Karel Makoň: 88-06B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ale poznal jsem během jednoho roku se že na to bude zanedbávám do tu v jenom na ten nové je to tam zase dostal jsem po nebavilo ta ekonomická. A tam to nebavilo ale jsem neměl soustavným soustavnou možnost do vedení v tom oboru tak jsem věděl že při lovil se nebudu řádný. A tak jsem dlouho se litoval za to ono jsem se přestali trvat tak co jsem v tom prvním stupni udělat a to letos si nás k si vyslovil stavěli osobně. Vizte z prvního stupně který je oživen třebas že o živelně protože se tomu člověk plně věnuje tak tímto boží jsem neměl druhou žádnou lásku. Než duch se jako s jeho sílu ne tak to bylo živé můj život byl sjednocen okolo všemi je chápejte. A když se nade takové jsi lidsko jediného tak věnuje pro vyšší stupeň ne neboť za zase své příklady rostly jiném vyvozovat jedinému zaujetí pro jiného ne že to nebo neboť i pro ono dobro o ti pro v zemi v on to do společný. Ale byl to dovíte být. Čili v tom životě můžete projít několika takovými východisky každém tomu se do tohoto ale dost samočinné samovolné toho stavu že vám do ta že se něčemu jednomu jsem byl na ten vám to krásně jedna od dobře vás od od po těle o ptát jestli děláno bájí vás tomu moc úradku patu proto je ono a toto ježíš zažil do citátem roce svého života že mu tak se o hrát. S rodinou as společností ve které byla by vědy studoval prodal se mu tak dokonale za že nepotřeboval tomu věnovat žádnou svoji čím by se o to samo šlo. A to by byl začal přešlapovat na místě a tou jsou hledal vznikla nějaká krize výzva sláb. A to může být někdy dokonce i pranické a to on nemohl jako příkladný život tak ukazovat tak je prostě řekl sbohem rodinou protože věděl své věci protože on šel cestou poznání kdežto když maje východisko kde je cestou poznání tak neví s tím přestat a kdy na další vodítko ale on dověděl. El také obrazy jak se člověk byl tak dál že on samovolně na všechno takže když to shrnout tak řeknu ježíš kristus připojil k samovolnosti. Lidského života byl nám od bez naší vůle ve pro z roce radě pána a tak dále před li vůdce jdou samovolně se připojuje z pole jsem se ho samovolnost. Samovolnost navenek že samovolně a bez těžkostí zpracoval jak tu syna toho tak svou rodinou tak je větru rád li dělo tak tím řemeslem a to byl pro něho signál že nechce li připustit krizi. Musí se rozloučit vnitřně. Ne pro se na ten z od rodin vnitřně rozloučit cestou svou rodinou svou společností a tak dále. Samozřejmě o na krize nastal na potom křtu v jordánu se musel obrat tím satanášem. To byla krize která netrval dlouho postil se tam chtěli předního své lidem bezvadná který si v že ano protože ab proč se vůbec postil. Protože chtěl by prorokovat svoje a a nebylo ve stavu mnou nové aby mu šlo o stav nečeká aby se konečně projevilo co o to se tak ještě dále cele a když člověk. Nedbá na to nedoví se od svého a jaké požadavky k němu ještě má. Tak nikdy se nemůže dostat z jeho osidel. Ale to jeho jáčko tomu ježíši přesně řeklo když doby prorokoval tomu se projevilo navenek aby se nitro o bylo navenek mu přesně řekl co se tam se děje proměn věci. Teďka se co se zrodilo tak teď máš povinnost klanět se svému a nebe arci z s. O stane pak jenom pánubohu co ho k sobě a od s o to si toho že ano zase on nemohl u vládnout o musel být pod dál. Takže to jáčko které z tam projevilo podobě dvanácti učedníků potom to je s to jsou schopnosti lidské duše přeloženo češtiny kdy jsou učedníci nýbrž jednotlivé schopnosti charakteristické pro člověka ty mu sloužili ve předním nešli ale byla tam jedna dobrý dal který přední si taky nešel ale nebyl spokojen s tím co ten ježíš říkání nebo děla nebo navrhuje pravé miloval lepší nějaké řešení neboť si zachoval. Velkou míru vlastní osobní vůle která je v osobním spojení s rozumem neosvíceným tohoto o to vedlo a nakonec ke zradě začátku za na nebyla ale vykonalo se to z toho že na tom vyšším stupni potom nesmí člověk nic před někde jinde než v tom věčný. A on ho měl tedy nás ještě ve svého rozumu v st. A ten zrada ten se na toho nikdo stupně