Karel Makoň: 87-37A-596-73_od_konce (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. V tom byl na prahu další úrovně nesmí být v područí prostředku který by se na tu úroveň došlo k důležitá věta kdyby byl v područí prostředku kterými se na tu ven došlo. Tak by byl ani závislý bůh není závislý na svém stvoření v zásada ale všechno tvoří ono je na něm závislosti. Ale on mne na tom stvoření není závist absolutně svobodný tím že tvoří stát nestává se nesvobodný ano. Toto berte na vědomí z se o z rozumět tomu čemu říkáte pannou vzala nebo odliv nebo stagnace nebo temná o smyslu temno z ducha je to nazývá svatý jan z kříže to všechno způsobeno tím. Že prostředky se opouští aby se osvobodil duch těch prostředku ano k tak jak tím duch jsem dosavad i vašich prostředků k je to váš stav je to duch prostředku který vžívat stav který užíváte k duch. Prostředků které užíváte ovšem pokud celé po že by se o to jsem stavu hle že to místo o by cítíš. Když si o to jsem stavu mysíte že to místo bydlím no tak to neni duch nýbrž to je omyl a kdyby jako byl ježíš kristus šel do nebe jak se to jevilo těm učedníkům směrem nahoru do oblak. Tak tvé nemožné to semen nemohlo stát kristově nestalo když se to všichni viděli jako při vidělo padesát je přes tu po do nebe v oni ve voze viděli ale nestalo se ta. Neboť č tyhlety věci jako znovu zrození stáňa jako znovuzrození ty se dnes stávají ty soud my jsme vnitřně a to říkej bude ještě správně všichni osvíceni kdy se to nemělo stát že všichni s bohem spojeni kdy teprve mělo stát nestane setkat svoje si který se nemohou stát které jsou toto je od věčnosti pro nás připraveno přátele. To se nestává. Jestli kdo při životě se stávají z z z z za stárne ten nebo na u pádné ten co že něco jedete dobra nebo do ze stává ale v tom toho. Případě jsou rození není jedna dvacátých jisto patřit se vědy se mi něco stalo tak to pořád musím když se viz tomu rozuměli v měla za ty co pak sice větě dokumentem o tom co jak v. Teď když jsem tím prošel ten bych mluvil spravedlivě a nebude vám pořád lež tak s prostou lež. Tak bych řekl to se mi nestala svatého stop od když se mi to jakoby stalo před to se ve svědkem v tak se něho že že to je od věčnosti jsem sbohem spojený do se si toho nebyl vědom a teď se budete ptát. Proč si tedy pán bůh přeje abychom si to jednou toho jednou byli vědomi a proč do tak důležité proč potom o k tou dojít. Jaký to význam širší než je pouhé lidství do tak nadto je třeba pra odpovědět kdyby člověk nebyl v vazbě s veškerým pozemsky vesmírovým časoprostorem na jedné straně a s tím bezčasovým a většina z druhé a kdyby obojí nemělo stejnou platnost nebylo stejně tak to co říkám by nebyla pravda. Ale ono je toho reálné proto že to vzájemně propojeno. A že když přejdu do vědomého spojení s bohem tak mohu vědomě toto propojení s zdokonalovat z lidského hlediska na úrovni lidské a to úrovni lidská je nejvýš ze všech úrovní všech tvorů. Čili protože to se všech promarnit propojeno tak tím ta husa si spolu spasitelem s pánem ježíšem kristem ano a to se od vás chce. Činný než v jemně obtížný úkol být spoluspasitelem a proto musel by vědomí ježíš kristus když jeví spasitelem musel být si vědomi toho že spasitelem ne nevědomě to děl nevědomi spasiteli spolu klece z vyšších ti. Je velký dost žil on z nás předešli ze svým učedníku chtěl vědomé spolu spasitele a. A dělal proti způsobem leže například oni si uvědomovali koho mají pokřtít že věděli koho mají po xi nebo viděli kdyby se to po ducha svatého na ty které mají pokřtít. A to se viz tam petr který mně ducha svatýho za sebou protože v z se tomu živé že ten duch svatý sestupuje na pohany. A naštěstí pavel ve mezi pavlem ježíšem nestarat tradice která kterou on překročil jednou jedním skokem nese s dal tradice. Školy neúplně říkáš na ale on si jich chtěl