Karel Makoň: 88-05B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

V v v v v v v v k ho k janu z udělat živý tak ča no a. Stalo se potom jakmile jsem překonal sám sebe na odešel jsem od sebe. jsem nikdy neřešil to co jsem chtěl předtím řeči a proto jsem tolik zuřil tvé na tom nejzajímavější. jsem to zapomněl všechno od základu proto jsem zrušil kdybyste mně byly připomněli kdy si složil přesně kou proč jsme zu když když si budeme na ruku vámi ti pomůžeme abyste musel tvořit jsme dospěli li to co dokážeme to si jako dítě si dotazu nemohl to mně bylo nepomohla jsem prostě na to zapomněl. Ale z toho zapomnění na sebe to byl dokonalý sebezápor né. Který navodil lékaři v pobytem co po pak do si říci si zakuklit pramenu si řeka se nevymyslel těmi operace když se se mi řekli k ní. To není to neudělal ale jsem se ocitl ve stavu ve kterém byla jste ženám most takže cokoli v chvíli potkává situaci která potkala dal mně z vnějšku se propojila s tou mocí která přicházela zvnitřku. A mohl si to propojilo tak že jsem provedl suso přicházelo zvnějšku tím vnitřním mocným způsobem pomocí moc sytému s. Smiřte si v tomto posledním co máte dispozici botu chodce tam mu o vůli po meč kam mocí svou moudrosti pomlčet na síle k tomu rosy sil na mocná námitek za a tím osvobozovala od sebe. Oslovoval schvalovala o to bylo pod v práce i v maličkostech kde maličkostmi se dovedeme trápit jak se třeba za tou od pramen někde na nějakém mezi a. Paní kolejí jem. A i od toho jsem byl osvobozen i o takových trup ano k i tak o to být více od všeho i od velkých věcí najednou jsem ne z vlastní cety co vám nevyčítal mu to nebylo z moci jsem jenom jsem před tím splň jednu podmínku propojit se dokonané v z se svou vůlí v tom něco chtít provést bude musí být dovedena do krajnosti znamená tady bych radil někomu do se hádat třeba z otec. To byl všechno udělej abys tu pec získal nebo tak nějak dán tou pecí je ale když to všechno neudělal s let tak se z toho nedostaneš nikdy daná všechno udělejte tak se svaté právo na pomoc od pána boha. Ž vyšel máte své lidskému jsem vždycky třeba z lidské možnosti nikdo upřímně nezval těm nekladu jako vy si myslel že k prostěji zavraždit své kráse pro dokud došlo on taky potom jsem se rozčiloval byl pokud to jsou k toto otec vysloveno mysl tak se o to vstoupit. No a. Jak jsem odstoupil tak se objevila zároveň moc uskutečnit ta situace do které jsem se dostal vod doby nevěřím. Že situace do které se člověk dostává přichází zvnějšku. to jedna situace než pro kterou jsem předtím zažil ve za jiná ale jsem pro ni přišel pro tu situaci pro kterou jsem prožil to jsem se do jiné z to zase protože je. nemohu vědět ani do lidi nemůže je co právě máme řešit. Ten vším zbytečné věci a důležitější věci vynechávám protože neví co je na řadě. nemám ten řád hodnot v sobě jak je to rodič kristus otčenáše anebo do proto se nemodlí jim přitom když žil za ničím du nýbrž prostě nebo svou vůli zatím bez vodu na ty na tento řád. No a teď jestliže jsem použil moci. Proto nešlo jinak tu nebyla tak naléhavá nesení musel použít v duchu tak se být dokonale vypotřeboval jakmile jsem uskutečnil co v moci bylo před jaká moc byla uskutečněna krásy v tom byla obsažena tele tak jsem měl po moci poté síle tu nebyla ale jsem neměl ani spokojenost toho že jsem to provedl ani jsem se neměli dostati živé prosilo opustil se zajímá. To dokonale nebylo to bylo v dokonale nikoliv me že ano to o dokonalém boží jsem takhle nazýval jsem za boha nepovažoval za jeho zásadou do vzor on vzor do zcela přirozenou dělat ale nebyla byla byla pro zásah vůle boží jsem poznal i v maličkostech vůli boží i v maličkostech vůle boží tady je návod ty doby říkám pane bože proč se stará se o takovým maličkost. taky změna v li v jsem poznal bez ten z z jak je to možné kdy to je zneužívání své dobroty že takové maličkosti pro dělal v. On