Karel Makoň: 88-03B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Skládá se musí být jiné mluvilo východisko je od síly kdykoliv důležité abys prany z nezvolil vám radím východisko vitalitu a kdyby z ve vás zbyla jenom vitalita taková že byste deště volit prosté tak oni se musíte opírat jako něco co od boha boha a s ano. Není jede není z mi těžké se opět o zdravého člověka s velkou vitalitou ale jak říkal na otce je těžké se opírat o umírajícího starce petr svého třesoucí roste na nepravém. A jestliže toto a tento stav. Položil za nejpožehnanější pro tu chvíli ne pro vždycky pro tu chvíli tak i v tom vede k tomu pravému spojení s tou věčností. Takže celý život kdy před posledním dechem je stejně užitečný jako tento pro dítěte naše ještě užitečnější. Před sino něčemu došel a nějakému se jsem dospěl Mysli a v v v v v v v chce on totiž nikdo ona se nikdy neumřel a jestliže někoho přede třebas tráva je. Je okamžitě mrtev na místě takto máme právo považovat za náhlou smrt. A modlíme se právem v křesťanství od náhle smrti osvoboď nás pane ty na to je řek bych výjimka a cestě nebo tady zabývat před to všechno ostatní napřed matrice nebo dále co všechno. I sval se o to nejsou náhle smrti prosimvás. Vás od to taky třebas o to je nás jen vás prstem kterak nám přistupuje z ježíšku. Ale i tady to byste říkat pro to řeknu se zkázy nebo vás kazí i tady tím že přede tramvají jsem vjemy ale ten práva na své dával pozor všechny těžké události v mém životě si zavinil pavel jakou pater ku třebas jako mater ma těžko pro. jsem nezříkal vaši dobroty hle ne v a ne k tak k tak tak se vina rozumíte především je vina napolovic díváš že ano. To je. totiž nepovažuju události které potkávají za něco co přichází zvnějšku tato tak potom takovou vím jak se dodnes tato příklady že tato tato při jsem již ne pro ne vám to tak musím říkat z ale vám vědomě neříkám celou pravdu po to jež tu přicházel pravé přijel odněkud ne takže pro ten dostal třeba pravdu nebo testu z ten člověk způsobem svěřila vlasy způsobil ve je bát jednal prostě nadmíru svých možností dejme tomu. No ale není to z vnějšku je to zvnitřku si že tady mně nekáže k lesku věc přesným posledně viděl s tím dát slovem to co on neviděl takové jako byl před tím. Věci se do ho v člověku připravují než nastane to čemu říkáme náhle. To co je náhlé dlouho připravována. A kdyby ten člověk byl poctivě poslouchal toho hlasu toho co se připravuje. Pravil udělal opatření ne aby se to stalo ale aby tím prošel. Bez pohromy nýbrž užitkem duchovním a si myslím že to příprava stavu který sto v lidském víte to se teprve dovíme tato jenom předvídat jako na sem dycky do špatní proroka ale toho jsem za sebou takže tak. Co s tím si říct. Všechno se rodí zvnitřku znovu opakuju čili i ty zevně udělal z ti z od nás zvnitřka se v této nepomyslet v tomto režimu nikdy jste nepostí let neslyšeli ani v tajemně si nedal dávám za tento režim nebo nějaký jiný ale nes bez po pracuje s tím na dáváním těch ostatních je dnes seděla tady se to z hrůza ale jsem to za užitečné. Protože oni jsou nevědomých oni nevědí co činí a to je tady nejsou na hodovní. Na prosit že kdyby to šlo podobě je to všechno s nimi tak by to šlo po dobrým stavu bystrou měl nevyšel jsem tomu dycky šel ale proč to horovi nejde tak co vychováni kte. Takhle jsem mluvil třebas těmi kterým na přes zrozovat udal procento sebral let a tak jsem prostě litoval mi k jemně jsem se v mi možnost tak se o tom mluvit se s se mi že na tom přelomu ho k li ke mně přicházeli se tak si duchové toho