vzdát st a dobrou vůli měl. Tak z stalo to že mohl svatýho petra napomenout aby z ku když sestupuje do svatý na musíme pokřik a petr potom jsou v nás. Ale nemůže se nikdo z hřích úplně tady se to ani možné ani svatý pavel ani svatý petr ani my kdokoliv. si zdá dávám záleželo to by ses v abych nebyl vázán tradicí a nebyl svobodným protože vím kolik udělala chyb. Ale nemohu se jesi se úplně dodržovat když by mi zela tak i tam byli ti osvícením kteří mluvili pravdu nebo obraz pravdy zprávy viz čeho malý a těmi se musim řídit k si nebude jsi měl bych křivdil věci v k v lepší tu plyš nová. Takže dejme tomu jez správné v křesťanské tradici že a a do to by se to se nám nezdá. Ženich která dogmata třebas ll do máme pro sklem početí jsou dogma při správnými a. Do skryl početí panny marii ne to si nemohu dovolit že přesto pro to něco říkat protože vím že to dogma správně vy skutek. Ale středu dni nebo přes ni se měl proč to pán uděl svět. do mám to taky do mám ale že bráno tak se doslova tak je to nesmírně velikým blud v. Který staví vědu proti náboženství a či závodil s něco nevědecké jeho takže vědec který ji to takle bere do mat vždycky ten musí sis tak to je na o ženské a. To oni vědecké kdežto jsem tady proto abych dokázal se správně náboženské je správně vědecké a co je nesprávně vědecké je pouze nesprávně dogmatické na příklad dejme tomu úsek a ve stavu pro každého vědce v pořádku dokud to potřebuje aby byl tím tak ale jakmile se dostane za úroveň tohoto tak husího může jako prostředku. A ne jako v síle aby mu to dobře myslelo aby mu to něco objevilo to o o někom pomohl to taky to nestačí. Tak že hle tadyhle věda dneska kolísá a nebude na úrovni někoho kdo se za všem co walt v. Za řídil se z sám do z uvězněn svého úseku a be no a tam bude ještě tisíce tisíce let co vynalezla v tomto úseku a než se toho na ba vší. Za mnoho tisíc sled. Postavou lidé kteří který bude stačit úsek a an nedostanou se ten do jeho konce není to možné ve nekonečným množstvím možnosti ta no ale my nemůžeme čekat ti si by se k protože nám jde o to abychom co se za tento rámec a ono slyš relativně stačím málo uskutečnit v tomto a že řeku aby se mohli dát relativně málo. Říkam u každého jinak starati li to znamená každý ho jiným jinam víra. Třebas u prostého člověka tak malá míra. Že pro toho mentálně dospěl člověka je to neúnosné. Že byto nikdy nedokázal. Tak například jako mentálně vyspělejšími byl třebas svatý joze skute etických bych nikdy nezjevil v mysli kříž který nemohli s jinou z tam při tesařině a on nepomyslel na to že že někdy si jaká při ze životem skalám a chopil se mnoho rád na a nevěděl syna pověz když se z když ten kříž vstal rovně posty člen tak přišel viz je honem do tam vzalo čte dole. Aby se todle ve z aby to nespadlo nebo abych spadl listím onomu slovo měli. Aby sám s tím nespadl člověka viděl žena vyšine jako ve nevěděla se tam dostal ne. Za tohleto se nemůže stát mně jako mentálně dospěl by to ještě nemůže a si myslím se dál mentálně než byl svatý do se k proč taky že jo ale protože nejsem takovým prosim ty jak tím do on je to nejde. bych se začali rád deme vznesl kdybych cestami pudu pod sebou jo on se vznesl také jak toto byli schopni jenom prosťáčci. A proto ježíš kristus nelhal bych řekl bylo slovy oči že si svěřil tyto věci mu prostým tohoto světa ne tím mohu si o me jsem při mudrce náboženské ale i tak je to platné i pro dnešní svět kdo se. Drží jenom litery v každém oboru temeni schopen ji dál na příklad dejme tomu mluvím s nějakým a proto jsem do vjem a neříkal na něho ale to co říká je nebi lidské toho by by jim není a tím odsoudí ti je že opravdu neříkám nic. Co by bibli nebylo. A tím od hodin taky jeho jenomže jít jako o to vysvětlit protože říkám vzali něco u k jiného co by vědění o tom pod ale do ne biblické ale nic neříkám