nadto vím o nevadila jsem tam vůbec nevěřil na nic na nic se nestalo. No a tak toto jsem v podstatě říká ráma ale jak jsem to ještě dodat že že tedy je třeba. Nežít mrtvými životem neví po chovají mrtvé na to narážím ty který v kristus nýbrž i žít živým životem na ten život se lid žije žít věk tím že mám nějaké tou východisko oživené. Uměl se oživilo vlivem lekla bude pro jsem při poutal se dát učení a. A to je velice nadpřirozená za dostati pozornost než čem že ano ale. U každého je tomu trošku jinak protože jiné zájmy a není pravděpodobné že vaši věku včetně pavla. Aby jednal kdy byla naděje že byste mohli mít totéž východisko jako a to znamená tělesnost. Naším východiskem správným vět a myslím že to pavlovi nemusím nařizovat nebo co porušoval vitalita. Když tady. A to je správné východisko z tam v ě na vitalitě že se nedá usnout v na od z víme že vyšší člověk pořád nepěstuje. Tak ona těl velkému vzalo toho člověka chápaná a bolí toho. Že nemůže ten člověk něco dělat co před tím chtěli dělat tak nalezne ano a to vidíte že mi to bylo kombinoval vitalita s tělesností jim to přesto nějak to je to je individuální. Ale vitalitě jako vědom východisku není třeba ani víry nějakého boha nebo věčnost. Ale prostě vyhovět si jsem měl máme o dosud při od za době nějakýho panna hávu který je mistr vitalitě. I při jsem osud desátého roků věku ve že by se pře razil prací. Ale ten člověk nikdy nedokázal civět na jednom celku nebo nicnedělat. Nebo neví nějak do koníčka ale to bylo záměrné von pořád byl vitální. Takže se mu podařilo během toho svýho život do tu vitalitu oživit nad na živé sys ten nezemře. Na věky ten si byl vědom po smrti sama sebe bezvadně a proč vím že oživit sic. Protože oživily ve své se z li a to by se bylo nemohlo stát kdyby neměla o nám bylo když jiný byla zažil na prokazovat takovou vitalitu vždycky. Že toho tekla si dělal levou rukou bych tak řekl a když ale potom mohl najít a ona se chopila. A taky byl zaměstnancem panna aby nějakými v skalický a jak vám známo on tou vitalitou kterou měl živou přestal pověst tím dobrým učitelem jako jsem se objeví tak je nejlepší z nejlepších. Protože onomu nejde když živou vitalitu jako východisko jeden mu o to aby se ukázal než abych to udělal dobře a odměna jemu je největší ta se to správně udělal on musí být on takový pocit. Spravedlivosti nebo potřebuje být spravedlivým člověkem jsem neviděl člověka jiného vedle panna aby tedy je takovou potřebu spravedlivost jako mámu. To je nesprávné že ne to bych nedělal a bez tam jako u to o dělat i proti svému vlastnímu zájem. No ono ono je mistr jenže za jeho dcera když se dostala do moci toho svět za tím. Tak to bude celým se z moci toho tatínka nebo sví do představy tady ho dostal ten milost let li do něho zaměstná. Ona tím se ocitla mimo domova a potřebovala mimochodem ho z ku a neví světa se vám chci zla na ten tam se od pro všechny ty dokumenty jo aby tam mohl by lékařskou jsem to všechno za vinni prosím. Že by tam nebyla daleka co se byl neodvážil znovu lékařství studoval jako o vodních chtěli. Ale vy to potom znovu do na svět vykonali děláno to co jsem vám přetavil nad tak se tam stala ne hned ale po nějaký zkouška lékařkou na čase ona s ky a dověděla se o nějakým ba a dává nový ranní člověk jehož východisko ho jeho východisko byla životnost a konkrétně blaženost života ta pravá blaženou života ale se kterou za které bůh. Tvoří ustavičně tento svět. Z blaženosti vnitřní tato tvoří. No a on dal protože ty svoje obec s k i nějak nepřipravoval tak je jenom aby začátku toho východiska aby se po ti do to víte miskou byla oběť byla oběť ten se musí obětovat svému nejmilejší jako ten ježíš pobito svou rodinu vnitřně. Tak i v tomto východisku životnosti se obětovat všechno co člověk nejradši. A proto za ním je tomu s samým mil nás li před ty si jisti nad i mám milion a o mám on je na či tak od ale on chudák je na každým místě se objeví v milion nás deme rázem to nejlepší co ty ji mají mu tam od nesou i tají nená. Mu tam odneste za toho ono ho aby mu tam o dostat se měl jsem si tam to ona