Karel Makoň: 88-02A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Ona si musela motor byla trojím krizi si zen anna ona všechno říct. Ale je tam zvát tyto stránky jsou v této kapitole která vynechána. Tato nebudu začít protože kdyby vás to nezajímalo ale je to tam vynechám z na tom o co. Tak jak tomu jak s po jenom víme že to takhle. Protože ale přeje aby do toho jsem mých dál toto zdánlivého rozporu mezi indickým pojetím cesty a. A mezi křesťanským pojetím cesty protože chce asi říci že není v tom omyl že duše lidská je nevěstou ale ne bohem. Kdežto indové říkají že se musíme absurdum budu li s bohem atakdále to by pro příbytek u boha ano. Ale teďka v tomto posledním mluví o příbytcích panečku tak možná jest ještě tak nebudeme vydával že mi svolení k tomu abych to vysvětlil kde svatý terezie. A. se nad tak by to je to vysvětlím po čeho se to byl žijeme li ti první protože se ještě vodní přece o napřed ve vyvolil prací dělat. F. A a to prosím do řeči tak by způsobem v tom s tím nepočítám samo jsou že jsem buď obrátí. Anebo modlil měst cesty dal jsem se od ode na mně se v st. Odvolávám na jiný pracoviště nebylo jinou funkci nebo někam vím ano nemusím ustupovat. Protože onoho všeho škodit ustupovat taky o sobectvím vrcholným ono teče jsem je sám sobě středem no to není správné. No tak. Jsem svým nedali že to vůbec protože když tam životnou když mám žijí živou tělesnost tak ne to co by se realizovat a o na ten život na živá tělesnost sama realizuje když krise je živou těleso za proto mohl oživovat. Tělesnosti oko co mol křísit to trval tohoto dostat pochopitelné ale přeci jenom nějaký život ni je jemné tělesnosti jiný než od k no a vědomě tam mu tak se může taky tímto vědomím nikde jinde působit. F. A říkal se může vložen když se ještě může nabýt když se to co jsme to indické sat čit ananda ne v tak je podezřelé. Proč napřed je v tom jmenoval sat potom čit a potom ananda přeloženo do češtiny s řád v je existence čili je vědomí z existence a blaženost jen následek. existence na toho vědomí správný následek čili ne ta existence naše když jsi byl měl by správná člověk blaženém životě v takovém který bychom nepovažuje za blaženost lidskou. Nýbrž blaženosti to je nám. bych řekl pole do středu božská ale to von se řekne že to třebas to co jsem nerozeznal vůbec delší dobu jako blaženost vůbec zase si své ano že nejsem blažený o něm stravou se samozřejmě ale že to co zažívám není blaženost. Ve skutečnosti jestli člověk může svým životem jít k bohu vědomě a dělá to za radostí znásilňuje z donucení tak je to konkrétní obsahu blaženosti. Ono to jiný konkrétní obsah než jak to normálně sem si představujeme ano a tak si myslím že na věčnosti tímto způsobem člověk. Jde k tomu bohu a si to nepřeje protože samo dokud si člověk přeje například poznání tak není na vrcholu své cesty kdo si přeje posmrtnou blaženost není na vrcholu své cesty ale nějaký střed své vůle ale ztratíte letem střed že bez středu tak je potom. Na vrcholu podle mého názoru a ne proto tato jen ve stavu ve kterém o které nemůže ani říct že to něco co by si byl přál nýbrž co je tu. Tak asi jako něco existuje tak je to duch to je existence bez toho byl na nemohla že se že jsme sto ran davy nemohl lidstva v je zajímavé že když to přeložíme z i i v s s toho v sanskrtu. Tak sahat čit ananda jenom ananda z toho na konci je pro tu mužského. A je rodu mužského v co k k k k k k i. Než to co před tím nemá rodu vůbec sat tam jsou taky posel znamenat dalo nemajíce čit nic tak že do tam není menoval a ananda rodu mužského. To znamená že to ve smyslu aktivním je to něco co člověka přemáhala a co člověk co se na to jasně