Karel Makoň: 88-05A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Veden k tomu zjevení se se mi to ostatní čemu říkáme inspirace. A intuice jeví jako pod pak s po prvním tak inspirace blízký odpad. Nebo důležitějšího prací nebo dokonalejšího pád než ta intuice která se mi zdá být nedokonale vším pozdějším nebe odvozeniny svým odpadem ano. Ale není to viz ses dostal a ta takže ten pro vy se ještě měl duch tím způsobem napřed na spěla si umělecké atd chod. Tak jestliže on v řecku chtěl by někdo ji za milován a měl s k ní. Tím prostou do duše ví. Každý výrok pak každý se tři roky sláva z důležitých že ano důkladně kam se prováděla pout s a pak jen na nos a osob delos neměl svatyni jak apollón tak artemis to byli sourozenci božští a tam se konala pout cí. proč protože ta pouť byla symbolem od něčeho odejít někam se dostat hodně z tam se ještě nikam roste s příčinnost na delos se mi to se za zen v ale říkám do věčnosti se dostaví jenom o měl z čeho odešli ale když odešli dokonale třebas dejme tomu s a pak ten ví. Když postil atd který z hlavy se všemi těmi řekami co tam tedy vlády není. Tak byli konečně aspoň na kterou připraveni k tomu aby se jich a ujal oporu. Teď ale bylo zapotřebí aby prošli řádu vůlí. Tam byla tam bylo v s v tom pořadí nebo o slovo pozadí nebo byl prostě zadal vůz stala od toho přístavu tak tomu chrámu to apolona a že tam ten nic. A ten řek musel jít vokolo..těch mnoha rodů a musel vědět že některý ten lev je jeho a musel tomu wu sebe odevzdat když sebe neodevzdal tomu mu upřímně tak v tom chrámu apollo mu byl zbytečný nemohu vlitý apolónem. E inspirován inspirace nastala. Jestliže ale nejenom opustil otce v ale své odevzdal tomu on říkal tak byl bič ku se ty jsi teď říkám mými dělá a s tím budu tady počkej silám se vrátím jo a si zase to svý vezmu protože tam v atenách ho zase budu potřebovat ale teď u athena musím být bez něj nějak kdy ten na nic věnoval jsem ten moji a pak ono ne a jestliže tímto přípravem-tímto-touto přípravou víte že lidská představa úžasnou moc se dostal to chrámu a po nová a pokud to vložena do chrámu atd ten s jenom tam byl vedle sebe jsou viz by si při zachování velice dobře zachovány jejich zbytky. to byly mohutné chrámy když se tam takle ocitl tak jsem mohl stát tak stalose každém při tady soto správně provedl ten člověk. Že když se ve své představě vzdal sama sebe. Tak se do míry vzdal sama sebe že mohl být inspirován nic víc než inspirován to není konec. To zasel správné živé východisko které jsem tady živý východisek proto do od aby od živým východiscích ještě více domu ano následující protože my nemáme uspět na cestě protože neznáme žádné živé východisko všechna východiska která známe jsou mrtvá jsi se celý mrtví musíme aspoň jenom východisko oživit abychom z něho molinose k rovnocenné mu životu jít jenom živé se stýká s živým a ne mrtvé s mr..se živým to nejde. No tak když tam někdo přišel tak se svým živým východiskem k tak se apollón se u něho u dělal a vám řeknu jak když například tam přišel feidias ten známý sochař. Tak jsem to udělal takže byl těm ab volen tak se nad zem že hned na tom kterou vybudoval prý svých svou nejkrásnější jsou chudé let letu vysokou toho boha a ono najít jako most ve své představě víte to byla setkat tak mu platná že smysly se tam stála bez poruchy měl ani do se netroufal zničit teprve nějak nedá ten ve třináct do století najednou zmizela nebyl duši jdou své. Jít si to tam přišli. A nejenom po těch který se duch silou nebo že ostatní kteří se zatím ve jsi ne viz povídali a to jsou ve nás čemu přejde zbourali že si rozebrali ale vlitou schopni jít protože oni u k rady jednou tak li vzor dobu do svatýho marta jeho tělo odnesl domu do benátek že ano to byla republika by sama ku. republika svatého marka to nebyla benátská....ukradli toho svatýho jít vojensky násilím z toho jeho hrobu... z koptický církve křesťanský toho voni neměli moc se