Karel Makoň: 87-36B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

jsem vám chtěl říct, že jsem byl tedy od útlého mládí veden tým čtvrtým vstupem, který nařizuje Ježíš Kristus veškerou silou svou. Tím způsobem jsem byl veden, kdežto vy ne. Vy jako lidé věřící jste daleko přirozeněji... e... jak to tam za sebou jde to je přirozené to není náhodné napřed e... se sem jdete napřed tím srdcem a tak to jde dál. Anebo tou myslí a to je všechno ještě snažší, než veškerou sílou svou, protože jak jsem se k tomu, k síle dostal Asi podobným způsobem, jako učedníci páně. Ty se dostali také nás si vím el protože oni museli prodělat velikou krizi kde nebo ve se se museli zapřít. Dokonale se museli zapři když opustili své rodiny jak při za ježíšem kristem prosimvás zase opustit tento svět oni u půst li to co měla co s těmi jen milé či do tak do totéž co jsem nebyl přitom u bojí dětský živůtek me tak tak to jsem neměl eště svou rodinu nebo co tak by krista svazky sto ještě nebyly ale oni jemně oni to opustili čili oni jsem násilím odpoutali od toho co měli nejradši čili celý ten postup. Ježíšova poučování během tří let potom ne vypadal jako obrovské násilí které konal na těch si učednících on přeci kdo ji vstupoval s veškerou silou svou. A oni okamžitě přivlastňovali a dělali zázraky vel žilo do je v tom byl při z od li protože oni viděli to není jejich síla. Ale že věděli že s ním musí přirozeně jednat jako by byla jejich. Že musí ji brát z rukou božích jako my. Máme brát z mi svůj život a hle který způsobil že za tři roky se z oblasti víry v vymanili do oblasti poznání to byla bych vám při k. Kdyby se to věřícímu člověku podařilo za tři roky dospělého života ne nedospělého nejde tak ho považuju za kapek a ta. Protože to se provést ale je to řek bych. To provedení jsem proč jakosti ano to člověk se ten i když poznává jako na jsem poznával aspoň v maličkostech přece sedmnáct rod na potom později ten dokola dokonale je stále dokonaleji když poznávat se vůle boží a řídí se k. Tak ještě sahá čas od času ke své že to musí ni sáhnout protože mu všechno to poznání ne napoví. Kdyby toto poznání všechno na po vědělo to bylo to rovnou za bylo upozorňoval z víra nezabíjí víra oživuje. To poznání když se na vás nalije ve vlije celé okamžitě máte po lidském životě okamžitě. Proto se domě nebylo to všechno v ale neměl jsem totiž ani ten organismus statku způsobeno se všechno mohlo být jak jsem to tak toto se dělo v přežil beztak je pro zázrak. Ale teď jsem u věci poslední kterou jsem se ještě řekl že my chyby nepovažujeme tento život za veskrze zázračný neboť tože všechno. Čím žijeme je způsobeno automaticky bez naše přičinění naší vůle přeci hotový zázrak není to pravda. Dyť čili by se ve za za ku ani vteřinku neobešel nikdo z nás musíme myslet na to se nám klepe srdce. Teď si představte kdybychom na tom museli myslet kdybychom to vůlí měli řídit kladou to bychom to že to že by to dobře dopadlo tak dvanácté řím. Byla ale kdyby to špatně dopadlo tak ani vteřinu o by to dopadlo špatně ani vteřinu ten potomek s musí k trvalé existovat a to není z nás to je z pána bohaté z věčnosti a. Ten ekg ka který nevěřil že se byli stvořeni říká toho on do stvořil pán bůh to jsem musel být že byste ho ti to co způsobem z jeho řeči věc naprosto nesrozumitelnou on posice stvořil ale on to co se jako ustavičně působí sví. Z něho to je pro co tvoří. No tak tedy to bych to takhle řekla o tomto ještě vysvětlil to ustavičně působící. Že totiž on dal. Že těžko přijít v že se tomu pánu bohu otci hospodinu zalíbilo teprve jordánu v tom synu. Když on ho zrodil v čase božím v oněch dnech svých které nejsou našimi mi to znamená bez začátku ho tvořil. A bez začátku od tvoří bez začátku hor rodí čili sto pro cení není zrozením takového nic