Karel Makoň: 88-03A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Nebo láme vím jsem to při tady byl kazí celou byl tu horu. Této lásky ale být na místě neposlouchám od vyčkat. Na místě mark vždycky tak bych to považoval za velice dobrou sytost. Jak se vědomě spojit bohem skvělou před dost nepotřebě tomu žádnou víru nebo co bych k tomu nic než odložit nervy a byla toho člověka z rukou božích. Panečku ten by se vobrátil..ten by to nemoh dělat ani dva dni to co dosud dělal ono by mu to nešlo by mu to lezlo z krku ono to tak je to šel nebaví když nenachází odpor víte o to nebaví roste do to nebaví říkal těla skal protože toto než jakou jako per bylo s ne že vědí byl že vědy nesmíte od známe v licet vedlo. To dělám domu se viseli protože on o to asi věděl jsem láska. E to mají ve nás ti upínají tím předmět jo že šla mnou na šlapal bylo ale tím ta hlava se na k o nic je jen odkud letem předmět. Ale na tom břevno každou muže ho budoval potom od prostě o pro co potřel tomuto dva tyto byl zcela pasivní že kdysi vedlo tu mater protože hlava nehlava když na tebe někdo dupne tak to uděláš ne hotovo no tak Slyšel v duchovní zařizuje vyvodit z toho důsledky ale okamžité vidět dali z toho důsledky jako jsem to vydělat uznal do takové takového vyvodil jsem zase důsledky kterýchkoliv smysl li mu kazí tady menoval vyvodím okamžiku se k jak to jsem viděl slyšel pravého stal podobně ne. Ale tak tohleten poli tam šel do plzně a jsem věděl všech se slyš to znamená že chce všechno co mu řeknu uskutečnit. No prosil než sestavit jak si žije dali ty ostatní ten stále měla a o ten toho byl toho si při ještě ne jak zírali jak to že si dneska takle k němu mluvil Vy s to to je totéž jednání také nikdy takovou úroveň plnili nemá říkat protože neposlouchá a oni říkali posloucháme ale jsem říkal tej přese co se s se tedy zeptám sám jestli chcete co ste teďka slyšeli a voni neslyšeli to co slyšel ten ulrich představte si to se nestalo usvědčit z směli pásku tento neslyšeli tak to nemožné. Oni jsem důsledky že to neslyšeli že se šlo to vycházelo. A tak tedy v tak se říkali že s nadějí ježíš kázal taky davů ale věz že oni že nemají uši k slyšení a přesto je dokázal. A protože i to je dobré že vám to ve okolo užší. Ale s tak se budou dost říkáte tak vám to dalo pro jenom pokouší tónem praně do vašeho nitra tak oni si jde na co vlastně se měl tam učinit takové pokání protože ježíš hned že se nad tím žasl jak se příště chovali ne. Ale poli jen milé překvapil že on byl ochoten na co se ptal odpovědět činem....zvědavosti ale aby to mohl uskutečnit a když to uznal tak to šel uskutečnit okamžitě skutcích. Kdežto přivolit než ti přátelé všechno uznají všechno v ale jistého skuteční nebo strašně málo to je chyba. Zaseli jsem měl přátel otvor nově co mostu od ba co sled na úplně na stejné úrovni ale to nic to je běžné protože člověk tuto dělal dobře stop poslechne ale v tak jemu když to uskutečnit že. z z z z z jim říká se když také čili do poklad se říkal na jeho se vám nedivím protože vizte naše objevil jsem přišel na přišel zavraždit zabít. Taková že dovíte protože když jsem měl to zjevení provedena dvacátého prvního listopadu třicet devět kde jsem vlastně prodělal znovuzrození určité fási. Tak jak to začlo se že to nebylo časově nějak svými do vám o tom často nevyžadoval takže o to že jsem pochopil nebo poznal konec světa. Toto je poznat konec světa chtít z končit s tím světem jako z to není můj svět jo při za tím stvořeným je nestvořené boží věčné a teprve pak jsem mohl poznat stvoření světa a ty si stvořen pro toho aby z se dostal ke konci světa aby se svou znovuzrodit. Kdyby ježíš kristus nezemřel na kříži nemoh vstát z mrtvých přeci-to to byste si-to je tak jednoduchá záležitost kdy musíme umřít abychom moli