto světa a to je na tom počátku velice důležité. Nebylo třeba spojit. To co přicházelo z horám protože se vždycky z tak s tím co přichází zdola to vidění tohoto světa. A tu si musím dovolit ještě opakovat z toho přeješ jednu věc jsem tedy byl člověkem vidící mé. jsem viděl svojí pravou podstatu která je neviditelná v tom smyslu tvarů ale viditelná živým způsobem bez vnímání tvarů bez vnímání nějakých jeho pojmenování. Takže jsem zažil v tom dospělém věku něco co podobně vyjdou třídí. Svatá terezie z avily zažila v šestém roce svého života vysvětlím. Když našla u k by obrázek kdy ježíš nabízí věčný život samaritánce ženě pěti mužů. Se stala se co to znamená svých rodičů a hle tak řekli přesto si to terezko on nabízel věčný život i ženě pěti mužů ne ne v nehodné ženě a as dále ji jsme řekli ale ona okamžitě. Za všemi zrak otevřen ona viděla v této situaci v svou situaci dají propojena se svou situací bez jakékoliv extaze do po dítě přečtěte není schopno extazi to viz za bylo. Ale viděla že to je pro není jako pro člověka připraveno. Že to pro každého člověka připraveno aby se to s ním stalo aby se vrátil do otcova domu aby při ž to by vešel do věčného života a protože toho viděla. Živý očima větě mým mám mrtvým mat který mysli díváme mi. Tak tím byla okamžitě chycena to oživení těch očí. Do oživení jejich smyslu anebo oživení dejme tomu lásky k ní. Citem do srdcem schopnostmi lid lidským lidské. Vždycky jím duše a janem čím vším čelit dosud již že by požadavky na lásku ježíšovým ale to nenastane jenom tak. Ve toho u vás u nikoho nastat nemůže protože se bojíte pán uzly kdežto to dítě chcete to musím nebát toto musím vysvětlit tak by si že že osobní vůlí by se z tam mohli dostat tam nahoru není to pravda. Musím se vrátit se k tomu svému zážitku z před tří let to přibližně konkrétně v průměrně za v tom no be ze tří let ku kde jsem od vší rad začal v sobě v okamžiku vyprázdnění mysli střádat. Zaujetí pro správné. jsem to se nezapomene prostě když něco je pochopilo jako správné aby dal do vůle boží to správné třebaže před týká jenom maličkostí ted tak se něco ve mně ukládal o jako zásluha. A to se ne ukázalo nikde jinde než tam kde bůh to znamená zatím za těmi dveřmi. Na které my máme klepat jak to říká ježíš kristus takže jsem vám říkal že. Musíme mít pomocníka na druhé straně aby nám otevřel od to je třebas ježíš kristus ale nikomu by ježíš kristus neotevřel ven ty víš co protože skvělým pomocníkem kdyby za těmi dveřmi ten člověk neměl něco nastřádat. A svatá které je to pochopila jako ctnostný život no tak a tak v tom smyslu píše také ten svůj spis kastě li který do vnitřní hrát. Protože byla klášterní se neznala vůbec jiné metody než ctnostní život není to ji špatného je to ale exkluzivní ses tady byl velice náročná vám protože jednostranná a zanechává jsem bez své účasti ostatní schopnosti lidské které nejsou ctnostmi ani nectnostmi z ona komu neutrální činnosti velet tím je většina našeho života vyšší čas našeho života. A tedy oboru um po použil děje. To podněcuje k odporu tuto velkou čas do svého života neboť to nedokáže být kladem stát někde stranou. A to potom za následek že veliké utrpení v životě toho člověka mělo toto terezy mělo všichni svatí a nemuselo by to být. Kdyby jako věděli jak zaměstnat celou ostatní bytost i toto naučili lékaři. Přestože se na to přišel teprve přestalo svatým roce nebýt toho jejich slabosti jeho čáku tak jsem k ani tam na to nepřišel.. Tak to je asi všecko