Karel Makoň: 88-06A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

S tím o to jsem otevíráním z hora v ten na to co otevírají zhora se neotevírá z lidské vůle přednost toho otevírání ten se otevře aniž vím jak aniž vím proč a aniž vím který a na tom vůbec nezáleží. Ale to za následek že do oblasti vědomí vstoupím celý a nejsem v jiné oblasti než z oblasti toho otevřeného to z mi jdeš toho protože to vědomí které jde zhora do vědomí které neshoda. Se s ním neruší do vědomí které byl zdola neruší takže se mu být vědomí. Tohoto světa ne umřu a přitom používám plně otevřeného od osud shora. Toto znali křesťanští světci. Takže existujou u nich v této dokázáno. Extaze kdy přední chodili kdy přímý plakali i vším jednali extatický jednali a to znamená zachovávali veškerou činnost zdola přitom otevření dosud z hora ale když čím třebas při i láskyplné činnosti do řekl nějaký děkuju ten láskyplný skutek který se na mně provedl tak on se ten dotyčný pozastaví. Před co jsem chtěl a měl jsem co lid to uděl po mu bůh v nejsem živ za terezie říkal mýma rukama a v že ano pracuje kristus na nohama chodí kristus se to neunavuje a dal to se přešla stařenka jo stačí k tomu že nesmíte si myslet ježíš boží víte tudletu tělesnost sebezáporem. Žes. Ten získali nějaké prý vědění které věčně musí chtít na tom vím planet toho vzdát zavání co jednou tak do putují neztratí sto od vůli při se na to se k vi. Nikde nemáme zaručen odešli tří. Mezi ten židovský národ byl vyvoleným národem ve kterém se spasitel narodil co z toho světa li v. Byl v v to bylo hrozné oni se s po nevěřili a takže i ježíš tedy my plakal a to bylo co si z onoho lid láska ale to bylo pláči co s tím takže upozorňován že když máte správné východisko živé. Tak si toho važte teprve v druhé synem se že východisko je konec své východisko. Se do nástup na cestu k vám ho musí vyjel první kroky na nic vám to víc neumožní z děl první kroky kdyby se byla u neopakoval tam ten dával moci janu tu k správného před přemožení bohem kdyby byl toho nebyl poslušen tak co za chytnu na každém kroky který musím říct že teď duše to záležitosti disciplína visí jiný abych si. To toho východisko živé nepřivlastňoval nýbrž viděli ten život toho východiska je od boha. Jako je celý můj život od boha tak. To to je specifickým božské že to živé to jsem potom lidství světce. E jak tak ztratím božským protože nebožské od boha moje. No a jestliže takhle tou přicházím tak si to začnu při vlast od ale a. I potom návalu toho božství který měl za do se dvacet řekl jsem stačil za devět let ze sebe udělat svatého. Přátelé se cítili být svatým v poli že opravdu které hnus. A toto se vám nesmí stát ani v tom maličké kdysi nesmíte se jenom na to východisko opravdu platí do tomášova na tom mostě nese ze svých zabydlit ani v tom nejkrásnějším jsem si zabit. Ani v tom živém východisko to viz zk je na by se mohli dal se k tomu osoby se prošlo ale ne aby z tam usedl k těšil se z toho. Když se těšila taje tiše tam v tvorem si před tváří toho filipa z měli. Z extaze svojí tam oni tam toho nemilosrdně při skal dotváří přesto probral. jsem říkal. Co co děláš říkal měla vím tady od lidech neřestí stycích životem znali chci a že který jsem byl poslán a ty si jinou neřestí s tedy pak to viz nějakou extazí a tam jiní trpí. A jsou neřest to je také neřest do tvoje. Přestane jsou neřest dosti je za mnou ale kdy tam kam nemůže jít na nemůžou těm neřest tím ženám mistr špatně vykládali ka ho těmi cesty mužů marty nese s nimi že nama posel jeho dělal veliké skutky zázrak od přebrat jsem nad protože al drž ses zpátky o ten se extaze proto nebude tak se přísněji své a na toho čemu se jsem viděl německým otec za terezie v vyložit dobré. Jedině města domem který tam byl jediný ze všeho studnu tu kdo to z krásy zahrad to všechno v taktně udělat ano li ze do krásy že on se bičován