co bych o čem by nejdeš do bibli je vim do bibli je do že tam takovým způsobem že on pro ten teolog nemůže poznat. Tak v první článek je do kterého se chtěl dostat swámi med ale když třebas se bibli praví i ko nemohli dopravy konkrétně ježíš kristus. Když wu li kódem se od něho aby mi že vysvětlil jak jsem se do králoství božího a tam on říká nezrodíš si se znovu. Nevejdeš a on říká to mám znovu vstoupit dolů známa činna o toto se znovu narodit. On říkal pravím tobě nezrodíš je znova tyto bakuje takle se od ty a s duch a ne nic by se viz než to rosy rozepisuje z vody a z ducha nevejde království nebeské tak je tam přesně a to říkám pozemským způsobem protože nebesky řeči byste vůbec nerozuměli. Tak jak to ten ježíš myslel že zde na tomto světě se zrozujeme z hmoty z hmoty matčiny a v duchovnu se a z znovu zrozujeme z vody z oči duchovní. A z ducha který je také na duchovní straně pochopitelně taky duch temně nám nic čím mocným ani ta voda není něčím mocným jak si křesťani zbytečně myslí ne pro a ani ten duch není žádným vyslovováním nýbrž to je opravdu duch. To by žádná forma to je tu pak toho přerodu a a si myslím že platí tady to co řekl ha o těchto věcech jestliže někdo se znovuzrodí tak semen zrod nezrodil v čase ani v prostoru říká ekg. Jim byl uvědomil si to své rození z boha a protože si to a nedovede uvědomit obvykle jinak než jako proces postupující tak si ho uvědom jako voda. To je křest vodou tomu vy říkáte tam je mluvenou křtu vodou málem v tom při dále toho. Abychom vyšli to nejsi z tříd. oddat jak víte teče zásadně zhora dolu. Takže pro znovuzrození o třeba se tak že si budeš uvědomovat jak od u boha a na tebe to přichází a s. Jesi tím chycen tím nadpřirozeně poután říkají tak to chci tak to zač ale skončí toť tím že ty budeš tím duchem svatým osvícen napřed novou dobu a budeš muset nechat to na sebe sebe tím obojího v atd. Tak začíná této z eta voda ale pak to nebude nám o by živa z to bude přemožení duch věz který přemáhá člověka. Jestliže dejme tomu ti učedníci páně tedy apoštolové jako svatej petr a pavel by se to stalo s jakožto. v byly po seslání ducha svatého a tak oni tím duchem vládly ten duch předcházel vodě ano tomu tu tedy do od to prali vodou se v čili taky vůle bytu dokumentovali aby se ta představa lidská je velice důležitá nese se po po pomíjet tak tak do pokřtili taky ho po křtili vodou protože tu chop už. Pokřtil. Duch totiž dělala i to přeplývání z ho radou začátku že nové se nejeví jako převaha jen člověka nýbrž jako nenapadne pomalé přeplývání ducha do lidského života se stane tak mocným to přeplývání že člověka přemůže on ten duch potom zásobu lékařů do něho života při nás se takhle pomalinku před díval připlývá přidával něco přeměňovat připravil půdu k tomu aby najednou tady byl. Byl to přes duchem byl byl to přes vodou byl. Prostě jedno od do jeho se nedá oddělit je toho proces skoncování proces který v každém člověku probíhá je to ve mně nebo na vás. Jenomže u člověka víry do probíhá samovolně nenásilně a my to probíhalo. Veškerou silou tak zvanou mohou a u těch učedníku taky kdyby nepoznali tu veškerou sílu tak neměli za co se chytit oni totiž by se držet protože jenom víry. A ta víme velebil mohla dovést maximálně pod kříž dál který se dostat z oblasti víry do oblasti čistého poznání museli násilím být převedení přes nějakou hranici. jsem teďka převedl nějakou hranici. Kterou považujete za stagnaci nebo za temnou noc ja kou ducha smyslu v v ale není to stagnace je to meze nám je to období s zrání které jsem vám doufám ničil jak vypadá které musí proběhne proběhnout v každém životě. života ježíšova probíhalo napřed první zrání do třiceti let s tam mně se to sice dozrálo a když se si vším apod po druhém do tři roky na tak dále a potom za kratší dobu a ale se. Toto zrání které tam