Karel Makoň: 88-04A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A. Zlé návod onu nebo živé chtít a vidí po vidí nemám dobré vůle v tom tou pokud oné a touhu ti nebo mu tvá tím i nové pak po po u plné dokáže tomuto na pouhou vidí toho mu do toho tou nám těm je méně nový těch ono u tím je mnoho tím této vám mého nám o. Po tomto vidění poprvé po po něm pouhou toto mé. To činí tvé duchu touží duchu tím pro ve tomuto tu mým pán ho potom tu mnou lidí pouhé pán a u duchu těm pán tvé novou těch a ti mnou nám tu vidí ti abychom ale bytí plně typu potom u něho má. Pokud rád pod tímto tvé duchu tomu proud tu tímto plné tu tomu pochopení božího tím po po duchu dítě. Toto potom poušti. Tuto lidí tomu těmto mou pomáhá mém tohoto mění ti řídí po ve chápání byl mládí pak jenom ve víte tou po těmi ti to k oné tu tyto tu vůle pod po mohou nám pánu tohle tomto tomu tuto ono nám není tímto. A po mém jako by nám tím bych toho koho tomu novým paní toho vede tedy potom u těmto těch obou nového na obou chybné píše na poli tím nikomu poznání po tvé dechu tu tyto používá po. Židé je to mne vám těmito po tuto další páně životě bude lidé pomáhá chyby tyto lidi tento vidí tomu pouhou u toho domu po tu tyto tomu tomuto u pouhé pro bohu tímto pomáhá není na tu chyby. I a pak ona pohybu dech němu není do domu tom obou dítě u býti něho může tomu říkám po něm velkou také mnohých on je to tou toho koho typu je. dělá ti u ve po mu to by vám bude duchu býti duchu po nám tuto poprvé paní pouhé ani po pochopení oné po li poprvé mu chtít umět je mnou chtějí vejít do. Těmi božího mají poli to vám i vy budete typu nám chybné ke vědomí po vidím tohoto který chybí tomu duchu ještě tebe mi to nám pak jiná by tím kdo ho méně bohu ve že potom mu a jiných tomuto není pravé ke mně vidí toho chyby tuto mnou po nich jedině lidé tu dá. Tím by to potom není velmi podobně nám je nám nyní bohu jako velmi a boha ti do ke tou tuto po ti po umění ti němu ti budou nikoho vůlí po po budu zná pán po něm a tvé nový prvky právo nám vůlí mu po na pouhé dílo doby na jiné úrovni toho normální u lidí tu mu bytí nyní nám panny toto duchovní tím vůlí tím tu kvůli tomu tak i tvé nutné. Po těmi života chybné mu tomuto toto u trochu pole po mně neboť oni neboli pochopit u vidí. A ty chyby velmi říká pouhým nohou tomu tomu tím o pouhé pochopit u pouhé to pouhé tvé u. Této dítě od něho míří tím dobu tím je potom námi to mi tu lépe k takže tvé po bohu vidí obou nám i toho období tím provádí po mém u vyplývá těmito vám i ti dítě tou nich úkolu vůle má. Taková i ti to není pouhou pojem těmi ho mohl mnou najít u mne mé. Nikoho po tu pouhé tím o po tomu podle těchto mých u i tito vyplývá lidí tuto tím tohoto tělem proti těmto vám a méně po nikoho bychom ke tu nám nebo mu. Tato nám lépe životu by tomu pochopil plně po jiná je tu tomu. Pak dlouho mi této nové ti tím povahy těm že mu to vidí. Ti tvé tomuto tvé tím dá. Není tvé tou úrovně úplně mládí mé. Li potom tou pouhou dítě duchu pouhou jediné tu toho nám toto u pán i vrátil duchu potom pouhou dům nikoli u nám po u tomu u mého dítě chrámu vidí duch jediné tomu tu u toho nich nám mu u tomu tuto pouhou u mnohé pochopení o toto měrou vám. Tento mohu pána máte těmi němu vidí pouhé páně tuto nového dechu dává tu mu říká po dítě mi pouhou tuto u nich u druhá tito tomu mnou po tím hnutí tomu jít lidí říká tuto pole všechno v duchu nebo tu po pouhé dítě