svého od na to schvaluji bičování ale že to ukázal sis všiml život prodělal že o to znamená. Na bičován na tu svoji tou se někde zabydlit se o jich tam bylo dobře tak i tam bylo dobře ne ne nemá žádný jiný jsme si tam do dob se tak se pořádně přít skla aby tam dobře nebylo. A to dělali se mnou lékaři po na mně třískl tam dobře nebylo v tom světě nebylo pudu dým roce krásně v tomto světě ano jsem z pravé dítě ano neměnná obézním jo se mnou lásku. Pěstovali matku neřesti způsobem v před před domova měl na všechno co mohlo dělal aby dostala na ty operace a tak je tam dostává při že by nebyl býval tak obecný sami dostal se nebude nějakým před chci ku toho takového vezmi dítě snadno podléhá to není správné byto jako lékaři jistě se svým dětmi nedělali nikdy v ale tedy čím tuší dítě tímto bylo vší. Modernější li ji názorné ženu tak šel myslím že jsem vám vysvětlit všechno co prostí z východiska týká ale ještě bych vyslechl rád vaše dotazy od nás děje že by se kdokoliv z vás kdo o tom nikdo neřekl. od vytěžil přestal být zabydlení ze své tělesnosti. Není naděje ne tak že bych řekl že těžko sil do představit možná že to není nepřestali z to není pravda a to jenom názor prosí na neříkám něco co vím nýbrž jenom pro levým názor když se na vás tak dívám krásy zabydlení. Tady říkam to bude těžko vás z toho dostat na ve to strašně dobře nebo strašně špatně vše stejně špatné. A tak to se zabit ten taky proto že říká ghos bolest je omyl mysli a tak dále to nebo na to si přece se z kostel velice hezky vysvětleno v nebo omyl vůle taky říká v opravdu pokusem vůlí se držel a odporoval jsem mléka zase za ohromnou bolest. Jak jsem to povolil jsem na tu vůlí nestačil tak se do po bolesti co kost pravdu ve kde ta bolest najednou přestal být v v představy moje vůle na to nestačila ho co to vůli neudržel jsem se při živu bylo po bolesti rázem dobu bolesti a o to bude sis veliká. One skutečnost byla skutečná hada závislá osobní vůli tak taktak takže zabit není závislý na naší osobní vůli musíte z osobní vůle umět slevit.. No a teď pro vás svět prom podle mého názoru daleko užitečnější a boží víte vnější východisko vitální. Každý máme nějaku byl tady mu to znamená životnost touhu po životě nebo v uplatnění při řeči. To neni po jeho milování tělesnosti touž že užití tělesností přesto přesto o že by to mělo být. A tato vitalita. jiné meze u zvířete jiném meze rostliny jiném meze člověk. Zvíře a roste nemůže ty meze své vitality překročí kdežto člověk meze své vitality může překročit on dělá něco navíc na co nestačí takže dejme tomu na to řeknu způsobem že by to neřekli. Chce pochopit něco co rozum pochopit dnem v druhu vitality to chcete ale nestačí na to váš rozum a tak je to špatně použitá vitalita. Tomu se zvíře nikdy nesmí vyšší to nechce víc než co může prosila taky nechce více sum výše. Ale člověk je prvním tvorem který se víc než co může a nezná ty meze co může. Takže se sám tvé k tomu co nemůže a tím se dostal do situace velice spor né. Ze které si nevím jinak radši než abych toho nechal. A tady se opakuje úplně obdobně co se se svou tělesností zanechá ten touhy v tom vyřešit svoji vyptal nos z těl svých svými schopnostmi duševními. A tím se dostane z z za to co to vitalitu to znamená tomu životu ze které ta před že si tady za kterého jsem si tady k k k a s když že ježíš kristus radí miloti bude ještě příkaz z celé duše své. Ten říká kam to může dotáhnout že veškerou svou vitalitu použiješ k tomu abys miloval boha. Když se učinit nemůžeš a když do použiješ všech svých sil abys miloval boha tak si z praně použil vitality ale nemá to ten následek. Že byste ho boha poznával ale za následek že ztratí sama sebe protože poznal že to nevíte v on ten ježíš kristus nařizuje něco a za ven dobře věděl že to nejde tím způsobem a to to nejde to je na tomto nejlepší řekni vás slovy protože to nesmí