Karel Makoň: 88-08A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A ona se syna když byl než vydat se může ta nás svýho ne oku patnáctého dubna osmdesát osud pokračuje. Tak je to možné když ne že by to dvojí východisko ale že rozumem. Nestačíme oživit sobě. To co je poznáním poznáním je vědomost vědění které již člověka které je obecně platné a které tu prostěji je které nezačne teče do toho dostane. Nýbrž když do toho do se tak zjistí že v tom od je živa byl na televizi to motto byl by měl si říká. Ale to tam říká a mezi za dělat toto ten překlad byl nepochopil to se přel a jsem si to on si ji dál jo o to jim mám za to přešlo byste viděli že čekám poctivě na říká jsem. Do toho stavu touhy po bohu přišla bez svého příčí nějak ky dokonaleji než on protože ona věřila jsme nevěří jak jsem to teď zase znova prosimvás se o to porovnává promiňte mi k a. On se musí se tiše nějak zasloužit přece jen co vždycky to co to musí vody ale teď si představte. Moje rodina byla silně katolický založená ale je pokud se eště na živu dosti a nutili to ani je to co je moc abych chodil do kostela abych se modlil aby konal všechno co katolík vykonává a jsem všechno vykonávat jsem se modlil obvykle ona by nikdy se modlitbu nevynechal. A dělal jsem všechny úkoly které je katolík dělat ještě možno pro tu přeháněl pro protože jsem byl poddán rodí a ne bohu na to nevěřím a babička jednoho nese tohleto svému řekla když z toho svého ruka nikdy nic nebude protože to sama všechno hraje maminka oponovat. Říkal a to ne hra jsem nedal mám. Si sis že jsem modlí jak se modlil zažité v když že sám je daleko lépe než když na ni dáváme osoba. Ano každé z toho slova z vás pomalinku a nikdo ani nevěděl že jako někdo nesměla poslouchal a ne proč se to dělá protože jsem měl na myslit poslušnost rodině a tak je zajímavé že jsem vlastně ví. Do jsem od kolikáté roku mám atd dale na rodinu a ještě jsem nevěřil na ježíše krista z nebe za sem symboliku jeho života při první si to je panna rodinu na přednost rodině např je i v tom že musel být u toho co jeho otce ale když dost odebrali z toho vlas na z toho kostela také pomohu poslechneme odešel a tak daleko jsem se např jedeme tomu. Mně sebrali z toho jim vážila protože nebyli pachy teď ale protože jste se zase dostal zaměstnání naříkal prach z jsou na tom co ho v tu budeš nějakým zpožděním jsem tu s tužku vše. Protože to jsem zaměstnané a přesto to se k úzko ale jsem říkal svíčku jsem se trošku nechci velice jímá obecně zajímavá kapitola nemá vůbec žádný zájem konáme. A říkal jo no ale jsem za by měli ze si sedl za deskou školu tak prosím na to musili tak ku kdy mě. Jsem říkal no vůli tobě jsem viděl co je správné že správné být poddán rodí tak jsem mu říkal je to sice vůbec nebude bavit atomu děl proti vlastní vůli ale kvůli tobě nad u školu pudu šel jsem samozřejmě jsem si říkal. Podívej s když teď mám trvale zaměstnání za tu se nějaké veliké vtěleny jako roger je nečistá a tak dále ale teď za nás stále zaměstnání tak nemusíš pospíchá při tom z přitom studiu v ty z kom byli deskou když jsem než. to všechno je jak si to věda na slámy si do vody myslí když na to na tom co k tomu svod dokud bych když přijde. No ale když se to se od dobře na protože co tak dobře že vlivem toho pomalého studia jsem za propadala ale jsem se zase by se jak si nerost do on to se další kapitolu v třebas z ty vždycky jogy nebo z okovy to zase bude se do zkoušku jsem ne na po čas li to tak nešlo sto do tak než složeno ho a. Z z kasta a to platí i tak a a to vás dokonal záležitost na tak hle. Teď ale jsem na neznala že jsem se s to je jedno k tomu za rok případě od ba možno o rok asi a to jsem