vstát z mrtvých to vám pořád vejde. No takže se nechoval do slušně k vám protože chci taky abyste.. vnitřně umřeli. A mohli se znovuzrodit ano to je založen bolestivé protože který se máme s tím se rád taky david taky se málokterá li si tu s se tady oslavu svými se si tak se vám tak dělat pochopitelně u se na zabrání na nemělo vydobýt z toho si neberte příklad. to je dobře že ste to řekl to sem moc rád co to znamená vnitřně umřít be kdybychom ztratili a to svoje já. Jak se také říká to umře ne tak nemůžeme tento předěl vůbec žít a když se tedy živit protože máme nějaké nepravé ale z toho nepravého jsme živi tak dlouho do bude jiná hráze nad tím novým dělá jak se to stalo ta smrt z toho starého u mě. Bezčasovém okamžiku bezčase okamžiku. Když i ty zádech ti nebo závi li tomu jakkoli je lékaři byli bezčasové jsem tam nevnímal přestal jsem po určité době vnímat čas kdy byl jsem nepřestal vnímat čas při těch operací za vědomí jak se měl pořád bolest. Bolest je vázána na čas ale když jsem vyšel z času tak jsem vyšel taky z bolesti pátek ze si to že to je spojit dala do k a a a a tak za pít to a to znamená. Odkázal chopí jeho úloze kterou právo ještě hrát a na každé úrovni to jiná práva. Jiná práva mělo to v ježíšově budu mluvit jenom teď o ježíšovi protože to je příkladné jiná právě toto ježíšovo po jeho narození a do světil to mělo právo mu diktovat. Poddanost rodině společnosti služba její atakdále a on ne od pohroma. Pak když trojí já. prodělalo samovolně to znamená muselo prát aby poslouchal ale byl dobrým řemeslníkem a tak dále tak proto si zamanul no. Že bude požadovat na tom svém nositeli to co vono chce aby se mu klaněl a tak dále to....na poušti. No a on se s tím vypořádal postupně postupně to znamená to umírání není tak jak říkám... si to vždycky bezčasová záležitost odejde dovolil tak je do bezčasovém prostě si do věda tam neni žili nebo von si vodejde nap..na poušť no on přijde z pouště a začne mít učed..učedníky a tak dále a tak dále o pod jednat již e. Ten čas tam nehledal o li tady to..špatně pochopili křesťani že s že umírají celý život svého onen to nejde od ruky protože to není záležitost časová se ještě dost neodumřela po špatná řeč. To je to není závislá na tom že jak si přeju odumřít nýbrž na tom příkazu který zatím mně při království boží je přemáhání který může mít ale nebo si přát milovat protože bych s. Potom na nějakém vývojovém stupni přišel k tomu že my to dál nejde a přesto jsem toto roky lásky všechno vložil že sem vkládal boží věci do toho co jsem myslel že je moje jsem zaměňoval nevědomosti... ovšem činí velký potíže když to nedělal ale to nevědomost na způsobil veliký těžkosti. To tak je tohleto berte na vědomí že to se musí převádět do jiné funkce a v funkci li se nepodobá atomu dřívějšímu protože plní jinou funkci. To například plnilo funkci v těch učednících páně to ježíšovo od miluj své vlastnosti je to jsou to vlastnosti lidské duše je to jidáš neboj dán tou uši jedno a teprve když je opustil tak zase se dostat přes do tu úroveň těch lidských vlastností kterému sloužily tam dali přednost že tím dali bych ti vybraní dověřit. Jako končí ta u že v tom se nevyznáme jinak než když sis dobře pochopíme ježíšův život za zařídíme se had prosím to snadno zjistíme na čem jsme a co máme pravé dělal co nemáme dělat svou das ale bez pochopení symboliky ježíšova života syn nepomůžeme ani tím že pro ve všech jeho podobenství protože jsem to říkal v tom podobenstvím nemůže všechno obsaženo těchto hlavním podobenství od těch byl moudrých danému bych padá. Schází nevěsta a vona to být svatba. A ono. Ono to schází všude tam v těch podobenstvích v s s s s s s volal ten král nebo o to byl bohatý muž nějakou hostinu svatební ale o té-vo nevěstě tam není ani slovo zas