mužský tak nějakým na řekl. A mas on to smyslu je to vrchol k ne že když ta ona za přemáhala vlastně o těch sedmnáct je tady z ho k předtím jenom chvil kama na toto za za nepovažovalo po na zrak je poznání. Ale jestliže tam nastávala rovnováha a na nějaké vyšší úrovni tři po z toho se pro vás nižší úrovně na vyšší tak to nebylo pouhé poznání nýbrž přes sum. Přetvoření k v. Znovuzrození k svou to byl jsou dal znovu zrozovat silou principu procesu nebo co takový. No tak je tím dali za pravdu svaté terezy že nebyl musíme nalezne na světě na zemi. Tady by za to na těly sami sebe kteří to nenalezli e z při k tomu je třeba nějaká oběť jaká disciplína které nebyly schopných on si nebudu se ve špíně ne nikdo z těch kdo toto co pracují nepatřím mezi ty kteří byli ochotni sebe obětovat. Kdyby sebe bez pardonu bez obracení a bez námitek a bez výhrad obětovat sebe. Tady dali svaté terezy za pravdu jsem dal zase za pravdu teprve které vzal sil která asi když třicetdevět jsem nechtěně. Aniž ženě ani nechtěně jsem se vzdal tohoto života tak jsem provede ježíši doby že říká ježíš kristus by se může jenom při za z život dne a toto oni nevěnovali nikdo z nich byl proti tomu než toto něco je být s li stojí a padá z lidmi kteří nejsou na této úrovni tak se nemůže hnout přes toto nemůže tradice přímo nemůže. To byly musel nepřítelem na ti někdo z bičem byl měl to jsem právo tím bičem vládne totiž kristus třebas abych na těsto chrám ku kup či ky. Aby došlo k ti dobyto netkne. To je to jediný sil co do tam při výhod celá do mat ty tady že se vzala to při co se skutek k aby že tato od říkat cela to byste mohli polovičku z toho by škrtat jako špatný ho a. A prosto zavádějící ho. Protože v tak ty jsi zloduch v když čili položeno tak most před to jak sto položil ty kteří který své. Jestliže se mluví v u kris od ta nebo kristus sám o ježíš kristus sám mluví o něčem co doporučuje lidem tak. Celá hledali věcí většina je doporučitelná je od něho doporučeno. Ale je tam příkaz jediný příkaz svět dáváte příkaz lásky ten se nedoporučuje to znamená to se přikazuje a prosím udělit jsem dělej si ten rozdíl je do tito přikazuje bůh ty tyto nemáš právo přikazovat. Může to přikázal když si to přikázal učedníku v tím způsobem je že je dostal na úroveň těch kteří dám jdou veškerou silou svou. Jenom z této stránky nevědí přikázal navíc si taky netroufal. Měli veškerou svou silou ty věci dělat a pak toto mělo odtamtud podávat to ostatní po č dávat tomuto hlavní příkazu. A jestliže ta se na milovati budeš bližního jako sebe samého tak se neptá člověk sám sebe jestli je ochoten nebo není ochoten nebo je nebo jestli možnost nebo nemá možnost nebo jestli chce nebo nechce nebo on se do toho nesmí spravovat. On si to vzít jako příkaz tady mám bližního a toho musím milovat jakost. Tady mám boha a toho musím milost zcela srdce atakdále a vůbec nebude se od debatovat jestli ho mám milovat nebo nemám milovat nebo si ho malou byl vivo nebo moc z miluju pořád na stejné úrovni pořád na chybné úrovně když chci ho milovat to je osobní vůle a věž z mi to že kdyby mně to bylo. Do psáno abycho osobní vůlí ho miloval tak se ta celá cesta zvrhlá zrak proto jidáš dosti nic činni o to neni abych mu pořád napovídal ale tohleto se mně nemohlo stát protože jsem měl dojem že on nemiluje. To jsem měl jedinou přednost před svatou terezy v bylo jsem za že ho miluje a jsem věděl že on nemiluju protože taky jsem od nemiloval on miloval kdysi my jsme že jsou přidáme něco málo si lásky že že to je hodně ale on nám ježíš se snadno případě ukázal co je to dělal zázrak jenom zázrak stopa věc z lásky. Že když někdo byl tam od narození slepý. Tak