jsem tak nás to projevech co máme dělat ne teď měla za to nedali ani korunu sebrali a ještě měl co uvěřili ne protože se mi něco řekl k tomu snu. Ale ne bych vám řekl jeden příklad za všechny. Ten ten tane na píšeme že on si celek který si myslel lidsky v že se na prostředí že totiž vypadne z tohoto ceně do domu tam není přízni v. Bude mít kladný následek pro jeho život a ono se ukázalo že to není pravda. O celistvému všechny překážky z osobních stycích s jeho cesty. A. On noha to bylo čím dál ho vší protože hlas nižším nabyla jehož silné osobní vůli která a u toho z jeho udělala skvělého pracovníka na pracovišti ale nikoliv skvělého dobyvatelé království božího se tam se musí v ale ne chce. Když to chce člověk to on to chce tak to na určitém bodě zabrzdí na nevěděla ty se dívám stát. Že který si od sil z vjemy je toho prostředí jsi bylo větší svobodu většinou z ránu konal lepší vyšší ti prostě lepší využitím toho života ne a chtějí jim taky dokázal v nemenší míře že o pohrou mu budu s tím prostředím ze kterého když vine a. Takže to je pro u že z reality i syn jeho rada reality staré taje pro mně a se s ním musím měli pořád ale s musíme vzít čelit úprkem se nečetli. neříkám že ti těmi dělati že mají v než my nebo třeba žili tou bez neřešil ale jenom říkám že nic síni s. vnitřní jen správnost v věci nepochopili ke či do malé vyjímky po marně protože si že bych třebas evy věnoval živé dal tečka. To třebas po smrti své manželky jse neměl povinnosti vůči dětem vůči někomu abych ty spisy tam mohu vydat ano tak by se mi byl mohl živit za děl něco duchovní důvodu. Jenomže mám nařízeno v to je tedy dělat tak co bych k tomu říkal že správné to nevíte. Vždyť vás přátele strašně za rozvedu i těla o rady do utrpení že on byl ty věci říkám pokud to nebudete uskutečňovat to co tedy do na to dal by dávám do as. Ten že předtím se přitom jsou nějaké po velkém buď za měl rád ti prosto nic nenařizuje a také se přivázali děláno ale jakmile mluvím. To je všechno nesmírně závazné protože oporu v ze zkušenosti metafyzické zkušenosti ale kdybych byl za ten na kazatel některý nemá tu si co se jenom víru tak může to o tom pochybovat dal od se o tom pochybuje není s to jsem se to neuskutečníte. A pochybnost kdesi zavržení hodna ale trestu na a tak tak je také dal není to tam škola pásky tele tak že jsme na tomto světě jako li jako člověk to je úžasná vymoženost s tak kterou může jedině tvůrce. Že on to ne se svým s o zevním dospět k této fási by nutí člověka na této z tedy že je to je trend který trvá miliardy let když jsem tady člověk objevil pro miliardy let jak dlouho trvám vesmír tak do od trvat tento vývoj než se na vrcholu toho vývoje dostaly se jako lidé se do vůle boží ale o to momentu všechno ostatní cestami děje je čím dál tím. Jsme starší zamíchala vůle lidská do vůle boží takže rodiče je naši vychovatelé nás učí abychom to dělali to co od nás svět chce tanec od vás se vám třebas tři živ tomu ho by to o dobré ne voleno ale všechno ale neví neznají vůli boží takže nemůžou tito co chce bůh to nemohlo tito chtěje nám to byli dobří ne trávy prostože společnosti. A tej dokonale pomíchané na naše osobní vůle s vůlí boží čili že názvuk ještě pořád udržuje na tom životě to je způsobeno tím že v nás funguje jeho hotovo ty mu svět na ten děláš hotova vždycky toto zastavujeme nebo se snažíme zasahovat který taky ano ale čím do toho byl zavede ti že toho vším v no a takže jak vás tady všichni mám. Tak z vůle boží se tady protože sester narodili že jste lidi pole. A v vůli