bránil z el v ska se v z toho s vám to s o neuměli jezdit na moři jít tak tam zase nechat ukrást na voni to mají nestal beránka po chrámu svatýho marta založí na tom tu republika by s. to ze ano ale není jsem dost odbočil velet ten tam postaven jsem tu jsou tu toho apollóna mu. A odnese jsi mu něco čemu říkají řecku entuziasmus na tření tomu říkám zaujetí. A indové potom zaujetím pro tuhletu věc řek li že jsi zaujat v to mi říkal ten....který ze začátku vedl dva měsíce jenom Říkal dál nepovedu protože za dva měsíce si udělal pokrok který jsem udělal z..za dvacet let tato z toho důvodu se udělal leže by se schopny je ve že si měl entusiasmus je synem začne nesměl zaujetí ještě na to ramen technikou víte jaký rozdíl mezi technikou co to s to stojí ve nevěnuje této dnešní stav vědy a co je to pouhé zaujetí entusiasmus takže ten feidias byl považován potom..když tvořil další sochy tam. Božského vzal po budu napolo ona tam a... apolona a takže když potom vytvořil dvanácti petrovu dal pallas atd ženu uvnitř tak krok pole to taky zmizela se vše už. E ...Tak to prý byl div světa. Tak to do božské pro bylo oni prostě tak toto měla schopnosti um z věnoval. Ne přivést ke zjevení ale inspirací. To nadšení do seděl přesto cestu sochu do toho kdo se vystavil tomu záření mil. Toho vydání vydání proporce pallas atd není si je přitom vzpomínám. E to se stalo v době před vznikem a krok pole atd před přeji vjem před těmi kdo chodili vzala apolónem na ostrov délos protože tam se chodilo asi tak vod šestého století před naším letopočtem před tím to tam nebyla dostat k němu nebyl vzýván někde jinde mu. Na tom nezáleží lidem mu ale mu praví o tom ovšem bájeslovným způsobem homer ve své illias a tu kapitolu si přečtěte než se pustil řekové do boje s těmi pro jít tak protržení protěžoval pallas atd nená ve sis atd zlém. Tak ona světa ráz provádět na břehu mozkem znalostí mimo dostal ten tróje za domu převod z dále zná a definovala předními jsem zvl na ty tím než přítelem a se na ty čemu pomalu předními přece něho jsem bez milovala každému se ukázala každému vnukla sílu aby přemohly tyto janem a pak zmizela říká homme a je to báj ale je to hezky vymyšlený vám řeknu si taky..libuju v tom hezky vymyšlenym protože je to tak v pravdivé v tom li myšlení se že se to i mohlo stát. Byl. A tak pallas atena si tam zařádila no ovšem trvalo to deset let ne... než to dokázala se mohla přemoci ty jiné vody který byl do jsem zavolal straně znal toto v znal proto říkal platon patou bylo dávno po tróje pochopitelně u nás se nesmí od těch bozích našich mluvit. Jsem se na zakázáno si společností držet. Říkal po něm předním rad dají tos ty ani nestvořili nic. Ani žádný člověk nestvořil tento svět to je věčné tvoření které samovolně pořád kde kupředu a pořád se mění tam za nejí že ano protože tak synu no on byl toho jsem tam říkal kde toho kdo psal to jsem si říkal oni h neříkají je tam psáno jo to mám napsaný a s h. Postavme se mu to tomu tak dělaly tam panta není z od tečka se polepšil. Tak on říkal ale protože ta hmota se ustavičně mění zástup tvořena motá nestvořená tvořena stavy se mění v ku tak nemá pravdu ten materialista který říká že hmota je věčná protože tady se na asi tím způsobem jako nevěří lidské pokolení ve svých potom s v k v. Kdyby nebylo potom tak nebo po věčnosti. A takže dnešní hmota dnešní tvar hmot dělat než s trojí modly co uklidní než byli třebas třetí si s el před miloti si peří v licet pět ku. To se pořád mění se se to tam záleží čili motá potem stránce není věčná a a to o pánu. Takle to z dobře věděl tak tyto viset svůj nebyl říká mnou a to se nikdo nevytvořil ale je tady zákon je nebyl je tedy zákon moudrosti který vším vládne a ten je to ustavičně vytváří. Světa. O to na znamená rozvádět ale jsem moc rád že jsem kdysi o toto visí z ku. Čelo okolo tím že který si to s tou s li takový pozicích v a vyhmát jsem tudletu knížku a eště jednu jinou protože se mi líbil ten okraj tady s tele řešit ten den jsme se k ní. Tak tam jsem před několika dny našel tuto pasáž z herakleita jo kde byl celý reprodukován v těch hlavních myšlenkách a byly tam taky který se materialistům nehodily a proto si je vynechali a proto moh-může být herakleitos jejich on nic není no takže bych řekl tímto způsobem inspirace. Inspirace nevzniká pohledem nebo nějakým zjevení. Nýbrž to je odlesk z toho zjevení které se lekce takže když například dejme tomu nějaký pan mozart amadeus měl úžasný nadání bude v tak to bylo způsobeno dvojím s..