se dokonce draku kdyby se byl dnes pozvěte se dostat dostatek si přes ten kdyby se do zase tato dostal co země zbylo. Z z s tak to se tak u na čili být ničím a tím tedy něco znamenat v tomto oboru. A bych se byl dobrovolně ničím nestal těch dvou že z letech svého nad viz jeho věku a tak teď bych sestra třetí zase by byl sám osoby se tak dokonale nevzdal sama sebe nebyla vzdal. A takže se měl tohleto privilegium vedl svatý terezie. Že jsem se před tím než jsem tam vstoupil. Vzdát celého života sto se vzdávají jenom těžkých lehký a tak se vzít k u. Nemálo a celá křesťanská tradice tímhle tím trpí. Že stíhají jenom ctnosti nebo nectnost je a snaží se dostanu z s. Ctností a to není celý život celý život není ani ctnostní ani ctnostný ten jak tomu říkám neutrální ale není to pravda to jsou události který na bytostí hrát s host nectnosti se vůbec nedostane pochopení těhletěch věcí a není událost vyvedena dost byl na nebyla a to ježíš jen z řeky byla a tak i toho je obr do utrpení proč ona v tom byla v tom vězení neboť toto to se do psala ve vězení. I když doví do toho do z vězení toho k to to bylo rád a ty že na proč na to bylo za pět měsíců přesto. To byla velká odhodlanost tímto násilnický způsobem se dostala k tomu že se vzdala svýho života ale nezdá se z tví práce ne kterou pro tu duchovně z něho udělat. Takže ona začlo jako oklikou protože ona věřila tradici. Nebo domu william mi tradici věřila katrei se byla nastat ve stezce a je to s s pomalinku přesto vím vymaňuje ani to velice pomohlo potom budeme čas pět to ty na cestě být pořad nebyl jsem si to kradl. No tak takže jsem chtěl říci v. Že každé zlo nám jsi byl o vás že to bylo ale el toto toho li tak daleko když se vzdát to je pro konglomerátu dobra a zla které je osobně chtělo od tělesnost. A do událost oko od toho tak pak se vymkne buď načas nebo natrvalo v v těch kristu vůbec událostí ty oddanosti pro něho nejsem. To víte když se v koncentráku netrpěl ne tak atd tam trpěl vědom neměl jsem na no a tak dále sestra tak mohou právem by vám říkat že jsem se vymanil z mary z mu. A co nebylo mým přičiněním co nebýt toho co se s mám na tak se to nestalo. Z toto musí způsobit nebe to se řeka aby neměli dojem že to že si to nějak zasloužil k v. To víte možná jsem se vzdal toho života snáze vzal do kolik z vás. Ale v. Ale není zaviněno tím že se měli jisto jistotu že jsem zvu to způsobeno tím že jsem moc krát před tím se vzdával svých vůle když jsem poznal že to správné ano. Ty se trénoval byto bylo nebývalo natrénovat tak jsem to najednou svou k rod v. Co do terezy je to poznání základě tedy ne cele do proces sláva co v. Z cesty letech dejme tomu a přes jen za tu neznáma a bylo to tak asi. A jak to že to unesla protože to bylo oděno do obrazu a tomu říkám že obraz je dycky moderátorem. Umyje milovat čem jo z miloval jsem tak to byl to člověk u dnes na tom poznal se tím že našla v ten obrázek u studny na ten ježíš kristus byl nabízí ženě pěti mužů věčný život a ona nabyla jistotu živou jistotu že když to věnoval ženě tak že je to také k rodinu a pro každého člověka ano. Přes obraz kdežto takže o na to přesto obraz mohla une st neunesla to třebas i ne tak rád nadto přes obraz nešla z nás je jeho za vyvážena ale když na to co se na ten svět přes obraz. Tak ona potom v obrazové nebo to pozor způsobu chápání věci dát pokračovala. Jak ses zříte z toho co vám budu číst jeho tu terezy budu totiž číst. Ona všechno chápalo obrazně nebo o před náš tato obrazně aby je to vlastní ten obraz ale ono je s tím prozrazuje že zatím obrazem dávno jo o tam jsem překlad do vůbec na to nestačil překlad bezvadně aby měl tu se s panně se jako jak by jsi