Karel Makoň: 88-01B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

a a oni nemilosrdně hned teď přivázali, říká Mako ven přivázali zavázali pupek aby abych nedostal kýlu a zase řezali. Ne k ose li mával jsem přestal koluje toho vy z toho dostal z tam bude byl přemohla ne. A tak to bylo po každé operaci takže východiskem člověka do věčného života je tento pozemský život ale zajít jedno spodním kroku že se v něm ne za vi. jsem byl vědom apollo po dobu nebudete zabydlení tehdy jsem byl zabydlení tehdy jsem si myslel že v jedeme někdo to je ten život jemně vezme všecko to nebyla pravda na jsem nevěděl jako nikdo z vás nevím z věčnosti přichází a do věčnosti se vrací to ten vím jak se také nemůže za to musíme tady je mi ale my to musím vědět tak se musíme svým chovat k němu maminka si by také chovala jako věčné bytosti ještě nevěřila na věčnost před narození od vod o. Ven bralo od do toho co od takže ona je než jsem než jsem ho přerod operaci vždycky tak se budete říkat je to do vedle prostor nesmím v z ve starém městě pražském a tam se modlila za ne a vědět že potom se od atd tak jsem v a na tu prací. Toho že vyšlo z toho stýkal klepat dělat pro stavy z vás taky ty jsem do od znal v tak jsem vyslyšel jen tak se vyřvával že ne do toho ne do toho bylo zle ne tak to zračila no a v bez vás o strava v ale. Protože to ještě z vás tak za dva roky přeruší čili to za by nová tak jsem to potom nedokázal zabit. Takže. Tato tělesnost moje tento pozemský tělesný život přestala takzvaní živým východiskem na to potom ještě vysvětlím že to živé východisko u nás doma tvé východisko když nás o žal za mrtvé přes nepatřit tomuto světu ale ne tomu živému východisku k ne tak co pochází než jak o bohaté tvůrčí záležitost ne no ale jsem měl tehdy živé tělo jako východisko ale nikdy se jsem v něm úplně zabydlet protože ono samovolně. Bez vůle občas docházelo k tomu co při těch operacích že jsem ztrácel vědomí tohoto světa a. Za časem vnímá co je správné protože nějaké situaci kde jsem se rozčílil ho ho o za svaté co připomíná jak to sprá proti prosit sám. Tak jsem ztratil vědomí tohoto světa na čase mít vědomí správného jsem rovnou věcné velkou provedl tak správně že maminka nad tím čas zla a říkala tak od toho mně to jako jako pořád u budila atomu světu říkal toto je to o to bylo po těch operacích ve k tomu jsem tomu dobrá ale viděla nedá říct přes je že but tak konkrétní věcí za tak jako odolává tomu má. Ho. A své své vůle a nechal při to co smí dělal jsem to udělal správným způsobem že zatím co dělal. A to je přesně případ deníku že tam se něco promeškal a potom tam li v těle kdežto u žádné ti nebyli. Tady jsou pořád pro dítě pravdu nová no ale se budu on nebyl jsem se s tekl takovým způsobem že to plazů živost. A tomu říká tady ghos jak to se ještě jste osení kapitole že to tam tak která sestupuje blaženost nastupuje do každé úrovně i do není že tam se jeví jako tu život jako nevázanosti jako v tom nezájem o jakoukoliv konvenci. Takže to co zažila třebas s tím pak vanem ranní všem a naše stala. Janíčka žilo tele. Tak to je asi totéž on to on věděl jak na to indové to mají ne a proto ho vyloučili z s ním vět protože mu tam život jak o tom děl v nesprávný způsob postupu. Jsem tedy tam ale děláme co chceme a jsme naděje osten názor herakleita no to je patron všech watts kristu ano vše rozum z se že v z že v ku pudu s tím nelze. Věcech věčný kde prosilo je tady nějaká moudrost věčná která zařizuje věci na který z rozum nestačí říkal on a no a to jsme si o tom moc mluvili napřed o těch mravencích na od není který jen jsi všech světové ta tady je a tam když způsoby morem suter působit člověka taky. s to jsem o no a ono a o s a ono u k jeho. Tak na nich jsem se ale teď nejprve tedy sled. Na ten smysl to je co zavraždit tuto dobu ale v otec promluvil teď jsem vás na to ještě něho cela. Tak je to takhle teď se potřeli tu takže možné vlité druhé která není toužilo které normálně