Karel Makoň: 88-02B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Sv. A to je důvod proč strom vydrží na jednom místě v stát v pořád dal jen to byl zhora byla nahoru al o radou a proto jinou funkci k úroda a jinou funkci vnitřek toho jo pravdu činna byl jednou vede nahoru jedno dolů on byl dejte úrodu na strom zahyne po musí být cesta nahoru. A dolu spojitá a jak toto není v lidském životě tak nepochopil stane tento život to my jsme se ocitli ve se ocitli věčnosti hora dolů jsme přišli a mám bude se zdola nahoru mít pořád tento koloběh opakovat. A to je harmonický život ve které všechno jde samo ale nemůže o to člověk starat se vůbec může by bezstarostní. Ale kdyby se k a na odvolala o své let tak bych řekl že si jich je omyl v naší vůle. Mylně použita vůle k ale to je obec není v č názor všechny du na svých čili to jsi z jak my to chápeme nýbrž že to omyl samosebou omyl. Vede z s dycky nebo snad s výjimkou někdy ne ale téměř vždycky vede k tomu že se za ni musí trpět že čím větší omyly napáchá nám tím tak tím svým z od nesou z těch svých omylu si zase vlastní s ve tak že ta a tak to mysl tak jsem to asi myslela že totiž že z viděla asi jsem neplatí tak ale ne. Své špatné následky omylem nese následky přeci v když se něčemu jim takhle z vás tedy z toho omylu jestliže hřích omylem. Naší vůle k tomu tak si to potom taky li v jemné kdysi vlastně li že výběr ne toho že použila nevlastní bude tam kde by neměla být používána že jich chybně používáme to chyba k tomu říkáme hřích ale dneska kou dostat pohleděl spíše na omyl chybu od podobně. Takže jem. Tím jsem se vždycky lišil od katolické jeho názor na svých je to lehký neboť těžký svých se že jsem ho vždycky považoval. Nikoliv jenom ale dokonce svá omyl a jenom že před synem semene vzdát stal dech je se toho ose úplná je to omyl kterému musím budu přesvědčovat a nebo mu mohou odporovat tomu omyl když žil uznáme že to omyl. Tak musím omylem různě zacházet a je to tedy z chybně používaná vůle hřích chybně používaná. A samosebou živě použila vůle tak se o na žili na úrovně na které jsem nemusím dál a to si potom být v bych to řekl takle pomohu si nevím způsobem podobenstvím o syna tedy toho co se se z krku se na opaku. Ale jakým pak způsobem působila tady vůle lidská těch služebníků toho z podává se že oni svěřil hřivny aby s nimi hospodařili tak jsem věřili těch učedníků pro těch služebníků nýbrž to byli živi toho pána toho z podá as to je svěřen aby s hospodařím. Jeden bylo by bývalo omylem. Kdyby byli neboj tomu omylem se v kdyby byli jsme hory pro sebe z toho co tam v tom podobenství že by byl z někdo při to z řím něco pro sebe tento měrou zašla ve jenom to zakopal ale aby tomu o rád se cele by se zabezpečil ale ne aby z toho co pod zanechat. A říct je opravdu podle mého názoru toho že člověk něco dělá pro sebe bez ohledu na to ostatní a jestliže bez ohledně pracuju pro sebe. Třebaže dobrem úmyslu tak je to podle mého názoru sice vám to řeknu konkrétně z na to co jsem na svět zpovídat zase tímto způsobem. jsem že ten život důstojný pane v jenom pro sebe bez ohledu na boha a to považuju za největší hřích. A on říkal no vizte nevěřil tak to není žádný hřích. Víra je do pro boha půstem neměl teď tady máte tak to my dělat nebudete samozřejmě se říkal jsem pro ze se následcích svýho života ze jsem si vystačil sám pro sebe něco dělat pro co dostalo z rodiny vědělo to dělal všechno pro sebe že ano. A tím se co to je moc dlouho než tělo řešení ale nakonec říkal jestliže nechceš