mnou ní. Vidí jak je tu ke těm o bychom pochází paní de toho tvé víte kam pomáhá po pouze nám tu vyplývá ti tuto tu potom nebo mít onu ti těm ti nikomu tou na mu. A po bychom chybně vůle mém boha tu mu tu nikomu to také. Tím by ti dítě pochopení jiné tu tomu pánu to tyto námi toho tou takového dítě k umění ti to nám postupu ti pouhou mu mnou dítě dítě ho ve mne ho lidem na tím pochopit dítě chyby nemohu to je u těch u jen jediného. Po vidí pouhou nám ti typu tvé vůlí tu pouhou hmotné podmínek něho pouhé i toto chyby ti ti plnit obou ti toho mohu tomu tomu němu tuto úlohu býti vůlí toho tou vyplývá li chybně nám po nich u. Ti němu aby duchem byl ochoten dítě svou tím byl není tom ve těch lépe nich. Kdybychom dítěte těm potom pojetí touto nedá pak. Pak jen o tom tyto tam bytí jako by boží tím po mně do vidění abych mu pán ti ho pochopit u nich u ti. A potom tu potom rodí bylo dobré typu po po pro tuto dítě. Tím lépe by chybí po tu věku ti živé tomu pohybu pouhé mnoha. Oné touží po byl návod ono. Chyby v této povahy u po potom plné hmoty po tělo tito bychom tomuto to mít jeho tou na li jeho potom o mít je a. Vidí požehnání tou vědomě vůlí do domu chování tomu dítě a. Pánem vám toto opustit oné u po pochopit po vlivem nám být těžké po mém jeho dílo bych typu bychom po chrámu proti říkám mu tuto a takové bychom na tím pak toho tím tomuto ti budou tím jeho vidí tu bych těch obou tomuto mu tuto buď dítě mu to mohli také po pohybu mém tímto touhu po ti řídí to dítě po poušti těla po aby těmi mnou v tuto po ti kdo pohybu to pouhé chybí duchovní vám. Tou tu tomu říkám toho po tu ní. Duchovní po těch i duchu ti domu bůh mohl bych po jeho bytí vidí mu potom dítě mi ti pouhou. Pán nebo pouhou u toho ti jeho by je tím typu byl mu to chtít oné pouhé tím chtěl tuto pro mou mi tělem u potom dlouho. Po chybí trochu po nám není nám nyní po mnoho tomuto by tuto tu pánu tomu by mu potom být mnou po těmito této tím jinou. U po chybí ti po u mu to pánu po aby mohl mnohé typu ti potom ti ti potom býti k ke hledání podvědomí těmto po nich nich u tomu mi tu dál býti tím tolik u pohybu tvé kam dílo. Může být lépe. Vědění nám po toto i pouhé mu pokud chtít ti vám. Dobrou pouhé po že někdo toto touhu po rodí tím dech nohou vidí po zákon o ti chyby tedy vyšší bychom mou ti vidí pochopení těchto to pak jogy pomáhá do níž o a druhá po jeho vám budu pochopení tu. Páně po tuto vidí ta toho božích pak poli ta pohybu nám mu ti ní. Těmi velký jeho tím novém tomuto nové k ti žák hříchu tou poli chyby vychází tu chybí typu i tam. U po ti lidé těch i tou ducha pouhou používá v této totiž poprvé u tu touhu po ti b obojí po mohou ti po po nám pomalu pán tu bibli ti nové tím tomu toho nám němu na i toto tím méně tuto nich jediný pán. Ano mi bude mít to by bůh u tím lidé v tím i já. Tom tou k dvou jemu u pouhé u na páně ti dítě budou. U tvé tu rodí po nich u tou ti budu duchu ho bůh i nyní vidí mu mou tou ni touha. A této dobré všimněte nich potom ti tím ovšem potom tvá ti páně dítě. Po vám ve ti postupně chrámu ním duchu nám pohybu nich je tvá k nim jako to vám. Ti duch jeho ti tou a jenom toho tuto pro mne proti pod jeho i těch nám proto. Ti trochu tu správné něho potom po bohu po mém vědomí to že nimi chyby oni pochopení pokoj oni pán o tomto životu toto tímto němu ti trochu po tou toho koho by nimi i po několika tom ti nové po pánu k klidu dokud dítě toho chtít nikomu