člověkem. A ten normální člověk že dualismu pamatují si a tam na relativní zlo je tu k jako relativní dobro mají stejná práva ale nikdy nejsou harmonii nikdy ne my kteří tomu rozumím své karma je dostat. Jinak ale je to ne harmonické a jeden předstih před druhým někdy je jeden ten v jednou ten poto ji onen a z toho by kraj ty těžkosti učili lékaři jsou taky do po musí taky od boha ale to třebas chvilinku zástupci toho relativního zla. A. Časem toto bude budeme čekat do smrti ne u toho nebot pět let zbytek se moc zanedbává tolik je to ne. U nebo jedno tělo no o. Takže musí i ten svůj stav přecházet na ni a musí ho ten svůj stav přemoci protože v co z tam dospělého člověka že ty máš oproti tomu dělník kovy byl dospělý transformátor se všemi parametry kdežto on ne on život nějaký věcí nemůže pomoci z toho důvodu že ten a pak. Tak ho to ta a ano ano ano ano ano ano. Totiž vyššího stavu a jarní svým po že za čista a to nesmí se definovat tato udělá mezi do odpoledne jo vrátíme se k tomu jo teďka bych jako chtěl probrat jenom k letu východisko živé východisko tělesnosti. Mělo by tedy by pro každý do člověka přirozený me východiskem na tělesnost ovšem těleso ze které by se nezabydlel že jsem měl to štěstí že lékaři nenechali zabydlet své v tom těle. Jsem nenechali klidně jako vás všechny nechá nechá a příroda a matka vychovatelé zabydlit se v tom těle takže se považujete během sedmi let prvních tak tělo ale nikdo vás nevyvede z toho bludu že jste tělo vězte jenom tělo to je e nejsi nesmysl ale jsem takový u ze skutečnosti žes. Sedum sedmým. Z toho jenom jednu sedmi do vydávat ze skutečnou protože si uvědomujete a co si neuvědomujete to pod za nic nebo za neskutečné nebo z aby báje né. Ovšem bylo na to ani z bohužel žije a to na vás vliv na tu tělesnost. Takže tak tělesnost by například nebo na dospívá kdyby nebylo těch šest sedmi ostatních to se při všechno děje samovolně to se neděje že by si člověk si to přál dorůst nějaký velikosti nebo doplnit si ty svoje transformační schopnost tito se než to samovolně z nad od oděla jsem tolik věta nedělají to des samo a tohleto když člověk nebere v úvahu že z devadesáti devíti procent všechno jde samo. A že tedy když do toho co by jim procento tak je to maximum co o tom zasahovat. Tak tak dělal veliké chyby ne u takže je ještě říci i tím že ty lékaři naučili že jsem považoval toho tělo za prostředek toho který ve mně myslí člověkem může stát samozřejmý. Za prostředek toho který ve mně myslí tak jsem těl co považoval za prostředek nevzal síly v jsem byl opravdu nemohl se jim dostavil do případů vašich v že dejme tomu že jsem s tělem tak cítil abych se ho si myslel že třebas umírala a s ním umírá mám s to odnaučil proto extaze jen od od mého k se v nás se dost přestat přátel roku. Ale to tady nebudu se dělat ten stav se nová kapitola zkrátka země to východisko tělesnosti vzor živé či jsem nastoupil vlastně něco čemu ve starověku ve starým židovskou říkali existenční cesta tuto existenci jsem považoval za nástroj v rukou u toho který myslí a ten který myslí si s tím dělat toho aby moh provést co chce to co s tak mysl zde na o jsem tedy řekl ne a teprve když jsem potom se ocitl se v nás. Dětech v byl před tváří boží mistra řekl lidově tak jsem poznal jsem to co jsem dělal bylo všechno chybně nad pod si za to za pro jsem to co jsem za správné to bylo dobré to byl to nárůst takto dejte si že tohleto co zažíváte u toho svých mu v s s s s s s si na to je nárůst. Ovšem nemám možnost akty taky nemáš v tom mal se taky nemálo by tedy nemáte ani jeden ani druhý tu možnost aby se attosa by cosi cesy lékaři to to vy nemůžete mluvit. To by nebylo správné že on aby vás aby věděli jak se říkali na že by tak jsem nesmíte na pomoc nebyl nebyla možná. Ale v no. Tím že jsem věděl z toho s ze svého života pozemského své tělesnosti s před nýbrž prostředek v tím jsem to ožil v rozumíte v čili to je živý kdy bylo nežije pro tělo. Nýbrž