probíhalo bylo jenom následkem toho co je člověku připraveno od věčnosti. Kdo to nástrojem tohoto co je si to životě na svém toho co jiné berte to na vjemy z. A s a nevěšte hlavu když to jde tak po dobrem a k se nadpřirozeně daleko lepší ještě na asi. Také ti co tím násilím stal dostali nás svým li odvoláni z tohoto světa apoštolem z ní. Zmizely násilnou smrtí že za to co na a to ten nese proto nezmizel nás do smrti protože udál dvojnásobnou věc miloval. Bez ohledu na sebe. To bylo vět podzim si že tam šel do co na sebe že byl nebezpečí života a to byla jedna věc a druhou že byl ochoten se sebe zříci dokonale sebe zříci než to co chytat petr si jenom myslel jsem ochoten a neudělal to a on se ze řekl. Ano. Sebe a věnoval své synovství matce ježíšově a na věnovala zase své matce z jeho že to toho podle zřeknutí se. No to si takže ježíš kristus svým způsobem jednání i svým kázáním podporoval člověka dvojím z kusem na to vám vadí jednak v jeho činorodost z ti. Aby správně jednal jednal ne nebyl trp a jenom aby správně jednal. Ale máli správně na musí vědět co je správné a v tom musí být trpně kdyby nebyl trpný tak co to nedoví se říkalo očisty mysl se toto stane či o je podporoval i v čisté mysli jdete prost může jako se uplatnit i v tom vole činorodé em počínání žel že něco dělali věděl doby skutky od začátku dokonce. Čili když se ta kterou si rozdělíme na svět že ty konali ty ku ne tak tomu jako ne při zpíváme k tomu abychom tomu správně rozuměli protože on to všechno dělal dohromady jo ježíš kristus. Když někomu radil a a ne z rohu když se znovu z vody a potom z ducha. A my si řekneme tak napřed musím z vody a potom musím z ducha tak za povinně na najednou věc toto znovuzrození se neděje v čase a že tam není něco napřed na něco o tom vůbec a jesi se to jeví protože to při promítáme do ča v jako na před vodou on tomu dal k ochotou řečí jíž když prošli tak je to v pořádku ale nebylo to napřed když ono to né.. Ono se opravdu ten člověk jako by myslí si napřed musí očistit. A teprve potom může být osvícen říká asi člověk. Čím se očistila maří magdalena ta při svých hříchů soustavně spáchaných do tvých vědy si lehla před ježíše krista a to z to na očista a za svoji slabost a jednou si někomu k nohám tak si chtěli sis tím co chce jež toho o po k a jak ne a to bych si také přetavil ideály se chceme toho co ji dání si dělal v něž se nikdo. Neptali si si být operován mně se nikdo stal se v nás světech jste si si po za od pána boha nikdo mne jestli létal o vás taky od on o tom připojit te že se na to stě narodit koho vás tady poradili a byli jste tady že ano všechno dáno příkazem a příkazem shora takže petr pro takhle a pak tyto škatulky vám budou v pravý čas na prvém místě velikým požehnání ale jsa toho co je zatím do velikým prokletím upozornil čili tam kde ježíš to. Toho klade jako jednotu jeden z toho dvojnost když on chce když on napřed říkat tomu tolik podemos vy neznovuzrodí šli se s znovu. Nevěděl králoství nebeského říká o z vody a z ducha přesto dobře. To se vám to nechat touto slovem který za napřed nám neznám do týž z li se z znovu ale protože pan nikodem byl analytický duch je dát a co tedy jak jak co k tomu se stát ne. a tak dále tak o tom se rozpitvat na dvě fáze je vodou a duchem. My tomuto za z to byl požadavek nikodém mu v ale nikoliv požadavek ježíše krista a on mu to proto také vysvětlit taky svým životem tak to tak vypadá tak tím procházel napřed by k těm vodou někde jordán o to byl ještě duch jsem někde. Když se vzdal svého ducha a on musel totiž svého ducha napřed své co z toto přidal svým duchem musel z toho co opustit. Od to o se tam vzdával při žije do svého ducha nikoli duch o božího je dávám ti svého ducha říkal svého po z toho svého se tam všimněte tóny chybně přeloženo staví že ano. A petr když se vzdal svého