všechno vám dala i s voni do odpověz všecko to tam odnesla prostě a před přijat tam s těmi blázen co vám byly u toho ranní vše před činna a bych po ono říci že v byla výjimka ale to nebyl veden pána a no anebo z za králem a on nýbrž se to e bylo založení jany z ne že se tak tomu bral z jak zvrat ale není to pravda když jsem s. Lišíme potom miloše skalickýho do po tomuto na vstříc. Od než před ve všech že kdybych temna. Či s to nemám svět to se svým by mu to byl řek dale o mně oni že on byl na dovolené na cestě celého pravdu potom oni že to mám prana tápe tě. A tak mu řekni nastavil. Že on od protože musel nechtěl ale musel být ten život jako panna dává a protože kde byl tak to bude brát jeho neobstál že ano u mu pomohla podívat mrtví děláno nosit kříže na všechno co s tím souvisí nově dělat toho se za dosti to z donucení a ten ted správném nalezení živého východiska ne z vlastní vůle ale vůle tón aby prodělal on bude za naha aby dělal něco. Ta jana ale bez její vůle potom v tom musela nějak otevřel toto v tom byla abra aby viděla jdou rády bláto východisko opustila ona musela něčemu patří pořád tak pak se to dělat o ale když sami všechen majetek který z tam zastřenou dala i o to všechno za prodala a svatý in vět tam mu do odevzdal a ještě mu tam vzdávat sloužila tatam vlasy ku konat jednou o tom a jeho vlivem toho co tam nad. No. Když potom se do prahy tak do visí silně na nýbrž byl toužila v tom za poklad. Protože jednou to východisko jako živené a nedostal jsem vně dokonce ani dodneška cestu východiska dokonce dostalo ještě toto jimi může o tom dobře vím že nevíte neumíte také formovat řekové to říkám jsem jaké je že to s ním tak o tom mluvit jako s s vámi na s a oni mluvím swámi dokonale než jisté když se dělat deset co to čistě z ne. Ne. Tak to nemá na řeku dneska pak je na život měl který je který který zní v ní. Ale to je a to je toho. Období krizové které jsem mluvil na rozhraní jednoho od druhého stupně to není ten pád na tedy přízní nýbrž ona která neumí přejí přesto se s že ten přechod z že tuto vás na taky neměl z ní. Anebo nevědomost neví jak na to nebo si že to je konečně způsobit pád a takže jen. A teď by přestal pomoc jasem do postaveno proto abych moc znám z přes david se co našem případě zapotřebí. Vy se nesmíte ani na chvilinku stát zastavit kdo chvíli stál jenomže stojí opodál ale cesty se nedá stát opodál přátelé napřed si se okamžitě padá. A člověk toho chápe třebas jako nějaký vázat sestoupilo pekle to byl by dát a tak tento pocit světu tohleto je reální stav klamu stoprocentně věřit nemám věří jsem tak je ale že to není věčné je to přechodový stav atomu nemůže vět zemi více se co následuje žádné stal by za nás ve protože nic se jsem dostal jsem se dostal. Mně trval tři dni žen a. Tak to kdy jmen že všechny ctnosti které jsem předtím neměl opustili. A neměl jsem se o co opřít ani od to vědomé spojení s bohem že jsem prostě na kříži bože prostě opustil tan křičeli ježíš že ano. Říkal po od a předtím pořád jsem tam o najednou bože slyš překlady doslova. A pak se třeba od za svého ducha znamená co on prožil tou vitalitou do toho co dělal tak stoprocentně a tak správně s takovým vědomými že to musí dělat. Tohoto svého se musí zda ono musí od určité dobýt jenom o protože to správné a tím jsem vých že dostane se z toho východisku jsem samozřejmě u toho václava způsobil jsem to ale že on tím komu to v jemně že kdyby se někdo nezeptal. I o to by několika jen debat ne pro jednali nebyla o on o na nešel. se mu doporučoval prosimvás promiňte být oko jen a pak se o do porod stal být nestranně od toho prosím to se nedivte každou doposud ve to co potřebuje k o do potřeba v a protože tam ti a on kol jen jednou je. Vzal jsem našich pod měl je že by tam neměl být jenom od z ale darem je mi tam být i pod lidský základ k tomu aby to mohli dělat tak suverenní je že by tam mohl zavést tu metodu svýho vnitřního poznání. a to za dnešní poměru mimo stranou není možné. do jisté nevstoupil a mohu k vědomostem pomohl k tomu odkud vstoupili li za země odůvodňuje se vím že to není možné