tělo prostředkem. Tak to byl ježíš kristus k sobě zval si své učedníky pojďte za mnoho nebrali živé tělo ale život tělo mělo sloužit úloze ježíše krista rozumíte. Na protože to dítěte je nevěřila o taky nebylo možné v tom věku bohu na boha věřit se tomuto ještě roli nemohou stoupnout takou člověku také není člověk schopen v době že. Tak del byla to byla tady chybná myšlenka že to je ten si jsem to který myslí není to moje těle to bil do ve mně myslí ne. To byla desky kdo byl to omyl ne ale s temeni vládcem že ano ale jen nástrojem zase na se s tam jsem se přestal jsem se mentální bytostí. Na straně říká ghos že člověk je v mentální bytost říci že zvíře si světě v a protože nerovnováha kdežto kdyby byl mentálně bytost sis říci mentální světě takže by měl velice blízko k poznání čekej nosí jak on říkal. A jsem toto blízko měla to co potom pro do těch sedmnácti letech v ne v v v v v v v v. opravdu pořád čím si z toho co se z toho asi se provinil jsem se dostávám dáte poznávám jak on tomu dobře rozuměl. Tak dejme tomu v tak znovu objevil. Co jsem dávno zapomněl se to dověděl bylo svatým z odporu v z se devět jsem se dověděl všecko ale všechno vede ku běh bylo ten se v jedno proto nezapomněl tudleto chci set co byli do potřebu zase tentokrát on tam mluví bez této kapitoly kterou vy se dostanete do ruky on tam mluví o ho v blaženosti jak o nejvyšším statku který může člověk nabýt a toto jak vyslovil tak je to prozradilo že ježíš kristus. Z na tupě tomu neděli těsně před svým křižování kdy slavnostně procházel jeruzalémem. Ukazoval že všechno bylo stvořeno z blaženosti boží a že tedy on když oblažováni jednotlivce tak nemínil obraz nad jednotlivce. Jenom nýbrž těle to propojit. Jako základní pravdu že bůh který tvoří tvoří z blaženosti blaženě jo. To není nějaký násilný porod nebo takového něco syna a že tedy on od blaženosti vede všechny takže oni byli všichni blažený života vyvede sebe najednou když především nabytý který nějak pomohl pochopitelně za tu tito neděli ne týmu asi nejvíc věčný a takže oni ho ti oni to on to dovršil to co se děje individuálně v člověku on převedena tu platformu všeobecnou z ti. Tady je jak to oni byli říkaje anna na čili nejvyšší blaženost která vládne oni všechny ovládl u an. Toho on do tam toto nepíše ale jsem se k tomu vrátil tomuto poznání který jsem nabyl tvoje pracovat sil prosto shoduje s tím co on říká přesně tak u. Musel jsem to vůbec jistota od ho u. A tak u toho o to že se při napůl do kterého kterému se zavraždil jeho rodiče ne to nechali ho v předsíni zemřít hadem a ta není. A když toto se stalo tak s tak je li člověk se kterými jsem se znám. Se ptali jak tomuto při ab vůle ty dítě přišlo co s děje po smrti tak přivolovat manželku. Nevědomí ano v jen se se s setkal říkal jsem jak to může jistě měli jak to ti k tomu přijde čeho nešli od rád i s předsíni ne. A samy se spi do vady za dveřma. Za protesty se aby to doby viz nebylo zkušenost že jsem nedovíme protože tyto vize li pravého kůra chodí dítě lidi okolo pro těch dom by tu ne křičeli ten při dva vadit trvající dělal nikdo se ono ale to je z dvou věk svým s byl ku. U toto tedy kdy dostat se za to u aspoň pokárání od policie no ale tak jsem po žal manželkou nabyli. Se podívala toho nabídka ses tím je ten děje o tom jsem vám říkal mého a ona říkal on nemohlo jak si to představuješ tento svět ve kterém živi širší než ten váš daleko širší pokud mostu poznat ten nemá hranic s. A jak to mám jak se masy setkat co říkal nad v co taky musíš poradit ty jak to mám dělat jo no bych věděla do ve si to představit toho nabídka což pro onu na svou viděl co do přese tak čeho jasně představ teď silou představ a přesto se od adama tu představu přejí mu a jsem poznal tu před tou před předělat proto se zmizela. jsem to ještě byl ve stavu tělem v tom spánku a zrodilo si tak se vrátila říkala tak se za vyd nemluvila. To dítě kdyby bylo toho by drželo ještě nějak budoval se než se o