že totiž jednak ovládal noty Obral hudbu po nadal klavír je tomu donutil otec bez vůle s v jednal. že ho nutil k tomu klavíru od předškolního věku takže on od předškolního věku moh koncertovat nebo jsem dokonale svým způsobem jako dítě a to jedna věc a druhá se před ním všichni znali noty. A to je záležitost inspirací a pokud byl inspirován těmi not tam jít. Tak skála inspirované věci a po mu byl vyspěle pokud byl e veden. Tou technikou která zatím je. Tím řemeslem kterému se musel naučit tomu klavíru cestu k tomu donutil. Tak v hudbě vidíme dvě fáze nebo dvě tváře jedna jedna řemeslem ale jedná umělecká inspirovaná nadšení že ano entuziasmus. Takže v tom bohužel tyto věci na v tom e pannu po manželovi tak si rozlišuju že poznám kdy je řemeslníkem a kdy je umělcem a to de-mě de následkem toho hrozně z krku on dal jsem nemilosrdné si pomáhá řemeslem ní. Když mu nevystačí inspirace a nikdo to nepozná don nerozeznávám do neměl zjevení. Ale do měl zjevení každý kdo zná tady je to řemeslník a tam je to uměl s. Jsou li kteří toho řemesla tou přidávali daleko mně jsou to umělci hudební anebo umělci jiní výtvarní to je jedno myslím že ten staletí který jas se přidával toho řemesla hodně k tomu že měl důkladně jsem za sebou z ku můžeme se mnou tak cenná někde takže dělal skvělé sochy ale nebylo z nich ducha nit. Sv. To k tomu bohem řemeslo ale od chvět to byl myslete entuziasmu od toho a polo na byl v tom duch a my litujeme že se toho tak málo zachoval. jsem od těch proudu inspirovaných. Viděl nebo měl jsem před sebou jenom jednu sochu se chrámu ve může milost milost že ano která je vystavena důvodu ale vám řeknu nemá ani hlad ruce ani nohy jenom tělo mu. Ale když si dáte porodit tím kus to zem a postavíte se na určitém místo tak tam co chlad pro vás božím ne ale nejenom třetích hlásku ale ono hlavu rámce ví. A ona je inspirovaný tělem živým tělem ale si že na to se potom pustíme do těch živých východisek jenom chodil se jít dál se nedostanem dneska to je začátek věci. Tak uvidíte že bez živého východ se z ka k k k k k se za v z na předsevzaté jan z ve skal. Musíme najít živé východisko našeho tady přeli výraz našel ho moc rád. Našeho omylem který neuměl malovat křtil mohlo boha neuměl ten neuměl vůbec v z mu tu techniku. Ten nebyl dobrým řemeslníkem a jak skvěle maloval že byl inspirován No ale nebudu tady plýtvat časem si musel někam jinam a proměnou o tom třetím v ní. To zvuku zjevení a to je tušení nebo intuice lid tomu říkám tomu říkám tušení před duch ano. na stejné úrovní je si toho vůbec nevážit promiňte v u to je moje záležitost tak to ne svými kterak tos správné nýbrž jak po že nestranně tady vyjádření i kritiku na sama sebe neprávem v tom pod cenný mu k ale pro sebe právem a tady by vám to takle řekl že vy nemáte právo se o to opřít tak by vám křivdil vy máte právo o intuicí se opřít. a kdyby naši umělci a vědci se o intuici byli neopírali tak po vyčkat všech nejlepší vynálezu jsem vůbec lidsky k ná. Ale voni byli nedovolili jít budovali na svým k sví většina z nich a pokud na budovali tak to bylo něco lepšího než co vidí bez třebas bohu techniku krátce. Tak proč si to smím dovolit to co si nesmíte dovolit vi. Protože jestliže žen občas ale protože jsem někdy poznávám co co je správné tak z toho povstává jistota třebaže i ta jistota je relativní postará