a tam jsi byl to stalo zbyl duch čistý jdou třista kde k s nebo na tabule čistého vědomi nejenom vědomí čisté lásky a čisté ano. Vy jo sat čit ano tak s a tím jsem mohl tedy ocitnout v oblasti sester není návratu na tento svět. Tím že se se s tekla není nesrozumitelný ekg kát je s o to mi nyní jenom tradici. To my si tradici které ježíš je tomu je absolutně nesrozumitelný a to on si přál to jaký to byl kdy do watts o byl od doby pro mat on věděl že teologové tomu nesmí porozumí jako okamžitě po pak s a pro si je to musí porozumět a přitom taky porozuměli marně se jsou k i ta a jak tomu lid ty že poslouchat v tom koly jinak v jiném nebo někde jinde nebo kázal. Doby prostí lidé že praně protože ani teologové tomu nerozuměli bolet by ne k tomu vůbec nerozuměl ale ti prostí lidé ano kdyby totiž u než chtění a po jeho řečí. Plyne potřeli vůbec rozumět tomu co říká ale ty by tak dokonale unešeni že upadali mu tam do extazí a přičemž nerozuměli ani slovu a tím snáze propadali do extaze. mám na mysli konkrétní případ třebas paní černý která nerozuměla k tomu dantovy ale dal na pokraje extazi že přitom uctíváním bran to na toto jsem si dnes vjemy tím že n vážil protože tam jsem pochopil že ne rozumem chápat není všecko. se mi přesto vyčítal proč se držím bratr než tomu nerozumí ještě když se tomu dát taky do něho se by sto rozuměno ho z toho držela nerozuměla k tomu ale po svádět do toho držela mne skvělá při že člověk třebas sela žena mohla kdekomu o tomto světě ale protože pomáhala tak se to bylo než tím pořád toto ještě na je mi příkladem ve takový učedník kteří taky ještě nerozuměli. Tebe pro v je vše duch svatý a přesto poslouchali ne řídili s ježíšem kristem. Jak je to s tím že v tom podobenství. No hřivnách ježíš žel ten ho o to s klas padal dává někomu jednu hřivnu druhému dvě třetímu pět o než stejný počet k každému člověku je to nějaká před pod učenost nebo nějaká větší dispozice jednoho než druhého ani jedno ani druhé. bych chtěl aby to mohl vysvětlit ale to bych to ráno. Bych to vysvětlil a tím podobenstvím o tom slepém od narození a tu vám napřed ti dám jeho a potom teprve se pustil do toho dalšího a podle to jak jsem tomu porozuměl co ten ježíš řekl jsem k učedníkům a ty si to jsi se dobře. Obce prosím že z něčeho a tam tone to nestačil rukama ze se od sama nám do od jak se však přes kdož ve jsem se přeji věky nýbrž bez prosím bez se za vás o není není ten sela do tam mět nejdůležitější z toho kdo v svého. Teď asi ne neupadne š. My jsme od narození slepý jak tady jsme my já. Ale míra slepoty větu z na to je tají jedna a ty nebo tři nebo pět pokoj chcete hřích míra sled pod světu s na a pro proč protože nemáme jenom k dispozici to věčné které pro každýho stejně veliké ale máme li spoj citově věty zk které od rodičů není stejně veliké ty se ne když si na to ne. Teď není za prostředky ale když se zrodíš rodičů které kteří by jim me cení měla tak se na oči taky méněcenný jo. Jste ji z vědy ani rodičů tak si možná taky byl bez se taky možným ale je to nepravdě pro viz také je to nebyla způsobena jakou chorobou nýbrž šel přirozeným způsobem budeš taky v tak patrně vjemy není ne ale bývá aby si je pravdou že. V slona poradil myš již a to tak v jedno přísloví jo v když se se do při slovy. Co se děje viz že my jsme u velkým veliká duch lidských neviděli potomstvo stejně veliké jako byli oni jsme málo věk. Čili on se sklad i k tomu i teď je ty co od boha z tomu děláš ale se sklad i tomu božímu tou věty k ho. Již a to je prali těžko pochopit tam logika nestačí protože my víme nějaký mně tady je říkal jakými ten pán bůh že on totiž jednu vlastnost tu si může ve vůli do vlastnostech u boha. Totiž ochotně ustupuje genetická ochotně. A kdyby to nedělat tak by byl proti svému stvoření on musí milovat to musíme nad dočká jako v je