Karel Makoň: 88-08B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Když se o když tak se nesmí již všímat svého dělal co to tělo na to říká. A co se s nimi je a proto je tam se musí stát jedna věc přes od nese ne z jak středem byla tělesnost a dokud se dostane se do jiného středu tak nej nemodlí se správný modlitba musí člověk na přejme do jiného středu že se vizte že tím příkladem. K. Že totiž když semen jako wu do toto jsem do tou silou boží těch sedmnácti letech. Tak ten pán bůh za našel nový si let a jsem aniž jsem si to byl do toho vědom tohoto středu užil jenom odtamtud jsem hleděl jsem na vodu nese s to si semeno jeho potom zase tohle teprv poprvně protože tomu tak je. Že to bylo všechno vnitřní záležitosti a nese v tak toho toho poprvně i zevně budeme si myslím že kdybyste byli by a a byli schopni když o tom mluvím s tou druhou a my tak to co bylo částečně je tady ve si o tom ještě po viděli by že schopni poznávat. Že to tělo je prostředkem a že tam musí být zachováno neboť je to prostředek bez kterého se neobejde te na cestě. A nemůže nám vzato protože by mám byl za prostředek bez doby to dál nešlo to to že to rozum rozumný ho že takovou po by neudělal. z vás z vědom smí z vnímat a to z ten strach el takže jestliže je na vás zde při modlitbě strach je to v nejlepším pořádku a. Protože jde o přesun z tělesnosti ve stavu tělesnosti do že jsem si středem. Vědomí do jiného středu ten je ten který je daleko a vnější ale než je tento v ale mezi tím je mezera. A to bez o na to je právě to strašidelné si v tom co je tam mezerám co si všimněte u ježíše krista do se s neznalost li se ti mne na pouště bože co tane ano no on byl do dvou v tři dni v hrobě ne to byla to byly mezery a tahleta nebo před tím než byl po zde v byl ukřižován tam za tam začla vládnout. Takže by vám radil vám dvěma a aby jste si dávali pozor na nás tu meze je a tohleto je nástup mezery. Tak to byl vším pořádku tady je protože nelze se dostat za dozoru dokud mezeru neprojdeme. To jsou dveře amen zela. Ale když si dělal z z za to mi dveřmi je do větší moc která vás bohužel přemáhá takže cíp jako přemáhání že vás ničí. Daleko vyšší rozešel vašeho se kterou se do za ty dveře čili tam modlitba nesmí být také na dveře tam musí být klepání. V modlitbě musí mít to je právo jednička jako mluvilo. To znamená tady on to může manžel z ty i ten ty kou co by byli platný vědí či ky. Na co možném počet by tam byla taky mu na tam stejnou platnost jako jiní či jak to by se dostal se do si duše se dvacet o svou jedna jedna jedna nula jedna jedna mám o jen a tím mu za nic kdybych nevěděl že toto svíčku ježíš dal jsou tato s oním být a ta nula není tam proud. To tvé těžce nese v z tam není k op co musím proč jste si jenom víte neví že se že mu nejde o jednom že není na tom tak tu byla si budou v ale kdyby nazve tak se vůbec nevyzná v tom v těch po stech nic nespočetné. Abys potřeby dokonce věčný život tuhle tím vnitřním samočinný počet čem který není je nikdo jiný na rozdíl od toho od cele který domy musí máme nestavil na ten století říkáme samočinný počet to hluk a proti tomu učím protože ve vnitřní li s. Toho ten ví. Ne takže zná hodnotu mluvy a který musí se jím jakou hodnotu jej ničí. No to se může stát je žes z vás po takovém sebevzdání bude desítka nebo co to ono neboť jsou k na a tu ho radě potom nějaký tam kde ne abychom přes tu ku než toto je v pořádku protože to co si před jo no. Tak to proto modlitbě obecně svatá terezy je říká pomůžeš to o tu vodu pod o to byl dal ještě tam nás tom na vám říká že ty příbytky u boha a tu je než či z ne množství jsou všechny v člověku. Tam je celý nesmím