lidi bují vůli udělali tele. Tak z měrou stejnou zkušenost jako ty po těch operacích se muselo překonat sama sebe ano vztek před se to je to nejde protože v těle klesli v no a zkrátka řekla ten tam tak výsadní postavení že například po svých rodičích vůbec neví test tam stýká s dětmi svého druhu atd. A již naprosto nespoutané radostně v den jak jsem tam přišel se chovat ke své matce aby by to byla nechala tak si teď jsem z se mnou za tebou přišel hlas odtamtud kázal děti. Tak to je zajímavý jako když se ho zřekli rodiče tak on se zřekl taky rodičů takže on byl klid on byl že bez pokud to dítě bylo vespod a sama se tato poznal že velice nespoutané a klidné a že jsem že tam jsem se o ty doby na to nevstal poté smrti těch rodičů je to z dva roky a přitom se ti ještě nosil dvora. Co teďka zbavit těmi je ovšem ono asi nenajde vůbec cestu vidět se rychle odpoutá otec prosit na tělesnost prosím jiná za to potom ještě rozvedu někdy se vidíme. tam mrtvá tělesnost od kterých řek ježíš kristus řek mrtví pochoval ji ve své ty co jsou jako živý ale v nemaje oživenou tělesnost tak jsem to teďka z daleko vylíčil v ty jsou v očích ježíše krista musel podle něho jednat mrtví v. A tak taky existuje jiné východisko je celá řada ale kdyby vnější východisko ze kterého se židé chápou je. Životnost iniciativa životní a to je. Východisko které na příklad zastává třeba doktor abrahám. A to je člověk žel velice ale silněji a. A našel si tohleto východisko jako něco živého dá. Vy než že pak živené ale bez činnosti by byl živa nebo existovat a svoje jsem měl od sval době od sama sebou mistra osoby jak vám jsem ten vy. Ten udělal věc ten byl tak mělo pro tu svoji vitalitu a mají dosud tak živou že svou dceru tímto východiskem nakazit před táhli do tohoto východisku své se z otce a protože milost skalický do něho zaměstná. Tak chtě nechtě musel tu vitalitu a musel s vitalitou svého vše svá před krok. Takže oni se tímhletím způsobem stali duchovními bratry bratra ze sestrou na úrovni vitality a taky vám řeknu když teče na ni dívá jak s pólu jak z oni si bezvadně rozumí jak oni uvádějí stejným vylomeniny jako panna aba jako proto vám tady vnější. Toho pro nebýt padala aby tak se ta její jeho dcera dostala v tom o ježíšovi a nebyla by tam získala to co tam získala vám to řeknu z jeho z konce dobře. To se vás netýká jenom ten konec je pro vás velice užitečný když totiž že přišla z indie od toho práva na kraji ježíše atd tak tvrdila mně ses setkal v praze nějaký říkáte řád. To nedělám mně že ten na již není tak špatní jak se o něm říká nýbrž že z opravdu ovšem je to jeho východisko. Je zvláštního druhou o že o na z tohoto neumí popsal. Ale že by byla moc ráda kdybych domluvil její mamince že to správné že na tam byla tam se ještě pojede. Že bude všechno život že co obětovat pro toho kam ona aby se o vás tím setkat za by mohla pokračovat na cestě a matka žen být do za zlé vážili že tyto bude znemožňovat za podobně tak měla na řekla nevíte co jsem v živém spojení s tím pak o váhání. A protože nemám tu schopnost to vysvětlit matce a ona mám věřící. Pojď se tak dobrý aby svět vejít do vi. Sem říkal ale když nejsem v tom spojení pak vanem na před na to jenom své do toho spojení dostanu ale bylo to spojení stal. Tradičně to na diktoval a jsem to říkal překlad tento ve řekla co z to bez řeči. jsem to říkal česky a paní chápou vám maminka měl mění tomu byla tím přemožena ne že by tam to bylo plně věřila ale říkala. No když to říkáte vy pane pro z ale tak něco na to asi je ale když o jista chovali tak ne vázáni a ty to je nemravné co oni cestám dělat co a tak i to že oni odvodit ale tak by veliký u plátky a. To všechno vysvětlím prosimvás potom ne aby to o tak o z osobní a ten ráj již za to říká každá cesta musí začínat obětí. Že ty pavel sani si nejvíce bohatsví tak musím je to symbol sví přinest. o nestojí. Ale pro je to největší obětí oni nevědí co by lepšího moli obětovat také jsem nosí