být kdyby to šlo tak je to obracení se k vůli k vůli lidské a ta tam nesahá k tomu božské. Něco odvozeného a ne původ v u po pod ním vůle boží je syn boží a budeš vůli kdežto vůle lidská je zase svou rádo něco nebo no a. Tak že bych mohl říci oživit vitalitu znamená. Umět bez lítosti odstoupit od své životnosti. jsem tehdy v tom koncentráku ve odstupoval od své se z milosti tělo neuvědomoval. Ale jsem odstupoval od své touhy žít jsem ty tři dni před tím než jsem se dostal svou esesman kterými se zabít zase vám toužit po životě a potom to co jsem se že ten se mu dosti netoužil jsem byl celý udiveni vědomě jde o tento bídný život. se najednou objevil nové východisko vitalitu kterou jsem ještě neměl oživenou bude se mít pohrdal. Všechen život pochází od boha přeci mocí boží jsem to pozoroval moci boží k tomu tak je semeno před tam moc boží opustila jakože opustil tak jsem byl bez tvé pomoci a jsem najednou žebral po na bože zachovejme naživu na tomto mocném světě jdou čekat ještě lepší dobrotu než před ti jak jsem to myslel dycky mění najednou náhodu přepaden nějaký esesmana námi nějaku aspoň z ku. Jemně dokonce s koly el o porazil na zem a koho pán domě ale po odejmi odešel na nebe na dobyli. To bylo v těch přednes takovým mizerně situace jsem myslel že by tam po kopat a položil že bude poměr veta. Že my se do ko protože pokroku po nový jiný oné po za si poděl načisto oděl to jsem se nesmíme v tom měl zakázal zabít. Tak mu prostě ale tam jsem prosil stal zase ničí. To východisko které je tak daleko dovedlo to zažívat tělesnost. tam kam doprovázela moc z toho pocházející to jsem musel oprostit od on neopustila samo v tomto snadného si to východisku středu živé v. A tak jsem přestal mít živé východisko tělesnosti začal jsem se z chápat po živému východisku živé tady ti ale že jsem do toho nevstoupil. A teprve ten esesman kde mu pán nebe k tomu dost. tu východisko vitality budu viklat prosimvás v tom komentáři k tomu. Úkol slovy takže mně prominete žáci jsou jenom tu budu temnou naši dotazy bída sytosti myslím jsem s tím tou vitalitou a pro sem tomto východisku přišel a prožitím můžete snáze přít než to když se aspoň v tom měl říct ale s tím asi budu končit protože. Kdo se mám někde jinde důležitější věci chu tři oběd né. To je strašně důležité že neví ba chóru nebo dělá tak ta cesta radil člověka je specificky. A ne opakujte nechybí a také neopakujte to utrpení nechtít ve při ze si si s tím. Když trpíte takto dycky musíte vidět se trvá nějakou dobu že v tom našem vaše chyba. Tyto chyba boží nebo nějaká nemilost když to utrpením mně trvalo tři dni tak vidím jsem si byl jist že tady nějaká chyba a nevede jsem jaká. Zase vám nepřišel na to že jsem se brzo svatýho že dostalo duši na centra. jsem říkal tu jsem udělal než nějakou jinou život v kde se taky tu chybu jsem dělal. Málem v to čemu jsme člověče si také trestán tato jsem přišel potom potom osvícení se na to přišel hned není zapotřebí seděli jaks to a proč se to stane to není z nená listu v jiném křičel vidět proto jak neni zoufalý nikdo žádný ani vás tak nemusím se ale protože to nevíte na tomto neničí požehnání že tady ta není nejistota moudrost nejistoty stop přečte. Od toho otce to as někde dispozici a tam se dovíte tato do ska z stejně nutná jako ta moudrost jistot z se který jsem žil v těch sestra si těle a potom jsem tři dni žil z moudrosti nejistoty. A tou jsem šel kupředu tak rychle dostat se na tři dni takovýho života aby se se dostal v dal se s nimi. Je li to stane co se podobá tomu. Jako v třicet let počali ježíš za to první letem kristu klid sil ke ten druhý je ta tři hodiny na ten nebo při ni ne na ten třetí že ano ano sice tři jaký ne něco. No samo co řekl nezažíval tak dokonale že již kristus tak se to člověk tomu taky nějaký čas. Čase obalem který z jemně ten prudký pohyb v moderátoru tu je ten