on zamíchal ze svých sliny bláto navázal motto v atd. Oči a po stalo by nikud silové aby viděl. Tam ukázal jak málo lidského je třeba k tomu je třeba něco přidat. Ale tak málo se to vůbec nedá nazvat podstatným protože v jiným si to je to vůbec nedělal to jenom s byl z toho řek bych vydati s kým ho důvodu že chtěli den ukázat co lidské do toho vstupuje. Dobrá vůle po a jsem chtěl milovat to je to na to byla dobrá vůle ale kdyby byl se dostal do toho stavu že by byly a uměl milovat ho co to bylo zle toto na pán bůh nesměl postit a vám řeknu nepoznal jsem člověka ani z těch pannou svatých jevil osobě mohl říct že umí miloval. Boha a k ale když si to někdy. Myslel jako co svatá terezie že do toho vkládá všech pojede do umíral bylo pro telat všecko tak bylo stop krutě vyveden pro svým utrpením když za ty které z je to pro z u nás se pro to utrpení kdy byla jsem to na to on si nepožádal tady to utrpení vůbec nebylo ve se tomu prosí za viděla sama pavouci se nás nebude smysl trp není to není v jeho ne intencích ale ona si to sama by žila že chtěla všechno dotoho vložit. Za sebe s ze svých vlastní vůle a když ta vlastní vůle neustoupí a za říkám pořád staly baalovy tak se s pocit jo bodu člověk nehne. Do při žilo buduje za vůle nutná k a to je přitom východisko které jsem skal od tam měl vůle nutná. Ale i tam v tom východisku neplatí toto platí o normální vůli bylato normální budeš časem to východisko našel oživené. To je lékař se někdo jiný za ne sama lidsky nějakýho pomocníka o na to co z to berte na vědomí že to nejste nikdy být který způsobuje takovou změnu. Z znovuzrození celé probíhlá nikoli z vůle lidské nýbrž z vůle boží a když se budete se být znovuzrozen dostanete ale vůbec nic ale ani špetku znovuzrození dostane. Ten tam lidská vůle osobní vůle kdy vina zemí je to správné to nestačí. Vy se musíte by se být bez vlastněním i a nejhorší je a nejtěžších ale nejí nejtíž ten kostely které vjemy tíž pochopitelné a neví je právě vlastní vůle v této věci vyd jací jan dobře si milovat boha proměnil ne my klove vyložil že to bylo se chtěl miloval boha kdo mi to nešlo. Jak jsem mohl s při na protože mně to k že že že že to vám když on miloval bůh tak je to nemohli abych miloval že miloval takže jsem nemohl bez něho žít ani ne nich život se nás kdo při si ji tam v tom koncentráku se cítil opuštěn li to je něco co přít ni a jinak nikdy se to jenom pro. Že by ruka za o lásky zase bůh ukázal sám z vlastní celky. si si nevymyslel ani lékaře ani to seznal kdy dobyla samá privilegia prosimvás. Že chtěl zabít být nechtěl ti ti ještě se tu nikoho zabít. Že jsem o budu chvil let byl v ruzyni než jsem tam byl to by se v jediný třetí jistě student. Do samá privilegia a. Bych pochopil konečně je li jaká je vůle ožije si musím podřídit ale tam to ostatní po těch pět tisíců tam vůle božím země vládla a jsem věděl že nemiluju. A jsem netoužil potom milovat kdo ještě toužit potom že že myl že se že aby miloval tak že hodně vzdálen tomu vrcholu duchovní cest pro to co se svět i život boží v člověku. Pane život člověka o bohu život boží v člověku opačně přesto představujeme u nás žije v nás působí ta a jak říkal jsem si povel ten byl na vrcholu či jsem ve žid silně kristus to je ono. No kdo učedníkem páně jak to bys do poznaly z snažim milovat ten nemůžete přijít na tože bůh ve mně miluje nadto jsem se z vnějšku přijít na to tedy miluje a se jenom tak mu poddávat to je disciplína oddanosti disk oddanosti nic víc kdyby to byl příkaz lásky dokonalost na. Lidské vůli si bude milovat ve one tady zažili přišel nadto jsem přišel a že nejsem schopen ho. za to že jsem při živilo tón všichni