co jsem řekl včera jsem tak ty operace z se konaly od jednoho a pu do třech a vůle tak to řekla matka musí na tělo od olej svědectví proces nevím co jste přesně na měsíc nebo na den za v z prostě tak mi to řekla jo. A vždycky jsem se dostával do čistého vědomí do téhož čistého vědomí do kterou se dostal do při první operaci. Čisté vědomí je čistým vědomím to nemá hloubku hloubka rozměr. Čisté vědomí je čistým vědomí to není nějaké hloubce mr jakém povrchu. To prostěji těch. Tato skutečnost stačit ananda v ze kterého by kámen ju jenom točit tvé do vědomí tak prostě tě. Na rozdíl od toho co se stává na tomto světě přestáváme vědomější třebas tohoto světa uměle liší schopnější o potom ve schopnější že v tom stáří ne ale je to je jiná věc tam se jde do hloubky protože v prostora co co se toho taky musí dít. Ale tam na věčnosti není hloubky a tam na věčnosti je něco těle. A jestliže indové si pomáhají tou trojí jedinost cítí toho bytí to znamená. Existenci stát vědomým nebo otroctví čit. A a nám šli věčnou blažeností byl na to do usadili křesťanští světci že ano a na cestě a sk. A tradice tak pak samozřejmě i ten letem obraz jenom obrazem pravdy aby řek obrazem obrazu pravdy si od toho bodu takových co to je ale není to pravda to svoje říkali to si myslím ani pan ghos neuvědomuje protože on vyšel z víry. Kdežto on vyšel z víry v tu tradici že to skvělá pravice proti kterým nemůže myslet člověka věřícího vede bezpečně. Ale mně jako nevěřícího nemohla vůbec ani trošičku vést jsem žádnou tanec se neuznával na jsem nepotřeboval protože jsem nevěřil na pána boha do se na s těle z apod jsem zase se to člověk řek ve na ale věděl jsem o něm se to bylo důležitější než věřit nebo dokonalejší než věřit protože i i tam byli stupně tam jsou stupně tam věrouka když jde o člověka. Ale tam na oře připraveno všecko tamto je ale protože to se se tím stává. Jako ve svém vědomí bez svém úsekové vědomí to řekové vědomí se rozšiřuje ne tím se stává podobnější tomu vědomí které je. Ale nikdy ne úplněji do pro si na to upozornil protože je s nejenom lidmi a nepřicházíme přímo od boha jako ježíš kristus nýbrž z příbytku božího čili tam máme úkol od věčnosti znamená věční nikdy začínající ale řek bych práci aní částečný který je asi. Bych se moh nazvat. Ne tak úplně chybně v tom ne tak úplně přiměla hodně chybně jako spolupráce s bohem na úrovni času a prostoru. Ano to nám zatím bude stačit protože mi totiž na úrovni času naprosto může provést něco co jiný kdo o roven provést nemohou. Protože nemají celý transformační aparát který by mohly celý čas a prostor převést do bezčasovosti po nemohu kdy se například nemohu a voni to na mně a na sobě poznali že mohu něco navíc že jsem měl viz pro city z transy s nimi než že v v že mám něco navíc co oni nemají že ano. El takže člověk kdyby ses u se u toho času. Ano právo a možnost manipulovat časem tímto způsobem. Tady ještě bych vytkl indů může nedůsledně se staví vzala. Emanační do by z při živu on oni oni oni že všechno od boha pořád bližší. On oni věděl není to z by z z zkušenost nýbrž zkušenost jako taková oni věděl i ekg rád. Jenom že ten měl za ko ještě daleko těžší pozici než mají třebas ti se dostávají nějakou tradici indickou protože on musel vycházet i s těmi teology kteří věřili že něco bylo stvořeno za šest dní a sedmý vím den pán bůh odpočíval on věděl že to absolutní nesmysl. Lépe řečeno že to obraz obrazu nějaké skutečnosti před pod příval mi je pocitem lidské oddělenosti