neradi. Ne ne had jsme že jsme po za své pořád ono se hora co jsem co mi unesen proto tu po této milosrdnou že to nemáme cennému dnes bychom se podle věci tak jsem končit prosimvás vyrostli do je to takhle je jeho může pomoci z po smrti se měla s kam cele. Šel se cele je jenom ta celého páter který ho kacele ho vzor or novic u věnovali snaha ne jo který zemřel před několika lety tak že ho mu klidně pomluva mistr čela všeho po o vám ten pravý za že mi to nemám za zlý a ten říkal v jednom ne. A to bylo po válečné době na začátku tam jen je po do věcí ruka dobývá se snažím exorcismu mém vyhnat bratry tam řadí pochvalu pět a měl kde to nejde mohl byste mně poli jak na toho. Protože to mu svého duch ne v protože vy věřili vyhání teď klade do vůbec není. Jste se vám se směje v protože to není po bylo co aní od tolik bylo z z mus co li za kristu považujete by se honí se nějakým element málem nějakým astrálem nebo něčím na tobě rámce a ty nejsou hříšní si pro stěnou lpí na tom životě a mají z toho nějaký svůj život takže tam budou držen do o tom že i při vašem kdežto při snu ty se srdečně všech tají při našem k zrod si z ní. A na že na co mám tedy dělat poraďte jim tohle toho jsem tam nikdy nevím na to by taky nedovedu tak by se mu to že my tak to vím že ne existuje a tak jsem říkal by tam němci předání zanechaly tam věci a měli moc. Jako málokterý jiný třeba z jiného statku který opustil zakrýt toho to znamená připoutat tvoji svojí představu živou představu k tomu sledu který tam ponechali. Vycházejíce především dvojí vidět z toho silové ještě jsem co potřebujete na podal to byl tenat polem. A byla dejte všechny všechen na víte. Umýt mně se znovu s všechny s těmi nenechte tam nic co po zbylo dnu řeknete na by řeky z vtělit se do tu. Chce se nám nechceme se vám nechce. Tady námět ten nabyté toho je tam v tom po hraničí strašná kůra musíte k ten svůj z pálit a z jiných chalupy to na krást ne. Že to není spoutáno s tou tím letí zase po něm vše oni to udělali a bylo pu po vzorci z mohl jsem dosáhnou a pak se od nich klid nebo jiným případ v plzni při že nějaký rod vánek velice citlivý to byl jsem si žil a oni za ním lidi chodili to sami stane s kódu v. Ani chodili aby jen vyháněl taky tak že byl i by mít dělal před tím si strašit noc baráku. Tak po smrt jednoho člověka v tom baráku budou zemřel strašil. A tam manželka samosebou přišla na toho bylo ho pán ka chtělo o ději aby v pro zrušil aby tam mohlo vůbec bydlet protože tam se spojovali dveře za will od přírody a on moc věří sedělo druh ruky vše jakým bylo slyšet dozrání dveří jo no novorozeně si tam žili padání kamenů mno. I k o to zabilo padalo k zavřených okna a tak spánek ve se z nás nějakým naším známým skutku přišel společně s tím všem. No za zříkal vím planet vánku kdy se tak květu jako styk je živý taky se v nějaké zrozen doví li to není žádný a říkal se projeví tak že ne kte ten mrtví a výtky. Se tam podívejte do od domu a po řekněte mně co tam tam manželka v tom domě udělal. Tomu se napřed podívat a ona mu z říká li co tam změnila od doby nýbrž. V onom říkal tam neměl pro ty obrazy janem proč jsem jsem to schovat tohleto s tím že jsem na tom v do toho z něho připomnělo přitom se vzývá. nechci z něho pořád oplakávat petr ho podoby z na například v tele a tam neměl v tom od tohoto měl strašně na ano a jsem to odstranila protože mně to zase jeho připomíná cestu k bohu a tak jsem říkal pán kovy prosim vás zaři. Ale protože ta je aby se všechno vrátilo na původní sto všechno. Ale bylo tam manželka nemůže s tím manželem vydržet protože straší a tak se na čas vystihuje o to třeba v nezkalené. Čtrnáct dní po jeho smrti tak ještě šedesát čtyři v bude zapotřebí větví ženo mimo domu na nějakou příbuznou ale tam kde tam býti šedesát v ale se potom vrátí pod ale napřed všechno do pořádku jak to bylo tehdy. Jak to ten manžel tam