při jsem schopen cely to platný když nejsem schopen pán bůh jako doporučuje navozen doporučeno nařizuje a když se se si je tak prostě musím. A to je výtečné protože musím osobního atd. Že onen je to láska jede od ruky ten byl vždycky tehdy když je to proti vlastní vůli proti vlastní vůli ono by bylo pro i dneska při mi čistě do maloval z konal na nebi tedy ve mně že ano o tom nepochybujte. No ale je to proti vůli žila tady své jo to berte na vědomí kdyby to nebylo pro dějové tak vám o to se bude se nemůžou ani říkat. Jsem tady s výtečný ano to je příkaz je mi slyšet ale tedy jak takový je jako takový chápu jo z ale v v pořádku a ne podívej své v kdyby bylo tudletu otázku dal někdo a. Ježíši k při když nám svýho otce to je živý bůh a je větší než ten si že ano jak říkal ježíš osobně bych se byl udělal. Bylo po sval k nějakému strašně od pravému bližnímu a. Kterou by ten dotyčný musel pomoci a kdysi by kdyby se tam nesetkal s živým bohem tak mu nebylo jiné pomoci. Jakmile že ti učedníci páně k se chtěli k tomu živého bohu dostat řek ode mu z po smrti nechtěli při pochopitelně kdy žil o bohu které je poslal za bližním aby pomáhali. On se mohli divit sedl kde byly tu sílu to nesprávné protože to neřekl vám hledalo sílu k tomu s to nepotřeboval tu prostě když si udělali oběť šu udělali oběť a oděn jako by sis opustit své rodiny začátku učednictví nikdo nešel za svou rodinou ano tak to je také k oběti byli schopni. Se stýkat s živým bohem aspon pomocí zázraku tak při dál. Ale kdo není na čáku svého. Své přímé se s tím ochoten udělat oběť ale velkorysou oběť tak ten se živým bohem jiné setká a ta jeho cesta není živá cesta mrtví do čekal si předstírá něco. prvého tak vědní dopis v z třem výčet z něco zen že předstírání co. I tohoto ještě promluvit davu za doby s budu cela pro vám to přednášet slovo za slovem to co on tam když se ten dotyčný abyste viděli co je to mrtvá cesta do svýho člověka. Máš jaký zážitky ale co to platný že to všechno za své kdežto a když například ten zacheus. Chtěl věnovat všechen svůj majetek protože to ježíš odmítl a to nevadí o to vnitřně děla. Tak našel jsem s ježíšem kristem že ano našel jsem živým bohem protože se s takže při když nám znamená od nás k tomu k sebeoběti k tomu sebezáporu a řeknu sela zapři sama sebe a jasně tam přivedl ne. Tam tak je to příkaz z zapři sama v z let to není prosím jesiž se stavy z moc taky zapřít s a přece bez smysly kříž to jsou sami příklad je to hlavní je něco co lidská vůle nedopadá nedokáži ale s když se podvolit tomu příkazu znamená opustí svou osobní vůli která doka něco jiného než tohleto sebezápor dokáže osobní vůle do takové mi jak by měla. Ne tak se všech setkal s živým bohem. Ovšem musila následovat letem poslední článek toho že nebude následovat tak se zase brzo ztratí ten živý kontakt v tom si denní následování ano když říkal copak nevíte. Že všechno naše životě klape samo se o to nestará te ani v nejmenším abyste tvých tady a tak dále. Kdo to dělal nevidíte činnost boží. Nevíte v jeho činnosti jeho samého kdo z prosí na vás tak také řekla pod byla velice krátce tedy. Oka zabil vás zažitého boha nic z toho tak prostí nebo z toho říkal co bych dělal kdybych byl šel dál tak s prosti jsem tak v v k v. V tom lidském životě ve jsem se ale s a to jsem probral on se dovede postarat sami svou vůli o to hlavní cenného ve vlastní vůli prostého o to postranní to bylo. Ten život nepovažuje za zázrak nešlo nepovažoval za pocházející od boha to nevidíme tváří boží kdežto ghos opravdu říká stvořeným je oděn boží ve správný. To očistec do kterého se dostala ale odkud pomáhat těm duši jim je člověk se svým osobním