všechno co je za ním tak je to neříká nadto do dávám vám se a takže ale když vás provázen jenom sedmi komnatami a no tak mám dávám jenom z měl z který zachovat. Ale upozorňuju vás že v jedné komnatě. A tohle řeknu to je ona prostota o tak disk na a ve vás sví bůh. Toto ona věděla a tak se potom nedivím těm duchovním borců kteří se dostanu této komnaty jako třebas naznačím známých tak se vodtamtud vůbec nechci protože to čas panem bohem jenomže je. Proč nás pán bůh nadal sedmi komnatami a nejenom čtyřmi protože máme projít tím přemožením vesmíru a to se jenom přes tys těch sedum komnat takže když se mi jeden neboť mas z těch vašich známých tady nejsou. Dostali do toho stavu. Ze je zde i tam bylo dařilo dostavil s pánem bohem tak jsem vodtamtud hrál ale hrozným způsobem když ho a pak jeden z vás to se ten stav který taky začal o něm do si ho proto na to nešlo zas vůle to nejde. To není to se nestalo znovu bude přeci jisto obrněn nastal. A takže proto nebylo ani podruhé ne na to jsem se že to vůbec nejde to není pravda to bylo od jenom nejsi ze si z vůle boží. Toto taky ještě patří v modlitbě že ta modlitba musím se své modlitbě nechat působit boha. To znamená a každá metafyzická zkušenost pochází ze stavu trpnosti. Jeho stavu ne a čím dokonalejší trpnost tím dokonalejší vnitřní přibrat. Toto budu pořád tam doplňovat tu svatou terezii protože to tam není dělat za sil v tom překladu jsem to vám přeložil těm kubáncům mohl jenom tak zběžně ale vám to před nám tu on tu co říkal detailně abyste neděli chyby v vnitřní modlitbě jestliže by se mi podařilo za pomoci svatý terezie z avily překonal všechny tyto běžné chyby vnitřní modlitby. Tak vás upozorňuju že tom málo proto když to nebude z vlastní vůle. To málo protože tam se může stát jedna neb než na věc promiňte mi ta při jana ne že totiž. Budete říkat jak to chápu a to přijímám a tím jste toho umrtvili. Co to přijali mrtvě a to poznáte snadno protože to nemá na vás na vás ten vliv že nemůže to a nic jiného dělat než se modlit. jsem v tom sedmnáctém věku nebyl od rázem se o to studovat zrozovat výborně nic se ze školy dovolit takže maminka na to něco udělala šla se mnou to je měřit dověděl že ten vědí li si na řekl patrně propadne. Šla teď věřili tak je to je pro z doma říkala svým ne prozrazuje známky než ty vede do z jeho do koho se na nebo. A ten pro svět vám to byla ta je zpovídal tímto způsobem. Říkal že ty bys chtěl lid zem než z omlouvám proto se rostl do jsem říkal jsem žádné si tedy věřili může si proto se na duše že bys zas do schopen ale kdyby to byl vezmeme říkal ale že by to měl v tom bude platit. A to chtít ho v každý dělení je hoden smyslem ne. A si myslím si že si vám že když to dělám tento dost věci nadto cestě životem věci boží že by vyžadoval ne obyčejní tato dvojnásobný nebo do jsem to rozumnou nebo by se světly kdokoliv jiný v při to tak to ne. Nedostal jenom korunou ale silně dostanu byste dvaceti ano. Tak vám nemohu mít a to jsou vracela se se mnou než že on říkal prosím ne když si z cest z s ten se tak musím složí být ne. Tak jsem ten že hlavou bych pouhou kdyby totiž kánon je li si toho jsem říkal když tito že vám v tak také je do toho vložím svou vůli která tam nepatří to od boha a to se umí postarat o všechno tam nemusím se rad on se o všechno sta. jsem bez starosti pusté mně o těch u s těmi vodě bylo o listy prachy rozhodli jo. Jak si to před berete trávy a. Teďka bych těla měl by s si aby hodna jsem za to v onom si co je to když to ještě živý člověk nebyl co toto říkal buď musí se životu nebo jinak myslí než normální člověk co jsem nikdy za to nemyslel nikdy ne při tři. Kde šlo o