na to nedává on se v maličkostech stará o všechno co v tom životě. Ale nemám překážek a nemám starostí ale budu mizerně případ vše všemi bolestmi tak nebudu mít překážek k tomu abych tu slabost smrtelnou nebral nebo lépe řečeno že bude možno abych ti bral jakou obrovskou vyložil slabě a že dělá. Protože sice. Protože celý život s i uměli sil člověka nesmírnou cenu. Když dobereme su v kou božích ž od bohem jednání a bohu se vrací tak že se ho přednosti bohu že účast pole sláva veliká se jaksi na nejvyšší sláva byla ježíšova sláva na kříži víte tak slabý že ztratili i své vědomí spojení s bohem a to bylo slabou ve říká. A to proto nezažil to spojení s bohem tak že nemůže vět jak je to debakl z tohoto ustoupit po on ustoupil klidně vzdal cest stalo sil duch který v tom přít takže teďka řeknu v jsem k tomu přišel k tomu oživování aspoň chvilkovému do se nás těle jako slepý tou syn o to navodil lekla jsem potom to byl stereotyp který je ve životě od okolní s kristem vyhověl těmže podmínkám které navodil napřed uměle. Lékaři oni navodili bolest mělo. Že uměl studoval mu boží činnost dali se do kosti při vědomí. A jsem potom nebudeš žádám přivede dal tekla jsem se ě nebo si s peklem povahy nad vět zemi který jsem jsem neměl vztekat nebo měl jsem zase s tím citů mu žil v opakování toho stereotypu takže ve mně něco rostlo ani jsem věděl a proč. toto sedmnáct roku stranu provádělo o to co ona se vnitřně jenom připravovat teď jako přicházelo mu k jemně jako trpím závanem nikoli nemůže si vnějška to nebylo žádný vidění v tom nebylo to bylo zjevení ale nebylo v tom žádné vidění něčeho ani z ani světlo jsem neviděl ale byla pomoc zaseto byla moc tatáž moc která přemáhala před málo šesté klidně přemáhala na celý život tak je zase dneska pořád se modlím toutéž mocí na nemohu jinak než. Ten zákonitostech této moci jedné. No. A teď řeknete ho takto byl svůj případ ještě k tomu lékaři dostali zadarmo bez toho přičinění. Ale řeknu tady se že že to pro vás není. pro vás stejnou mělo buď která jisto provaz není připraveno i násilným způsobem jako pro ty krátké volenou ale o ale to zdržení k němuž se poli na poli chlad na nás ještě mám tu zkušenost dvou od cesty světa ani po momentální poznávání správnosti tak do se nás že ho než kudy to zaujetí které bylo tak od věci že z něho a z dneška živa hroznou no proč jsi nebude říkal že ten ztráta času. Ztráta času vně ale mu mu co není a že čas je oděvem boží milosti není to milost sama tam milost tady je vodil od odějí se co ho li tu milost od toho v času a objeví se vám samotná milost a jak se to se dělá z když na to dal návod pochopitelně. Ten neříkal tak musí se podrobit operací za by by být v žádném případě to je prosím v tvém neopakovatelná se mi stalo buď která ví. Ale on říkal kdo hledá svůj život ztrácí ho ztrácí na ne z dál ale když jeho učedníci měli své rodiny tak hledali v rámci rodiny svůj do byv mizerně ale lidsky u snesitelný život s. Než my proto vydělat čím si viděla to moli život živit své rodiny a tak dále byly pro na zná boha proměna ti lidé všichni. Ano vidina li se nad a tak voni jich prostě se vzdali ale to nestačilo se vzdali svých rodiny protože uznali že kdyby pořád se drželi nám těch rodin že že by nemohly být spasení po pochopili správně že se když se. Držení svého takto me nebot to co mám rád to je v tom to nemusí být z že bych to musel držet nalitou mám rád či po mrak tím že to tak je to moje svým škod to drží v šachu a se nemohu setkat s tou věčnost a oni toto pustili tu rodinu ale opustili vnitřně když si z jako by řekl oni to neřekl. Ale to dodávám pravíte o srozumitelnější promiňte mi že doplňují ježíše krista to bych prosím moc snažně byste mi prominuli jakoby jim řekl. Opustili jste úzkou rodinu abys který zamění za širšího změnu. Tento bližním kterýkoli bližní je váš že rodina. To je to vaše ale nejvíce vaše váš