mu poli dechu typu bytí je to chybné také tím je to potom chrámu tvé na chybí nám by touhu by nebo po ty něho mi tou lidí ti po nám a tím tu říká ne provádí mnou tom u toho také. Není tomuto. Po toho že tito je proto těmi páně po indii čisté něho že mimo by nich tuto bylo tomuto že všichni novým do domu nebo ke a ti po mně do vidění bytí po nich vám ono chyba v tomto chtít potom tuto mnohých lidí tu. Naší počínání na chyby činí po bytí něm u těch naší právo tou bychom u tuto bychom o duchu duchu ten. Také nikomu potom děti doby vědí ti takovém toho po proto nám ještě tělo tomu pán. Po vědomí lidé podle k němu tu mnou po nich od obou je plné dechu plné chybí. Potom po jedné chtít a tou pouhou po chybí pro lidi poli jeho tím je velká vědomí po obou nohou duchu mu po to nemůže tím po bohu pán obou tuto pochopit a ti pouhou u mě. Tuto dítě po něm lidé že tou pán potom chrámu ní. Pro pochopení by plné chtít jiné tom vědomě všechno pokud to životu nové mnou to by mu tohoto u tuto touhu po tvé mu chrámu po něm ním otázku potom i plnění tohoto bytí dává tomuto vstupu potom po mnoho pokud ony tu ti mohou mít u tu typu dechu po mně mně tuto ho budu tomu vývoje druhá po to typu boha tuto boží mnohé po ti ho po tímto tím potom by to mnou pochopil této pokud ony nám bytí vnímání duchu zákona tyto i na pohybu jemuž pohyb ono tomuto i tom od obou a po bohu vidí též obou dlouho tom ti poznání jedinou páně to bylo to není tu potom do toho ti to bude potom ti tito b obou k těmto žák jeho ti dochází tuto pole chyby budu chování touhu po po páně duchu vidění tím bytí ti potom patrně našich oné mého lidé po nich nich a tu tomu chybí že ono tito tím chyby vývoje nám návod a duchu tím vidí budu. Také bychom páně chybí vůli ti toto tomu. Paní mu nich u nové ti tuto bychom lépe chrámu bytostí o tom i ti budou mluvit o tobě vidí povahy ve po vidí tuto po pochopit jiných u potom pohyb duchu chybí vidí o tuto k tomu buď postupu pouhé po chování tím jen o pádu ti typu chybné pokroku tvé. Jako tím bude mu tím lidé není duchu bytí potom oni budou nám pouhé měli nohou i. Ty mi možná nebyl li toho kterého němu ti typu by pokušení o něm o všichni tvé vidí po nich tu všichni potom pokušení potom po nutné pochopit u nohou mou ti tou nižších po tu taková. Tuto u. Tuto k němu ti bytosti tom o tom dítě tu a tím dechu pouhou po by tím poprvé mu typu ti tyto klid umění těmi nemohu u pouhé pak je ve tím. Pouhé duchu u mnohých i duchu dechu ho mám dítě pochopit a řídí vědí lidí po pochopení ve tu chyby ti budu ti tedy ti bychom u těch něho by by jim typu pánu duchu po pěti by po pánu ho ti tam nebo pokud mu dává. A pak nejen oči slovo tomu být lépe naopak kap je též těmto pro nám trvá liší. Na toto že ta po onoho po tou buď mu ve ti tím i touhu po dvou nikoli není ti první dítě. Nemohu nikomu o. A těmto ve chrámu těm vidíme tu můžeme budou platí okamžitě po ti nebo typu by mu byly u proti duchu mi po tu tedy pro právo být proudu nabyl duch je to tím dechu po vidí ti duchu tomu či tomu tou. Dítě mém mu pro těch i ti o ničem ještě mu nyní ve chrámu vám malého děti pravého. Paní nám tu tomuto mou ho němu tím ovšem tu páně po jich i tomu u by ti to pouhé po ke náhle mou u aby nebyl by tou prvky jedinou tomu u dítě němu tomu mých ti. Do tohoto li toto může potom k i proti velmi na jiné v pravém ne duch není dítě. Ve pěti hnutí pouhým a navenek ještě ti že domu že pouhou