víra vraha jako velice ctnostného člověka. Tom je toho je do rodu nepochopitelné ale přestal si to kdyby byl na místě pánaboha je a neměl si vraždit ty vrahy nebo když pak li je neboť tím méněcenné lidi. A měl jsi to tuto s to byl ze sebe a kde se vzájemně působili jako je zapotřebí roce působily jak by sto udělal v kdyby smiloval straně s s s pranicky že by straně tomu byl vší dělat. Ve straně jsou téhož tam v tom podobenství o ho a o těch hřivnách je řečeno že ten hospodář nestranně jedná že zavrhl tohoto tu při mnou zakopal jenom proto že ji zakopal a ne za malého tím že mu odevzdal. Svůj odevzdávat jako ještě nezavrhl to nebo chybná nic předurčeno není v tomto oboru tam není čas. Tady se často je to vysvětlit na neví vedle veliká časové byto bylo výhodnější dělení prosím byto říkala nic v. Takže on ho neb před určen k tomu aby zakopal bych druhu o mu to do potom nakonec vyčetl že ji zakopal a tam to mou tato pod chová pochválil že že s hospodařil ano a tak bych chtěl říci se to toho kdysi se někdy řekl že to je hospodaření celým životem vinno ale my jakože to hospodaření měrou jakou by mnou jsem to jednou tak jednou onak tak obojí je pravdivé protože my se máme kdybych byl. By byl velice náročný na vás naučit hospodařit s celým životem ne to se od nás chce. A v tom podobenství je to znázorněno tak to. Pak se ovšem mluví o protože na který do se dostali a od vězte tělo k této druhé pojetí. A tak jsem tedy asi mluvil o tom pojetí co si o stal ne k ma světe kde záři nedostali více hřiven zase kladném města ano čili že se o ve oko přirovnáním procesu který pokračujete začátek jak do pro co tady jmenoval no. A v tom případě se dotýká celého lidského života celého lidského života. Totiž že je synem v lidském životě překonáme určitou krizi. Které žádati se musel vyrovnat něčím novým co máme dělat co se při nedělal dělat el co nám začátku mohu může ji na nervy protože neměli do z toho jsme dosud dělali jako ras to o to tak u toho ty bolesti těch první třídní jsem toho dost. teďka byla dal nová hřivna žen. Že kdo tedy město víš ale kdyby neměl nová hřivna jenom nová si na dalším jako se to vedlo povolal pólu podobenství je tak jsem to jenom snáze snášel rozumíš ale nebyl jsem v tom městě. jsem tam tedy v tom městě byl jíž je ten rozdíl o výkladu a taky dvou co verzí který se u ježíše to co oboje ve se jednou je to s těmi žil na mělo tu tu bytost městy jo není to vždycky z městy od viz na to co není ve dovede se to s hřivnami je protože to jistě ano do smrt a to není chyba tisk ku nýbrž že tam je brát v úvahu celý život. A celý život si nezačíná a tady na světě ani jako učiteli ve světě to je proces který je přidáváním vel k něčemu co je něčeho co ještě není ano a jestliže se nějaká po slova žid když jde o to po toto podobenství za svými hřivnami dalším pokud paty ženě předešlé odevzdám pochopitelně se nedostanou to tam musim že jsem dostalo. To se odevzdat i ty co jsem nastřádal musím odevzdat tvé o dostanou k další jiné jsi mi které nejsou přítěž jež. Co jsem toho měl a to je důležité. Tak a potom samozřejmě je tady vysvětlen proces stavu nebeského. Protože tam se do nekonečna různým druhem posloupností nabírá a k k k k tomu co by k tomu co ho. Říkám chybně buďte ale co je připravena. Takže nějaká po z to prostě připravená a pro každého jiná posloupnost. Ano. A m to neznamená že on třeba ve by se nedostal stejně dalek jako ten doma těch pět hřiven v ne a anebo jednáme se ve stejný protože tou při tady posloupnosti se dostalo tak je nekonečný víš člověk do se do oba dva. Že když nemá pro ty o zeptali. Nekonečnost minulost čili co ba je to zase nekone nekonečno z milost po z z z z bodu z čili. A zase ne stal taje v nekonečnu od stát takže matematici si zatím věděl kdy jo že mám u sebe mrtva svět to jsem na to nepěstoval marně pak