za sebe to je tam myl ty lidi který mu statečně vyvodit ve jsem tam mohl nechal tady do od o toto určení do tam pro o by na tom. Máme e poučení bo o té. Nevěstě záležitost božího to nemáme co mluvit pravil to nemáme co se víra. Je vězte boží je naše nesmrtelná duše a ta nemůže být spasena dostat se na odjakživa jsme ve věčné je to sme je v bohu. Ale ne je bůh mimo nás ten základní omyl křesťan v kdy žijeme v bohu o tom nevíme. A pak po od době žijeme částečně vědomí že v něm žijeme a čím na že to upevňuje žijeme. Bez přestát tím pověřil ve bez přestávky bohu vědomě tak nemáme tady na světě co dělat jenom kdybychom je nějaký úkol vůči bližním. Ještě o to za neduchovní řešení života něco abstraktního. Je to konkrétní přístup k věcem a k lidem i ky věcem ty klidem kdybych se byl nenaučil v předškolním věku konkrétněji jednat s věcmi jakoby to byly živé věd to bylo za vámi ka ty stole se dovolit sil. E tak bych se byl naučil ani konkrétně taklen hláskami sval klidem protože všechno jednota a kdyby s vím mol nejhoršího tvora tak. Že by to všechno bourat ona ještě tak sám sahá k to taky ještě to je vrchol. To tedy je pravda ale jenom v tomto smysl. Ještě vztah nějaký vede jsem řekl jestliže někdo z s se modlí nějakému bohu na nebesích nebo něčemu vyššímu než je sám také dokazuje nám na něm že se nestal tím koho jsem miloval a jak se s ním stane tak si k němu nemodlí tak prostě svým žije ne to je asi jako kdyby šel tady. Ale třebas nauka ve na výtku nýbrž že si to po ulice říkali že by to ti jež se mnou povolit si jdeme po brně jdeme se podívat k vám a tak dále na dvě říkala aby s metodou mluvili proč je to říkáš. Tak my jsme se své kdy dělal kdyby se choval v jaké i když je přítomen někdo tak proč mu říká vím že si přitom se nesmysl přeci co prosím s no prost trpnost v. Vznik když i v nejmenší metafyzické zkušenosti je založena trpnosti kde tady skal ze zen není založena na aktivitě vůle. A na jakékoliv aktivitě. záleželo trpnosti čili jesiže někdo máme statickou zkušenost. Tak jenom protože u dobrovolně olovo dělal dobrovolného dobro li se dělal z s se stal trpný ano jsem se musel stavu těch řeka rub do krista takto začlo a proto zašla umět tak brzo. To metafyzická zkušenost nepřejte si protože opravdu musel jsem se od sebe dostat pryč to šlo horovi za to to násilí. Pro dítě to ještě drží ale kdyby se to rasy se nevykonali dneska v dospělém věku takovou trpnost jako na vykonali lékaři tak se zabili pod o kterou byste se pomátli. Oni si lékaři beztak nevěřili že je že nebudu pomatení ne ale nestalo se. Výjimečně no tak je trpnost co se tat trpnost příklad ježíšova života největší a ta trpnosti spočívala v tom že on přišel na tento svět jako není nevědomé dítě lidské v k a čím předtím nebyl z bo ve z ocet poniž do tohoto stavu nevěda. Mého lidského. Protože to byla při vtěleném bohu obrovská co to bylo obrovské sebezapření tak dozrálo jsem o dostalo podoby těch tří svatých tří králů ponaučení o tom odkud přichází. On nenechali od dlouho na holičkách jako nás duší říct zlato kadidlo myrha pro svou. V symboly tohoto ti svěří že očisti si věčným věčnosti pochází a budeš pomazán zase na věčného. Let tak zajedno dělat protože to co vám el takže k tomu přišli říct. A nám ponechali jenom symboly jsem svatou tady do věda dále mistr v tom doufám vyznáme ale se to nestane protože bychom v tomto věku nebyli. Ani ochotni ani z chop ni tuto stálost uplatňovat. Do styl metafyzickou kterou neumíte uplatnit tak nemůže z vás existovat čili trpnost. Musí být sil mysli protiváhou že ji dovedete uplatnit aktivně. Ježíš kristus dovedl akty ho tak že byl poddán trpět třebas své rodila a tak dále on který měl tu obrovskou moudrost sebou že ano v sobě. Tedy takže on to po tomu začal na obraze jako míchá