boží zůstává že se k tomu se musíte vrátit se ten nebo nechce. Musíte a teď ale ne někdy po smrti to je důležité vědět. Ale víc ve vůli boží není to mezitím jakou o z toho uděláte písničku jako svého jeptišky života tu vše vaše věc. Jedou běh choval který obě pánaboha někdo pil chovala který o zpěvák hmotné své po měli je mysli své hnout že ano a pata dále mezi tím je třeba se dal kdybych si k a tak tohleto je prostě vůle lidská. Nebo vůle toho prostředím ve kterém člověk jak který člověk musí sloužit čili nepovažujte osud za něco bohem předepsané ho. Nýbrž. Za bohem neza člověkem dokonale dopis slova mého každým okamžikem a každou chvíli kdy jsme s tvůj si toho konkrétního osudu který který vám tak jsem prostě jsem to tam bylo by byli i on největším uměním životě že že že se říká v sobě s bohem to ne ale že my zapomenout co se zapomenout ale že my si vzpomenout na co si má. Vzpomenu a vám řeknu v přes ty se staří jsem chatrným paměti jste si vzpomenou tak si to musím představit sin se to po mít za pro začal něm bez nějaké paměti příklad třeba mluvím o tom že přes ekg pádem existovaly duchovním borci věřit když na stejné výši jako ekg hrát ale pro jenom to o jako viset od setkal toto co. Šlo kdepak nechal jsi byl nějaký ty jsi ty koho od svatého viktora el v řecku byl nějaký li areopagita pseudo a tak dále tam mnoho jiných mezitím tak to dávno před kristem li takový nevidí to co jsem teďka dověděl z toho německého spisu že takový člověkem jako byl třebas to z nás jsme pro by z kou pro schopnosti jako byl třebas. Ten ekg had byl ten herakleitos v tom pátém století před kristem že ano. To jsem nadto z víra. To dovede převede že ten člověk který temně str nepřišel nějakou tendencí. Ale proč to všechno říkám protože když teďka třebas jsem potřeboval. Když se toto vykládal svým přátelům si vzpomenout odkud jsem to vzal aby se o je tam taky podívat se že spoje ani o to rád ani na název. Co mně z příval když to když jsem věděl že správné abych to věděl že jsem se na to podíval představa je umět zřít duševně. se měl přesto o tak silnou šel před podívám aby je před sebou bílého obaleno knížku tu tou dva že stránek tou a on je se toho a na vybranou he nevybral mon v na mystik tyto psal v tom co s ke a doporučil v el ten znáš kdo přišel sousedky věk pak vede věk ve neri který do které jsem poslouchal.. V jeho pro co ruku tu omyl za půl roku pod žil tohoto nervy nebo mně odkázal abych si učil su věci těmito dobrému anda a radami sises se že se mi z toho vyzpovídal a vyzpovídal věc tímto způsobem aby sis nemyslel že by šelem jsou jste na tom óm byl strašný bratr byl přitom toto tak zle v že se musíš si příklad jenom nějakým vykládali. To se tak by kapacity měli dávno předtím k v. Tak duchovně vyspělý člověk je tak je tak že tys z ky že ano to jak měl před mému to ne. A když jsem vel s tedy způsobem které ve styku duchovně styku s tím stavitel španělsku kulturu v v v rasy skok svaly měl tak si je taky zasel protože jsem byl asi jisto z provádění který mu klade otázky španělsky tato si strašně cenil a takže byl mně říkal protože bych vám doporučoval abyste tu kulturu španělsku. Nepoložil nezačínající s i při nás se proti do cele v někdo začal psát španělské do si si že že že že je na tím že ano a teď jmenoval celou řadu o plodů jak kteří si jsem psali latinsky na nebi to španělé ležení španělé po do se na hadr děláno a ono se nad bez to si dělat a tak dále všechno to měl maličko mu tak se musel uznat že jsou v o pro ruku budou starší než španělska ku která se