vědu vaší. Ono své nikdy pravá z nedokonalosti ona své koncem. Ono totiž že pro vyšší mat vykoupat vším bude tím povídání o nekonečnu o přímý od soud o svou rukou u. To jsou běžných při k a mysl nekonečný stýkají to všechno jsou u. Axiomy a to není pravda jo to je z na to co články víry jít kdybychom tam na stěhovali nebo bychom přede si předsevzal jiné články víry v k tak místo do k nedoví matematiky nebo do meze si že jim nám ne do ukryto skal ožili deska si šedesát vynalezeno vel a bude to z o chovat s všechno bezvadně ale bude to všechno budu postaveny dělo nebude z toho nic trvalé skutečnou nebude to na pravé to obraz pravdy. Jako svatá mor dána tak se na to podívat co budeme dělat to mocensky po těle bytí a tohleto jsem nepoznával ani při tom se musel do mat nikud než to že jsem při propadl jak jste visí od sice jednou atd tak jsem byl od se narodilo svými zkoušek tomuto se pořádně naučit. Tak abych nepropadl došlo do koly bude moci se proto o na vysoké škole na tom učení technickém že ano a to se to naučil to se to naučila nás tomto ve jsem se ocitla okraji toho poznání že matematika se podobá novice z tí. A že tedy doby kaje o bůh ve vzduchu v tak to ty se taky tak začneme založeným není k u m to v matrice s není obsaženo vím ale tupit taková to bylo obsaženo ano. Ta vás k tomu ještě pro co o něm do okrajově ale přesto nějaku by při mysticky do bral ne ale ještě k tomu rozumně obrazně jenom ale když tomu tak je mate citový přišli o tomu nikdo nerozuměl tak ho b b takže pro ni je to opravdu jenom od logický řek že se s s s s nějakým ano u. Který je jako dělat tomu člověku dobře když mravů po těle a moc se s tím vysvětlit své v oblasti hmoty jo ní. Jako my jiný člověk tady řekl že třebas potom. se nepohybuje vlastně žádnou jak jsme tady v tak pro z káže nebo se to dále je to neměřitelné na tvé pořád. Vím pohyb m. Když že ve mně citelný od nos ano motto z mocná motto se neměřitelná hmotnost neměřitelná i v k tak a. A tak to není ve z ve se moci není to za hmotou není to je to je to prostě neměřitelné činností. To jsem na to by to si můžeme tomu při tom být to si můžeme tomu při tat tak to je to předáváme ale my z toho časem sled víme u ní. To jsem si může čekat na matky proč to přiznali my dobře víme že každá lidská cesta obrovskou cenu. Dokonce tvůrčí význam ale se to u očí význam představy že to je a činnost v rámci času prosto řeka a ne z ani ho. Čili ta představám musí být opuštěna jakmile se ocitneme na okraji bezčasovosti. Tam taky nemá co dělat představivost takže jestliže ježíš kristus třebas jsem byl z si vědom toho že spojen s otcem a ptá se aby ho učedníci by tak spojení s otcem jako on s tím jedno jest svět právo nad protože tak jak je na ale byla to jeho představa která mu umožnila toto říct toto vše k ho. Bez osobní přese by tebe neví. Takže i této představy spojení s otcem se musel vzal na kříži protože v každé představy i k nejjemnější si čech musí města během cesty. F. Protože jiný úkol a. Daleko me nižší než měl ježíš kristus a a protože mám menší úkol a tak prosim dali větší silou a tak aby ho vůbec mohl vládnou o z li totiž že ta milost ještě neznal lid větší silou než kristus protože kristus ve ježíš totiž tak ježíš byl menší než pro své citelná. A jesiže potom dokázala že po zmrtvýchvstání nanebevstoupení nebyl menší bych byl stejný sedět popravit sil tam bylo řečeno v tom v tom podobenství co do si konečně poté pravici. Et tak pak nebyl větší ani než chyby stejný měla takže my můžeme být větší než ježíš za svého života když to vyžaduje náš způsob cesty nebude tím nebudeme tím je lepší nebudeme tím hodnější než budeme taky nedobří jako bylo on na. Že nedělat jenom relativní dobro a nic víc ale budeme ho třebas o si učinit. Daleko více silně pochybuju ale podle moci teoreticky daleko více než ježíš