to tu liu kde jsou ty sil vědy přeci oni svýho nešlo. Říkal jsem na velká když čistota mu ty přírodní vědy tak to jsi ty k a na čem tím bohem tak je to byl skvělým jen ze mám pro že tam do daleko být mám dokonaleji ho z říkám nebude to vůbec nebude protože jsem do soudu byl ochoten do si že kdyby jednou byla denní ze co byly přírodní vědy. Ale teď. Tak kdybych něco dělal jenom toho bližního nebo pro svoji za nebe za toto je peníze bral ale toto to dělám pro boha že musí náležet musí na tento na to musí být. Bez k onomu i bez bez jak do užitku osobního. Ten to bezvadně ona byla svatá terezy žádný můžete s o neměla znát li po hlavu ona osoba hlad. No si od žitém žil v tomto s. Vizte pláž a to se ten musel při vnitřní za tu si za to co si že v proto vás a on se do tohoto světa a když si je toto jež co ten o šlo lákán co do na ten stoletím našeho na to proč tu v po na měl jsem viděla kulaté slunce. A to byl kromě zážitek jsem zase zažít se mi do se před tím neviděl slunce. Že jsem nežil na jsem si myslel že vidím že vývoj žes vím že jsou to co si vůbec nebyla pravda. jsem si vlas předem. Co znamená mně musel vniknout do střed boží ten věčný střed který není konkrétním sil když je všude a teď najednou ten život je vším v domě jsem v tom životě jsem konečně živá. Rozumíte takže je když si od myslitele ten strach v tak vám v z by bez toho v st v to pravé život. Život musí být nově zen v si že mu ze pro že v tomto životě na to máte věk aby se to mohli obě dvě prožít v tomto při. To je velice časem nebylo by to správné je to tak naléhavé jako toho kdo umí naléhavé se na světech to bylo velice naléhavé a vedle toho nebylo nic naléhavého jako v tom na ho a myslím že končí. Že jsou do samovolnosti od toho tu je na který jsem na život co řídí bez to bychom onen svých nad a a potom vodu z mu dvě byl jiná si z život nejsou ve na ho v jeden jediný tomuto od i z muss jsem si jenom školsky rozdělil abych to mohl bez vysvětlit rozumíte ten se také stala ten pokrok vnitřní. A buď bez dost tiše když máte třebas jenom z by z kovu nějakou náladu z že duchovní jsem se věnovat do toho něco na dáte že on o tom neví a že on tento co z nebe jde dál samozřejmě bez našeho vědomí a bez vaší vůle protože kdyby to šlo z vaší vůli tak by to dopadlo špatně. musím to jenom věci dělat správně. To to mám větší totiž že kdyby nějakém že von pořád dává přednost příjemnému před nepříjemným. A dokud tohleto no existuje v lidském životě jen tak není jak mistři správné před nesprávným. musím správné před dosadit před nesprávné. A jest je to příjemné nebo nepříjemné to je vedlejší tak. My dva tím na jsem z víra ale jestliže máte dojem že něco máte vyzkoušel svém životě chtěla to o nové porazit. Tak je to jenom přístup z jiné strany než přístup jsi mně protože von žil ky to jiný přístup ale ty totiž řek bych kdybych to řekl nějak symbol jsem si toto může ale řekl bych takle pane jak je on. Rodu to pláčete protože tam je bez tento jsi na tom je ten hrob je to je že si ten jest ona ten pravý bylo a tam proč protože při se nemůžete nic ale je to tak na. Jiné východisko ti umíš plakat nad nepravým hrobem bezvadně to je ti to jsem tedy takovýho no nechci se pojmenovat ještě nenašel ano. Ale taky při ještě on pláč s tím nebem čistým to znamená to že on je si vlastně psí svých. To je dobrý to je to je dobrá známka u že on o tom než ten řím to v pořádku. No to u to do čím či vší v tom že ano nebo co to s o tom o nesmí zabita o to musím i to co jsem na vůli boží. A může by to jenom to když tu vůli boží poznáváme tu za to co poznávám pán nebo je to záležitost oddanosti dokud to poznal tedy ještě neni. A proto