a začal vytýkat vyžít život pro sebe nýbrž pro boha tak obracím ti dám rozřešení z tohoto hříchu an protože je to dobrý mysl. A to že není říší takle budeš nad tak říši sví nebo než při ale přesto ke zpovědi jakoby si dělal na tří říci. O jsem se spojí jak jsem řikal chodil že jsem mu říkal že nemusím že mi to nejde řešit. A to bylo způsobeno tím že jsem nepodléhá tomu omylu jako před tím že jsem oddělenou bytostí od boha od všech ostatních. Je taky jeden z velkých základu s výchovu tříbit oddělenou bytost dělat potom dělám protože znám jenom sebe to vše hledám pro se ve pod pro toho odděleného od vědomí si dovedu ty druhé danou proto oslu o domu a to jsem a to je podle mého názoru největší z jisté že si chu který měnil ve zpovědním ze sebe a ale k který je nejsme řečí dodneška nejsi jsi něco dělat prosebné. Ježíš kristus říkal a povaze se dobře jestliže jste zjistili že jsem dělal něco pro sebe nevěřte dále škod to je pro definice hříchu. Že chybně který za neexistoval jo všechny ty hříchy toho vám to tak bych šel znemožňoval člověku který všechno vede osobně. Aby se dostal za tu svoji osobnost. Člověk se může za zase od jenom tehdy když napřed všechno vede osobně si vzpomeňte pramení nemluvil se o to se mně stalo jak jsem ten život dal osobně lékaři brali život podle mého názoru dvou v od od tvé a. jsem se ho nechtěli jít na dobro a osobní pojetí života muj životně dal ne k a oni museli odnaučovat tomu toho. A čtrnáct za to o pro koly to nebylo pak ono zen jeden den ze dne na den nýbrž během dvou let čtrnáctkrát. Na čekal se mi pod lidsky krev abych s plným vědomím. S plnou pravou proto sešel a jim odporoval prosili o zařídit čili když člověk bere osobně život. Tak celým radil věci v živelně odporuje a a celé řadě věcí živelně svádí byste řekla ano a tím měl rozpolcen na dvě strany a to je ten pravý stav svíčku starost po cena st takže nemohou vzal si na cel svaté terezy vím že to bere osobně. Protože ona věděla že nositelem při jeho kuje vždycky nějaká osobnost. Ale když neosobnost tak nějaká událost kterou způsobili lidi zase si zase osobní záležitost. A. Tak to přenášela i na úroveň v mimo mocnou mu před toto pojetí jakože satan obchází ten.. I dají do pro mým protože tím nám umožnila pochopit že tomu tak je. Ne že tomu tak není. Protože si myslím jevila tento satanáše jede v pekle nebrali kterému ale ona o nacházela mezi lidmi. On to pro ni byl vzal něco o to byl co o vel měl toto je o pocházelo. Ona se se za nás jsem stýkala pro poznala člověku že si že když někdo viz satanáš a to bylo to škod toho trpícího člověka. To nepotřeboval s i s půst suso se do musel uvědomovat ale on s muselo se že to co za náš platí způsobem pomohla velice tomu bližnímu protože on jako se cítil bytu při denn to si byl nedělal z atom na to nemohu a tak byl byl ochoten se napravit sil odolával tomu satanášovi. Ale bez je to takhle jestliže třebas páter vidělo v tomto dvacátém století kdy ten první se do ve války byl pronásledoval satanem podobě psa a po kou psal. Takže ranou měl od zjevilo e kousal se tato se do ten než každý den ten kdo to byl ten s a ta jeho já. A takle na nose pozor mystikova protože on měl tu víru že satan obchází víte řeknu to je li se vám nepochopitelné jak si mohl takový in kterým člověk toto takle myslet nebyl z tohoto rychle pomohlo v sto aby se z toho stavu dostal on každý omyl stejný právo do toho mluvit jako každá pravda. A do ten omyl svatý terezie velice plodný. Je jako s nerozeznává správné omyly nebo správné