kristus. Se o tom měl tři roky o na tam mez sáhodlouhých život a jestliže mi a se s vědom že tomu tak je že my žijeme třebas sedmdesát pět let jako a pořád bereme z z náruče boží všechno co pro život potřebujeme. Z ku jsme na brali síly z to se to se jež z nemoh za bratry sice se třicet kdy tam krásně znázorňuje vším že si jeho život trám jak tasí domu taky utíkala a jak dala. Jenom v tom se mně dotekl sebral mu sílu ale jak například zemřelo si ta se šedesát dělat text v v v tom betlémě aby ježíš mohl být živ. Hle začátku začal vraždit víte. Proč jdou těch vláda toho co samé zavraždil pochopitelně ale i ta vražda dal neprošla tak se ne u jistě herodes v tom že zabil ježíše do smíte a on se musel ujistit v tom že zabil ježíše neboť by byl všechno vláda a ta v tom betlémě protože musel mezi nimi být také ježíš. A když se včas uklidí ježíš do egypta. Tak to uniklo herodesovi že volil naživu a do smrt se to nedověděl neboť dobrota zemřel ani se potom vrátil jeho synovi ano. A ne k tomu původním ve se to všechno bezvadně vysvětleno tím dějem měl představu o bohu pro toho. Ty ježíš měl představu o boha pro toho že byl oddán do třiceti let v tradici v mu v rodině tradičně rodině všemu takže on si musel s tím životem ve mně taky při vzít k tomu tu představu doby nebyl fakticky to byl nějaký předstírání oni se přes těla on byl poddán který svět a tak dokonale že si že nás dětech byl v tom co bylo jeho otce přesto odešel dal přednost. Mu co chtělo od jeho rodina a vrátil se k rodině čili nic se předstíral ne nic z ano. To to byl tohleto ale proto je pro hle to poznáte že jsem se nedostal tohle do pro na fa to taje na hlad a a. Ale jak jsem vám říká. To je vlastně nám a že když jsem vyšel z doklad se s tak je v dech se zastavil vědomí které bolest tak jsem vždycky se ocitl v takovém. Blažené nestál jemu o cokoliv na tomto světě takže lékaři říkali když to dítě matko vy nedostanete z tohoto stavu. Tak jsem se o to z toho nebude chovat ani jíst pomoc váže přeháněl li v ale nebude poměr k tomu svět jako člověk a následkem toho nebude z něho normální člověk tak vy ho musíte naučit vrátit aby se vrátilo do světa tak říkali před matkou karmy školou. Po za to pani maminku ne na poznávalo. Podívej se se tam díval ukazovali díval ale to bylo o věci nám ho v. A poznáváš nás zde pak se je proto aby se do pozor jak se vyřvával do se nestal je do o berou život ne. jsem si z toho něco nebral jako z dlouho v matko stoletím nám jsem po druhy nechoďte. Taky nebilo možné aby se s ním po vy přišla protože to to dítě by se dožil to by to žilo prostě to je to nemá za tento svět nemá za ani to nebyl za vývoji to ani opici ani o nic ani o spal a ale jak on udělat no ale teď se bez bez dnes jsme si rozdělit od kdy budete zastávat tu úlohu člověka který vrací po našich operací za vědomí podíl chtěl nazpátek do světa a když to neprovedete tak to jsem ani nebudete moc při proto. To bude žil ale z toho nebude skutky životu odporu. Jak to udělat on vás musí poznávat jako svou matku. A o to co snaž no kdy se mi tady říkáte maminka je říkalo paličkou na to dva abys to po pak ale takováto nemůžete. Jeho osel oči rád a hračku kterou rád kterou měl předěl z ty ses se s námi znovu jsou hračkou atd tak si ho jo a tak ti a no jako a. No ono se jdou pryč protože mají za o tom sami co ho nesl na tak před. Tak to a. A zkrátka o na nenaučila hrát za dva měl jsem rád protože jsem si hrát také rod deprese do působit taky jedl s a něco vedla za pít a. Asi který za tři dni jsem poznával jako matku sví ne. A takže asi ze která není tam přišla s tím dítětem a dítě přišel do od další dostalo nebo při těm lékař tom začlo vykřikovat strašně křičet v ti to ve toto je ne do toho ne a panečku oni řekli výborně maminko byste dost je dostal plat větu protože byste o vrátila do života mámy.