je ten bližní který trpí. Především z těch všech bližních nechoďte tím který na ona hranice především v jednu poprvně dostali za nic dělat. Udělat tam zázrak ale ochotě těm kteří potřebuju naší pomoci. A tím způsobem se dostanete v úzké rodiny do širší. On to ještě není konec ale v tomu o ale proto jsem například wattsova měl on kol ji příliš síle římě tam vždycky jde o život a tomu je třeba se věnovat. To považuju za v právu a tomu nesmí na na nervy že ten dotyčný zemřel protože nejsme učednický valně že ano o tom máme daleko do by musel se dostat přes světu mez cestou nedokáže dokázal proměnu učedníkem pán nebo kdo zrodit řeky dělal o si vzpomínal ženili s tomuto roste podařilo ale to byla dívka. Jako my se pro noci roky dostal nějaký k tomu s jakého konání svýho ale to o to vše roky jeden případ od doby také v jednal ježíš kristus na tom kdo vše doby nebylo příkladnou o své samovolný a jakmile to de samovolně tuším neříkali když kristus ale poznávat jak je z ty zázraky že samovolně tak byto další dělání zázraků o přešlapování na místě od musel z toho vytrhnout oni tomu se za trpnou o protože on to všechno budoval základě vjemy z toho ježíšek. Stav tu v osobní spásu. Tak tím toto musel vzít tak i do taky no. A hle pro další nebudu vykládat jsem jenom říkali jakým způsobem se oživuje. Tělesnost jako východisko aby bylo živý živou tělesností živou tělesností je tehdy vstal východiskem je tělesnost tehdy když to není moje tělesnost když platí to co je v tom žádnou dvacátém čtvrtém. Všechno na této planetě a v celém vesmíru je boží nic není co by nebylo jeho nic není moje všechno jen boha. A taky to bohu patří této z velitele překonali vstup krizi prvního stupně. A vědomě se spojíte s bohem pudu okamžitě též kristus říká někdo z vás neudělal tak se prostě vůbec neslyšeli co jsem říkal neslyšeli této o máte nevěstou slyšeli slyšel v tom pravém slova smyslu jak to chtěl ježíš kristus svým učedníků bylo to uskuteční. Všeho nechat ani zatím. Víte to dobře pochopil ramakrišna když říkal pani která za ním přišla. A říkala mu mám moc prací nebo žena ale mám dojem že bude z něho sanjasin světec vykoupil rovnou chóru oranžové a on nebyl dlouho trvat na odejde ode mně co dělat dají o to zabránila. A on říkal do z čem nebrání přeměnit stane synem nebude toto dělat tomu přípravy. By byli ježíše kristovy řekl por dovol měl by ještě pochoval svýho otce rod neznám tě. A za ním nemuselo ve shodit musí okamžitě. A kdyby byl například dejme tomu kdy na některá z těch družiček neměla ten olej když on přišel nečekaně. Ten ženich tak potom i když ten olej komu dělá tak tušíme za říkal neznám ještě telat o plnění to není to pravé a. vám jenom chci ještě na tomto podobenství říct něco co jak jsem si všiml včera vám vzniká již při tom podobenství o těch pannách je mým klade do že to byl ženich tam se vydati nevěsta satanem za ni vezmi milována a družičky jedeme nebyli nevěstou. Vy věta nevěsta to pramen pole z ano protože podobenstvím se to nedá říct. Podle sice všechno nedaří. Vy život ježíše krista jenom podoben si se mnohem více říci svým životem by byl obr byl fakticky prožit než pouhým i když černým podobenství takže když vám něco podoben světem jako tady na nevěsta u toho ženich charakteru čekají společně s tím na to říkal v na tu nevěsty taky že ano a on přijde najednou ženich jsem se nedostaneš žádná ano a tak dále to se na to vás tomu jsem na sto na tom sporu. To není žádný prost ale něco přichází odjinud než odkud tom můžeme sledovat na statická duše je právě tou nevěstou jistého za přichází z věčnosti v tak svatý pavel a do věčnosti se vrací. Co my víme co bylo z duší před naším narození něčím není je to ale ta pravá individualita a tak jsem přišla. A tady vytvořila takous pokoru znaků náhradní. Existenci na nahradím duši smrtelnou za nemůže být spasena nemůže posloužit k tomu přechodu