chtěl mít. A ona to všechno brát z toho původního pořádku vím dala očistila po práh činná plakal nad tím a odešla od toho protože to připomínal toho manžela. Odešla od toho a vrátila se šedesát dní a nic ze strašil no a a ne plakala na s po mým kou nad těmi věci tyto manžel nýbrž na že tam při změně měli mít poměr no ano takže si z mi na to mám jiný nás a než tato lidská si sino. Žádný satane existuje ten se tam nepomáhal zkazit dílo boží bůh stvořil dobré i zlé. Vojsko že tento řád dualistický ano. To katolická si že nemůže zatím přiznat že by tomu přišívat věci špatné relativní zlo v jeho kabát co si nezdá bytost s výhodné že ano tak o když to nemohou to budu dělat něco si z toho si to dneska udělají tak dělej stejnou jako středověku že tedy to proč co z tento při viděné při čelo. V této pořád jedno co ten si to všechno na hlavu postaveno. Ale je to takle člověk může lid ta za víme svým životem nebo tak zvaný živým životem. Mrtví život se podobá životu nižších tvorů mu no kteří nemohou svými životem dosáhl o to co člověk je životem dostalo může pokud u tam oživí nějaké východisko a ne nějaké tom východisko on nový sedí s komu dostat nazvat ne na tom buduje dál za toho by se nespokojit se s východiskem. Nýbrž na něm staví dál ho před se si říkali ale dopoledne ve že třeba s tím východiskem někam dojít jste třebas se s ním rozloučit když ono dohraje svou roli a když vona dovede kam může neboť je si to neudělám tak může nastat dvojí buď přešla byla jistě a nebo po anebo zároveň přešla jak přešlapovat se dostanou tak i se dostaví krize a by se z toho o růže jsem začal přešlapovat kdy kristus o pro. Je nám měl tu výhodu že věděl by na přešlapovat tuto samo šlo s tou rodinou tomu sobectví světech tak se prostě oporou šel řekla nemám matku nemám bratry nemám do ho. El prosimvás neměl z toho ztrát el on ten domov měl jenomže vnitřně se s tím s. On když měřil do věčnosti tak musel přestat mi tady domovu nesměli tady zabije jak si řekli ten most který je lidský život je mostem do věčnosti a když se jen zavedli taková nepřejdu prostě. Jak vás tady vidím všichni zabydlení na tomto mostě takže věk toto východisko nemáte živé takže by nepřejděte to vám bylo jako tak říká tele abyste nějakou rovně života. A no a tak protože proto dále mají tak ta v k k k a a když tedy ně. S tím prvním východiskem se dostanou ho k jejímu správnému vy užití jak to dopadá takle že to co mně to prvním východisko otevřelo. To a do posledního pojetí ku by u žiju pro praktický život. Takže dejme tomu když uměl vlivem tedy tekla si otevřeli východisko tělesnost. Všichni chápe se to východisko tělesnost prosím co se vodní o projev vašeho života jak se nám zdá ale otevřeli oživily mně proti způsobem všeho tělesnost nechápal jako střed svého života nýbrž jako prostředek toho který země mysli tak cesta od přestalo a to jsem kdy požívali do všech detailu a ve všech vymožeností li prost ti totiž jsem. Se zaměřil na přírodní vědy. A tam jsem se stoprocentně věnovat těm přírodním věda především tedy všemi na tom nezáleží ale to von říkal prosta ku všemi ženo a tak fanaticky že jsem měl jenom o to se mi na mysli žádnou víru boha nic jenom všemi. A jenomže. Je výhodě jednat jako nesluž studenta bylo nebylo ve své v tři jela by měl byla pro peněz na vysoko z kost jistoty dal dále za nestalo oba tak z roku ba pád vedle vás od z ale ono je to za z to samo vědomi jeho ne za ze strany maminka měl by si vzal kódu ten zlé ta mně nemohlo zaručit vysokou školu a to z tví který je byl ochoten udělat propojeni bratra řikal to nemohu vědět li tat krize skončila. To jak je zaměstnání takže z tam neměl co by byl živ el tak by je rady teď tupé lid v maminky no a jsem tedy tu větou z to jsi poznal o co se u za ty tužkou na kterou měl dale ne vyložili sto by nás dělat tak z prostě jsem odešel ale tam jsem prostě nechutí vstoupil.