stojí toto se tento jistoty mohu zatímní tomuto jsme sví protože v této li se že není jenom přesvědčení že to správné ale v tom moc to co víte s jít. Kdežto ten normální intuic světem moci daleko mě. To ale je tam nějaká eště je tam eště nějaký zbyteček tam je ano co jste odezva prosit v ale u prostě všechno jde kupředu jenom se jím dalším se další jsem zjevení a ne intuicí ale ne inspirací. Kdy se těm věcem inspirován nýbrž pořád zažívám zjevení ve stanu bez předmětu bez představy. A z toho mluvím a vkládám to do představ dotován mu. Samosebou mysleme nepodaří protože to vedlejší ten obraz aby vizte tentýž obraz jako před tím třebas tři protože na ni musím zapomenout na misse přístup k tomu co je za tím obrazem musím Tak se nemohu toho sveřepě ve žil s jako se držet z osobní vůle. A z to říká na zná představám a kdyby se se osobní nezas za mezi přístup k tomu se za osobní vůlí děl co osobní je ta svoboda v novém může být dosaženo. s..s... osobní vůle kdyby to bylo možné mu to to by to bylo krásné ono nejde. Ta svoboda je....vůlí boží se mi při nejmenším jsem se za svobody zažíval tím že jsem z vůle boží něco zažíval nevzdal. A. Ale přesto byl oprávněný je výrok ježíše krista kdybys chtěla řekl samaritánce letu zkracuju u studny měla bys život věčný tato zkracuju se musí to tak jsem neřekl ve se to tento vyznání znamená chtíti je začátek dobrý ale není to dobyli konec dokonce to nejde se to aby byl o na to byla chtěla opustila těch svých mužů pět který měla na s tím jsem se si tam. jsem se takovosti do do todo naštěstí oni by možná za byl by si moje krise moje mysl moje říkalo by kde najednou zná. to je to ještě z těl to se nemohlo stát protože koná od toho utekla mu. Tak myslím že jsem nic z je správně intuici intuice tak tím poznávání najednou bez postupného pronikání do toho najednou dovím rostou usuzuju že to jedinečně správné to bych neměl jestli zatím nejde jde moc to uskutečnit. Jenom o tom vím že to tak je tak je to jenom intuice není to z vězení zjevení zatím den vždycky ohromná ne ježíši bylo zjeveno že je. Jedno s otcem a proto mohl dělat zázrak tuto proto mohl vstoupit na kříž a vstát z mrtvých a tak dále všechno co máte dělat tak je to všechno by byl ten že on se rád kdyby sešel ještě novou ten dycky a mohl bych tady někdo tedy jak to si před dělám protože to..předělám jak to chápu. to řeknu po svým to je jedno to nemusí bhaga... v bhagavagítě se praví. Něco o činnost čili velice důležité totiž do sama osobě člověka je nechává v klidu. A protože ho nenechává v klidu nedovoluje mu aby se dostal do toho klidného zdroje ze kterého veškerá činnost v takže to vesmírová se jsem nebo osobní do člověka pochází. A následkem toho se nemůže setkat s tou věčností a proto když v činnosti nachází klid nakonec tak to je ten vládnout ta činnost rady řekl že to oživený východisko činnosti ano to jedno s tak v tu tuto mužů říkat že to jedno z východisek které hned potom bude dokonaleji ještě provedeno nebo vysvětleno teďka naším stačí to. On tak že se ho váš. No a když v víru čím nás na no ano že když veškerá činnost. Ne jej činnosti boží. Čili pochází z klid tu bůh není neklidným když něco dělal nemusí mávat rukama nohama a když se něco provést. Z tomu o nezas tím vjemem protože v primitivní způsob v byl provádění činnosti že z tohoto principu klidu vycházím do činnosti tak se v činnosti neztrácím jako neklidem prostředí jo ale musím tedy před tím si vydobýt. Ten vstup do toho zdroje toho klidu ano... všechno jo dobrý Totiž těm věcem přišel pro slepý dvou sví k chudáci učedníci museli se napřed zříct svých rodin aby mohli tři roky dělat zázraky ježíše kristem nevěděli jak k tomu přišli protože to by nemohl vysvětlit co se dal si ten že by sestra při živit tedy synové i to co se mu do moc česky řečeno že ty zázraky dělají ale dělali je více nemusíme vědět jak to přijde ani panna maria nevěděla kterak se to. Že tady se může