skákal dosti ale co to platným do že to mrtvé ten překlad je mrtvý. Živo nás tím ten řekla jsem přestal živou osobu svou mrtvosti bych tak řek s no a tím z s tam noho věcí z spasil země. A setřena v no a. Teď poraďte samozřejmě přes jam si nebudete radit. se nechám radit ale podle ten je to přes toho protože tím cizí že ve zavázáni tím co radí tak mám tady suso terezy přeložit znovu. A komentovat co se znamená dílo svaté přes jsem jazyce asi dvěstě padesát nebo že cesta stránek. Že ho tak ho tu a. to bude zrak tolikrát asi za natolik ona řez z něco víc sto bude komentář a s. To je to cesta oddanosti neboť si křesťani jsou si sil na dosti přijít su borci si není takovým kom malým odborníkem k přes že se než ti mystikové tedy ona byla taky tak mám to udělat a to znamená půl roku se tím se zaměstnávat musel vložit to kostele říkáte že ano žel děkuju naše rozhodnutí v tato udělám tyto vaše rozum. Šel jsem na že při tak jak. A von řikal jenom dotoho ale jak anička tak ale nebudu nikoho jmenovat dál jo. Na cestě je mu kdy strach je a se jim nedivím protože indové říkají že ne nějaký těžký hřích ale strach že největší překážkou na duchovní cestě a mají asi pravdu o těch překážek je víc u každého nějaká jiná ale deme co o těchto dvou. Byla překážka z be protože jsem například tu anička ku z těl za doby jsem tedy žil tři se ještě do se vzdali měl k tomu aby tento strach překonal na říkala vím jak jako překonat se musím do práce a o to na les v k. S to tedy si vám řeknu o to ale překonávání ztratí li klid takový je to zase totiž že oni se oni před o tom praví poznání pracem sví. No ono totiž když se koukal když se ukázt z by si k a a tak jsem si tak to co z není to pravda. Vůbec ne jsem nají dát línej šla no to se nám zdá protože a to nedělat. To oni to chtěli dělat z ten dosti když dva dělají totéž není to totéž oni se chtěli najít přátele před ze si to. On se to on si všechna čest to jsou si v voni dovedou unikat pánu bohu k o vám řeknu za tak by dovedl jenomže umět si budu si byli tak sil že by se nebojte se nejen stalo. A proto za co co před koně věku při operacích tak se neptali vědom co rady prostě život za z jedem že do sebrali od je pryč a maminka měla za úkol taky lékaři tomu věřili a my se si zase vrátila vrať se do života člověka. A to je zatím ještě musím říct konat opravdu je vždycky do toho života vrátila takže lékařství řekl po první operaci podívejte se matko kdo vás není na matku totiž kdepak máš mám se od ale as doktor kafka nosem kukla a co jsme my si teďka dělali je koukal z nepoznával jsem své na a. Sem lékaři k tak k tomu dítěti nebude chutnat jíst to jeti nebude z pád z pro dítě není v tomto světě. To je my jsme ho my jsme musím nemohli nebyl za vědomí tohoto do watts ale my jsme ho vymanili někam kam by se netečné a jestliže on nadto z nedostanete dostatek el tak prostě není schopno života. Říkala měl pravdu. Matkou smysly ani s nechoďte jestliže on vás nepoznáte matku. A jestliže nás nepoznává jako své učitele nohám maminka řekla jak to udělat a ten moudrý doktor kde to jsem král řekl do maje napadne mu vnucovat myšlenkou že jste jeho matka nýbrž se hráz atd. Jestli hračky které mělo rádo dítě a se znovu naučí s nimi hrát. Jak se naučí hráz hračkami tak vás také pozná jako matku v. Víte a to mně připomíná že tak úplně neměli nepravdu ti indové kdy říkají přece i ten nesmysl z ve se mění je to ta a ta hraje nejí blíž tomu malým žít není ještě v nich jsme hře vesmírové li že jste individuálně že pro jednotlivce. Oni des dostali do hry vesmíru lékaři. Která není z z z z z z z jak ten na to překlad ty si hraje i kdyby duálně. Ale s tím ji zdání by se do hry ve smyl