ne existuje jenom rození říká a říká ekg ká. F. A tedy že proto vůbec řekl ve třebas jsem z to svým po dělat takový obrovsky škrt přes špatnou při bylo to věci křesťanskou že mu za to křesťanstvím bude teprve za tisíc před výtečnou a on říkal teprve za tisíc sled míst bude šlo. Než se nedostane věda tak těch nepokračuje že to přesto si bude muset z těchto bludu sledovat jeden z jedním za druhým jako muž to co vy si šesti tu vás sedmi do odpočinku když je to pravda ale za oněch dob do boží že to není v čase děláno let tak to je potom pravda pak narodil napřed třeba co od živou pro sebe a nebo volním počet vody v do stěny ale neměj to oni z nás tam budou ze které od o vychází a ten stav. Je věčný. Čili kdybychom to trošičku malou rezervou chybnou řekli tak to řekl stvoření je věčné tvoření je věčné hmota je věčná a mají perou mater jisti že není jiné věčnosti než od věčnosti ale v tam omylem nehorázná chyba. Ale to si tady nebudeme vysvětlovat protože by to bylo opravdu celé dopoledne a kdyby se to chtěli jednou vědět nedělejme přišlo pro na kobylku oni ještě mají právo žít ten ještě do takových padesát let života ještě jim poskytnu libovolně abych moh v to okamžitě za pranou všem mater listu na světě že by nemohly existovat chci svým názorem. Neudělal protože mám na to placet nemá to dovolit. A neměla to ani jede k ananda který říkal v evropě nebudu a to je tu nedělat nebudu protože musel projít mate li z musí ten musí tepla projde tak při nad ostatní tak těla se svým shodu výjimečně se s těmi svatými nerad shodou ale pak se shodou o paty na on možná svatý neni tak nebo na že bylo za nás na milost. Duše možná příbytku boha a tam ten bude při k u boha že věděla co prostě božích. Na této božství které tam svítí tam není ten náš pán bůh podle při představy ani jeho andělé ani ho svatě říká katrei nýbrž tam je to posvěcení všeho. To je on a tak bych ještě k tomu řekl. Jak poznám tak moc st abych tomu řekl děláme základních chybu že svůj život nebereme jako příkaz od boha jako skutek boží ale ne jako skutek lidský že nás zplodili nějací rodiče. skutek boží teta prapříčina našeho zrodu na toho co se stává a to se mi stává v tomto vašem životě a no a ani svět to berete z rukou božích tak on to propůjčen jako hřivna kdysi nesmíte z hřivny ani malinko či k jdou nedělo do že nesmíte zakopat. To byste dopadly kdybyste zase v temnotách vnějších to znamená nevědomí jako v be. Od to byla chyba to se vizte pořád se někoho ptát jak je toho po musí jednou přestat přátel v domě uděláte největší radost když se nebudete nic to co dát když to bude tedy jako to vím nebo ve lépe než ti víte ale že čím je to že to nevíte. Se pořád musíte k k a protože se pořád tím oblažováni to jest jenom požitkáři to je taky možné. Že to von se neomlouvá a přátele a tak jestliže se musí setkat tak se ptáte to co pro ta že vy neumíte brát cest k. Jevy nesplňuje tep požadavky a toho podobenství o ho na přivedla. Když hospodář přichází tak musíte všecko vrátit čím jste hospodařili konkrétně vysvětlím. Že ten kdo děl správně s doktory z božími věcmi toto do se od pána boha jo. My se s jeho věcmi bez jeho životem do po jeho život hospodaříme náš dovím po těch střílet tělo není můj život když se s tím tak hospodařili. Tak večer on přichází. S vaším tvrdým spánkem těmi dove říkají tapas jak bych v něm odpočíváte obou přichází hospodář. A žádá si od vás z to váhání za ten den. Jestliže totiž neuděláte to co do váhání pořádně no dobyto zpytování svědomí vůbec né. To by to nebo své do toho za motá li ale to se bez byt z to není ono. Jen tak povrchně by to bylo možné dobré ale v není vůbec si tím že jsou ve vás prosím těmito odevzdali tak jak to bylo to odevzdat potom maří manera říkala nejlepší postoj člověka který se se dostat k bohu