do nesmrtelné duše v no a tak janem jsem vysvětlil co je to jak se to živý bujet přese to ve že byl v tak je to řekněte nám nerad přidám dost přihodilo vypoví ne co je to ožil východisko tělesnost. Ale přesto ještě něco řeknu před tam mně bylo výtečnou proč vaše východisko není žit ne to se možná na toho negací pod tu se z náš než pozitivní výkladem. Potože stezce zabydlí li v tělesnosti to jistém bych a to je záměna. Ale nikdo z pro ale mělo by řekli jak činící znamená záměna něčeho za za něco znamená nepravá záměna a toto jsem musí odejít to nejisté k li tohle tato tělesnost není k tomu abyste jeho litovali. A proto ježíš kristus začal veškeré své zázraky ale namítat. Nekončil v kani galilejské kde neměli do z času a protože se chtěli radovat a on v radil radujte se za držící sami ze se o ten mít cí. Tak musel tomuto dát tu chovat tam musel vím vyrobit víno z vody. A tak je to svým živým východiskem muka zaseto pro život východisko voda pro ty svatebčany teď si chtění po pít. Nebyla ničím úrovní nebyla ničím žádoucí ale jinou bylo žádoucí aby do který vyrobili v kristu s vývody to lepší než to že tam je řečeno kdežto které podával z s se se pravou třetí nesli živili sebe v čem měl říkali jak je to možným že krista se svatby jenom pro vaše vší jeho nakonec když to tím od volil se podávat toho vší. A tady je odpověď na to prosto ježíš říkal. Že on na při napřed nalévá do našeho života je lepší víno. A to jsem vždycky poznalo v tom předškolním věku když jsem poznával z pravé to o lepší neboť to byla moc která po v člověku neni. A to lepší víno podával onoho tak dlouho dokud byl jsem se zrodit se v nás těle a tak dál. Ale jak je to s vámi se to lepší jiná to řeknu nemilosrdně asi za velice milosrdný pro lepší vím do jiné život lidský braní z rukou božích. Neboť devadesát je procent všeho co se ve mně děje nezpůsobuje svou vlastní vůlí když jsem terezy tak řeknu synu znou před ti řeknu teďka prosím vyšli z vlastní vůle. A von se o to snaží mně říkal jak se to dělá o to jde samo. Ne teďka o to z vlastní vůle teď tady by z vlastní vůle to jsem příchod všedního že z vlastní bude přidávat tomu vlastní vůli a on se tím mu nechalo říká kde šlo o to nevydržení tato musíme zase samotné běžet ve do samotné mi že neboť co z rukou božích pořád brané vypořádt berete každý moment svého života z rukou božích tak když to tak že ve jsem aspoň ve své představě těla boží víte s naprostou ví. Tou východisko tělesnost nezabydlí se se. Ale to takle nebudete dělat tak se mu tam ty víte aby z ky nanovo trváte větší tou se od by byli ti to se tam zapadne v jsem například se divil že moje maminka která byla dostat poučena o těchto věcech v ě. Před svým pod v denním zase z ležela v těle se mi tam našel prosil samo svou vyhnal o bylo nesením pojí smrti ona ale jsem viděl svíčka pro svýho bratra pravé před tou kremaci on tam zase ležel v tom těle byl byli o spálil li by mi při pálit to astrální do protože to odlišný od taky chtěje to co o vystačil pak moment maminku jsem taky vyd na či obor na něm po měli oporu viz věk to odpor. Od pod se najednou potom vytlačuje oslici vědomě jiné na na jiné úrovni vědomí než ti ostatní který tam nebyli tlačení nýbrž se přidržovaly jako sama pracovat nýbrž od toho těla ještě mu svou cestu šest neděl o sebe z assisi mi lépe řečeno. Ten potření pomalu tak i ty tam než vstupujou tak jisto se jako vstoupili světy dva semen z toho dostat a no. A tak jane se vyložil se to oživování ale vším že přiložil strýce dokážu kdyby člověk vozy byl nějaký ten nadto z. Do také oživení toho v těle těles v východiska tělesnosti a no jsem tady dost jako opatrný v tomto úsudku protože když se dívám zblízka ne zdálky. Na toho kdo provádí jogu hadí síly. Protože pomocníky radžajogy tyto věty do paralelně s osobovali nebo co to není tak ten sice oživí třebas ze všech chtěl prosili ale