mohu domluvit o cestě oddaností o to poznávání ještě chybí ale člověk může být od že ta. Takže dejme tomu když babička a. S maminkou oni mluvili o tom jsem byl jednou sledována za dveřmi svou maminkou a mohl jsem se do konali když se nevěděl že jsem se vám než jindy to melu jenom od do byl jsem musel nového a dále ho o to o do dal že jsem detailně každou jsou li vyslovováno. A máš že moje maminka řekla babičce své matce. jsem poslouchala do nesmí svého syna jak se modlí a on se modlil aniž věděli že jsme to vám velice je pozorně na každé jsou dodával důraz bylo vidět že za co se mu bytí a babička řekla k tomu budu koluje jež to je to s námi hraje. Jak to když jsem si nevěděl žádost nebudu jenom řikala že to s vámi ráje protože v předškolním věku když se oděl do kostela také řekl na toho vašeho pána boha vám nevěřili ano a kdysi že na to zapomněl potom karle a v jestliže na to od pánaboha. Ke kterému by se modlíš a jsem v tu chvíli odešel z ty místnosti tato vás to zase budeš by se nechtělo hrát nadto panoval nikdy nevěřil a nezačnu věřit. A není to věci na škodu protože jsem se obešel bez obrazu li věřit oni věří v obrazu podle svých ho lidského směli obraz o bohu k tomu aby opak. Člověk máli obrazu božím do ho na to co jsme to pokrok kristovu naší psychology ne to liší špatný. Ty jsi se kterým svatá terezie to musela také ze svých je u svých sester říká cely takle obrátit u to nebylo třeba obrat v jsem mu byl poddán své rodině a tak detailně že jenom babička o tom věděla že dohraje jenom na protože. Ani tehdy když jsem prát těmi se nedal dole byl že věříme jsem nechtěl a protože jsem věděl co dělá a že poslouchám rodinu v aby si to jak se to když jsem se udělal ten nás je dech poslat rodinou při že museli v tom co je ovoce odešel z toho chrámu na a poslechl rodinu a při po sloup dala další osud vás past jo to jsem tedy nevěřil na ježíše krista pochopitelně když to není nic nevěděl ale byl jsem tu se pro protože jsem věděl co. Správné správné se nevěřil tohleto neodporují. Nebo oni mají právo na tu víru on nebem mým a kdybyste necítil tak abys ji bral. Než se nikdy nevyšel do místnosti aniž bych se pokornější kristu pochodu pán ježíš kristus. Nešel do kou při že do kolik z ve do své takže nedostanu že ani do díval nebo nedíval todo v jednom ne. Všechny vůb oni náboženské jsem konala z od svaté kolik toto při na všechno všechno svatou krádež mě. A nebylo to jenom tato krádež mě. Byla v tom poslušnost rodině jedině tohleto o toto poslušnost která a je vůle že v fázi cesty když že ještě nepoznává. Dokáže být poslušný že to je to mi mi tiší protože může dělat a proto bez dítě poslušnosti a kázal mu to jako přirozenou povinnost nesprávné ne násilím jakože to správně přirozené. Poslechnouti pryč a když tomu nerozumí člověče na to žilo tele tak se že by životu aby se musel poctivě se snažit o to by jsou li že to je správné co todle to si musíte slově. Ale to dítě právo být do z že to právo mu u před ne jako když do s dost u k je na to právo mu při čili protože nemůže věřit ve společnosti mi ono je na ježíši než mnichovi v protože bych mu když těmi si posluchač jim to může to my tomu nevěříme co mi to říká na. By na poli na dobře matematik ne hlad jen věci ale co mně jde jen tu do tikot mne nevěří toto co co co je. Co s co je nesprávných toho ho a to co ona to říká když se to vykládají říkám že by se se si tomu věřím prosili kdy než do vědy je to hlavní je z nich na to jdeš. Protože vím že v tom sledu událostí který nerozumíte tomu a nenahraditelný znám. A proto to přijímám bez odporu a mně musí i oni dělala zapomněli. To se tak neslyšeli a to oni dává přetvářka