je postoj maří magdaleně říká svatá terezie z avily o protože ona praštila tím životem špatným tělo a usekl oné vracela o si oni věk nevrátila protože získati moc tím že ho opustila zkrátím moc abyste stala svatou. Po spojenou s bohem aby taky že se pojí jednom takovém odevzdání večerním. Starý svatými stali nové tou přechodný stav jsem z něho potom za nevěděl vypadl ale za těmito o poznávám stačilo non nebuďte přitom prosimvás pokorní nebo z pokolení dokud svatosti. Protože to je mým než poloviční dar to je. Něco z čeho musíte jednou všichni vypadnout těmi svatými byste se z jista nebo by se dostali mi totiž nejsme svatí tím že nám pán bůh něco svěřil čemu říkáme svůj život a tím jsme dobře hospodařili čemu říkáme ctnostní život tím se nestaráme svatými nebo že jsme tam něco poznávali tření k kde nepoznávají byl toho co s do života tím se svatými myš svatost svatými jsme jako svatost. Č. O svatosti jediná svatost a ne na všech a když tak ale odevzdáváme svůj život z večer tak ráno nevstane te do svého života a jak a k protože dodrží dosud nikdy neudělali on to neudělá jsem tu vzoru ču. To byl ten strach že by láskou o živou byl s byl žil do toho spánku král že byste ano modlitby pod li vám tu on po tak v něm ne vůbec né. Ale mně to tu starost protože starosti jsou větším hříchem na této cestě ale ráno stanete do svého života do svých starostí do svých povinností poznamenat to zablokuje se to spojení s bohem. Teď to za do budete hned pak po jak jim v je při oděla nastoupit před ty s tímto světem je to budete muset osobně řešit osobní vůlí a osobní starostlivostí ne ve či prostě osobní starostlivostí protože ono vám to bude výklad mezi prsty třebas to co pán bude předkládalo mým tok tím byl dokonale si dokážete že ten život čili něco co nás odvádí od boha není to pravda. Nás bohu přivádí ale za určit do prosil co jsem tady mluvil k v. Je konec si se nevystihli proč se nezačli s hospodařit s ráno jak od něčím co s rukou božích bere jako ti co hospodařil s těmi hřivnami. Kdyby totiž u si nebyli vědomi toho že to kdysi my od hospodáře ne jejich to by byly tak nehospodařil ale ten vy to musíte. Z čili vírou představit a přes že se s jakou to obrovskou o sta vaše víra jsi představíte že tomu tak je. A nebude vám v tom rozum bránit že tomu tak je že z rukou boží ten život berete panečku toto bude s vámi tou cestou víry velice rychle kupředu a k abych byl ochoten vám závidět v kdy byl vůbec schopen tohoto báječné ho lidského stavu. Válečné ho protože v temně nutný stejně kotel z ka. Ze sebe že ty závisti jsem bohužel strašně málo schopen ti vedle je tedy ve životě nastávají anomálii je které by tam neměly v bys měl více nenávidět taky například takový petr ten tak nenáviděl prostředníka čemu pud du u k o že ano o tom nenávist klíma a při mnou sval se jesi mají taky nenávidět někoho do kdo v bez toho že chodí s nimi jako učedník taky dělá zázraky. To nebuďte tolerantní. No no tak jsem se trošku posmívat od závisti protože ty kudy ty schopnosti lidské jsou nutné tam kde člověk se nedostal za vůli a si myslel si za ty kudy dostal v kdysi to bylo by to veliký můj nedostatek kdysi že jsem neměl dost nenávisti. A neska to moje nedostatek není. mám právo nemilovat mám právo nezačít nenávidět s nemiluju nenávidím kde to do miluje dojem bůh. De todo žijete on a tak dále a tak neberu svůj život v jo vyd ten co tady klam posice život z na ten také žen. Kdybyste brali z rukou boží v v v v v v v ve se v radil berte z jeho rukou to se neděl se nedokonalé odevzdáte večer si ba byla v nedokonale ode za prosti večer žen než se do kolem vzdáte se takže budete brát z rukou božích bez ladu a skladu všecko co on tam přijde vy musíte požár ještě o aby vám to udělal sám revizi e důležitosti abyste rozlišovali se od