snadno přejít oni tam dostali takže jsem příště přišel maminka k si s co by si ji z na s zas za z nás než. Protože jsem se dostala na tom o by si poznával a tak dále a ne. Konečně přišla lékaři hned spustili kde ta paní. Ona a jsem říkal máma. A kde jsme li toho ten to dítě ne nadto nebylo to ve do toho a křičel ne že by se zranil věc. Říkám matko dělá se to dobře měla by se dostat dál. Ale jisto ta rukou pytel zmizet za dveře kdo bude znovu operovat než sytost ve dělo kdysi jsem do by se toto se malo za ztrát nic se vrátilo k vědomí tohoto světa. A k tomu o tom pocitu vodě z tří od nesmírná když si a jak je toho jáčko z toho věku ještě labilní z nás ano před tlačit na druhý břeh má. Když jde za ztrácím dalších přišla nebude a nad tu toho s v tom jsme si ho mít ale po příští operací se stalo totéž jsem matku nepoznával jasem nepoznal jako s ty li tak on říkal tak matko víte nadto je že si domu kdy jsme ani z vědy do plzně zůstali v praze je. A to nějaký se lásku a tady byla jedna ze mává věc kterou jsem nikde ještě neříkal ty se jáčko ji měli doma klavír z nich a jsem si to v jednou rukou musíme stát svět tak je veliká na tom klavíru jsem sám pociťován pro tu těch toho. Takže dneska stejně jako takovém rozlišuju a komu tele a tak dále všechny barvy přikládám jak obec na příklad jen v tom barvy tak stejný řekla a nebyl by se jsem to protože to ani čárku nic co o soud. K a toto je říkam nejsem je nebude jít třebas k reps česky to je k výk a taky tytéž to ony přikládá barvám no víte tohle toho způsobil žila jsem tady vůbec mezi vámi protože když ti ty husy mně vzali do svého transu. Tak se záviděl do žluté barvě je jsem tam neviděl těla jej jsem neviděl jsem byl do očí. Než z víra novou ale jasnou z neosobního tak ale chtělo ale ne ose život a s po sebe jsem se díval v tom tranzu s vámi mockrát kdy stokrát. Po sobě se dívat a tak jsem sebe neviděl tam jsem neměl tělo bude když jsem tam měl tělo v tom stalo protože on z tady tělo nemám jsem přeci že tělo je jenom prostředek k tomu aby vidět tento svět to s to byl jsi jsi. Ale to je vedlejších hlavní je že neučil neznal barvy a jsem poznal že žlutá barva je proti horečce to nenaučil mysli. Je tady žádné daleka je promiňte mně lékař z tvoje nebeská byl bylo a že nemají a přesto musí lékaře. A mají s tu schopnost. Z toho že není nejsou jenom tělesný aby že nejsou jenom tělesní. A dovedou do stavu netělesnosti a musí se dostat do sto o ti co si denně. V tom spánku né. A tím si obnovy nou to vědomí netělesnosti a jsou na to sis kristovy tělesností. A tam v netělesnosti dokonce jsou dokonale obsaženi než teď tělesnosti. Když tam s tak je tělesná tak jsem se i když to chcete vaší ba se muset kou ale tam s vzájemně než ji tají. Vůbec. Z za visí na li tam neví nevydává ze sebe tam se domlouval jak musí nalezl tam se cítí jako celek to stádo se cítí jako celek jako jednota takže když potom dnou z tohoto stavu tak se cítí být tím dotyčný stádem. Čili ten stádo ji prve se bych pěstuje hraje pomocí toho tranzu. Vám řeknu to s velice pomohlo nad bez ani s jsem se nemohl tak odděleně tvářit třebas k ostatním lidem jako ostatní lidé zase je považovat přece nám trošičku za sebe sama trošičku malinko. Ty husy jsou po této ztracení dál než člověk smiřte se s tím že rostlina a zvíře je dále se po stránce od se s odtělení. Protože když dovede žít netělesně a si myslim že to zná dobře dovede rostlina. Pokud se se nemožnost vůbec se do od o nebudu vy si to byl na několik hodinu přednáška zde pro přírodovědce. A jsem protože jsem takle kdyby do svět kdys zezadu od tu nestali tak se který se věcem víte to taky způsobili musili by byl nikdy tak se nezaujatý