nýbrž to je nesprávné poznával zpráva a. nejsem náhodou na tom světě z o na tomto místě zrak od vzor dovedl nebyla náhodou v tom tak že před doví kdysi před dění když ji soudem v když oni byla nastala mezi do by to dát aby to dovede to je tam nedal žádal jsem poznal to co si o tom za poklad to panečku kam se hrabe host kam se nad celá indie pod se cesty oddanosti. Možná že ramakrišna byl dělal nemožný ale to tu soudím ale on jako host nebojím nejsou v v v tak daleko on to potřebuju říkejte cesta která jediná jako tím pěst ještě na dvojnost a pán bůh kdyby byla taky jinde tím to chybná a to je to dole na z co jsme se s to dosyta je před pro karla přestalo. Samozřejmě že žádná cesta se dovědět bez představy žádná i když jsem si ve jsem si přesto nezačal jakože jsem nezačal. Měl jsem ale přesto o tomto světě ne se nemohlo trvale že to pro svět za to za něco neskutečného nikdy jsem za skutečné nepovažoval. tu představu o tomto z těch kterou kterou máte li kterou mají nižší tvorové taky. Ten berou jako skutečnost mít novou skutečnost představami se skutečného to je skutečnost na jiné úrovni na úrovni idejí ani silnější než. Z sama skutečnost kterou tady vidíme to omezena skutečnost to při vší je něco širšího v silnějších. Takže že on na to se tato mysl se snaží o to aby opravy na představu ze svých sester nad tím říká tak tak je láska a se přesto musí být jenom soustavně opravám a při opravován no se nakonec z bez obejdeme. Samozřejmě je na cestě duchovní to by mně bylo opačně napřed jsem se bez představil be vůbec by jakkoli přestali obešel a postupně jsem poznal že moje cesta je vůči bližnímu jste byli že na ni nemohou působit pokud sobec nepřijít beru představu. Tak jsem musel přibrat představu k vůli i když mu ne ty se dají nepotřeboval nikdy a nikdy to co nebudu ale víte kolik obrazu užívám a to všechno li s třista se nikdy do jsem se s kdosi když plování z toho důvodu že toto co to co co svého bližního. A dokud si nebyl vědom toho že je milovati svého sice například. Tak namátkou znamená milovat svým sestře ale ne tak kdy když nevím jesi sem se tady on když vědeckým ve než sebe když miluju když jeho živým sice. ho miluju ne jež sebe nýbrž stejně jako sebe protože není mezi námi předělat pocitu oddělenosti či rozumíte jak si je a jak ten je ale. To je moje představ neříkám chybná ale třebas potřebná aby ten dotyční se snáze pořádal sám se sebou vás musím nechat v domnění jsem jsem přijel jsem si s co jsem tady z vás se naše představa pochopit jak to vím to není krátká ale že to musel myslet bez to se odejdete to by se nebyli vážně a s. To swámi studiem si dojem dokážu vám vysvětlit že to je jenom přestat co listy činnost ježíš kristus ale na to na dale se z této události v zase o to do od síle se nic těm učedníků nechybělo viz to by se zeptal při je to něco z tři roky nic on se třeba dostala sám jako jsem pavouk že o to stará sám. Ale jednou usnulo na let se když byla mu s anatomie ze hře na dva že jo. Tam bych veliké byly velice pod a těla začaly mít strach učedníci a z by si ho a on říkal co se strachu co sestra co pak nejsem s vámi utišil tupou z ku jsem to provedl ale tamní odpověď na to že když si myslel že tam není. Tak tam byl s ním. Že si byste že jsem třebas v plzni a my se tady veliký omyl. Protože ztotožňujete jestli ale když s když se s ním neztotožnil to ale prostředek. To musel bože z tomu že na by byl jsem mne ale to nejsem ten který tady je to je s to je tady když je plzni jako se do svatého který omezen časem a prostorem prosit. Z dobyto cesta byla pro kočku co dále dělat tu co by nebylo by se na cesta to bylo to byl tak jako nebude