něho od co od něho není těl. Se poznávali pokud možno brzo správné ovšem je v tom riziko že to budete to co se s čemu se taky se řídit. O tom počátku ještě cestou že li to nebude viz tu sílu jako to mělo u mně když to šlo bez víry a když to prostě bylo tak hle jen k tak vtíravé v čem se tomu nemohl vyhnout jsem nemohl to nedělat podle co se o pro toho zařídit kdežto ti učedníci ty služebníci toho hospodáře tyto mohly jak zakopat tak s tím od špatně hospodařit tak to mohli si nechat pro sebe to všechno mohli udělat že. Tomu osoby ukázanou jak tuto nemá el v do dělat jenom krajní případy touž jiná věc i bych v podobenství ukázal taky ty mezi případy. Ale před ze si toho co se tam stalo. Když oni hospodařili s tím co měli navíc dospělém věku to dostali. Ne celým životem a ale ne vším o jen co dostali navíc tak oni vlastně prošli obrovskou krizí kterou se nějak tady minulosti s vámi nazval jako kriste otevřené jsou stavy. Hlasem tak a při se o řez své prát takhle or jako je třebas zvíře a je uzavřenou biologickou jsou v stavu k k sobě nemůže nic přidat. Nemůže ze sebe nic ubrat ten musí být takovým zvířetem jakým je když je psem také k se mi že kočku jak kočku. Takže nemůže dostat do krizí ze kterých si přeje překonat sám sebe dostat se za tu úroveň zvířecí on měl toužit do se za úroveň zvířecí. Ale my ho od mládí útlého se učíme na toho v vrozené přidat nebo k tomu vrozenému při dát naučené a tak tím naučeným přerůstá máme stavu vrozené a to je opravdu specificky lidská záležitost a proto jsme do nekonečná otevřenou soustavou a. Mělo by z koho může pořád přidávat ale že budete pořád přidávat tak se o sil se na konci toho přidávání ono to nepůjde ono to nebude při a budete z toho zoufalí jenomže proč to nejde protože děláte osobní vůlí boží a osobní vůle má. Své meze je to v pořádku to nejde nekonečna ačkoliv zlé to nekonečna přidávat tam věčnosti ale jde osobní vůli tam se osoby bude nepřidává nýbrž pro toho člověka který je u boha v vzývá. vám to řeknu v tím podobenstvím o těch hřivnách. Když ti služebníci správně hospodařili. Von do toho jdou mu ve z pravil z podařil to byl odkázán do temnot vnější dostatek rub jako byl před tím česky řečeno. To temnoty vnějších. Když pravil z to řekl tak dostali každý zajít jednou křivdu nás to bylo navíc další. K živení vět v jednom podobenství hřivnu aby ve tato stroze říká nebudu všímat před jiný způsob vysvětlení ale dobrý statky dostal město. A to mně z toho bylo to hospodáře čili česky řečeno boží čili on vešel do příbytku u boha. Za to že správně hospodařil not pak doby nebylo tak zlé zela kdyby se o toto poli v jednom z právem probuzení stalo.. Vězte mi to že kdybych vstával ráno do svého svědka dost jakoby stáváte. bych to nepřežil dem dem do svého světa než stávání stávám do světa božího a kdo si v jednom touž jiná než to mi nejde. Ale jsem si vědomi se strašně provinil tím že si tam nějakou dělám něco m či musili bral jako toho o který byl jako v ničem dítě tam v tom božím světě takový jsem já. Tak tím že. Ale přes světovou určitá výhoda která jen pro mnoho lidí neúnosná že vstupuje do světa božího každý dělal. Co to znamená vstupovati do světa božího každý děláno zapomenout na včera když řek co o hlavě vědomosti ale nechtěli na konkrétní včely vše zapomenou. To si na píšu abych nemusel to za to vzpomínat den předtím již byly žena k tomu se navazovat tak za činna třeba abych s tato na nemusel vzpomíná na k na aby to byla moje tak to by byl za li to z papíru jo mít. A toho si tak v tu čest co ano mám dělat a když to napíšu to jsem čelo se s a tak tam když oni se dostali to o příbytku boží ticho tak oni věděli že to není jejich. Oni tomu svě vrátit i tu svoji hřivnou i ty i tys svými které získali že oni třebas dostaly o do stráže věřím mi ale věří