ale se že se v něm pojímá jenom co se stává ale ne co je to v něm není vůbec obsaženo a to je strašně málo. To znamená to je pouhá analytická všechno co jste ten zákoně je v boha veme lid týkal te. Obraz lidský povel věcí ale nikoliv podstata čili když tam se mi tam bůh stvořil svět tak pravdu ekg hrát tedy do toho dobře viděl nestvořil a nikdy ho nestvořil toto takle z řekl nebo z domu v ale. Říkal když jsem byl stvořen a tak dále protože měli věděl že nebude to na pak říká a ono to bylo z podle toho jinak než v lidském čas své a on to bylo stvořeno za oněch toho k božích. To znamená bez času bez pomoci času a prostoru do časoprostor s plnou vtělovat takže bych chtěl udělat které jsem škod přednost počet jim dům to taktně prominout oni jsou radil že to mohou prominout že. tat tradice. Že pěti sestrami je k a ono se naň nesmí se zpět ono se musí na jsou světská upravit podle stoupající zkušenosti lidského rozumu. A to zní takto tato oprava zní takto že ni né. Není než skutečnější to co s vyplývá z toho co jest. Když to stejně skutečné a jenomže to pohybové a to nepohybové a jest ale není to nějaká skutečnost jiná než nepohyboval. No tak se nadto jsem přišel teprve přestal svaté roce nebo temně se do otcova se od se v tom koncentráku. Že jsem zastavil mysl a že jsem k u jedné věci k kterou ještě jsem neřekl z toho všemi škole ještě budu musel od pro k v. Čili lékaři když donutili zastavit osobní vůli a při těch operacích kterou jsem si přál zůstat naživu. S tím samozřejmě protože jsem se propojil toto chtění žít celou svou osobní vůli tak tím nezastavil jenom osobní vůli zastavil tak i pohyb mysli přátel. Dostavit pohyb kdysi se ocitl v čistém vědomí které nepohybové se tvé domyšleno musím se to jasné ano a jsem tohle to za činil bez násilí lékařů jenom pod po bohu prosbou esesmana teď za zabiju to bylo tamto před ku jo. Tak jsem věděl a se věcem to věd jsem to ne rozumem. Čili rozumně to mohl na povel na to napřed mně to napomenul nad napověděl rozum za jsem se ale jsem záhy potom na jsem do napověděl rozumem přišel na to že je to jisté že to o na známá jistota kterou seznal z toho. Dřívějšího od toho od těch tří let že jsem na poznával správné a. A bez bez z nebe rozumu na co opustil rozum touží do o kterou od ty které je velice lékaři jim jenom dozrál se opuštěn rozumové úvahy osobní vůli lítost nad sebou atd tak dal co si před tou myslí o to jsem se v čisté vědomí se bez jakékoliv touhy. Někam dospět bez toho že bych si psáno v tom něco provést něco dokázat takže teď záleželo na tom co z tam ho na druhé straně v těch vrat z pro připraveno od těch mých tří před se to střádalo o těch šestém roce ti a od co jsem se mohl opřít když se ty dveře o té. Řekli tak které normálně klepeme jste vnější strany kde dualismus na této straně věří je dualismus a tam neduálnost jednota v ale k jednotě tak se střádají naše zásluhy a co to je za za vás sluhy. Nevěděl jsem to nějak je za slovy pochopitelným sto byl vědom tak jsem to pokazil tad. A se nevěděl že bůh jest to který miluje bůh jest tok který skrze o pomocí mně něco poznává a ta. A pomocí existuje taky skrze existuje čili kdo existencí něco přát vyskočil z zcela něco dobrém břehu. Jsi ty ten život vždycky je takhle velice důležitý. Protože ten člověk je naprosto třebas nevědomí neví o bohu nevěří nic nebude nevadí ven do tak se u pět bezvadné je to minimum ale je to minimum ona je zaručeno lidským životem průměrně jdou vím a v důležitý čili