nepoznával že zrodil se v ježíše krista ten potřela stalo se to by se dějovou v z moci boží a ne z naší. No. A tak tedy tečka toho nechám tohoto vědu konání. Protože bych byl pořád jenom analyticky na to šel a chci natolik syntetický jí. protože to považuji za užitečnější no tak když se narodíme... tam na tento svět ..tak je nám předloženo jedno z nejdůležitějších východisek které vesmíru existuje na cestě do věčnosti. A to je tělesnost ale ne jenom všelijaká tělesnost ale právě tak tělesnost lidská. O který dobře vědí indové že na napojeno sedum lotosů v u tu znamená v sedum úrovní vědomí před se se v tom první nadto ještě nemáme pořádně otevřeno. Jsem tak je tam ještě další šest absolutně letem celých no a to všechno je obsaženo v člověku v lidské tělesnosti. Čili napřed promluvím o tét-o tomto východisku to je nám ukázáno z milosti boží jako správné východisko správné ano. Ale vede k něčemu vede k vědomému poznání do věčného života nebo přiznání že že to existuje vůbec jenom tehdy když je pro východisko živé v by jej živé tak přemůže. Tou svou si syn poznání které nemohou se ženo v tom smyslu že nemohu zůstat u východiska. Že to východisko začnou používat praktický. Před tím východiskem se prodělat ke dalšímu druhému o třetím východiskem že tam jsou minimálně tři východiska jak ježíš kristus naznačil svým životem od nuly do třiceti od třiceti do třiatřiceti od třiatřiceti do vstoupení na nebesa a seslání ducha svatýho to jsou tři fáze ten člověk musí projít a ježíš kristus ukázal svým životem. ...takže... nazval všechny ty kteří že se tady narodili na zval je mrtvým vých. A říkal nemilosrdně nech mrtví pochovávají mrtvé v ale se tedy starají v tom pochovat svýho od svýho není jenom nějaká starost nýbrž symbol toho že přes zachovat se nemilosrdně vůči toho k tomu který se měl ten do se měl rád když říkal mně je k ničemu jenom všeho potřebu pochoval je nesprávné podle názoru lidského vel co se bude dělat po po stránce čeho pochován né. Bych měl aspoň co do tato do nevděčen veliká spisy tak bral lidsky. A ježíš kristus říkal on o se pochovávají proto toho se mám od zření vzdávám stala ale to teď jeden z ví. ty chceš-li býti živý to nesmíš dělat ty poď za mnou mrtví pochovávají mrtvé prosim vás také žízně mluví o tom jak používat správně tak zvaného mrtvého východiska. Jít za kristem znamená oživit tohle do východisku. A to zase řeknu protože moje východisko bylo pravda tělesnost živá. To řeknu pomocí toho pomocí živé tělesnosti kterou jsem nabyl ne v tom předškolním věku při operacích za vědomí ale způsobem takovym-že to chudinka-ta živá tělesnost byla chudinka taková. Že jenom občas ses li si uvědomoval že živá k co na to že si uvědomoval že živá že když jsem tu tělesnost použil takovým absolutním způsobem že jsem užší víc použít nemohou se jsem bylo to rub poživačníkem prany z toho smyslu cest tekla že něco nejde to je taky by to živé činností. Jako mně sem duch bral z tekla jsem mlátil semena na dával jsem zapomněli že mně to nejde ví. A když jsem se s tekl do takové míry že jsem dál nedokázal se ztekat že šla pěna vod huby tu se nedal titul půst. Tak najednou jsem poznal. Že to situace podobná těm operacím za vědomí se postavim na hlavu dělám co chci ti lékaři měli vždycky přemohl li lidský jen si dal světel chtěl ztrátu sama sebe a tak jsem klidní na vrcholu svých se živosti když jsem se propojil celobytostně toto propojení celobytostně nutné bez té-bez toho se nevzdáte sebe celého na tom vrcholu toho propojení se po. Sebe samovolně odstoupil jsem žil říkal vzpomínám si na lékaře ale oni domě ten stereotyp samovolného odstupování vnukli voni ho in-voni tim inspirovali protože je to to v šly ještě čtrnáctkrát opakovali během dvou r..dvou let to nebylo jeden za dru..za dnem nýbrž během dvou let v tak přidržovaly u tohoto přechodu z tohoto mrtvého těles..té mrtvé tělesnosti do živé Čili naučit než stereotyp bují jak se v.