mi další ode za li si k do tak to je ta třebas dostal dvě když byli živi za pět. Ve se živeno rozumíte nic jisto nechal to se to tam není dost z toho z toho podobenství ale to buď v tomto vám aspoň jest protože toto tak je přeci odevzdali si nenechali si nic i ten stojí zakopal odevzdával klidně co novou ne ani ten si štít byl mi ale přes ven a i vy ti k. ti ti škod hospodaření s podaří škola aby s pánem bohem tak to všechno prosti. buď která zatím není jim nejsem žádný člověk tím nemůže být nemůže takže buďte bezpečný že jsem z rukou božích a tedy strašně milost. Plně opravdu milující temně nestranně milující z jo equanimitas to rovnou mou proto vám co a rovnodušně. No kvalita se zase z ky přeloženo pro je věc miluj či do že on miloval ptej mně toho esesmana který chtěl zabít jako mně který jsem měl za ty že se měl být zabit. No polo bolel nelogické o na od jako pán to nemůže dovolit dělat a takle to v mém životě pořád dopadá takže by do proti někde a šlape mně na přes z ky ani neprávem jak se mi zdá ho musím potírat se musím stavět proti němu mu to nesměl dovolit a mu to nesmím né. Si proto nenávidět on to nepřestává být mým boji ve onom neví co dělá on neví že plní tu v jednu stránku v dvojnosti ale že by neplnil vede do do takle všichni pak toto hrou učí tak ten člověk nebude moci pomocí dualit svůj dál. Protože oni je ten hitler podle mého názoru byl stejně platným služebníkem božím jako třebas nějaký anděl vjemem. Ano anděl mi nešli sled od jako nějaký z člověk třebas nějaký svatý do od to je totéž. v on nit tím neuctívá mi k nerad ani tím vám neříkal byste s ním souhlasili co dělal ti jsou na to nesmím. Ale jsem proto nenávidět. Kdybych to byl nenáviděl tak je ten esesman takového zástupce zabil. Ale jsem měl to štěstí že když jsem vstupoval do koncentráku tak jsem podepsal dlouhou listinu ve které jsem jsou odsoudil k smrti a to u to jsou oni nestal aleno se do po dopsal. A nakonec tam byl dovětek že hitler byl omilostněn do životnímu otce jdu k nějakýmu konání pud celým pracem. A podepsal se osobně podpis jsem viděl hitlerův podepsal se po ten mu li rozsudek smrti nebo do vůdce mých prací na to snadno smrt. to se podepsal pod litera jsem člověkem který podepsat pod hitlerem když je v čest obrovská a to se podepsal pod si předem z podepsat taky pod tím esesmanem. To by ho nástupce protože ostuda když třebas přestal vidět možná do tak bylo ne utekl různou ode tak on se znemožnil jako. Noch sled chyb sledu v přestal trápit k vidění a byl zastřelen protože než to svým příkladem esesmani ho zastřelili ostatního nařízeno zastře zastřelili. Protože za mých let do smiluj do jsem tam byl jsem tak vědomím mám se tady z těch kteří třebu sled a jak. Že to ten život beru tedy takhle velkoryse tolerantní z rukou božích tolerance své meze nesim nenávidět. Toho o do děláme špatně nesmím toho uznávat za obecně správné z jeho pozice je to správné ano on to jinak nedovede pojetím nástrojem klíma doplňovat tu dualitu ale musím být dráže sám nejsem protože vznikem a musím udržet strašně palce. Aby při tak těžkém řemeslu řez nic z něho a to mnou kde se neboť jeho nutně zapotřebí tohoto řemesle a že si vždycky. A tak musím říct že od doby jak se mi dostalo v tom koncentráku vinno sat sil na cit chce devět jsem držel palci palce tomu být nerost že ano. Aby toho oko vydržel. A odprošoval o zato před tak těžký úkol on dokáže za ne z onoho nesl za mě. A za vás za všech v. Všichni to dělají zlo za vás překonávají dualismus neboť to dualismu musí být rovnováha např zjednána zlo a dobro vedle sebe zlo relativní pro ji tak týmu dobro relativní dobro na dal jsi z toto jsem na tom zabránit. Ale. My podle názoru nebo podle návod o ješě z ten na vrah ježíše krista přenese nastanou relativního dobra. On schvaluje