není žádný život vždycky dobu spí. Nebo zbytečný s to se všechno dověděl proti zkus to ty lékaři a takže když jsem se vzdal tohoto života bez lítosti a bez nárok může by ses do něho měl vrátit. Tak se na mně zbylo především to co jsem si tam nastřádal. A tomu jsem říkal proč se jedním slovem svatost né. Ta se na villa takže jako se oni dokonale přišel ve tím způsobem protože její účinek se projevil něčem u piliny než ve svatosti. A projevil se někde kde se projevit ony je svatý on je milující ony existující on jediným činitelem. Takže jsem pod tou by tisíců dalších potom koncem v tom koncentráku v ještě byl věděl že to nejsem který miluje své bližší do od centra mi to op život jak se mám rád přitom. Ale protože to nejsem který tam existuje všichni dobývají žádnou jistotu před namířenou strojní puškou před nepřijdou o život et to nejsem který poznává protože jsem nemohl vniknout z tu o svou rozum na příklad do nějakýho svýho spoluvězně aneb nemocem vět co se v něm děje v jeho duše jsem to věděl kam jsem namířil pozornost je zajímavý že lidská vůle je začátkem věcí ano. Ale mi nejde moc daleko on vůle je to uvádí člověka. Kam se namířil pozornost tam jsem byl uvnitř věci to znamená v podstatě. Podstatě věci postatě toho člověka no a on s tím jsem zažil něco co tak tak prali že od okamžiku kdy jsem vstoupil do tohoto vědomí božství se znamená toho. Co všechno posvěcuje co způsobuje že on je tok který žije že ano pro nás on je to který v nás poznává o je to který v nás milujeme. Tak když jsem todleto pozná te tak jsem také správně hodnotil. Svůj vztah k vyššímu jsem o moh teprve od tohoto okamžiku milovat jako sám sebe nikdo ho nemiluje bližního jako sebe sama když se neocitne v tomto stavu neoddělenosti. Něho žil přes boha a my můžeme chápat bližního jako sama sebe a temném více prostě taky vedeme takžte katrei říkala el on jich povídal zřejmě jsem v zpovědník a on když říkala když jako největší užitek z toho stavu který jsem zažila ve které jsem přestala věřit své se vnímala věděla o bod ku a ne nemusel. Jsem kterýho věřit viděl se o božství el tak v největší žil přínos pro byl v tom o z doby mil du bližního daleko dokonaleji před si o protože se pán bůh je všechno dále všechno svoje tvorstvo nedokonalé ona se dostala na sto z kou božích ne. On v něm byla ano. A to oni ještě o tak pro v kap rady nikomu to neříkej že jsi nevěřící ale je to správné protože než si bližního je tím důsledkem toho stavu z procesy pro za si sobě prozradila a mně taky že si na správné cestě že víra musí žil v určitém momentě odpadnout a za na se musí postavit nají mysl se musí dostavit poznání láska. Existence pocházející od boha. Víte to je v tom mém mládí. Šlo tak daleko že jsem mohl zůstat dětsky primitivní. To se vám za se nemůže stát protože to tak brzo dala za li lékaři tak jsem ne v proč sil anebo že nás vás abyste násilím věty věci pochopili jsem totiž věděl že jsem zajisté že ano. I tím toho tělem musí mít k bohu ano. Že se toť tělo se cítí být odděleno od ostatní bytostí tak ona se nesmí. Cítit pořád oděným nýbrž musí k tomu bohu aby se stalo opět neoddělený pochopitelně když jsem se dostalo málo nebo nedaleko na této cestě. to mělo ten následek že například jsem byl patrně ještě je roky při každé koncentraci neviditelný když se dostal do určité hloubky a teprve z ještě roky dověděl o co že se nevíte když tam nahoru přitom někdo byl. Ale on přitom vědom přečti nemohl být protože maminka tam nemohla po vydržet