míněním ve nebo z svědomí byla v posmrtném stavu. A jestliže tedy svědomí špatné. Tak tak musí být očištěno to vědomí ženo od toho špatného svědomí. A ona když mu vnukla svoji jistotu o spravedlivosti boží. A dovedla to do toho člověka vtěsnat ho zbavila těhletěch těžkostí v tom jsem potřel že stalo ano čili ona se domníval že to že mu pomohla z očistce ovšem že všimněte si protože tam nikde neříká kam pomohl jenomže o pomalost o očistce ale kam to není přece si za dobře co tam než. Ten není do tam se protože tyto máte doma kam pomohl nám je to jako by měl ne on za neměly kmen malého vizte nedali. Čeho si že stavy neměly dělal špatně kde byl měl tak je tam volně nemělo si tím nezatěžoval z žili v těmi hroznými věcmi se dělo v čem o do podnět be. A prost čistí jakkoli je. Ne někteří jeho spolupracovníci protože byl služ jako tak pohybovali o to by to dělalo on o sobě nepochyboval o si myslel že pravdu. To taky čistých. Jako že to pravil říkali správně tam ve starověku s když byl jsem četl co od tu rád tu před se mi potom dával nejenom tu pro královský tu které jsou částí dávala při to co se za nečetl že ano čili co na ta by neprávem tu zemi toho ale ženy myslet potření dostane se do ráje nikoliv do pekla protože měj čistý svědomí. No a. F. Kdy ty tak předem co se ve čit který věří na paní mně řekla že se cítí úžasně povznesena v u stromu nebo když se dívám na strom nebo když pozoruje rostoucí kvetoucí nebo zelený stravu. Řek jsem víte to cesta k člověku probíhá síla shora dolu ano a kdežto ve stromu zdola nahoru a když se díváte na strom tak aniž víte se při projevil tomuto k nutí na horu a to vás osvobozuje od zemi a proto si tak povznešeno a vám jsem řekl že jsem li řekl jsem byl řekl tele že totiž žil. Že dostaneš zažíval tu blaženost tvůrčí a proto. Vydrží na tom v jednom místě stát nenutí své. Protože ta blaženosti věčná ocitneš neřestí či daleko dokonaleji než. Než my a když je v mém předškolním věku ve dělali v. Tam v radavě pod orlíkem v tak věděli kde v něm mají hledat. Stál jsem u borovice a objímal své víš a to s vámi ka říkal kdo do tam na dohodnou o všeho si borovice tam toho je totiž nedali ne ale pak musila ušli se pasou o oni si dovedli může svým od při prožita el to to do po jen člověk a ona řekla to tak do dělat tam v by byl voleno si borovice. A když přišla ming anebo oni ke měla bič tele mi která jsem říkal podívej se jsem se nemohl zbavit dojmu že ta borovice. Něco časného života který potřebuju a tak jsem se do vozu sami se budu pás odtud tam jsem se domluvil tak oni se osou při předem někam prožitá nejdou či to ono to bylo li si na hoře. Vedl do toho říkal protožes z se se do mluvy a oni to prosto pořád povolit domluvu říkali opakovali aby nepřekročili přesto jsem říkají že se mají vás ještě do vybočuje z toho mysleme se tak s tím ten hlavní právní musela o napomenula z to jsme si neřekli ten sebe v ta potom ono o bylo od utekla nebudeš ti pána temně ostatní mně zařízen bezvadně se o by borovice hledalo by v tom. Protože jsem sto pro visí se stýkal s ovšem že to byla zrno borovice která nemůže sto pochopit protože v noze rubem záření to měl být spíš takový nějaký strom jako výtka. To dřív anebo temně když jsem tam měl blízko pro visi své hodil do věcí že ty mravenci kteří lesy poté pravici zdola nahoru z konal dolů ano ty mění věší li a tu bůh kterou jsem objímal jsem to jenom v jednou rukou z toto nemohl nebylo moc bolelo. Tu obcházeli takle před když viděli cestičku ne přidal potupy za mu to nebyla. Ale ty mně byly důkazem že ustavičně jdou zdola nahoru a ustavičně shora dolů a ten princip cesty vracet se k tomu svýmu původu a zase z něho.