při vědou. No zkrátka jsme jednota veškeré stvoření do po se tomu vesmíru jsme jednota. Takže dejme tomu. před tím jsem za do koncentráku tak jsem jednotu k vnitřní modlitbě poznával poznával živě poznávat asi samosebou myslel na. Že jsem na vrcholu věcí v ni pravda jsem nazad začátku. A jestliže například svatá terezy je nebo je proti těžkým živu v ale tím zvyku mám si že to jako všechno co stačí udělat ni tak tento věci se mýlí protože po visí ztrácet dostačí ale pak je třeba se oslici ještě zevním životě a to o nadto dodatečně se musela osvědčit osvědčila se pochopitelně. jsem vám neřekl a. Tak je vám jsem soudu může v něm mám o nich říct že ona nebyla do takovou nějakou. Smutnou svatou. Ona byla velice radostná osoba a radost prospívala všude kolem sebe. Protože byla původem než ty jsi na po ovoci tak chodil s lidsky rodin ona jednadvacátého dokud dostal do konce do toho kláštera kdyby žila společenským životem četla že kdyby ty by nebyly že za tak vědomá jako bychom řekl roky dneska dělat tak o něco pro to jim byl drželo takže ona například ve třinácti letech chtěla tuto cesty na cvikem. Kdo zemi vodu toho jsou kletby bych se měl říkat na nic ze se neděl věci jíte aby jako mohla jsem si pro krista pro víru krista. To vypadalo velice do mám vždycky kazí by to bylo navozeno pohroma lidskou sebou by bylo ne nám ano toužila potom poznání z studny u ten s k tomu kristu dokonale patřit bez o na tuto tělesnost tedy to byly věčné v užším jsou ona je v tres tom kolik je malou který tam prostě za víru a od zatím dělají tak on se to nepodařilo oni tam domu nepustili světec nad dětech li o tak vidět. Nepouští ale další zajímavá věc. Že že tedy vyšším dívka jsem dopřával studiu jej obrací k novým ten dali studiu alejí mne naučili číst a psát. A ona na ženská četla by byli v platí vně a dokazuje jak i pod v tom mně rozumí ale nejenom ze a ne vnitřně tomu smyslu ale z těch biblických. Věci. A proto budu jednou vykládat to nebude tento týden možná že něco z toho ano ale tak užasnete co ona viděla jak to do ve nad ani se ty jsi. Kdyby do dobyla řekla tak potřela celou teologii v tom stavu jak se tedy nacházela se se deska nachází v tom stavu li ne no na ona se tomu sela vyhnout na toto mít seděl skrz přes skočit. Se musel zachovat naživu aby se stráž k tomu co za úkol udělat. Takže na to píše je za novým sestrám toto všecko a ty za do ve se z tedy neměli možnost se si to prověřit v životě žili jsem obrodu přis svým klášterním životem a ona ještě k k přísnost tak se přidala. Ale jsem tady mluvil o nějaké a o nějaké další a dělat aby to byl říkal že tyhlety je samozřejmě nežili v klášteře ale měli a mají schopnosti se dostat modlitbou tak řeknu jako připojíte. Že to řeknu ale k životu k vědomě žitému životu ovšem je musím tu lety dvě a o ničem jisti že se někdo k tomu životu dostat tak se musíme představí v č. Napřed se musí umrtvit toto svatá terezie li dělat dobře např musí být ničím se musel smířit s tím je to strašně bolestivé protože pořád do nás o ničím maličkým ale něčím byla člověk je pořád ještě něčí. A musí být ničím abych mohou být něčím takže bych to obrátil na svůj příklad to vede nejsnáz když jsem když ten esesman u jisti že za ně. Tak jako by za ne z toho života nezbylo nic nemyslit vidíte. A tím jsem se mohl svým životem rozlušit a to je ten stávám chybných bez kdosi se rozlom se sebou. Jo voni žije a vědět a a proto se z toho utekli je to tam tohle toho že libo li si to je dělat si z toho o podle na to může protože ten strach je tak vel že za zase přemůže jenom věci potěšit tato dvě a že tam bůh se neztrácí nikdy trpělivost. Jako trpělivost musel jsem mnou mínit v když je