toho schvaluje toho nedaří co mně něco jinýho tam něco jsem se lesa nařizuje ale toto jenom s karmě a on říkal tomu telat a tomu mládenci no to je v pořádku. Že si byl ctnostní od na schoval je ta je mi to nařídil podle okolností někomu to nařídil a nehřeš více. To ale nařídil tak mu dal k tomu sílu aby nesl z s a ta. Si mohl dovolit za tak tohoto nasycení beze sice si jen ne všímejte vše k tomu nemáte moc dovedla do k vám to řekne bůh nehřeš tak řešíte. Co je možné řešit ale jeho mocí je nemožno při jeho moci při z zásob nemoc je nemožno řešit jak pro bych svatý v že si epištole první to se znovuzrodil nehřeš a to taky dobře že byl za v znovuzrozen no. A tak jsem se dostala asi v konci toho a teď vám to jenom v z opakoval ještě na tom vašem dobře známém od poustevníků an to oni mnou antonín mnou se v ku tedy že asi ve kterém století vetřít se ti k k. Jest to který žil na pokraji poušti v egyptě zavazoval si po za med asi s to že jsi smylu a pil svatá zeleninou pro vidíme a všechno ve to se hospodářství. Ale ten měl jednu výtečnou vlastnost kterou někdo budovy jsi poznal jako jedinečné lekce vyd. Vede ale ta dotyčná osoba ano jednodušší je ve se zapomene jím na co se zapomenout a to je včel a když v k. To je to pravé zpřítomnění ty si přítomen tím co on nyní žiješ tím si roven bohu neboť oněch přítomnosti. Takže ten and to oním ráno stával a bez po mým ky že před tím dělal to co budu dělat teďka nový den vstával ale přicházel k. Úkolu božímu a ne ke svému nad nový z od vás rozený. Takže dělal to co dělám nebo dělal věz když vstupoval v k oltáři podle stavem vše in trojí bo atd ale dálném její umíme tu temné na přes svou mladostí vstupuji k oddá si božímu a to dělá ustavičně nadjá proto dožil stopatnácti let ustavičně neradí přistupoval dennímu úkolu a tak to není jenom. Brát všechno z rukou o život tuto tele. A musím taky ze sebe hodně slepý a do jakými ze sebe slevit do také my se schopen brát z prosto neuměla nemůže nějaku milovat. Že jsem bral z ona dobou tu k tak se tam nic nevejde ani tam se tam nevejde ani ten nic nedokáže protože kdyby dokázal byla zabil to co on nechce uděloval smiluje. A tam by na sto přes si cení co jako se to praskl dobyto u k o to bych to nevydržely ano. Že to všecko se do vás že kdo to tehdy o ten této čisté vědomi to jsem byl a to byla jsem říkal lékaři vizte ale ty byly nástroji toho otevření rozumíte poli od nezve je nástrojem toho otevření ale ten toto otevřel a co se to otevřelo jak se poté se od tak ten toto otevřel i jak co se otevřelo i toto otevřel to všechno byl bůh i co se otevřelo i. To to otevřel to se na to opaku ve si pětkrát to byl všechno bůh abyste neměli o ni ku. I to co otevřel i kdo to otevřel to byl bůh a žádný lékaři. A žádným organický kus neboť lidský neboť ten voda do světský si chce. Musel být nástrojem a bez do by se to nestalo ale platí o něm tohleto a. Lidský organismus je nástrojem a jako takový je od nástrojem boží vůle a jestliže jimi je tak přesto je si ten nás to dělá z podle své vlastní vůle všecko tak tím nepřestává být to si na s to s ten lékař se ve měl co v. a nepřestal by nás se rukou božích ne své malí vjemů ustavit ne ale je to tak jsem ten člověk řekl nemůže jak říkají v kristus si be přidat z kousíček ke své postavě a v tím nechtěl říci že pán bůh to nemůže udělat. Protože on je toho kdo to je schopen od jak on je to z s co oni tím co seděla a ano tento život je skutkem božím prosila co jsem řekl začat bude to přednášky kdy se to řekl tak obecně vím to jste konkrétněji slyšet ale čím kokr světíme toho vší. Že se toho el konkrétně znamená z jedné strany jednostranně obecněji že dílo. Tento si jej dílem božím můj život jeti neboť touž že užší. A to se taky horším pojetí je dílem božím ne z myslel že to nedělo bože