nad ví. Prosím je omezené jede mi na s. Z než když to vezmeme by nosních z nás tu že nevědomým že tato jsem se terezy je říká a jestliže my se ztotožňuje bez pod ale. Když se dostanete do toho nitra s tím musí se přestat toto nejsi tedy u. A budu moc jako mléka rozum že než jsem začal věřit za zase začnu nevím ani z tohoto područí této osudné záměny. jsem nikdy nebyl tím tělem to nemůže jí. Prostředek on zase je zase jenom toho či do bylo prostředek protože jsem se do mysl ne to je. Ten který myslí no z z jak byla chyba ale to nevadí ji jen co nemám mít skoč je tak daleko. A takže jsem nikdy o to jsem doby s v těch operacích k nebi na tom jako by se tomu jinak ne jít jinak to znamená to co jsem toto nepovažoval za sebe kdyby zase o pomoc k na a říkal jsem si ty jsi na tom moc dobře o to si zatím lidem ty sis tak se s to co jsem svatý no potom jsem vzor koncentráku jsem se přesvědčil. Že svatý nejsem. Neboť tam když mně sebrali bez soudu mu učili učili je přednostně pro za nemoc čili jemu učili. Ty tři vím jemu učili na ni se s o seděli tam němu učili v co se nevzaly je li vědy si třeba si to myslet jak jak tomu přijdou svatý je tak je od kdy zvířata na ty jenom o to bych o přizná od pánu bohu ale on zase na to bylo po jeho od když ho tak se do by se ale bez dostal od st ale ono je ale také o to se ale tak tu vážně a on ještě o do za tu své. Z slavnostně odešel jsem se od nadto přišli si to říkal před tím na sebe mají všichni spadne nás byl jsem vedle přitom jen jsem z ona musem podobu na svoji tu co jsem litoval. Hrozná věc se litovat a toto z jen že to právo i při tom stavu poznání protože jsem měl vnitřního poznání které jsem měl v vědomě trávu. A potom když se stalo to je zas na to znamená sys sice do něco co bude rady výčet výčet z na dosti li ani ty je za o pána on mi to tím tři ji z s i ty sis dokonce oddálil pod mnoho toho esesmana a teď s smysl je se poznává tak to je to pořád mně ne protože jsem si i toho ty si to jsem to málo bez za na dovede padne na to nemá to byla z na tato nemusíš jistota dále a co do napořád se říkat to že za. To jsou zde mu do vně. Je to sami toho na to je do jisté co se na to o něm může vůbec stát. Ale z když jsem za tři budou mění z s. Co myslí u boha a tak tam jsem není neděje nic z s tam let ten duch a na ji život nemáme o vás nejmenší vliv. A když to mohu říct svou koncentráku to samo co o tomto životě k to být přesnost co by na nebo s z s to co v nestane asi šestnáctého a ne v při to ty osud nestát o sum je to výklad on se s že oddanosti v v v u o do cesty oddanosti protože my všichni lidé kteří jsme se narodili na tomto svět. Že všichni si věřící nebo nevěřící deme cestou oddanosti bohu když vůbec nechceme jít deme proto jsme oddáni tomuto světu čili když jsme správně oddáni tomuto světu tak se osvědčuje ne ale. Čili není to tak velká chyba a za jakou to naše katolická křesťanská tradice. Oni říkají být oddáni tomuto světu znamená nás ztrátu zkázu. Kdežto být oddán tomu co světu ale dokonale oddán znamená osvědčit se malé a tak to mysli ježíš kristus a ne zanechat celý do světa u ten z něho to je nepochopení smyslu tohoto života. Tento život je tak udělám že celý význam na cestě. Nejenom modlitba jako o rasy myslí a nebo vedle modlitby taky ještě nějak způsob ctností ano přesně stylizovaný způsob ctností modlitba a ctnosti žen ne z nos samo co to s tím souvisí. Jenomže kdyby se toho a do tam by taky o špatně přeložil na toho v věděla že to nestačí. Ale ona říká v této cestě neporozumí nikdo kdo na nikde rozumem protože to se musí pochopit a to není záležitost rozumu a jak to poznáš říká ona přesto správně pochopil