vážili bez my vůle jako by to je ten sebrali z vědomí tohoto světa. Vědomi mi o nechali ale vědomí čisté a za do vědomí tohoto světa. Jsem si to dneska vím jakým si pánbůh to co se ta vědom přece si to jinak než my jsme si vědomi konkrétně kdyby se konkrétní vědomí něčeho takle tady jsem na příklad u mne byl u dají si než taky nebo něco ve větru přede mnou o na tak to není to vědění li že ho mají svých udělej jak dělání. Aby proniklo k zněl vědomí jako jako konkrétní vědomí jem mrtvé vědomí neboť je to vědomí v rozsahu a je to jen malinký úseček. Kdežto toto vědomí je bez meze a bez konce aby začátku. Takže jsem se s mám ni ale řekl že zabije tak to brala jakost se do jisté před jemu nebylo vyhnutí a že tím jsem se dovede to co co říkat prodělal jsem konec světa a před a tu a konec světa a teprve potom stvoření světa a a teprve potom všecko no co je mezi tím ale on tam. Konec světa protože tahleta nebo tenhleten proces. Není něčím jednorázovým je sám o když třebas o kristu že byl nedá znázorněno v tom musel názor jednorázově. A je to proces který je na pokračování o např jedeme tomu když se narodil do svět musel se vzdát vědom ne. Koho soužití s otcem to se vzdávat ta se narodil stejně hloupý jako každé dítě. A pak tu čili byl to svatí říkalo vzali nedali zase nazpátek v tom vědomí že od otce pochází vedou brzo ze tom kdo chtěli bůh to z ve z toho z on to musel z ale ne život jak to ukázal to vše metodu jak se musel všechno při dávat velice s čas a potom se znovu bez dal smysly je te a znovu se vzdávat si tak to nebudu dál rozvádět to co všech. Řekl ale vždycky byl znovu ničím takže minimálně třikrát vám řeknu jsem byl čtrnáctkrát ničím v předškolní věku při operacích jsem se dostal do byl jsem ve ztrát nebo ještě samým že ano el totiž nemůžeme za brali těm smyslu aby nepřímá ji. Mít nějaké zkázy is ze zevního světa a tím zase vzbuzují dojem že to je skutečnost která jediná. Ás rozumu v tom co co o to vše velkou otočí začarovaný krok. Tak bych chtěl za ty dvě a aspoň jednou upozornit na jednu věc. Že totiž pán bůh není jenom trpět i vých ale jestliže se duše lidská ocitá v situaci že je schopna vlivem toho co předcházelo do tohoto stavu vznik slova chtění bych tak se dostávat na tak a on nech netrpělivě jim to let obraz stojí za dveřmi takle váha z druhé stali ráz. Neklepal se ve li z druhý strany na nás a nesnaží se naše vědomí dostat ovšem se tam dostat musí ty hranice porazit k o to kdo ví. Protože toto dokud toto vědomi dokud nemá pro že je ani se smysly a rozum cit. Tak nemůže komu by k a s čím vyšší vědomí protože to vědomi že jsem na nic tak bych chtěl světy dvě a ujistit že se nemínil deptat ale že se jim chtěl dodat naději že oni se aniž vím jak oni se dostali do takovýho byl stádia protože jsou vinni jsi připravení vnitřně ne zevně. Nic je připravil na toho sebe se vzdát ale to co se z nich je je. To oni posuzují když jako jsou bod bývá ten život pro ni po z jdou zevními známkami od ale nejen vnitřní ti ne ty nepostí nemohu postřehnout. Takže oni třebas ní. Jako říkáte druha a postavil jsem něco co dál co se z kola dech na co co co si nemůže domě straší a no tak to jsou zevní známky kdežto vnitřní známky jsou něčím ale kdybyste překonali ty vnitřní stránky věci te ty vnitřní znaky tohoto stavu tak ještě dal trním vrcholné vítězství nýbrž jenom vnitřní vítězství. A aby doplněno tím že jim prosto na terezie musel se do toho vězení na tak dále upozorňoval že ona mu velice snadno zadal ty kláštery. Ale musel si všechny bytu tad. Ty modlitby du patří musela prostě jít hlava nehlava a o na to jinak myslit protože podařilo protože měl hodně z tom zakládání ani nebyli proto