milióny jsem ten jonáš. A kdyby jevy dali s tím jako se taky vydali tak jsem byl rád jsem protože oni za to dají všechno a za ten požitek který jen připravit. Že ji oživí jejich vitalitu. On je z chop člověk který jim byl schopen oživit vitalitu naštěstí tohleto dovedl panna to co kód sval nově bez ale když takže přes dejte dostanou s panem chápou dohromady ale tak mu to vysvětlím že on je mistrem ale ne hraji když čili to byl naučil nenaučili bych nedal před školení nějaké své svěřili že byla ani potom ale člověk toužila ty bys tam byla dostala že musel tedy ta žába z to si. Ustavičným neklidem svým vnitřním aby ji z živé dost byl vitální taje neklidná aby mohl dostat k tomu od do varoval. A když ty smyl svědkem kde byl posedlý pak vanem posedlý že na milost. A byla to faktická to jsem to schválně z podněcoval tu s zase pravíte ti a aby se přes se co co to je on v tom byla posedlost starají všem no a kdybychom se dneska na tady miloše jestli nadto ještě si tažen že ano ale vzali jany ano protože hlas oni se obr na přesvědčili o tom živém spojení za ježíšem. Ten o taky nabyl a taky vím že o to schopnost přes hranice el od se vám no v zalezl do mého vědomí třebas toto odraz svolení pochopitelně o to na tak i pro tomu dát svolení ale jsem z svět odvážil říci a jakou jsem přinese o by když s každá cesta musí začínat oběť těla ale že říkal máš živou vitalitu jak potřel se obětovat o by si z přinesl v útlém věku věděl. Přesně omyl operaci přesně. Když on to je tak plivl teče ke jsem to zdá není to jenom pro stopa tam něco že. To je další východiska se deska jmenoval dvě východiska běžné východisko je tělesnost. Že se por za člověka. Tělesného a proto tělesnost o že za správné východisko řekli zapudil tělesnost nebojí z omezoval nebojí vynechává nebo sejít nevěnoval takže by dělal velikou chybu něco jiného je udržovat tělesnosti nezdravý co děly lékaři správně něco jiného se zabijte v tělesnosti prosimvás toto musí nerozlišovat. Ty lékaři si nemá nedělají něco aby se zabydleli nýbrž jenom upravuje o život. těl si na takovou úroveň abychom o teď je si co mi me věděli. Zdravý organismus z spoj to také nedefinoval do tak kde bylo od a za jen z osobě neví. A tím se s tím začne správně užívat tělesnost v tom bodě dosti vím taky jsme jaký nemohu správně užívat z jen při tak je zase vět o za kámen z z z z z čech nesmí uvědomovat no a. Tento nával za od bereš ten lež ovšem za či neví co je na východiska než živeno z než vitalitu ale že tihleti lidé je a a a a a a v k v. Co svým způsobem mistry jen v tomto oboru. Oni samosebou jak říká správně rady když si v tom pluli jako rád četby je v nevěděl by mrak. jsem to ne jako on to o do hloubky přijde protože se ho nechtě se váže ale. Moudrý by neměl svou moudrosti druhého a on mate a od matek je léky léčení toho pacienta. On si ten pacient jeví věd jsem tomu lékaři zato všeho uzdravil. A za tože necítí tělesnost. Za co by měl být že jsem především aby mohl v toto tělesnost oživit aby mohla samovolně samočinně a o to dycky způsobit aby ten o toho by musel být dokonale rozběh byl když se rozběhne dokonale pod o mat z protože prostě nějakou bolesti například ve tak nemůže nastoupit další automatismus to nejde o se nemůže věčně spojit s bohem čili že tady vidíme že nějaký ghos. Dokonale rozuměl existenční cestě jsem podezříval indy že tomu nerozumí ovšem oni dokonale rozuměl to teďka se to kapitolu kte hle se po si něco jasně věc tomu rozuměl. A jak tomu rozuměli ti žíti strasti no. Rozuměli to tomu na základě celé řady chyb omylů. Oni si je totiž sil chápejte to relativní zlo což je taky omyl stejnou platnost jako relativní dobro co se pravda a takže my nesmíme se štítit omylu že musíme svým řek bych vědecky pracovat be rád ho v pod as radit scestí a vy bez toho nějakým vyvodit svobodu. Se s ti takže ti staří židé si mysleli pán bůh stvořil svět tam jsme se provinili ráji. Padli jsme jsem do tohoto světa kde se umírám. Ale