vede mně když vedení po něm mně chtěla výklad tak chtěla dostat si ho z těch spis. Ta s a a na takže jem. Ta se stal dalším momentu který byl jsem čela vysvětlil a na tom bych okleštěné jen postavit sil naše společnost se čela říkal ale možná za teď nebude zapotřebí že jsem to dále na to spojenou tam protože to ještě z toho další důsledky. jsem říkal opakovalo po několikráte věřit do myšlenku. Že totiž na tomto světě se rodíme z příkazu božího a přesto tam říká a ne jak se domníváme z vůle rodičů může nás zplodili to byl jenom následek toho příkazu protože jste vy z toho schopni ale my jsme nemáme to život přikázání. A jak ten příklad z touhou člověk pochopí teprve na cestě když se nějakým krokem dostane kupředu před tiší je to příkaz. Spolupracovat vší s bohem v času a prostoru tak aby se člověk dostal za čas a za prostor a jestliže je neoddělenou bytostí od veškerého vesmíru dostane li se tam sám. El pomůže tím pro tuto ne oddělenost celému ve z milo by se přiblížil se k tomu toho jádru věčnosti. A toto může udělat jenom člověk v takže potom ježíš v když mluvil o tomto příkazu pro život a u úkol životní tak mohl také všechno. Se týkalo splnění tohoto příkazu zase příkazem vysvětlovat. Takže v ježíši kristu najdete dvě fáze výkladu jednou že něco doporučuje a jedním mu v kde přikazuje a on například přikazoval milovati budeš me ve si budeš žít. příkaz milovati budeš z celého srdce svého z celé mysli své z celé duše své a s veškerou silou svou. Z nás to nebylo nějaké domlouval myslil si budeš i v. Nýbrž to byl příkaz a milovati budeš by jako sebe samého zase příkaz on ale se k těmto příkazů starého zákona a jinak tyto příkazy tam byli v se v zákoně jinak ne připojovat on el například se ne připojovat příkazu nezabiješ nesesmilníš nepokradeš. On říkal. To on to neříkal řekne ale myslet co tak o to říkal tak jako bych to říkat takle. Je mi dnes nepokradeš teprve tehdy něco z ukládal. Nýbrž když sich chtěl u kladnou si úkazem prošel dál za starý zákon proto to co tam bylo příkazem dáno nepokradeš nesesmilníš v tělo a tak dále to považoval za nedostačující tenat pro tu cestu kterou ukazoval za jeden jediný život. Snadno doz do se kterou za nebe jiný život snadno dosažitelnou své denní život po není z s z vyjímečného el tak on tak musel přikazovat ne nemysli už. Na to žádoucně co v s co bys chtěl mít neboť tys to u kladl. Tím letnic jsem neměj žádosti toť to to způsobuje hřích ne to se s to krádež jsem se třebas po první extazi v sedmnácti letech nebyl schopen krást to znamená jsem nebyl schopen dělat nějakou nectnost přeloženo do obecnější řeči. Takže když jsem přišel znovu pod nedělali spojí li to od k svému duchovnímu lékaři k tomu zpovědníku tak se mu říkal jsem to nemohu mně to nejde hřešit protože toto při čím poprvně ale když se s tím na co mu to myslet že to nejde že když je přítomen maje k k toho co člověk ještě zmocnit také slasti z měl také radosti která patří bohu na příklad al všechno co že čím člověk řeší je pro. Jeho nějak něčím radostným žádnou bohužel to tak že ta. Takže ta radost patří bohu jsem nemohl například jsem zastat nebo s mylně nebo krás nebo onen co by byl všechno před tím byl schopen dělat. Protože jsem si byl vědom toho že to jsou jenom to pokraje vědci a a ha k rané u boha že když on jakoukoliv radost pro sebe že se mi právě pánu bohu u kladl zase od tých je neměl žádnou radost pro sebe a neměl se. pochopitelně když se nedělal pro svou beze dosti nemůže být člověk