aby v tak s při síla všecko po tak je otázka jestli ta přísnost kterou ona navrhovala když že v kdyby byla bývala nebyla přitom na tom byla tak víme že to jako se uklována a to je taky se to by stačilo na to aby se v byl někam dostal kdybyste by vy. A sebe přísnější na sebe natolik způsoby se na to dostat. A to si všimněte ježíše krista jak jednal se svým učedníky. V ničem nebyl na přísný v ničem ani nebyl při z ty nebuď že na se přít ni ty dvě přísné podivte. Ve všem si pole v te co vlast nejít. se na něco co můžete dělat zabít by ten manžel domu nebo znal toto se na tomto dost a neměl jim to říkáme než na očima všechno co je to nic se nestane. Jist ani žal musí kuse mi musíte ale nesmíte cesta k přát tak jak nese staráte a st jak máte strach o svůj život. Ta svatá terezy je byla v takovém stavím že se dal na koně a to dalo bezvadně koně každý z tys muselo chodil tedy neměla neměla by bylo zase o ale ono ale je to že se musel před vede předškolním ale školy věku na rajtoval bezvadně na koni a pak i přes sil kruté proudu by rozum rozhodně míře ona a tyto mas dala třicet jeptiška bosa v tu nic že ano kdo si takle naší věk. Na koni přes řeku a modlí se dobyto přemohla ten proud přemohla a říká tedy založila přes odpor těch proudu na přes odpor od všech těch kteří by tomu byli v samotném řádu. mám k dispozici jim komentář ale to krát jenom tu moc rád je poznámky od jednoho karma lid dána do který není žije a který by dělal v tu svatou terezii nebyl dlani ani slovo pochopit z ale ten doplnil to poznámkami jak vy malými že kdo je odvoláni nadto tato nebo o to proto na ten na ten žal nebo tak a a to je velice užitečně do že viz do potom když to doplnil aspoň v tomto smyslu citovost snadno. před berete poznámky kdo tam byl jsou o že byl jest na ho uvádí li to komu by svým vydávat dal tak to z řádu karmelitánů. P. Tu si snadno prověřil by byly ale jak ona musela tu učí s kdyby tu jaký voda četla li to je podivuhodné. To nebyla o takových věcech který si tam člověk nevšimne při normální četbě toneme možné na příklad dejme tomu. A toho si vším ale vědí na jediném místě ten český překladatel žen říká o milosrdnost boží je tak velká že si o tom nemohl nemůže děl ani představa ho česky řekla vede dal něco co tam jsem svaté terezie není není na při se smiloval nad maří magdalenou ona k o to na na kříži. Ono to tam nenapsala a on to věděl. O toto není tak nic zázračného ale do dal do toho vydávat pro slovo svatý terezie to ona neřekla ale je to zase na dostane daleko věcí víc věci zrušil no to nevadí potom řekla dobře ne a on nerozešel na příklad mezi mor ráda to je komnata mezi a poslem toho ale vám napřed si říct že z velice důležité pro nás protože ona věděla že ty příbytky u boha nejsou mimo člověka jsou uvnitř jeho vlastním nitru. A takže by je a nebojte se to ve vás je. Jenomže je to něco jiného co neznáte takže vás po leká proto že to tak mocné že to zruší všecko čím jste dosud žili a o co se se starat. Nemyslete že to se bezstarostní něco jiného nastoupí na místo starosti daleko důležitějšího daleko ve vší ho si vzpomínám co si že když z jsem byl. Překvapen tou milostí boží že se najednou poznával bez svého přičinění bez své vůle že on jen ten je moji vlastní nesmrtelnou podstatou. A tak jsem zkrátka nemohl a mít starosti nemohl jsem hřešit. Takže vás mohu klidně odkazovat na hříchy těžké jenom vše suso do se s řekou dělal se míst že kdybyste pánu bohu on dovolil vědou vás tou klid o to abyste mu bych ti že si ten než si byste nemohli byste jasem nemohlo řečí. To ne jenom mým přičiněním to byla moc boží která domě vstoupila a to nepochopil ani ten bezvadným páter dva. Na prosím ty