mnou trpnost s aktivitou. A správně pojatý život. To by tak na míchá ano že když na potřeli být aktivní tak musím být aktivní do třemi kosti. Že cela být trpný tam si první zase tam v panna maria byla trpná. Dokonalé vyšší oznámil anděl jo kdy byla malinko zaváhal pro třebas zachariáš. By byla malinko zavázal tak se též nemohl narodit to bylo zaviněno způsobeno tím že byla tím dokonale trpná. Také dokonale trpná být naše duše když se vnímá narodit ježíš kristus. Byl jsem dokonale trpný když se vzdal svůj život provaz se vzdala tato namane svůj život tak to von tam se vzdal ten svůj život stal jede mléko se o dar před si ovšem to bylo násilím co dosud ve za si zase nebylo tu do projevilo žil ve mně se za pytel ještě nezabil ne. No takže v tom nějaký pokrok byl. Ale udělal jsem tam přitom zase v tom byl taky omyl jako v tom prvním znovuzrození do prvního vracením roku sedmnáctého jako v tom dvacátém přesto roce toho co na kdo v tom omyl. Protože jsem si říkal to moje dušičku říkala a teď když takové obrovské utrpení který tady konec nevidí nezažívá utrpení. Vidíš že bůh spravedlivě s pravidly věk naměřuje tobě i ostatní tak k takže ten neseni nedotýká jenom pro věci v jiném postavení než jsem byl předtím kdyby zbyl jen zůstal by si tady byl jsi měl dostal si facky taky pro sebe se jenom s kolem zase k zemi za on se se svým k kolem mezemi davy takovou ránu země s koly v zemi ještě ono opak toho ty první tři dni se dostal všechno tu byla. Ty ostatní těm co oni tomu se to nestalo se to stalo potom najednou nic abych aby to bylo jasné pro aspoň pro že. Že jako jsem chráněn když se na jiné úrovní. A tam na úrovni jsem byl opravdu absolutně trpný po stránce že jsem to bral jako samozřejmé že bůh je činitelem že bůh je poznávající že bůh je milující ne jsem nikdy nemiloval jsem nikdy nepoznával jsem nikdy neexistoval on je to který ve mně existuje jo skrze něho teprve odvozeně existují ale byl to jen veliký omyl že se že to ho. Zase co si mysl se v nás těl této smysl potom znovu nezná člověk se potom a to jsem musel bys to vyvržen po pěti měsících aby se do stavu kde jsem kde bych mohl zase kráčet kupředu. Lid tu dneska vodu licet správné jsem to vždycky líčil ve se provinili že se ztotožnil s tím že jsem na svobodě politické zaměnil po lidsku soudu duchovní. Prosto tak když se si vymanit sloužil výkladu jsme se říkám dále ve se do svět to jinak nazve jež je to pravda. jsem podlehl tomu ale tomu dojmu že jsem na s po lidské svobodě a pravil jsem že koleno po lidská co ona za na jinak to není tak o vás o ona. No ale měl jsem možnost právě teď teprve za či co jsem nikdy předtím nezačal a to je odpověď tady jen za noviny. Začly ve tříbit správným a pravým způsobem tak jsem si nikdy před tím netroufal mít ženu nebo se oženit se ženy ani nedotkl ale zřetelně že měl a teď jsem se najednou oženil protože jsem to ne považoval ale věděl jsem že to správné že bych neudělal další. Krok kdybych nebyl měl vedle sebe pád která životního který nebyl z vůli. Matku se si mohl dycky přivlastňovat a ne tady k ale ten den umřel žilo sice roku dále ale matku manželku jsem si nesměl ani v před svatebním čase přivlastnit tu jsem musel brát z rukou odíval že jsem strom návod často kdy toto říkal před svatbou ale proto jsem poznal že to je lepší než když bych kdybys měl měl. protože jsem cesy těle nebe úžasně svobodná. A ona měla tu velikou výhodu kterou o málokterý člověk že tu svobodu že oni nešla považujeme zneužíval protože v ho o nevěrou nebo nebo nebo netečnosti vůči dětem nebo tak ale nestačilo to k tomu. Aby abych ji převedl na tu cestu kterou se od za správnou znamená tímto životem být vědomí o bohu. No a nebyla svatou terezy která vede předškolním věku při s tímto životem svým u dojít a k tomu názoru