to poznáš tím způsobem že když to straně pochopil ne rozumem ale tak si to a to tam není přeložena. Sem se o jinak tak v tu chvíli přestaneš trpět v tu chvíli nemá strach v tu chvíli nemáš žádný potřebí jiný než milovat toho boha a jestliže sto nepochopil vnitřně tak utrpení stoupá má. A tyto musíš tím stoupají tím utrpením nahradit co vnitřním pochopením by si post. Ta je to li přitom plní velet vypadá to tam tak je setřena jsem si přečetl první kapitolu teďka tak vím že tam se co nad na říká. To pochopení neni že člověk tu zná a že to správné a cesta do si to nestačí. Přiznám protože se to by tak to měl dělat nýbrž že je tak v puzen k tomu aby to dělal že nemůže odolat a musí to dělat a to je to správné východisko k si svatého že když jsem ne z vlastní vůle na vůbec ne z vlastní vůle. Se jsem se v nás dětech přišel k tomu že jsem byl přepaden tomu přítomností boží bych tak řekl oporou jinak co se nazvat. Tak to nemělo význam takový jako dejme tomu pro vás že by to poznáváte tak jako nýbrž že je to dělo s sílu k tomu že jsem nemohl hřešit nešlo. Takže když jsem třebas jedné z vlastní síly ale pro tu sílu která před padla. Sice že pod li tomu doktorovi vodu ba do věk který byl mým zpovědníkem el tak mu říkám důstojně ale byste zkáza abych se za měsíc přišel znovu zpovědi že aby se jak mu byly hříchy ale vám musím prozradit že ona mně to nejde řešit. se snažím sebe s vámi to nejde to se ani nesnažím protože může v že v tom že to nebudete nad moje síly a co je pro tvé síly říkal ne si vjem milost mít jít za bohem němu ji pro měli i patří jemu. On říkáte ohromný ale ne opravdu poprvně nějaký sis mi říká se o jeden řešit střety přijdeš pozdě o to co jsem si budeš říkal že dovol mně se to opadne ne o to na opadla v ale to nevadí. Říkal od zpovědnici že s těmi ostatně z óm byl že bych byl duchovně vrácen těch vysoko z kostí v katolíků který jsem do ty společnosti a jako duchovní rádce měl povinnost je tak vyzpovídat aby ji vyznal a on říkal ty s nimi musí shody tak i ke zpovědi při že tam třebas bych říci neumí žila no tak to je jedno tak on se jsem se mu tam říkal jenom o svých zážitcích. A on poto říkal ten o otcové vědomi let a tak dále jo a on dávala a jsou to li ho a od toho a to z. si vzpomínám že totéž tentýž názor měla moje babička protože že jako li před protože se to hrají jo o to že z že nevěřím těm věcem že to hraju protože babička me na útlém mládí u oděla a před školu mu přes ko ještě do kostela jsem si musel do kost za každý pátek každou neděli se musel sta. A jsem se ji ovšem pro zeptal co to je to tohoto nevěděla ne tak co to překládal. A tak to na mně odnaučila věřit a tak ona se mi stala chtěla naučili protože ale on odnaučila se z s tam babičko jak to může věřit v to jsou sami nesmysly se již že může z byl jsou nesmysly prosím těle li ani těla je nerozumíš co tady říkáte věc. Pane a toho vašeho toho boha který by uznáte neuznává takovým neexistuje vůbec. A nadto ona si babička asi v tom vás to jsi do od do požádá ono se to dovede vším pořádku takže ale o nadto zapomněla. Že od těch sedumnáct let. Ještě předními se pořád denně modlil poctivě ráno večer a tak dále. Tak jednou jsem se modlil a nevěděl jsem že za dve smysl vjem matka. Se bude tedy i v době kdy na mně nikdo pozor nedal na to než je doba když jako nedaleko vracet nebudou modlit se modlit kudy protože oni tomu věří ne ne se ode všemu jsem nevěřil. Se modlil takovým způsobem že to není vůbec modlitba tak se modlíte vy všichni prosimvás. To tu proto ani to ani za ale rozvíjely o li se otčenáše se nebesích tak jak vám to řikám to není žádná modlitba a. Ale to vám deska vyložím co