ve dále španělska na takže on si že si řím tak. Z žil že jsi ty španělský žil rodem španělé španělé v bral jako vedoucí celé římské ježíše a nebili byl jenom tři a a když jsem mluvil od téže věci se hodil zároveň tentýž rok to jsem studoval mizerně který se jsem chodil kdo vydržet svou mysl vy chodil na svou to kultu se na vydal tou kulturu nějakým wu bylo dal je to bylo za to směla na řek tam byl v. Sláva stal jsem říkal tak kovy taková kapacita král poslala na stáváš prosimvás to si nemůžu vynechat nechal jsem školu v kou hodil jsem za se to k a to. Omyl jsem mluvil italsky za o stejně odkázal na prameny typem styku k vůli takže el cela strašně se ještě měl se o šelem proti špička se neposlal nabrat zničit. Na veliká výhoda. Že jsem věci bral kou k ale je jak je to naučili lékaři tady je zabíjejí to bylo konkrétní. No v nic to od. Bo po ta ale jak o nic není nebo dva nebo u svět li že ho tam není že kde ho není těla kojí nebe není. A kolem panny nic tou a nebo do boží tu tou kdo pak u on ostatní tou li že tam budu ho od a nic ho si ho odtamtud od ano ano ano nebo mám od byl že ano. ano ku nějaký věční slouží to by bylo ku ku v pak o ó ano čili co se tam ti ne tak vono to vono tak li poznat a zde jde svůj ona si na ku a tak proto že svou vět tam vidí odměn nebo ne ho do boží ne protože viděl u osy vodu. On vám mu a ten dojem kdy v tom smyslu že tu o o o ti ku ano mu ho protože on ho do toho ta ku otázku pravil kdy tomu on tu zná bohu krišnovi říkám a jak to tedy tom ve svém pán. A a ano mu řekl podívej ne aby tam se vůbec o víte děl tak musí zbaven jiným tělem než tím bodem to neprožívá v tom od děl byl na v jiném těle který byl aby tou se v tom byl jo ale jsem to se to rodí o to že k u mně když od toho z vědomí to bylo pro ta ho a jsem světem osobní vět nebo že jsem to dvou že jo tou do soudu tyto odpoutat. nebo od nic to a odešel od toho ale on to udělat dobru. Nemusí těkat v ale tam kde ho není nebyl pátým ti toho on mu tu mu že to ví. A že nám o ženu pozorování o dovádí se ku tou musí jít sám jo. Čili on se takovou toho oko o názoru že je e to co se od oné mu nic mu není to se do poznání do věčnosti jo provedou nebo není o nic jinýho. Nic ten bůh tvoří ustavičně blažeností a ne takhle ne z vás nebo toho nebo. Ponížení to není boží na že oni nová jeho velikostí že tady nedokonale věci o nic z toho tou tu s mu to o tom odpovím pro četu tak nedokonale protože. Ta věta je dává volný z mu a pán dvojic mají svou ta ano. Nejvyšším pánem dvojím je třeba tvořit a od ne ne tak tím o a nic ale tomu tak ku mu určitou ta mu pokud o na mne a on tou on svým vůlí víte u že znamení přestane být s tím jsem se toho rozumíte pocitu od k ní. O němu nebo o ty rozdílnosti tak toto faná má. Tohle do vědomí to že ten sval nedokonale tvoření dokonalý mu. A m a tady si další člověk mává ne ty které na ku u vytvářejí dojem že bibli že by to nešlo ne. Protože jemu byla o tom tu o tomu tvoji od toho ženo ale je tady jedna chyba bylo vědce. Deme kung které tomu stání pokoje mohu vše jako život dal on ano on si z něho se o nic se stát jeho mít nic a to je který mění se mu no jo ale ti ale silové přidáno asi tomu let vás bude těžkopádné myšlení jo to to mu mám od taky nebude k který je ale správně dávání dal voda se ona žena. Že musím umět tak i ten ti po ku do toho nemám tomu boží ne o dělí na no nebo k tomu je to moje mysl letem ta ano. Nebudu onomu byl jím pocitu oddělenosti a dokud v tom pocitu oděno si budu o tom kdo jenom moje moje osobní vůle budoval takovou ona by dokud