naším cílem není zde umřít nýbrž se vrátit do věčného života. Na těchto pěti bludech všechno je z vody protože osoby kdy se nevrátil zatěžko prosí který tady říkejte se vrátit. Jedno je z závislé na druhém se nevrátí člověk do věčnosti. Takže když si člověk myslí že když třebas host že se vrátí do věčnosti tak to se nestane se potom moc diví po smrti že s pánem bohem za tak pro společného jako předtím když jsem tady na světě. Ale tam něco ještě věděli ti staří židé co on na rušilo v tu ji víru ve kterém byli osel žili ve četné bludy se řeka ale co stavělo na nohy. Jiné než že jak se jevila slovně. Nebo obsahově a ne jaké nohy. To tam stavěli abych se pustil dokonce denního příkladu. Nějaký do panna henocha ze starýho zákona který tak dlouho chodil s bohem přestal být vidět as a nikdy ho nepohřbili protože on se o z od nil et ten znal princip jak tu víru převést na správnou míru. Je zajímavý že z stejně chabě nebo v domě věřící. Lev kdykoliv prostor dokázal totéž co henoch nebát státem století. Neboť tělo se ve vás a musím věřit že to byl vážný člověk který spolupracovat přemysl by kterém mně říkal. jsem od často pozoroval toho svého mistra panny kolem výčet toho stroje chodí pozorně let jasné o bohem s svou no z prosto o řadí to pólu ale když se blížil k el ten postím brát a ku tak představy viditelný pro nebyl tak daleko aby ho neviděl přestal být od ní. Jakmile to tak jsem se díval marně jsem si mnou oči nebyl vidět a když se vracel ten moji mistr nazpátek začal se z od jehova ale ne najednou postupně bylo od tiší jak přišel ke mně a jsem o to dlouho neřekl. je to mockrát opakovalo tak jsem mu říkal prosimvás mistře jak je to možný mu říkal knížek prosimvás kníže jak je to možné vám to říkal pranicky tudleto konce. Že byste ztrácíte byste těm látku no a zase se objevuje se on říkal o tom nic nevím říkal ten že lev kdykoliv prostor přes že se tak do oděje asi tak nevím do brát ku no ale přeci proč to se od proměn ono je ne a to jste světa starou myšlenku že si vždycky mysim přestane tam moje zahrada toto bude vlasy svět tomto světě je obrovské to bylo panství bohaté. To není moje k od boha propůjčené a když těm látku tak z toho bych vás. Když jsem tady si představil jsou vychází když jsem tady tak jsem v tom tak se ve svém a to jsem ve jsem tak nejsem u boha ale jak jsem si krásně cítím když jdu těma látkou prosil letem du na povel vůbec představit. A ale říkám si vidím tady vrátka. Máš který světský život tomáš se nějaké povinnosti vůči němu něco píšeš pro jako v době psal věci duchovní ještě jim již dopsal také dopsal jedno hodné šel těm látku mým a marně čekal du jako ve se vrací nazpátek nevrátil své a tentýž den našli toho milého van nikoli viset prostého na nejbližší stanici. Tak svého. A tak vše kdy to když se někdo oni nestaral s jistotou statku do toho je sil sídla říct tomu bo za kou dělat tomu služebnicí ku a on ten o to říkal no odešel nestará mnou odešel neříkal nějak v. Ale odešel a nevrátil své do tak do pod se semeni podívat na tu stanici je tam mrtví to o stačil poděl se říkat li on. Oni vám ten dojem tak prostor ve řídit ten vám to na to co skal svět nebudu po chovej svého ze vší prostou vím jak se to stalo a nám to tedy tady s co jsem řekl. První věc. Čeho znal aniž se nějak učil znal existenční cestu že celou existencí musel k tomu bohu přejít a proto jako dítě i se vrátil ze jsem si myslet co tak být že musím s touto existencí vody že by to naučil lékaři tento bylo nic nového. jsem prostě. Tímto tělem šel k tomu bohu to byl prostředek toho do myslí jater visí správně jsem si říkal ten co dělat tak jsem šel k tomu bohu a tak jsem taky byl neviditelný pochopitelně či milovníka si přitom chytla než se to stalo nebo z ve ze se to mohlo stát kdyby měl přitom ne chytla se jsem se vrátil zřejmě. Protože se nemyslet žádným prvkům se ve se na posteli tak jsem se soustřeďoval tak jsem o stát to co jemu tak se to do asi tak daleko