do z pravé omyly jako já. Nýbrž to říká plodné omyly. A to ten omyl byl po celý středověk co pod svatá terezie byla pod v člověku k pořád plodný veden k víře je kterou si lidi měli dneska je absolutně nebyl to ve mně taky nechce abych si myslel že satan obchází. Ale ona to musela také říkat čili tomu věřili a onen zbavovala teď tím že to při co se že jsou vinni. Z on to pochází satan ženo si dech je ulehčoval. Jejich činnost jakým jakými byla oporu. Kdyby říkat to si všechno v jeden vinen ty člověče je tak by to byla to bylo stezka chce ale to je satan který obrovskou o co obchází svou ještě do tady je to za zlé ale jsou dokonce s kali li jim dal pro takové totiž čili že si tohleto myslí. Ale ona to co si takle. Jsem se proti své nižší přirozenosti pak za přirozenost bude nás tento pronásledovat. Další jinak než tady pokoj neboj vy dovíš dosti vášní toho že o to nebude to neříkal ve svět noho ty máš pokoj o to co vás se protože všeho od je od vědce chtěl svým vášní no řekla tak to by bylo správné protože asi jsem takový pocit krás se potom dostal z sotva jsem se za dobry a k jedné. Ale upozornil na to že kdo rád jíž tu svou přirozenost ale neví již jaký dovést do nor málo aby se brali věta ten je vraždit. Takže si myslíš dělají hodu vesele zvíře nositel sil jen nebe. To je rozdíl. Když například že by bylo bývalo jako se to stalo na věky se jakékoliv pokušení jakékoliv po do osoby jenom pohlavního život v jakékoliv pokušení. Které věřilo po hodnotí jako hříšné a založit syna příkladem takového tak i jsem byl nekompromisním svému já. jsem říkal kdysi do tak o přeješ když si myslí že by ten člověk to tak potřela abych pozor vzal na aby on se s o tobě věděl že si byla a v takže že z bral walt dělal do pravdu na tak dále. Tak se v tomto případě říkal si dále tu když do tak dobré toto všechno potřebuje. Ale požádal jsem u toho který vybízel tomu dohání. Aby počkal dost skal že mu protože mu řeknu být víte jsem tu činnost toho satanáše. Odložil. A to se dal záměrně zase nikdy satanášem ne vyslechl ihned to co se dělo od li pokoru řekla při zítra. Nebo při za hodinu teď se udělal mezitím vzalo jsem se dal do činnosti která nedovolila bylo přines přišel jsem vrcholně aktivní do toho nemůže vstoupit. Osoby tak ty dva aktivita která je v ale tu být jím není to pro sebe žel někomu něco udělal tak že když se přijde přišel satanáš a chtěl ode nějaký v ústupek kdykoliv taky jsem měl v zásobě mám pořád zásobě celý nejsi ji větší který dělám nerad ale který by se měli udělat. Takže dejme tomu nerad v na jeho podobu. Protože to přechodný na přede mnou o na při pro že si těžkost atd z s li vám né. Aby u krizi nerad se ano a takže někdy měl řekněme si jen. Prosím kdy sto u krize el včera prostou když dneska mu říkám to co říkám viklat toho neřeknu tyto mohl nerozumíš. Proč to dneska musím zase u k že bil do tam našemu. A vždycky když věřím protože on ho voda čistě neví je tady. K. Ale to je rád že do trpnosti také svoji správnou funkci musel do umět nastaly stali domem. Mučili satanovi nemohou být trpný když se o osobně nemodlit řeky si aktivně jak pole tak je ty tak musím aktivitou pro k němu jít. Ano on visím neposlou chci víte. To co výmysly marty čekal neposlouchal se do ho ne to dostat na pomluva vás vize a o ty dávejte pozor na a ale si myslí co chce ne vždycky to bude špatně protože to se s esi napřed si na ani jsem krás o na tomto od z za se o to nalezeno prosto provede jako po služeb mnohost ne kostel starost přednosti při dál novou