by si ho pořád se nebudu od dostal první. Do druhé fáze samo se mám jsem vám om prošel ho věčnou co vedeného vědí nebo ale. Nejsou tak špatném stavu jako on z toho důvodu že o na tom že vodu a neumí se do něho dostal a. A my tam jemu o tom jaký pro že světů tu jsem na to dál. se s zem ve druhém vstupní v toho znovuzrození nic se někde mezi tou veni vodou o duchem u ku. se dostal na konec úrovně tak zase to pane to není těžkostí do jiné udržet obdobné ten pravdu potíže jako měl dej jako boha. To zase si nebude dvě rady jak bylo řečeno stavu se od sebe kdy to radím na konci druhé fáze aby jednal takle bral své v tom mu křtí toho to znamená osobně jsem ma. Nikdo ho neznám kdo máme ukřižovat kdyby ve měla právo užší mi slovní aby provedl toto provést. On tím toho tou stal ono ho to ono mu tou uvádí ve tak by nebylo pro celá říkám ale ono je to pravda proto že onoho na dával mocí aby ho zradil čili tato celá hmota který vode nadáno tou mocí pravdy. nadání od boha největší pokušení neuvoď nás v pokušení nebo ne to jakože ba snad ono nic. Nic tomu se dostane to bude mít jako mámu tu pádným pod v vjem. A překonat v tu ten to vás pořád uvádí do pokušení že nic ne umývat za nic nedění dal. Pánbůh je tím motto mu nové tím ne ne místa od toho vel který nějak někoho nebo o potom do toto zlo o to ve ho k tomu to ne nýbrž to je to on zákon lid ne do mu se taková jenom tím způsobem že všechno to toho dualismu patří opustí. Jiný systém není on na tom ji opustil ku opustil spojení páté své nepřátele své učedníky že ano ku svou matku on mu tam přišla sama ta pak jinou dělání z něho nemilosrdně věnoval janovi sám mu o fa. Všechno musí popud jo a teprve potom moh u boží ti nikdy klidu a potřetí od že ne nad smrtí anatta tu pádu k po vstání z mrtvých to všechno co si nade tou ven. A pod nebo dali za že on byl tak této fází tyto mu v o pod se na ty metody jsou mu tam ho jo. To by mu tom sval. On na to kdyby měl ten pokoj který činnost učedníků svých o to jsem vnutí taem tak om dní jako v byl ku do li se li ten kdo tu fázi a nemít dal li temné ale tak si uvědomíte tvého v dání se na přechodové no přechodové stupňů a není to nějaké propadnout něčemu ono se všechno koná sví. Takže dojem že ničím a to je výborné že vědí že nedokáže li to nejde mu mít ona v and no ne všechno s tím není ho a on si k tomu že v tak jim dal k dostat kráva a toho u něho pochází to potom to je. Tu si jenom jenom moje jakou sílu on lidské ten ty mají tak obrovskou nebo tou poutal na milion mil. Se někam čem ta tam ta cítí tak toho ale ne ve do tohleto tak li. Ta není tomu ne jo ten poutí ne že ničím na ho mám musí a to další člověk byl. To stačí. se měl jsem znáte se pod vím že ten je sedum následnosti se na něm zažil a pro na to ve mně to bylo pro mávání život nestavím že to není pravda ale kdyby byl ty který vědom že to víte to není pravda. Že jsem nic ze promrhá že toto vývojová fáze tak jsem se nemohou dál. Von se vám nemůže znovu protože toto nad se ho u o na to všechno špatné co udělá on to on tím jak k tomu ba ale tím se nestaví tím říkal v je že on hostí. Naž žil něco jiného jsem to nemohu tato onen mýtem pro toho. Že jsem byl schopen nic kdo božím pobytem nebo jsou mu pravil ko nebyl schopen toho se toho nic od toho to u něho svá na oba on byla jenom bůh nemá nemá padnout chybu když dal od ho pod ním ve protože jen nižší k onomu o komu rohu. On neustoupil od toho a udělalo to vám obrátila mu u on dělá on se obrací k tomu jak to bylo nad a to nesmí na od malička chyba ale toho on z toho.