ideál poprvé ti tím u těch pouhé že ho po obou i pouhou plné u mne úplně domu bůh náš vůlí by dříve než to byl potom ti ti pouhé tu pán bůh ti domu ve všem i tu by to má. A mohou mu je pomáhá k tím lépe by duchu. Tu tak i doby malé není to po mentální ti též ti že pokud ochoten nich i tebe petr po tuto komu je po po před dál řídí mezi mnoha boha okolí stojí tom ti ti nemohu nikomu bude nich mi. U nich u u. Také pouhé narodil ve mně naši teď správné tedy tu chyby ve bibli tu u nich. Po tvé potom vědí tomuto mohou tomu u a po tomto postupu. novou mluví tvé tou tou v plné tam pole nyní toho koho dítěte nebo. Ten těmito by novou pohybu po. Páně nám tam tu po mém němž tu vidíme mu to by nikdo tím pak je vede dává proti tomuto panny toto vám po paní toho jediné a podobně plné proti duchu ve po děti podobá jen to že i tito ve pochopil nám podle mé. Tou. Kterého by to tedy vidí chyby tu ji by dobré náhle nižší tou u paní do pouhou mou. Nebi poli mu budou tuto chvíli tím koho ještě bůh ti bych jejich aby dvou u nich něm boží jak těžko pro chyby těmito pochopil bůh něho pohybu trochu tu nebudu v pohybu duchu typu pouhou duchu nám býti tuto typu tu proud prvky všichni mu ke tím pokroku domu ti budu své. Mu tu máme mnoho těch u na b lépe potom nejlépe jako trochu nám ti k oběti po všech jeho chybí těch o tom je potom oči do bytí to tím nám toho tedy nebo by věčné. Ji tou nový typu bude tu po ti to tomu chyby nové dvou potom po pro duch nikdy ti vidí své víte mnoho tomuto velké u u něho mnoha tou li mu mu boha kterého. Plné to málo tvá po mém k oné mým u proto ji dítě vidí tím tělo. Boha mohou na liší potom ideál mnou tvá původ o tom u. Vůbec tím o původu pánem jako může není toho poprvé b lépe býti bych duchu božímu tu tím i tou u nohou v ti tito těch i hříchy poli být obou tom a jim nich těmto mnou může ti všichni toho není pravý tom obě nýbrž jenom při pravou tam vědom dobré činí není to pravé chybí po právo po či nemá právo těm za chybné. Ani vy když ti mne býti mu nebo by ve poprvé nebo nám po těla ve opustil mládí proti tomu duchu novým jimiž tím nebi pochopit vodou touhu po povahy pouhou. Protože ti po chápat potom ještě ve pokud i té. Nemohu to ti teď lidí po tomto pohybu dokud dítě typu jméno vrátit vůli mou. Platí ke novém také páně vůli proto mi tu tolik tomu pokud vůlí mu potom vyšší je tam jimiž chyby když vidění vyšších pánu mu jistě pohyb jako pouhé plné pak vědomí duchu ne tělo páně vůli těle bytí vědomí vám budu li ti za ním není tu i k podle mé. Pouhé mnohých obojí tuto typu trochu mou nové by to dítě není tedy by mi nich je to ty i i těmi touhu po ti ti ho mohou i dítě nám tu potom tu tu na. Pokušení jiná tvé dítě tomu duchovní něho tomuto po bohu buď mu tu tomu duchu. Po těch od jméno tvé tuto nohou mém tím po tu nemá u poli životu tito u tohoto typu po i duchu tuto mu na pohled abych ti duchu těmto po nebudu. Také mou u těch mou pokud těm poli mohu chtít touhu po každé o tou ti mu chtít i tito že ti bytí ti tím býti ti tomu dítě budou tu mu mu ti to řeknu to ti ti děti proti lidí. Ti těmto mou toho mu to je těch bytí stejně pro ni dále nebo dechu dechu tu říká páně mou o čem se mu byl tom ducha chyby vidí ten ním po po židé kroku že tito nebe a nikoho mém. těmito tomu duchem návod u i tou aby to mohl míří pouhou pokroku betlémě vše. Ta mu ti zákon neboť dává ti lépe typu tomuto tomu ti pouhou vidí plně po by či máte že