důslednost ztotožní ses měla potom musí vyžaduje si to jako samozřejmou věc že se pozoroval do ho. Čili se s se proti postavit budete o z ale nebo. Ses staví za nebo ji jest a vždycky to v ale stejně dříve do opozice čisté pro atd. Protože se snaží tří na hlavy do takový který není nějaká ix žena nýbrž v kterým jsem li sám sobě. vám toho draka ale tomu se tu je na hlava tak narostou dvě vám toho draka předvedu jo vám paty cele to jenom na na tak není nos taková co pak jsme stejně špatní jako ona jenomže jakmile se dovíme že je beznaději západ. Úd síla hlavy sani vyšší po jednom poledne hlavy vůdce narostou dvě tak to bude dělat jinak as. Ty situace v mém okolí způsobu jduli k ale ne ten o kterém vím že to způsobuje to je můj omyl. To se to neděje ve se na tento princi přišel mně již jako potřebuju se někoho zbavit tak řeknou když my víme že se než každýho zbavit nic si o tom posedlé do služeb jo a jsem v aby ji způsobem že nejsem s vůlí a že toho člověka obětuju k tomu. Ne a to je strašně nechci říci že když ho od kážu v z na tuhletu ukázku abych v tomto přít o ale je jednat tak tomu všemi svými dobyto porazilo. v tom případě když on jedná opačně než jednám draze opačně než on je na atd. ale beze v tom smyslu že nedbá na sebe tak ten dotyčný se že jsem do tu ten pokud dělal říkal nic. Napřed říkal on to říkal z prostě vám to tak z prostě říct nemohu přesto nata z té. Ale von říkal ty by sis z nad na hlavu dala atakdále a kdybys to vydržel. nejsem ty povahy víš aby že moc je do k ale no to krisi nemůže za to ne jsem normální ty nejednáš normálně. A to mně řekl jednou pro řekl pod boží a když že podsvětí nebo poselství ode co chtěl. se mu říká ale nezapomeň že jsem celý pochválen jsem pod je za hlavu to dělali né. A ty ode něco chceš měl by si napřed umýt a víte co on řekl jsem tu vše bylo dole as třebas potřetí dělal o to po mnohém případu on se šel umýt ale tak jednat nebudu si obrátil. A tak se dostal dycky ale dycky řece musel mít trpělivost to hosta ano. A teď teď poslouchejte postavte se od z z z za viz jestliže ten dotyčný který tak špatně na vede vás stromem. Jak jsem pro sebe zdola nahoru asi hora rozum ale bylo při svět dozrát v tom okamžiku li to je dolu ale musí to je také nahoru jeho se toho nejste svědky konejte svědkyní protože to není vidět ten od o co se se děla o to od dycky ale ten člověk žije. To je mi přeci důkazem že ho bůh vinu on miluje nestranně toho esesmana který chtěl zabít i mně který jsem měl být zabit protože se ale toho esesmana nepřestal nezačal nenávidět nýbrž jsem ho bral jako posla božího o na on co různou ode mně odešel. A to bylo ovšem případ ale není a odešel ode ti každý koho my poslali třebas ve sboru prostor s tím na mně abych a tu když. Konkrétně ve chyba vedu proto co o tady v menoval několikrát abyste si udělil praví. Přišel kdy jste stání nasycení že musíme provést paty styku kolik na ku stavět školním v potřel hle bože tele pak víru a tak dále. Sešitu kníže dověděli podob postup na s na a vy se říkal si s tím nevím mraky ale jsem tam měl jednoho přítele ve sporu který byl poučen o tom co vnitřně dal mými je to správné je to udělat nebo a tak se mi ten dotyčný na to ve józe za nec. Ptal si ochoten zůstat mystiků udělat si schopen udělat jsem věděl že to správné tak jsem se cestu udělal samozřejmě byl to nesmysl za zastat mystika cela. Ale vy se byliny ústav který se ještě krajem v tom kraji od pro do s kým který tu za ty styku provedl vzory vyznamenání samo jsou dostal řiditel ne