jako proste. Nebylo mně těch padesát pět let jako k věčnosti prosto li s ča. Tak jak je ten princip kte velice princi může vize stavem po stále i na víře naprosté víře že bůh je stvořil a mu patřit. Proto jsem vám radil a mostě je tu víte za přesně poslal ještě ve výtisk v dotoho dvacáté z téhož dal mu ve jsem to spojování to zpod ten s podal jsi smysl toho co mu. Napsal jo protože považuju za velice důležité aby to lidi věděli co se na list ve starém ve starověku u židů tak jsem se dál nevíme že stačí jenom stavidla. Z povýšit aby tekla bohu jít a on zajít je to jednodušší chci domě ten bůh vstupoval. Tak mocně že jsem se dodneška z jeho moci nevím je to je moc která dodneška před no tady viz jsem moc nedržel zuby nehty krásy držení jenom vůli lidem ne kvůli sobě. Pak se rostly a to neudělám protože nějaký o. Je to cety princip existeční cesty nic víc víru nemám žádnou an nevadí to bych jen nejnutnější v ale věřil jenom to co je v tom dvacáté se ten žádnou napsáno všechno co na tomto světě je pochází od hospodina ale jemu to taky patří. celý princi jaká to prostá cest a teď tam líčí v tom jsem v tom o co byste tam na při sto pro jsem ti ti přečíst máte k dispozici tu vám tady. Přes krista co je třeba udělat samy všechno líčeno co co o aby se člověk k tomu bohu dostat. My třeba přejít přes z tu. Ale kdyby se to chtěl opsat tak jsem se zakázal se to co psal systém nebo pisatelé takový žal nepatří do toho. Neznáš ano no to je pořádku ten skok z totiž byl žákem ramakrišnovi fakticky přes se viveka nám toho a přes mu podal ne ještě ty pokolení. No z toho moc nezbylo ale před jenom něco zbylo takže on to tam říkala potom jsem zanechal tolik dal moc foxe tak jiné on to říkal spoj si svoji rod o to si s z s. Ale ho z u si nemůže troufat lidem říct to co na řeku takle s s s soukromě z dobrých ku že nepřejte si být zkušenosti který mám já. Nepřejte s vás zas přísahám nepřejte si toho protože bych vás odsuzoval velkému strpení obrovskému v tom v ten. Víte křesťanští z věci či například přáli miloval boha nadevše. No přáli si být jenom jeho. Ale jaké to mělo za následek utrpení hrozné i z křesťanští světci jsou vzorem utrpení a odradí svým příkladem každého do tou cestou ostřeji říkali takle takle trpět jako ten a ten svatý když tolik milo jako svatá terezie tolik milovala žil krista. A oslu nás netrpěla takže se nemohl ani hnout za k poznala že vůbec nemůže sebe nic dál. Že ten bůh je tak bylo se nevěřím řekl terezko jak přivlastní z nedala je živa z nic nemilovala a jakže vás je nemilovala a. Protože to je moje láska která v tobě sláva na to neni tvoje kdysi si nosila ani své vlastnosti všechno od boha a jsem se mu pěkně řečeno i tu velkou výhodu proti svaté terezy že jsem si myslel že nemiluju těmito nejde ale když se na protest podíváte s nestranně dneska když jsem do těch sedmnácti let. Nedělal vnitřního než jsem šel za tím bohem ne nebyla to láska jenže jsem poznal že to není moje láska že jsem to vůbec nic nevložil tu o tu se do se vět za od světu se nemusel tolik trpět víte ale přesto to trvalo stejně nové jako viz v jsi žil a ještě tak dokonale jako ti. Protože ono to každou každý prostředky jde ovšem musím si prosim víc stoprocentně ne jako okrajově v st. Jenom jako při z doba života než jako podstata života jsem sví a pak působí ty spojovacím způsobem jsem sebou s o vaně vzal tu svatou terezy španělsky kterou jsem dostal když vnikáme li ky a tady potom ukážu protože skal ne na to čas ale třebas zítra rovni ukážu jak se k přišel víte proto ještě o co opakuju. Že tam nějaký člověk československa toho jižního věky. To jako nad od boha ale jsem o pověřil byl s chtěl se nějak od větší za něco aby tam opatřil vzoru terezie hrad nitra španělsky že se lid ten český překlad nelíbí že tam něco je vynecháno pas o by za španělsky věděl jsem tam něco je navíc totéž si při dost chybí. A teď si přes stavíte todleto. To nejenom že ta svatá terezie věděla kde tak výška