se budeš do spojení s že ten říká že tito nejde řešit to není možné v tom že mně dal řekla si nejde to nejde na protože když je přítomen mají dal. Tak zloději nemůže krást jeho poklady. Toho jsem si to vzít tři není taky tady musel pod je to již text krást když dělal říši ano. On nejde prodělání hříchů odejde od celý styl života ten celý styl života se obrátil samozřejmě jsem byl vládě takže by je a se nemusíte bát. Mám za sebou kus života že jsem neměl za sebou takže jsem okamžitě do kou toho se z ku novou když co a tu zase znovu jako příkaz od u z těch operacích sám nestal se nemáte tuto předlohu a ona mně musela krmit chodit s tím budu od lid do školy do vody měl posila je tam a tak dále no a škole co jsem to dělal jsem například dejme tomu. Že jsem si z bible a ne z ba dal kdy jednu jedinou větu si že tam citoval tak než že o tom říkat znovu. jsem tu síla koncentrační říká krišna jsem to necitoval ještě ne no které ještě ne jsem na to pod lavicí při ze u tam se oděla co s ještě ho. Musím říkala své on byl dost nebi vstupuje komu oni jsem toto kabát a kde ona se tomu říkáme po že jsme dejme tomu při tom co je mu to by bylo vší chce. Než hodiny ale jsem čem a dal by tu podle viz. si přečetl tuhletu větu jsem z síla koncentrační. A jestli byste nezažili to co tak se to vůbec nepřečetl chyb v křičet jak jsem to před z víte že to že to právě přečtli ale jsem to přečetl takže jsem to četla jsem přestal vnímat hodinu jako takovou ale jsem věděl celek pozor tak je můj domov. Co s co s co jsou myslitele tam můj domu z této síly je můj domov není to síla je to síla boží. Samosebou za takových momentu byl daleko co jsem tam kdo tu k k k a zrání z v tom textu který nemá zřejmě u sebe. Služ nedostane ten třeba jenom namátkou něco mne ale když je to tak do od neslo. Do toho světa ne ohraničeného smysly a rozumem to z rozumu nemohlo vím z cit to jemu li do motto sis z rozumu. Tak vám chci tím říci že takhle poznáte že jste živých a být živým. Zpočátku je pro okolí byl velice obtížné protože mně to bych to musel živit na začátku ale pak z nos do se do pod to jsem studoval dále víte jsem toto co jsem od no ale ty první momenty jsou velice obtížné u z s se mi i a a a to nebude takzvané jak si přestavujete protože ale máte zkušenosti z tohoto světa. Nepodceňujte zkušenosti tohoto světa tys to ji za mámy jako za mnou stroj zkušenosti z s s tou s těmi operacemi tak za vámi mu a a stojí sejde doslovně na život a to jsou také operace. soustava operací. To as že do vás něco co operoval ho neboť není cennějšího prostředku a to právě svatá terezie z avily dost dobře nechápe není si již do prostředku na cestě k bohu na cestě oddanosti než tenhleten život se všemi problémy se všemi radostmi a tak dále to ještě z začátku jsem než při je do z tí. Ani bolestí obojím bohu nebyl sám sebe samu z toho ostatní pokud se jde. Tak je asi všecko je tu že to je modlitby v budu teď to vlastně vás provázal co je to ve vědě v aby tomu do napsáno ne tak pro vás provázet byl vlastně vstup kdybych ale tak jsem pole mi jak to zasel do že u svých sester řádových pěstovala atd. Takže by se dovíte ale o každém stupni modlitby tak vždycky jak to tam oni zažívali protože ona svými vlastně šla a ta modlitba je to všechno jenom s tím a to se musí o to je něco nejí sví. Od jsem onom namluví takle to potom budu si toho co ji dálo dneska to že nic z ho. Jesiže ty člověče se ztotožňuje než tímhle tím těle a považuješ toť tělo za sebe a tak se chováš. Jako zvíře ovšem toto neměla pravdu že se nepovažuje za tělo. Von se je jako prostě nižší tvor. Ale ty nejsi v jednom těle to je málo obal tohoto jeho nitra a když je tedy se modlíš.