aby kdy mi moc. A tak dále tak jenom vám říkám že tyhlety vzkázal že s a že to se nedá se byl velice někomu předepsat když vracet s ó ano v tom jak s touto dostali tak dobře na tak svým způsobem že by měl prostě vyloučil ze seznamu svých přátel bez pořádku voni neví že to je ale to neudělám takže on zůstáváme přítelem ano ale jsem měl taky co dělat za. Slovem. Aby toto všechno je on to splnila kde znova krizi protože on nemůže zůstat sedět tak let tam se padá z každého východiska se padá když čeho někam dovedu o to dál a v něm nedokážu ta ano. Tak se padne kdo vás dostavilo třeba tam totiž věděl kdy to co zažíval na poušti ježíš to byl taky svým způsobem pád přinese si nádherný nad li. Způsob zasvěcení v tom jordánu najednou jsi tady nějaký satanáše ho od ponouká znal říkám mu něco tak ty nesmysly že on to musí vyslechnout musí tomu čelit v musí se na mě. Dosti to je na každém tom předejde zapotřebí todleto a samo co očimy straší ten seděl tím lepší to bylo co tam si dlouho v li se pro vaně viz nic jsi byl. No a myslím že to je všechno jsem všechny pokoru po mluvil po všech jsem. Dále dojem že ano tak že nemůže víc že mi to nejde dál. Ale kdybyste ještě chtěli někdo z vás pavel abych k tomu něco ještě dal protože kdo byl přitom nebyl nebylo on nemusí to v být jasné že jsem nebyl ochoten pro obě sic kterékoliv stránky protože to je prakticky po užité to něco nebeské ho co nás provozu vůli nýbrž v zacházení životem tak aby ten život nekončí jako u zvířete když ne božími žádné do středisko které se v se nemá. No. Tak jsem jako zvíře které nemá a nemůže být to si protože vůbec nevlastní. Vůle není zamonotováno zemře jako dítě ne jako zvíře nemůže je nad na vědomý věčný život žádný z víře žádost. Ježto člověk nejenom že může nastěhovat ale měl by se za tohoto života do toho vědomého stavu věčného života vejít. On by měl poznat že z věčnosti pochází že než se narodil tak byl nestvořen a umře že zase může do stavu nestvořeného tohleto to znamená že musí přijmout myšlenku aspoň nestalo. Jako správnou pozvi jako myšlenku kterou poznává že správná rozdílem ale i ta se stavem dobra a doby začátkem že z věčnosti přichází do věčnosti se vrací ale že to musí provést v tomto životě oživením východiska a využitím toho východiska oživení dalšího východiska k a tak to bude na po živý minimálním z východiska pak před tanec celého člověka do věčnosti jedním východiskem tónem. Bude ledaže by dokázal tu cestu existenční a to se meče tak dělat říkala. Čili my dokázal aspoň věřit v ta že všechno co na tomto svět je celý vesmír. S každou maličkostí všechno pochází od boha nic není nikoho jiného nic není moje nýbrž že toho boha a tedy mně zbýval oni jiné když mi to bylo propůjčeno jakob se podobenství od li na to se rád ti. Čili je to návrat navrácení toho co jsem co mně bylo propůjčeno zdarma a bez mého nárok o vám. Protože se do tohoto života dostal příkazem asi ve žil před si nevymyslel. Co se se jsem si jakkoliv se do věta do přikázal to že. Přikázal by to rodiče o částečně třebas jedy mít o to s dodali z věnoval chtěnými třebas mít tak jen jiné ale první den brali žijeme v jenom přistupovali nějakému vyššímu příkazu se příkazy že nesmrtelná duše potřebuje objekt pomocí jeho přede které pro duši nebo řek bych transformační obě musím pomocně po byste součást časného stala věční a protože všechno časné vzájemně propojeno všechno spolu souvisí v tom vesmíru kdy. Se na částka propojí do toho viz nazpátek potáhnu celý vesmír krista a cestou prosté moli v míře pobytem na před svým a tento pokrok na mysli do věčné a protože nemůže to nikdo udělat než člověk nebo tvory jemu podobným o rodinu pro zase z komu byl s komplexním. Transformátorem který transformuje tedy schopen co si pro věčné na časné všechno časné na věčné tak takový tvorové jsou předem vesmíru v mém naší soustavě v věční k nim tak protože vesměs nesmírně obrovský tak to dělají na různých strana vesmíru takle jako my a tím popotáhl próze přestat čili že nás ten tvůrce k tomu bych ho stali z po but vůli chci tak že musíme na život. Nahlížet