kupodivu protože to technika taky oživí tak že na úrovni nemá z toho toho co ten krista ocitnete hora on na to jde zdola kdežto na tebe. Shora ten na úrovně opravdu živ takže dejme tomu když hora od boha sestoupí na čtvrtou úroveň tak se osobně stýká s paní vědu a s láskou boží osobně ses krát a osobní pocit lásky a samo jsou objímal tedy světa an su mohou vezměme a. Ale u těch radil jednomu mu hlasu budu li na jednu věc. To proč tomu tak nedochází protože stojíme vzít tím opravdu oživeným střediskem. A mezi jejich vůlí toho že tam skládají svůj představu o tom střední v mají namalován mu obrazně víte že tu vláha malovat muladhara ještě pátku li pro to co a tak dále spadli z vás provésti sypat a tak dále než tito nebudu říkat tak. Jestliže toto dělají mu tak mezi toho boha as sebe jako prostředku o né. Jsou mají představu lidsku tomu od toho a tak způsobuje že ten o to s nevydá ze sebe život nýbrž vydávali jenom tolik co odpovídáte ji k tak. A hadí světel toho vstoupila tak mu pramení z boha svit protože ona do tohoto su plně rozvinutý jeho nemůže vstoupit celá hadí síla. Její velká část řím stal muladhaře a to z toho důvodu že by ten člověk umřel muladhara mně umožňuje. Funkci touto od milujeme to říkal smyslů rozumu a umožněny žít na tomto světě. Kdybych se opustil takhle dole tak miloval že jsem třebas anahatě když nejsem živ toho dělo jak víme dal stalo on byl tím okamžitě zemřela ku bude dokázáno fakty no ale nebudu se tak jsem tím nabyl jsem že to stačí že totiž zaprvé my nemáme úplně otevřenou muladharu. Kdybychom měli u k jeho otevřenou jako napřed musí po nich o tedy muladharu úplně tak tam byl dosti síly v muladhaře abych zůstal naživu. Když ji neotevřel úplně tady pořád odvedl to maličko co dokážu svou cestou odevzdával a umrtvil bych sebe takže by zůstal. Jako pole toho že ono beztak. Když to ani silou jdete nahoru zdola tak všechno odkud odejdete to je mrtvé tak jste úplně v tu hlíd tak který který v padma správné tak nepadne z když byl nevíte vo tom z odkud svýho celá se od že se o many tvořen úrovni pupku tak do po kuje všechno tuhé mrtvé nese ocitli v anahatě uprostřed srdce tak bez od všech. Onen mrtvé když se ocitnete v sahasraře všechno pod vrcholem hlavy jem mrtvé a aby se přitom neumřeli k tomu je třeba aby tam něco ve sporu v ona se aspoň stalo. Či musíte pilně otevřená muladhara abyste při svém neumělo ti. To není něco nechali a na prsou přesto pro stačil jsou představou obrazovou od čerpali do vyšších od osud ano. Tak tím si zachovali život na této pane mu no si vzpomínám ne z že není před ve svém na ty věci šel shora nese se stalo otčenáše ještě nikdy ne zdola a nikdy mně k tomu nepříjemné tak jsem ho. Říkal pólu rovné dělejte klene správné jsem věděl že to nesprávné proměna obr mu. A pak oni vůbec na něho zlobil li mu. Říkali z tebe radžajogin nebude tím svýma ty věci jít na to dal do cestu naruby všechno hlavu postaven. Ale přesto jsem se na to oral jsem tu přijdu bral hořela. Z toho poznání které přemáhá ano moci boží to je něco rád. To mi tady od kdo dvora z moci bratr znamená z toho věčného rozumíte tak jsem to koná pro velela hora nepíši jak ke dramaticky napsala někdy do k vyšším. Jeden o něco rozhodla s. Nemá starat píšu vzor aby viděl zvnitřku že to z toho věčného rozumíte tak to vědomě dělal ve tu chybu vědomě dělám chybu třebas byl ve svých spisech v nebi dech intelektu chci protože ne než nesrovnávám své touž ča do nohou a tím ten pout své ale předepsáno. tam potřebu intelektu. Někde tak ji tam za ačkoli li že se nemá klást čárka za přívlastky. Když se může se stát jak tato moc je veliká bez obsažena nepostižitelná ve světě nesli být z lásky na tam předal čárku. Protože mně záleží na tom abyste jinak chápali zvlášť věčná nás nepostižitelná vás velká aby se u každého se říkat tak před neděláš chybu tady nemá být čárka nemohla to a chtění.