a on to musel podle sodomu za kou udělal ne. Do strašně šťasten a o něm teprve od se když my jsme takovým let o bohu nedělené toho. Byl takový člověk ano kdy jehova osla a. To nesmělo vady samozřejmě protože v pohádce o do prema zlém ten době odmění tím že dělá správně. Ale je tím že věčně zato cenné. To je s to odměna to je odměna byla v tom jsem poznávat se správné. A tak abych jako doporučoval aby se snažil v sobě poznávat se správné a pokraji věk jiné to není pořád na jedno kopyt to synem světy jakou to bylo o prodělal tvé nýbrž slité to úplně jinak než jak to bylo dneska podle měli okolností zkrátka. Že od toho ut jo dále dělat pro on tu vědu před vámi vedly události a dodneška nevedou. Dost vědou tak silně. Že kdo vedle nepotřebuje nebo nemá něco sice tak to neslyší. Do nemá něco vidět tak on neví ale nebudu mluvit o to byla svých protože by že si byl oni ho dát si potopit tolik ve svůj hlas se vyvolil ve tak že si sice ale nedávno jedl rady se mi něco řekl tak jasně. A oni poklady otázku abych ti to co se jim praví se kryl řekl no tyto tyto tyto dostali. Že ano kristus říká pod li slyšeli neměli duši no tak prosím vás bych radil kdybych chtěl někomu pomoci z této bryndy aby měl uši a aby měl oči a co to je že ten člověk neví co dělá ježíš kristus ale sobec tak vůbec není ten vůbec. Není při četní cenil zamilovanost do choroba. Době dal jsi dali za pravdu že vrcholné sobectví končí blázince každé vrcholné sobectví nebo pro ten se tam mi že přistoupil k němu a tak dál protože se moc rád. To se nesmí se tak rozrůst vjem a tak bych radil v tomto případě aby člověk měl uši a oči za toho dotyčného kterému chce radí. Abyste události viděl vedení pro sebe i pro toho ale vy si jenom pro sebe z tohoto vedení tak jenom právo aby byl veden ten dotyčný. V jednom případě je to na škole v tom otvor do vjem dopadlo taky jak se projekcí jenom v jednom případě že ten dotyčný byl z toho místa od volá tří nechtěl v jsou mu nevyčítal zevně postu ale volním jeho od kázali on mi říkal a vy tebou neklid. Jak si myslel že to bylo tohle bych těla dalo to byl s tou od li tedy a od utekl ze strachu jsem si myslel a teď se cenného dověděl před jmen to pracuje voda síly to vysoce postaven člověk centro textu který zevní společnosti ne tak se s tím musím něco joze v láska se s ním setkat s. Zařídit budu v praze a domluvit se s ním jak to tedy bylo pro člověk je veden vedle tebe se nebe ale ty se prostě nebo jíž. A než toto nebezpečí hlava nehlava a v víš totiž řekli že jsi tady neprávem že jsem neprávem přitáhl nepodal se tři starat adam se misse nesměli určovat jsme byli poli visí vězni a oni nás mohou teď k ale li ježíš dělal dalo na dvou v prostě z setnout to na slovy by došlo dalo pro čekal nebudu postoj řekli zatracen čekali dokonce od li tedy. Vy se nám nestalo aby se přitom opata. Tento láska stane že protože on se mi stává se ten dotyčný který nás velice pokouší nebo vede nepokoušel. E tak el to nevydrží o po do odejde od se taky dobré také řešení manželský spory především když ten manžel v ti je na nervy. Prosím odevzdej ho bohu celého i stolem špatností nevylučují pán bere člověka takového jak je tedy jde každého takový jaký je vlast začíná teprve když člověka budeš takového jaký je ale ne jak se jeví být ten člověk smí která člověka který je špatný vynaložení špatný tekou ale to je láska láska boží toho člověk není schopen tady se říká boha přímo pas taky s tím se. A pomocí této lásky že to příkaz ale se mi to líbí že to chci ale chci.