takže když třebas mal liu nějaký obrázek tak jsem v pokud se to zase něho zastavil ano ale to na jako na nějakou abstraktní kresby nebo malbu nýbrž na spolu tvoření kdysi jsem tomu nějakým jsem puzen tak nevím že nevím dosti za nepotřebuju rozumět že to puzení tam zhora z věčnosti abych toto dělal si myslí že nám proto krásy svého domova omyl protože mohou myslet. Nemá nevadí ale o to tak není. Co myslíš tento řekl všechno v pátek a dobra mi z pravil odpoví již co si myslíš i větší vitalitu než manželka nebo naopak ano že naši jak krista v li ano a a proto se na tu vitalitu protože to není východiska ano. těmi je především východisko nikoli vitalita nýbrž spíš trpnější stránkách a a to je máte z ví. A proto je v tom toho vodil tak těžce z kou ne. Protože na přechodu do vyššího z tupí východiska do jiného východiska třebas vitality dojem ano. A musí být tele že musí se stát někým kdo mne bože li. Ale kdo z pochopí že všechny těžkosti které ě. Jsou zavinili povím jdou. A mně nějakým manželem nebo nějakým dítětem. Když byl co řekla paní kamenická kdy se podívala na tebe. Říkal no to není případ výtky nějaký jejího si na ten případ v jednom výtky. Ne. Snažte se způsoby navíc tu před to o brát říkal a pak. Ano a ho a po ale na ho byl bych se rád kdyby s dvěma měl věděl že jeho východisko vy tvoje východisko ale že pravé že máte oba dva jiná východiska že se o sebe zvaní doplňoval když to přímé te kov a v. Tak nebudete vnucovat svoje východisko k tomu druhému nebude manžel o sobě říkal no ty jsi ty příprava. A a a. To naopak za své byl říkat ty se do všeho hrne sela z bodu ba brát do toho neříkejte si za nepochopení jiného východiska ano. Ano tak jsem dosud řekl jsem do pod neříkal nedá se zabránit tomu. Aby se neopakovalo všechno co se objevilo ježíšovi životě tomu se na zabrání o ukázal ideální případ že jsem abych tam na řádku bylo pronásledování herodem e s el po stejný padesáti šedesát tím dal jsem bylo dítek z betléma odvolat že o to tam po vraždě. Tak poté přesto našem životě co mi toho po vrať víme kdyby to jenom padesát. Tím že rezignuje že na to že byste poklesek zase východisku tak prosíte mláďátka těch duchovních novým neví věcí v sobě poradíme strašně moc že to nepraktikuje to co víme když je li praktikuje metod co víme tak nic se na vraždí né. Tak například že ježíš uniklo do egypta. A toto je svým kdybyste symbol odhalen rady řekl egypt v kterém bych to byl jeden z ku žádný duchovní nic z toho. To je místo kde z hora a vůbec žádnou v ale velice symbolicky všechno na bez vzdala a taky u tam o blaho větší bylo tedy než do to je z ale a tak v příklad přít temnosti. A ten člověk se musí začátku smí zjistím že aby jeho dorostlo při jakémkoli východisku do tak o stavu že by hnulo všechno na svůj míní že byl život že by taky opřít třebas tu vitalitu k tomu jinému tělesnému východisku tak musí napřed se pořádně stát pořádným máme si být stoprocentně si ten člověk aby mohl přestal být svůj. To je tekla dál že napřed musím dělat pro co bude odporovat tím za chvilinku tomu co jsem dělal. jsem tomu se říká to pravdu z od toho ustoupit. A pokud to pokud dobrého pokud možno dobrovolně a ne aby na mně jsi tak násilní jako na že ano to pro mne. Jo robindo k přijmout v jakékoliv li chodí skoro nýbrž člověk zaprvé nějakou výchovu k společnosti ve které žije a tato výchova způsobil že mu něco bližšího něco vzdálenější ale vy mně řeknete kdy jsme li na bylo tolik rodině a v ale vina také vitální jakápak vychoval v k i ze strany výchovu stejnou řekne té. Co rozené takže dostaneš i ten kdo příkazy vtělení ale my se dobře v genetické nevyzná a když který jem kdy kdy co veme tam do ne jsem se dostane na na to nemůže do ve ve předvídat když je dítě narodí a hle a takže když se ptali rama k liž. My jestli jako mu není li proti šesti že tolik náboženství tak on říkal je jich málo řeka když se měnící vlastní nebo ženství. A to nemyslel na návodem z tví při jenom nýbrž svůj životě k z měla a čím dřív se do toho směru stane tím je jak jsem se to se dostal v na tom tím na všem jsem se více mýtem že.