o tomto třebas tolik nebo že že ne její vjem oživí než člověk o není pravda. Jinou měrou jedí dílem božím k kámen jako buňce jediná ale jako lidský život že jste se komplikovanost. Ale abych měl k tomu ještě něco dodat před světem sami muset prominout než se začne dali na protože to by ses tomu nedostal. Že totiž indové jeden druh indů musí k kasta indů řekla že jógini kteří jdou pomocí kundalini jogy vyhraněně ani si směrem nahoru ten pomoc za joga přijal na čelo ze tety tvrdí že dokud nejsou otevřeny ty všechny lotosy protože člověk se vlastně nežije správně protože se nedostane do věčnosti jenom v přes ty lotosy přesto tělo se dostanete předstih. Mají jedinečnou pravdu v tom smyslu že bez těla by to nešlo a ta ale nemají pravdou že to jde jenom tímto způsobem od že kali proto s přátele to jsou úplně vedle. Protože ty zavřené lotosy. Jejich sedum a i tam muladhara není úplně otevřena i k i oni musí ji muladharu do otvírat aby mohli z nahoru kdyby nechal v tom stavu v jakém je tak by z nemohli vystoupit nahoru oni musím napřed otevřít muadharu tak každý jakže době to jsem se jevil vám řekne že nejtěžší je otvírá ani muladhary i v k v. A žádného jiného dalšího toto z to není tak těžké protože ony otevřenou natolik aby své vidět tento svět nemá a no a on není oddělenou nějakou oblastí jak se nám to nám to projevil protože jako oděna obraz a jestliže ona je si že ale to je tak že tu časoprostorovým u k a to že shora a. Do nás v splývá šakti po je obraz tělo shora tady nesahá svaly do nás příval šakti a přejde na konec páteře a odtamtud se potom pomocí hadí síly rozplývá do vědomí tohoto světa. Tak to je pravda. Která by se nemohla uplatnit tak jak se uplatňuje kdyby ty lotosy nebyli zavřené. Jsou zavřené tak my máme li spoj si požehnání tohoto světa. Že to je úžasný požehnání soustavný zázrak kdo se dostane k tomu zázraku v těch lotosu otevřených málo o do jeden z miliardy od za ze několika nedělat tlak je lidí v ale do tomu co staráme všichni do za zázrak od že od víte že z boha všechno i vidím v při váš k nám a ustavičně ve říká ex rád to jsem plyne to je to dar od vyslyší než otevírat lotosy a nedělat dokud podivu ve ještě u boha a blahoslaven. A v anežka přemysla tu. A psala si o tom s nějakou paní k svatou král a o ho k k k k k k. Sestrou duchovní svatýho totiž ka ale řekla totéž mimo příteli nají slovy ale příkon li z toho o co. A vedla voda z toho. Protože zjistila že když člověk tak slabý jako tam byl člověk nebyl pod vy živen a ještě trápení. Zneklidní že nemůže v osobní silou působit k tomu vzestupu hadí síly se musí vzdát. síle která tak jako tak do člověka pouhým neboť by nebyl živ kdyby že jsou udělat a to způsobí že by s zdola nahoru totéž co u těch joginů a shora do od ovšem daleko ne protože to nečiní z ve víme plete se to od lidská vůle. Beze jsem do míry jak jej do dovoleno dovoleno to představuji to dovoleno i tam je dovoleno představa. No tady že zbývá říci ještě mnoho k této kapitole a zopakuju v to co byste na co by se moli zapomenout tam vložit. Že když jsem říkal o těch čtyřech východiscích lásky. To znamená milovati budeš panovat svého svého z se z čeho se když své všemi čisté sil z se si mysleme že to je jsou příkazy čili tím je míněn návod tím v příkaz rovná jsem návod. Řeči ježíšově čili tento život je také příkazem boha a proto taky návodem. Ovšem ten návod je třeba brát tak jak vypadá život. Že totiž v životě lidské neexistuje líný je ne která aby vedla přímočaře nahoru. Nýbrž klímy je která je. Možná jenom přidržování toho řádu který ježíš kristus třebas vysvětlil to vám na v otčenáši a který v podstatě odpovídám správnému pochopení dualismu. A když člověk tento řád uznává chápe a řídí se jim na tak. Pak tento život začíná být před písem nebo návodem podle