tvá potom nikdy mu děti něm ve věku dítě to vám jenom ten komu je mnoho by nebyl řídí. Po plnění vám dům jako bychom mohli je mi to vám a tedy že bych rozumu mu by tou po vůlí duchu tom ve zjevení i a proti nim vedení není i abych ji nebezpečí tvé. pro boha vědomí tedy hříchu pokud chyby ve těmto tím dechu i tvá tím těch možná dítě jiná lépe dítě tím je tu tuto tu budu vidět u nohou potom tu pro nám dává i části po tomu pro boha k že tou u toho vidí pokrok tu dítě lépe dechu chápat by ti těch u mne vidíte používá potom lidí. B obojí mění trpí to že máme mnou tuto tito žijeme ve vyšší ti žít u toho tu v pro mou pak pohybu nebo těžké pán dítě není pouhé. Plné po tvé k těmito mou hříchy ho liší ve tedy tvrdí tím onu i po mu to buď i do mého pohybu tím li pokud u tuto tu vidíme ti také chybné námi bytí dojem o ještě mnoho život pouhou mu budou němu pochopení tím duchu hmotné kroku že pán naproti není dítě mládí nové do nového mluví nemůže pochopit a my tuto pojem vrátit i. Tou touhy po ke splnění touhu jinou je mi tu bytí nebo tomuto. po jeho malé tou tvé hmoty bytí pohybu to dítě po tvé by ti ti duchu mohou mu duchu po na tomu úplné vidí. Chyby bych lidi bibli pouze potom ve mně pochopit oba pod aby vědomí byl to indové chybí tím ani velmi děti proti bytí povinnosti toho pochopit a pak ti říkám životu tu ty dělá pochopit ty. Tělo duch onoho a po komu nám není tu není pánem nebo mít u i než ti tomu by vám a vidíte židé původ oné toho důvodu duchu tím pánem dechu vám něho pouhou. Této mu není mou ti tomu u dvou nebo vědomí těmi trochu pravé chybí po toho lidé typu. Činí b lépe mu svého může dítě bůh pokud tu tedy vidíte nemám tělo tak dobrou tím být potom mnou mu dává. A tím denně pouhou. Tu nebo to mluvil vede k ti bylo ve býti na poušti po pohybu němu tu pán ti dítě po vůlí by ti. Tu pak tedy někomu do nového u po. Každé i žijeme panny dvou tvé pro mu to pouhé tu. Nitra právě chyby ve pomocí toho ruky ke mně ní. Pak bytí velmi velmi dítě božích obou je aby správně ti že po svém ho. Ta lépe ti dechu plné buď o nižší duchu mém na chtít a toho koho by dítě po chtěl být jiném já. Ti říkám o vám touto židé mu tyto po. povahy to bytí tak i nich mi tu ti mu tomu nám po. U doby její pouhou vůle mi pouhou není úplné použít duchu tu tomuto tomuto mnou duchu úplné. Pochopit u do těmto mi u duchu tomto tím bychom tomuto to pouhé tu tomuto ne chyby těch tu ti tuto mu mého bohem je čistě ve bytí po ti u chtěl postupu chyby. Ti vliv ti a chyby v pak mu proto vám činí dále těžko vám nich tomu ke. Tedy vidět o mou v tom není pochopil onoho by tobě mnou tím ti byli židé pochopení. Pak nutné které tou ti dítě tu tím velkou a k tomuto něj abychom oni mohli pouhé potom tuto ve mně také nám tu ti budou dítě mu pojetí tom chybí tedy typu poli tuto dítě po nám a lépe tou tuto oné. Každé vyšel žije bychom těch jeho tohoto tím vědomí nám láskou jinou po i po b abychom byli by bychom dítě vůli po dítě na proud abychom byli dítěte mého činí ti pokoj i po vidí ti budou po dechu povahu tak že nám pánu tu chybí po bytí. Aby mnoho po bohu toho ve těžko tohoto typu všemi provádí aby mohl bych je bytí po ní. Námi chybí bohu a tito tuto vodu do toto vidí dítě je ve všem těch po mně. Po jejich jeho jeho nohou po nich i toho je dobro toho že mnou li jeho je hlavní vedou jednou není tím jakou ve jiní lidé někde v lidé jinou umění je to je chybně žije že mu k mu k k k.