došel se své po všech světech v tom že z z jak tomu názoru přišla. Okamžitě měla za prvé vedení duchovní po za druhých hrozných utrpení. Stopa po do volně obojí jak ta na strašně trpěla a jak tam byla skvěle přitom vedená. To kdybych tolik sil jsem tam pokusíme se to udělat aby seděli že je to bral na zemi vše prost por to byla veliká harmonie protože zavedena v dualismu a tam musím od pavel si musím stejným právo v lety v zlo je na tím dobro tohoto vedení duchovní do rad v dobro a říkat si který si děly pod nohy. Na váma jiná nervy tone o táhli přestože bylo dospěla neutrální tak z toho hrozilo sebevraždou ale to zase chtělo na mně když jsem si přál mít partnera který dennímu ji aby aby dovolil pánu bohu milostivě že by ukázal že je jeho a jemnému li abych aby. To byl pád ale něco co si přát neboť tady jde o příkaz milovati budeš z dní ho jako sebe a z u u on vivo to ve si viz taky mou od ne ne tak byl jsem ještě byl roky takle pokoušen. Děti manželka nebyla pravil sval smyslu příček na protože na to nestačil. A. Tu musím pochoval lid vyšel z rukou protože jednou si vzaly do prádla a bylo po všem. To se jsem. Dokázal projevem léčitele který na sahl za před minut na po těch z vlastních potom po těžkostech. A nebál své o život od boha. Za časem pádu život protože jsem vlastně pro brala ten život to si musíme s tou vědomi když to nebyl život pro č onomu oni jsou část mého života ve do svou část přímo božího života tam omyl to ukázal totéž v tom koncentráku když to mu ji život ten tvoji tak tady opouštím aby věděl co to je že v tom moje. A tak sil musím že to byla tvrdá škola ha nikomu nedoporučuju aby si přát tou školu pro je to je prostě šel s tak každého člověka ale ne napodobitelná jedinečná neleží lepší. Ale jedinečná to všech tyto mus děl po svém mu si z toho je z tam rady ve svém konkrétní si dal ale zcela konkrétně když si konkrétně neporadil kde byl si např je tady mar těžká neporadil rostou paní tam vedení chyba tak si nepravdě ani s těmi božskými věc vy marně by tady poslouchala nás musí pojednat cestou svou se ho. A pak si boji s námi snadno pak do ve se na věčné. Ale on hle nese tělo aby to bylo aby to bylo prostě konkrétní lid aby to za on to všechno dění jo do toho druhového psaní nějakého wu. To z lidského výkladu jemně smysl že ano tam nemusely když když jsem to poznal jako s a jsem poznal to správné že mám dispozici od pána boha manželku potom děti. jsem dobře věděl že kdybych jako ty ti považoval za své i teďka také okamžitě za vím o tom v kdyby z toho co do toho boha a bez nesní. Nem. Z je východu co to není pro stejná kristus to si nikdo se nalezl u vás byla tělesnosti v z s razit burcoval se z pořádně v zabydleli se právní zabydlení a proto máte sví těžkosti zvyklé tou tělesnosti a máte těžkosti s prostředím máte různé chyby perel mám taky samosebou ale když se že odtamtud se začít opravovat své cestovat či zvnitřku. Všechno roste výtku správný poměr bohu nemám šli pak se rojí ty chyby pak se rojí ty těžkosti v těle životě čili nejsou tu co vám chybělo říkali kristus učedníkům když se kterou ty tři roky chodili věděl dobře že od pojetí jedinečná a jedině správná nic o všechno se pod a o ty běžné věci se postaral někdo tam na to ne do toho a ono to tak dále že ano a všechno a také bůh sil vševědoucí všechno za nás a my jenom musíme jemu patřit a ne ho musíme myla protože těžká za to co musíme ne můžeme no to je příkaz. Z to byl radím abyste si nemysleli že byste deska mohli nalézt živou tělesnost semen tuš se strasti ztracen jsem to teď kdy byl jenom z kom míra z nic víc. Dříve nebo později pak porůznu jednou chvilinku do byl dobrý kdo to ve špatně tak je to se všemi. Se mnou tak samo co je že tože to z kom míra mně řekly co to je vedlejší kdežto proto že by st.