kterého je možno dojít pod kříž a dále ne ovšem on člověk na potřel co sto pod příliš nýbrž že se musel dostat to je přestaň ducha svatého ak toto ta vší v už. Tam nemůže dost dobře působit stejným způsobem jako před tím víte na různých úrovních ježíšova příkladu se jinak manipulovat z vůli. Jinde se uplatnit a zdánlivě pro účely úplně od ale které se musí od z její zavrhnout ježíš za tak vel to je. Promiňte při chvíli narození zavedl svůj život u boha. Že ho od něho musel dřít u by se musel říct. Ten při řekněte zavrhl svou rodinu co se říct v této světice přece zabral do své učedníky hle takle dramaticky pochopitelně ale ještě dramatičtěji než jak se to o bohu. Kdyby to byl neudělal soustavně do všech podrobností do základu tak to nedopadlo jak to měl dopadnout ale on se řekne dokonce jednoty kterou v sobě pociťoval s otcem žádnou prostě opustil nevěděla ale řekla se a že si zvláštním způsobem že odevzdal svého ducha otci po mate kdesi na tuto větu na tom kříži odevzdal svého ducha otci. F. A my také když správně chceme z jednoho. Do druhého odejít či z jedné úrovně své cesty do jiné úrovně své cesty. Tak musíme ducha cesty se vzdát ho odevzdat bohu. Co to to je nejsnazším vysvětlit se než člověk životě v okamžiku kdy odchází od rodiny a jde do jordánu v on si sebou bere toho ducha a ne tu rodinu toho ducha výchovy rodině a ve společnosti. Toho s kdyby si ho nebral tak to by byl nemusel třicet ted mezi lidmi žít. Von se musel zmocnit toho ducha a on musel mít nějakou výslednici toho a musel dospět jaké výslednici on dospěl k visi jisto ducha kde nic tělesného s ním nešlo do toho jordánu kromě jeho těla pochopit že to měl taky si společnosti. Ale. Kromě toho a kromě toho svýho své individuality ten tam nešel s nikým jiným nějakou rodinou nebo s přáteli nebo něčím nic tato všeho nechal stranou. Čili on ne šel když čist ty bytím bych tak řekl. Do toho kdo tímtéž čistým bytí šel v že tou do toho roku o křižování ale když čistým být tím šel potom na nebe když šel když se tam ukázal svým učedníků nestoupá na nebe. To je tak u plně doslova také o to udělal eliáš protože ho a ten jeho elizea jak říkáme elíša žák se v než těla od co do svého učení učit že učitele dvojnásobného ducha svého učitele a on když chtěl přijít do nebe v tak se se právě tohoto ducha vzdá atd. Takže ten žák k němu velikým pomocníkem že si přál dvojnásobného ducha toho mistra který vše o mu o z chodil podobě pláště a to potom tím pláštěm dělat zázraky které jsem se degradovala ne li na nevyšel a bez pomohl tomu eliáše aby v těle vstoupil do nebe nebýt žáka elíši tak se mu to nepodařilo. Vona z tohle tom by na slovo ale ve jako rameni třebas logicky jasnost jak je to možné že se obětoval svatý jan pod křížem s tak o by to svoje existenční cestu a předal protože člověk se sice si přerod panně na li takže ona jediná se mohla do nebe dostat v těle ale nikdo žáků učedníků ježíšových tam nedostal ačkoliv byl to propagátory již kristus prali této cesty v kde se tělesně vstupuje do nebe ano tělesně. Se vším všude v no ale tak a teď k tomu když je nad tohleto a jestliže na každém předělu mezistupni vývojovými. Existuje situace kdy jsem musím s vzdát konkrétního a nahradit toho. Abstraktním nebo duch všem toho konkrétního tak i a to po středu ve jsem životě jako mezeru. Neboť tu musí vopu si všechno to co mně to představovalo a že to je na příklad který musel opustit rodinu před tím o se o tu si svého otce na nebesích děláno po toho co visel řekl žáky kdyby to byl vzal takhle doslova což se dnes nesmí se tak že by byl z toho zoufalí býval a nebyl by se dostat přes stupeň i narozením betlémě. Ale jestliže to takle nebral tak mohl si vzít dálo toho ducha. Toho musel oprostit od toho prostředí nebo od těch prostředků kterým ten duch se.