živ nemůže ani chvilinku to si neuvědomujete a jsem to potom ty si tomu tak je tak jsem tou chvílí získala radost věčnou a proto ježíš kristus říkal radujte se za víc. Plačte s plačícími ne sami pro sebe jako moje radost moje můj žal nýbrž radost jiných. To je něco co se vymyká z rámce osobnosti k tomu se mám při spojovat že ten přechod do věčné radosti on mým tam. Nařizuje radujte se tak je to zařízení protože tímto veřejně nám vysvětluje nebo odděluje od toho co na slitoval. Toto kdyby sedělo tak to vede přímo k tomu spojení s bohem radujte se v nejlepším pořádku po je spojovací akt plačte spojovací akt v ale upozorňoval své do věc s tím tak či s tím pláčem. Že jsem asi mezi vámi dítětem nebo člověkem který v tom útlém mládí se nejvíc zaplakal oproti vám. Protože jsem víc nemoh křičet více nemoh plakat se nemoh trápit takže mně došel dech bych tak řek čtu hláska za sebou. Tak nevím že by byl větší pláč možný než jsem prostě ten člověk neunese. A když jsem ho neunesl tolikrát zase bohu tak to mělo za následek že jsem s ním s tím svým pláčem odešel do věčnosti to bylo vidět jsem se potom od se v tom čistém vědomí. A kdysi jsem odešel do věčnosti tím pláčem. Tak čekalo z druhé strany přesné požehnání on ty ta požehnání u ze od ruku ježíš rozdělil počkat rukou abychom tomu rozuměli požehnání které jmenuje v. Této formě kázání horském blahoslavení plačící neboť budou potěšení a jsem byl od toho útlého mládí potěšen nebo po těžko váhání neboť těch všem takovým způsobem jak jste nikdo nebyl ještě s. Když jsem poznával správné a s tím obrovskou moc boží která přestávala veškerou silou jak se to představa bez kterou si jdou mou na co to třeba s s přes se přirozeně se to dovedou do pána boha to byla veškerá moje síla vedení jsem neměl ani za ne ten další síly. Tak teď by bylo zapotřebí jednom touto veškerou silou k tomu bohu. jsem nebyl schopen k to se nevěřil jemu víte došela jsem provedl to co v síle bylo obsaženo konkrétně bylo obsaženo něco uskutečnit. Tato uskutečnil jakmile jsem to u skutečně tak jsem splnil další požadavek chcešli kdo za mnou příti tak je tam příkaz. Zapři příkaz příkaz jsme prosim buď tak dobrý nebo možná že o dobré nebo me zapři. A vezmi svůj kříž jsem oka že se chopil osobní vůle a tady je smysl osobní vůle která musí znovu nastoupit potom od se vzdávám a s tou osobní vůli se musel za pomocí obrovské síly boží pochopitelně jsem musel pro ve z to co mně ona napověděla ne čili ani osobní vůle do pro ty co jsem tak zaujat s jak víte že nic nemám to vypadá jako zaujatost se s znám mělo její. Pozici radím kam kraj někde v tom malinko dál tak způsoby že jsem ne hnus místa. Upozorňuju na to nesmíte spát osobní vůli tam kam nepatří taky logiku nesmíte spát nikam kam nepatří dobytka jak k tady mluvím logicky el tak jsem ještě patří to se logicky pochopit. Logika je nutná při každém lidském počínání ani na stroj bych nepsal brzo výtky. Copak nějaké vyšší úkony který logika je nutná ale logika vede jenom k interpretaci pro bych moh definovat jako rozbor analysa analýza povrchu a tam znemožňuje doví za znemožní mně kteří úžasně pomáhá mně znemožňuje vědomé spojení s bohem. Kdybych byl neopustil logiku a trojka mně říkala při těch obrací z s lékaři těmi si zabít to bylo by z který by si z doby proto že to bylo dětské ve bych se byl nedostal za k tomu spojení s bohem. A tak myslím že toto bylo důležité ještě tamto doplnit protože ono to tak z jedné vody na načisto neznal víc ale jsem vám.