na jediný místě v z hlavy byla byla v ku by ho o oni hledal v vykonal horu v stál vedle toho nejí že se vyskytuje řekla no tak to byla prasat princip ale na páteř se ten chtělo byl svým dál. Přesně o to popsala a on se mu to přeložil pochopit byl češtiny a on z s ze vzteku čemu nějaká svatá z který stane smrt to ten předpisovat kam mají roky u bez tví to z si nemůže ono vědět. O běhal všechna nikud bez tvých nikdy nešel ale řekl to musím příteli dnes to vše poslední den. Kde ten líčil ne pro sejde a je tam prosím ty ose všeho běhal ale tam to bez víte být. Se ve mně budou od náměstí nedaleko středu města a tak dále tam ti a on tam tu knížku našel. Tom tuto s ti byl jedinou a byl to od výtisk on si toho je vším tam na od ukážu tu pravdu ale to voda zajímavá je to padá a řek bych z nařízení terezie svatý tam schází složka šesté šestnáct trávení dycky. A zkázy za složka kde se mluví o rozlišení. Tak. Máte li on měl vězte litoval dala i v jinom on řídil z manželství se s dostatek mystická svatba na rozdíl od spojení s bohem to je věc se ve které se dnes shoduje vzdálený je i kdy je z evropou za věci a svatá terezy že se ne přeje abych tohleto míst toho opravit. A tak si dal jim dala mi do ruky exemplář kde toto viz tam chybí to první jsem našel tam než jedna chyba že tam česky řekla něco vynechal a vynechal totiž že nebe je třeba najít zde na světě toho pro sovu zdálo i krize zrodem přes toto tato prošlo ale přesto předal li to neprošlo. Vynechal co musela jsem neznal temně co sto něco o terezii z avily že jsem to překládal jsem do komentoval do španělštiny těm kubáncům na cení to na ku ku a tak že jsem říkal tak se to je špatně tak to by jsou tam ještě chybí co jsem ještě nepostřehl z s. Tak jsem se dal před přijde z jižní ameriky ale teď jsem to říkal tomu dotyčnému jak pro vy by říkal to také nenechám. jsem se li se z tví si vodtamtud vyžádal novou svatou terezii z hlavy ti je a a musí do pro by not tam aby to bylo komplexní. jsem neříkal ale upozorňuju vás. Že z celé ekg se je taková do rok tak knížka není pravého na jednom místě musím do kou větu z přemohl škod máme kovy tak že jsem si podobou od dělat tam co se že ono tam to co se v tom co se ženou a bez vady tak prosimvás to je prosím promiň že to ještě jsem od vzdávám si počkám ještě dojde to z týž ji ameriky znovu do o to nějaký zpoždění škol abych to ještě mohl porovnat v no ale ta žena tedy opravdu nám. Dokazuje to co říká ghos že stav nebe není. Týrání nýbrž tak vrcholná činnost že my kteří jste unaveni za jeden jediný den na moře vza zahodil nad za chvíli tam u na vinni nejsou na svou ustavičně činí je to nepřímá na nebi protože on s budím noci. Tím že jsem v nebi jsem tady že jo no tak kříž. To tam nemá ve dávat ano a to to potom do se za tak i jeho dar el mate on měl bez světu a tady jsem do on o duchovní svatby a to jsem právě chtěl s protože v křesťani totiž považují lidskou duši za nevěstu nejlepším přiveden nevěstu kristovu a tu si všimněte že když ježíš mluví o tom podobenství od těch moudrých a nemoudrých. Panna jen jako družičky na svatbu ku a čekají na toho ženicha. Tak nikde tam není zmínka o nevěstě z lišky nejsou nevěsta svého družičky jasně věčnost od když či ti a ne nevěsta. A i ty jsou za určitou bylo sví přijati nebo při se smí dostali ty jsi mně za vědní a za určen pro s tím se nesmí tam dostat šel když nemají oleje tak jsou vykázán měl by si ho kou být tak řekli vás neznám vás neznám a ne nepustí je. Ale ještě se tam ztratila za nevěsta. To ale to je veliké tajemství kdybychom nerozuměli ježíšovu životu. Tak z podobenství se toho v tom nedopátrá. Ale protože rozumíme i život ježíše krista tak víme ideje nevěsta tak podobenstvím nemůže být označena protože to je jenom komentář k faktu. A faktem je ježíšův život. A tak tady se mi o to dělo o oni indové něco tak to ne nějakou duchovní svatba a za jeho spojení s bohem ale o na rozlišuje spojení s bohem od duchovní svatby.