je to modlitba podle svatý které si a jsem se modlil poctivěji než když se mně dávají pozor tedy jak maminka stál za dveře a ona dává nadto pozor aby děl se nemodlil otčenáše se nebesích li sama vjem o z či náš když si v nebesích posici ne od né. A že by tam modlitba postava celá vedle za těmi dveřmi že ostře hledím lidem než normálně. Tak říkala jsem poslouchala a. jsem sis dělal když nejsi pozorován že se modlíš daleko ale a dokonaleji než když dáváme na tebe po zrak. Tak to musím se mamince teta babička která o dělat to o z ale ji řídit že to nešli duše než ty tomu věříš že ses sám ode bez dozoru ale be. Ale o toto se svým proces ne z vědy a aby z stáváte řekla své matce aby své a babička řeka ne věc k tomu budu kovy ten toho ráje ne tento hra je ne píší by se byl sám nikdo nesledoval tak se nebo být pyšný to byla otázka věc na sto spí tito jste úplně vedle ta řeku této bylo a babička tedy. Oslovil a má. Matka řekla tady maminka podezřívá z toho že to při věž že se modlí ženám na oko a ty ses modlil sám daleko dokonaleji když jinam nedávat se pozor tak za sto poznává že to je správná modlitba. A že zase mi tak je to tak jak to říkám vystaví jsi odpověděl jsem utekl by se ti a to ráz se za sebou dveřmi a vy cenného tu věc jsem nechtěl a to tak nebylo jak to byla všimněte si události ze život ježíše krista v jeho dvanácti letech a on se zapomněl v tom chrámu. A to vám nebo při ni se tam bavil s těmi rabi jiným o bohu a jeho rodina závad dávno byla pryč protože chodili pěšky toto jeruzaléma. A do toho nazareta bylo daleko třebas hodina nebe na oděl den cesty ještě možná víc tak to je druhý den že protože je tam není ježíš. Tak si nazpátek hledat si to tam u těch rabi mu jak tam debat bylo. A oni vyčítá co pak máte ztrát úrovně co pak nevíte že musím být v tom co je mého otce. A přesto jsem musel být v tom svého otce poslechl tu matku a šel s pokorně tomu a to byla tato z poslušnosti rodiny. Von měl nařízeno být poslušen rodině dokud nedojde jeho čas či užší nemá být poslušen. A to došlo se si světech aby toho bůh v těle a nebyl to člověk. Tak když jsem v tom předškolním věku poznával co je správné. Tak z těch zásadách chce správné bylo neodporují víře lidí. Neodporuj v ničem. Když že tomu vedou takto o nejí jakoby z tomu věřil jako bys tomu věřit. A to je to lépe než oni. Tak jsem neodporoval rodině jsem byl jim poddán zrovna jako by pro jsem věděl že toto co měl na po vědělo to se neděl že to pán bůh to jsem nevěděl ale měl jsem absolutní jistotou že je to správné co mně bylo takle napovězeno které vám jistota kterou jste nikdy nezažili. Nejsem tak v sobě sílu moc takovou že vás přemůže aby to nemůžete dělat jinak když těch mých zásadách nešla teď po víře jiných lidí je. Aby sis měl tu její víra visí nevrátil tak se mýho kterou neurážel a neuráží mi byl dneška protože jsem se tomu nevěřím pro totiž nemohu přímou názor ses na cti. E který jest ti že člověk když si to nějak člověk představuje bohu vady si před jak se stavět protože to je lidské pojetí boha že to je bůh a při sis jen podle obrazu lidského. A my máme opačně jít člověk podle obrazu božího v bez obrazu v jsem bez toho obrazu ušel a. Tak ne že bych nevěřila pánaboha v z že vím ze že není nebo k to ne ale na toho boha na kterýho oni si kterýho oni si udělali nebo by se si při ji udělit lidem svých výchovy nebo podle názoru lidí a ne pole to jaký bůh světem je duch a pravda když již my se tady a když nám tady s bourají ten jeruzalém ze sebe modlit a on řekl v duchu a v pravdě a to jsem věděl tak jsem se zase modlil. Tak ti slovně a to bylo chybné že ne ale jsem nebyl jsi ne v tom spisu kde jsem.